Västerviks Gymnasium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västerviks Gymnasium 2013 2014"

Transkript

1 Västerviks Gymnasium Västerviks Gymnasium

2 Västerviks Gymnasium Östersjövägen Västervik Tfn: Fax: E-post: Hemsida: Facebook: Ansvarig: Layout: Foto: Tryck: Ansvarig för denna katalog är marknadsföringsfunktionen på Västerviks Gymnasium. För innehållet på de olika programmen ansvarar respektive rektor och programansvarig. Västerviks Gymnasium. Hoschang Moschiri, Karolina Stolth samt personal på Västerviks Gymnasium. MZ-Reklam AB, Vimmerby

3 Innehåll Välkommen... 3 Viktigt att veta... 5 Antagningskansliet... 6 Studieekonomi... 7 Bygg- och anläggningsprogrammet... 8 El- och energiprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Industritekniska programmet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Branschen behöver dig...36 Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Introduktionsprogrammet Gymnasiesärskolan Gymnasiebiblioteket Moderna språk Översikt Individuella valet Skol-IF Skolledning Kontaktpersoner Resurscentrum...69 Navet, Gymnasiets Aspergersenhet...70 Studie- och yrkesvägledning Att driva UF-företag Elevhälsa Om du vill plugga vidare Anteckningar

4 "Västerviks Gymnasium ger dig valmöjligheten till breda utbildningar och flera möjligheter till profilering" 2 2

5 Välkommen Den här katalogen är för dig som ska välja till gymnasiet till hösten Det är viktigt att du hittar ett program som du kommer att trivas med och som ger dig bra förutsättningar inför framtiden, antingen du funderar på att läsa vidare efter gymnasiet eller om du vill skaffa dig en yrkesinriktad utbildning. Valet till gymnasiet gör du i februari 2014 och innan dess kommer du att få ytterligare information om de olika programmen. Under hösten 2013 har varje program en informationskväll då du tillsammans med dina föräldrar får träffa lärare och elever på de olika programmen. Då har du möjlighet att få svar på de frågor och funderingar du har. Datum för informationskvällarna hittar du på katalogens baksida. I katalogen får du information om de olika programmen men också svar på andra frågor som du kanske har kring din gymnasietid. Det kan gälla studieekonomi, gymnasieantagning, språkval med mera. Västerviks Gymnasium har ett brett utbud med 11 nationella program. Dessutom innehåller många av programmen flera inriktningar och profiler vilket ger dig stora valmöjligheter. För dig som tänker läsa vidare finns möjligheten att inom det individuella valet få den behörighet som krävs för vissa högskole- och universitetsstudier, även om du väljer ett yrkesinriktat program. Vi har många kurser att välja mellan på det individuella valet, du kan exempelvis läsa kurser som ger dig meritpoäng. Våra duktiga studie- och yrkesvägledare hjälper dig gärna så att du får rätt utbildning för just dig! Vi kan dock inte garantera att alla program och inriktningar startar. Det är som vanligt efterfrågan som styr. Ett program eller inriktning kan inte starta med hur få elever som helst. Tveka inte att kontakta oss på Västerviks Gymnasium om du undrar över något. Namn på kontaktpersoner för de olika programmen hittar du i katalogen. Vi hoppas att du ska ha nytta och glädje av den här katalogen. Använd den när du diskuterar gymnasievalet med dina föräldrar och din studie- och yrkesvägledare. Välkommen till Västerviks Gymnasium höstterminen 2014 Vi har en plats för dig! Vänliga hälsningar personalen på Västerviks Gymnasium 3

6 "Här kan man lära och utvecklas efter egna förutsättningar" 4 4

7 Viktigt att veta Gymnasieskolan består av 18 nationella program, yrkesprogram och högskoleförberedande program. Utöver dessa program finns ett introduktionsprogram för de elever som inte uppnår behörighet till nationella gymnasieprogram. För mer information om var du kan läsa de olika programmen, se sidan På Västerviks Gymnasium erbjuder vi följande program: Våra sju yrkesprogram: Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) El- och energiprogrammet (EE) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Hantverksprogrammet (HV) Industritekniska programmet (IN) Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Våra fyra högskoleförberedande program: Ekonomiprogrammet (EK) Estetiska programmet (ES) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Behörig till ett nationellt program Yrkesprogram: Godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, matematik, engelska och fem andra ämnen från grundskolan. Högskoleförberedande program: Godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, matematik, engelska och nio andra ämnen. Väljer du Ekonomiprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet måste du ha godkända betyg i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Väljer du Naturvetenskapsprogrammet eller Teknikprogrammet måste du ha godkända betyg i biologi, fysik och kemi från grundskolan. Gymnasiepoäng Varje kurs har ett visst antal gymnasiepoäng som är ett mått på hur omfattande kursen är. När du har läst ett fullständigt gymnasieprogram har du läst kurser motsvarande minst p. Betyg Betygsskalan är A, B, C, D, E, F. För att uppnå godkänd nivå måste man minst ha betyget E. Betyget A är det högsta betyget. Arbetsplatsförlagt lärande På yrkesprogrammen har du minst 15 veckor av utbildningstiden ute på en arbetsplats (APL). Två typer av examen Du kan få två typer av examen beroende på om du går ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. Följande krävs för att du ska få ut din examen. Yrkesexamen: p betygsatta kurser varav minst betyget E i p Minst betyget E i svenska1/svenska som andra språk, engelska 5 och matematik 1 Minst betyget E på kurser omfattande 400 p inom de programgemensamma karaktärsämnena Godkänt examensarbete Högskoleförberedande examen: p betygsatta kurser varav minst betyget E i p Minst betyget E i svenska1, 2 och 3/svenska som andra språk 1, 2, 3, engelska 5, 6 och matematik 1 Godkänt examensarbete 5

8 Antagningskansliet Viktig information som gäller ditt val till gymnasieskolan. Behörighet Du är behörig att söka till gymnasieskolan t.o.m första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Du ska ha avslutat årskurs 9. Behörighet till Yrkesprogram: För behörighet till ett yrkesprogram krävs minst godkända betyg/betyg E i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik samt ytterligare minst fem ämnen. Behörighet till Högskoleförberedande program: För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs minst godkända betyg/betyg E i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik och samt i ytterligare minst nio andra ämnen. Enligt GyF 7 kap 1 gäller därutöver följande kompletterande behörighetskrav: 1. minst godkända betyg/betyg E i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap för behörighet till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet. 2. minst godkända betyg/betyg E i biologi, fysik och kemi för behörighet till naturvetenskaps-programmet och teknikprogrammet. Du får inte tidigare ha gått igenom ett nationellt program inom gymnasieskolan eller likvärdig utbildning eller ha gått International Baccalaureate (IB). Om du inte är behörig vid vårterminens slut har du möjlighet att komplettera med betyg innan gymnasieutbildningen startar. Information om hur du prövar för nytt betyg får du på din grundskola. Antagning Antagning sker på ditt meritvärde. Meritvärdet är summan av betygsvärdet för de 16 bästa betygen i slutbetyget från grundskolan. Du kan få max 320 poäng i meritvärde. A=20 poäng B=17,5 poäng C=15 poäng D=12,5 poäng E=10 poäng F=0 poäng Från och med antagning 2014 får meritvärdet för en elev som fått betyg i moderna språk inom ramen för språkval utgöras av summan av detta och de 16 bästa betygen i övrigt. Tidigare bestämmelser, tillämpas för sökande med äldre betyg Meritvärdet beräknas på de 16 bästa betygen. MVG=20 poäng, VG=15 poäng, G=10 poäng Samlat NO-betyg multipliceras med 3 Samlat SO-betyg multipliceras med 4 Ansökan och antagning Elever som är folkbokförda i Västerviks kommun söker till gymnasieskolan via webben, användarnamn och lösenord får du av din studie- och yrkesvägledare i början av vårterminen Du söker via webben även om du väljer flera program eller söker till andra orter. Ansökan ska alltid gå via antagningskansliet i hemkommunen. När du gjort ditt val ska du bekräfta och skriva ut din ansökan, kvittensen ska skrivas på av den sökande. Går du i grundskolan eller gymnasieskolan lämnar du kvittensen till din studie- och yrkesvägledare som sedan lämnar den vidare till antagningskansliet. Om du inte går i skolan söker du till gymnasieskolan via ansökningsblankett, blanketten kan beställas via antagningskansliet, dit även den färdiga ansökan skickas: Västerviks Gymnasium, Gymnasieantagningen Östersjövägen Västervik Tillsammans med ansökan ska du lämna (gäller ej elever i åk 9): Personbevis (finns på skattemyndigheten) Bevittnade kopior på slutbetyg Bevittnade kopior på arbets- och praktikintyg Sista ansökningsdag är den 15 februari I början av april kan du gå in på webben med ditt användarnamn och lösenord och se resultatet av den preliminära antagningen. Elever som sökt via blankett får preliminärbeskedet via post. Möjlighet till om- och nyval finns för gymnasieprogram t.o.m. början av maj Elev som flyttar För sökande som tänker flytta till annan gymnasieregion gäller: Ansökan görs i den kommun där den sökande är folkbokförd den 15 februari Antagningskansliet skickar en kopia på ansökan till den nya kommunen. När personbevis som bekräftar folkbokföringen i den nya kommunen inkommit till antagningskansliet sänds detta tillsammans med originalhandlingar till den nya hemkommunen. Sekretess Alla handlingar som inkommit till antagningskansliet är offentliga. 6 6

9 Studieekonomi Studieekonomi Du får studiehjälp fr.o.m. kvartalet efter det att du fyllt 16 år och längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Studiehjälp består av: - studiebidrag - extra tillägg - inackorderingstillägg eller reseersättning Studiebidraget är 1050 kr/mån (2013) och det beviljas utan ansökan. Utbetalning sker från september till juni. Du kan bara få studiehjälp för heltidsstudier (heltidsstudier innebär att du använder hela din arbetstid till studier och kontinuerligt deltar i den undervisning som ges). Studiehjälpen får du även när du är sjuk. Extra tillägg Extra tillägg är en form av studiehjälp och kan beviljas t.o.m. vårterminen det år du fyller 20 år. Det är CSN som prövar om du har rätt till extra tillägg. Det är ett bidrag som prövas mot dina och dina föräldrars ekonomiska förhållanden. Beloppet varierar och beräknas utifrån ett s.k. ekonomiskt underlag. För att vara berättigad till tillägget måste familjens ekonomiska underlag, före skatt, vara under kronor (2013). Vad som räknas som inkomst och annat som gäller extra tillägg kan du läsa mera om på CSN:s hemsida. Inackorderingstillägg Inackorderingstillägg som är ett bidrag till kostnaden för boende, om du på grund av lång och besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten, kan beviljas t.o.m. vårterminen det är du fyller 20 år. Tillägget är för 2013, 1480 kronor/månad och utbetalas för september t.o.m. maj, 9 månader per läsår. Kriterier för att få inackorderingstillägg beviljat: Reseavståndet mellan hemorten och skolan skall överstiga 45 km. Reseavståndet beräknas på enkel resa samt den närmaste vägsträckan, ej busslinje. Besvärlig resväg: avståndet mellan hemorten och skolan är mindre än 45 km, men den totala restiden överstiger tre timmar per dag. För studier utomlands, vid folkhögskola, vid fristående skolor och riksinternat, ska du söka inackorderingstillägg hos CSN. Reseersättning utgår till elev vars dagliga färdväg mellan bostaden och skolan/praktikplatsen överstiger 6 km enligt de gränslinjer som fastställts för varje skola. Detta bidrag till kostnaden för resor kan beviljas t o m vårterminen det år du fyller 20 år. Ansökan sker på särskilda blanketter vilka finns att hämta på gymnasiets hemsida under rubriken blanketter eller rekvireras från gymnasiet. Ansökan skickas till adressen här intill. Studiemedel Om du från och med höstterminen det år du fyller 20 år läser på en gymnasieskola, kan du ansöka om studiemedel. Studiemedel består av en lånedel och en bidragsdel. Ansökan gör du till CSN. Särskilda regler gäller för studerande inom gymnasiesärskolan. För mer information besök Kontaktperson antagning och inackorderingstillägg Antagningssekreterare Charlotte Dunger-Fransson Tfn: E-post: Kontaktperson färdbevis Skolassistent Lilian Westerlund Tfn: E-post: Fax: Adress: Västerviks Gymnasium Östersjövägen 6, Västervik Charlotte Dunger-Fransson 7

10 Bygg- och anläggningsprogrammet ba Tycker du om att arbeta med dina händer? Gillar du att arbeta utomhus? Har du lätt för att arbeta i grupp? Då är Byggprogrammet någonting för dig! Inom Byggprogrammet kan du utbilda dig till något av många olika yrken inom byggbranschen, exempelvis snickare, målare, anläggningsarbetare, murare, betongarbetare och plåtslagare. Innan du väljer vilket yrke du vill utbilda dig till får du prova på moment inom de här olika områdena. Du får också lära dig att göra mätningar och att läsa ritningar. Byggprogrammet innehåller mycket praktiskt arbete, men också mycket yrkesteori utöver de viktiga kärnämnena. Här i Västervik har vi inriktningen husbyggnad och inom den kan du välja att arbeta med trä. Detta görs efter grundkurserna. Du lär dig att arbeta praktiskt med husbyggnad efter ritningar och instruktioner och gör din del av arbetet i olika byggprojekt. Du ser verkligen vad det är ni tillsammans åstadkommit. Vill du gå någon av de andra yrkesinriktningarna får du söka den på annan ort, kontakta din Studie- och yrkesvägledare för mer information. Efter programmet Eftersom det är ett yrkesprogram kan du söka jobb direkt inom det område du har inriktat dig på. Inom byggbranschen finns det också ett väl utvecklat lärlingssystem där du slutför din utbildning. För att få grundläggande behörighet till högskola och universitet krävs att man dessutom läser Engelska 6, Svenska 2 och Svenska 3, totalt 300 poäng. Vid Västerviks gymnasium garanterar vi att alla som vill kan få läsa dessa 300 poäng som utökat program eller som en del av de 200 poäng inom ramen för individuellt val. Det finns även eftergymnasiala utbildningsalternativ inom såväl högskola som yrkeshögskola som är inriktade mot branschen. Tala med din studie- och yrkesvägledare om utbildningsvägar. 8 8

11 Inriktning Husbyggnad Inriktningen Husbyggnad ger grundläggande yrkeskunskaper och möjligheter till specialisering. På inriktningen får du bygga olika objekt med allt vad det innebär. På Byggprogrammet i Västervik erbjuder vi utbildning till träarbetare. Där kommer du att lära dig att läsa ritningar, göra egna ritningar på objekt som ni själva skapat eller fått från någon privatperson. Vi kommer också att färdigställa hela byggnader och vara med i hela planeringen. Som träarbetare kommer du bland annat att arbeta med inredning av kök, listning, fönstersättning, dörrmontering och formning. Hur kommer det sig att du valde det här programmet? Jag har alltid tyckt att det var roligt att snickra och ville jobba praktiskt. Vad har ni hittills fått göra? Vi har provat på olika saker, t ex gjutit, lagt marksten, tagit upp ett hål i ett tak och byggt en takkupa. Vad tycker du är roligast? Själva träarbetet, att man kan göra så mycket olika saker. Vad ska du göra när du är klar med dina gymnasiestudier? Jag hoppas jag får jobb där jag praktiserat (arbetsplatsförlagt lärande (APL) som träarbetare. Kontaktpersoner Rektor, Tom Nielsen Programansvarig, Urban Johansson SYV, Maria Moreau Filip Frejd BA 11 Husbyggnad 9

12 Struktur Bygg- och anläggningsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Engelska Historia 1a:1 50 Idrott och hälsa Matematik 1a 100 Naturkunskap 1a:1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1a:1 50 Svenska 1/Svenska som andra språk Programgemensamma ämnen 400 p Bygg och anläggning Bygg och anläggning Inriktningar 700 p Husbyggnad Husbyggnad Husbyggnad Husbyggnad 3 ombyggnad 200 Husbyggnadsprocessen 200 Programfördjupningar 500 p Obligatoriska Trä 1 stommar 100 Trä 2 beklädnad 100 Trä 3 montage 100 Betong Valbara Exempel: Cad 1 50 Cad 2 50 Entreprenörskap 100 Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p OBS! Med reservation för eventuella ändringar. Sex anledningar att välja BA: 1. Du får ett fritt och omväxlande arbete. 2. Mycket praktiskt arbete. 3. Du får möjligheter till en bra inkomst efter din lärlingstid (ca 2 år). 4. Du får goda möjligheter till olika karriärvägar eller att starta ett eget företag. 5. Du får möjligheter att jobba utomlands. 6. Du kan bygga ditt eget hus. 10 Programansvarig Urban Johansson

13 El- och energiprogrammet ee Är du intresserad av ett arbete med el- och energiteknisk inriktning där det krävs noggrannhet och servicekänsla? Välj El- och energiprogrammet, ett program som passar lika bra för tjejer som killar. På EE blandas teori och praktik. Teoretiska genomgångar följs av praktiska laborationer. Du jobbar dagligen med aktuell utrustning och uppdateras ständigt med dagens och framtidens teknik. Det första året läser du grundläggande kurser så att du kan göra enklare felsökningar och mätningar, montera och löda olika delar med mera. Du får också lära dig vilka regler och bestämmelser som gäller då man utför elarbeten. Inför årskurs två väljer du vilken inriktning du vill gå: Automation, Dator-och kommunikationsteknik, Elteknik eller Energiteknik. Ditt intresse och fallenhet för yrkesvalet, i kombination med förväntad efterfrågan på arbetsmarknaden, avgör vilken inriktning du får gå. Programmet arbetar med eget datanätverk för utbildning och har en egen hemsida WattNet.se. Där lägger lärare och elever ut dagsfärsk och aktuell information om allt som berör vårt program. Där visar vi våra möjligheter så att du kan förbereda dig inför en spännande framtid. Vi tror på indivuduell utveckling och låter dig få avgöra dina val efter dina intressen. EE i Västervik jobbar mycket med internationalisering och utlandspraktik. Detta gör det möjligt för dig att göra en del av din APL utomlands. En mycket bra merit då du ska söka jobb i framtiden. Vi har som mål att ge samtliga elever en möjlighet till att under sin studietid komma ut och prova på hur det är att jobba i andra länder. Efter programmet Exempel på yrkesutgångar efter programmet kan, beroende av val av inriktning, vara automationstekniker, it-supporttekniker, installationselektriker, larmtekniker, energitekniker. Mer info finns på vår hemsida, WattNet.se För att få grundläggande behörighet till högskola och universitet krävs att man dessutom läser Engelska 6, Svenska 2 och Svenska 3, tillsammans 300 poäng. Vid Västerviks Gymnasium garanterar vi att alla som vill kan få läsa dessa 300 poäng som utökat program eller som en del av de 200 poäng inom ramen för individuellt val. Det finns även eftergymnasiala utbildningsalternativ inom såväl högskola som yrkeshögskola som är inriktade mot branschen. Vill du veta mer så tala med din studieoch yrkesvägledare. QR-kod 11

14 Inriktning Automation Inom inriktningen Automation studeras integration av teknikområden i produkter och processer. Ämnet mekatronik kan delas upp i två delar, processmekatronik och produktmekatronik. Båda dessa typer av mekatronik studeras inom ämnet. Namnet mekatronik är en sammanslagning av orden mekanik och elektronik. I ordet elektronik döljer sig elektroteknik, elektronik och styr-och reglerteknik. Att flera teknikområden slås ihop beror på att i vår vardag så samarbetar elektriska funktioner med de mekaniska i de flesta tekniska utrustningar. Ett gott exempel är tvättmaskinen med en mekanisk tvättrumma som drivs med en elektrisk motor. Denna är i sin tur styrd av ett styrsystem med olika tvättprogram. Automation finns överallt och det är de som studerat automation som får det att fungera. Om du väljer denna inriktning så kommer du att utveckla dina kunskaper kring hur mekanisk struktur, elektroteknik och styr- och reglerteknik integreras i människors vardag. En stor del av utbildningen handlar om Fastighetsautomation där programmering av Smarta hus ingår. Du får även en möjlighet att certifiera dig, (Basic eller Advanced), inom KNX. Vi har erfordlig kompetens för att ge dig dessa kunskaper och därmed ett intyg som skiljer dig från andra när det är dags att söka jobb. Om du kompletterar med kurser från Elteknikinriktingen kan du även få erfordlig elkompetens för att kunna arbeta som industrielektiker. Du kommer vidare att få kunskaper i hur tekniska system kan brytas ned i delsystem, samt utveckla din förmåga att arbeta med mekatroniska system i projektform. Att öva samarbete och planering av praktiskt arbete, samt utveckla förmågan att använda verktyg på ett godtagbart sätt, ingår också i inriktningen. I inriktningen ingår minst 15 veckors APL. Detta gör du under ditt andra och tredje läsår på ett företag inom ditt framtida yrkesval. Hur kom det sig att du valde det här programmet? Jag kunde lite inom teknik innan och jag tänkte att det kunde vara lätt att både få jobb och öppna eget som elektriker. Vad har ni hittills fått göra? Det mesta med el, koppla, programmera, fått lära oss grunden till hur el fungerar och dess olika funktioner. Vad tycker du är roligast? Att få göra mycket praktiskt. Vad ska du göra när du är klar med dina gymnasiestudier? Plugga vidare på högskola/universitet men vet inte vad än. Kontaktpersoner Rektor, Tom Nielsen Programansvarig, Nils Karlsson SYV, Maria Moreau Samer El-Khatib EE11

15 Inriktning Dator- och kommunikationsteknik Vill du jobba med hemsidor och bygga nätverk? Vill du fördjupa dig inom datorområdet? Då ska du välja inriktningen Dator- och kommunikationsteknik. Den ger dig kunskaper för arbete i olika miljöer där datorer används. Väljer du denna inriktning så kommer du att utveckla din förmåga att yrkesmässigt utföra arbete med de system och komponenter som används inom dator- och kommunikationstekniken. Grundläggande elektronikkunskaper är viktiga baskunskaper eftersom dator- och kommunikationsteknikens utrustningar och apparater är uppbyggda med elektronik. Du kommer vidare att utveckla dina kunskaper om system, komponenter, metoder och arbetssätt som används när datorer är uppkopplade i nätverk. Praktiska arbetsmoment utvecklar din förmåga att lösa problem och utföra enklare felsökning och reparationer, både självständigt och i samarbete med andra. Du kommer även att utveckla din förmåga att möta och kommunicera med uppdragsgivare på ett serviceinriktat sätt, utveckla din yrkesidentitet och yrkesetik, samt få en grund för fortsatt lärande. Programmet har en egen internetserver, WattNet.se, med fast lina parallellt med ett utbildningsnät. Tekniken finns där för dig och du kommer att lära dig hur man kan koppla upp sig mot fysiska enheter, förändra dess funktion och göra det möjligt att styra och övervaka. Du kommer lära dig hur ett nätverk är uppbyggt och jobba en hel del med säkerheten. Du får även lära dig att svetsa fiber, konfigurera servrar och brandväggar och göra det möjligt för andra att kunna använda datortekniken på ett säkert och tillförlitligt sätt. I inriktningen ingår minst 15 veckors APL. Detta gör du under ditt andra och tredje läsår på ett företag inom ditt framtida yrkesval. Hur kom det sig att du valde det här programmet? Jag tror att jobba med el i olika former är en framtidsgrej, som det här med smarta hus till exempel. Jag ville gå en utbildning där det fanns goda chanser att få jobb efter gymnasiet. Jag håller på mycket med datorer på min fritid och har alltid varit intresserad av elektronik och tekniska prylar. Viktigt är att man väljer program efter intresse för då lyckas man bättre. Vad har ni hittills fått göra? Vi har kopplat och dragit kablar, jobbat med lödningar och kretskort, men även tillverkat olika elektriska scheman i datorn mm. Vad tycker du är roligast? Roligast är att vi får jobba med sådant som jag vet att jag kommer att ha nytta av senare i livet som att fixa med kretskort och dra olika kablar. Vad ska du göra när du är klar med dina gymnasiestudier? Det här med smarta hus tycker jag är intressant. Att få hjälpa till med att hitta nya smarta datorstyrda elektriska lösningar för hus verkar spännande. Behöver jag mer utbildning efter gymnasiet så är jag inte främmande för det heller. Kontaktpersoner Rektor, Tom Nielsen Programansvarig, Nils Karlsson SYV, Maria Moreau Dennis Edström EE 11 Data- och kommunikationsteknik 13

16 Inriktning Elteknik Ämnet installationsteknik handlar om att göra nya elinstallationer samt bygga om och utöka befintliga elanläggningar. För att göra nya elinstallationer måste eleverna utifrån en ritning eller arbetsbeskrivning kunna bilda sig en uppfattning om hur en installation kommer att se ut och fungera. Att kunna bygga upp och underhålla elanläggningar kräver kunskaper om olika materials egenskaper och om hur verktyg används. I ämnet ingår också att söka och avhjälpa fel i befintliga elanläggningar. Kraven på säkerhet är grunden till allt arbete med el i alla dess former eftersom ett misstag kan orsaka stora skador både på personer och på egendom. Inom denna inriktning kan du välja att spetsa dig mot larm och säkerhet och/eller lära dig mera om kommunikationsnät, inkluderande fibersvetsning och kontaktering. Du kommer också att lära dig att lösa problem som uppkommer under arbetets gång samt att felsöka och reparera fel i elanläggningar. Du kan också komplettera med kurser från övriga inriktningar till exempel Fastighetsautomation och PLC-programmering. I inriktningen ingår minst 15 veckors APL. Detta gör du under ditt andra och tredje läsår på ett företag inom ditt framtida yrkesval. EE i Västervik är en ETG-partner. Detta innebär att vi samarbetar nära branschen och c:a 20 andra skolor i landet. Tillsammans utvecklar vi elteknikutbildningen så att då du är färdig med dina studier är bättre förberedd. När du studerar på en ETG-skola så är läringstiden inbakad i studietiden. För att du ska bli godkänd, (certifierad), efter avslutade studier, så kommer du att få göra ett praktiskt prov där du måste få godkänt. Du kan läsa mera om ETG på partner.etg.nu. Hur kom det sig att du valde det här programmet? Jag har växt upp med en pappa som är elektriker och fick ganska tidigt se vad han gjorde på sitt arbete, vilket jag tyckte verkade kul. Jag provade att göra prao på högstadiet inom en annan bransch, men det övertygade mig bara ännu mer om att det var installationselektriker jag ville bli. Jag bor i Oskarshamn och hade hört att i Västervik hade man ett bra el och energiprogram med duktiga lärare. Vad har ni hittills fått göra? Programmet blandas med både teoretiska och praktiska moment men vi har redan gjort en del enkla installationer och jobbat en del med lödning. Vi har även utfört en del praktiskt verkstadsjobb. Vad tycker du är roligast? Allt som har med elteknik och installation av elektricitet att göra tycker jag är roligast. Vad ska du göra när du är klar med dina gymnasiestudier? Det skulle vara kul att starta en egen elfirma så småningom. Men jag vill nog skaffa mig lite arbetserfarenhet inom området först. Jag skulle också kunna tänka mig att plugga vidare till elingenjör. Kontaktpersoner Rektor, Tom Nielsen Programansvarig, Nils Karlsson SYV, Maria Moreau Anton Brandstedt EE 11 Elteknik

17 Inriktning Energiteknik Vill du arbeta med energistyrning är detta en inriktning för dig. I kursen behandlas olika energikällor. De förnyelsebara energikällorna för framtiden har en framskjuten plats. Du får även lära dig att programmera energianläggningar, till exempel intelligenta hem. Energiteknik handlar om en grundläggande systemförståelse och processkännedom inom det energitekniska området. Du kommer att utveckla dina kunskaper i att utföra drift, underhåll och service av energitekniska anläggningar samt din förmåga till praktisk problemlösning. Systemförståelse och processkännedom är den gemensamma basen för arbete inom området. Om du väljer kurser från elteknikinriktningen kan du dessutom skaffa dig erfordlig kompetens inom elsäkerhet för att kunna jobba på elföretag med energistyrning. Du kommer även att lära dig mycket om alternativ energi. På vår avdelning har vi en laborationssal som vi kallar Smarta rummet. Där finns allt det senaste inom energistyrning, och det är solen och vinden som står för energin. Inom den valbara kursen fastighetsautomation får du en möjlighet att certifiera dig, (Basic eller Advanced), inom KNX. Inom Energitekniksområdet är detta mycket användbart då du kan använda KNX för att styra och övervaka energiflöden.vi har erfordlig kompetens för att ge dig dessa kunskaper och därmed ett intyg som skiljer dig från andra när det är dags att söka jobb. Denna inriktning ger dig en god grund för fortsatt lärande och utveckling och leder dig mot ett garanterat intressant framtidsjobb. I inriktningen ingår minst 15 veckors APL. Detta gör du under ditt andra och tredje läsår på ett företag inom ditt framtida yrkesval. Hur kom det sig att du valde det här programmet? Tycker väldigt mycket om yrkesprogram och programmet ger såna kurser som gör att jag kan bli vad jag vill inom el och data. Det är en bred utbildning. Vad har ni hittills fått göra? Installerat nätverkskablar i elsalarna och satt upp accesspunkter för internet, mycket programmering och praktiserat 2 dgr/v (arbetsplatsförlagt lärande APL). Vad tycker du är roligast? Att skriva i CAD-program, webbdesign, automation överlag och göra fiberkablar. Vad ska du göra när du är klar med dina gymnasiestudier? Plugga vidare till automationsingenjör/-tekniker på någon yrkeshögskola (YH) direkt efter gymnasiet. Kontaktpersoner Rektor, Tom Nielsen Programansvarig, Nils Karlsson SYV, Maria Moreau Elias Svensson EE11 15

18 Struktur El- och energiprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Engelska Historia 1a:1 50 Idrott och hälsa Matematik Naturkunskap 1a:1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1a:1 50 Svenska 1/Svenska som andra språk Programgemensamma ämnen 400 p Datorteknik 1a 100 Elektromekanik 100 Energiteknik Mekatronik Inriktningar 500 p DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK Dator- och nätverksteknik 100 Elektronik och mikrodatorteknik 100 Kommunikationsnät 100 Nätverksteknik 100 ELTEKNIK Elektroteknik 100 Praktisk Ellära 100 Elinstallationer 200 Kommunikationsnät 100 Programfördjupningar 700 p Vi erbjuder många möjligheter till individuella studievägar. Vi rekommenderar ett besök på vår hemsida; WattNet.se och ett klick på EE-programmet Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p AUTOMATION Praktisk Ellära 100 Mät- och styrteknik 100 Mät- och reglerteknik 100 Programmerbara styrsystem 100 ENERGITEKNIK Alternativ energi 100 Energiteknik Praktisk Ellära 100 Underhåll avhjälpande OBS! Med reservation för eventuella ändringar. Fem anledningar att välja EE: 1. Om du väljer inriktningen Elteknik blir du efter fullföljd utbildning installationselektriker, men har också möjlighet att efter viss planering studera vidare till exempelvis elingenjör. 2. Är du mer intresserad av datorer alltifrån operativsystem till webbdesign väljer du inriktningen Dator-och Kommunikationsteknik, som även den lämpar sig för fortsatta studier. 3. Om energistyrning ligger dig varmt om hjärtat så är kan inriktningen Energiteknik vara det perfekta valet. I framtiden måste man ta tillvara på de resurser som finns. och där har du mycket att hämta. 4. Om du är intresserad av teknisk programmering och gillar att bygga ihop maskiner så väljer du för framtiden, inriktningen Automation. 5. El och Energiprogrammet ger dig en utbildning som kan ta dig vidare. Till mer utbildning eller till ett spännande framtidsjobb. Programmet ger dig - oavsett mål - en mycket bra grund för ett både mycket skönt och spännande liv. 16 Programansvarig Nils Karlsson

19 Handels- och administrationsprogrammet ha För dig som är ansvarskännande, initiativrik, serviceinriktad och tycker om att arbeta tillsammans med människor är handels- och administrationsprogrammet en utmärkt utbildning. På Handels- och administrationsprogrammet skaffar du dig en bred grund för ett framtida arbete inom varuhandel och på företag som sysslar med olika typer av tjänster. Du utbildas för att arbeta på företag som säljer direkt till kunder eller till andra företag och på företag inom handel och administration. Du får både en grundläggande utbildning och en möjlighet att specialisera dig. Kärnan i utbildningen är service och kunskap om den vara eller tjänst du säljer. Ekonomi, företagande och affärsmässighet är viktiga begrepp på programmet. Du måste känna till de lagar som reglerar köp och försäljning. Du får träna dig i att förstå ekonomiska sammanhang på både små och stora företag. Att sälja innebär också att kunna marknadsföra och visa upp tjänster och varor i butiksfönster, på mässor eller elektroniskt på Internet. Att agera serviceinriktat i mötet med kunden innebär att kunna kommunicera, lösa problem och agera ansvarsfullt. Det måste kopplas till den arbetsuppgift som ska utföras likaväl som att planera, analysera och utföra arbetsuppgifterna. Efter programmet Efter avslutad utbildning kan du jobba som butikspersonal, inköpare, försäljare eller marknadsförare. Det finns även eftergymnasiala utbildningsalternativ på högskola/universitet samt yrkeshögskola. Dessa utbildningar kräver grundläggande behörighet och i vissa fall även särskild behörighet. För att få grundläggande behörighet till högskola och universitet krävs att man dessutom läser Engelska 6, Svenska 2 och Svenska 3, tillsammans 300 poäng. Vid Västerviks gymnasium garanterar vi att alla som vill kan få läsa dessa 300 poäng som utökat program eller som en del av de 200 poäng inom ramen för individuellt val.du kan även läsa Engelska 6 ovh Svenska 2 som programfördjupningskurser. Tala med din studie- och yrkesvägledare om utbildningsvägar. 17

20 Inriktning Handel och service I den växande köpstaden Västervik finns det goda förutsättningar både till praktik och framtida arbete. På Handelsprogrammet erbjuder vi en spännande inriktning: Handel och service. Handel och service Målet med inriktningen är att du ska utveckla kunskaper om och få erfarenheter av arbetsuppgifter inom handelsföretag. Därmed får du vidareutveckla dina kunskaper om kundservice, inköp, försäljning och marknadsföring för verksamhet inom detalj-, fack- och partihandel. Du kommer även att få möjlighet att fördjupa dig i bransch- och produktkunskap. Du ska även känna till de olika förutsättningar och villkor som gäller för anställning och företagande. Valbara kurser Du kommer också att erbjudas valbara kurser så att målet med programmet uppnås. De valbara kurserna ska ge möjlighet till ytterligare specialisering. APL (arbetsplatsförlagt lärande) Under det arbetsplatsförlagda lärandet, totalt 15 veckor, får du praktisera dina kunskaper inom branschen och ute på företag lära dig ännu mera av dina handledare ute på företaget. Sin APL får man göra både i Västervik och utanför kommunen. Vi har även kontakter med företag utomlands som tar emot elever på APL, bl.a. kan möjligheten finnas att tillbringa några veckor i Kina. Hur kom det sig att du valde det här programmet? Jag ville få en utbildning som förberedde mig inför arbete i affär, eller att få lära mig att starta eget företag. Då passade det här programmet mig väldigt bra. Dessutom ville jag gå ett program som erbjöd praktik varvat med teori. Vad har ni hittills fått göra? Så här långt har vi bl.a. fått lära oss om att starta eget företag, vi har lärt oss om bokföring, försäljning och inköp. Kundbemötande är en viktig del i utbildningen så man är förberedd för praktiken. Vi har också arbetat med att genomföra marknadsundersökningar. Vad tycker du är roligast? Helt klart att vara ute på praktik! Då får man verkligen tillfälle att omsätta det man läst i de teoretiska kurserna i praktiken. Praktiken ger också mer inblick och fördjupad kunskap inom handelsområdet. Sedan gillar jag när vi arbetar med projekt, då får vi välja fritt vad vi vill arbeta med och vi jobbar i grupp. Vad ska du göra när du är klar med dina gymnasiestudier? Till att börja med blir det nog att ge mig ut och resa lite. Sedan vill jag börja arbeta inom handelsområdet. I framtiden skulle jag också vilja starta ett eget företag, kanske inom skatebranschen. Kontaktpersoner Rektor, Pontus Larsson Programansvarig, Thomas Mittjas SYV, Lena Sundell Hampus Fallsjö HA 11 Handel och Service

21 Struktur Handels- och administrationsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Engelska Historia 1a:1 50 Idrott och Hälsa Matematik Naturkunskap 1a:1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1a:1 50 Svenska 1/Svenska som andra språk Programgemensamma ämnen 400 p Entreprenörskap 100 Servicekunskap 100 Branschkunskap inom handel och administration 100 Information och kommunikation Inriktningar 500 p Handel och service Personlig försäljning Praktisk marknadsföring Affärsutveckling och ledarskap 100 Inköp Näthandel Programfördjupningar 700 p Handel och service Entreprenörskap och företagande 100 Personlig försäljning Personlig försäljning Praktisk marknadsföring Handel specialisering 100 Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p Elevens val Företagsekonomi Praktisk mark- nadsföring eller Svenska Engelska OBS! Med reservation för eventuella ändringar. Fem anledningar att välja HA: 1. Du tycker om att ge service och att arbeta med företagande. 2. Nära samarbete med näringslivet genom den arbetsplatsförlagda utbildningen. 3. Goda möjligheter till arbete efter avslutad gymnasieutbildning. 4. Många praktiska kurser. 5. Mycket fördjupning inom IT och Internethandel. Programansvarig Thomas Mittjas 19

22 Hantverksprogrammet hv Tycker du om att arbeta med händerna och är kreativ? Du kanske vill starta eget? På Hantverksprogrammet finns det två inriktningar att välja mellan: Finsnickeri och Frisör. Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram där du varvar teoretiska och praktiska kurser. Du kommer att lära dig grunderna inom hantverkskunnande och estetik. Andra viktiga delar i Hantverksprogrammet är formgivning, entreprenörskap, kommunikation och service, men även hantverkarens roll i samhället och insikter om miljökonsekvenser. Entreprenörskap innebär dels att du lär dig om egenföretagande, dels att du jobbar med egna projekt. Utbildningen på Hantverksprogrammet ska ge en god grund för ett livslångt lärande i arbetslivet. APL (arbetsplatsförlagt lärande) 15 veckor av de tre åren kommer att göras som APL (arbetsplatsförlagt lärande) då man är på ett företag inom vald inriktning. Där får du möjlighet att utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstå yrkeskulturen på arbetsplatsen och lära dig mera av din handledare på företaget. Efter programmet Efter att ha fått yrkesexamen på Hantverksprogrammet är du anställningsbar, men inom vissa yrken krävs vidare utbildning. Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på ex. folkhögskola eller yrkeshögskola. Det finns även eftergymnasiala utbildningsalternativ inom högskola/universitet. Dessa utbildningar kräver grundläggande behörighet och i vissa fall även särskild behörighet. För att få grundläggande behörighet till högskola och universitet krävs, förutom de kurser som ingår på Hantverksprogrammet, att man dessutom läser Engelska 6, Svenska 2 och Svenska 3, tillsammans 300 poäng. Vid Västerviks Gymnasium garanterar vi att alla som vill kan få läsa dessa 300 poäng som utökat program eller som en del av de 200 poäng inom ramen för individuellt val. Tala med din studie- och yrkesvägledare om utbildningsvägar

23 Inriktning Finsnickeri Finsnickeri är en grundläggande yrkesutbildning som vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med materialet TRÄ. Att utbilda sig till Finsnickare är ett livslångt lärande som spänner från traditionellt hantverkskunnande till den modernaste tekniken. Det här är en utbildning för både hand och huvud. Du som elev kommer att utveckla praktiskt, tekniskt och estetiskt kunnande under dina tre år hos oss och utbildningen passar lika bra för både tjej och kille. Finsnickeriutbildningen är kreativ och skapande och du får möjligheter att utveckla dina idéer och hitta din inspiration till spännande projekt. Exempel på arbeten du får tillverka här är bord, pallar, skåp, stolar och byråer med mera. Vår bransch beskriver utbildningen så här: Möbler, kök, dörrar, fönster, trähus, trappor, golv allt är exempel på vad företagen inom trä och möbelindustrin tillverkar. För att de ska kunna skapas behövs bland annat konstruktörer, snickare, designers och produktionsplanerare. Det finns med andra ord massor av spännande yrken att välja på för dig som väljer en träutbildning på gymnasiet. Att branschen är viktig har du säkert märkt. För det är vi som bygger och inreder våra hem. Internationellt Vi arbetar tillsammans med en skola i Viersen, Tyskland, i ett EU-projekt sedan flera år, där det kan finnas möjlighet att göra sin praktik. Hur kom det sig att du valde det här programmet? Jag var på Öppet-huskvällen på Västerviks Gymnasium när jag gick i nian och gick förbi Finsnickeri och såg att man kunde göra en egen gitarr. Det var väl mest det som satte igång mina tankar att jag ville gå det här programmet. Jag har gillat att jobba med trä ganska länge. Jag var inne på att gå byggprogrammet först, men jag ändrade mig. Vad har ni hittills fått göra? Som första produkt fick vi göra en slags trädgårdspall av materialet al. Den var ganska enkel att göra och jag tycker den är en bra första-produkt när man börjar. Sedan har vi även fått göra ett lampbord där vi gjorde liknande saker som vi gjorde med pallen och fick lära oss hur man fanerar bordsskivan. Nu håller jag på med en verktygslåda där vi sinkar ihop långsidorna och gavlarna och vi får även böja trä (mahogny och björk) som ska vara till handtaget. Vad tycker du är roligast? Att få skapa utifrån mina egna idéer och att jobba med detaljer är verkligen kul! Exempelvis, till min verktygslåda har jag gjort två minigitarrer i mahogny. De ska vara på gavlarna och som en förstärkning till handtaget så inte gaveln bryts av, eftersom den är ganska tunn. Vad ska du göra när du är klar med dina gymnasiestudier? Som jag känner nu så vill jag börja jobba direkt efter, jag skulle vilja arbeta som möbelsnickare på ett företag i Linköping. Men, vad vet jag, tankarna kan ju ändras. Kontaktpersoner Rektor, Pontus Larsson Programansvarig, Lena Ziegenbein Inriktningsansvarig, Christer Hultman / SYV, Lena Sundell Filip Andrén Hjärtström HV 12 Finsnickeri 21

24 Inriktning Frisör Drömmer du om att arbeta med HÅR i en kreativ bransch som innehåller mode och design? Då kan frisör vara att yrke för dig! Här får du praktiska kunskaper och även teoretiska grunder till ditt framtida yrke. På inriktningen Frisör lär du dig grunderna för att bli en duktig hantverkare. Du lär dig olika klipptekniker, långhårsuppsättningar, stylingar, permanent- och färgteori med olika tekniker. Dessutom får du kunskap om hårets och hudens uppbyggnad och vanligaste hudsjukdomar. Betydelsefullt i utbildningen är även stil, form, service, ergonomi och miljö. Du kommer att använda digitala tekniker för att dokumentera ditt arbete. Även kreativitet, estetik och idérikedom präglar frisörutbildningen, men du lär dig också att samarbeta och ta eget personligt ansvar. I tvåan och trean tar vi emot kunder på salongen, då får du möjligheter att testa dina kunskaper i praktiken. 15 veckor av de tre åren på skolan kommer att vara förlagt på ett APLföretag, vilket innebär att du praktiserar på ett företag inom frisörbranschen. Inriktningen kan leda till ett jobb inom frisörbranschen. Efter utbildningstiden måste man jobba som frisöraspirant innan man kan avlägga ett gesällprov. När man har gjort ett godkänt gesällprov anses man vara färdigutbildad frisör. Från och med höstterminen 2013 kommer frisörutbildningen att hålla till i nybyggda lokaler på Gymnasiet/Östersjövägen. Hur kom det sig att du valde det här programmet? Redan när jag gick i årskurs 7 visste jag att jag ville bli frisör, Jag har alltid varit intresserad av att jobba med händerna och att vara kreativ. För varje dag så blir jag hela tiden mer och mer övertygad om att detta är det rätta programmet för mig! Vad har ni hittills fått göra? Ja, vi har lärt oss väldigt mycket av grunderna i schamponering, klippning, färgning, permanent, fönteknink, rullningar, uppsättningar. Först får vi lära oss det teoretiska i momenten, sedan arbetar vi praktiskt med det teoretiska vi lärt oss. Vi har också börjat att ta emot kunder i salongen. Vad tycker du är roligast? Det bästa jag vet är att göra håruppsättningar! Det enda man behöver är ett långt hår och sedan är bara att låta fantasin flöda! Vad ska du göra när du är klar med dina gymnasiestudier? Jag vill komma igång och jobba så fort jag slutat gymnasiet. Mitt mål är att jag ska ta mitt gesällbrev och för att få göra det så måste jag samla ihop 3000 timmar. Jag längtar att äntligen få göra det jag älskar varje dag, tänk att ha ett sådant yrke! Kontaktpersoner Rektor, Pontus Larsson Programansvarig och inriktningsansvarig, Lena Ziegenbein SYV, Lena Sundell Anida Isljami HV 11 Frisör

25 Struktur Hantverksprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Engelska Historia 1 a:1 50 Idrott och hälsa Matematik Naturkunskap 1 a:1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1 a:1 50 Svenska 1/Svenska som andra språk Programgemensamma ämnen 400 p Entreprenörskap 100 Hantverk introduktion 200 Tradition och utveckling 100 Inriktningar 500 p Finsnickeri Finsnickeri Finsnickeri Material och miljö 100 Frisör Frisör Frisör Material och miljö 100 Programfördjupningar 700 p Finsnickeri Finsnickeri Finsnickeri Finsnickeri CAD 1 50 Bild och form 1a1 50 Frisör Frisör Frisör Frisör 4s 50 Frisör Frisör 6b 50 Individuellt val 200 p Gymnasiearbete 100 p OBS! Med reservation för eventuella ändringar. Fem anledningar att välja HV: 1. Glädjen att få vara kreativ och skapa med händerna. 2. Ett gediget hantverk gör att du kan känna dig stolt över ditt yrke. 3. Nära samarbete med näringslivet då 15 veckor av karaktärsämnet är företagsförlagt. 4. Möjligheter till arbete eller vidare studier efter avslutad gymnasieutbildning. 5. Inspirerande att arbeta med människor och ett hantverk som innehåller mycket praktiska moment. Programansvarig Lena Ziegenbein 23

26 Industritekniska programmet in Industrin behöver välutbildade ungdomar för att hävda sig i konkurrens med den övriga världen. Efter avslutad gymnasieutbildning har du goda möjligheter att få ett arbete direkt. Vill du arbeta i verkstadsindustrin eller i andra branscher som anställer utbildade verkstadsarbetare? På Västerviks Gymnasium har vi tre inriktningar: Produkt- och maskinteknik, Svetsteknik samt Driftsäkerhet och underhållsteknik. Du söker till industritekniska programmet och efter första gemensamma året delas klassen upp i tre inriktningar där urvalet sker utifrån studieresultat och intresse. Du lär dig att arbeta med tillverkning, från idé till färdig produkt, kvalitetsarbete, maskinunderhåll och reparation. Du lär dig de teoretiska grunderna och får sedan arbeta praktiskt i maskiner, både manuella och datorstyrda. Det är viktigt att du lär dig läsa och förstå ritningar och skrivna instruktioner, så att du kan göra beräkningar och ställa in utrustningar och maskiner. Med hjälp av våra toppmoderna maskiner får du en utbildning som är aktuell och anpassad till arbetsmarknadens krav. Du får arbeta i en trygg miljö med intressanta kurser och det finns stora möjligheter att anpassa utbildningen efter just dina förutsättningar och behov. På alla inriktningar får du tillfälle till 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) som ger erfarenheter som hjälper dig att veta vilken typ av arbete du vill söka i framtiden. Efter programmet Eftersom det är ett yrkesprogram kan du söka jobb direkt inom det område du har inriktat dig på. Detta kan leda till arbeten inom CNC-teknik, underhåll, drift process eller/och produktion, svetsning, m.m. Om du vill läsa vidare efter gymnasiet ska du tala med din studie- och yrkesvägledare för att göra rätt kursval för den behörighet du behöver till din tänkta utbildning

27 Utgång Driftssäkerhet och underhållsteknik Att maskiner och anläggningar fungerar är viktigt på en modern arbetsplats. För att kunna arbeta med att sköta maskiner krävs det stora kunskaper. Kunskaper som du sedan får prova under din företagsutbildning. Inriktningen driftsäkerhet och underhåll är till för dig som vill få mer kunskaper om hur man underhåller maskiner och utrustning och ser till att den inte drabbas av driftstopp. Inriktningen kan leda till arbete med att analysera och säkerställa driften vid komplexa industrianläggningar samt arbete med dagligt underhåll av utrustningar och anläggningar. Du får lära dig bl.a.: Förebyggande underhåll (FU) Avhjälpande underhåll (AU) Hydraulik och pneumatik Uppriktning av maskindelar Lagerteknik Hur kommer det sig att du valde det här programmet? Jag är intresserad av industrijobb, mer praktiska arbeten. Vad har ni hittills fått göra? Lära oss grunderna i svets, provat på dom flesta svetsteknikerna. Vad tycker du är roligast? När vi får svetsa, vara i verkstaden, det praktiska. Vad ska du göra när du är klar med dina gymnasiestudier? Försöka få ett jobb på ett mindre företag i Västervik för att känna på yrkeslivet. Kontaktpersoner Rektor, Tom Nielsen Programansvarig, Åke Lundqvist SYV, Maria Moreau Johan Kämpe IN 12 25

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet El- och energiprogrammet EE El- och energiprogrammet ger dig en av gymnasieskolans bredaste utbildningar. Du hamnar inom en bransch som ständigt är i starkt framåtskridande. På EE blandas teori och praktik.

Läs mer

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer

StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! StaffangymnasieT 2012-2013 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Vad du behöver veta inför. Gymnasievalet linköping 2010 2011

Vad du behöver veta inför. Gymnasievalet linköping 2010 2011 Vad du behöver veta inför Gymnasievalet linköping 2010 2011 Välkommen till gymnasieskolan! Öppet hus! Kommunala gymnasieskolor Anders Ljungstedts Gymnasium 4/11 Berzeliusskolan 11/11 Birgittaskolan 5/11

Läs mer

KUNGSMADSKOLAN TEKNIKUM

KUNGSMADSKOLAN TEKNIKUM KATEDRALSKOLAN KUNGSMADSKOLAN TEKNIKUM rätt gymnasieval! www.vaxjo.se/gymnasieskola Gymnasieprogram i Växjö 2013/14 STOR VALFRIHET OCH KOMPETENTA LÄRARE Sid 2 rätt gymnasieval! Katedralskolan, Kungsmadskolan

Läs mer

PROGRAMKATALOGEN. www.tornedalsskolan.se

PROGRAMKATALOGEN. www.tornedalsskolan.se PROGRAMKATALOGEN 2015 1t ill 1 www.tornedalsskolan.se Gymnasieskolan Två typer av examen I den nya gymnasieskolan kan eleverna få en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Krav för examen Kravet

Läs mer

Vasa International School

Vasa International School internationella profiler inom NA och SA Vasa International School Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap Vasa International School

Läs mer

våra 2014/2015 utbildningar

våra 2014/2015 utbildningar våra 2014/2015 utbildningar Teknikcollege En kvalitetsstämpel och ett nära samarbete med det lokala näringslivet gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Industritekniska programmet s. 15 Teknikprogrammet

Läs mer

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma P r o g r a m k a t a l o g 2 0 1 5-2 0 1 6 www.figy.se HINK BIG - Tänk möjligheter, förverkliga dem - Välj bland många program - Ta hjälp av våra duktiga lärare - Lär känna många nya kompisar - Upplev

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 PROGRAMVÄLJAREN Gävle kommunala gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 Innehåll Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF...9

Läs mer

En riktig skola. Öppet Hus 18 januari 2014 NACKA GYMNASIUM* UTBILDNINGSKATALOG 2014. 2 Nacka gymnasium. Bygg- och anläggningsprogrammet 7 Husbyggnad

En riktig skola. Öppet Hus 18 januari 2014 NACKA GYMNASIUM* UTBILDNINGSKATALOG 2014. 2 Nacka gymnasium. Bygg- och anläggningsprogrammet 7 Husbyggnad 2 Nacka gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet 7 Husbyggnad Ekonomiprogrammet 8 Ekonomi 9 Juridik NACKA GYMNASIUM* UTBILDNINGSKATALOG 2014 El- och energiprogrammet 10 Dator- och kommunikationsteknik

Läs mer

www.oscarsgymnasiet.se Allt du behöver veta för att välja rätt till gymnasiet

www.oscarsgymnasiet.se Allt du behöver veta för att välja rätt till gymnasiet Mötesplats www.oscarsgymnasiet.se Allt du behöver veta för att välja rätt till gymnasiet Produktion: KrePart AB. Foto: Jonas Persson. Tryck: V-TAB Vimmerby, november 2010. Möjligheter för alla Programöversikt

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola

Uddevalla Gymnasieskola Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 1 Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Sinclair Margreteg Östrabo 1 Östrabo Y År 2003/2004 Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 2 Öppet hus

Läs mer

Gävles kommunala gymnasieskola. väljaren

Gävles kommunala gymnasieskola. väljaren Gävles kommunala gymnasieskola väljaren Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF 9 Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete

Läs mer

Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången

Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången Gymnasiekatalog 2015-2016 Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången välkommen till Jämtlands Gymnasium! Grattis! Det har blivit dags för dig att välja utbildning. Det är nu det roliga börjar.

Läs mer

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! Staffangymnasiet 2010 2011 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! PROGRAM OCH INRIKTNINGAR Staffangymnasiet läsåret 2010 / 2011 På Staffangymnasiet hittar Du vägen till din framtid!

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info

NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info NUTID Vi hjälper dig till framgång! sista kning s ansö NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info VALHALL COLLEGE RÖNNEGYMNASIET STÖRST I STAN! Skolan där du utvecklas och mår bra! I Ängelholms centrum

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet Gymnasievalet 2015 Westerlundska Gymnasiet Kontakta oss Rektor Ewa Berthagen tel. 0171-62 55 50 er Christian Eklöv Hagman tel. 0171-62 55 53 Estetiska programmet inriktning musik, Handels- och administrationsprogrammet,

Läs mer

Tyresö gymnasium Farmarstigen 7 135 36 Tyresö. Telefon: 08-5782 99 40 Fax: 08-742 39 30. E-post: gymnasium@tyreso.se tyresogymnasium.

Tyresö gymnasium Farmarstigen 7 135 36 Tyresö. Telefon: 08-5782 99 40 Fax: 08-742 39 30. E-post: gymnasium@tyreso.se tyresogymnasium. 1 Utbildningskatalog 2014 Tyresö gymnasium är en modern, innovativ gymnasieskola i framkant av svensk skolutveckling. Våra elever är underbart olika och lever i en värld som förändras snabbt. Det gillar

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

VÅRA PROGRAM 2013/14

VÅRA PROGRAM 2013/14 VÅRA PROGRAM 2013/14 INNEHÅLL Välkommen till Holavedsgymnasiet 4 5 Holavedsgymnasiets utbildningar 6 Barn- och fritidsprogrammet 7 Bygg- och anläggningsprogrammet 8 Ekonomiska programmet 9 El- och energiprogrammet

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

DU ska välja VBU. 3. GOD MAT tillagad på plats.

DU ska välja VBU. 3. GOD MAT tillagad på plats. GYMNASIET NÄSTA 6anledningar till varför DU ska välja VBU 1. INTERNATIONELLT Utbyte med ett universitet i London, certifierad FN-skola. Flera program med internationell profil. Rabatt på språkresor och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ VBU

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ VBU GYMNASIET NÄSTA 6anledningar till varför DU ska välja VBU VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ VBU 1. INTERNATIONELLT Utbyte med ett universitet i London, certifierad FN-skola. Flera program med internationell profil.

Läs mer

Sannarpsgymnasiet Utbildning på riktigt

Sannarpsgymnasiet Utbildning på riktigt Kattegattgymnasiet Här börjar framtiden Sannarpsgymnasiet Utbildning på riktigt Sturegymnasiet Den kreativa skolan Halmstads kommunala gymnasieskolor En berättelse om framtiden Nästa år börjar en ny tid

Läs mer

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 GYMNASIESärskolAN... 59 60 KONTAKTER... 61 HITTA RÄTT 3 NÄR Det är lätt att söka till gymnasiet. Här

Läs mer