Prao-utvärdering 2012/2013 Elever i skolår 8 9, Gävle grundskolor. Sammanställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prao-utvärdering 2012/2013 Elever i skolår 8 9, Gävle grundskolor. Sammanställning"

Transkript

1 Prao-utvärdering 2012/2013 Elever i skolår 8 9, Gävle grundskolor Sammanställning SKOLA PRAOPLATS Jag tycker att all arbetserfarenhet är värdefull Jag fick många värdefulla erfarenheter under veckan, bland annat att våga ta kontakt med människor Det var verkligen hur bra som helst, den bästa veckan i mitt liv Alla var väldigt trevliga, det blev roligt att jobba SSA- E N H E T E N Utbildning & Arbete Gävle, Box 603, Gävle Besöksadress Ruddammsgatan 27 Tfn /25/33 (dir) Fax

2 Sid 2 (19) Innehåll Kommentarer och sammanfattning av resultat 3 Exempel på elevernas svar på frågan varför praoveckan var mycket värdefull 7 Exempel på elevernas svar på frågan varför praoveckan var meningslös 8 Exempel på elevernas svar på frågan varför de trivdes mycket bra på praoplatsen 9 Exempel på elevernas svar på frågan varför de inte alls trivdes på 10 praoplatsen Exempel på elevernas svar på frågan vad de lärt sig under praoveckan 11 Inkomna utvärderingar 2012/ Platsbanken 2012/ Egna platser 2012/ Utvärderingsblankett 19

3 Sid 3 (19) Sammanfattande kommentar Även resultatet för läsåret 2012/2013 pekar på att grundskolans elever i stort är mycket nöjda med praoverksamheten. 79 % av eleverna svarar att praoveckan har varit mycket värdefull eller värdefull. Således ger eleverna ett bra betyg till praoplatserna och deras handledare. I läroplanen för grundskolan (Lgr11) påpekas att en viktig förutsättning för att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet är att skolan samverkar med arbetslivet och samhället i övrigt. Praoverksamheten bidrar till att uppfylla detta mål. I Gävle kommuns mål och riktlinjer för studie- och yrkesorientering står det i punkt 11 så här: Prao erbjuds alla elever på grundskolans högstadium. Den skall vara en angelägenhet för alla i skolan och ses som en resurs i samtliga ämnen. Som många andra praoundersökningar har visat, visar även denna att en av de viktigaste effekterna av skolans arbetslivskontakter är den personliga utvecklingen som eleverna i regel genomgår tack vare praon. Att under en vecka få vara med i en vuxengemenskap och att få vuxna förebilder att spegla sig mot är en ovärderlig upplevelse, speciellt då eleverna är i den åldern då de håller på att utveckla sin identitet. Praon fyller flera olika funktioner vilket framkommit i forskningsrapporter och även i denna utvärdering: Praon underlättar elevernas studie- och yrkesval. Praon bidrar till ökad kontakt mellan olika generationer. Praon tillför ämnesundervisningen nya perspektiv och ger stöd för inlärningen. Praon ökar elevernas kunskap om arbetslivet och dess krav och möjligheter. Praon bidrar till ökad självkännedom och självinsikt hos eleverna. Trots att eleverna överlag ger verksamheten godkänt finns det givetvis saker som går att förbättra och utveckla. Det är viktigt att skolan och praoplatserna, var för sig och tillsammans, funderar över lämpliga åtgärder. En viktig fundering kan vara: Vad vill vi (vår arbetsplats, vår skola) få ut av praoverksamheten, vilket mål har vi med den och hur förbereder och efterarbetar vi den? Praon behövs mer än någonsin i en tid när många ungdomar i årsåldern har inga eller mycket begränsade arbetslivserfarenheter. Samtidigt går de allt längre tid i skolan och ställs inför allt fler val av olika utbildningsalternativ. Praon är en investering för framtiden! Samverkan mellan skola och näringsliv är en del av skolans uppdrag. Samverkan stärker kvalitén på utbildningen och gör den mer relevant. Näringslivet och skolan är överens om värdet av att våra skolungdomar får chansen att bekanta sig med arbetslivet. Ett stort tack till alla arbetsplatser som tar emot elever från Gävle grundskolor på praktisk arbetslivsorientering (prao). Vi är glada att Ni vill hjälpa oss att göra elevernas skolgång mer innehållsrik och verklighetsförankrad SSA-enheten Kalle Wahlström Britt-Inger Edvardson Susanne Haga

4 Sid 4 (19) Kommentarer avseende metod och uppläggning Denna sammanställning grundar sig på den utvärderingsblankett (se sidan 21) som eleverna fyller i efter avslutad praovecka. Undersökningsgrupp: 1401 elever i skolår 8-9. Totalt är det 1860 elever från Gävle grundskolor som under 2012/2013 har haft praktisk arbetslivsorientering, prao. I platsbanken fanns 199 arbetsplatser i Gävle kommun, och utöver det ordnade eleverna själva 499 arbetsplatser varav 61 i andra kommuner. Sammanfattning av resultat Eleverna svarade på frågan om hur meningsfull praoveckan var 35,2 % (494) anser att praoveckan varit mycket värdefull 43,8 % (612) anser att praoveckan varit värdefull 15,5 % (218) anser att praoveckan varit mindre värdefull 4,2 % (59) anser att praoveckan varit meningslös 1,3 % (18) har inte svarat på frågan Mycket värdefull Värdefull 218 Mindre värdefull Meningslös Ej svarat Praoveckan var De oftast återkommande svaren från eleverna om varför praoveckan var mycket värdefull: Bra att lära sig om yrket, nu vet jag vad jag ska välja till gymnasiet. Personalen var trevlig/bra, jag kände mig uppskattad/behövd, de behandlade mig som en vuxen. Jag fick vara med i arbetet, roligt att lära sig saker. Se sidan 7 för fler svar. De mest frekventa svaren från eleverna om varför praoveckan var meningslös: Jag fick inte vara med i arbetet. Jag fick inget att göra eller jag fick göra samma sak hela tiden. Personalen brydde sig inte om mig. Se sidan 8 för fler svar.

5 Sid 5 (19) Eleverna svarade på frågan om hur de trivdes på praoplatsen 61,2 % (858) trivdes mycket bra under praoveckan 30,3 % (424) trivdes bra under praoveckan 5,2 % (73) trivdes mindre bra under praoveckan. 3 % (42) trivdes inte alls. 0,3 % (4) har inte svarat på frågan Mycket bra Bra Mindre bra Inte alls Ej svarat Hur trivdes du? De mest typiska svaren om varför eleverna trivdes mycket bra under praoveckan: Personalen var trevlig/snäll. Jag blev väl omhändertagen. Det var roligt/intressant. Jag fick mycket att göra. Se sidan 9 för fler svar. De oftast återkommande svaren om varför eleverna inte alls trivdes under praoveckan: Personalen brydde sig inte om mig. Jag kände mig utnyttjad, fick göra skitgörat. Jag fick inget att göra. Jag fick göra samma saker hela tiden. Se sidan 10 för fler svar. Totalt visar detta att cirka 91 % av eleverna har trivts mycket bra eller bra på praoplatsen, samt att 79 % av eleverna anser att praoveckan har varit mycket värdefull eller värdefull. Eleverna svarade på frågan om vad de lärt sig, positivt respektive negativt, under praoveckan När det gäller svaren på frågan vad eleverna ansåg var positivt med praoveckan anges ofta svar som visar att eleverna har upptäckt att arbete är viktigt "jag måste ta ansvar och lära mig saker". Ofta har eleven också upptäckt något nytt om sig själv och yrket jag ska inte bli dagisfröken", "det var roligare än jag trodde", "jag kunde redan detta", "att vissa jobb är jobbigare än andra", " lära mig sköta saker ordentligt, "se hur verkliga livet ser ut", "har fått bättre självförtroende", "träffat nya människor" etc.

6 Sid 6 (19) På frågan om vad som varit negativt återkommer ofta svar som har att göra med arbetstidens längd, arbetsmiljön och att det är jobbigt att arbeta "att gå upp så tidigt", det är väldigt stressigt", "det var lite väl jobbigt", " jag blev trött", "enformigt arbete", " fick ont i ryggen" etc. Se sidan 11 för fler svar. Eleverna svarade på frågan om vilka skolämnen de hade nytta av på arbetsplatsen På frågan om vilka skolämnen som eleverna ansåg att de hade nytta av på arbetsplatsen blev resultatet följande: Vid barnomsorgsplatser anser eleverna att barnkunskap, hemkunskap, idrott bild, musik, svenska och samhällsorienterande ämnen kan vara till nytta. Inom handel och teknik/tillverkning dominerar matematik bland svaren, men även teknikämnet är ett vanligt svar inom teknik/tillverkning. För platser inom restaurang är hemkunskap det mest frekventa svaret, och inom jord/skog/trädgård anges ofta skolämnet biologi. Eleverna svarade på frågan om de fick besök från någon på skolan Av de 1386 elever som besvarat frågan om de fick besök av någon lärare eller studie- och yrkesvägledare angav 490 (35,3%) att de fått besök och 896 (64,7%) att de inte fått besök Ja Besök från skolan Nej Eleverna svarade på frågan om var de åt sin lunch 1381 elever besvarade frågan om var de åt sin lunch: 435 blev bjudna av praoplatsen 315 hade matsäck med sig 348 köpte lunch 182 åt vid skola 101 åt hemma Bjudna Matsäck Köpte Skola Hemma Åt sin lunch

7 Exempel på elevernas svar på frågan varför praoveckan var mycket värdefull Sid 7 (19) Eftersom jag vill jobba med barn i framtiden så vill jag ha så mycket erfarenhet som möjligt För jag trodde först att jag ville jobba på dagis men nu vet jag att jag inte vill det Då det kan resultera till jobb och att jag kan återkomma Jag har fått en helt ny syn på barn efter veckan, på ett positivt sätt Jag tycker att all arbetserfarenhet är värdefull Blir mer självsäker på vad man gör, tar mer eget ansvar Jag känner jag har gjort något Det var en bra upplevelse av arbetslivet och de gjorde det verkligen roligt även om man inte hade något att göra Jag fick se hur det kan vara i arbetslivet, att det inte bara är att stå i kassan, man måste göra andra uppgifter också Jag fick känna på att gå upp tidigt och åka till ett riktigt jobb För jag fick lära mig saker jag inte visste och man fick prova en annan miljö och arbeta med både djur och människor Veckan var mycket lärorik även fast jag inte förstod allt de pratade om Jag fick många värdefulla erfarenheter under veckan, bland annat att våga ta kontakt med människor För att jag fick se många olika yrken Lärde och fick prova på många saker, bra erfarenhet och man fick verkligen se hur det är att jobba som brandman Jag fick testa hur det var att jobba och ha "ansvar" för att göra de arbetsuppgifter jag fick Eftersom jag lärde mig mer om mig själv och om hur det kan vara att jobba på en arbetsplats Jag fick veta hur det är i riktiga livet Efter jag har varit på prao så känner jag direkt vad jag vill Jag har lärt mig känna världens bästa kökspersonal som gjorde veckan rolig och lärorik Det är så mycket man har lärt sig och träffat många trevliga personer Jag har lärt mig mycket smart under denna vecka. Känner mig jättesmart nu och jag har lärt mig hur man programmerar ett robotprogram Att få möta sjuka människor och hjälpa dem är mycket värdefull Jag har fått mycket klart för mig och en del saker kommer jag troligen bära med mig resten av livet Det var bra att jag var på olika platser och såg olika nya saker

8 Sid 8 (19) Exempel på elevernas svar på frågan varför praoveckan var meningslös Jag vill inte jobba med barn så jag behöver inte lära mig det Den var jobbig och jag lärde mig ingenting Allt var tråkigt som fan Det fanns inte så mycket att göra så arbetstiderna blev flyttade Jag var deras städerska medans de fikade, de satte mig i de jobbigaste jobben som de själv inte orkade göra Klappa katter är bara meningslöst Fick inte göra något, de var otrevliga där Jag visste redan att jag inte ville gå där Jag gjorde inget nytt, har gjort det hemma, jag stod mest och gjorde ingenting Jag har inte lärt mig någonting Hade jag fått testa att göra olika saker hade det i alla fall känts som om jag fick "testa på" yrket Onödigt att åka dit för att sätta sig på en pall Därför att det nästan inte fanns något att göra så jag fick stå och göra ingenting 60% av tiden

9 Sid 9 (19) Exempel på elevernas svar på frågan varför de trivdes mycket bra på praoplatsen Barnen gjorde mig glad och lycklig För barn är roliga att ha göra med, bra arbetstider, trevlig personal Kände mig trygg där, många hjälpte mig vad jag skulle göra Alla var trevliga och hjälpsamma och jag fick ändå mycket eget ansvar För de som arbetade där var trevliga och pratade så det inte blev tyst Alla var väldigt trevliga, det blev roligt att jobba Därför det var jätteroligt och de 3 som jobbade där tog hand om mig jättebra och var jättetrevliga För att de tog så väl hand om mig. Jag fick hela tiden vara delaktig i arbetet och de glömde aldrig bort mig För jag hade ett intresse av det jag höll på med Personalen var trevlig och hundarna detsamma För att jag fick vara med i allt som hände och fick göra saker som de gjorde där, inte utnyttjad arbetskraft De var vänliga och jag fick vara väldigt delaktig i allt arbete och testa på väldigt många olika moment De hade rolig humor och de jobbar med något jag är intresserad av, de var väldigt snälla och hjälpte mig bra Alla människor var jättetrevliga och roliga och det kändes som att de försökte få mig att trivas och det gjorde jag Det var verkligen hur bra som helst, den bästa veckan i mitt liv För de gjorde saker och fixade och ordnade så att det skulle bli så kul som möjligt för mig fick prova på mycket Alla var trevliga och på lunchrasten satt jag med andra som jobbade där (slapp sitta själv) Alla var trevliga, de utnyttjade mig på rätt sätt, jag var inte i vägen utan hjälpte till med saker som behövde göras och underlättade för de som jobbar där Det var kul HELA tiden. Alla var snälla och trevliga Alla var trevliga, man kände sig välkommen på arbetsplatsen För att de är äldre människor de är fett roliga när de sitter med och snackar

10 Exempel på elevernas svar på frågan varför de inte alls trivdes på praoplatsen Sid 10 (19) Det var tråkigt, jobbigt, man kände sig värdelös, man hade inget riktigt att göra Ingen pratade med mig och alla var elaka och tyckte att jag gjorde fel hela tiden För man fick sitta där i 3 timmar och inte göra ett skit Jobbiga tider, dom var långa Kände mig inte välkommen direkt De tog för givet att jag redan kunde allt och visste var allt fanns Ingen pratade knappt med mig och jag fick nästan bara diska Jag fick göra saker de inte ville göra, jag fick inte testa på något nytt utan fick göra samma saker hela veckan Ett riktigt skitgöra Fick inte göra något Allt var för jobbigt, för många skrik Var tråkig stämning För de var inte trevliga och hjälpte mig inte, de kunde knappt mitt namn

11 Sid 11 (19) Exempel på elevernas svar på frågan vad de lärt sig under praoveckan Man uppskattar tystnaden när man väl får den och man inser hur mycket dagisfröknarna verkligen gör, barnen skriker och man får tinnitus efter en vecka Jag har lärt mig hur man ska vara mot barn och att det är lite jobbigt att jobba på dagis Tålamod, barn är långsamma och förvirrade, jag har lärt mig hur man tar på overall så snabbt som möjligt på barn, en massa erfarenhet Att ta egna initiativ Hur det är att vara vuxen och det verkar vara roligt Att man blir väldigt trött när man kommer hem för att man har varit aktiv hela dagen Att även om det låter tråkigt kan det vara roligt Hur det är i arbetslivet Hur man gör i en butik och hur man pratar med kunder Jag har lärt mig att klara av uppgifter under tidspress, jag har lärt mig att vara mer uppmärksam Utför arbetet ordentligt så blir du klar fortare Att man fort blir trött och att man ska le Jag har lärt mig otroligt mycket och hittat mitt drömjobb, men det var svårt att hänga med på mötena så jag somnade då De dricker mycket kaffe och det är väldigt slitsamt och mycket jobb bakom en tidning Jag har lärt mig mycket om säkerhet som jag inte tänkt på Att man inte vinner något på att göra det snabbt och slarvigt Lärt mig att inför gymnasievalet ska man ta något man själv vill och inte välja efter kompisar Jag har lärt mig att inte vara så blyg, skära olika grönsaker jag inte visste något om Att skala ägg snabbt, att jag i framtiden inte ska lämna smuts på brickan när jag äter eller fikar någonstans för att vara snäll mot diskaren Jag har lärt mig att samarbeta med andra På de 5 dagarna har jag lärt mig mer än på en månad i skolan, praktiska saker och inte skitsaker Att ta ansvar för sitt jobb och komma i tid, att man måste sköta tider och att man inte alltid kan få göra de uppgifter man vill Ta ansvar, att vara positiv och engagera sig Jag har lärt mig att en bagare har ett tufft jobb med tuffa arbetstider Jag har lärt mig mycket av åldringarna som bodde där, om hur de hade det förr och om andra världskriget

12 Sid 12 (19) Inkomna utvärderingar Vecka Skola Antal elever inlämnad utvärdering 39 Sofiedal Sörby Bergby/Milbo Stigslund/Montessori St Sätra/Steneberg Lillhagen Solängen Sofiedal Sörby Bergby/Milbo Stigslund/Montessori St Sätra/Steneberg Lillhagen Solängen Sofiedal Sörby Bergby/Milbo Stigslund St Sätra/Steneberg Lillhagen Solängen Montessori

13 Sid 13 (19) Platsbanken 2012/2013 Arbetsplats AB Skoogs Mekaniska Verkstad ABF Gästrikebygden Rockskolan Alborga Skola Almgårdens Förskola Andersbergs Bibliotek Andersbergsskolan AQ ParkoPrint AB Arkans Pasta (Kungsbäcks Köket) Banvaktens Förskola BarKing AB Beijer byggvaruhus i Gävle Bergbackagårdens Förskola BJ El och Hushållsservice Björngårdens Förskola Bomhus Bibliotek, Kultur & Fritid Borgarskolan Brodyrbolaget i Valbo AB Byggmax Café Brynäs Ekonomisk förening City Gross Coffeehouse by George Colorama Gävle Coop Extra Fjällbacken Coop Forum Valbo Coop Konsum Forsbacka Coop Konsum Krysset Coop Konsum Nian Coop Konsum Norrsundet Cura apoteket, ICA Maxi Desa Lack AB DollarStore AB Däckcenter i Gävle AB Däckcentrum SG AB Eriksson VVS Event & Catering i Gävle AB Fjärran Höjderbadet Folkets Hus, Bomhus Folktandvården Sätra Folkteatern i Gävleborg Forellplan, Omvårdnad Gävle Forsbacka Wärdshus AB Fridhems Förskola Fritidsklubben Ludde/Valbo Hockey Furugården, Omvårdnad Gävle Förskolan Orion Försäkringskassan Gamrai AB Gefle Dagblad Gefleortens Mejeriförening Glada kocken God Expo AB Guldsmedens Förskola Gustafsbro Fest o Catering AB Gästrike Katthem Gästrike Räddningstjänst Gästrike Vatten AB Gästrike Återvinnare Gävle Bilrikt AB Gävle Bilteknik AB Gävle Energi AB Gävle Festvåning Gävle Fiskredskap AB Gävle Fältrittklubb Gävle Hunddagis Gävle Ryttarsällskap Gävle sjukhus, prao/vårdinfo Gävle Värme & Sanitetsservice AB Hagaströms Skola Hagaströmsgårdens Förskola Heartbreak Hotel Hedesundagårdens Förskola Hemlingby skola Hemmakväll Herrgårdens förskola Hille Bensin & Service AB Hilleborg Omvårdnad Gävle Häcklinge förskola I Ur och Skur Vinbärsgården I Ur och Skur Västbyggeby ICA Kvantum Sätra ICA Nära Hedesunda ICA Nära Plus ICA Nära Strömsbro Ickorrbackens Förskola Interkakel i Gävle AB J Lennartsson Snickeri AB KappAhl Karl-Evert Olsson Lantbruk Kitchen/Waynes (Valbo Star krog AB) Kompisklubben Hedesunda Konditori & Café Madame Konditori Lido City Korsnäs AB Kristinelundsgården Kulturskolan Källö förskola Källöskolan Landberg s Lunch och Catering AB Lantmäteriet Lena Sjöströms Häst & Ryttarutbildning Lergökens Förskola Lillhagsskolan Lindbacka förskola Lindholms Möbler

14 Sid 14 (19) Livgardet Gävleborgsgruppen LKG Serviceteknik AB LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg Majgårdens Förskola Malms Byggnadsställningar AB Malte Månson Verkstäder AB Markhedens Förskola Masurgårdens Förskola Maxi ICA Stormarknad Milbogårdens Förskola Milboskolan Moränen Dagverksamhet, Omvårdnad Gävle Kommun Motorcenter AB Mumintrollets personalkooperativ Musikhuset Myrbackagårdens Förskola Myrorna Mårdvägens Förskola Najc Fiske & Fritid AB Nya Lurbergsgårdens Förskola Närbogårdens Förskola Nävergårdens Förskola Olsbackagårdens Förskola Olssons Bröd Petterssons Mek. & Försäljnings AB Pingeltorps Förskola Pizzeria Deniz Pizzeria Kastet Plantagen Posa Cykel Privab AB Gävle Profilic AB Pukslagargårdens Förskola Pukslagargårdens Förskola Restaurang Kompassen Restaurang Kvarnen Restaurang Teknikparken Restaurang Två Kockar En Spis Rusta AB Selggrensgården Selmaskolan, Barrander o Kurberg AB Shell 7-Eleven Shell Norrtull GDG Skohuset Skottes Musikteater Skrindans Förskola Sodexo AB, Stadshuset Restaurang Sodexo Alborga Skola Sofia Magdalena Sofiedalsgården Förskola Sohlbergs Chark AB Solbergahemmet, omvårdnad Gävle Solbergahemmet, omvårdnad Gävle Solhjulets Förskola Solkattens Förskola Solängsskolan Stadshuset, Gävle Kommun Statoil Hagaström Stigslunds skola Stigslunds äldreboende, Carema Care Svangårdens Förskola Swecon Anläggningsmaskiner AB Svenska Kyrkan i Gävle, Bomhus församling Svenska kyrkan i Gävle, Maria församling Svenska kyrkan i Hille Svenska kyrkan Valbo Församling Mikaelsgården Sålunda Föräldrakooperativ Sätra bibliotek Södra Brunn Sörby Förskola Tallåsgårdens Förskola Tempo Valbo Texas Longhorn Burgers & Deli Thoren Business School Tovenco AB Travtränare Tony Eliasson AB Trend & Design Trollgårdens Förskola Trödje Förskola Ulvsätersgårdens Förskola Ung Företagsamhet Unga Örnar Bomhus, Brynjan Unga Örnar Forsbacka, Fritidsgården Knoppen Vallongården, Omvårdnad Gävle Varva Skola Varvaterassens Förskola Vikingagårdens Förskola Vikingaskolan Villa Milbo, Omvårdnad Gävle, Anhörigstöd Vinnersjö Garn & Present Ytterharnäs Skola Älvgårdens Förskola Älvkarleby Ridklubb Ängslyckan, Omvårdnad Gävle Östers förskola

15 Sid 15 (19) Egna platser 2012/2013 Arbetsplats 158:ans Kök AB 2gether Store AB AB Gavlegårdarna Allatiders Skivhandel Almgårdens Förskola A-Los AB American Pizza Place Andersbergs Bibliotek Andersbergsskolan Andreas & Thomas VVS I Skutskär AB Angelicas Nagelstudio Apelgårdens förskola Apoteket AB Valbo Köpcentrum Arbetarbladet Arbetsförmedlingen Arken Zoo Arne Backman Information AB Asia Garden Atea Sverige AB Atlas Copco Tools AB Autoexperten i Gävle Baan Thai Restaurang BaraVara Bengts Däckservice AB Bergby Centralskola Bergfors Distribution AB Bergmästargården, Omvårdnad Gävle Kommun Berras Testebo River AB Bessemerskolan Bien Venido AB BillerudKorsnäs AB Bilprovningen i Gävle-Sörby Urfjäll Bilprovningen i Ljusdal BJ Infoteknik Bjarnes Slutavverknings AB Bodins Bageri AB Bolzoni Auramo AB Bomhus Restaurang & Pizzeria Borgarskolan Brixx Broms & Kylarservice Brubakken AB Brynäs CNC Lego AB Brynäs Glas AB Brynäs IF Brynäs Salongen Brynässkolan Bufab Bulten Stainless AB Butik Symfoni Bönans Förskola Café Krusidull Calderys Nordic AB Capio Brynäs Hälsocentral Cappuccino Gävle AB Carla C Cervera i Gävle AB Christines Skafferi & Café Clarion Hotel Winn Clas Ohlson Coffee Lounge Coffeehouse by George Coffeeshop Java Coop Extra Fjällbacken Coop Forum Valbo Coop Konsum Nian Coop Nära Hagaström Coor Service Management Dagbarnvårdare Malin Eriksson Dagnys Hörna Delicato bakverk AB Deniz-Enis Coffee Shop AB (Wayne's Coffee) Destinur Café AB Diiza Fashion AB Diléns Saluhall Diös Fastigheter AB Djurgården Hockey Concept Store Dregs AB Ekmans Bilskrot AB Electronia AB EL-Teknik i Gävle AB Enviro-Safe EPD Måleri Épi Bageri & Café HB Erikshjälpen Second Hand Eriksson Bilteam AB Eriksson VVS Esprit Men Eu Parlamentet Ewa Westlund Hemservice i Gävle Fastighetsbyrån Filippas Foder & Tillbehör Fjärran Höjderbadet Forsbergs Blommor Forslunds Bulktransport AB Freelance/Aftonbladet Fridhemsskolan Friskis & Svettis Friskolan Lyftet Frisörerna På Gården Fritidsgården Helge Fritidsgården Soffan Fritidsgården Treffen Fruns Hage Furugården, Omvårdnad Gävle Future Position X

16 Sid 16 (19) Fyrklöverns servicehus Föräldrakooperativet Bullerbyn Föräldrakooperativet Lillmyran Föräldrakooperativet Lindholmen G9 Media AB (partykungen.se) Gasklockorna i Gävle Gdg Kebab AB Gefle Dagblad Gefle Design Forum Gefle Gymnastikförening Gefle Hund & Katt Praktik AB Gefle Montessoriskola Gina Tricot Glasakuten i Gävle Glädjens träffpunkt, Omvårdnad Gävle GNK Lagerköp Godishuset Godislandet Godistajm Gomackan i Gävle AB Grimstalyan Grudén Utveckling Gästrike Lekpark AB Gästrike Räddningstjänst/Rörberg Gästrike Återvinnare Gästriklands Tidning Gävle Alltransport Gävle Bed & Breakfast Gävle Bridgeklubb Gävle Byggteam AB Gävle Elbyggnads i Gävle AB Gävle Energi AB Gävle Excellence Hockeycenter AB Gävle Foto och Radio AB Gävle Fältrittklubb Gävle Gross Gävle Gummiverkstad AB Gävle Hälsostudio Gävle Kommun EDV Gävle Konserthus Gävle Kraftsportklubb Gävle Nyhetsbyrå Gävle Ponnyklubb Gävle Ryttarsällskap Gävleborgs biståndsgrupp Gävleborgs Zoo GävleTidningar Göranssonska Skolan Gösta Samuelsson Bil AB Hagaströms Skola Hagaströmsgårdens Förskola Hagsta Kött och Vilt Hamrånge Hundcenter Hamrångeveterinären Handelsbanken AB Heartbreak Hotel Heby Kommun Socialpsykiatrin Hedenberg Byggservice - 3 Byggare Hedesunda Skola Hedesundagårdens Förskola Hedvigs Trädgård Hellgrens Allservice Hemlingby skola Hillerian Pub & Pizzeria Hjälpmedel SAM Hobbex AB Holmgren Bygg i Gävle AB Hotell Gävle Hundplejset i Gävle Håkans Radio och TV Hägglunds Lantbruk Nickora Högskolan i Gävle ICA Kvantum Sätra ICA Nära Bergby ICA Nära Sohlbergs (Sohlbergs Livsmedel) ICA Nära Strömsbro ICA Nära Söder ICA Nära Österfärnebo ICA-Sverige AB Infranord AB, Produktion Mitt Inspecta Intersport Intersport Valbo Jack & Jones Jamila Berg's Islandshästar Jarl Magnusson AB JB Core AB Jemedic AB JJR transport AB JOBmeal Gävle AB Johan Skoog arkitektkontor AB John Bauer Gymnasiet i Gävle Jonssons Hästgård Jubba Orient Gross Jysk AB Kamillas Fotvårds Ateljè KappAhl Karisma City Spa Kerstins i Flanör AB KH Måleri Kitchen/Waynes (Valbo Star krog AB) Klyxen Bygg AB Komvux Konditori Lido AB Konditori Lido City Koneo Konsum Gävleborg Korsnäs AB Kristinelundsgården Kulturhus Lätting Kulturskolan Kusbofixarn AB Kyrkåsens förskola

17 Sid 17 (19) Kyrkåsens förskola Källbackens Förskola Källöskolan Landstinget Gävleborg Lantmäteriet Lastprice Sweden AB LEAX Falun Lilla Saigon Restaurang i Gävle AB Lilla Sätraskolan Lillhagsskolan Lindbacka förskola Lindholms Möbler Lindströms Bilverkstad LK Prefab AB Load System AB Ludvigsbergsskolan Ludvigsbergsskolan Björken Lundén & CO Lundgrens bageri & konditori HB Länsstyrelsen Gävleborg M.B. Restaurangkonsult Gävle AB Madame Nyberg Majgårdens Förskola Malte Månson Bil AB Marknadsskaparna AB MAX Hamburgerrestauranger Maxi ICA Stormarknad MB Gräv & Last Media Markt Milboskolan Mina Naglar Mocca Espresso Lounge Monroes Grill & Burger Montessoriförskolan Regnbågen Motorcenter AB Myrbackagårdens Förskola Mårdvägens Förskola Mårtén Bygg AB N B V Gävleborg Najc Fiske & Fritid AB Natti Sätra HB Natti Video & Livs HB Naturkompaniet Nesma Livs Nilssons Byggtjänster i Gävle AB Nordanstigs Turistbyrå Nordells Security Nya Olles Möbelhus AB Närbogårdens Förskola Ockelbo Sallat AB OKQ8 Valbo Olsbackagårdens Förskola Orbaden Konferens & Spa Organized Management Sweden AB Per Öberg Entreprenad AB Persgården, Hofors kommun Personalkooperativet Daggmasken Personalkooperativet Kardborren Phailin Asia Food Pierre Robert Group AB Pizzeria Roma i Gävle AB Plan Sverige Plantagen Polhemsskolan Polismyndigheten i Gävleborgs län Posten Företagscenter Proffice Sverige AB Prolympia Promotion Support Gävle AB Prosystem AB Ramudden AB Rapatac AB Rasta Tönnebro Rastplatsen Hunddagis Redrum Rena Rama Under Restaurang Farfars Restaurang Kajkanten Rolba Svenska AB Rusta AB Rånäs Stall Sakhorns Salong Salong 37 Salong Flanör Salong Jenny P Salong Popp i Topp Salong Tintin & Co Samhall AB Sandins Såg- & Kedjeservice AB Sandvik Coromant AB Sandvik IT Services Sandvik Materials Technology Sandå Sverige AB Scandic CH Scandic Hotel Gävle Väst Scorett Valbo Sea Fun Surfshop AB Sergio Magazine AB SFAB, Gävle Sjukhus, Restaurang Esset Shake It Sivi Shop Sjöfartsverket, Lotsområde Gävle Skarpsvärds Bygg AB Skottes Musikteater Skräddargårdens Förskola Smaksak Present & Interiör Smultronställets förskola Sodexo AB Spendrups Bryggeri AB Sporthuset Korpen Spunkens Förskola

18 Sid 18 (19) Stadium Stadium Outlet AB Staffansgårdens Förskola Stall A Idehäll Stall Tintomara Stallrestaurangen Statoil Stefan Larsson Åkeri Stigslunds skola Stjärntassar Stora Enso Skog AB Strömsbro Skola Studio Mini Subway Sundgrens Åkeri AB SundMed AB Svensk Fastighetsförmedling Svenska kyrkan i Gävle, Maria församling Svenska kyrkan Valbo Församling Svenska kyrkan, Maria församling Förskolan Stjärnan Sveriges Järnvägsmuseum Sveriges Radio Gävleborg Sveriges Television AB Sätra Restaurang och Pizzeria Sätra Skola Söderforsens Pizzeria Söder's Zoo Sörby Handelsträdgård AB Sörbyskolan Sören Thyr AB Sörgärdets Skola Tallåsgårdens Förskola Team Helena Persson Team Sportia XL Telia Tempo Brynäs Centrum Tennstopet TH Måleri Tidningen Mitt Gävle Tivity AB Total Dental AB Trafikverket ICT Trendfix Hårstudio Trödje skola Ulfshyttans Herrgård Unga Örnar Bomhus, Brynjan Ur & Penn Wahlströms Datanät i Gävle AB Valbo Bibliotek Valbo Gym & Fitness Valbo Hälsocentral Valbo Sportcentrum Vallbacksgårdens Förskola Wallerängs Lantbruk Varva Skola Varvaterassens Förskola Vasaskolan Wayne's Coffee Weback AB Vero Moda Vikingaskolan Willys VP Maskinservice AB VVS Installatören AB VVS-Montörerna AB Västerhaga Islandshästar Vävaren Fritidsgård Växa Sverige Yrkesgymnasiet Gävle Åbyggeby Skola Ängsulls förskola Äventyrarna Öbergs Elservice Österns Pärla

19 Sid 19 (19) Vecka: Utvärdering av PRAO ( ) Pojke ( ) Flicka Arbetsplatsens namn: Närvaro: ( ) Mån ( ) Tis ( ) Ons ( ) Tor ( ) Fre Färdsätt: ( ) Till fots ( ) Cykel ( ) Buss ( ) Bil ( ) Annat Mat: ( ) Skola ( ) Plats bjöd ( ) Köpte ( ) Matsäck ( ) Hemma Fick du besök av någon vuxen från skolan? ( ) Ja ( ) Nej Fick du vara med i arbetet? ( ) Hela tiden ( ) Ofta ( ) Sällan ( ) Aldrig Visade någon för dig? ( ) Hela tiden ( ) Ofta ( ) Sällan ( ) Aldrig Exempel på arbetsuppgifter: Vad har du lärt dig av PRAO-veckan (positivt och negativt)? Hur trivdes du på arbetsplatsen?... Varför? ( ) Mycket bra ( ) Bra ( ) Mindre bra ( ) Inte alls PRAO-veckan var:.. Motivera ditt svar: ( ) Mycket värdefull ( ) Värdefull ( ) Mindre värdefull ( ) Meningslös Vilka skolämnen kan vara till nytta i arbetet? ( ) Ordnat egen plats ( ) Från skolans platsbank

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar Innehållsförteckning 1 03. 04. 07. Din möjlighet Fyra elever, fyra upplevelser Vad vill du göra? 2 08. 08. 11. 12. 13. 16. Inför din

Läs mer

INFÖR GYMNASIET. Vad händer med ens vänner? ad får man hjälp med? ad ska jag välja?

INFÖR GYMNASIET. Vad händer med ens vänner? ad får man hjälp med? ad ska jag välja? Nu & Framtiden INFÖR GYMNASIET Vad händer med ens vänner? ad får man hjälp med? ad ska jag välja? Hur ska jag kunna välja? Tarek Arnaout Vi har alla fått frågor som Vad vill du bli när du blir stor?, Vad

Läs mer

PROGRAM- KATALOG BORLÄNGE GYMNASIESKOLA

PROGRAM- KATALOG BORLÄNGE GYMNASIESKOLA BORLÄNGE GYMNASIESKOLA PROGRAM- KATALOG 2015 ERIKSLUNDSGYMNASIET HAGAGYMNASIET HUSHAGSGYMNASIET LJUNGBERGSGYMNASIET SOLTORGSGYMNASIET INTRODUKTIONSPROGRAMMEN ERIKSLUNDSGYMNASIET El- och energiprogrammet

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

#forward. Bloggtidning. Sommarjobb Första arbete Egna erfarenheter Ungdom. Funkisförmedlingen www.funkisformedlingen.se www.fb.com/funkisformedling

#forward. Bloggtidning. Sommarjobb Första arbete Egna erfarenheter Ungdom. Funkisförmedlingen www.funkisformedlingen.se www.fb.com/funkisformedling #forward Bloggtidning Sommarjobb Första arbete Egna erfarenheter Ungdom Funkisförmedlingen www.funkisformedlingen.se www.fb.com/funkisformedling Första jobbet, sommarjobbet Första jobbet, sommarjobbet,

Läs mer

Allsvenskan 2012. Gefle IF - Syrianska FC Strömvallen 6 april 2012 Kl 15.00. Pris 20:-

Allsvenskan 2012. Gefle IF - Syrianska FC Strömvallen 6 april 2012 Kl 15.00. Pris 20:- Avspark Allsvenskan 2012 Gefle IF - Syrianska FC Strömvallen 6 april 2012 Kl 15.00 Pris 20:- Fotograf: Mats Åstrand Stor Matchvärd: Gävle Kommun Matchbollarna är skänkta av: Sam Dodds, Muddus Outdoor och

Läs mer

Vi får människor att växa

Vi får människor att växa En utbildningsbilaga från Stiftelsen Hantverk & Utbildning Vi får människor att växa Frank i Billion Dollar Babies: Det är lite rock n roll över Entreprenörskolan Bli hantverkslärling: Välj bland 68 olika

Läs mer

Internationell feriepraktik, 2013

Internationell feriepraktik, 2013 Internationell feriepraktik, 2013 CITAT FRÅN ELEVERNAS SKRIFTLIGA RAPPORTER Efter de två veckor vi befann oss i London känner jag mig berikad. Berikad på ny kunskap; hur det är att jobba i en butik, hur

Läs mer

Människorna och möjligheterna

Människorna och möjligheterna Människorna och möjligheterna Vi anställer inte invandrare. Vårt bidrag till ett mer integrerat samhälle. Vi anställer inte personer med svensk bakgrund heller, vi anställer individer. Hos oss är ambition

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Vidgade vyer & starkare självkänsla. Tre år med EU-programmet Ungdom

Vidgade vyer & starkare självkänsla. Tre år med EU-programmet Ungdom Vidgade vyer & starkare självkänsla Tre år med EU-programmet Ungdom 1 Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar inom fyra verksamhetsområden: Vi fördelar bidrag och arbetar med metodutveckling

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

Handledarguiden. tips och idéer för företagets arbete med praktik

Handledarguiden. tips och idéer för företagets arbete med praktik Handledarguiden tips och idéer för företagets arbete med praktik Handledarguiden Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Tillsammans med våra branschförbund har vi ett långsiktigt mål

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Gymnasieskola. Möjligheter. program& inriktningar. Livet består av. Roy Fares: Man måste tro på sig själv! Läs om alla

Gymnasieskola. Möjligheter. program& inriktningar. Livet består av. Roy Fares: Man måste tro på sig själv! Läs om alla Gymnasieskola 2011 Roy Fares: Man måste tro på sig själv! Livet består av program& Läs om alla inriktningar Möjligheter Det viktiga valet! just nu står du inför ett av ditt livs stora val din fortsatta

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer

hela tiden en massa papper att fylla i

hela tiden en massa papper att fylla i hela tiden en massa papper att fylla i en undersökning om unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD. Rapporten

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Startplats för drömyrken

Startplats för drömyrken Startplats för drömyrken Vi tänder stjärnor i arbetslivet 2015/2016 Vilken sorts stjärna v Att börja på gymnasiet är spännande och förväntansfullt. För första gången gör du ett stort eget vägval inför

Läs mer

Utflyttade. Standardrapport 2011-11-07

Utflyttade. Standardrapport 2011-11-07 Utflyttade Standardrapport 2011-11-07 Procent Antal 18-24 25,4% 58 25-34 30,3% 69 35-44 11,8% 27 45-54 12,3% 28 55-64 8,3% 19 65 år eller äldre 11,8% 27 Svarande 228 Inget svar 0 Procent Antal Kvinna 61,8%

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer