Prao-utvärdering 2012/2013 Elever i skolår 8 9, Gävle grundskolor. Sammanställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prao-utvärdering 2012/2013 Elever i skolår 8 9, Gävle grundskolor. Sammanställning"

Transkript

1 Prao-utvärdering 2012/2013 Elever i skolår 8 9, Gävle grundskolor Sammanställning SKOLA PRAOPLATS Jag tycker att all arbetserfarenhet är värdefull Jag fick många värdefulla erfarenheter under veckan, bland annat att våga ta kontakt med människor Det var verkligen hur bra som helst, den bästa veckan i mitt liv Alla var väldigt trevliga, det blev roligt att jobba SSA- E N H E T E N Utbildning & Arbete Gävle, Box 603, Gävle Besöksadress Ruddammsgatan 27 Tfn /25/33 (dir) Fax

2 Sid 2 (19) Innehåll Kommentarer och sammanfattning av resultat 3 Exempel på elevernas svar på frågan varför praoveckan var mycket värdefull 7 Exempel på elevernas svar på frågan varför praoveckan var meningslös 8 Exempel på elevernas svar på frågan varför de trivdes mycket bra på praoplatsen 9 Exempel på elevernas svar på frågan varför de inte alls trivdes på 10 praoplatsen Exempel på elevernas svar på frågan vad de lärt sig under praoveckan 11 Inkomna utvärderingar 2012/ Platsbanken 2012/ Egna platser 2012/ Utvärderingsblankett 19

3 Sid 3 (19) Sammanfattande kommentar Även resultatet för läsåret 2012/2013 pekar på att grundskolans elever i stort är mycket nöjda med praoverksamheten. 79 % av eleverna svarar att praoveckan har varit mycket värdefull eller värdefull. Således ger eleverna ett bra betyg till praoplatserna och deras handledare. I läroplanen för grundskolan (Lgr11) påpekas att en viktig förutsättning för att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet är att skolan samverkar med arbetslivet och samhället i övrigt. Praoverksamheten bidrar till att uppfylla detta mål. I Gävle kommuns mål och riktlinjer för studie- och yrkesorientering står det i punkt 11 så här: Prao erbjuds alla elever på grundskolans högstadium. Den skall vara en angelägenhet för alla i skolan och ses som en resurs i samtliga ämnen. Som många andra praoundersökningar har visat, visar även denna att en av de viktigaste effekterna av skolans arbetslivskontakter är den personliga utvecklingen som eleverna i regel genomgår tack vare praon. Att under en vecka få vara med i en vuxengemenskap och att få vuxna förebilder att spegla sig mot är en ovärderlig upplevelse, speciellt då eleverna är i den åldern då de håller på att utveckla sin identitet. Praon fyller flera olika funktioner vilket framkommit i forskningsrapporter och även i denna utvärdering: Praon underlättar elevernas studie- och yrkesval. Praon bidrar till ökad kontakt mellan olika generationer. Praon tillför ämnesundervisningen nya perspektiv och ger stöd för inlärningen. Praon ökar elevernas kunskap om arbetslivet och dess krav och möjligheter. Praon bidrar till ökad självkännedom och självinsikt hos eleverna. Trots att eleverna överlag ger verksamheten godkänt finns det givetvis saker som går att förbättra och utveckla. Det är viktigt att skolan och praoplatserna, var för sig och tillsammans, funderar över lämpliga åtgärder. En viktig fundering kan vara: Vad vill vi (vår arbetsplats, vår skola) få ut av praoverksamheten, vilket mål har vi med den och hur förbereder och efterarbetar vi den? Praon behövs mer än någonsin i en tid när många ungdomar i årsåldern har inga eller mycket begränsade arbetslivserfarenheter. Samtidigt går de allt längre tid i skolan och ställs inför allt fler val av olika utbildningsalternativ. Praon är en investering för framtiden! Samverkan mellan skola och näringsliv är en del av skolans uppdrag. Samverkan stärker kvalitén på utbildningen och gör den mer relevant. Näringslivet och skolan är överens om värdet av att våra skolungdomar får chansen att bekanta sig med arbetslivet. Ett stort tack till alla arbetsplatser som tar emot elever från Gävle grundskolor på praktisk arbetslivsorientering (prao). Vi är glada att Ni vill hjälpa oss att göra elevernas skolgång mer innehållsrik och verklighetsförankrad SSA-enheten Kalle Wahlström Britt-Inger Edvardson Susanne Haga

4 Sid 4 (19) Kommentarer avseende metod och uppläggning Denna sammanställning grundar sig på den utvärderingsblankett (se sidan 21) som eleverna fyller i efter avslutad praovecka. Undersökningsgrupp: 1401 elever i skolår 8-9. Totalt är det 1860 elever från Gävle grundskolor som under 2012/2013 har haft praktisk arbetslivsorientering, prao. I platsbanken fanns 199 arbetsplatser i Gävle kommun, och utöver det ordnade eleverna själva 499 arbetsplatser varav 61 i andra kommuner. Sammanfattning av resultat Eleverna svarade på frågan om hur meningsfull praoveckan var 35,2 % (494) anser att praoveckan varit mycket värdefull 43,8 % (612) anser att praoveckan varit värdefull 15,5 % (218) anser att praoveckan varit mindre värdefull 4,2 % (59) anser att praoveckan varit meningslös 1,3 % (18) har inte svarat på frågan Mycket värdefull Värdefull 218 Mindre värdefull Meningslös Ej svarat Praoveckan var De oftast återkommande svaren från eleverna om varför praoveckan var mycket värdefull: Bra att lära sig om yrket, nu vet jag vad jag ska välja till gymnasiet. Personalen var trevlig/bra, jag kände mig uppskattad/behövd, de behandlade mig som en vuxen. Jag fick vara med i arbetet, roligt att lära sig saker. Se sidan 7 för fler svar. De mest frekventa svaren från eleverna om varför praoveckan var meningslös: Jag fick inte vara med i arbetet. Jag fick inget att göra eller jag fick göra samma sak hela tiden. Personalen brydde sig inte om mig. Se sidan 8 för fler svar.

5 Sid 5 (19) Eleverna svarade på frågan om hur de trivdes på praoplatsen 61,2 % (858) trivdes mycket bra under praoveckan 30,3 % (424) trivdes bra under praoveckan 5,2 % (73) trivdes mindre bra under praoveckan. 3 % (42) trivdes inte alls. 0,3 % (4) har inte svarat på frågan Mycket bra Bra Mindre bra Inte alls Ej svarat Hur trivdes du? De mest typiska svaren om varför eleverna trivdes mycket bra under praoveckan: Personalen var trevlig/snäll. Jag blev väl omhändertagen. Det var roligt/intressant. Jag fick mycket att göra. Se sidan 9 för fler svar. De oftast återkommande svaren om varför eleverna inte alls trivdes under praoveckan: Personalen brydde sig inte om mig. Jag kände mig utnyttjad, fick göra skitgörat. Jag fick inget att göra. Jag fick göra samma saker hela tiden. Se sidan 10 för fler svar. Totalt visar detta att cirka 91 % av eleverna har trivts mycket bra eller bra på praoplatsen, samt att 79 % av eleverna anser att praoveckan har varit mycket värdefull eller värdefull. Eleverna svarade på frågan om vad de lärt sig, positivt respektive negativt, under praoveckan När det gäller svaren på frågan vad eleverna ansåg var positivt med praoveckan anges ofta svar som visar att eleverna har upptäckt att arbete är viktigt "jag måste ta ansvar och lära mig saker". Ofta har eleven också upptäckt något nytt om sig själv och yrket jag ska inte bli dagisfröken", "det var roligare än jag trodde", "jag kunde redan detta", "att vissa jobb är jobbigare än andra", " lära mig sköta saker ordentligt, "se hur verkliga livet ser ut", "har fått bättre självförtroende", "träffat nya människor" etc.

6 Sid 6 (19) På frågan om vad som varit negativt återkommer ofta svar som har att göra med arbetstidens längd, arbetsmiljön och att det är jobbigt att arbeta "att gå upp så tidigt", det är väldigt stressigt", "det var lite väl jobbigt", " jag blev trött", "enformigt arbete", " fick ont i ryggen" etc. Se sidan 11 för fler svar. Eleverna svarade på frågan om vilka skolämnen de hade nytta av på arbetsplatsen På frågan om vilka skolämnen som eleverna ansåg att de hade nytta av på arbetsplatsen blev resultatet följande: Vid barnomsorgsplatser anser eleverna att barnkunskap, hemkunskap, idrott bild, musik, svenska och samhällsorienterande ämnen kan vara till nytta. Inom handel och teknik/tillverkning dominerar matematik bland svaren, men även teknikämnet är ett vanligt svar inom teknik/tillverkning. För platser inom restaurang är hemkunskap det mest frekventa svaret, och inom jord/skog/trädgård anges ofta skolämnet biologi. Eleverna svarade på frågan om de fick besök från någon på skolan Av de 1386 elever som besvarat frågan om de fick besök av någon lärare eller studie- och yrkesvägledare angav 490 (35,3%) att de fått besök och 896 (64,7%) att de inte fått besök Ja Besök från skolan Nej Eleverna svarade på frågan om var de åt sin lunch 1381 elever besvarade frågan om var de åt sin lunch: 435 blev bjudna av praoplatsen 315 hade matsäck med sig 348 köpte lunch 182 åt vid skola 101 åt hemma Bjudna Matsäck Köpte Skola Hemma Åt sin lunch

7 Exempel på elevernas svar på frågan varför praoveckan var mycket värdefull Sid 7 (19) Eftersom jag vill jobba med barn i framtiden så vill jag ha så mycket erfarenhet som möjligt För jag trodde först att jag ville jobba på dagis men nu vet jag att jag inte vill det Då det kan resultera till jobb och att jag kan återkomma Jag har fått en helt ny syn på barn efter veckan, på ett positivt sätt Jag tycker att all arbetserfarenhet är värdefull Blir mer självsäker på vad man gör, tar mer eget ansvar Jag känner jag har gjort något Det var en bra upplevelse av arbetslivet och de gjorde det verkligen roligt även om man inte hade något att göra Jag fick se hur det kan vara i arbetslivet, att det inte bara är att stå i kassan, man måste göra andra uppgifter också Jag fick känna på att gå upp tidigt och åka till ett riktigt jobb För jag fick lära mig saker jag inte visste och man fick prova en annan miljö och arbeta med både djur och människor Veckan var mycket lärorik även fast jag inte förstod allt de pratade om Jag fick många värdefulla erfarenheter under veckan, bland annat att våga ta kontakt med människor För att jag fick se många olika yrken Lärde och fick prova på många saker, bra erfarenhet och man fick verkligen se hur det är att jobba som brandman Jag fick testa hur det var att jobba och ha "ansvar" för att göra de arbetsuppgifter jag fick Eftersom jag lärde mig mer om mig själv och om hur det kan vara att jobba på en arbetsplats Jag fick veta hur det är i riktiga livet Efter jag har varit på prao så känner jag direkt vad jag vill Jag har lärt mig känna världens bästa kökspersonal som gjorde veckan rolig och lärorik Det är så mycket man har lärt sig och träffat många trevliga personer Jag har lärt mig mycket smart under denna vecka. Känner mig jättesmart nu och jag har lärt mig hur man programmerar ett robotprogram Att få möta sjuka människor och hjälpa dem är mycket värdefull Jag har fått mycket klart för mig och en del saker kommer jag troligen bära med mig resten av livet Det var bra att jag var på olika platser och såg olika nya saker

8 Sid 8 (19) Exempel på elevernas svar på frågan varför praoveckan var meningslös Jag vill inte jobba med barn så jag behöver inte lära mig det Den var jobbig och jag lärde mig ingenting Allt var tråkigt som fan Det fanns inte så mycket att göra så arbetstiderna blev flyttade Jag var deras städerska medans de fikade, de satte mig i de jobbigaste jobben som de själv inte orkade göra Klappa katter är bara meningslöst Fick inte göra något, de var otrevliga där Jag visste redan att jag inte ville gå där Jag gjorde inget nytt, har gjort det hemma, jag stod mest och gjorde ingenting Jag har inte lärt mig någonting Hade jag fått testa att göra olika saker hade det i alla fall känts som om jag fick "testa på" yrket Onödigt att åka dit för att sätta sig på en pall Därför att det nästan inte fanns något att göra så jag fick stå och göra ingenting 60% av tiden

9 Sid 9 (19) Exempel på elevernas svar på frågan varför de trivdes mycket bra på praoplatsen Barnen gjorde mig glad och lycklig För barn är roliga att ha göra med, bra arbetstider, trevlig personal Kände mig trygg där, många hjälpte mig vad jag skulle göra Alla var trevliga och hjälpsamma och jag fick ändå mycket eget ansvar För de som arbetade där var trevliga och pratade så det inte blev tyst Alla var väldigt trevliga, det blev roligt att jobba Därför det var jätteroligt och de 3 som jobbade där tog hand om mig jättebra och var jättetrevliga För att de tog så väl hand om mig. Jag fick hela tiden vara delaktig i arbetet och de glömde aldrig bort mig För jag hade ett intresse av det jag höll på med Personalen var trevlig och hundarna detsamma För att jag fick vara med i allt som hände och fick göra saker som de gjorde där, inte utnyttjad arbetskraft De var vänliga och jag fick vara väldigt delaktig i allt arbete och testa på väldigt många olika moment De hade rolig humor och de jobbar med något jag är intresserad av, de var väldigt snälla och hjälpte mig bra Alla människor var jättetrevliga och roliga och det kändes som att de försökte få mig att trivas och det gjorde jag Det var verkligen hur bra som helst, den bästa veckan i mitt liv För de gjorde saker och fixade och ordnade så att det skulle bli så kul som möjligt för mig fick prova på mycket Alla var trevliga och på lunchrasten satt jag med andra som jobbade där (slapp sitta själv) Alla var trevliga, de utnyttjade mig på rätt sätt, jag var inte i vägen utan hjälpte till med saker som behövde göras och underlättade för de som jobbar där Det var kul HELA tiden. Alla var snälla och trevliga Alla var trevliga, man kände sig välkommen på arbetsplatsen För att de är äldre människor de är fett roliga när de sitter med och snackar

10 Exempel på elevernas svar på frågan varför de inte alls trivdes på praoplatsen Sid 10 (19) Det var tråkigt, jobbigt, man kände sig värdelös, man hade inget riktigt att göra Ingen pratade med mig och alla var elaka och tyckte att jag gjorde fel hela tiden För man fick sitta där i 3 timmar och inte göra ett skit Jobbiga tider, dom var långa Kände mig inte välkommen direkt De tog för givet att jag redan kunde allt och visste var allt fanns Ingen pratade knappt med mig och jag fick nästan bara diska Jag fick göra saker de inte ville göra, jag fick inte testa på något nytt utan fick göra samma saker hela veckan Ett riktigt skitgöra Fick inte göra något Allt var för jobbigt, för många skrik Var tråkig stämning För de var inte trevliga och hjälpte mig inte, de kunde knappt mitt namn

11 Sid 11 (19) Exempel på elevernas svar på frågan vad de lärt sig under praoveckan Man uppskattar tystnaden när man väl får den och man inser hur mycket dagisfröknarna verkligen gör, barnen skriker och man får tinnitus efter en vecka Jag har lärt mig hur man ska vara mot barn och att det är lite jobbigt att jobba på dagis Tålamod, barn är långsamma och förvirrade, jag har lärt mig hur man tar på overall så snabbt som möjligt på barn, en massa erfarenhet Att ta egna initiativ Hur det är att vara vuxen och det verkar vara roligt Att man blir väldigt trött när man kommer hem för att man har varit aktiv hela dagen Att även om det låter tråkigt kan det vara roligt Hur det är i arbetslivet Hur man gör i en butik och hur man pratar med kunder Jag har lärt mig att klara av uppgifter under tidspress, jag har lärt mig att vara mer uppmärksam Utför arbetet ordentligt så blir du klar fortare Att man fort blir trött och att man ska le Jag har lärt mig otroligt mycket och hittat mitt drömjobb, men det var svårt att hänga med på mötena så jag somnade då De dricker mycket kaffe och det är väldigt slitsamt och mycket jobb bakom en tidning Jag har lärt mig mycket om säkerhet som jag inte tänkt på Att man inte vinner något på att göra det snabbt och slarvigt Lärt mig att inför gymnasievalet ska man ta något man själv vill och inte välja efter kompisar Jag har lärt mig att inte vara så blyg, skära olika grönsaker jag inte visste något om Att skala ägg snabbt, att jag i framtiden inte ska lämna smuts på brickan när jag äter eller fikar någonstans för att vara snäll mot diskaren Jag har lärt mig att samarbeta med andra På de 5 dagarna har jag lärt mig mer än på en månad i skolan, praktiska saker och inte skitsaker Att ta ansvar för sitt jobb och komma i tid, att man måste sköta tider och att man inte alltid kan få göra de uppgifter man vill Ta ansvar, att vara positiv och engagera sig Jag har lärt mig att en bagare har ett tufft jobb med tuffa arbetstider Jag har lärt mig mycket av åldringarna som bodde där, om hur de hade det förr och om andra världskriget

12 Sid 12 (19) Inkomna utvärderingar Vecka Skola Antal elever inlämnad utvärdering 39 Sofiedal Sörby Bergby/Milbo Stigslund/Montessori St Sätra/Steneberg Lillhagen Solängen Sofiedal Sörby Bergby/Milbo Stigslund/Montessori St Sätra/Steneberg Lillhagen Solängen Sofiedal Sörby Bergby/Milbo Stigslund St Sätra/Steneberg Lillhagen Solängen Montessori

13 Sid 13 (19) Platsbanken 2012/2013 Arbetsplats AB Skoogs Mekaniska Verkstad ABF Gästrikebygden Rockskolan Alborga Skola Almgårdens Förskola Andersbergs Bibliotek Andersbergsskolan AQ ParkoPrint AB Arkans Pasta (Kungsbäcks Köket) Banvaktens Förskola BarKing AB Beijer byggvaruhus i Gävle Bergbackagårdens Förskola BJ El och Hushållsservice Björngårdens Förskola Bomhus Bibliotek, Kultur & Fritid Borgarskolan Brodyrbolaget i Valbo AB Byggmax Café Brynäs Ekonomisk förening City Gross Coffeehouse by George Colorama Gävle Coop Extra Fjällbacken Coop Forum Valbo Coop Konsum Forsbacka Coop Konsum Krysset Coop Konsum Nian Coop Konsum Norrsundet Cura apoteket, ICA Maxi Desa Lack AB DollarStore AB Däckcenter i Gävle AB Däckcentrum SG AB Eriksson VVS Event & Catering i Gävle AB Fjärran Höjderbadet Folkets Hus, Bomhus Folktandvården Sätra Folkteatern i Gävleborg Forellplan, Omvårdnad Gävle Forsbacka Wärdshus AB Fridhems Förskola Fritidsklubben Ludde/Valbo Hockey Furugården, Omvårdnad Gävle Förskolan Orion Försäkringskassan Gamrai AB Gefle Dagblad Gefleortens Mejeriförening Glada kocken God Expo AB Guldsmedens Förskola Gustafsbro Fest o Catering AB Gästrike Katthem Gästrike Räddningstjänst Gästrike Vatten AB Gästrike Återvinnare Gävle Bilrikt AB Gävle Bilteknik AB Gävle Energi AB Gävle Festvåning Gävle Fiskredskap AB Gävle Fältrittklubb Gävle Hunddagis Gävle Ryttarsällskap Gävle sjukhus, prao/vårdinfo Gävle Värme & Sanitetsservice AB Hagaströms Skola Hagaströmsgårdens Förskola Heartbreak Hotel Hedesundagårdens Förskola Hemlingby skola Hemmakväll Herrgårdens förskola Hille Bensin & Service AB Hilleborg Omvårdnad Gävle Häcklinge förskola I Ur och Skur Vinbärsgården I Ur och Skur Västbyggeby ICA Kvantum Sätra ICA Nära Hedesunda ICA Nära Plus ICA Nära Strömsbro Ickorrbackens Förskola Interkakel i Gävle AB J Lennartsson Snickeri AB KappAhl Karl-Evert Olsson Lantbruk Kitchen/Waynes (Valbo Star krog AB) Kompisklubben Hedesunda Konditori & Café Madame Konditori Lido City Korsnäs AB Kristinelundsgården Kulturskolan Källö förskola Källöskolan Landberg s Lunch och Catering AB Lantmäteriet Lena Sjöströms Häst & Ryttarutbildning Lergökens Förskola Lillhagsskolan Lindbacka förskola Lindholms Möbler

14 Sid 14 (19) Livgardet Gävleborgsgruppen LKG Serviceteknik AB LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg Majgårdens Förskola Malms Byggnadsställningar AB Malte Månson Verkstäder AB Markhedens Förskola Masurgårdens Förskola Maxi ICA Stormarknad Milbogårdens Förskola Milboskolan Moränen Dagverksamhet, Omvårdnad Gävle Kommun Motorcenter AB Mumintrollets personalkooperativ Musikhuset Myrbackagårdens Förskola Myrorna Mårdvägens Förskola Najc Fiske & Fritid AB Nya Lurbergsgårdens Förskola Närbogårdens Förskola Nävergårdens Förskola Olsbackagårdens Förskola Olssons Bröd Petterssons Mek. & Försäljnings AB Pingeltorps Förskola Pizzeria Deniz Pizzeria Kastet Plantagen Posa Cykel Privab AB Gävle Profilic AB Pukslagargårdens Förskola Pukslagargårdens Förskola Restaurang Kompassen Restaurang Kvarnen Restaurang Teknikparken Restaurang Två Kockar En Spis Rusta AB Selggrensgården Selmaskolan, Barrander o Kurberg AB Shell 7-Eleven Shell Norrtull GDG Skohuset Skottes Musikteater Skrindans Förskola Sodexo AB, Stadshuset Restaurang Sodexo Alborga Skola Sofia Magdalena Sofiedalsgården Förskola Sohlbergs Chark AB Solbergahemmet, omvårdnad Gävle Solbergahemmet, omvårdnad Gävle Solhjulets Förskola Solkattens Förskola Solängsskolan Stadshuset, Gävle Kommun Statoil Hagaström Stigslunds skola Stigslunds äldreboende, Carema Care Svangårdens Förskola Swecon Anläggningsmaskiner AB Svenska Kyrkan i Gävle, Bomhus församling Svenska kyrkan i Gävle, Maria församling Svenska kyrkan i Hille Svenska kyrkan Valbo Församling Mikaelsgården Sålunda Föräldrakooperativ Sätra bibliotek Södra Brunn Sörby Förskola Tallåsgårdens Förskola Tempo Valbo Texas Longhorn Burgers & Deli Thoren Business School Tovenco AB Travtränare Tony Eliasson AB Trend & Design Trollgårdens Förskola Trödje Förskola Ulvsätersgårdens Förskola Ung Företagsamhet Unga Örnar Bomhus, Brynjan Unga Örnar Forsbacka, Fritidsgården Knoppen Vallongården, Omvårdnad Gävle Varva Skola Varvaterassens Förskola Vikingagårdens Förskola Vikingaskolan Villa Milbo, Omvårdnad Gävle, Anhörigstöd Vinnersjö Garn & Present Ytterharnäs Skola Älvgårdens Förskola Älvkarleby Ridklubb Ängslyckan, Omvårdnad Gävle Östers förskola

15 Sid 15 (19) Egna platser 2012/2013 Arbetsplats 158:ans Kök AB 2gether Store AB AB Gavlegårdarna Allatiders Skivhandel Almgårdens Förskola A-Los AB American Pizza Place Andersbergs Bibliotek Andersbergsskolan Andreas & Thomas VVS I Skutskär AB Angelicas Nagelstudio Apelgårdens förskola Apoteket AB Valbo Köpcentrum Arbetarbladet Arbetsförmedlingen Arken Zoo Arne Backman Information AB Asia Garden Atea Sverige AB Atlas Copco Tools AB Autoexperten i Gävle Baan Thai Restaurang BaraVara Bengts Däckservice AB Bergby Centralskola Bergfors Distribution AB Bergmästargården, Omvårdnad Gävle Kommun Berras Testebo River AB Bessemerskolan Bien Venido AB BillerudKorsnäs AB Bilprovningen i Gävle-Sörby Urfjäll Bilprovningen i Ljusdal BJ Infoteknik Bjarnes Slutavverknings AB Bodins Bageri AB Bolzoni Auramo AB Bomhus Restaurang & Pizzeria Borgarskolan Brixx Broms & Kylarservice Brubakken AB Brynäs CNC Lego AB Brynäs Glas AB Brynäs IF Brynäs Salongen Brynässkolan Bufab Bulten Stainless AB Butik Symfoni Bönans Förskola Café Krusidull Calderys Nordic AB Capio Brynäs Hälsocentral Cappuccino Gävle AB Carla C Cervera i Gävle AB Christines Skafferi & Café Clarion Hotel Winn Clas Ohlson Coffee Lounge Coffeehouse by George Coffeeshop Java Coop Extra Fjällbacken Coop Forum Valbo Coop Konsum Nian Coop Nära Hagaström Coor Service Management Dagbarnvårdare Malin Eriksson Dagnys Hörna Delicato bakverk AB Deniz-Enis Coffee Shop AB (Wayne's Coffee) Destinur Café AB Diiza Fashion AB Diléns Saluhall Diös Fastigheter AB Djurgården Hockey Concept Store Dregs AB Ekmans Bilskrot AB Electronia AB EL-Teknik i Gävle AB Enviro-Safe EPD Måleri Épi Bageri & Café HB Erikshjälpen Second Hand Eriksson Bilteam AB Eriksson VVS Esprit Men Eu Parlamentet Ewa Westlund Hemservice i Gävle Fastighetsbyrån Filippas Foder & Tillbehör Fjärran Höjderbadet Forsbergs Blommor Forslunds Bulktransport AB Freelance/Aftonbladet Fridhemsskolan Friskis & Svettis Friskolan Lyftet Frisörerna På Gården Fritidsgården Helge Fritidsgården Soffan Fritidsgården Treffen Fruns Hage Furugården, Omvårdnad Gävle Future Position X

16 Sid 16 (19) Fyrklöverns servicehus Föräldrakooperativet Bullerbyn Föräldrakooperativet Lillmyran Föräldrakooperativet Lindholmen G9 Media AB (partykungen.se) Gasklockorna i Gävle Gdg Kebab AB Gefle Dagblad Gefle Design Forum Gefle Gymnastikförening Gefle Hund & Katt Praktik AB Gefle Montessoriskola Gina Tricot Glasakuten i Gävle Glädjens träffpunkt, Omvårdnad Gävle GNK Lagerköp Godishuset Godislandet Godistajm Gomackan i Gävle AB Grimstalyan Grudén Utveckling Gästrike Lekpark AB Gästrike Räddningstjänst/Rörberg Gästrike Återvinnare Gästriklands Tidning Gävle Alltransport Gävle Bed & Breakfast Gävle Bridgeklubb Gävle Byggteam AB Gävle Elbyggnads i Gävle AB Gävle Energi AB Gävle Excellence Hockeycenter AB Gävle Foto och Radio AB Gävle Fältrittklubb Gävle Gross Gävle Gummiverkstad AB Gävle Hälsostudio Gävle Kommun EDV Gävle Konserthus Gävle Kraftsportklubb Gävle Nyhetsbyrå Gävle Ponnyklubb Gävle Ryttarsällskap Gävleborgs biståndsgrupp Gävleborgs Zoo GävleTidningar Göranssonska Skolan Gösta Samuelsson Bil AB Hagaströms Skola Hagaströmsgårdens Förskola Hagsta Kött och Vilt Hamrånge Hundcenter Hamrångeveterinären Handelsbanken AB Heartbreak Hotel Heby Kommun Socialpsykiatrin Hedenberg Byggservice - 3 Byggare Hedesunda Skola Hedesundagårdens Förskola Hedvigs Trädgård Hellgrens Allservice Hemlingby skola Hillerian Pub & Pizzeria Hjälpmedel SAM Hobbex AB Holmgren Bygg i Gävle AB Hotell Gävle Hundplejset i Gävle Håkans Radio och TV Hägglunds Lantbruk Nickora Högskolan i Gävle ICA Kvantum Sätra ICA Nära Bergby ICA Nära Sohlbergs (Sohlbergs Livsmedel) ICA Nära Strömsbro ICA Nära Söder ICA Nära Österfärnebo ICA-Sverige AB Infranord AB, Produktion Mitt Inspecta Intersport Intersport Valbo Jack & Jones Jamila Berg's Islandshästar Jarl Magnusson AB JB Core AB Jemedic AB JJR transport AB JOBmeal Gävle AB Johan Skoog arkitektkontor AB John Bauer Gymnasiet i Gävle Jonssons Hästgård Jubba Orient Gross Jysk AB Kamillas Fotvårds Ateljè KappAhl Karisma City Spa Kerstins i Flanör AB KH Måleri Kitchen/Waynes (Valbo Star krog AB) Klyxen Bygg AB Komvux Konditori Lido AB Konditori Lido City Koneo Konsum Gävleborg Korsnäs AB Kristinelundsgården Kulturhus Lätting Kulturskolan Kusbofixarn AB Kyrkåsens förskola

17 Sid 17 (19) Kyrkåsens förskola Källbackens Förskola Källöskolan Landstinget Gävleborg Lantmäteriet Lastprice Sweden AB LEAX Falun Lilla Saigon Restaurang i Gävle AB Lilla Sätraskolan Lillhagsskolan Lindbacka förskola Lindholms Möbler Lindströms Bilverkstad LK Prefab AB Load System AB Ludvigsbergsskolan Ludvigsbergsskolan Björken Lundén & CO Lundgrens bageri & konditori HB Länsstyrelsen Gävleborg M.B. Restaurangkonsult Gävle AB Madame Nyberg Majgårdens Förskola Malte Månson Bil AB Marknadsskaparna AB MAX Hamburgerrestauranger Maxi ICA Stormarknad MB Gräv & Last Media Markt Milboskolan Mina Naglar Mocca Espresso Lounge Monroes Grill & Burger Montessoriförskolan Regnbågen Motorcenter AB Myrbackagårdens Förskola Mårdvägens Förskola Mårtén Bygg AB N B V Gävleborg Najc Fiske & Fritid AB Natti Sätra HB Natti Video & Livs HB Naturkompaniet Nesma Livs Nilssons Byggtjänster i Gävle AB Nordanstigs Turistbyrå Nordells Security Nya Olles Möbelhus AB Närbogårdens Förskola Ockelbo Sallat AB OKQ8 Valbo Olsbackagårdens Förskola Orbaden Konferens & Spa Organized Management Sweden AB Per Öberg Entreprenad AB Persgården, Hofors kommun Personalkooperativet Daggmasken Personalkooperativet Kardborren Phailin Asia Food Pierre Robert Group AB Pizzeria Roma i Gävle AB Plan Sverige Plantagen Polhemsskolan Polismyndigheten i Gävleborgs län Posten Företagscenter Proffice Sverige AB Prolympia Promotion Support Gävle AB Prosystem AB Ramudden AB Rapatac AB Rasta Tönnebro Rastplatsen Hunddagis Redrum Rena Rama Under Restaurang Farfars Restaurang Kajkanten Rolba Svenska AB Rusta AB Rånäs Stall Sakhorns Salong Salong 37 Salong Flanör Salong Jenny P Salong Popp i Topp Salong Tintin & Co Samhall AB Sandins Såg- & Kedjeservice AB Sandvik Coromant AB Sandvik IT Services Sandvik Materials Technology Sandå Sverige AB Scandic CH Scandic Hotel Gävle Väst Scorett Valbo Sea Fun Surfshop AB Sergio Magazine AB SFAB, Gävle Sjukhus, Restaurang Esset Shake It Sivi Shop Sjöfartsverket, Lotsområde Gävle Skarpsvärds Bygg AB Skottes Musikteater Skräddargårdens Förskola Smaksak Present & Interiör Smultronställets förskola Sodexo AB Spendrups Bryggeri AB Sporthuset Korpen Spunkens Förskola

18 Sid 18 (19) Stadium Stadium Outlet AB Staffansgårdens Förskola Stall A Idehäll Stall Tintomara Stallrestaurangen Statoil Stefan Larsson Åkeri Stigslunds skola Stjärntassar Stora Enso Skog AB Strömsbro Skola Studio Mini Subway Sundgrens Åkeri AB SundMed AB Svensk Fastighetsförmedling Svenska kyrkan i Gävle, Maria församling Svenska kyrkan Valbo Församling Svenska kyrkan, Maria församling Förskolan Stjärnan Sveriges Järnvägsmuseum Sveriges Radio Gävleborg Sveriges Television AB Sätra Restaurang och Pizzeria Sätra Skola Söderforsens Pizzeria Söder's Zoo Sörby Handelsträdgård AB Sörbyskolan Sören Thyr AB Sörgärdets Skola Tallåsgårdens Förskola Team Helena Persson Team Sportia XL Telia Tempo Brynäs Centrum Tennstopet TH Måleri Tidningen Mitt Gävle Tivity AB Total Dental AB Trafikverket ICT Trendfix Hårstudio Trödje skola Ulfshyttans Herrgård Unga Örnar Bomhus, Brynjan Ur & Penn Wahlströms Datanät i Gävle AB Valbo Bibliotek Valbo Gym & Fitness Valbo Hälsocentral Valbo Sportcentrum Vallbacksgårdens Förskola Wallerängs Lantbruk Varva Skola Varvaterassens Förskola Vasaskolan Wayne's Coffee Weback AB Vero Moda Vikingaskolan Willys VP Maskinservice AB VVS Installatören AB VVS-Montörerna AB Västerhaga Islandshästar Vävaren Fritidsgård Växa Sverige Yrkesgymnasiet Gävle Åbyggeby Skola Ängsulls förskola Äventyrarna Öbergs Elservice Österns Pärla

19 Sid 19 (19) Vecka: Utvärdering av PRAO ( ) Pojke ( ) Flicka Arbetsplatsens namn: Närvaro: ( ) Mån ( ) Tis ( ) Ons ( ) Tor ( ) Fre Färdsätt: ( ) Till fots ( ) Cykel ( ) Buss ( ) Bil ( ) Annat Mat: ( ) Skola ( ) Plats bjöd ( ) Köpte ( ) Matsäck ( ) Hemma Fick du besök av någon vuxen från skolan? ( ) Ja ( ) Nej Fick du vara med i arbetet? ( ) Hela tiden ( ) Ofta ( ) Sällan ( ) Aldrig Visade någon för dig? ( ) Hela tiden ( ) Ofta ( ) Sällan ( ) Aldrig Exempel på arbetsuppgifter: Vad har du lärt dig av PRAO-veckan (positivt och negativt)? Hur trivdes du på arbetsplatsen?... Varför? ( ) Mycket bra ( ) Bra ( ) Mindre bra ( ) Inte alls PRAO-veckan var:.. Motivera ditt svar: ( ) Mycket värdefull ( ) Värdefull ( ) Mindre värdefull ( ) Meningslös Vilka skolämnen kan vara till nytta i arbetet? ( ) Ordnat egen plats ( ) Från skolans platsbank

Prao-utvärdering 2013/2014 Elever i årskurs 8 9, Gävle grundskolor. Sammanställning

Prao-utvärdering 2013/2014 Elever i årskurs 8 9, Gävle grundskolor. Sammanställning Prao-utvärdering 2013/2014 Elever i årskurs 8 9, Gävle grundskolor Sammanställning SKOLA PRAOPLATS Jag har lärt mig att man inte ska ge upp bara för att något är svårt utan att fortsätta kämpa Jag har

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Busstidtabell Gävle. Gäller 19 augusti 2012 8 december 2012

Busstidtabell Gävle. Gäller 19 augusti 2012 8 december 2012 Busstidtabell Gävle Gäller 19 augusti 2012 8 december 2012 Foto: Sverker Gabriel Berggren Liljevall 1 Innehåll Linje Sträckning Bomhus-Gävle Centrum-Valbo 6 13 Södra Bomhus-Gävle Centrum-Sätra 14 21 Hille-Gävle

Läs mer

FRITIDSGÅRDAR GÄVLE KOMMUN. Andersberg HELGES Bergby ZEBRAN Bomhus LEGENDEN Brynäs BRYNJAN Forsbacka KNOPPEN

FRITIDSGÅRDAR GÄVLE KOMMUN. Andersberg HELGES Bergby ZEBRAN Bomhus LEGENDEN Brynäs BRYNJAN Forsbacka KNOPPEN KULTUR OCH FRITID FRITIDSGÅRDAR GÄVLE KOMMUN Andersberg HELGES Bergby ZEBRAN Bomhus LEGENDEN Brynäs BRYNJAN Forsbacka KNOPPEN FUBB Hedesunda VÄVAREN Strömsbro TREFFEN Sätra SOFFAN Valbo Aktivitetshus Helges

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsbranschen växer hela tiden och efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar. Är du intresserad av nya trender inom mat & dryck? Har

Läs mer

Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011

Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011 Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors GÄSTRIKLAND GÄVLE Borgarskolan Fordonsprogrammet

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Myndighetsutövning 1/1-4/9 2013 Tillsyn Ärende ID Ä-kod Ärenderubrik Kommun Startdatum Sekretess Handl. Objekt/Fastighet Organisation Diarienummer

Myndighetsutövning 1/1-4/9 2013 Tillsyn Ärende ID Ä-kod Ärenderubrik Kommun Startdatum Sekretess Handl. Objekt/Fastighet Organisation Diarienummer Myndighetsutövning 1/1-4/9 2013 Tillsyn Ärende ID Ä-kod Ärenderubrik Kommun Startdatum Sekretess Handl. Objekt/Fastighet Organisation Diarienummer 2013.00413 102 Regelbunden tillsyn LBE - Eje Berglund

Läs mer

Arbetsplan. Studie- och yrkesvägledning

Arbetsplan. Studie- och yrkesvägledning Arbetsplan för Studie- och yrkesvägledning Nybyggeskolan 2013-2014 Linda Brüdigam Studie- och yrkesvägledare, Nybyggeskolan, Västerås 2013-14 Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning på Nybyggeskolan

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Vård- och omsorgsboende Vem kan få vård- och omsorgsboende? När dina behov av vård och omsorg blir så stora att du inte längre kan bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst

Läs mer

Prao. nödvändigt men inte tillräckligt. Malmö 20 oktober

Prao. nödvändigt men inte tillräckligt. Malmö 20 oktober Prao nödvändigt men inte tillräckligt Malmö 20 oktober Historiken om det svenska flaggskeppet Praon eller pryon infördes redan på 1950-talet i den dåvarande enhetsskolan. I de första läroplanerna (Lgr62

Läs mer

KEDJEKODER LIVSMEDELSBUTIKER

KEDJEKODER LIVSMEDELSBUTIKER KEDJEKODER LIVSMEDELSBUTIKER ICA ÖVRIGA PRIVATA 202 ICA MAXI s 152 7-ELEVEN 203 ICA KVANTUM s 161 NÄRA DEJ 206 ICA SUPERMARKET s 165 STATOIL DETALJIST 219 ICA NÄRA 171 OKLASSAD LIVS 220 ICA To Go s 172

Läs mer

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog Lokal information till skogsägare i Uppland Henrik Larsson in på livet... Mitt namn är Henrik Larsson och jag är från och med i höst virkesköpare och kontaktperson hos Korsnäs inom distriktet Uppland Östra.

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 Till föräldrar och elever i åk 8 Läs igenom detta tillsammans BSF

Läs mer

Trafikanalys Strömvallen

Trafikanalys Strömvallen RAPPORT 2008:30 VERSION 1.0 Trafikanalys Strömvallen - hur påverkas parkerings- och trafiksituationen av den planerade utbyggnaden? Dokumentinformation Titel: Trafikanalys Strömvallen - hur påverkas parkerings-

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

Delas ut till hushållen i Sävar Kommundel. Augusti

Delas ut till hushållen i Sävar Kommundel. Augusti Delas ut till hushållen i Sävar Kommundel Augusti Läs SävarNytt på www.savarik.se SÄVAR IK informerar. Tråkiga nyheter Någon har varit inne och kört med bil och sladdat. Händelsen är mycket tråkig då Sävar

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Samverkan ger resultat. Välkomna!

Samverkan ger resultat. Välkomna! Samverkan ger resultat Välkomna! 16 oktober 9.00-9.30 Om KSL och länets utbud av vuxenutbildning Karin Jacobsen och Stefan Quas, KSL 9.30-10.30 Presentation av arbetsmarknadens behov enligt aktuella prognoser

Läs mer

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Larsberg Centrum - Lidingö Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Framtidens mötesplats Hälsa. Tillsammans John Mattsons mål är att skapa en mötesplats på Lidingö där hållbarhet, hälsa och närservice är

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 7 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Resultat Vallhovsskolan åk 3 våren 2012

Resultat Vallhovsskolan åk 3 våren 2012 Datum 2012-04-25 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Vallhovsskolan åk 3 våren 2012 2010 39 svarande av 49 elever, 21 flickor och 18 pojkar (enligt Procapita 11/3) dvs 80 % 2011 44 svarande

Läs mer

Traineegymnasiet. - låt din yrkesdröm bli verklighet

Traineegymnasiet. - låt din yrkesdröm bli verklighet Traineegymnasiet - låt din yrkesdröm bli verklighet Gymnasiebroschyr2.indd 1 2011-09-27 15:51:59 Låt din yrkesdröm bli verklighet! Lärlingsutbildning vid Traineegymnasiet passar dig som vill få ut mesta

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Medlemmar Destination Skellefteå 2014-09-01

Medlemmar Destination Skellefteå 2014-09-01 Medlemmar Destination Skellefteå 2014-09-01 Företag Advokaterna Kaiding Anna Norqvist Kaffe AB Allstar Skellefteå AR Affärsresor Arena Bjuröklubb Axbur AB B&B Forest Inn Holmsvattnet Berlins Bishopa Arms

Läs mer

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till PRAOplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

ANNA ÅBERG. Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är...

ANNA ÅBERG. Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är... ANNA ÅBERG Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är......en glad och ambitiös tjej som försöker stå med båda fötterna på jorden, CURRICULUM VITAE...positiv

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

PROJEKT. Butiker del 1 2014 2014-10-22

PROJEKT. Butiker del 1 2014 2014-10-22 PROJEKT Butiker del 1 2014 2014-10-22 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Butiker del 1, 2014

Läs mer

PRAO. PRaktisk Arbetslivs Orientering är obligatoriskt för alla elever år 9. Läroverket Maha Persson 0650-193 36 maha.persson@hudiksvall.

PRAO. PRaktisk Arbetslivs Orientering är obligatoriskt för alla elever år 9. Läroverket Maha Persson 0650-193 36 maha.persson@hudiksvall. PRAO PRaktisk Arbetslivs Orientering är obligatoriskt för alla elever år 9. Läroverket Maha Persson 0650-193 36 maha.persson@hudiksvall.se Iggesunds skola Eva-Lena Nilsson 0650-198 47, 073-274 74 16 evalena.nilsson@hudiksvall.se

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare Utvärdering deltagare 13 v.7-9 31 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på läger? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - För att man fick nya kompisar, fick göra det man tycker om

Läs mer

Målsättning. Arbetslivserfarenhet. Christian Öman +46(0)73 5251106 christian.oman@rapatacpreps.se Artillerigatan 20 80260 GÄVLE

Målsättning. Arbetslivserfarenhet. Christian Öman +46(0)73 5251106 christian.oman@rapatacpreps.se Artillerigatan 20 80260 GÄVLE Christian Öman +46(0)73 5251106 christian.oman@rapatacpreps.se Artillerigatan 20 80260 GÄVLE Målsättning Mitt mål med ett jobb är att utvecklas tillsammans med företaget på ett vis som gör att både jag

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN Ockelbo turism 2012-07-12 turism@ockelbo.se ÄTA WIJ TRÄDGÅRDAR Lunchöppet: Måndag - fredag 11.30-14.00 Tel: 0297-554 50 NINJAS KÖK www.ockelbopensionat.se Tel: 0297-409

Läs mer

Fritid för dig med funktionsnedsättning!

Fritid för dig med funktionsnedsättning! Fritid för dig med funktionsnedsättning! F r i tide n ä r DIN tid, använd den v ä l, e f ter din vilja och förmåga! Fritidens betydelse I denna folder finner du olika föreningar och organisationer i Malmö

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE

ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE Studerar till personalvetare på Karlstads Universitet. Omvårdnadsprogrammet gav mig ett stort intresse för människor, deras beteende och relationer. Att lära sig hur man bemöter

Läs mer

molndal.se Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014

molndal.se Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014 Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014 Vad säger styrdokumenten? 2.6 Skolan och omvärlden Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

SENIORKORTET. för ålderspensionärer SPF SKPF SPRF. Kontakt: Karl-Evert Andersson - Tel. 0703-88 11 23. Giltig till 30 sep 2016.

SENIORKORTET. för ålderspensionärer SPF SKPF SPRF. Kontakt: Karl-Evert Andersson - Tel. 0703-88 11 23. Giltig till 30 sep 2016. SENIORKORTET för ålderspensionärer is Pr 0 10 :- SPF SKPF SPRF Kontakt: Karl-Evert Andersson - Tel. 0703-88 11 23. Giltig till 30 sep 2016. Innehållsförteckning 1. Apoteksgruppen 2. Meca 3. Gloriosa 4.

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor RAPPORT 1(7) Skolförvaltningen Skolkontoret Helena Johansson, Nämndsekreterare 0171-526 15 helena.johansson1@bildning.habo.se Kartläggning av avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp 214 Voice Camp Utvärdering 214 deltagare Voice Camp 55 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 2 Ja Nej Varför eller varför inte? För att jag har fått uppleva min dröm Lägret har varit roligt,

Läs mer

Mötesplats för dig som kom ensam till Sverige

Mötesplats för dig som kom ensam till Sverige Mötesplats för dig som kom ensam till Sverige I mitten av maj samlades cirka 45 ensamkommande flyktingungdomar från Stockholm för att delta i en heldagskonferens som Rädda Barnen och Stadsmuseet bjudit

Läs mer

Kundundersökning 2013. Hemtjänst

Kundundersökning 2013. Hemtjänst Kundundersökning 2013 Hemtjänst Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom hemtjänsten, undantaget kunder

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till praoplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Resultat Jernvallsskolan åk 3 våren 2013

Resultat Jernvallsskolan åk 3 våren 2013 Datum 2013-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2013/110 Resultat Jernvallsskolan åk 3 våren 2013 2011 31 svarande av 36 elever, 20 flickor och 11 pojkar (enligt Procapita 26/2) dvs 86 % 2012 34 svarande

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer?

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Författare: Kristina Bromark, utvecklingsledare Enheten för välfärd och FoU-stöd, funktionshinder Tfn: 0727-41 54 25 E-post: kristina.bromark@regionuppsala.se

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Samarbetspartners i Leaderprojekt Söderslättsmärkt

Samarbetspartners i Leaderprojekt Söderslättsmärkt Samarbetspartners i Leaderprojekt Söderslättsmärkt Restauranger Malmö Klein s mat på Katrinetorp Joachim Klein Modeshögsväg 7 231 92 Trelleborg www.kleinsmat.se Café och restaurang i härlig herrgårdsmiljö

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Jobbsidor samlade www.jobbsidor.com Eniro www.eniro.se Offentliga jobb www.offentligajobb.se Careerbuilder www.careerbuilder.

Jobbsidor samlade www.jobbsidor.com Eniro www.eniro.se Offentliga jobb www.offentligajobb.se Careerbuilder www.careerbuilder. Jobbsajter. Platsbanken www.arbetsformedlingen.se Jobs www.jobs.se Ronden www.ronden.se Jobbet www.jobbet.se Karriärguiden www.karriarguiden.se Jobbguiden www.jobbguiden.se Towork www.towork.se Placera

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde KALLELSE FÖREDRAGNINGSLISTA Sid 1 (5) Datum: 2009-02-18 Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde Datum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats 41:an Förvaltningshuset Tid 08.15 (heldag, ordinarie

Läs mer

Entreprenörsskapstävlingen för sjätteklassare

Entreprenörsskapstävlingen för sjätteklassare Entreprenörsskapstävlingen för sjätteklassare Syftet med Regionförbundets entreprenörstävling är att uppmuntra barnen till kreativitet och uppfinningsrikedom, men också att öka deras intresse för hemkommunen,

Läs mer

Välkommen till Leanlink - Daglig verksamhet!

Välkommen till Leanlink - Daglig verksamhet! Välkommen till Leanlink - Daglig verksamhet! Du kan läsa information om våra dagliga verksamheter på sidorna som följer. Varje daglig verksamhet har en egen sida. Postadress: E-post: dagligverksamhet@linkoping.se

Läs mer

Uppdrag/- Projektplanering

Uppdrag/- Projektplanering Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag/- Projektplanering 2013/2014 Skola Omvärld och PRAO Bakgrund, syfte, mål Bakgrund I Läroplanen, LGR 11, går det under rubriken; 2.6 Skolan och omvärlden att läsa:

Läs mer

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna TILL ELEVEN Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-82-0

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Följ med Ola & Maja genom Barnens lokala folkhälsoplan.

Följ med Ola & Maja genom Barnens lokala folkhälsoplan. Följ med Ola & Maja genom Barnens lokala folkhälsoplan. Mål 1: Information, utbildning och förankring i folkhälsa Diskussionsunderlag: Vi har pratat om hälsa och alla barn är medvetna om vad hälsa innebär.

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Fastställd 141217 av skoldirektörerna Ann- Britt Wall Berséus, Stefan Norrestam och Mats Jönsson 1 ETT Lund EN Plan Att barn och unga ska få sitt behov

Läs mer

Elevintervjuer, resultat

Elevintervjuer, resultat Elevintervjuer, resultat Bilaga 1 1. Har du någon kompis som inte går på din skola? Ja Nej Drottninghögsskolan 9 1 Svensgårdsskolan 6 0 2. Var bor din bästa kompis? Nära Långt bort Drottninghögsskolan

Läs mer

PROJEKT. Restauranger del 2 2013-04-24

PROJEKT. Restauranger del 2 2013-04-24 PROJEKT Restauranger del 2 2013-04-24 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Restaurang II, 2013

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna REVIDERAD 2014-03-15 Till Eleven Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

Kulturhuset i Kungsängen

Kulturhuset i Kungsängen Kulturhuset i Kungsängen Kulturhuset blir verklighet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 togs beslut om att bygga kulturhuset mitt i Kungsängen. Vi bygger totalt 2 500 kvadratmeter

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Enkelt. Har åkt med er förut.

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Enkelt. Har åkt med er förut. Namn: Frida Westerberg Resa: Westernparadis på Gotland Datum: 2013-09-12-15 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Direktkontakt, fika, träffa de andra deltagarna å få

Läs mer

Funderar du på att bo i Kramfors kommun?

Funderar du på att bo i Kramfors kommun? Funderar du på att bo i Kramfors kommun? När du får uppehållstillstånd i Sverige är det viktigt att hitta en bostad och ett arbete i en kommun där du och din familj trivs. Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Rapport från ett dialogmöte Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Elin Berglund KTH, Urbana och regionala studier Dialog om Väsby idag och i framtiden Med vem? SP10E (30 elever, 16 år)

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer