Triggningar och händelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Triggningar och händelser"

Transkript

1 Triggningar och händelser Viktigt För att funktionen Aktiveringar och åtgärder ska fungera korrekt måste -servern alltid vara igång. Aktiveringar och åtgärder är en kraftfull funktion. Funktionen kan användas för att skapa rapporter om specifika händelser när dessa inträffar, och rapporten kan skickas via e-post, SMS eller genom uppspelning av en ljudfil. När funktionen används tillsammans med I/O-kort eller extra plus reläer kan reglera olika system kring en byggnad automatiskt. När en användare går in i en byggnad kan till exempel konfigureras att tända lamporna automatiskt. Funktionen kan även användas för mer komplicerade uppgifter. (AN Integrera med hisstyrningssystem - < >) Om du vill använda Aktiveringar och åtgärder måste funktionen aktiveras från nedanstående meny: E-post och SMS Med Aktiveringar och åtgärder kan du skicka e-post eller SMS som svar på en i förväg definierad aktiveringshändelse. Exempel: om en ACU-enhet går offline kan ett e-postmeddelande skickas till en systemtekniker som kan undersöka problemet. E-post- och SMS-servrar måste konfigureras i serverkonfigureringsprogrammet i innan dessa alternativ visas i hjälpprogrammet Aktiveringar och åtgärder. Se sista avsnittet i det här dokumentet för mer information. 1

2 Regler Triggningar och händelser grundar sig på "Regler". När en utvald händelse (Trigger) som är inkluderad i en "Regel" inträffar, kommer en aktivitet utföras, t.ex. aktivera en utgång i Reläcentralen eller sända ett e-postmeddelande. 1. Markera "Triggningar och händelser" i trädmenyn. Klicka sedan på "Lägg till". 2. Välj sedan den Aktivering som gör att regeln körs. En lista över aktiveringar och möjliga tillämpningar visas i nedanstående lista: Aktiveringar och möjliga tillämpningar: Aktivering - När en användare ges genom en dörr. Tillämpning - Meddelande när en viktig person kommer in i byggnaden. Aktivering - När en användare nekas behörighet att passera en dörr. Tillämpning - Övervaka användare som försöker bryta mot passerreglerna. Aktivering - När en kodbricka uppvisas vid en dörr. Tillämpning - som ovan, men läser in både nekade och godkända händelser vid en (1) aktivering. Aktivering - Vid dubbel uppvisning av en giltig kodbricka. Tillämpning - Alla vanliga kodbrickor som kan utföra valfri åtgärd om kodbrickan uppvisas två gånger inom tre (3) sekunder. Aktivering - När inbrottslarmet är aktiverat Tillämpning - Använd denna funktion för att säkerställa att lamporna är avstängda när byggnaden är tom. Aktivering - När inbrottslarmet är inaktiverat. Tillämpning - Aktivera byggnadens funktioner när den första personen kommer in. Aktivering - När en utgångsknapp trycks in. Tillämpning - Skapa en logg över passeringar då kodbricka inte används. Aktivering - När en dörrklocksknapp trycks in. Tillämpning - Aktivera ett extra relä när dörrklocksknappen på ett tangentbord trycks in. Aktivering - När en ingång på ett I/O-kort trycks in. Tillämpning - Aktiveringsfunktionen går via en direkt maskinvarubaserad ingång. Aktivering - När en ingång på ett I/O-kort släpps. Tillämpning - Aktiveringsfunktionen går via en direkt maskinvarubaserad ingång. Aktivering - När en systeminställning ändras. Tillämpning - Övervaka ändringar i programvaran i syfte att hålla koll på operatörer. Aktivering - När ett I/O-kort går offline. Tillämpning - Skicka ett e-postmeddelande/sms i syfte att informera om passersystemets status/hälsotillstånd. Aktivering - När ett I/O-kort går online. Tillämpning - Skicka ett e-postmeddelande/sms i syfte att informera om passersystemets status/hälsotillstånd. Aktivering - När en manöverenhet går offline. Tillämpning - Skicka ett e-postmeddelande/sms i syfte att informera om passersystemets status/hälsotillstånd. 2

3 Aktivering - När en manöverenhet går online. Tillämpning - Skicka ett e-postmeddelande/sms i syfte att informera om passersystemets status/hälsotillstånd. Aktivering - När brandlarmet stängs av. Tillämpning - Skicka en närvarorapport via e-post. Aktivering - När ett lokalt larm inträffar vid en manöverenhet. Tillämpning - Övervaka lokal dörrstatus - Strömavbrott/manipulering eller försök att bryta upp dörrar. Aktivering - När en tidszon blir aktiv. Tillämpning - Länka en åtgärd till början av en tidszon. Aktivering - När en tidszon blir inaktiv. Tillämpning - Länka en åtgärd till slutet av en tidszon. Aktivering - När låsknappen på skärmen aktiveras. Tillämpning - Möjliggör låsning med ett enda klick i programmet. Aktivering - När låsknappen på skärmen inaktiveras. Tillämpning - Möjliggör inaktivering av låsning med ett enda klick i programmet. Aktivering - När svag batteristatus rapporteras. Tillämpning - För batteridrivna enheter ges en varning om att det är dags att boka servicebesök. Aktivering - När en kritisk batteristatus rapporteras. Tillämpning - För batteridrivna enheter ges en varning om att det är dags att boka servicebesök. Aktivering - När ett tangentbord rapporteras som varande hackat. Tillämpning - Meddelanden om när ett tangentbord har fått 20 felaktiga knapptryckningar. Aktivering - Vid en specifik tidpunkt. Tillämpning - E-postmeddelande till arbetsledare vid regelbundna intervall. Aktivering - Körs omedelbart. Tillämpning - Rekommenderas vid test av en åtgärd, eller vid aktivering av någon funktion utan fördröjning. Aktivering - När en händelse inträffar i -passersystemet. Tillämpning - Aktiveringar körs baserat på aktiviteter i passersystemet - Händelserna innefattar: Anrop utfört Dörr upplåst Dörr ej upplåst efter anrop Anrop ej besvarat Video visad Dörr upplåst medan video visades 3. Med hjälp av Guiden kommer du att få hjälp med att konfigurera de parametrar (dörrar, användare, tidscheman etc.) som behövs för att skapa regeln. 4. Guiden efterfrågar nu vad som ska påverkas av regeln. De olika alternativen förklaras på följande sidor. Välj önskad funktion och klicka på "Nästa" för att gå vidare. 5. Ge regeln ett beskrivande namn och klicka sedan på "Verkställ" för att spara. 3

4 Fördröjning En händelse kan tillslagsfördröjas genom att ange ett önskat värde. Affect a relay Med hjälp av extra I/O-kort kan utgångsreläer läggas till i syfte att styra andra system. (Det kan handla om belysning, uppvärmning osv.) På samma sätt som hos I/O-korten kan alla extra Relä 2-utgångar på plus ställas in på samma sätt, om de inte används till annat. - Välj det I/O-kort och relä som ska utföra åtgärden och ange vilken åtgärd som ska gälla. AN Installera ett I/O-kort - < > 4

5 Spela en wav-fil Ett ljud kan spelas upp när en händelse stämmer överens med regeln. Bläddra till den ljudfil (*.WAV) som du vill spela upp. Alla Windows-ljud ligger i mappen \Windows\Media. Klicka på Test och kontrollera ljudet. Markera den/de klientdator(er) där du vill att ljudfilen ska spelas upp genom att ange datornamnet i den mellersta rutan och klicka på Lägg till. Om du vill att ljudet ska spelas upp på serverdatorn markerar du rutan. Skicka ett Ange mottagarens e-postadress samt avsändare och ämne i fälten. Du kan välja flera e-postadresser genom att infoga tecknet ; mellan varje adress. Skriv meddelandet i fältet. Du kan lägga till fler detaljer om händelsen genom att markera önskat datafält och klicka på Infoga. Exempel: {date} klockan {time}: {username} rapporterade en händelse av typ {description} vid {doorname}. Detta skickas som: 22/04/2007 klockan 11:00: Johan Svensson rapporterade en händelse av typ Passering nekad vid bakre dörren. Med hjälp av knappen "Markera" identifieras enkelt alla införda system-data. 5

6 Skicka ett SMS Ange mobilnumret dit SMS-meddelandet ska sändas och skapa meddelandet på samma sätt som beskrivits för e-post. Om meddelandet ska skickas till flera mottagare, använd ; för att separera numren. Exempel: {description} inträffade vid tidpunkten {eventtime} den {date}vid dörren {doorname} Klartext: Dörr forcerad inträffade vid tidpunkten 19:45:10 den 15/9/2012 vid dörren Entré Kontrollera nedlåsning Nedlåsning är en funktion för att genom en enkel manöver förhindra passage i utvalda dörrar. Då nedlåsningen aktiveras blir olåsta dörrar låsta, kortläsare/knappsatser inaktiveras liksom eventuella öppnaknappar. Funktionen kan också nyttjas för att inaktivera öppnaknappar då larmet är tillkopplat. För vidare dokumentation om denna funktion, vänligen se dokumentet: "AN1122-SE Konfiguration av Säkerhetsnedlåsning.pdf < >" tillgängligt ifrån Teletec support. 6

7 Kontrollera en dörr Du kan manövrera ett dörrlås direkt genom att markera en åtgärd på den här skärmbilden. Du kan använda funktionen 'Öppna dörr' för att välja valfri dörr och öppna dörren när du vill. Detta är särskilt användbart om du vill ge vissa grupper av personer extra tid att komma igenom en viss dörr. Rörelsehindrade användare kan till exempel läggas till under aktiveringen 'När en användare ges behörighet genom en dörr' i syfte att ge högre flexibilitet vid passering till olika områden i en byggnad. Funktionen 'Håll dörren öppen' låser upp dörren och måste återställas med en annan A&Å-åtgärd som använder funktionen 'Stäng dörren' för att låsa dörren på nytt. Utgången för växling ändrar dörrens aktuella tillstånd. Om dörren är öppen, växlar den till stängd och vice versa. Obs: En dörr som hålls öppen med en tidszon har prioritet över alternativen för stängning eller växling. Kör en.exe-fil Du kan köra ett.exe-program från en aktiveringshändelse direkt. Ange sökvägen till programmet och klicka på 'Nästa'. 7

8 Inställningar för e-postmeddelanden och SMS måste utföras i " Configuration Utility" innan funktionen kan väljas i Triggningar och händelser. Inställningar för e-post Kör -serverkonfigureringsprogrammet. Klicka på e-postfliken och ange detaljerna för den aktuella e-postservern. Detta är i regel Exchange-serverns namn eller IP-adress. Välj portnummer - standardvärdet är 25. Om autentisering används väljer du Basic (Grundläggande) eller NTLM-autentisering varefter du anger kontonamn och lösenord. Kontrollera att e-postkonfigurationen är korrekt genom att skicka ett testmeddelande. Verkställ ändringarna, starta om servern, mata in e-postadressen i rutan och klicka på Skicka-knappen. Ett testmeddelande ska nu tas emot vilket bekräftar att inställningarna är korrekta. Om det inte går att skicka något testmeddelande via e-post ska du kontrollera att eventuella antivirusprogram inte blockerar den konfigurerade porten. Du kan testa om porten är tillgänglig genom att använda HyperTerminal. Öppna HyperTerminal via Start/ Program/Tillbehör/Kommunikation/HyperTerminal. Skapa en ny anslutning. Anslut via TCP/IP (Winsock). Värdadressen är e-postservern och portnumret måste ställas in på korrekt port. Om porten är tillgänglig visas uppgifter om servern på skärmen. 8

9 Inställningar för SMS För att aktivera SMS måste du ha ett konto hos Kör serverkonfigureringsprogrammet i. På SMS-fliken klickar du på knappen Skapa som tar dig till webbplatsen för Textanywhere. Fyll i uppgifterna under Öppna konto. När kontot har skapats får du ett e-postmeddelande Ytterligare ett e-postmeddelande följer kort efteråt - detta bekräftar att kontot nu är aktivt. Logga in på Textanywhere-webbplatsen genom klientens inloggningslänk och ange din e-postadress och ditt lösenord. Notera kund-id och kund-lösenord enligt sidan med kontouppgifter. I serverkonfigureringsprogrammet i anger du din Textanywhere klient-id i fältet Konto och klientlösenordet i fältet Lösenord. Du måste även ange upphovsperson i fältet Originator samt en faktureringsreferens (t.ex. ). Skicka ett test-sms genom att mata in ett telefonnummer i rutan och klicka på Skicka. Ett testmeddelande ska nu tas emot vilket bekräftar att inställningarna är korrekta. 9

Sms&mms i datorn. Desktop. Användarmanual

Sms&mms i datorn. Desktop. Användarmanual Sms&mms i datorn Desktop Användarmanual Introduktion...1 Installation...1 Skicka ett sms-meddelande...3 Mall eller signatur för meddelanden...4 Svar till e-post...5 Skicka ett mms-meddelande...5 Utkorgen...8

Läs mer

Bewator Entro Användarguide MP6.55. 81334-11 Siemens AB 02.01.2012 Security Products

Bewator Entro Användarguide MP6.55. 81334-11 Siemens AB 02.01.2012 Security Products Bewator Entro Användarguide MP6.55 81334-11 Siemens AB 02.01.2012 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

Användarhandbok. för. smartone

Användarhandbok. för. smartone Användarhandbok för smartone version 2.0 Innehåll Date: 2008-05-22 Version: 2.0 Number of pages: 52 Doc number: Replace: Control: 2008 Tidomat AB. All rights reserved. Upphovsrätt... 5 Introduktion...

Läs mer

Användarhandbok. Lenovo Security Solution FP

Användarhandbok. Lenovo Security Solution FP Användarhandbok Lenovo Security Solution FP Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Smartair System. Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5

Smartair System. Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5 Smartair System Installations & Driftsättningsguide TS1000 Version 5 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Systeminnehåll 4 1.2 Lagringskapacitet 4 1.3 Systemkrav 4 1.4 Att tänka på innan du påbörjar

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.5 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Översiktssidan... 5 5 Administration... 6 5.1 Lokala inställningar... 6 5.1.1 Active Directory

Läs mer

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

Bewator Entro Användarhandbok

Bewator Entro Användarhandbok Bewator Entro Användarhandbok SV A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.0 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Administration... 5 4.1 Lokala inställningar... 5 4.1.1 Skrivarinställningar... 5 4.1.2

Läs mer

Manual - Ledningskollen i mobilen

Manual - Ledningskollen i mobilen 8010 Manual Ledningskollen i mobilen.docx Manual - Ledningskollen i mobilen Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Inkluderade funktioner 3. Manualens upplägg 4. Kortversion av manualen 4.1 Registrera

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Användarmanual TDC Song Mail

Användarmanual TDC Song Mail Användarmanual TDC Song Mail Sida 1 Innehåll Om tjänsten... 2 Konfiguration av ert företags konton i mail admin... 2 Tillvägagångssätt... 2 Funktioner i mail admin... 3 Börja använda mail admin... 4 Logga

Läs mer

Printer Administration Utility 4.2 Användarmanual

Printer Administration Utility 4.2 Användarmanual Version 2.3 Printer Administration Utility 4.2 Användarmanual Copyright Copyright 2006-2008 SHARP Corporation. All rights reserved. Reproduktion, ombearbetning eller översättning utan föregående skriftligt

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

VAKA Systembeskrivning

VAKA Systembeskrivning VAKA Systembeskrivning VAKA är utvecklat i Sverige och är väl anpassat enligt svenska marknadskrav med hänsyn till funktionalitet, design och hållbarhet. Den tekniska plattformen är dock, till skillnad

Läs mer

Telia Centrex Röstsvar. Handbok

Telia Centrex Röstsvar. Handbok Telia Centrex Röstsvar Handbok Handböcker för Telia Centrex Samtliga funktioner i Telia Centrex beskrivs i en serie handböcker, däribland: Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Telia Centrex Mobil

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.5 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Översiktssidan... 5 5 Administration... 6 5.1 Lokala inställningar... 6 5.1.1 Active Directory

Läs mer