Information från Sjöbo kommun # Träna under bar himmel Leader blir LLU Två nya kulturföreningar. Sjöbo - en plats för tillväxt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information från Sjöbo kommun #1 2014. Träna under bar himmel Leader blir LLU Två nya kulturföreningar. Sjöbo - en plats för tillväxt."

Transkript

1 Information från Sjöbo kommun # Träna under bar himmel Leader blir LLU Två nya kulturföreningar Sjöbo - en plats för tillväxt.

2 Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut till alla hushåll i Sjöbo kommun. Här hittar du information om aktuella händelser i kommune n, öppettider, sevärdheter med mera. Trevlig läsning! Redaktionen, Sjöbo kommun 2 SJÖBOMAGASINET

3 Ledare Facebook ökar medborgardialogen Hela 90 procent av Sveriges kommuner använder Facebook. Men varför ska kommunen hänga på Facebook? Jag kan lova att alla kommunala informatörer svarar samma sak som jag på den frågan: för att öka medborgardialogen. Sjöbo kommun har funnits på Facebook i flera år. Förutom en övergripande sida finns flera olika verksamheter: Konsthallen, biblioteken, Biografteater Flora, Navet, Upplev Sjöbo och flera andra sidor. Vad som skrivs på de här sidorna har vi som är medarbetare i kommunen hand om. Det kan handla om arrangemang, en vattenläcka, om vi ska byta lock på soptunnorna, en ny cykelväg, snöröjning egentligen vad som helst. Kunskap ger delaktighet Facebook är nämligen till skillnad från de mer statiska hemsidan ett strålande verktyg för kommunikation. Vi vill ta steget mot ett kommunikativt samhälle där medborgardialog är ett viktigt verktyg för att få medborgarna att må bra och känna delaktighet i kommunen. Att veta vad som händer i boendekommunen är helt enkelt bra för folkhälsan. Hemsidan har ungefär besök på en månad, och de flesta som besöker sidan har ett ärende till kommunen. På Facebook är så många som 5900 sjöbobor varje dag. (Ja, man kan få statistik på allt!) I skrivande stund närmar sig Sjöbo kommuns övergripande Facebooksida 400 antal följare. De här 400 personerna får medborgarinformation rakt in i sitt Facebookflöde och bjuds in att kommentera, dela, ställa frågor, svara på frågor det vill säga blir inbjudna att kommunicera. Starkare varumärke Ett inlägg av Sjöbo kommun får en enorm spridning. Vårt rekord är inlägget om Den okända Kattens Grav. Hela historien kan du läsa på sidan fem. Det nådde över enskilda personer! Jämför den siffran med att Sjöbo kommuns befolkning är En bieffekt av kommunens Facebookkonton är att varje gång Sjöbo kommun nämns i ett positivt sammanhang stärks kommunens varumärke. När du som medborgare ställer en fråga, kommenterar eller bara gillar ett inlägg hjälper du till att skapa bilden av Sjöbo. Vi får svara dig och samtidigt kan alla som gillat sidan både läsa din fråga och vårt svar. Det är tidseffektiv medborgardialog, helt enkelt. Av Sjöbo kommuns invånare har över 5900 ett Facebookkonto. Gilla Sjöbo kommun på sjobokommun När du går in på sidan, klicka på fliken som heter Om så ser du vad som gäller för sidan. Här hittar du också fler av Sjöbo kommuns sidor. Marie Nordgren informatör SJÖBOMAGASINET 3

4 PÅ OMSLAGET: Omslagsbilden är tagen på Västergatan förra våren. Fotograf Elina Kähkönen. # Assmåsa femtonde naturreservatet...6 Snabbare vägar ut i samhället Träna under bar himmel Överföringledningar hela vägen Vi samlar in mest metall Vombsjösänkan ett tänkbart biosfärområde Äldreomsorgens betyg över genomsnittet Kultur Träffa Gunnel Carlsson på Sjöbo bibliotek Information och nyheter Miljöinformation EU går till valurnan Skräpplockardagarna SJÖBOMAGASINET

5 Den okända kattens viloplats VA-verkets driftchef Joakim Björklin berättar här om en speciell dag hämtad på VAverket och djurkyrkogården. Berättelsen har nått mer än personer via Facebook. En man parkerar sin bil och knackar på här nere på verket idag, han behöver begrava en katt. Ett rutinförfarande för mig och endast minimalt pappersarbete samt instruktion om hur begravningen skall gå till. - Vi vill inte att ni smyckar ut graven med något skrymmande, vi behöver kunna komma till och klippa gräset, säger jag, lite lätt förmanande och ångrar reglementsbasunerandet när jag ser upp i hans ögon. -Men det är inte min katt, säger han återhållsamt. Jag hajar till och undrar, förstås, vems lilla spinnande och jamande katt det är. Då börjar han berätta. Han har hittat den längs en väg uppe i Vollsjö, troligen påkörd och omkommen. Katten har inget halsband men den är märkt i örat vilket gör att mannen tar sig tid att åka in till veterinären för att kunna spåra ägaren till missen. Tyvärr lyckas inte Dr Krall hitta kissemissens öronmärkning i sitt register. Då tar vår djurvän med sig katten hem igen och försöker göra egna efterspaningar i byn vems kissen är. Dagarna förflyter och efter tre passerade dygn kommer han hit till djurkyrkogården och vill begrava den. -Man är ju vänligt sinnad gentemot djur, säger han, vill ju att den skall få en fin viloplats. Bättre här än längs vägkanten. Så, nu vilar, Mojje, Sotis, Pricken, Blåbär, Gustav, Blenda eller vad nu den upphittade jamaren möjligen hade för namn, här på en utvald plats intill andra kära husdjur. Vi kallar platsen den okände kattens grav. Jag tänkte kanske att man kunde efterlysa ägaren på något sätt. Jag har signalementet på råttfångaren och märkningen i örat var lite otydlig, enligt uppgift, men enligt mannen som kom körande med den så stod det 1S8 i örat, en ovanligt stor katt, svartvit i teckningen. Vi har lagt till namnet J 11 i väntan på ägaren och tänder ett litet ljus, för missen. SJÖBOMAGASINET 5

6 Natur i Sjöbo 11 sorters fladdermöss, sumpskog, gamla naturbeten, träd med enorma kronor att Assmåsa utsågs till Sjöbo kommuns femtonde naturreservat är inte så konstigt. Assmåsa femtonde naturreservatet Att vi har 11 arter fladdermös av Sveriges 19 arter representerade här är fantastiskt, säger hållbarhetsstrateg Eva Osterman som välkomnar ett ökat skydd för Assmåsa. Knappt 40 hektar består av skog och kuperad betesmark. På vår och sommar blommar här majnycklar, grönvit nattviol, luktsmåborre och revig blodrot, jungfrulin och ärenpris. Inventeringen som gjorts i området visar på ett synnerligen rikt djur- och växtliv, väl värt att bevara. Assmåsa beskrivs av Länsstyrelsen Skåne som en rest av ett utmarkslandskap som var vanligt i Skåne fram till skiftena under 1800-talet. I Assmåsa har landskapet förblivit relativt oförändrat, även om några fuktmarker har dikats ut i omgångar, för att bättre komma till användning som betesmark. Ett av syftena med naturreservatet är att återskapa en större våtmark så att området blir ännu mer gynnsamt för klockgrodan och lövgrodan, som sedan länge finns i området. Medborgardialog viktig i ändring av När planenheten fått uppdraget av kommunstyrelsen att se över kapitlet i Sjöbo kommuns översiktsplan om områdesvisa rekommendationer, bjuder de in till samtal med kommunens medborgare. En del av Sjöbo kommuns översiktsplan från 2009 ska revideras. I arbetet är medborgardialogen viktig. Sjöbo kommuns medborgare ska ha möjlighet att påverka utvecklingen. Planenheten och politikerna vill veta hur medborgarna ser på utvecklingen av landsbygden. Uppdraget vi fått av kommunstyrelsen är att se över kapitlet om områdesvisa rekommendationer, berättar stadsarkitekt Joel Tufvesson. Just det här kapitlet ska handla om landsbygdsutveckling. En styrgrupp för arbetet har bildats, bestående av nio politiker från partier representerade i kommunfullmäktige. Utförare är medarbetarna på planenheten. Styrgruppens uppgift är att diskutera kring 13 områden som är definierade i Översiktsplan Områdena är jordbruk, biologisk mångfald, rent vatten, arbetspendling, aktiv fritid, tillgängliga naturområden, bostäder och boende, offentlig service, näringsliv tjänsteproduktion, bredband/ fiber, trafik, den samlade bebyggelsens betydelse, kultur för besökande och lokalt boende. För varje område ska ett ställningstagande och en strategi tas fram. Ett programförslag ska vara klart i höst. Det här handlar om att lägga en grund för utveckling av lantbruk, boende, infrastruktur, turism, kommunal service och så vidare. Här har medborgarna en arbetsuppgift, såväl som medarbetare och politiker, menar Joel Tufvesson. Planenheten i fält Kring påsk ska planenheten arbeta i fält, som Joel Tufvesson kallar det. Då ska planenheten dyka upp på olika 6 SJÖBOMAGASINET

7 Utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar till det framtida industriområdet på Ommadal pågår just nu. Ledningarna som läggs är inte runda som de brukar vara utan äggformade - och nej, det är inget fel på dem, tvärtom. Äggformade rör rensar sig själv Fördelarna med de äggformade rören är att de är självrensande vid små flöden avloppsvatten samtidigt som röret klarar av stora flöden. Utbyggnaden som görs idag ska även kunna omhänderta avloppsvatten från planerat industriområde norr om Åsumsån. Ovanpå ledningarna, längs Ommadalsvägen från Reningsverksvägen och vidare upp längs Makadamvägen, anläggs en gång- och cykelväg till det framtida industriområdet, samt en parkeringsficka för en orienteringsskylt. Gatukontoret utför arbetet. översiktsplanen Översiktsplan är ett avtal mellan stat och kommun som anger grunddragen för användning av mark- och vattenområden inom kommunen. Planen ska vara aktuell och redovisa den politiska viljan hur kommunen tillgodoser riksintressen (Miljöbalkens 3 och 4 kapitel) och följer gällande miljökvalitetsnormer. Den redovisar också områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen där strandskyddet kan komma att upphävas samt hur bebyggelseutvecklingen bör ske. platser i kommunen för att träffa medborgarna i kommunen. Att få in och bearbeta åsikter, inhämta kunskap och diskutera med de som bor i områdena är viktigt. Vi vill vara tillgängliga för samtal och därmed få kunskaper om vad begreppet landsbygdsutveckling innebär för medborgarna och hur de ser på utvecklingen där de bor och verkar. Medverkande politiker: Rickard Bergkvist (M) Charlotte Ramel-Andersson (FP) Jörgen Jönsson (C) Johan Söderlin (SJP) Marie Andersson (S) Per-Magnus Johansson (V) Jan Friheden (MP) Joakim Westesson (KD) Anders Nilsson (SD) SJÖBOMAGASINET 7

8 Den 1 december 2010 trädde en ny reform för att påskynda invandrares etablering i arbets- och samhällslivet i kraft. Det är den största förändringen av integrationspolitiken på flera decennier. I Sjöbo deltar just nu ett 15-tal i kommunens samhällsintroduktion för nyanlända. Snabbare vägar ut i samhället De flesta människor oavsett bakgrund och härkomst vill klara sig själva, försörja sig själva och sin familj, vill träffa nya människor, delta och bidra till samhället. För det behöver man klara språket och få introduktioner till de vardagliga utmaningarna. De flesta som kommer till kommunen ber inte om hjälp och ska då inte ges hjälp att klara sig utan få en introduktion för att själva klara sig, säger Petra West-Stenkvist som är verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen. Tanken är att nyanlända ska kunna få en fördjupad förståelse för hur samhället fungerar snarare än att bara bli informerade om det. Arbetsförmedlingen samordnar Sedan några år tillbaka finns det en lagstiftning som ger Arbetsförmedlingen ett samordnande ansvar för alla nyanlända flyktingar mellan 20 och 64 år. Det är Arbetsförmedlingen som tillsammans med den nyanlände tar fram en individuell plan för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbets- och samhällslivet. Meningen är att man så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning. Utgångspunkten är att man deltar i aktiviteter som motsvarar ett heltidsarbete, alltså 40 timmar i veckan, och det är individen själv som ansvarar för att genomföra aktiviteterna som finns i planen. När man påbörjat sin etableringsplan är man också inskriven på Arbetsförmedlingen och kan bli matchad mot arbetsgivare som anmäler lediga platser. Men den som är igång med sin etableringsplan ska även söka arbete aktivt på andra ställen än via Arbetsförmedlingen, eftersom det är ett eget ansvar att försöka lösa den egna försörjningen. Kommunen ger samhällsorientering När man tagit fram sin etableringsplan tillsammans med handläggare på Arbetsförmedlingen så är det kommunerna som erbjuder en obligatorisk samhällsorientering på minst 60 timmar. Det är även kommunerna som erbjuder SFI (svenska för invandrare) som också är en del av etableringsplanen. Målet är att de som deltar i samhällsorienteringen ska lära känna det svenska samhället och själv kunna söka kunskap. Deltagarna får kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället fungerar för att de snabbare och effektivare ska etablera sig i samhället och därmed bidra till utveckling och tillväxt i kommunen. Den grupp som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsansvar är nyanlända flyktingar, men Sjöbos politiker har valt att gå ett steg längre och erbjuda samtliga flyktingar och invandrare i kommunen möjligheten att delta eftersom det är positivt att nya invånare så snabbt som möjligt etablerar sig. Tolkarna själva exempel på etablering i samhället Samhällsorienteringen bygger på dialog, diskussion och reflektion. Därför sker samhällsintroduktionen på flera olika språk med hjälp av tolkar. De flesta tolkar som arbetar i Sjöbo har själva kommit hit och snabbt etablerat sig, och arbetar nu i kommunen. I Sjöbo, precis som i många andra kommuner, utgår man från en bok som heter Om Sverige. Kursen omfattar 60 timmars föreläsning inom ämnesområden som exempelvis: att komma till Sverige, att bo i Sverige, att 8 SJÖBOMAGASINET

9 försörja sig och utvecklas i Sverige, individens rättigheter och skyldigheter, att bilda familj och leva med barn i Sverige, att påverka i Sverige, att vårda sin hälsa i Sverige och att åldras i Sverige. Det är ett nätverk av föreläsare från vuxenutbildningen, Malenagymnasiet, olika myndigheter (till exempel polisen), Sjöbo kommun, näringslivet och föreningar som t ex fackförbundet kommunal, BRIS, Röda korset, Vårdcentralen med flera. Allt för att integrationen med det svenska samhället skall underlättas. På lektionerna brukar frågorna bli många och man jämför ofta hur det är i deltagarnas hemländer i förhållande till hur samhället fungerar här i Sverige. Det blir ofta många glada skratt men också många diskussioner om olika saker och problem som man försöker att reda ut. Vid samhällsintroduktionens slut tilldelas alla ett intyg och diplom. Marie Andersson är en av medarbetarna som arbetar med att introducera nyanlända i hur samhället fungerar. Återvinn i Samlaren - nu i Sjöbo och Lövestad I Sjöbo kommun hittar du Samlaren hos ICA Kvantum i Sjöbo och ICA Nära Hanssons i Lövestad. Säkerhetsskåpet Samlaren är specialgjort för insamling av smålampor och småelektronik i butiker. Samlaren gör det enkelt att återvinna sådant som annars lätt skulle hamna i soporna, t ex glödlampor, lågenergilampor och batterier. Samhällsnyttan blir dubbel - dels hjälper vi till att avgifta kretsloppet från farliga ämnen och dels så återvinns värdefulla metaller som kan användas i produktion av nya varor. Detta kan du lämna i Samlaren glödlampor och andra smålampor lågenergilampor småbatterier småelektronik Med småelektronik menas mobiltelefon, rakapparat, eltandborste och liknande. Inkasthålen har en diameter på 110 mm. SJÖBOMAGASINET 9

10 Utegymmet på Björkbacken Träna under bar himmel På Björkbackens innergård är inget sig likt. Här har ett utegym - tillgängligt för alla - skapats. Tanken med utegymmet är att alla ska få hjälp att förbli frisk eller förbättra sin hälsa. Här skapas också en mötesplats för alla. Hit kan man gå för att träna, spela boule, umgås och äta på Björkbackens restaurang. Utegymmet har anlagts inom ramen för projektet Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande. Projektet har skett i samverkan mellan Statens folkhälsoinstitut, Region Skåne och Sjöbo kommun. Vårdagen 26 april hålls vårdagen i Sjöbo tätort. Då arrangerar Sjöbo kommun en tipsrunda längs hälsogången som går via utegymmet på Björkbacken. Mer information ges i dagspress och på Sjöbo kommuns hemsida Ann-Charlotte Lindberg, hjälpmedelassistent, finns på plats vissa tider för att visa hur redskapen ska användas: Det är lätta maskiner med instruktioner som ska kunna användas av alla. Det är fantastiskt att se hur de som använder gymmet utvecklas, säger hon. Tydliga instruktioner finns vid varje maskin i utegymmet. Ann-Charlotte Lindberg är hjälpmedesassistent. Hon lär besökarna hur maskinerna ska användas. Anna-Lisa Nordström, boende på Björkbacken, kommer ut på innergården för att prova en av maskinerna. Det går galant och glädjen är påtaglig: Jag blir så glad att jag klarar det. Det trodde jag aldrig, säger hon. En man som haft en stroke kunde bara vrida på 10 SJÖBOMAGASINET

11 Leader = Lokalt Ledd Utveckling LLU Leader blir LLU i den nya programperioden Nu skrivs en ny utvecklingsstategi för Ystad-Österlenregionen och datum är spikade för informationsmöten. I Leader/LLU samlas lokala representanter från föreningar, företag och kommuner för att tillsammans arbeta med landsbygdsutveckling. Ett lokalt partnerskap, så kallat LAG, fattar beslut om vilka idéer som ska prioriteras och få ekonomiskt stöd. Prioriteringen görs utifrån en gemensam utvecklingsstrategi. Jag blir så glad att jag klarar det. Det trodde jag aldrig, säger Anna- Lisa Nordström när hon klarar av att kliva upp på en av maskinerna på Björkbackens utegym. småhjulen ett kvartsvarv, nu kan han vrida tre varv. Det är en enorm förbättring som sker med hjälp av träning, berättar Ann-Charlotte Lindberg. Sydöstra Skånes Samarbetskommitté jobbar för fullt med Leader Ystad-Österlenregionen för att ta fram en ny lokal utvecklingsstrategi. Viktigt i sammanhanget är att det har ett underifrånperspektiv, att det grundar sig på vilka behov och möjligheter som finns området För att få in den inputen hålls ett informationsmöte i samband med Leader Ystad-Österlenregionens årsstämma och fyra stormöten under våren, ett i varje SÖSK-kommun. Ett diskussionsmaterial förbereds innan mötet och de som inte kan vara med på stormötena kan ge sina synpunkter via en webbenkät senare i vår. Ann-Charlotte har planer för utvecklingen av utegymmet. Snart blommar rododendronen och det tar fart i odlingslådorna. Det är så fin miljö att vara i så jag hoppas att många kommer hit för att träna och umgås nu när det blir vår. Då ska vi ha lite fika till självkostnadspris och lätta bouleklot så alla kan var med att spela. Gymmet är öppet för alla och nås genom Björkbackens entré. Ann-Charlotte Lindberg finns på plats för att lära ut hur redskapen bäst används följande tider: Måndag, onsdag, fredag Tisdag, torsdag Mötestider 22 april, kl Stormöte i Sjöbo, Sessionssalen i kommunhuset 23 april, kl Stormöte i Tomelilla, Sparbanken Syd 5 maj, kl Stormöte i Ystad, Knutssalen i Gamla Rådhuset 7 maj, kl Stormöte i Simrishamn, Marint centrum Anmäl dig till mötena på och följ strategiarbetet på eller Facebook https://www.facebook.com/llusydostraskane SJÖBOMAGASINET 11

12 Bli sommarlovsentreprenör Att vara Sommarlovsentreprenör är ett alternativ till de traditionella kommunala sommarjobben för dig som är mellan 15 och 19 år. Har du några idéer som du kan tjäna pengar på? Vill du vara din egen chef! Tag då chansen att bli Sommarlovsentreprenör! Måndagen den 16 juni startar den obligatoriska introduktionsveckan som slutar måndag 23 juni. Det är under denna vecka du får lära dig alla nödvändiga tips och råd för att lyckas med ditt företag. Under introduktionsveckan erbjuder vi dig en lön som motsvarar övriga feriearbetare i Sjöbo kommun. Du får dessutom kronor i stipendium som startkapital till ditt företag. Därefter är du sommarlovsentreprenör med handledning under några veckor. Som sommarlovsentreprenör är du nu din egen chef. Du bestämmer över dina arbetstider, förtjänst, ledighet och så vidare. Under dessa cirka sex veckor ska du tjäna pengar till dig själv som egen företagare! Torsdag 28 augusti är det högtidlig avslutning inför Sjöbos företagare med diplomutdelning. Därefter önskar vi dig lycka till i framtiden. Nytt för år 2014 är att du och en gäst (som du väljer själv) blir inbjudna till en stor och festlig avslutningsceremoni som Färs & Frosta Sparbank arrangerar på en plats som inte är bestämd än. Läs mer på vår hemsida här kan du även göra en direktanmälan com/anmaumllan-2014.html till oss sommarlovsentreprenörer i Sjöbo kommun. Kvalifikationer: Du är folkbokförd i Sjöbo kommun och är mellan år Kontaktpersoner: Lars Olsson tel nr Annika Andersson tel nr Ansök senast: Du kan söka genom att maila till eller Eller göra en digital ansökan Vem vill du nominera? Sjöbo kommun, Företagarna (FR), LRF, Handelsklubben och Nyföretagarcentrum Öresund i Sjöbo utser varje år. Årets företagare Årets ambassadör Årets landsbygdsföretagare Årets nyföretagare Årets handlare Årets anställd Utmärkelserna delas ut på företagsfesten varje år. Hjälp oss nominera kandidater till de olika utmärkelserna senast 27 juni Sänd dina förslag till näringslivsutvecklare Lena Ytterberg: eller tel Årets företagarfest 2014 hålls den Reservera både eftermiddag och kväll. Mer information kommer. 12 SJÖBOMAGASINET

13 Näringslivsnytt Företagarfrukost 2014 Våren 24 april 22 maj 12 juni Hösten 28 augusti 25 september 23 oktober 20 november Programmet inför varje företagarfrukost kan du läsa om på hemsidan; Språngbräda Sjöbo Innebär att företagare ges möjlighet att vid ett och samma tillfälle träffa olika förvaltningar för att diskutera tull exempel nyetablering, bygglov, miljöärenden. Kontakta eller för information om datum/tider. Nyföretagarcentrum Öresund i Sjöbo Funderar du på att Starta Eget till våren 2014? Tag kontakt med Nyföretagarcentrum Öresund i Sjöboo: www. sjobo.se/naringsliv-och-arbete/stod-och-radgivning/startaeget/ Du erbjuds gratis rådgivning och hjälp av erfarna rådgivare med dina funderingar kring allt som rör din affärsidé, budget och marknadsföring. Europa Direkt Sydöstra Skåne Europa Direkt är EU:s lokala mötesplats för information om EU, dess organisation, prioriteringar, politik och finansieringsmöjligheter. Europa Direkt:s främsta uppgift är att: Svara på allmänhetens frågor om EU Informera om EU: s politik och stödmöjligheter Främja den lokala debatten om EU och Europa Anordna seminarier, debatter, föreläsningar, utbildningar med mera Har du EU-relaterade frågor? Ställ frågor via e-post eller ring Du kan även kontakta verksamhetsledare Patrick Leijon. Företagsbesök Kommunstyrelsens ordförande Stefan Lundgren och Lena Ytterberg fortsätter under 2014 att besöka företagen i Sjöbo. Vill du att vi kommer till just dig? Kontakta; lena. eller Hearing i samband med upphandling Charlotta Fröier upphandlare/inköpare kommer inför kommande stora upphandlingar i kommunen att i samråd med beställaren inbjuda till hearing med marknadens aktörer/leverantörer. Se hemsidan för vidare information! Vem vann upphandlingen Från och med 1 oktober 2013 publiceras på vår hemsida alla upphandlingar som är avslutade och vem/vilket företag som tilldelats kontrakt. Vägledning för företagare som vill delta i offentliga upphandlingar Se hemsidan foretag-stod-och-radgivning/upphandling-och-inkop/ och externa länkar. Inspirationsseminarier för handeln våren 2014 I samarbete med Svensk Handel arrangerar vi fyra utbildningar under våren: Hörby 29 januari Sjöbo 25 februari på Biograf Flora Höör 25 mars Eslöv 23 april A. Sociala medier och affärsnytta för handeln, B. Internet som arena, Hans Tjernström För ytterligare information och program. Se hemsidan; Anmälan till: På hemsidan hittar du nästan allt vad som händer på näringslivskontoret. SJÖBOMAGASINET 13

14 Blentarp-Sövde-Sjöbo Överföringsledningar hela vägen Över stock och sten, genom skogar och vatten ska de nya överföringsledningarna gå. Sjöbo kommun ska bli bättre på att rena avloppsvatten. Därför byggs 500 enskilda avlopp bort, när nya överföringsledningar dras mellan Blentarp-Sövde- Sjöbo. Peter Hellichius, tillförordnad VA-chef svarar på frågor om de nya ledningarna: Varför är det så viktigt att bygga ut ledningarna? Avloppsreningsverket i Blentarp behövde dimensioneras upp och avloppsreningsverket i Sövde är gammalt och slitet. Nu framtidssäkras reningen i och med att överföringsledningarna för vatten och avlopp byggs mellan Blentarp-Sövde-Sjöbo. Samtidigt kan vi säkra dricksvattenförsörjningen för Sövde och Blentarp med vatten från Sjöbo.Ungefär 500 enskilda avlopp byggs bort i samband med att sommarbyarna kan anslutna till kommunens VA och utsläppsbelastningen från Sövde och Blentarps ren- Här blir det nya överföringsledningar - rakt genom skogen. Nedan: Peter Hellichius, tillförornad VA-chef. ingsverk försvinner. Istället tas allt avloppsvatten om hand på Sjöbos reningsverk som nyligen är utbyggt för att ta hand om mer avloppsvatten och som även har en bättre rening. När? Arbetet är indelat i två etapper, arbetet med etapp ett mellan Sövde och Sjöbo startade i december 2013 och beräknas vara klart sommaren Upphandlad entreprenör är Barslund. Arbetet med etapp två mellan Blentarp och Sövde startar hösten 2014 och då byggs en gång- och cykelväg ovanpå VA-ledningarna. Vad händer sen? När överföringsledningarna är klara läggs reningsverken i Sövde och Blentarp ner och rivs. Sommarbyarna Sjöbo och Svansjö ska kopplas på överföringsledningarna och planerna är att kommunalt VA-nät byggs ut i Sjöbo sommarby under 2015 och i Svansjö under SJÖBOMAGASINET

15 Vi samlar in mest metall Sjöbo kommuns invånare är bäst på att samla in metall i hela Sverige. Det visar FTI AB, Förpacknings- och tidningsinsamlingens årliga statisk för Men allra bäst vore det om vi inte hade något avfall, menar avfallsingenjör Mathias Persson: Inget avfall är det bästa avfallet. Att just Sjöbo är bäst på att samla in beror till stor del på att fyrfackskärlen är populära. I siffrorna ingår också insamlad metall från återvinningsstationer och insamling i flerfamiljhus. Varför har Sjöbos invånare så många metallburkar? Alla hund- och kattägare spelar nog stor roll. Vi ska ju vara den hundtätaste kommunen, skrattar Mathias Persson. Sjöbo kommuns invånare är sämre på att samla in tidningar. Det kan bero på att det finns färre prenumeranter till exempel. Ju mindre vi konsumerar desto mindre avfall. Kriscentrum en samtalsmottagning Kriscentrum hjälper kvinnor och män som blir utsatta för våld i nära relationer. Kriscentrum vänder sig till: Kvinnor och män som är eller har varit utsatta för våld i en nära relation Män och kvinnor som utövar eller har utövat våld mot närstående Barn och ungdomar som upplever eller har upplevt våld i sin familj Vi erbjuder: Rådgivning Krisbearbetning Samtal/behandling någon att göra något den vill, tvinga någon att göra något den inte vill eller för att upprätthålla makt och kontroll. Våld i nära relationer inkluderar fysiskt aggressiva hand-lingar, hot, kränkningar och sexuellt tvång. Det inkluderar även olika former av kontrollerande beteenden som t.ex. att isolera en person från familj och vänner eller på annat sätt begränsa livsutrymmet för någon. Kriscentrum Sydöstra Skåne i samverkan mellan kommunerna Simrishamn, Ystad, Skurup, Tomelilla och Sjöbo All behandling är kostnadsfri. Du kan vara anonym och blir inte registrerad. Vad är våld? Våld är en fysisk eller psykisk handling för att hindra Telefon: eller E-post: Besöksadress: Rosencrantzgatan 2, Tomelilla SJÖBOMAGASINET 15

16 Biosfärområden är modellområden där man visar på praktiska exempel på hur man kan jobba med hållbar utveckling, inte bara ekologiskt utan även socialt och ekonomiskt. Fågeltornet i Silvåkra, en del av ett möjligt biosfärområde. Flera kommuner i samarbete Vombsjösänkan ett tänkbart biosfärområde I området ska man kombinera bevarande, utveckling och stödjande åtgärder. Det innebär att all utveckling som går hand i hand med långsiktig hållbarhet ska främjas samtidigt som området är en arena för utbildning och forskning på alla nivåer. Biosfärområden är uppbyggda efter fasta regler med kärnområden, buffertzon och utvecklingsområde. Kärnområdena ska vara skyddade enligt lag, det vill säga de ska ha skydd som Natura 2000, naturreservat och så vidare. Buffertzonen ska binda ihop och/eller omgärda kärnområdena. I buffertzonen får det förekomma verksamhet, aktiviteter och resursnyttjande som är i enlighet med skydden i kärnområdena. Den yttersta zonen kallas utvecklingsområdet och här ska lokalt och långsiktigt hållbart utvecklingsarbete prioriteras. Vombsjösänkan är ett tänkbart biosfärområde. Det är ett område som i olika sammanhang lyfts fram som unikt, med starka naturvärden och höga krav på naturvården. Många sällsynta och hotade arter finns i området. I Det skånska landsbygdsprogrammet Ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv beskrivs områdets utvecklingsmöjligheter inom betesmarker, våtmarker och sjöar, jordbruk, grundvattentäkter, övergödningsproblematik, biologisk mångfald, förbättrade förutsättningar för pendling, turism och näringsliv, friluftsliv samt naturupplevelser i stort. Alla dessa områden ryms inom biosfärskonceptet. Områdets stora naturvärden kan vara svåra att förena med de övriga benen i hållbarhetsmodellen, så som social och ekonomisk hållbarhet. Denna problematik behandlar biosfärområde. Ett biosfärområde är just ett sådant område där det krävs lite extra arbete för att förena och förstärka banden mellan människan och naturen. Arbetet med biosfärområde kräver lokalt engagemang samt en omfattande dialog med brukare i området. Detta kan bidra till ökad social hållbarhet eftersom delaktigheten är stor och samarbetet kring ett gemensamt mål kan bidra till en ökad vi-känsla. Ett biosfärområde kan vara ett varumärke för området som hjälper till att skapa den gemensamma identitet i det annars splittrade och mosaikartade område som Vombsjösänkan är. Det är en bra källa till positiv marknadsföring för verksamma inom området. Det är FN-organet UNESCO som beslutar om vilka områden som har status att bli biosfärområde. Innan UNESCO tar ställning till ett område i Sverige krävs det att den svenska regeringen tycker att området är lämpligt. Ställningstagandet görs utifrån en förstudie som ska peka ut värden och utvecklingsmöjligheter i området. Idag är Sjöbo kommun den drivande parten i arbetet för att få till stånd ett biosfärområde i Vombsjösänkan. För att lyckas räcker inte detta. Det krävs att Sjöbo, Eslöv och Lunds kommuner samarbetar med varandra och med verksamma och boende i Vombsjösänkan för att utvecklingen ska bli hållbar, oavsett om det blir ett biosfärområde eller ej. I Sjöbo kommun arbetar planingenjör Sanna Lynghed, planingenjör, Eva Nielsen Osterman, hållbarhetsstrateg och Frida Lindén, EU-samordnare, med biosfärområdet. Texten är skiven av Sanna Lynghed och tidigare publicerad i Ekovision. 16 SJÖBOMAGASINET

17 I Socialstyrelsens senaste undersökning ligger Sjöbo kommuns betyg från kunderna högre än Sveriges övriga kommuner. Bland annat värdesätts möjligheten att komma utomhus och aktiviteterna på äldreboende högt. Äldreomsorgens betyg Hela 90 procent är nöjda med hemtjänsten och 86 procent är nöjda med de särskilda boendena. Det är högre än genomsnittet. Trivsel med utomhusmiljön är så hög att Sjöbo hamnar på plats 15 i Sverige. Betyget för möjlighet att få hjälp att vara utomhus är dessutom högst i landet för de som bor i särskilt boende 82 procent. De lägre betygen får bemötande men då med 95 procent mot betyget i hela Sverige som är 97 procent. Att förbli aktiv är viktigt när man blir äldre. Här spelas det biljard på Rosenlund.Bild: Elina Kähkönen över genomsnittet Det är fjärde gången som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting presenterar öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. I rapporten ges en bred bild av vården och omsorgen om äldre och den belyser områden som kan påverkas av både kommunernas och landstingens insatser. Denna undersökning genomfördes maj-juni Goda män sökes Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan tingsrätten, om det behövs, förordna en god man för honom eller henne. En god man eller förvaltare utses endast till myndiga personer. Godmanskapet eller förvaltarskapet tillförordnas av Tingsrätten men handläggs av överförmyndarverksamheten i kommunen. Den person som man är god man eller förvaltare åt kallas huvudman. Som god man företräder man huvudmannen främst i ekonomiska och rättsliga frågor. En god man eller förvaltare kallas ställföreträdare. Vem kan bli god man/förvaltare? Godmanskapet är ett lekmannauppdrag som bygger på att medmänniskor frivilligt åtar sig att göra en hjälpinsats för en enskild medborgare. Till god man utses en allmänt lämplig man eller kvinna som är myndig och inte själv står under förvaltarskap. För att kontrollera lämpligheten hos person som vill bli god man begärs utdrag ur Kronofogdemyndighetens register, Polisens belastningsregister samt ur hemkommunens socialregister. Läs mer på sjobo.se /omsorg-och-hjalp/god-man/god-manforvaltare/ Vill du ha blankett för intresseanmälan eller har frågor? Kontakta handläggarna på överförmyndarkansliet i Ystad. Ingrid Nihlgård, Barbro Fhager, Eva Viggh, Telefontid kl SJÖBOMAGASINET 17

18 Årets påskutställning i konsthallen handlar om konst, konsthantverk, Sjöbo och Öved. Ett stycke nutida kulturhistoria som tar oss från gamla tider in i framtiden. Vår bild av Öved Bonaden finns i vanliga fall i kommunhusets trapphall. en konstutställning baserad på ett konstverk Många har säkert sett det textila konstverk som hänger i Kommunhusets stora trapphus en kviltad bonad som skapades av Maria Halldén och Kviltgruppen i Öved för 15 år sedan och donerades till kommunen. Det är ett konstverk som visar ett tjugotal av byggnaderna i Öved. Med denna textila bonad i fokus fylls konsthallen med berättelser och bilder som ger en bild av myter och verkligheter i och kring Öved. Med husen på bonaden som subjekt ställs frågor om genus, klass, ursprung, landsbygd kontra stad, dåtid och nutid. Initiativtagare, projektledare och utställningsscenograf till årets påskutställning är Helene Granqvist, filmproducent, boende i Öved sedan Tankarna på att göra en utställning/konstinstallation med bonaden i fokus fick Helene när hon tog del av Marias bakgrundsmaterial i form av akvareller, skisser och fotografier av husen. Det blev impulsen att undersöka platsen och dess historia från då och nu, in i framtiden. Vi gör en utställning med utgångspunkt i den bonad Maria och hennes medsystrar skapat. Vi porträtterar husen som är med på bonaden och har intervjuat dem som bor och har bott i husen för att få fram den gemensamma bilden av byn. Utställningen är en gestaltning av händelser och skeenden som påverkat platsen och människorna över tid och i rum. Vi undersöker hur berättelser och gestaltning av en plats kommer till och hur människors kreativitet påverkar och har påverkat sammanhanget. Maria Halldén började som sömmerska som trettonåring, utbildade sig på Tillskärarakademin och studerade sedan på konstskola i Köpenhamn och tillsammans med sin man slog de sig ner i Öved för tjugo år sedan. Årets påskutställning genomförs med delfinansiering från Kultur Skåne. För foto, filminstallation och grafisk formgivning svarar Josefin Granqvist. För den textila sakkunskapen står Maria Halldén och Eva Sundin Sandberg och för historisk research Charlotte Ramel. Utställningen har vernissage på långfredagen och pågår till och med den 30 maj. 18 SJÖBOMAGASINET

19 Kultur Några av Evert Fornäs skulpurer finns i Lövestads skulpturpark. Bild: Sophia Callmer Två nya kulturföreningar Sjöbo kommun har fått två nya kulturföreningar Kultur i Sjöbobygden och Lövestads Skulpturförening. Kultur i Sjöbobygden är en sammanslutning av konstnärer, konsthantverkare, gallerister, företag och institutioner i Sjöbo kommun, som tillsammans ska arbeta för att stärka de kulturella näringarna i kommunen och marknadsföra kulturarbete och kulturarrangemang i och utanför kommunen. Upprinnelsen till föreningen är efterfrågan på samarbete och gemensamma marknadsföringskrafter för att visa och informera om kulturutbudet i hela kommunen. Diskussionerna om behovet av gemensamma krafter startade efter påsk förra året, som en fortsättning på Konsthallens aktiviteter till påsken för den kulturella verksamheten i kommunen under dessa dagar. Det påskhäfte med information om vad som händer i kommunen under påskhelgen var efterfrågat och många ville arbeta vidare för att stärka Sjöbos plats i kulturutbudet. Föreningen bildades och dess första stora verksamhet blir gemensam satsning inför påsken, då medlemmarna i föreningen lanserar en intressant slinga för kulturintresserade. En hemsida för föreningen och dess medlemmar är på gång. Lövestads Skulpturföreningen startade i december Föreningens målsättning är att bevara minnet av och sprida kunskap om Evert Fornäs konstnärliga gärning och härigenom inspirera andra skulptörer i sin verksamhet. Fornäsparken, som Lövestads Skulpturpark tidigare kallades, invigdes 2010 med verk av Evert Fornäs. Den nu bildade föreningen ska bevara och vårda skulpturparken i Lövestad, så att den kan vara en plats för upplevelse och samvaro för konst- och naturupplevelser. Föreningen ska arrangera gästutställningar. Årets gästutställare är Bengt Malmqvist, som, liksom Fornäs, levde och arbetade i Lövestad hela sitt liv. Vernissage för utställning är det på långfredgen. Lövestads Skulpturförenings hemsida är SJÖBOMAGASINET 19

20 Författarbesök, bokcirklar, bokfika, släktforskarjour, handarbetscafé, teater, spindlar och andra kryp vårens program på biblioteket är fullt av händelser för stora och små. Träffa Gunnel Carlsson på Sjöbo bibliotek Sjöbo bibliotek satsar på att få välkända författare på besök. Susanna Alakoski och Daniel Poohl inledde. Nästa gäst är Gunnel Carlsson. Trädgårdsjournalisten Gunnel Carlsson, programledare och odlingsambassadör, känd från TV och aktuell med Trädgårdskampen på SVT. Den 23 april berättar hon om sin egen gröna passion men också om varför hon vill att fler öppnar grinden FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK! FACEBOOK.COM/SJOBO- BIBLIOTEK till sin trädgård. Detta apropå sommarens stora händelse Tusen Trädgårdar. Författarbesöken hålls på Sjöbo bibliotek medan flera av aktiviteterna hålls på filialerna. Barnens bibliotek Teater, pyssel, sagostunder, bokfika, besök av spindlar och andra kryp och mycket annat blir det för barnen på både huvudbibliotek och filialer. Hämta ditt program på biblioteket eller besök för att läsa det. Bibliotekens öppettider Huvudbiblioteket i Sjöbo Gamla torget 10, måndag, 10-19, tisdag 10-18, onsdag 12-18, torsdag 10-19, fredag 10-18, lördag Blentarp Storkskolan, Slimmingevägen, måndag 13-16, tisdag 14-19, torsdag Lövestad bibliotek Lövestad skola, måndag 15-19, tisdag 9-12, , torsdag 10-12, Vollsjö bibliotek Vollsjö skola, Trädgårdsg 3, måndag 14-18, tisdag 9-11, 12-14, torsdag 9-11, SJÖBOMAGASINET

21 Upplev i Sjöbo SJÖBOMAGASINET 21

22 Information & nyheter Årets resultat blev +26,9 mnkr Årets resultat är över den nivå som kommunen behöver ha på längre sikt för att finansiera investeringar och pensioner. Till en stor del är det engångsinkomster som, tillsammans med högre skatteintäkter och bättre finansnetto, starkt bidrar till överskottet. Återbetalning från AFA Försäkring innebar exempelvis engångsintäkt om ca 12,2 mnkr. Kommunen uppfyllde år 2013 åter det lagstadgade balanskravet. Årets resultat var 26,9 mnkr och med avdrag för gjorda realisationsvinster blev resultatet som stäms av mot balanskravet +26,7 mnkr. Samtliga finansiella mål för god ekonomisk hushållning uppnås för Kommunen har vision, målområden, inriktningsmål och indikatorer för att styra kommunens verksamheter. Samtliga målområden bedöms som uppnådda Trots detta finns det indikatorer som behöver förbättras. Särskilt viktigt för Sjöbos del är att den positiva utvecklingen gällande resultaten i skolan fortsätter men även en positiv utveckling när det gäller arbetslöshet, folkhälsa och nöjd medborgare/inflytande index är viktig. Sammanvägt bedöms kommunen uppnå målsättningen med god ekonomisk hushållning av alla resurser. Exempel på viktiga händelser under 2013: Antalet invånare har ökat med 111 stycken. Kommunen har avtalat om att ta över Malenagymnasiet från 1 januari Effektivisering av lokalanvändningen under 2013 har bland annat möjliggjort öppnande av ungdoms- och kulturhuset Navet. Bättre resultat i skolan. Upphandling av personlig assistans på entreprenad har genomförts. Skyddsjakt och gallring i Möllers mosse Möllers mosse i Sjöbo är i förändring. Målet är att skapa ett attraktivt område där Sjöbo kommuns medborgare trivs och vill vara. Gallring av området pågår. Området öppnas upp och de stora ekarna som växer där ska få större utrymme och bättre förhållanden, berättar Åsa Löfgren, utvecklingsledare på miljö-, bygg- och teknikförvaltningen. Tillgängligt för alla Ett skissförslag finns som förvaltningen har fått uppdrag att arbeta vidare med. Bland annat ska en dagvattenutredning göras för att ta reda på vilken vattennivå som är den optimala för mossen och dagvattenledningar. Att förändra Möllers mosse har många positiva faktorer, inte minst ur folkhälso- och miljöaspekter. Tätortsnära natur är viktigt och bilåkandet minskar när man har motionsslingor in på knuten. Dessutom är det ett område som är tillgängligt för alla även de med funktionsnedsättning, menar Åsa Löfgren. Skyddsjakt pågår Många invånare drar sig för att besöka Möllers mosse på grund av den stora mängd gäss som håller sig kring mossen. Många klagomål har kommit in för att gässen är många, aggressiva och smutsar ner. Tekniska nämnden har ansökt om skyddsjakt hos Länsstyrelsen. Det gäller grågås och vitkindad gås. Vi har fått tillstånd att bedriva skyddsjakt och äggprickning från 1 mars till och med den 30 april och hela augusti 2014, säger Åsa Löfgren. Två, av kommunen förordnade viltvårdare, har fått i uppdrag att bedriva skyddsjakt och äggprickning i området. Jakten pågår främst i skymning och gryning. Skyltarna sitter uppe i området under perioden som jakten pågår. Programsamråd: Spårområdet Programsamråd hålls under våren 2014 under perioden 17 mars - 19 juni. Efter att inkomna synpunkterna sammanställts och diskuterats i Kommunstyrelsen i Sjöbo kommun, fattas beslut. Planprogrammet omfattar ett område som troligen kommer att utvecklas i etapper, och det kommande planarbetet bör därför delas upp i flera detaljplaner. Planprogrammets genomförandetid uppskattas i nuläget till ca 30 år. Synpunkter lämnas skriftligen till Kommunstyrelsen, Sjöbo kommun, Sjöbo, senast Eventuella frågor besvaras av stadsarkitekt Joel Tufvesson, joel. telefon Nyrekryterade chefer Två chefstjänster har fått nya innehavare: Richard Löfgren lämnar sin tjänst som rektor i Tomelilla för att ta över Sjöbo kommuns familjeförvaltning, med ansvar för bland annat socialtjänst och skola. Dan Sivnert har anställts som ny HR-chef i Sjöbo kommun. Dan ansvarar för arbetet med att utveckla det strategiska, övergripande och långsiktiga HR-arbetet i kommunen. Han har också ansvar för löneöversynsprocessen och en del förhandlingar. Dan Siwnert arbetade tidigare på personalavdelningen i Ystads kommun. 22 SJÖBOMAGASINET

23 Digital hastighetsskylt påverkar trafiksäkerheten positivt Trafiksäkerhetsgruppen har köpt in en digital hastighetsskylt. Byalag och kommuninvånare kan lämna förslag på placering av skylten. Bedömning görs av tjänsteman om platsen kan anses vara lämplig utifrån exempelvis antalet passerande fordon, vägens utformning och i mån av tid. Om platsen anses vara lämplig förs platsen in i turordningen. - Villagator som är mindre trafikerade är inte aktuella för placering. Vi hoppas nå ut till så många trafikanter som möjligt vilket främst görs utmed de större vägarna/ gatorna, säger André Blohmé trafikingenjör på miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen. Hur fungerar skylten då? När ett fordon kör mot skylten registrerar skylten fordonet genom radar. Skylten tänds om färdhastigheten ligger inom det förinställda intervallet. För de hastigheter som är inom högsta tillåtna hastighet ger skylten ifrån sig ett grönt sken, om den överstiger visar den gult respektive rött sken. På så sätt får trafikanten en återkoppling av hastigheten. Skylten visar färdhastigheten, registrerar den och antalet fordon som passerar. Uppgifterna kan sedan överföras till dator för analys av diagram. Mätningarna registreras med radar när trafikanterna färdas mot skylten från båda riktningarna. De fordon som närmar sig i motsatt riktning mot skylten registreras också men då tänds inte skylten. Johan Olofsson, arbetledare på gatukontoret sätter upp den digitala hastighetsskylten på Tolångavägen. Enheten ska inte likställas med traditionell slangmätning som bidrar med noggrannare mätningar. Skyltens syfte är först och främst som en trafiksäkerhetsåtgärd att visuellt göra trafikanter medvetna om deras hastighet. Skylten sitter uppe så länge batterierna klarar av att leverera ström till skylten, vilket är en till två månader. Byalag som ansöker om att skylten sätts upp har möjlighet att be om data som lagrats av enheten i form av diagram. Vår och sommar på Biografteatern Flora Våren på Flora innebär att film visas onsdag, fredag och söndag fram till och med den 27 april. Därefter visas film endast på söndagar, matiné kl och ordinarie visning kl Vecka 24 till 29 håller Flora sommarstängt. Bland vårens filmer finns svenska timmar, fortsättningen på den animerade filmen Rio, Noah med Russel Crowe, berättelsen om Noaks ark med drama, äventyr och fantasy. Färs Riksteaters sista föreställning för våren är den 5 maj. Då visas Riksteaterns uppsättning av Kung Domalde den oförvitliges saga efter Sofokles Kung Oidipus. Om uppsättningen skriver Riksteatern: Myternas myt. Tragediernas Tragedi. Sofokles mästerverk. I Västanås och Riksteaterns uppsättning av detta klassiska drama är scenen förlagd till nordisk forntid och vår egen nordiska sagotradition. Kung Domalde är en skrämmande och trösterik historia om att vara medmänniska och skildrar hur svårt det kan vara att fatta rätt beslut. SJÖBOMAGASINET 23

24 Miljöinformation Fjäderfä i detaljplanerat område Det blir allt vanligare med fjäderfä t.ex. höns i våra villaträdgårdar. För den som planerar att skaffa fjäderfä, finns det en del saker att tänka på. Enligt Sjöbos lokala hälsoskyddsföreskrifter krävs det tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för att få hålla fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, inom område som är detaljplanerat. Höns och tupp som vistas utomhus räknas inte som sällskapsdjur oavsett om de går lösa på tomten eller om de hålls i hönshus med hönsgård. Anledningen till att det krävs tillstånd är att djuren kan orsaka olägenhet för närboende. I Sjöbo krävs tillstånd redan vid en höna eller tupp och tillstånd ska sökas i god tid innan djurhållningen startar. Några tips till den som planerar att skaffa höns: Ta kontakt med dina grannar i god tid och berätta om dina planer och ta hänsyn till deras åsikter och synpunkter. Tänk på hur djuren ska hållas. Djuren bör inte gå lösa på fastigheten och hönshus och hönsgård bör inte placeras intill grannens tomt. Tänk även på att det kan finnas regler enligt plan- och bygglagen som reglerar var ett hönshus får uppföras. Vid frågor, kontakta bygglovsenheten. Tänk på hur gödseln ska lagras, hanteras och omhändertas. Om djurhållningen ska ske inom område med detaljplan måste tillstånd sökas hos miljö- och byggnadsnämnden i god tid innan djurhållningen ska starta Ett eventuellt tillstånd är personligt. Tillstånd för att hålla tupp beviljas normalt inte inom detaljplanerat område. Djurhållningen får inte orsaka olägenhet för människors hälsa t.ex. lukt- eller ljudstörningar. Om olägenhet uppstår kan djurhållningen förbjudas. Djurhållningen ska ske på ett sätt som är lämpligt ur djurskyddssynpunkt och ska uppfylla de krav som ställs i djurskyddslagstiftningen. Djurskyddslagstiftningen ställer bland annat krav på sittpinne, rede, yta, ventilation och ströbyten. Krav finns även på daglig tillsyn och att foder och vatten håller lämplig kvalitet. Kontakta Länsstyrelsen i Skåne vid frågor rörande djurskyddslagstiftningen. Nationella regler gällande smitta och smittspridning vid hållande av fjäderfä ska följas. Dessa regler kan variera beroende på smittryck. Motsvarande krav på tillstånd finns även om man vill hålla nötkreatur, häst, get, får eller svin (inklusive minigris), pälsdjur som inte är sällskapsdjur samt orm inom detaljplanerat område. Även detta tillstånd ska sökas innan djurhållningen startar. Kontaktuppgifter: Miljöenheten och bygglovsenheten, Sjöbo kommun, Länsstyrelsen i Skåne SJÖBOMAGASINET

25 Elda varsamt på Valborg Använd sunt förnuft när du eldar. Se till att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön, se till att det finns släckutrustning Det finns inget krav på att man i förväg ska anmäla eldningen till Räddningstjänsten. Observera att arrangemang på offentlig plats kan kräva tillstånd från Polisen. Tips från Miljöenheten samt Räddningstjänsten (SÖRF): Man får endast elda torra grenar, kvistar och eventuellt torrt rent trä (inte målat, limmat eller impregnerat). Elda aldrig plast, möbler, textiler, metallskrot, gummi, impregnerat trä, spånplattor. Placera bålet klokt. Det är olämpligt att elda inom detaljplanerat område (och är förbjudet under tiden 1/5-30/9). Placera bålet så att risken för spridning till byggnader eller andra upplag är så liten som möjligt. Större bål bör inte brännas närmre byggnader eller upplag än 75 m. Tänk på vindriktningen. Sprid inte rök till grannarna! Samla ihop materialet till en hög så sent som möjligt innan det ska eldas. Tänk på att djur kanske bor i högen, försök att skrämma bort dem. Tänd endast i en kant, då kan djuren fly åt andra hållet. Använd inte bensin, olja eller dylikt för att försöka sätta fyr. Dels är det en fara för den som tänder och dels kan kemikalier läcka till marken innan det tar fyr. Bestäm en namngiven person som är ansvarig för arrangemanget. Denna person ska finnas på plats under hela arrangemanget och ansvarar för att elden är släckt innan han eller hon lämnar platsen. Se till att det finns tillräckligt med släckutrustning. Utrustningen kan t.ex. utgöras av trycksatt slang eller vattenfylld tunna med minst två tillhörande hinkar. Räddningstjänsten avråder från eldning vid brandriskprognos 4 och 5 eller när det blåser mer än 10 m/s. Undantaget är eldning i fasta godkända grillplatser samt utomhusgrillar i trädgårdar. Nu kommer Farligt Avfall-bilen Vi vill ha dina gamla batterier och din gamla mobiltelefon! Tisdagen den 6 maj kommer Farligt Avfallbilen till Sjöbo kommun. Observera tiderna! Farligt Avfall-bilen står på varje ställe i 30 min. Du måste lämna ditt avfall till personalen. Farligt Avfall-bilen är en specialutrustad lastbil med en chaufför och en kemist. Lastbilen stannar i Blentarp och Sjöbo. Här är det möjligt att lämna farligt avfall samt mindre el- och elektronikprodukter från hushållen, maxstorleken är en mikrovågsugn. Hushållens farliga avfall lämnas kostnadsfritt. Självklart går det bra att lämna det på återvinningscentralen också. Insamlingen omfattar inte verksamheter. Vi påminner dig via sms! Anmäl dig till vår sms-tjänst så får du en kostnadsfri påminnelse när Farligt Avfall-bilen kommer. Mer information Sjöbo kommun, kundtjänst Sysav, kundtjänst tel: SMS! SJÖBO KOMMUN DAG 6/5 SMS-påminnelse* sms:a sysavsjobo till Blentarp, p-plats skolan/biblioteket, Skurupsvägen Sjöbo, Återvinningsstationen, Sparbanksgatan *Start av prenumeration kostar som ett vanligt sms Farligt Avfall-bilen tar bland annat emot: Sprayflaskor, småbatterier, bekämpningsmedel klass 3, bilbatterier, kemikalier, färg-, lack- och limrester, ljuskällor (tex glödlampor), lösnings- och rengöringsmedel, spillolja och elavfall upp till en mikrovågsugns storlek. SJÖBOMAGASINET 25

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Vill du bli god man?

Vill du bli god man? Vill du bli god man? Är du vår nästa god man eller förvaltare? Överförmyndarmyndigheten i Järfälla och Upplands-Bro har alltid behov av gode män för personer som har svårt att klara sin vardagsekonomi

Läs mer

Sjöbo bibliotek Blentarps bibliotek Vollsjö bibliotek Lövestad bibliotek

Sjöbo bibliotek Blentarps bibliotek Vollsjö bibliotek Lövestad bibliotek Sjöbo bibliotek Vårprogram 2015 Sjöbo bibliotek måndag 10-19 tisdag 10-18 onsdag 12-18 torsdag 10-19 fredag 10-18 lördag 10-14 Gamla Torg 10, 275 80 Sjöbo Tel: 0416-271 60 E-post: biblioteket@sjobo.se

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Program våren 2014. Sjöbo bibliotek

Program våren 2014. Sjöbo bibliotek Program våren 2014 Sjöbo bibliotek 1 Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-10-29, 175 ATT GÄLLA FRÅN 2012-11-15 Med stöd

Läs mer

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Älmhults kommun

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Älmhults kommun Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Älmhults kommun Inledande bestämmelser Älmhults lokala hälsoskyddsföreskrifter gäller inom område med detaljplan och områden som framgår av kartbilaga 1, 2 och 3. 1 Utöver

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse Information om godmanskap och förvaltarskap Kortfattad redogörelse 1 Godmanskap och förvaltarskap Här lämnas en kortfattad redogörelse om godmanskap och förvaltarskap. Du är alltid välkommen att kontakta

Läs mer

Hela Skånes sparbank

Hela Skånes sparbank Hela Skånes sparbank Tillsammans ger vi tillbaka Sparbanksidén har drygt 200 år på nacken och är mer aktuell än någonsin. Genom våra tre ägarstiftelser fortsätter vi en stolt tradition att ge tillbaka

Läs mer

Översiktsplan för Vingåkers kommun

Översiktsplan för Vingåkers kommun INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 3 ÖVERSIKTSPLANENS UPPBYGGNAD 4 ÖVERSIKTSPLANEN GER SPELREGLER 4 ANDRA BESLUT SOM BERÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING 4 ARBETET MED ÖVERSIKTSPLANEN 4 SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig)

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig) ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (ansökan från anhörig) Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN-FÖRVALTARE - ANHÖRIG 1 (5) Kryssa för det ansökan avser. Ansökan skickas till Norrköpings Tingsrätt, Box 418, 601 05 Norrköping

ANSÖKAN OM GOD MAN-FÖRVALTARE - ANHÖRIG 1 (5) Kryssa för det ansökan avser. Ansökan skickas till Norrköpings Tingsrätt, Box 418, 601 05 Norrköping ANSÖKAN OM GOD MAN-FÖRVALTARE - ANHÖRIG 1 (5) ANSÖKAN OM GOD MAN/FÖRVALTARE (Ansökan från anhörig) Avseende behov av god man eller förvaltare Kryssa för det ansökan avser God man Förvaltare Ansökan skickas

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 I föräldrabalken 11 kap 4 framgår följande: Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken 1 Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken Ansökan eller anmälan skickas till. Om det är en ansökan skickar nämnden den vidare till Västmanlands tingsrätt. Om det är en

Läs mer

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Välkommen till Hjo En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Att börja med Som ny i Sverige finns det några saker som är viktiga att börja med, dessa är: Folkbokföring Fullständigt personnummer ID-kort

Läs mer

Ansökan till Tingsrätten avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan)

Ansökan till Tingsrätten avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan) Ansökan till Tingsrätten avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan) Kryssa för det ansökan gäller God man Förvaltare Ansökan om förordnande av

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 Ansökan om förordnande av god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 får göras av den ansökan avser, dennes maka/make/sambo

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ antagen av kommunfullmäktige 1984-02-23, 60, ändring i kommunfullmäktige 1990-10-25, 202, 2004-06-17, 84 och den 16 juni 2005, 95 Med stöd

Läs mer

Ansökan eller anmälan om behov av förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om behov av förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken 1 Ansökan eller anmälan om behov av förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken Ansökan eller anmälan skickas till. Om det är en ansökan skickar nämnden den vidare till Västmanlands tingsrätt. Om det är

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings kommun

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings kommun Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings kommun Ks/2014:238 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Vecka 11, 10/3-15/3 Vollsjö har öppet onsdag 17-21 och fredag 18-22 Lövestad har öppet tisdag 17-21 och torsdag 17-21

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Diarienr: 2012-00283, antagen av KF 2013-02-27 12 Miljöreda: MM 12/1134 Upprättad av bygg- och miljöenheten 2012-12-03 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 2(5) Lokala föreskrifter

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Landsbygdsutveckling i strandnära läge Kristofer Svensson Mariestads kommun Presentation vid seminarium Arbeta smart i planering och byggande 10 februari 2011 Mariestads kommuns tematiska tillägg till

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Att anmäla behov av god man eller förvaltare

Att anmäla behov av god man eller förvaltare Att anmäla behov av god man eller förvaltare När den egna förmågan inte räcker till IBLAND BEHÖVER MAN HJÄLP Du som jobbar i socialtjänsten eller sjukvården kommer ibland i kontakt med personer som inte

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM September 2017 Hej. Ja då var sommaren över för denna gång sägs det, men vi kan ju alltid hoppas på en underbar höst istället.

Läs mer

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Läs mer om uppdraget som god man/förvaltare God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter Äldreomsorgen 1 januari-30 april 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer

Läs mer

Anmälan till överförmyndarnämnden

Anmälan till överförmyndarnämnden Anmälan till överförmyndarnämnden Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 Socialnämnden är enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen och 15 6 p LSS skyldig

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Anmälan avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7.

Anmälan avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. Till: Östra Göinge kommun Överförmyndaren Storgatan 4 280 60 BROBY Sida 1 av 6 Anmälan avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. Denna blankett används av företrädare

Läs mer

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare Överförmyndarnämnden God man Förvaltare Överförmyndare Måste finnas i kommunen Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige för 4 år Förvaltningsmyndighet Kontrolleras av Länsstyrelsen och JO Välkommen

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Dessa föreskrifter meddelas med stöd av 2 kap. 2, 3 och 5, 3 kap. 1 och 9 kap. 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808), samt 13, 14, 17, 39-40

Läs mer

Vad gör en god man? Information från

Vad gör en god man? Information från Information från Vad gör en god man? Överförmyndarnämnden en kommunal myndighet I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Värmdö kommun har vi tillsammans med

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

Ansökan om god man / förvaltare

Ansökan om god man / förvaltare Ansökan om god man / förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (ansökan från anhörig) Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är

Läs mer

Svar på motion 2013:06 från Christer Johansson (V) om kartläggning av ekosystemtjänsterna i Knivsta kommun KS-2013/592

Svar på motion 2013:06 från Christer Johansson (V) om kartläggning av ekosystemtjänsterna i Knivsta kommun KS-2013/592 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/592 2014-01-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2013:06 från Christer Johansson (V) om kartläggning av ekosystemtjänsterna

Läs mer

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Socialtnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Dessa föreskrifter meddelas med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 miljöbalk (1998:808) samt 13, 14, 17, 37, 39-40 och 42-43 förordning (1998:899)

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 1 (10) 2005-06-13 31. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Inledande bestämmelser 1 Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Information om insamling av. farligt avfall och el-avfall. i miljöbox

Information om insamling av. farligt avfall och el-avfall. i miljöbox Information om insamling av farligt avfall och el-avfall i miljöbox Tyresö kommun har ett system med fastighetsnära hämtning av miljöboxar till ett begränsat antal enfamiljshus i Trollbäcken. Här kan du

Läs mer

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Plats Dialogmöte 1 hölls i Ladan, som ligger på Lennartsnäs, Öråkers gård. I byggnaden finns olika butiker, verksamheter och det anordnas även en del aktiviteter. Beskrivning

Läs mer

GOD MAN OCH FÖRVALTARE. SÅ HÄR FUNKAR DET.

GOD MAN OCH FÖRVALTARE. SÅ HÄR FUNKAR DET. GOD MAN OCH FÖRVALTARE. SÅ HÄR FUNKAR DET. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. 3 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Läs mer

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN. Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan).

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN. Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan). ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan). Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Kommunens planering och möjligheten att påverka Den 4 november 2013 Kommunens planering och möjligheten att påverka Genom sin planering bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

Läs mer

Ansökan om god man / förvaltare

Ansökan om god man / förvaltare Ansökan om god man / förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (egen ansökan) Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

- Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda.

- Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda. ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (egen ansökan) - Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ 1 (4) Antagen av kommunfullmäktige den 27 mars 2002, 24 Dnr: 90/00-830 Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden den 5 februari 2007, 10 Reviderad av kommunfullmäktige den 23 september 2009, 131 Dnr: 645/09-830

Läs mer

Vännäs kommun. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Vännäs kommun. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Vännäs kommun Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 Godkänd av kommunstyrelsen

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 Godkänd av kommunstyrelsen Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 Godkänd av kommunstyrelsen 2013-10-30 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar

Läs mer

ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Till: Östra Göinge kommun Överförmyndaren Storgatan 4 280 60 BROBY Sida 1 av 6 ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Ansökan om förordnande av god man enligt

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Vad är en översiktsplan och hur går det till?

Vad är en översiktsplan och hur går det till? 228 Vad är en översiktsplan och hur går det till? 9. VAD ÄR EN ÖP? 229 VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN? Den kommunövergripande översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument. Planen medverkar till en gemensam

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/FÖRVALTARE (Egen ansökan) Ansökan skickas till: Göteborgs Linköpings Tingsrätt, 404 Box 83 365, GÖTEBORG

ANSÖKAN OM GOD MAN/FÖRVALTARE (Egen ansökan) Ansökan skickas till: Göteborgs Linköpings Tingsrätt, 404 Box 83 365, GÖTEBORG Överförmyndarenheten ANSÖKAN OM GOD MAN/FÖRVALTARE (Egen ansökan) Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 1(5) Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man ska endast göras om den enskilde inte kan ansöka själv. Egen ansökan från den enskilde, eller från nära anhörig, ska skickas direkt

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Värmdö kommun Värmdö kommuns lokala föreskrifter om att skydda människors hälsa och miljön i Värmdö kommun, beslutade av kommunfullmäktige den 26 november 2008, 286;

Läs mer

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 alternativt 7 föräldrabalken (ansökan från anhörig).

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 alternativt 7 föräldrabalken (ansökan från anhörig). Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt 11 kap 4 respektive 7 föräldrabalken får göras av bl.a. av den hjälpbehövandes make eller sambo och närmaste släktingar. Syftet med blanketten

Läs mer

Dokumentärfilm: Gården Producerad av Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén Tid: 29.53

Dokumentärfilm: Gården Producerad av Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén Tid: 29.53 GÅRDEN Dokumentärfilm: Gården Producerad av Magdalena Dziurlikowska och Niklas Rydén Tid: 29.53 Det är svårt att förstå om man inbillar sig att det alltid har sett ut som det nu gör. Det har inte alltid

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

Stenåldern SIDAN 1 Lärarmaterial

Stenåldern SIDAN 1 Lärarmaterial Stenåldern SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål och förmågor som tränas: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer