Information från Sjöbo kommun # Träna under bar himmel Leader blir LLU Två nya kulturföreningar. Sjöbo - en plats för tillväxt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information från Sjöbo kommun #1 2014. Träna under bar himmel Leader blir LLU Två nya kulturföreningar. Sjöbo - en plats för tillväxt."

Transkript

1 Information från Sjöbo kommun # Träna under bar himmel Leader blir LLU Två nya kulturföreningar Sjöbo - en plats för tillväxt.

2 Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut till alla hushåll i Sjöbo kommun. Här hittar du information om aktuella händelser i kommune n, öppettider, sevärdheter med mera. Trevlig läsning! Redaktionen, Sjöbo kommun 2 SJÖBOMAGASINET

3 Ledare Facebook ökar medborgardialogen Hela 90 procent av Sveriges kommuner använder Facebook. Men varför ska kommunen hänga på Facebook? Jag kan lova att alla kommunala informatörer svarar samma sak som jag på den frågan: för att öka medborgardialogen. Sjöbo kommun har funnits på Facebook i flera år. Förutom en övergripande sida finns flera olika verksamheter: Konsthallen, biblioteken, Biografteater Flora, Navet, Upplev Sjöbo och flera andra sidor. Vad som skrivs på de här sidorna har vi som är medarbetare i kommunen hand om. Det kan handla om arrangemang, en vattenläcka, om vi ska byta lock på soptunnorna, en ny cykelväg, snöröjning egentligen vad som helst. Kunskap ger delaktighet Facebook är nämligen till skillnad från de mer statiska hemsidan ett strålande verktyg för kommunikation. Vi vill ta steget mot ett kommunikativt samhälle där medborgardialog är ett viktigt verktyg för att få medborgarna att må bra och känna delaktighet i kommunen. Att veta vad som händer i boendekommunen är helt enkelt bra för folkhälsan. Hemsidan har ungefär besök på en månad, och de flesta som besöker sidan har ett ärende till kommunen. På Facebook är så många som 5900 sjöbobor varje dag. (Ja, man kan få statistik på allt!) I skrivande stund närmar sig Sjöbo kommuns övergripande Facebooksida 400 antal följare. De här 400 personerna får medborgarinformation rakt in i sitt Facebookflöde och bjuds in att kommentera, dela, ställa frågor, svara på frågor det vill säga blir inbjudna att kommunicera. Starkare varumärke Ett inlägg av Sjöbo kommun får en enorm spridning. Vårt rekord är inlägget om Den okända Kattens Grav. Hela historien kan du läsa på sidan fem. Det nådde över enskilda personer! Jämför den siffran med att Sjöbo kommuns befolkning är En bieffekt av kommunens Facebookkonton är att varje gång Sjöbo kommun nämns i ett positivt sammanhang stärks kommunens varumärke. När du som medborgare ställer en fråga, kommenterar eller bara gillar ett inlägg hjälper du till att skapa bilden av Sjöbo. Vi får svara dig och samtidigt kan alla som gillat sidan både läsa din fråga och vårt svar. Det är tidseffektiv medborgardialog, helt enkelt. Av Sjöbo kommuns invånare har över 5900 ett Facebookkonto. Gilla Sjöbo kommun på sjobokommun När du går in på sidan, klicka på fliken som heter Om så ser du vad som gäller för sidan. Här hittar du också fler av Sjöbo kommuns sidor. Marie Nordgren informatör SJÖBOMAGASINET 3

4 PÅ OMSLAGET: Omslagsbilden är tagen på Västergatan förra våren. Fotograf Elina Kähkönen. # Assmåsa femtonde naturreservatet...6 Snabbare vägar ut i samhället Träna under bar himmel Överföringledningar hela vägen Vi samlar in mest metall Vombsjösänkan ett tänkbart biosfärområde Äldreomsorgens betyg över genomsnittet Kultur Träffa Gunnel Carlsson på Sjöbo bibliotek Information och nyheter Miljöinformation EU går till valurnan Skräpplockardagarna SJÖBOMAGASINET

5 Den okända kattens viloplats VA-verkets driftchef Joakim Björklin berättar här om en speciell dag hämtad på VAverket och djurkyrkogården. Berättelsen har nått mer än personer via Facebook. En man parkerar sin bil och knackar på här nere på verket idag, han behöver begrava en katt. Ett rutinförfarande för mig och endast minimalt pappersarbete samt instruktion om hur begravningen skall gå till. - Vi vill inte att ni smyckar ut graven med något skrymmande, vi behöver kunna komma till och klippa gräset, säger jag, lite lätt förmanande och ångrar reglementsbasunerandet när jag ser upp i hans ögon. -Men det är inte min katt, säger han återhållsamt. Jag hajar till och undrar, förstås, vems lilla spinnande och jamande katt det är. Då börjar han berätta. Han har hittat den längs en väg uppe i Vollsjö, troligen påkörd och omkommen. Katten har inget halsband men den är märkt i örat vilket gör att mannen tar sig tid att åka in till veterinären för att kunna spåra ägaren till missen. Tyvärr lyckas inte Dr Krall hitta kissemissens öronmärkning i sitt register. Då tar vår djurvän med sig katten hem igen och försöker göra egna efterspaningar i byn vems kissen är. Dagarna förflyter och efter tre passerade dygn kommer han hit till djurkyrkogården och vill begrava den. -Man är ju vänligt sinnad gentemot djur, säger han, vill ju att den skall få en fin viloplats. Bättre här än längs vägkanten. Så, nu vilar, Mojje, Sotis, Pricken, Blåbär, Gustav, Blenda eller vad nu den upphittade jamaren möjligen hade för namn, här på en utvald plats intill andra kära husdjur. Vi kallar platsen den okände kattens grav. Jag tänkte kanske att man kunde efterlysa ägaren på något sätt. Jag har signalementet på råttfångaren och märkningen i örat var lite otydlig, enligt uppgift, men enligt mannen som kom körande med den så stod det 1S8 i örat, en ovanligt stor katt, svartvit i teckningen. Vi har lagt till namnet J 11 i väntan på ägaren och tänder ett litet ljus, för missen. SJÖBOMAGASINET 5

6 Natur i Sjöbo 11 sorters fladdermöss, sumpskog, gamla naturbeten, träd med enorma kronor att Assmåsa utsågs till Sjöbo kommuns femtonde naturreservat är inte så konstigt. Assmåsa femtonde naturreservatet Att vi har 11 arter fladdermös av Sveriges 19 arter representerade här är fantastiskt, säger hållbarhetsstrateg Eva Osterman som välkomnar ett ökat skydd för Assmåsa. Knappt 40 hektar består av skog och kuperad betesmark. På vår och sommar blommar här majnycklar, grönvit nattviol, luktsmåborre och revig blodrot, jungfrulin och ärenpris. Inventeringen som gjorts i området visar på ett synnerligen rikt djur- och växtliv, väl värt att bevara. Assmåsa beskrivs av Länsstyrelsen Skåne som en rest av ett utmarkslandskap som var vanligt i Skåne fram till skiftena under 1800-talet. I Assmåsa har landskapet förblivit relativt oförändrat, även om några fuktmarker har dikats ut i omgångar, för att bättre komma till användning som betesmark. Ett av syftena med naturreservatet är att återskapa en större våtmark så att området blir ännu mer gynnsamt för klockgrodan och lövgrodan, som sedan länge finns i området. Medborgardialog viktig i ändring av När planenheten fått uppdraget av kommunstyrelsen att se över kapitlet i Sjöbo kommuns översiktsplan om områdesvisa rekommendationer, bjuder de in till samtal med kommunens medborgare. En del av Sjöbo kommuns översiktsplan från 2009 ska revideras. I arbetet är medborgardialogen viktig. Sjöbo kommuns medborgare ska ha möjlighet att påverka utvecklingen. Planenheten och politikerna vill veta hur medborgarna ser på utvecklingen av landsbygden. Uppdraget vi fått av kommunstyrelsen är att se över kapitlet om områdesvisa rekommendationer, berättar stadsarkitekt Joel Tufvesson. Just det här kapitlet ska handla om landsbygdsutveckling. En styrgrupp för arbetet har bildats, bestående av nio politiker från partier representerade i kommunfullmäktige. Utförare är medarbetarna på planenheten. Styrgruppens uppgift är att diskutera kring 13 områden som är definierade i Översiktsplan Områdena är jordbruk, biologisk mångfald, rent vatten, arbetspendling, aktiv fritid, tillgängliga naturområden, bostäder och boende, offentlig service, näringsliv tjänsteproduktion, bredband/ fiber, trafik, den samlade bebyggelsens betydelse, kultur för besökande och lokalt boende. För varje område ska ett ställningstagande och en strategi tas fram. Ett programförslag ska vara klart i höst. Det här handlar om att lägga en grund för utveckling av lantbruk, boende, infrastruktur, turism, kommunal service och så vidare. Här har medborgarna en arbetsuppgift, såväl som medarbetare och politiker, menar Joel Tufvesson. Planenheten i fält Kring påsk ska planenheten arbeta i fält, som Joel Tufvesson kallar det. Då ska planenheten dyka upp på olika 6 SJÖBOMAGASINET

7 Utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar till det framtida industriområdet på Ommadal pågår just nu. Ledningarna som läggs är inte runda som de brukar vara utan äggformade - och nej, det är inget fel på dem, tvärtom. Äggformade rör rensar sig själv Fördelarna med de äggformade rören är att de är självrensande vid små flöden avloppsvatten samtidigt som röret klarar av stora flöden. Utbyggnaden som görs idag ska även kunna omhänderta avloppsvatten från planerat industriområde norr om Åsumsån. Ovanpå ledningarna, längs Ommadalsvägen från Reningsverksvägen och vidare upp längs Makadamvägen, anläggs en gång- och cykelväg till det framtida industriområdet, samt en parkeringsficka för en orienteringsskylt. Gatukontoret utför arbetet. översiktsplanen Översiktsplan är ett avtal mellan stat och kommun som anger grunddragen för användning av mark- och vattenområden inom kommunen. Planen ska vara aktuell och redovisa den politiska viljan hur kommunen tillgodoser riksintressen (Miljöbalkens 3 och 4 kapitel) och följer gällande miljökvalitetsnormer. Den redovisar också områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen där strandskyddet kan komma att upphävas samt hur bebyggelseutvecklingen bör ske. platser i kommunen för att träffa medborgarna i kommunen. Att få in och bearbeta åsikter, inhämta kunskap och diskutera med de som bor i områdena är viktigt. Vi vill vara tillgängliga för samtal och därmed få kunskaper om vad begreppet landsbygdsutveckling innebär för medborgarna och hur de ser på utvecklingen där de bor och verkar. Medverkande politiker: Rickard Bergkvist (M) Charlotte Ramel-Andersson (FP) Jörgen Jönsson (C) Johan Söderlin (SJP) Marie Andersson (S) Per-Magnus Johansson (V) Jan Friheden (MP) Joakim Westesson (KD) Anders Nilsson (SD) SJÖBOMAGASINET 7

8 Den 1 december 2010 trädde en ny reform för att påskynda invandrares etablering i arbets- och samhällslivet i kraft. Det är den största förändringen av integrationspolitiken på flera decennier. I Sjöbo deltar just nu ett 15-tal i kommunens samhällsintroduktion för nyanlända. Snabbare vägar ut i samhället De flesta människor oavsett bakgrund och härkomst vill klara sig själva, försörja sig själva och sin familj, vill träffa nya människor, delta och bidra till samhället. För det behöver man klara språket och få introduktioner till de vardagliga utmaningarna. De flesta som kommer till kommunen ber inte om hjälp och ska då inte ges hjälp att klara sig utan få en introduktion för att själva klara sig, säger Petra West-Stenkvist som är verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen. Tanken är att nyanlända ska kunna få en fördjupad förståelse för hur samhället fungerar snarare än att bara bli informerade om det. Arbetsförmedlingen samordnar Sedan några år tillbaka finns det en lagstiftning som ger Arbetsförmedlingen ett samordnande ansvar för alla nyanlända flyktingar mellan 20 och 64 år. Det är Arbetsförmedlingen som tillsammans med den nyanlände tar fram en individuell plan för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbets- och samhällslivet. Meningen är att man så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning. Utgångspunkten är att man deltar i aktiviteter som motsvarar ett heltidsarbete, alltså 40 timmar i veckan, och det är individen själv som ansvarar för att genomföra aktiviteterna som finns i planen. När man påbörjat sin etableringsplan är man också inskriven på Arbetsförmedlingen och kan bli matchad mot arbetsgivare som anmäler lediga platser. Men den som är igång med sin etableringsplan ska även söka arbete aktivt på andra ställen än via Arbetsförmedlingen, eftersom det är ett eget ansvar att försöka lösa den egna försörjningen. Kommunen ger samhällsorientering När man tagit fram sin etableringsplan tillsammans med handläggare på Arbetsförmedlingen så är det kommunerna som erbjuder en obligatorisk samhällsorientering på minst 60 timmar. Det är även kommunerna som erbjuder SFI (svenska för invandrare) som också är en del av etableringsplanen. Målet är att de som deltar i samhällsorienteringen ska lära känna det svenska samhället och själv kunna söka kunskap. Deltagarna får kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället fungerar för att de snabbare och effektivare ska etablera sig i samhället och därmed bidra till utveckling och tillväxt i kommunen. Den grupp som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsansvar är nyanlända flyktingar, men Sjöbos politiker har valt att gå ett steg längre och erbjuda samtliga flyktingar och invandrare i kommunen möjligheten att delta eftersom det är positivt att nya invånare så snabbt som möjligt etablerar sig. Tolkarna själva exempel på etablering i samhället Samhällsorienteringen bygger på dialog, diskussion och reflektion. Därför sker samhällsintroduktionen på flera olika språk med hjälp av tolkar. De flesta tolkar som arbetar i Sjöbo har själva kommit hit och snabbt etablerat sig, och arbetar nu i kommunen. I Sjöbo, precis som i många andra kommuner, utgår man från en bok som heter Om Sverige. Kursen omfattar 60 timmars föreläsning inom ämnesområden som exempelvis: att komma till Sverige, att bo i Sverige, att 8 SJÖBOMAGASINET

9 försörja sig och utvecklas i Sverige, individens rättigheter och skyldigheter, att bilda familj och leva med barn i Sverige, att påverka i Sverige, att vårda sin hälsa i Sverige och att åldras i Sverige. Det är ett nätverk av föreläsare från vuxenutbildningen, Malenagymnasiet, olika myndigheter (till exempel polisen), Sjöbo kommun, näringslivet och föreningar som t ex fackförbundet kommunal, BRIS, Röda korset, Vårdcentralen med flera. Allt för att integrationen med det svenska samhället skall underlättas. På lektionerna brukar frågorna bli många och man jämför ofta hur det är i deltagarnas hemländer i förhållande till hur samhället fungerar här i Sverige. Det blir ofta många glada skratt men också många diskussioner om olika saker och problem som man försöker att reda ut. Vid samhällsintroduktionens slut tilldelas alla ett intyg och diplom. Marie Andersson är en av medarbetarna som arbetar med att introducera nyanlända i hur samhället fungerar. Återvinn i Samlaren - nu i Sjöbo och Lövestad I Sjöbo kommun hittar du Samlaren hos ICA Kvantum i Sjöbo och ICA Nära Hanssons i Lövestad. Säkerhetsskåpet Samlaren är specialgjort för insamling av smålampor och småelektronik i butiker. Samlaren gör det enkelt att återvinna sådant som annars lätt skulle hamna i soporna, t ex glödlampor, lågenergilampor och batterier. Samhällsnyttan blir dubbel - dels hjälper vi till att avgifta kretsloppet från farliga ämnen och dels så återvinns värdefulla metaller som kan användas i produktion av nya varor. Detta kan du lämna i Samlaren glödlampor och andra smålampor lågenergilampor småbatterier småelektronik Med småelektronik menas mobiltelefon, rakapparat, eltandborste och liknande. Inkasthålen har en diameter på 110 mm. SJÖBOMAGASINET 9

10 Utegymmet på Björkbacken Träna under bar himmel På Björkbackens innergård är inget sig likt. Här har ett utegym - tillgängligt för alla - skapats. Tanken med utegymmet är att alla ska få hjälp att förbli frisk eller förbättra sin hälsa. Här skapas också en mötesplats för alla. Hit kan man gå för att träna, spela boule, umgås och äta på Björkbackens restaurang. Utegymmet har anlagts inom ramen för projektet Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande. Projektet har skett i samverkan mellan Statens folkhälsoinstitut, Region Skåne och Sjöbo kommun. Vårdagen 26 april hålls vårdagen i Sjöbo tätort. Då arrangerar Sjöbo kommun en tipsrunda längs hälsogången som går via utegymmet på Björkbacken. Mer information ges i dagspress och på Sjöbo kommuns hemsida Ann-Charlotte Lindberg, hjälpmedelassistent, finns på plats vissa tider för att visa hur redskapen ska användas: Det är lätta maskiner med instruktioner som ska kunna användas av alla. Det är fantastiskt att se hur de som använder gymmet utvecklas, säger hon. Tydliga instruktioner finns vid varje maskin i utegymmet. Ann-Charlotte Lindberg är hjälpmedesassistent. Hon lär besökarna hur maskinerna ska användas. Anna-Lisa Nordström, boende på Björkbacken, kommer ut på innergården för att prova en av maskinerna. Det går galant och glädjen är påtaglig: Jag blir så glad att jag klarar det. Det trodde jag aldrig, säger hon. En man som haft en stroke kunde bara vrida på 10 SJÖBOMAGASINET

11 Leader = Lokalt Ledd Utveckling LLU Leader blir LLU i den nya programperioden Nu skrivs en ny utvecklingsstategi för Ystad-Österlenregionen och datum är spikade för informationsmöten. I Leader/LLU samlas lokala representanter från föreningar, företag och kommuner för att tillsammans arbeta med landsbygdsutveckling. Ett lokalt partnerskap, så kallat LAG, fattar beslut om vilka idéer som ska prioriteras och få ekonomiskt stöd. Prioriteringen görs utifrån en gemensam utvecklingsstrategi. Jag blir så glad att jag klarar det. Det trodde jag aldrig, säger Anna- Lisa Nordström när hon klarar av att kliva upp på en av maskinerna på Björkbackens utegym. småhjulen ett kvartsvarv, nu kan han vrida tre varv. Det är en enorm förbättring som sker med hjälp av träning, berättar Ann-Charlotte Lindberg. Sydöstra Skånes Samarbetskommitté jobbar för fullt med Leader Ystad-Österlenregionen för att ta fram en ny lokal utvecklingsstrategi. Viktigt i sammanhanget är att det har ett underifrånperspektiv, att det grundar sig på vilka behov och möjligheter som finns området För att få in den inputen hålls ett informationsmöte i samband med Leader Ystad-Österlenregionens årsstämma och fyra stormöten under våren, ett i varje SÖSK-kommun. Ett diskussionsmaterial förbereds innan mötet och de som inte kan vara med på stormötena kan ge sina synpunkter via en webbenkät senare i vår. Ann-Charlotte har planer för utvecklingen av utegymmet. Snart blommar rododendronen och det tar fart i odlingslådorna. Det är så fin miljö att vara i så jag hoppas att många kommer hit för att träna och umgås nu när det blir vår. Då ska vi ha lite fika till självkostnadspris och lätta bouleklot så alla kan var med att spela. Gymmet är öppet för alla och nås genom Björkbackens entré. Ann-Charlotte Lindberg finns på plats för att lära ut hur redskapen bäst används följande tider: Måndag, onsdag, fredag Tisdag, torsdag Mötestider 22 april, kl Stormöte i Sjöbo, Sessionssalen i kommunhuset 23 april, kl Stormöte i Tomelilla, Sparbanken Syd 5 maj, kl Stormöte i Ystad, Knutssalen i Gamla Rådhuset 7 maj, kl Stormöte i Simrishamn, Marint centrum Anmäl dig till mötena på och följ strategiarbetet på eller Facebook https://www.facebook.com/llusydostraskane SJÖBOMAGASINET 11

12 Bli sommarlovsentreprenör Att vara Sommarlovsentreprenör är ett alternativ till de traditionella kommunala sommarjobben för dig som är mellan 15 och 19 år. Har du några idéer som du kan tjäna pengar på? Vill du vara din egen chef! Tag då chansen att bli Sommarlovsentreprenör! Måndagen den 16 juni startar den obligatoriska introduktionsveckan som slutar måndag 23 juni. Det är under denna vecka du får lära dig alla nödvändiga tips och råd för att lyckas med ditt företag. Under introduktionsveckan erbjuder vi dig en lön som motsvarar övriga feriearbetare i Sjöbo kommun. Du får dessutom kronor i stipendium som startkapital till ditt företag. Därefter är du sommarlovsentreprenör med handledning under några veckor. Som sommarlovsentreprenör är du nu din egen chef. Du bestämmer över dina arbetstider, förtjänst, ledighet och så vidare. Under dessa cirka sex veckor ska du tjäna pengar till dig själv som egen företagare! Torsdag 28 augusti är det högtidlig avslutning inför Sjöbos företagare med diplomutdelning. Därefter önskar vi dig lycka till i framtiden. Nytt för år 2014 är att du och en gäst (som du väljer själv) blir inbjudna till en stor och festlig avslutningsceremoni som Färs & Frosta Sparbank arrangerar på en plats som inte är bestämd än. Läs mer på vår hemsida här kan du även göra en direktanmälan com/anmaumllan-2014.html till oss sommarlovsentreprenörer i Sjöbo kommun. Kvalifikationer: Du är folkbokförd i Sjöbo kommun och är mellan år Kontaktpersoner: Lars Olsson tel nr Annika Andersson tel nr Ansök senast: Du kan söka genom att maila till eller Eller göra en digital ansökan Vem vill du nominera? Sjöbo kommun, Företagarna (FR), LRF, Handelsklubben och Nyföretagarcentrum Öresund i Sjöbo utser varje år. Årets företagare Årets ambassadör Årets landsbygdsföretagare Årets nyföretagare Årets handlare Årets anställd Utmärkelserna delas ut på företagsfesten varje år. Hjälp oss nominera kandidater till de olika utmärkelserna senast 27 juni Sänd dina förslag till näringslivsutvecklare Lena Ytterberg: eller tel Årets företagarfest 2014 hålls den Reservera både eftermiddag och kväll. Mer information kommer. 12 SJÖBOMAGASINET

13 Näringslivsnytt Företagarfrukost 2014 Våren 24 april 22 maj 12 juni Hösten 28 augusti 25 september 23 oktober 20 november Programmet inför varje företagarfrukost kan du läsa om på hemsidan; Språngbräda Sjöbo Innebär att företagare ges möjlighet att vid ett och samma tillfälle träffa olika förvaltningar för att diskutera tull exempel nyetablering, bygglov, miljöärenden. Kontakta eller för information om datum/tider. Nyföretagarcentrum Öresund i Sjöbo Funderar du på att Starta Eget till våren 2014? Tag kontakt med Nyföretagarcentrum Öresund i Sjöboo: www. sjobo.se/naringsliv-och-arbete/stod-och-radgivning/startaeget/ Du erbjuds gratis rådgivning och hjälp av erfarna rådgivare med dina funderingar kring allt som rör din affärsidé, budget och marknadsföring. Europa Direkt Sydöstra Skåne Europa Direkt är EU:s lokala mötesplats för information om EU, dess organisation, prioriteringar, politik och finansieringsmöjligheter. Europa Direkt:s främsta uppgift är att: Svara på allmänhetens frågor om EU Informera om EU: s politik och stödmöjligheter Främja den lokala debatten om EU och Europa Anordna seminarier, debatter, föreläsningar, utbildningar med mera Har du EU-relaterade frågor? Ställ frågor via e-post eller ring Du kan även kontakta verksamhetsledare Patrick Leijon. Företagsbesök Kommunstyrelsens ordförande Stefan Lundgren och Lena Ytterberg fortsätter under 2014 att besöka företagen i Sjöbo. Vill du att vi kommer till just dig? Kontakta; lena. eller Hearing i samband med upphandling Charlotta Fröier upphandlare/inköpare kommer inför kommande stora upphandlingar i kommunen att i samråd med beställaren inbjuda till hearing med marknadens aktörer/leverantörer. Se hemsidan för vidare information! Vem vann upphandlingen Från och med 1 oktober 2013 publiceras på vår hemsida alla upphandlingar som är avslutade och vem/vilket företag som tilldelats kontrakt. Vägledning för företagare som vill delta i offentliga upphandlingar Se hemsidan foretag-stod-och-radgivning/upphandling-och-inkop/ och externa länkar. Inspirationsseminarier för handeln våren 2014 I samarbete med Svensk Handel arrangerar vi fyra utbildningar under våren: Hörby 29 januari Sjöbo 25 februari på Biograf Flora Höör 25 mars Eslöv 23 april A. Sociala medier och affärsnytta för handeln, B. Internet som arena, Hans Tjernström För ytterligare information och program. Se hemsidan; Anmälan till: På hemsidan hittar du nästan allt vad som händer på näringslivskontoret. SJÖBOMAGASINET 13

14 Blentarp-Sövde-Sjöbo Överföringsledningar hela vägen Över stock och sten, genom skogar och vatten ska de nya överföringsledningarna gå. Sjöbo kommun ska bli bättre på att rena avloppsvatten. Därför byggs 500 enskilda avlopp bort, när nya överföringsledningar dras mellan Blentarp-Sövde- Sjöbo. Peter Hellichius, tillförordnad VA-chef svarar på frågor om de nya ledningarna: Varför är det så viktigt att bygga ut ledningarna? Avloppsreningsverket i Blentarp behövde dimensioneras upp och avloppsreningsverket i Sövde är gammalt och slitet. Nu framtidssäkras reningen i och med att överföringsledningarna för vatten och avlopp byggs mellan Blentarp-Sövde-Sjöbo. Samtidigt kan vi säkra dricksvattenförsörjningen för Sövde och Blentarp med vatten från Sjöbo.Ungefär 500 enskilda avlopp byggs bort i samband med att sommarbyarna kan anslutna till kommunens VA och utsläppsbelastningen från Sövde och Blentarps ren- Här blir det nya överföringsledningar - rakt genom skogen. Nedan: Peter Hellichius, tillförornad VA-chef. ingsverk försvinner. Istället tas allt avloppsvatten om hand på Sjöbos reningsverk som nyligen är utbyggt för att ta hand om mer avloppsvatten och som även har en bättre rening. När? Arbetet är indelat i två etapper, arbetet med etapp ett mellan Sövde och Sjöbo startade i december 2013 och beräknas vara klart sommaren Upphandlad entreprenör är Barslund. Arbetet med etapp två mellan Blentarp och Sövde startar hösten 2014 och då byggs en gång- och cykelväg ovanpå VA-ledningarna. Vad händer sen? När överföringsledningarna är klara läggs reningsverken i Sövde och Blentarp ner och rivs. Sommarbyarna Sjöbo och Svansjö ska kopplas på överföringsledningarna och planerna är att kommunalt VA-nät byggs ut i Sjöbo sommarby under 2015 och i Svansjö under SJÖBOMAGASINET

15 Vi samlar in mest metall Sjöbo kommuns invånare är bäst på att samla in metall i hela Sverige. Det visar FTI AB, Förpacknings- och tidningsinsamlingens årliga statisk för Men allra bäst vore det om vi inte hade något avfall, menar avfallsingenjör Mathias Persson: Inget avfall är det bästa avfallet. Att just Sjöbo är bäst på att samla in beror till stor del på att fyrfackskärlen är populära. I siffrorna ingår också insamlad metall från återvinningsstationer och insamling i flerfamiljhus. Varför har Sjöbos invånare så många metallburkar? Alla hund- och kattägare spelar nog stor roll. Vi ska ju vara den hundtätaste kommunen, skrattar Mathias Persson. Sjöbo kommuns invånare är sämre på att samla in tidningar. Det kan bero på att det finns färre prenumeranter till exempel. Ju mindre vi konsumerar desto mindre avfall. Kriscentrum en samtalsmottagning Kriscentrum hjälper kvinnor och män som blir utsatta för våld i nära relationer. Kriscentrum vänder sig till: Kvinnor och män som är eller har varit utsatta för våld i en nära relation Män och kvinnor som utövar eller har utövat våld mot närstående Barn och ungdomar som upplever eller har upplevt våld i sin familj Vi erbjuder: Rådgivning Krisbearbetning Samtal/behandling någon att göra något den vill, tvinga någon att göra något den inte vill eller för att upprätthålla makt och kontroll. Våld i nära relationer inkluderar fysiskt aggressiva hand-lingar, hot, kränkningar och sexuellt tvång. Det inkluderar även olika former av kontrollerande beteenden som t.ex. att isolera en person från familj och vänner eller på annat sätt begränsa livsutrymmet för någon. Kriscentrum Sydöstra Skåne i samverkan mellan kommunerna Simrishamn, Ystad, Skurup, Tomelilla och Sjöbo All behandling är kostnadsfri. Du kan vara anonym och blir inte registrerad. Vad är våld? Våld är en fysisk eller psykisk handling för att hindra Telefon: eller E-post: Besöksadress: Rosencrantzgatan 2, Tomelilla SJÖBOMAGASINET 15

16 Biosfärområden är modellområden där man visar på praktiska exempel på hur man kan jobba med hållbar utveckling, inte bara ekologiskt utan även socialt och ekonomiskt. Fågeltornet i Silvåkra, en del av ett möjligt biosfärområde. Flera kommuner i samarbete Vombsjösänkan ett tänkbart biosfärområde I området ska man kombinera bevarande, utveckling och stödjande åtgärder. Det innebär att all utveckling som går hand i hand med långsiktig hållbarhet ska främjas samtidigt som området är en arena för utbildning och forskning på alla nivåer. Biosfärområden är uppbyggda efter fasta regler med kärnområden, buffertzon och utvecklingsområde. Kärnområdena ska vara skyddade enligt lag, det vill säga de ska ha skydd som Natura 2000, naturreservat och så vidare. Buffertzonen ska binda ihop och/eller omgärda kärnområdena. I buffertzonen får det förekomma verksamhet, aktiviteter och resursnyttjande som är i enlighet med skydden i kärnområdena. Den yttersta zonen kallas utvecklingsområdet och här ska lokalt och långsiktigt hållbart utvecklingsarbete prioriteras. Vombsjösänkan är ett tänkbart biosfärområde. Det är ett område som i olika sammanhang lyfts fram som unikt, med starka naturvärden och höga krav på naturvården. Många sällsynta och hotade arter finns i området. I Det skånska landsbygdsprogrammet Ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv beskrivs områdets utvecklingsmöjligheter inom betesmarker, våtmarker och sjöar, jordbruk, grundvattentäkter, övergödningsproblematik, biologisk mångfald, förbättrade förutsättningar för pendling, turism och näringsliv, friluftsliv samt naturupplevelser i stort. Alla dessa områden ryms inom biosfärskonceptet. Områdets stora naturvärden kan vara svåra att förena med de övriga benen i hållbarhetsmodellen, så som social och ekonomisk hållbarhet. Denna problematik behandlar biosfärområde. Ett biosfärområde är just ett sådant område där det krävs lite extra arbete för att förena och förstärka banden mellan människan och naturen. Arbetet med biosfärområde kräver lokalt engagemang samt en omfattande dialog med brukare i området. Detta kan bidra till ökad social hållbarhet eftersom delaktigheten är stor och samarbetet kring ett gemensamt mål kan bidra till en ökad vi-känsla. Ett biosfärområde kan vara ett varumärke för området som hjälper till att skapa den gemensamma identitet i det annars splittrade och mosaikartade område som Vombsjösänkan är. Det är en bra källa till positiv marknadsföring för verksamma inom området. Det är FN-organet UNESCO som beslutar om vilka områden som har status att bli biosfärområde. Innan UNESCO tar ställning till ett område i Sverige krävs det att den svenska regeringen tycker att området är lämpligt. Ställningstagandet görs utifrån en förstudie som ska peka ut värden och utvecklingsmöjligheter i området. Idag är Sjöbo kommun den drivande parten i arbetet för att få till stånd ett biosfärområde i Vombsjösänkan. För att lyckas räcker inte detta. Det krävs att Sjöbo, Eslöv och Lunds kommuner samarbetar med varandra och med verksamma och boende i Vombsjösänkan för att utvecklingen ska bli hållbar, oavsett om det blir ett biosfärområde eller ej. I Sjöbo kommun arbetar planingenjör Sanna Lynghed, planingenjör, Eva Nielsen Osterman, hållbarhetsstrateg och Frida Lindén, EU-samordnare, med biosfärområdet. Texten är skiven av Sanna Lynghed och tidigare publicerad i Ekovision. 16 SJÖBOMAGASINET

17 I Socialstyrelsens senaste undersökning ligger Sjöbo kommuns betyg från kunderna högre än Sveriges övriga kommuner. Bland annat värdesätts möjligheten att komma utomhus och aktiviteterna på äldreboende högt. Äldreomsorgens betyg Hela 90 procent är nöjda med hemtjänsten och 86 procent är nöjda med de särskilda boendena. Det är högre än genomsnittet. Trivsel med utomhusmiljön är så hög att Sjöbo hamnar på plats 15 i Sverige. Betyget för möjlighet att få hjälp att vara utomhus är dessutom högst i landet för de som bor i särskilt boende 82 procent. De lägre betygen får bemötande men då med 95 procent mot betyget i hela Sverige som är 97 procent. Att förbli aktiv är viktigt när man blir äldre. Här spelas det biljard på Rosenlund.Bild: Elina Kähkönen över genomsnittet Det är fjärde gången som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting presenterar öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. I rapporten ges en bred bild av vården och omsorgen om äldre och den belyser områden som kan påverkas av både kommunernas och landstingens insatser. Denna undersökning genomfördes maj-juni Goda män sökes Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan tingsrätten, om det behövs, förordna en god man för honom eller henne. En god man eller förvaltare utses endast till myndiga personer. Godmanskapet eller förvaltarskapet tillförordnas av Tingsrätten men handläggs av överförmyndarverksamheten i kommunen. Den person som man är god man eller förvaltare åt kallas huvudman. Som god man företräder man huvudmannen främst i ekonomiska och rättsliga frågor. En god man eller förvaltare kallas ställföreträdare. Vem kan bli god man/förvaltare? Godmanskapet är ett lekmannauppdrag som bygger på att medmänniskor frivilligt åtar sig att göra en hjälpinsats för en enskild medborgare. Till god man utses en allmänt lämplig man eller kvinna som är myndig och inte själv står under förvaltarskap. För att kontrollera lämpligheten hos person som vill bli god man begärs utdrag ur Kronofogdemyndighetens register, Polisens belastningsregister samt ur hemkommunens socialregister. Läs mer på sjobo.se /omsorg-och-hjalp/god-man/god-manforvaltare/ Vill du ha blankett för intresseanmälan eller har frågor? Kontakta handläggarna på överförmyndarkansliet i Ystad. Ingrid Nihlgård, Barbro Fhager, Eva Viggh, Telefontid kl SJÖBOMAGASINET 17

18 Årets påskutställning i konsthallen handlar om konst, konsthantverk, Sjöbo och Öved. Ett stycke nutida kulturhistoria som tar oss från gamla tider in i framtiden. Vår bild av Öved Bonaden finns i vanliga fall i kommunhusets trapphall. en konstutställning baserad på ett konstverk Många har säkert sett det textila konstverk som hänger i Kommunhusets stora trapphus en kviltad bonad som skapades av Maria Halldén och Kviltgruppen i Öved för 15 år sedan och donerades till kommunen. Det är ett konstverk som visar ett tjugotal av byggnaderna i Öved. Med denna textila bonad i fokus fylls konsthallen med berättelser och bilder som ger en bild av myter och verkligheter i och kring Öved. Med husen på bonaden som subjekt ställs frågor om genus, klass, ursprung, landsbygd kontra stad, dåtid och nutid. Initiativtagare, projektledare och utställningsscenograf till årets påskutställning är Helene Granqvist, filmproducent, boende i Öved sedan Tankarna på att göra en utställning/konstinstallation med bonaden i fokus fick Helene när hon tog del av Marias bakgrundsmaterial i form av akvareller, skisser och fotografier av husen. Det blev impulsen att undersöka platsen och dess historia från då och nu, in i framtiden. Vi gör en utställning med utgångspunkt i den bonad Maria och hennes medsystrar skapat. Vi porträtterar husen som är med på bonaden och har intervjuat dem som bor och har bott i husen för att få fram den gemensamma bilden av byn. Utställningen är en gestaltning av händelser och skeenden som påverkat platsen och människorna över tid och i rum. Vi undersöker hur berättelser och gestaltning av en plats kommer till och hur människors kreativitet påverkar och har påverkat sammanhanget. Maria Halldén började som sömmerska som trettonåring, utbildade sig på Tillskärarakademin och studerade sedan på konstskola i Köpenhamn och tillsammans med sin man slog de sig ner i Öved för tjugo år sedan. Årets påskutställning genomförs med delfinansiering från Kultur Skåne. För foto, filminstallation och grafisk formgivning svarar Josefin Granqvist. För den textila sakkunskapen står Maria Halldén och Eva Sundin Sandberg och för historisk research Charlotte Ramel. Utställningen har vernissage på långfredagen och pågår till och med den 30 maj. 18 SJÖBOMAGASINET

19 Kultur Några av Evert Fornäs skulpurer finns i Lövestads skulpturpark. Bild: Sophia Callmer Två nya kulturföreningar Sjöbo kommun har fått två nya kulturföreningar Kultur i Sjöbobygden och Lövestads Skulpturförening. Kultur i Sjöbobygden är en sammanslutning av konstnärer, konsthantverkare, gallerister, företag och institutioner i Sjöbo kommun, som tillsammans ska arbeta för att stärka de kulturella näringarna i kommunen och marknadsföra kulturarbete och kulturarrangemang i och utanför kommunen. Upprinnelsen till föreningen är efterfrågan på samarbete och gemensamma marknadsföringskrafter för att visa och informera om kulturutbudet i hela kommunen. Diskussionerna om behovet av gemensamma krafter startade efter påsk förra året, som en fortsättning på Konsthallens aktiviteter till påsken för den kulturella verksamheten i kommunen under dessa dagar. Det påskhäfte med information om vad som händer i kommunen under påskhelgen var efterfrågat och många ville arbeta vidare för att stärka Sjöbos plats i kulturutbudet. Föreningen bildades och dess första stora verksamhet blir gemensam satsning inför påsken, då medlemmarna i föreningen lanserar en intressant slinga för kulturintresserade. En hemsida för föreningen och dess medlemmar är på gång. Lövestads Skulpturföreningen startade i december Föreningens målsättning är att bevara minnet av och sprida kunskap om Evert Fornäs konstnärliga gärning och härigenom inspirera andra skulptörer i sin verksamhet. Fornäsparken, som Lövestads Skulpturpark tidigare kallades, invigdes 2010 med verk av Evert Fornäs. Den nu bildade föreningen ska bevara och vårda skulpturparken i Lövestad, så att den kan vara en plats för upplevelse och samvaro för konst- och naturupplevelser. Föreningen ska arrangera gästutställningar. Årets gästutställare är Bengt Malmqvist, som, liksom Fornäs, levde och arbetade i Lövestad hela sitt liv. Vernissage för utställning är det på långfredgen. Lövestads Skulpturförenings hemsida är SJÖBOMAGASINET 19

20 Författarbesök, bokcirklar, bokfika, släktforskarjour, handarbetscafé, teater, spindlar och andra kryp vårens program på biblioteket är fullt av händelser för stora och små. Träffa Gunnel Carlsson på Sjöbo bibliotek Sjöbo bibliotek satsar på att få välkända författare på besök. Susanna Alakoski och Daniel Poohl inledde. Nästa gäst är Gunnel Carlsson. Trädgårdsjournalisten Gunnel Carlsson, programledare och odlingsambassadör, känd från TV och aktuell med Trädgårdskampen på SVT. Den 23 april berättar hon om sin egen gröna passion men också om varför hon vill att fler öppnar grinden FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK! FACEBOOK.COM/SJOBO- BIBLIOTEK till sin trädgård. Detta apropå sommarens stora händelse Tusen Trädgårdar. Författarbesöken hålls på Sjöbo bibliotek medan flera av aktiviteterna hålls på filialerna. Barnens bibliotek Teater, pyssel, sagostunder, bokfika, besök av spindlar och andra kryp och mycket annat blir det för barnen på både huvudbibliotek och filialer. Hämta ditt program på biblioteket eller besök för att läsa det. Bibliotekens öppettider Huvudbiblioteket i Sjöbo Gamla torget 10, måndag, 10-19, tisdag 10-18, onsdag 12-18, torsdag 10-19, fredag 10-18, lördag Blentarp Storkskolan, Slimmingevägen, måndag 13-16, tisdag 14-19, torsdag Lövestad bibliotek Lövestad skola, måndag 15-19, tisdag 9-12, , torsdag 10-12, Vollsjö bibliotek Vollsjö skola, Trädgårdsg 3, måndag 14-18, tisdag 9-11, 12-14, torsdag 9-11, SJÖBOMAGASINET

21 Upplev i Sjöbo SJÖBOMAGASINET 21

22 Information & nyheter Årets resultat blev +26,9 mnkr Årets resultat är över den nivå som kommunen behöver ha på längre sikt för att finansiera investeringar och pensioner. Till en stor del är det engångsinkomster som, tillsammans med högre skatteintäkter och bättre finansnetto, starkt bidrar till överskottet. Återbetalning från AFA Försäkring innebar exempelvis engångsintäkt om ca 12,2 mnkr. Kommunen uppfyllde år 2013 åter det lagstadgade balanskravet. Årets resultat var 26,9 mnkr och med avdrag för gjorda realisationsvinster blev resultatet som stäms av mot balanskravet +26,7 mnkr. Samtliga finansiella mål för god ekonomisk hushållning uppnås för Kommunen har vision, målområden, inriktningsmål och indikatorer för att styra kommunens verksamheter. Samtliga målområden bedöms som uppnådda Trots detta finns det indikatorer som behöver förbättras. Särskilt viktigt för Sjöbos del är att den positiva utvecklingen gällande resultaten i skolan fortsätter men även en positiv utveckling när det gäller arbetslöshet, folkhälsa och nöjd medborgare/inflytande index är viktig. Sammanvägt bedöms kommunen uppnå målsättningen med god ekonomisk hushållning av alla resurser. Exempel på viktiga händelser under 2013: Antalet invånare har ökat med 111 stycken. Kommunen har avtalat om att ta över Malenagymnasiet från 1 januari Effektivisering av lokalanvändningen under 2013 har bland annat möjliggjort öppnande av ungdoms- och kulturhuset Navet. Bättre resultat i skolan. Upphandling av personlig assistans på entreprenad har genomförts. Skyddsjakt och gallring i Möllers mosse Möllers mosse i Sjöbo är i förändring. Målet är att skapa ett attraktivt område där Sjöbo kommuns medborgare trivs och vill vara. Gallring av området pågår. Området öppnas upp och de stora ekarna som växer där ska få större utrymme och bättre förhållanden, berättar Åsa Löfgren, utvecklingsledare på miljö-, bygg- och teknikförvaltningen. Tillgängligt för alla Ett skissförslag finns som förvaltningen har fått uppdrag att arbeta vidare med. Bland annat ska en dagvattenutredning göras för att ta reda på vilken vattennivå som är den optimala för mossen och dagvattenledningar. Att förändra Möllers mosse har många positiva faktorer, inte minst ur folkhälso- och miljöaspekter. Tätortsnära natur är viktigt och bilåkandet minskar när man har motionsslingor in på knuten. Dessutom är det ett område som är tillgängligt för alla även de med funktionsnedsättning, menar Åsa Löfgren. Skyddsjakt pågår Många invånare drar sig för att besöka Möllers mosse på grund av den stora mängd gäss som håller sig kring mossen. Många klagomål har kommit in för att gässen är många, aggressiva och smutsar ner. Tekniska nämnden har ansökt om skyddsjakt hos Länsstyrelsen. Det gäller grågås och vitkindad gås. Vi har fått tillstånd att bedriva skyddsjakt och äggprickning från 1 mars till och med den 30 april och hela augusti 2014, säger Åsa Löfgren. Två, av kommunen förordnade viltvårdare, har fått i uppdrag att bedriva skyddsjakt och äggprickning i området. Jakten pågår främst i skymning och gryning. Skyltarna sitter uppe i området under perioden som jakten pågår. Programsamråd: Spårområdet Programsamråd hålls under våren 2014 under perioden 17 mars - 19 juni. Efter att inkomna synpunkterna sammanställts och diskuterats i Kommunstyrelsen i Sjöbo kommun, fattas beslut. Planprogrammet omfattar ett område som troligen kommer att utvecklas i etapper, och det kommande planarbetet bör därför delas upp i flera detaljplaner. Planprogrammets genomförandetid uppskattas i nuläget till ca 30 år. Synpunkter lämnas skriftligen till Kommunstyrelsen, Sjöbo kommun, Sjöbo, senast Eventuella frågor besvaras av stadsarkitekt Joel Tufvesson, joel. telefon Nyrekryterade chefer Två chefstjänster har fått nya innehavare: Richard Löfgren lämnar sin tjänst som rektor i Tomelilla för att ta över Sjöbo kommuns familjeförvaltning, med ansvar för bland annat socialtjänst och skola. Dan Sivnert har anställts som ny HR-chef i Sjöbo kommun. Dan ansvarar för arbetet med att utveckla det strategiska, övergripande och långsiktiga HR-arbetet i kommunen. Han har också ansvar för löneöversynsprocessen och en del förhandlingar. Dan Siwnert arbetade tidigare på personalavdelningen i Ystads kommun. 22 SJÖBOMAGASINET

23 Digital hastighetsskylt påverkar trafiksäkerheten positivt Trafiksäkerhetsgruppen har köpt in en digital hastighetsskylt. Byalag och kommuninvånare kan lämna förslag på placering av skylten. Bedömning görs av tjänsteman om platsen kan anses vara lämplig utifrån exempelvis antalet passerande fordon, vägens utformning och i mån av tid. Om platsen anses vara lämplig förs platsen in i turordningen. - Villagator som är mindre trafikerade är inte aktuella för placering. Vi hoppas nå ut till så många trafikanter som möjligt vilket främst görs utmed de större vägarna/ gatorna, säger André Blohmé trafikingenjör på miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen. Hur fungerar skylten då? När ett fordon kör mot skylten registrerar skylten fordonet genom radar. Skylten tänds om färdhastigheten ligger inom det förinställda intervallet. För de hastigheter som är inom högsta tillåtna hastighet ger skylten ifrån sig ett grönt sken, om den överstiger visar den gult respektive rött sken. På så sätt får trafikanten en återkoppling av hastigheten. Skylten visar färdhastigheten, registrerar den och antalet fordon som passerar. Uppgifterna kan sedan överföras till dator för analys av diagram. Mätningarna registreras med radar när trafikanterna färdas mot skylten från båda riktningarna. De fordon som närmar sig i motsatt riktning mot skylten registreras också men då tänds inte skylten. Johan Olofsson, arbetledare på gatukontoret sätter upp den digitala hastighetsskylten på Tolångavägen. Enheten ska inte likställas med traditionell slangmätning som bidrar med noggrannare mätningar. Skyltens syfte är först och främst som en trafiksäkerhetsåtgärd att visuellt göra trafikanter medvetna om deras hastighet. Skylten sitter uppe så länge batterierna klarar av att leverera ström till skylten, vilket är en till två månader. Byalag som ansöker om att skylten sätts upp har möjlighet att be om data som lagrats av enheten i form av diagram. Vår och sommar på Biografteatern Flora Våren på Flora innebär att film visas onsdag, fredag och söndag fram till och med den 27 april. Därefter visas film endast på söndagar, matiné kl och ordinarie visning kl Vecka 24 till 29 håller Flora sommarstängt. Bland vårens filmer finns svenska timmar, fortsättningen på den animerade filmen Rio, Noah med Russel Crowe, berättelsen om Noaks ark med drama, äventyr och fantasy. Färs Riksteaters sista föreställning för våren är den 5 maj. Då visas Riksteaterns uppsättning av Kung Domalde den oförvitliges saga efter Sofokles Kung Oidipus. Om uppsättningen skriver Riksteatern: Myternas myt. Tragediernas Tragedi. Sofokles mästerverk. I Västanås och Riksteaterns uppsättning av detta klassiska drama är scenen förlagd till nordisk forntid och vår egen nordiska sagotradition. Kung Domalde är en skrämmande och trösterik historia om att vara medmänniska och skildrar hur svårt det kan vara att fatta rätt beslut. SJÖBOMAGASINET 23

24 Miljöinformation Fjäderfä i detaljplanerat område Det blir allt vanligare med fjäderfä t.ex. höns i våra villaträdgårdar. För den som planerar att skaffa fjäderfä, finns det en del saker att tänka på. Enligt Sjöbos lokala hälsoskyddsföreskrifter krävs det tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för att få hålla fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, inom område som är detaljplanerat. Höns och tupp som vistas utomhus räknas inte som sällskapsdjur oavsett om de går lösa på tomten eller om de hålls i hönshus med hönsgård. Anledningen till att det krävs tillstånd är att djuren kan orsaka olägenhet för närboende. I Sjöbo krävs tillstånd redan vid en höna eller tupp och tillstånd ska sökas i god tid innan djurhållningen startar. Några tips till den som planerar att skaffa höns: Ta kontakt med dina grannar i god tid och berätta om dina planer och ta hänsyn till deras åsikter och synpunkter. Tänk på hur djuren ska hållas. Djuren bör inte gå lösa på fastigheten och hönshus och hönsgård bör inte placeras intill grannens tomt. Tänk även på att det kan finnas regler enligt plan- och bygglagen som reglerar var ett hönshus får uppföras. Vid frågor, kontakta bygglovsenheten. Tänk på hur gödseln ska lagras, hanteras och omhändertas. Om djurhållningen ska ske inom område med detaljplan måste tillstånd sökas hos miljö- och byggnadsnämnden i god tid innan djurhållningen ska starta Ett eventuellt tillstånd är personligt. Tillstånd för att hålla tupp beviljas normalt inte inom detaljplanerat område. Djurhållningen får inte orsaka olägenhet för människors hälsa t.ex. lukt- eller ljudstörningar. Om olägenhet uppstår kan djurhållningen förbjudas. Djurhållningen ska ske på ett sätt som är lämpligt ur djurskyddssynpunkt och ska uppfylla de krav som ställs i djurskyddslagstiftningen. Djurskyddslagstiftningen ställer bland annat krav på sittpinne, rede, yta, ventilation och ströbyten. Krav finns även på daglig tillsyn och att foder och vatten håller lämplig kvalitet. Kontakta Länsstyrelsen i Skåne vid frågor rörande djurskyddslagstiftningen. Nationella regler gällande smitta och smittspridning vid hållande av fjäderfä ska följas. Dessa regler kan variera beroende på smittryck. Motsvarande krav på tillstånd finns även om man vill hålla nötkreatur, häst, get, får eller svin (inklusive minigris), pälsdjur som inte är sällskapsdjur samt orm inom detaljplanerat område. Även detta tillstånd ska sökas innan djurhållningen startar. Kontaktuppgifter: Miljöenheten och bygglovsenheten, Sjöbo kommun, Länsstyrelsen i Skåne SJÖBOMAGASINET

25 Elda varsamt på Valborg Använd sunt förnuft när du eldar. Se till att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön, se till att det finns släckutrustning Det finns inget krav på att man i förväg ska anmäla eldningen till Räddningstjänsten. Observera att arrangemang på offentlig plats kan kräva tillstånd från Polisen. Tips från Miljöenheten samt Räddningstjänsten (SÖRF): Man får endast elda torra grenar, kvistar och eventuellt torrt rent trä (inte målat, limmat eller impregnerat). Elda aldrig plast, möbler, textiler, metallskrot, gummi, impregnerat trä, spånplattor. Placera bålet klokt. Det är olämpligt att elda inom detaljplanerat område (och är förbjudet under tiden 1/5-30/9). Placera bålet så att risken för spridning till byggnader eller andra upplag är så liten som möjligt. Större bål bör inte brännas närmre byggnader eller upplag än 75 m. Tänk på vindriktningen. Sprid inte rök till grannarna! Samla ihop materialet till en hög så sent som möjligt innan det ska eldas. Tänk på att djur kanske bor i högen, försök att skrämma bort dem. Tänd endast i en kant, då kan djuren fly åt andra hållet. Använd inte bensin, olja eller dylikt för att försöka sätta fyr. Dels är det en fara för den som tänder och dels kan kemikalier läcka till marken innan det tar fyr. Bestäm en namngiven person som är ansvarig för arrangemanget. Denna person ska finnas på plats under hela arrangemanget och ansvarar för att elden är släckt innan han eller hon lämnar platsen. Se till att det finns tillräckligt med släckutrustning. Utrustningen kan t.ex. utgöras av trycksatt slang eller vattenfylld tunna med minst två tillhörande hinkar. Räddningstjänsten avråder från eldning vid brandriskprognos 4 och 5 eller när det blåser mer än 10 m/s. Undantaget är eldning i fasta godkända grillplatser samt utomhusgrillar i trädgårdar. Nu kommer Farligt Avfall-bilen Vi vill ha dina gamla batterier och din gamla mobiltelefon! Tisdagen den 6 maj kommer Farligt Avfallbilen till Sjöbo kommun. Observera tiderna! Farligt Avfall-bilen står på varje ställe i 30 min. Du måste lämna ditt avfall till personalen. Farligt Avfall-bilen är en specialutrustad lastbil med en chaufför och en kemist. Lastbilen stannar i Blentarp och Sjöbo. Här är det möjligt att lämna farligt avfall samt mindre el- och elektronikprodukter från hushållen, maxstorleken är en mikrovågsugn. Hushållens farliga avfall lämnas kostnadsfritt. Självklart går det bra att lämna det på återvinningscentralen också. Insamlingen omfattar inte verksamheter. Vi påminner dig via sms! Anmäl dig till vår sms-tjänst så får du en kostnadsfri påminnelse när Farligt Avfall-bilen kommer. Mer information Sjöbo kommun, kundtjänst Sysav, kundtjänst tel: SMS! SJÖBO KOMMUN DAG 6/5 SMS-påminnelse* sms:a sysavsjobo till Blentarp, p-plats skolan/biblioteket, Skurupsvägen Sjöbo, Återvinningsstationen, Sparbanksgatan *Start av prenumeration kostar som ett vanligt sms Farligt Avfall-bilen tar bland annat emot: Sprayflaskor, småbatterier, bekämpningsmedel klass 3, bilbatterier, kemikalier, färg-, lack- och limrester, ljuskällor (tex glödlampor), lösnings- och rengöringsmedel, spillolja och elavfall upp till en mikrovågsugns storlek. SJÖBOMAGASINET 25

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Information från Sjöbo kommun #3 2014 Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut till

Läs mer

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Information från Sjöbo kommun #3 2013 I detta nummer: Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut

Läs mer

Reningsverket byggs ut Trafik i attraktiv stad Stipendiater kommer från Sjöbo

Reningsverket byggs ut Trafik i attraktiv stad Stipendiater kommer från Sjöbo Information från Sjöbo kommun #2 2013 I detta nummer: Reningsverket byggs ut Trafik i attraktiv stad Stipendiater kommer från Sjöbo Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut till

Läs mer

Folkhälsoarbete och ett samhälle med hållbar utveckling

Folkhälsoarbete och ett samhälle med hållbar utveckling Kent Ivan Andersson, kommunstyrelsens förste vice ordförande och ordförande i Sjöbo kommuns folkhälsoråd: Folkhälsoarbete och ett samhälle med hållbar utveckling Det finns ett stort engagemang för folkhälsofrågor

Läs mer

Västergatan i förvandling Erfarenhetsutbyte i LIFEscape Nyföretagandet ökar

Västergatan i förvandling Erfarenhetsutbyte i LIFEscape Nyföretagandet ökar Information från Sjöbo kommun #3 2012 I detta nummer: Västergatan i förvandling Erfarenhetsutbyte i LIFEscape Nyföretagandet ökar Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut till alla

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag BILAGA Vi bjuder på kartor till Friska Forshaga Tema FRISKVÅRD Ekonomisk summering av 2012 Kommun och orienteringsklubbar

Läs mer

Så ska Tjörn få ett levande näringsliv

Så ska Tjörn få ett levande näringsliv vi på Tjörn Nr 1/2014 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Så ska Tjörn få ett levande näringsliv sid 6 Träna sunt med Ren Träning sid 8 Stort intresse för Tjörns Tubbemodell sid 10

Läs mer

KommunNytt Mars 2009

KommunNytt Mars 2009 KommunNytt Mars 2009 Ung i Kil upp till 15.000 kr för din idé sid 8 Trygghetslarm trygghet i vardagen sid 10-11 Fårfesten 2009 Pubikrekord sid 12 KommunNytt Kils kommuns informationstidning Innehåll Ledare

Läs mer

Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1

Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1 Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1 Härliga höst! Vännäs kommun fortsätter att växa, vid halvårsskiftet hade befolkningen ökat med 30 personer, en utveckling som är mycket positiv.

Läs mer

Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Piteå Science Park erbjuder unika möjligheter

Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Piteå Science Park erbjuder unika möjligheter PITEÅ KOMMUNS PERSONALTIDNING NR 1 2014 Pitekvarten För alla medarbetare på Piteå kommun Piteå Science Park erbjuder unika möjligheter SIDAN 13 Goda idéer kan bli verklighet tack vare ny utvecklingspott

Läs mer

Vatten och sill på Klädesholmen sid 5 7. vi på. Nyheter i sophämtningen. Träffar för näringslivet. sid 16 17. sid 8. Nr 1/2012

Vatten och sill på Klädesholmen sid 5 7. vi på. Nyheter i sophämtningen. Träffar för näringslivet. sid 16 17. sid 8. Nr 1/2012 vi på Tjörn Nr 1/2012 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Vatten och sill på Klädesholmen sid 5 7 Nyheter i sophämtningen sid 16 17 Träffar för näringslivet sid 8 Mer kommunikation

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun

Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun Lommaaktuellt Nr 3, september 2011 Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun ÄNNU EN FÖRSKOLA INVIGD Behovet av förskoleplatser i kommunen är fortsatt mycket stort. För någon vecka

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

TRANÅS direkt. 1Ar med tranas nya vatten. Lyckad satsning pa elever GLASRIKET MiTT i TRANAS STADSVISION 2040!!

TRANÅS direkt. 1Ar med tranas nya vatten. Lyckad satsning pa elever GLASRIKET MiTT i TRANAS STADSVISION 2040!! TRANÅS direkt INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN - SOMMAR 2010 1Ar med tranas nya vatten o o o Lyckad satsning pa elever GLASRIKET MiTT i TRANAS o STADSVISION 2040!! ETT ETT TIPS! Du vet väl att du kan

Läs mer

Läs om: NR 2 (4) Matlust. Strandskydd. Kvartalets medarbetare. Kommunala badplatser. Sommaren på slottet. ...och mycket mer!

Läs om: NR 2 (4) Matlust. Strandskydd. Kvartalets medarbetare. Kommunala badplatser. Sommaren på slottet. ...och mycket mer! Vingåker för dig NR 2 (4) 2014 Samhällsinformation från Vingåkers kommun till dig som är bosatt i Vingåker och till dig som är företagare i Vingåker - en uppdatering av allt det goda som vi gör i kommunen.

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

VAXHOLM. Julafton varje dag. Viktigt i. Skolan synliggör arbetslivet. Lärande för hållbar utveckling. Vaxholmsbor minns sin PRAO

VAXHOLM. Julafton varje dag. Viktigt i. Skolan synliggör arbetslivet. Lärande för hållbar utveckling. Vaxholmsbor minns sin PRAO Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 4 2014 VAXHOLM Skolan synliggör arbetslivet Lärande för hållbar utveckling Vaxholmsbor minns sin PRAO Julafton varje dag i Vaxholms återbruksaffär Så ser verkligheten

Läs mer

Vingåker för dig. Läs om NR 4 (4) Avfallsplanen. Rakel - mer än i kris. Fyra rum, fyra teman. Näringslivsinformation. Bildkavalkad från banketten

Vingåker för dig. Läs om NR 4 (4) Avfallsplanen. Rakel - mer än i kris. Fyra rum, fyra teman. Näringslivsinformation. Bildkavalkad från banketten Vingåker för dig NR 4 (4) 2013 Samhällsinformation från Vingåkers kommun till dig som är bosatt i Vingåker och till dig som är företagare i Vingåker. Även intressant information för dig som är här på besök.

Läs mer

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FIXARTJÄNSTEN HJÄLPER TILL... 3 UKM-FESTIVAL

Läs mer

INSPIRATION OCH INFORMATION FRÅN YSTADS KOMMUN FIBER PÅ LANDET DIALOG FORMAR YSTAD 2030 UNGDOMAR GÖR FILM MOT CANNABIS

INSPIRATION OCH INFORMATION FRÅN YSTADS KOMMUN FIBER PÅ LANDET DIALOG FORMAR YSTAD 2030 UNGDOMAR GÖR FILM MOT CANNABIS INSPIRATION OCH INFORMATION FRÅN YSTADS KOMMUN NR 2 2013 FIBER PÅ LANDET DIALOG FORMAR YSTAD 2030 UNGDOMAR GÖR FILM MOT CANNABIS Vi är alla med och skapar bilden av Ystad Text: Christel Jönsson. Foto:

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

Gode män sökes! Man kan säga att en god man blir

Gode män sökes! Man kan säga att en god man blir Jönköping värd för EU-möte Jönköpings kommun blir värd för det första informella ministermöte som hålls när Sverige är ordförande i EU hösten 2009. Det är EU:s 27 ministrar för socialpolitik som kommer

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 Denna tidning är en Del av Projekt FramtiD Ånge etablering

Läs mer

Tubbemodellen ger livskvalitet

Tubbemodellen ger livskvalitet vi på Tjörn Nr 1/2011 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Tubbemodellen ger livskvalitet sid 5 7 Nya kommunfullmäktige sid 14 15 Bygga i sommar? sid 16 Vi på Tjörn Ansvarig utgivare:

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer

lilla www.lillatidningen.com Söderköping & östra Östergötland Våren 2014 Foto Yvonne Bäckstedt Jubileumsår 15:e året med lilla tidningen

lilla www.lillatidningen.com Söderköping & östra Östergötland Våren 2014 Foto Yvonne Bäckstedt Jubileumsår 15:e året med lilla tidningen lilla www.lillatidningen.com Söderköping & östra Östergötland Våren 2014 Foto Yvonne Bäckstedt Jubileumsår 15:e året med lilla tidningen lilla tidningen För åsikter i artiklar i denna tidning svarar skribenten

Läs mer