Ta tillvara den lokala utvecklingskraften!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ta tillvara den lokala utvecklingskraften!"

Transkript

1 Bild humanspectra.com Nr 18 november 2010 God jul & Gott Nytt År Ett tryggt boende... sid 6

2 Ta tillvara den lokala utvecklingskraften! Som ordförande i Hela Sverige Ska Leva Norrbotten och som ledamot i riksorganisationens styrelse har jag förmånen att få företräda de lokala utvecklingsgrupperna inom organisationens alla nivåer; hemma i byn, i kommunen, på läns- och riksnivå. Uppdraget är hela tiden det samma, att lyfta fram de lokala gruppernas frågor. Samtalsparterna varierar, beroende på nivå. På länsnivån arbetar vi bl.a. just nu med ett stort serviceprojekt där 15 byar över hela Sverige deltar. Fem av dem finns i Norrbotten; Gunnarsbyn, Kuttainen, Glommersträsk, Seskarö och Moskosel. Vi startar Bymackar i länet och landet för att säkra drivmedelsförsörjningen. Vi tar fram utbildning för föreningar som vill erbjuda meningsfull sysselsättning till arbetslösa människor. Jag finns med i de fyra norra länens Övervakningskommitte för Regionala utvecklingsfonden. Jag försöker även påverka strategiskrivningar och regionala planer med landsbygdens glasögon på. Detta är ett axplock av all den verksamhet som bedrivs inom HSSL. Men det allra viktigaste arbetet utförs av alla fantastiska människor i bygderna. Människor som aktivt vill påverka sin bygds överlevnad och utveckling. De ger av sin ideella tid och ibland även eget satsat kapital. De startar företag, bygger vindkraftverk, skapar attraktiva miljöer, bygger hotell, erbjuder meningsfull sysselsättning till arbetslösa människor, bygger framgångsrika projekt, knyter lokalt kapital och skapar därmed en positiv framtidsvision i sina bygder. Tillsammans bidrar de cirka 4700 utvecklingsgrupperna inom Hela Sverige ska levas organisation, lågt räknat, med över 1 miljard till statskassan! Goda exempel på vad som åstadkoms finns på nära håll, nämligen de olika aktiviteter som sker i Gunnarsbyområdet. Här tar man tillvara på de resurser som finns i bygden och ser möjligheterna. Det är även mycket intressant att få ta del av resultatet av den Lokal ekonomiska analys som projektet Livskraftig Ekonomi utfört i bygden. Jag är övertygad om att de länder, regioner, län och kommuner som lär sig samarbeta med eldsjälarna i lokalsamhället är de som även kommer att nå störst framgång. Ska regional utveckling ske i Norrbotten så måste alla, även den lokala utvecklingsnivån vara med. Jag ska med liv och lust fortsätta att förvalta det förtroende jag har fått genom att ständigt lyfta den utvecklingspotential som finns på landsbygden i vårt fantastiska län och land! Åse Blombäck Ordförande HSSL Norrbotten Ledamot i riksorganisationens styrelse Bild Emma Hagel Åse Blombäck, en viktig dragare för landsbygden. Här vid styrelsemötet HSSL hade i Getronosan. Annonspriser (Kr inkl moms) år 2010 Storlek Företag/Privat Ideell fören. 1/ / / / Föreningssida (sista sidan 1/16) 300kr/kalenderår Ansvarig utgivare Råek Hallonvägen 15, Gunnarsbyn Tfn: / Viktiga webbsidor Råek raek.nu Niemisel niemisel.lulea.se Upplaga ca 800 ex utdelas gratis till hushåll i Gunnarsby och Niemiselområdet Info & Annonsbokning e-post tfn / Utgivningsplan 4 ggr/år. Mars, maj, september och november. Bilder Just Nu! om inget annat anges. OBS! Manusstopp 13 februari

3 Projektägare är Hela Sverige ska leva och arbetet ska pågå fram tom september 2011 Syftet med projektet är att skapa och utveckla ett antal långsiktigt hållbara servicepunkter geografiskt spridda över landet och att dessa ska kunna bli goda exempel för andra runt om i Sverige. I Norrbotten är Gunnarsbyn, Kuttainen, Glommersträsk, Seskarö och Moskosel uttagna. Målet är att i samverkan med berörd kommun, lokala utvecklingsgrupper och lokala serviceaktörer kunna stödja ett lokalt arbete med att bygga upp och driva olika varianter av servicepunkter. Hållbara lokala servicelösningar De konkreta resultatmål som eftersträvas är att erfarenheterna från minst hälften av de berörda femtontalet bygderna ska efter projekttiden kunna spridas nationellt som goda exempel på aktiva servicelösningar/servicepunkter och att ambitionen är att dessa ska ha etablerats som långsiktigt hållbara servicepunkter. Med uppbyggda servicepunkter kommer en bättre miljö att bli resultatet eftersom medborgarna får närmare till serviceutbudet. Riksorganisationen (HSSL) Hela Sverige ska leva. Inom ramen för projektet avser HSSL att noga följa händelseutvecklingen inom serviceområdet. Parallellt med detta projekt arbetar HSSL med centrala initiativ gentemot statliga verk och myndigheter samt regering och riksdag för att stärka de långsiktiga förutsättningarna för etablering av en grundläggande kommersiell och offentlig service på landsbygden över hela landet. I Gunnarsbyområdet ska man i ett första steg inventera befintlig service samt hur behovet ser ut hos befolkningen. Kontakt Ann-Christin Pretty Boden Kommuns Näringslivsförvaltning ämnar tillsätta en 50% tjänst som stöd för projektet. Tjänsten ligger ute nu på deras hemsida. Läs mer under / Kommunledning/Lediga jobb Bygdeträff F-Hus Gunnarsbyn 22 november kl Ett axplock ur programmet Trygghetsboende Service på landbygden Agrocenter/Turism Framtidsfrågor Välkommen! Ungdomsgården Överstbyn För er, år Ungdomsgården är öppen fredagkvällar mellan kl Gratis fika Årsavgift 50kr/ungdom 3

4 Vi kan, vi utmanar, vi vågar! Glada kursdeltagare lär sig orientera sig i företagens snåriga regelverk och inte minst peppa varandra. byggnader, verksamheter och kompetenser, mm. Utvecklingsbolaget jobbar idag med att ta fram ett material investera i Råne älvdal vars syfte är att tydliggöra varför en företagsinvestering i älvdalen är lönsam. Det räcker inte enbart med att det är vackert! Råneälvdal Turistnätverk Vi har glädjen att informera att Spira Fyrkant har beviljat projektmedel för projektet Råneälvdal Turistnätverk. Ett treårigt projekt med start 1 jan Syftet med projektet är att samordna turismnäringen i Råne Älvdal genom att bygga upp ett väl fungerande nätverk där turistnäringen styr, samt kvalitetssäkrar befintliga och nya utvecklade turistiska produkter i älvdalen. Projektets målgrupp är bl.a. entreprenörer inom turism, kultur och handel i Råne Älvdal, destinationsorganisationerna Boden Turism och Visit Luleå, samt övriga företag och organisationer som påverkas av besöksnäringen i området. Projektets finansiärer är: Boden och Luleå kommun, Boden Turism, Visit Luleå och Spira Fyrkanten. Projektägare är Råneälvdal Utveckling AB Projektledare Tatiana Rynbäck Tänk om alla de idéer och projekt som idag pågår och/eller är på gång i vår bygd bara skulle uppnå en liten del av de ambitioner och mål som finns så skulle utvecklingen och framtidstron ta riktigt fart! För att skapa långsiktig utveckling är givetvis utveckling av befintliga och nya företag en viktig förutsättning. Utvecklingsbolaget tillkomst är ju ett resultat av ett mångårigt utvecklingsarbete bland bygdens människor, företag och organisationer. Förväntan är att utveckla och kvalitetssäkra en företagskultur/entreprenörsanda som ger ett ökat företagande. Att äga och driva projekt är en nödvändig arbetsmetod där målet är att projekten löpande skall övergå i ordinarie långsiktig verksamhet. Hur man kan lyckas i detta arbete har säkert många svar och varje område i landet har sina egna förutsättningar men en tydlig framgångsfaktor är att utgå ifrån det man redan har i sitt område ex. naturen, Vi har även genomfört och kommer fortsätta med företagsträffar med olika teman. Orientering mot eget företagande är en utbildning som genomförts, där många fått ökad kunskap och inspiration att gå vidare med sina idéer. Framtidstron ta riktigt fart om det går? Självklart, nu kör vi! Pasi Mäkeläinen från Favör reklambyrå, en av kursledarna, som med glimten i ögat vägledde gruppen i marknadsföring. 4

5 Bland snö och planeter på Kvarnå Friskola I skrivande stund har snön tyvärr smält bort, men vi ser fram emot nya spännande och härliga dagar när snön kommer åter. Fram till dess laddar vi inför vår äventyrskväll - Kampen om skogen! Hälsningar Kvarnå Friskola Jonatan och Martin har skapat Saturnus och Alexander får hjälp av Peter att mäta ut avstånden mellan planeterna När den första snön föll över backen, passade vi på att utnyttja detta i vår undervisning. Vi har för ett par veckor sedan börjat jobba med rymden och dagen till ära fick eleverna tillverka egna planeter av den blöta snön. I en något förminskad skala placerade vi sedan ut planeterna på rätt avstånd i solsystemet. Vi hade en underbar dag utomhus och till lunch serverades vi jättegoda parisare av Angelika och Elisabeth. Och även för förskolans barn var första snön väldigt spännande. Vi lekte, skottade och undersökte snön och barnen konstruerade snölyktor, bakade kakor och lagade spännande maträtter. 5

6 Visst ska vi ha ett Trygghetsboende i Gunnarsbyområdet! Råek har under många år arbetat för att bygga ett boende för äldre i bygden. En förstudie har gjorts där människorna i bygden varit involverade via enkät om behovet av äldreboende och inbjudan till träffar i bygden med bland annat presentation av goda exempel från andra delar av landet. Nu är vi inne i fasen för förverkligandet av planerna. Det nya boendet planeras som ett s k trygghetsboende för området och omfattar hela Gunnarsbyns församling. Trygghetsboende byggs för oss som vill bo kvar i bygden på gamla dagar och kunna bo tryggt och säkert utan att behöva sköta om den egna bostaden med allt vad det innebär, ex snöskottning, gräsklippning och underhåll. Tanken är att också bryta ensamheten för många äldre och skapa gemenskap, trivsel och trygghet i det nya boendet. En möjlighet att sälja hemfastigheten kan möjliggöra inflyttning av nya familjer till bygden. Trygghetsbostäderna kan upplåtas till personer som har fyllt 70 år. Om makar, sambor eller syskon delar lägenhet skall en av personerna ha fyllt 70 år. Trygghetsbostäder skall planeras så att det är möjligt att bo kvar om man får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning. Långsiktigt kommer trygghetsboendet också att skapa nya arbetstillfällen i området. Vi utreder för närvarande två alternativa placeringar. 1) Nybyggnad på Skolbacken i Gunnarsbyn, där den gamla skolan stått, senare även dagis och parhus. 2) Om -/tillbyggnad av det privatägda hyreshuset intill Gunnarsby Livs Byggnaden planeras innehålla ett tiotal bostadslägenheter där det också ska finnas gemensamma utrymmen för måltider, samvaro, hobby och rekreation. Lokaler för hemtjänst, distriktssköterska och tandhygienist kan eventuellt också inrymmas i byggnaden. Vi jobbar även på att ta fram en ägarstruktur som skall fastställas. Till bygdeträffen, måndag 22 nov där vi diskuterar trygghetsboende, hoppas vi att JAK-banken har tillfälle att delta. De kan informera om möjligheten att stödspara i JAK-banken och med det skapa fler alternativ angående en delfinansiering av trygghetsboendet. Om ni har frågor och funderingar, vänd er till oss på Råek i Gunnarsbyn, antingen per telefon , eller kom gärna in och besök oss i Industrihuset i Gunnarsbyn. Hälsningar från Operativa projektgruppen Britt-Inger Lindgren, projektledare Ann-Christin Pretty Gunilla Larsson Bilder från goda exempel 2009 Hos en hyresgäst i Hyttgården Kom ihåg Bygdeträffen! Måndag 22 nov kl i F Hus med bland annat: Samlingsrum hos Smedgården Trygghetsboende 6

7 Trivsamt på Dagträffarna i skolrestaurangen på Kvarnå Friskola Onsdag den 15 september åts det surströmmingslunch i skolrestaurangen, det var kaffe med bakelse också. Pernillas Tjejgrupp från Gunnarsbyn underhöll med fina sånger. Den 29 september spelade vi dagbingo. Bosse Strömbäck var utropare. En uppskattad aktivitet där många fina priser kunde vinnas. Vi återkommer med den till våren också. Hantverksbutiken var arrangör den här dagen. Den 27oktober stod PRO- Niemisel som arrangör för dagcaféet. Råneå församling stod för sång och musik. Vi deltog också i Sveriges största Fairtradefika. Målet med det är att under en och samma dag i Sverige uppnå att personer fikar rättvisemärkt. Vi hade 34 gäster så vi kände oss nöjda med vårt bidrag. De är två dagträffar kvar fram till jul. Den 24 november och avslutar 15 december med en jullunch. Hälsogallerian jobbar på med nya arrangörer och nya aktiviteter så fler träffar kommer att anordnas under våren. Vi börjar den 23 februari och fortsätter sen en gång i månaden, 23 mars, 27 april, 25 maj och avslutar i juni. Stort Tack till alla som besökt skolrestaurangen. Vi hoppas att vi även i fortsättningen träffas där. Niemisel fikar rättvist den 27 oktober, vilket man även gjorde i Gunnarsbyns Rättvisecafé Äldre från Niemisels PRO Elever och rektor från Kvarnå Friskola Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år! Hälsogallerian - OBS! - Från 1oktober (må-fre) kan alla som vill besöka skolrestaurangen för att läsa dagstidningarna och samtidigt köpa sig en kopp kaffe. Tiden är kl 9-12 Rune Berg och Stig Granström i samtal under surströmmingslunchen Karin Hansson i Nostalgihörnan med kaffekoppen och dagstidningen 7

8 Träffpunkt för äldre Gudrun i full färd med att varpa till en ny väv En härligt sommargrön matta, ett av många färdiga alster Trio med paus i arbetet Ann-Marie Paulsson Harriet Nyström och Viola Bruhn Vi är nio pensionärer som träffas i Folkets Hus Gunnarsby vävstuga mellan måndag till torsdag. Vi har 7 vävstolar med matt- och dukvävar och hjälps åt med varpning, uppsättning och trädning. Varje onsdag är en av oss värdinna och bjuder på kaffe med bröd, andra dagar tar var och en med sig sitt fika. Gå med i vår vävkurs eller bara besök oss, ta med ett handarbete eller bara sitt och prata. Kontakt Gudrun Engström, Rörån tfn Text Gudrun Engström Bild Sally Nordlund Fler nyinflyttade och fler bebisar till Niemiselsbygden! Niemisels Intresseförening har besökt de nyinflyttade till bygden och delat ut information samt överlämnat ett presentkort till var och en. De har även besökt tvillingpojkarna Billy och Brian gett dem en bok var. Tvillingarna tillsammans med sina syskon Jasmine och Alexander. Mamma Angelika Isaksson och pappa René Jensen. Ett stort grattis till hela familjen och samtidigt ett varmt välkommen till de nyinflyttade! Jenny Öberg och Fredrik Lindahl bor på Nyviknäs Sibylla Vonkavaara och Volger Svensson bor Neri Borgs Maria Ek och Ante Olesen bor vid Petterstjärn 8

9 För en livskraftig ekonomi i Gunnarsbyområdet Lars-Ove Jonsson visade exempel på en alternativ lösning när glesbygden förlorar sin livsmedelsbutik. Den lokala Handeln Lars-Ove Jonsson ICA s etableringschef med ansvar för samhälls- och landsbygdsfrågor föredrog i F-hus hur vi har förändrat vårt levnadssätt och hur vi handlar. I en undersökning av Glesbygdsverket toppade livsmedelsbutiken på listan av viktiga servicefunktioner på landsbygden och det är inte förvånande. Ortens butik är inte bara ett inköpsställe det är även en samlingsplats som anses viktig för den sociala biten. Men det finns en annan lösning som kan bli en utväg när ett område står utan livsmedelsaffär. I Österåker Uppland har man skapat den varulösa lanthandeln Österåkers Lanthandelcenter. butik=21 Det är en online butik som även erbjuder annan offentlig och kommersiell service och fyller på det sättet en social funktion. Agrocenter Ett 50-tal från Gunnarsby- & Niemiselområdet kom till Lassbygården för att lyssna till ett förslag som kan skapa framtidstro i bygden. Federico Cuellar presenterade ett förslag på hur området kan producera sin egen mat års nobelpristagare, Elinor Ostrom visar med sin forskning att många lokalsamhällen har framgångsrikt lyckats hushålla med gemensamma resurser som vatten, jord, fisk och skog. Nyckeln till framgångarna ligger i att de som brukar resurserna har inflytande över hur dessa ska nyttjas. Gunnarsbyområdets landskap är i stort sett helt utan betande djur och slyar igen. Dagens knappa lönsamhet i jordbruk gör att människor inte vill bli jordbrukare. I ett Agrocenter AB är byborna ägare och har en aktiepost per hushåll/företag samt påverkar i den årliga bolagsstämman. I bolagsordningen skrivs in vad och hur Agrocenter ska arbeta. Bolaget äger ingen mark. Foder köps av lokala markägare och betesmark arrenderas, även den lokalt. Det finns förslag på driftsorganisation, produktion, ekonomi och driftsplan. Direkta vinster blir Ett öppet och varierat landskap Ökat inflöde av pengar till bygden, lokal upphandling Och inte minst arbetstillfällen Och det finns indirekta vinster som - landskapet och bygdeandan attraherar besökare och turister som ger bygden nya möjligheter. Mer info Federico Cuellar Lokal ekonomi Till Sörbyns idrottsgård kom intresserade för att få information och diskutera hur bygdens pengar kan snurra i lokalsamhället. Ulla Herlitz visade exempel på ekonomiska kretslopp Ulla Herlitz, Hela Sverige ska Leva presenterade ekonomiska modeller på hur bygdens totala förmögenhet skulle kunna ingå i ett lokalt kretslopp. Hennes miniföredrag framkallade många idéer som underlättar att mer av befintliga resurser stannar i området. Mer info Ulla Herlitz Hela Sverige ska Leva 9

10 Testa spännande viner eller avnjut årets julbord i bygdens exklusiva restaurang Vinprovning 27 nov enbart vinprovning 300kr inkl varmrätt och dessert 525kr Julbord 28 nov samt 11 & 18 dec 595 kr OBS! Vi har underhållning vid samtliga arrangemang Boka bord redan nu! Webb Mail Sörbyns bageri bakar ditt dagliga bröd! Välj mellan olika sorters matbröd, fikabröd och tårtor, kort sagt vi har bröd för de flesta smaker och tillfällen. Slå en signal, kom gärna på besök. Vi är till för dig! Jean-Pierre & Vera Dellaert Sörbyn 407 Speldagar & tider Januari 22, 28, 29, 30 Februari 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19 Fredagar kl Lördagar kl Söndagar kl Biljetter 150 kr, caféet öppnar 2 timmar före 10

11 Eldstad med bord (30cm bred) runtom, bänkar med eller utan ryggstöd. Friggebodar, utebord Grillgaller, Muurikkahållare, Mjölkbrygga, Kilhus (brunn) Speciella önskemål och idéer? Hör av dig så löser vi det! Övriga dagar efter överenskommelse Tfn Välkommen! Hantverkshuset K (f d Konsum i Sörbyn) Har julöppet måndagar V 47 52, Kl OBS! Måndag 13/12 öppet endast

12 i Niemisel Alla typer av arr, upp till 50 pers OBS! Lucköppning & Café 4 dec kl info eller Niemisels Bygdegårdsförening Lassbygården Lucköppning 7 december kl 18 Vi bjuder på fika tfn Skridsko - slipning hos Staffan Johansson N:a Niemiholm. Medlem i NAIK Enkel slipning 20kr Slipning av åkyta 40kr Ej medlem 40kr resp. 60kr För mer info & boka tid eller Medlemskort 50kr/ enskild, 100kr/ familj Ulrika Ek , Niemisels livs och Staffan Johansson Niemisel AIK Auktion Tredje dag Jul Överstbyns Byagård 27 december Kl Varmt Välkommen! arr Överstbyns Byaförening Gunnarsbyns SK Nytt inför nästa år! Under 2011 ska en golf ranch och en korthålsbana tas i bruk. Hälsningar/styrelsen Niemisels Intresseförening Alla hjärtanscafé lördag 12 feb 2011 Mer info kommer senare Vi önskar hela bygden God jul & Gott Nytt år Vedaklubben Skoter & Fiske JULPUB 25 december kl Orkester PLAYONS Föranmälan Tommy God Jul Hjärtligt Välkomna Natur & Äventyr med ett entreprenöriellt lärande. Missa inte Kvarnå Friskolas Julkonsert torsdag 9 dec, info kommer tfn Sörbyn-Sundsnäs Hembygdsförening tfn Lantmuseum, cafékvällar, cirkelstudier i släkt-/bygdeforskning, uthyrning av lokal & tvättmaskin. Servering i samband med aktivitet. Se lokala anslag/ Ledig lokal Industrihuset Hallonet Yta ca 16 m 2 Trinettkök Tillgång till wc/dusch i anslutning till lokalen. Info Råek /Ann-Christin Dags för julklappar! Kom till Hantverkarnas träffpunkt Niemisel Hantverk Hembakat bröd Loppis Ps Lördagens NSD ock NK finns att läsas där Öppettider mån - fre lör Välkommen Skapa i kreativ miljö! Öppettider tors - lör kl samt kvällstid tors kl Om ni vill besöka oss andra tider, slå en signal Nyhet! - Hantverksaffär - Nyhet! 12

Just. 27- mars 2013. Bilden föreställer hundarna Loke och Queso. Foto: Mette Gilså

Just. 27- mars 2013. Bilden föreställer hundarna Loke och Queso. Foto: Mette Gilså Just Nu! Nr 27- mars 2013 Bilden föreställer hundarna Loke och Queso. Foto: Mette Gilså A llmänheten måste få djupare förståelse för vikten av att utveckla de gröna näringar som jord och skogsbruk innebär.

Läs mer

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER

DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER DOKUMENTATION AV LOKALEKONOMIDAGARNA 2013 LEVANDE LOKALA EKONOMIER i hela landet EN DOKUMENTATION NORRBOTTEN Samarbetet fördjupas mellan byar och kommuner i Råne älvdal Boden och Luleå kommun har tillsammans

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Lokala hållbara servicelösningar

Lokala hållbara servicelösningar Lokala hållbara servicelösningar om projektet lokala hållbara servicelösningar Syften att identifiera framgångs- och nyckelfaktorer i arbetet med att skapa livskraftig lokal service i landsbygd och glesbygd

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva!

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva! 2/2012 LOKAL EKONOMI 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. LOKAL EKONOMI 5. NYA SÄTT

Läs mer

Lokal finansiering så gjorde vi. www.helasverige.se. Elva bygder berättar hur de samlar investeringskapital för att förverkliga sina idéer SIDAN 1

Lokal finansiering så gjorde vi. www.helasverige.se. Elva bygder berättar hur de samlar investeringskapital för att förverkliga sina idéer SIDAN 1 Lokal finansiering så gjorde vi Elva bygder berättar hur de samlar investeringskapital för att förverkliga sina idéer SIDAN 1 www.helasverige.se Sparbankerna bidrar med tillväxt och livskvalitet där du

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag!

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag! Träskoposten Nr 1 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 1 mars 2003 Årets förening i Emmaboda kommun - Långasjö HästSportKlubb! Glada representanter för Långasjö HästSportKlubb, från vänster

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

Seminarier. Fredag den 7 maj. Kl 1030-1100. Kl 1115-1145. Kl 1200-1230. Kl 1245-1315. Kl 1330-1400. Tidszon 1. Tidszon 2. Tidszon 3.

Seminarier. Fredag den 7 maj. Kl 1030-1100. Kl 1115-1145. Kl 1200-1230. Kl 1245-1315. Kl 1330-1400. Tidszon 1. Tidszon 2. Tidszon 3. Seminarier Fredag den 7 maj Tidszonerna är utmärkta med olika färger för att ge dig en bättre överblick. Tidszon 1 Tidszon 2 Tidszon 3 Tidszon 4 Tidszon 5 Kl 1030-1100 Kl 1115-1145 Kl 1200-1230 Kl 1245-1315

Läs mer

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre

Stimulansmedel. Projektrapport: För insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Det sociala innehållet för äldre Projektperiod 2007-09-01 tom 2008-12-31 Agneta Anderzon projektledare Vård-

Läs mer

Ekonomichefen svarar på frågor! Sidan 6. Julmarknad i Arvidsjaur. Arvidsjaurs kommun Àrviesjávrien kommuvdna

Ekonomichefen svarar på frågor! Sidan 6. Julmarknad i Arvidsjaur. Arvidsjaurs kommun Àrviesjávrien kommuvdna Arvidsjaurs kommun Àrviesjávrien kommuvdna Nr 2 / 2013 INFORMATION FRÅN ARVIDSJAURS KOMMUN / 0960-155 00 vxl Ekonomichefen svarar på frågor! Sidan 6 Julmarknad i Arvidsjaur I år var julmarknaden flyttad

Läs mer

Ungas idéer blir verklighet i Tornedalen. Bybor och kommuner satsar gemensamt på fiber Sidan 8. Servicepunkten blir bygdens mötesplats Sidan 10

Ungas idéer blir verklighet i Tornedalen. Bybor och kommuner satsar gemensamt på fiber Sidan 8. Servicepunkten blir bygdens mötesplats Sidan 10 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELA SVERIGE SKA LEVA Ungas idéer blir verklighet i Tornedalen Sidan 4 Lokal utveckling på lika villkor Sidan 2 Medföljer som bilaga i Dagens Samhälle april 2014 Bybor och

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2011. Träflasklöpet 2011

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2011. Träflasklöpet 2011 Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2011 Träflasklöpet 2011 30 år med SundbornsNytt I oktober 1981 utkom det första numret av den lokala tidskriften SundbornsNytt

Läs mer

NYSTART FÖR SKINNSKOLAN FJÄLLBETONG

NYSTART FÖR SKINNSKOLAN FJÄLLBETONG Nr 2 2012 10 år Det är viktigt att vara rätt försäkrad NYSTART FÖR SKINNSKOLAN FJÄLLBETONG Urban Nordquist gör sitt livs satsning INREDNING, LOPPIS & ANTIKT hos Brändans Galleria KTP Dalarna Framtidens

Läs mer

2013 Lokala servicelösningar Storumans kommun

2013 Lokala servicelösningar Storumans kommun 2013 Lokala servicelösningar Storumans kommun Jessica Bergfors Projektledare 2013-10-31 Innehållsförteckning 1. Inledning/sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 2. Syfte och mål en beskrivning av projektets

Läs mer

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg Projektledaren har ordet För nästan sex år sedan gick startskottet för LINS-projektet (Landsbygdsutveckling

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

2010-09-01 2011-12-31 NÄRPRODUCERAT SOM UTVECKLINGSKRAFT SLUTRAPPORT LEADERPOLARISPROJEKT

2010-09-01 2011-12-31 NÄRPRODUCERAT SOM UTVECKLINGSKRAFT SLUTRAPPORT LEADERPOLARISPROJEKT 2010-09-01 2011-12-31 NÄRPRODUCERAT SOM UTVECKLINGSKRAFT SLUTRAPPORT LEADERPOLARISPROJEKT Handelsplats för Närproducerade, Ekologiska och Rättvisemärkta Livsmedel Slutrapport projekt i Leader Polaris utvecklingskraft

Läs mer

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande.

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande. S O C I A L A F Ö R E T A G S K u l t u r h u s et l S to c k h o m Regeringen om socialt företagande AUKTION på mässan 3 porträtt: Le Mat KOS Tjuvgods.se Ewa Harringer Oacceptabelt! Tillgänglighet för

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

Vingåker för dig. Läs om: NR 3 (4) Val 2014. Kultur till vården. Var med och nominera. Boktips från biblioteket. Shookrullah publicerad

Vingåker för dig. Läs om: NR 3 (4) Val 2014. Kultur till vården. Var med och nominera. Boktips från biblioteket. Shookrullah publicerad Vingåker för dig NR 3 (4) 2014 Samhällsinformation från Vingåkers kommun till dig som är bosatt i Vingåker och till dig som är företagare i Vingåker - en uppdatering av allt det goda som vi gör i kommunen.

Läs mer

Flyinge jobbmodell. Gunnar Petersson. Maj 2009

Flyinge jobbmodell. Gunnar Petersson. Maj 2009 Flyinge jobbmodell av Gunnar Petersson Maj 2009 Reviderad 2009-01 01, 2009-01-25, 2009-03-02, 2009-03-28, 2009-05-12 Det hjälper inte att gödsla uppe bland blommorna. All gödsling måste ske vid rötterna

Läs mer

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling Kraft att förändra Verktyg för lokal utveckling Innehåll 4. Vi bygger landet 5. Studiecirkeln som arbetsmetod 6. Mobilisering & förankring 8. Samlas kring en idé eller vision 3.1 Möte kring en enskild

Läs mer

En månadstidning. Lösnummer: 15 kr. Nr 3-2013

En månadstidning. Lösnummer: 15 kr. Nr 3-2013 En månadstidning Nr 3-2013 Lösnummer: 15 kr Sid 3 Satsningarna i Agunnarydsstiftelsen Sid 4-5 Utbygget av Agunnaryds service Sid 6-7 Brogård Sid 8-9 Trettondagsfirande och Kyndelsmäss Sid 10-11 Sportlovet

Läs mer

Tillhör: Där generationer möts utvecklas landsbygden!

Tillhör: Där generationer möts utvecklas landsbygden! B C Ö Tillhör: Där generationer möts utvecklas landsbygden! X Innehåll 2. Innehållsförteckning, redaktionsruta, viktiga telefonnummer 3. Programmet i korthet 10. Fredagens program 14. Seminariepass A 18.

Läs mer

Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län

Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Slutrapport 2013-10-31 Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Deltagande orter i projektet Sidan 2 av 23 Innehållsförteckning Deltagande

Läs mer