Ta tillvara den lokala utvecklingskraften!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ta tillvara den lokala utvecklingskraften!"

Transkript

1 Bild humanspectra.com Nr 18 november 2010 God jul & Gott Nytt År Ett tryggt boende... sid 6

2 Ta tillvara den lokala utvecklingskraften! Som ordförande i Hela Sverige Ska Leva Norrbotten och som ledamot i riksorganisationens styrelse har jag förmånen att få företräda de lokala utvecklingsgrupperna inom organisationens alla nivåer; hemma i byn, i kommunen, på läns- och riksnivå. Uppdraget är hela tiden det samma, att lyfta fram de lokala gruppernas frågor. Samtalsparterna varierar, beroende på nivå. På länsnivån arbetar vi bl.a. just nu med ett stort serviceprojekt där 15 byar över hela Sverige deltar. Fem av dem finns i Norrbotten; Gunnarsbyn, Kuttainen, Glommersträsk, Seskarö och Moskosel. Vi startar Bymackar i länet och landet för att säkra drivmedelsförsörjningen. Vi tar fram utbildning för föreningar som vill erbjuda meningsfull sysselsättning till arbetslösa människor. Jag finns med i de fyra norra länens Övervakningskommitte för Regionala utvecklingsfonden. Jag försöker även påverka strategiskrivningar och regionala planer med landsbygdens glasögon på. Detta är ett axplock av all den verksamhet som bedrivs inom HSSL. Men det allra viktigaste arbetet utförs av alla fantastiska människor i bygderna. Människor som aktivt vill påverka sin bygds överlevnad och utveckling. De ger av sin ideella tid och ibland även eget satsat kapital. De startar företag, bygger vindkraftverk, skapar attraktiva miljöer, bygger hotell, erbjuder meningsfull sysselsättning till arbetslösa människor, bygger framgångsrika projekt, knyter lokalt kapital och skapar därmed en positiv framtidsvision i sina bygder. Tillsammans bidrar de cirka 4700 utvecklingsgrupperna inom Hela Sverige ska levas organisation, lågt räknat, med över 1 miljard till statskassan! Goda exempel på vad som åstadkoms finns på nära håll, nämligen de olika aktiviteter som sker i Gunnarsbyområdet. Här tar man tillvara på de resurser som finns i bygden och ser möjligheterna. Det är även mycket intressant att få ta del av resultatet av den Lokal ekonomiska analys som projektet Livskraftig Ekonomi utfört i bygden. Jag är övertygad om att de länder, regioner, län och kommuner som lär sig samarbeta med eldsjälarna i lokalsamhället är de som även kommer att nå störst framgång. Ska regional utveckling ske i Norrbotten så måste alla, även den lokala utvecklingsnivån vara med. Jag ska med liv och lust fortsätta att förvalta det förtroende jag har fått genom att ständigt lyfta den utvecklingspotential som finns på landsbygden i vårt fantastiska län och land! Åse Blombäck Ordförande HSSL Norrbotten Ledamot i riksorganisationens styrelse Bild Emma Hagel Åse Blombäck, en viktig dragare för landsbygden. Här vid styrelsemötet HSSL hade i Getronosan. Annonspriser (Kr inkl moms) år 2010 Storlek Företag/Privat Ideell fören. 1/ / / / Föreningssida (sista sidan 1/16) 300kr/kalenderår Ansvarig utgivare Råek Hallonvägen 15, Gunnarsbyn Tfn: / Viktiga webbsidor Råek raek.nu Niemisel niemisel.lulea.se Upplaga ca 800 ex utdelas gratis till hushåll i Gunnarsby och Niemiselområdet Info & Annonsbokning e-post tfn / Utgivningsplan 4 ggr/år. Mars, maj, september och november. Bilder Just Nu! om inget annat anges. OBS! Manusstopp 13 februari

3 Projektägare är Hela Sverige ska leva och arbetet ska pågå fram tom september 2011 Syftet med projektet är att skapa och utveckla ett antal långsiktigt hållbara servicepunkter geografiskt spridda över landet och att dessa ska kunna bli goda exempel för andra runt om i Sverige. I Norrbotten är Gunnarsbyn, Kuttainen, Glommersträsk, Seskarö och Moskosel uttagna. Målet är att i samverkan med berörd kommun, lokala utvecklingsgrupper och lokala serviceaktörer kunna stödja ett lokalt arbete med att bygga upp och driva olika varianter av servicepunkter. Hållbara lokala servicelösningar De konkreta resultatmål som eftersträvas är att erfarenheterna från minst hälften av de berörda femtontalet bygderna ska efter projekttiden kunna spridas nationellt som goda exempel på aktiva servicelösningar/servicepunkter och att ambitionen är att dessa ska ha etablerats som långsiktigt hållbara servicepunkter. Med uppbyggda servicepunkter kommer en bättre miljö att bli resultatet eftersom medborgarna får närmare till serviceutbudet. Riksorganisationen (HSSL) Hela Sverige ska leva. Inom ramen för projektet avser HSSL att noga följa händelseutvecklingen inom serviceområdet. Parallellt med detta projekt arbetar HSSL med centrala initiativ gentemot statliga verk och myndigheter samt regering och riksdag för att stärka de långsiktiga förutsättningarna för etablering av en grundläggande kommersiell och offentlig service på landsbygden över hela landet. I Gunnarsbyområdet ska man i ett första steg inventera befintlig service samt hur behovet ser ut hos befolkningen. Kontakt Ann-Christin Pretty Boden Kommuns Näringslivsförvaltning ämnar tillsätta en 50% tjänst som stöd för projektet. Tjänsten ligger ute nu på deras hemsida. Läs mer under / Kommunledning/Lediga jobb Bygdeträff F-Hus Gunnarsbyn 22 november kl Ett axplock ur programmet Trygghetsboende Service på landbygden Agrocenter/Turism Framtidsfrågor Välkommen! Ungdomsgården Överstbyn För er, år Ungdomsgården är öppen fredagkvällar mellan kl Gratis fika Årsavgift 50kr/ungdom 3

4 Vi kan, vi utmanar, vi vågar! Glada kursdeltagare lär sig orientera sig i företagens snåriga regelverk och inte minst peppa varandra. byggnader, verksamheter och kompetenser, mm. Utvecklingsbolaget jobbar idag med att ta fram ett material investera i Råne älvdal vars syfte är att tydliggöra varför en företagsinvestering i älvdalen är lönsam. Det räcker inte enbart med att det är vackert! Råneälvdal Turistnätverk Vi har glädjen att informera att Spira Fyrkant har beviljat projektmedel för projektet Råneälvdal Turistnätverk. Ett treårigt projekt med start 1 jan Syftet med projektet är att samordna turismnäringen i Råne Älvdal genom att bygga upp ett väl fungerande nätverk där turistnäringen styr, samt kvalitetssäkrar befintliga och nya utvecklade turistiska produkter i älvdalen. Projektets målgrupp är bl.a. entreprenörer inom turism, kultur och handel i Råne Älvdal, destinationsorganisationerna Boden Turism och Visit Luleå, samt övriga företag och organisationer som påverkas av besöksnäringen i området. Projektets finansiärer är: Boden och Luleå kommun, Boden Turism, Visit Luleå och Spira Fyrkanten. Projektägare är Råneälvdal Utveckling AB Projektledare Tatiana Rynbäck Tänk om alla de idéer och projekt som idag pågår och/eller är på gång i vår bygd bara skulle uppnå en liten del av de ambitioner och mål som finns så skulle utvecklingen och framtidstron ta riktigt fart! För att skapa långsiktig utveckling är givetvis utveckling av befintliga och nya företag en viktig förutsättning. Utvecklingsbolaget tillkomst är ju ett resultat av ett mångårigt utvecklingsarbete bland bygdens människor, företag och organisationer. Förväntan är att utveckla och kvalitetssäkra en företagskultur/entreprenörsanda som ger ett ökat företagande. Att äga och driva projekt är en nödvändig arbetsmetod där målet är att projekten löpande skall övergå i ordinarie långsiktig verksamhet. Hur man kan lyckas i detta arbete har säkert många svar och varje område i landet har sina egna förutsättningar men en tydlig framgångsfaktor är att utgå ifrån det man redan har i sitt område ex. naturen, Vi har även genomfört och kommer fortsätta med företagsträffar med olika teman. Orientering mot eget företagande är en utbildning som genomförts, där många fått ökad kunskap och inspiration att gå vidare med sina idéer. Framtidstron ta riktigt fart om det går? Självklart, nu kör vi! Pasi Mäkeläinen från Favör reklambyrå, en av kursledarna, som med glimten i ögat vägledde gruppen i marknadsföring. 4

5 Bland snö och planeter på Kvarnå Friskola I skrivande stund har snön tyvärr smält bort, men vi ser fram emot nya spännande och härliga dagar när snön kommer åter. Fram till dess laddar vi inför vår äventyrskväll - Kampen om skogen! Hälsningar Kvarnå Friskola Jonatan och Martin har skapat Saturnus och Alexander får hjälp av Peter att mäta ut avstånden mellan planeterna När den första snön föll över backen, passade vi på att utnyttja detta i vår undervisning. Vi har för ett par veckor sedan börjat jobba med rymden och dagen till ära fick eleverna tillverka egna planeter av den blöta snön. I en något förminskad skala placerade vi sedan ut planeterna på rätt avstånd i solsystemet. Vi hade en underbar dag utomhus och till lunch serverades vi jättegoda parisare av Angelika och Elisabeth. Och även för förskolans barn var första snön väldigt spännande. Vi lekte, skottade och undersökte snön och barnen konstruerade snölyktor, bakade kakor och lagade spännande maträtter. 5

6 Visst ska vi ha ett Trygghetsboende i Gunnarsbyområdet! Råek har under många år arbetat för att bygga ett boende för äldre i bygden. En förstudie har gjorts där människorna i bygden varit involverade via enkät om behovet av äldreboende och inbjudan till träffar i bygden med bland annat presentation av goda exempel från andra delar av landet. Nu är vi inne i fasen för förverkligandet av planerna. Det nya boendet planeras som ett s k trygghetsboende för området och omfattar hela Gunnarsbyns församling. Trygghetsboende byggs för oss som vill bo kvar i bygden på gamla dagar och kunna bo tryggt och säkert utan att behöva sköta om den egna bostaden med allt vad det innebär, ex snöskottning, gräsklippning och underhåll. Tanken är att också bryta ensamheten för många äldre och skapa gemenskap, trivsel och trygghet i det nya boendet. En möjlighet att sälja hemfastigheten kan möjliggöra inflyttning av nya familjer till bygden. Trygghetsbostäderna kan upplåtas till personer som har fyllt 70 år. Om makar, sambor eller syskon delar lägenhet skall en av personerna ha fyllt 70 år. Trygghetsbostäder skall planeras så att det är möjligt att bo kvar om man får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning. Långsiktigt kommer trygghetsboendet också att skapa nya arbetstillfällen i området. Vi utreder för närvarande två alternativa placeringar. 1) Nybyggnad på Skolbacken i Gunnarsbyn, där den gamla skolan stått, senare även dagis och parhus. 2) Om -/tillbyggnad av det privatägda hyreshuset intill Gunnarsby Livs Byggnaden planeras innehålla ett tiotal bostadslägenheter där det också ska finnas gemensamma utrymmen för måltider, samvaro, hobby och rekreation. Lokaler för hemtjänst, distriktssköterska och tandhygienist kan eventuellt också inrymmas i byggnaden. Vi jobbar även på att ta fram en ägarstruktur som skall fastställas. Till bygdeträffen, måndag 22 nov där vi diskuterar trygghetsboende, hoppas vi att JAK-banken har tillfälle att delta. De kan informera om möjligheten att stödspara i JAK-banken och med det skapa fler alternativ angående en delfinansiering av trygghetsboendet. Om ni har frågor och funderingar, vänd er till oss på Råek i Gunnarsbyn, antingen per telefon , eller kom gärna in och besök oss i Industrihuset i Gunnarsbyn. Hälsningar från Operativa projektgruppen Britt-Inger Lindgren, projektledare Ann-Christin Pretty Gunilla Larsson Bilder från goda exempel 2009 Hos en hyresgäst i Hyttgården Kom ihåg Bygdeträffen! Måndag 22 nov kl i F Hus med bland annat: Samlingsrum hos Smedgården Trygghetsboende 6

7 Trivsamt på Dagträffarna i skolrestaurangen på Kvarnå Friskola Onsdag den 15 september åts det surströmmingslunch i skolrestaurangen, det var kaffe med bakelse också. Pernillas Tjejgrupp från Gunnarsbyn underhöll med fina sånger. Den 29 september spelade vi dagbingo. Bosse Strömbäck var utropare. En uppskattad aktivitet där många fina priser kunde vinnas. Vi återkommer med den till våren också. Hantverksbutiken var arrangör den här dagen. Den 27oktober stod PRO- Niemisel som arrangör för dagcaféet. Råneå församling stod för sång och musik. Vi deltog också i Sveriges största Fairtradefika. Målet med det är att under en och samma dag i Sverige uppnå att personer fikar rättvisemärkt. Vi hade 34 gäster så vi kände oss nöjda med vårt bidrag. De är två dagträffar kvar fram till jul. Den 24 november och avslutar 15 december med en jullunch. Hälsogallerian jobbar på med nya arrangörer och nya aktiviteter så fler träffar kommer att anordnas under våren. Vi börjar den 23 februari och fortsätter sen en gång i månaden, 23 mars, 27 april, 25 maj och avslutar i juni. Stort Tack till alla som besökt skolrestaurangen. Vi hoppas att vi även i fortsättningen träffas där. Niemisel fikar rättvist den 27 oktober, vilket man även gjorde i Gunnarsbyns Rättvisecafé Äldre från Niemisels PRO Elever och rektor från Kvarnå Friskola Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år! Hälsogallerian - OBS! - Från 1oktober (må-fre) kan alla som vill besöka skolrestaurangen för att läsa dagstidningarna och samtidigt köpa sig en kopp kaffe. Tiden är kl 9-12 Rune Berg och Stig Granström i samtal under surströmmingslunchen Karin Hansson i Nostalgihörnan med kaffekoppen och dagstidningen 7

8 Träffpunkt för äldre Gudrun i full färd med att varpa till en ny väv En härligt sommargrön matta, ett av många färdiga alster Trio med paus i arbetet Ann-Marie Paulsson Harriet Nyström och Viola Bruhn Vi är nio pensionärer som träffas i Folkets Hus Gunnarsby vävstuga mellan måndag till torsdag. Vi har 7 vävstolar med matt- och dukvävar och hjälps åt med varpning, uppsättning och trädning. Varje onsdag är en av oss värdinna och bjuder på kaffe med bröd, andra dagar tar var och en med sig sitt fika. Gå med i vår vävkurs eller bara besök oss, ta med ett handarbete eller bara sitt och prata. Kontakt Gudrun Engström, Rörån tfn Text Gudrun Engström Bild Sally Nordlund Fler nyinflyttade och fler bebisar till Niemiselsbygden! Niemisels Intresseförening har besökt de nyinflyttade till bygden och delat ut information samt överlämnat ett presentkort till var och en. De har även besökt tvillingpojkarna Billy och Brian gett dem en bok var. Tvillingarna tillsammans med sina syskon Jasmine och Alexander. Mamma Angelika Isaksson och pappa René Jensen. Ett stort grattis till hela familjen och samtidigt ett varmt välkommen till de nyinflyttade! Jenny Öberg och Fredrik Lindahl bor på Nyviknäs Sibylla Vonkavaara och Volger Svensson bor Neri Borgs Maria Ek och Ante Olesen bor vid Petterstjärn 8

9 För en livskraftig ekonomi i Gunnarsbyområdet Lars-Ove Jonsson visade exempel på en alternativ lösning när glesbygden förlorar sin livsmedelsbutik. Den lokala Handeln Lars-Ove Jonsson ICA s etableringschef med ansvar för samhälls- och landsbygdsfrågor föredrog i F-hus hur vi har förändrat vårt levnadssätt och hur vi handlar. I en undersökning av Glesbygdsverket toppade livsmedelsbutiken på listan av viktiga servicefunktioner på landsbygden och det är inte förvånande. Ortens butik är inte bara ett inköpsställe det är även en samlingsplats som anses viktig för den sociala biten. Men det finns en annan lösning som kan bli en utväg när ett område står utan livsmedelsaffär. I Österåker Uppland har man skapat den varulösa lanthandeln Österåkers Lanthandelcenter. butik=21 Det är en online butik som även erbjuder annan offentlig och kommersiell service och fyller på det sättet en social funktion. Agrocenter Ett 50-tal från Gunnarsby- & Niemiselområdet kom till Lassbygården för att lyssna till ett förslag som kan skapa framtidstro i bygden. Federico Cuellar presenterade ett förslag på hur området kan producera sin egen mat års nobelpristagare, Elinor Ostrom visar med sin forskning att många lokalsamhällen har framgångsrikt lyckats hushålla med gemensamma resurser som vatten, jord, fisk och skog. Nyckeln till framgångarna ligger i att de som brukar resurserna har inflytande över hur dessa ska nyttjas. Gunnarsbyområdets landskap är i stort sett helt utan betande djur och slyar igen. Dagens knappa lönsamhet i jordbruk gör att människor inte vill bli jordbrukare. I ett Agrocenter AB är byborna ägare och har en aktiepost per hushåll/företag samt påverkar i den årliga bolagsstämman. I bolagsordningen skrivs in vad och hur Agrocenter ska arbeta. Bolaget äger ingen mark. Foder köps av lokala markägare och betesmark arrenderas, även den lokalt. Det finns förslag på driftsorganisation, produktion, ekonomi och driftsplan. Direkta vinster blir Ett öppet och varierat landskap Ökat inflöde av pengar till bygden, lokal upphandling Och inte minst arbetstillfällen Och det finns indirekta vinster som - landskapet och bygdeandan attraherar besökare och turister som ger bygden nya möjligheter. Mer info Federico Cuellar Lokal ekonomi Till Sörbyns idrottsgård kom intresserade för att få information och diskutera hur bygdens pengar kan snurra i lokalsamhället. Ulla Herlitz visade exempel på ekonomiska kretslopp Ulla Herlitz, Hela Sverige ska Leva presenterade ekonomiska modeller på hur bygdens totala förmögenhet skulle kunna ingå i ett lokalt kretslopp. Hennes miniföredrag framkallade många idéer som underlättar att mer av befintliga resurser stannar i området. Mer info Ulla Herlitz Hela Sverige ska Leva 9

10 Testa spännande viner eller avnjut årets julbord i bygdens exklusiva restaurang Vinprovning 27 nov enbart vinprovning 300kr inkl varmrätt och dessert 525kr Julbord 28 nov samt 11 & 18 dec 595 kr OBS! Vi har underhållning vid samtliga arrangemang Boka bord redan nu! Webb Mail Sörbyns bageri bakar ditt dagliga bröd! Välj mellan olika sorters matbröd, fikabröd och tårtor, kort sagt vi har bröd för de flesta smaker och tillfällen. Slå en signal, kom gärna på besök. Vi är till för dig! Jean-Pierre & Vera Dellaert Sörbyn 407 Speldagar & tider Januari 22, 28, 29, 30 Februari 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19 Fredagar kl Lördagar kl Söndagar kl Biljetter 150 kr, caféet öppnar 2 timmar före 10

11 Eldstad med bord (30cm bred) runtom, bänkar med eller utan ryggstöd. Friggebodar, utebord Grillgaller, Muurikkahållare, Mjölkbrygga, Kilhus (brunn) Speciella önskemål och idéer? Hör av dig så löser vi det! Övriga dagar efter överenskommelse Tfn Välkommen! Hantverkshuset K (f d Konsum i Sörbyn) Har julöppet måndagar V 47 52, Kl OBS! Måndag 13/12 öppet endast

12 i Niemisel Alla typer av arr, upp till 50 pers OBS! Lucköppning & Café 4 dec kl info eller Niemisels Bygdegårdsförening Lassbygården Lucköppning 7 december kl 18 Vi bjuder på fika tfn Skridsko - slipning hos Staffan Johansson N:a Niemiholm. Medlem i NAIK Enkel slipning 20kr Slipning av åkyta 40kr Ej medlem 40kr resp. 60kr För mer info & boka tid eller Medlemskort 50kr/ enskild, 100kr/ familj Ulrika Ek , Niemisels livs och Staffan Johansson Niemisel AIK Auktion Tredje dag Jul Överstbyns Byagård 27 december Kl Varmt Välkommen! arr Överstbyns Byaförening Gunnarsbyns SK Nytt inför nästa år! Under 2011 ska en golf ranch och en korthålsbana tas i bruk. Hälsningar/styrelsen Niemisels Intresseförening Alla hjärtanscafé lördag 12 feb 2011 Mer info kommer senare Vi önskar hela bygden God jul & Gott Nytt år Vedaklubben Skoter & Fiske JULPUB 25 december kl Orkester PLAYONS Föranmälan Tommy God Jul Hjärtligt Välkomna Natur & Äventyr med ett entreprenöriellt lärande. Missa inte Kvarnå Friskolas Julkonsert torsdag 9 dec, info kommer tfn Sörbyn-Sundsnäs Hembygdsförening tfn Lantmuseum, cafékvällar, cirkelstudier i släkt-/bygdeforskning, uthyrning av lokal & tvättmaskin. Servering i samband med aktivitet. Se lokala anslag/ Ledig lokal Industrihuset Hallonet Yta ca 16 m 2 Trinettkök Tillgång till wc/dusch i anslutning till lokalen. Info Råek /Ann-Christin Dags för julklappar! Kom till Hantverkarnas träffpunkt Niemisel Hantverk Hembakat bröd Loppis Ps Lördagens NSD ock NK finns att läsas där Öppettider mån - fre lör Välkommen Skapa i kreativ miljö! Öppettider tors - lör kl samt kvällstid tors kl Om ni vill besöka oss andra tider, slå en signal Nyhet! - Hantverksaffär - Nyhet! 12

Råne älvdal 14 mars 2013

Råne älvdal 14 mars 2013 Råne älvdal 14 mars 2013 Yngve Johansson Bjurå Företagare Projektledare Föreningsaktiv Mångårig erfarenhet av att leda förnyelsearbete i syfte att stärka individer och organisationer för framtiden med

Läs mer

Nr 16 maj 2010. Trevlig Sommar! Hotellet i Sörbyn slår upp sina portar... Bild Riverworks

Nr 16 maj 2010. Trevlig Sommar! Hotellet i Sörbyn slår upp sina portar... Bild Riverworks Nr 16 maj 2010 Trevlig Sommar! Hotellet i Sörbyn slår upp sina portar... Bild Riverworks Var går gränsen för näringslivet? Som etableringschef vid Luleå Näringsliv AB så kan det lätt bli så att det är

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

Vår lokala ekonomi i Gunnarsbyområdet

Vår lokala ekonomi i Gunnarsbyområdet Vår lokala ekonomi i Gunnarsbyområdet Tatiana Rynbäck Gift med Love 2 små barn Kommer från: Ecuador - Sydamerika Språk: Alldeles för många! Fritid: Aktivt friluftsliv Bakgrund:. 20 års erfarenhet inom

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Lillpite 2014-03-11 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Kom in och hälsa på, så berättar vi mera!

Kom in och hälsa på, så berättar vi mera! Träffpunkt Ålem Håller öppet för Dig! Kom in och hälsa på, så berättar vi mera! ÖPPETTIDER med personal Måndag.08.00 16.00...08.00 14.00 Onsdag..08.00 16.30...08.00 16.00 Lokalen finns tillgänglig andra

Läs mer

Projektet Hållbara lokala servicelösningar strategi

Projektet Hållbara lokala servicelösningar strategi Projektet Hållbara lokala servicelösningar strategi Bakgrund En väl fungerande allmän vardagsservice är viktig för landsbygden Hela Sverige ska leva driver just nu ett projekt där femton orter arbetar

Läs mer

Julen 2009. Marsöfiskarens Delikatessbutik. Beställ en laxsida eller en rökt ål till dina speciella kunder eller personal.

Julen 2009. Marsöfiskarens Delikatessbutik. Beställ en laxsida eller en rökt ål till dina speciella kunder eller personal. Julbord 2009 i Jul på Corallen! Beställ en laxsida eller en rökt ål till dina speciella kunder eller personal. Marsöfiskarens Delikatessbutik Julen 2009 Eller varför inte ett presentkort? Julbord Boka

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Fråge enkät Service på Seskarö

Fråge enkät Service på Seskarö Fråge enkät Service på Seskarö Varje hushåll har fått en enkät. Om man är en familj bestående av flera medlemmar så vill vi gärna ha svar och synpunkter av så många familjemedlemmar som möjligt. I enkäten

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

FISKEKORT SÄLJES PÅ SERVICEPUNKTEN

FISKEKORT SÄLJES PÅ SERVICEPUNKTEN Utgivare: Åsens Byråd Årgång 17 Nummer 6 JUNI 2013 NYCKEL UPPHITTAD! Vid västra sidan av älven efter gamla vägen, invid nya RV 70, ÅTERFÅS MOT BESKRIVNING Kontakta Tette! Öppettider på Loppis under sommaren.

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Fest i AKC. AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte. Nr 115, november 2013. Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter,

Fest i AKC. AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte. Nr 115, november 2013. Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter, Nr 115, november 2013 AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter, Ni har tidigare fått information om att AKC:s hyresavtal har sagts upp av vår hyresvärd

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Hur skapar vi hållbara lokala servicelösningar på landsbygden?

Hur skapar vi hållbara lokala servicelösningar på landsbygden? 2010-03-20 Projektbeskrivning Hur skapar vi hållbara lokala servicelösningar på landsbygden? 2 Projektnamn Hållbara lokala servicelösningar på landsbygden. Projektidé Syftet med projektet är att skapa

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård

Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård Föredrag Så kan man göra om lokal kapitalbildning och mikrolån Ulla Herlitz Hela Sverige ska leva Projekt Lokal finansiering för landsbygdens

Läs mer

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Välkommen till STUDENTLIVET i Östersund Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 Medlemskap ger dig ett rikare studentliv! Billigare Studentliv! Studentkåren har avtal om Kårrabatt

Läs mer

Journalnr: SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE En väg till vidareutveckling på Seskarö

Journalnr: SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE En väg till vidareutveckling på Seskarö 1 Journalnr:2011-2342 SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE En väg till vidareutveckling på Seskarö Förstudie utförd av Seskarö Bensin och Service Ekonomisk Förening Kontaktperson Sten-Inge Videhult projektledare 070-5957370;

Läs mer

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande.

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande. EVENEMANG VÅREN 2013 På Albert har vi ständigt lite smakfulla och välarrangerade kvällar på gång. Nedan finner ni ett antal av dessa som är planerade för våren 2013. Håll utkik för den kan komma att fyllas

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2011-03-23 Diarienummer:2008-001 R Turismcheckens namn Elinor Krabbe Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Nr 30 - december 2013. Bilden är tagen i Överstbyn. I bakgrunden skymtar Röråkölen. Foto: Lisa Brusewitz. God Jul & Gott Nytt År!

Nr 30 - december 2013. Bilden är tagen i Överstbyn. I bakgrunden skymtar Röråkölen. Foto: Lisa Brusewitz. God Jul & Gott Nytt År! Nr 30 - december 2013 Bilden är tagen i Överstbyn. I bakgrunden skymtar Röråkölen. Foto: Lisa Brusewitz God Jul & Gott Nytt År! N SD och Kuriren sätter snart ett stort hänglås på sina nyheter på nätet.

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Nr 17 september 2010. Äntligen höst! Osannolika, galna och lysande Valvträsk...

Nr 17 september 2010. Äntligen höst! Osannolika, galna och lysande Valvträsk... Nr 17 september 2010 Äntligen höst! Osannolika, galna och lysande Valvträsk... Vad är landsbygd och vad är perifert? När jag var liten så var min semester att vi hässjade hö hos farfar, tog upp potatis

Läs mer

Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok.

Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok. 2013-10-04 Tillväxtverket Ärendeid 00162884 Diarienummer 2011003168 Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok. Invigningen av Servicepunkt Byxelkrok. Foto Bo Lönnqvist Projektets syfte. Syftet med utvecklingsprojektet

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

21/11 2015 Kl. 11-15

21/11 2015 Kl. 11-15 21/11 2015 Kl. 11-15 BASARHÄFTE Waldorfbasar Lördag den 21 november 2015 kl. 11 15. Basaren är en fest för att sprida glädje och gemenskap. Välkommen med ditt bidrag! SYFTE Huvudsyftet med basaren är

Läs mer

BLENDER DRIVERSOPEN HELGÖPPET PÅ CAMPINGEN TJEJER PÅ HAL IS KAJSA 4:A PÅ DM KLUBBMÄSTERSKAP / 5-KAMP5 FOLKAFEST MED EN TJOCK & EN BRA Sida 1

BLENDER DRIVERSOPEN HELGÖPPET PÅ CAMPINGEN TJEJER PÅ HAL IS KAJSA 4:A PÅ DM KLUBBMÄSTERSKAP / 5-KAMP5 FOLKAFEST MED EN TJOCK & EN BRA Sida 1 Årgång 12 Nr 2 Mars 2009 BLENDER DRIVERSOPEN HELGÖPPET PÅ CAMPINGEN TJEJER PÅ HAL IS KAJSA 4:A PÅ DM KLUBBMÄSTERSKAP / 5-KAMP5 FOLKAFEST MED EN TJOCK & EN BRA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Juli - Augusti 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl.

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Tips och aktiviteter för dig som fyllt 65 år

Tips och aktiviteter för dig som fyllt 65 år Förebyggande enheten Västra Göteborg Tips och aktiviteter för dig som fyllt 65 år Kalender januari juni 2015 goteborg.se/traffpunkterivaster Välkommen till våra mötesplatser! Du håller just nu vårens utbud

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

Bya Nytt. Vintern 2012/2013. Ansvarig utgivare:

Bya Nytt. Vintern 2012/2013. Ansvarig utgivare: Bya Nytt Vintern 2012/2013 Ansvarig utgivare: Ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamöter: Suppleanter: styrelse för 2012 består av: Robert Edskär Lars Högstomm Iris Berg Roland Berg Markus Brander Simon

Läs mer

MIDSOMMARFIRANDE I ÅSEN DEN 22 JUNI 2013

MIDSOMMARFIRANDE I ÅSEN DEN 22 JUNI 2013 Utgivare: Åsens Byråd Årgång 16 Nummer 5 Maj 2013 Vandrarhemmet UVBOET Ska nu förhoppningsvis bli verklighet och vi hoppas på att börja bygga i sommar. Det kommer att bli det nav som Åsen behöver för aktiviteter

Läs mer

BRÖLLOP MENY FÖRSLAG SNITTAR TILL BUBBLET

BRÖLLOP MENY FÖRSLAG SNITTAR TILL BUBBLET MENY FÖRSLAG Vi på st Mosskullen älskar att laga mat, vi värnar om den Nordiska kok-konsten och har som ambition att servera ekologiskt och lokalt. Det kommer inte som en överraskining att fisk och skaldjur

Läs mer

Nytt från MidSweden SkiPark!

Nytt från MidSweden SkiPark! Nytt från MidSweden SkiPark! Här kommer en hälsning från Gun Fahlander som är projektledare för MidSweden SkiPark, som ska bli världens längsta skidtunnel i ett naturberg. I början av september gjordes

Läs mer

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna!

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna! Fugelsta Marknad Vid Fugelsta Bygdegård, lördagen den 6 augusti. kl. 11-15. Tombola, älgkalvslotteri, knallar, kams, fika, hamburgare, m.m "Knallar" sökes, anmälan till tel nr. 070-327 99 36 alt. 070-793

Läs mer

Mötesplatser i Norr December 2015

Mötesplatser i Norr December 2015 Blombacka Duvan Anhörigträff Mötesplatser i Norr December 2015 Foto Matton.se Broschyr om alla aktiviteter för Anhörigträffarna i Norr och för Mötesplatserna Duvan och Blombacka Mötesplats Blombacka Våra

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

BrickeNytt. Nov / Dec 2009

BrickeNytt. Nov / Dec 2009 BrickeNytt Nov / Dec 2009 2 BrickeNytt ges ut av verksamhetsgruppen för Brickebacken. Verksamhetsgruppen består av representanter från Föreningen Trädet, Öbo, Hyresgästföreningen och Örebro kommun. Ansvarig

Läs mer

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Inspirationsföreläsning av stig WIKLUND Stig har mentalt tränat många kända idrottare och företagare till

Läs mer

Våren fester, auktion, bingo, boule, Möten, dans, resor, studier, gymnastik, påverkan

Våren fester, auktion, bingo, boule, Möten, dans, resor, studier, gymnastik, påverkan Våren 2016 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, gymnastik, påverkan m.m. 1 PRO-DANS Vallmogården 3 km norr om Malung. Lördagar 17-21 23 april Löpsjötorparns 28 maj Rios PUB-AFTNAR

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

B y a b l a d N r 1 2 0 1 1

B y a b l a d N r 1 2 0 1 1 Byablad Nr 1 2011 Lannavaara minneskyrka Torsdagen den 2/6 kl. 12.00 samt 17.00 är det Laestadianska samlingar i Lannavaara kyrka. Söndagen den 12/6 kl. 11.00 är det söndagsmässa i Lannavaara kyrka. Aktiviteter

Läs mer

Bild humanspectra.com. Nr 22 november 2011. God jul & Gott Nytt År! Lokal service i Gunnarsbyområdet...se sida 2-3

Bild humanspectra.com. Nr 22 november 2011. God jul & Gott Nytt År! Lokal service i Gunnarsbyområdet...se sida 2-3 Bild humanspectra.com Nr 22 november 2011 God jul & Gott Nytt År! Lokal service i Gunnarsbyområdet...se sida 2-3 Bo där vi vill Kl 02,00 natten mot fredag vaknar min kära hustru Ann-Louice av att någon

Läs mer

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM September 2017 Hej. Ja då var sommaren över för denna gång sägs det, men vi kan ju alltid hoppas på en underbar höst istället.

Läs mer

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net Sandpappret Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net SENSOMMARDANS I SANDA PARKEN Lördagen den 13 Augusti Gammeldans 15:00-18:00 till Kalle Jacobsson kvartett Grillbuffè ca 19:00 Dans 20:30-01:00 till DEAL

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE Social verksamhet SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE SEPTEMBER DECEMBER 2014 Maria Toll Samordnare anhörigstöd/volontärarbete/förebygga Postadress: Besöksadress: socialverksamhet@grastorp.se

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

Program för Styrelsemöte Årsmöte, med kaffe och smörgåstårta Styrelsemöte Räkfrossa med bar P

Program för Styrelsemöte Årsmöte, med kaffe och smörgåstårta Styrelsemöte Räkfrossa med bar P 2016 och 2017 www.torpasensbygdegard.se Program för 2016 160114 Styrelsemöte 18.00 160121 Årsmöte, med kaffe och smörgåstårta 19.00 160211 Styrelsemöte 18.00 160319 Räkfrossa med bar 18.00 Pris 120 kr.

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Äventyret kan börja... Underbara minnen

Äventyret kan börja... Underbara minnen Privat & Föreningar 2013-2014 Äventyret kan börja... Underbara minnen Fakta Fakta 2013 Öppettider & Priser Öppet året runt BILD 1 BILD 2 Öppettider Måndag 09:00-17:00 Tisdag 09:00-17:00 Onsdag 09:00-17:00

Läs mer

Hösten Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, gymnastik, påverkan m.m. Spara programmet!

Hösten Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, gymnastik, påverkan m.m. Spara programmet! Hösten 2016 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, gymnastik, påverkan m.m. Spara programmet! 1 PRO-DANS Vallmogården 3 km norr om Malung. Lördagar 17-21 17 september Tång& C:o 19

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Foto Taina Ahola Juni-juli 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Semesterstängt Medelpunkten har stängt för aktiviteter

Läs mer

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad Äldrekulturveckan 21-25 september 2015 Program på Katrineholms äldreboenden Foto: Hanna Maxstad 1 Samlat program för äldrekulturveckan 2015 invigs äldrekulturveckan på Yngaregården klockan 11.00, invigningstalare

Läs mer

Gruppens namn Hållbara lokala servicelösningar i Glommersträsk (och Moskosel) en förstudie... Arbetar inom orten Glommersträsk...

Gruppens namn Hållbara lokala servicelösningar i Glommersträsk (och Moskosel) en förstudie... Arbetar inom orten Glommersträsk... ENKÄT TILL LOKALA PROJEKTGRUPPER Norra Sverige Inledning Några gånger tidigare har vi bett din grupp att svara på några frågor inom projektet hållbara lokala servicelösningar. Detta blir den sista gången

Läs mer

Äventyret kan börja...

Äventyret kan börja... Privat & Föreningar 2015 Äventyret kan börja... Underbara minnen Fakta Fakta 2013 Öppettider & Priser Öppet året runt BILD 1 BILD 2 Öppettider Måndag 09:00-17:00 Tisdag 09:00-17:00 Onsdag 09:00-17:00 Torsdag

Läs mer

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Redovisning av processarbete den 26 februari 2009 Arrangör: Uppsala Läns Bygdegårdsdistrikt Syfte: Processarbetet utgick från frågeställningarna Vad vill vi åstadkomma?

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

aktiviteter på MFK 18 22 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

aktiviteter på MFK 18 22 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 22 augusti aktiviteter på MFK 18 22 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Sommarfritids Sommarfritids 15.00 Tvspelsturnering (Peter) 14.00 Biljardturnering (Abbe) 14.45 Film

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Mötesplats Rönnby En mötesplats för alla åldrar

Mötesplats Rönnby En mötesplats för alla åldrar Mötesplats Rönnby En mötesplats för alla åldrar Där gammal och ung möts Sommarprogram För seniorer Mötesplats Rönnby Släggkastargatan 1 722 41 Västerås 021-39 36 35 catarina.ekholm@vasteras.se Några hopplock

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Europeiska landskapskonventionen Den europeiska landskapskonventionens mål är en rikare livsmiljö

Läs mer

Turismfunktionen vid VKL

Turismfunktionen vid VKL Välkommen! Välkommen till en kunskaps- och inspirationsdag om hur besöksnäringen kan utvecklas från traditionell torghandel till en modern och vinstdrivande industri. Vad är det som gör skillnaden mellan

Läs mer

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm.

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-02-27 1 (6) Kvartalsbrev Mars 2015. Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. Vi är redan inne i Mars månad, och efter en

Läs mer

Lokala hållbara servicelösningar

Lokala hållbara servicelösningar Lokala hållbara servicelösningar om projektet lokala hållbara servicelösningar Syften att identifiera framgångs- och nyckelfaktorer i arbetet med att skapa livskraftig lokal service i landsbygd och glesbygd

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Hössna prästgård Kursprogram hösten 2013

Hössna prästgård Kursprogram hösten 2013 Hössna prästgård Kursprogram hösten 2013 Välkommen till Hössna prästgård! Välkommen till den vackra prästgården vid Hössna kyrka, strax utanför Ulricehamn. Vi är glada över att få hälsa dig välkommen till

Läs mer

Studentkåren. i Östersund!

Studentkåren. i Östersund! Välkommen till studentlivet i Östersund! Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Besöksadress: Studentkåren i Östersund Studentplan 7 Mittuniversitetet 831

Läs mer

Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga

Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan inleds den 7 september kl.14.00 med tal av Liliana Lindström och lite barsnack

Läs mer

NYHETSBREV maj 2015 SVALSTA FÖRSKOLA

NYHETSBREV maj 2015 SVALSTA FÖRSKOLA NYHETSBREV maj 2015 SVALSTA FÖRSKOLA Nu är det nära! Snart får vi tillträde till vår nya fina förskolebyggnad. Under v 23 lämnas nycklarna över från Byggmästarna, som gjort arbetet, till Nyköpings kommun.

Läs mer

AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 2017

AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 2017 AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 0 Fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning Kontakt: Yvonne Wallin tfn. 00 0 yvonne.wallin@ludvika.se START dagar för några aktiviteter BAD måndag september SKYTTE

Läs mer

Här kommer HÖSTENS Fritidsprogram 2015

Här kommer HÖSTENS Fritidsprogram 2015 Här kommer HÖSTENS Fritidsprogram 2015 FRITIDEN Hej! Här kommer Höst - programmet 2015. Bläddra igenom och du hittar säkert något du kan vara med på. Tänk på att anmäla er i tid. Thord Nilsson Tel: 0346-88

Läs mer

Klubbmästerskap i radiobil Julbord Höstmöte Hantverksmässa SSK info Sida 1

Klubbmästerskap i radiobil Julbord Höstmöte Hantverksmässa SSK info Sida 1 Årgång 12 Nr 8 November 2009 Klubbmästerskap i radiobil Julbord Höstmöte Hantverksmässa SSK info Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn 0911-70253

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Mötesplats för äldre. Nålmakaren

Mötesplats för äldre. Nålmakaren Vuxennämnden Vuxenförvaltningen Mötesplats för äldre Mötesplats för äldre Nålmakaren Höstens program 18/8-19/12 2014 Välkomna! Mötesplats Nålmakaren tel.710 27 38 Från och med hösten byter vi namn från

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga 3 Enkät - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 3. Loos,%. Kön Antal Procent. Kvinna 4,%. Man 3 6,% Totalt,% Medelvärde,6. Kön,,,

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 fr 849:- KALMAR-UMEÅ inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Landsbygd 2.0. Vad är det?

Landsbygd 2.0. Vad är det? Landsbygd 2.0 Vad är det? 1 Historien bakom Blir landsbygdens invånare äldre, färre och dummare? Nej, men tyvärr är det många som tror det. På landsbygden bor vi längre ifrån varandra och de stora avstånden

Läs mer