Ta tillvara den lokala utvecklingskraften!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ta tillvara den lokala utvecklingskraften!"

Transkript

1 Bild humanspectra.com Nr 18 november 2010 God jul & Gott Nytt År Ett tryggt boende... sid 6

2 Ta tillvara den lokala utvecklingskraften! Som ordförande i Hela Sverige Ska Leva Norrbotten och som ledamot i riksorganisationens styrelse har jag förmånen att få företräda de lokala utvecklingsgrupperna inom organisationens alla nivåer; hemma i byn, i kommunen, på läns- och riksnivå. Uppdraget är hela tiden det samma, att lyfta fram de lokala gruppernas frågor. Samtalsparterna varierar, beroende på nivå. På länsnivån arbetar vi bl.a. just nu med ett stort serviceprojekt där 15 byar över hela Sverige deltar. Fem av dem finns i Norrbotten; Gunnarsbyn, Kuttainen, Glommersträsk, Seskarö och Moskosel. Vi startar Bymackar i länet och landet för att säkra drivmedelsförsörjningen. Vi tar fram utbildning för föreningar som vill erbjuda meningsfull sysselsättning till arbetslösa människor. Jag finns med i de fyra norra länens Övervakningskommitte för Regionala utvecklingsfonden. Jag försöker även påverka strategiskrivningar och regionala planer med landsbygdens glasögon på. Detta är ett axplock av all den verksamhet som bedrivs inom HSSL. Men det allra viktigaste arbetet utförs av alla fantastiska människor i bygderna. Människor som aktivt vill påverka sin bygds överlevnad och utveckling. De ger av sin ideella tid och ibland även eget satsat kapital. De startar företag, bygger vindkraftverk, skapar attraktiva miljöer, bygger hotell, erbjuder meningsfull sysselsättning till arbetslösa människor, bygger framgångsrika projekt, knyter lokalt kapital och skapar därmed en positiv framtidsvision i sina bygder. Tillsammans bidrar de cirka 4700 utvecklingsgrupperna inom Hela Sverige ska levas organisation, lågt räknat, med över 1 miljard till statskassan! Goda exempel på vad som åstadkoms finns på nära håll, nämligen de olika aktiviteter som sker i Gunnarsbyområdet. Här tar man tillvara på de resurser som finns i bygden och ser möjligheterna. Det är även mycket intressant att få ta del av resultatet av den Lokal ekonomiska analys som projektet Livskraftig Ekonomi utfört i bygden. Jag är övertygad om att de länder, regioner, län och kommuner som lär sig samarbeta med eldsjälarna i lokalsamhället är de som även kommer att nå störst framgång. Ska regional utveckling ske i Norrbotten så måste alla, även den lokala utvecklingsnivån vara med. Jag ska med liv och lust fortsätta att förvalta det förtroende jag har fått genom att ständigt lyfta den utvecklingspotential som finns på landsbygden i vårt fantastiska län och land! Åse Blombäck Ordförande HSSL Norrbotten Ledamot i riksorganisationens styrelse Bild Emma Hagel Åse Blombäck, en viktig dragare för landsbygden. Här vid styrelsemötet HSSL hade i Getronosan. Annonspriser (Kr inkl moms) år 2010 Storlek Företag/Privat Ideell fören. 1/ / / / Föreningssida (sista sidan 1/16) 300kr/kalenderår Ansvarig utgivare Råek Hallonvägen 15, Gunnarsbyn Tfn: / Viktiga webbsidor Råek raek.nu Niemisel niemisel.lulea.se Upplaga ca 800 ex utdelas gratis till hushåll i Gunnarsby och Niemiselområdet Info & Annonsbokning e-post tfn / Utgivningsplan 4 ggr/år. Mars, maj, september och november. Bilder Just Nu! om inget annat anges. OBS! Manusstopp 13 februari

3 Projektägare är Hela Sverige ska leva och arbetet ska pågå fram tom september 2011 Syftet med projektet är att skapa och utveckla ett antal långsiktigt hållbara servicepunkter geografiskt spridda över landet och att dessa ska kunna bli goda exempel för andra runt om i Sverige. I Norrbotten är Gunnarsbyn, Kuttainen, Glommersträsk, Seskarö och Moskosel uttagna. Målet är att i samverkan med berörd kommun, lokala utvecklingsgrupper och lokala serviceaktörer kunna stödja ett lokalt arbete med att bygga upp och driva olika varianter av servicepunkter. Hållbara lokala servicelösningar De konkreta resultatmål som eftersträvas är att erfarenheterna från minst hälften av de berörda femtontalet bygderna ska efter projekttiden kunna spridas nationellt som goda exempel på aktiva servicelösningar/servicepunkter och att ambitionen är att dessa ska ha etablerats som långsiktigt hållbara servicepunkter. Med uppbyggda servicepunkter kommer en bättre miljö att bli resultatet eftersom medborgarna får närmare till serviceutbudet. Riksorganisationen (HSSL) Hela Sverige ska leva. Inom ramen för projektet avser HSSL att noga följa händelseutvecklingen inom serviceområdet. Parallellt med detta projekt arbetar HSSL med centrala initiativ gentemot statliga verk och myndigheter samt regering och riksdag för att stärka de långsiktiga förutsättningarna för etablering av en grundläggande kommersiell och offentlig service på landsbygden över hela landet. I Gunnarsbyområdet ska man i ett första steg inventera befintlig service samt hur behovet ser ut hos befolkningen. Kontakt Ann-Christin Pretty Boden Kommuns Näringslivsförvaltning ämnar tillsätta en 50% tjänst som stöd för projektet. Tjänsten ligger ute nu på deras hemsida. Läs mer under / Kommunledning/Lediga jobb Bygdeträff F-Hus Gunnarsbyn 22 november kl Ett axplock ur programmet Trygghetsboende Service på landbygden Agrocenter/Turism Framtidsfrågor Välkommen! Ungdomsgården Överstbyn För er, år Ungdomsgården är öppen fredagkvällar mellan kl Gratis fika Årsavgift 50kr/ungdom 3

4 Vi kan, vi utmanar, vi vågar! Glada kursdeltagare lär sig orientera sig i företagens snåriga regelverk och inte minst peppa varandra. byggnader, verksamheter och kompetenser, mm. Utvecklingsbolaget jobbar idag med att ta fram ett material investera i Råne älvdal vars syfte är att tydliggöra varför en företagsinvestering i älvdalen är lönsam. Det räcker inte enbart med att det är vackert! Råneälvdal Turistnätverk Vi har glädjen att informera att Spira Fyrkant har beviljat projektmedel för projektet Råneälvdal Turistnätverk. Ett treårigt projekt med start 1 jan Syftet med projektet är att samordna turismnäringen i Råne Älvdal genom att bygga upp ett väl fungerande nätverk där turistnäringen styr, samt kvalitetssäkrar befintliga och nya utvecklade turistiska produkter i älvdalen. Projektets målgrupp är bl.a. entreprenörer inom turism, kultur och handel i Råne Älvdal, destinationsorganisationerna Boden Turism och Visit Luleå, samt övriga företag och organisationer som påverkas av besöksnäringen i området. Projektets finansiärer är: Boden och Luleå kommun, Boden Turism, Visit Luleå och Spira Fyrkanten. Projektägare är Råneälvdal Utveckling AB Projektledare Tatiana Rynbäck Tänk om alla de idéer och projekt som idag pågår och/eller är på gång i vår bygd bara skulle uppnå en liten del av de ambitioner och mål som finns så skulle utvecklingen och framtidstron ta riktigt fart! För att skapa långsiktig utveckling är givetvis utveckling av befintliga och nya företag en viktig förutsättning. Utvecklingsbolaget tillkomst är ju ett resultat av ett mångårigt utvecklingsarbete bland bygdens människor, företag och organisationer. Förväntan är att utveckla och kvalitetssäkra en företagskultur/entreprenörsanda som ger ett ökat företagande. Att äga och driva projekt är en nödvändig arbetsmetod där målet är att projekten löpande skall övergå i ordinarie långsiktig verksamhet. Hur man kan lyckas i detta arbete har säkert många svar och varje område i landet har sina egna förutsättningar men en tydlig framgångsfaktor är att utgå ifrån det man redan har i sitt område ex. naturen, Vi har även genomfört och kommer fortsätta med företagsträffar med olika teman. Orientering mot eget företagande är en utbildning som genomförts, där många fått ökad kunskap och inspiration att gå vidare med sina idéer. Framtidstron ta riktigt fart om det går? Självklart, nu kör vi! Pasi Mäkeläinen från Favör reklambyrå, en av kursledarna, som med glimten i ögat vägledde gruppen i marknadsföring. 4

5 Bland snö och planeter på Kvarnå Friskola I skrivande stund har snön tyvärr smält bort, men vi ser fram emot nya spännande och härliga dagar när snön kommer åter. Fram till dess laddar vi inför vår äventyrskväll - Kampen om skogen! Hälsningar Kvarnå Friskola Jonatan och Martin har skapat Saturnus och Alexander får hjälp av Peter att mäta ut avstånden mellan planeterna När den första snön föll över backen, passade vi på att utnyttja detta i vår undervisning. Vi har för ett par veckor sedan börjat jobba med rymden och dagen till ära fick eleverna tillverka egna planeter av den blöta snön. I en något förminskad skala placerade vi sedan ut planeterna på rätt avstånd i solsystemet. Vi hade en underbar dag utomhus och till lunch serverades vi jättegoda parisare av Angelika och Elisabeth. Och även för förskolans barn var första snön väldigt spännande. Vi lekte, skottade och undersökte snön och barnen konstruerade snölyktor, bakade kakor och lagade spännande maträtter. 5

6 Visst ska vi ha ett Trygghetsboende i Gunnarsbyområdet! Råek har under många år arbetat för att bygga ett boende för äldre i bygden. En förstudie har gjorts där människorna i bygden varit involverade via enkät om behovet av äldreboende och inbjudan till träffar i bygden med bland annat presentation av goda exempel från andra delar av landet. Nu är vi inne i fasen för förverkligandet av planerna. Det nya boendet planeras som ett s k trygghetsboende för området och omfattar hela Gunnarsbyns församling. Trygghetsboende byggs för oss som vill bo kvar i bygden på gamla dagar och kunna bo tryggt och säkert utan att behöva sköta om den egna bostaden med allt vad det innebär, ex snöskottning, gräsklippning och underhåll. Tanken är att också bryta ensamheten för många äldre och skapa gemenskap, trivsel och trygghet i det nya boendet. En möjlighet att sälja hemfastigheten kan möjliggöra inflyttning av nya familjer till bygden. Trygghetsbostäderna kan upplåtas till personer som har fyllt 70 år. Om makar, sambor eller syskon delar lägenhet skall en av personerna ha fyllt 70 år. Trygghetsbostäder skall planeras så att det är möjligt att bo kvar om man får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning. Långsiktigt kommer trygghetsboendet också att skapa nya arbetstillfällen i området. Vi utreder för närvarande två alternativa placeringar. 1) Nybyggnad på Skolbacken i Gunnarsbyn, där den gamla skolan stått, senare även dagis och parhus. 2) Om -/tillbyggnad av det privatägda hyreshuset intill Gunnarsby Livs Byggnaden planeras innehålla ett tiotal bostadslägenheter där det också ska finnas gemensamma utrymmen för måltider, samvaro, hobby och rekreation. Lokaler för hemtjänst, distriktssköterska och tandhygienist kan eventuellt också inrymmas i byggnaden. Vi jobbar även på att ta fram en ägarstruktur som skall fastställas. Till bygdeträffen, måndag 22 nov där vi diskuterar trygghetsboende, hoppas vi att JAK-banken har tillfälle att delta. De kan informera om möjligheten att stödspara i JAK-banken och med det skapa fler alternativ angående en delfinansiering av trygghetsboendet. Om ni har frågor och funderingar, vänd er till oss på Råek i Gunnarsbyn, antingen per telefon , eller kom gärna in och besök oss i Industrihuset i Gunnarsbyn. Hälsningar från Operativa projektgruppen Britt-Inger Lindgren, projektledare Ann-Christin Pretty Gunilla Larsson Bilder från goda exempel 2009 Hos en hyresgäst i Hyttgården Kom ihåg Bygdeträffen! Måndag 22 nov kl i F Hus med bland annat: Samlingsrum hos Smedgården Trygghetsboende 6

7 Trivsamt på Dagträffarna i skolrestaurangen på Kvarnå Friskola Onsdag den 15 september åts det surströmmingslunch i skolrestaurangen, det var kaffe med bakelse också. Pernillas Tjejgrupp från Gunnarsbyn underhöll med fina sånger. Den 29 september spelade vi dagbingo. Bosse Strömbäck var utropare. En uppskattad aktivitet där många fina priser kunde vinnas. Vi återkommer med den till våren också. Hantverksbutiken var arrangör den här dagen. Den 27oktober stod PRO- Niemisel som arrangör för dagcaféet. Råneå församling stod för sång och musik. Vi deltog också i Sveriges största Fairtradefika. Målet med det är att under en och samma dag i Sverige uppnå att personer fikar rättvisemärkt. Vi hade 34 gäster så vi kände oss nöjda med vårt bidrag. De är två dagträffar kvar fram till jul. Den 24 november och avslutar 15 december med en jullunch. Hälsogallerian jobbar på med nya arrangörer och nya aktiviteter så fler träffar kommer att anordnas under våren. Vi börjar den 23 februari och fortsätter sen en gång i månaden, 23 mars, 27 april, 25 maj och avslutar i juni. Stort Tack till alla som besökt skolrestaurangen. Vi hoppas att vi även i fortsättningen träffas där. Niemisel fikar rättvist den 27 oktober, vilket man även gjorde i Gunnarsbyns Rättvisecafé Äldre från Niemisels PRO Elever och rektor från Kvarnå Friskola Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år! Hälsogallerian - OBS! - Från 1oktober (må-fre) kan alla som vill besöka skolrestaurangen för att läsa dagstidningarna och samtidigt köpa sig en kopp kaffe. Tiden är kl 9-12 Rune Berg och Stig Granström i samtal under surströmmingslunchen Karin Hansson i Nostalgihörnan med kaffekoppen och dagstidningen 7

8 Träffpunkt för äldre Gudrun i full färd med att varpa till en ny väv En härligt sommargrön matta, ett av många färdiga alster Trio med paus i arbetet Ann-Marie Paulsson Harriet Nyström och Viola Bruhn Vi är nio pensionärer som träffas i Folkets Hus Gunnarsby vävstuga mellan måndag till torsdag. Vi har 7 vävstolar med matt- och dukvävar och hjälps åt med varpning, uppsättning och trädning. Varje onsdag är en av oss värdinna och bjuder på kaffe med bröd, andra dagar tar var och en med sig sitt fika. Gå med i vår vävkurs eller bara besök oss, ta med ett handarbete eller bara sitt och prata. Kontakt Gudrun Engström, Rörån tfn Text Gudrun Engström Bild Sally Nordlund Fler nyinflyttade och fler bebisar till Niemiselsbygden! Niemisels Intresseförening har besökt de nyinflyttade till bygden och delat ut information samt överlämnat ett presentkort till var och en. De har även besökt tvillingpojkarna Billy och Brian gett dem en bok var. Tvillingarna tillsammans med sina syskon Jasmine och Alexander. Mamma Angelika Isaksson och pappa René Jensen. Ett stort grattis till hela familjen och samtidigt ett varmt välkommen till de nyinflyttade! Jenny Öberg och Fredrik Lindahl bor på Nyviknäs Sibylla Vonkavaara och Volger Svensson bor Neri Borgs Maria Ek och Ante Olesen bor vid Petterstjärn 8

9 För en livskraftig ekonomi i Gunnarsbyområdet Lars-Ove Jonsson visade exempel på en alternativ lösning när glesbygden förlorar sin livsmedelsbutik. Den lokala Handeln Lars-Ove Jonsson ICA s etableringschef med ansvar för samhälls- och landsbygdsfrågor föredrog i F-hus hur vi har förändrat vårt levnadssätt och hur vi handlar. I en undersökning av Glesbygdsverket toppade livsmedelsbutiken på listan av viktiga servicefunktioner på landsbygden och det är inte förvånande. Ortens butik är inte bara ett inköpsställe det är även en samlingsplats som anses viktig för den sociala biten. Men det finns en annan lösning som kan bli en utväg när ett område står utan livsmedelsaffär. I Österåker Uppland har man skapat den varulösa lanthandeln Österåkers Lanthandelcenter. butik=21 Det är en online butik som även erbjuder annan offentlig och kommersiell service och fyller på det sättet en social funktion. Agrocenter Ett 50-tal från Gunnarsby- & Niemiselområdet kom till Lassbygården för att lyssna till ett förslag som kan skapa framtidstro i bygden. Federico Cuellar presenterade ett förslag på hur området kan producera sin egen mat års nobelpristagare, Elinor Ostrom visar med sin forskning att många lokalsamhällen har framgångsrikt lyckats hushålla med gemensamma resurser som vatten, jord, fisk och skog. Nyckeln till framgångarna ligger i att de som brukar resurserna har inflytande över hur dessa ska nyttjas. Gunnarsbyområdets landskap är i stort sett helt utan betande djur och slyar igen. Dagens knappa lönsamhet i jordbruk gör att människor inte vill bli jordbrukare. I ett Agrocenter AB är byborna ägare och har en aktiepost per hushåll/företag samt påverkar i den årliga bolagsstämman. I bolagsordningen skrivs in vad och hur Agrocenter ska arbeta. Bolaget äger ingen mark. Foder köps av lokala markägare och betesmark arrenderas, även den lokalt. Det finns förslag på driftsorganisation, produktion, ekonomi och driftsplan. Direkta vinster blir Ett öppet och varierat landskap Ökat inflöde av pengar till bygden, lokal upphandling Och inte minst arbetstillfällen Och det finns indirekta vinster som - landskapet och bygdeandan attraherar besökare och turister som ger bygden nya möjligheter. Mer info Federico Cuellar Lokal ekonomi Till Sörbyns idrottsgård kom intresserade för att få information och diskutera hur bygdens pengar kan snurra i lokalsamhället. Ulla Herlitz visade exempel på ekonomiska kretslopp Ulla Herlitz, Hela Sverige ska Leva presenterade ekonomiska modeller på hur bygdens totala förmögenhet skulle kunna ingå i ett lokalt kretslopp. Hennes miniföredrag framkallade många idéer som underlättar att mer av befintliga resurser stannar i området. Mer info Ulla Herlitz Hela Sverige ska Leva 9

10 Testa spännande viner eller avnjut årets julbord i bygdens exklusiva restaurang Vinprovning 27 nov enbart vinprovning 300kr inkl varmrätt och dessert 525kr Julbord 28 nov samt 11 & 18 dec 595 kr OBS! Vi har underhållning vid samtliga arrangemang Boka bord redan nu! Webb Mail Sörbyns bageri bakar ditt dagliga bröd! Välj mellan olika sorters matbröd, fikabröd och tårtor, kort sagt vi har bröd för de flesta smaker och tillfällen. Slå en signal, kom gärna på besök. Vi är till för dig! Jean-Pierre & Vera Dellaert Sörbyn 407 Speldagar & tider Januari 22, 28, 29, 30 Februari 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19 Fredagar kl Lördagar kl Söndagar kl Biljetter 150 kr, caféet öppnar 2 timmar före 10

11 Eldstad med bord (30cm bred) runtom, bänkar med eller utan ryggstöd. Friggebodar, utebord Grillgaller, Muurikkahållare, Mjölkbrygga, Kilhus (brunn) Speciella önskemål och idéer? Hör av dig så löser vi det! Övriga dagar efter överenskommelse Tfn Välkommen! Hantverkshuset K (f d Konsum i Sörbyn) Har julöppet måndagar V 47 52, Kl OBS! Måndag 13/12 öppet endast

12 i Niemisel Alla typer av arr, upp till 50 pers OBS! Lucköppning & Café 4 dec kl info eller Niemisels Bygdegårdsförening Lassbygården Lucköppning 7 december kl 18 Vi bjuder på fika tfn Skridsko - slipning hos Staffan Johansson N:a Niemiholm. Medlem i NAIK Enkel slipning 20kr Slipning av åkyta 40kr Ej medlem 40kr resp. 60kr För mer info & boka tid eller Medlemskort 50kr/ enskild, 100kr/ familj Ulrika Ek , Niemisels livs och Staffan Johansson Niemisel AIK Auktion Tredje dag Jul Överstbyns Byagård 27 december Kl Varmt Välkommen! arr Överstbyns Byaförening Gunnarsbyns SK Nytt inför nästa år! Under 2011 ska en golf ranch och en korthålsbana tas i bruk. Hälsningar/styrelsen Niemisels Intresseförening Alla hjärtanscafé lördag 12 feb 2011 Mer info kommer senare Vi önskar hela bygden God jul & Gott Nytt år Vedaklubben Skoter & Fiske JULPUB 25 december kl Orkester PLAYONS Föranmälan Tommy God Jul Hjärtligt Välkomna Natur & Äventyr med ett entreprenöriellt lärande. Missa inte Kvarnå Friskolas Julkonsert torsdag 9 dec, info kommer tfn Sörbyn-Sundsnäs Hembygdsförening tfn Lantmuseum, cafékvällar, cirkelstudier i släkt-/bygdeforskning, uthyrning av lokal & tvättmaskin. Servering i samband med aktivitet. Se lokala anslag/ Ledig lokal Industrihuset Hallonet Yta ca 16 m 2 Trinettkök Tillgång till wc/dusch i anslutning till lokalen. Info Råek /Ann-Christin Dags för julklappar! Kom till Hantverkarnas träffpunkt Niemisel Hantverk Hembakat bröd Loppis Ps Lördagens NSD ock NK finns att läsas där Öppettider mån - fre lör Välkommen Skapa i kreativ miljö! Öppettider tors - lör kl samt kvällstid tors kl Om ni vill besöka oss andra tider, slå en signal Nyhet! - Hantverksaffär - Nyhet! 12

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Nr 30 - december 2013. Bilden är tagen i Överstbyn. I bakgrunden skymtar Röråkölen. Foto: Lisa Brusewitz. God Jul & Gott Nytt År!

Nr 30 - december 2013. Bilden är tagen i Överstbyn. I bakgrunden skymtar Röråkölen. Foto: Lisa Brusewitz. God Jul & Gott Nytt År! Nr 30 - december 2013 Bilden är tagen i Överstbyn. I bakgrunden skymtar Röråkölen. Foto: Lisa Brusewitz God Jul & Gott Nytt År! N SD och Kuriren sätter snart ett stort hänglås på sina nyheter på nätet.

Läs mer

Gruppens namn Hållbara lokala servicelösningar i Glommersträsk (och Moskosel) en förstudie... Arbetar inom orten Glommersträsk...

Gruppens namn Hållbara lokala servicelösningar i Glommersträsk (och Moskosel) en förstudie... Arbetar inom orten Glommersträsk... ENKÄT TILL LOKALA PROJEKTGRUPPER Norra Sverige Inledning Några gånger tidigare har vi bett din grupp att svara på några frågor inom projektet hållbara lokala servicelösningar. Detta blir den sista gången

Läs mer

Lokala hållbara servicelösningar

Lokala hållbara servicelösningar Lokala hållbara servicelösningar om projektet lokala hållbara servicelösningar Syften att identifiera framgångs- och nyckelfaktorer i arbetet med att skapa livskraftig lokal service i landsbygd och glesbygd

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Bild humanspectra.com. Nr 22 november 2011. God jul & Gott Nytt År! Lokal service i Gunnarsbyområdet...se sida 2-3

Bild humanspectra.com. Nr 22 november 2011. God jul & Gott Nytt År! Lokal service i Gunnarsbyområdet...se sida 2-3 Bild humanspectra.com Nr 22 november 2011 God jul & Gott Nytt År! Lokal service i Gunnarsbyområdet...se sida 2-3 Bo där vi vill Kl 02,00 natten mot fredag vaknar min kära hustru Ann-Louice av att någon

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Juli - Augusti 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl.

Läs mer

Julen 2009. Marsöfiskarens Delikatessbutik. Beställ en laxsida eller en rökt ål till dina speciella kunder eller personal.

Julen 2009. Marsöfiskarens Delikatessbutik. Beställ en laxsida eller en rökt ål till dina speciella kunder eller personal. Julbord 2009 i Jul på Corallen! Beställ en laxsida eller en rökt ål till dina speciella kunder eller personal. Marsöfiskarens Delikatessbutik Julen 2009 Eller varför inte ett presentkort? Julbord Boka

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård

Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård Landsbygdforum 2009 i Värmland Fredag 27 nov Dömle Herrgård Föredrag Så kan man göra om lokal kapitalbildning och mikrolån Ulla Herlitz Hela Sverige ska leva Projekt Lokal finansiering för landsbygdens

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Redovisning av processarbete den 26 februari 2009 Arrangör: Uppsala Läns Bygdegårdsdistrikt Syfte: Processarbetet utgick från frågeställningarna Vad vill vi åstadkomma?

Läs mer

Vår lokala ekonomi En presentation av den lokala ekonomin i Gunnarsbyområdet.

Vår lokala ekonomi En presentation av den lokala ekonomin i Gunnarsbyområdet. Vår lokala ekonomi En presentation av den lokala ekonomin i Gunnarsbyområdet. 1 Den lokala ekonomin grunden för vårt välstånd Utställningen: Den Lokala ekonomin grunden för vårt välstånd; handlar om ett

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Välkommen till STUDENTLIVET i Östersund Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 Medlemskap ger dig ett rikare studentliv! Billigare Studentliv! Studentkåren har avtal om Kårrabatt

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Mötesplats för äldre. Nålmakaren

Mötesplats för äldre. Nålmakaren Vuxennämnden Vuxenförvaltningen Mötesplats för äldre Mötesplats för äldre Nålmakaren Höstens program 18/8-19/12 2014 Välkomna! Mötesplats Nålmakaren tel.710 27 38 Från och med hösten byter vi namn från

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Samverkan i byn Journalnummer: Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gästrikebygden Kontaktperson

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012

KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012 I samarbete erbjuder för andra gången: KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012 Välkommen till en upplevelserik vecka i den grekiska byn Kardamili. Kursen vänder sig till dig som

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter. Kort version

Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter. Kort version Vårt landsbygdspolitiska program på fem minuter Kort version Förord På landsbygden finns de resurser som krävs för ett hållbart samhälle. Här finns en livsmiljö som många eftersträvar, med närhet och samarbete

Läs mer

SWEDISH OPEN SQUASH 09

SWEDISH OPEN SQUASH 09 SWEDISH OPEN SQUASH 09 Avgörs på fyrglasbanan i Linköpings Sporthall 5-8 februari. Kvalspel Linköping Squash Center och Norrköping Squashcenter.net 3-4 februari. Världens proffs är eniga Case Swedish Open

Läs mer

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10 Månadsbrev april I detta nummer kan ni läsa om hur det gick på grilldagen, öppningsdagen och annat som hänt efter det. Det kommer en del uppmaningar och slutligen en inbjudan till jippo från en ny sponsor.

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Fråge enkät Service på Seskarö

Fråge enkät Service på Seskarö Fråge enkät Service på Seskarö Varje hushåll har fått en enkät. Om man är en familj bestående av flera medlemmar så vill vi gärna ha svar och synpunkter av så många familjemedlemmar som möjligt. I enkäten

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Inspirationsföreläsning av stig WIKLUND Stig har mentalt tränat många kända idrottare och företagare till

Läs mer

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras).

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras). HUVUDSTA PENSIONÄRSFÖRENING Klippgatan 8 171 47 SOLNA Tel: 08 27 50 32 Hemsida: www.pro.se/huvudsta E-mail: huvudstapro@gmail.com Nr 3 8 september 2015 Höstprogrammet 2015 Månadsmöten hålls på Skoga Äldreboende,

Läs mer

NYHETSBREV DECEMBER 2012

NYHETSBREV DECEMBER 2012 2012-11-29 NYHETSBREV DECEMBER 2012 Nu har vi äntligen planerat för en ny företagsmässa i Nynäshamn! Anmäl dig redan i dag till mässan, det är en unik möjlighet att visa upp ditt företag för affärskontakter

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva Tubberödshus Så länge du är i livet ska du leva Så länge du är i livet ska du leva I genuin bohuslänsk natur med berg, grönska och närhet till havet ligger Tubberödshus äldreboende i Skärhamn på Tjörn.

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

PROGRAM VÅREN 2014 JANUARI FEBRUARI

PROGRAM VÅREN 2014 JANUARI FEBRUARI PROGRAM VÅREN 2014 Varmt välkomna till vårens aktiviteter! Separat inbjudan med utförlig information och pris kommer att skickas ut via email i god tid inför varje aktivitet. För uppdaterat program, läs

Läs mer

Nytt från MidSweden SkiPark!

Nytt från MidSweden SkiPark! Nytt från MidSweden SkiPark! Här kommer en hälsning från Gun Fahlander som är projektledare för MidSweden SkiPark, som ska bli världens längsta skidtunnel i ett naturberg. I början av september gjordes

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 NORRBOTTEN Färre nattåg till Norrbotten Ett av dom två nattågen från södra Sverige till Norrbotten kommer kanske att tas bort. Då skulle staten spara 40 miljoner

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Örebro län Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Objektnummer : Örebro län ENKÄT Enkäten vänder

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln

Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln Fira julen i vitt! Ta dig fram med spark, skidor, snowboard och snöskoter eller bara njut av vintern, det speciella ljuset och genuina vardagsupplevelser

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Socialpsykiatrins. Aktiviteter. våren 2014. Socialpsykiatrin

Socialpsykiatrins. Aktiviteter. våren 2014. Socialpsykiatrin Socialpsykiatrins Aktiviteter våren 2014 Socialpsykiatrin Hej igen! Här kommer info om vårens aktiviteter; både nyheter och favoriter i repris. Socialpsykiatrins Träfflokaler är mötesplats för kreativitet,

Läs mer

Studentkåren. i Östersund!

Studentkåren. i Östersund! Välkommen till studentlivet i Östersund! Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Besöksadress: Studentkåren i Östersund Studentplan 7 Mittuniversitetet 831

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 VISIT ROSLAGEN Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 Sidan 2 av 27 DET HÄR ÄR ROSLAGEN Roslagen spännande små destinationer som tillsammans bildar Roslagen som destination! Sidan 3 av 27 Det är varje

Läs mer

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS.

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. EM I FRIIDROTT GÖTEBORG 6 AUGUSTI 006 DET STÖRSTA EVENEMANGET PÅ TIO ÅR. Under tio dagar i augusti är hela Göteborg en arena och staden sjuder av aktivitet, förväntan

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober MÅNADSPROGRAM Oktober Herrgärdets Mötesplats Hälsans hus 2015 Månadsprogram oktober Herrgärdets mötesplats Knutsgatan 2D Telefon: 021-39 03 06 Dagverksamhet: 021-39 03 06 Reception: 021-39 03 00 Restaurang:

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala

Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala Jul till sjöss - på Vättern Välkommen ombord! Inled julfirandet på något av våra fantastiska flytande kulturskatter, M/S Nya Skärgården från 1915 i Jönköping

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Jul på Vättern 2009. från Jönköping och Motala. Jönköping. Motala. Nyhet! S/S Motala Express. M/S Nya Skärgården

Jul på Vättern 2009. från Jönköping och Motala. Jönköping. Motala. Nyhet! S/S Motala Express. M/S Nya Skärgården Jul på Vättern 2009 från Jönköping och Motala Nyhet! Fartygen byter hemmahamn under julbordssäsongen 2009 S/S Motala Express Jönköping M/S Nya Skärgården Motala Jul till sjöss - på Vättern Välkommen ombord!

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Nr 114, oktober 2013 Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Assyriska föreningen i Södertälje inbjuder alla till invigningen av nya Assyriska Kulturhuset. Invigningen firas med ett fullspäckat

Läs mer

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm.

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-02-27 1 (6) Kvartalsbrev Mars 2015. Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. Vi är redan inne i Mars månad, och efter en

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Projekt Järnkraft 2011

Projekt Järnkraft 2011 Projekt Järnkraft 2011 Projekt Järnkraft, bygdemöte 18 september 2011 Sammanfattning av nuläget i Projekt Järnkraft Servicepunkt Järnboåsbygden AB Mobilsamåkning något för oss? Kanalisation för bredband

Läs mer

Vad är en identitet? Adventsgudstjänst i Sikforsgården Folketshus rapport Fagerbodan ett nytt företag i byn Rallysprint m.m.

Vad är en identitet? Adventsgudstjänst i Sikforsgården Folketshus rapport Fagerbodan ett nytt företag i byn Rallysprint m.m. Årgång 14 Nr 9 December 2011 Vad är en identitet? Adventsgudstjänst i Sikforsgården Folketshus rapport Fagerbodan ett nytt företag i byn Rallysprint m.m. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Nationellt snöskoterforum

Nationellt snöskoterforum Inbjudan 17-18 november 2011, Falun Foto: Conny Olofsson 17-18 november 2011 i Falun Datum: 17-18 november Plats: Dalarnas högskola, Lugnet, Falun. Vid anmälan uppge: Namn, organisation, adress, ort, telefonnummer

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer