MFK i Spanien 1/5 Med MFK på fågelskådarresa till Spanien 27 april 5 maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MFK i Spanien 1/5 Med MFK på fågelskådarresa till Spanien 27 april 5 maj 2013"

Transkript

1 MFK i Spanien 1/5 Med MFK på fågelskådarresa till Spanien 27 april 5 maj 2013 Efter att ha varit med på de två lyckade MFK-resorna till Bulgarien 2010 och Kenya 2011 var förväntningen stor när en ny resa denna gång till Spanien planerades. Enligt Wikipedia har 563 olika arter observerats i Spanien. Många av våra fåglar flyttar till eller via Spanien och förutom medelhavsarter finns också Afrikanska fåglar. Färden gick först norrut över Sierra de Guadarrama (1444m) och sedan västerut till staden Sepúlveda i provinsen Segovia. Dessa vägar, liksom huvuddelen av de vägar vi åkte på var av utmärkt kvalitet och trafiken förhållandevis lugn. Möjligen kunde Guardia Civil s noggranna kontroller ha bidragit till detta. Vår grupp varseblev deras effektivitet. En av deltagarna i baksätet lossade ett ögonblick säkerhetsbältet för att plocka upp något från golvet, och bilen stoppades av polisen som på platsen utdömde en bot om 100EUR (ca 900 kr), vilken ovillkorligt skulle erläggas på platsen vid risk att annars skulle bilen beslagtas! Under resan noterades de första Spanienkryssen, bl a vit stork. Efter ett par dagar i Sepúlveda for vi söderut över Sierra de Gredos med upp till 2600 m höga toppar och vidare till stäpperna i Extramadura, där vi logerade i staden Trujillo. Här klassas ¾ av ytan som Important Bird Areas. Områdena har kontinentalt medelhavsklimat med torra varma somrar och förhållandevis kyliga vintrar. Det är stora flacka områden som alla sluttar ner åt väster och Portugal dit floderna leder. Norr om Gredos är det floden Duero och dess biflöden. Söder om bergskedjan kommer först slätterna kring Rio Tajo, som mynnar i Lissabon och söder därom La Serena-stäppen med Rio Guadiana. Kartan visar en mängd sjöar i dessa flodsystem. Sjöar kallas här Embalse. Detta ord står för damm eller reservoar, och visar att man samlar på vatten för bevattning, för elkraftsproduktion och för kylning av kärnkraftsreaktor. Sepulvéda ligger på ca 1000 m höjd. Berggrunden består av kalksten och i kalkstenen har floden Duratón, ett biflöde till Duero, grävt sig ner i en meandrande ravin med branta kanter som är upp till 100 m höga. Ovanpå är jordmånen grund och på grund av bl a betning består växtligheten av gräs och buskar, mest olika arter av en. På några ställen fanns där pinjeskogar. Hela ravinområdet är en naturpark (Parque Natural) och stora delar av ravinerna är skyddade mot besökare. I ravinerna är floran rik med stora lövträd. I ravinerna häckar gåsgam (ca 600 par) och smutsgam samt kungsörn och alpkråkor. På slätten finns bl a olika lärkor och tjockfötter. Duponts lärka är ovanlig men har här sitt säkraste fäste på iberiska halvön. Själva staden ligger på en liten kulle, där höjden förstärks av ravinen. En stenstad med trånga gränder ledde till hotellet Vado de Duratón. Ett utomordentligt hotell, där man i receptionen talade fullt förståelig engelska och övrig personal talade ett fullt begripligt kroppsspråk. Frukosten var riklig med stort urval och det var inga svårigheter att få våra termosar fyllda med vatten eller om man så önskade med kaffe. Svarta rödstjärtar konserterade utanför fönstret och även korta promenader i sta n gav många kryss, som gås- och grågam, örnar, dvärguv, sydlig näktergal och steglitsor. Det var fantastiskt att se och höra de charmerande kornsparvarna konsertera sin vackra drill på nära håll och minnas jagandet efter deras svenska släktingar över vindpinade sydskånska ängar i februari! Efter den första natten fick vi sovmorgon eftersom det regnade kraftigt vid den planerade avfärden före gryningen. Hela dagen fortsatte det att regna mer eller mindre. Vi for västerut längs

2 MFK i Spanien 2/5 nationalparkens norra sida bort mot klostret Ermita de San Frutos och sedan ner i själva kanjonen. Mängder med fältfåglar, lärkor, sparvar, medelhavsstenskvättor uppehöll sig på fälten. Nere i kanjonen kunde vi skåda uppför branterna och där satt flera gåsgamar i och nära bon. Här fanns ett myller av hörbara och sebara fåglar. Regnet gjorde dock fotografering svår så man fick koncentrera sig på att se och lyssna på fåglarna, t ex trädgårdsträdkrypare, brandkronad kungsfågel, sommargylling, turkduva, svarthakad buskskvätta, dubbeltrast, cetti- och provencesångare, gulhämpling, häck-, korn- och klippsparv liksom många också hemma vanliga småfåglar. Middagen den dagen intogs på en restaurang i ett gammalt adelspalats med åtminstone delar från medeltiden. En del av byggnaden var en grotta in i kalkstensberget, med autentiskt takdropp. Takdropp fanns däremot inte i den lokal på andra våningen där vi intog maten. Maten var bra och god. Vårt misstag var att vi bad om individuella notor. Att räkna ut dessa och sedan fördela dessa med eventuella korrigeringar till personer som inte kunde annat än spanska var en långdragen process, som gjorde att vi vid senare tillfällen accepterade gemensam nota och fördelade priset jämnt. Den andra dagen for vi ut sedan vid 6-tiden. Nu regnade det inte. Vi stannade på vägen mot Ermita de San Frutos före gryningen och fick höra flera dupontlärkor sjunga! Vidare fanns här sånglärkor, trädlärkor, kalanderlärkor, tofslärkor och lagerlärkor. Vi hörde en berguv och dvärguv liksom göken. Nära klostret gick vi i gryningen ned till kanjonkanten, nedanför denna fanns en uppdämd sjö. Gåsgamar satt på branterna och en vit smutsgam (ren sådan?) trakasserades av en pilgrimsfalk nedanför oss. Här hördes härfåglar po-poa, liksom sommargyllingens klangfulla sång. Häcksparv och blåtrastar visade upp sig bland klipporna. På hemvägen till en något försenad frukost sågs bl a flera härfåglar. Efter frukosten gav vi oss iväg söderut upp i Sierra de Guadarrama och till Segovia. Vädret var mestadels bra. Under vägen sågs bl a ängshök och rödstrupig sångare, samt en stor mängd vita storkar. Uppe i bergen kunde vi njuta av åsynen av nyfallen snö på tallgrenar, gårdagens regn hade på dessa höjder fallit som snö. Vid passet Puerto de Cotos fick vi även uppleva gamar och glador som seglade fram i ett ganska tätt snöfall men mestadels sken solen. Här fan ns svartmes, järnsparv, trädgårdsträdkrypare, rödhake, rödstrupig sångare, citronsiska, svart rödstjärt, klippsparv, svartkråka, grågam, brun glada och dvärgörn. Vi gjorde en avstickare upp till skidorten Valdesqui (1900 möh). Den ligger inte så långt från Madrid, men skidsäsongen föreföll vara över. Nedfarten mot Segovia företogs genom passet Puerto de Navacerrada på vindlande vägar. Vid lunchen strax innan vi kom till Segovia vid en liten sjö underhölls vi av såväl röd- som brunglada, gamar, skogssnäppa och mycket annat. Segovia är en gammal stad med ca innevånare. Ursprungligen var den en keltisk stad men övertogs senare av romarna. Det största minnesmärket från romartiden är en akvedukt i flera våningar, som sträckte sig över en dalgång, nu belägen inne i staden för att förse den antika staden på en kulle med vatten. Klippduvor häckade i håligheter i murverket och rödglador liksom tornfalkar och storkar cirklade omkring monumentet. I en liten ravin fanns både bergsångare och polyglottsångare. Som vanligt häckade flera storkpar på närbelägna kyrkors torn.

3 MFK i Spanien 3/5 Dagen därpå lämnade vi Sepúlveda och for söderut mot vårt nästa skådarområde, stäpperna kring staden Tujillo. Resan gick först över högslätten med bl a sydnäktergal, kohägrar, och svart stork. Staden Ávila är känd för sin stadsmur, som omgärdar den medeltida stadskärnan. Ett kort stopp lät oss beskåda muren. Här såg vi kanske det enda tecknet på den ekonomiska recessionen i Spanien. En byggkran, som tydligen inte använts på ett tag härbärgerade ett storkbo! Häromkring sågs svart stork, och dito kråka, dvärgörn, gråhäger och sydnäktergalen sjöng. Framför oss låg nu bergskedjan Sierra de Gredos. Innan vi passerade över den gjorde vi en avstickare mot de högsta bergen. På bergssluttningarna bland snöklädda klippblock fanns kraftigt behornade bergsgetter. Ett par järnsparvar hade kommit på idén att tigga brödsmulor av turisterna på parkeringen. Efter en längre diskussion enades alla om att det nog bara var vanliga järnsparvar och inte alpjärnsparvar, den alpina terrängen till trots. De hann i alla fall bli ordentligt avporträtterade av gruppens fotografer. Några från gruppen begav sig ut på en fotvandring i den snöiga terrängen mot en glaciärsjö där man skulle kunna se de högsta bergen i bergskedjan, Peñalara 2428 möh. Kungsörn, stensparv och svarthakad buskskvätta iakttogs här och i lätt snöfall intog vi vår medhavda lunch. På vägen söderut stannade vi i passet Puerta del Pico (1352 möh). Här kunde de kulturellt intresserade beskåda ett osedvanligt välbevarat stycke av den gamla stenlagda romerska vägen, som ursprungligen hade förbundit Lissabon med Rom. Även här fanns stengetter liksom glador och en del mindre fåglar. På sluttningen nedför Sierra de Gredos började växtligheten bli medelhavslik med fikon- och olivträd. Här ligger nu regionen Extramadura. Namnet lär betyda Utanför de moriska territorierna och har använts för olika geografiska områden allteftersom återerövringen av moriska områden framskred. Närmast ligger Tajobäckenet. Tajo får mesta delen av sitt vatten från det centrala bergssystemet, som har hög nederbörd. Trujillo ligger på 500 m höjd i sydliga delen av detta område. Floden Tajo ligger här på omkring 300 m höjd och omges av vassa men inte särskilt höga bergåsar ( m) i Monfragüe, en Parque Natural med stora bestånd av gåsgam (ca 1000 par) häckande i bergväggarna liksom huvuddelen av grågamarna och de svarta storkarna i Spanien. Den sällsynta spanska kejsarörnen häckar också här. Söder om detta område utbreder sig stora ytor av gles ekbevuxen mark, dehesas på spanska. Detta är ett kulturlandskap, där olika arter av ek, järnek och korkek, växer tillräckligt tätt för att skugga marken där denna traditionellt används för extensivt bete av såväl husdjur som får och svin men också för jaktbart vilt. Det var under en korkek i dehesa som tjuren Ferdinand luktade på sina blommor och i den här typen av natur övervintrar tranor. På sina ställen kunde vi se att man även odlade säd under träden. Där träd inte längre kan växa uppstår de stora grässlätterna med buskinslag, som man kallar stäpper och stora stäppområden finns norr och väster om Trujillo, liksom i Guadianabäckenet, la Serenastäppen. Även här har en herdekultur dominerat jordbruket. På senare tid odlas olika sädesslag inklusive ris, som kräver konstbevattning. Det är på de stäpplika områdena man kan hitta stor- och småtrapp. Vi kom fram till Trujillo och Hotel Cigüeñas, Svanarna, på sen eftermiddag. Gråsparvarna tjattrade i palmkronorna, svartstararna flög in med mat till sina ungar under takpannorna och bland tornseglarna fanns även bleka sådana. Turkduvor och biätare exponerade sig på ledningarna och på fälten travade såväl kor som storkar. Rödfalkar ryttlade ovanför dem och bakom dem bredde staden ut sig. Som de övriga spanska städerna vi sett låg staden på en kulle med slottet högst upp och därnedanför låg ett sluttande torg vid kyrkan. Här pågick en ostmässa, som vi besökte den andra kvällen. Ost kunde avsmakas om man hade köpt biljetter. Men inte all ost var ost. Någon smakade som tvål och var tvål. På torget fanns också en ryttarstaty med en rustningsklädd man med egendomliga svansar på hatten. Det var stadens store hjälte, en conquistador vid namn Fransisco Pizarro, som hjälpt till att utbreda det spanska väldet i Amerika och därifrån bragt guld. I

4 MFK i Spanien 4/5 klocktornet under klockorna häckade flera storkpar (vad tyckte storkarna om klockklangen?) och i nischer på tornet kajor och rödfalkar. På hotellet saknades engelskkunskaper, ända till sista dagen då vi skulle göra upp våra räkningar. Frukosten bestod av kaffe, ett vetebröd och något litet mer som inte var mycket att starta våra expeditioner på. Genom Kjells förhandling förmedlad av den spansktalande Bo fick vi i fortsättningen en gedigen buffe-frukost till ett tillägg på ett par euro per person. Här i sta n fanns också flera restauranger där en trerättersmiddag kunde avnjutas för ca 20 euro. Från Trujillo gjorde vi våra utflykter: morgonfärder till den närbelägna Belénstäppen, till stäppen västerut vi Cáceres och Monroy, genom dehesas till floden Tajo och naturparken Monfragüe samt till Embalse de Arrocampo med stora fågelrika vassar. Vidare for vi söderut till La Serena-stäppen vid Rio Guadarrama. I en damm i Trujillo såg vi många sköldpaddor liksom styltlöpare, sothöns, rörhöna och en smådopping. På Belénstäppen var det framför allt trapparna som lockade. Ganska många stortrappar gick på fälten på visst avstånd och flera tuppar spelade. Det såg ut som om de vände ut-och-in på sin fjäderdräkt så att de blev som uppblåsta och vita. Här fanns också småtrapp, som dock till större del doldes av det höga gräset så att det huvudsakligen var tupparnas svarta hals som syntes. Även en tjockfot kom till synes. Storkar häckade på ledningsstolpar och spankulerade på fälten. Kornsparvar och olika lärkor bl a kalanderlärkor bestod med ljudkulissen framför de spelande trapparna. Förutom de vanliga rödhuvade törnskatorna, svarthakade buskskvättorna och svartstararna såg vi en skatgök sitta på taggtrådar. När termiken kom i gång kom också de stora rovfåglarna gås- och grågam, ormörn och en ängshök. På ett stenröse satt en minervauggla. Färderna mot Cáceresstäppen och Monfragüe gav rödhöns och härfåglar, blåskator, spanska sparvar, steglitser, biätare, klippsvalor, rostgumpsvalor, småtrapp, flygande stortrapp, polyglottsångare, macciasångare och cettisångare, ängshök och bivråk, röd- och brun glada, småtärnor, nilgäss snatteränder samt mindre strandpipare. På den trädlösa stäppen mellan Cáceres och Trujillo hade ledningsstolpar försetts med holkar och i dem häckade kajor men också ett flertal blåkråkor och en minervauggla. När sätter vattenfall upp holkar på sina stolpar? Monfragüe är en naturpark kring Rio Tajo. Floden rinner mellan branta bergväggar och är uppdämd. Man kunde se på bergväggarna att vattenytan nyligen legat mycket högre än när vi var där. Det här var ett turistmål av stora mått, men de flesta hade inte ens kikare med sig, så de kom kanske bara för naturupplevelsen. Området ligger inte särskilt långt från Madrid. Klippbranterna var besatta av mängder av gåsgamar. Många gamar flög över och nedanför oss. Gåsgamarna dominerade men enstaka grågamar och smutsgamar såg vi även. En pilgrimsfalk verkade trakassera gamarna och hade kanske bo i stensluttningen, i varje fall återvände den till ungefär samma klipphylla efter sina räder. Svart stork häckar även inom området och sågs flyga över. Högre upp efter floden häckade en spansk kejsarörn i ett träd vid bergbranten som för övrigt uppvisade ett berguvbo med två stora ungar. Också här satt flera gåsgamar på klipphyllor. Vi kunde även se en dvärgörn liksom en blåtrast. Längre österut längs Tajo blir omgivningarna flackare. Här har man dämt upp floden, Embalse de Arrocampo, som bl a tjänar som kylvattensdamm för ett kärnkraftverk. Närmast kraftverket fick vi inte stå men något högre upp i systemet bredde en uppenbarligen grund sjö ut sig med rikliga vassbestånd. Här finns flera gömslen som man kan få tillgång till, men vi nöjde oss att skåda från

5 MFK i Spanien 5/5 vägkanten. Bakom oss spelade en grässångare liksom cettisångare I vassarna fanns såväl vattensångare som trastsångare och rörsångare. Det var f a hägrarna som dominerade intresset. Framför oss i vasskanten stod en purpurhäger. Ett par dvärgrördrommar höll också till i samma vassparti, men lät sig mest beskådas då de gjorde korta flygturer. Ute i en vassrugge i sjön stod en natthäger. Vi överflögs av en ägretthäger, en silkeshäger och av gråhäger. En flock av kohägrar kompletterade hägeråsynen. Rörhöns fanns här liksom en purpurhöna. En kungsfiskare satt i vassen och gjorde sina räder ut över vattnet. Sandtärnor och snatteränder får avsluta vattenfåglarna. Ett vildsvin kom plötsligt och gick ute i vassen. Bland rovfåglar såg vi brun kärrhök, röd- och tornfalk. En bekanting från Kenya fanns här också: ett par svartvingade glador som möjligen häckade i ett träd vid sjön. Den sista skådardagen ägnades åt området söder om Trujillo och i Rio Guadiamas avrinningsområde. Vi började vid ett vidsträckt område, där man odlade ris. Vattenreservoarer och vattenkanaler användes för att föra ut vatten till risfälten. I och vid dammarna fann vi rödvingade vadarsvalor och sandtärnor förutom styltlöpare och drillsnäppor. Några kunde hitta en liten röd tigerfink. Det är en liten finkfågel där hanen är under häckningstiden röd med vita prickar på undersidan. Det är en fågel som är införd från Indien. I en stor embalse fanns bl a skäggdopping och däröver flög tornseglare och bleka sådana. På slätten söder om Guadiana höjde sig ett lite berg till nästan 700 m, eller dryt 100 m över det omgivande landet. På bergets sluttningar låg staden Puebla del Acocer och på toppen tronade slottet. Det var en vidsträckt utsikt åt alla håll över slätten och stora sjöar, dvs embalse. Attraktionen här var den svarta stenskvättan. Många av oss såg fågeln, men bara utanför fotografiskt avstånd. Här fanns även en medelhavsstenskvätta, bleka och vanliga tornseglare, rostgumpsvala samt klippsvalor. En alpkråka flög förbi nedanför oss. Från Puebla del Acocer for vi över La Serenastäppen, som på sina ställen uppvisade egendomliga kamliknande stenformationer. Här hade vi närkontakt med biätare och tofslärkor (eller lagerlärkor?). Ängshök jagade överlandet och vi såg stora flockar av spanska sparvar över fälten. Staffan hittade här en närgången spelande stortrapp som förevigades. Vägen norrut gick förbi klostret Ermita de Piedra Escrita där vi rastade vid en bro. En flock kohägrar och kajor höll samman på marken och i luften. Rostgumpsvalor flög under brovalven och i vassen hörds rörhöna och en trastsångare. Den sista kvällen i Trujillo besökte vi en restaurang vid torget i sta n och avåt vår festmiddag. Som en kuriositet kan nämnas att taxibilar inte gick att få efter kl 20 i denna stad med ca innevånare. Om den sista dagen är inte mycket att säga. Resan gick på stora vägar till Madrid, där flygplatsen trots dålig skyltning gick att hitta, bilarna avlämnades och flyget hem avgick därifrån och ankom till Landvetter enligt Kjells i förväg upplagda resplan. Att sammanfatta denna intensiva skådarvecka är inte lätt. Vi såg tillsammans 162 antal fågelarter, vilket inte var dåligt. Målet var att kunna kryssa dupontlärkan samt trapparna och det målet uppnåddes med råge. Vädret var regnigt/snöigt under de första dagarna men sedan angenämt lagom. Som medresenär kan man bara tacka dem som stod för den konstnärliga ledningen och hade lagt ut rutten både med hänsyn till fågelskådning, Staffan, Roger och Lothar, och till kultur, Bo. Den som framför allt är värd alla våra ovationer är dock Kjell, som varit den drivande motorn i hela projektet och kunnat planera allt praktiskt som fungerade alldeles utmärkt och till ett pris som låg långt under vad andra kräver för motsvarande arrangemang! Av Arne Wallgren

Bulgarien. 28 Maj - 4 juni. Scanbird ApS www.scanbird.com. med Björn Malmhagen

Bulgarien. 28 Maj - 4 juni. Scanbird ApS www.scanbird.com. med Björn Malmhagen Bulgarien 28 Maj - 4 juni med Björn Malmhagen Scanbird ApS @Scanbird ApS 2016 1 2 Bulgarien är kanske mest känt för sina badstränder längs Svarta havet dit charterresor arrangerats i många år. Men Bulgarien

Läs mer

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade

Läs mer

Reserapport Södertörnsfågelklubb

Reserapport Södertörnsfågelklubb Reserapport Södertörnsfågelklubb Spanien 16-23 maj 2009 A complete list of birds and locations is available at the end of thiss report Dag 1: Lördag 16 maj 2009 Flyg ca 08 från Arlanda. Landar i tid på

Läs mer

Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013.

Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013. Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013. För tredje året i rad genomförde vi en resa till Israel, den gick av stapeln 9/3-16/3 och var därmed den tidigaste resa vi gjort. Artsamansättningen blir då lite annorlunda,

Läs mer

Norra Spanien, april 2004

Norra Spanien, april 2004 Norra Spanien, april 2004 av Lena Johansson slutet av april ordnade StOF en resa till norra Spanien. Vi besökte tre olika naturtyper; det sanka Ebrodeltat, den torra stäppen kring Sastago samt de mer vintriga

Läs mer

MADRID 2016 - EN HISTORISK RUNDRESA

MADRID 2016 - EN HISTORISK RUNDRESA MADRID 2016 - EN HISTORISK RUNDRESA Madrid och dess omgivning fascinerar! Här finns själva kärnan till det som idag utgör Spanien. Giftermålet 1479 mellan regenterna Isabella och Ferdinand enade Spaniens

Läs mer

Resa till Nordöstra Spanien 5-14 maj 2011

Resa till Nordöstra Spanien 5-14 maj 2011 Resa till Nordöstra Spanien 5-14 maj 2011 13 deltagare flög till Barcelona för att besöka tre olika biotoper i Nordöstra Spanien. Vi började med Ebro deltat som är det näst största våtmarksområdet i Spanien

Läs mer

Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar

Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar VELLINGE KOMMUNIKÉ Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar Kungsfågeln, Sveriges minsta fågel, väger bara 5 gram. Man skulle kunna skicka fyra stycken med brev och bara behöva frankera

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

I PILGRIMERNAS FOTSPÅR SPANIEN OCH PORTUGAL 28/9-5/10, 2015

I PILGRIMERNAS FOTSPÅR SPANIEN OCH PORTUGAL 28/9-5/10, 2015 I PILGRIMERNAS FOTSPÅR SPANIEN OCH PORTUGAL 28/9-5/10, 2015 Välkommen med på en spännande resa till det okända Spanien, de vilda och vackra nordvästra provinsen, Galicien. Vi reser med flyg, lokaltåg och

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Falsterboresan 5 8 september 2013

Falsterboresan 5 8 september 2013 Falsterboresan 5 8 september 2013 Deltagare Bertil Malmgren, Björn Bergenholtz, Björn Wallentinus, Brita och Lars Svantesson, Calle Ståhlgren, Eva Petersson, Hannu Koho, Jarl Schuberth, Kerstin Nordenadler,

Läs mer

RESA TANZANIA & ZANZIBAR

RESA TANZANIA & ZANZIBAR RESA TANZANIA & ZANZIBAR SAFARI PÅ RIKTIGT I TANZANIA Tanzania är ett land som lockar allt fler äventyrslystna turister. För många är det en livslång dröm att få se och uppleva den afrikanska naturen och

Läs mer

09.30 Promenad till fruktmarknaden i Altea (frivilligt) samt till prylmarknaden en bit längre bort

09.30 Promenad till fruktmarknaden i Altea (frivilligt) samt till prylmarknaden en bit längre bort Yoga- och vandringsresa till Costa Blanca 9-16 februari 2014 Dag 1- söndag /ankomst Ankomst till Alicante kl 23.40 Transfer till hotellet - incheckning Dag 2 - måndag 08.00 Hatha yoga med pranayama (andningsövningar)

Läs mer

Programförslag. Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca

Programförslag. Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca Programförslag Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca 2013 En vacker och sofistikerad pärla Palma De Mallorca Vackra Palma de Mallorca har under årtionden varit ett mycket populärt resmål. Som

Läs mer

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag.

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag. Himalaya 2015 Att vandra i Nepal hör till en av livets höjdpunkter. På denna resa gör vi en vandring längs Himalayas sluttningar från by till by under 5 dagar. Därutöver besöker vi Djungelområdet Chitwan,

Läs mer

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter!

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter! Följ med till Spanien - solfylld, sprudlande och spektakulär Det spanska köket Läckra tapas Sprudlande cava Spektakulär natur Surrealistisk konst Genial arkitektur COSTA BRAVA Vi bjuder på flygresa och

Läs mer

Hem Galleri. Turer Om Densils Travels. Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och utflykter på Sri Lanka.

Hem Galleri. Turer Om Densils Travels. Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och utflykter på Sri Lanka. Hem Galleri Turer Om Densils Travels Tjänster Kontakt Densils Travels Turer med fantastiska upplevelser på Sri Lanka Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och

Läs mer

Norra Spanien 12 19 juni 2014

Norra Spanien 12 19 juni 2014 Norra Spanien 12 19 juni 2014 P-G Bentz, Jan Sandberg & Anders Wirdheim FRANKRIKE Orense Lugo Pamplona Hecho Formigal Jaca Ordesa Vadiello Huesca ANDORRA Soria Zaragoza Sepúlveda AL Segovia Puerto de Navacerrada

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Soto Real Exklusiv fågeljakt i Spanien

Soto Real Exklusiv fågeljakt i Spanien Soto Real Exklusiv fågeljakt i Spanien Det är inte utan anledning att Spanien kallas ett av Europas bästa jaktländer. Soto Real herrgård i närheten av staden Sevilla i det otroligt vackra Andalusien, lever

Läs mer

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010

Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Skånska specialiteter 28-31 maj 2010 Om resan Vi reste med minibuss från Mörby centrum på fredagsmorgonen. På vägen mot Skåne stopp för skådning och fika vid Sättunaviken och Hyltena. Väl i Skåne prioriterades

Läs mer

Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran

Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran När vi lämnade Lugano i Schweiz for vi i princip rakt söderut. Vägen var i vår karta märkt som en motorväg, men det var den smalaste och krokigaste motorväg

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

Panorama Route & Safari i Kruger

Panorama Route & Safari i Kruger Panorama Route & Safari i Kruger Detta fem dagars bilpaket som utgår från Johannesburg inkluderar en av världens vackraste områden utmed Panorama Route samt Safariupplevelser i Kruger. Detta paket kombinerar

Läs mer

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Alsace & Bourgogne Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - A l s a c e o c h B o u r g o g n e Alsace och Bourgogne - Guidad Rundresa Upptäck de pittoreska vinregionerna

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

LAOS. Vi reser i slutet av november 2016.

LAOS. Vi reser i slutet av november 2016. LAOS. Resan startar i Unescos världsarv Luang Prabang. Här skall vi upptäcka omgivningarna till fots och från elefantryggen innan vi åker österut till de mystiska Plain of Jars. Vidare till det underbara

Läs mer

RUNDRESA TILL CHONGQING - LHASA - GYANTSE - SHIGATSE - 14 DAGAR

RUNDRESA TILL CHONGQING - LHASA - GYANTSE - SHIGATSE - 14 DAGAR Tibet världens tak RUNDRESA TILL CHONGQING - LHASA - GYANTSE - SHIGATSE - 14 DAGAR Planerad avgång 2015: Denna resa är just nu under produktion. Kontakta oss gärna så sätter vi upp dig på en intresselista.

Läs mer

EC2EL Europaresa! Ons 13/5

EC2EL Europaresa! Ons 13/5 EC2EL Europaresa! Ons 13/5 Vi samlades på resecentrum kl 07:10 ovanför rulltrappan, för att senare när alla anlänt dela ut biljetter och pengar till mat. Kl 07:25 ankom tåget i tid och vi åkte förväntansfulla

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC ENASTÅENDE SKIDÅKNING

VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC ENASTÅENDE SKIDÅKNING RESA CHAMONX VACKRA CHAMONIX-MONT-BLANC Chamonix, egentligen Chamonix-Mont-Blanc, är en ort belägen i regionen Rhône-Alpes i östra Frankrike, vid foten av Alpernas högsta berg Mont Blanc. Chamonix är till

Läs mer

Picos de Europa, 7 nätter 1(5) Vandra i Spanien. Lago Enol

Picos de Europa, 7 nätter 1(5) Vandra i Spanien. Lago Enol Picos de Europa, 7 nätter 1(5) Vandra i Spanien Lago Enol Picos de Europa, 7 nätter Cangas de Onís, Arenas de Cabrales och Sotres de Cabrales, 6 vandringsdagar Det tog cirka 300 miljoner år för naturen

Läs mer

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa Ltd georgien Fantastiska Georgien 12 dagars rundresa Dag 1: avresa: Från Stockholm eller Köpenhamn. Dag 2: Tbilisi Tidigt på morgonen anländer vi till Georgien och huvudstaden Tbilisi. Vi möts på flygplatsen

Läs mer

Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag!

Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag! Resebrev nr 4, 2014 Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag! Efter att vi själva seglat runt någon vecka hann vi med ett trevligt möte

Läs mer

MED KÄPP OCH RULLSTOL I INDIEN

MED KÄPP OCH RULLSTOL I INDIEN MED KÄPP OCH RULLSTOL I INDIEN Foto Gunilla Löfgen MED KÄPP OCH RULLSTOL I INDIEN Med förslitning i ländrygg och artros i en höft begränsas mina fysiska aktiviteter. Att promenera mer än kortare sträckor

Läs mer

ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP REYKJAVIK EN MÅNGSIDIG STAD

ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP REYKJAVIK EN MÅNGSIDIG STAD RESA ISLAND ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Provence. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Provence. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Provence Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - P r o v e n c e Provence - Guidad Rundresa Uppfyll din dröm om pittoreska lavendelfält, fantastiska vingårdar och

Läs mer

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014 Januari 2014 page 1 / 39 Table Of Contents Stugor i månsken...... 3 Några fler snöklädda typer...... 8 Snöklädda gubbs och gumms på höjderna...... 12 Månadens bilder för 2009... 16 På väg till Dyverdalen......

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015

FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015 FOF`s grod- och fågelsafari till Skåne 30-31.5 2015 Deltagare: Anders Claesson, Liselotte Claesson, Jörgen Fagerblom, Ann- Jeanette Fagerblom, Maria Henriksson, Oscar Berkefalk- Westman, Kicki Westman,

Läs mer

FÅGLAR, KAKTUSAR OCH SCHAMANER Följ med till Querétaro i Mexiko

FÅGLAR, KAKTUSAR OCH SCHAMANER Följ med till Querétaro i Mexiko FÅGLAR, KAKTUSAR OCH SCHAMANER Följ med till Querétaro i Mexiko 26 oktober 2 november 2014 20 27 april 2015 28 oktober 4 november 2015 MEXIKO En resa i samarbete med Ekomujeres México Suecia (www.ekomujeres.com)

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP RESA LOFOTEN MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP Lofoten är en ögrupp vid Norges nordvästra kust. Huvudöarna Lofoten har en total landyta på 1227 km² och en befolkning på cirka är Austvågøy, Gimsøy,

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur Resor Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur [ISLAND : LANDMANNALAUGAR] Vandring i ett sagolikt landskap Den isländska naturen är så dramatisk och vacker att den nästan känns overklig. Landmannalaugar,

Läs mer

FÖLJ MED OSS TILL ECUADOR

FÖLJ MED OSS TILL ECUADOR FÖLJ MED OSS TILL ECUADOR QUITO AMAZONAS ANDERNA GALAPAGOS OM ECUADOR Ecuador är bara 2/3 så stort som Sverige, ändå har man 4 olika klimatzoner, Galapagos, Anderna, Stilla Havskusten och Anderna. Ecuador

Läs mer

Grönskande Kerala med höga berg, kryddor och långa stränder

Grönskande Kerala med höga berg, kryddor och långa stränder Grönskande Kerala med höga berg, kryddor och långa stränder 01-12 oktober 2015 Följ med till Kerala och upplev ett grönskande och prunkande Indien, som bjuder på kryddor och nyplockat te, kakao och färsk

Läs mer

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser UPPTÄCK TYSTA PLATSER I SUNDBYBERG Guide till tystnaden Det här är en guide för dig som enkelt vill ta en promenad till en rofylld och tyst plats i naturen. Sundbybergs stad har valt ut fem natursköna,

Läs mer

VACKRA ITALIEN OCH MILANO SLÅENDE VACKER ARKITEKTUR ETT FOTBOLLENS LAND

VACKRA ITALIEN OCH MILANO SLÅENDE VACKER ARKITEKTUR ETT FOTBOLLENS LAND RESA MILANO VACKRA ITALIEN OCH MILANO Italien är med sina 60,6 miljoner invånare det femte mest folkrika landet i Europa. Den näst största staden är Milano, belägen i Lombardiet. Ett vackert kullandskap

Läs mer

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 Bourgogne namnet känner man igen och förknippar med vin. Och, naturligtvis finns här mycket och gott av den varan. Men, Bourgogne är inte bara vin! Här finns fantastiska

Läs mer

Besök i Norrrköpings konstmuseum

Besök i Norrrköpings konstmuseum ÅRSKALENDER 2011 1 Besök i Norrrköpings konstmuseum Den 13 april besökte vi Norrköpings Konstmuseum, som visade en utställning av konstnären Karl Axel Pehrson Med naturen som utgångspunkt kombinerat med

Läs mer

Dubrovnik. Oktober 2015

Dubrovnik. Oktober 2015 Dubrovnik Oktober 2015 Alla de tegelklädda taken i Dubrovniks befästa stad Dubrovniks muromgärdade gamla stad är tveklöst en mycket vacker och charmig stad. Inte att undra över horderna med turister. Men

Läs mer

The travel game en español

The travel game en español The travel game en español Nombre: Grupo: Utgångspunkten är att 3-5 personer representerar en grupp svenska ungdomar som ska besöka ett spansktalande land för att turista, lära sig mer om landet och framför

Läs mer

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United Program NTPR-resan 2009 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden 9 januari 2009 NTPR 2009 dag för dag - en preliminär tankeställare Onsdag 10 juni Anglo Bridge kallas DFDS fraktrutt mellan Göteborg

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut.

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Resa Skåne runt 10-13 augusti 2015 Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Så sa en man som hette Stjernswärd i mitten av 1800-talet

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Maria Österlund. I luften. Mattecirkeln Tid 1

Maria Österlund. I luften. Mattecirkeln Tid 1 Maria Österlund I luften Mattecirkeln Tid 1 NAMN: Hur mycket är klockan? prick kl 4 kvart i 7 halv 11 kvart över 1 halv 9 prick kl 7 Fågeln Fiffi är ute och flyger. Klockan i kyrktornet visar 11. Tre timmar

Läs mer

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum 634-10 1 (8) Datum 2014-12-15 Granskad/Godkänd Christian Höök Identitet 634-10 Bergteknik Stora Bråta 2014-12-15.docx Dokumenttyp PM s Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning

Läs mer

VÅRT EUROPA - SÖDRA EUROPA

VÅRT EUROPA - SÖDRA EUROPA VÅRT EUROPA - SÖDRA EUROPA Europa är en liten världsdel. Människorna bor tätt. Europa har mer än sju hundra miljoner invånare i nästan femtio länder. Mer än hälften är med i den Europeiska unionen, EU.

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

En resa för alla sinnen! 01-11 november 2015

En resa för alla sinnen! 01-11 november 2015 En resa för alla sinnen! 01-11 november 2015 Flera av Indiens viktigaste besöksmål ligger som ett pärlband, tvärs över norra Indien; Agra, Khajuraho, Varanasi. Detta är platser som alla gör ett djupt intryck

Läs mer

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Estland Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - E s t l a n d Estland Intensiv - Guidad Rundresa Utforksa det kulturella och historiska arvet i Estland på vår 8-dagars

Läs mer

Tjeckien. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Tjeckien. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Tjeckien Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - T j e c k i e n Tjeckien - Guidad Resa Upplev arkitektoniska mästerverk från medeltida, renässans och barocktiden

Läs mer

Har farten men inte turen

Har farten men inte turen Har farten men inte turen Nu har vi varit i granlandet i väster och tävlat, denna gång var det i Padborg Park i mellersta Jylland. Det var en riktigt rolig bana med mycket dolda krön och branta upp och

Läs mer

etvab fastigheter www.etvab.nu 00468966545

etvab fastigheter www.etvab.nu 00468966545 Nerja Torrox Costa - Torrox charmigt vackert - unikt! Vi är specialiserade på bra lägen till bra priser! Nyproduktion med olika lägen och boenden från 95.000 Svensk registrerad fastighetsmäklare etablerad

Läs mer

Marockos kungliga städer

Marockos kungliga städer . Resefakta Var: Marrakech, Casablanca, Fes, Meknes, Rabat När: Året runt Längd: 7 nätter/8 dagar Visum krävs: Nej Pris från: 8590 SEK per person i delat dubbelrum. Marockos kungliga städer Om resan Marrakech,

Läs mer

Konst- och kulturresa Bilbao-San Sebastian 2011 Bilbao

Konst- och kulturresa Bilbao-San Sebastian 2011 Bilbao Sjukvårdens Konstförening i Helsingborg Konst- och kulturresa Bilbao-San Sebastian 2011 9 maj Kastrup-München 12.55-14.35 München-Bilbao 15.15-17.25 Busstransfer till hotellet och efter incheckning middag

Läs mer

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya.

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vävresa till Kenya 3-18 mars 2015 Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vi skickar dig förslag på flygavgångar som du själv betalar. Biljetten kommer att ligga på runt 5000 kr ToR till

Läs mer

Burmas gömda skatter - 2015

Burmas gömda skatter - 2015 Burmas gömda skatter - 2015 NYHET! 14 DAGAR YANGON-INLE LAKE-MANDALAY -BAGAN-NGAPALI BEACH 14 dagar Följ med på vår omfattande rundresa till ett av Asiens mest spännande länder. Vi får uppleva fantastiska

Läs mer

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland TEXT: MARIA STENMARK, FOTO: GIGI SAHLSTRAND I år firade StOF:s vårliga tjejresa till Öland tioårsjubileum. Helt enligt utsatt tid kom vi iväg från Liljeholmen

Läs mer

Naturpaparazzo. galleri serkan gûnes. säger Serkan Gûnes. Finns ljuset på plats är det upp till fotografen att göra en bra komposition.

Naturpaparazzo. galleri serkan gûnes. säger Serkan Gûnes. Finns ljuset på plats är det upp till fotografen att göra en bra komposition. Tänker landskap Vissa fotograferar helst landskap, andra blom- Naturpaparazzo galleri serkan gûnes Med rätt känsla för ljus, komposition och när ögonblicket är inne gör Serkan Gûnes sina personliga betraktelser

Läs mer

VÅRT EUROPA - SÖDRA EUROPA

VÅRT EUROPA - SÖDRA EUROPA VÅRT EUROPA - SÖDRA EUROPA Europa är en liten världsdel. Människorna bor tätt. Här bor mer än sju hundra miljoner. Europa består av nästan femtio länder. Mer än hälften är med i den Europeiska unionen,

Läs mer

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST RESA TILL ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST Istanbul metropolen vid Bosporen är gräns och smältdegel på samma gång. Här tycks Europa möta Asien inför en slutgiltig kraftmätning. Öst mot väst. Ur denna

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST RESA TILL ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST Istanbul metropolen vid Bosporen är gräns och smältdegel på samma gång. Här tycks Europa möta Asien inför en slutgiltig kraftmätning. Öst mot väst. Ur denna

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Resebrev nr 1, 2011 - Trapani Sicilien

Resebrev nr 1, 2011 - Trapani Sicilien Resebrev nr 1, 2011 - Trapani Sicilien Året började med att vi tog en 10 dagars semester från Sverige, i januari månad, för att besöka Trapani o möta vårsolen. Hemma var det ju svinkallt o massor med snö

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Sundregruppen Goes Turkey 14 28 maj 2006

Sundregruppen Goes Turkey 14 28 maj 2006 Sundregruppen Goes Turkey 14 28 maj 2006 Deltagare: Leif Eriksson, Stockholm Matti Eriksson, Stockholm Paul Elfström, Nynäshamn Roger Mellroth, Stockholm Tord Jeppsson, Stockholm Vårt mål med resan var

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Reseberättelse Sadaani Nationalpark och Zanzibar

Reseberättelse Sadaani Nationalpark och Zanzibar Reseberättelse Sadaani Nationalpark och Zanzibar Vi lyfte från Arlanda sent den 30 juni och flög med ET via Addis Abeba till Zanzibar. Det var en lång flygning, så vi var riktigt glada när vi landade på

Läs mer

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008:

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008: Min tid i Bryssel Onsdag 12 nov 2008: Klockan ringde 03:15 och jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Det var väldigt nära att jag direkt somnade om för just då kändes en hel natts sömn viktigare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA RESA MALTA VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA Den vackra östaten Malta ligger i mellersta Medelhavet, mellan Libyen i söder och Italien i norr. Malta är Europas sydligaste stat och har drygt 400 000 invånare.

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Rundresa Tanzania. Dag 1 Avfärd Vi stiger ombord på planet som tar oss till Kilimanjaro Airport utanför Arusha i Tanzania.

Rundresa Tanzania. Dag 1 Avfärd Vi stiger ombord på planet som tar oss till Kilimanjaro Airport utanför Arusha i Tanzania. Rundresa Tanzania Njut av safari i några av världens bästa nationalparker, bl.a. Ngorongorokratern, Serengeti, (där du har mycket god chans att få se The Big Five ) och elefantparken Tarangire. Fortsätt

Läs mer

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet)

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Resebrev nr 3, 2012 30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Det var inga större problem med att segla norr ut I Egeiska havet, vi visste att det all

Läs mer