MFK i Spanien 1/5 Med MFK på fågelskådarresa till Spanien 27 april 5 maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MFK i Spanien 1/5 Med MFK på fågelskådarresa till Spanien 27 april 5 maj 2013"

Transkript

1 MFK i Spanien 1/5 Med MFK på fågelskådarresa till Spanien 27 april 5 maj 2013 Efter att ha varit med på de två lyckade MFK-resorna till Bulgarien 2010 och Kenya 2011 var förväntningen stor när en ny resa denna gång till Spanien planerades. Enligt Wikipedia har 563 olika arter observerats i Spanien. Många av våra fåglar flyttar till eller via Spanien och förutom medelhavsarter finns också Afrikanska fåglar. Färden gick först norrut över Sierra de Guadarrama (1444m) och sedan västerut till staden Sepúlveda i provinsen Segovia. Dessa vägar, liksom huvuddelen av de vägar vi åkte på var av utmärkt kvalitet och trafiken förhållandevis lugn. Möjligen kunde Guardia Civil s noggranna kontroller ha bidragit till detta. Vår grupp varseblev deras effektivitet. En av deltagarna i baksätet lossade ett ögonblick säkerhetsbältet för att plocka upp något från golvet, och bilen stoppades av polisen som på platsen utdömde en bot om 100EUR (ca 900 kr), vilken ovillkorligt skulle erläggas på platsen vid risk att annars skulle bilen beslagtas! Under resan noterades de första Spanienkryssen, bl a vit stork. Efter ett par dagar i Sepúlveda for vi söderut över Sierra de Gredos med upp till 2600 m höga toppar och vidare till stäpperna i Extramadura, där vi logerade i staden Trujillo. Här klassas ¾ av ytan som Important Bird Areas. Områdena har kontinentalt medelhavsklimat med torra varma somrar och förhållandevis kyliga vintrar. Det är stora flacka områden som alla sluttar ner åt väster och Portugal dit floderna leder. Norr om Gredos är det floden Duero och dess biflöden. Söder om bergskedjan kommer först slätterna kring Rio Tajo, som mynnar i Lissabon och söder därom La Serena-stäppen med Rio Guadiana. Kartan visar en mängd sjöar i dessa flodsystem. Sjöar kallas här Embalse. Detta ord står för damm eller reservoar, och visar att man samlar på vatten för bevattning, för elkraftsproduktion och för kylning av kärnkraftsreaktor. Sepulvéda ligger på ca 1000 m höjd. Berggrunden består av kalksten och i kalkstenen har floden Duratón, ett biflöde till Duero, grävt sig ner i en meandrande ravin med branta kanter som är upp till 100 m höga. Ovanpå är jordmånen grund och på grund av bl a betning består växtligheten av gräs och buskar, mest olika arter av en. På några ställen fanns där pinjeskogar. Hela ravinområdet är en naturpark (Parque Natural) och stora delar av ravinerna är skyddade mot besökare. I ravinerna är floran rik med stora lövträd. I ravinerna häckar gåsgam (ca 600 par) och smutsgam samt kungsörn och alpkråkor. På slätten finns bl a olika lärkor och tjockfötter. Duponts lärka är ovanlig men har här sitt säkraste fäste på iberiska halvön. Själva staden ligger på en liten kulle, där höjden förstärks av ravinen. En stenstad med trånga gränder ledde till hotellet Vado de Duratón. Ett utomordentligt hotell, där man i receptionen talade fullt förståelig engelska och övrig personal talade ett fullt begripligt kroppsspråk. Frukosten var riklig med stort urval och det var inga svårigheter att få våra termosar fyllda med vatten eller om man så önskade med kaffe. Svarta rödstjärtar konserterade utanför fönstret och även korta promenader i sta n gav många kryss, som gås- och grågam, örnar, dvärguv, sydlig näktergal och steglitsor. Det var fantastiskt att se och höra de charmerande kornsparvarna konsertera sin vackra drill på nära håll och minnas jagandet efter deras svenska släktingar över vindpinade sydskånska ängar i februari! Efter den första natten fick vi sovmorgon eftersom det regnade kraftigt vid den planerade avfärden före gryningen. Hela dagen fortsatte det att regna mer eller mindre. Vi for västerut längs

2 MFK i Spanien 2/5 nationalparkens norra sida bort mot klostret Ermita de San Frutos och sedan ner i själva kanjonen. Mängder med fältfåglar, lärkor, sparvar, medelhavsstenskvättor uppehöll sig på fälten. Nere i kanjonen kunde vi skåda uppför branterna och där satt flera gåsgamar i och nära bon. Här fanns ett myller av hörbara och sebara fåglar. Regnet gjorde dock fotografering svår så man fick koncentrera sig på att se och lyssna på fåglarna, t ex trädgårdsträdkrypare, brandkronad kungsfågel, sommargylling, turkduva, svarthakad buskskvätta, dubbeltrast, cetti- och provencesångare, gulhämpling, häck-, korn- och klippsparv liksom många också hemma vanliga småfåglar. Middagen den dagen intogs på en restaurang i ett gammalt adelspalats med åtminstone delar från medeltiden. En del av byggnaden var en grotta in i kalkstensberget, med autentiskt takdropp. Takdropp fanns däremot inte i den lokal på andra våningen där vi intog maten. Maten var bra och god. Vårt misstag var att vi bad om individuella notor. Att räkna ut dessa och sedan fördela dessa med eventuella korrigeringar till personer som inte kunde annat än spanska var en långdragen process, som gjorde att vi vid senare tillfällen accepterade gemensam nota och fördelade priset jämnt. Den andra dagen for vi ut sedan vid 6-tiden. Nu regnade det inte. Vi stannade på vägen mot Ermita de San Frutos före gryningen och fick höra flera dupontlärkor sjunga! Vidare fanns här sånglärkor, trädlärkor, kalanderlärkor, tofslärkor och lagerlärkor. Vi hörde en berguv och dvärguv liksom göken. Nära klostret gick vi i gryningen ned till kanjonkanten, nedanför denna fanns en uppdämd sjö. Gåsgamar satt på branterna och en vit smutsgam (ren sådan?) trakasserades av en pilgrimsfalk nedanför oss. Här hördes härfåglar po-poa, liksom sommargyllingens klangfulla sång. Häcksparv och blåtrastar visade upp sig bland klipporna. På hemvägen till en något försenad frukost sågs bl a flera härfåglar. Efter frukosten gav vi oss iväg söderut upp i Sierra de Guadarrama och till Segovia. Vädret var mestadels bra. Under vägen sågs bl a ängshök och rödstrupig sångare, samt en stor mängd vita storkar. Uppe i bergen kunde vi njuta av åsynen av nyfallen snö på tallgrenar, gårdagens regn hade på dessa höjder fallit som snö. Vid passet Puerto de Cotos fick vi även uppleva gamar och glador som seglade fram i ett ganska tätt snöfall men mestadels sken solen. Här fan ns svartmes, järnsparv, trädgårdsträdkrypare, rödhake, rödstrupig sångare, citronsiska, svart rödstjärt, klippsparv, svartkråka, grågam, brun glada och dvärgörn. Vi gjorde en avstickare upp till skidorten Valdesqui (1900 möh). Den ligger inte så långt från Madrid, men skidsäsongen föreföll vara över. Nedfarten mot Segovia företogs genom passet Puerto de Navacerrada på vindlande vägar. Vid lunchen strax innan vi kom till Segovia vid en liten sjö underhölls vi av såväl röd- som brunglada, gamar, skogssnäppa och mycket annat. Segovia är en gammal stad med ca innevånare. Ursprungligen var den en keltisk stad men övertogs senare av romarna. Det största minnesmärket från romartiden är en akvedukt i flera våningar, som sträckte sig över en dalgång, nu belägen inne i staden för att förse den antika staden på en kulle med vatten. Klippduvor häckade i håligheter i murverket och rödglador liksom tornfalkar och storkar cirklade omkring monumentet. I en liten ravin fanns både bergsångare och polyglottsångare. Som vanligt häckade flera storkpar på närbelägna kyrkors torn.

3 MFK i Spanien 3/5 Dagen därpå lämnade vi Sepúlveda och for söderut mot vårt nästa skådarområde, stäpperna kring staden Tujillo. Resan gick först över högslätten med bl a sydnäktergal, kohägrar, och svart stork. Staden Ávila är känd för sin stadsmur, som omgärdar den medeltida stadskärnan. Ett kort stopp lät oss beskåda muren. Här såg vi kanske det enda tecknet på den ekonomiska recessionen i Spanien. En byggkran, som tydligen inte använts på ett tag härbärgerade ett storkbo! Häromkring sågs svart stork, och dito kråka, dvärgörn, gråhäger och sydnäktergalen sjöng. Framför oss låg nu bergskedjan Sierra de Gredos. Innan vi passerade över den gjorde vi en avstickare mot de högsta bergen. På bergssluttningarna bland snöklädda klippblock fanns kraftigt behornade bergsgetter. Ett par järnsparvar hade kommit på idén att tigga brödsmulor av turisterna på parkeringen. Efter en längre diskussion enades alla om att det nog bara var vanliga järnsparvar och inte alpjärnsparvar, den alpina terrängen till trots. De hann i alla fall bli ordentligt avporträtterade av gruppens fotografer. Några från gruppen begav sig ut på en fotvandring i den snöiga terrängen mot en glaciärsjö där man skulle kunna se de högsta bergen i bergskedjan, Peñalara 2428 möh. Kungsörn, stensparv och svarthakad buskskvätta iakttogs här och i lätt snöfall intog vi vår medhavda lunch. På vägen söderut stannade vi i passet Puerta del Pico (1352 möh). Här kunde de kulturellt intresserade beskåda ett osedvanligt välbevarat stycke av den gamla stenlagda romerska vägen, som ursprungligen hade förbundit Lissabon med Rom. Även här fanns stengetter liksom glador och en del mindre fåglar. På sluttningen nedför Sierra de Gredos började växtligheten bli medelhavslik med fikon- och olivträd. Här ligger nu regionen Extramadura. Namnet lär betyda Utanför de moriska territorierna och har använts för olika geografiska områden allteftersom återerövringen av moriska områden framskred. Närmast ligger Tajobäckenet. Tajo får mesta delen av sitt vatten från det centrala bergssystemet, som har hög nederbörd. Trujillo ligger på 500 m höjd i sydliga delen av detta område. Floden Tajo ligger här på omkring 300 m höjd och omges av vassa men inte särskilt höga bergåsar ( m) i Monfragüe, en Parque Natural med stora bestånd av gåsgam (ca 1000 par) häckande i bergväggarna liksom huvuddelen av grågamarna och de svarta storkarna i Spanien. Den sällsynta spanska kejsarörnen häckar också här. Söder om detta område utbreder sig stora ytor av gles ekbevuxen mark, dehesas på spanska. Detta är ett kulturlandskap, där olika arter av ek, järnek och korkek, växer tillräckligt tätt för att skugga marken där denna traditionellt används för extensivt bete av såväl husdjur som får och svin men också för jaktbart vilt. Det var under en korkek i dehesa som tjuren Ferdinand luktade på sina blommor och i den här typen av natur övervintrar tranor. På sina ställen kunde vi se att man även odlade säd under träden. Där träd inte längre kan växa uppstår de stora grässlätterna med buskinslag, som man kallar stäpper och stora stäppområden finns norr och väster om Trujillo, liksom i Guadianabäckenet, la Serenastäppen. Även här har en herdekultur dominerat jordbruket. På senare tid odlas olika sädesslag inklusive ris, som kräver konstbevattning. Det är på de stäpplika områdena man kan hitta stor- och småtrapp. Vi kom fram till Trujillo och Hotel Cigüeñas, Svanarna, på sen eftermiddag. Gråsparvarna tjattrade i palmkronorna, svartstararna flög in med mat till sina ungar under takpannorna och bland tornseglarna fanns även bleka sådana. Turkduvor och biätare exponerade sig på ledningarna och på fälten travade såväl kor som storkar. Rödfalkar ryttlade ovanför dem och bakom dem bredde staden ut sig. Som de övriga spanska städerna vi sett låg staden på en kulle med slottet högst upp och därnedanför låg ett sluttande torg vid kyrkan. Här pågick en ostmässa, som vi besökte den andra kvällen. Ost kunde avsmakas om man hade köpt biljetter. Men inte all ost var ost. Någon smakade som tvål och var tvål. På torget fanns också en ryttarstaty med en rustningsklädd man med egendomliga svansar på hatten. Det var stadens store hjälte, en conquistador vid namn Fransisco Pizarro, som hjälpt till att utbreda det spanska väldet i Amerika och därifrån bragt guld. I

4 MFK i Spanien 4/5 klocktornet under klockorna häckade flera storkpar (vad tyckte storkarna om klockklangen?) och i nischer på tornet kajor och rödfalkar. På hotellet saknades engelskkunskaper, ända till sista dagen då vi skulle göra upp våra räkningar. Frukosten bestod av kaffe, ett vetebröd och något litet mer som inte var mycket att starta våra expeditioner på. Genom Kjells förhandling förmedlad av den spansktalande Bo fick vi i fortsättningen en gedigen buffe-frukost till ett tillägg på ett par euro per person. Här i sta n fanns också flera restauranger där en trerättersmiddag kunde avnjutas för ca 20 euro. Från Trujillo gjorde vi våra utflykter: morgonfärder till den närbelägna Belénstäppen, till stäppen västerut vi Cáceres och Monroy, genom dehesas till floden Tajo och naturparken Monfragüe samt till Embalse de Arrocampo med stora fågelrika vassar. Vidare for vi söderut till La Serena-stäppen vid Rio Guadarrama. I en damm i Trujillo såg vi många sköldpaddor liksom styltlöpare, sothöns, rörhöna och en smådopping. På Belénstäppen var det framför allt trapparna som lockade. Ganska många stortrappar gick på fälten på visst avstånd och flera tuppar spelade. Det såg ut som om de vände ut-och-in på sin fjäderdräkt så att de blev som uppblåsta och vita. Här fanns också småtrapp, som dock till större del doldes av det höga gräset så att det huvudsakligen var tupparnas svarta hals som syntes. Även en tjockfot kom till synes. Storkar häckade på ledningsstolpar och spankulerade på fälten. Kornsparvar och olika lärkor bl a kalanderlärkor bestod med ljudkulissen framför de spelande trapparna. Förutom de vanliga rödhuvade törnskatorna, svarthakade buskskvättorna och svartstararna såg vi en skatgök sitta på taggtrådar. När termiken kom i gång kom också de stora rovfåglarna gås- och grågam, ormörn och en ängshök. På ett stenröse satt en minervauggla. Färderna mot Cáceresstäppen och Monfragüe gav rödhöns och härfåglar, blåskator, spanska sparvar, steglitser, biätare, klippsvalor, rostgumpsvalor, småtrapp, flygande stortrapp, polyglottsångare, macciasångare och cettisångare, ängshök och bivråk, röd- och brun glada, småtärnor, nilgäss snatteränder samt mindre strandpipare. På den trädlösa stäppen mellan Cáceres och Trujillo hade ledningsstolpar försetts med holkar och i dem häckade kajor men också ett flertal blåkråkor och en minervauggla. När sätter vattenfall upp holkar på sina stolpar? Monfragüe är en naturpark kring Rio Tajo. Floden rinner mellan branta bergväggar och är uppdämd. Man kunde se på bergväggarna att vattenytan nyligen legat mycket högre än när vi var där. Det här var ett turistmål av stora mått, men de flesta hade inte ens kikare med sig, så de kom kanske bara för naturupplevelsen. Området ligger inte särskilt långt från Madrid. Klippbranterna var besatta av mängder av gåsgamar. Många gamar flög över och nedanför oss. Gåsgamarna dominerade men enstaka grågamar och smutsgamar såg vi även. En pilgrimsfalk verkade trakassera gamarna och hade kanske bo i stensluttningen, i varje fall återvände den till ungefär samma klipphylla efter sina räder. Svart stork häckar även inom området och sågs flyga över. Högre upp efter floden häckade en spansk kejsarörn i ett träd vid bergbranten som för övrigt uppvisade ett berguvbo med två stora ungar. Också här satt flera gåsgamar på klipphyllor. Vi kunde även se en dvärgörn liksom en blåtrast. Längre österut längs Tajo blir omgivningarna flackare. Här har man dämt upp floden, Embalse de Arrocampo, som bl a tjänar som kylvattensdamm för ett kärnkraftverk. Närmast kraftverket fick vi inte stå men något högre upp i systemet bredde en uppenbarligen grund sjö ut sig med rikliga vassbestånd. Här finns flera gömslen som man kan få tillgång till, men vi nöjde oss att skåda från

5 MFK i Spanien 5/5 vägkanten. Bakom oss spelade en grässångare liksom cettisångare I vassarna fanns såväl vattensångare som trastsångare och rörsångare. Det var f a hägrarna som dominerade intresset. Framför oss i vasskanten stod en purpurhäger. Ett par dvärgrördrommar höll också till i samma vassparti, men lät sig mest beskådas då de gjorde korta flygturer. Ute i en vassrugge i sjön stod en natthäger. Vi överflögs av en ägretthäger, en silkeshäger och av gråhäger. En flock av kohägrar kompletterade hägeråsynen. Rörhöns fanns här liksom en purpurhöna. En kungsfiskare satt i vassen och gjorde sina räder ut över vattnet. Sandtärnor och snatteränder får avsluta vattenfåglarna. Ett vildsvin kom plötsligt och gick ute i vassen. Bland rovfåglar såg vi brun kärrhök, röd- och tornfalk. En bekanting från Kenya fanns här också: ett par svartvingade glador som möjligen häckade i ett träd vid sjön. Den sista skådardagen ägnades åt området söder om Trujillo och i Rio Guadiamas avrinningsområde. Vi började vid ett vidsträckt område, där man odlade ris. Vattenreservoarer och vattenkanaler användes för att föra ut vatten till risfälten. I och vid dammarna fann vi rödvingade vadarsvalor och sandtärnor förutom styltlöpare och drillsnäppor. Några kunde hitta en liten röd tigerfink. Det är en liten finkfågel där hanen är under häckningstiden röd med vita prickar på undersidan. Det är en fågel som är införd från Indien. I en stor embalse fanns bl a skäggdopping och däröver flög tornseglare och bleka sådana. På slätten söder om Guadiana höjde sig ett lite berg till nästan 700 m, eller dryt 100 m över det omgivande landet. På bergets sluttningar låg staden Puebla del Acocer och på toppen tronade slottet. Det var en vidsträckt utsikt åt alla håll över slätten och stora sjöar, dvs embalse. Attraktionen här var den svarta stenskvättan. Många av oss såg fågeln, men bara utanför fotografiskt avstånd. Här fanns även en medelhavsstenskvätta, bleka och vanliga tornseglare, rostgumpsvala samt klippsvalor. En alpkråka flög förbi nedanför oss. Från Puebla del Acocer for vi över La Serenastäppen, som på sina ställen uppvisade egendomliga kamliknande stenformationer. Här hade vi närkontakt med biätare och tofslärkor (eller lagerlärkor?). Ängshök jagade överlandet och vi såg stora flockar av spanska sparvar över fälten. Staffan hittade här en närgången spelande stortrapp som förevigades. Vägen norrut gick förbi klostret Ermita de Piedra Escrita där vi rastade vid en bro. En flock kohägrar och kajor höll samman på marken och i luften. Rostgumpsvalor flög under brovalven och i vassen hörds rörhöna och en trastsångare. Den sista kvällen i Trujillo besökte vi en restaurang vid torget i sta n och avåt vår festmiddag. Som en kuriositet kan nämnas att taxibilar inte gick att få efter kl 20 i denna stad med ca innevånare. Om den sista dagen är inte mycket att säga. Resan gick på stora vägar till Madrid, där flygplatsen trots dålig skyltning gick att hitta, bilarna avlämnades och flyget hem avgick därifrån och ankom till Landvetter enligt Kjells i förväg upplagda resplan. Att sammanfatta denna intensiva skådarvecka är inte lätt. Vi såg tillsammans 162 antal fågelarter, vilket inte var dåligt. Målet var att kunna kryssa dupontlärkan samt trapparna och det målet uppnåddes med råge. Vädret var regnigt/snöigt under de första dagarna men sedan angenämt lagom. Som medresenär kan man bara tacka dem som stod för den konstnärliga ledningen och hade lagt ut rutten både med hänsyn till fågelskådning, Staffan, Roger och Lothar, och till kultur, Bo. Den som framför allt är värd alla våra ovationer är dock Kjell, som varit den drivande motorn i hela projektet och kunnat planera allt praktiskt som fungerade alldeles utmärkt och till ett pris som låg långt under vad andra kräver för motsvarande arrangemang! Av Arne Wallgren

EXTREMADURA. 29 april 8 maj Johannes Rydström

EXTREMADURA. 29 april 8 maj Johannes Rydström EXTREMADURA 29 april 8 maj 2017 Johannes Rydström EXTREMADURA 1. Madrids internationella flygplats 2. Herreruela 3. Sierra de San Pedro 4. Los Barruecos 5. Casa Rural Las Canteras 6. Monfragüe nationalpark

Läs mer

KULTURRESA TILL SPANIENS INLAND

KULTURRESA TILL SPANIENS INLAND Viajar EXTREMADURA Svensk översättning resa KULTURRESA TILL SPANIENS INLAND Nu har du tillfälle att uppleva Spanien och dess inland pa ett nytt och annorlunda sätt. Vi erbjuder hög kvalitet, naturupplevelser,

Läs mer

Extremadura 8 dagar 28 april 5 maj Fåglar, Kultur och Natur

Extremadura 8 dagar 28 april 5 maj Fåglar, Kultur och Natur Extremadura 8 dagar 28 april 5 maj Fåglar, Kultur och Natur Guide: Tommy Holmgren Det är med stor glädje som Scanbird igen kan erbjuda en resa till Spaniens bakgård - Extremadura - en region som naturälskare

Läs mer

Bulgarien. 28 Maj - 4 juni. Scanbird ApS www.scanbird.com. med Björn Malmhagen

Bulgarien. 28 Maj - 4 juni. Scanbird ApS www.scanbird.com. med Björn Malmhagen Bulgarien 28 Maj - 4 juni med Björn Malmhagen Scanbird ApS @Scanbird ApS 2016 1 2 Bulgarien är kanske mest känt för sina badstränder längs Svarta havet dit charterresor arrangerats i många år. Men Bulgarien

Läs mer

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Runt sjön Lago Nahuel Huapi Runt sjön Lago Nahuel Huapi Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi s norra strand. På riktig spanska uttalas Villa vijja, men här uttalas det vicha. Vi kom dit på nyårsdagen vid

Läs mer

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade

Läs mer

Reserapport Södertörnsfågelklubb

Reserapport Södertörnsfågelklubb Reserapport Södertörnsfågelklubb Spanien 16-23 maj 2009 A complete list of birds and locations is available at the end of thiss report Dag 1: Lördag 16 maj 2009 Flyg ca 08 från Arlanda. Landar i tid på

Läs mer

- 5 - Johan Nilsson Alf-Rune Sandberg

- 5 - Johan Nilsson Alf-Rune Sandberg Estland 2012 Under vintern/våren 2012 hölls en studiecirkel om Estland och i mitten av maj begav sig 18 av föreningens medlemmar dit under en nio dagar lång resa. Redan från bussfönstret på väg mot Stockholm

Läs mer

Norra Spanien, april 2004

Norra Spanien, april 2004 Norra Spanien, april 2004 av Lena Johansson slutet av april ordnade StOF en resa till norra Spanien. Vi besökte tre olika naturtyper; det sanka Ebrodeltat, den torra stäppen kring Sastago samt de mer vintriga

Läs mer

Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013.

Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013. Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013. För tredje året i rad genomförde vi en resa till Israel, den gick av stapeln 9/3-16/3 och var därmed den tidigaste resa vi gjort. Artsamansättningen blir då lite annorlunda,

Läs mer

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO

RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO RAPPORT FÅGELFÖREKOMST I RELATION TILL VINDKRAFT VID RUUTHSBO Lund 2009-12-17 Leif Nilsson Ekologihuset 223 62 Lund Leif.nilsson@zooekol.lu.se UPPDRAGET Vattenfall AB planerar att uppföra en mindre vindkraftspark

Läs mer

Vandringsleder. Sommar

Vandringsleder. Sommar Vandringsleder I och omkring Kittelfjäll och Henriksfjäll finns en rad trevliga utflyktsmål som bjuder på både natur- och kulturupplevelser och om det är rätt säsong och tid möjligheter till fiske samt

Läs mer

Preliminärt program för Peruresa 28 september 14 oktober Inkaresor och Winslow Travel 17 dagar

Preliminärt program för Peruresa 28 september 14 oktober Inkaresor och Winslow Travel 17 dagar Preliminärt program för Peruresa 28 september 14 oktober Inkaresor och Winslow Travel 17 dagar Dag 1, 28 september Från Sverige flyger vi till Amsterdam, och sedan vidare till Lima, huvudstaden i Peru,

Läs mer

Södra-Spanien. Scanbird ApS Andalusien april. med Tommy Holmgren

Södra-Spanien. Scanbird ApS  Andalusien april. med Tommy Holmgren Södra-Spanien Andalusien 10. - 17 april med Tommy Holmgren Scanbird ApS www.scanbird.com På denna vackra rundresa i Andalusien - södra Spanien - besöker vi ett antal naturpärlor så som bergen kring den

Läs mer

Extremadura. clangula.se. Kossornas himmelrike eller sökandet efter tjuren Ferdinand. Text, foto och layout: Jola & Thomas Johnsson

Extremadura. clangula.se. Kossornas himmelrike eller sökandet efter tjuren Ferdinand. Text, foto och layout: Jola & Thomas Johnsson clangula.se Extremadura Kossornas himmelrike eller sökandet efter tjuren Ferdinand Text, foto och layout: Jola & Thomas Johnsson 26 april - 4 maj 2013 Sidan 1 Extremadura Kossornas himmelrike eller sökandet

Läs mer

Fågelbesöksled Nyköping Väst

Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksled Nyköping Väst Fågelbesöksleden sträcker sig från Nyköpings hamn vid Täcka udden västerut, utmed väg 800 i Kiladalen. Den följer ett jordbrukslandskap och flertalet

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

Dagledigas resa till Fuerteventura 2014-02-03 02-10

Dagledigas resa till Fuerteventura 2014-02-03 02-10 Dagledigas resa till Fuerteventura 2014-02-03 02-10 Deltagare: Olle och Ewa Abered, Gunilla Derefeldt, Karin Forsell, Lars Gunnar och Marianne Hök, Arne och Gunnel Larsson, Gunilla Myrnerts och Gunilla

Läs mer

Resa till Nordöstra Spanien 5-14 maj 2011

Resa till Nordöstra Spanien 5-14 maj 2011 Resa till Nordöstra Spanien 5-14 maj 2011 13 deltagare flög till Barcelona för att besöka tre olika biotoper i Nordöstra Spanien. Vi började med Ebro deltat som är det näst största våtmarksområdet i Spanien

Läs mer

MADRID 2016 - EN HISTORISK RUNDRESA

MADRID 2016 - EN HISTORISK RUNDRESA MADRID 2016 - EN HISTORISK RUNDRESA Madrid och dess omgivning fascinerar! Här finns själva kärnan till det som idag utgör Spanien. Giftermålet 1479 mellan regenterna Isabella och Ferdinand enade Spaniens

Läs mer

Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010

Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010 Skåraviken en del av Hallbosjön, fågelobservationer under maj - juni 2010 Jan Gustafsson Flygande grågäss. Sammanfattning Under år 2010 så har området kring Skåraviken studerats för att utröna vilka fåglar

Läs mer

Barnens guide till Getteröns naturreservat

Barnens guide till Getteröns naturreservat Barnens guide till Getteröns naturreservat Rödspov Tofsvipa Välkommen till Getterön! Naturum Getterön ligger vid ett av norra Europas fågelrikaste områden. Här kan du bekanta dig med fåglarnas spännande

Läs mer

Canyoning är bland de mest spännande och storslagna aktiviteter man kan prova på

Canyoning är bland de mest spännande och storslagna aktiviteter man kan prova på Äventyr runt Nerja CANYONING Canyoning är bland de mest spännande och storslagna aktiviteter man kan prova på Canyoning använder de flesta bergsbestigningstekniker för att istället klättra nedför branta

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Våren kommer tidigt i Andalusien

Våren kommer tidigt i Andalusien Mandelblomsvandring i Andalusien 1 7 februari 2017 1 Våren kommer tidigt i Andalusien i södra Spanien. Redan i slutet av januari/början av februari blommar mandelträden på bar kvist. Doften från tusentals

Läs mer

Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar

Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar VELLINGE KOMMUNIKÉ Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar Kungsfågeln, Sveriges minsta fågel, väger bara 5 gram. Man skulle kunna skicka fyra stycken med brev och bara behöva frankera

Läs mer

Dag ett, 27 april 2011

Dag ett, 27 april 2011 Dagbok: Romresan Dag ett, 27 april 2011 Vi landade på Roms flygplats, Fiumicino, runt elvatiden tror jag. Vädret var på topp och solen lös hela dagen. Det kändes som att man hade åkt fram två månader i

Läs mer

Reportage Näsängen september 2016

Reportage Näsängen september 2016 Reportage Näsängen september 2016 Under september har jag gjort fem besökt till Näsängen, fyra gånger på morgonen och en gång mitt på dagen, drygt en timme per gång. Det är lätt att förbise Näsängen som

Läs mer

Malllorca 26 april-3 maj 2008

Malllorca 26 april-3 maj 2008 Malllorca 26 april-3 maj 2008 En reserapport från Birdwave Travels resa till Mallorca Spaning på Toppskarv i Puerto de Pollensa Mallorca-ett eldorado för fåglar Det var med stor entusiasm vi gav oss iväg

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2011

ÄVENTYRSVANDRING 2011 Vi som gjorde vandringen var Elsa, Eva Marie, Eva, Lena, Gertrud och Inga-Lill. Pingstafton tog vi ett tidigt tåg från Malmö till Mjölby och bytte till bussen som släppte av oss i Hästholmen. Packningen

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

Här fanns det en uteservering så det passade bra med en löksoppa och en kopp kaffe innan vi gav oss på den gamla fina staden.

Här fanns det en uteservering så det passade bra med en löksoppa och en kopp kaffe innan vi gav oss på den gamla fina staden. Dagen efter Gibraltarbesöket så siktade vi in oss på bergsbyar och Ronda. Den första bergsbyn hette Casares och var en riktig mysig by. På husfasader har lokala konstnärer målat bymotiv på kakelplattor.

Läs mer

Eftermiddagens paddling i sol, värme och medvind tog oss till de släta hällarna på Stenskär.

Eftermiddagens paddling i sol, värme och medvind tog oss till de släta hällarna på Stenskär. ÅLAND 26 JUL-2 AUG 2014 Dag 1: Tidig samling vid Märsta station för gemensam avfärd mot Kapellskär och Åland. På båten väntade en god brunch och en första möjlighet att lära känna medresenärerna. Väl framme

Läs mer

Norra Spanien 12 19 juni 2014

Norra Spanien 12 19 juni 2014 Norra Spanien 12 19 juni 2014 P-G Bentz, Jan Sandberg & Anders Wirdheim FRANKRIKE Orense Lugo Pamplona Hecho Formigal Jaca Ordesa Vadiello Huesca ANDORRA Soria Zaragoza Sepúlveda AL Segovia Puerto de Navacerrada

Läs mer

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011

Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Rovfågelssträcket i Falsterbo och andra sevärdheter 1-4 september 2011 Text: Torbjörn Winqvist Foto: Peter Berglin och Torbjörn Om resan Vi for med en minibuss och en personbil från Liljeholmen på torsdagen

Läs mer

Andalusien. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Andalusien. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Andalusien Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - A n d a l u s i e n Andalusien - Guidad Resa Upplev det kulturella och historiska arvet i Andalusien på vår 8-dagars

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

GSK P-95 i Barcelona, eller Hur vi försökte ta livet av ledarna..

GSK P-95 i Barcelona, eller Hur vi försökte ta livet av ledarna.. GSK P-95 i Barcelona, eller Hur vi försökte ta livet av ledarna.. Torsdag 16/9 Tidig morgon, väckarklockan står på 03:00. Man hoppade inte precis ut ur sängen. Starten på 95:ornas äventyr i Spanien kunde

Läs mer

På Jorden finns sju världsdelar (Nordamerika, Sydamerika, Afrika,

På Jorden finns sju världsdelar (Nordamerika, Sydamerika, Afrika, EUROPA landskapet På Jorden finns sju världsdelar (Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien, Antarktis, Oceanien och Europa). Europa är den näst minsta av dessa världsdelar. Europas natur är väldigt omväxlande.

Läs mer

PRO Kävlinge på rundtur på Gotland augusti 2016

PRO Kävlinge på rundtur på Gotland augusti 2016 PRO Kävlinge på rundtur på Gotland 22-26 augusti 2016 Resan startade tidigt i ottan klockan 05:30 från Furulund och 06:00 från Kävlinge! Reseledaren Per Arne, chauffören Joakim och alla vi andra var på

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

Torsdagen den 23 maj. Strandskata.

Torsdagen den 23 maj. Strandskata. Skåne Torsdag 23 söndag 26 maj 2013 Reseledare: Hans-Georg Wallentinus Deltagare: Monica Ahlberg, Gunilla, Lundborg, Monika Svensson och Sonia Wallentinus Fotografer: Monica Ahlberg och Gunilla Lundborg

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Scandinavian training camp 21-28/4 2007.

Scandinavian training camp 21-28/4 2007. Scandinavian training camp 21-28/4 2007. Inspirerade av Christians historier var vi några som på bussen till Lidingöloppet bestämde oss för att också prova på att åka på träningsläger till Portugal. Här

Läs mer

Club Eriks Sverigeresor Vi reser till Höga Kusten

Club Eriks Sverigeresor Vi reser till Höga Kusten Club Eriks noga utvalda upplevelser Club Eriks Sverigeresor Vi reser till Höga Kusten Höga kusten är ett unikt kustområde i Ångermanland som sedan istiden haft en landhöjning på 800 meter, vilket är världsunikt,

Läs mer

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Alsace & Bourgogne Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - A l s a c e o c h B o u r g o g n e Alsace och Bourgogne - Guidad Rundresa Upptäck de pittoreska vinregionerna

Läs mer

Badsjön, mitt i Storuman,

Badsjön, mitt i Storuman, Badsjön, mitt i Storuman, Koordinater X: 7222712, Y: 1561552 Namn på Svalan: Badsjön, Storuman Bästa tiden: Vår och försommar Vad kan man se: Vadare, sjöfågel men även mycket annat Kommentar: Mycket trevlig

Läs mer

09.30 Promenad till fruktmarknaden i Altea (frivilligt) samt till prylmarknaden en bit längre bort

09.30 Promenad till fruktmarknaden i Altea (frivilligt) samt till prylmarknaden en bit längre bort Yoga- och vandringsresa till Costa Blanca 9-16 februari 2014 Dag 1- söndag /ankomst Ankomst till Alicante kl 23.40 Transfer till hotellet - incheckning Dag 2 - måndag 08.00 Hatha yoga med pranayama (andningsövningar)

Läs mer

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vi längtade ut till havet Océano Pacífico där vi trodde att vi kunde idka lite beach walking, dvs. vandring på stranden. Har man en gång provat detta vill man alltid tillbaka.

Läs mer

Irland Guidad rundresa på svenska Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com

Irland Guidad rundresa på svenska Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com Irland Guidad rundresa på svenska Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - I r l a n d Guidad Rundresa Irland Upptäck Irlands unik kulturarv genom naturliga underverk och längs dramatiska

Läs mer

Mexico. Guidad Rundresa Max. 6 resenärer. www.vespucci-tours.com

Mexico. Guidad Rundresa Max. 6 resenärer. www.vespucci-tours.com Mexico Guidad Rundresa Max. 6 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - M e x i k o Kulturrundresa på halvön Yuacatan i Mexiko - Guidad Resa Upptäcka pittoreska koloniala städer, ett fascinerande

Läs mer

Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran

Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran När vi lämnade Lugano i Schweiz for vi i princip rakt söderut. Vägen var i vår karta märkt som en motorväg, men det var den smalaste och krokigaste motorväg

Läs mer

Sierra De Guara 5-11 april 2016

Sierra De Guara 5-11 april 2016 Sierra De Guara 5-11 april 2016 Murkrypare i Riglos Vårens första Birdwaveresa gick till de nedre Pyrenéerna, Sierra De Guara i Spanien. Vi hade en del målarter och vi lyckades pricka in samtliga. Vilka

Läs mer

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter!

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter! Följ med till Spanien - solfylld, sprudlande och spektakulär Det spanska köket Läckra tapas Sprudlande cava Spektakulär natur Surrealistisk konst Genial arkitektur COSTA BRAVA Vi bjuder på flygresa och

Läs mer

Costa Brava, Roses Llançà, 5 nätter 1(5) Vandra i Spanien. Costa Brava, 5 nätter Roses Llançà, 4 vandringsdagar

Costa Brava, Roses Llançà, 5 nätter 1(5) Vandra i Spanien. Costa Brava, 5 nätter Roses Llançà, 4 vandringsdagar Costa Brava, Roses Llançà, 5 nätter 1(5) Vandra i Spanien Costa Brava, 5 nätter Roses Llançà, 4 vandringsdagar Costa Brava bjuder på variationsrik vandring både längs kusten och lite längre inåt land.

Läs mer

Provence. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Provence. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Provence Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - P r o v e n c e Provence - Guidad Rundresa Uppfyll din dröm om pittoreska lavendelfält, fantastiska vingårdar och

Läs mer

Få F F gel å å F gel gel o F F t o o t oto

Få F F gel å å F gel gel o F F t o o t oto ATT se men Inte STöra Text och bilder: HANS FALKLIND/N WWW.FALKNATUR.SE Det är ofta lockande att försöka komma lite, lite närmare när man fotograferar. Och sen lite, lite närmare till. Och bara lite, lite

Läs mer

Sri Lanka Tour 2016 med helpension

Sri Lanka Tour 2016 med helpension Sri Lanka Tour 2016 med helpension Dag 1 Negombo Efter vår ankomst åker vi till vårt hotell i Negombo som ligger ca 30 min med bil från flygplatsen. Vi bor nära havet så att vi kan koppla av lite efter

Läs mer

BOK ANERJA.SE RIDNING I NERJA. Calle Granada 62 Nerja Tel: +34 952 52 0467 E-Mail: magnus@bokanerja.se. Web:bokanerja.se

BOK ANERJA.SE RIDNING I NERJA. Calle Granada 62 Nerja Tel: +34 952 52 0467 E-Mail: magnus@bokanerja.se. Web:bokanerja.se BOK ANERJA.SE RIDNING I NERJA Calle Granada 62 Nerja Tel: +34 952 52 0467 E-Mail: magnus@bokanerja.se Web:bokanerja.se 2 VÄLKOMMEN TILL NERJA Nerja med sina 3000 soltimmar om året. En stad värd att upptäcka,

Läs mer

Värmlandstur med Fortum Power Riders tom

Värmlandstur med Fortum Power Riders tom Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. I många år har tanken funnits att åka Frykensjöarna runt. I år var det nära, kom till Övre Fryken. 2015-09-11: Dagens datum skapar lite otrevliga

Läs mer

Hem Galleri. Turer Om Densils Travels. Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och utflykter på Sri Lanka.

Hem Galleri. Turer Om Densils Travels. Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och utflykter på Sri Lanka. Hem Galleri Turer Om Densils Travels Tjänster Kontakt Densils Travels Turer med fantastiska upplevelser på Sri Lanka Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och

Läs mer

Till min älskade Siri

Till min älskade Siri Till min älskade Siri Guldringen Luften var sval och klar. Solen hade stigit upp och värmde där den kom åt. I det stora trädet, utanför balkongen där de åt sin frukost, vajade bladen i den lätta brisen.

Läs mer

RESA TANZANIA & ZANZIBAR

RESA TANZANIA & ZANZIBAR RESA TANZANIA & ZANZIBAR SAFARI PÅ RIKTIGT I TANZANIA Tanzania är ett land som lockar allt fler äventyrslystna turister. För många är det en livslång dröm att få se och uppleva den afrikanska naturen och

Läs mer

Fågelobservationer vid sjön Björken åren blir poster i databas

Fågelobservationer vid sjön Björken åren blir poster i databas Fågelobservationer vid sjön Björken åren 1996-2005 blir poster i databas Foto: Årta, Hans Ring Sofia Johansson Vilt- och naturvårdslinjen 05/07 Klarälvdalens Folkhögskola Rapport nr: 367 Innehåll Förord

Läs mer

I PILGRIMERNAS FOTSPÅR SPANIEN OCH PORTUGAL 28/9-5/10, 2015

I PILGRIMERNAS FOTSPÅR SPANIEN OCH PORTUGAL 28/9-5/10, 2015 I PILGRIMERNAS FOTSPÅR SPANIEN OCH PORTUGAL 28/9-5/10, 2015 Välkommen med på en spännande resa till det okända Spanien, de vilda och vackra nordvästra provinsen, Galicien. Vi reser med flyg, lokaltåg och

Läs mer

Dag till dag program Thailand feb 2016

Dag till dag program Thailand feb 2016 Dag till dag program Thailand feb 2016 Himalayablåstjärt Dag 1. Resdag till Bangkok. Dag 2. Vi blir upphämtade från vårt komfortabla hotell klockan 5 på morgonen. Vi drar genom Bangkok i morgonens mörker

Läs mer

Vandra i Portugal. Den portugisiska vägen, 7 nätter Porto Tui, 6 vandringsdagar

Vandra i Portugal. Den portugisiska vägen, 7 nätter Porto Tui, 6 vandringsdagar Den portugisiska vägen/camino Portugués, Porto Tui, 7 nätter 1(5) Vandra i Portugal Bro bygd av Romare i Ponte da Lima Den portugisiska vägen, 7 nätter Porto Tui, 6 vandringsdagar Efter Den franska pilgrimsvägen

Läs mer

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag.

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag. Himalaya 2015 Att vandra i Nepal hör till en av livets höjdpunkter. På denna resa gör vi en vandring längs Himalayas sluttningar från by till by under 5 dagar. Därutöver besöker vi Djungelområdet Chitwan,

Läs mer

EC2EL Europaresa! Ons 13/5

EC2EL Europaresa! Ons 13/5 EC2EL Europaresa! Ons 13/5 Vi samlades på resecentrum kl 07:10 ovanför rulltrappan, för att senare när alla anlänt dela ut biljetter och pengar till mat. Kl 07:25 ankom tåget i tid och vi åkte förväntansfulla

Läs mer

Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: OBS! Vik och riv försiktigt! Skola: PIRLS 2011. Häfte. Skolverket 106 20 STOCKHOLM IEA, 2011

Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: OBS! Vik och riv försiktigt! Skola: PIRLS 2011. Häfte. Skolverket 106 20 STOCKHOLM IEA, 2011 j Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: m PIRLS 2011 Häfte OBS! Vik och riv försiktigt! Skola: Elev: 10Klass: Skolverket 106 20 STOCKHOLM IEA, 2011 l k Anvisningar I det här häftet ska du läsa berättelser

Läs mer

Nr.3 Juli 2014. En vacker dag högst upp i huset på Solbacken, utsikt mot Lulsundsberget

Nr.3 Juli 2014. En vacker dag högst upp i huset på Solbacken, utsikt mot Lulsundsberget Nr.3 Juli 2014 En vacker dag högst upp i huset på Solbacken, utsikt mot Lulsundsberget Nu har redan maj och junimånad passerat och vi är mitt inne i den härliga sommaren. Vädret har varit varierande med

Läs mer

SPF Freja inbjuder i samarbete med Ena Operations till "Temaresa Vin 2017". Resmålet blir Budapest och Balatonsjön, Ungern 12/9 18/

SPF Freja inbjuder i samarbete med Ena Operations till Temaresa Vin 2017. Resmålet blir Budapest och Balatonsjön, Ungern 12/9 18/ SPF Freja inbjuder i samarbete med Ena Operations till "Temaresa Vin 2017". Resmålet blir Budapest och Balatonsjön, Ungern 12/9 18/9 2017. Ungerns huvudstad Budapest består av två stadshalvor. Dessa var

Läs mer

GRODINVENTERING BACKA, NÖDINGE, ALE KOMMUN

GRODINVENTERING BACKA, NÖDINGE, ALE KOMMUN GRODINVENTERING BACKA, NÖDINGE, ALE KOMMUN UNDERLAG FÖR DETALJPLAN PÅ UPPDRAG AV NÖDINGE AB VIA ALE KOMMUN 2012-05-11 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund johan.ahlen@naturcentrum.se

Läs mer

Resebrev från La Palma, Madeira o Porto Santo samt med besök av Inger o Jan

Resebrev från La Palma, Madeira o Porto Santo samt med besök av Inger o Jan Resebrev från La Palma, Madeira o Porto Santo samt med besök av Inger o Jan Vi lämnade Teneriffa den 20 mars för motor och gick hela sydvästra sidan upp, det var ingen vind o mycket vågor. När vi skulle

Läs mer

Mallorca oktober 2009

Mallorca oktober 2009 Mallorca oktober 2009 Palma de Mallorca Det var egentligen två saker som avgjorde att vi åkte till Mallorca på höstlovet. Vi hade aldrig varit där någon gång och det är kort flygtid. Denna sista veckan

Läs mer

Lacka. En resa till ön Lacka 28 september Vad såg vi på Lacka

Lacka. En resa till ön Lacka 28 september Vad såg vi på Lacka Lacka En resa till ön Lacka 28 september 2013 Vad såg vi på Lacka En resa till Lacka Lördagen den 28 september träffades 7 förväntansfulla resenärer på morgonen vid Källviks brygga. Pierre Stålnäbb som

Läs mer

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 Bourgogne namnet känner man igen och förknippar med vin. Och, naturligtvis finns här mycket och gott av den varan. Men, Bourgogne är inte bara vin! Här finns fantastiska

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Från Malta o till Sicilien är det bara en Skagen resa i våra mått, det skuttet tog vi den 14 september o hamnade i viken Rada Di Portopalo på södra delen

Läs mer

Yoga- och vandringsresa till Costa Blanca 3-10 februari 2013. Dag 1- ankomst

Yoga- och vandringsresa till Costa Blanca 3-10 februari 2013. Dag 1- ankomst Yoga- och vandringsresa till Costa Blanca 3-10 februari 2013 Dag 1- ankomst 15.45 Avresa från Arlanda 19.40 Ankomst till Alicante Transfer tlll hotellet - incheckning 21.00 Lätt middag på hotellet Information

Läs mer

Ski Safari Kanada. Ski Safari Kanada. Resan i korthet. Kanada, Skidresor Nordamerika

Ski Safari Kanada. Ski Safari Kanada. Resan i korthet. Kanada, Skidresor Nordamerika Ski Safari Kanada Drömmen om en road trip genom Klippiga Bergen i Kanada kan bli verklighet. På denna skidsafari från öst till väst upplevs tre fantastiska skidområden. Ni ankommer till Calgary i Alberta

Läs mer

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal När vi kom till den lilla viken Ria De Cedeira den 18 aug så blev vi liggande många nätter på svaj, vilket är det bästa vi vet (helt gratis och inga grannar

Läs mer

THE HIGHLANDS Skottland, 4-10 oktober 2015

THE HIGHLANDS Skottland, 4-10 oktober 2015 THE HIGHLANDS Skottland, 4-10 oktober 2015!! De Skotska Högländerna landskapsfotografi när den är som bäst Trakterna kring Storbritanniens högsta berg är de mest dramatiska delarna av de Skotska Högländerna.

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa Ltd georgien Fantastiska Georgien 12 dagars rundresa Dag 1: avresa: Från Stockholm eller Köpenhamn. Dag 2: Tbilisi Tidigt på morgonen anländer vi till Georgien och huvudstaden Tbilisi. Vi möts på flygplatsen

Läs mer

IRLAND. Välkomna med på Borås Släktforskares traditionella vårresa! Denna gång reser vi till Irland 1-8 maj 2018!

IRLAND. Välkomna med på Borås Släktforskares traditionella vårresa! Denna gång reser vi till Irland 1-8 maj 2018! IRLAND Välkomna med på Borås Släktforskares traditionella vårresa! Denna gång reser vi till Irland 1-8 maj 2018! Vi reser med buss till Köpenhamn och flyg vidare till Dublin. Under rundresan på Irland,

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

Reykjavik. Icelandair Hotel Marina**** Paket inkluderar:

Reykjavik. Icelandair Hotel Marina**** Paket inkluderar: Paket inkluderar: 4 nätter på 4* Icelandair Hotel Marina Del i dubbelrum, 25 nov 29 nov Frukost samtliga dagar Flyg, Göteborg Island T/R Transfer, flygplats hotell flygplats Blå Lagunen vid ankomst Välkomstdrink

Läs mer

Tjeckien. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Tjeckien. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Tjeckien Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - T j e c k i e n Tjeckien - Guidad Resa Upplev arkitektoniska mästerverk från medeltida, renässans och barocktiden

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Följ med vandring Sierra de Grazalema Natural Park Vi börjar vår vandring

Följ med vandring Sierra de Grazalema Natural Park Vi börjar vår vandring Vårvandring i Andalusien 25 april 2 maj 2017 1 Följ med på en vandring i spanska Andalusien när våren står i full blom. Vi går i Sierra de Grazalema Natural Park i provinsen Cádiz i Andalusien. Parken

Läs mer

Trandansen 5-6 april 2014

Trandansen 5-6 april 2014 Trandansen 5-6 april 2014 Reserapport av Magnus Stenmark Foto av Anne-Charlotte Bergenheim Stockholms Ornitologiska Förening StOFs resa till Hornborgarsjön går alltid vid en av de allra finaste tiderna

Läs mer

Soto Real Exklusiv fågeljakt i Spanien

Soto Real Exklusiv fågeljakt i Spanien Soto Real Exklusiv fågeljakt i Spanien Det är inte utan anledning att Spanien kallas ett av Europas bästa jaktländer. Soto Real herrgård i närheten av staden Sevilla i det otroligt vackra Andalusien, lever

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Dagledigas resa till Hornborgasjön den 22-23 april 2014

Dagledigas resa till Hornborgasjön den 22-23 april 2014 Dagledigas resa till Hornborgasjön den 22-23 april 2014 Deltagare: Ingemar Ander, Arne Andersson, Lennart Hellström, Arne och Gunnel Larsson, Svante Söderström, Siw och Jörgen Wetterfelt. Vi var åtta personer

Läs mer