ÅRSREDOVISNING. Vendator AB (publ) - Årsredovisning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. Vendator AB (publ) - Årsredovisning 2014"

Transkript

1 & & ÅRSREDOVISNING

2 Innehållsförteckning VD har ordet 3 Vendator Callcenter 4 Vendator Bemanning 4 Förvaltningsberättelse 5 Koncernen Resultat och ställning 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Kassaflödesanalys 11 Moderbolag Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys 15 Tilläggsupplysningar 16 Revisionsberättelse 34 Styrelse och ledningsgrupp 35 Årsredovisning och koncernredovisning för Vendator AB /publ), org.nr Styrelsen och verkställande direktören för Vendator AB (publ) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Utgivning av Vendator AB (publ) 2

3 VD har ordet och system i moduleringsworkshops där bolagets olika enheter har fått samverka för att skapa en så effektiv och kvalitativ workflow som möjligt. Modern försäljning bygger på att man möter kunderna i de kanaler som kunderna själva vill. Försäljning via telefon är fortsatt effektivt, men i en alltmer digitaliserad värld vill vi också möta våra kunders kunder i de kanaler som passar individen i tid och plats. Kombinationen av talad försäljning, med kompletterande smarta digitala möten är både spännande och effektivt. Under 2014 har vi lanserat det vi kallar Vendator Sales Interaction, en funktionslösning där vi effektivt kan kombinera talad försäljning med digital försäljning. I en smart kombination kan vi nu erbjuda att sekventiellt ringa kunden, skicka SMS/mail (med inbäddade broadcastade meddelanden dvs. film, Web, callback, etc.), skicka postal DR och inkludera ett flertal olika ordersystem inkl digital signering. Allt med vår erkända kvalitet och effektivitet. Verkligen en bild av framtidens callcentertjänster. Under året har vi även fortsatt utveckla vårt koncept för outsourcing av säljorganisationer. Flera olika kunder har nu lagt en kombination av callcentertjänster (besöksbokning, presale, innesälj, kundtjänst) hos oss och kombinerat det med bemanningsbolagstjänster (fältsälj, field marketing, event, rekrytering och ren uthyrning) till effektiva helhetsåtaganden där vi på entreprenad kan stå för en mycket central del av kundernas säljstrategi. Kunderna uppskattar vår förmåga att snabbt sätta organisationer i operativ förmåga, vår flexibilitet att justera volym och geografi samt vår gedigna förmåga att rekrytera kompetent säljande personal. Nu går vi in i 2015 och bolaget står inför nya utmaningar. Självklart står anpassning till en föränderlig omvärld, inte minst en politisk sådan, högt på agendan, men också stort fokus på expansion av det kvalitativa tjänsteutbud som vi nu under flera år utvecklat och förädlat. Erik Rönnby, Verkställande Direktör För tre år sedan tillträde jag posten som VD på Vendator. En sak vet jag, viktigast av allt är att noga lyssna på sina kunder. Att driva bolaget utifrån och in. Kundernas behov och fokus är också vårt dagliga fokus när vi jobbar med att utveckla och förbättra vår organisation och produktion. Den filosofin tycker jag att vi både lyckas leva efter, och blir belönade för i bokslutet för En långsiktig och strukturerad process att höja kvalitet och prisstruktur, i kombination med stabila kund- och personalrelationer ger oss de första svarta siffrorna på ett antal år. Något som vi självklart är både glada och stolta över. Under 2014 har vi på Vendator Callcenter och Vendator Bemanning arbetat med att konsolidera bolagen och utveckla kvalitet och organisation. Syftet har varit att skapa en robustare leveranskvalité till våra kunder, där vi tidigt i dialogen med kunderna kan påvisa kanalens kvalitet och return-on-investment. Detta har bland annat skett genom att vi förtydligat och kvalitetssäkrat leveransprocesser 3

4 Vendator Callcenter Vi erbjuder callcenterlösningar som genom säljande förmåga, effektiva metoder och avancerad teknik stärker och effektiviserar företag och organisationers kundrelationer. Vendator Callcenter är sedan 1988 en väl etablerad aktör på Sveriges callcentermarknad. Vår långa erfarenhet har utvecklats och förfinats i nära samarbete med våra kunder. Vi är våra kunders varumärke och röst, ett förtroende som vi värderar högt. Vendator Callcenter finns idag med redundanta verksamheter i Stockholm och Hofors. Vi har lång erfarenhet och djup kompetens inom både större kampanjförsäljning och mer avancerad och djupare portföljbearbetning. Då vi lever i en allt mer digitaliserad värld erbjuder vi Vendator Sales Interaction, en tjänst som innebär talad försäljning kombinerad med digital försäljning via sms och mail. Här finns möjligheten att skräddarsy kampanjer med webb, film, callback samt postalt DR. Vår nisch är, och har alltid varit, att arbeta med säljande personal i säljande uppdrag. Vi är ett bolag som arbetar med ledande varumärken, den bästa personalen och de mest spännande projekten. Vi är stolta över det vi gör, med både självförtroende och kapacitet, samtidigt som vi ödmjukt inser att vi aldrig är bättre än det senast genomförda samtalet. I vår värld är varje nytt samtal sanningens ögonblick. Vi ser kompetensen hos människor. Vi ser säljförmåga hos individen. Inte hudfärg, kön eller klädstil. Tolerans, respekt och en öppen och rak dialog präglar företaget. Vi tror att kreativa, kompetenta och motiverade anställda utvecklar bolaget bäst. Vi vet att ett callcenters unika, verkliga och långsiktiga förmåga alltid beror på att ha rätt medarbetare. Vendator Bemanning Vi erbjuder bemanningslösningar i form av uthyrning, rekrytering och entreprenad som genom intelligent matchning förser företag och organisationer med säljande individer. Vendator Bemanning är fortsättningen på Vendator Utbildning. En helt naturlig evolution, då bemannings- och rekryteringsfrågor i dag är viktigare och aktuellare än någonsin. Vi bidrar nu till utveckling av organisationer genom att göra träffsäkra rekryteringar och erbjuda kompetenta konsulter för uthyrning eller entreprenader. Som bemanningsbolag är vi nya, men vi kan erbjuda marknaden vår kompetens och erfarenhet från utbildningsbranschen sedan Vi erbjuder vårt stora alumninätverk ( nöjda kunder!) och inarbetade kundrelationer en naturlig fortsatt samarbetspartner. Då vi även driver egna säljentreprenader åt några av Sveriges största varumärken har vi alltid operativ kunskap inhouse. Det gör att vi kontinuerligt samlar på oss erfarenhet och lätt kan sätta oss in i våra kunders verksamheter. Den största potentialen gömmer sig ofta på oväntade ställen. Intelligent matchning är att ha näsa för att hitta rätt i en mångfacetterad och komplex omvärld. Vårt väderkorn är utmärkt We know the true face of a salesman. En varm och stödjande kultur med spännande kollegor ger modet att vinna och glädjen att jobba. 4

5 Förvaltningsberättelse Verksamheten Vendator är ett företag som brinner för att utveckla människor med en säljande och kommunikativ förmåga, vilket vi gjort i teori och praktik sedan Vi har rekryterat över duktiga säljare och kommunikatörer under åren, och den kunskapen utvecklar vi ständigt för att kunna erbjuda våra kunder det bästa tänkbara urvalet av skicklig personal, för drift i våra egna callcenters, eller för uthyrning, rekrytering eller entreprenader. Vi stärker och effektiviserar företag och organisationers kundrelationer, och vi förser företag och organisationer med medarbetare som har starkt säljfokus. I dag driver vi den operativa verksamheten i två tydliga affärsområden: Vendator Callcenter och Vendator Bemanning. Vendator är medlem i Kontakta (f d Sveriges CallcenterFörening), är ett auktoriserat bemanningsföretag och har tillstånd av Finansinspektionen (FI) att bedriva försäkringsförmedling. Vi är medlem i Almega och har kollektivavtal med Unionen. I dag finns vi med verksamheter i Stockholm (Alviks Strand) och Hofors. Vi är noterade på Aktietorget. Koncernstruktur Koncernen består av moderbolaget Vendator AB (publ) samt de helägda dotterföretagen: Vendator Bemanning AB Vendator Callcenter AB Vendator Financial Services AB Vendator Contact Center AB Vendator Affärskonsult AB Vendator System AB (vilande) Vendator AS (vilande) Finansiell utveckling Koncernens omsättning uppgick under 2014 till 88,0 (90,5) MSEK, vilket var en minskning med 2,7 procent jämfört med föregående år. Minskningen beror delvis på överlåtelsen av konsult- och utbildningsverksamheten under 2013, men omsättningen har också gått ned inom affärsområde Callcenter. Den totala omsättningsnivån innebär ändå en stabilisering efter flera år av kraftiga nedgångar. Rörelseresultatet uppgick till 1,4 (-3,5) MSEK, vilket var en betydande förbättring jämfört med föregående år. Det positiva resultatet är en vändpunkt efter flera år av förluster, och markerar slutpunkten på det omfattande rationaliseringsarbete som bedrivits de senaste åren. Koncernens disponibla likvida medel uppgick till 12,9 (4,3) MSEK per Kassaflödet från den löpande verksamheten var under ,3 (-2,4) MSEK. Det positiva kassaflödet beror till stor del på förbättrade betalningsrutiner. För den finansiella utvecklingen på längre sikt hänvisas till den efterföljande flerårsöversikten. Vendator är beroende av ett fåtal stora kunder, vilket gör att förlusten av en kund kan bli mycket kännbar. För att balansera den risken är ambitionen att kontinuerligt fördjupa samarbetet med kunderna för att skapa långsiktiga relationer. Inom affärsområde Bemanning finns också möjlighet att bygga en betydligt större kundbas än inom affärsområde Callcenter. Telemarketing har länge präglats av stor konkurrens och pressade marginaler i uppdragen. När volymerna inte växer blir det allt viktigare att ha lönsamhet i varje enskilt projekt. Projektlönsamheten har länge varit ett fokusområde och det finns en tydlig trend med förbättrade marginaler i projekten. Regeringen har lagt förslag som med stor sannolikhet leder till att ungdomsarbetsgivaravgifterna höjs. Då Vendators personal till stor del är ungdomar kommer en sådan höjning av arbetsgivaravgifterna att innebära en väsentlig kostnadsökning. Detta skulle tvinga fram prishöjningar och det finns en stor osäkerhet om hur sådana prishöjningar skulle påverka affärsvolymerna. Det pågår utredningar om eventuellt införande av krav på skriftliga avtal och så kallade opt-in-register. Lagändringar av den typen skulle kunna ge stora inverkningar på hela callcenterbranschen. Utsikter för var ett viktigt år då en negativ trend bröts och bolaget uppvisade ett positivt resultat. Koncernen går nu in i en ny fas där fokus ligger på expansion. Detta kräver insatser inom försäljning men också ett stort arbete med bolagets rekryteringsfunktion. För att kunna växa med kvalitet är det nödvändigt att rätt personal anställs både till externa bemanningsuppdrag och internt till callcenter- och säljentreprenadverksamheten. Att kontinuerligt förbättra rekryteringsprocessen, och göra den mer vetenskaplig, är en nyckel till framtida tillväxt. För helåret 2015 görs bedömningen att koncernen bör uppvisa ett förbättrat rörelseresultat jämfört med Personal Vendator strävar efter att vara en jämställd arbetsplats var medelantalet anställda, omräknat till heltidstjänster, 175. Av dessa var 89 män och 86 kvinnor. Vi ser mångfald som en resurs och tillgång. Vår blandning av kompetenser, åldrar, kulturell bakgrund, kön, etc. är en dynamisk och energirik motor i verksamheten. Till oss kommer människor som vill få en chans att bevisa för sig själva att de har en unik kompetens, och vill få den konkret bekräftad. Vi strävar efter en fördomsfri och framgångsbejakande kultur. Risker och osäkerhetsfaktorer Huvuddelen av Vendators verksamhet är telemarketing. Det är en marknad som befinner sig i måttlig tillväxt, medan Vendator haft en långvarig trend av fallande volymer. Omsättningen stabiliserades under 2014, men det är viktigt att börja visa tillväxt. Inom affärsområde Bemanning är dock marknaden större, och där finns goda möjligheter till expansion. 5

6 Aktieinformation Per den sista december 2014 uppgick antalet utestående aktier till totalt stycken varav A-aktier (1 röst per aktie) och B-aktier (0,1 röst per aktie). Via dotterbolaget Vendator Callcenter AB ägde bolaget tidigare egna aktier ( A-aktier och B-aktier). Kvotvärdet av dessa aktier var kr, vilket motsvarade 2,2 % av aktiekapitalet. De egna aktierna avyttrades i mars 2014 till en ersättning av kr (0,56 kr per aktie). Anledningen till avyttringen var att bolaget var nära gränsen för innehav av egna aktier (tre år) och var tvunget att antingen sälja aktierna eller förklara dem ogiltiga. I optionsprogrammet finns utestående teckningsoptioner, varav är kvar i bolagets ägo, med rätt till nyteckning av aktier. Teckningskursen är 1 SEK och anmälan av teckning av aktier kan ske från tiden den 15 augusti 2015 till den 30 september De tio största aktieägarna Aktieägare (sorterat efter ägande): Stam A Stam B Totalt innehav: Andel av samtliga bef. aktier: Totalt röster: Andel av tot. utgivna röster: Fam. P. Öster med bolag och pensionstiftelse % ,40 44,57% Gråmunken Förvaltnings AB % ,80 28,13% Pavilion Life % ,80 2,86% Paulsson Advisory AB % ,10 2,45% Customer Relations Sweden AB % ,30 4,77% L. Torstensson med bolag % ,00 0,73% Avanza Pension % ,70 0,63% J. Stein med bolag % ,40 0,57% Anders Carlén % ,60 4,17% Lars Nordberg % ,80 4,49% 6

7 Resultat och ställning Koncernen Fem år i sammandrag koncernen Fem år i sammandrag (ksek) koncernen (ksek) Nettoomsättning EBITDA Nettoomsättning EBITDA EBITA EBITA Resultat EBIT efter finansiella poster Balansomslutning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet i % 1915% % 4135% % % 357 Soliditet Antal anställda i % 15% % 35% % % 328 Antal anställda Åren i flerårsöversikten har ej räknats om vid övegång till K3 regelverket, med hänvisning till K3 p.35.3 och Åren Åren i i flerårsöversikten flerårsöversikten har har ej räknats ej räknats om om vid vid övegång övergång till K3 regelverket, till K3-regelverket, med hänvisning med hänvisning till K3 p.35.3 till K3 och p och Förslag till resultatdisposition Förslag till resultatdisposition Moderbolaget Moderbolaget Till årsstämmans förfogande står: Till årsstämmans förfogande står: Balanserat resultat Ianspråktagande Balanserat resultat av reservfond för täckning av förlust Årets Ianspråktagande resultat av reservfond för täckning av förlust Årets resultat Kronor Styrelsen föreslår att vinsten Kronor disponeras Styrelsen föreslår enligt följande: att vinsten disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Balanseras i ny räkning Kronor Kronor Resultatet av bolagets och koncernens verksamhet samt ställning vid räkenskapsårets utgång i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. 7

8 Resultaträkning Koncernen (ksek) Not Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa Rörelsens kostnader Kostnader för utförda tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av immateriella 6 och materiella anläggningstillgångar Summa Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Summa Resultat efter finansiella poster Skatt ÅRETS RESULTAT

9 Balansräkning Koncernen (ksek) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Programvara Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 Balansräkning forts. Koncernen (ksek) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget Kapital 15 Aktiekapital (kvotvärde 0,1) Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Summa övriga långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Checkräkningskredit Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Företagsinteckningar Fakturakredit, utnyttjat belopp Ansvarsförbindelser Inga Inga 10

11 Kassaflödesanalys Koncernen (ksek) Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar enligt plan Erhållen ränta Erlagd ränta Omräkningsdifferens 1 9 Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning/minskning av omsättningstillgångar Minskning/ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella tillgångar 10, Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Försäljning av egna aktier Minskning/ökning av checkräkningskredit Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

12 Resultaträkning Moderbolaget (ksek) Not Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Summa Rörelsens kostnader Kostnader för utförda tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Nedskrivning av andelar och fordringar i koncernföretag Ränteintäkter 2 0 Räntekostnader Summa Resultat efter finansiella poster Skatt ÅRETS RESULTAT

13 Balansräkning Moderbolaget (ksek) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar 1 1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

14 Balansräkning forts. Moderbolaget (ksek) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget Kapital Bundet eget kapital 15 Aktiekapital (Antal aktier st, kvotvärde 0,1) Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Överkursfond Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Summa övriga långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit (limit 500 ksek) Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Generell borgen för Vendator Bemanning AB Vendator Callcenter AB Vendator Affärskonsult AB

15 Kassaflödesanalys Moderbolaget (ksek ) Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar enligt plan Erhållen ränta 2 0 Erlagd ränta Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Minskning/ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Årets kassaflöde 60 0 Likvida medel vid årets början 0 0 Likvida medel vid årets slut

16 Tilläggsupplysningar Allmänna upplysningar Koncernförhållanden Vendator AB (publ) är moderbolag till Vendator Affärskonsult AB, Vendator AS, Vendator Bemanning AB och Vendator System AB samt till Vendator Callcenter AB som i sin tur är moderbolag till Vendator Financial Services AB som slutligen i sin tur är moderbolag till Vendator Contact Center AB. Försäljning till koncernföretag har uppgått till ksek ( ksek). Inköp från koncernföretag har uppgått till 431 ksek (888 ksek). Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper F o m räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och 2012:1 (K3). Övergången till K3 redovisas i enlighet med kapitel 35, vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om och att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar. Effekterna av övergången redovisas i noten om övergång till K3. Koncernredovisning Vendator AB upprättar koncernredovisning. Företag där Vendator AB innehar majoriteten av rösterna på bolagsstämman och företag där Vendator AB genom avtal har ett bestämmande inflytande klassificeras som dotterföretag och konsolideras i koncernredovisningen. Uppgifter om koncernföretag finns i noten om andelar i koncernföretag. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas till verkligt värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset, och värderas initialt till anskaffningsvärdet. Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet. Dotterföretag i andra länder upprättar sin årsredovisning i utländsk valuta. Vid konsolideringen omräknas posterna i dessa företags balansoch resultaträkningar till balansdagskurs respektive avistakurs för den dag respektive affärshändelse ägde rum. De valutakursdifferenser som uppkommer redovisas i ackumulerade valutakursdifferenser i koncernens eget kapital. Rapportering för verksamhetsgrenar och geografiska marknader Koncernens verksamhetsgrenar utgörs av callcentertjänster och bemanningstjänster. Koncernen har tidigare haft en konsult- och utbildningsverksamhet som överlåtits, men som fortfarande genererar mindre provisionsintäkter. Verksamheten äger huvudsakligen rum i Sverige. Koncernen har ett företag i Norge, men det är vilande. Historiskt har enskilda projekt utförts utanför Sverige, då främst i de nordiska länderna. Intäktsredovisning Koncernens intäkter består av tjänsteuppdrag, vilka utförs på löpande räkning. Uppdrag på löpande räkning vinstavräknas i den takt arbetet utförs i enlighet med K3 kap 23. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas upp i balansräkningen som upplupna intäkter till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete. Leasingavtal Finansiella leasingavtal redovisas som anläggningstillgångar i balansräkningen och värderas initialt till det lägsta av leasingobjektets verkliga värde och nuvärde av minimileasingavgifterna vid ingången av avtalet. Skulden som hänför sig till avtalet redovisas bland räntebärande skulder. Leasingbetalningarna redovisas delade i räntekostnad och amortering av leasingskuld. Leasingavgifter för operationella leasingavtal kostnadsförs löpande. Koncernen har för närvarande endast operationella leasingavtal. 16

17 Ersättningar till anställda Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning. I koncernens företag förekommer endast avgiftsbestämda pensionsplaner. I dessa planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigande tjänster utförts. Ersättningar vid uppsägning utgår då något företag inom koncernen beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Inkomstskatter Redovisade skattekostnader inkluderar aktuella inkomstskatter och uppskjuten skatt som uppkommit till följd av temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder, beräknade i enlighet med balansräkningsmetoden. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Uppskjutna skattekostnader och intäkter till följd av temporära skillnader som uppstått under perioden redovisas i resultaträkningen på raden Uppskjuten skatt. Verkliga skattekostnader redovisas som Aktuell skatt för året. Immateriella anläggningstillgångar Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvärv och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder samt eventualförpliktelser. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Övriga immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Här ingår utgifter för köp av programvaror för bolagets IT-verksamhet. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningsprinciper har använts: Goodwill 10 %/ 20 % 10 %/ 20 % Programvaror 20 % 20 % Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt utgifter direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet för anskaffningen. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Följande avskrivningsprinciper har använts: Förbättringsutgifter på annans fastighet 25 % 25% Inventarier % % 17

18 Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar under posten Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Finansiella instrument Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3, kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar, övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. Kundfordringar och övriga fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar redovisas initialt till anskaffningsvärde och värderas sedan till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. Kassaflödesanalys In- och utbetalningar har delats upp i följande kategorier: löpande verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet. Den indirekta metoden tillämpas vid flöden från den löpande verksamheten. Moderbolagets redovisnings- och värderingsprinciper Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderbolaget som i koncernen, förutom i de fall som anges nedan. Leasingavtal Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Bokslutsdispositioner Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. Aktier och andelar i dotterföretag Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt. 18

19 Not 2 Uppskattningar och bedömningar Vendator gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan. Andelar i dotterföretag Vid varje balansdag bedömer företagsledningen i Vendator AB om det finns någon indikation på nedskrivning av andelar i dotterföretag. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivning redovisas i resultaträkningen under rubriken Resultat från andelar i dotterföretag. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar i branschvillkor. Nedskrivning av tillgångar värderade till anskaffningsvärde beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med ett marknadsmässigt avkastningskrav. Årets prövning ledde inte till någon nedskrivning. Redovisning av uppskjutna skattefordringar baserat på underskottsavdrag Vendator har ackumulerade skattemässiga underskottsavdrag uppkomna från tidigare års förluster. Sammanlagt uppgår de till 121,0 MSEK. Underskottsavdragen innebär en framtida skattefördel som kan nyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Redovisning av uppskjuten skattefordran från aktivering av skattemässiga underskottsavdrag beskrivs i redovisningsstandarden K3 kapitel 29. För att enligt K3 redovisa uppskjuten skattefordran baserat på underskottsavdrag måste två kriterier vara uppfyllda. Det första kriteriet är att det skall vara sannolikt att framtida skattepliktiga överskott kommer att genereras som underskottsavdragen kan nyttjas mot. Det andra kriteriet är att företag endast redovisar uppskjuten skattefordran i den utsträckning som det finns faktorer som övertygande talar för att tillräckliga skattepliktiga underskott kommer att finnas. Bedömning görs löpande. Resultatet under 2014 vände till vinst och koncernen redovisar även ett skattemässigt överskott. I sin bedömning av uppskjuten skattefordran har styrelsen beaktat nuvarande budget/prognoser, marknadsförutsättningar, kända kundrelationer, den historiska resultatutvecklingen samt att det enligt nuvarande svenska skatteregler inte finns någon begränsning för när i tiden utnyttjande av det skattemässiga underskottet kan ske. Styrelsen gör dock fortsatt bedömningen att inte redovisa någon del av Vendators skattemässiga underskottsavdrag i balansräkningen då det är osäkert när och i vilken omfattning de skattemässiga underskottsavdragen kommer kunna utnyttjas mot skattepliktiga vinster. Avskrivning goodwill Den större delen av Vendators goodwill är en post som tidigare skrivits av på 20 år med motiveringen att den härrör från ett förvärv som ansetts ha långsiktig strategisk betydelse för verksamheten. I och med övergången till K3 har avskrivningstiden för den goodwillposten minskat till 10 år. Övrig goodwill skrivs av på 5 år. 19

20 Not 3 Nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar och geografiska marknader Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande: Koncernen Koncernen Bemanning Callcenter Övriga intäkter Moderbolaget Moderbolaget Koncerninterna intäkter Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande: Koncernen Koncernen Sverige Moderbolaget Moderbolaget Sverige

21 Not 4 Övriga externa kostnader Upplysning om revisionsarvode Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget PwC Revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster Leasingkostnader Koncernens leasingkostnader har uppgått till ksek (4 319 ksek) och moderbolagets leasingkostnader till 353 ksek (466 ksek). Tidigare år har lokalhyra undantagits i noten om leasingsavgifter. I och med övergången till K3 ingår lokalhyra i redovisningen av 2014 års och jämförelseåret 2013 års leasingavgifter. Framtida minimileasingavgifter som kommer att erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: Koncernen Förfaller till betalning inom ett år Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år Förfaller till betalning senare än fem år Moderbolaget Förfaller till betalning inom ett år Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år Förfaller till betalning senare än fem år I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler. Avtalen om hyra av lokaler löper på tre eller fyra år med möjlighet till treåriga förlängningar. Storleken på de framtida leasingavgifterna baseras på utvecklingen av konsumentprisindex. 21

22 Not 5 Personal Koncernen Koncernen Medelantal Medelantal anställda: anställda: Män Män Kvinnor Kvinnor Löner och Löner andra och ersättningar: andra ersättningar: Styrelse och Styrelse verkställande och verkställande direktör direktör Övriga anställda Övriga anställda Sociala kostnader: Sociala kostnader: Pensionskostnader Pensionskostnader för styrelse för och styrelse verkställande och verkställande direktör direktör Pensionskostnader Pensionskostnader för övriga för anställda övriga anställda Sociala avgifter Sociala enligt avgifter lag enligt och avtal lag och avtal Summa ersättningar Summa ersättningar och sociala och kostnader sociala kostnader Moderbolaget Moderbolaget Medelantal Medelantal anställda: anställda: Män Män Kvinnor Kvinnor Löner och Löner andra och ersättningar: andra ersättningar: Styrelse och Styrelse verkställande och verkställande direktör direktör Övriga anställda Övriga anställda Sociala kostnader: Sociala kostnader: Pensionskostnader Pensionskostnader för styrelse för och styrelse verkställande och verkställande direktör direktör Pensionskostnader Pensionskostnader för övriga för anställda övriga anställda Sociala avgifter Sociala enligt avgifter lag enligt och avtal lag och avtal Summa ersättningar Summa ersättningar och sociala och kostnader sociala kostnader

23 Not 5 Personal fort. Ersättning och andra förmåner till styrelse under 2014: Styrelsearvode Konsultarvode Lön Tantiem Summa Pensionskostnad Lennart Torstensson Christian Paulsson Anders Carlén Peter Öster Summa Ersättning och andra förmåner till verkställande direktör under 2014: Lön Tantiem Summa Pensionskostnad Erik Rönnby Summa Det finns inga avtal om avgångsvederlag för verkställande direktör eller andra ledande befattningshavare. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på varav Antal på varav balansdagen män balansdagen män Koncernen Styrelseledamöter 5 100% 3 100% Verkställande direktör 1 100% 1 100% 23

24 Not 6 Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar Koncernen Goodwill Programvara Förbättringsutgifter på annans fastighet Inventarier Moderbolaget Inventarier Not 7 Skatt på årets resultat Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget Redovisat resultat före skatt Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22 %) Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter Skatteeffekt av nyttjande av skattemässiga underskott Redovisad skattekostnad Not 8 Goodwill Koncernen Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Bokfört värde

25 Not 9 Programvara Koncernen Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet Koncernen Koncernen Ingående Ingående anskaffningsvärde anskaffningsvärde Årets Årets investeringar investeringar Utgående Utgående anskaffningsvärde anskaffningsvärde Ingående Ingående avskrivningar avskrivningar Årets Årets avskrivningar avskrivningar Utgående Utgående ackumulerade ackumulerade avskrivningar avskrivningar Bokfört Bokfört värde värde Not 11 Inventarier Koncernen Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Årets försäljningar/utrangeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde

26 Not 12 Andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående anskaffningsvärde Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Bokfört värde Företag Org nr Säte Andelar / Bokfört Kapitalandel värde Vendator System AB Stockholm 600/100% Vendator Affärskonsult AB Stockholm 1 000/100% 0 Vendator Bemanning AB Stockholm 1 268/100% Vendator AS Skedsmo /100% 0 Vendator Callcenter AB Stockholm /100% Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Intäkter Lokalhyror Övrigt Moderbolaget Övrigt Not 14 Likvida medel Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget Banktillgodohavanden Banktillgodohavanden

27 Not 15 Eget kapital Koncernen Aktiekapital Belopp vid årets ingång Enligt balansräkningen innevarande år Övrigt tillskjutet kapital Belopp vid årets ingång Enligt balansräkningen innevarande år Annat eget kapital Belopp vid årets ingång Omräkningsdifferens 1 9 Försäljning av egna aktier Årets resultat Enligt balansräkningen innevarande år Summa Eget Kapital vid årets utgång Moderbolaget Aktiekapital Belopp vid årets ingång Enligt balansräkningen innevarande år Reservfond Belopp vid årets ingång Ianspråktagande av reservfond för täckning av förlust Enligt balansräkningen innevarande år Summa Bundet Eget Kapital vid årets utgång Fritt Eget Kapital Belopp vid årets ingång Ianspråktagande av reservfond för täckning av förlust Årets Resultat Enligt balansräkningen innevarande år Summa Fritt Eget Kapital vid årets utgång Summa Eget Kapital vid årets utgång Aktiekapitalet bestod per av st stamaktier fördelat på st A-aktier och st B-aktier, var och en på nominellt 0,1 kr. Stamaktier av serie A äger en röst vardera, medan stamaktier av serie B äger en tiondels röst vardera. Under 2014 har st A-aktier konverterats till B-aktier. Under 2012 emitterades st teckningsoptioner, varav st är kvar i bolagets ägo, med rätt till nyteckning av st aktier. Efter utspädning p g a dessa optioner är det maximala antalet aktier st. Aktieägarna har lämnat aktieägaretillskott som uppgår till totalt ksek (2 600 ksek). 27

28 Not 16 Checkräkningskredit Av den beviljade krediten för koncernen på ksek ( ksek) har 0 ksek (6 992 ksek) utnyttjats. Moderbolaget har ej längre någon checkräkningskredit. Föregående år utnyttjade moderbolaget 267 ksek av den beviljade krediten på 500 ksek. Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Semesterlöneskuld Löner & bonus Sociala avgifter Förutbetalda intäkter Övrigt Moderbolaget Semesterlöneskuld Sociala avgifter Löner & bonus Övrigt Not 18 Effekter av övergång till K3 Detta är den första koncernårsredovisning för Vendator AB som upprättas enligt BFN:s Allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). De redovisningsprinciper som nämns ovan har tillämpats när koncernredovisningen upprättats per den 31 december 2014 och för den jämförande information som presenteras per den 31 december 2013, samt vid upprättandet av rapporten över periodens ingående finansiella ställning (ingångsbalansräkningen) per den 1 januari 2013 (koncernens tidpunkt för övergång till K3). Övergången till K3 redovisas i enlighet med kapitel 35, Första gången detta allmänna råd tillämpas. Vid en övergång till K3 skall en förstagångstillämpare upprätta en ingångsbalansräkning i vilken K3:s redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas retroaktivt. När koncernens ingångsbalansräkning enligt K3 upprättades justerades belopp som i tidigare årsredovisningar rapporterats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd. En förklaring till hur övergången från tidigare redovisningsprinciper har påverkat koncernens ställning visas i de tabeller som följer nedan och i noten som hör till dessa. Följande ändringar av redovisningsprinciper och övergångsbestämmelser påverkar koncernen: - Majoriteten av koncernens goodwill skrevs tidigare av på 20 år men avskrivningstiden har nu ändrats till 10 år. En justering görs så att den goodwillposten får den storlek den hade haft om avskrivningstiden från början satts till 10 år. - De företagsförvärv som gjorts före tidpunkten för övergång har inte räknats om retroaktivt i ingångsbalansräkningen. - De koncernbidrag som t o m räkenskapsåret 2012 inte redovisats som bokslutsdispositioner har inte klassificerats om i ingångsbalansräkningen. - Koncernens redovisning av eget kapital har förändrats. Eget kapital redovisas på raderna Aktiekapital, Övrigt tillskjutet kapital och Annat eget kapital inklusive årets resultat. För moderbolaget har övergången till K3 inte inneburit några förändringar av värdering eller presentation i årsredovisningen, varken för 2013 eller Detta innebär att ingångsbalansräkningen för 2014 är lika med utgående balans i föregående period. 28

29 Ingångsbalansräkning per Utgående Ingående balans 2012 balans 2013 enligt tidigare enligt K3 KONCERNEN (ksek) Not principer Justering reglerna TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill a Programvara Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget Kapital Aktiekapital (kvotvärde 0,1) Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsdifferens Ansamlad förlust Årets resultat Annat eget kapital inkl årets resultat a Summa eget kapital Långfristiga skulder Summa övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Bokslutskommuniké, Förbättrat resultat i fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet 2014 visade Vendator ett positivt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 2,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR Förvaltningsberättelse. The Boston Consulting Group Nordic AB Org.nr

ÅRSREDOVISNING FÖR Förvaltningsberättelse. The Boston Consulting Group Nordic AB Org.nr 1 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR 2015 Styrelsen och verkställande direktören för The Boston Consulting Group Nordic AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Waystream Holding AB (publ) Org nr 556904-6476

Waystream Holding AB (publ) Org nr 556904-6476 Styrelse och verkställande direktören för Waystream Holding AB (publ) Org nr 556904-6476 får härmed avge Koncernredovisning för räkenskapsåren 2013 och 2014 Resultaträkning - koncernen Belopp i SEK Not

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Medfield Diagnostics AB Org nr 556677-9871 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135. Årsredovisningen omfattar Bolag Selfhelpgruppen AB Org nr 556562-9135 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Förändringar

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 1(17) WYA Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. XTZ Group AB

Årsredovisning. XTZ Group AB Årsredovisning för XTZ Group AB 556504-4947 Räkenskapsåret 2016 1 (10) Styrelsen för XTZ Group AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2012 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer