Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde"

Transkript

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden (11) Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde Tid: Tisdagen den 10 februari 2004, kl Plats: Kommunalhuset, sammanträdesrum 373 Ärenden Val av justerare 1 Information om Vägverkets förstudie/beslutsunderlag för väg 45 Vänersborg-Valnäs (E18), N. Vänersborg Värmlands läns gräns, objektnr Miljö- och hälsoskyddskontoret Dnr Ansökan om dispens för tömning av slamavskiljare Claudia Syberichs, Brålanda Fastighet Skerrud 1:37 Dnr Handl. och förslag till beslut bifogas 3 Ekonomisk analys och verksamhetsbeskrivning för år 2003 Miljö- och hälsoskyddskontoret Dnr Handl. och förslag till beslut bifogas 4 Delegationsbeslut enligt delegationsordningen: se bilaga 5 Meddelanden om inkomna skriveler se bilaga

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden (11) 6 Inbjudningar till kurser och konferenser 7 Övriga ärenden Ev. förhinder skall anmälan till expeditionen, tel eller

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden (11) Ärende nr 4 BESLUT ENLIGT DELEGATIONSORDNINGEN MILJÖBALKEN FÖRORDNING OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD MIL DELE Föreläggande om försiktighetsåtgärder - anmälan om miljöfarlig verksamhet Datum Fastighet: Stallet 1 Diarenummer Bröderna Brandt Personbilar AB / Norsk Hydro Box Vänersborg MIL DELE Föreläggande om försiktighetsåtgärder - anmälan om miljöfarlig verksamhet Datum Fastighet: Rektangeln 5 Diarenummer Preem Petroleum AB Stampgatan Vänersborg MIL DELE Föreläggande om försiktighetsåtgärder - anmälan om miljöfarlig verksamhet Datum Fastighet: Sörbyn 1:78 Diarenummer OK-Q8 AB/IDS Aminogatan Mölndal MIL DELE Föreläggande om försiktighetsåtgärder - anmälan av miljöfarlig verksamhet, Skräcklans vattenverk Datum Fastighet: Lagern 10 Diarenummer Va-verket Residensgatan Vänersborg MIL DELE Föreläggande om försiktighetsåtgärder - anmälan om miljöfarlig verksamhet Datum Fastighet: Restad 3:3, h us 78 Diarenummer Måltidslösningar AB Kungsladugårdsvägen Vänersborg MIL DELE Föreläggande om försiktighetsåtgärder - anmälan om miljöfarlig verksamhet Datum Fastighet: Frändefors 1:18 Diarenummer Frändefors Oljehall Riksvägen Frändefors MIL DELE Föreläggande om försiktighetsåtgärder Datum Fastighet: Trym 3 Diarenummer VBG Produkter AB Box Vänersborg

4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden (11) MIL DELE Beslut om klassificering enligt taxa Datum Fastighet: Verkmästaren 28 Diarenummer SP Contract AB Nygatan Vänersborg MIL DELE Beslut om klassificering enligt taxa Datum Fastighet: Jonsängen 1:42 (Swerock) Diarenummer Swerock AB Region Mellersta Box Linköping MIL DELE Beslut om klassificering enligt taxa Datum Fastighet: Lövkojan 19 Diarenummer CW Carlsson Tryckeri AB Box Vänersborg MIL DELE Föreläggande om försiktighetsåtgärder - anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet Datum Fastighet: Stallet 1 Diarenummer Bröderna Brandt Personbilar AB Johannesbergsvägen Vänersborg MIL TJÄNS Svar på inkommen miljörapport för 2002 och 2003 Datum Fastighet: Holmen 5:1 Diarenummer Väner Torv AB Box Vålberg KEM TJÄNS Uppfylld informationsplikt angående installation av cistern Datum Fastighet: Lönnhult 1:19 Diarenummer Bjurström, Gösta Lönnhult Frändefors KEM TJÄNS Ingen erinran efter återkommande kontroll av cistern Datum Fastighet: Hol 24:1 Diarenummer Sundström, Bernt Hol Larsgården Västra Tunhem AVL DELE Förlängd genomförandetid för förbättring av avloppsanläggningen Datum Fastighet: Binäs 1:42 Diarenummer Jakobsson, Anita Binäs Frändefors AVL DELE Råd vid ändring av enskild avloppsanläggning Datum Fastighet: Tjärtakan 1:35 Diarenummer Hallsten, Rolf Tjärtakan Frändefors AVL DELE Råd vid ändring av enskild avloppsanläggning Datum Fastighet: Buxåsen 1:17 Diarenummer Alm, Joachim Kolhuset Färgelanda

5 Miljö- och hälsoskyddsnämnden (11) AVL DELE Tillstånd för enskild avloppsanläggning på fastigheterna Bollungen 1:23 och 1:29 Datum Fastighet: Bollungen 1:29 Diarenummer Johansson, Stig och Carina Källstorp 3, Diket Högsäter AVL DELE Tillstånd till enskild avloppsanläggning Datum Fastighet: Öxnereds bangård Diarenummer Skanska Sverige AB Box Trollhättan AVL DELE Föreläggande om förbättrad avloppsrening Datum Fastighet: xx Diarenummer NN xx Brålanda AVL DELE Föreläggande om förbättrad avloppsrening Datum Fastighet: xx Diarenummer NN xx Frändefors AVL DELE Tillstånd till enskild avloppsanläggning Datum Fastighet: Sannebo 1:10, del av Diarenummer Carlström, Niclas Anders Jonsgården Grästorp AVL DELE Råd vid ändring av enskild avloppsanläggning Datum Fastighet: Kopperud 1:9 Diarenummer Hallsten, Arne Kopperud Frändefors VPU DELE Föreläggande om försiktighetsmått vid installation av värmepumpanläggning Datum Fastighet: Källeberg 12:8 Diarenummer Dahlqvist, Roy Nygatan Brålanda VPU DELE Föreläggande om försiktighetsmått vid installation av värmepump Datum Fastighet: Lindormen 6 Diarenummer Schrewelius, Stephan Lilleskogsvägen Vargön Datum Fastighet: Orion 6 Diarenummer Börretzen, Liss och Jens Restadvägen Vänersborg Datum Fastighet: Trumman 3 Diarenummer Lind, Håkan Dalaborgsvägen Vänersborg

6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden (11) Datum Fastighet: Uranus 7 Diarenummer Wetterling, Thomas och Marie Vimpelgatan Vänersborg Datum Fastighet: Karlavagnen 17 Diarenummer Åkerfeldt, Peter och Anna Lejdaregatan Vänersborg Datum Fastighet: Orion 13 Diarenummer Ohlsson, Bo Restadvägen Vänersborg Datum Fastighet: Säckpipan 9 Diarenummer Svensson, Alf Sekundantvägen Vänersborg Datum Fastighet: Blodnävan 2 Diarenummer Lundqvist, Vidar Tussilagovägen Vargön Datum Fastighet: Äggsvampen 10 Diarenummer Jacobsson, Lars Gamla vägen Vänersborg Datum Fastighet: Gullhönan 4 Diarenummer Nielsen, Birgit Tomtevägen Vänersborg HÄL DELE Råd vid anmälan om lokal för hygienisk behandling Datum Fastighet: Källeberg 7:30 Diarenummer Björk, Margareta Storgatan Brålanda HÄL DELE Föreläggande om egenkontroll för verksamhet i ungdomsoch föreningsgård Datum Fastighet: Haren 7 Diarenummer Ungdomsföreningen Viljan Storgatan Vänersborg BYG ÖVR Ansökan om bygglov för uppförande av fågeltorn vid Hullsjön Datum Byggnadsnämnden Diarenummer Vänersborgs kommun Vänersborg

7 Miljö- och hälsoskyddsnämnden (11) AVFALLSFÖRORDNINGEN REN DELE Beslut om hämtning av hushållsavfall - varje kvartal Datum Fastighet: Finngårdsred 2:26 Diarenummer Svensson, Hans Alvar Finngårdsred Vänersborg REN DELE Beslut om hämtning av hushållsavfall - var fjärde vecka Datum Fastighet: Stenshult 2:11 Diarenummer Johansson, Ture Öxneredsvägen Vänersborg REN DELE Beslut om hämtning av hushållsavfall - två gånger per år Datum Fastighet: Åstebo 1:54 Diarenummer Hjelmqvist, Joan Sikhall Brålanda REN DELE Beslut om hämtning av hushållsavfall - två gånger per år Datum Fastighet: Ramneberg 2:4 Diarenummer Johansson, Ragnar Torpet Vänersborg REN DELE Beslut om hämtning av hushållsavfall - varje kvartal Datum Fastighet: Kristallen 1 Diarenummer Ekelöv, Ragnar Siggestorpsvägen Vargön REN DELE Beslut om hämtning av hushållsavfall - var fjärde vecka Datum Fastighet: Artorp 1:3 Diarenummer Olsson, Sven Artorp Vänersborg REN DELE Beslut om hämtning av hushållsavfall - var fjärde vecka Datum Fastighet: Spinnaren 3 Diarenummer Andersson, Thorvald Västra Vägen Vargön LIVSMEDELSLAGEN LIVSMEDELSFÖRORDNINGEN LIV DELE Godkännande av livsmedelslokal, café och lunchservering Datum Fastighet: Penséen 6 och 17 Diarenummer Mollington, Ammi Torpa Grästorp LIV DELE Anmälan om ändring av livsmedelslokal Datum Fastighet: Renen 7 Diarenummer Dello Sport Edsvägen Vänersborg

8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden (11) LIV DELE Fastställelse av egenkontrollprogram Datum Fastighet: Skatan 2 Diarenummer Kastanjevägens förskola Kastanjevägen VÄNERSBORG LIV TJÄNS Fastställelse av egenkontrollprogram för verksamheten Datum Fastighet: Esslingetorp 9:1 Diarenummer Roys Chark AB Göteborgsvägen Brålanda MEDDELANDEN OM AVGÅENDE YTTRANDEN Delegationsbeslut MIL YTT Yttrande till länsstyrelsen över anmälan från TRAAB om import av organiskt avfall från Norge Datum Fastighet: Kvarntorp 2:1 Diarenummer Trestadsregionens Avfalls AB Heljestorp Vänersborg HÄL YTT Yttrande till polismyndigheten över ansökan om streetracing på Borrgatan, Trestads Center (A /04) Datum Fastighet: Borrgatan Diarenummer Johansson, Michael Box Vänersborg BYG YTT Yttrande till bygglovsenheten över förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Datum Fastighet: Botered 3:33 Diarenummer Emilsson, Kenth Hästskovägen Vänersborg BYG YTT Yttrande till bygglovsenheten över bygglovsansökan om ändrad användning i flerbostadshus Datum Fastighet: Lövkojan 17 Diarenummer Alab Alvar Larsson AB Stampgatan Vänersborg BYG YTT Yttrande till bygglovsenheten över bygglovsansökan om nybyggnad av affärs- och industrilokaler Datum Fastighet: Räfflan 2 Diarenummer Apell, Sven Margretebergsvägen Vargön

9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden (11) BYG YTT Yttrande till bygglovsenheten över bygglovsansökan om nybyggnation av fritidshus samt carport/förråd Datum Fastighet: Sannebo 1:10 Diarenummer Carlström, Niclas Anders Jonsgården Grästorp BYG YTT Yttrande till bygglovsenheten över bygganmälan om installation av eldstad Datum Fastighet: Sörbyn 11:3 Diarenummer Carlsson, Eva Allégatan Brålanda BYG YTT Yttrande till bygglovsenheten över bygglovsansökan om ändrad användning av kontorslokaler (från kontor till tandläkarmottagning och lägenhet) Datum Fastighet: Näckrosen 8 Diarenummer Odelius Fastighetsförvaltning Box Vänersborg BYG YTT Yttrande till bygglovsenheten över bygglovsansökan om ändrad användning i flerbostadshus (från lägenheter till lokaler) Datum Fastighet: Tärnan 5 Diarenummer AB Vänersborgsbostäder Vallgatan Vänersborg BYG YTT Yttrande till bygglovsenheten över bygglovsansökan om nybyggnad av gäststuga/förråd Datum Fastighet: Rörvik 1:12 Diarenummer Mårtensson, Ulf Bokvägen Trollhättan BYG YTT Yttrande till bygglovsenheten över bygganmälan om installation av eldstad Datum Fastighet: Cymbalen 6 Diarenummer Persson, Magnus Sekundantvägen Vänersborg BYG YTT Yttrande till bygglovsenheten över bygganmälan om installation av eldstad Datum Fastighet: Tabellen 2 Diarenummer Fredriksson, Thomas Vinkelvägen Vänersborg BYG YTT Yttrande till bygglovsenheten över bygglovsansökan om tillbyggnad av fritidshus Datum Fastighet: Långsjö 1:13 Diarenummer Milling, Lena Sofies Plass Oslo, Norge

10 Miljö- och hälsoskyddsnämnden (11) BYG YTT Yttrande till bygglovsenheten över bygganmälan om installation av eldstad Datum Fastighet: Tunnan 4 Diarenummer Stahre Pålsson, Ulla Barrstigen Vänersborg BYG YTT Yttrande till bygglovsenheten över bygglovsansökan om tillbyggnad av fritidshus Datum Fastighet: Gällnäsudde 1:11 Diarenummer Johansson, Åke Vadarevägen Trollhättan BYG YTT Yttrande till bygglovsenheten över bygganmälan om installation av eldstad Datum Fastighet: Venus 1 Diarenummer Johansson, Thore Kanotgatan Vänersborg BYG YTT Yttrande till bygglovsenheten över bygglovsansökan om nybyggnad av garage Datum Fastighet: Hopperud 1:76 Diarenummer Lönnkrans, Bengt Hopperud Brålanda BYG YTT Yttrande till bygglovsenheten över bygglovsansökan om tillbyggnad av djurstall Datum Fastighet: Nunntorp 1:14 Diarenummer Nuntorps Naturbruksgymnasium Brålanda LIV YTT Yttrande till Socialförvaltningen över utökad serveringstid och serveringsyta Datum Fastighet: Sörbyn 16:1 Diarenummer Brålanda Värdshus AB NAT SKRI Begäran om dispens från strandskydd vid anläggande av fågeltorn på fastigheten Mulltorp 1:6, samt dispens från landskapsbildsskydd i samband med detta, vid Hullsjön i Vänersborgs kommun Datum Länsstyrelsen Västra Götaland Diarenummer Vänersborg Vänersborg

11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden (11) Ärende nr 5 MEDDELANDEN OM INKOMNA SKRIVELSER NAT MEDD Beslut , dnr : Ombyggnad av detaljdistributionsnätet vid Riddarmyren i Vänersborgs kommun - Vattenfall Service Syd AB, Mellerud Datum Länsstyrelsen Västra Götaland Diarenummer Vänersborgs Vänersborg MIL MEDD Protokoll angående utökat samrådsmöte för tillståndsansökan enligt 9 kap. miljöbalken Trollhättan- Vänersborgs flygplats Datum Scandiaconsult Sverige AB Diarenummer Box Göteborg

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2010-11-23 1(25) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 23 november 2010, kl 14.00-15.15 Per Pettersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45) Plats och tid Kommunhuset, rum 367, klockan 13.00-17.00 Beslutande Bengt Holmkvist (M), ordf. Hans-Erik Aronsson (M) Hans-Peter Nielsen (KD), tjg för Ingemar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-10-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2010-10-21 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Krokoms kommunhus, Ansättenrummet kl 08.00 12.00, 13.00 15.00 Kurt-Olov Göransson, C, 2:e vice ordförande May Johansson,

Läs mer

Agneta Andersson Urval: Händelse - Händelsedatum: '2015-04-15...2015-05-12'; Händelsekategorikod: 'DELB' Ansökan om bygglov för fasadändring

Agneta Andersson Urval: Händelse - Händelsedatum: '2015-04-15...2015-05-12'; Händelsekategorikod: 'DELB' Ansökan om bygglov för fasadändring Postlista 1 av 26 Östhammars kommun 2015-05-13 Agneta Andersson Urval: - datum: '2015-04-15...'; kategorikod: 'DELB' kategori BMN-2015-963 Patrik Karlström datum 2015-04-15 ÖSTHAMMAR 5:130 SBN-2014-3099

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (19) 2009 11 18 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum B, Åseda kl 13.30 16.30 Beslutande Ingemar Hugosson (c ) Sven Olof Engstrand (c) Arne Karlsson

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-05-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL _..,, Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-11-19 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-11-19 kl 15:05-15:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 138 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp, kl.18:30-20:20 Beslutande Sandberg, Ronny (s), ordförande 89-104 Malm, Arne (c) 89-104 Bresman, Lennart (m) 89-104 Vernersson-Persson, Christina (s) 89-104 Cronbring,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-12-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-04-16 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-04-16 kl 15:00-15:45 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-09-25 1 (29) Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 25 september 2013 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Presidiemöte 7 september Kl 10.00, Angarnsrummet

Presidiemöte 7 september Kl 10.00, Angarnsrummet K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2012-09-11 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Presidiemöte 7 september Kl 10.00, Angarnsrummet Kallade tjänstemän Inga-Lill Segnestam,

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare 1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2013-05-29 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2013-05-29, kl 10:00-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 1(35) Plats och tid Mariehamn, kl. 09.00.12.15 Beslutande Sievert Andersson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s) Ivan Gunnarsson (c) Agneta Bergman (s) Lennart Davidsson (kd) Sven

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2006-11-21 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 14.00-16.20 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson

Läs mer

att lägga inspektionsrapporterna till handlingarna

att lägga inspektionsrapporterna till handlingarna 2011-06-22 Sida 3 (38) 115 Inspektionsrapporter miljöskyddsärenden Miljöskyddsinspektör Lars Lindh Svetsaren 2 Lumbalia Lack Dnr M 380/11 Falkberget 24 Tranås Bensin & Livs AB Dnr M 333/11 Hästdroskan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

LILLA EpETS KOMMUN. Miljö-och byggnämndens protokoll ~.~ ~_~-_ .._. "~ _ f ~ ~--- w. -_~

LILLA EpETS KOMMUN. Miljö-och byggnämndens protokoll ~.~ ~_~-_ .._. ~ _ f ~ ~--- w. -_~ .,,.r `~"'~' ~~ R~ ~_~/ LILLA EpETS KOMMUN Miljö-och byggnämndens protokoll ~.~ ~_~-_ Datum: Onsdagen den 27 mars Tid: 17:00 18:30 Plats: Elfl~ungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Onsdagen den 27

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (251) Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2006-01-19

11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (251) Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2006-01-19 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (251) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2006-01-19, kl. 13.30 16.20 Beslutande Johan Svensson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2007-01-30 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 15.00-17.30 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plan- och miljönämnden 2010-12-08 2 98 Dnr 2010 Budgetuppföljningsrapport Från ekonomikontoret föreligger budgetuppföljningsrapport för plan- och miljökontoret avseende perioden jan-nov 2010. Riktpunkten

Läs mer

J ( J&?^ Roland Larsson

J ( J&?^ Roland Larsson NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-03-26 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-03-26 kl 13.20-13.55 Beslutande Enligt förteckning övriga deltagande

Läs mer

Före nämndens sammanträde informerade va-ingenjör Katarina Tano ang vattenskyddsområde. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 40-57 Britt Rönnkvist

Före nämndens sammanträde informerade va-ingenjör Katarina Tano ang vattenskyddsområde. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 40-57 Britt Rönnkvist 1(33) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, tisdag 6 maj 2014, kl 08.30 12.30 ande Ethel Björkman (S), Ordförande Närvarande ersättare Tore Alm (S), ersättare för Maj-Lis Nilsson (S) Tom Johansson (S) Lennart

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Kommunförvaltningen, 2012-08-21

Kommunförvaltningen, 2012-08-21 2012-08-14 1(30) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-08-14, kl 08.00-10.30 Beslutande B. Anders Larsson (m), tjänstgörande ersättare, 83-95, 97-106 Birger Larsson (fp), 1:a vice ordförande (ordförande

Läs mer