Den trygga känslan av säkerhet. Elektriska öppningssystem för rök-brandgasventilation och naturlig komfortventilation. Powering your ideas!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den trygga känslan av säkerhet. Elektriska öppningssystem för rök-brandgasventilation och naturlig komfortventilation. Powering your ideas!"

Transkript

1 Den trygga känslan av säkerhet Elektriska öppningssystem för rök-brandgasventilation och naturlig komfortventilation Powering your ideas!

2 1 Rök- och brandgasventilation: Vad är det? Rök- och brandgasventilation räddar människoliv En byggnad brinner. Människor rusar omkring. Nu handlar det i första hand om att rädda liv och förhindra materiella skador. I den situationen är rök- och brandgasventilation en av de viktigaste säkerhetsanordningarna i de t tekniska brandskyddet. Genom effektiv rök- och brandgasventilation hålls utrymnings- och räddningsvägarna fria. Stora skador kan förhindras. Rök och brandgaser är orsaken till ca 90 % av antalet brandoffer. Dessutom orsakar rök- och brandgaser i många fall stora egendomsskador. Med hjälp av rök- och brandgasventilationssystem minskas koncentrationen av rök och brandgaser genom att de effektivt leds ut ur byggnaden. Faran begränsas i god tid till ett minimum, innan röken har spridit sig i byggnaden och gjort utrymningsvägarna oframkomliga. Funktionsprincip Utan rök- och brandgasventilation Utan rök- och brandgasventilation samlar sig den giftiga brandröken i byggnaden. Det innebär en extremt hög riskpotential. Med rök- och brandgasventilation När rök- och brandgasventilation används tilluftsöppningar långt ned på en vägg och frånluftsöppningar högt upp på en vägg eller i taket röken begränsas till ett stabilt gränsskikt över den nivå där människor befinner sig. Det gör att utrymningsvägarna hålls fria. 2

3 Tänk på att Trygghet är ett av de grundläggande mänskliga behoven oavsett var eller i vilket läge i livet vi befinner oss. Det viktigaste med den teknik vi använder är att den alltid skall fungera felfritt och utlösas snabbt. Då går det att evakuera människor effektivt och rädda människoliv. Vårt breda sortiment av motorer, styrenheter och annan utrustning gör D+H till din pålitliga partner för effektiv rökventilation. Motorerna från D+H öppnar fönster för rökventilation på ett snabbt och säkert sätt Rökventilationsknappen finns även med inbyggd funktion för komfortventilation 3

4 2 Användning Rök- och brandgasventilation: och funktion Det måste fungera snabbt och varje gång Det är principen som effektiv rökventilation måste bygga på. Och enligt den arbetar vi sedan över 40 år. Vår teknik bygger på rökdetektorer som omedelbart reagerar vid rökutveckling. Öppningarna för rökventilation öppnas då på kortast möjliga tid av en elmotor. För att skapa ett luftflöde måste även tilluftsöppningar öppnas i den nedre delen av byggnaden. Rök, brandgaser och värme leds omedelbart ut av den termiska drivkraften så att utrymnings- och räddningsvägarna blir mindre rökiga. D+H är specialist inom området rökoch värmeventilation och erbjuder ett stort spektrum av effektiva komponenter och system. Kompaktcentral för rökventilation med inbyggda knappar för rök- och komfortventilation Produkt: Rökventilationscentral RZN 4503-T Användning: Till exempel trapphus i byggnader Rökdetektor Produkt: Rökdetektor Användning: Automatisk rökdetektering i slutna utrymmen Manövertablå Produkt: RT 45 / RT 45-LT Knapp med inbyggd funktion för komfortventilation som tillval Användning: Till exempel trapphus i byggnader Kedje- och kuggstångsmotorer Produkt: Fönstermotor med inbyggd motorelektronik Användning: Fasadfönster, takfönster, takluckor 4

5 Rökventilationssystem Automatisk rökdetektor Optisk rökdetektor som använder strålljusprincipen för automatisk utlösning vid brandrök. Finns även som termodifferentialdetektor Rökventilationsmotor Eldrivna kedje- och kuggstångsmotorer för öppning av fönster och luckor vid brand och för komfortventilation. Rökventilationstablå Rumstermostat Elektrisk brytare för manuell utlösning av rök- och brandgasventilation. Indikering av drift- och larmtillstånd med hjälp av lysdioddisplay. Styrcentral för rökventilation Centralen är utrustad med en lång rad funktioner för styrning och övervakning av rök- och brandgasventilation och har även en nödströmförsörjning för 72 timmars drift. Automatisk ventilationsstyrning efter rumstemperatur. Larmdon Vind-/ regndetektor Ventilationsknapp Brandklocka, larmsiren eller blinkljus för akustiskt och optiskt larm vid brand. Väderberoende ventilationsstyrning. Vid regn och stark vind stängs fönstren automatiskt. Steglös manövrering av rök- och komfortventilation samt till- och frånkoppling av väder- och temperaturautomatik. 5

6 T E C H N I K F Ü R I D E E N 3 EU-standard EN för säkerhet Kompletta systemlösningar EN anger krav och provningsmetoder för naturlig rökventilation med en naturlig rök- och brandgasventilationsenhet (NSHEV). Denna kompletta systemlösning består av ett fönster eller en taklucka och en elektromekanisk motor. För att erbjuda maximal säkerhet till alla som dagligen uppehåller sig i byggnaden är det viktigt att ventilationsenheten för rök/värme uppfyller denna standard. D+H har gått i bräschen genom att inleda samarbete med olika systemtillverkare. Vi erbjuder ett brett sortiment av certifierade system från ledande systemleverantörer. För dig innebär det att du har största möjliga urval och stor flexibilitet vid valet av ventilationsenhet. EURO-RWA Rök- och värmeventilationsenhet enligt EN Aluminiumprofilsystem Dobler R Hueck-Hartmann Schüco Takluckor Lamellfönster Glasbau Hahn Takfönster Stort urval av certifierade system 6

7 Säkerhet på alla kontinenter International Standard Organization (ISO) har antagit alla krav gällande rökventilation från EN Var på jorden du än har ditt hem, har du maximal säkerhet med en D+H-produkt som följer den europeiska standarden EN EURO-RWA: stort urval stor flexibilitet Komplett lösning enligt EN Beståndsdelar: Fönster resp. taklucka och motor (NSHEV). Stort urval av certifierade system för fasader och tak Testat för höga vindstyrkor och snölaster Kan erbjudas med dolda motorlösningar Många motortyper kan användas Stora fönstermått och fönstervikter tillåtna Mycket gynnsamma aerodynamiska värden För mer informationen om kompletta systemlösningar från EURO-RWA besök vår hemsida: ZERTIFIZIERT EN D+H EURO RWA CERTIFIED D+H EURO SHEV En komplett systemlösning enligt EN , en s.k. NSHEV, består av fönster respektive taklucka med kuggstångsmotor (vänster) eller kedjemotor (höger) 7

8 4 Hisschakt LSC Lift Smoke Control ger säker energibesparing Med säkerhet sparar du energi? Om du frågar oss kan vi inte föreställa oss något annat. För att förse hisschaktet med friskluft och säkerställa att brandrök obehindrat kan ledas ut vid brand försåg man tidigare hisschakten med permanenta öppningar högst upp i schaktet i enlighet med LBO (tysk byggnorm). De permanenta öppningarna skapar en lucka i byggnadens värmeisolering. Resultat: Luft som stiger uppåt i schaktet pga av den termiska effekten (skorstenseffekten), drar ut varm luft genom springorna i dörrarna till schaktet som sedan obehindrat leds ut genom öppningen i schakt-toppen rent energislöseri! 4 Lift Smoke Control LSC-Basic Systemkomponenter Rökventilationssystem Filterhus Sugrör Taklucka Styrcentral RZN 4503-T med inbyggd knapp för komfortventilation och utlösningsknapp för rökventilation Temperaturgivare CO 2 -sensor, tillval 5 3 8

9 LSC Lift Smoke Control förhindrar onödiga energiförluster genom att schaktöppningen är elektriskt manövrerad. Det gör att okontrollerad vädring av byggnaden förhindras. Vad har du att vinna? Lägre uppvärmningskostnader Säker utrymning vid brand tack vare intelligent styrning Vill du veta hur du kan spara energi? Använd energiprogrammet på vår hemsida: LSC 1 2 Lift Smoke Control LSC-Premium Funktionsprincip Systemkomponenter 1 Styrcentral LSC-Premium Rökventilationssystem integrerat i LSC-Premium Sugrör Filterhus Manuell utlösningsknapp Lamellfönster Rökdetektor för övervakning av huvudutrymningsplanet 5 En kombination av hisschakt och trapphus är möjlig med ett styrsystem. RÖKVENTILATION I HISSCHAKT L I F T S M O K E C O N T R O L 9

10 5 Naturlig ventilation vad är det? Du styr klimatet! Människor på alla kontinenter har en sak gemensamt ett uttalat behov av frisk luft, naturligt ljus och behaglig temperatur. I många moderna byggnader kan dessa behov ändå inte tillgodoses. Vanliga orsaker till det är byggnadsbeklädnader som förhindrar en naturlig luftväxling. Utöver det finns faktorer som förhöjd termisk belastning pga stora glasytor och modern kontorsutrustning. En effektiv lösning är principen för naturlig ventilation. Den beskriver luftväxlingen i byggnader som orsakas av naturliga tryckskillnader till följd av vind- och temperaturskillnader. Redan idag finns det i många länder föreskrifter för luftväxlingen i enskilda rum, t.ex. arbetsrum, samlingslokaler och bostäder. Uppenbara fördelar med naturlig ventilation: Angenämt rumsklimat som användaren själv kan påverka Lägre investeringskostnader Lägre energiförbrukning Lägre reparations- och underhållskostnader Lägre CO 2 -emissioner Naturlig ventilation ger därmed omedelbara effekter på boende- och arbetsklimat. Luftfuktigheten i inomhusmiljön regleras effektivt. I fuktiga miljöer är kondensbildning och imma inget problem längre. Naturlig ventilation skapar ett bättre klimat i t.ex. vinterträdgårdar, arbets-, bostads- och samlingslokaler 10

11 Ventilationsstyrning Vind-/ regndetektor Kedjemotor Väderberoende ventilationsstyrning. Vid regn och blåst stängs fönstren automatiskt. Ventilationsstyrning Eldriven kedjemotor för öppning av takoch fasadfönster för naturlig ventilation Rumstermostat Automatisk ventilationsstyrning efter rumstemperatur. Vind-/ regndetektor Styrenheten VCM 1004 är avsedd för daglig användning och kan styra upp till 4 grupper samtidigt. Till varje grupp går det att ansluta fönsteröppnare, rullmarkiser eller elektriska jalusier. Vädercentral Skugga Till varje enskild grupp går det att ansluta rullmarkiser, elektriska jalusier eller fönsteröppnare. Kuggstångsmotor Väderberoende ventilations-styrning. Vid regn och blåst stängs fönstren automatiskt. 230V vädercentral Eldriven kuggstångsmotor för öppning av tak- och fasadfönster för naturlig ventilation. Rumstermostat Automatisk ventilationsstyrning efter rumstemperatur. Vädercentralen är framför allt framtagen för användning i 230V ventilationsanläggningar. Anläggningen kan utvidgas till upp till 20 ventilationsgrupper där varje grupp kan styras separat via ventilationsknappar och/eller rumstermostat. System med upp till 400 motorer är möjliga. Den centrala väderfunktionen stänger automatiskt alla ventilationsgrupper vid blåst eller regn. Ventilationsknapp Steglös manövrering av rök- och komfortventilation samt till- och frånkoppling av väder- och temperaturautomatik. 11

12 6 Produkterna: motorer Motorer för takoch fasadöppningar D+H har ett stort sortiment av motorer med olika användningsområden och kapacitet. De flesta motorerna har internationella certifieringar och provningsintyg från t.ex. VdS, TÜV, UL, CNBOP, EN och ISO. Kedjemotorer Kedjemotorn är den modernaste och elegantaste lösningen för automatisk manövrering av fönster i fasader och tak. Konstruktionen gör att de kan placeras plant utefter fönsterprofilen (utanpåliggande montering) eller till och med infällt i fönsterprofilen (dold montering). När fönstret är stängt försvinner kedjan diskret in i motorprofilen så att inga störande stänger sticker in i rummet. Kraft: N Slaglängd: mm Kuggstångsmotorer Kuggstångsmotorn är försedd med en stel kuggstång som är infälld i ett rör. Motorn används framför allt i tak för manövrering av takluckor och takfönster. Bland fördelarna märks de rejäla kraftresurserna och den stora öppningsvidden, särskilt vid trycktillämpningar. Dessutom är motorerna mycket vädertåliga. Kraft: N Slaglängd: mm 12

13 Alla motorer från D+H kan användas för fasad- och taköppningar: Naturlig rök- och värmeventilation Naturlig ventilation i byggnader Låsmotorer D+H låsmotorer är elektromekaniska lås för fasadfönster. De mycket kompakta måtten gör att låsen kan monteras dolda i så gott som alla profilsystem med vanlig skjutregel. Tillsammans med fönstermotorerna från D+H kan fönstren fjärrmanövreras inklusive låsning och upplåsning. Den inbyggda elektroniken medger samtidig manövrering av den anslutna fönstermotorn. Fönster med inbrottsskydd gör att du behåller din skyddsnivå. Lamellmotorer Lamellmotorer används för elektrisk manövrering av lamellfönster. De är mycket kompakt konstruerade och perfekt anpassade för lamellerna. Dessutom gör den högklassiga designen att de smälter in perfekt i modern arkitektur. 13

14 7 Produkterna: styrsystem Alla rökventilationscentraler från D+H kan anslutas till ett Building Management Concept (branddetekteringskoncept). Alla centraler är försedda med 72 timmars nödströmförsörjning. Centralerna uppfyller även en lång rad internationellt erkända certifieringar och riktlinjer, t.ex. VdS, TÜV, EN och CNBOP. Rökventilationscentral typ T Knappcentralen för rökventilation, RZN 4503-T är speciellt framtagen för användning i mindre byggnadsutrymmen som t.ex. trapphus. Huvudmanöverstället för rökventilation och komfortventilation är i detta fall inbyggt i centralen. Försörjning: 230 VAC / 50 Hz Utgående: 24 VDC, 3A Rökventilationscentral typ M Rökventilationscentralerna av typ M är framför allt lämpliga för användning i medelstora byggnadsutrymmen som t.ex. industri- och kontorsbyggnader, glastillbyggnader och atrier. Styrenheterna imponerar med sin höga utrustningsnivå och användarkomfort. Försörjning: 230 VAC / 50 Hz Utgående: 24 VDC, 4A, 8A or 16A 14

15 Rökventilationscentral typ E Den kundanpassade rökventilations-centralen av typ E är speciellt framtagen för användning i komplexa byggnader som t.ex. flygplatser eller köpcentra. Det moduluppbyggda systemet ger dig stora valmöjligheter när det gäller att kombinera rök- och komfortventilation, beroende på objektets typ och storlek. Försörjning: 230 VAC / 50 Hz Utgående: 24 VDC (8 64 A) Sensorer och larmdon D+H Mechatronic har utöver det breda sortimentet av styrsystem, ett stort utbud av komponenter som används vid rök-/värmeventilation och naturlig komfortventilation. Till dem hör automatiska rökdetektorer, rökventilationsknappar, vind-/regnsensorer, fjärrstyrningsenheter, rumstermostater och larmanordningar som t.ex. sirener och blinkande ljus. RCR 10-4 WRG 82 RTR 230 FG 42 BL 41 FO

16 8 Över D+H-installationer över hela världen Av D+H kan du förvänta dig mer i alla avseenden. Eftersom vi är mer än en tillverkare av rökventilationsanläggningar. Med den erfarenhet som över installationer ger, kan D+H erbjuda kompetenta totallösningar från en och samma leverantör. Köpcentret Plaza Norte, Madrid, Spanien California Academy of Science CAOS, San Francisco, USA Formula 1 Stadium, Shanghai, Kina 16

17 Russian Federation Tower, Moskva, Ryssland Hauptbahnhof Berlin, Tyskland Innovation Campus, Wollongonguniversitetet Australien 17

18 Piccadilly Station, Manchester, England Nelson Mandela Stadion, Port Elizabeth, Sydafrika Flygplatsen i Dubai, Förenade Arabemiraten 18

19 9 Planering Framgång med system D+H Service- och affärspartners Säkerhet i byggnader skapas inte bara genom en produkt. Säkerhet handlar framför allt om kompetens. D+H och våra service- och affärspartners är certifierade och regelbundet utbildat fackfolk inom rökventilation. I nära samarbete med tillverkaren D+H Mechatronic AG skapas heltäckande systemlösningar för rök- och brandgasventilation samt naturlig komfortventilation. Med stor noggrannhet och genomgående kvalitetssäkring i alla delar av projektet; från rådgivning, planering och projektering till installation, driftsättning, underhåll och service. Det gör att de mest krävande nationella och internationella kvalitets-standarderna uppfylls med marginal. och projektering D+H ger dig support redan under planeringsfasen och åtar sig även projektering och avstämning med behöriga och brandmyndigheter på plats. Med vår stora kännedom om alla gällande standarder och föreskrifter och våra unika erfarenheter från jordens alla hörn kan vi på ett ekonomiskt och tekniskt optimalt sätt integrera rökventilationsfunktionen i ert byggnadsprojekt. Högsta kvalitet när det gäller produktion är vårt kännetecken D+H Processkompetens Planering Montering Underhåll Projektering Driftsättning 19

20 Montering och driftsättning Underhåll och reparationer Kvalitet med garanti D+H och vårt nät av service- och affärspartners hjälper dig med fackkunnig montering och driftsättning. Vårt partnersystem garanterar att produkterna från D+H installeras av utbildade och erfarna montörer i enlighet med gällande tekniska riktlinjer och föreskrifter. Personlig överlämning och anvisningar till användarna ingår. Varje fastighetsägare är ansvarig för att säkerhetsanordningarna inom fastigheten är funktionssäkra. Regelbundet och korrekt utfört underhåll ser till att din anläggning alltid är driftsäker. D+H och våra service- och affärspartners är experter på rökventilation och har därmed de rätta kvalifikationerna för att utföra underhållet. Ett underhållsavtal är ett sätt för fastighetsägaren att försäkra sig om att han alltid uppfyller sina åtaganden. För alla D+H-system för rökventilation som har installerats och regelbundet underhålls av D+H eller en av våra service- och affärspartners får du förbättrade garantivillkor. Fråga D+H om du vill veta mer om detta. På plats gör våra kvalificerade service- och affärspartner ett förstklassigt och tillförlitligt arbete Reparation 20

21 Rökventilation Naturlig ventilation Service D+H Svenska AB, Sallarängsgatan 3, S Mölndal, Sverige Telefon: , Fax: Internet: e-post: 2010 D+H Mechatronic AG, Ammersbek Art.-No /03/10

D+H GER FRISK LUFT MER UTRYMME! Kontrollerad naturlig ventilation i skolor och föreläsningssalar

D+H GER FRISK LUFT MER UTRYMME! Kontrollerad naturlig ventilation i skolor och föreläsningssalar D+H GER FRISK LUFT MER UTRYMME! Kontrollerad naturlig ventilation i skolor och föreläsningssalar DÅLIG LUFT TILLHÖR DET FÖRFLUTNA FRISK LUFT FÖR UNGA HJÄRNOR Vem minns inte den dåliga luften i klassrummet

Läs mer

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR www.demex.se ISO-omfånget på takskjutportarna är resultatet av den mest moderna design och tillverkningsteknik som för närvarande finns tillgänglig. Dessa dörrar är robusta

Läs mer

KLARVENT. Brandventilatorer. Nytec Plast

KLARVENT. Brandventilatorer. Nytec Plast KLARVENT Brandventilatorer Nytec Plast AB Inledning KlarVent brandventilatorer Nytec Plast erbjuder ett mycket brett sortiment av brandventilatorer. KlarVent erbjuds i många olika storlekar, former och

Läs mer

FTX med placering i trapphus

FTX med placering i trapphus FTX med placering i trapphus REC Temovex Motströmsvärmeväxlare Lösning för ROT & nyinstallation Med brandlösning för upp till 8 lägenheter Experter på inneklimat i lågenergihus FTX med placering i trapphus

Läs mer

Systemlösningar. Logistikbyggnader

Systemlösningar. Logistikbyggnader Systemlösningar Logistikbyggnader Längre än från A till B Logistik är så mycket mer än bara lastbilstransport. Och klimat är så mycket mer än bara lufttillförsel: Det handlar dessutom bl.a. om hallar

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation FÖRETAGSPRESENTATION Rulljalusi Solskydd Ventilation PRODUKTION INTRODUKTION Berättelsen om Wilms börjar 1975, när Jos Wilms som ensam ägare startar en enskild firma, som snabbt växer till ett stort företag.

Läs mer

Grundläggande definitioner. Mål

Grundläggande definitioner. Mål Detta verk omfattas av lagen om upphovsrätt. Det får därför inte kopieras eller på annat sätt mångfaldigas utan upphovsrättsinnehavarens uttryckliga tillstånd. Materialet är avsett för Räddningsverkets

Läs mer

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300 SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013 Serie 300 Konventionella optiska rök- och värmedetektorer ED2351E Serie 300 Serie 300 Branddetektorer från Schneider-Electric har egenskaper och funktioner som tidigare

Läs mer

Takfönster. För en ljusare tillvaro. Använd naturligt ljus J.O. OHLSSONS TRÄINDUSTRI AB

Takfönster. För en ljusare tillvaro. Använd naturligt ljus J.O. OHLSSONS TRÄINDUSTRI AB Takfönster För en ljusare tillvaro Använd naturligt ljus J.O. OHLSSONS TRÄINDUSTRI AB Släpp in ljuset med våra takfönster Ett takfönster är det perfekta alternativet för dig som vill skapa en spännande

Läs mer

ENKEL MONTERING MINIMALT UNDERHÅLL MINIMAL DRIFTKOSTNAD

ENKEL MONTERING MINIMALT UNDERHÅLL MINIMAL DRIFTKOSTNAD BASICTM Ett patenterat backströmningsskydd som effektivt förhindrar brandgasspridning via ventilationen. En kostnadseffektiv lösning för exempelvis hotell, lägenheter och äldreboende. ENKEL MONTERING MINIMALT

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

SOLSKYDD. kvalitetsprodukter från

SOLSKYDD. kvalitetsprodukter från SOLSKYDD 2011 kvalitetsprodukter från FÖNSTERMARKISER FÖNSTERMARKISER STOPPAR 80 TILL 90 PROCENT AV SOLENS STRÅLNING. De ger ett svalt och skönt klimat inomhus samtidigt som de skonar inredning, golv,

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Konvektion. Teknik. Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning

Konvektion. Teknik. Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning Teknik Konvektion Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning Roundline är av öppen typ och avger värme via konvektion. Det innebär att den luft som passerar genom radiatorn värms upp, stiger och avger

Läs mer

Produktkatalog 2015 RÖKVENTILATION NATURLIG VENTILATION

Produktkatalog 2015 RÖKVENTILATION NATURLIG VENTILATION Produktkatalog 01 RÖKVENTILATION NATURLIG VENTILATION Företagsprofil 1 SHEV-Styrningar KNV-Styrningar BAZ-Styrningar Motorer Bilaga D+H Mechatronic AG Företagsprofil Med mer än års erfarenhet som tillverkare

Läs mer

Roto NT Designo. Roto NT Designo. Dolda beslag. Teknik för fönster och dörrar

Roto NT Designo. Roto NT Designo. Dolda beslag. Teknik för fönster och dörrar Roto NT Designo Dolda beslag Roto NT Designo Teknik för fönster och dörrar Funktionellt men dolt Ny elegant lösning för hemmet I ett vackert hem är det viktigt att också fönstren är vackra Vi anser att

Läs mer

Albany RapidRoll Clean Certifierade portar för renrum. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll Clean Certifierade portar för renrum. Tekniskt datablad Albany RapidRoll Clean Certifierade portar för renrum Tekniskt datablad Albany RapidRoll Clean Lämplig för renrum certifierad av Fraunhofer Institute Uppfyller internationella standarder och riktlinjer

Läs mer

Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM. Fönster Fasader Skjut- och vikpartier

Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM. Fönster Fasader Skjut- och vikpartier Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM Fönster Fasader Skjut- och vikpartier Innehåll Fönster 4-6 Glas 7 Profilsystem 8-9 Skjut-och vikpartier 10-11 Fasader 12-13 Entré 14-15 Energi

Läs mer

Automatiska skjutdörrsystem

Automatiska skjutdörrsystem Automatiska skjutdörrsystem Kvalitet är vår drivkraft Tillsammans med pålitliga partners över hela världen erbjuder TORMAX skjutdörrlösningar för många olika behov. Själva hjärnan i systemet består av

Läs mer

Med säkerhet på skolschemat. Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld

Med säkerhet på skolschemat. Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld Med säkerhet på skolschemat Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld Förebyggande strategier Informera selektivt, evakuera säkert Pedagogiska institutioner som skolor,

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Guide till val av motor och styrning för naturlig komfort och brandventilation

Guide till val av motor och styrning för naturlig komfort och brandventilation Guide till val av och styrning för naturlig komfort och brandventilation UTÅTGÅENDE FÖNSTER WMX MOTOR STEG 1 TILL 5 luminiumprofil Träprofil Plastprofil STEG 1 val av Höjd (över och underkantshängt) redd

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum

Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum Terrassmarkis/Hestra Tarragona Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum Hestra Tarragona är en kraftig vikarmsmarkis för villaterrasser och balkonger som förvandlar din uteplats till

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

UBA UBA UBA UBA VENTILATION VÄXTHUS FASTIGHETS AB GLAS & FA S AD. Självdragsventilation för djurstallar. UBA-flex ger många fördelar

UBA UBA UBA UBA VENTILATION VÄXTHUS FASTIGHETS AB GLAS & FA S AD. Självdragsventilation för djurstallar. UBA-flex ger många fördelar VENTILATION Självdragsventilation för djurstallar VÄXTHUS FASTIGHETS AB GLAS & FA S AD -flex ger många fördelar God luftkvalitet Ljus och tyst stallmiljö Jämn och väl fördelad tilluft utan skadligt drag

Läs mer

RDKS RDAS RDAF. Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder

RDKS RDAS RDAF. Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder RDKS RDAS RDAF Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder Här presenterar vi våra tre senaste ventilations aggregat; RDAS, RDAF och RDKS, för placering på vinden, i källaren, tvättstugan

Läs mer

Takfönster. VELUX Solskydd Reglera ljus och värme. Mörkläggning Isolerande dubbelplissé Plisségardin Rullgardin Persienn Markis Jalusi Insektsnät

Takfönster. VELUX Solskydd Reglera ljus och värme. Mörkläggning Isolerande dubbelplissé Plisségardin Rullgardin Persienn Markis Jalusi Insektsnät Takfönster VELUX Solskydd Reglera ljus och värme Mörkläggning Isolerande dubbelplissé Plisségardin Rullgardin Persienn Markis Jalusi Insektsnät velux.se Hjälp ditt takfönster hålla energibalansen Reducerar

Läs mer

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Ett fönster för generationer Fönster tillhör de mest utsatta partierna i ett hus de skall stå emot

Läs mer

Besam dörrstängare. Säkerhet och användarvänlighet. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Besam dörrstängare. Säkerhet och användarvänlighet. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Besam dörrstängare Säkerhet och användarvänlighet ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Högkvalitativ dörrstängare Valbar dörrstängarstorlek 2/3/4 Justerbar dörrstängarstorlek 2-4 Justerbar

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

Fläktar Ventilation Tillbehör

Fläktar Ventilation Tillbehör FLEXIT SORTIMENT Fläktar Ventilation Tillbehör www.flexit.com Varför ventilera? När energikrisen rammade Sverige på 1970-talet inleddes ett korståg mot kyla och drag, och våra bostäder förändrades för

Läs mer

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Värmedetektorsystemet ULRICA kan lokalisera värme från en brand med noggrannhet på 1,5 meter över en total kabellängd på 2000 meter. Systemet detekterar temperaturökningar

Läs mer

Takfönster. VELUX Solskydd Reglera ljus och värme. Mörkläggning Plisségardin Isolerande dubbelplissé Rullgardin Persienn Markis Insektsnät

Takfönster. VELUX Solskydd Reglera ljus och värme. Mörkläggning Plisségardin Isolerande dubbelplissé Rullgardin Persienn Markis Insektsnät Takfönster VELUX Solskydd Reglera ljus och värme Mörkläggning Plisségardin Isolerande dubbelplissé Rullgardin Persienn Markis Hjälp ditt takfönster hålla energibalansen Du kan stoppa både ljus och värme

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Plus Alu Kompakt, lätt och snabbgående port för inomhusbruk Extrautrustning finns för användning

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Skydd mot stöld av datorutrustning

Skydd mot stöld av datorutrustning November 2003 Teknisk information Skydd mot stöld av datorutrustning En infoskrift från Sveriges Försäkringsförbund Syftet med denna information är att ge en bild av risker med speciell inriktning på inbrott

Läs mer

AMA MARKISER MODERNT HANTVERK Dina markiser är en investering i funktioner och utseende som ska hålla i många år. AMA markiser tillverkas vid Sveriges västkust med härliga somrar men blåst och regn resten

Läs mer

Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser. Kompletta konferensrum. Installerat och klart.

Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser. Kompletta konferensrum. Installerat och klart. Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser Kompletta konferensrum. Installerat och klart. Våra gedigna kunskaper och långa erfarenhet borgar för att allting fungerar som planerat. Låt oss hjälpa er att

Läs mer

Fönsterbyte med VELFAC

Fönsterbyte med VELFAC Fönsterbyte med VELFAC Förord Har du tröttnat på att lägga tid och pengar på skrapning och målning av fönster? VELFAC fönster har strängpressad aluminium på utsidan, vilket kräver minimalt underhåll samtidigt

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II

Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II L L N N Centronic VarioControl VC420-II VarioControl VC410-II Centronic VarioControl VC420-II 4034 200 221 0 IP 20 µ 3 A 230 V~ 230 V/50 Hz Ind. Ind. N L sv Monterings- och bruksanvisning radiomottagare

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk!

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Katherm NK. Golvkanalvärme med naturlig konvektion Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/installation_manuals I77/0// SE I SAP-Nummer 7779 . Katherm NK

Läs mer

Balco Energilucka Skötselråd och användarinstruktioner

Balco Energilucka Skötselråd och användarinstruktioner Balco Energilucka Skötselråd och användarinstruktioner grattis till din nya inglasade balkong Vi på Balco tackar för Ert förtroende och önskar Er varmt välkomna ut till Ert uterum. För att få bästa möjliga

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Ventilationsanvisning. för Klädskåp

Ventilationsanvisning. för Klädskåp Ventilationsanvisning för Klädskåp Torra kläder och frisk luft. Glöm alla problem med fuktiga kläder som inte torkar och dålig lukt i omklädningsrummet. Välj istället något av våra tre olika ventilations

Läs mer

Energieffektivitet. ...i hotellmiljö 10 I 2008. Hotellgäster uppskattar en hög grad av komfort.

Energieffektivitet. ...i hotellmiljö 10 I 2008. Hotellgäster uppskattar en hög grad av komfort. Energieffektivitet Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotellgäster uppskattar en hög grad av komfort. Det är förståeligt eftersom de betalar för sina rum. De förväntar sig

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork Skyddet är avstängt Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork 2 Säkerhet först och främst Du vill naturligtvis ha det bästa möjliga skyddet för ditt

Läs mer

Stabil och flexibel screen-markis för många typer av byggnader

Stabil och flexibel screen-markis för många typer av byggnader Fönstermarkis/Hestra Brava Stabil och flexibel screen-markis för många typer av byggnader Hestra Brava är en stabil screen-markis som passar för en rad byggnader butiker, kontor, radhus, sjukhus, skolor

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Ett fönster för generationer Fönster tillhör de mest utsatta partierna i ett hus de skall stå emot

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Gränsdragningslista avseende brandskydd

Gränsdragningslista avseende brandskydd Gränsdragningslista avseende brandskydd Senaste revidering: Utrymning vid brand Utrymningsvägar Avskiljning mot utrymningsväg Dörrar i Utrymningsbeslag Vägledande markering Allmän belysning i gemensamma

Läs mer

EXPERTER FÖREDRAR BEPRÖVADE PRODUKTER

EXPERTER FÖREDRAR BEPRÖVADE PRODUKTER POLO-KAL INOMHUSAVLOPP EXPERTER FÖREDRAR BEPRÖVADE PRODUKTER POLO-KAL ORIGINALET Med vårt förstklassiga varumärke POLO-KAL har vi sedan 1957 satt standarden för inomhusavlopp. Det gör att vi kan erbjuda

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

Tryck. COMFORT CONTROL Digital termohygrometer. Art.nr: 10 08 07

Tryck. COMFORT CONTROL Digital termohygrometer. Art.nr: 10 08 07 Tryck Denna manual är utgiven av Voltcraft. Det är inte tillåtet att reproducera detta material (inkl. översättningen), såsom att kopiera, fotokopiera, mikrofilma eller förvara i elektronisk form utan

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

AT3 Ventilationsvärmepump

AT3 Ventilationsvärmepump AT3 Ventilationsvärmepump från TerraTerm-Air AB Informationshäfte Innehåll Vad är AT3 Ventilationsvärmepump 2 Vem behöver AT3; Användningsområden 4 Funktion & Styrning 5 Tekniska data 6 Kontakt 7 1 Vad

Läs mer

1pålitlig partner. En leverantör. Din helhetslösning. Danfoss Commercial Heat Pump Solutions. varme.danfoss.se MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

1pålitlig partner. En leverantör. Din helhetslösning. Danfoss Commercial Heat Pump Solutions. varme.danfoss.se MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1pålitlig partner MAKING MODERN LIVING POSSIBLE En leverantör. Din helhetslösning. Danfoss Commercial Heat Pump Solutions och din totalleverantör för kommersiella värmepumpslösningar varme.danfoss.se Minska

Läs mer

FÖNSTERFINAL! OnlineByggvaror.se. Alltid fraktfritt i hela Sverige www.onlinebyggvaror.se Din närmsta bygghandel 0321-35001.

FÖNSTERFINAL! OnlineByggvaror.se. Alltid fraktfritt i hela Sverige www.onlinebyggvaror.se Din närmsta bygghandel 0321-35001. OnlineByggvaror.se FÖNSTERFINAL! Sid 3-4 Kvalitetsdörrar för ett bättre pris! Sid. 5 Portar med kvalitet och stil! Köket-vårt viktigaste rum! Sid. 6 Sid. 7 Smidigare kan det inte bli! När du handlar hos

Läs mer

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 9 2005-10-31 Sid 1

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 9 2005-10-31 Sid 1 Fastighetsboxar Riktlinjer och rekommendationer Sid 1 Följande riktlinjer och rekommendationer för placering och utformning av fastighetsboxar har tagits fram i samråd mellan Posten, Citymail, Fria Postoperatörers

Läs mer

Handhavande stationshus Uppsala Östra

Handhavande stationshus Uppsala Östra UPSALA-LENNA JERNVÄG Handhavande stationshus Uppsala Östra Gäller fr. o. m. 2012-04-04 ULJH 053 2 ULJH 053 Förteckning över ändringstryck Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gäller fr. o. m. Ändringstryck Infört

Läs mer

Marina produkter. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten.

Marina produkter. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Marina produkter * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. El-Björn AB El-Björn AB är Nordens ledande producent av elstolpar

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

4.1. HelaCon serien. För mer information om dubbla fjädrar, se sida 293. Toppklämmor HelaCon

4.1. HelaCon serien. För mer information om dubbla fjädrar, se sida 293. Toppklämmor HelaCon 4.1 HelaCon HelaCon serien Dessa toppklämmor används för snabb, enkel och pålitlig anslutning och fördelning av kablar och ledare vid elektriska installationer. De kan användas upp till 450 volt. Ett stort

Läs mer

Bostadsanpassning av dörrar och portar

Bostadsanpassning av dörrar och portar FAAC Scandinavia AB Bostadsanpassning av dörrar och portar Standardfunktioner - Självlärande av dörrens öppningvinklar och vikt. - Automatisk reversering vid hinder av öppning och stängning. - Push and

Läs mer

entrépartier Entrépartier

entrépartier Entrépartier entrépartier Entrépartier Entrépartier från SSC Entrépartier som välkomnar och skapar intryck. För allt från stora offentliga byggnader till privata villor. Som både kan bevara gamla kulturvärden och förverkliga

Läs mer

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp BLAST-serien Den nya generationen blästerskåp Den nya generationen blästerskåp i BLAST-serien kan kombineras och utformas som man önskar. Man kan sätta upp skåpet på väggen eller placera det på en ställning

Läs mer

DEN SKÖNA. Värmen UNIK DESIGN KOMFORT SOM SPARAR ENERGI TRÅDLÖS STYRNING TEGO

DEN SKÖNA. Värmen UNIK DESIGN KOMFORT SOM SPARAR ENERGI TRÅDLÖS STYRNING TEGO DEN SKÖNA Värmen UNIK DESIGN KOMFORT SOM SPARAR ENERGI TRÅDLÖS STYRNING TEGO VÄRME I UNIK SVENSK DESIGN Roundline är en serie svensktillverkade elradiatorer. Roundline är unik när det gäller formgivningen,

Läs mer

Blue Line inbrottsdetektorer

Blue Line inbrottsdetektorer Blue Line inbrottsdetektorer 2 Mer än bara en detektor Oavsett om du har ett hus eller driver ett företag, så behöver du säkerhet du kan lita på. Bosch Blue Line inbrottsdetektorer håller ett välbehövligt

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

tel. 0510-61639 garageportar rulljalusier fönster dörrar www.lidkopingsfonster.se

tel. 0510-61639 garageportar rulljalusier fönster dörrar www.lidkopingsfonster.se www.lidkopingsfonster.se tel. 0510-61639 fönster dörrar rulljalusier garageportar Fönster i enormt stort urval CLASSIC - enkelt är fint RONDO - raffinerad form Klassisk design 5 kammars profil (70 mm karmdjup)

Läs mer

Glassystem. Presbytarian Hospital, New York, USA. Pilkington GLASFAKTA 2012 59

Glassystem. Presbytarian Hospital, New York, USA. Pilkington GLASFAKTA 2012 59 Glassystem Med glas kan du skapa rum där det känns som att vara både ute och inne på saa gång. Ute, eftersom du har fritt synfält till den omgivande naturen och får det lika ljust som utomhus. Inne, därför

Läs mer

Gn-sAtELLit. Öka din flexibilitet med Gn-Satellit

Gn-sAtELLit. Öka din flexibilitet med Gn-Satellit Gn-sAtELLit Öka din flexibilitet med Gn-Satellit Gn-sAtELLit en perfekt lösning för trånga gator och stadskärnor. ett brett sortiment för små bilar från 1,8 ton till 7,5 ton. Aggregaten går att använda

Läs mer

Vattenresistant och robust

Vattenresistant och robust KB Vattenresistant och robust KB är en damm- och vattenresistant (IP68) nödljusarmatur med ett robust armaturhus. Den är utvecklad speciellt för den tunga industrin. De hårda tillverkningsmaterialen som

Läs mer

FORDONSVÄGNING MED FLINTAB

FORDONSVÄGNING MED FLINTAB www.flintab.se FORDONSVÄGNING MED FLINTAB En säker vågfunktion för högt ställda krav Fordonsvåg 14-15 Vägningssystem Viktoria Service & Support Delad vägning Fordonsvåg 14-15 är den första fordonsvågen

Läs mer

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda Ingen situation är för svår Tror du att din situation är för krävande för en domkamera? Dags att tänka

Läs mer

Ett komplett sortiment ventilationsprodukter som räddar liv genom att trygga brandgasfria utrymningsvägar i höga byggnader

Ett komplett sortiment ventilationsprodukter som räddar liv genom att trygga brandgasfria utrymningsvägar i höga byggnader RESQUETM Ett komplett sortiment ventilationsprodukter som räddar liv genom att trygga brandgasfria utrymningsvägar i höga byggnader Det byggs allt högre hus, men bygger du på rätt kunskap? Bara lugn brandsäkerhet,

Läs mer

Modern design. Bestående värde för ditt hem

Modern design. Bestående värde för ditt hem Modern design Bestående värde för ditt hem 2 Berlings Glas Berlings Glas 3 Berlings Glas- och Aluminiumspecialisten Vi erbjuder högkvalitativa och genomtänkta lösningar för hela huset. Fönster, dörrar,

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Övrig information. Santex Vinterträdgård Design. och rymlig känsla. profiler

Övrig information. Santex Vinterträdgård Design. och rymlig känsla. profiler Santex Vinterträdgård Design Njut av utekänslan inomhus året runt och höj värdet på såväl ditt hus som livskvalité. Santex Design är en ny exklusiv serie vinterträdgårdar. Rummen bjuder på unika konstruktionslösningar,

Läs mer

Transparent design. Structural glazing

Transparent design. Structural glazing Transparent design Structural glazing 2 Helglaslösningar i högsta prestanda Glasfasader är en integrerad del i modern arkitektur. Genom fasaden låter formmöjligheter imponerande byggnadsarkitektur skapas.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 7S-EC-RS REC Temovex 7S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

Detektionens roll i det totala brandskyddskonceptet Miljön i tunnlarna Schakt Längd(-er) på tunnlar

Detektionens roll i det totala brandskyddskonceptet Miljön i tunnlarna Schakt Längd(-er) på tunnlar Detektion i kabel- och energidistributionstunnlar Lämplig lösning beror på Detektionens roll i det totala brandskyddskonceptet Miljön i tunnlarna Schakt Längd(-er) på tunnlar Sid 1 Detektionens roll i

Läs mer

Fullt sortiment, enhetlig stil. Öga för detaljer

Fullt sortiment, enhetlig stil. Öga för detaljer Diskret design K9 bevisar att nödbelysning kan vara både snygg och diskret. Minimalistisk design, kompakt utförande och högkvalitativ finish gör att skyltar och armaturer kan integreras i alla miljöer.

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Snabbrullport Albany RR200. ASSA ABLOY Entrance Systems

Snabbrullport Albany RR200. ASSA ABLOY Entrance Systems Snabbrullport Albany RR200 ASSA ABLOY Entrance Systems Snabbrullport Albany RR200 Albany RR200 snabbrullport med innovativa styrskenor för universell användning inomhus. PVC-väv med dragkedjesystem Självsmörjande

Läs mer

Divar. Användningsguide. Divar application guide

Divar. Användningsguide. Divar application guide Divar Användningsguide Bosch Divar application Divar Digital guide mångsidig inspelare, DVR Bosch Divar Digital mångsidig inspelare, DVR Divar är den digitala inspelare som gör digital CCTV överkomlig

Läs mer