Den trygga känslan av säkerhet. Elektriska öppningssystem för rök-brandgasventilation och naturlig komfortventilation. Powering your ideas!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den trygga känslan av säkerhet. Elektriska öppningssystem för rök-brandgasventilation och naturlig komfortventilation. Powering your ideas!"

Transkript

1 Den trygga känslan av säkerhet Elektriska öppningssystem för rök-brandgasventilation och naturlig komfortventilation Powering your ideas!

2 1 Rök- och brandgasventilation: Vad är det? Rök- och brandgasventilation räddar människoliv En byggnad brinner. Människor rusar omkring. Nu handlar det i första hand om att rädda liv och förhindra materiella skador. I den situationen är rök- och brandgasventilation en av de viktigaste säkerhetsanordningarna i de t tekniska brandskyddet. Genom effektiv rök- och brandgasventilation hålls utrymnings- och räddningsvägarna fria. Stora skador kan förhindras. Rök och brandgaser är orsaken till ca 90 % av antalet brandoffer. Dessutom orsakar rök- och brandgaser i många fall stora egendomsskador. Med hjälp av rök- och brandgasventilationssystem minskas koncentrationen av rök och brandgaser genom att de effektivt leds ut ur byggnaden. Faran begränsas i god tid till ett minimum, innan röken har spridit sig i byggnaden och gjort utrymningsvägarna oframkomliga. Funktionsprincip Utan rök- och brandgasventilation Utan rök- och brandgasventilation samlar sig den giftiga brandröken i byggnaden. Det innebär en extremt hög riskpotential. Med rök- och brandgasventilation När rök- och brandgasventilation används tilluftsöppningar långt ned på en vägg och frånluftsöppningar högt upp på en vägg eller i taket röken begränsas till ett stabilt gränsskikt över den nivå där människor befinner sig. Det gör att utrymningsvägarna hålls fria. 2

3 Tänk på att Trygghet är ett av de grundläggande mänskliga behoven oavsett var eller i vilket läge i livet vi befinner oss. Det viktigaste med den teknik vi använder är att den alltid skall fungera felfritt och utlösas snabbt. Då går det att evakuera människor effektivt och rädda människoliv. Vårt breda sortiment av motorer, styrenheter och annan utrustning gör D+H till din pålitliga partner för effektiv rökventilation. Motorerna från D+H öppnar fönster för rökventilation på ett snabbt och säkert sätt Rökventilationsknappen finns även med inbyggd funktion för komfortventilation 3

4 2 Användning Rök- och brandgasventilation: och funktion Det måste fungera snabbt och varje gång Det är principen som effektiv rökventilation måste bygga på. Och enligt den arbetar vi sedan över 40 år. Vår teknik bygger på rökdetektorer som omedelbart reagerar vid rökutveckling. Öppningarna för rökventilation öppnas då på kortast möjliga tid av en elmotor. För att skapa ett luftflöde måste även tilluftsöppningar öppnas i den nedre delen av byggnaden. Rök, brandgaser och värme leds omedelbart ut av den termiska drivkraften så att utrymnings- och räddningsvägarna blir mindre rökiga. D+H är specialist inom området rökoch värmeventilation och erbjuder ett stort spektrum av effektiva komponenter och system. Kompaktcentral för rökventilation med inbyggda knappar för rök- och komfortventilation Produkt: Rökventilationscentral RZN 4503-T Användning: Till exempel trapphus i byggnader Rökdetektor Produkt: Rökdetektor Användning: Automatisk rökdetektering i slutna utrymmen Manövertablå Produkt: RT 45 / RT 45-LT Knapp med inbyggd funktion för komfortventilation som tillval Användning: Till exempel trapphus i byggnader Kedje- och kuggstångsmotorer Produkt: Fönstermotor med inbyggd motorelektronik Användning: Fasadfönster, takfönster, takluckor 4

5 Rökventilationssystem Automatisk rökdetektor Optisk rökdetektor som använder strålljusprincipen för automatisk utlösning vid brandrök. Finns även som termodifferentialdetektor Rökventilationsmotor Eldrivna kedje- och kuggstångsmotorer för öppning av fönster och luckor vid brand och för komfortventilation. Rökventilationstablå Rumstermostat Elektrisk brytare för manuell utlösning av rök- och brandgasventilation. Indikering av drift- och larmtillstånd med hjälp av lysdioddisplay. Styrcentral för rökventilation Centralen är utrustad med en lång rad funktioner för styrning och övervakning av rök- och brandgasventilation och har även en nödströmförsörjning för 72 timmars drift. Automatisk ventilationsstyrning efter rumstemperatur. Larmdon Vind-/ regndetektor Ventilationsknapp Brandklocka, larmsiren eller blinkljus för akustiskt och optiskt larm vid brand. Väderberoende ventilationsstyrning. Vid regn och stark vind stängs fönstren automatiskt. Steglös manövrering av rök- och komfortventilation samt till- och frånkoppling av väder- och temperaturautomatik. 5

6 T E C H N I K F Ü R I D E E N 3 EU-standard EN för säkerhet Kompletta systemlösningar EN anger krav och provningsmetoder för naturlig rökventilation med en naturlig rök- och brandgasventilationsenhet (NSHEV). Denna kompletta systemlösning består av ett fönster eller en taklucka och en elektromekanisk motor. För att erbjuda maximal säkerhet till alla som dagligen uppehåller sig i byggnaden är det viktigt att ventilationsenheten för rök/värme uppfyller denna standard. D+H har gått i bräschen genom att inleda samarbete med olika systemtillverkare. Vi erbjuder ett brett sortiment av certifierade system från ledande systemleverantörer. För dig innebär det att du har största möjliga urval och stor flexibilitet vid valet av ventilationsenhet. EURO-RWA Rök- och värmeventilationsenhet enligt EN Aluminiumprofilsystem Dobler R Hueck-Hartmann Schüco Takluckor Lamellfönster Glasbau Hahn Takfönster Stort urval av certifierade system 6

7 Säkerhet på alla kontinenter International Standard Organization (ISO) har antagit alla krav gällande rökventilation från EN Var på jorden du än har ditt hem, har du maximal säkerhet med en D+H-produkt som följer den europeiska standarden EN EURO-RWA: stort urval stor flexibilitet Komplett lösning enligt EN Beståndsdelar: Fönster resp. taklucka och motor (NSHEV). Stort urval av certifierade system för fasader och tak Testat för höga vindstyrkor och snölaster Kan erbjudas med dolda motorlösningar Många motortyper kan användas Stora fönstermått och fönstervikter tillåtna Mycket gynnsamma aerodynamiska värden För mer informationen om kompletta systemlösningar från EURO-RWA besök vår hemsida: ZERTIFIZIERT EN D+H EURO RWA CERTIFIED D+H EURO SHEV En komplett systemlösning enligt EN , en s.k. NSHEV, består av fönster respektive taklucka med kuggstångsmotor (vänster) eller kedjemotor (höger) 7

8 4 Hisschakt LSC Lift Smoke Control ger säker energibesparing Med säkerhet sparar du energi? Om du frågar oss kan vi inte föreställa oss något annat. För att förse hisschaktet med friskluft och säkerställa att brandrök obehindrat kan ledas ut vid brand försåg man tidigare hisschakten med permanenta öppningar högst upp i schaktet i enlighet med LBO (tysk byggnorm). De permanenta öppningarna skapar en lucka i byggnadens värmeisolering. Resultat: Luft som stiger uppåt i schaktet pga av den termiska effekten (skorstenseffekten), drar ut varm luft genom springorna i dörrarna till schaktet som sedan obehindrat leds ut genom öppningen i schakt-toppen rent energislöseri! 4 Lift Smoke Control LSC-Basic Systemkomponenter Rökventilationssystem Filterhus Sugrör Taklucka Styrcentral RZN 4503-T med inbyggd knapp för komfortventilation och utlösningsknapp för rökventilation Temperaturgivare CO 2 -sensor, tillval 5 3 8

9 LSC Lift Smoke Control förhindrar onödiga energiförluster genom att schaktöppningen är elektriskt manövrerad. Det gör att okontrollerad vädring av byggnaden förhindras. Vad har du att vinna? Lägre uppvärmningskostnader Säker utrymning vid brand tack vare intelligent styrning Vill du veta hur du kan spara energi? Använd energiprogrammet på vår hemsida: LSC 1 2 Lift Smoke Control LSC-Premium Funktionsprincip Systemkomponenter 1 Styrcentral LSC-Premium Rökventilationssystem integrerat i LSC-Premium Sugrör Filterhus Manuell utlösningsknapp Lamellfönster Rökdetektor för övervakning av huvudutrymningsplanet 5 En kombination av hisschakt och trapphus är möjlig med ett styrsystem. RÖKVENTILATION I HISSCHAKT L I F T S M O K E C O N T R O L 9

10 5 Naturlig ventilation vad är det? Du styr klimatet! Människor på alla kontinenter har en sak gemensamt ett uttalat behov av frisk luft, naturligt ljus och behaglig temperatur. I många moderna byggnader kan dessa behov ändå inte tillgodoses. Vanliga orsaker till det är byggnadsbeklädnader som förhindrar en naturlig luftväxling. Utöver det finns faktorer som förhöjd termisk belastning pga stora glasytor och modern kontorsutrustning. En effektiv lösning är principen för naturlig ventilation. Den beskriver luftväxlingen i byggnader som orsakas av naturliga tryckskillnader till följd av vind- och temperaturskillnader. Redan idag finns det i många länder föreskrifter för luftväxlingen i enskilda rum, t.ex. arbetsrum, samlingslokaler och bostäder. Uppenbara fördelar med naturlig ventilation: Angenämt rumsklimat som användaren själv kan påverka Lägre investeringskostnader Lägre energiförbrukning Lägre reparations- och underhållskostnader Lägre CO 2 -emissioner Naturlig ventilation ger därmed omedelbara effekter på boende- och arbetsklimat. Luftfuktigheten i inomhusmiljön regleras effektivt. I fuktiga miljöer är kondensbildning och imma inget problem längre. Naturlig ventilation skapar ett bättre klimat i t.ex. vinterträdgårdar, arbets-, bostads- och samlingslokaler 10

11 Ventilationsstyrning Vind-/ regndetektor Kedjemotor Väderberoende ventilationsstyrning. Vid regn och blåst stängs fönstren automatiskt. Ventilationsstyrning Eldriven kedjemotor för öppning av takoch fasadfönster för naturlig ventilation Rumstermostat Automatisk ventilationsstyrning efter rumstemperatur. Vind-/ regndetektor Styrenheten VCM 1004 är avsedd för daglig användning och kan styra upp till 4 grupper samtidigt. Till varje grupp går det att ansluta fönsteröppnare, rullmarkiser eller elektriska jalusier. Vädercentral Skugga Till varje enskild grupp går det att ansluta rullmarkiser, elektriska jalusier eller fönsteröppnare. Kuggstångsmotor Väderberoende ventilations-styrning. Vid regn och blåst stängs fönstren automatiskt. 230V vädercentral Eldriven kuggstångsmotor för öppning av tak- och fasadfönster för naturlig ventilation. Rumstermostat Automatisk ventilationsstyrning efter rumstemperatur. Vädercentralen är framför allt framtagen för användning i 230V ventilationsanläggningar. Anläggningen kan utvidgas till upp till 20 ventilationsgrupper där varje grupp kan styras separat via ventilationsknappar och/eller rumstermostat. System med upp till 400 motorer är möjliga. Den centrala väderfunktionen stänger automatiskt alla ventilationsgrupper vid blåst eller regn. Ventilationsknapp Steglös manövrering av rök- och komfortventilation samt till- och frånkoppling av väder- och temperaturautomatik. 11

12 6 Produkterna: motorer Motorer för takoch fasadöppningar D+H har ett stort sortiment av motorer med olika användningsområden och kapacitet. De flesta motorerna har internationella certifieringar och provningsintyg från t.ex. VdS, TÜV, UL, CNBOP, EN och ISO. Kedjemotorer Kedjemotorn är den modernaste och elegantaste lösningen för automatisk manövrering av fönster i fasader och tak. Konstruktionen gör att de kan placeras plant utefter fönsterprofilen (utanpåliggande montering) eller till och med infällt i fönsterprofilen (dold montering). När fönstret är stängt försvinner kedjan diskret in i motorprofilen så att inga störande stänger sticker in i rummet. Kraft: N Slaglängd: mm Kuggstångsmotorer Kuggstångsmotorn är försedd med en stel kuggstång som är infälld i ett rör. Motorn används framför allt i tak för manövrering av takluckor och takfönster. Bland fördelarna märks de rejäla kraftresurserna och den stora öppningsvidden, särskilt vid trycktillämpningar. Dessutom är motorerna mycket vädertåliga. Kraft: N Slaglängd: mm 12

13 Alla motorer från D+H kan användas för fasad- och taköppningar: Naturlig rök- och värmeventilation Naturlig ventilation i byggnader Låsmotorer D+H låsmotorer är elektromekaniska lås för fasadfönster. De mycket kompakta måtten gör att låsen kan monteras dolda i så gott som alla profilsystem med vanlig skjutregel. Tillsammans med fönstermotorerna från D+H kan fönstren fjärrmanövreras inklusive låsning och upplåsning. Den inbyggda elektroniken medger samtidig manövrering av den anslutna fönstermotorn. Fönster med inbrottsskydd gör att du behåller din skyddsnivå. Lamellmotorer Lamellmotorer används för elektrisk manövrering av lamellfönster. De är mycket kompakt konstruerade och perfekt anpassade för lamellerna. Dessutom gör den högklassiga designen att de smälter in perfekt i modern arkitektur. 13

14 7 Produkterna: styrsystem Alla rökventilationscentraler från D+H kan anslutas till ett Building Management Concept (branddetekteringskoncept). Alla centraler är försedda med 72 timmars nödströmförsörjning. Centralerna uppfyller även en lång rad internationellt erkända certifieringar och riktlinjer, t.ex. VdS, TÜV, EN och CNBOP. Rökventilationscentral typ T Knappcentralen för rökventilation, RZN 4503-T är speciellt framtagen för användning i mindre byggnadsutrymmen som t.ex. trapphus. Huvudmanöverstället för rökventilation och komfortventilation är i detta fall inbyggt i centralen. Försörjning: 230 VAC / 50 Hz Utgående: 24 VDC, 3A Rökventilationscentral typ M Rökventilationscentralerna av typ M är framför allt lämpliga för användning i medelstora byggnadsutrymmen som t.ex. industri- och kontorsbyggnader, glastillbyggnader och atrier. Styrenheterna imponerar med sin höga utrustningsnivå och användarkomfort. Försörjning: 230 VAC / 50 Hz Utgående: 24 VDC, 4A, 8A or 16A 14

15 Rökventilationscentral typ E Den kundanpassade rökventilations-centralen av typ E är speciellt framtagen för användning i komplexa byggnader som t.ex. flygplatser eller köpcentra. Det moduluppbyggda systemet ger dig stora valmöjligheter när det gäller att kombinera rök- och komfortventilation, beroende på objektets typ och storlek. Försörjning: 230 VAC / 50 Hz Utgående: 24 VDC (8 64 A) Sensorer och larmdon D+H Mechatronic har utöver det breda sortimentet av styrsystem, ett stort utbud av komponenter som används vid rök-/värmeventilation och naturlig komfortventilation. Till dem hör automatiska rökdetektorer, rökventilationsknappar, vind-/regnsensorer, fjärrstyrningsenheter, rumstermostater och larmanordningar som t.ex. sirener och blinkande ljus. RCR 10-4 WRG 82 RTR 230 FG 42 BL 41 FO

16 8 Över D+H-installationer över hela världen Av D+H kan du förvänta dig mer i alla avseenden. Eftersom vi är mer än en tillverkare av rökventilationsanläggningar. Med den erfarenhet som över installationer ger, kan D+H erbjuda kompetenta totallösningar från en och samma leverantör. Köpcentret Plaza Norte, Madrid, Spanien California Academy of Science CAOS, San Francisco, USA Formula 1 Stadium, Shanghai, Kina 16

17 Russian Federation Tower, Moskva, Ryssland Hauptbahnhof Berlin, Tyskland Innovation Campus, Wollongonguniversitetet Australien 17

18 Piccadilly Station, Manchester, England Nelson Mandela Stadion, Port Elizabeth, Sydafrika Flygplatsen i Dubai, Förenade Arabemiraten 18

19 9 Planering Framgång med system D+H Service- och affärspartners Säkerhet i byggnader skapas inte bara genom en produkt. Säkerhet handlar framför allt om kompetens. D+H och våra service- och affärspartners är certifierade och regelbundet utbildat fackfolk inom rökventilation. I nära samarbete med tillverkaren D+H Mechatronic AG skapas heltäckande systemlösningar för rök- och brandgasventilation samt naturlig komfortventilation. Med stor noggrannhet och genomgående kvalitetssäkring i alla delar av projektet; från rådgivning, planering och projektering till installation, driftsättning, underhåll och service. Det gör att de mest krävande nationella och internationella kvalitets-standarderna uppfylls med marginal. och projektering D+H ger dig support redan under planeringsfasen och åtar sig även projektering och avstämning med behöriga och brandmyndigheter på plats. Med vår stora kännedom om alla gällande standarder och föreskrifter och våra unika erfarenheter från jordens alla hörn kan vi på ett ekonomiskt och tekniskt optimalt sätt integrera rökventilationsfunktionen i ert byggnadsprojekt. Högsta kvalitet när det gäller produktion är vårt kännetecken D+H Processkompetens Planering Montering Underhåll Projektering Driftsättning 19

20 Montering och driftsättning Underhåll och reparationer Kvalitet med garanti D+H och vårt nät av service- och affärspartners hjälper dig med fackkunnig montering och driftsättning. Vårt partnersystem garanterar att produkterna från D+H installeras av utbildade och erfarna montörer i enlighet med gällande tekniska riktlinjer och föreskrifter. Personlig överlämning och anvisningar till användarna ingår. Varje fastighetsägare är ansvarig för att säkerhetsanordningarna inom fastigheten är funktionssäkra. Regelbundet och korrekt utfört underhåll ser till att din anläggning alltid är driftsäker. D+H och våra service- och affärspartners är experter på rökventilation och har därmed de rätta kvalifikationerna för att utföra underhållet. Ett underhållsavtal är ett sätt för fastighetsägaren att försäkra sig om att han alltid uppfyller sina åtaganden. För alla D+H-system för rökventilation som har installerats och regelbundet underhålls av D+H eller en av våra service- och affärspartners får du förbättrade garantivillkor. Fråga D+H om du vill veta mer om detta. På plats gör våra kvalificerade service- och affärspartner ett förstklassigt och tillförlitligt arbete Reparation 20

21 Rökventilation Naturlig ventilation Service D+H Svenska AB, Sallarängsgatan 3, S Mölndal, Sverige Telefon: , Fax: Internet: e-post: 2010 D+H Mechatronic AG, Ammersbek Art.-No /03/10

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se

ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR. www.demex.se ISODOOR INDUSTRI TAKSKJUTPORTAR www.demex.se ISO-omfånget på takskjutportarna är resultatet av den mest moderna design och tillverkningsteknik som för närvarande finns tillgänglig. Dessa dörrar är robusta

Läs mer

Automatiska slagdörröppnare

Automatiska slagdörröppnare Automatiska slagdörröppnare Kvalitet är vår drivkraft Tillsammans med pålitliga partners över hela världen erbjuder TORMAX slagdörrslösningar för många olika behov. Själva hjärnan i systemet består av

Läs mer

MC 2000. Plattformshiss typ A. En tillförlitlig och trygg hiss för personer med nedsatt rörelseförmåga. Den svenska kvalitetslösningen

MC 2000. Plattformshiss typ A. En tillförlitlig och trygg hiss för personer med nedsatt rörelseförmåga. Den svenska kvalitetslösningen MC 2000 Plattformshiss typ A. En tillförlitlig och trygg hiss för personer med nedsatt rörelseförmåga Den svenska kvalitetslösningen Stort utbud av tillval Ingen Motala MC2000 är den andra lik eftersom

Läs mer

D+H GER FRISK LUFT MER UTRYMME! Kontrollerad naturlig ventilation i skolor och föreläsningssalar

D+H GER FRISK LUFT MER UTRYMME! Kontrollerad naturlig ventilation i skolor och föreläsningssalar D+H GER FRISK LUFT MER UTRYMME! Kontrollerad naturlig ventilation i skolor och föreläsningssalar DÅLIG LUFT TILLHÖR DET FÖRFLUTNA FRISK LUFT FÖR UNGA HJÄRNOR Vem minns inte den dåliga luften i klassrummet

Läs mer

KLARVENT. Brandventilatorer. Nytec Plast

KLARVENT. Brandventilatorer. Nytec Plast KLARVENT Brandventilatorer Nytec Plast AB Inledning KlarVent brandventilatorer Nytec Plast erbjuder ett mycket brett sortiment av brandventilatorer. KlarVent erbjuds i många olika storlekar, former och

Läs mer

FTX med placering i trapphus

FTX med placering i trapphus FTX med placering i trapphus REC Temovex Motströmsvärmeväxlare Lösning för ROT & nyinstallation Med brandlösning för upp till 8 lägenheter Experter på inneklimat i lågenergihus FTX med placering i trapphus

Läs mer

EXTERIÖRA PRODUKTER [terrassmarkiser]

EXTERIÖRA PRODUKTER [terrassmarkiser] EXTERIÖRA PRODUKTER [terrassmarkiser] KVALITET & VALMÖJLIGHET Förvandla din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum! Du reglerar enkelt hur långt du vill fälla ut din markis och på det sättet får

Läs mer

ENKEL MONTERING MINIMALT UNDERHÅLL MINIMAL DRIFTKOSTNAD

ENKEL MONTERING MINIMALT UNDERHÅLL MINIMAL DRIFTKOSTNAD BASICTM Ett patenterat backströmningsskydd som effektivt förhindrar brandgasspridning via ventilationen. En kostnadseffektiv lösning för exempelvis hotell, lägenheter och äldreboende. ENKEL MONTERING MINIMALT

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation FÖRETAGSPRESENTATION Rulljalusi Solskydd Ventilation PRODUKTION INTRODUKTION Berättelsen om Wilms börjar 1975, när Jos Wilms som ensam ägare startar en enskild firma, som snabbt växer till ett stort företag.

Läs mer

Systemlösningar. Logistikbyggnader

Systemlösningar. Logistikbyggnader Systemlösningar Logistikbyggnader Längre än från A till B Logistik är så mycket mer än bara lastbilstransport. Och klimat är så mycket mer än bara lufttillförsel: Det handlar dessutom bl.a. om hallar

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Användningsbroschyr. Wilo-lösningar för distribution av släckningsvatten. Brandsläckningssystem för byggnadstekniska installationer.

Användningsbroschyr. Wilo-lösningar för distribution av släckningsvatten. Brandsläckningssystem för byggnadstekniska installationer. Användningsbroschyr Wilo-lösningar för distribution av släckningsvatten. Brandsläckningssystem för byggnadstekniska installationer. 0000002449.indd 1 18.11.2015 10:04:34 02 Löftet Wilo Pioneering for You.

Läs mer

Vintergarden. Överensstämmelse mellan hus och trädgård

Vintergarden. Överensstämmelse mellan hus och trädgård Vintergarden Överensstämmelse mellan hus och trädgård 2015 Vi är producent av uterum,aluminium snickerier och även atypiska tak och takfönster. Bolagets började 1996. Huvudprodukten är uterum. Dessa produceras

Läs mer

ECO-TAKFLÄKT. En avancerad och energisparande takfläkt med EC-motor. Garanterad VILPE -kvalitet:

ECO-TAKFLÄKT. En avancerad och energisparande takfläkt med EC-motor. Garanterad VILPE -kvalitet: ECO-TAKFLÄKT En avancerad och energisparande takfläkt med EC-motor Garanterad VILPE -kvalitet: - 1 års färggaranti - 2 års garanti för teknisk funktionalitet - 2 års garanti för elektriska delar VILPE

Läs mer

Oljefria kolvkompressorer Serie DENTAL

Oljefria kolvkompressorer Serie DENTAL www.kaeser.com Oljefria kolvkompressorer Serie DENTA kapacitet 65 till 950 l/min Tryck 10 bar Skäl till att välja KAESER dentalkompressorer Som användare förväntar du dig framför allt säker tryckluftsförsörjning

Läs mer

Roto NT Designo. Roto NT Designo. Dolda beslag. Teknik för fönster och dörrar

Roto NT Designo. Roto NT Designo. Dolda beslag. Teknik för fönster och dörrar Roto NT Designo Dolda beslag Roto NT Designo Teknik för fönster och dörrar Funktionellt men dolt Ny elegant lösning för hemmet I ett vackert hem är det viktigt att också fönstren är vackra Vi anser att

Läs mer

Grundläggande definitioner. Mål

Grundläggande definitioner. Mål Detta verk omfattas av lagen om upphovsrätt. Det får därför inte kopieras eller på annat sätt mångfaldigas utan upphovsrättsinnehavarens uttryckliga tillstånd. Materialet är avsett för Räddningsverkets

Läs mer

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Snabbfakta är ett brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

Integrerad ljusreglering. ELS - MDS - EMD - kundanpassat

Integrerad ljusreglering. ELS - MDS - EMD - kundanpassat Integrerad ljusreglering ELS - MDS - EMD - kundanpassat Integrerad ljusreglering Briljant i sin enkelhet Integrerad ljusreglering innebär att hela ljusregleringssystemet (sensor, styrenhet och dimbart

Läs mer

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300

Serie 300. Datablad SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013. Konventionella optiska rök- och värmedetektorer. Serie 300 SDF00055SE Version 1.3 12/11/2013 Serie 300 Konventionella optiska rök- och värmedetektorer ED2351E Serie 300 Serie 300 Branddetektorer från Schneider-Electric har egenskaper och funktioner som tidigare

Läs mer

iljömärk produkt! www.froeling.com

iljömärk produkt! www.froeling.com Miljömärkt produkt! www.froeling.com Uppvärmning med ved Fröling har arbetat med att effektivisera användningen av trädbränslen i snart fem decennier. I dag står Fröling för modern värmeteknik för biobränslen.

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet.

Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet. Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet. Think Less. Vi förenklar byggandet Hur kan det löna sig att tänka i mindre banor? För att mindre är mer. Speciellt när du använder Lindabs

Läs mer

Styrcentral SUH och SUHL

Styrcentral SUH och SUHL Styrcentral SUH och SUHL SUH Öppna brandventilatorer utrustade med hållmagneter. Manöver Manuellt per sektion eller automatiskt via rökdetektor. Kapacitet Vi rekomenderar 10-15 ventila-torer per sektion,

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

Aluminium in Architecture. För ett ljusare liv. WICSLIDE 65FS Vikdörrar

Aluminium in Architecture. För ett ljusare liv. WICSLIDE 65FS Vikdörrar R Aluminium in Architecture För ett ljusare liv WICSLIDE 65FS Vikdörrar Dörrar som flexibla rumsavslutningar mellan inne och ute Vem önskar sig inte ett rum vars gränser vid vackert väder kan utökas med

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat

lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat Kostnads-och energieffektivitet Reduced investment and installation costs Plexus levereras med inbyggda ekonomiska fördelar. Hur skulle

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Inspektion av arkivlokal för Småföretagarnas Arbetslöshetskassa

Inspektion av arkivlokal för Småföretagarnas Arbetslöshetskassa Inspektionsrapport 1 (5) Inspektion av arkivlokal för Småföretagarnas Arbetslöshetskassa Riksarkivet har den 19 januari 2010 genomfört en inspektion av en tilltänkt arkivlokal för Småföretagarnas Arbetslöshetskassa

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

Takfönster. För en ljusare tillvaro. Använd naturligt ljus J.O. OHLSSONS TRÄINDUSTRI AB

Takfönster. För en ljusare tillvaro. Använd naturligt ljus J.O. OHLSSONS TRÄINDUSTRI AB Takfönster För en ljusare tillvaro Använd naturligt ljus J.O. OHLSSONS TRÄINDUSTRI AB Släpp in ljuset med våra takfönster Ett takfönster är det perfekta alternativet för dig som vill skapa en spännande

Läs mer

Vi har utvecklat rullstolar i 30 år. Nu lyfter vi blicken.

Vi har utvecklat rullstolar i 30 år. Nu lyfter vi blicken. Vi har utvecklat rullstolar i 30 år. Nu lyfter vi blicken. Vår erfarenhet och historia hjälper oss att lyckas inom överflyttning Sedan 80-talet har vi på Etac varit erkända för våra rullstolar och rollatorer.

Läs mer

Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto

Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto Isfria rutor och behagligt uppvärmd kupé för alla! Sätt dig i bilen, njut av hur bra det känns och kör iväg så härlig kan vintern vara för alla bilförare om

Läs mer

Guide till val av motor och styrning för naturlig komfort och brandventilation

Guide till val av motor och styrning för naturlig komfort och brandventilation Guide till val av och styrning för naturlig komfort och brandventilation UTÅTGÅENDE FÖNSTER WMX MOTOR STEG 1 TILL 5 luminiumprofil Träprofil Plastprofil STEG 1 val av Höjd (över och underkantshängt) redd

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Vattenresistant och robust

Vattenresistant och robust KB Vattenresistant och robust KB är en damm- och vattenresistant (IP68) nödljusarmatur med ett robust armaturhus. Den är utvecklad speciellt för den tunga industrin. De hårda tillverkningsmaterialen som

Läs mer

Från trygga brandskyddssystem till naturligt dagsljus

Från trygga brandskyddssystem till naturligt dagsljus Icopal Brandgasventilatorer och Takljuskupoler Från trygga brandskyddssystem till naturligt dagsljus Svita Brandgasventilatorer och Takljuskupoler om svita Högsta kvalitet ger trygghet Icopal har både

Läs mer

Dagsljus och bättre inneklimat för hus med platta tak

Dagsljus och bättre inneklimat för hus med platta tak Dagsljus och bättre inneklimat för hus med platta tak VELUX Svenska AB 2015 velux.se Släpp in ljuset! Fasadfönstren i ett hus med platt tak är ofta placerade långt från husets mitt. Det gör det svårt

Läs mer

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Gaspanna ecocompact Stående enhet med kondenserande gaspanna ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nya tider... varma idéer till framtidssäkrad Idéer för intelligent bostadskomfort Vaillant har

Läs mer

Med säkerhet på skolschemat. Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld

Med säkerhet på skolschemat. Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld Med säkerhet på skolschemat Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld Förebyggande strategier Informera selektivt, evakuera säkert Pedagogiska institutioner som skolor,

Läs mer

Behaglig belysning i minimalistisk design

Behaglig belysning i minimalistisk design 2 ETAP Behaglig belysning i minimalistisk design Vid allmänbelysning av kontor och offentliga byggnader används ofta diffusorer vilket är klokt eftersom belysningen blir behaglig och trevlig med diffusorer.

Läs mer

Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB

Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB Blåsmaskinsanläggningar i serie BB, CB, DB, EB, FB Med globalt erkända OMEGA-PROFILEN Kapacitet 0,5 till 74 m³/min övertryck upp till 1 000 mbar, vakuum ner till 500 mbar COMPACT-blåsmaskiner Ett vägvisande

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Samverkanshuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Universitetstorget 4. Anläggninsnummer: J0008029. Byggår: 2004

Samverkanshuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Universitetstorget 4. Anläggninsnummer: J0008029. Byggår: 2004 Samverkanshuset Kortfakta Adress: Universitetstorget 4 Anläggninsnummer: J0008029 Byggår: 2004 Arkitekt: Huset är ritat av Peter Jönsson, Arkinova och slut Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för

Läs mer

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Ett unikt sätt att enkelt och energieffektivt generera kyla till ett kylbaffelsystem. Combi Cooler är ett integrerat system som består av en

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Brandskydd, strategi... och tid

Brandskydd, strategi... och tid Brandskydd, strategi... och tid 2 DET HANDLAR OM ATT VINNA VARJE LOPP MOT LÅGORNA. Den viktigaste faktorn för att stoppa en brand är tiden. Ju tidigare du kan upptäcka en begynnande brand desto mer tid

Läs mer

SOLSKYDD. kvalitetsprodukter från

SOLSKYDD. kvalitetsprodukter från SOLSKYDD 2011 kvalitetsprodukter från FÖNSTERMARKISER FÖNSTERMARKISER STOPPAR 80 TILL 90 PROCENT AV SOLENS STRÅLNING. De ger ett svalt och skönt klimat inomhus samtidigt som de skonar inredning, golv,

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

Trebolit Unic ett heltäckande tätskiktssystem

Trebolit Unic ett heltäckande tätskiktssystem Trebolit Unic ett heltäckande tätskiktssystem MONTÖR METOD MATERIAL Ett samspel för trygga, täta och tåliga tak Genom ett samspel mellan tre M material, metod och montör får ditt tak ett tätskikt med överlägsna

Läs mer

SMARTA HEM STANDARDPAKET

SMARTA HEM STANDARDPAKET SMARTA HEM STANDARDPAKET Eco-Smarta hus med KNX-system Vi bygger Eco-Smarta hus med ett inbyggt system för att styra hemmet, baserat på världsstandarden KNX. Systemet innebär att du kan styra allehanda

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

BRANDSÄKERHETS- ARBETE FRUKOSTSEMINARIUM

BRANDSÄKERHETS- ARBETE FRUKOSTSEMINARIUM BRANDSÄKERHETS- ARBETE FRUKOSTSEMINARIUM 20160405 KOMMANDE AKTIVITETER 14 april 18:00-20:00 Seminarium: Känns energiräkningen för dyr? 3 maj 08:00-09:00 Frukost: Restaurang som lokalhyresgäst SKRIFTER

Läs mer

Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum

Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum Terrassmarkis/Hestra Tarragona Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum Hestra Tarragona är en kraftig vikarmsmarkis för villaterrasser och balkonger som förvandlar din uteplats till

Läs mer

Fönsterbyte med VELFAC

Fönsterbyte med VELFAC Fönsterbyte med VELFAC Förord Har du tröttnat på att lägga tid och pengar på skrapning och målning av fönster? VELFAC fönster har strängpressad aluminium på utsidan, vilket kräver minimalt underhåll samtidigt

Läs mer

Konvektion. Teknik. Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning

Konvektion. Teknik. Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning Teknik Konvektion Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning Roundline är av öppen typ och avger värme via konvektion. Det innebär att den luft som passerar genom radiatorn värms upp, stiger och avger

Läs mer

GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA. Dränkbara pumpar. för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag

GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA. Dränkbara pumpar. för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA Dränkbara pumpar för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPLÖSNINGAR Grundfos har allt från små dränkbara pumpar för en- och

Läs mer

ED 100 ED 250. Slagdörrautomatik

ED 100 ED 250. Slagdörrautomatik ED 100 ED 250 Slagdörrautomatik ED 100 och ED 250 innehåll ED 100 och ED 250 konfigurationer för olika dörrtillämpningar 4 5 Modulsystemet 6 7 För tillgänglighet i entréer 8 9 För snabbhet 10 11 För branddörrar

Läs mer

Fönsterbyte med VELFAC

Fönsterbyte med VELFAC Fönsterbyte med VELFAC Förord Har du tröttnat på att lägga tid och pengar på skrapning och målning av fönster? VELFAC fönster har strängpressad aluminium på utsidan, vilket kräver minimalt underhåll samtidigt

Läs mer

Linjeavvattning. ACO DRAIN Multiline för belastningsklasserna A 15 - E 600 enligt EN 1433

Linjeavvattning. ACO DRAIN Multiline för belastningsklasserna A 15 - E 600 enligt EN 1433 ACO DRAIN Multiline för belastningsklasserna A 15 - E 600 enligt EN 1433 9 Med ACO DRAIN Multiline sätter vi ny standard för konsulter, utförande och funktionalitet inom linjeavvattning. ACO DRAIN Multiline

Läs mer

Valfri. Hålmått vägg: bredd: KYM + 10 mm, höjd: KYM + 5 mm. Upp till 8 mm t.ex. lamellglas eller härdat beroende på placering och krav.

Valfri. Hålmått vägg: bredd: KYM + 10 mm, höjd: KYM + 5 mm. Upp till 8 mm t.ex. lamellglas eller härdat beroende på placering och krav. Modell H80 Ergosafe H80 har horisontell rörelse och är mest lämpad att användas inomhus samt är vår vanligast förekommande modell. Som standard levereras luckan med 6 mm lamellglas, impulsstyrning, mjukstart/

Läs mer

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning klimatfabriken.se Viktigt! Läs noga igenom denna anvisning innan användning. Fläkten är anpassad för fast installation och ska installeras

Läs mer

Finska Yrkesskicklighet

Finska Yrkesskicklighet Finska Yrkesskicklighet Riikku Rakenteet Oy är en finsk företag som tillverkar balkonginglasningar, räcken och glasfasader. Vår personal består av mer än 90 experter. Vi tillverkar en balkonginglasning

Läs mer

Instruktionsbok DeLaval propellerfläkt PFE

Instruktionsbok DeLaval propellerfläkt PFE Bruksanvisning i orginal Instruktionsbok DeLaval propellerfläkt PFE - 0906 - Innehållsförteckning DeLaval propellerfläkt PFE... 3 Allmän beskrivning... 3 Ventilationsfläktar för alla behov... 3 Aerodynamiskt

Läs mer

Besam dörrstängare. Säkerhet och användarvänlighet. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Besam dörrstängare. Säkerhet och användarvänlighet. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Besam dörrstängare Säkerhet och användarvänlighet ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Högkvalitativ dörrstängare Valbar dörrstängarstorlek 2/3/4 Justerbar dörrstängarstorlek 2-4 Justerbar

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Värmedetektorsystemet ULRICA kan lokalisera värme från en brand med noggrannhet på 1,5 meter över en total kabellängd på 2000 meter. Systemet detekterar temperaturökningar

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Välkommen till en värld av stängsel WIŚNIOWSKI

Välkommen till en värld av stängsel WIŚNIOWSKI Tomtstaket Välkommen till en värld av stängsel WIŚNIOWSKI Under 25 år har vi tillverkat stängsel med passion. Firmans namn WIŚNIOWSKI kommer från namnet på dess grundare och ägare - Andrzej Wiśniowski.

Läs mer

Systemlösningar Hotell

Systemlösningar Hotell Systemlösningar Hotell Känslan av att komma hem I ditt hotell känner sig varje gäst som hemma redan från början. Diskret och lättanvänd Kampmann-teknik skapar en unik atmosfär av vällust. 1 I 6 Allt hos

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

Albany RapidRoll Clean Certifierade portar för renrum. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll Clean Certifierade portar för renrum. Tekniskt datablad Albany RapidRoll Clean Certifierade portar för renrum Tekniskt datablad Albany RapidRoll Clean Lämplig för renrum certifierad av Fraunhofer Institute Uppfyller internationella standarder och riktlinjer

Läs mer

Stabil och flexibel screen-markis för många typer av byggnader

Stabil och flexibel screen-markis för många typer av byggnader Fönstermarkis/Hestra Brava Stabil och flexibel screen-markis för många typer av byggnader Hestra Brava är en stabil screen-markis som passar för en rad byggnader butiker, kontor, radhus, sjukhus, skolor

Läs mer

Bosch Plena för PA system och talat utrymningslarm Den snabba lösningen för säkerhet

Bosch Plena för PA system och talat utrymningslarm Den snabba lösningen för säkerhet Bosch Plena för PA system och talat utrymningslarm Den snabba lösningen för säkerhet 2 Bosch Plena för PA system och talat utrymningslarm Den snabba lösningen för säkerhet Bosch Plena för PA system och

Läs mer

Dagsljus och bättre inneklimat för hus med platta tak

Dagsljus och bättre inneklimat för hus med platta tak Dagsljus och bättre inneklimat för hus med platta tak April 2016-1 Rekommenderade cirkapriser velux.se Släpp in ljuset! Fasadfönstren i ett hus med platt tak är ofta placerade långt från husets mitt.

Läs mer

Nova Taklyft ett smidigt och säkert hjälpmedel

Nova Taklyft ett smidigt och säkert hjälpmedel Nova Taklyft ett smidigt och säkert hjälpmedel Med Nova taklyftsystem gör du smidiga överflyttningar i vardagen, till exempel till och från golv, säng, toalett och rullstol. Det fast installerade systemet

Läs mer

BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK

BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK Utvecklingen av ren energi fokuseras allt mer på vindkraftverk, vilket innebär att det blir allt viktigare att få ut största möjliga verkningsgrad av dessa. Mängden användbar

Läs mer

IQ8Wireless. - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm

IQ8Wireless. - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm IQ8Wireless - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm Börjar där kablarna slutar: Revolutionerande lösningar för branddetektion Det finns områden och byggnader där vanlig kabelinstallation kan

Läs mer

Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM. Fönster Fasader Skjut- och vikpartier

Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM. Fönster Fasader Skjut- och vikpartier Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM Fönster Fasader Skjut- och vikpartier Innehåll Fönster 4-6 Glas 7 Profilsystem 8-9 Skjut-och vikpartier 10-11 Fasader 12-13 Entré 14-15 Energi

Läs mer

Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk. Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Plus Alu Den ekonomiska porten för inomhusbruk Tekniskt datablad Albany RapidRoll 300 Plus Alu Kompakt, lätt och snabbgående port för inomhusbruk Extrautrustning finns för användning

Läs mer

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp

BLAST-serien. Den nya generationen blästerskåp BLAST-serien Den nya generationen blästerskåp Den nya generationen blästerskåp i BLAST-serien kan kombineras och utformas som man önskar. Man kan sätta upp skåpet på väggen eller placera det på en ställning

Läs mer

Vår styrka - den kompletta lösningen

Vår styrka - den kompletta lösningen hissar hissar 1 Vår styrka - den kompletta lösningen P DAHL har sedan starten specialiserat sig på hissystem och sedan många år har vi varit Norra Europas största leverantör och tillverkare av hisselektronik.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Allmänt är ett typgodkänt brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via

Läs mer

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Nybyggnad Övergripande brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist

Läs mer

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning Ström bakom galler Världens säkraste plug-in system Liten orsak, stor effekt: SMISSLINE TP är världens första plugin system som möjliggör in- och

Läs mer

Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser. Kompletta konferensrum. Installerat och klart.

Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser. Kompletta konferensrum. Installerat och klart. Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser Kompletta konferensrum. Installerat och klart. Våra gedigna kunskaper och långa erfarenhet borgar för att allting fungerar som planerat. Låt oss hjälpa er att

Läs mer

AMA MARKISER MODERNT HANTVERK Dina markiser är en investering i funktioner och utseende som ska hålla i många år. AMA markiser tillverkas vid Sveriges västkust med härliga somrar men blåst och regn resten

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler Version: 31.01.2012 Typgodkänd och uppfyller kraven i normerna EN 1366-2 och EN 13501-3. Brandklass EI 60 (ve,ho,io) S, och i betongbjälklag även E 90

Läs mer

QI Engineering Equipment. SmartLet den nya generationen uttag för medicinska gaser.

QI Engineering Equipment. SmartLet den nya generationen uttag för medicinska gaser. Produktblad QI Engineering Equipment. SmartLet den nya generationen uttag för medicinska gaser. SmartLet monterat i vårdrumspanel SmartLet för utanpåliggande montering SmartLet för infälld montering Quality

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Nr. 1 inom Defence. Budskapet vi vill förmedla till våra kunder och leverantörer, är helt enkelt att vi vill vara bäst. AFFÄRSOMRÅDEN MOBILE DEFENCE

Nr. 1 inom Defence. Budskapet vi vill förmedla till våra kunder och leverantörer, är helt enkelt att vi vill vara bäst. AFFÄRSOMRÅDEN MOBILE DEFENCE Defence Nr. 1 inom Defence» Budskapet vi vill förmedla till våra kunder och leverantörer, är helt enkelt att vi vill vara bäst. Bästa produktsortimentet inom Defence Bästa pris/prestandaförhållande Bästa

Läs mer

PLATS FÖR MER. VINDSTRAPPOR ClickFIX MARKNADENS BÄSTA LÄTT OCH ELEGANT TRAPPOR I BYGGSATS MED NORDISK DESIGN LOFTTRAPPAN ÖKAR BOSTADENS STORLEK

PLATS FÖR MER. VINDSTRAPPOR ClickFIX MARKNADENS BÄSTA LÄTT OCH ELEGANT TRAPPOR I BYGGSATS MED NORDISK DESIGN LOFTTRAPPAN ÖKAR BOSTADENS STORLEK PLATS FÖR MER VINDSTRAPPOR ClickFIX MARKNADENS BÄSTA LÄTT OCH ELEGANT TRAPPOR I BYGGSATS MED NORDISK DESIGN LOFTTRAPPAN ÖKAR BOSTADENS STORLEK VÄGGLUCKOR GÖR RUMMET STÖRRE RÄCKET RAMAR IN TRAPPAN LÅT DIG

Läs mer

Albany RapidProtect TM 2000 Maskinskyddsport med portblad i aluminium för automatiserade processer. Tekniskt datablad

Albany RapidProtect TM 2000 Maskinskyddsport med portblad i aluminium för automatiserade processer. Tekniskt datablad Albany RapidProtect TM 2000 Maskinskyddsport med portblad i aluminium för automatiserade processer Tekniskt datablad Albany RapidProtect TM 2000 Typ testad maskinskyddsport med portblad av aluminium Gränslägesbrytare

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU 2 INNEHÅLL 1. FÖRE INSTALLATIONEN... 2 2. INSTALLATION AV STYRENHET UKU... 3 SYRPANEL - UKU... 4 KONTAKTORLÅDA... 4 TEMPERATURGIVARE

Läs mer