Den trygga känslan av säkerhet. Elektriska öppningssystem för rök-brandgasventilation och naturlig komfortventilation. Powering your ideas!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den trygga känslan av säkerhet. Elektriska öppningssystem för rök-brandgasventilation och naturlig komfortventilation. Powering your ideas!"

Transkript

1 Den trygga känslan av säkerhet Elektriska öppningssystem för rök-brandgasventilation och naturlig komfortventilation Powering your ideas!

2 1 Rök- och brandgasventilation: Vad är det? Rök- och brandgasventilation räddar människoliv En byggnad brinner. Människor rusar omkring. Nu handlar det i första hand om att rädda liv och förhindra materiella skador. I den situationen är rök- och brandgasventilation en av de viktigaste säkerhetsanordningarna i de t tekniska brandskyddet. Genom effektiv rök- och brandgasventilation hålls utrymnings- och räddningsvägarna fria. Stora skador kan förhindras. Rök och brandgaser är orsaken till ca 90 % av antalet brandoffer. Dessutom orsakar rök- och brandgaser i många fall stora egendomsskador. Med hjälp av rök- och brandgasventilationssystem minskas koncentrationen av rök och brandgaser genom att de effektivt leds ut ur byggnaden. Faran begränsas i god tid till ett minimum, innan röken har spridit sig i byggnaden och gjort utrymningsvägarna oframkomliga. Funktionsprincip Utan rök- och brandgasventilation Utan rök- och brandgasventilation samlar sig den giftiga brandröken i byggnaden. Det innebär en extremt hög riskpotential. Med rök- och brandgasventilation När rök- och brandgasventilation används tilluftsöppningar långt ned på en vägg och frånluftsöppningar högt upp på en vägg eller i taket röken begränsas till ett stabilt gränsskikt över den nivå där människor befinner sig. Det gör att utrymningsvägarna hålls fria. 2

3 Tänk på att Trygghet är ett av de grundläggande mänskliga behoven oavsett var eller i vilket läge i livet vi befinner oss. Det viktigaste med den teknik vi använder är att den alltid skall fungera felfritt och utlösas snabbt. Då går det att evakuera människor effektivt och rädda människoliv. Vårt breda sortiment av motorer, styrenheter och annan utrustning gör D+H till din pålitliga partner för effektiv rökventilation. Motorerna från D+H öppnar fönster för rökventilation på ett snabbt och säkert sätt Rökventilationsknappen finns även med inbyggd funktion för komfortventilation 3

4 2 Användning Rök- och brandgasventilation: och funktion Det måste fungera snabbt och varje gång Det är principen som effektiv rökventilation måste bygga på. Och enligt den arbetar vi sedan över 40 år. Vår teknik bygger på rökdetektorer som omedelbart reagerar vid rökutveckling. Öppningarna för rökventilation öppnas då på kortast möjliga tid av en elmotor. För att skapa ett luftflöde måste även tilluftsöppningar öppnas i den nedre delen av byggnaden. Rök, brandgaser och värme leds omedelbart ut av den termiska drivkraften så att utrymnings- och räddningsvägarna blir mindre rökiga. D+H är specialist inom området rökoch värmeventilation och erbjuder ett stort spektrum av effektiva komponenter och system. Kompaktcentral för rökventilation med inbyggda knappar för rök- och komfortventilation Produkt: Rökventilationscentral RZN 4503-T Användning: Till exempel trapphus i byggnader Rökdetektor Produkt: Rökdetektor Användning: Automatisk rökdetektering i slutna utrymmen Manövertablå Produkt: RT 45 / RT 45-LT Knapp med inbyggd funktion för komfortventilation som tillval Användning: Till exempel trapphus i byggnader Kedje- och kuggstångsmotorer Produkt: Fönstermotor med inbyggd motorelektronik Användning: Fasadfönster, takfönster, takluckor 4

5 Rökventilationssystem Automatisk rökdetektor Optisk rökdetektor som använder strålljusprincipen för automatisk utlösning vid brandrök. Finns även som termodifferentialdetektor Rökventilationsmotor Eldrivna kedje- och kuggstångsmotorer för öppning av fönster och luckor vid brand och för komfortventilation. Rökventilationstablå Rumstermostat Elektrisk brytare för manuell utlösning av rök- och brandgasventilation. Indikering av drift- och larmtillstånd med hjälp av lysdioddisplay. Styrcentral för rökventilation Centralen är utrustad med en lång rad funktioner för styrning och övervakning av rök- och brandgasventilation och har även en nödströmförsörjning för 72 timmars drift. Automatisk ventilationsstyrning efter rumstemperatur. Larmdon Vind-/ regndetektor Ventilationsknapp Brandklocka, larmsiren eller blinkljus för akustiskt och optiskt larm vid brand. Väderberoende ventilationsstyrning. Vid regn och stark vind stängs fönstren automatiskt. Steglös manövrering av rök- och komfortventilation samt till- och frånkoppling av väder- och temperaturautomatik. 5

6 T E C H N I K F Ü R I D E E N 3 EU-standard EN för säkerhet Kompletta systemlösningar EN anger krav och provningsmetoder för naturlig rökventilation med en naturlig rök- och brandgasventilationsenhet (NSHEV). Denna kompletta systemlösning består av ett fönster eller en taklucka och en elektromekanisk motor. För att erbjuda maximal säkerhet till alla som dagligen uppehåller sig i byggnaden är det viktigt att ventilationsenheten för rök/värme uppfyller denna standard. D+H har gått i bräschen genom att inleda samarbete med olika systemtillverkare. Vi erbjuder ett brett sortiment av certifierade system från ledande systemleverantörer. För dig innebär det att du har största möjliga urval och stor flexibilitet vid valet av ventilationsenhet. EURO-RWA Rök- och värmeventilationsenhet enligt EN Aluminiumprofilsystem Dobler R Hueck-Hartmann Schüco Takluckor Lamellfönster Glasbau Hahn Takfönster Stort urval av certifierade system 6

7 Säkerhet på alla kontinenter International Standard Organization (ISO) har antagit alla krav gällande rökventilation från EN Var på jorden du än har ditt hem, har du maximal säkerhet med en D+H-produkt som följer den europeiska standarden EN EURO-RWA: stort urval stor flexibilitet Komplett lösning enligt EN Beståndsdelar: Fönster resp. taklucka och motor (NSHEV). Stort urval av certifierade system för fasader och tak Testat för höga vindstyrkor och snölaster Kan erbjudas med dolda motorlösningar Många motortyper kan användas Stora fönstermått och fönstervikter tillåtna Mycket gynnsamma aerodynamiska värden För mer informationen om kompletta systemlösningar från EURO-RWA besök vår hemsida: ZERTIFIZIERT EN D+H EURO RWA CERTIFIED D+H EURO SHEV En komplett systemlösning enligt EN , en s.k. NSHEV, består av fönster respektive taklucka med kuggstångsmotor (vänster) eller kedjemotor (höger) 7

8 4 Hisschakt LSC Lift Smoke Control ger säker energibesparing Med säkerhet sparar du energi? Om du frågar oss kan vi inte föreställa oss något annat. För att förse hisschaktet med friskluft och säkerställa att brandrök obehindrat kan ledas ut vid brand försåg man tidigare hisschakten med permanenta öppningar högst upp i schaktet i enlighet med LBO (tysk byggnorm). De permanenta öppningarna skapar en lucka i byggnadens värmeisolering. Resultat: Luft som stiger uppåt i schaktet pga av den termiska effekten (skorstenseffekten), drar ut varm luft genom springorna i dörrarna till schaktet som sedan obehindrat leds ut genom öppningen i schakt-toppen rent energislöseri! 4 Lift Smoke Control LSC-Basic Systemkomponenter Rökventilationssystem Filterhus Sugrör Taklucka Styrcentral RZN 4503-T med inbyggd knapp för komfortventilation och utlösningsknapp för rökventilation Temperaturgivare CO 2 -sensor, tillval 5 3 8

9 LSC Lift Smoke Control förhindrar onödiga energiförluster genom att schaktöppningen är elektriskt manövrerad. Det gör att okontrollerad vädring av byggnaden förhindras. Vad har du att vinna? Lägre uppvärmningskostnader Säker utrymning vid brand tack vare intelligent styrning Vill du veta hur du kan spara energi? Använd energiprogrammet på vår hemsida: LSC 1 2 Lift Smoke Control LSC-Premium Funktionsprincip Systemkomponenter 1 Styrcentral LSC-Premium Rökventilationssystem integrerat i LSC-Premium Sugrör Filterhus Manuell utlösningsknapp Lamellfönster Rökdetektor för övervakning av huvudutrymningsplanet 5 En kombination av hisschakt och trapphus är möjlig med ett styrsystem. RÖKVENTILATION I HISSCHAKT L I F T S M O K E C O N T R O L 9

10 5 Naturlig ventilation vad är det? Du styr klimatet! Människor på alla kontinenter har en sak gemensamt ett uttalat behov av frisk luft, naturligt ljus och behaglig temperatur. I många moderna byggnader kan dessa behov ändå inte tillgodoses. Vanliga orsaker till det är byggnadsbeklädnader som förhindrar en naturlig luftväxling. Utöver det finns faktorer som förhöjd termisk belastning pga stora glasytor och modern kontorsutrustning. En effektiv lösning är principen för naturlig ventilation. Den beskriver luftväxlingen i byggnader som orsakas av naturliga tryckskillnader till följd av vind- och temperaturskillnader. Redan idag finns det i många länder föreskrifter för luftväxlingen i enskilda rum, t.ex. arbetsrum, samlingslokaler och bostäder. Uppenbara fördelar med naturlig ventilation: Angenämt rumsklimat som användaren själv kan påverka Lägre investeringskostnader Lägre energiförbrukning Lägre reparations- och underhållskostnader Lägre CO 2 -emissioner Naturlig ventilation ger därmed omedelbara effekter på boende- och arbetsklimat. Luftfuktigheten i inomhusmiljön regleras effektivt. I fuktiga miljöer är kondensbildning och imma inget problem längre. Naturlig ventilation skapar ett bättre klimat i t.ex. vinterträdgårdar, arbets-, bostads- och samlingslokaler 10

11 Ventilationsstyrning Vind-/ regndetektor Kedjemotor Väderberoende ventilationsstyrning. Vid regn och blåst stängs fönstren automatiskt. Ventilationsstyrning Eldriven kedjemotor för öppning av takoch fasadfönster för naturlig ventilation Rumstermostat Automatisk ventilationsstyrning efter rumstemperatur. Vind-/ regndetektor Styrenheten VCM 1004 är avsedd för daglig användning och kan styra upp till 4 grupper samtidigt. Till varje grupp går det att ansluta fönsteröppnare, rullmarkiser eller elektriska jalusier. Vädercentral Skugga Till varje enskild grupp går det att ansluta rullmarkiser, elektriska jalusier eller fönsteröppnare. Kuggstångsmotor Väderberoende ventilations-styrning. Vid regn och blåst stängs fönstren automatiskt. 230V vädercentral Eldriven kuggstångsmotor för öppning av tak- och fasadfönster för naturlig ventilation. Rumstermostat Automatisk ventilationsstyrning efter rumstemperatur. Vädercentralen är framför allt framtagen för användning i 230V ventilationsanläggningar. Anläggningen kan utvidgas till upp till 20 ventilationsgrupper där varje grupp kan styras separat via ventilationsknappar och/eller rumstermostat. System med upp till 400 motorer är möjliga. Den centrala väderfunktionen stänger automatiskt alla ventilationsgrupper vid blåst eller regn. Ventilationsknapp Steglös manövrering av rök- och komfortventilation samt till- och frånkoppling av väder- och temperaturautomatik. 11

12 6 Produkterna: motorer Motorer för takoch fasadöppningar D+H har ett stort sortiment av motorer med olika användningsområden och kapacitet. De flesta motorerna har internationella certifieringar och provningsintyg från t.ex. VdS, TÜV, UL, CNBOP, EN och ISO. Kedjemotorer Kedjemotorn är den modernaste och elegantaste lösningen för automatisk manövrering av fönster i fasader och tak. Konstruktionen gör att de kan placeras plant utefter fönsterprofilen (utanpåliggande montering) eller till och med infällt i fönsterprofilen (dold montering). När fönstret är stängt försvinner kedjan diskret in i motorprofilen så att inga störande stänger sticker in i rummet. Kraft: N Slaglängd: mm Kuggstångsmotorer Kuggstångsmotorn är försedd med en stel kuggstång som är infälld i ett rör. Motorn används framför allt i tak för manövrering av takluckor och takfönster. Bland fördelarna märks de rejäla kraftresurserna och den stora öppningsvidden, särskilt vid trycktillämpningar. Dessutom är motorerna mycket vädertåliga. Kraft: N Slaglängd: mm 12

13 Alla motorer från D+H kan användas för fasad- och taköppningar: Naturlig rök- och värmeventilation Naturlig ventilation i byggnader Låsmotorer D+H låsmotorer är elektromekaniska lås för fasadfönster. De mycket kompakta måtten gör att låsen kan monteras dolda i så gott som alla profilsystem med vanlig skjutregel. Tillsammans med fönstermotorerna från D+H kan fönstren fjärrmanövreras inklusive låsning och upplåsning. Den inbyggda elektroniken medger samtidig manövrering av den anslutna fönstermotorn. Fönster med inbrottsskydd gör att du behåller din skyddsnivå. Lamellmotorer Lamellmotorer används för elektrisk manövrering av lamellfönster. De är mycket kompakt konstruerade och perfekt anpassade för lamellerna. Dessutom gör den högklassiga designen att de smälter in perfekt i modern arkitektur. 13

14 7 Produkterna: styrsystem Alla rökventilationscentraler från D+H kan anslutas till ett Building Management Concept (branddetekteringskoncept). Alla centraler är försedda med 72 timmars nödströmförsörjning. Centralerna uppfyller även en lång rad internationellt erkända certifieringar och riktlinjer, t.ex. VdS, TÜV, EN och CNBOP. Rökventilationscentral typ T Knappcentralen för rökventilation, RZN 4503-T är speciellt framtagen för användning i mindre byggnadsutrymmen som t.ex. trapphus. Huvudmanöverstället för rökventilation och komfortventilation är i detta fall inbyggt i centralen. Försörjning: 230 VAC / 50 Hz Utgående: 24 VDC, 3A Rökventilationscentral typ M Rökventilationscentralerna av typ M är framför allt lämpliga för användning i medelstora byggnadsutrymmen som t.ex. industri- och kontorsbyggnader, glastillbyggnader och atrier. Styrenheterna imponerar med sin höga utrustningsnivå och användarkomfort. Försörjning: 230 VAC / 50 Hz Utgående: 24 VDC, 4A, 8A or 16A 14

15 Rökventilationscentral typ E Den kundanpassade rökventilations-centralen av typ E är speciellt framtagen för användning i komplexa byggnader som t.ex. flygplatser eller köpcentra. Det moduluppbyggda systemet ger dig stora valmöjligheter när det gäller att kombinera rök- och komfortventilation, beroende på objektets typ och storlek. Försörjning: 230 VAC / 50 Hz Utgående: 24 VDC (8 64 A) Sensorer och larmdon D+H Mechatronic har utöver det breda sortimentet av styrsystem, ett stort utbud av komponenter som används vid rök-/värmeventilation och naturlig komfortventilation. Till dem hör automatiska rökdetektorer, rökventilationsknappar, vind-/regnsensorer, fjärrstyrningsenheter, rumstermostater och larmanordningar som t.ex. sirener och blinkande ljus. RCR 10-4 WRG 82 RTR 230 FG 42 BL 41 FO

16 8 Över D+H-installationer över hela världen Av D+H kan du förvänta dig mer i alla avseenden. Eftersom vi är mer än en tillverkare av rökventilationsanläggningar. Med den erfarenhet som över installationer ger, kan D+H erbjuda kompetenta totallösningar från en och samma leverantör. Köpcentret Plaza Norte, Madrid, Spanien California Academy of Science CAOS, San Francisco, USA Formula 1 Stadium, Shanghai, Kina 16

17 Russian Federation Tower, Moskva, Ryssland Hauptbahnhof Berlin, Tyskland Innovation Campus, Wollongonguniversitetet Australien 17

18 Piccadilly Station, Manchester, England Nelson Mandela Stadion, Port Elizabeth, Sydafrika Flygplatsen i Dubai, Förenade Arabemiraten 18

19 9 Planering Framgång med system D+H Service- och affärspartners Säkerhet i byggnader skapas inte bara genom en produkt. Säkerhet handlar framför allt om kompetens. D+H och våra service- och affärspartners är certifierade och regelbundet utbildat fackfolk inom rökventilation. I nära samarbete med tillverkaren D+H Mechatronic AG skapas heltäckande systemlösningar för rök- och brandgasventilation samt naturlig komfortventilation. Med stor noggrannhet och genomgående kvalitetssäkring i alla delar av projektet; från rådgivning, planering och projektering till installation, driftsättning, underhåll och service. Det gör att de mest krävande nationella och internationella kvalitets-standarderna uppfylls med marginal. och projektering D+H ger dig support redan under planeringsfasen och åtar sig även projektering och avstämning med behöriga och brandmyndigheter på plats. Med vår stora kännedom om alla gällande standarder och föreskrifter och våra unika erfarenheter från jordens alla hörn kan vi på ett ekonomiskt och tekniskt optimalt sätt integrera rökventilationsfunktionen i ert byggnadsprojekt. Högsta kvalitet när det gäller produktion är vårt kännetecken D+H Processkompetens Planering Montering Underhåll Projektering Driftsättning 19

20 Montering och driftsättning Underhåll och reparationer Kvalitet med garanti D+H och vårt nät av service- och affärspartners hjälper dig med fackkunnig montering och driftsättning. Vårt partnersystem garanterar att produkterna från D+H installeras av utbildade och erfarna montörer i enlighet med gällande tekniska riktlinjer och föreskrifter. Personlig överlämning och anvisningar till användarna ingår. Varje fastighetsägare är ansvarig för att säkerhetsanordningarna inom fastigheten är funktionssäkra. Regelbundet och korrekt utfört underhåll ser till att din anläggning alltid är driftsäker. D+H och våra service- och affärspartners är experter på rökventilation och har därmed de rätta kvalifikationerna för att utföra underhållet. Ett underhållsavtal är ett sätt för fastighetsägaren att försäkra sig om att han alltid uppfyller sina åtaganden. För alla D+H-system för rökventilation som har installerats och regelbundet underhålls av D+H eller en av våra service- och affärspartners får du förbättrade garantivillkor. Fråga D+H om du vill veta mer om detta. På plats gör våra kvalificerade service- och affärspartner ett förstklassigt och tillförlitligt arbete Reparation 20

21 Rökventilation Naturlig ventilation Service D+H Svenska AB, Sallarängsgatan 3, S Mölndal, Sverige Telefon: , Fax: Internet: e-post: 2010 D+H Mechatronic AG, Ammersbek Art.-No /03/10

ZITON BRANDLARM TRYGGHET FÖR DIN VERKSAMHET

ZITON BRANDLARM TRYGGHET FÖR DIN VERKSAMHET ZITON BRANDLARM TRYGGHET FÖR DIN VERKSAMHET Trygghet för din verksamhet VI VET ALLA, HUR FARLIG OCH ÖDESDIGER EN BRAND PÅ EN ARBETSPLATS KAN BLI. DÄRFÖR KRÄVER LAGEN ATT DU VIDTAR ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA

Läs mer

D+H GER FRISK LUFT MER UTRYMME! Kontrollerad naturlig ventilation i skolor och föreläsningssalar

D+H GER FRISK LUFT MER UTRYMME! Kontrollerad naturlig ventilation i skolor och föreläsningssalar D+H GER FRISK LUFT MER UTRYMME! Kontrollerad naturlig ventilation i skolor och föreläsningssalar DÅLIG LUFT TILLHÖR DET FÖRFLUTNA FRISK LUFT FÖR UNGA HJÄRNOR Vem minns inte den dåliga luften i klassrummet

Läs mer

NOTIFIER by Honeywell: PearlTM - intelligent branddetekterings- och larmsystem

NOTIFIER by Honeywell: PearlTM - intelligent branddetekterings- och larmsystem NOTIFIER by Honeywell: PearlTM - intelligent branddetekterings- och larmsystem Notifier by Honeywell: PearlTM Intelligent nu och för kommande år Ett brandlarmsystem är en del av byggnaden valet kan vara

Läs mer

Värmepumpar & Luftkonditionering

Värmepumpar & Luftkonditionering Värmepumpar & Luftkonditionering En värmepump är ett av det mest rena och effektiva uppvärmningssystem du kan välja idag. Värmepumpen utvinner energin från utomhusluften som är en förnyelsebar energikälla

Läs mer

Kompletta entrélösningar för Distribution och Logistik. ASSA ABLOY Entrance Systems

Kompletta entrélösningar för Distribution och Logistik. ASSA ABLOY Entrance Systems Kompletta entrélösningar för Distribution och Logistik ASSA ABLOY Entrance Systems "Vår terminal i Nuremburg är ett stort kylskåp. Eftersom ASSA ABLOY Entrance Systems utför regelbundet underhåll slipper

Läs mer

En tryggare värld. Ett samlat grepp om säkerheten. Building Technologies, Security Products

En tryggare värld. Ett samlat grepp om säkerheten. Building Technologies, Security Products En tryggare värld Ett samlat grepp om säkerheten Building Technologies, Security Products Hitta balansen i dina säkerhetsinköp > Siemens är ett av världens största företag inom elektronik och elteknik

Läs mer

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas På en punkt är ni ganska lika varandra, du och ditt hus, ni behöver båda andas

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Smarta lösningar för smarta fastigheter

Smarta lösningar för smarta fastigheter Smarta lösningar för smarta fastigheter Intelligenta infrastrukturlösningar som erbjuder ökad komfort, energieffektivitet och säkerhet för dina byggnader. siemens.se/buildingtechnologies Answers for infrastructure.

Läs mer

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas På en punkt är ni ganska lika varandra, du och ditt hus, ni behöver båda andas

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. www.m-therm.com

Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. www.m-therm.com Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. Member of: Uppvärmning i väggen: Använd M-Therms 24 volt uppvärmning och få en hälsosam miljö som är ekonomisk, pålitlig, lätt att använda, flexibel och bekväm.

Läs mer

Villahissar för privata hem

Villahissar för privata hem Villahissar för privata hem Aritco villahissar är ett samspel mellan genomtänkt funktion och smakfull design. Vad är en villahiss? En konventionell hiss har en kabin som rör sig upp och ner. En villahiss

Läs mer

Underhållsprogram för automatiska entrélösningar. ASSA ABLOY Entrance Systems

Underhållsprogram för automatiska entrélösningar. ASSA ABLOY Entrance Systems Underhållsprogram för automatiska entrélösningar ASSA ABLOY Entrance Systems Del av ett komplett erbjudande ASSA ABLOY Entrance Systems är din fullservicepartner när det gäller underhåll. Vårt underhållserbjudande

Läs mer

Allmänt om golvvärme. Komfort och funktion. Kvalitet och enkelhet

Allmänt om golvvärme. Komfort och funktion. Kvalitet och enkelhet Luftburen Golvvärme Allmänt om golvvärme Komfort och funktion Att golvvärme är den mest bekväma formen av uppvärmning är de flesta överens om. Hela golvet fungerar som värmeavgivande yta. Värmen sprids

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

MOTORBYTE GODA RÅD FÖR ETT LYCKAT MOTORBYTE

MOTORBYTE GODA RÅD FÖR ETT LYCKAT MOTORBYTE MOTORBYTE GODA RÅD FÖR ETT LYCKAT MOTORBYTE INNEHÅLL MOTORBYTE. EN god IDÉ? Funderar du på en ny motor till din båt? 3 Vilka är fördelarna med en ny motor? 4 Renovera? 5 PLANERING INFÖR BYTET När är bästa

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Torkrum. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten.

Torkrum. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Torkrum * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Energieffektiva torkrumsprodukter med värmepumpsteknik. Med El-Björns

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter Living För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation 2 Living Energieffektiv ventilation

Läs mer

NYHET Portar och gångdörrar med 67 mm byggdjup och bruten köldbrygga UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET

NYHET Portar och gångdörrar med 67 mm byggdjup och bruten köldbrygga UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET NYHET Portar och gångdörrar med 67 mm byggdjup och bruten köldbrygga UTMÄRKT REPBESTÄNDIGHET Takskjutportar för industri och handel Med den innovativa gångdörren med låg tröskel 2 Hörmann märkeskvalitet

Läs mer

Du behöver inte längre välja mellan prestanda och säkerhet!

Du behöver inte längre välja mellan prestanda och säkerhet! TM Du behöver inte längre välja mellan prestanda och säkerhet! TRYCKLUFT www.cejn.com Med nästan 60 år i branschen finns CEJN över hela världen och vi är stolta över att vi fortfarande är made in Sweden.

Läs mer

Bygg nytt och förverkliga dina husdrömmar

Bygg nytt och förverkliga dina husdrömmar Bygg nytt och förverkliga dina husdrömmar Grön teknik för den blå planeten Ren energi med sol och fönster 2 Schüco Unika hem Innehåll Unika hem Schüco 3 Välkomna! God arkitektur utgår från behov. Dina

Läs mer

info Kvalitet som förpliktigar Brännare Värmesystem Solvärmeteknik Värmepumpar Byggnadsautomation Information om Weishaupts produkter

info Kvalitet som förpliktigar Brännare Värmesystem Solvärmeteknik Värmepumpar Byggnadsautomation Information om Weishaupts produkter info Information om Weishaupts produkter Kvalitet som förpliktigar Brännare Värmesystem Solvärmeteknik Värmepumpar Byggnadsautomation 2 Weishaupts produktprogram Tillförlitlighet Från Zugspitze, via luxuösa

Läs mer

Värmesystem för flis, pellets och spån

Värmesystem för flis, pellets och spån Värmesystem för flis, pellets och spån 25 / 30 / 35 kw 50/65 kw 80 kw Komfortabelt att elda med trä! hdg-bavaria.com Uppvärmning med flis, pellets och spån Vårt HDG fliseldningssystem värmer pålitligt

Läs mer