D+H GER FRISK LUFT MER UTRYMME! Kontrollerad naturlig ventilation i skolor och föreläsningssalar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D+H GER FRISK LUFT MER UTRYMME! Kontrollerad naturlig ventilation i skolor och föreläsningssalar"

Transkript

1 D+H GER FRISK LUFT MER UTRYMME! Kontrollerad naturlig ventilation i skolor och föreläsningssalar

2 DÅLIG LUFT TILLHÖR DET FÖRFLUTNA FRISK LUFT FÖR UNGA HJÄRNOR Vem minns inte den dåliga luften i klassrummet i slutet av en lektion? När man äntligen kunde lämna det insåg man verkligen hur kvavt det var därinne. I bästa fall vädrades klassrummen under de långa rasterna, men det var nästan omöjligt att få effektiva korsdrag i de gamla skolbyggnaderna. I dag vet man hur viktigt ett bra inomhusklimat är för lärandet. Flera studier som genomförts de senaste åren bevisar detta. Såväl elever som lärare behöver bra omgivningar med behaglig temperatur och tillräckligt med syre för att kunna koncentrera sig på arbetet. Det gäller givetvis inte bara för barn och unga i grundskolan utan även för studerande på andra utbildningsanstalter som gymnasier, universitet och folkhögskolor. 2

3 FRISK LUFT GER BÄTTRE PRESTATIONER LÄRANDE OCH LÄRANDEKLIMAT Barn och unga tillbringar en stor del av sin tid i skolan och andra utbildningsanstalter. Därför är det desto viktigare att de befinner sig i ett hälsosamt inomhusklimat med bra luft. Framför allt mindre barn måste skyddas eftersom de är mycket känsliga för farliga ämnen i luften. Tyvärr är verkligheten ofta en helt annan. Gång på gång klagas det över den dåliga luften i skolorna och den förknippas med» koncentrationssvårigheter» huvudvärk» trötthet Ventilationsproblemet förvärras av större klasser, dubbeltimmar och för korta korta raster då barnen oftast stannar kvar i klassrummet. Även kommande energirenoveringar på skolorna leder till negativa konsekvenser för tillförseln av friskluft. Nya byggnadsskal och fönster är så täta i dag att luftväxlingen hämmas, vilket leder till högre luftfuktighet på vintern som i sin tur kan orsaka mögel. Det räcker inte att vädra då och då under de långa rasterna utan luften blir återigen oacceptabelt dålig på mycket kort tid. Se själv hur snabbt syret tar slut i klassrummen i nedanstående beräkningsexempel. HUR FORT TAR SYRET SLUT I FRISK LUFT? Beräkningen är enkel:» Ett klassrum har t.ex. en golvyta på 72 m² och en takhöjd på 3 m.» Det finns 25 personer i klassrummet.» Luftförbrukningen per person är ca 30 m³/h.» Luftvolymen i rummet är 216 m³.» Den totala luftförbrukningen är ca 750 m³/h. Det betyder att all luft är förbrukad efter ca 20 minuter! Medan luftkvaliteten i en lokal med otillräcklig ventilation når en kritisk, oacceptabel nivå redan ca 20 minuter efter att lektionen börjat, har det påvisats att konstant välventilerade rum däremot kan förbättra lärandet. Studier har visat att behovsstyrd ventilation i klassrummen kan förbättra elevernas prestationer med upp till 15 procent. 3

4 BEHOVSSTYRD LUFTKVALITET DET GÅR ATT STYRA ETT BRA INOMHUSKLIMAT D+H Mechatronic AG är expert på tillverkning av styrenheter och motordrivna fönster för naturlig ventilation. Med våra produkter har vi i flera decennier satt standarden inom området. I egenskap av systemleverantör utnyttjar vi våra kunskaper om hur kontrollerad naturlig ventilation fungerar för att ta fram kompletta tekniska systemlösningar. De olika komponenterna i våra system är perfekt anpassade till varandra, vilket ger optimal och varaktig tillförlitlighet och funktionssäkerhet med minimal teknisk insats. Det råder speciella förhållanden på varje enskild skola och varje enskild byggnad behöver en särskild ventilationslösning. Tillsammans med arkitekter och specialistkonsulter tar vi fram individuella ventilationskoncept och implementerar dem kostnadseffektivt. Vid integration av kontrollerad naturlig ventilation i byggnader samarbetar vi med er som en kompetent partner med omfattande erfarenhet. Eftersom vi ständigt vidareutvecklar våra styrenheter och motorer till fönster medverkar vi till såväl minskad energiförbrukning för ventilation och luftkonditionering som sänkta CO 2 -utsläpp på ett hållbart sätt. 4

5 5

6 ÖVERSIKT ÖVER VENTILATIONSSYSTEM HUR FUNGERAR NATURLIG VENTILATION? Varför installera påkostade luftkonditioneringssystem som är dyra i drift när naturen kan erbjuda samma sak? Solen som skapar termik, skillnaden mellan dag- och nattemperaturer, dagsljuset, de kylande egenskaperna hos marken och grundvattnet allt detta är resurser och energikällor som är gratis och som kan utnyttjas intelligent i ett komplett naturligt ventilationssystem. Kostnadseffektiva ventilationssystem med motordrivna fönster förbättrar inomhusklimatet och håller temperaturen på en behaglig nivå. Beroende på byggnadstypen eller lokalens utformning finns det olika metoder för att få kontrollerad naturlig ventilation: För användning i skolor lämpar sig enkelsidig ventilation, tvärventilation och hybridventilation. ENKELSIDIG VENTILATION Vid enkelsidig ventilation går det bara att öppna fönstren i en sida av lokalen. För att ventilationen ska bli effektiv är det en förutsättning att det blåser. På sommaren kan fönstret stå öppet hela dagen. På vintern när det är kallt ska fönstret bara öppnas en kort stund (vädring) för att uppnå ett komplett luftombyte på kortast tid och för att förhindra att väggar, golv och tak kyls ner för mycket. TVÄRVENTILATION Vid tvärventilation öppnas fönstren i båda sidor av lokalen. På grund av vindtrycksskillnaden på utsidan av byggnaden strömmar kall, frisk luft in från den ena sidan och varm, förbrukad luft strömmar ut genom den andra sidan. Det ger ett friskt, behagligt inomhusklimat. HYBRIDVENTILATION Om det på grund av byggnadens konstruktion inte räcker med naturlig ventilation kan man komplettera den kontrollerade naturliga ventilationen med en mekanisk utsugsfläkt och därmed få hybridventilation. 6

7 ANDAS DJUPT OCH NATURLIGT KONTROLLERAD NATURLIG VENTILATION Med kontrollerad naturlig ventilation får man en skonsam lufttillförsel under lektionerna genom exempelvis kontrollerade styrda tvåvägsfönster. På så vis får man behovsstyrd ventilation utan att det känns som obehagligt drag. Vid behov kan fönstren kopplas till en utsugsfläkt (hybridventilation) för att öka luftväxlingen ytterligare. Därmed får man perfekt luft under hela lektionen. Vädring under rasterna förbättrar luftväxlingen ännu mer. Slagfönster förbättrar snabbventilationen genom att utöka ventilationsområdet och kan dessutom inkluderas optimalt vid nattkylningskoncept. 7

8 D+H- VENTILATIONSSYSTEMETS FUNKTIONSSÄTT D+H-VENTILATIONSSYSTEMET FÖR KONTROLLERAD NATURLIG VENTILATION D+H-ventilationssystemet är moduluppbyggt och erbjuder individuella lösningar för objekt i alla storlekar. Alla erfarenheter vi gjort oss under implementering av vitt skilda ventilations- och energikoncept i olika typer av byggnader, såväl som i Sverige och utomlands utnyttjas våra tekniska lösningar. Exemplet nedan visar hur strukturen för en styrning för tre lokaler kan se ut. Hjärtat i styrningen är ventilationscentralen (VC) som är kopplad till reglercentralerna () samt eventuellt olika givare och en manöverpanel. Funktionsenheterna styr öppnandet och stängandet av fönstren. Här kan också valfria knappar eller en CO 2 -givare anslutas. % VC VENTILATIONS- RUM 1 RUM 2 RUM 3 CO 2 CO 2 CO 2 TECKENFÖRKLARING: VC Ventilationscentral VENTILATIONS- Reglercentral Motordrivet fönster Knapp Pekskärm/ PC-styrning Vindhastighetsgivare Vindriktningsgivare Temperaturgivare Solgivare Regngivare % Luftfuktighetsgivare CO 2 CO 2 -givare 8

9 OLIKA FÖNSTER OLIKA EFFEKTER PLANERINGSEXEMPEL OCH LÖSNING Styrnings- och driftsteknik från D+H finns representerad i mycket olika typer av lokal- och byggnadsautomationskoncept. Vind och temperatur avgör om t.ex. bara de positionsstyrda fönstren öppnas eller om utsugsfläktarna också kopplas in vid för lågt vindtryck eller samma temperatur ute och inne. I detta fall används fönstren som luftintag. Nedan visar vi ett planeringsexempel för automatisk naturlig ventilation i en skola. Klassrum 1 Klassrum 2 Klassrum 3 Förberedelsesal Fastighetsskötare VC VENTILATIONS- WC Flickor WC Pojkar Matservering Föreläsningssal TECKENFÖRKLARING: VC Ventilationscentral VENTILATIONS- Reglercentral Utsugsfläkt Fönstermotor Matsal 9

10

11 TOPPBETYG FÖR VENTILATIONSSYSTEMET FRÅN D+H EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG: KONTROLLERAD NATURLIG VENTILATION MED SYSTEMLÖSNINGAR FRÅN D+H Genom användning av naturliga och fritt tillgängliga resurser som sol, vind och temperatur och fönstermotorernas mycket låga energiförbrukning är kontrollerad naturlig ventilation ett mycket kostnadseffektivt, miljövänligt och därmed tidsenligt ventilationssystem. Investerings- och driftskostnaderna sänks avsevärt och såväl elförbrukningen som CO 2 -utsläppen minskas. Framför allt när det gäller användning i skolor ger kontrollerad naturlig ventilation ett antal stora fördelar jämfört med mekanisk ventilation eftersom den ger den höga luftkvalitet som krävs i dessa känsliga omgivningar. Säkerställer optimal, hälsosam luftkvalitet inomhus året runt genom användaroberoende ventilation Förhindrar onödiga värmeförluster eftersom den motverkar nedkylning av byggnaden på grund av att fönster står öppna i onödan på vintern Ger ventilering och värmeavgivning i byggnaden under natten på sommaren Motverkar fuktskador som kan orsaka mögelbildning VAR SNABB OCH UTNYTTJA FÖRDELARNA! Den positiva effekten av behovsstyrd ventilation på människors prestationsförmåga och det resulterande behagliga inomhusklimatet har påvisats i ett antal studier. Genom att öka intaget av utomhusluft förbättras både elevernas och lärarnas prestations- och koncentrationsförmåga. Erfarenheten visar att manuell ventilation inte kan utföras tillräckligt effektivt i de flesta klassrum. Det beror på att manuell ventilation förutsätter att man förstår varför det måste vädras och kan registrera när luften är för dålig. Det senare är svårt att veta eftersom koldioxid är en färg- och luktlös gas och det inte går att känna av dess koncentration i luften. Därför är det av avgörande betydelse för luftkvaliteten att ytterligare, tidsenliga ventilationsåtgärder vidtas i framtiden. Dra fördel av den väl beprövade tekniken i systemet för kontrollerad naturlig ventilation ifrån D+H Mechatronic AG. Kontakta oss redan i dag. Tillsammans går vi noga igenom och planerar hela ert konstruktions- och ventilationsprojekt. Utnyttja möjligheten vid kommande skolrenoveringar att ge barnen ett optimalt och hälsosamt lärandeklimat med ventilationssystemet från D+H!

12 D+H Mechatronic AG, Ammersbek , 1.0/12/13 D+H Mechatronic AG Georg-Sasse-Straße D Ammersbek Germany Phone: Fax: D+H Svenska AB - Naturlig brand & komfortventilation Sallarängsgatan Mölndal Sverige Tel: Fax: E-post:

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott?

Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott? Information till privatpersoner, fastighetsägare, beredskapssamordnare och energirådgivare Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott? Olika behov av åtgärder och konkreta råd TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING

Läs mer

Arbetsmiljön i skolan

Arbetsmiljön i skolan Arbetsmiljön i skolan Skolan är Sveriges största arbetsplats om man ser till antalet elever och personal. Det finns många olika aspekter som är viktiga för att skolan ska fungera bra. Den här broschyren

Läs mer

LUFTRENARE. Clean air solutions

LUFTRENARE. Clean air solutions LUFTRENARE A R O T S t b b a n s lir b m e l b o r p å Sm Clean air solutions 2 Camfil Clean Air Solutions TA HAND OM DINA MINSTA PROBLEM INNAN DE BLIR STORA CamCleaner är en serie patenterade luftrenare

Läs mer

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. isocell.se

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. isocell.se MILJÖBYGGSYSTEM Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus :: ISOCELL MILJÖBYGGSYSTEM - Tätskikt & Cellulosaisolering Med IsoCell miljöbyggsystem går det att bygga sunda hus eller hus som andas,

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen

Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen Slutrapport för projektet Kompetenscentrum Byggnad - Luftkvalitet - Hälsa 2 (KLUCK 2) Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen nio delprojekt om miljökänslighet, luftkvalitet och sjuka hus ur ett tvärvetenskapligt

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Energieffektivitet med KNX

Energieffektivitet med KNX Innehållsförteckning KNX är grön teknik 4 Studie: Högskolan i Bremen (Tyskland) KNX-standarden har möjliggjort avsevärda energibesparingar 5 Nya SciTec-centret på Oundle-skolan i Peterborough (Storbritannien)

Läs mer

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar Innehåll Förord 5 Om- och nybyggnad 6 Takhöjd 6 Längd- och breddmått 6 Värmeisolerad eller oisolerad stallbyggnad 7 Portar och dörrar 8 Övrigt

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

Mycket energi att spara i miljonprogrammet!

Mycket energi att spara i miljonprogrammet! Mycket energi att spara i miljonprogrammet! Mycket energi bara väntar på att sparas i miljonprogrammets hus. Husen är lätta att renovera. De är energitekniskt lika eftersom de byggdes snabbt, rationellt

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om

Läs mer

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Introduktion Detta är ett av tio undervisningsmaterial i ENGINEER projektet som är utvecklade för att stödja teknik

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Källor: Nationalencyklopedin, Bonniers svenska ordbok

Källor: Nationalencyklopedin, Bonniers svenska ordbok Kakofoni Störande missljud, störande blandning av olika ljud, disharmoni. Ordet kommer av grekiskans kakophonia missljud (kakos: dålig, phone: ljud, ton, röst ). Används subjektivt, om sådant ljud som

Läs mer

RedVent Avstängd ventilation på natten i skolor - risker och möjligheter

RedVent Avstängd ventilation på natten i skolor - risker och möjligheter SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut RedVent Avstängd ventilation på natten i skolor - risker och möjligheter Linda Hägerhed Engman Kristina Fyhr Sarka Langer Svein Ruud Peter Ylmén Energiteknik SP

Läs mer

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo!

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo! Balkonginglasning Vi gör det trevligare att bo! Inglasning en långsiktig och lönsam investering! Att glasa in balkongen är ett klokt beslut oavsett om det gäller dig som bostadsrättsinnehavare, som bostadsrättsförening

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer