Bluetooth. Mycket av aktiviteten runt utvecklandet av Bluetooth

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bluetooth. Mycket av aktiviteten runt utvecklandet av Bluetooth"

Transkript

1 Bluetooth Mycket av aktiviteten runt utvecklandet av Bluetooth sker inom Bluetooth SIG (Special Interest Group) en företagssammanslutning som har som mål att utveckla Bluetooth på ett bra och enhetligt sätt. Gruppen har för närvarande runt företag som medlemmar 1

2 Egenskaper Korthållsnätverk (typiskt <10 meter) Ad-hoc, kopplar upp sig själv Max 8 enheter per nät En enhet master - övriga enheter slavar Både tal och data Överföringshastighet max 2.4 Mbits/s Styrkor Ersätter (många) kablar Låg komplexitet Låg effekt Låg kostnad Robust, tål störig miljö Omnidirektionellt, kräver inte line-of-sight därför bättre täckning än IR Ad-hoc nätverk Både tal och data Väl definierad specifikation Många applikationer från många tillverkare 2

3 Svagheter Långsamt (ofta < 1 Mbit/s) Kort räckvidd (normalt < 10 m) Begränsat antal enheter (max 8) Stor och komplex specifikation Applikationer PC PDA Mobiltelefoni Communicator-plattform Kamera Digital penna Skrivare Skanner Mus Tangentbord Joystick Datasynkronisering, t ex PC mobiltelefon LAN accesspunkt 3

4 Applikationer forts. In-vehicle ce system Låssystem Betalsystem Mobil E-handel Prissystem i affär Applikationer forts. MIDI-instrument Högtalare Headset 4

5 Serieportsemulering IR vcard/vcal OBEX LAN Bluetooth stack UDP WAE WAP IP PPP TCP Telefoni AT- Commands TCS BIN SDP Utforskande av tillgängliga tjänster Koppling mellan basband och överliggande lager RFCOMM L2CAP Audio Röst Host Controller Interface Fysiskt kommunikationslager Baseband Bluetooth Radio LMP Näthantering Radiolager Radiolager Fritt, olicensierat radioband tillgängligt över hela världen ISM Industrial, scientific, medical, 2,4 GHz Spread spectrum via frekvenshopp Spread spectrum via frekvenshopp mellan varje sänt och mottaget datapaket 5

6 Radiolager, forts Hoppfrekvenser Europa och USA, 79 frekvenser 2,400 2,4835 GHz f 2402 k f 2449 k MHz k 0,1,, 78 Spanien, 23 frekvenser 2,445 2,475 GHz MHz k 0,1,, 22 Frankrike, 23 frekvenser 2,4465 2,48375 GHz f 2454 k MHz k 0,1,, 22 Japan, 23 frekvenser 2,471 2,497 GHz f 2473 k MHz k 0,1,, 22 Radiolager, forts Enheterna kopplas ihop i piconät (se nedan) Varje piconät har en hoppsekvens som följer en pseudo-random sekvens Sekvensen styrs av masterenhetens unika enhetsadress Kanalen har tidsluckor om 625 µs Vi byter frekvens mellan varje sänt och mottaget paket Master sänder i jämna tidsluckor och slavar i udda 6

7 Radiolager, forts Effekthantering Bluetoothenheter delas in i effektklasser En enheter kan via RSSI (receiver strength indicator) avkänna mottagen effekt och uppmana en annan enhet att höja eller sänka sin uteffekt Radiolager, forts Modulering Radiokanalen använder modulering via GFSK (Gaussian frequency shift keying) Vid vanlig FSK (frequency shift keying) moduleras en bärvåg med frekvens f 0 så att 1 ger frekvensen f 0 +f d medan 0 ger frekvensen f 0 -f d De plötsliga frekvensbytena ger bred bandbredd Vid GFSK filtreras signalen så att frekvensbytena sker gradvis vilket ger lägre bandbredd 7

8 Basbandslager Hopkoppling av enheter i nät Ad-hoc nätverk, dvs enheterna kopplar ihop sig själva då de befinner sig inom varandras räckvidd Försvinner en enhet ur grannskapet så kopplas den bort Högst åtta enheter per nät - en master och maximalt sju slavar Ytterligare 255 slavar kan placeras i parkerad mod då de inte är aktiva men är synkroniserade mot nätet Nätet delar samma timing och frekvenshoppsekvens som styrs av masterns klocka på 3,2 khz (periodtid 312,5 mikrosekunder) Basbandslager, forts Piconät Slav 1 Master Slav 2 Slav 3 8

9 Basbandslager, forts Flera piconät kan finnas i samma område En enhet kan vara medlem i flera piconät Tiden fördelas mellan näten via tidsmultiplex En enhet kan vara master i högst ett piconät men slav i flera andra nät Olika piconät är inte tids- eller frekvenssynkroniserade Basbandslager, forts Flera piconät i samma område kallas ett scatternät Scatternät Piconät A Piconät B Slav A1 Slav B1 Master A/ Slav B2 Slav A2 Master B Slav B3 Slav A3 Slav B4 9

10 Basbandslager, forts Två samtidiga typer av överföringslänkar Synchronous Connection Oriented Link (SCO) Synkron, symmetrisk punkt-till-punkt länk mellan master och en slav Tidsluckor reserveras för tidsstyrd data Främst för röstkommunikation med 64 kb/s utan felhantering En master kan ha upp till tre SCO länkar till en eller flera slavar En slav kan ha upp till tre SCO länkar till en eller flera mastrar Basbandslager, forts Asynchronous Connectionless Link (ACL) Point-to-multipoint länk mellan master och alla slavar Asynkron, kan vara symmetrisk eller osymmetrisk En symmetrisk länk har samma överföringskapacitet i båda riktningar medan en osymmetrisk länk har olika överföringshastighet i de två riktningarna Bara en ACL-länk i ett piconät Felhantering, återsändning kan ske 10

11 Basbandslager, forts Paket Data överförs mellan enheter som paket Ett paket kan vara upp till fem tidsluckor långt Paketuppbyggnad Basbandslager, forts Accesskod Accesskoden genereras utifrån masterns unika adress. Används för tidssynkronisering, offsetkompensering, paging och förfrågan (inquiry) Preample och trailer används för DC-kompensering, för att ta bort DC ur signalen, dvs ge lika många ettor och nollor Synkordet används för tidssynkronisering 11

12 Basbandslager, forts Tre typer av accesskod Channel access code (CAC) identifierar ett piconät och används vid all kommunikation inom nätet Device access code (DAC) används för signalering mellan enheterna och svar på denna signalering Inquiry access code (IAC) används för förfrågan (inquiry) mellan enheterna i ett piconät Två typer av IAC: General inquiry access code (GIAC) är gemensam för alla enheter Dedicated inquiry access code (DIAC) är gemensam för en klass av enheter Basbandslager, forts Paketheader AM_ADDR adress till aktiv medlem i piconätet TYPE typ av paket FLOW stoppar överföring via ACL-länk ARQN acknowledgebit SEQN inverteras för varje översänt paket HEC felkontroll av headern via 1/3 FEC (se nedan) 12

13 Basbandslager, forts Payloadheader Single slot paket Multi slot paket LSB L_CH FLOW 2 bitar 1 bit LENGTH 9 bitar MSB odefinierad 4 bitar L_CH typ av logisk kanal FLOW stoppar överföring via ACL-länk LENGTH antal bytes i payload Basbandslager, forts Felhantering FEC forward error correction 1/3 FEC varje bit sänds tre gånger 2/3 FEC förkortad Hammingkod 10 databitar utvidgas till 15 sända bitar ARQ automatic repeat request Data översänds till dess mottagaren kvitterar mottagandet eller till dess vi får time out CRC cyclic redundancy check 13

14 Basbandslager, forts Pakettyper Kontrollpaket ID används i paging och förfrågan NULL används för att returnera länkinformation POLL som NULL men kräver svar FHS (frequency hopping synchronization) - används för att sätta upp pikonät och för synkronisering av frekvenshopp Basbandslager, forts Pakettyper, forts Röstpaket, HV High-quality voice Sänds över SCO-länk, ingen återsändning saknar CRC och payload header HV1 1/3 FEC, 10 data bytes, 1,25 ms 64 kbps röst ny sändning var annan tidslucka HV2 2/3 FEC, 20 data bytes, 2,5 ms 64 kbps röst ny sändning var fjärde tidslucka HV3 ingen FEC, 30 data bytes, 3,75 ms 64 kbps röst ny sändning var sjätte tidslucka 14

15 Basbandslager, forts Pakettyper, forts Röst/datapaket, DV Data voice Sänds över SCO-länk, röst och data behandlas separat 80 bitar röst, saknar FEC, ingen återsändning bitar data, 2/3 FEC, återsändning tillåten Basbandslager, forts Pakettyper, forts Datapaket DM Data medium rate DM1 används på både SCO- och ACL-länkar DM3 och DM5 används bara på ACL-länkar 2/3 FEC och 16 bitars CRC DM1 18 bytes data, sänds under en tidslucka DM3 123 bytes data, sänds under tre tidsluckor DM5 226 bytes data, sänds under fem tidsluckor 15

16 Basbandslager, forts Pakettyper, forts Datapaket, forts DH Data high rate Används på SCO-länkar Ingen FEC, 16 bitars CRC DH1 28 bytes data, sänds under en tidslucka DM3 185 bytes data, sänds under tre tidsluckor DM5 341 bytes data, sänds under fem tidsluckor AUX1 Används på ACL-länkar Liknar DH1 men saknar CRC Basbandslager, forts Pakettyper, forts Datapaket, forts Överföringshastigheter 16

17 Basbandslager, forts Adresser BD_ADDR Bluetooth device address unik 48 bitars enhetsadress AM_ADDR active member address 3 bitars adress för aktiv medlem i piconät. Giltig då enheten är aktiv medlem i nätet kallas också enhetens MAC-adress PM_ADDR parked member address 8 bitars adress för parkerad medlem i piconät. Giltig då enheten är parkerad AR_ADDR access request address Används av parkerad slav för att hålla reda på de udda tidsluckor då den kan sända access request meddelanden Basbandslager, forts Moder En enhet kan vara i olika moder Aktiv mod enheten deltar aktivt i nättrafiken. Den upprätthåller synkronisering och lyssnar på alla meddelanden från mastern. Är enheten inte adresserad så kan den gå ner i sleep mod. Periodiska sändningar från mastern ger synkronisering Sniff mod enheten är fortfarande aktiv och behåller sin AM_ADDR. Enheten lyssnar inte på alla paket från mastern utan vaknar upp med programmerbara intervall för att utväxla paket 17

18 Basbandslager, forts Moder, forts Hold mod master och slav kommer överens om ett intervall då slaven inte pollas. Ger lägre effekt Park mod enheten är fortfarande synkroniserad mot piconätet men deltar inte i trafiken. Enheten har förlorat sin aktiva AM_ADDR och fått en parkeringsadress PM_ADDR. Slaven lyssnar periodiskt efter en sändning att synkronisera mot Link manager protocol (LMP) Link manager (LM) hanterar piconät Ansluter och kopplar bort slavar Switchar mellan master och slav Etablerar SCO- och ACL-länkar Sätter upp och terminerar länken, genomför autentifiering och konfigurerar länken Kontrollerar effektmoder Sköter länktimrar och multi slot paket 18

19 Link manager protocol (LMP) forts. Hittar LM i andra enheter och kommunicerar med dem via LMP Alla LMP paket är single slot DM1 paket används för LM PDUs utom då en SCO länk som använder HV1 paket finns uppsatt och innehållet är kortare än 9 bytes. I det fallet används DV paket Logical link control and adaption protocol (L2CAP) L2CAP ger kanaler för att kommunicera mellan överliggande och underliggande d lager i Bluetoothstacken th t Bara ACL-länkar stöds Då basbandprotokollet inte kan identifiera olika protokoll från högre lager så måste L2CAP stödja protokollmultiplexing och skilja mellan olika högre lagers protokoll som SDP, RFCOMM och telefonikontroll Då basbandprotokollet bara stödjer paket som är korta jämfört med de högre lagrens paket så måste L2CAP kunna dela upp paket från högre lager då de sänds till basbandet och kunna slå samman flera paket från basbandet till större paket då de sänds till högre lager 19

20 RFCOMM protocol RFCOMM förser L2CAP protokollet med serieportsemuleringar (RS232) Protokollet tillåter upp till 60 samtidiga anslutningar mellan två Bluetoothenheter men antalet är i praktiken oftast applikationsbegränsat Protokollet måste kunna stödja två typer av enheter Typ 1 enheter - kommunikationsändpunkter som datorer och skrivare Typ 2 enheter enheter i kommunikationsegment som modem RFCOMM protocol forts. Protokollet skiljer inte mellan de två typerna av enheter RFCOMM emulerar de nio signalerna i en 9-polig RS232-kabel RFCOMM använder inte RS232-överföringens start- och stoppbitar RFCOMM använder inte RS232:s mjukvarukontroll via XON/XOFF eller dess hårdvarukontroll via RTS/CTS eller DTR/DSR 20

21 Service discovery protocol (SDP) Ger en applikation möjlighet att ta reda på vilka tjänster som finns tillgängliga på olika Bluetoothenheter Sökning kan ske från attribut eller tjänsteklasser Sökningen sker dynamiskt, dvs enheter kjan hela tiden ansluta till och lämna piconätet Telefonkontroll Telephony control specification binary (TCS-BIN) Baserat på det tidigare protokollet ITU-T Q.931 ITU-T International Telekommunication Union - Telekommunications Definierar den anrops- och samtalskontroll som krävs för att etablera och kontrollera röst- och datasamtal mellan Bluetoothenheter AT-kommandon AT Audio/Telephony ASCII-kommandon för att styra funktioner i telefoner och modem Standardiserade av ETSI och ETU-T ETSI European Telekommunications Standard Institute 21

22 IrDA Interoperability protocol IR (infrarött ljus) är en etablerad metod för korthållskommunikation Fjärrkontroller, möss, tangentbord, hörlurar Då många IR-applikationer har direkta Bluetoothmotsvarigheter så är det lämpligt IR- och Bluetoothlänkar kan samverka För IR finns protokollen IrOBEX och IrMC definierade Protokollen definieras av IrDA the Infrared Data Organisation IrDA interoperability protocol integrerar dessa protokoll med Bluetoothstacken Bluetoothprofiler Bluetoothenheter utnyttjar funktioner från hela Bluetoothstacken För att vi skall kunna använda vilka enheter vi vill så måste de implementera sin Bluetoothanslutning på samma sätt oberoende av tillverkare För att underlätta har ett antal profiler för olika typer av applikationer tagits fram En profil kan ses som ett vertikalt snitt genom Bluetoothstacken 22

23 Bluetoothprofiler forts. Profilen definierar vilka delar av respektive protokoll som är nödvändiga för den aktuella applikationen Den definierar också tillåtna parametervärden för respektive protokoll En profil kan vara beroende av andra profiler och återanvända en del av dessa profilers egenskaper Lite grann som klasser och arv i C++ Grundprofil Bluetoothprofiler Alla andra profiler beror av denna Underliggande huvudprofil Alla profiler inom ramen beror av Serial Port Profile 23

24 Bluetoothprofiler, forts. Generic access profile Definierar generella funktioner kopplade till upptäckandet av Bluetoothenheter Definierar link manager-aspekter på uppkoppling av anheter Definierar procedurer kopplade till säkerhetsnivåer Profilen beskriver hur lägre lager används tillsammans med högre lager Bluetoothprofiler, forts. Service discovery application profile Definierar vad som krävs av en applikation för att den skall kunna upptäcka och använda tjänster i andra Bluetoothenheter Profilen använder Service Discovery Protocol 24

25 Bluetoothprofiler, forts. Cordless telephony profile Definierar vad som krävs av en mobiltelefon för att den skall kunna användas som 3-i-1-telefon En 3-i-1-telefon skall kunna användas som mobiltelefon för att på kort håll via en basstation få tillgång till fast telefoni för trådlös telefoni till exempel inom ett kontor Bluetoothprofiler, forts. Cordless telephony profile forts. Vi har två aktiva enheter en gateway, en terminal mot det externa telefoninätet sköter uppkoppling mot det externa telefoninätverket en terminal en trådlös användarenhet som en dual-mode trådlös/mobiltelefon, en trådlös telefon eller en PC Profilen kan hantera upp till sju terminaler 25

26 Bluetoothprofiler, forts. Intercom profile Definierar vad som krävs av en för att en Bluetooth- enhet för att den skall kunna stödja intercomfunktion (walkie-talkie) i en 3-i-1-telefon Uppkopplingen är helt symmetrisk, ingen av de två enheterna har någon speciell roll En enhet som stödjer profilen kallas för en terminal Bluetoothprofiler, forts. Serial port profile Definierar vad som krävs av en för att en Bluetoothenhet skall kunna sätta upp en emulerad serieanslutning (RS232) mellan två enheter genom att använda RFCOMM Kraven anges som de tjänster applikationen kan ge 26

27 Bluetoothprofiler, forts. Headset profile Definierar vad som krävs av en för att en Bluetoothenhet skall kunna stödja kraven på ett headset Profilen definierar användarmodellen Ultimate Headset Profilen kan till exempel användas av headset, mobiltelefoner och PC:n I profilen ingår två typer av enheter Audio gateway, kopplingen mot ljudkanalen för både in- och utgång Headset, fjärrenheten mot röstkanalen för både in- och utgång Bluetoothprofiler, forts. Dial-up networking profile Definierar kraven på en Bluetoothenhet för att den skall stödja uppringt nätverk Profilen definierar vad som krävs för att stödja modellen Internet Bridge Två scenarier implementeras En PC använder en mobiltelefon eller ett modem för uppkoppling mot det uppringda nätverket eller för att använda andra uppringda tjänster En PC använder en mobiltelefon eller ett modem för att ta emot datasamtal 27

28 Bluetoothprofiler, forts. Dial-up networking profile forts. I profilen ingår två typer av enheter Gateway som ger access till det publika nätverket, typiskt en mobiltelefon eller ett modem terminal, typiskt en PC Bluetoothprofiler, forts. Fax profile Definierar kraven på en Bluetoothenhet för att den skall kunna användas som fax Profilen definierar faxdelen av användarmodellen Data access point, wide area networks I profilen ingår två typer av enheter En gateway som tillhandahåller faxtjänsten, typiskt en mobiltelefon eller ett modem En dataterminal, som använder faxtjänsten, typiskt en PC 28

29 Bluetoothprofiler, forts. LAN access profile Profilen består av två delar Den första delen definierar hur en Bluetoothenhet kan accessa tjänsterna i ett LAN via point-to-point protokoll (PPP) Den andra delen definierar hur samma PPPmekanismer kan användas för att bilda ett nätverk bestående av två Bluetoothenheter I profilen ingår två typer av enheter En LAN access point som är den Bluetoothenhet som ger access till LAN nätverket. Den ger tjänsterna hos en PPP-server. Anslutningen sker via RFCOMM En dataterminal, som använder tjänsterna hos LAN access point Bluetoothprofiler, forts. LAN access profile, forts. Profilen anger tre typiska situationer I scenario 1 använder en enstaka terminal en LAN access punkt för att få tillgång LAN n-tverket I scenario 2 använder ett antal terminaler en LAN access punkt för att få tillgång LAN nätverket Då de anslutits uppför sig terminalerna som om de vore anslutna via uppringa anslutningar Terminalerna kan kommunicera med varandra via LAN access punkten I scenario 3 ansluts två PC till varandra Den ena PC:n fungerar som LAN access punkt Medan den andra fungerar som terminal 29

30 Bluetoothprofiler, forts. Generic object exchange profile Profilen anger kraven för att en Bluetoothenhet skall stödja objektutbytesmodeller Modellerna kan till exempel vara synkronisering, filutbyte eller objektöverföring Profilen ger en generisk modell för applikationsprofiler som använder OBEX (OBject EXchange) som ger möjlighet till objektutbyte mellan enheter I profilen ingår två typer av enheter en server, en objektutbytesserver från vilken dataobjekt kan pushas och pullas En klient som gör pushandet och pullandet Bluetoothprofiler, forts. Object push profile Profilen anger kraven för att en Bluetoothenhet skall stödja object push usage model Bygger på Generic object exchange model Används för överföring från och till enkel databas som kontaktlista och kalender 30

31 Bluetoothprofiler, forts. File transfer profile Profilen anger kraven för att en Bluetoothenhet skall stödja file transfer usage model Bygger på Generic object exchange model Typiskt scenario är att Bluetoothenheten browsar, överför och manipulerar objekt på eller med hjälp av en annan Bluetoothenhet Bluetoothprofiler, forts. File transfer profile forts. I profilen ingår två typer av enheter en server, en object exchange server enligt OBEX folder listing format En klient som gör pushar och pullar objekt från servern Scenarior kan vara klienten browsar objekt på servern klienten överför objekt till och från servern klienten skapar eller raderar objekt på servern 31

32 Bluetoothprofiler, forts. Synchronization profile Profilen anger kraven för att en Bluetoothenhet skall stödja synchronization usage model Ett typiskt senario kan vara På begäran utbyter en PC PIM-data med en mobiltelefon eller PDA Enheterna startar automatiskt synkronisering av PIMdata då de befinner sig inom varandras räckvidd I profilen ingår två typer av enheter en server, som har objektutbytesservern En klient som innehåller en synkroniseringsmotor och pusha roch pullar data från servern Bluetoothprofiler, forts. Extended service discovery profile for universal plug & play Profilen definierar hur en Bluetoothenhet kan använda SDP för att upptäcka andra enheter som stödjer universal plug & play Universal plug & play (UPnP) är ett initiativ mellan ett antal företag för att skapa enkel och robust anslutning mellan enheter från olika tillverkare Profilen definierar två olika enheter en control point som är ett antal rutiner som möjliggör kommunikation med UPnP-enheter UPnP device som är ett antal rutiner i en enhet som möjliggör kommunikation med en UPnP-kontrollpunkt 32

33 Bluetoothprofiler, forts. Audio/video remote control profile (AVRCP) Profilen använder en controller, till exempel en PC, en PDA eller en mobiltelefon för att sända kommandon till en target som till exempel kan vara en TV, en CDspelare eller ett headset Kommandon kan vara Play, Record, färgkontroll, volymkontroll etc beroende på vilka enheter som ingår Kommandona överförs via audio/video control tranansport protocol (AVCTP) Bland definierade scenarior ingår fjärrkontroll från separat enhet, fjärrkontroll och audiostreaming mellan enheter etc Bluetoothprofiler, forts. Extended service discovery profile (ESDP) Profilen specificerar en utökad mekanism för upptäckande och kontroll av service i Bluetoothmiljö som baseras på Universal plug & play 33

34 Bluetoothprofiler, forts. Common ISDN access profile (CIP) Profilen använder en ISDN-klient för att få tillgång till ett externt nätverk via en accesspunkt Bluetoothprofiler, forts. Public area network profile Profilen gör det möjligt för Bluetoothenheter att delta i ett personal area network (PAN) Två typer av PAN Den första typen innefattar en network access point (NAP), en enhet som innehåller en eller flera Bluetoothradioenheter och som agerar som brygga mellan ett nätverk och Bluetoothnätverksenheterna som kallas PAN units (PANUs) Den andra typen är group ad-hoc networks där en master Bluetoothenhet (Group ad-hoc network point) kommunicerar med Bluetoothenheterna som även här kallas PANUs 34

35 Bluetoothprofiler, forts. Hardcopy cable replacement profile (HCRP) Profilen skapar ett enkelt protokoll för att kommunicera med hardcopyenheter som om de vore anslutna via kabel I typfallet sänder en klient, till exempel en laptop, data till en server, till exempel en printer eller scanner Profilen har en mycket enkel flödeskontroll som passar ihop med den stora datamängden vid utskrift eller scanning Bluetoothprofiler, forts. Generic audio/visual distribution profile (GAVDP) Profilen använder en initiator, en enhet, till exempel en CD-spelare, för att sända en begäran till en acceptor, till exempel ett par hörlurar 35

36 Bluetoothprofiler, forts. Advanced audio distribution profile (A2DP) Profilen, som baseras på GAVDP tillåter att avancerad, högkvalitativ, audio blir sänd (streamad) från en source, till exempel en CD-spelare, till en sink, till exempel ett par hörlurar Bluetoothprofiler, forts. Video distribution profile (VDP) Profilen liknar advanced audio distribution profile (A2DP) men är avsedd för video i stället 36

37 Bluetoothprofiler, forts. Human interface device profile (HID) Profilen specificerar användandet av enheter för mänsklig kontroll (human interface device, HID) som mus, tangentbord, joystick etc för att överföra mänsklig input till en host, typiskt en PC Bluetoothprofiler, forts. Hands-free profile (FP) Profilen tillåter hands-free användning av en audio gateway, typiskt en mobiltelefon från en hands-free unit Hands-free enheten fjärrstyr audio in/utfunktioner på gatewayen 37

38 Bluetoothprofiler, forts. SIM access profile (SIM) Profilen skall möjliggöra fjärraccess och fjärrkontroll av ett SIM-kort Profilen används typiskt för att konfigurera en mobiltelefon via en Bluetoothlänk En SIM access server har direkt tillgång till SIM-kortet och fungerar som SIM-kortsläsare En SIM access client kan accessa och kontrollera SIMkortet via en Bluetoothlänk Bluetoothprofiler, forts. Basic imaging profile Profilen skall optimera överföringen och kontrollen av bilddata Den använder en image initiator, till exempel en PC, för att välja en bildfunktion hos en image responder, till exempel en digitalkamera I ett typiskt scenario används en PC för att välja och ladda hem innehållet från en digitalkamera 38

39 Bluetoothprofiler, forts. Basic printing profile (BPP) Profilen skall möjliggöra trådlös utskrift Klientenheten som har informationen (sender) pushar det objekt som skall skrivas ut till utskriftenheten (printer) Sender kan till exempel vare en PC, en PDA eller en mobiltelefon Bluetooth HS Bluetooth Core Specification version High Speed (HS) 24 Mbps 8 gånger så snabb som Bluetooth EDR (Enhanced Data Rate) Bakåtkompatibel med Bluetooth 2.1 Kombinerar Bluetooth med radiostandarden b/g används för trådlösa nätverk, Wireless LAN, WLAN WiFi är en tillämpning av

40 Bluetooth HS forts. Vid enklare dataöverföring används Bluetooth vid överföring av stora datamängder övergår man till används bara vid stora datamängder för att spara effekt WiFi gör i mångt och mycker samma saker som Bluetooth 3.0 Bluetooth ger enklare uppkoppling mellan enheter än vad gör Bluetooth ger add hoc uppkoppling mot Använd WiFi för permanenta datalänkar och Bluetooth för tillfälliga datalänkar Bluetooth HS forts. Bluetooth och annan trafik kan köras samtidigt Befintliga Bluetooth- och kretsar kan användas men kombinerade via ny programvara Tillämpningar Streama data från DVD till TV Skicka data från PC till projektor Bluetooth var tänkt att utvecklas till UWB (Ultra Wide Band) men det blev inte så. Det kommer nog i nästa version 40

41 Bluetooth 4.0 Under oktober har Bluetooth 4.0 introducerats Informationen är än så länge liten Den inför två nya typer av enheter Bluetooth Smart Bluetooth Smart Ready Bluetooth Smart En enkelt givarenhet med en lågeffektradio Har bara en uppgift. Oftast att samla in ett givarvärde och översända detta Lågeffekten gör att den är anpassad för batteridrift 41

42 Bluetooth Smart Ready En enhet med två radioenheter Radioenhet för vanlig Bluetooth Radioenhet för kommunikation med Bluetooth Smart enhet Bluetooth th Smart Ready finns i iphone 4S Kompatibilitet Enhet Kompatibel med 42

Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration

Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: Trådlösa tekniker WLAN Utrustning Säkerhet Konfiguration Förutom trådbundna nätverk så finns det tekniker som möjliggör trådlös kommunikation Trådlös kommunikation

Läs mer

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5)

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5) Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät Material Bengt Sahlin (2004) Föreläsning Ursula Holmström 01.11.2004 Bengt Sahlin 1 Mobila nätverk (1/5)

Läs mer

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös Kommunikation Terminologi Trådlös teknologi ; för- och nackdelar Teletekniska lösningar (telefoni) WiFi lösningar Radio, företagsspecifika

Läs mer

Gustaf Eriksson 830902 gen02002@student.mdh.se. Peter Enmalm 720627 pem02001@student.mdh.se

Gustaf Eriksson 830902 gen02002@student.mdh.se. Peter Enmalm 720627 pem02001@student.mdh.se Gustaf Eriksson 830902 gen02002@student.mdh.se Peter Enmalm 720627 pem02001@student.mdh.se 1 SAMMANFATTNING Denna rapport handlar om den trådlösa blåtandstekniken eller Bluetooth Wireless Technology som

Läs mer

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson Detta är vårt huvudproblem! 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. värd Datorer förstår endast digital information, dvs ettor och

Läs mer

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x Jens A Andersson (Maria Kihl) Lokala nät Ett lokalt nät (Local Area Network, LAN) är ett datanät med en begränsad storlek. Ett LAN kan i sin enklaste form bestå av

Läs mer

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Felkorrektion. Att bekräfta paket. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Felkorrektion. Att bekräfta paket. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x Jens A Andersson (Maria Kihl) Felkorrektion (Felrättande kod, FEC) Omsändning Stop-and-wait Go-back-n Selective-repeate 2 Att bekräfta paket Grundprincipen i omsändningsproceduren

Läs mer

DA HT2011: F18. Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn

DA HT2011: F18. Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn <ahn@dsv.su.se> DA HT2011: F18 Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn Länklagret Applikationer Hanterar transport av data över ett medium -Trådbundna medier -Trådlösa medier Finns också protokoll

Läs mer

DATALINK-NÄTVERK. Hårdvarubyggklossar

DATALINK-NÄTVERK. Hårdvarubyggklossar 2.1 DATALINK-NÄTVERK Fysisk koppling av värdar Hårdvarubyggklossar Ett nätverk uppbyggs av noder och länkar Noder: CPU Cache nätverks adaptor Minne I/O buss Nätverks adaptorn överför data mellan nätets

Läs mer

Säkerhetsanalys av Bluetooth-kommunikation

Säkerhetsanalys av Bluetooth-kommunikation Datavetenskap Anders Heimer Jonas Seffel Säkerhetsanalys av Bluetooth-kommunikation Examensarbete C-nivå 2006:09 Säkerhetsanalys av Bluetooth-kommunikation Anders Heimer Jonas Seffel c 2006 Författaren

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Föreläsning 4: Lokala nät (forts ) Ethernet o 802.x Stora nät och behovet av nätprotokoll Transportprotokoll. Jens A Andersson

Föreläsning 4: Lokala nät (forts ) Ethernet o 802.x Stora nät och behovet av nätprotokoll Transportprotokoll. Jens A Andersson Föreläsning 4: Lokala nät (forts ) Ethernet o 802.x Stora nät och behovet av nätprotokoll Transportprotokoll Jens A Andersson Att hitta bitfel Checksumma CRC, Cyclic Redundancy Check Paritetsbit(ar) 5

Läs mer

trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar

trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar 1 INNEHÅLL TRÅDLÖSA LIVING HÖGTALARE 4. LIVING SERIEN ÖVERSIKT 5. VANLIGA INKOPPLINGAR 8. FLER INKOPPLINGAR 9. MULTIROOM OCH

Läs mer

Övningar - Datorkommunikation

Övningar - Datorkommunikation Övningar - Datorkommunikation 1. Förklara skillnaden på statisk och dynamisk IP konfiguration. Ange även vad som krävs för att dynamisk IP konfiguration ska fungera. 2. Förklara följande förkortningar

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

UBIQUITI Powerstation5 - Config

UBIQUITI Powerstation5 - Config UBIQUITI Powerstation5 - Config Har följer en liten beskrivning på hur man snabbt kommer igång för att använda UBIQUITI Powerstation5 trådlös router för att överbrygga mycket stora avstånd. Jag var valt

Läs mer

Kapitel 13: Telefoninäten. Spanning Tree. Jämförelse med OSI-modellen. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 13: Telefoninäten. Spanning Tree. Jämförelse med OSI-modellen. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 13: Telefoninäten Jens A Andersson (Maria Kihl) Spanning Tree Att bygga träd av grafer som kan se ut hur som helst Hindra paket att gå runt i oändliga loopar Bygga effektiva transportvägar Spanning

Läs mer

Omtentamen i Datakommunikation för E2

Omtentamen i Datakommunikation för E2 Högskolan i Halmstad Institutionen för teknik och naturvetenskap/centrum för datorsystemarkitektur Magnus Jonsson Omtentamen i Datakommunikation för E2 0 januari 2000. Tillåtna hjälpmedel utöver bifogat

Läs mer

Trådlös kommunikation

Trådlös kommunikation HT 2009 Akademin för Innovation, Design och Teknik Trådlös kommunikation Individuell inlämningsuppgift, Produktutveckling 3 1,5 poäng, D-nivå Produkt- och processutveckling Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande:

Denna genomgång behandlar följande: itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: Olika typer av nätverk Översikt av nätverkskomponenter Många viktiga begrepp gällande nätverk och datorkommunikation Ett nätverk består av enheter som kan

Läs mer

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3 Grundläggande nätverksteknik F2: Kapitel 2 och 3 Kapitel 2 COMMUNICATING OVER THE NETWORK Grundstenar i kommunka;on Tre grundläggande element Message source The channel Message des;na;on Media Segmentering

Läs mer

Vetenskapsmetodik CDT212

Vetenskapsmetodik CDT212 Mälardalens Högskola Vetenskapsmetodik CDT212 Av: Hugo Greijer Van Hanna hgr07001@student.mdh.se vha07001@student.mdh.se Lärare: Gordana Dodig Crnkovic Sammanfattning Rapporten ger en överblick av hur

Läs mer

Bredband och VPN. Vad är bredband? Krav på bredband. 2IT.ICT.KTH Stefan Sundkvist

Bredband och VPN. Vad är bredband? Krav på bredband. 2IT.ICT.KTH Stefan Sundkvist<sst@kth.se> Bredband och VPN 2IT.ICT.KTH Stefan Sundkvist 1 Vad är bredband? Hastighet Fast uppkoppling Via telenätet: xdsl Via kabeltv: Kabelmodem 2 Krav på bredband VoIP

Läs mer

Telefoninäten. Jens A Andersson

Telefoninäten. Jens A Andersson Telefoninäten Jens A Andersson Referens-modeller OSI-modellen Applikation Presentation Session Transport Nät Länk Fysisk TCP/IP-modellen Applikation Transport Nät IP-bärande nät 2 Data communication After

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

Datainsamling över Internet

Datainsamling över Internet Datainsamling över Internet I den här uppgiften skall du styra ett mätförlopp och hämta mätdata via internet. Från en dator skall du styra en annan dator och beordra den att utföra en mätning och skicka

Läs mer

Introduktion - LAN Design och switching concepts Basic Switch Concepts and Configuration Frågor? Referenser. Nätverksteknik 2

Introduktion - LAN Design och switching concepts Basic Switch Concepts and Configuration Frågor? Referenser. Nätverksteknik 2 DT113G - Nätverksteknik 2, 7,5 hp Nätverksteknik 2 Lennart Franked email:lennart.franked@miun.se Tel:060-148683 Informationsteknologi och medier / Informations- och Kommunikationssystem (ITM/IKS) Mittuniversitetet

Läs mer

Att sätta upp trådlöst med Cisco Controller 2100 series och Cisco AP 1200 series

Att sätta upp trådlöst med Cisco Controller 2100 series och Cisco AP 1200 series Att sätta upp trådlöst med Cisco Controller 2100 series och Cisco AP 1200 series http://www.cisco.com/en/us/docs/wireless/controller/2100/quick/guide/ctrl206q.ht ml http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/wireless/airo1000/1000hig3/100

Läs mer

Lösningar till tentan i ETS052 Datorkommunikation 141029

Lösningar till tentan i ETS052 Datorkommunikation 141029 Lösningar till tentan i ETS052 Datorkommunikation 141029 Detta är våra förslag till lösningar av tentauppgifterna. Andra lösningar och svar kan också ha gett poäng på uppgiften beroende på hur lösningarna

Läs mer

Fördelar med Scanteco HC & SC- DVR Series

Fördelar med Scanteco HC & SC- DVR Series Scanteco HC & SC- DVR Series I vår senaste HC & SC-DVR Serie har vi samlat all vår erfarenhet till en mycket attraktivt och effektivt hårddiskbaserat videoinspelningspaket. Med prestanda och tillförlitlighet

Läs mer

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING , TEKNISK BESKRIVNING SIZE erbjuder anslutning av er företagsväxel med säker leverans och stabil teknik där alla samtal och eventuell internettrafik går i SIZE nät. Beroende på typ av växel och förbindelse

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL Energy Managment Tillbehör Typ Universell webbserver för loggning och presentation av mätarvärden Läser in data via RS232/RS485 Modbus RTU Färdiga drivrutiner för EM21, EM24, EM26, EM33, WM14 ADV, CPT

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

OH Slides F: Wide Area Networks

OH Slides F: Wide Area Networks OH Slides F: Wide Area Networks Packet-/circuit-switching ISDN ATM Many of the following slides includes figures from F. Halsall, Data Communications, Computer Networks and Open Systems. fourth edition,

Läs mer

Jabra revo Wireless. Bruksanvisning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Bruksanvisning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Bruksanvisning jabra.com/revowireless 1. Välkommen...3 2. ÖVERSIKT... 4 3. hur du bär det...5 3.1 Höjdjustering 3.2 vikbara gångjärn 4. hur du laddar det...7 4.1 Batteristatus 5. hur

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

LTH, Institutionen för Elektro- och Informationsteknik (EIT) ETS052 Datorkommunikation Sluttentamen: 2014-10-29, 14-19

LTH, Institutionen för Elektro- och Informationsteknik (EIT) ETS052 Datorkommunikation Sluttentamen: 2014-10-29, 14-19 LTH, Institutionen för Elektro- och Informationsteknik (EIT) ETS052 Datorkommunikation Sluttentamen: 2014-10-29, 14-19 Instruktioner: Svara tydligt på varje uppgift. Du får lov att använda en miniräknare.

Läs mer

Guide till ett bättre wifi på kontoret

Guide till ett bättre wifi på kontoret Guide till ett bättre wifi på kontoret De trådlösa routerna och accesspunkterna är centralt för det moderna trådlösa kontoret. De förser datorer, mobiler, surfplattor och skrivare med trådlös access så

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande: IP (v4) Nätmasken ARP Adresstilldelning och DHCP

Denna genomgång behandlar följande: IP (v4) Nätmasken ARP Adresstilldelning och DHCP itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: IP (v4) Nätmasken ARP Adresstilldelning och DHCP Internet Protocol (IP) Huvudsakliga protokollet för kommunikation på Internet (och lokala nätverk) En IP-adress

Läs mer

QuickTime Streaming Server, en introduktion

QuickTime Streaming Server, en introduktion [Översättning saknas] Relaterat: Webbpublicering och Quicktime Streaming från miki Information om hur man lägger upp webbdokument och Quicktime-filmer för streaming från filservern miki. (140) Svenskt

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

ENG - installation manual - Wireless set-up

ENG - installation manual - Wireless set-up R ENG - installation manual - Wireless set-up DE - Bedienungsanleitung - Drahtlose Einrichtung FR - Manuel d utilisation - Installation sans fil ES - Manual del propietario - Configuración inalámbrica

Läs mer

Signalhastighet och bithastighet. Dämpning och distorsion. Dämpning. Olika fibertyper olika dispersion

Signalhastighet och bithastighet. Dämpning och distorsion. Dämpning. Olika fibertyper olika dispersion OH slides B: Media and Electrical Interfaces Mainly about the physical layer (Layer 1) DTE A Lager 5-7: Applikation Session Presentation 4. Transport Many of the following slides includes figures from

Läs mer

8SSJLIW.RPELQHUDEHJUHSSPHGGHILQLWLRQHUS

8SSJLIW.RPELQHUDEHJUHSSPHGGHILQLWLRQHUS Högskolan i Halmstad Institutionen för teknik och naturvetenskap/centrum för datorsystemarkitektur Magnus Jonsson.RUWIDWWDGHO VQLQJVI UVODJWLOORPWHQWDPHQL'DWRUNRPPXQLNDWLRQI U' MDQXDULNO 7LOOnWQDKMlOSPHGHOXW

Läs mer

Teknologier för tjänstesystem i trådlösa personliga nätverk. Markus Storm

Teknologier för tjänstesystem i trådlösa personliga nätverk. Markus Storm Examensarbete utfört i datalogi vid Linköpings tekniska högskola Teknologier för tjänstesystem i trådlösa personliga nätverk av Markus Storm LiTH-IDA-Ex-ÅÅ/N ÅÅÅÅ-MM-DD Företag: GoldPen Computing AB Handledare

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

IPv6 Jonas Aronsson 3TEa

IPv6 Jonas Aronsson 3TEa IPv6 Jonas Aronsson 3TEa IPv6 IPv6, sjätte generationens Internetprotokoll, det nya sättet att adressera och överföra data i nätverk. Vad lite mer exakt är detta? Det tänkte jag nu gå igenom i två steg.

Läs mer

Ethernet TCP/IP. Quantum, Premium och Momentum. Modemkommunikation mellan PC och ett Ethernet TCP/IP nätverk 2004-06-08

Ethernet TCP/IP. Quantum, Premium och Momentum. Modemkommunikation mellan PC och ett Ethernet TCP/IP nätverk 2004-06-08 Ethernet TCP/IP Quantum, Premium och Momentum Modemkommunikation mellan PC och ett Ethernet TCP/IP nätverk 2004-06-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 2 KABLAR...3 3 INSTÄLLNINGAR...4 3.1 INLÄSNING

Läs mer

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232

Industriell Datakommunikation. Allt du behöver veta om RS-232 Industriell Datakommunikation Allt du behöver veta om RS-232 Email info@foxcomputer.se, Website http://www.foxcomputer.se Ulf Rääf Datakommunikation och Industriell IT enligt standard RS-232 Teori och

Läs mer

LK Webserver ICS.2. Utförande. Användargränssnitt, funktioner. Menyflik Thermostats. Grundläggande funktioner

LK Webserver ICS.2. Utförande. Användargränssnitt, funktioner. Menyflik Thermostats. Grundläggande funktioner LK Webserver ICS.2 Utförande LK Webserver ICS.2 används för åtkomst och styrning av LK Rumsreglering ICS.2 från mobiltelefon, surfplatta eller dator. Ett intuitivt gränssnitt gör det enkelt att både övervaka,

Läs mer

Installationsguide för Nimbus Alarm Server

Installationsguide för Nimbus Alarm Server Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Installera Nimbus Starta SETUP.EXE. Installationsprogrammet föreslår att programmet installeras i C:\Program\Nimbus Alarm Server. Välj annan installationskatalog

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

IP-telefoni. Velio Roumenov 790429-0777. Stefan Rådesjö 800717-7010

IP-telefoni. Velio Roumenov 790429-0777. Stefan Rådesjö 800717-7010 IP-telefoni Velio Roumenov 790429-0777 Stefan Rådesjö 800717-7010 1.Introduktion Detta arbete beskriver IP-telefoni, författarna anser att IP-telefoni så småningom kommer vara den telefonityp som används

Läs mer

Virtuella kretskopplade nät Virtual circuit networks. Virtuella kretskopplade nät. Virtuella kretskopplade nät. Virtuella kretskopplade nät

Virtuella kretskopplade nät Virtual circuit networks. Virtuella kretskopplade nät. Virtuella kretskopplade nät. Virtuella kretskopplade nät Virtual circuit networks Blandning mellan kretskoppling och datagram Förbindelser har tre faser: Initiering Dataöverföring Nerkoppling Data skickas i paket med adress Alla paket i en förbindelse går samma

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

AALTO CONTROL -SYSTEMET

AALTO CONTROL -SYSTEMET AALTO CONTROL -SYSTEMET TRÅDLÖS, CENTRALISERAT SYSTEM FÖR FJÄRRÖVERVAKNING AV ARMATURER MED INBYGGD RESERVKRAFT TRÅDLÖS TEKNOLOGI Trådlös övervakning för nödbelysningsarmaturer, upp till 5.000 armaturer

Läs mer

Föreläsning 6. Nät management (1/3) Nät management (2/3) Nätstyrning Intelligenta nät Protokoll och protokollfamiljer Exempelsystem: ISDN

Föreläsning 6. Nät management (1/3) Nät management (2/3) Nätstyrning Intelligenta nät Protokoll och protokollfamiljer Exempelsystem: ISDN Föreläsning 6 Nätstyrning Intelligenta nät Protokoll och protokollfamiljer Exempelsystem: ISDN 10/22/01 Bengt Sahlin 1 Nät management (1/3) Network management Nätet kräver styrning, operativ aktivitet,

Läs mer

Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning

Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning Tjänsteleverantörerna (Telia/Boxer) levererar 100 Mbit/s till ert hus. Detta innebär dock inte att ni har möjlighet att använda

Läs mer

Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap

Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap OMTENTAMEN I DATAKOMMUNIKATION, VT2008 Tisdag 08-06-10 kl. 08.15 13.15 Ansvarig lärare: Katarina Asplund Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Säker IP telefoni? Hakan Nohre, CISSP hnohre@cisco.com

Säker IP telefoni? Hakan Nohre, CISSP hnohre@cisco.com Säker IP telefoni? Hakan Nohre, CISSP @cisco.com SEC-210 5428_05_2002_c1 2002, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 1 Not : Olika former av IP telefoni Företagets IP telefoni, IP PBX IP telefoni som

Läs mer

vad kan det göra för mobila användare?

vad kan det göra för mobila användare? artikel Upptäck WWAN med bredband Upptäck WWAN med bredband vad kan det göra för mobila användare? Det blir allt viktigare med en snabb och smidig Internetuppkoppling för att lyckas i arbetet och vara

Läs mer

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/16 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

EBITS 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet

EBITS 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet TRÅDLÖS KOMMUNIKATION Inledning En stor del av den IT-utrustning som finns på marknaden idag och som i allt större

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för elektro- och informationsteknik. 1 Konvertera talet 246 i basen 7 till basen 3. Visa dina beräkningar!

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för elektro- och informationsteknik. 1 Konvertera talet 246 i basen 7 till basen 3. Visa dina beräkningar! LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för elektro- och informationsteknik ETS3 Kommunikationsssystem Tentamen 24--25 8. 3. Anvisningar: Svara kortfattat och tydligt på varje fråga. Alla svar ska motiveras

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic BRUKS ANVISNING jabra.com/classic INNEHÅLL 1. VÄLKOMMEN... 3 2. HEADSET ÖVERSIKT... 4 3. HUR DU BÄR DET... 5 3.1 BYTA EARGELS 3.2 FÄSTA ÖRONKROKEN 4. HUR DU LADDAR BATTERIET... 7 5. HUR DU ANSLUTER DET...

Läs mer

Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB.

Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB. Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB. Användarmanual Vad är WE VoIP? Samsung WE (Wireless Enterprise) VoIP (Voice

Läs mer

F7: I/O hantering. Asynkron och synkron busscykel 68000 Bussfördelning. Periferikretsar

F7: I/O hantering. Asynkron och synkron busscykel 68000 Bussfördelning. Periferikretsar 1 F7: I/O hantering Periferikretsar ADC, DAC, UART, etc. Databussar Seriella bussar I 2 C USB CAN Systembussar PCI VME Asynkron och synkron busscykel 68000 Bussfördelning 1 Periferikretsar ADC/DAC Räknare

Läs mer

Kom igång med Provectus Groupware

Kom igång med Provectus Groupware Kom igång med Provectus Groupware Provectus Groupware är en sammarbetsplattform för arbetsgrupper som innehåller alla de funktioner som en modern Microsoft Exchange lösning gör så som e-post, kalender,

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installationshandbok för Observit RSS Version 5.1 Observera Manualen används vid nyinstallation. Medföljande Axis kamerapaket innehåller ett produktblad som skall användas. Vid frågor kontakta support,

Läs mer

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient)

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Eltako FVS 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Obegränsad flexibilitet och bekvämlighet i fastighetsautomation 1. Konfigurera åtkomst till din dator/nätverk

Läs mer

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011 Webbteknik II Föreläsning 4 Watching the river flow Web Service XML-RPC, SOAP, WSDL, UDDI HTTP Request, Response, Headers, Cache, Persistant Connection REST Hype or the golden way? Web Service / Webbtjänst

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

OH Slides E: Local Area Networks. Repeater. Vanliga LANtopologier. Några av IEEE 802 protokollen. Hub. Ring. Stjärnnät. Buss

OH Slides E: Local Area Networks. Repeater. Vanliga LANtopologier. Några av IEEE 802 protokollen. Hub. Ring. Stjärnnät. Buss OH Slides E: Local Area Networks Many of the following slides includes figures from F. Halsall, Data Communications, Computer Networks and Open Systems. fourth edition, Addison-Wesley Longman Ltd., Essex,

Läs mer

Med Leef Access 2.0 ökar du minneskapaciteten i din Android-telefon eller surfplatta och den är så liten att den får plats i din ficka.

Med Leef Access 2.0 ökar du minneskapaciteten i din Android-telefon eller surfplatta och den är så liten att den får plats i din ficka. SVENSKA För Leef, kommer design alltid främst. Faktum är att över hälften av vårt team utgörs av designers. Vi integrerar fullständigt kvalitetsmaterial,funktion och stil, resultatet är en serie produkter

Läs mer

Din guide till (S)IP. IP-telefoner Nya modeller från snom. Trådlöst headset Bluetooth till bordstelefoner

Din guide till (S)IP. IP-telefoner Nya modeller från snom. Trådlöst headset Bluetooth till bordstelefoner for you Nummer 1 2012 Din guide till (S)IP Ur innehållet IP-telefoner Nya modeller från snom Trådlöst headset Bluetooth till bordstelefoner Trådlös IP-telefoni - Gigaset lanserar PRO-sortimentet TALK TELECOM

Läs mer

SNABB, SÄKER OCH LÖNSAM LARMÖVERFÖRING med Rakel eller Tetra Contal Security AB är ett av Sveriges ledande företag inom in- och utalarmering, integrerade säkerhetssystem och larmsändare. Med ett flexibelt

Läs mer

AirPatrol WiFi fullständig bruksanvisning V1.0

AirPatrol WiFi fullständig bruksanvisning V1.0 AirPatrol WiFi fullständig bruksanvisning V1.0 Index Vad gör AirPatrol WiFi? 3 Ljus och knappar 4 WiFi Network 5 Installation av AirPatrol WiFi 6 Skickande av kommandon 24 Tillägg / ta bort favoriter 25

Läs mer

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se 1 2 ISAC är en väl beprövad produkt som har utvecklats av Styrlogic AB. ISAC grundar sig på många års erfarenhet under ett flertal installationer. Den första ISAC-applikationen levererades 1990. ISAC betyder

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

Lotus mobila lösningar

Lotus mobila lösningar Lotus mobila lösningar Säker uppkoppling till jobbet från din mobil Se vilka kollegor som finns tillgängliga för kommunikation Läs/skriv Mail, acceptera mötes inbjudningar mm.mm från mobilen Och sen då?

Läs mer

TENTAMEN FÖR KURS DAV C03, DATAKOMMUNIKATION II 5p Sid 1 av 6 Torsdag 01-10-25 kl 14.00 19.00

TENTAMEN FÖR KURS DAV C03, DATAKOMMUNIKATION II 5p Sid 1 av 6 Torsdag 01-10-25 kl 14.00 19.00 !#"$ %&(')+*#,&-(*#%$-#./) %$'45%&67%&89 TENTAMEN FÖR KURS DAV C, DATAKOMMUNIKATION II 5p Sid av 6 Torsdag --5 kl 4. 9. Ansvarig lärare: Johan Garcia, Annika Wennström, Katarina Asplund Betygsgränser:

Läs mer

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc.

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc. Användar Guide Android TM är ett varumärke av Google Inc. - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NEO X7. Följ denna guide för att installera din MINIX NEO X7. MINIX NEO X7 är en revolutionerande smart media

Läs mer

Manual. The Cobblestone

Manual. The Cobblestone Manual The Cobblestone Innehållsförteckning 1. Komma igång 1 1.1 Koppla upp Cobblestone 1 1.2 Konfigurera din Cobblestone 2 1.3 Lägga till fler Cobblestone 3 1.4 Namnge din Cobblestone 3 2. Navigera i

Läs mer

Internet och kommunikation. Kommunikation

Internet och kommunikation. Kommunikation Internet och kommunikation Internet är bara en del av kommunikationsutveckling. Andra typer av kommunikation: - rökpuffar - runskrift - tal - ord - telefon 1 Kommunikation För kommunikation krävs minst

Läs mer

3. Remote Procedure Call (RPC)

3. Remote Procedure Call (RPC) 5.18 3. Remote Procedure Call (RPC) Allmän kommunikationsparadigm: request / reply En klientprocess sänder en förfrågan till en serverprocess som svarar med ett svarsmeddelande klient förfrågan server

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Installationsguide för Nimbus Alarm Server

Installationsguide för Nimbus Alarm Server Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Installera Nimbus Starta SETUP.EXE. Installationsprogrammet föreslår att programmet installeras i C:\Program\Nimbus Alarm Server. Välj annan installationskatalog

Läs mer

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité.

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Henrik Vikberg Business development manager Håkan Kallenberg Solution Architect Hur kan nätverket ha en så central roll? 1. Idag är

Läs mer

Whitepaper Professionellt WLAN. Utrullning av trådlöst nätverk i en växande företagsmiljö Centraliserad lösning, eller fristående accesspunkter?

Whitepaper Professionellt WLAN. Utrullning av trådlöst nätverk i en växande företagsmiljö Centraliserad lösning, eller fristående accesspunkter? Whitepaper Professionellt WLAN Utrullning av trådlöst nätverk i en växande företagsmiljö Centraliserad lösning, eller fristående accesspunkter? 1 Innehåll Trådlösa nätverk sid 3 Utmaningar vid utrullning

Läs mer

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH COMMUNICATION S U PPOR T U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I BRU KSAN VISN I N G NI - 7075 2 0 C O M M U N I C AT I O N S U P P O R T U S B A D A P T E R B L U E T O O T H C L A S S I I F ö r s t

Läs mer

JABRA STREAMER. Bruksanvisning. jabra.com/streamer

JABRA STREAMER. Bruksanvisning. jabra.com/streamer Bruksanvisning jabra.com/streamer 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare. Bluetooth

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Användarens önskemål på funktioner, ex : Förse alla TV-apparater med en stabil signal av god kvalité oavsett antal anslutna TV. Accessmöjlighet av videokälla i alla rum Möjlighet att välja kanal på Sat-mottagaren

Läs mer

Jabra BT2046 BRUKSANVISNING JABRA BT2046. jabra

Jabra BT2046 BRUKSANVISNING JABRA BT2046. jabra Jabra BT2046 jabra BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL TACK!...2 OM...2 HEADSETETS FUNKTIONER...3 KOMMA IGÅNG...3 LADDA HEADSETET...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV HEADSETET...4 PARA IHOP HEADSETET MED TELEFONEN...5 BÄR

Läs mer

Så fjärrstyr du datorn

Så fjärrstyr du datorn Så fjärrstyr du datorn direkt från mobilen 7 Gör Iphone och Android till en fjärrkontroll 7 Fungerar både för Mac och pc 7 3 smarta gratistips. Så fjärrstyr du datorn direkt från mobilen Så blir mobilen

Läs mer

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 5 Brandvägg och DNS. Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 19 februari 2013

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 5 Brandvägg och DNS. Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 19 februari 2013 Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 5 Brandvägg och DNS Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 19 februari 2013 Innehåll 1 Inledning och mål 3 2 Material och genomförande 3 3 Förberedelseuppgifter

Läs mer