Bluetooth. Mycket av aktiviteten runt utvecklandet av Bluetooth

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bluetooth. Mycket av aktiviteten runt utvecklandet av Bluetooth"

Transkript

1 Bluetooth Mycket av aktiviteten runt utvecklandet av Bluetooth sker inom Bluetooth SIG (Special Interest Group) en företagssammanslutning som har som mål att utveckla Bluetooth på ett bra och enhetligt sätt. Gruppen har för närvarande runt företag som medlemmar 1

2 Egenskaper Korthållsnätverk (typiskt <10 meter) Ad-hoc, kopplar upp sig själv Max 8 enheter per nät En enhet master - övriga enheter slavar Både tal och data Överföringshastighet max 2.4 Mbits/s Styrkor Ersätter (många) kablar Låg komplexitet Låg effekt Låg kostnad Robust, tål störig miljö Omnidirektionellt, kräver inte line-of-sight därför bättre täckning än IR Ad-hoc nätverk Både tal och data Väl definierad specifikation Många applikationer från många tillverkare 2

3 Svagheter Långsamt (ofta < 1 Mbit/s) Kort räckvidd (normalt < 10 m) Begränsat antal enheter (max 8) Stor och komplex specifikation Applikationer PC PDA Mobiltelefoni Communicator-plattform Kamera Digital penna Skrivare Skanner Mus Tangentbord Joystick Datasynkronisering, t ex PC mobiltelefon LAN accesspunkt 3

4 Applikationer forts. In-vehicle ce system Låssystem Betalsystem Mobil E-handel Prissystem i affär Applikationer forts. MIDI-instrument Högtalare Headset 4

5 Serieportsemulering IR vcard/vcal OBEX LAN Bluetooth stack UDP WAE WAP IP PPP TCP Telefoni AT- Commands TCS BIN SDP Utforskande av tillgängliga tjänster Koppling mellan basband och överliggande lager RFCOMM L2CAP Audio Röst Host Controller Interface Fysiskt kommunikationslager Baseband Bluetooth Radio LMP Näthantering Radiolager Radiolager Fritt, olicensierat radioband tillgängligt över hela världen ISM Industrial, scientific, medical, 2,4 GHz Spread spectrum via frekvenshopp Spread spectrum via frekvenshopp mellan varje sänt och mottaget datapaket 5

6 Radiolager, forts Hoppfrekvenser Europa och USA, 79 frekvenser 2,400 2,4835 GHz f 2402 k f 2449 k MHz k 0,1,, 78 Spanien, 23 frekvenser 2,445 2,475 GHz MHz k 0,1,, 22 Frankrike, 23 frekvenser 2,4465 2,48375 GHz f 2454 k MHz k 0,1,, 22 Japan, 23 frekvenser 2,471 2,497 GHz f 2473 k MHz k 0,1,, 22 Radiolager, forts Enheterna kopplas ihop i piconät (se nedan) Varje piconät har en hoppsekvens som följer en pseudo-random sekvens Sekvensen styrs av masterenhetens unika enhetsadress Kanalen har tidsluckor om 625 µs Vi byter frekvens mellan varje sänt och mottaget paket Master sänder i jämna tidsluckor och slavar i udda 6

7 Radiolager, forts Effekthantering Bluetoothenheter delas in i effektklasser En enheter kan via RSSI (receiver strength indicator) avkänna mottagen effekt och uppmana en annan enhet att höja eller sänka sin uteffekt Radiolager, forts Modulering Radiokanalen använder modulering via GFSK (Gaussian frequency shift keying) Vid vanlig FSK (frequency shift keying) moduleras en bärvåg med frekvens f 0 så att 1 ger frekvensen f 0 +f d medan 0 ger frekvensen f 0 -f d De plötsliga frekvensbytena ger bred bandbredd Vid GFSK filtreras signalen så att frekvensbytena sker gradvis vilket ger lägre bandbredd 7

8 Basbandslager Hopkoppling av enheter i nät Ad-hoc nätverk, dvs enheterna kopplar ihop sig själva då de befinner sig inom varandras räckvidd Försvinner en enhet ur grannskapet så kopplas den bort Högst åtta enheter per nät - en master och maximalt sju slavar Ytterligare 255 slavar kan placeras i parkerad mod då de inte är aktiva men är synkroniserade mot nätet Nätet delar samma timing och frekvenshoppsekvens som styrs av masterns klocka på 3,2 khz (periodtid 312,5 mikrosekunder) Basbandslager, forts Piconät Slav 1 Master Slav 2 Slav 3 8

9 Basbandslager, forts Flera piconät kan finnas i samma område En enhet kan vara medlem i flera piconät Tiden fördelas mellan näten via tidsmultiplex En enhet kan vara master i högst ett piconät men slav i flera andra nät Olika piconät är inte tids- eller frekvenssynkroniserade Basbandslager, forts Flera piconät i samma område kallas ett scatternät Scatternät Piconät A Piconät B Slav A1 Slav B1 Master A/ Slav B2 Slav A2 Master B Slav B3 Slav A3 Slav B4 9

10 Basbandslager, forts Två samtidiga typer av överföringslänkar Synchronous Connection Oriented Link (SCO) Synkron, symmetrisk punkt-till-punkt länk mellan master och en slav Tidsluckor reserveras för tidsstyrd data Främst för röstkommunikation med 64 kb/s utan felhantering En master kan ha upp till tre SCO länkar till en eller flera slavar En slav kan ha upp till tre SCO länkar till en eller flera mastrar Basbandslager, forts Asynchronous Connectionless Link (ACL) Point-to-multipoint länk mellan master och alla slavar Asynkron, kan vara symmetrisk eller osymmetrisk En symmetrisk länk har samma överföringskapacitet i båda riktningar medan en osymmetrisk länk har olika överföringshastighet i de två riktningarna Bara en ACL-länk i ett piconät Felhantering, återsändning kan ske 10

11 Basbandslager, forts Paket Data överförs mellan enheter som paket Ett paket kan vara upp till fem tidsluckor långt Paketuppbyggnad Basbandslager, forts Accesskod Accesskoden genereras utifrån masterns unika adress. Används för tidssynkronisering, offsetkompensering, paging och förfrågan (inquiry) Preample och trailer används för DC-kompensering, för att ta bort DC ur signalen, dvs ge lika många ettor och nollor Synkordet används för tidssynkronisering 11

12 Basbandslager, forts Tre typer av accesskod Channel access code (CAC) identifierar ett piconät och används vid all kommunikation inom nätet Device access code (DAC) används för signalering mellan enheterna och svar på denna signalering Inquiry access code (IAC) används för förfrågan (inquiry) mellan enheterna i ett piconät Två typer av IAC: General inquiry access code (GIAC) är gemensam för alla enheter Dedicated inquiry access code (DIAC) är gemensam för en klass av enheter Basbandslager, forts Paketheader AM_ADDR adress till aktiv medlem i piconätet TYPE typ av paket FLOW stoppar överföring via ACL-länk ARQN acknowledgebit SEQN inverteras för varje översänt paket HEC felkontroll av headern via 1/3 FEC (se nedan) 12

13 Basbandslager, forts Payloadheader Single slot paket Multi slot paket LSB L_CH FLOW 2 bitar 1 bit LENGTH 9 bitar MSB odefinierad 4 bitar L_CH typ av logisk kanal FLOW stoppar överföring via ACL-länk LENGTH antal bytes i payload Basbandslager, forts Felhantering FEC forward error correction 1/3 FEC varje bit sänds tre gånger 2/3 FEC förkortad Hammingkod 10 databitar utvidgas till 15 sända bitar ARQ automatic repeat request Data översänds till dess mottagaren kvitterar mottagandet eller till dess vi får time out CRC cyclic redundancy check 13

14 Basbandslager, forts Pakettyper Kontrollpaket ID används i paging och förfrågan NULL används för att returnera länkinformation POLL som NULL men kräver svar FHS (frequency hopping synchronization) - används för att sätta upp pikonät och för synkronisering av frekvenshopp Basbandslager, forts Pakettyper, forts Röstpaket, HV High-quality voice Sänds över SCO-länk, ingen återsändning saknar CRC och payload header HV1 1/3 FEC, 10 data bytes, 1,25 ms 64 kbps röst ny sändning var annan tidslucka HV2 2/3 FEC, 20 data bytes, 2,5 ms 64 kbps röst ny sändning var fjärde tidslucka HV3 ingen FEC, 30 data bytes, 3,75 ms 64 kbps röst ny sändning var sjätte tidslucka 14

15 Basbandslager, forts Pakettyper, forts Röst/datapaket, DV Data voice Sänds över SCO-länk, röst och data behandlas separat 80 bitar röst, saknar FEC, ingen återsändning bitar data, 2/3 FEC, återsändning tillåten Basbandslager, forts Pakettyper, forts Datapaket DM Data medium rate DM1 används på både SCO- och ACL-länkar DM3 och DM5 används bara på ACL-länkar 2/3 FEC och 16 bitars CRC DM1 18 bytes data, sänds under en tidslucka DM3 123 bytes data, sänds under tre tidsluckor DM5 226 bytes data, sänds under fem tidsluckor 15

16 Basbandslager, forts Pakettyper, forts Datapaket, forts DH Data high rate Används på SCO-länkar Ingen FEC, 16 bitars CRC DH1 28 bytes data, sänds under en tidslucka DM3 185 bytes data, sänds under tre tidsluckor DM5 341 bytes data, sänds under fem tidsluckor AUX1 Används på ACL-länkar Liknar DH1 men saknar CRC Basbandslager, forts Pakettyper, forts Datapaket, forts Överföringshastigheter 16

17 Basbandslager, forts Adresser BD_ADDR Bluetooth device address unik 48 bitars enhetsadress AM_ADDR active member address 3 bitars adress för aktiv medlem i piconät. Giltig då enheten är aktiv medlem i nätet kallas också enhetens MAC-adress PM_ADDR parked member address 8 bitars adress för parkerad medlem i piconät. Giltig då enheten är parkerad AR_ADDR access request address Används av parkerad slav för att hålla reda på de udda tidsluckor då den kan sända access request meddelanden Basbandslager, forts Moder En enhet kan vara i olika moder Aktiv mod enheten deltar aktivt i nättrafiken. Den upprätthåller synkronisering och lyssnar på alla meddelanden från mastern. Är enheten inte adresserad så kan den gå ner i sleep mod. Periodiska sändningar från mastern ger synkronisering Sniff mod enheten är fortfarande aktiv och behåller sin AM_ADDR. Enheten lyssnar inte på alla paket från mastern utan vaknar upp med programmerbara intervall för att utväxla paket 17

18 Basbandslager, forts Moder, forts Hold mod master och slav kommer överens om ett intervall då slaven inte pollas. Ger lägre effekt Park mod enheten är fortfarande synkroniserad mot piconätet men deltar inte i trafiken. Enheten har förlorat sin aktiva AM_ADDR och fått en parkeringsadress PM_ADDR. Slaven lyssnar periodiskt efter en sändning att synkronisera mot Link manager protocol (LMP) Link manager (LM) hanterar piconät Ansluter och kopplar bort slavar Switchar mellan master och slav Etablerar SCO- och ACL-länkar Sätter upp och terminerar länken, genomför autentifiering och konfigurerar länken Kontrollerar effektmoder Sköter länktimrar och multi slot paket 18

19 Link manager protocol (LMP) forts. Hittar LM i andra enheter och kommunicerar med dem via LMP Alla LMP paket är single slot DM1 paket används för LM PDUs utom då en SCO länk som använder HV1 paket finns uppsatt och innehållet är kortare än 9 bytes. I det fallet används DV paket Logical link control and adaption protocol (L2CAP) L2CAP ger kanaler för att kommunicera mellan överliggande och underliggande d lager i Bluetoothstacken th t Bara ACL-länkar stöds Då basbandprotokollet inte kan identifiera olika protokoll från högre lager så måste L2CAP stödja protokollmultiplexing och skilja mellan olika högre lagers protokoll som SDP, RFCOMM och telefonikontroll Då basbandprotokollet bara stödjer paket som är korta jämfört med de högre lagrens paket så måste L2CAP kunna dela upp paket från högre lager då de sänds till basbandet och kunna slå samman flera paket från basbandet till större paket då de sänds till högre lager 19

20 RFCOMM protocol RFCOMM förser L2CAP protokollet med serieportsemuleringar (RS232) Protokollet tillåter upp till 60 samtidiga anslutningar mellan två Bluetoothenheter men antalet är i praktiken oftast applikationsbegränsat Protokollet måste kunna stödja två typer av enheter Typ 1 enheter - kommunikationsändpunkter som datorer och skrivare Typ 2 enheter enheter i kommunikationsegment som modem RFCOMM protocol forts. Protokollet skiljer inte mellan de två typerna av enheter RFCOMM emulerar de nio signalerna i en 9-polig RS232-kabel RFCOMM använder inte RS232-överföringens start- och stoppbitar RFCOMM använder inte RS232:s mjukvarukontroll via XON/XOFF eller dess hårdvarukontroll via RTS/CTS eller DTR/DSR 20

21 Service discovery protocol (SDP) Ger en applikation möjlighet att ta reda på vilka tjänster som finns tillgängliga på olika Bluetoothenheter Sökning kan ske från attribut eller tjänsteklasser Sökningen sker dynamiskt, dvs enheter kjan hela tiden ansluta till och lämna piconätet Telefonkontroll Telephony control specification binary (TCS-BIN) Baserat på det tidigare protokollet ITU-T Q.931 ITU-T International Telekommunication Union - Telekommunications Definierar den anrops- och samtalskontroll som krävs för att etablera och kontrollera röst- och datasamtal mellan Bluetoothenheter AT-kommandon AT Audio/Telephony ASCII-kommandon för att styra funktioner i telefoner och modem Standardiserade av ETSI och ETU-T ETSI European Telekommunications Standard Institute 21

22 IrDA Interoperability protocol IR (infrarött ljus) är en etablerad metod för korthållskommunikation Fjärrkontroller, möss, tangentbord, hörlurar Då många IR-applikationer har direkta Bluetoothmotsvarigheter så är det lämpligt IR- och Bluetoothlänkar kan samverka För IR finns protokollen IrOBEX och IrMC definierade Protokollen definieras av IrDA the Infrared Data Organisation IrDA interoperability protocol integrerar dessa protokoll med Bluetoothstacken Bluetoothprofiler Bluetoothenheter utnyttjar funktioner från hela Bluetoothstacken För att vi skall kunna använda vilka enheter vi vill så måste de implementera sin Bluetoothanslutning på samma sätt oberoende av tillverkare För att underlätta har ett antal profiler för olika typer av applikationer tagits fram En profil kan ses som ett vertikalt snitt genom Bluetoothstacken 22

23 Bluetoothprofiler forts. Profilen definierar vilka delar av respektive protokoll som är nödvändiga för den aktuella applikationen Den definierar också tillåtna parametervärden för respektive protokoll En profil kan vara beroende av andra profiler och återanvända en del av dessa profilers egenskaper Lite grann som klasser och arv i C++ Grundprofil Bluetoothprofiler Alla andra profiler beror av denna Underliggande huvudprofil Alla profiler inom ramen beror av Serial Port Profile 23

24 Bluetoothprofiler, forts. Generic access profile Definierar generella funktioner kopplade till upptäckandet av Bluetoothenheter Definierar link manager-aspekter på uppkoppling av anheter Definierar procedurer kopplade till säkerhetsnivåer Profilen beskriver hur lägre lager används tillsammans med högre lager Bluetoothprofiler, forts. Service discovery application profile Definierar vad som krävs av en applikation för att den skall kunna upptäcka och använda tjänster i andra Bluetoothenheter Profilen använder Service Discovery Protocol 24

25 Bluetoothprofiler, forts. Cordless telephony profile Definierar vad som krävs av en mobiltelefon för att den skall kunna användas som 3-i-1-telefon En 3-i-1-telefon skall kunna användas som mobiltelefon för att på kort håll via en basstation få tillgång till fast telefoni för trådlös telefoni till exempel inom ett kontor Bluetoothprofiler, forts. Cordless telephony profile forts. Vi har två aktiva enheter en gateway, en terminal mot det externa telefoninätet sköter uppkoppling mot det externa telefoninätverket en terminal en trådlös användarenhet som en dual-mode trådlös/mobiltelefon, en trådlös telefon eller en PC Profilen kan hantera upp till sju terminaler 25

26 Bluetoothprofiler, forts. Intercom profile Definierar vad som krävs av en för att en Bluetooth- enhet för att den skall kunna stödja intercomfunktion (walkie-talkie) i en 3-i-1-telefon Uppkopplingen är helt symmetrisk, ingen av de två enheterna har någon speciell roll En enhet som stödjer profilen kallas för en terminal Bluetoothprofiler, forts. Serial port profile Definierar vad som krävs av en för att en Bluetoothenhet skall kunna sätta upp en emulerad serieanslutning (RS232) mellan två enheter genom att använda RFCOMM Kraven anges som de tjänster applikationen kan ge 26

27 Bluetoothprofiler, forts. Headset profile Definierar vad som krävs av en för att en Bluetoothenhet skall kunna stödja kraven på ett headset Profilen definierar användarmodellen Ultimate Headset Profilen kan till exempel användas av headset, mobiltelefoner och PC:n I profilen ingår två typer av enheter Audio gateway, kopplingen mot ljudkanalen för både in- och utgång Headset, fjärrenheten mot röstkanalen för både in- och utgång Bluetoothprofiler, forts. Dial-up networking profile Definierar kraven på en Bluetoothenhet för att den skall stödja uppringt nätverk Profilen definierar vad som krävs för att stödja modellen Internet Bridge Två scenarier implementeras En PC använder en mobiltelefon eller ett modem för uppkoppling mot det uppringda nätverket eller för att använda andra uppringda tjänster En PC använder en mobiltelefon eller ett modem för att ta emot datasamtal 27

28 Bluetoothprofiler, forts. Dial-up networking profile forts. I profilen ingår två typer av enheter Gateway som ger access till det publika nätverket, typiskt en mobiltelefon eller ett modem terminal, typiskt en PC Bluetoothprofiler, forts. Fax profile Definierar kraven på en Bluetoothenhet för att den skall kunna användas som fax Profilen definierar faxdelen av användarmodellen Data access point, wide area networks I profilen ingår två typer av enheter En gateway som tillhandahåller faxtjänsten, typiskt en mobiltelefon eller ett modem En dataterminal, som använder faxtjänsten, typiskt en PC 28

29 Bluetoothprofiler, forts. LAN access profile Profilen består av två delar Den första delen definierar hur en Bluetoothenhet kan accessa tjänsterna i ett LAN via point-to-point protokoll (PPP) Den andra delen definierar hur samma PPPmekanismer kan användas för att bilda ett nätverk bestående av två Bluetoothenheter I profilen ingår två typer av enheter En LAN access point som är den Bluetoothenhet som ger access till LAN nätverket. Den ger tjänsterna hos en PPP-server. Anslutningen sker via RFCOMM En dataterminal, som använder tjänsterna hos LAN access point Bluetoothprofiler, forts. LAN access profile, forts. Profilen anger tre typiska situationer I scenario 1 använder en enstaka terminal en LAN access punkt för att få tillgång LAN n-tverket I scenario 2 använder ett antal terminaler en LAN access punkt för att få tillgång LAN nätverket Då de anslutits uppför sig terminalerna som om de vore anslutna via uppringa anslutningar Terminalerna kan kommunicera med varandra via LAN access punkten I scenario 3 ansluts två PC till varandra Den ena PC:n fungerar som LAN access punkt Medan den andra fungerar som terminal 29

30 Bluetoothprofiler, forts. Generic object exchange profile Profilen anger kraven för att en Bluetoothenhet skall stödja objektutbytesmodeller Modellerna kan till exempel vara synkronisering, filutbyte eller objektöverföring Profilen ger en generisk modell för applikationsprofiler som använder OBEX (OBject EXchange) som ger möjlighet till objektutbyte mellan enheter I profilen ingår två typer av enheter en server, en objektutbytesserver från vilken dataobjekt kan pushas och pullas En klient som gör pushandet och pullandet Bluetoothprofiler, forts. Object push profile Profilen anger kraven för att en Bluetoothenhet skall stödja object push usage model Bygger på Generic object exchange model Används för överföring från och till enkel databas som kontaktlista och kalender 30

31 Bluetoothprofiler, forts. File transfer profile Profilen anger kraven för att en Bluetoothenhet skall stödja file transfer usage model Bygger på Generic object exchange model Typiskt scenario är att Bluetoothenheten browsar, överför och manipulerar objekt på eller med hjälp av en annan Bluetoothenhet Bluetoothprofiler, forts. File transfer profile forts. I profilen ingår två typer av enheter en server, en object exchange server enligt OBEX folder listing format En klient som gör pushar och pullar objekt från servern Scenarior kan vara klienten browsar objekt på servern klienten överför objekt till och från servern klienten skapar eller raderar objekt på servern 31

32 Bluetoothprofiler, forts. Synchronization profile Profilen anger kraven för att en Bluetoothenhet skall stödja synchronization usage model Ett typiskt senario kan vara På begäran utbyter en PC PIM-data med en mobiltelefon eller PDA Enheterna startar automatiskt synkronisering av PIMdata då de befinner sig inom varandras räckvidd I profilen ingår två typer av enheter en server, som har objektutbytesservern En klient som innehåller en synkroniseringsmotor och pusha roch pullar data från servern Bluetoothprofiler, forts. Extended service discovery profile for universal plug & play Profilen definierar hur en Bluetoothenhet kan använda SDP för att upptäcka andra enheter som stödjer universal plug & play Universal plug & play (UPnP) är ett initiativ mellan ett antal företag för att skapa enkel och robust anslutning mellan enheter från olika tillverkare Profilen definierar två olika enheter en control point som är ett antal rutiner som möjliggör kommunikation med UPnP-enheter UPnP device som är ett antal rutiner i en enhet som möjliggör kommunikation med en UPnP-kontrollpunkt 32

33 Bluetoothprofiler, forts. Audio/video remote control profile (AVRCP) Profilen använder en controller, till exempel en PC, en PDA eller en mobiltelefon för att sända kommandon till en target som till exempel kan vara en TV, en CDspelare eller ett headset Kommandon kan vara Play, Record, färgkontroll, volymkontroll etc beroende på vilka enheter som ingår Kommandona överförs via audio/video control tranansport protocol (AVCTP) Bland definierade scenarior ingår fjärrkontroll från separat enhet, fjärrkontroll och audiostreaming mellan enheter etc Bluetoothprofiler, forts. Extended service discovery profile (ESDP) Profilen specificerar en utökad mekanism för upptäckande och kontroll av service i Bluetoothmiljö som baseras på Universal plug & play 33

34 Bluetoothprofiler, forts. Common ISDN access profile (CIP) Profilen använder en ISDN-klient för att få tillgång till ett externt nätverk via en accesspunkt Bluetoothprofiler, forts. Public area network profile Profilen gör det möjligt för Bluetoothenheter att delta i ett personal area network (PAN) Två typer av PAN Den första typen innefattar en network access point (NAP), en enhet som innehåller en eller flera Bluetoothradioenheter och som agerar som brygga mellan ett nätverk och Bluetoothnätverksenheterna som kallas PAN units (PANUs) Den andra typen är group ad-hoc networks där en master Bluetoothenhet (Group ad-hoc network point) kommunicerar med Bluetoothenheterna som även här kallas PANUs 34

35 Bluetoothprofiler, forts. Hardcopy cable replacement profile (HCRP) Profilen skapar ett enkelt protokoll för att kommunicera med hardcopyenheter som om de vore anslutna via kabel I typfallet sänder en klient, till exempel en laptop, data till en server, till exempel en printer eller scanner Profilen har en mycket enkel flödeskontroll som passar ihop med den stora datamängden vid utskrift eller scanning Bluetoothprofiler, forts. Generic audio/visual distribution profile (GAVDP) Profilen använder en initiator, en enhet, till exempel en CD-spelare, för att sända en begäran till en acceptor, till exempel ett par hörlurar 35

36 Bluetoothprofiler, forts. Advanced audio distribution profile (A2DP) Profilen, som baseras på GAVDP tillåter att avancerad, högkvalitativ, audio blir sänd (streamad) från en source, till exempel en CD-spelare, till en sink, till exempel ett par hörlurar Bluetoothprofiler, forts. Video distribution profile (VDP) Profilen liknar advanced audio distribution profile (A2DP) men är avsedd för video i stället 36

37 Bluetoothprofiler, forts. Human interface device profile (HID) Profilen specificerar användandet av enheter för mänsklig kontroll (human interface device, HID) som mus, tangentbord, joystick etc för att överföra mänsklig input till en host, typiskt en PC Bluetoothprofiler, forts. Hands-free profile (FP) Profilen tillåter hands-free användning av en audio gateway, typiskt en mobiltelefon från en hands-free unit Hands-free enheten fjärrstyr audio in/utfunktioner på gatewayen 37

38 Bluetoothprofiler, forts. SIM access profile (SIM) Profilen skall möjliggöra fjärraccess och fjärrkontroll av ett SIM-kort Profilen används typiskt för att konfigurera en mobiltelefon via en Bluetoothlänk En SIM access server har direkt tillgång till SIM-kortet och fungerar som SIM-kortsläsare En SIM access client kan accessa och kontrollera SIMkortet via en Bluetoothlänk Bluetoothprofiler, forts. Basic imaging profile Profilen skall optimera överföringen och kontrollen av bilddata Den använder en image initiator, till exempel en PC, för att välja en bildfunktion hos en image responder, till exempel en digitalkamera I ett typiskt scenario används en PC för att välja och ladda hem innehållet från en digitalkamera 38

39 Bluetoothprofiler, forts. Basic printing profile (BPP) Profilen skall möjliggöra trådlös utskrift Klientenheten som har informationen (sender) pushar det objekt som skall skrivas ut till utskriftenheten (printer) Sender kan till exempel vare en PC, en PDA eller en mobiltelefon Bluetooth HS Bluetooth Core Specification version High Speed (HS) 24 Mbps 8 gånger så snabb som Bluetooth EDR (Enhanced Data Rate) Bakåtkompatibel med Bluetooth 2.1 Kombinerar Bluetooth med radiostandarden b/g används för trådlösa nätverk, Wireless LAN, WLAN WiFi är en tillämpning av

40 Bluetooth HS forts. Vid enklare dataöverföring används Bluetooth vid överföring av stora datamängder övergår man till används bara vid stora datamängder för att spara effekt WiFi gör i mångt och mycker samma saker som Bluetooth 3.0 Bluetooth ger enklare uppkoppling mellan enheter än vad gör Bluetooth ger add hoc uppkoppling mot Använd WiFi för permanenta datalänkar och Bluetooth för tillfälliga datalänkar Bluetooth HS forts. Bluetooth och annan trafik kan köras samtidigt Befintliga Bluetooth- och kretsar kan användas men kombinerade via ny programvara Tillämpningar Streama data från DVD till TV Skicka data från PC till projektor Bluetooth var tänkt att utvecklas till UWB (Ultra Wide Band) men det blev inte så. Det kommer nog i nästa version 40

41 Bluetooth 4.0 Under oktober har Bluetooth 4.0 introducerats Informationen är än så länge liten Den inför två nya typer av enheter Bluetooth Smart Bluetooth Smart Ready Bluetooth Smart En enkelt givarenhet med en lågeffektradio Har bara en uppgift. Oftast att samla in ett givarvärde och översända detta Lågeffekten gör att den är anpassad för batteridrift 41

42 Bluetooth Smart Ready En enhet med två radioenheter Radioenhet för vanlig Bluetooth Radioenhet för kommunikation med Bluetooth Smart enhet Bluetooth th Smart Ready finns i iphone 4S Kompatibilitet Enhet Kompatibel med 42

Teknologier för tjänstesystem i trådlösa personliga nätverk. Markus Storm

Teknologier för tjänstesystem i trådlösa personliga nätverk. Markus Storm Examensarbete utfört i datalogi vid Linköpings tekniska högskola Teknologier för tjänstesystem i trådlösa personliga nätverk av Markus Storm LiTH-IDA-Ex-ÅÅ/N ÅÅÅÅ-MM-DD Företag: GoldPen Computing AB Handledare

Läs mer

Wearable Computers 10p GPRS

Wearable Computers 10p GPRS 10p GPRS av da00mlm@ing.umu.se Handledare Björne Lindberg Ulf Brydsten Lars Karlsson Sammanfattning Detta dokument behandlar General Radio Packet Service (GPRS) och visar på hur GPRS arkitekturen är uppbyggd

Läs mer

Mobila Nätverk. Zdenek Becvar, Pavel Mach, Ivan Pravda

Mobila Nätverk. Zdenek Becvar, Pavel Mach, Ivan Pravda Mobila Nätverk Zdenek Becvar, Pavel Mach, Ivan Pravda Författarna: Zdenek Becvar, Pavel Mach, Ivan Pravda Titel: Mobila Nätverk Översatt av: Dalibor Svoboda Publicerad av: České vysoké učení technické

Läs mer

Höghastighetskommunikation över TV nätet med inriktning på kabel-tv-näten

Höghastighetskommunikation över TV nätet med inriktning på kabel-tv-näten Höghastighetskommunikation över TV nätet med inriktning på kabel-tv-näten Ett arbete under våren 2002 i Kommunikationssystem SMS005 Framställt av: Fredrik Lindström frelin-9@student.luth.se Mikael Larsson

Läs mer

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning Studentlitteratur Studentlitteratur 1 Innehållsförteckning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 2 FÖRORD... 11 3 SPRÅKBRUK... 13 4 LÄSTIPS BOKENS UPPLÄGG... 16 5 REGISTRERADE VARUMÄRKEN... 18 6 REFERENSER... 19

Läs mer

Sammanfattning Denna rapport beskriver utvecklingen av ett datorprogram för att förmedla information till olika mobiltelefoner. Flera olika befintliga tekniker undersöktes samt även några kommande tekniker.

Läs mer

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning DATUM RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862 Trådlösa LAN En teknisk marknadsbeskrivning Förord Förord PTS hanterar idag frågor inom ett stort antal teknikområden såsom telefoni, Internet

Läs mer

1. Inledning 3. 2. Summering av konferensen ATM Year 97 4 2.1 ATM och marknaden 5 2.2 Applikationer 6

1. Inledning 3. 2. Summering av konferensen ATM Year 97 4 2.1 ATM och marknaden 5 2.2 Applikationer 6 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Summering av konferensen ATM Year 97 4 2.1 ATM och marknaden 5 2.2 Applikationer 6 3. Bredband till arbetsplatsen vad kommer att hända? 7 3.1 Helt nya förutsättningar

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult AB. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult AB. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult AB marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2011-01-19 20:09:27 $ Copyright 2003,2004,2005,2007,2008,2009,2010 Marcus Rejås

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2005/11/15 12:54:07 $ Copyright 2003-2005 Marcus Rejås Denna bok är anpassad för gymnasieskolans

Läs mer

Accesspunkt till trådlöst nätverk

Accesspunkt till trådlöst nätverk Accesspunkt till trådlöst nätverk Användarhandbok F5D6130 Innehållsförteckning Introduktion.................................................1 2 Produktspecifikationer............................................3

Läs mer

Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line

Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line Datavetenskap Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line Examensarbete, C-nivå 2002:06 Box On-Line Jonas Nilsson Christian Däldborg 2002 Författaren/författarna och Karlstads universitet Denna rapport

Läs mer

IP-Telefoni VoIP Voice Over IP

IP-Telefoni VoIP Voice Over IP IP-Telefoni VoIP Voice Over IP Joakim Storrank, 25460 Institutionen för Informationsbehandling Åbo Akademi ABSTRAKT VoIP gör det möjligt att ringa telefonsamtal med hjälp av ett datornätverk, t.ex Internet.

Läs mer

Upplaga 3 SV, 9205516

Upplaga 3 SV, 9205516 Nokia N95-1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-159-produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv

Läs mer

Nätverk, terminologi och beskrivningar 2005-10-17

Nätverk, terminologi och beskrivningar 2005-10-17 2005-10-17 Ingen del av detta dokument får återges eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt., för något som helst ändamål utan uttryckligt medgivande från Honeywell

Läs mer

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System Peer-To-Peer system Andreas Bernet 810929-0018 beran@etek.chalmers.se Sektion: Elektroteknik Johan Zhang 820401-1830 zhaj@etek.chalmers.se Sektion:

Läs mer

Nätverk CAFÉ VENTILEN 2015-05-07

Nätverk CAFÉ VENTILEN 2015-05-07 1 Nätverk CAFÉ VENTILEN 2015-05-07 Agenda 2 Inledning Varför (trådlöst) nätverk? Praktik Hur går det till att installera och konfigurera ett trådlöst nätverk? Teori Lokala hemnätverk hur sätta upp och

Läs mer

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 LAN-UPPGRADERING Dennis Israelsson Lagom & Gott Ljud AB Examinator, Mats Björkman Akademisk handledare, Hans Bjurgren Företagets handledare, Mikael Sjöman Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 Sammanfattning

Läs mer

Konstruktion av ett prototyplåssystem baserat på NFC-teknik

Konstruktion av ett prototyplåssystem baserat på NFC-teknik Konstruktion av ett prototyplåssystem baserat på NFC-teknik Kandidatarbete inom Data- och Informationsteknik Daniel Moreau Fredrik Einarsson Jonas Hemlin Kristofer Tapper Robin Gabre Sebastian Karlsson

Läs mer

Innehåll. Säkerhetsinformation...7 Support...11 Hjälp... 11 Support- och kontaktinformation från Nokia... 11 Kom igång... 11 Ytterligare program...

Innehåll. Säkerhetsinformation...7 Support...11 Hjälp... 11 Support- och kontaktinformation från Nokia... 11 Kom igång... 11 Ytterligare program... Nokia N95-1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att produkten RM-159 överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta villkor i Direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia

Läs mer

Brandväggar i publika nätverk

Brandväggar i publika nätverk Brandväggar i publika nätverk "The ultimate security is your understanding of reality" H. Stanley Judd GUSTAV STENLUND, JONAS VIS Master s Thesis at IMIT/TSLAB, KTH & Columbitech Supervisor: Mats Persson

Läs mer

Tidsrapportering via handhållen terminal

Tidsrapportering via handhållen terminal Tidsrapportering via handhållen terminal KARL PETERZ Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05191 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå

Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Området för teknik och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Projekt Regnbåge Project Rainbow Carl-Philip Olsson Henrik Andersson Examen: Högskoleingenjörsexamen i datateknik, 180hp Datum

Läs mer

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band Bruksanvisning RT-AC51U Trådlös AC750-router med dubbla band SW9422 reviderade utgåva Mars 2015 Upphovsrätt 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat

Läs mer

Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk

Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Gustaf Forsman Daniel Hult EXAMENSARBETE 2008 Datateknik Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Implementation of 802.1x in wired computer networks

Läs mer

IP-telefoni i ett befintligt nät

IP-telefoni i ett befintligt nät 2010-11-18 Institutionen för Innovation Design och Teknik Kandidat uppsats i Nätverksteknik IP-telefoni i ett befintligt nät Handledare: Hans Bjurgren Författare: Saman Zarifnejad 850105 Zerevan Akravi

Läs mer

Utnyttja ditt nätverk maximalt

Utnyttja ditt nätverk maximalt Utnyttja ditt nätverk maximalt Koppla nätverket till Internet Använd e-mail i nätverket Integrera fax i ditt nätverk Nå ditt nätverk hemifrån eller på resan 1 Internet Varje dag öppnas det tusentals nya

Läs mer

DNS DNS. IP-baserade kommunikationsprotokoll

DNS DNS. IP-baserade kommunikationsprotokoll DNS DNS IP-baserade kommunikationsprotokoll IP-baserade kommunikationsprotokoll Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported Licens. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.sv

Läs mer

Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö

Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö Vian Abduljalil Datavetenskapliga Programmet Ämne: Datateknik Nivå: C Högskolepoäng: 15 Program/Utbildning: Datavetenskap Kurskod : CDT307 Handledare: Dag

Läs mer