GRAFISK GUIDE ÅSTORPS KOMMUN ÅSTORP GRAFISK GUIDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRAFISK GUIDE ÅSTORPS KOMMUN ÅSTORP GRAFISK GUIDE 2012.5.3"

Transkript

1 GRAFISK GUIDE ÅSTORPS KOMMUN ÅSTORP GRAFISK GUIDE

2 INNEHÅLL Inledning Varför en grafi sk guide? 4 Vår logotyp - riktlinjer 5 Vår logotyp - frizon 6 Vår logotyp - förvaltningar 7 Typsnitt 8 Färger 9 Brevpapper 10 Korrespondenskort 11 Kuvert 12 Visitkort 13 Tjänsteskrivelse 14 E-post - Brevfot 15 Fler avsändare - andra logotyper 16 Annonsering 17 Trycksaker - mappar med mera 18 Flaggor - standar 19 Roll-up - skyltar 20 PowerPoint presentationer 21 Fordon 22

3 VARFÖR EN GRAFISK GUIDE? Åstorps kommun har behov av en mer enhetlig profilerad verksamhet. Det är viktigt för medborgarna och de externa aktörerna att kunna identifiera kommunen. I kommunen finns redan en gemensam organisationskultur som har kärnvärden som tydlighet, mod, lyhördhet, engagemang och kvalitet. Den föreslagna grafiska guiden blir en väsentlig del av kommunens profil. En gemensam guide bidrar till att stärka den externa profilen och den interna identiteten. Den ökar samhörigheten mellan de olika förvaltningarna och verksamheterna. Ett sammanhängande grafiskt utseende skapar ett igenkännande och ökar genomslagskraften i all kommunikation. För att underlätta för kommunens verksamheter att följa den grafiska guiden finns färdiga mallar för dokument och trycksaker. Alla förvaltningar ska använda mallarna. Det finns riktlinjer för hur logotypen ska användas, hur PowerPointmallen ska se ut och hur brevmaterialet ska utformas. Detta påverkar bl a visitkort, korrespondenskort, brevpapper, tjänsteskrivelser, platsannonser, trycksaker, roll-ups, skyltar, flaggor och bildekorer. Det finns inget profilprogram som är heltäckande. I frågor som inte omfattas av den grafiska guiden eller där tveksamheter kan råda kontaktas kommunsekreteraren. Ett gemensamt grafiskt utseende ger ett professionellt intryck och förstärker budskapen på ett positivt sätt. Det är därför viktigt att alla som kommunicerar utnyttjar samma visuella grund för att profilen och identiteten skall uppfattas som seriös och trovärdig. Ronny Sandberg Kommunstyrelsens ordförande Claes Jarlvi Kommunchef 3

4 ÅSTORP KOMMUNS LOGOTYP OCH FÄRGER Åstorps kommuns logotyp är en sammanhållen enhet som består av kommunvapnet och ordet Åstorp. Logotypen ska alltid ha denna utformning och alltid i samma proportioner mellan delarna oberoende av storlek. Logotypen är en enhet och delarna av logotypen får inte tas bort eller bytas ut. Färgerna är också givna och får inte förvanskas eller bytas ut. Kommunvapnet består av en sköld som är kluven där den vänstra halvan är silverfärgad och den högra har svart färg. I den silverfärgade halvan finns en upprest, svart björn med tunga och klor av guld och i den högra svarta skölddelen finns två, stolpvis ordnade kugghjul av silver. Att kommunvapnet innehåller en björn härleds till namnet på en av kommunens socknar, Björnekulla, som faktiskt omnämns som by redan på 1300-talet. Enligt historien bodde en man vid namn Bjarne på en kulle. Av detta uppkom troligtvis namnet Björnekulla. De två kugghjulen i vapnet ska symbolisera ortens småindustrier. FÄRGKODER 4-färg: SVART C = 40 M = 40 Y = 40 K = 100 GRÅ K = 40 GUL Y = 100 PMS: svart black C 100 grå black C 40 gul yellow C 100 PMS: guld 872 C silver 877 C Websafe: svart #1e1d1c grå #b0b0b1 gul #ffed00 Svartvit: SVART K = 100 GRÅ K = 40 PMS: svart Black C grå black C 40 Websafe: svart #1e1d1c grå #b0b0b1 4

5 ÅSTORP KOMMUNS LOGOTYP Riktlinjer för användandet Huvudregeln är att logotypen ska placeras i övre vänstra hörnet på framsidan och nedtill i mitten på baksidan. Detta gäller alltid material för korrespondens. Vid produktion av broschyrer, affischer eller liknande kan det ibland vara svårt att följa huvudregeln. Avsteg från huvudregeln får göras om bakgrunden på illustration eller foto inte medger placering enligt huvudregeln. Då är det tydlighet som har företräde. Logotypen placeras i första hand på vit eller ljus bakgrund. Om logotypen ska användas infälld i bild ska den placeras på ett så lugnt parti som möjligt. Noggrannhet ska gälla vid val av bakgrund och logotypen ska synas tydligt. I de fall logotypen ska placeras på mörk bakgrund ska själva ordet Åstorp skrivs med silverfärg/ grått. Regler för frizon och grafisk form ska följas. (Se sid 6). Logotypen kan vara hur stor som helst men den får inte vara hur liten som helst. För att alla delar ska vara synliga får logotypen inte vara mindre än 25 mm hög. Kvalitet Logotypen får aldrig - beskäras - förändras till utseende - förändras i färg 5

6 LOGOTYP FRIZON Frizon är till för att skapa synlighet och för att logotypen ska framträda klart och tydligt. Logotypen ska därför alltid ha en fri yta och inte styras av annan text eller symboler. Frizonen till text och bild ska vara minst logotypens bredd. 6

7 LOGOTYP FÖRVALTNINGAR Kommunens olika nämnder, styrelser och förvaltningar använder sig av logotypen för att beteckna avsändare i samband med korrespondens. Två nivåer används där nivå 1 alltid är nämnd, förvaltning eller styrelse. Texten anges med typsnitt Times New Roman 20 p, fetstil. Nivå 2 anger den faktiska verksamheten och anges med typsnitt Times New Roman 14 p. Förvaltning/nämnd/enhet Times N R Bold 20 p Times New Roman 14 p Kommunfullmäktige Valnämnden Revisionen Kommunstyrelsen Kommunstyrelseförvaltningen Bildningsnämnden Bildningsförvaltningen Socialnämnden Socialförvaltningen Bygg- och miljönämnden 7

8 TYPSNITT När man skriver fungerar bokstäverna som visuella signaler och informationen finns i bokstävernas form. För att skapa en enhetlig bild är det därför viktigt att alla håller sig till valda typsnitt. Typsnitt i brev, tjänsteskrivelser och andra officiella dokument ska vara Times New Roman. TIMES NEW ROMAN Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Typsnitt Arial kan användas i annonser, trycksaker, skyltar, mappar, roll-ups och PowerPoint. ARIAL Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

9 FÄRGER Logotypen får användas i trefärg och svartgrått. Vid trefärgstryck används färger enligt sid 4. Guldfärgen i logotypen blir gul och silverfärgen blir grå. Vid de tillfällen trycket i logotypen ska vara guld och silver används pms färger, se sid 4. Ett sådant exempel är kommunens flagga. Vid utformande av skyltar, roll-ups, trycksaker och i samband med PowerPointpresentationer används den vinröda färgen för att förstärka logotypen och kommunens identitet. Vinröd PMS 208 C 4-färg: C = 0 M = 100 Y = 36 K = 37 Gul PMS Yellow C 4-färg: C = 0 M = 0 Y = 100 K = 0 Grå/silver PMS Cool grey 8 silver, 877 C 4-färg: C = 0 M = 1 Y = 0 K = 43 Svart PMS Black C 4-färg: C = 40 M = 40 Y = 40 K = 100 9

10 BREVPAPPER Formatet är A4 (210 x 297 mm) och klorfritt, ohålat papper ska användas. Förvaltningar, nämnder och styrelser ska följa riktlinjer för användandet av logotypen och reglerna för typsnitt. Mall för brevpapper finns direkt i Wordformat. Postadress: Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: Telefon: Fax: Org. nr Pg

11 KORRESPONDENSKORT Format för korrespondenskort är A6 (105 x 148,5 mm). Papprets tjocklek är 120 gr. Enhetlig mall ska följas och beställning av korrespondenskort görs i vaktmästeriet. Förvaltning/nämnd/enhet Avsändare/namn Postadress: Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: Telefon: Fax:

12 KUVERT Kuvert har logotypen i tvåfärg i övre vänstra hörnet på kuvertets framsida. I all korrespondens med omvärlden ska vita kuvert användas. Kuvert beställes genom vaktmästeriet. Åstorps kommun Storgatan Åstorp 12

13 VISITKORT Format 90 x 55 mm Visitkort tillverkas internt och beställes genom arbetsledaren. Förnamn Efternamn TITEL TJÄNSTESTÄLLE Direkt Mobil Växel E-post Åstorps kommun Storgatan Åstorp 13

14 TJÄNSTESKRIVELSE Format A4 Klorfritt, ohålat papper ska användas. De grafiska reglerna skall följas och tjänsteskrivelsen skall utformas i enlighet med mall som finns antagen i riktlinjer för nämndsadministration. Mall finns att hämta i Wordformat via intranätet. Förvaltning/nämnd/enhet Datum Version 000 1(3) Förnamn Efternamn, titel e-post Postadress: Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: Telefon: Fax: Org. nr Pg

15 E-POST BREVFOT Vid korrespondens via e-post ska följande standard efterföljas. Texten anges med typsnitt Arial och storleken 10 p. Instruktioner finns på intranätet. Med vänlig hälsning Namn Efternamn Titel Förvaltning/arbetsplats Adress Tel Mob E-post Hemsida 15

16 ENHETER MED EGEN LOGOTYP Enheter/förvaltningar har möjligheter att använda egna logotyper när det gäller affischer, informationsmaterial m m men Åstorps kommuns logotyp ska alltid finnas med och placeras enligt riktlinjerna för användandet. Enhetens/förvaltningens logotyp ska placeras i högra hörnet av dokumentet och i jämnhöjd med kommunens logotyp. 16

17 ANNONSER Annonser ska förstärka kommunens varumärke och bidra till att skapa en gemensam bild av kommunen. Samtidigt bör texten i till exempel platsannonser vara realistisk och grundas i verksamhetens natur. Vid formulerandet av platsannons ska texten i annonsen inledas med en kortare beskrivning om Åstorps kommun och om arbetsplatsen. Beskrivningen av arbetsuppgifter och kvalifikationskrav ska vara tydlig. Finns det specifika kvalifikationskrav till tjänsten ska detta anges. Kontaktpersoner inklusive fackliga representanter ska alltid anges. Om bilder används i platsannonser ska det vara bilder från den egna verksamheten. En välformulerad och inbjudande platsannons skapar intresse.ta kontakt med personalenheten i samband med annonsering av lediga tjänster. Hic te nos aut qui comnihi llabo. Nequibea doluptatur ma iscide et doluptae. Et arumquid quia id. PERFEKT JOBB FÖR DIG SOM GILLAR FRITID! Feribusa conest ipsunt odit dollandis earchic ipsunt dolorerio quam core corum nitaestet quisque core, si ium, cum atquiatur? Totatur acerio offic tem in exceper istio. Itatur, cum laudit ma sae nos enihitius. Faccuptatia non estia sandignis vendelia errum volorita dolorep udaecto officitiatur re nosa aut di te vente dolorro doluptat. Quia sumquos etur, optam, qui omnihitatur? Experum eatus eni cus modis am id magnate volupta sam, con reperuptas iliatur moluptat. Saepra aut fugias de et at eium ullibusam Reene. Hic te nos aut qui comnihi llabo. Nequibea doluptatur ma iscide et doluptae. Et arumquid quia id. 17

18 TRYCKSAKER MAPPAR Trycksaker, broschyrer och mappar ska beskriva verksamheten samt informera om vad kommunen har att erbjuda och spegla hur verksamheten vill bli betraktad. Kommunens logotyp ska alltid finnas med på trycksaker och broschyrer. Som huvudregel ska logotypen alltid placeras på framsidan som identitetsmärke. Logotypen placeras dessutom alltid kompletterad med nödvändig avsändarinformation på trycksakens baksida. Innehållet i trycksaken, broschyren ska tydligt framgå på dess framsida. RUBRIK INNEHÅLL Underrrubrik Vitem qui cus aditi quam ipsum ut liqui andis reptas aut quunt, num nitia ea versper epelitis dolorest que aut quaepratae natio dolorrum eturiania. Postadress: Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: Telefon: Fax: Org. nr Pg

19 FLAGGOR STANDAR Åstorps kommun har en gemensam flagga. Flaggan illustreras med kommunens logotyp och används vid samtliga kommunala anläggningar och evenemang där det finns flaggstång. Standar illustreras med kommunens logotyp och används vid officiell representation. Standar och flaggor har logotypen i trefärg på en vit bakgrund och i stående utformning, samt ha en bård och frans i guld. 19

20 ROLL-UP SKYLTAR Roll-ups ska fungera som annonspelare och utformas med logotypen i översta vänstra hörnet. Det ska också framgå vilken förvaltning/nämnd/styrelse som står bakom och ansvarar för verksamheten. Färgen som används på roll-upsen ska vara vinröd (se sid 9). Text som skrivs in i färgade områden ska vara vit som bottenfärgen. Foton och bilder som används ska representera den egna verksamheten. Skyltar ska utformas så att de enkelt visar medborgarna vilken kommunal verksamhet som finns vid eller i byggnaden där skylten är placerad. Skyltar har inte som syfte att i första hand spegla kommunens organisatoriska struktur utan att visa vem som äger verksamheten och vad den heter. Skyltar förekommer i många olika format och de måste anpassas från fall till fall med hänsyn tagen till placering, omgivning, arkitektur, belysning m m. Textens storlek är beroende av avståndet till betraktaren. Det är alltid rätt att använda kommunens logotyp för att identifiera vem som står bakom verksamheten. Bygg- och miljönämnden RUBRIK INNEHÅLL Vitem qui cus aditi quam ipsum ut liqui andis reptas aut quunt, num nitia ea versper epelitis dolorest que aut quaepratae natio dolorrum eturiania. Beatur, simusdam et dernatem quo con essitatus magnienis unt excernat. Ximusdanisim reri illab inctectem hicatur arum quam, cumqui vitas ate volent Offi caepelia nullabo. Ut eium que nonserum. 20

21 POWERPOINT Mall för PowerPoint- bilder skall följa den grafiska formen. Likaså ska riktlinjer för typsnitt också följas. I huvudsak ska grundfärgen i mallen vara vit. För att förstärka den gemensamma bilden av kommunen ska bildmallen innehålla en färgsatt bård längst ner på bilden. Bården ska färgsättas med den vinröda färgen (Se sid 9). Vid presentationer ska det framgå vilken förvaltning/nämnd/styrelse som representeras i bårdens vita textfält, nere till höger. DET GÄLLER ATT VINNA STARTEN! Kommunstyrelseförvaltningen 21

22 FORDON Bilar, lastbilar och cyklar som används i tjänsten skall ha Åstorps kommuns logotyp. Fordon ska inte ha logotyp med avsändare. I vissa fall utförs tjänster där utomstående inte ska kunna identifiera verksamhet till förvaltning eller enhet. Av säkerhets- och integritetsskäl används därför endast kommunens logotyp. Bildekor skall följa regler för typsnitt, grafisk form och regler för frizon. På personbilar placeras logotypen på bakluckans vänstra sida så att den syns på fordonets baksida. Logotyper ska även placeras på framdörrarnas övre kant. På förarsidan ska placeringen vara till vänster på dörrens övre kant, på passagerarsidan placeras den till höger på dörrens övre kant. På lastbilar placeras logotypen enligt samma regler. Eventuell information skall placeras på dörrarnas nedre del, det gäller samtliga fordon. 22

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Grafisk manual för Hylte kommun

Grafisk manual för Hylte kommun Grafisk manual för Hylte kommun Reviderad 2014-06-02 Innehåll Varför behöver vi en grafisk profil?... 3 Logotypen... 4 Enskilda verksamheter... 6 Teckensnitt... 7 Färgerna... 8 Kommunvapnet... 9 Korrespondensmaterial...

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 Grafisk profil Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 1 Innehåll GRAFISK PROFIL 4 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING - Tala om vem du är 6 LOGOTYPEN

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 GRAFISK PROFIL Ett av syftena med en grafisk profil är att det ska finnas ett gemensamt uttryck för all kommunikation inom Staffanstorps kommun och mellan kommunen

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Kommunikationsplattform för Lunds kommun

Kommunikationsplattform för Lunds kommun Kommunikationsplattform för Lunds kommun Kommunikationspolicy för Lunds kommun med värdegrund för arbete och relationer Varumärkesstrategi för Lunds kommun 2 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande

Läs mer

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

Innehåll. Vi stärker vårt varumärke! Inledning

Innehåll. Vi stärker vårt varumärke! Inledning Grafisk manual Inledning Vi stärker vårt varumärke! Ale är en mångfacetterad kommun med många olika verksamheter på ett spritt geografiskt område alla med sina specifika målgrupper och kommunikationsbehov.

Läs mer

GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY

GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY VÄXJÖ KOMMUN 2009-09-01 INNEHÅLL INLEDNING 3 LOGOTYP 4 TYPOGRAFI 11 FÄRGER 15 BILDER 16 SPRÅK 21 TRYCKSAKER 23 KONTORSDOKUMENT 24 WEBB 27 PRESENTATIONSMATERIAL 28

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

Grafisk manual. November 2013

Grafisk manual. November 2013 Grafisk manual November 2013 Innehåll Den grafiska profilen 3 Logotyp 4 Logotypens placering och storlek 5 Logotypens frizon 6 Logotypens tillämpning 7 Logotyp och avsändare 9 Typsnitt 11 Typografi 13

Läs mer

Uppdaterad i november 2012. Grafisk manual

Uppdaterad i november 2012. Grafisk manual Uppdaterad i november 2012 Grafisk manual Innehåll 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet 07 Färger 08 Bildspråk 09 Särprofilering 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad 14 PowerPoint 15 Informationsmaterial

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014 CHALMERS DESIGNMANUAL Version 1.0 Januari 2014 Sidhänvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Introduktion Logotyp Avancez-märke Högerställd logotyp + Avancez-märke Centrerad logotyp + Avancez-märke

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Innehållsförteckning Härliga Härjedalen Inledning 3 Visuella identitetens verktygslåda 4 Platssymbol 5 Frizon 6 Minsta storlek 7 Färgversioner 8

Läs mer

v. 1.1 2015 grafisk profilmanual

v. 1.1 2015 grafisk profilmanual v. 1.1 2015 grafisk profilmanual Region Örebro län, 2015 Innehåll Innehåll Inledning 4 1 Logotyp 5 1 Logotyp, Symbol 5 1.1 Logotyp, Familjevarumärke 6 1.2 Logotyp, Versioner 7 1.3 Logotyp, Fri yta 8 1.4

Läs mer

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Vår profil. För att få en enhetlig profil och ett starkare varumärke är det viktigt att denna manual följs. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET

RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET Version 1.0 2014-03-26 2 / 36 ORDLISTA 3 LOGOTYPEN 4 TAGLINE 13 FÄRGER 15 TYPOGRAFI 16 FOTOGRAFI 22 GRAFISKT ELEMENT 24 EXEMPEL 25 CHECKLISTA 34 LEVERANTÖRER 35 KONTAKT

Läs mer

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12 Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad 2009--01-12 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4

Läs mer

Region Östergötlands symbol och logotyp

Region Östergötlands symbol och logotyp BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Ulrika Ohlson 2014-10-13 LiÖ 2014-1155 Landstingsstyrelsen Region Östergötlands symbol och logotyp Den 1 januari 2015 bildas Region Östergötland. Landstinget i Östergötland

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT GÖRA RÄTT 3 ARVSFONDEN

Läs mer

Nyköpings kommuns grafiska profil

Nyköpings kommuns grafiska profil Nyköpings kommuns grafiska profil Beslut i KS 2002-11-18 och KF 2002-12-10 Revision 1 i december 2007 Revision 2 i september 2010 Revison 3 i september 2013 Kommunikationspolicy, bilaga 1 Dnr KK13/167

Läs mer

Grafisk profil för Kävlinge kommun

Grafisk profil för Kävlinge kommun Grafisk profil för Kävlinge kommun Gamm a markn ldags ad Ur apita chit, vo tiume dolum lu lor ma ptatiur mag quuntur abor na na ept at quam nihil en tia inturi re m ne id m ai al m dit qu e pra pl ut est

Läs mer

Grafiskt profilprogram för Rättviks kommun 2014-02-03 1 2014-02-03

Grafiskt profilprogram för Rättviks kommun 2014-02-03 1 2014-02-03 Grafiskt profilprogram för Rättviks kommun 1 2 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens beslut och delegationsbeslut 4 Tydlighet, enhetlighet och trovärdighet Annette Riesbeck, kommunalråd 5 Logotyp och kommunvapen

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Innehållsförteckning. 3 Säters Kommuns grafiska profil. 4 Sammanfattning av den grafiska profilen

Innehållsförteckning. 3 Säters Kommuns grafiska profil. 4 Sammanfattning av den grafiska profilen Grafisk Manual 1 Innehållsförteckning 3 Säters Kommuns grafiska profil 4 Sammanfattning av den grafiska profilen 5 Grundregler 6 Logotyp 9 Färger 10 Typografi 14 Layout 16 Papper 17 Tillämpningar 18 Korrespondensmaterial

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer