Centrum för medicinsk teknik och fysik Verksamhetsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrum för medicinsk teknik och fysik Verksamhetsrapport 2010-2013"

Transkript

1 Centrum för medicinsk teknik och fysik Verksamhetsrapport

2 Adaptiv bildoptimerad cancerbehandling med utveckling av MRI-metoder - produktutvecklingsfasen 4 Aerosolers transport i lungor 4 Anpassning och kommersialisering av en portabel utrustning för mätning och analys av kroppsrörelser (AnyMo) 5 Biomekaniska markörer för detektering av prostatacancer med resonanssensorinstrument BIOsensorer för LäkemedelsANalys; BIOLAN 5 6 Innehåll Den Seende Rullstolen (3DSVB fas 2) 6 Diagnostik av prostatacancer Hjärnans tryck- och flödesdynamik High-resolution MRI for measuring eye blood flow rate Utveckling av Biostokastiska Metoder för Analys av Spatio-temporala Signaler Metodutveckling för strokeforskning hur kan vi studera nervcellers försvarsmekanismer under syrebrist? Identifikation och analys medelst optisk pincett av pilicider för reducering av vidhäftningsförmåga hos bakterier 8 Orthopaedic materials and Biotribology metal-on-metal (MOM) & Polymer-onmetal (PoM) Implants 12 Medicinsk teknik inom neurovetenskap: Bestämning av likvorrummets hydrodynamiska egenskaper 9 Syntetisk Skelett-MR Taktile Video för Intelligenta Rullstolar Modeller och mätmetoder för bestämning av ögats biomekanik, Fas II 9 Förbättrade metoder för ultraljudsbaserad hjärtdiagnostik 13 Ny multimodal fotoakustisk sensorteknik för samtidig 2D-avbildning och mätning av blodflödeshastighet i vävnad Multispektrala mätningar av cellförändringar i vävnad med piezoelektriska resonanssensorer Utveckling av den patientnära miljön vid strålbehandling Utveckling av ett personligt hälsosystem för patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom Opto-akustisk 3D-avbildning av vävnad Konceptet telerehabilitering 15 CMTF i omvärlden 16 Publikationer och patent 18 Organisation och finansiering 30 2 Centrum för medicinsk teknik och fysik Genom Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, vill Umeå universitet och Luleå tekniska universitet vara med och leda den snabba utvecklingen av det tvärvetenskapliga forskningsfältet Medicinsk teknik. Detta genom att samordna och förstärka excellent forskning i norra Sverige. Samverkan sker med bland annat landstingen i Norroch Västerbotten samt med näringslivet. Slutmålet är metoder, produkter och tjänster för effektivare, bättre och säkrare hälsovård. CMTFs forskningsresultat kan vidareförädlas av CMTF Affärsutveckling AB. Det är ett företag som kommersialiserar akademisk forskning genom utveckling av medicinsktekniska produkter och tjänster riktade till branscher inom den globala hälso- och sjukvården. Företaget ägs bland annat av forskare inom CMTF och har medverkat till tre bolagsbildningar och flera av CMTFs forskningsresultat är under kommersiell utveckling.

3 Sammantaget så gör detta att jag med tillförsikt ser fram emot ytterligare framgångsrika år för CMTF! CMTF en respekterad aktör CMTF har vid det här laget bedrivit sin framsynta forskning i snart 15 år sedan starten och under de senaste fyra åren har verksamheten expanderat med samma stora framgång som under de första tio åren. I dag drivs ett 25-tal välskötta projekt vid både Umeå universitet och Luleå tekniska universitet (LTU har varit en part sedan 2007), vilket i hög grad bidrar till utvecklingen av det medicintekniska området. Om vi summerar de senaste fyra årens utveckling så kan vi räkna in fler än 103 vetenskapliga publikationer, 12 doktorsavhandlingar och 12 patent för att bara ge några exempel på resultat från den excellenta forskningen. CMTF har också etablerat sig som en välkänd och respekterad aktör på både den nationella och internationella forskningsarenan, något som inte minst kommer till uttryck genom de många inbjudningar till konferenser och erbjudanden om samarbete som våra välrenommerade forskare får. En annan viktig aspekt med verksamheten är att den bedrivs av forskare som även är verksamma som lärare i kurser som Umeå universitet och Luleå tekniska universitet kan erbjuda sina studenter. Det innebär att de i sin examen får med sig de senaste rönen, vilket i sin tur kan omsättas i metoder, produkter och tjänster för effektivare, bättre och säkrare hälsovård. Under senaste året har två workshops genomförts inom CMTF där pågående projekt har presenterats och inriktningen mot år 2020 har stakats ut. Ett speciellt fokus har varit på EUs satsning Horizon 2020 och möjligheterna till finansiering därifrån. Nyligen har också första steget i en nationell agenda för medicinsk teknik beviljats av VINNOVA. Sammantaget så gör detta att jag med tillförsikt ser fram emot ytterligare framgångsrika år för CMTF! Erik Höglund, prorektor vid Luleå tekniska universitet och styrelseordförande i CMTF 3

4 PROJEKT Adaptiv bildoptimerad cancerbehandling med utveckling av MRI-metoder - produktutvecklingsfasen Mikael Karlsson, Strålningsvetenskaper, Thomas Asklund, Tufve Nyholm, Anders Garpebring, Ida Häggström, Patrik Brynolfsson, alla vid Strålningsvetenskaper, Modern teknik för bildanalys i kombination med MRI-tekniker kan idag leverera information som ger nya möjligheter att visualisera patienters biologi och därmed lokalisera resistenta delar av tumörer som inte svarar på en påbörjad behandling. Den övergripande målsättningen med projektet är att skapa ett bildanalysverktyg som kan användas av läkare vid onkologiska kliniker för att bättre styra cancerbehandling vilket ökar möjligheten att ge varje patient en individuellt anpassad behandling. Med en sådan bildstyrd strålbehandling kan mer aggressiv behandling användas mot resistenta delar av tumören samtidigt som riskerna för biverkningar hos känsliga patienter kan förebyggas. Forskningen bedrivs på patienter under forskningsetiska tillstånd. Aerosolers transport i lungor Hans Åkerstedt, Teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska univ. Elise Holmstedt, Staffan Lundström, Per Gren, alla vid Teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska univ. Studier av hur partiklar rör sig i människans andningsvägar är av stor betydelse för att analysera hur potentiellt hälsofarliga material sprids i lungan och för att designa metoder för att tillföra läkemedel via aerosol-teknik. Projektet syftar till att ge uppslag till design av nya speciella filter som tar hand om de giftiga partiklarna såväl som metoder att på ett optimalt sätt tillföra människokroppen mediciner i form av aerosoler. 4

5 PROJEKT Anpassning och kommersialisering av en portabel utrustning för mätning och analys av kroppsrörelser (AnyMo) Ronnie Lundström, Folkhälsa och klinisk medicin, Helena Grip, Samhällsmedicin och rehabilitering, Fredrik Öhberg, Strålningsvetenskaper, Urban Edström och Ola Gustavsson, båda vid Medicinsk Teknik-FoU, Norrlands universitetsjukhus Rörelseanalys är nödvändigt vid bedömningen, behandling och uppföljning av sjukdomar som påverkar vår rörelseförmåga. Idag görs denna analys visuellt, med enkla verktyg eller i kliniska rörelselaboratorier. Problemet med laboratorierna är att de är få till antal, dyra i inköp och drift, kräver installation i ett fast utrymme samt att det krävs särskilt utbildad personal för att genomföra såväl mätningar som analys. Projektet syftar till en anpassning och kommersialisering av en portabel, lättanvänd och kostnadseffektiv utrustning för mätning och analys av kroppsrörelser i olika kliniska sammanhang. Biomekaniska markörer för detektering av prostatacancer med resonanssensorinstrument Ville Jalkanen, Tillämpad teknik och fysik, Britt Andersson, Olof Lindahl, Anders Åstrand, alla vid Tillämpad fysik och elektronik, Morgan Nyberg, Teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska univ. Anders Bergh, Medicinsk biovetenskap, Börje Ljungberg, Urologi, Umeå univ. Prostatacancer är den vanligaste cancertypen hos män i västvärlden. De metoder som används idag för att diagnostisera prostatacancer har dock begränsningar och är inte helt tillförlitliga. Ofta fungerar de endast som en indikator för vidare undersökning. Projektet syftar till att utveckla nya instrument som använder resonanssensorteknik i kombination med ultraljud för att mer tillförlitligt upptäcka prostatacancer. Därmed kan bättre diagnostik ställas för vår vanligaste cancersjukdom. 5

6 PROJEKT BIOsensorer för LäkemedelsANalys; BIOLAN Britta Lindholm-Sethson, Kemiska institutionen, Umeå univ. Solomon Tesfalidet, Kemiska institutionen, Vid cellgiftsbehandling är det av yttersta vikt att läkemedelsnivån i blodet varken är för hög eller för låg. I dag ger man patienterna den högsta dos som de kan tåla och hoppas att det räcker för att ta bort all cancer. De metoder som används idag för att mäta nivån av läkemedel har dock brister, de är tidsödande och fungerar inte i realtid. Projektet syftar till att utveckla en så kallad opto-impedimetrisk multisensor som registrerar läkemedelsnivån med både optik och elektrokemi, och där resultatet kan ges i realtid med hjälp av multivariat kalibrering vid sängkanten. Den opto-impedimetriska sensorn skall användas i framtiden för att möjliggöra individuell inställning av rätt nivå på läkemedlet för att förbättra överlevnadsgraden hos cancerpatienter. Den Seende Rullstolen (3DSVB fas 2) Kalevi Hyyppä, System- och rymdteknik, Luleå teknikska univ. Håkan Fredriksson, Jan van Deventer, Daniel Innala Ahlmark, alla System- och rymdteknik, Luleå tekniska univ. Projektet syftar till att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning, som inte själva har full förmåga att styra en rullstol, att ändå nyttja den. Sensorer på rullstolen upptäcker automatiskt hinder i omgivningen och ger därmed den rörelsehindrade hjälp med styrningen. En virtuell vit käpp som består av en haptisk robotarm kopplad till en laser som mäter avstånd till föremål i omgivningen har även tagits fram. Utifrån informationen skapas en 3D-bild som brukaren av den virtuella vita käppen kan känna på med robotarmen. 6

7 PROJEKT Diagnostik av prostatacancer Olof Lindahl, System- och rymdteknik, Luleå tekniska univ. och Strålningsvetenskaper, Kerstin Ramser, Morgan Nyberg, båda Teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska univ. Stefan Candefjord, Medicinsk teknik, Chalmers. Ville Jalkanen, Tillämpad fysik och elektronik, Anders Bergh, Medicinsk Biovetenskap, Börje Ljungberg, Kirurgisk och perioperativ vetenskap, Yoshinobu Murayama, College of Engineering, Nihon University, Japan. Prostatacancer har fått mycket uppmärksamhet då den är vanlig men svår att diagnostisera och behandla. Flera av de metoder som används brister i tillförlitlighet. Projektet syftar till att utveckla en kombinationssensor för att kunna lokalisera cancer i prostatan. Instrumentet kombinerar mätmetoderna Ramanspektroskopi och Resonanssensorteknik och förhoppningen är att det ska bli ett gott alternativ till vävnadsprover eller PSA-prov. Hjärnans tryck- och flödesdynamik Nina Sundström, Strålningsvetenskaper, Anders Eklund, Tomas Bäcklund, Göran Mannberg, Kennet Andersson, Sara Qvarlander, alla Strålningsvetenskaper, MT- FoU, Jan Malm, Farmakologi och klinisk neurovetenskap Sjukdomstillståndet hydrocefalus kan drabba såväl barn som vuxna och beror på störningar i cerebrospinalvätskan som förändrar tryck och flöde i hjärnan. Sjukdomen är en av få neurologiska sjukdomar som kan behandlas och i Sverige utförs årligen ca sex operationer per vuxna invånare genom att en så kallad likvorshunt opereras in för att minska trycket genom dränage mellan ventrikel och bukhåla. Projektet syftar till att implementera en ny metod för kliniskt bruk som kan mäta störningar i cerebrospinalvätskans dynamik, samt att utveckla metoder för att mäta specifika egenskaper i likvorsystemet bl a med hjälp av MR-kamera. Dessutom ska nya metoder utvecklas och utvärderas för att objektivt bedöma patienters gång- och balansförmåga samt bestämma förbättringsgrad efter behandling. 7

8 PROJEKT High-resolution MRI for measuring eye blood flow rate Khalid Ambarki, Strålningsvetenskaper, Anders Eklund, Per Hallberg, båda Strålningsvetenskaper, Idag finns ingen tillförlitlig metod för att mäta ögats blodflöde vilket är ett problem eftersom det finns tecken på att förändringar i ögats blodförsörjning kan bidra till ögonsjukdomar. Projektet syftar till att utveckla tekniker och metoder för att mäta och utvärdera flöden (ml/min) i ögats blodkärl som oftalmiska artären (diameter 1.5mm). Förhoppningen är att detta kan bidra till tidigare detektion och differentiering av ögonsjukdomar och även möjliggöra test och utvärdering av effektiviteten hos gamla och nya behandlingsmetoder. Identifikation och analys medelst optisk pincett av pilicider för reducering av vidhäftningsförmåga hos bakterier Ove Axner, Fysik, Jeanna Klinth, Narges Mortezaei, båda Fysik, För att hitta nya sätt att motverka antibiotikaresistenta bakterieinfektioner söker vi molekyler som kan hämma urinvägsinfekterande bakteriers vidhäftningsförmåga. Då bakteriers förmåga att motstå urinflöden beror på vidhäftningsorganellernas (pilis) biomekaniska egenskaper, speciellt deras förmåga att förlänga och dra ihop sig, söker vi molekyler som kan hämma detta (sk coilicider). Mha genetisk modifiering har fristående pilisubenheter skapats och immobiliserats på ett sensorchip. Genom ytplasmonresonans har ett antal peptider screenats för deras förmåga att binda till dessa pilisubenheter. En peptid som uppvisade en bestående bindning till subenheterna har hittats och betraktas nu som en potentiell coilicidkandidat. För att karaktärisera dess effekt på pilis funktion har denna studerats mha kraftmätande optiska pincett. Vi har funnit att denna peptid reducerar pilins vecklingskraft. Arbete pågår med att karaketerisera peptidens påverkan på bakteriers förmåga att motstå urinflöden. 8

9 PROJEKT Medicinsk teknik inom neurovetenskap: Bestämning av likvorrummets hydrodynamiska egenskaper Anders Eklund, Strålningsvetenskaper, Jan Malm, Lars-Owe Koskinen, Leleh Zarrinkoob, alla Farmakologi och klinisk neurovetenskap, Richard Birgander, Khalid Ambarki, Anders Wåhlin, Sara Qvarlander, Tora Dunås, alla Strålningsvetenskaper, Människans hjärna är innesluten i ett oeftergivligt kranium. Förutom hjärnans celler finns här blod och cerebrospinalvätska (CSF). Varje volymsökning av en av dessa komponenter måste kompenseras av en motsvarande minskning av någon av de andra. Med biofluidmekanik beskrivs dessa viktiga samband i termer av blodoch CSF-flöden, volymer och tryck. Hjärnans biofluiddynamik kan undersökas med hjälp av avancerad magnetkamerateknik som möjligör skattning av blod- och CSFflöden i kärl med diametrar ända ned till millimeterstorlek, men även med en infusionsapparatur som vi har utvecklat för att invasivt mäta trycket runt hjärnan och CSF- produktion/absorbtion. Det övergripande målet i detta projekt är att öka kunskapen kring hur hjärnans biofluiddynamik påverkar uppkomst och förlopp vid folksjukdomar som stroke, vaskulär demens, migrän, trombos i vensystemet och hydrocefalus. Vår forskargrupp är en unik multidisciplinär sammansättning av forskare. Förutom ingenjörer och fysiker ingår kliniskt verksamma neurologer, neuroradiologer och neurokirurger. Modeller och mätmetoder för bestämning av ögats biomekanik, Fas II Per Hallberg, Strålningsvetenskaper, Anders Eklund, Strålningsvetenskaper, Christina Lindén, Gauti Jóhannesson, båda Klinisk vetenskap, Mätning av ögontryck är viktigt vid diagnostisering av ögonsjukdomar som påverkar ögats hornhinna. I kliniskt bruk använder man sig ofta av indirekta mätmetoder med luftpuffar mot hornhinnan för att mäta ögats biomekanik. Metoden är dock till viss del ifrågasatt och därför finns det ett behov av nya mätmetoder. Detta projekt syftar till att utveckla mätmetoder för bestämning av ögats biomekanik med hjälp av resonanssensorer istället för luftpuffar. Målet är att projektet ska leda fram till algoritmer som implementerats och utvärderats i ett prototypinstrument för bestämning av hornhinnans biomekaniska egenskaper. 9

10 PROJEKT Ny multimodal fotoakustisk sensorteknik för samtidig 2D-avbildning och mätning av blodflödeshastighet i vävnad Torbjörn Löfqvist, System- och rymdteknik, Luleå tekniska univ. Erika Svanström, Tomas Linder, båda System- och rymdteknik, Luleå tekniska univ. Genom att i en och samma sensor kombinera ultraljudsteknik med fotoakustisk teknik kan styrkorna hos ultraljuds- och fotoakustisk teknik sammansmältas till en ny förbättrad teknik som ger både god upplösning och kontrast i avbildningarna. Projektet syftar till att utveckla ny multimodal mätteknik samt ge tillföra ytterligare funktionalitet genom att utvidga tekniken från 2D-avbildning till att även bestämma av blodflöde i vävnad. Multispektrala mätningar av cellförändringar i vävnad med piezoelektriska resonanssensorer Britt Andersson, Tillämpad fysik och elektronik, Ulf Jonsson, Ville Jalkanen, Anders Åstrand, alla Tillämpad fysik och elektronik, Olof Lindahl, Strålningsvetenskaper, Projektet syftar till att ge bättre förutsättningar för att med resonanssensorer upptäcka prostatacancer utan att göra ingrepp i patienten. Inom projektet undersöks hur piezoelektriska givare kan användas för att påvisa cellförändringar i mjuk vävnad, genom bl. a Finita elementmodelleringar samt mätningar på vävnadsfantomer och utopererade prostatavävnad med cancer. Slutmålet är en prototyp av en sensor som ger optimala förutsättningar vid vävnadsundersökningar för att på ett tillförlitligt sätt kunna diagnostisera cancer i prostatavävnad. 10

11 PROJEKT Utveckling av Biostokastiska Metoder för Analys av Spatio-temporala Signaler Jun Yu, Matematik och matematisk statistik, Nils Östlund, Medicinsk Teknik, Norrlands universitetsjukhus Jon Hauksson, Radiofysik, Norrlands universitetsjukhus Pia Löthgren, Biostokastikum, Sveriges Lantbruksuniv. Spatio-temporala signaler, signaler som tar hänsyn både till tids- och rumsaspekter, är svåra att analysera och har därför hittills varit ovanliga inom medicinska användningsområden. Men i takt med att spatio-temporala signaler blir allt mer förekommande ökar behovet av modeller som kan analysera den uppmätta informationen. Syftet med projektet är att utveckla stokastiska modeller och statistiska metoder som kan ge säkrare uppskattningar av de fysiologiska parametrar som kan fås från flera olika spatio-temporala signaler. Metodutveckling för strokeforskning hur kan vi studera nervcellers försvarsmekanismer under syrebrist? Kerstin Ramser, System- och rymdteknik., Luleå tekniska univ. Olof Lindahl, Nazanin Bitaraf, Ahmed Alrifaiy, Evgenya Malinina, alla System- och rymdteknik, Luleå tekniska univ. I Sverige drabbas var 17:e minut en person av stroke vilket kan leda till förlamning, nedsatt funktion av talförmågan och även sluta dödligt. Bortsett från personliga drabbningar ligger den uppskattade samhällskostnaden på 14 miljarder kronor per år vilket gör att det finns ett stort behov av att minimera strokerelaterade skador. Projektet syftar till att utveckla metoder för att undersöka hur enstaka nervceller i hjärnan reagerar då de utsätts för syrebrist. Detta för att undersöka kroppsegna försvarsmekanismer som nervceller har naturligt. Förhoppningen är att i förlängningen utveckla förebyggande mediciner mot syrebristrelaterade hjärnskador, inte minst för personer som befinner sig i riskzonen för strokeanfall. 11

12 PROJEKT Orthopaedic materials and Biotribology metal-on-metal (MOM) & Polymer-on-metal (PoM) Implants Nazanin Emami, Teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska univ. Evelina Enqvist, Jorge Rituerto, båda Teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska univ. En lång lista av olika material som metaller, polymerer, keramer och kompositer används som biomaterial för att ersätta icke fungerande, skadade eller sjuka organ i människans kropp. I projektet sker undersökning och tillverkning av nya material (metaller och polymeriska nano-kompositer) med förbättrad korrosion och nötningsmotstånd, som kan används i lastbärande proteser i kroppen står i fokus. Optimering av konstgjorda höftleder och implantat som ger låga kvantiteter av nötningspartiklar och därmed förbättrad biokompabilitet jämfört med vanligt använda metall on metall och/eller metall on polymer implantat, är huvudsyftet i projektet. Syntetisk Skelett-MR Mikael Karlsson, Strålningsvetenskaper, Tufve Nyholm, Adam Johansson, båda Strålningsvetenskaper, En modern magnetresonanskamera (MR) är i många avseenden betydligt bättre på att upptäcka och lokalisera cancertumörer än andra mera konventionella tekniker. Med nuvarande tillämpningar har det dock varit svårt att visualisera benstruktur med hjälp av MRutrustning. Projektet syftar till att utveckla programvara som med stöd av kraftfulla statistiska metoder, så kallade Gaussian mixture models, kan visualisera skelett ur den datamängd som erhålls vid specialanpassade MR-undersökningar. Projektet håller på att implementeras vid Norrlands universitetsjukhus för klinisk utvärdering. 12

13 PROJEKT Taktile Video för Intelligenta Rullstolar Li Liu, Tillämpad fysik och elektronik, Olof Lindahl, Haibo Li, Shafiq Ur Rehman, Farid Abedan, Shahrouz Yousefi, Yang Zhong, alla Tillämpad fysik och elektronik, Det finns stora behov av att göra det enklare för äldre och funktionshindrade att styra eldrivna rullstolar utan att vara beroende av styrspakar. En lösning på detta är att bygga in en videokamera i rullstolen för att styra den genom ansiktsuttryck eller huvudrörelser och gester. Projektet syftar till att få en förståelse för problem som uppstår vad gäller att styra rullstolar genom gester samt att identifiera teoretiska lösningar för visualisering av gester. Dessutom ska projektet utveckla möjliga tekniker för taktila displayer för att ge användare återkoppling om hur denne uttrycker gester och hur systemet fungerar. Förbättrade metoder för ultraljudsbaserad hjärtdiagnostik Christer Grönlund, Strålningsvetenskaper, Per Lindqvist, Michael Henein, båda Folkhälsa och klinisk medicin, Kenji Claesson, Medicinsk teknik-fou, Norrlands universitetssjukhus Den vanligaste dödsorsaken i världen är relaterat till sjukdomar som drabbar hjärtat och kärlen. Den höga förekomsten av dessa sjukdomar och vikten av att i tidigt skede sätta in rätt behandling, ställer stora krav på bättre metoder för bedömning av hjärtfunktionen hos dessa patienter. Projektet adresserar begränsningar i dagens metoder för ultraljudsbaserad hjärtdiagnostik, genom att inkludera simultan information om hjärtmuskelmekanik och blodflödes hemodynamik. 13

14 PROJEKT Utveckling av den patientnära miljön vid strålbehandling Tufve Nyholm, Strålningsvetenskaper, Utvecklingen av strålbehandling har varit driven av tekniska innovationer som förbättrat noggrannheten och gjort det möjligt att behandla patienter där tumören ligger illa till i förhållande till känsliga organ. Den höga teknikkoncentrationen leder dock till att den vårdande personalen måste ägna mycket av sin tid åt rent tekniska arbetsmoment och de får därmed mindre tid till kontakt med patienten. Syftet med projektet är skapa en bra patientmiljö vid strålbehandling för att öka patientens komfort då en lugn patient som är avslappnad ger grund för en förbättrad behandlingskvalitet. Ett delprojekt är fokuserat mot barnradioterapi, DUMBO projektet. Nya verktyg som tagits fram inom projektet syftande till att förbereda barn och föräldrar bättre för strålterapin är installerade i Umeå, Uppsala och Stockholm för utvärdering. Utveckling av ett personligt hälsosystem för patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom Åsa Holmner-Rocklöv, Strålningsvetenskaper, Karin Wadell, Samhällsmedicin och rehabilitering, Anders Blomberg, Folkhälsa och klinisk medicin, Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) räknas till en av våra folksjukdomar och förutspås vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen år Eftersom sjukdomen är starkt kopplad till levnadsmönster och livsstil är patientens egen medverkan till förbättring av hälsan avgörande. Projektet syftar till att utveckla ett personligt hälsosystem som underlättar detta. Det personliga hälsosystemet kommer att bestå av ett flertal applikationer för dator, surfplatta och mobiltelefon. Med dessa ska patienten kunna skatta viktiga symptom och genomföra kvalitetssäkrade spirometrier. Vidare är det långsiktiga målet att systemet ska kunna göra det möjligt att följa sina egen hälsoutveckling och tydligt se vilka effekter som en förändring i livsstil ger. Genom tätare uppföljning och möjlighet att kommunicera med vårdteam och andra patienter kan ökad motivation skapas. Applikationerna ger även vårdteamet stöd för övervakning och kommunikation med patienten. 14

15 PROJEKT Opto-akustisk 3D-avbildning av vävnad Mikael Sjödahl, Teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska univ. Erik Olsson, Yiling Li, Per Gren, alla Teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska univ. Avbildningar av patientens inre är idag en naturlig del i undersökningar av många skador och sjukdomar. Många gånger ger en sådan avbildning avgörande information för att ställa en diagnos. Projektet syftar till att utveckla en heloptisk metod för foto-akustisk avbildning av biologisk vävnad hos en patient för att på ett tidigt stadium kunna upptäcka små cancertumörer. Metoden bygger på en kombination av ultraljud, vilket ger hög upplösning, och elektromagnetisk strålning, vilket ger hög kontrast. Den strålning som används är icke joniserande och därför ofarlig för patienten. Konceptet telerehabilitering Lars Nyberg, Hälsovetenskap, Luleå tekniska univ. Lilly Ekenberg, Lisbeth Eriksson, båda Norrbottens läns landsting Jack Lysholm, Kirurgisk och perioperativ vetenskap, Anita Melander Wikman, Hälsovetenskap, Luleå tekniska univ. Kalevi Hyyppä, Arash Risseh, båda System- och rymdteknik, luleå tekniska univ. Telerehabilitering är ett relativt nytt koncept som innebär att rehabiliteringen och sjukgymnastik för en patient kan ske på hemorten utan att tid och pengar behöver spenderas på transporter. Möjligheten för sjukgymnasten att kunna göra en manuell undersökning, palpation, på distans, har dock ännu saknats. Projektet syftar till att utveckla ett robotsystem där sjukgymnasten med stöd av distansöverbryggande teknik kopplad till en robot försedd med sensorer kan undersöka smärtande strukturer och rörelsehinder hos en patient utan fysiskt möte. 15

16 CMTF i omvärlden Några exempel på nyheter från Centrum för medicinsk teknik och fysik Ronnie Lundström och Olof Lindahl, båda från Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, deltog under Medicinteknikdagarna När nationella Medicinteknikdagarna 2013 anordnades i Stockholm 1-2 oktober fanns Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, på plats med flera representanter. Professor Olof Lindahl berättade under en av sessionerna om CMTFs verksamhet. Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, är ett av Sveriges mest framgångsrika medicintekniska centrum. Det är en gemensam satsning mellan Umeå universitet och Luleå tekniska universitet med syfte att vara med och leda den snabba utvecklingen av det tvärvetenskapliga forskningsfältet Medicinsk teknik. Svensk medicinsk teknik omsätter 60 miljarder kronor årligen och området man verkar inom har hög höjd på teknik och itanvändning. I sitt anförande på Medicinteknikdagarna pekade professor Olof Lindahl, föreståndare för CMTF, på ett flertal framgångsrika resultat ur verksamheten. 26 delprojekt, 300 vetenskapliga publikationer, 15 patent, 30 avhandlingar, 35 nyanställningar och över 200 forskare inblandade i verksamheten vittnar om ett aktivt CMTF. De forskningsprojekt man driver har därtill stor bredd, från detektering av prostatacancer med resonanssensorer till studier av vätsketryck i hjärnan och palpering på distans. Medicinteknikdagarna arrangeras årligen av Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik (MTF). Ordförande är professor Ronnie Lundström, se bilden ovan. Medicinteknikdagarna är sedan 2004 den årliga nationella mötesplatsen inom medicinsk teknik och IT för aktörer verksamma inom sjukvård, forskning och företag. 16

17 Besök från Japan inom medicinsk teknik i Sverige, har CMTF beviljats medel från VINNOVA från utlysningen "Strategiska forsknings- och innovationsagendor". CMTF väl representerade vid världskonferens Workshops och konferenser CMTF står kontinuerligt som arrangör för workshops och konferenser. Här är ett antal exempel från åren Professor Omata och PhD Nakayama, Nihon universitet, Fukushima, Japan, besökte Umeå den 25 november för att träffa forskarna inom området resonanssensorer vid Medicinsk teknik vid NUS samt vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik, UmU. Professor Omata har ett mångårigt samarbete med Umeågrupperna och är dessutom hedersdoktor vid Umeå universitet. CMTF profileras i internationellt utgiven bok CMTF har profilerats i boken "Life Science in Sweden" som är utgiven av HORN Publishing. Boken har använts bland annat av Sveriges riksdag vid ett toppmöte inom Life science i Stockholm. Onlineversionen av boken har haft mer än läsare på nätet. VR-anslag till CMTF-projekt Professor Jun Yu har erhållit ett anslag från Vetenskapsrådet på 5,5 miljoner kronor för åren för CMTF-projektet Statistical modelling and intelligent data sampling in MRI and PET measurements for cancer therapy assessment. CMTF deltog i Medicinteknikdagarna CMTF bidrog med ett tiotal presentationer vid Medicinteknikdagarna i Lund 2-3 oktober, Medel från VINNOVA för nationell Innovationsstrategi CMTF kommer att bidra till en nationell innovationsstrategi för området Medicinsk teknik. Tillsammans med CTMH, MediTech West, Nova Medtech samt övriga större aktörer CMTF bidrog med sex vetenskapliga presentationer vid Världskonferensen "World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering" i Peking, Kina i maj. Ett av bidragen behandlade CMTF som arbetsplattform. CMTF syns i tematidning om Medicinsk teknik CMTFs föreståndare Olof Lindahl, intervjuades i en annonstidning med temat Medicinsk teknik, om hur vi arbetar med att utveckla området medicinsk teknik och fysik. Tolv bidrag till MTD CMTF och medicinsk teknik i norra Sverige var representerat med 12 bidrag vid Medicinteknikdagarna i Linköping oktober Två av dessa fick pris som bästa poster samt bästa presentation. 42 miljoner till CMTF CMTF beviljades drygt 20 miljoner kronor för tre år, från EU-Mål2 Norra Norrland. Det beviljade projektet medfinansieras av Region Västerbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Umeå kommun, Luleå kommun, Luleå tekniska universitet samt Umeå universitet. Den totala budgeten omfattar ca 42 miljoner på tre år och innebär bland annat att 11 medicintekniska forskningsprojekt vid LTU, UmU och VLL finansieras under projekttiden. Seende rullstol försedd med en virtuell vit käpp Tidningen Ny Teknik skriver om 7 juni 2010 Industrisamverkan och besök hos Luleåprojekten, Plats: hörsalen i Centekhuset, Campus, LTU. 8 juni 2011 Planeringsmöte för projektledarna, Umeå och Luleå via video. 8-9 december 2011 Inbjudna talare om andra lyckade centrumbildningar och projekt, + gruppdiskussioner om samverkan mellan CMTF-projekten, Medlefors folkhögskola maj 2012 Inbjudna representanter från innovationssystemen, affärsutveckling, besök hos Umeå-projekten, Umeå Folkets hus. 10 oktober 2012 Gruppdiskussioner om följeutvärderingens rapport, Plats: MT- NUS vid UmU samt lokal A2025 vid LTU via video februari 2013 Samverkan och strategier inför Plats: Luleå tekniska universitet oktober 2013 Presentation av projekten, diskussioner inför kommande finansieringsperiod, Umeå Folkets hus. CMTF-projektet med en seende rullstol och en haptisk robot som hjälper blinda upptäcka hinder. Projektet leds av Kalevi Hyyppä. 17

18 PUBLIKATIONER 2013 Tidskriftsartiklar, vetenskapliga journaler Ambarki K, Hallberg P, Jóhannesson G, Lindén C, Zarrinkoob L, Wåhlin A, Birgander R, Malm J, Eklund A. Blood flow of ophthalmic artery in healthy individuals determined by phase-contrast magnetic resonance imaging. Invest Ophthalmol Vis Sci Apr 17;54(4): doi: /iovs the effective elastic, dielectric, and piezoelectric parameters of freely vibrating thick piezoelectric disks. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2013, 60(1), Farid Abedan Kondori, Li Liu, Direct head motion estimation from a Kinect-type sensor, accepted in Electronics Letters Cronie, O. Yu, J. and Nyström, K. Spatio-temporal modelling of Swedish Scots pine stands. Forest Science, 59(5): , 2013 Eklund A, Bäcklund T, Henein MY. Natural angioplasty as a mechanical effect of exercise. Int J Cardiol May 2. Enqvist E., Emami N. Nanodiamond reinforced Ultra high molecular weight polyethylene through dry or wet ball milling. Submitted to Tribology, Materials, Surface and Interfaces. Accepted Nov Garpebring, A., Brynolfsson, P., Yu, J., Wirestam, R., Johansson, A., Asklund, T., and Karlsson, M. (2013). Uncertainty estimation in dynamic contrast-enhanced MRI. Magnetic Resonance in Medicine, 69: Grönlund C, Claesson K, Holtermann A: Imaging two-dimensional mechanical waves of skeletal muscle contraction, Ultrasound in Med & Biol, 2013; 39: Grönlund C, Claesson K, Öhberg F, d Hooge J, Henein YM, Lindqvist P, Simultaneous quantification of myocardial and blood flow velocities based on duplex mode ultrasound imaging, J Biomedical engineering Online, 2013; 12: Grönlund C, Albano A, Gustavsson S, Wiklund U, Henein MY, Lindqvist P, Significant beat-to-beat variability of E/e irrespective of respiration, International Cardiovascular Forum Journal, 2013, In press Henein M, Tossavainen E, Söderberg S, Grönlund C, Gonzalez M, Henein YM, Lindqvist P, Left Atrial Strain Rate estimates PCWP, Int Cardiovasc forum, 2013; 1: 25-30, Jalkanen V., Andersson B.M., Bergh A., Ljungberg B., Lindahl O.A., Indentation loading response of a resonance sensor discriminating prostate cancer and normal tissue, Journal of Medical Engineering and Technology, 2013: 37(7) : , Jóhannesson G, Hallberg P, Eklund A, Behndig A, Lindén C. Effects of topical anaesthetics and repeated tonometry on intraocular pressure. Acta Ophthalmol Feb 7. doi: /aos [Epub ahead of print] PubMed PMID: Jonsson, U. G., Andersson, B. M., & Lindahl, O. A.: A FEM-based method using harmonic overtones to determine 18 Farid Abedan Kondori, Li Liu, Shahrouz Yousefi, Haibo Li, Head Operated Electric Wheelchair, submitted to IEEE Southwest Symposium on Image Analysis and Interpretation, 2013, San Diego, California, USA. Farid Abedan Kondori, Li Liu, Ahmad Ostovar, Shahrouz Yousefi, Haibo Li, A direct method for 3D hand pose recovery, 22nd International Conference on Pattern Recognition 2013, Stockholm, Sweden. Farid Abedan Kondori, Li Liu, A, Telelife; a next concept for future rehabilitation systems?!, submitted Farid Abedan Kondor, Shahrouz Yousefi, Li Liu, Active Human Gesture Capture for Diagnosing and Treating Movement Disorders, In Proceeding of The Swedish Symposium on Image Analysis (SSBA2013), Gothenburg, Sweden, March Lindberg F, Öhberg F, Brodin LÅ, Grönlund C: Assessment of intramuscular activation patterns using ultrasound, J Electromyogr kinesiol, 2013, 23: Lindberg F, Mårtensson M, Grönlund C, Brodin LÅ: Evaluation of ultrasound tissue velocity imaging: a phantom study of velocity estimation in skeletal muscle low-level contractions, BMC Medical Imaging, 2013; 13 Lindkvist M, Granåsen G, Grönlund C: Coherent derivation of equations for differential spectroscopy and spatially resolved spectroscopy - An undergraduate tutorial, Spectroscopy Letters, 2013 ; 46: Lindkvist M, Grönlund C: Absolute quantifications of oxyand deoxyhaemoglobin concentrations and blood volume by direct combination of differentially resolved spectroscopy and spatially resolved spectroscopy, Spectroscopic Letters, 2013, in press Lindström A, Andersson C D, Johansson A, Karlsson M, Nyholm T. Bone contrast optimization in magnetic resonance imaging using experimental design of ultra-short echo-time parameters. Elsevier Science; Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. 2013;125: Nyberg, M., Ramser, K., & Lindahl, O. A.: Optical fibre probe NIR Raman measurements in ambient light and in combination with a tactile resonance sensor for possible cancer detection. Analyst, 2013;138:

19 Qvarlander S, Lundkvist B, Koskinen L-OD, Malm J, Eklund A. Pulsatility in CSF dynamics: pathophysiology of idiopathic normal pressure hydrocephalus. J Neurol Neurosurg Psychiatr Jul;84(7): Qvarlander S, Sundström N, Malm J, Eklund A. Postural effects on intracranial pressure: modeling and clinical evaluation. J Appl Physiol Nov;115(10): Qvarlander S, Malm J, Eklund A. CSF dynamic analysis of a predictive pulsatility-based infusion test for normal pressure hydrocephalus. Med Biol Eng Comput Oct 23. Rituerto J, Neville A, Emami N. Corrosion and Tribocorrosion of Hafnium in Simulated Body Fluids. Under review for Tribology International, submitted okt Rituerto J, Neville A, Emami N Fretting corrosion of hafnium in biological environments. Submitted to Journal of Biomedical Material Research: part B. Accepted 2013(available on line since Dec 2013) Rituerto J, Hu X, Emami N. Past, Present and Future of Metal on Metal Implants A Literature Review. Journal of Tribology, Materials, Surfaces and Interfaces 2013; 7(1): Svanström E., Linder T., Löfqvist T., Analytical one-dimensional model for laser-induced ultrasound in planar optically absorbing layer, Ultrasonics, in press, available on-line, November 7, Svanström E., Linder T., Carlson J.E., Combined physical and statistical modeling of laser induced ultrasound signals from thin light absorbing films, Proceedings of the 2013 IEEE International Ultrasonics Symposium.IEEE, Prague, August 24, 4 pages, Tossavainen E, Söderberg S, Grönlund C, Gonzalez M, Henein YM, Linqvist P, Pulmonary artery acceleration time in identifying pulmonary hypertension patients with raised pulmonary vascular resistance, European Heart Journal Cardiovasc Imaging, 2013; doi: /ehjci/jes309 Wåhlin A, Ambarki K, Birgander R, Wieben O, Johnson KM, Malm J, et al. Measuring Pulsatile Flow in Cerebral Arteries Using 4D Phase-Contrast MR Imaging. AJNR Am J Neuroradiol Mar 14. Åstrand A.P., Jalkanen V., Andersson B.M., Lindahl O.A., Contact angle and indentation velocity dependency for a resonance sensor Evaluation on soft tissue silicone models, Journal of Medical Engineering and Technology, 2013;37: Öhberg, F, Lundström R, Grip H (2013) Precision and accuracy of angular motion in different lower body segments using inertial motion sensors and adaptive filtering. Measurement, Science and Technology. 24 (2013), pp Alrifaiy, A., Bitaraf, N., Druzin, M., Lindahl, O. & Ramser Patch-clamp measurements on a chip with full control over the oxygen content, Journal of Biochips & Tissue Chips. 2, 1, s. 1-5, Alrifaiy, A., Lindahl, O. A., & Ramser, K.: Polymer-based microfluidic devices for pharmacy, biology and tissue engineering. Polymers, 4(3), 2012, Ambarki K, Lindqvist T, Wåhlin A, Petterson E, Warntjes JBM, Birgander R, et al. Evaluation of Automatic Measurement of the Intracranial Volume Based on Quantitative MR Imaging. AJNR Am J Neuroradiol May 3. Andersson K, Manchester IR, Laurell K, Cesarini KG, Malm J, Eklund A. Measurement of CSF dynamics with oscillating pressure infusion. Acta Neurol Scand Dec 28. Behrens A, Lenfeldt N, Qvarlander S, Koskinen LO, Malm J, Eklund A. Are intracranial pressure wave amplitudes measurable through lumbar puncture? Acta Neurol Scand Jul 11. Candefjord, S., Murayama, Y., Nyberg, M., Hallberg, J., Ramser, K., Ljungberg, B., Lindahl, O. A. : Combining scanning haptic microscopy and fibre optic raman spectroscopy for tissue characterization. Journal of Medical Engineering and Technology, 2012, 36(6), Eklund A, Koskinen L-OD, Williams MA, Luciano MG, Dombrowski SM, Malm J. Hydrodynamics of the Certas programmable valve for the treatment of hydrocephalus. Fluids Barriers CNS. 2012;9(1):12. Eriksson L, Melander-Wikman A, Ekenberg L. The concept of palpation of the shoulder - a basic element of physiotherapy practice: a focus group study with physiotherapists. Advances in Physiotherapy. 2012;14(4): Garpebring A, Brynolfsson P, Yu J, Wirestam R, Johansson A, Thomas A, et al. Uncertainty Maps in Dynamic Contrast-Enhanced MRI. ISMRM 20th Annual Meeting & Exhibition, 5-11 May 2012, Melbourne, Australia Högberg, S.M., Åkerstedt,H.O., Holmstedt,E., Lundström,T.S. Time-Dependent Deposition of Micro- and Nanofibers in Straight Model Airways. Journal of Fluids Engineering May;134(5) Israelsson H, Birgander R, Ambarki K, Eklund A, Malm J. Ventriculomegaly and balance disturbances in patients with TIA. Acta Neurol Scand Mar;125(3): Jóhannesson G, Hallberg P, Eklund A, Koskela T, Lindén C. Change in intraocular pressure measurement after myopic LASEK: a study evaluating goldmann, pascal and applanation resonance tonometry. J Glaucoma Apr;21(4): Jóhannesson G, Hallberg P, Eklund A, Koskela T, Lindén C. Change in intraocular pressure measurement 2 years after myopic laser-assisted subepithelial keratectomy. J Cataract Refract Surg Sep;38(9): Jóhannesson G, Hallberg P, Eklund A, Lindén C. Introduction and clinical evaluation of servo-controlled applanation resonance tonometry. Acta Ophthalmol Nov;90(7): Johansson A, Karlsson M, Yu J, Asklund T, Nyholm T. Voxel-wise uncertainty in CT substitute derived from MRI. American Association of Physicists in Medicine; Medical physics (Lancaster). 2012;39(6):

20 Klinth JE, Castelain C, Uhlin BE, Axner O, The Influence of ph on the Specific Adhesion of P Piliated Escherichia coli, Plos One 2012;7(6):e Klinth JE, Pinkner JS, Hultgren SJ, Almqvist F, Uhlin BE, Axner O, Impairment of the biomechanical compliance of P pili: a novel means of inhibiting uropathogenic bacterial infections?, Euro. Biophys. J. with Biophys. Lett. 2012;41(3): Lenfeldt N, Hansson W, Larsson A, Birgander R, Eklund A, Malm J. Three-day CSF drainage barely reduces ventricular size in normal pressure hydrocephalus. Neurology Jul 17;79(3): Malm J, Sundström N, Cesarini KG, Edsbagge M, Kristensen B, Leijon G, et al. Implementation of a new CSF dynamic device: a multicenter feasibility study in 562 patients. Acta Neurol Scand Mar;125(3): Mullaney T, Pettersson H, Nyholm T, Stolterman E, Thinking Beyond the Cure : A Case for Human Centered Design in Cancer Care Int. J. Design 2012;6(3) Nyberg, M., Candefjord, S., Jalkanen, V., Ramser, K., & Lindahl, O. A.: A combined tactile and raman probe for tissue characterization - design considerations. Measurement Science and Technology, 2012;23(6). Oraevsky, A. A. & Wang, L. V. (red.). Bellingham, Wash. :SPIE - International Society for Optical Engineering,7 s. (Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering; Nr 8223), Ramser K, Malinina E, Candefjord S. Resonance micro-raman investigations of the rat medial preoptic nucleus: Effects of a low-iron diet on the neuroglobin content. Applied Spectroscopy. 2012;66: Suñer Moreno, S., Tipper J, Emami N. Biological effects of wear particles generated in total joint replacements: Trends and Future prospects. Journal of Tribology, Materials, Surfaces. 6, 2, p Svanström, E., Löfqvist, T., Delsing, J. On laser-induced ultrasound generated in a thin semi-transparent layered polymer structure. Photons Plus Ultrasound: Imaging and Sensing Åkerblom, S. Nilsson, M., Yu, J., Ranneby, B., and Johansson, K. (2012). Temporal change estimation of mercury concentrations in northern pike (Esox lucius L.) in Swedish lakes. Chemosphere, 86: Wåhlin A, Ambarki K, Hauksson J, Birgander R, Malm J, Eklund A. Phase contrast MRI quantification of pulsatile volumes of brain arteries, veins, and cerebrospinal fluids compartments: repeatability and physiological interactions. J Magn Reson Imaging May;35(5): Åkerstedt, H.O., Högberg, S.M., Lundström,T.S. An asymptotic approach of Brownian deposition of nanofibres in pipe flow. Theor. Comput. Fluid Dyn. DOI /s (2012) Alrifaiy A, Ramser K. How to integrate a micropipette into a closed microfluidic system: absorption spectra of an optically trapped erythrocyte. Biomed. Opt. Express. 2011;2: Ambarki K, Wåhlin A, Birgander R, Eklund A, Malm J. MR imaging of brain volumes: evaluation of a fully automatic software. AJNR Am J Neuroradiol Feb;32(2): Andersson K, Sundström N, Malm J, Eklund A. Effect of resting pressure on the estimate of cerebrospinal fluid outflow conductance. Fluids Barriers CNS. 2011;8(1):15. Behrens A, Lenfeldt N, Ambarki K, Malm J, Eklund A, Koskinen L-O. Intracranial pressure and pulsatility index. Neurosurgery Oct;69(4) Castelain C, Ehlers S, Klinth JE, Lindberg S, Andersson M, Uhlin BE, Axner O, Fast uncoiling kinetics of F1C pili expressed by uropathogenic Escherichia coli are revealed on a singel pilus level using Force-Measuring Optical Tweezers, Euro. Biophys. J. with Biophys. Lett. 2011;40(3): Eriksson L, Lindström B, Ekenberg L. Patients experiences of telerehabilitation at home after shoulder joint replacement. Journal of Telemedicine and Telecare. 2011;17(1): Garpebring A, Wirestam R, Östlund N, Karlsson M. Effects of inflow and radiofrequency spoiling on the arterial input function in dynamic contrast-enhanced MRI : a combined phantom and simulation study. Wiley; Magnetic Resonance in Medicine. 2011;65(6): Garpebring A, Wirestam R, Yu J, Asklund T, Karlsson M. Phase-based arterial input functions in humans applied to dynamic contrast-enhanced MRI : potential usefulness and limitations. Springer; Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine. 2011;24(4): Holtermann A, Grönlund C, Roeleveld K, Gerdle B, The relation between neuromuscular control and pain intensity in fibromyalgia, J Electromyogr Kinesiol, 2011; 21, Jonsson J H, Brynolfsson P, Garpebring A, Karlsson M, Söderström K, Nyholm T. Registration accuracy for MR images of the prostate using a subvolume based registration protocol. Radiation Oncology. 2011;6(1):73. Johansson A, Karlsson M, Nyholm T. CT substitute derived from MRI sequences with ultrashort echo time. American Association of Physicists in Medicine; Medical physics (Lancaster). 2011;38(5): Lundkvist B, Koskinen LOD, Birgander R, Eklund A, Malm J. Cerebrospinal fluid dynamics and long-term survival of the Strata valve in idiopathic normal pressure hydrocephalus. Acta Neurol Scand Aug;124(2): Malm J, Jacobsson J, Birgander R, Eklund A. Reference values for CSF outflow resistance and intracranial pressure in healthy elderly. Neurology Mar 8;76(10):903 9.

21 Nyholm T, Olofsson J, Ahnesjö A, Karlsson M. Corrigendum to Photon pencil kernel parameterisation based on beam qualityindex [Radiother. Oncol. 78 (2006) ]. Radiotherapy and Oncology. 2011;98(2):286-. Lenfeldt N, Larsson A, Nyberg L, Birgander R, Eklund A, Malm J. Diffusion tensor imaging reveals supplementary lesions to frontal white matter in idiopathic normal pressure hydrocephalus. Neurosurgery Jun;68(6): ; discussion1593. Lindberg F, Öhberg F, Granåsen G, Brodin LÅ, Grönlund C: Pennation angle dependency in skeletal muscle tissue doppler strain in dynamic contractions, Ultrasound in Med & Biol, 2011; 37: Olsson, E., Gren, P. & Sjödahl, M, Photoacoustic holographic imaging of absorbers embedded in silicone i : Applied Optics. 50, 17, s s. Åkerstedt, H.O., Deposition of charged nano-particles in the human airways including effects from cartilaginous rings. Natural Science.Vol.3, No.10, (2011) 2010 Ambarki K, Israelsson H, Wåhlin A, Birgander R, Eklund A, Malm J. Brain ventricular size in healthy elderly: comparison between Evans index and volume measurement. Neurosurgery Jul;67(1):94 9; discussion99. Andersson K, Manchester IR, Malm J, Eklund A. Real-time estimation of cerebrospinal fluid system parameters via oscillating pressure infusion. Med Biol Eng Comput Nov;48(11): Behrens A, Lenfeldt N, Ambarki K, Malm J, Eklund A, Koskinen L-O. Transcranial Doppler pulsatility index: not an accurate method to assess intracranial pressure. Neurosurgery Jun;66(6): Candefjord S., Nyberg M., Jalkanen V., Ramser K., Lindahl O.A., Combining fibre optic Raman spectroscopy and tactile resonance measurement for tissue characterization, Measurement Science and Technology, 2010; 21: Gerdle B, Grönlund C, Karlsson JS, Holtermann A, Roeleveld K, Altered neuromuscular control mechanisms of the trapezius muscle in fibromyalgia, BMC Musculoskeletal Disorders, 2010; 11 Gonçalves G, Marques P., Barros-Timmons A, Bdkin I, Manoj K. Singh, Emami N., and Grácio J Graphene oxide modified with PMMA via ATRP as reinforcement filler. Journal of Materials Chemistry. 2010(20) Holtermann A, Grönlund C, Karlsson JS, Roeleveld K, Duration of differential activations is functionally related to fatigue prevention during low-level contractions, J Electromyogr kinesiol, 2010; 20, Häggström I, Johansson L, Larsson A, Östlund N, Sörensen J, Karlsson M. Semi-automatic tumour segmentation by selective navigation in a three-parameter volume, obtained by voxel-wise kinetic modelling of 11C-acetate. Radiation Protection Dosimetry. 2010;139(1-3): Högberg, S.M., Åkerstedt, H.O., Lundström T.S, Freud, J. Respiratory Deposition of Fibers in the Non- inertial Regime- Development and Application of a Semi-Analytical Model. Aerosol Science and Technology, 44: , 2010 Jalkanen V., Hand-held resonance sensor for tissue stiffness measurements - a theoretical and experimental analysis, Measurement Science and Technology, 2010;21: Jonsson J H, Karlsson M G, Karlsson M, Nyholm T. Treatment planning using MRI data: an analysis of the dose calculation accuracy for different treatment regions. Radiation Oncology. 2010;5:62-. Olsson, E., Gren, P. & Sjödahl, M, Photoacoustic waves generated in blood studied using pulsed digital holography: Applied Optics. 2010; 49(16) s Qvarlander S, Malm J, Eklund A. The pulsatility curvethe relationship between mean intracranial pressure and pulsation amplitude. Physiol Meas Nov;31(11): Ramser K, Hanstorp D. Optical manipulation for single-cell studies. Journal of Biophotonics. 2010;3: Sundström P, Wåhlin A, Ambarki K, Birgander R, Eklund A, Malm J. Venous and cerebrospinal fluid flow in multiple sclerosis: a case-control study. Ann Neurol Aug;68(2): Sundström N, Andersson K, Marmarou A, Malm J, Eklund A. Comparison between 3 infusion methods to measure cerebrospinal fluid outflow conductance. J Neurosurg Dec;113(6): Wåhlin A, Ambarki K, Birgander R, Alperin N, Malm J, Eklund A. Assessment of craniospinal pressure-volume indices. AJNR Am J Neuroradiol Oct;31(9): Åkerstedt, H.O., Högberg S.M., Lundström T.S, Sandström T. The effect of cartilaginous rings on particle deposition caused by convection and Brownian diffusion Natural Science. Vol.2, No7, ,

Medicinteknikdagarna Göteborg, 14-16 oktober, 2014 SAMMANFATTNINGAR

Medicinteknikdagarna Göteborg, 14-16 oktober, 2014 SAMMANFATTNINGAR Medicinteknikdagarna Göteborg, 14-16 oktober, 2014 SAMMANFATTNINGAR SAMMANFATTNINGAR Neuroteknik Session A Moderator: Anders Eklund och Karin Wårdell 2 3 A-1 Human stem cell neuronal cultures and activity

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Beslutsdatum: 2011-03-08 Innehåll 1. Personal 3 2. Grundutbildning 4 3. Forskning 11 4. Forskarutbildning 19 5. Arbetsmiljö 19

Läs mer

Sjukhusfysikern. Nr 4. Skandionbygget 9 www.sjukhusfysiker.se

Sjukhusfysikern. Nr 4. Skandionbygget 9 www.sjukhusfysiker.se Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Nr 4 DECEMBER 2012 2 3 4 5 7 9 11 12 13 15 17 18 19 Källman i Na-styrelsen Ledaren Notiser

Läs mer

Sjukhusfysikern. Nr 1. Årliga lönestatistiken 5. Tema: Lön. www.sjukhusfysiker.se

Sjukhusfysikern. Nr 1. Årliga lönestatistiken 5. Tema: Lön. www.sjukhusfysiker.se Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetareförbundet Nr 1 MARS 2008 Årliga lönestatistiken 5 Tema: Lön 2 3 5 6 7 8 9 11 14 15 18 19 Möte: SSFF och N

Läs mer

September 2010- augusti 2011

September 2010- augusti 2011 Årsrapport Svenska Multipel Skleros registret (SMSreg) Svenska Neurologiregister September 2010- augusti 2011 1 / 45 1. Bakgrund och syfte; SMSreg och Svenskt Neurologiregister Från MS-register till Neurologiregister

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MEDICINSK TEKNIK SJUKVARDENS RYGGRAD

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MEDICINSK TEKNIK SJUKVARDENS RYGGRAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens g räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 4 MEDICINSK TEKNIK 5TIPS FÖR EN BÄTTRE FÖR EN BÄTTRE

Läs mer

PROGRAM VÅREN 2014 DOKTORSPROMOTION OCH PROFESSORSINSTALLATION LINKÖPINGS UNIVERSITET

PROGRAM VÅREN 2014 DOKTORSPROMOTION OCH PROFESSORSINSTALLATION LINKÖPINGS UNIVERSITET PROGRAM VÅREN 2014 DOKTORSPROMOTION OCH PROFESSORSINSTALLATION LINKÖPINGS UNIVERSITET Program doktorspromotion och professorsinstallation 9 maj 2014 Konsert & Kongress, Linköping linköpings universitet

Läs mer

Årsredovisning. En bättre bild av patienten

Årsredovisning. En bättre bild av patienten Årsredovisning 2 0 1 2 En bättre bild av patienten EXINI Diagnostics AB (publ) Org. nr 556576-1995 Året i korthet... 3 VD har ordet... 4 Verksamhet och marknad... 6 EXINI målbild och strategier... 6 Marknaden...

Läs mer

Projektkatalog Utmaningsdriven Innovation Initiering 2013

Projektkatalog Utmaningsdriven Innovation Initiering 2013 Projektkatalog Utmaningsdriven Innovation Initiering 2013 2 Förord Världen står inför ett antal globala samhällsutmaningar för en hållbar samhällsutveckling. Utmärkande för dessa utmaningar är att de är

Läs mer

Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP

Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Nr 3 Okt 2014 2 3 4 6 11 12 16 20 23 Specialinbjuden gäst Ledaren Årsmöte 2014 Minnesord

Läs mer

VI 2014:09. Projektkatalog Visualisering. inom akademi, näringsliv och offentlig sektor

VI 2014:09. Projektkatalog Visualisering. inom akademi, näringsliv och offentlig sektor vinnova INFORMATION VI 2014:09 Projektkatalog Visualisering inom akademi, näringsliv och offentlig sektor Titel: Projektkatalog Visualisering - inom akademi, näringsliv och offentlig sektor Serie: Vinnova

Läs mer

William Chalmers (1748 1811) skapade en större förmögenhet som superkargör i Svenska Ostindiska Companiet i slutet av 1700-talet. Efter att i tio år

William Chalmers (1748 1811) skapade en större förmögenhet som superkargör i Svenska Ostindiska Companiet i slutet av 1700-talet. Efter att i tio år HÅLLBARHETS- REDOVISNING ÅRSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 William Chalmers (1748 1811) skapade en större förmögenhet som superkargör i Svenska Ostindiska Companiet i slutet av 1700-talet. Efter att i

Läs mer

Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com

Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com 1(77) Lösenord på hemsidan: Saltis Nr 2/12 Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com EHSS styrelse: Ordf. Christina Jonsson, christina.jonsson@av.se.

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 4 SEPTEMBER 2013 LIFE SCIENCE FORSKNING & INNOVATION FÖR FRAMTIDENS HÄLSA & SJUKVÅRD Missa inte FORSKNINGSPROJEKT Att vara försöksperson

Läs mer

Sjukhusfysikern. Nr 1. Body scanners påp. flygplatser. lsäkerhetsproblem? www.sjukhusfysiker.se

Sjukhusfysikern. Nr 1. Body scanners påp. flygplatser. lsäkerhetsproblem? www.sjukhusfysiker.se Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Nr 1 MARS 2010 Body scanners påp flygplatser Stråls lsäkerhetsproblem? 5 2 Lönestatistik

Läs mer

MICROPOS MEDICAL ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013

MICROPOS MEDICAL ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 MICROPOS MEDICAL ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD HAR ORDET 4 MICROPOS MEDICAL AB (publ) 5 ORGANRÖRELSE EN AV RISKERNA VID DAGENS STRÅLBEHANDLING 6 FÖRETAGETS PRODUKTER

Läs mer

digitala världen! Nu går tidningen in i den Samlad barnkompetens på Astrid Lindgrens barnsjukhus ger goda behandlingsresultat

digitala världen! Nu går tidningen in i den Samlad barnkompetens på Astrid Lindgrens barnsjukhus ger goda behandlingsresultat NYHETSBREV NR 3 2011 Ny hälsoekonomisk studie visar: Klart kostnadseffektivt att behandla sömnapné Under 2011 har företaget OptumInsight på uppdrag av ResMed Sweden gjort en hälsoekonomisk utvärdering

Läs mer

Blåsor gör giftet mer potent

Blåsor gör giftet mer potent Spets 1/05 Om forskning och utveckling vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå TELEMEDICIN Robotics blir hjälp åt dementa sidorna 16 21 Blåsor gör giftet mer potent sidorna 2 3 Projektiler i cancerattack

Läs mer

Spets. Teknik med dimensioner! sidorna 8 9 1/07. Mörka linser, bättre syn. Klarade nålsögat! Första stadiet till åderförkalkning? Kunskap från grunden

Spets. Teknik med dimensioner! sidorna 8 9 1/07. Mörka linser, bättre syn. Klarade nålsögat! Första stadiet till åderförkalkning? Kunskap från grunden Spets Om forskning och utveckling vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå 1/07 Teknik med dimensioner! sidorna 8 9 Mörka linser, bättre syn sidorna 12 13 Kunskap från grunden sidorna 10 11 Klarade nålsögat!

Läs mer

Distriktsläkaren. PSA-screening Nationellt hälsobibliotek Smärtrehabilitering WONCA-konferens. Nr 4 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

Distriktsläkaren. PSA-screening Nationellt hälsobibliotek Smärtrehabilitering WONCA-konferens. Nr 4 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkaren Nr 4 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF PSA-screening Nationellt hälsobibliotek Smärtrehabilitering WONCA-konferens Svenska Distriktsläkarföreningen MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKER

Läs mer

Sjukhusfysikern. Nr 3. Sjukhusfysikermötet 7-9. www.sjukhusfysiker.se

Sjukhusfysikern. Nr 3. Sjukhusfysikermötet 7-9. www.sjukhusfysiker.se Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Nr 3 OKTOBER 2009 Sjukhusfysikermötet 7-9 2 Kongressombuden 3 Ordföranden 4 Löneprocessen

Läs mer

Sjukhusfysikern. Nr 2. Kurs i Sigtuna 9 www.sjukhusfysiker.se

Sjukhusfysikern. Nr 2. Kurs i Sigtuna 9 www.sjukhusfysiker.se Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Nr 2 JUNI 2012 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Notiser / Nytt från AAPM Ledaren Dosimetri

Läs mer

Sjukhusfysikern. Nr 1. Sjukhusfysiker i Ghana 11 www.sjukhusfysiker.se

Sjukhusfysikern. Nr 1. Sjukhusfysiker i Ghana 11 www.sjukhusfysiker.se Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Nr 1 MARS 2013 2 3 4 6 7 9 10 11 13 14 15 17 18 Nya styrelsen Ledaren Lönestatistik Nya

Läs mer

Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP

Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Nr 2 Juni 2014 Landet runt - ny reportageserie 2 3 4 5 6 9 13 14 16 SSM rapport Ledaren

Läs mer

Framtidens hälsooch sjukvård

Framtidens hälsooch sjukvård Rapport från Teknisk Framsyn Uppdateringsprojektet 2003 Framtidens hälsooch sjukvård framsteg och utmaningar Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1. Inledning 7 2. Drivkrafter specifika för framsynsområdet

Läs mer

DOKTORAND- KATALOG 2014 FAKULTETEN FÖR HÄLSA, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAP KAU.SE

DOKTORAND- KATALOG 2014 FAKULTETEN FÖR HÄLSA, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAP KAU.SE 1 DOKTORAND- KATALOG 2014 FAKULTETEN FÖR HÄLSA, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAP KAU.SE Doktorandkatalog 2014 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Karlstads universitet 651 88 Karlstad 054-700 10

Läs mer

År 2012 Årgång 25 Nr 4-5

År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 DIABETOLOGNYTT Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 Sommarnumret Ordföranden har ordet... 72 Redaktörns spalt... 74 NDR-Nytt... 75 European

Läs mer

Sjukhusfysikern. Nr 2. www.sjukhusfysiker.se

Sjukhusfysikern. Nr 2. www.sjukhusfysiker.se Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Nr 2 JUNI 2009 2 Ordföranden 3 Nomineringar 5 Löneprocessen del 2 6 Fest för Bo Nilsson 7 EFOMP om utbildning

Läs mer

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet Strategisk Innovationsagenda ehälsa i hemmet 3 juni 2014 Agendan har kommit fram i ett samarbete mellan 35 parter: Näringsliv/leverantörer: CareTech, HealthPump, IBM, TeliaSonera, Tieto Regioner/Kommuner/Landsting:

Läs mer

Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013

Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013 Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013 ABSTRAKT Egentillverkning, ansvar, hur och vem? Session 1B Moderator: Heikki Teriö 2 2 Egentillverkning En viktig del av innovationsarbetet Jimmy Johansson 1, Maria

Läs mer