Centrum för medicinsk teknik och fysik Verksamhetsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrum för medicinsk teknik och fysik Verksamhetsrapport 2010-2013"

Transkript

1 Centrum för medicinsk teknik och fysik Verksamhetsrapport

2 Adaptiv bildoptimerad cancerbehandling med utveckling av MRI-metoder - produktutvecklingsfasen 4 Aerosolers transport i lungor 4 Anpassning och kommersialisering av en portabel utrustning för mätning och analys av kroppsrörelser (AnyMo) 5 Biomekaniska markörer för detektering av prostatacancer med resonanssensorinstrument BIOsensorer för LäkemedelsANalys; BIOLAN 5 6 Innehåll Den Seende Rullstolen (3DSVB fas 2) 6 Diagnostik av prostatacancer Hjärnans tryck- och flödesdynamik High-resolution MRI for measuring eye blood flow rate Utveckling av Biostokastiska Metoder för Analys av Spatio-temporala Signaler Metodutveckling för strokeforskning hur kan vi studera nervcellers försvarsmekanismer under syrebrist? Identifikation och analys medelst optisk pincett av pilicider för reducering av vidhäftningsförmåga hos bakterier 8 Orthopaedic materials and Biotribology metal-on-metal (MOM) & Polymer-onmetal (PoM) Implants 12 Medicinsk teknik inom neurovetenskap: Bestämning av likvorrummets hydrodynamiska egenskaper 9 Syntetisk Skelett-MR Taktile Video för Intelligenta Rullstolar Modeller och mätmetoder för bestämning av ögats biomekanik, Fas II 9 Förbättrade metoder för ultraljudsbaserad hjärtdiagnostik 13 Ny multimodal fotoakustisk sensorteknik för samtidig 2D-avbildning och mätning av blodflödeshastighet i vävnad Multispektrala mätningar av cellförändringar i vävnad med piezoelektriska resonanssensorer Utveckling av den patientnära miljön vid strålbehandling Utveckling av ett personligt hälsosystem för patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom Opto-akustisk 3D-avbildning av vävnad Konceptet telerehabilitering 15 CMTF i omvärlden 16 Publikationer och patent 18 Organisation och finansiering 30 2 Centrum för medicinsk teknik och fysik Genom Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, vill Umeå universitet och Luleå tekniska universitet vara med och leda den snabba utvecklingen av det tvärvetenskapliga forskningsfältet Medicinsk teknik. Detta genom att samordna och förstärka excellent forskning i norra Sverige. Samverkan sker med bland annat landstingen i Norroch Västerbotten samt med näringslivet. Slutmålet är metoder, produkter och tjänster för effektivare, bättre och säkrare hälsovård. CMTFs forskningsresultat kan vidareförädlas av CMTF Affärsutveckling AB. Det är ett företag som kommersialiserar akademisk forskning genom utveckling av medicinsktekniska produkter och tjänster riktade till branscher inom den globala hälso- och sjukvården. Företaget ägs bland annat av forskare inom CMTF och har medverkat till tre bolagsbildningar och flera av CMTFs forskningsresultat är under kommersiell utveckling.

3 Sammantaget så gör detta att jag med tillförsikt ser fram emot ytterligare framgångsrika år för CMTF! CMTF en respekterad aktör CMTF har vid det här laget bedrivit sin framsynta forskning i snart 15 år sedan starten och under de senaste fyra åren har verksamheten expanderat med samma stora framgång som under de första tio åren. I dag drivs ett 25-tal välskötta projekt vid både Umeå universitet och Luleå tekniska universitet (LTU har varit en part sedan 2007), vilket i hög grad bidrar till utvecklingen av det medicintekniska området. Om vi summerar de senaste fyra årens utveckling så kan vi räkna in fler än 103 vetenskapliga publikationer, 12 doktorsavhandlingar och 12 patent för att bara ge några exempel på resultat från den excellenta forskningen. CMTF har också etablerat sig som en välkänd och respekterad aktör på både den nationella och internationella forskningsarenan, något som inte minst kommer till uttryck genom de många inbjudningar till konferenser och erbjudanden om samarbete som våra välrenommerade forskare får. En annan viktig aspekt med verksamheten är att den bedrivs av forskare som även är verksamma som lärare i kurser som Umeå universitet och Luleå tekniska universitet kan erbjuda sina studenter. Det innebär att de i sin examen får med sig de senaste rönen, vilket i sin tur kan omsättas i metoder, produkter och tjänster för effektivare, bättre och säkrare hälsovård. Under senaste året har två workshops genomförts inom CMTF där pågående projekt har presenterats och inriktningen mot år 2020 har stakats ut. Ett speciellt fokus har varit på EUs satsning Horizon 2020 och möjligheterna till finansiering därifrån. Nyligen har också första steget i en nationell agenda för medicinsk teknik beviljats av VINNOVA. Sammantaget så gör detta att jag med tillförsikt ser fram emot ytterligare framgångsrika år för CMTF! Erik Höglund, prorektor vid Luleå tekniska universitet och styrelseordförande i CMTF 3

4 PROJEKT Adaptiv bildoptimerad cancerbehandling med utveckling av MRI-metoder - produktutvecklingsfasen Mikael Karlsson, Strålningsvetenskaper, Thomas Asklund, Tufve Nyholm, Anders Garpebring, Ida Häggström, Patrik Brynolfsson, alla vid Strålningsvetenskaper, Modern teknik för bildanalys i kombination med MRI-tekniker kan idag leverera information som ger nya möjligheter att visualisera patienters biologi och därmed lokalisera resistenta delar av tumörer som inte svarar på en påbörjad behandling. Den övergripande målsättningen med projektet är att skapa ett bildanalysverktyg som kan användas av läkare vid onkologiska kliniker för att bättre styra cancerbehandling vilket ökar möjligheten att ge varje patient en individuellt anpassad behandling. Med en sådan bildstyrd strålbehandling kan mer aggressiv behandling användas mot resistenta delar av tumören samtidigt som riskerna för biverkningar hos känsliga patienter kan förebyggas. Forskningen bedrivs på patienter under forskningsetiska tillstånd. Aerosolers transport i lungor Hans Åkerstedt, Teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska univ. Elise Holmstedt, Staffan Lundström, Per Gren, alla vid Teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska univ. Studier av hur partiklar rör sig i människans andningsvägar är av stor betydelse för att analysera hur potentiellt hälsofarliga material sprids i lungan och för att designa metoder för att tillföra läkemedel via aerosol-teknik. Projektet syftar till att ge uppslag till design av nya speciella filter som tar hand om de giftiga partiklarna såväl som metoder att på ett optimalt sätt tillföra människokroppen mediciner i form av aerosoler. 4

5 PROJEKT Anpassning och kommersialisering av en portabel utrustning för mätning och analys av kroppsrörelser (AnyMo) Ronnie Lundström, Folkhälsa och klinisk medicin, Helena Grip, Samhällsmedicin och rehabilitering, Fredrik Öhberg, Strålningsvetenskaper, Urban Edström och Ola Gustavsson, båda vid Medicinsk Teknik-FoU, Norrlands universitetsjukhus Rörelseanalys är nödvändigt vid bedömningen, behandling och uppföljning av sjukdomar som påverkar vår rörelseförmåga. Idag görs denna analys visuellt, med enkla verktyg eller i kliniska rörelselaboratorier. Problemet med laboratorierna är att de är få till antal, dyra i inköp och drift, kräver installation i ett fast utrymme samt att det krävs särskilt utbildad personal för att genomföra såväl mätningar som analys. Projektet syftar till en anpassning och kommersialisering av en portabel, lättanvänd och kostnadseffektiv utrustning för mätning och analys av kroppsrörelser i olika kliniska sammanhang. Biomekaniska markörer för detektering av prostatacancer med resonanssensorinstrument Ville Jalkanen, Tillämpad teknik och fysik, Britt Andersson, Olof Lindahl, Anders Åstrand, alla vid Tillämpad fysik och elektronik, Morgan Nyberg, Teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska univ. Anders Bergh, Medicinsk biovetenskap, Börje Ljungberg, Urologi, Umeå univ. Prostatacancer är den vanligaste cancertypen hos män i västvärlden. De metoder som används idag för att diagnostisera prostatacancer har dock begränsningar och är inte helt tillförlitliga. Ofta fungerar de endast som en indikator för vidare undersökning. Projektet syftar till att utveckla nya instrument som använder resonanssensorteknik i kombination med ultraljud för att mer tillförlitligt upptäcka prostatacancer. Därmed kan bättre diagnostik ställas för vår vanligaste cancersjukdom. 5

6 PROJEKT BIOsensorer för LäkemedelsANalys; BIOLAN Britta Lindholm-Sethson, Kemiska institutionen, Umeå univ. Solomon Tesfalidet, Kemiska institutionen, Vid cellgiftsbehandling är det av yttersta vikt att läkemedelsnivån i blodet varken är för hög eller för låg. I dag ger man patienterna den högsta dos som de kan tåla och hoppas att det räcker för att ta bort all cancer. De metoder som används idag för att mäta nivån av läkemedel har dock brister, de är tidsödande och fungerar inte i realtid. Projektet syftar till att utveckla en så kallad opto-impedimetrisk multisensor som registrerar läkemedelsnivån med både optik och elektrokemi, och där resultatet kan ges i realtid med hjälp av multivariat kalibrering vid sängkanten. Den opto-impedimetriska sensorn skall användas i framtiden för att möjliggöra individuell inställning av rätt nivå på läkemedlet för att förbättra överlevnadsgraden hos cancerpatienter. Den Seende Rullstolen (3DSVB fas 2) Kalevi Hyyppä, System- och rymdteknik, Luleå teknikska univ. Håkan Fredriksson, Jan van Deventer, Daniel Innala Ahlmark, alla System- och rymdteknik, Luleå tekniska univ. Projektet syftar till att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning, som inte själva har full förmåga att styra en rullstol, att ändå nyttja den. Sensorer på rullstolen upptäcker automatiskt hinder i omgivningen och ger därmed den rörelsehindrade hjälp med styrningen. En virtuell vit käpp som består av en haptisk robotarm kopplad till en laser som mäter avstånd till föremål i omgivningen har även tagits fram. Utifrån informationen skapas en 3D-bild som brukaren av den virtuella vita käppen kan känna på med robotarmen. 6

7 PROJEKT Diagnostik av prostatacancer Olof Lindahl, System- och rymdteknik, Luleå tekniska univ. och Strålningsvetenskaper, Kerstin Ramser, Morgan Nyberg, båda Teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska univ. Stefan Candefjord, Medicinsk teknik, Chalmers. Ville Jalkanen, Tillämpad fysik och elektronik, Anders Bergh, Medicinsk Biovetenskap, Börje Ljungberg, Kirurgisk och perioperativ vetenskap, Yoshinobu Murayama, College of Engineering, Nihon University, Japan. Prostatacancer har fått mycket uppmärksamhet då den är vanlig men svår att diagnostisera och behandla. Flera av de metoder som används brister i tillförlitlighet. Projektet syftar till att utveckla en kombinationssensor för att kunna lokalisera cancer i prostatan. Instrumentet kombinerar mätmetoderna Ramanspektroskopi och Resonanssensorteknik och förhoppningen är att det ska bli ett gott alternativ till vävnadsprover eller PSA-prov. Hjärnans tryck- och flödesdynamik Nina Sundström, Strålningsvetenskaper, Anders Eklund, Tomas Bäcklund, Göran Mannberg, Kennet Andersson, Sara Qvarlander, alla Strålningsvetenskaper, MT- FoU, Jan Malm, Farmakologi och klinisk neurovetenskap Sjukdomstillståndet hydrocefalus kan drabba såväl barn som vuxna och beror på störningar i cerebrospinalvätskan som förändrar tryck och flöde i hjärnan. Sjukdomen är en av få neurologiska sjukdomar som kan behandlas och i Sverige utförs årligen ca sex operationer per vuxna invånare genom att en så kallad likvorshunt opereras in för att minska trycket genom dränage mellan ventrikel och bukhåla. Projektet syftar till att implementera en ny metod för kliniskt bruk som kan mäta störningar i cerebrospinalvätskans dynamik, samt att utveckla metoder för att mäta specifika egenskaper i likvorsystemet bl a med hjälp av MR-kamera. Dessutom ska nya metoder utvecklas och utvärderas för att objektivt bedöma patienters gång- och balansförmåga samt bestämma förbättringsgrad efter behandling. 7

8 PROJEKT High-resolution MRI for measuring eye blood flow rate Khalid Ambarki, Strålningsvetenskaper, Anders Eklund, Per Hallberg, båda Strålningsvetenskaper, Idag finns ingen tillförlitlig metod för att mäta ögats blodflöde vilket är ett problem eftersom det finns tecken på att förändringar i ögats blodförsörjning kan bidra till ögonsjukdomar. Projektet syftar till att utveckla tekniker och metoder för att mäta och utvärdera flöden (ml/min) i ögats blodkärl som oftalmiska artären (diameter 1.5mm). Förhoppningen är att detta kan bidra till tidigare detektion och differentiering av ögonsjukdomar och även möjliggöra test och utvärdering av effektiviteten hos gamla och nya behandlingsmetoder. Identifikation och analys medelst optisk pincett av pilicider för reducering av vidhäftningsförmåga hos bakterier Ove Axner, Fysik, Jeanna Klinth, Narges Mortezaei, båda Fysik, För att hitta nya sätt att motverka antibiotikaresistenta bakterieinfektioner söker vi molekyler som kan hämma urinvägsinfekterande bakteriers vidhäftningsförmåga. Då bakteriers förmåga att motstå urinflöden beror på vidhäftningsorganellernas (pilis) biomekaniska egenskaper, speciellt deras förmåga att förlänga och dra ihop sig, söker vi molekyler som kan hämma detta (sk coilicider). Mha genetisk modifiering har fristående pilisubenheter skapats och immobiliserats på ett sensorchip. Genom ytplasmonresonans har ett antal peptider screenats för deras förmåga att binda till dessa pilisubenheter. En peptid som uppvisade en bestående bindning till subenheterna har hittats och betraktas nu som en potentiell coilicidkandidat. För att karaktärisera dess effekt på pilis funktion har denna studerats mha kraftmätande optiska pincett. Vi har funnit att denna peptid reducerar pilins vecklingskraft. Arbete pågår med att karaketerisera peptidens påverkan på bakteriers förmåga att motstå urinflöden. 8

9 PROJEKT Medicinsk teknik inom neurovetenskap: Bestämning av likvorrummets hydrodynamiska egenskaper Anders Eklund, Strålningsvetenskaper, Jan Malm, Lars-Owe Koskinen, Leleh Zarrinkoob, alla Farmakologi och klinisk neurovetenskap, Richard Birgander, Khalid Ambarki, Anders Wåhlin, Sara Qvarlander, Tora Dunås, alla Strålningsvetenskaper, Människans hjärna är innesluten i ett oeftergivligt kranium. Förutom hjärnans celler finns här blod och cerebrospinalvätska (CSF). Varje volymsökning av en av dessa komponenter måste kompenseras av en motsvarande minskning av någon av de andra. Med biofluidmekanik beskrivs dessa viktiga samband i termer av blodoch CSF-flöden, volymer och tryck. Hjärnans biofluiddynamik kan undersökas med hjälp av avancerad magnetkamerateknik som möjligör skattning av blod- och CSFflöden i kärl med diametrar ända ned till millimeterstorlek, men även med en infusionsapparatur som vi har utvecklat för att invasivt mäta trycket runt hjärnan och CSF- produktion/absorbtion. Det övergripande målet i detta projekt är att öka kunskapen kring hur hjärnans biofluiddynamik påverkar uppkomst och förlopp vid folksjukdomar som stroke, vaskulär demens, migrän, trombos i vensystemet och hydrocefalus. Vår forskargrupp är en unik multidisciplinär sammansättning av forskare. Förutom ingenjörer och fysiker ingår kliniskt verksamma neurologer, neuroradiologer och neurokirurger. Modeller och mätmetoder för bestämning av ögats biomekanik, Fas II Per Hallberg, Strålningsvetenskaper, Anders Eklund, Strålningsvetenskaper, Christina Lindén, Gauti Jóhannesson, båda Klinisk vetenskap, Mätning av ögontryck är viktigt vid diagnostisering av ögonsjukdomar som påverkar ögats hornhinna. I kliniskt bruk använder man sig ofta av indirekta mätmetoder med luftpuffar mot hornhinnan för att mäta ögats biomekanik. Metoden är dock till viss del ifrågasatt och därför finns det ett behov av nya mätmetoder. Detta projekt syftar till att utveckla mätmetoder för bestämning av ögats biomekanik med hjälp av resonanssensorer istället för luftpuffar. Målet är att projektet ska leda fram till algoritmer som implementerats och utvärderats i ett prototypinstrument för bestämning av hornhinnans biomekaniska egenskaper. 9

10 PROJEKT Ny multimodal fotoakustisk sensorteknik för samtidig 2D-avbildning och mätning av blodflödeshastighet i vävnad Torbjörn Löfqvist, System- och rymdteknik, Luleå tekniska univ. Erika Svanström, Tomas Linder, båda System- och rymdteknik, Luleå tekniska univ. Genom att i en och samma sensor kombinera ultraljudsteknik med fotoakustisk teknik kan styrkorna hos ultraljuds- och fotoakustisk teknik sammansmältas till en ny förbättrad teknik som ger både god upplösning och kontrast i avbildningarna. Projektet syftar till att utveckla ny multimodal mätteknik samt ge tillföra ytterligare funktionalitet genom att utvidga tekniken från 2D-avbildning till att även bestämma av blodflöde i vävnad. Multispektrala mätningar av cellförändringar i vävnad med piezoelektriska resonanssensorer Britt Andersson, Tillämpad fysik och elektronik, Ulf Jonsson, Ville Jalkanen, Anders Åstrand, alla Tillämpad fysik och elektronik, Olof Lindahl, Strålningsvetenskaper, Projektet syftar till att ge bättre förutsättningar för att med resonanssensorer upptäcka prostatacancer utan att göra ingrepp i patienten. Inom projektet undersöks hur piezoelektriska givare kan användas för att påvisa cellförändringar i mjuk vävnad, genom bl. a Finita elementmodelleringar samt mätningar på vävnadsfantomer och utopererade prostatavävnad med cancer. Slutmålet är en prototyp av en sensor som ger optimala förutsättningar vid vävnadsundersökningar för att på ett tillförlitligt sätt kunna diagnostisera cancer i prostatavävnad. 10

11 PROJEKT Utveckling av Biostokastiska Metoder för Analys av Spatio-temporala Signaler Jun Yu, Matematik och matematisk statistik, Nils Östlund, Medicinsk Teknik, Norrlands universitetsjukhus Jon Hauksson, Radiofysik, Norrlands universitetsjukhus Pia Löthgren, Biostokastikum, Sveriges Lantbruksuniv. Spatio-temporala signaler, signaler som tar hänsyn både till tids- och rumsaspekter, är svåra att analysera och har därför hittills varit ovanliga inom medicinska användningsområden. Men i takt med att spatio-temporala signaler blir allt mer förekommande ökar behovet av modeller som kan analysera den uppmätta informationen. Syftet med projektet är att utveckla stokastiska modeller och statistiska metoder som kan ge säkrare uppskattningar av de fysiologiska parametrar som kan fås från flera olika spatio-temporala signaler. Metodutveckling för strokeforskning hur kan vi studera nervcellers försvarsmekanismer under syrebrist? Kerstin Ramser, System- och rymdteknik., Luleå tekniska univ. Olof Lindahl, Nazanin Bitaraf, Ahmed Alrifaiy, Evgenya Malinina, alla System- och rymdteknik, Luleå tekniska univ. I Sverige drabbas var 17:e minut en person av stroke vilket kan leda till förlamning, nedsatt funktion av talförmågan och även sluta dödligt. Bortsett från personliga drabbningar ligger den uppskattade samhällskostnaden på 14 miljarder kronor per år vilket gör att det finns ett stort behov av att minimera strokerelaterade skador. Projektet syftar till att utveckla metoder för att undersöka hur enstaka nervceller i hjärnan reagerar då de utsätts för syrebrist. Detta för att undersöka kroppsegna försvarsmekanismer som nervceller har naturligt. Förhoppningen är att i förlängningen utveckla förebyggande mediciner mot syrebristrelaterade hjärnskador, inte minst för personer som befinner sig i riskzonen för strokeanfall. 11

12 PROJEKT Orthopaedic materials and Biotribology metal-on-metal (MOM) & Polymer-on-metal (PoM) Implants Nazanin Emami, Teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska univ. Evelina Enqvist, Jorge Rituerto, båda Teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska univ. En lång lista av olika material som metaller, polymerer, keramer och kompositer används som biomaterial för att ersätta icke fungerande, skadade eller sjuka organ i människans kropp. I projektet sker undersökning och tillverkning av nya material (metaller och polymeriska nano-kompositer) med förbättrad korrosion och nötningsmotstånd, som kan används i lastbärande proteser i kroppen står i fokus. Optimering av konstgjorda höftleder och implantat som ger låga kvantiteter av nötningspartiklar och därmed förbättrad biokompabilitet jämfört med vanligt använda metall on metall och/eller metall on polymer implantat, är huvudsyftet i projektet. Syntetisk Skelett-MR Mikael Karlsson, Strålningsvetenskaper, Tufve Nyholm, Adam Johansson, båda Strålningsvetenskaper, En modern magnetresonanskamera (MR) är i många avseenden betydligt bättre på att upptäcka och lokalisera cancertumörer än andra mera konventionella tekniker. Med nuvarande tillämpningar har det dock varit svårt att visualisera benstruktur med hjälp av MRutrustning. Projektet syftar till att utveckla programvara som med stöd av kraftfulla statistiska metoder, så kallade Gaussian mixture models, kan visualisera skelett ur den datamängd som erhålls vid specialanpassade MR-undersökningar. Projektet håller på att implementeras vid Norrlands universitetsjukhus för klinisk utvärdering. 12

13 PROJEKT Taktile Video för Intelligenta Rullstolar Li Liu, Tillämpad fysik och elektronik, Olof Lindahl, Haibo Li, Shafiq Ur Rehman, Farid Abedan, Shahrouz Yousefi, Yang Zhong, alla Tillämpad fysik och elektronik, Det finns stora behov av att göra det enklare för äldre och funktionshindrade att styra eldrivna rullstolar utan att vara beroende av styrspakar. En lösning på detta är att bygga in en videokamera i rullstolen för att styra den genom ansiktsuttryck eller huvudrörelser och gester. Projektet syftar till att få en förståelse för problem som uppstår vad gäller att styra rullstolar genom gester samt att identifiera teoretiska lösningar för visualisering av gester. Dessutom ska projektet utveckla möjliga tekniker för taktila displayer för att ge användare återkoppling om hur denne uttrycker gester och hur systemet fungerar. Förbättrade metoder för ultraljudsbaserad hjärtdiagnostik Christer Grönlund, Strålningsvetenskaper, Per Lindqvist, Michael Henein, båda Folkhälsa och klinisk medicin, Kenji Claesson, Medicinsk teknik-fou, Norrlands universitetssjukhus Den vanligaste dödsorsaken i världen är relaterat till sjukdomar som drabbar hjärtat och kärlen. Den höga förekomsten av dessa sjukdomar och vikten av att i tidigt skede sätta in rätt behandling, ställer stora krav på bättre metoder för bedömning av hjärtfunktionen hos dessa patienter. Projektet adresserar begränsningar i dagens metoder för ultraljudsbaserad hjärtdiagnostik, genom att inkludera simultan information om hjärtmuskelmekanik och blodflödes hemodynamik. 13

14 PROJEKT Utveckling av den patientnära miljön vid strålbehandling Tufve Nyholm, Strålningsvetenskaper, Utvecklingen av strålbehandling har varit driven av tekniska innovationer som förbättrat noggrannheten och gjort det möjligt att behandla patienter där tumören ligger illa till i förhållande till känsliga organ. Den höga teknikkoncentrationen leder dock till att den vårdande personalen måste ägna mycket av sin tid åt rent tekniska arbetsmoment och de får därmed mindre tid till kontakt med patienten. Syftet med projektet är skapa en bra patientmiljö vid strålbehandling för att öka patientens komfort då en lugn patient som är avslappnad ger grund för en förbättrad behandlingskvalitet. Ett delprojekt är fokuserat mot barnradioterapi, DUMBO projektet. Nya verktyg som tagits fram inom projektet syftande till att förbereda barn och föräldrar bättre för strålterapin är installerade i Umeå, Uppsala och Stockholm för utvärdering. Utveckling av ett personligt hälsosystem för patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom Åsa Holmner-Rocklöv, Strålningsvetenskaper, Karin Wadell, Samhällsmedicin och rehabilitering, Anders Blomberg, Folkhälsa och klinisk medicin, Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) räknas till en av våra folksjukdomar och förutspås vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen år Eftersom sjukdomen är starkt kopplad till levnadsmönster och livsstil är patientens egen medverkan till förbättring av hälsan avgörande. Projektet syftar till att utveckla ett personligt hälsosystem som underlättar detta. Det personliga hälsosystemet kommer att bestå av ett flertal applikationer för dator, surfplatta och mobiltelefon. Med dessa ska patienten kunna skatta viktiga symptom och genomföra kvalitetssäkrade spirometrier. Vidare är det långsiktiga målet att systemet ska kunna göra det möjligt att följa sina egen hälsoutveckling och tydligt se vilka effekter som en förändring i livsstil ger. Genom tätare uppföljning och möjlighet att kommunicera med vårdteam och andra patienter kan ökad motivation skapas. Applikationerna ger även vårdteamet stöd för övervakning och kommunikation med patienten. 14

15 PROJEKT Opto-akustisk 3D-avbildning av vävnad Mikael Sjödahl, Teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska univ. Erik Olsson, Yiling Li, Per Gren, alla Teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska univ. Avbildningar av patientens inre är idag en naturlig del i undersökningar av många skador och sjukdomar. Många gånger ger en sådan avbildning avgörande information för att ställa en diagnos. Projektet syftar till att utveckla en heloptisk metod för foto-akustisk avbildning av biologisk vävnad hos en patient för att på ett tidigt stadium kunna upptäcka små cancertumörer. Metoden bygger på en kombination av ultraljud, vilket ger hög upplösning, och elektromagnetisk strålning, vilket ger hög kontrast. Den strålning som används är icke joniserande och därför ofarlig för patienten. Konceptet telerehabilitering Lars Nyberg, Hälsovetenskap, Luleå tekniska univ. Lilly Ekenberg, Lisbeth Eriksson, båda Norrbottens läns landsting Jack Lysholm, Kirurgisk och perioperativ vetenskap, Anita Melander Wikman, Hälsovetenskap, Luleå tekniska univ. Kalevi Hyyppä, Arash Risseh, båda System- och rymdteknik, luleå tekniska univ. Telerehabilitering är ett relativt nytt koncept som innebär att rehabiliteringen och sjukgymnastik för en patient kan ske på hemorten utan att tid och pengar behöver spenderas på transporter. Möjligheten för sjukgymnasten att kunna göra en manuell undersökning, palpation, på distans, har dock ännu saknats. Projektet syftar till att utveckla ett robotsystem där sjukgymnasten med stöd av distansöverbryggande teknik kopplad till en robot försedd med sensorer kan undersöka smärtande strukturer och rörelsehinder hos en patient utan fysiskt möte. 15

16 CMTF i omvärlden Några exempel på nyheter från Centrum för medicinsk teknik och fysik Ronnie Lundström och Olof Lindahl, båda från Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, deltog under Medicinteknikdagarna När nationella Medicinteknikdagarna 2013 anordnades i Stockholm 1-2 oktober fanns Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, på plats med flera representanter. Professor Olof Lindahl berättade under en av sessionerna om CMTFs verksamhet. Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, är ett av Sveriges mest framgångsrika medicintekniska centrum. Det är en gemensam satsning mellan Umeå universitet och Luleå tekniska universitet med syfte att vara med och leda den snabba utvecklingen av det tvärvetenskapliga forskningsfältet Medicinsk teknik. Svensk medicinsk teknik omsätter 60 miljarder kronor årligen och området man verkar inom har hög höjd på teknik och itanvändning. I sitt anförande på Medicinteknikdagarna pekade professor Olof Lindahl, föreståndare för CMTF, på ett flertal framgångsrika resultat ur verksamheten. 26 delprojekt, 300 vetenskapliga publikationer, 15 patent, 30 avhandlingar, 35 nyanställningar och över 200 forskare inblandade i verksamheten vittnar om ett aktivt CMTF. De forskningsprojekt man driver har därtill stor bredd, från detektering av prostatacancer med resonanssensorer till studier av vätsketryck i hjärnan och palpering på distans. Medicinteknikdagarna arrangeras årligen av Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik (MTF). Ordförande är professor Ronnie Lundström, se bilden ovan. Medicinteknikdagarna är sedan 2004 den årliga nationella mötesplatsen inom medicinsk teknik och IT för aktörer verksamma inom sjukvård, forskning och företag. 16

17 Besök från Japan inom medicinsk teknik i Sverige, har CMTF beviljats medel från VINNOVA från utlysningen "Strategiska forsknings- och innovationsagendor". CMTF väl representerade vid världskonferens Workshops och konferenser CMTF står kontinuerligt som arrangör för workshops och konferenser. Här är ett antal exempel från åren Professor Omata och PhD Nakayama, Nihon universitet, Fukushima, Japan, besökte Umeå den 25 november för att träffa forskarna inom området resonanssensorer vid Medicinsk teknik vid NUS samt vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik, UmU. Professor Omata har ett mångårigt samarbete med Umeågrupperna och är dessutom hedersdoktor vid Umeå universitet. CMTF profileras i internationellt utgiven bok CMTF har profilerats i boken "Life Science in Sweden" som är utgiven av HORN Publishing. Boken har använts bland annat av Sveriges riksdag vid ett toppmöte inom Life science i Stockholm. Onlineversionen av boken har haft mer än läsare på nätet. VR-anslag till CMTF-projekt Professor Jun Yu har erhållit ett anslag från Vetenskapsrådet på 5,5 miljoner kronor för åren för CMTF-projektet Statistical modelling and intelligent data sampling in MRI and PET measurements for cancer therapy assessment. CMTF deltog i Medicinteknikdagarna CMTF bidrog med ett tiotal presentationer vid Medicinteknikdagarna i Lund 2-3 oktober, Medel från VINNOVA för nationell Innovationsstrategi CMTF kommer att bidra till en nationell innovationsstrategi för området Medicinsk teknik. Tillsammans med CTMH, MediTech West, Nova Medtech samt övriga större aktörer CMTF bidrog med sex vetenskapliga presentationer vid Världskonferensen "World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering" i Peking, Kina i maj. Ett av bidragen behandlade CMTF som arbetsplattform. CMTF syns i tematidning om Medicinsk teknik CMTFs föreståndare Olof Lindahl, intervjuades i en annonstidning med temat Medicinsk teknik, om hur vi arbetar med att utveckla området medicinsk teknik och fysik. Tolv bidrag till MTD CMTF och medicinsk teknik i norra Sverige var representerat med 12 bidrag vid Medicinteknikdagarna i Linköping oktober Två av dessa fick pris som bästa poster samt bästa presentation. 42 miljoner till CMTF CMTF beviljades drygt 20 miljoner kronor för tre år, från EU-Mål2 Norra Norrland. Det beviljade projektet medfinansieras av Region Västerbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Umeå kommun, Luleå kommun, Luleå tekniska universitet samt Umeå universitet. Den totala budgeten omfattar ca 42 miljoner på tre år och innebär bland annat att 11 medicintekniska forskningsprojekt vid LTU, UmU och VLL finansieras under projekttiden. Seende rullstol försedd med en virtuell vit käpp Tidningen Ny Teknik skriver om 7 juni 2010 Industrisamverkan och besök hos Luleåprojekten, Plats: hörsalen i Centekhuset, Campus, LTU. 8 juni 2011 Planeringsmöte för projektledarna, Umeå och Luleå via video. 8-9 december 2011 Inbjudna talare om andra lyckade centrumbildningar och projekt, + gruppdiskussioner om samverkan mellan CMTF-projekten, Medlefors folkhögskola maj 2012 Inbjudna representanter från innovationssystemen, affärsutveckling, besök hos Umeå-projekten, Umeå Folkets hus. 10 oktober 2012 Gruppdiskussioner om följeutvärderingens rapport, Plats: MT- NUS vid UmU samt lokal A2025 vid LTU via video februari 2013 Samverkan och strategier inför Plats: Luleå tekniska universitet oktober 2013 Presentation av projekten, diskussioner inför kommande finansieringsperiod, Umeå Folkets hus. CMTF-projektet med en seende rullstol och en haptisk robot som hjälper blinda upptäcka hinder. Projektet leds av Kalevi Hyyppä. 17

18 PUBLIKATIONER 2013 Tidskriftsartiklar, vetenskapliga journaler Ambarki K, Hallberg P, Jóhannesson G, Lindén C, Zarrinkoob L, Wåhlin A, Birgander R, Malm J, Eklund A. Blood flow of ophthalmic artery in healthy individuals determined by phase-contrast magnetic resonance imaging. Invest Ophthalmol Vis Sci Apr 17;54(4): doi: /iovs the effective elastic, dielectric, and piezoelectric parameters of freely vibrating thick piezoelectric disks. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2013, 60(1), Farid Abedan Kondori, Li Liu, Direct head motion estimation from a Kinect-type sensor, accepted in Electronics Letters Cronie, O. Yu, J. and Nyström, K. Spatio-temporal modelling of Swedish Scots pine stands. Forest Science, 59(5): , 2013 Eklund A, Bäcklund T, Henein MY. Natural angioplasty as a mechanical effect of exercise. Int J Cardiol May 2. Enqvist E., Emami N. Nanodiamond reinforced Ultra high molecular weight polyethylene through dry or wet ball milling. Submitted to Tribology, Materials, Surface and Interfaces. Accepted Nov Garpebring, A., Brynolfsson, P., Yu, J., Wirestam, R., Johansson, A., Asklund, T., and Karlsson, M. (2013). Uncertainty estimation in dynamic contrast-enhanced MRI. Magnetic Resonance in Medicine, 69: Grönlund C, Claesson K, Holtermann A: Imaging two-dimensional mechanical waves of skeletal muscle contraction, Ultrasound in Med & Biol, 2013; 39: Grönlund C, Claesson K, Öhberg F, d Hooge J, Henein YM, Lindqvist P, Simultaneous quantification of myocardial and blood flow velocities based on duplex mode ultrasound imaging, J Biomedical engineering Online, 2013; 12: Grönlund C, Albano A, Gustavsson S, Wiklund U, Henein MY, Lindqvist P, Significant beat-to-beat variability of E/e irrespective of respiration, International Cardiovascular Forum Journal, 2013, In press Henein M, Tossavainen E, Söderberg S, Grönlund C, Gonzalez M, Henein YM, Lindqvist P, Left Atrial Strain Rate estimates PCWP, Int Cardiovasc forum, 2013; 1: 25-30, Jalkanen V., Andersson B.M., Bergh A., Ljungberg B., Lindahl O.A., Indentation loading response of a resonance sensor discriminating prostate cancer and normal tissue, Journal of Medical Engineering and Technology, 2013: 37(7) : , Jóhannesson G, Hallberg P, Eklund A, Behndig A, Lindén C. Effects of topical anaesthetics and repeated tonometry on intraocular pressure. Acta Ophthalmol Feb 7. doi: /aos [Epub ahead of print] PubMed PMID: Jonsson, U. G., Andersson, B. M., & Lindahl, O. A.: A FEM-based method using harmonic overtones to determine 18 Farid Abedan Kondori, Li Liu, Shahrouz Yousefi, Haibo Li, Head Operated Electric Wheelchair, submitted to IEEE Southwest Symposium on Image Analysis and Interpretation, 2013, San Diego, California, USA. Farid Abedan Kondori, Li Liu, Ahmad Ostovar, Shahrouz Yousefi, Haibo Li, A direct method for 3D hand pose recovery, 22nd International Conference on Pattern Recognition 2013, Stockholm, Sweden. Farid Abedan Kondori, Li Liu, A, Telelife; a next concept for future rehabilitation systems?!, submitted Farid Abedan Kondor, Shahrouz Yousefi, Li Liu, Active Human Gesture Capture for Diagnosing and Treating Movement Disorders, In Proceeding of The Swedish Symposium on Image Analysis (SSBA2013), Gothenburg, Sweden, March Lindberg F, Öhberg F, Brodin LÅ, Grönlund C: Assessment of intramuscular activation patterns using ultrasound, J Electromyogr kinesiol, 2013, 23: Lindberg F, Mårtensson M, Grönlund C, Brodin LÅ: Evaluation of ultrasound tissue velocity imaging: a phantom study of velocity estimation in skeletal muscle low-level contractions, BMC Medical Imaging, 2013; 13 Lindkvist M, Granåsen G, Grönlund C: Coherent derivation of equations for differential spectroscopy and spatially resolved spectroscopy - An undergraduate tutorial, Spectroscopy Letters, 2013 ; 46: Lindkvist M, Grönlund C: Absolute quantifications of oxyand deoxyhaemoglobin concentrations and blood volume by direct combination of differentially resolved spectroscopy and spatially resolved spectroscopy, Spectroscopic Letters, 2013, in press Lindström A, Andersson C D, Johansson A, Karlsson M, Nyholm T. Bone contrast optimization in magnetic resonance imaging using experimental design of ultra-short echo-time parameters. Elsevier Science; Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. 2013;125: Nyberg, M., Ramser, K., & Lindahl, O. A.: Optical fibre probe NIR Raman measurements in ambient light and in combination with a tactile resonance sensor for possible cancer detection. Analyst, 2013;138:

19 Qvarlander S, Lundkvist B, Koskinen L-OD, Malm J, Eklund A. Pulsatility in CSF dynamics: pathophysiology of idiopathic normal pressure hydrocephalus. J Neurol Neurosurg Psychiatr Jul;84(7): Qvarlander S, Sundström N, Malm J, Eklund A. Postural effects on intracranial pressure: modeling and clinical evaluation. J Appl Physiol Nov;115(10): Qvarlander S, Malm J, Eklund A. CSF dynamic analysis of a predictive pulsatility-based infusion test for normal pressure hydrocephalus. Med Biol Eng Comput Oct 23. Rituerto J, Neville A, Emami N. Corrosion and Tribocorrosion of Hafnium in Simulated Body Fluids. Under review for Tribology International, submitted okt Rituerto J, Neville A, Emami N Fretting corrosion of hafnium in biological environments. Submitted to Journal of Biomedical Material Research: part B. Accepted 2013(available on line since Dec 2013) Rituerto J, Hu X, Emami N. Past, Present and Future of Metal on Metal Implants A Literature Review. Journal of Tribology, Materials, Surfaces and Interfaces 2013; 7(1): Svanström E., Linder T., Löfqvist T., Analytical one-dimensional model for laser-induced ultrasound in planar optically absorbing layer, Ultrasonics, in press, available on-line, November 7, Svanström E., Linder T., Carlson J.E., Combined physical and statistical modeling of laser induced ultrasound signals from thin light absorbing films, Proceedings of the 2013 IEEE International Ultrasonics Symposium.IEEE, Prague, August 24, 4 pages, Tossavainen E, Söderberg S, Grönlund C, Gonzalez M, Henein YM, Linqvist P, Pulmonary artery acceleration time in identifying pulmonary hypertension patients with raised pulmonary vascular resistance, European Heart Journal Cardiovasc Imaging, 2013; doi: /ehjci/jes309 Wåhlin A, Ambarki K, Birgander R, Wieben O, Johnson KM, Malm J, et al. Measuring Pulsatile Flow in Cerebral Arteries Using 4D Phase-Contrast MR Imaging. AJNR Am J Neuroradiol Mar 14. Åstrand A.P., Jalkanen V., Andersson B.M., Lindahl O.A., Contact angle and indentation velocity dependency for a resonance sensor Evaluation on soft tissue silicone models, Journal of Medical Engineering and Technology, 2013;37: Öhberg, F, Lundström R, Grip H (2013) Precision and accuracy of angular motion in different lower body segments using inertial motion sensors and adaptive filtering. Measurement, Science and Technology. 24 (2013), pp Alrifaiy, A., Bitaraf, N., Druzin, M., Lindahl, O. & Ramser Patch-clamp measurements on a chip with full control over the oxygen content, Journal of Biochips & Tissue Chips. 2, 1, s. 1-5, Alrifaiy, A., Lindahl, O. A., & Ramser, K.: Polymer-based microfluidic devices for pharmacy, biology and tissue engineering. Polymers, 4(3), 2012, Ambarki K, Lindqvist T, Wåhlin A, Petterson E, Warntjes JBM, Birgander R, et al. Evaluation of Automatic Measurement of the Intracranial Volume Based on Quantitative MR Imaging. AJNR Am J Neuroradiol May 3. Andersson K, Manchester IR, Laurell K, Cesarini KG, Malm J, Eklund A. Measurement of CSF dynamics with oscillating pressure infusion. Acta Neurol Scand Dec 28. Behrens A, Lenfeldt N, Qvarlander S, Koskinen LO, Malm J, Eklund A. Are intracranial pressure wave amplitudes measurable through lumbar puncture? Acta Neurol Scand Jul 11. Candefjord, S., Murayama, Y., Nyberg, M., Hallberg, J., Ramser, K., Ljungberg, B., Lindahl, O. A. : Combining scanning haptic microscopy and fibre optic raman spectroscopy for tissue characterization. Journal of Medical Engineering and Technology, 2012, 36(6), Eklund A, Koskinen L-OD, Williams MA, Luciano MG, Dombrowski SM, Malm J. Hydrodynamics of the Certas programmable valve for the treatment of hydrocephalus. Fluids Barriers CNS. 2012;9(1):12. Eriksson L, Melander-Wikman A, Ekenberg L. The concept of palpation of the shoulder - a basic element of physiotherapy practice: a focus group study with physiotherapists. Advances in Physiotherapy. 2012;14(4): Garpebring A, Brynolfsson P, Yu J, Wirestam R, Johansson A, Thomas A, et al. Uncertainty Maps in Dynamic Contrast-Enhanced MRI. ISMRM 20th Annual Meeting & Exhibition, 5-11 May 2012, Melbourne, Australia Högberg, S.M., Åkerstedt,H.O., Holmstedt,E., Lundström,T.S. Time-Dependent Deposition of Micro- and Nanofibers in Straight Model Airways. Journal of Fluids Engineering May;134(5) Israelsson H, Birgander R, Ambarki K, Eklund A, Malm J. Ventriculomegaly and balance disturbances in patients with TIA. Acta Neurol Scand Mar;125(3): Jóhannesson G, Hallberg P, Eklund A, Koskela T, Lindén C. Change in intraocular pressure measurement after myopic LASEK: a study evaluating goldmann, pascal and applanation resonance tonometry. J Glaucoma Apr;21(4): Jóhannesson G, Hallberg P, Eklund A, Koskela T, Lindén C. Change in intraocular pressure measurement 2 years after myopic laser-assisted subepithelial keratectomy. J Cataract Refract Surg Sep;38(9): Jóhannesson G, Hallberg P, Eklund A, Lindén C. Introduction and clinical evaluation of servo-controlled applanation resonance tonometry. Acta Ophthalmol Nov;90(7): Johansson A, Karlsson M, Yu J, Asklund T, Nyholm T. Voxel-wise uncertainty in CT substitute derived from MRI. American Association of Physicists in Medicine; Medical physics (Lancaster). 2012;39(6):

20 Klinth JE, Castelain C, Uhlin BE, Axner O, The Influence of ph on the Specific Adhesion of P Piliated Escherichia coli, Plos One 2012;7(6):e Klinth JE, Pinkner JS, Hultgren SJ, Almqvist F, Uhlin BE, Axner O, Impairment of the biomechanical compliance of P pili: a novel means of inhibiting uropathogenic bacterial infections?, Euro. Biophys. J. with Biophys. Lett. 2012;41(3): Lenfeldt N, Hansson W, Larsson A, Birgander R, Eklund A, Malm J. Three-day CSF drainage barely reduces ventricular size in normal pressure hydrocephalus. Neurology Jul 17;79(3): Malm J, Sundström N, Cesarini KG, Edsbagge M, Kristensen B, Leijon G, et al. Implementation of a new CSF dynamic device: a multicenter feasibility study in 562 patients. Acta Neurol Scand Mar;125(3): Mullaney T, Pettersson H, Nyholm T, Stolterman E, Thinking Beyond the Cure : A Case for Human Centered Design in Cancer Care Int. J. Design 2012;6(3) Nyberg, M., Candefjord, S., Jalkanen, V., Ramser, K., & Lindahl, O. A.: A combined tactile and raman probe for tissue characterization - design considerations. Measurement Science and Technology, 2012;23(6). Oraevsky, A. A. & Wang, L. V. (red.). Bellingham, Wash. :SPIE - International Society for Optical Engineering,7 s. (Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering; Nr 8223), Ramser K, Malinina E, Candefjord S. Resonance micro-raman investigations of the rat medial preoptic nucleus: Effects of a low-iron diet on the neuroglobin content. Applied Spectroscopy. 2012;66: Suñer Moreno, S., Tipper J, Emami N. Biological effects of wear particles generated in total joint replacements: Trends and Future prospects. Journal of Tribology, Materials, Surfaces. 6, 2, p Svanström, E., Löfqvist, T., Delsing, J. On laser-induced ultrasound generated in a thin semi-transparent layered polymer structure. Photons Plus Ultrasound: Imaging and Sensing Åkerblom, S. Nilsson, M., Yu, J., Ranneby, B., and Johansson, K. (2012). Temporal change estimation of mercury concentrations in northern pike (Esox lucius L.) in Swedish lakes. Chemosphere, 86: Wåhlin A, Ambarki K, Hauksson J, Birgander R, Malm J, Eklund A. Phase contrast MRI quantification of pulsatile volumes of brain arteries, veins, and cerebrospinal fluids compartments: repeatability and physiological interactions. J Magn Reson Imaging May;35(5): Åkerstedt, H.O., Högberg, S.M., Lundström,T.S. An asymptotic approach of Brownian deposition of nanofibres in pipe flow. Theor. Comput. Fluid Dyn. DOI /s (2012) Alrifaiy A, Ramser K. How to integrate a micropipette into a closed microfluidic system: absorption spectra of an optically trapped erythrocyte. Biomed. Opt. Express. 2011;2: Ambarki K, Wåhlin A, Birgander R, Eklund A, Malm J. MR imaging of brain volumes: evaluation of a fully automatic software. AJNR Am J Neuroradiol Feb;32(2): Andersson K, Sundström N, Malm J, Eklund A. Effect of resting pressure on the estimate of cerebrospinal fluid outflow conductance. Fluids Barriers CNS. 2011;8(1):15. Behrens A, Lenfeldt N, Ambarki K, Malm J, Eklund A, Koskinen L-O. Intracranial pressure and pulsatility index. Neurosurgery Oct;69(4) Castelain C, Ehlers S, Klinth JE, Lindberg S, Andersson M, Uhlin BE, Axner O, Fast uncoiling kinetics of F1C pili expressed by uropathogenic Escherichia coli are revealed on a singel pilus level using Force-Measuring Optical Tweezers, Euro. Biophys. J. with Biophys. Lett. 2011;40(3): Eriksson L, Lindström B, Ekenberg L. Patients experiences of telerehabilitation at home after shoulder joint replacement. Journal of Telemedicine and Telecare. 2011;17(1): Garpebring A, Wirestam R, Östlund N, Karlsson M. Effects of inflow and radiofrequency spoiling on the arterial input function in dynamic contrast-enhanced MRI : a combined phantom and simulation study. Wiley; Magnetic Resonance in Medicine. 2011;65(6): Garpebring A, Wirestam R, Yu J, Asklund T, Karlsson M. Phase-based arterial input functions in humans applied to dynamic contrast-enhanced MRI : potential usefulness and limitations. Springer; Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine. 2011;24(4): Holtermann A, Grönlund C, Roeleveld K, Gerdle B, The relation between neuromuscular control and pain intensity in fibromyalgia, J Electromyogr Kinesiol, 2011; 21, Jonsson J H, Brynolfsson P, Garpebring A, Karlsson M, Söderström K, Nyholm T. Registration accuracy for MR images of the prostate using a subvolume based registration protocol. Radiation Oncology. 2011;6(1):73. Johansson A, Karlsson M, Nyholm T. CT substitute derived from MRI sequences with ultrashort echo time. American Association of Physicists in Medicine; Medical physics (Lancaster). 2011;38(5): Lundkvist B, Koskinen LOD, Birgander R, Eklund A, Malm J. Cerebrospinal fluid dynamics and long-term survival of the Strata valve in idiopathic normal pressure hydrocephalus. Acta Neurol Scand Aug;124(2): Malm J, Jacobsson J, Birgander R, Eklund A. Reference values for CSF outflow resistance and intracranial pressure in healthy elderly. Neurology Mar 8;76(10):903 9.

21 Nyholm T, Olofsson J, Ahnesjö A, Karlsson M. Corrigendum to Photon pencil kernel parameterisation based on beam qualityindex [Radiother. Oncol. 78 (2006) ]. Radiotherapy and Oncology. 2011;98(2):286-. Lenfeldt N, Larsson A, Nyberg L, Birgander R, Eklund A, Malm J. Diffusion tensor imaging reveals supplementary lesions to frontal white matter in idiopathic normal pressure hydrocephalus. Neurosurgery Jun;68(6): ; discussion1593. Lindberg F, Öhberg F, Granåsen G, Brodin LÅ, Grönlund C: Pennation angle dependency in skeletal muscle tissue doppler strain in dynamic contractions, Ultrasound in Med & Biol, 2011; 37: Olsson, E., Gren, P. & Sjödahl, M, Photoacoustic holographic imaging of absorbers embedded in silicone i : Applied Optics. 50, 17, s s. Åkerstedt, H.O., Deposition of charged nano-particles in the human airways including effects from cartilaginous rings. Natural Science.Vol.3, No.10, (2011) 2010 Ambarki K, Israelsson H, Wåhlin A, Birgander R, Eklund A, Malm J. Brain ventricular size in healthy elderly: comparison between Evans index and volume measurement. Neurosurgery Jul;67(1):94 9; discussion99. Andersson K, Manchester IR, Malm J, Eklund A. Real-time estimation of cerebrospinal fluid system parameters via oscillating pressure infusion. Med Biol Eng Comput Nov;48(11): Behrens A, Lenfeldt N, Ambarki K, Malm J, Eklund A, Koskinen L-O. Transcranial Doppler pulsatility index: not an accurate method to assess intracranial pressure. Neurosurgery Jun;66(6): Candefjord S., Nyberg M., Jalkanen V., Ramser K., Lindahl O.A., Combining fibre optic Raman spectroscopy and tactile resonance measurement for tissue characterization, Measurement Science and Technology, 2010; 21: Gerdle B, Grönlund C, Karlsson JS, Holtermann A, Roeleveld K, Altered neuromuscular control mechanisms of the trapezius muscle in fibromyalgia, BMC Musculoskeletal Disorders, 2010; 11 Gonçalves G, Marques P., Barros-Timmons A, Bdkin I, Manoj K. Singh, Emami N., and Grácio J Graphene oxide modified with PMMA via ATRP as reinforcement filler. Journal of Materials Chemistry. 2010(20) Holtermann A, Grönlund C, Karlsson JS, Roeleveld K, Duration of differential activations is functionally related to fatigue prevention during low-level contractions, J Electromyogr kinesiol, 2010; 20, Häggström I, Johansson L, Larsson A, Östlund N, Sörensen J, Karlsson M. Semi-automatic tumour segmentation by selective navigation in a three-parameter volume, obtained by voxel-wise kinetic modelling of 11C-acetate. Radiation Protection Dosimetry. 2010;139(1-3): Högberg, S.M., Åkerstedt, H.O., Lundström T.S, Freud, J. Respiratory Deposition of Fibers in the Non- inertial Regime- Development and Application of a Semi-Analytical Model. Aerosol Science and Technology, 44: , 2010 Jalkanen V., Hand-held resonance sensor for tissue stiffness measurements - a theoretical and experimental analysis, Measurement Science and Technology, 2010;21: Jonsson J H, Karlsson M G, Karlsson M, Nyholm T. Treatment planning using MRI data: an analysis of the dose calculation accuracy for different treatment regions. Radiation Oncology. 2010;5:62-. Olsson, E., Gren, P. & Sjödahl, M, Photoacoustic waves generated in blood studied using pulsed digital holography: Applied Optics. 2010; 49(16) s Qvarlander S, Malm J, Eklund A. The pulsatility curvethe relationship between mean intracranial pressure and pulsation amplitude. Physiol Meas Nov;31(11): Ramser K, Hanstorp D. Optical manipulation for single-cell studies. Journal of Biophotonics. 2010;3: Sundström P, Wåhlin A, Ambarki K, Birgander R, Eklund A, Malm J. Venous and cerebrospinal fluid flow in multiple sclerosis: a case-control study. Ann Neurol Aug;68(2): Sundström N, Andersson K, Marmarou A, Malm J, Eklund A. Comparison between 3 infusion methods to measure cerebrospinal fluid outflow conductance. J Neurosurg Dec;113(6): Wåhlin A, Ambarki K, Birgander R, Alperin N, Malm J, Eklund A. Assessment of craniospinal pressure-volume indices. AJNR Am J Neuroradiol Oct;31(9): Åkerstedt, H.O., Högberg S.M., Lundström T.S, Sandström T. The effect of cartilaginous rings on particle deposition caused by convection and Brownian diffusion Natural Science. Vol.2, No7, ,

MR inom strålterapi forskning i framkant och vision Dose painting och Adaption. Tufve Nyholm

MR inom strålterapi forskning i framkant och vision Dose painting och Adaption. Tufve Nyholm MR inom strålterapi forskning i framkant och vision Dose painting och Adaption Tufve Nyholm Cancer behandling Läkemedel Kirurgi Strålterapi System behandling Lokal binär behandling Lokal stokastisk behandling

Läs mer

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 1 Medical Engineering Medicinsk teknik Programansvarig: Mats Nilsson mats@sth.kth.se 08 790 48 62 Akademiskt ansvarig: Professor Kaj Lindecrantz

Läs mer

Johan Nordgren, Andreas Matussek, Ann Mattsson, Lennart Svensson, Per-Eric Lindgren Division of Medical Microbiology/Molecular Virology Department of

Johan Nordgren, Andreas Matussek, Ann Mattsson, Lennart Svensson, Per-Eric Lindgren Division of Medical Microbiology/Molecular Virology Department of Johan Nordgren, Andreas Matussek, Ann Mattsson, Lennart Svensson, Per-Eric Lindgren Division of Medical Microbiology/Molecular Virology Department of Clinical and Experimental Medicine Vinterkräksjukan

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och fysisk. Verksamhetsrapport 2000-2009. 10 år med CMTF!

Centrum för medicinsk teknik och fysisk. Verksamhetsrapport 2000-2009. 10 år med CMTF! Centrum för medicinsk teknik och fysisk Verksamhetsrapport 2000-2009 10 år med CMTF! Innehåll 3 Forskning som leder till nya produkter och tillväxt 4 Metoder för att detektera och lokalisera prostatacancer

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling.

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling. PROTOKOLL LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Dekanus Närvarande: Ulf Nilsson dekanus Ingela Wiklund föredragande Maria Boberg sekr 1 Särskild behörighet för masterprogram

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Examensarbeten inom tillämpad medicinsk bildanalys

Examensarbeten inom tillämpad medicinsk bildanalys Examensarbeten inom tillämpad medicinsk bildanalys [Lund 2010-10-28] Detta dokument beskriver förslag till tänkbara examensarbeten vid Hjärt-MR gruppen i samarbete med Matematik Centrum. Det skall endast

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

1 Särskild behörighet Masterprogram (Till Studiehandboken 2017) Dnr LiU

1 Särskild behörighet Masterprogram (Till Studiehandboken 2017) Dnr LiU PROTOKOLL Delegationsbeslut FST del 2016-061 1(1) Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Delegationsbeslut Närvarande: Ulf Nilsson Kia Ölvander Maria Boberg dekanus föredragande sekreterare 1 Särskild

Läs mer

UVIS. Ett nationellt center för avbildning med tyngdpunkt inom translationell medicin. Jan Grawé. Uppsala Universitet

UVIS. Ett nationellt center för avbildning med tyngdpunkt inom translationell medicin. Jan Grawé. Uppsala Universitet UVIS Ett nationellt center för avbildning med tyngdpunkt inom translationell medicin Jan Grawé Rudbecklaboratoriet b t Uppsala Universitet Science For Life Laboratory (SciLifeLab) En satsning på storskalig

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

Kursbeskrivning 1. Utbildningens titel. 2. Ämnesområde. 3. Kort sammanfattning av utbildningen. 4. Målgrupp. 5. Program

Kursbeskrivning 1. Utbildningens titel. 2. Ämnesområde. 3. Kort sammanfattning av utbildningen. 4. Målgrupp. 5. Program Kursbeskrivning 1. Utbildningens titel Magnetisk resonansrelaxation in-vivo 2. Ämnesområde Medicinsk radiofysik Magnetresonansfysik 3. Kort sammanfattning av utbildningen Kursen syftar till att på ett

Läs mer

EN INTRODUKTION TILL LIDDS Monica Wallter, VD. Erik Pensers Bolagsdag Stockholm, 21 maj 2015

EN INTRODUKTION TILL LIDDS Monica Wallter, VD. Erik Pensers Bolagsdag Stockholm, 21 maj 2015 EN INTRODUKTION TILL LIDDS Monica Wallter, VD Erik Pensers Bolagsdag Stockholm, 21 maj 2015 LIDDS I KORTHET LIDDS in brief LIDDS AB (publ) Local Intelligent Drug Delivery System listat på Nasdaq First

Läs mer

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen / har avlagt Civilingenjörsexamen has been awarded the Degree of Master of Science in Engineering utfärdat/issued 1 april 2010 av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH by the President of the Royal

Läs mer

Wearable sensors in smart textiles

Wearable sensors in smart textiles Wearable sensors in smart textiles Kristina Malmgren Professor in Neurology Institute of Neuroscience and Physiology Sahlgrenska Academy Gothenburg University wearitmed Stiftelsen för Strategisk Forskning

Läs mer

Är genetiken på väg att bota diabetes?

Är genetiken på väg att bota diabetes? Är genetiken på väg att bota diabetes? Simon Eklöv Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet. Under början

Läs mer

Bone Scan Index (BSI) med skelettscintigrafi. Mariana Reza, MD, PhD Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS Malmö och LU Lund

Bone Scan Index (BSI) med skelettscintigrafi. Mariana Reza, MD, PhD Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS Malmö och LU Lund Bone Scan Index (BSI) med skelettscintigrafi Mariana Reza, MD, PhD Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS Malmö och LU Lund Syftet med forskningsprojekt om BSI hos patienter med prostatacancer (PC)

Läs mer

Wearable sensors in smart textiles

Wearable sensors in smart textiles THE SAHLGRENSKA ACADEMY Wearable sensors in smart textiles Margit Alt Murphy PhD, postdoc Institute of Neuroscience and Physiology Sahlgrenska Academy Gothenburg University Bärbara sensorer vid utredning

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

CTO-PCI. Evidens, indikation, teknik. Regionmöte Kalmar, Georgios Panayi, Kardiologiska Kliniken, US Linköping

CTO-PCI. Evidens, indikation, teknik. Regionmöte Kalmar, Georgios Panayi, Kardiologiska Kliniken, US Linköping CTO-PCI Evidens, indikation, teknik Regionmöte Kalmar, 2017-03-22 Georgios Panayi, Kardiologiska Kliniken, US Linköping CTO-PCI Evidens Indikationer Teknik 2 CTO-definition och prevalens ockluderat koronart

Läs mer

Curriculum Vitae Per Magnus Gunnar Jonsson Personnummer: 52xxxx-xx9x

Curriculum Vitae Per Magnus Gunnar Jonsson Personnummer: 52xxxx-xx9x Curriculum vitae Per Jonsson March 14, 2016 1(5) Curriculum Vitae Per Magnus Gunnar Jonsson Personnummer: 52xxxx-xx9x Arbete: Per Jonsson Arbets- och miljömedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset 405

Läs mer

Monte Carlo. David Minarik Strålningsfysik SUS, Malmö

Monte Carlo. David Minarik Strålningsfysik SUS, Malmö Monte Carlo David Minarik Strålningsfysik SUS, Malmö Hur beräkna värdet av Pi? Arean av kvadraten: A k = d^2 y Arean av cirkeln: Pi = A c /A k *4 Kasta ett par tärningar. A c = (d/2)^2*pi d Bestäm x- och

Läs mer

Analys av Dieselavgaspartiklar/dieselrök

Analys av Dieselavgaspartiklar/dieselrök Analys av Dieselavgaspartiklar/dieselrök i arbetsmiljö Anna Wallén Stockholms Universitet Diesel particles sampled from an exhaust pipe examined by electron microscopy. Single carbonaceous ultrafine particles

Läs mer

Medicinsk Informatik VT 2005

Medicinsk Informatik VT 2005 Medicinsk Informatik VT 2005 Introduktion till Medicinsk Informatik Informationsteknologi Teknikgrad Information technology Datavetenskap Computer science Systemvetenskap System analysis and design Informatik

Läs mer

Föreskrift om MR. konsekvenser

Föreskrift om MR. konsekvenser Föreskrift om MR konsekvenser Professor Peter Lundberg (peter.lundberg@liu.se) Radiofysik/MR-fysik Universitetssjukhuset i Linköping, CMIV & Linköpings Universitet September 2017 Tack till Steven Keevil,

Läs mer

AroCell AB. Årsstämma. 18 maj 2016

AroCell AB. Årsstämma. 18 maj 2016 AroCell AB Årsstämma 18 maj 2016 MÄTER VAD SOM ÄR VIKTIGAST! TK 210 ELISA En Känslig och Specifik Biomarkör för Celltillväxt och Cellomsättning ATT FÖRBÄTTRA BESLUT UNDER CANCERBEHANDLING Individualiserade

Läs mer

Äldre kvinnor och bröstcancer

Äldre kvinnor och bröstcancer Äldre kvinnor och bröstcancer Det finns 674 000 kvinnor som är 70 år eller äldre i Sverige. Varje år får runt 2 330 kvinnor över 70 år diagnosen bröstcancer, det är 45 kvinnor i veckan. De får sin bröstcancer

Läs mer

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Lägesrapport 2015 En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Maj 2015 Förord Politiker och allmänhet är överens om att Sverige ska vara ett kunskapsland och att forskning

Läs mer

Namn Inst Belopp Källa Delområde

Namn Inst Belopp Källa Delområde Namn Inst Belopp Källa Delområde Ulf Ahlgren UCMM 128 367 Insamlingsstiftelsen Allmän del Clas Ahlm Klinisk mikrobiologi 25 673 Insamlingsstiftelsen Medicinsk forskning Peter Andersen Farmakologi o klin

Läs mer

LIST: Linköpings Initiativ inom Livsvetenskapernas Teknologier. Avtryck NovaMedTech och LIST Elevator Pitch. Konsert & Kongress, Linköping, 7 maj 2014

LIST: Linköpings Initiativ inom Livsvetenskapernas Teknologier. Avtryck NovaMedTech och LIST Elevator Pitch. Konsert & Kongress, Linköping, 7 maj 2014 LIST: Linköpings Initiativ inom Livsvetenskapernas Teknologier Avtryck NovaMedTech och LIST Elevator Pitch Konsert & Kongress, Linköping, 7 maj 2014 9.00-10.10 Projektpresentationer, moderator Per Ask

Läs mer

Visualisering av osynliga risker

Visualisering av osynliga risker Visualisering av osynliga risker optimering av strålskydd för säkrare arbetsmiljö Viktor Sandblom 1,2, Hans Rystedt 3, Anja Almén 1, Magnus Båth 1,2, Åsa Mäkitalo 3, Karin Zachrisson 4, Kajsa Lindberg

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 juni 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Jun/12 x 10 6 Oct/12 Feb/13 Jun/13

Läs mer

Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång?

Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång? OMT/FYIM Kongress/Årsmöte 20-21 mars 2015 Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång? Tommy Lundberg Karolinska Institutet Acknowledgements Inst. för hälsovetenskap, Mittuniversitetet

Läs mer

Allergenfri luft i andningszonen nattetid

Allergenfri luft i andningszonen nattetid Allergenfri luft i andningszonen nattetid Christophe Pedroletti MD, PhD Verksamhetschef Pediatrik Akademiska Barnsjukhuset Bindningar och jäv Publikation av de första två studierna på tekniken. Ekonomiskt

Läs mer

LifeAssays idag Mars Anders Ingvarsson (CEO)

LifeAssays idag Mars Anders Ingvarsson (CEO) LifeAssays idag Mars 2016 Anders Ingvarsson (CEO) Om LifeAssays Anders Norling, Styrelsens Ordförande i LifeAssays LifeAssays är något så unikt som ett svenskt företag inom veterinär diagnostik. Baserat

Läs mer

Laserskanning för bättre beslut i skogsbruket - nu eller i framtiden?

Laserskanning för bättre beslut i skogsbruket - nu eller i framtiden? Laserskanning för bättre beslut i skogsbruket - nu eller i framtiden? Johan Holmgren SkogsGIS 9-10 april 2014 Foto: Lee Shand Laserskanner: TopEye, BLOM Vilken information kan vi få? http://commons.wikimedia.org/wiki/file:airborne_laser_scanning_discrete_echo_and_full_waveform_signal_comparison.svg

Läs mer

Öresundsbron, Max IV och ESS

Öresundsbron, Max IV och ESS Öresundsbron, Max IV och ESS ESS och MAX IV Ett världsledande centrum för materialforskning och life science Sven Landelius Styrelsens ordförande European Spallation Source ESS AB How are these people

Läs mer

Projektresultat DIG IN. DIGitaliserat VälbefINnande 2016-03-09 Sandra Mattsson, Jeton Partini och Åsa Fast-Berglund

Projektresultat DIG IN. DIGitaliserat VälbefINnande 2016-03-09 Sandra Mattsson, Jeton Partini och Åsa Fast-Berglund Projektresultat DIG IN DIGitaliserat VälbefINnande 2016-03-09 Sandra Mattsson, Jeton Partini och Åsa Fast-Berglund ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA Energimyndigheten och Formas.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Strokecentrum Väst Om stroke Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke I Västra Götaland cirka 5 000 fall varje år Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Appendix IV Granskningsmall och dataextraktion för interventionsstudier

Appendix IV Granskningsmall och dataextraktion för interventionsstudier Appendix IV Granskningsmall och dataextraktion för interventionsstudier APPENDIX IV GRANSKNINGSMALL OCH DATAEXTRAKTION FÖR INTERVENTIONSSTUDIER 367 Kariesprevention SBU Första författare:... Titel:...

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Biologisk fysik

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Biologisk fysik Studieplan för utbildning på forskarnivå Biologisk fysik Skolan för Teknikvetenskap Skolan för Informations- och Kommunikationsteknik Skolan för Datavetenskap och Kommunikation Nationella föreskrifter

Läs mer

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin En utskrift från Dagens Nyheter, 2016 03 24 21:32 Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/debatt/forskningen maste inriktas pa individanpassad medicin/ DN Debatt Forskningen måste inriktas på individanpassad

Läs mer

Permanentmagnetiserade generatorer för vindkraftverk

Permanentmagnetiserade generatorer för vindkraftverk Permanentmagnetiserade generatorer för vindkraftverk Sandra Eriksson Docent, Universitetslektor Avdelningen för Elektricitetslära Institutionen för Teknikvetenskaper Uppsala Universitet Projektering &

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Simulering av brand i Virtual Reality

Simulering av brand i Virtual Reality Simulering av brand i Virtual Reality Bakgrund Användningen av virtual reality (VR, virtuell verklighet) som ett forskningsverktyg inom brandteknik och utrymning har på senare tid visat sig vara mycket

Läs mer

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis Avhandlingen försvarades den 28 nov 2014 Hamed Rezaei MD. PhD. Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

Referat från IRUG Barcelona mars. 10 th Biennial International Conference of the Infrared and Raman Users Group

Referat från IRUG Barcelona mars. 10 th Biennial International Conference of the Infrared and Raman Users Group Referat från IRUG10 2012 Barcelona 28-31 mars 10 th Biennial International Conference of the Infrared and Raman Users Group Referat från IRUG10 2012 2 IRUG10 2012 10 th Biennial International Conference

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Att ge en muntlig presentation

Att ge en muntlig presentation Att ge en muntlig presentation För vem? Personer väl insatta i ämnesområdet, kollegor. Allmänheten. Journalist. Vilka hjälpmedel, vilken typ av AV-utrustning? Traditionell tavla/whiteboard. Powerpoint

Läs mer

Studera krafterna som påverkar höften. Studerar och förbättrar nya protesdesigner. Funktion och överlevnad av proteser

Studera krafterna som påverkar höften. Studerar och förbättrar nya protesdesigner. Funktion och överlevnad av proteser Studera krafterna som påverkar höften Studerar och förbättrar nya protesdesigner Funktion och överlevnad av proteser In-vivo, in-vitro och matmatiska studier Historiskt intresse (Wolff & Pauwels) Ball

Läs mer

New approach to treat bacterial infection. Redeye Investor Forum, 26 februari, 2013 Ulf Boberg, CEO

New approach to treat bacterial infection. Redeye Investor Forum, 26 februari, 2013 Ulf Boberg, CEO New approach to treat bacterial infection Redeye Investor Forum, 26 februari, 2013 Ulf Boberg, CEO Spridningen av an,bio,karesistenta bakterier fortsä4er. Under 2011 ökade MRSA med 19% och antalet ESBL-

Läs mer

Processimulering --- I teori och i praktik

Processimulering --- I teori och i praktik Processimulering --- I teori och i praktik Bernt Nilsson, LTH 1 Kursen Processimulering Avancerad kurs på 7,5 hp Jan-mars, årskurs 4 En av studenternas sista kurs (innan Xjobb) (15 hp oblig. projektering

Läs mer

Guidelines för radiojodbehandling. Cecilia Hindorf Strålningsfysik, Isotopterapi SUS Lund

Guidelines för radiojodbehandling. Cecilia Hindorf Strålningsfysik, Isotopterapi SUS Lund Guidelines för radiojodbehandling Cecilia Hindorf Strålningsfysik, Isotopterapi SUS Lund Nya strålbehandlingshuset, SUS Lund Extern strålbehandling Brachyterapi Isotopterapi Dosplanering (CT, MR) Behandling

Läs mer

Kompetensnav, inbyggda system

Kompetensnav, inbyggda system Kompetensnav, inbyggda system Finansieras av det Strategiska Innovationsprogrammet för Smartare Elektroniksystem (Vinnova/Energimyndigheten/Formas), Kompetensnav 2015 Malmö 9/11 2016 Ulf Bodin Biträdande

Läs mer

Refraktion efter kataraktkirurgi. Anders Behndig ProfessorInst. för Klinisk Vetenskap/OftalmiatrikUmeå Universitet

Refraktion efter kataraktkirurgi. Anders Behndig ProfessorInst. för Klinisk Vetenskap/OftalmiatrikUmeå Universitet Anders Behndig ProfessorInst. för Klinisk Vetenskap/OftalmiatrikUmeå Universitet 1 Bakgrund-I Refraktion efter kataraktkirurgi Data från NCR 1. Aiming for emmetropia after cataract surgery: Swedish National

Läs mer

Gift med Ylva Härdig och i familjen finns även barnen

Gift med Ylva Härdig och i familjen finns även barnen CURRICULUM VITAE Namn: Familj: Bjarne Madsen Härdig Gift med Ylva Härdig och i familjen finns även barnen Födelsedata: 16 april, 1966 Johanna 13 år, Oda 8 år och Lukas 3,5 år. Födelseort: Trollhättan,

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 maj 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Apr/12 x 10 6 Aug/12 Dec/12 Apr/13

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits

MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013 Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013 Studenter vid sjuksköterskeprogrammet, termin 6, presenterar sina examensarbeten 09.00 Inledning av Professor Siv Söderberg i

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 augusti 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 x 10 6 Jul 1350 Aug 1590 Sep 1770

Läs mer

RÄTT DOS PÅ RÄTT PLATS VARJE GÅNG

RÄTT DOS PÅ RÄTT PLATS VARJE GÅNG RÄTT DOS PÅ RÄTT PLATS VARJE GÅNG Jörgen Olofsson Radiofysiska laboratoriet, Norrlands Universitetssjukhus (NUS), Umeå Institutionen för Strålningsvetenskaper - Radiofysik, Umeå Universitet Geotaggning

Läs mer

Tentamen 12/ Medicinsk Teknik Fördjupningskurs Implantat och biomaterial, 7E1112 (KTH), MTF003 (KI)

Tentamen 12/ Medicinsk Teknik Fördjupningskurs Implantat och biomaterial, 7E1112 (KTH), MTF003 (KI) Tentamen 12/3 2003 0900-1300 Medicinsk Teknik Fördjupningskurs Implantat och biomaterial, 7E1112 (KTH), MTF003 (KI) You may answer in Swedish or English. Namn:... Personnummer:.. Poäng:... Betyg:... Rättat

Läs mer

HAGOS. Frågeformulär om höft- och/eller ljumskproblem

HAGOS. Frågeformulär om höft- och/eller ljumskproblem HAGOS Frågeformulär om höft- och/eller ljumskproblem Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc DOI 10.1007/s00167-013-2721-7 H I P Cross-cultural adaptation to Swedish and validation of the Copenhagen Hip and

Läs mer

Kvalitativ rörelseanalys. Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik. Biomekanik. Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Kvalitativ rörelseanalys. Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik. Biomekanik. Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Rörelseanalys och biomekanik Wim Grooten Innehåll Kvalitativ rörelseanalys Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik Biomekanik Rörelseanalys Kvalitativ

Läs mer

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012 Open Access på Chalmers SFIS höstkonferens 2012 Kort om Chalmers Två campus - Johanneberg och Lindholmen C:a 1800 lärare och forskare C:a 1100 forskarstuderande C:a 12000 studenter 17 institutioner En

Läs mer

Spännkabelworkshop 2013-11-12. Tillståndskontroll (OFP) Peter Ulriksen, Lunds Tekniska Högskola 046-222 89 91 peter.ulriksen@tg.lth.

Spännkabelworkshop 2013-11-12. Tillståndskontroll (OFP) Peter Ulriksen, Lunds Tekniska Högskola 046-222 89 91 peter.ulriksen@tg.lth. Spännkabelworkshop 2013-11-12 Tillståndskontroll (OFP) Peter Ulriksen, Lunds Tekniska Högskola 046-222 89 91 peter.ulriksen@tg.lth.se Några problem att lösa: -Lokalisering i av spännkabelrörs exakta läge

Läs mer

UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET. Cecilia Gullberg Anette Persson Stache

UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET. Cecilia Gullberg Anette Persson Stache UU Innovation FÅR SAMARBETEN ATT VÄXA; IDÉER ATT BLI VERKLIGHET Cecilia Gullberg Anette Persson Stache Innehåll Uppsala universitet och UU Innovation Konceptet AIMday Exempel Fördelar och resultat Kommande

Läs mer

Svenske erfaringer med kvalitetsudvikling vha. patientrapporterede oplysninger

Svenske erfaringer med kvalitetsudvikling vha. patientrapporterede oplysninger Svenske erfaringer med kvalitetsudvikling vha. patientrapporterede oplysninger MATS LUNDSTRÖM PROF. EM. RC SYD/EYENET SWEDEN, BLEKINGESJUKHUSET, KARLSKRONA, SVERIGE Innehåll Varför använda PROM? Krav på

Läs mer

Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet

Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet IEA PVPS Task 13 Nätverk: guest.stockholm.se kod: BGkaukZ9 International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme

Läs mer

Hur stor blir fosterdosen om en medvetslös gravid kvinna genomgår datortomografiundersökningar av huvud, thorax och buk?

Hur stor blir fosterdosen om en medvetslös gravid kvinna genomgår datortomografiundersökningar av huvud, thorax och buk? Utredning, del i SK-kursen Medicinsk strålningsfysik, teknik och strålskydd i Linköping 7-11 okt 2013 Kristina Lind och Karin Höeg Dembrower Danderyds Sjukhus Stockholm Hur stor blir fosterdosen om en

Läs mer

Från N 1-kriteriet till en planering och drift av kraftnätet, grundad på sannolikheter

Från N 1-kriteriet till en planering och drift av kraftnätet, grundad på sannolikheter Från N 1-kriteriet till en planering och drift av kraftnätet, grundad på sannolikheter Gothia Power jubileumsseminarium den 19 november Liisa Haarla Aalto Universitet / Fingrid Oyj Innehållet N 1 kriteriet

Läs mer

XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning

XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning PRODUKTINFORMATION XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning Det är ett komplement till kalorisnål kost och anpassad träning som ser till att patientens egen insats gör större skillnad

Läs mer

KTH Royal Institute of Technology

KTH Royal Institute of Technology Ny teknik för kvalitetssäkring av utmattningsbelastade svetsade konstruktioner Thomas Holmstrand Instutitionen för Farkost och Flyg Forskargrupp Design och tillverkning av svetsade konstruktioner Senior

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Masterprogram, medicinsk teknik Master's Programme, Medical Engineering, 120 credits 120,0 högskolepoäng

Masterprogram, medicinsk teknik Master's Programme, Medical Engineering, 120 credits 120,0 högskolepoäng Utbildningsplan Masterprogram, medicinsk teknik Master's Programme, Medical Engineering, 120 credits 120,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT11. Utbildningens mål Utbildningsplanen

Läs mer

Validering av data för energimätning

Validering av data för energimätning Validering av data för energimätning Fredrik Sandin EISLAB, Luleå tekniska universitet Fjärrvärmedagarna, Borlänge, April 2013 Projektdeltagare EISLAB vid Luleå tekniska universitet Jerker Delsing, Blerim

Läs mer

SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025

SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025 SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Agneta Lindegård Andersson Med dr, Utvecklingsledare Institutet för Stressmedicin Göteborg Lite bakgrund.. 29 % av Sveriges

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Vårens utskick Fall 1 och 2

Vårens utskick Fall 1 och 2 Vårens utskick Fall 1 och 2 ALF användarmöte ht 2015 Anette Rickenlund Utskick våren 2015 Fall 1 REMISS: En 50-årig kvinna som abladerats pga supraventrikulär takykardi. Remiss är skickat till fysiologkliniken

Läs mer

Övervakning av vegetation med lågupplösande satellitdata

Övervakning av vegetation med lågupplösande satellitdata Övervakning av vegetation med lågupplösande satellitdata Lars Eklundh Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemanalys Lågupplösande satellitdata NOAA AVHRR: dagliga data 1-5 km 5 våglängsband 1982

Läs mer

Registerbaserade PROM-studier

Registerbaserade PROM-studier Registerbaserade PROM-studier MATS LUNDSTRÖM RC SYD KARLSKRONA NATIONELLA KATARAKTREGISTRET Vad kan ett sjukdomsspecifikt PROM tillföra som vi inte vet från kliniska data? Vi är benägna att behandla organ,

Läs mer

VÄRMELASTER FRÅN TERMISK STRÅLNING I ROSTERPANNOR HENRIK HOFGREN

VÄRMELASTER FRÅN TERMISK STRÅLNING I ROSTERPANNOR HENRIK HOFGREN VÄRMELASTER FRÅN TERMISK STRÅLNING I ROSTERPANNOR HENRIK HOFGREN Ett samarbete mellan: Publikationer H. Hofgren et. al Measurements of some characteristics of thermal radiation in a 400 kw grate fired

Läs mer

Forskningen vid Polymera material och kompositer, Material och tillverkningsteknik, Chalmers. Antal Boldizar

Forskningen vid Polymera material och kompositer, Material och tillverkningsteknik, Chalmers. Antal Boldizar Forskningen vid Polymera material och kompositer, Material och tillverkningsteknik, Chalmers Antal Boldizar Forskargruppens verksamhet Avser allmänt sambandet Materialkomposition Tillverkning Struktur

Läs mer

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro Karin Manhem Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Överlevnad Blodtryck Överlevnad NEJ Blodtryck Överlevnad Blodtryck Blodtryck och

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar Stockholm Corporate Finance Life Science dag, 2013-03-13 Jacques Näsström, VD, Apotekare, Fil Dr, MBA PledPharma i korthet

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

Utvärdering av onkologisk behandling. Anders Sundin Prof. Öl. Radiologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset

Utvärdering av onkologisk behandling. Anders Sundin Prof. Öl. Radiologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset Utvärdering av onkologisk behandling Anders Sundin Prof. Öl. Radiologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset Bakgrund Kunskap om monitorering av onkologisk behandling är viktig eftersom:

Läs mer

Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound

Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound Studie I-IV I. Increased carotid intima thickness and decreased media thickness

Läs mer