Centrum för medicinsk teknik och fysik Verksamhetsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrum för medicinsk teknik och fysik Verksamhetsrapport 2010-2013"

Transkript

1 Centrum för medicinsk teknik och fysik Verksamhetsrapport

2 Adaptiv bildoptimerad cancerbehandling med utveckling av MRI-metoder - produktutvecklingsfasen 4 Aerosolers transport i lungor 4 Anpassning och kommersialisering av en portabel utrustning för mätning och analys av kroppsrörelser (AnyMo) 5 Biomekaniska markörer för detektering av prostatacancer med resonanssensorinstrument BIOsensorer för LäkemedelsANalys; BIOLAN 5 6 Innehåll Den Seende Rullstolen (3DSVB fas 2) 6 Diagnostik av prostatacancer Hjärnans tryck- och flödesdynamik High-resolution MRI for measuring eye blood flow rate Utveckling av Biostokastiska Metoder för Analys av Spatio-temporala Signaler Metodutveckling för strokeforskning hur kan vi studera nervcellers försvarsmekanismer under syrebrist? Identifikation och analys medelst optisk pincett av pilicider för reducering av vidhäftningsförmåga hos bakterier 8 Orthopaedic materials and Biotribology metal-on-metal (MOM) & Polymer-onmetal (PoM) Implants 12 Medicinsk teknik inom neurovetenskap: Bestämning av likvorrummets hydrodynamiska egenskaper 9 Syntetisk Skelett-MR Taktile Video för Intelligenta Rullstolar Modeller och mätmetoder för bestämning av ögats biomekanik, Fas II 9 Förbättrade metoder för ultraljudsbaserad hjärtdiagnostik 13 Ny multimodal fotoakustisk sensorteknik för samtidig 2D-avbildning och mätning av blodflödeshastighet i vävnad Multispektrala mätningar av cellförändringar i vävnad med piezoelektriska resonanssensorer Utveckling av den patientnära miljön vid strålbehandling Utveckling av ett personligt hälsosystem för patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom Opto-akustisk 3D-avbildning av vävnad Konceptet telerehabilitering 15 CMTF i omvärlden 16 Publikationer och patent 18 Organisation och finansiering 30 2 Centrum för medicinsk teknik och fysik Genom Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, vill Umeå universitet och Luleå tekniska universitet vara med och leda den snabba utvecklingen av det tvärvetenskapliga forskningsfältet Medicinsk teknik. Detta genom att samordna och förstärka excellent forskning i norra Sverige. Samverkan sker med bland annat landstingen i Norroch Västerbotten samt med näringslivet. Slutmålet är metoder, produkter och tjänster för effektivare, bättre och säkrare hälsovård. CMTFs forskningsresultat kan vidareförädlas av CMTF Affärsutveckling AB. Det är ett företag som kommersialiserar akademisk forskning genom utveckling av medicinsktekniska produkter och tjänster riktade till branscher inom den globala hälso- och sjukvården. Företaget ägs bland annat av forskare inom CMTF och har medverkat till tre bolagsbildningar och flera av CMTFs forskningsresultat är under kommersiell utveckling.

3 Sammantaget så gör detta att jag med tillförsikt ser fram emot ytterligare framgångsrika år för CMTF! CMTF en respekterad aktör CMTF har vid det här laget bedrivit sin framsynta forskning i snart 15 år sedan starten och under de senaste fyra åren har verksamheten expanderat med samma stora framgång som under de första tio åren. I dag drivs ett 25-tal välskötta projekt vid både Umeå universitet och Luleå tekniska universitet (LTU har varit en part sedan 2007), vilket i hög grad bidrar till utvecklingen av det medicintekniska området. Om vi summerar de senaste fyra årens utveckling så kan vi räkna in fler än 103 vetenskapliga publikationer, 12 doktorsavhandlingar och 12 patent för att bara ge några exempel på resultat från den excellenta forskningen. CMTF har också etablerat sig som en välkänd och respekterad aktör på både den nationella och internationella forskningsarenan, något som inte minst kommer till uttryck genom de många inbjudningar till konferenser och erbjudanden om samarbete som våra välrenommerade forskare får. En annan viktig aspekt med verksamheten är att den bedrivs av forskare som även är verksamma som lärare i kurser som Umeå universitet och Luleå tekniska universitet kan erbjuda sina studenter. Det innebär att de i sin examen får med sig de senaste rönen, vilket i sin tur kan omsättas i metoder, produkter och tjänster för effektivare, bättre och säkrare hälsovård. Under senaste året har två workshops genomförts inom CMTF där pågående projekt har presenterats och inriktningen mot år 2020 har stakats ut. Ett speciellt fokus har varit på EUs satsning Horizon 2020 och möjligheterna till finansiering därifrån. Nyligen har också första steget i en nationell agenda för medicinsk teknik beviljats av VINNOVA. Sammantaget så gör detta att jag med tillförsikt ser fram emot ytterligare framgångsrika år för CMTF! Erik Höglund, prorektor vid Luleå tekniska universitet och styrelseordförande i CMTF 3

4 PROJEKT Adaptiv bildoptimerad cancerbehandling med utveckling av MRI-metoder - produktutvecklingsfasen Mikael Karlsson, Strålningsvetenskaper, Thomas Asklund, Tufve Nyholm, Anders Garpebring, Ida Häggström, Patrik Brynolfsson, alla vid Strålningsvetenskaper, Modern teknik för bildanalys i kombination med MRI-tekniker kan idag leverera information som ger nya möjligheter att visualisera patienters biologi och därmed lokalisera resistenta delar av tumörer som inte svarar på en påbörjad behandling. Den övergripande målsättningen med projektet är att skapa ett bildanalysverktyg som kan användas av läkare vid onkologiska kliniker för att bättre styra cancerbehandling vilket ökar möjligheten att ge varje patient en individuellt anpassad behandling. Med en sådan bildstyrd strålbehandling kan mer aggressiv behandling användas mot resistenta delar av tumören samtidigt som riskerna för biverkningar hos känsliga patienter kan förebyggas. Forskningen bedrivs på patienter under forskningsetiska tillstånd. Aerosolers transport i lungor Hans Åkerstedt, Teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska univ. Elise Holmstedt, Staffan Lundström, Per Gren, alla vid Teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska univ. Studier av hur partiklar rör sig i människans andningsvägar är av stor betydelse för att analysera hur potentiellt hälsofarliga material sprids i lungan och för att designa metoder för att tillföra läkemedel via aerosol-teknik. Projektet syftar till att ge uppslag till design av nya speciella filter som tar hand om de giftiga partiklarna såväl som metoder att på ett optimalt sätt tillföra människokroppen mediciner i form av aerosoler. 4

5 PROJEKT Anpassning och kommersialisering av en portabel utrustning för mätning och analys av kroppsrörelser (AnyMo) Ronnie Lundström, Folkhälsa och klinisk medicin, Helena Grip, Samhällsmedicin och rehabilitering, Fredrik Öhberg, Strålningsvetenskaper, Urban Edström och Ola Gustavsson, båda vid Medicinsk Teknik-FoU, Norrlands universitetsjukhus Rörelseanalys är nödvändigt vid bedömningen, behandling och uppföljning av sjukdomar som påverkar vår rörelseförmåga. Idag görs denna analys visuellt, med enkla verktyg eller i kliniska rörelselaboratorier. Problemet med laboratorierna är att de är få till antal, dyra i inköp och drift, kräver installation i ett fast utrymme samt att det krävs särskilt utbildad personal för att genomföra såväl mätningar som analys. Projektet syftar till en anpassning och kommersialisering av en portabel, lättanvänd och kostnadseffektiv utrustning för mätning och analys av kroppsrörelser i olika kliniska sammanhang. Biomekaniska markörer för detektering av prostatacancer med resonanssensorinstrument Ville Jalkanen, Tillämpad teknik och fysik, Britt Andersson, Olof Lindahl, Anders Åstrand, alla vid Tillämpad fysik och elektronik, Morgan Nyberg, Teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska univ. Anders Bergh, Medicinsk biovetenskap, Börje Ljungberg, Urologi, Umeå univ. Prostatacancer är den vanligaste cancertypen hos män i västvärlden. De metoder som används idag för att diagnostisera prostatacancer har dock begränsningar och är inte helt tillförlitliga. Ofta fungerar de endast som en indikator för vidare undersökning. Projektet syftar till att utveckla nya instrument som använder resonanssensorteknik i kombination med ultraljud för att mer tillförlitligt upptäcka prostatacancer. Därmed kan bättre diagnostik ställas för vår vanligaste cancersjukdom. 5

6 PROJEKT BIOsensorer för LäkemedelsANalys; BIOLAN Britta Lindholm-Sethson, Kemiska institutionen, Umeå univ. Solomon Tesfalidet, Kemiska institutionen, Vid cellgiftsbehandling är det av yttersta vikt att läkemedelsnivån i blodet varken är för hög eller för låg. I dag ger man patienterna den högsta dos som de kan tåla och hoppas att det räcker för att ta bort all cancer. De metoder som används idag för att mäta nivån av läkemedel har dock brister, de är tidsödande och fungerar inte i realtid. Projektet syftar till att utveckla en så kallad opto-impedimetrisk multisensor som registrerar läkemedelsnivån med både optik och elektrokemi, och där resultatet kan ges i realtid med hjälp av multivariat kalibrering vid sängkanten. Den opto-impedimetriska sensorn skall användas i framtiden för att möjliggöra individuell inställning av rätt nivå på läkemedlet för att förbättra överlevnadsgraden hos cancerpatienter. Den Seende Rullstolen (3DSVB fas 2) Kalevi Hyyppä, System- och rymdteknik, Luleå teknikska univ. Håkan Fredriksson, Jan van Deventer, Daniel Innala Ahlmark, alla System- och rymdteknik, Luleå tekniska univ. Projektet syftar till att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning, som inte själva har full förmåga att styra en rullstol, att ändå nyttja den. Sensorer på rullstolen upptäcker automatiskt hinder i omgivningen och ger därmed den rörelsehindrade hjälp med styrningen. En virtuell vit käpp som består av en haptisk robotarm kopplad till en laser som mäter avstånd till föremål i omgivningen har även tagits fram. Utifrån informationen skapas en 3D-bild som brukaren av den virtuella vita käppen kan känna på med robotarmen. 6

7 PROJEKT Diagnostik av prostatacancer Olof Lindahl, System- och rymdteknik, Luleå tekniska univ. och Strålningsvetenskaper, Kerstin Ramser, Morgan Nyberg, båda Teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska univ. Stefan Candefjord, Medicinsk teknik, Chalmers. Ville Jalkanen, Tillämpad fysik och elektronik, Anders Bergh, Medicinsk Biovetenskap, Börje Ljungberg, Kirurgisk och perioperativ vetenskap, Yoshinobu Murayama, College of Engineering, Nihon University, Japan. Prostatacancer har fått mycket uppmärksamhet då den är vanlig men svår att diagnostisera och behandla. Flera av de metoder som används brister i tillförlitlighet. Projektet syftar till att utveckla en kombinationssensor för att kunna lokalisera cancer i prostatan. Instrumentet kombinerar mätmetoderna Ramanspektroskopi och Resonanssensorteknik och förhoppningen är att det ska bli ett gott alternativ till vävnadsprover eller PSA-prov. Hjärnans tryck- och flödesdynamik Nina Sundström, Strålningsvetenskaper, Anders Eklund, Tomas Bäcklund, Göran Mannberg, Kennet Andersson, Sara Qvarlander, alla Strålningsvetenskaper, MT- FoU, Jan Malm, Farmakologi och klinisk neurovetenskap Sjukdomstillståndet hydrocefalus kan drabba såväl barn som vuxna och beror på störningar i cerebrospinalvätskan som förändrar tryck och flöde i hjärnan. Sjukdomen är en av få neurologiska sjukdomar som kan behandlas och i Sverige utförs årligen ca sex operationer per vuxna invånare genom att en så kallad likvorshunt opereras in för att minska trycket genom dränage mellan ventrikel och bukhåla. Projektet syftar till att implementera en ny metod för kliniskt bruk som kan mäta störningar i cerebrospinalvätskans dynamik, samt att utveckla metoder för att mäta specifika egenskaper i likvorsystemet bl a med hjälp av MR-kamera. Dessutom ska nya metoder utvecklas och utvärderas för att objektivt bedöma patienters gång- och balansförmåga samt bestämma förbättringsgrad efter behandling. 7

8 PROJEKT High-resolution MRI for measuring eye blood flow rate Khalid Ambarki, Strålningsvetenskaper, Anders Eklund, Per Hallberg, båda Strålningsvetenskaper, Idag finns ingen tillförlitlig metod för att mäta ögats blodflöde vilket är ett problem eftersom det finns tecken på att förändringar i ögats blodförsörjning kan bidra till ögonsjukdomar. Projektet syftar till att utveckla tekniker och metoder för att mäta och utvärdera flöden (ml/min) i ögats blodkärl som oftalmiska artären (diameter 1.5mm). Förhoppningen är att detta kan bidra till tidigare detektion och differentiering av ögonsjukdomar och även möjliggöra test och utvärdering av effektiviteten hos gamla och nya behandlingsmetoder. Identifikation och analys medelst optisk pincett av pilicider för reducering av vidhäftningsförmåga hos bakterier Ove Axner, Fysik, Jeanna Klinth, Narges Mortezaei, båda Fysik, För att hitta nya sätt att motverka antibiotikaresistenta bakterieinfektioner söker vi molekyler som kan hämma urinvägsinfekterande bakteriers vidhäftningsförmåga. Då bakteriers förmåga att motstå urinflöden beror på vidhäftningsorganellernas (pilis) biomekaniska egenskaper, speciellt deras förmåga att förlänga och dra ihop sig, söker vi molekyler som kan hämma detta (sk coilicider). Mha genetisk modifiering har fristående pilisubenheter skapats och immobiliserats på ett sensorchip. Genom ytplasmonresonans har ett antal peptider screenats för deras förmåga att binda till dessa pilisubenheter. En peptid som uppvisade en bestående bindning till subenheterna har hittats och betraktas nu som en potentiell coilicidkandidat. För att karaktärisera dess effekt på pilis funktion har denna studerats mha kraftmätande optiska pincett. Vi har funnit att denna peptid reducerar pilins vecklingskraft. Arbete pågår med att karaketerisera peptidens påverkan på bakteriers förmåga att motstå urinflöden. 8

9 PROJEKT Medicinsk teknik inom neurovetenskap: Bestämning av likvorrummets hydrodynamiska egenskaper Anders Eklund, Strålningsvetenskaper, Jan Malm, Lars-Owe Koskinen, Leleh Zarrinkoob, alla Farmakologi och klinisk neurovetenskap, Richard Birgander, Khalid Ambarki, Anders Wåhlin, Sara Qvarlander, Tora Dunås, alla Strålningsvetenskaper, Människans hjärna är innesluten i ett oeftergivligt kranium. Förutom hjärnans celler finns här blod och cerebrospinalvätska (CSF). Varje volymsökning av en av dessa komponenter måste kompenseras av en motsvarande minskning av någon av de andra. Med biofluidmekanik beskrivs dessa viktiga samband i termer av blodoch CSF-flöden, volymer och tryck. Hjärnans biofluiddynamik kan undersökas med hjälp av avancerad magnetkamerateknik som möjligör skattning av blod- och CSFflöden i kärl med diametrar ända ned till millimeterstorlek, men även med en infusionsapparatur som vi har utvecklat för att invasivt mäta trycket runt hjärnan och CSF- produktion/absorbtion. Det övergripande målet i detta projekt är att öka kunskapen kring hur hjärnans biofluiddynamik påverkar uppkomst och förlopp vid folksjukdomar som stroke, vaskulär demens, migrän, trombos i vensystemet och hydrocefalus. Vår forskargrupp är en unik multidisciplinär sammansättning av forskare. Förutom ingenjörer och fysiker ingår kliniskt verksamma neurologer, neuroradiologer och neurokirurger. Modeller och mätmetoder för bestämning av ögats biomekanik, Fas II Per Hallberg, Strålningsvetenskaper, Anders Eklund, Strålningsvetenskaper, Christina Lindén, Gauti Jóhannesson, båda Klinisk vetenskap, Mätning av ögontryck är viktigt vid diagnostisering av ögonsjukdomar som påverkar ögats hornhinna. I kliniskt bruk använder man sig ofta av indirekta mätmetoder med luftpuffar mot hornhinnan för att mäta ögats biomekanik. Metoden är dock till viss del ifrågasatt och därför finns det ett behov av nya mätmetoder. Detta projekt syftar till att utveckla mätmetoder för bestämning av ögats biomekanik med hjälp av resonanssensorer istället för luftpuffar. Målet är att projektet ska leda fram till algoritmer som implementerats och utvärderats i ett prototypinstrument för bestämning av hornhinnans biomekaniska egenskaper. 9

10 PROJEKT Ny multimodal fotoakustisk sensorteknik för samtidig 2D-avbildning och mätning av blodflödeshastighet i vävnad Torbjörn Löfqvist, System- och rymdteknik, Luleå tekniska univ. Erika Svanström, Tomas Linder, båda System- och rymdteknik, Luleå tekniska univ. Genom att i en och samma sensor kombinera ultraljudsteknik med fotoakustisk teknik kan styrkorna hos ultraljuds- och fotoakustisk teknik sammansmältas till en ny förbättrad teknik som ger både god upplösning och kontrast i avbildningarna. Projektet syftar till att utveckla ny multimodal mätteknik samt ge tillföra ytterligare funktionalitet genom att utvidga tekniken från 2D-avbildning till att även bestämma av blodflöde i vävnad. Multispektrala mätningar av cellförändringar i vävnad med piezoelektriska resonanssensorer Britt Andersson, Tillämpad fysik och elektronik, Ulf Jonsson, Ville Jalkanen, Anders Åstrand, alla Tillämpad fysik och elektronik, Olof Lindahl, Strålningsvetenskaper, Projektet syftar till att ge bättre förutsättningar för att med resonanssensorer upptäcka prostatacancer utan att göra ingrepp i patienten. Inom projektet undersöks hur piezoelektriska givare kan användas för att påvisa cellförändringar i mjuk vävnad, genom bl. a Finita elementmodelleringar samt mätningar på vävnadsfantomer och utopererade prostatavävnad med cancer. Slutmålet är en prototyp av en sensor som ger optimala förutsättningar vid vävnadsundersökningar för att på ett tillförlitligt sätt kunna diagnostisera cancer i prostatavävnad. 10

11 PROJEKT Utveckling av Biostokastiska Metoder för Analys av Spatio-temporala Signaler Jun Yu, Matematik och matematisk statistik, Nils Östlund, Medicinsk Teknik, Norrlands universitetsjukhus Jon Hauksson, Radiofysik, Norrlands universitetsjukhus Pia Löthgren, Biostokastikum, Sveriges Lantbruksuniv. Spatio-temporala signaler, signaler som tar hänsyn både till tids- och rumsaspekter, är svåra att analysera och har därför hittills varit ovanliga inom medicinska användningsområden. Men i takt med att spatio-temporala signaler blir allt mer förekommande ökar behovet av modeller som kan analysera den uppmätta informationen. Syftet med projektet är att utveckla stokastiska modeller och statistiska metoder som kan ge säkrare uppskattningar av de fysiologiska parametrar som kan fås från flera olika spatio-temporala signaler. Metodutveckling för strokeforskning hur kan vi studera nervcellers försvarsmekanismer under syrebrist? Kerstin Ramser, System- och rymdteknik., Luleå tekniska univ. Olof Lindahl, Nazanin Bitaraf, Ahmed Alrifaiy, Evgenya Malinina, alla System- och rymdteknik, Luleå tekniska univ. I Sverige drabbas var 17:e minut en person av stroke vilket kan leda till förlamning, nedsatt funktion av talförmågan och även sluta dödligt. Bortsett från personliga drabbningar ligger den uppskattade samhällskostnaden på 14 miljarder kronor per år vilket gör att det finns ett stort behov av att minimera strokerelaterade skador. Projektet syftar till att utveckla metoder för att undersöka hur enstaka nervceller i hjärnan reagerar då de utsätts för syrebrist. Detta för att undersöka kroppsegna försvarsmekanismer som nervceller har naturligt. Förhoppningen är att i förlängningen utveckla förebyggande mediciner mot syrebristrelaterade hjärnskador, inte minst för personer som befinner sig i riskzonen för strokeanfall. 11

12 PROJEKT Orthopaedic materials and Biotribology metal-on-metal (MOM) & Polymer-on-metal (PoM) Implants Nazanin Emami, Teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska univ. Evelina Enqvist, Jorge Rituerto, båda Teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska univ. En lång lista av olika material som metaller, polymerer, keramer och kompositer används som biomaterial för att ersätta icke fungerande, skadade eller sjuka organ i människans kropp. I projektet sker undersökning och tillverkning av nya material (metaller och polymeriska nano-kompositer) med förbättrad korrosion och nötningsmotstånd, som kan används i lastbärande proteser i kroppen står i fokus. Optimering av konstgjorda höftleder och implantat som ger låga kvantiteter av nötningspartiklar och därmed förbättrad biokompabilitet jämfört med vanligt använda metall on metall och/eller metall on polymer implantat, är huvudsyftet i projektet. Syntetisk Skelett-MR Mikael Karlsson, Strålningsvetenskaper, Tufve Nyholm, Adam Johansson, båda Strålningsvetenskaper, En modern magnetresonanskamera (MR) är i många avseenden betydligt bättre på att upptäcka och lokalisera cancertumörer än andra mera konventionella tekniker. Med nuvarande tillämpningar har det dock varit svårt att visualisera benstruktur med hjälp av MRutrustning. Projektet syftar till att utveckla programvara som med stöd av kraftfulla statistiska metoder, så kallade Gaussian mixture models, kan visualisera skelett ur den datamängd som erhålls vid specialanpassade MR-undersökningar. Projektet håller på att implementeras vid Norrlands universitetsjukhus för klinisk utvärdering. 12

13 PROJEKT Taktile Video för Intelligenta Rullstolar Li Liu, Tillämpad fysik och elektronik, Olof Lindahl, Haibo Li, Shafiq Ur Rehman, Farid Abedan, Shahrouz Yousefi, Yang Zhong, alla Tillämpad fysik och elektronik, Det finns stora behov av att göra det enklare för äldre och funktionshindrade att styra eldrivna rullstolar utan att vara beroende av styrspakar. En lösning på detta är att bygga in en videokamera i rullstolen för att styra den genom ansiktsuttryck eller huvudrörelser och gester. Projektet syftar till att få en förståelse för problem som uppstår vad gäller att styra rullstolar genom gester samt att identifiera teoretiska lösningar för visualisering av gester. Dessutom ska projektet utveckla möjliga tekniker för taktila displayer för att ge användare återkoppling om hur denne uttrycker gester och hur systemet fungerar. Förbättrade metoder för ultraljudsbaserad hjärtdiagnostik Christer Grönlund, Strålningsvetenskaper, Per Lindqvist, Michael Henein, båda Folkhälsa och klinisk medicin, Kenji Claesson, Medicinsk teknik-fou, Norrlands universitetssjukhus Den vanligaste dödsorsaken i världen är relaterat till sjukdomar som drabbar hjärtat och kärlen. Den höga förekomsten av dessa sjukdomar och vikten av att i tidigt skede sätta in rätt behandling, ställer stora krav på bättre metoder för bedömning av hjärtfunktionen hos dessa patienter. Projektet adresserar begränsningar i dagens metoder för ultraljudsbaserad hjärtdiagnostik, genom att inkludera simultan information om hjärtmuskelmekanik och blodflödes hemodynamik. 13

14 PROJEKT Utveckling av den patientnära miljön vid strålbehandling Tufve Nyholm, Strålningsvetenskaper, Utvecklingen av strålbehandling har varit driven av tekniska innovationer som förbättrat noggrannheten och gjort det möjligt att behandla patienter där tumören ligger illa till i förhållande till känsliga organ. Den höga teknikkoncentrationen leder dock till att den vårdande personalen måste ägna mycket av sin tid åt rent tekniska arbetsmoment och de får därmed mindre tid till kontakt med patienten. Syftet med projektet är skapa en bra patientmiljö vid strålbehandling för att öka patientens komfort då en lugn patient som är avslappnad ger grund för en förbättrad behandlingskvalitet. Ett delprojekt är fokuserat mot barnradioterapi, DUMBO projektet. Nya verktyg som tagits fram inom projektet syftande till att förbereda barn och föräldrar bättre för strålterapin är installerade i Umeå, Uppsala och Stockholm för utvärdering. Utveckling av ett personligt hälsosystem för patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom Åsa Holmner-Rocklöv, Strålningsvetenskaper, Karin Wadell, Samhällsmedicin och rehabilitering, Anders Blomberg, Folkhälsa och klinisk medicin, Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) räknas till en av våra folksjukdomar och förutspås vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen år Eftersom sjukdomen är starkt kopplad till levnadsmönster och livsstil är patientens egen medverkan till förbättring av hälsan avgörande. Projektet syftar till att utveckla ett personligt hälsosystem som underlättar detta. Det personliga hälsosystemet kommer att bestå av ett flertal applikationer för dator, surfplatta och mobiltelefon. Med dessa ska patienten kunna skatta viktiga symptom och genomföra kvalitetssäkrade spirometrier. Vidare är det långsiktiga målet att systemet ska kunna göra det möjligt att följa sina egen hälsoutveckling och tydligt se vilka effekter som en förändring i livsstil ger. Genom tätare uppföljning och möjlighet att kommunicera med vårdteam och andra patienter kan ökad motivation skapas. Applikationerna ger även vårdteamet stöd för övervakning och kommunikation med patienten. 14

15 PROJEKT Opto-akustisk 3D-avbildning av vävnad Mikael Sjödahl, Teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska univ. Erik Olsson, Yiling Li, Per Gren, alla Teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska univ. Avbildningar av patientens inre är idag en naturlig del i undersökningar av många skador och sjukdomar. Många gånger ger en sådan avbildning avgörande information för att ställa en diagnos. Projektet syftar till att utveckla en heloptisk metod för foto-akustisk avbildning av biologisk vävnad hos en patient för att på ett tidigt stadium kunna upptäcka små cancertumörer. Metoden bygger på en kombination av ultraljud, vilket ger hög upplösning, och elektromagnetisk strålning, vilket ger hög kontrast. Den strålning som används är icke joniserande och därför ofarlig för patienten. Konceptet telerehabilitering Lars Nyberg, Hälsovetenskap, Luleå tekniska univ. Lilly Ekenberg, Lisbeth Eriksson, båda Norrbottens läns landsting Jack Lysholm, Kirurgisk och perioperativ vetenskap, Anita Melander Wikman, Hälsovetenskap, Luleå tekniska univ. Kalevi Hyyppä, Arash Risseh, båda System- och rymdteknik, luleå tekniska univ. Telerehabilitering är ett relativt nytt koncept som innebär att rehabiliteringen och sjukgymnastik för en patient kan ske på hemorten utan att tid och pengar behöver spenderas på transporter. Möjligheten för sjukgymnasten att kunna göra en manuell undersökning, palpation, på distans, har dock ännu saknats. Projektet syftar till att utveckla ett robotsystem där sjukgymnasten med stöd av distansöverbryggande teknik kopplad till en robot försedd med sensorer kan undersöka smärtande strukturer och rörelsehinder hos en patient utan fysiskt möte. 15

16 CMTF i omvärlden Några exempel på nyheter från Centrum för medicinsk teknik och fysik Ronnie Lundström och Olof Lindahl, båda från Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, deltog under Medicinteknikdagarna När nationella Medicinteknikdagarna 2013 anordnades i Stockholm 1-2 oktober fanns Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, på plats med flera representanter. Professor Olof Lindahl berättade under en av sessionerna om CMTFs verksamhet. Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, är ett av Sveriges mest framgångsrika medicintekniska centrum. Det är en gemensam satsning mellan Umeå universitet och Luleå tekniska universitet med syfte att vara med och leda den snabba utvecklingen av det tvärvetenskapliga forskningsfältet Medicinsk teknik. Svensk medicinsk teknik omsätter 60 miljarder kronor årligen och området man verkar inom har hög höjd på teknik och itanvändning. I sitt anförande på Medicinteknikdagarna pekade professor Olof Lindahl, föreståndare för CMTF, på ett flertal framgångsrika resultat ur verksamheten. 26 delprojekt, 300 vetenskapliga publikationer, 15 patent, 30 avhandlingar, 35 nyanställningar och över 200 forskare inblandade i verksamheten vittnar om ett aktivt CMTF. De forskningsprojekt man driver har därtill stor bredd, från detektering av prostatacancer med resonanssensorer till studier av vätsketryck i hjärnan och palpering på distans. Medicinteknikdagarna arrangeras årligen av Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik (MTF). Ordförande är professor Ronnie Lundström, se bilden ovan. Medicinteknikdagarna är sedan 2004 den årliga nationella mötesplatsen inom medicinsk teknik och IT för aktörer verksamma inom sjukvård, forskning och företag. 16

17 Besök från Japan inom medicinsk teknik i Sverige, har CMTF beviljats medel från VINNOVA från utlysningen "Strategiska forsknings- och innovationsagendor". CMTF väl representerade vid världskonferens Workshops och konferenser CMTF står kontinuerligt som arrangör för workshops och konferenser. Här är ett antal exempel från åren Professor Omata och PhD Nakayama, Nihon universitet, Fukushima, Japan, besökte Umeå den 25 november för att träffa forskarna inom området resonanssensorer vid Medicinsk teknik vid NUS samt vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik, UmU. Professor Omata har ett mångårigt samarbete med Umeågrupperna och är dessutom hedersdoktor vid Umeå universitet. CMTF profileras i internationellt utgiven bok CMTF har profilerats i boken "Life Science in Sweden" som är utgiven av HORN Publishing. Boken har använts bland annat av Sveriges riksdag vid ett toppmöte inom Life science i Stockholm. Onlineversionen av boken har haft mer än läsare på nätet. VR-anslag till CMTF-projekt Professor Jun Yu har erhållit ett anslag från Vetenskapsrådet på 5,5 miljoner kronor för åren för CMTF-projektet Statistical modelling and intelligent data sampling in MRI and PET measurements for cancer therapy assessment. CMTF deltog i Medicinteknikdagarna CMTF bidrog med ett tiotal presentationer vid Medicinteknikdagarna i Lund 2-3 oktober, Medel från VINNOVA för nationell Innovationsstrategi CMTF kommer att bidra till en nationell innovationsstrategi för området Medicinsk teknik. Tillsammans med CTMH, MediTech West, Nova Medtech samt övriga större aktörer CMTF bidrog med sex vetenskapliga presentationer vid Världskonferensen "World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering" i Peking, Kina i maj. Ett av bidragen behandlade CMTF som arbetsplattform. CMTF syns i tematidning om Medicinsk teknik CMTFs föreståndare Olof Lindahl, intervjuades i en annonstidning med temat Medicinsk teknik, om hur vi arbetar med att utveckla området medicinsk teknik och fysik. Tolv bidrag till MTD CMTF och medicinsk teknik i norra Sverige var representerat med 12 bidrag vid Medicinteknikdagarna i Linköping oktober Två av dessa fick pris som bästa poster samt bästa presentation. 42 miljoner till CMTF CMTF beviljades drygt 20 miljoner kronor för tre år, från EU-Mål2 Norra Norrland. Det beviljade projektet medfinansieras av Region Västerbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Umeå kommun, Luleå kommun, Luleå tekniska universitet samt Umeå universitet. Den totala budgeten omfattar ca 42 miljoner på tre år och innebär bland annat att 11 medicintekniska forskningsprojekt vid LTU, UmU och VLL finansieras under projekttiden. Seende rullstol försedd med en virtuell vit käpp Tidningen Ny Teknik skriver om 7 juni 2010 Industrisamverkan och besök hos Luleåprojekten, Plats: hörsalen i Centekhuset, Campus, LTU. 8 juni 2011 Planeringsmöte för projektledarna, Umeå och Luleå via video. 8-9 december 2011 Inbjudna talare om andra lyckade centrumbildningar och projekt, + gruppdiskussioner om samverkan mellan CMTF-projekten, Medlefors folkhögskola maj 2012 Inbjudna representanter från innovationssystemen, affärsutveckling, besök hos Umeå-projekten, Umeå Folkets hus. 10 oktober 2012 Gruppdiskussioner om följeutvärderingens rapport, Plats: MT- NUS vid UmU samt lokal A2025 vid LTU via video februari 2013 Samverkan och strategier inför Plats: Luleå tekniska universitet oktober 2013 Presentation av projekten, diskussioner inför kommande finansieringsperiod, Umeå Folkets hus. CMTF-projektet med en seende rullstol och en haptisk robot som hjälper blinda upptäcka hinder. Projektet leds av Kalevi Hyyppä. 17

18 PUBLIKATIONER 2013 Tidskriftsartiklar, vetenskapliga journaler Ambarki K, Hallberg P, Jóhannesson G, Lindén C, Zarrinkoob L, Wåhlin A, Birgander R, Malm J, Eklund A. Blood flow of ophthalmic artery in healthy individuals determined by phase-contrast magnetic resonance imaging. Invest Ophthalmol Vis Sci Apr 17;54(4): doi: /iovs the effective elastic, dielectric, and piezoelectric parameters of freely vibrating thick piezoelectric disks. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2013, 60(1), Farid Abedan Kondori, Li Liu, Direct head motion estimation from a Kinect-type sensor, accepted in Electronics Letters Cronie, O. Yu, J. and Nyström, K. Spatio-temporal modelling of Swedish Scots pine stands. Forest Science, 59(5): , 2013 Eklund A, Bäcklund T, Henein MY. Natural angioplasty as a mechanical effect of exercise. Int J Cardiol May 2. Enqvist E., Emami N. Nanodiamond reinforced Ultra high molecular weight polyethylene through dry or wet ball milling. Submitted to Tribology, Materials, Surface and Interfaces. Accepted Nov Garpebring, A., Brynolfsson, P., Yu, J., Wirestam, R., Johansson, A., Asklund, T., and Karlsson, M. (2013). Uncertainty estimation in dynamic contrast-enhanced MRI. Magnetic Resonance in Medicine, 69: Grönlund C, Claesson K, Holtermann A: Imaging two-dimensional mechanical waves of skeletal muscle contraction, Ultrasound in Med & Biol, 2013; 39: Grönlund C, Claesson K, Öhberg F, d Hooge J, Henein YM, Lindqvist P, Simultaneous quantification of myocardial and blood flow velocities based on duplex mode ultrasound imaging, J Biomedical engineering Online, 2013; 12: Grönlund C, Albano A, Gustavsson S, Wiklund U, Henein MY, Lindqvist P, Significant beat-to-beat variability of E/e irrespective of respiration, International Cardiovascular Forum Journal, 2013, In press Henein M, Tossavainen E, Söderberg S, Grönlund C, Gonzalez M, Henein YM, Lindqvist P, Left Atrial Strain Rate estimates PCWP, Int Cardiovasc forum, 2013; 1: 25-30, Jalkanen V., Andersson B.M., Bergh A., Ljungberg B., Lindahl O.A., Indentation loading response of a resonance sensor discriminating prostate cancer and normal tissue, Journal of Medical Engineering and Technology, 2013: 37(7) : , Jóhannesson G, Hallberg P, Eklund A, Behndig A, Lindén C. Effects of topical anaesthetics and repeated tonometry on intraocular pressure. Acta Ophthalmol Feb 7. doi: /aos [Epub ahead of print] PubMed PMID: Jonsson, U. G., Andersson, B. M., & Lindahl, O. A.: A FEM-based method using harmonic overtones to determine 18 Farid Abedan Kondori, Li Liu, Shahrouz Yousefi, Haibo Li, Head Operated Electric Wheelchair, submitted to IEEE Southwest Symposium on Image Analysis and Interpretation, 2013, San Diego, California, USA. Farid Abedan Kondori, Li Liu, Ahmad Ostovar, Shahrouz Yousefi, Haibo Li, A direct method for 3D hand pose recovery, 22nd International Conference on Pattern Recognition 2013, Stockholm, Sweden. Farid Abedan Kondori, Li Liu, A, Telelife; a next concept for future rehabilitation systems?!, submitted Farid Abedan Kondor, Shahrouz Yousefi, Li Liu, Active Human Gesture Capture for Diagnosing and Treating Movement Disorders, In Proceeding of The Swedish Symposium on Image Analysis (SSBA2013), Gothenburg, Sweden, March Lindberg F, Öhberg F, Brodin LÅ, Grönlund C: Assessment of intramuscular activation patterns using ultrasound, J Electromyogr kinesiol, 2013, 23: Lindberg F, Mårtensson M, Grönlund C, Brodin LÅ: Evaluation of ultrasound tissue velocity imaging: a phantom study of velocity estimation in skeletal muscle low-level contractions, BMC Medical Imaging, 2013; 13 Lindkvist M, Granåsen G, Grönlund C: Coherent derivation of equations for differential spectroscopy and spatially resolved spectroscopy - An undergraduate tutorial, Spectroscopy Letters, 2013 ; 46: Lindkvist M, Grönlund C: Absolute quantifications of oxyand deoxyhaemoglobin concentrations and blood volume by direct combination of differentially resolved spectroscopy and spatially resolved spectroscopy, Spectroscopic Letters, 2013, in press Lindström A, Andersson C D, Johansson A, Karlsson M, Nyholm T. Bone contrast optimization in magnetic resonance imaging using experimental design of ultra-short echo-time parameters. Elsevier Science; Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. 2013;125: Nyberg, M., Ramser, K., & Lindahl, O. A.: Optical fibre probe NIR Raman measurements in ambient light and in combination with a tactile resonance sensor for possible cancer detection. Analyst, 2013;138:

19 Qvarlander S, Lundkvist B, Koskinen L-OD, Malm J, Eklund A. Pulsatility in CSF dynamics: pathophysiology of idiopathic normal pressure hydrocephalus. J Neurol Neurosurg Psychiatr Jul;84(7): Qvarlander S, Sundström N, Malm J, Eklund A. Postural effects on intracranial pressure: modeling and clinical evaluation. J Appl Physiol Nov;115(10): Qvarlander S, Malm J, Eklund A. CSF dynamic analysis of a predictive pulsatility-based infusion test for normal pressure hydrocephalus. Med Biol Eng Comput Oct 23. Rituerto J, Neville A, Emami N. Corrosion and Tribocorrosion of Hafnium in Simulated Body Fluids. Under review for Tribology International, submitted okt Rituerto J, Neville A, Emami N Fretting corrosion of hafnium in biological environments. Submitted to Journal of Biomedical Material Research: part B. Accepted 2013(available on line since Dec 2013) Rituerto J, Hu X, Emami N. Past, Present and Future of Metal on Metal Implants A Literature Review. Journal of Tribology, Materials, Surfaces and Interfaces 2013; 7(1): Svanström E., Linder T., Löfqvist T., Analytical one-dimensional model for laser-induced ultrasound in planar optically absorbing layer, Ultrasonics, in press, available on-line, November 7, Svanström E., Linder T., Carlson J.E., Combined physical and statistical modeling of laser induced ultrasound signals from thin light absorbing films, Proceedings of the 2013 IEEE International Ultrasonics Symposium.IEEE, Prague, August 24, 4 pages, Tossavainen E, Söderberg S, Grönlund C, Gonzalez M, Henein YM, Linqvist P, Pulmonary artery acceleration time in identifying pulmonary hypertension patients with raised pulmonary vascular resistance, European Heart Journal Cardiovasc Imaging, 2013; doi: /ehjci/jes309 Wåhlin A, Ambarki K, Birgander R, Wieben O, Johnson KM, Malm J, et al. Measuring Pulsatile Flow in Cerebral Arteries Using 4D Phase-Contrast MR Imaging. AJNR Am J Neuroradiol Mar 14. Åstrand A.P., Jalkanen V., Andersson B.M., Lindahl O.A., Contact angle and indentation velocity dependency for a resonance sensor Evaluation on soft tissue silicone models, Journal of Medical Engineering and Technology, 2013;37: Öhberg, F, Lundström R, Grip H (2013) Precision and accuracy of angular motion in different lower body segments using inertial motion sensors and adaptive filtering. Measurement, Science and Technology. 24 (2013), pp Alrifaiy, A., Bitaraf, N., Druzin, M., Lindahl, O. & Ramser Patch-clamp measurements on a chip with full control over the oxygen content, Journal of Biochips & Tissue Chips. 2, 1, s. 1-5, Alrifaiy, A., Lindahl, O. A., & Ramser, K.: Polymer-based microfluidic devices for pharmacy, biology and tissue engineering. Polymers, 4(3), 2012, Ambarki K, Lindqvist T, Wåhlin A, Petterson E, Warntjes JBM, Birgander R, et al. Evaluation of Automatic Measurement of the Intracranial Volume Based on Quantitative MR Imaging. AJNR Am J Neuroradiol May 3. Andersson K, Manchester IR, Laurell K, Cesarini KG, Malm J, Eklund A. Measurement of CSF dynamics with oscillating pressure infusion. Acta Neurol Scand Dec 28. Behrens A, Lenfeldt N, Qvarlander S, Koskinen LO, Malm J, Eklund A. Are intracranial pressure wave amplitudes measurable through lumbar puncture? Acta Neurol Scand Jul 11. Candefjord, S., Murayama, Y., Nyberg, M., Hallberg, J., Ramser, K., Ljungberg, B., Lindahl, O. A. : Combining scanning haptic microscopy and fibre optic raman spectroscopy for tissue characterization. Journal of Medical Engineering and Technology, 2012, 36(6), Eklund A, Koskinen L-OD, Williams MA, Luciano MG, Dombrowski SM, Malm J. Hydrodynamics of the Certas programmable valve for the treatment of hydrocephalus. Fluids Barriers CNS. 2012;9(1):12. Eriksson L, Melander-Wikman A, Ekenberg L. The concept of palpation of the shoulder - a basic element of physiotherapy practice: a focus group study with physiotherapists. Advances in Physiotherapy. 2012;14(4): Garpebring A, Brynolfsson P, Yu J, Wirestam R, Johansson A, Thomas A, et al. Uncertainty Maps in Dynamic Contrast-Enhanced MRI. ISMRM 20th Annual Meeting & Exhibition, 5-11 May 2012, Melbourne, Australia Högberg, S.M., Åkerstedt,H.O., Holmstedt,E., Lundström,T.S. Time-Dependent Deposition of Micro- and Nanofibers in Straight Model Airways. Journal of Fluids Engineering May;134(5) Israelsson H, Birgander R, Ambarki K, Eklund A, Malm J. Ventriculomegaly and balance disturbances in patients with TIA. Acta Neurol Scand Mar;125(3): Jóhannesson G, Hallberg P, Eklund A, Koskela T, Lindén C. Change in intraocular pressure measurement after myopic LASEK: a study evaluating goldmann, pascal and applanation resonance tonometry. J Glaucoma Apr;21(4): Jóhannesson G, Hallberg P, Eklund A, Koskela T, Lindén C. Change in intraocular pressure measurement 2 years after myopic laser-assisted subepithelial keratectomy. J Cataract Refract Surg Sep;38(9): Jóhannesson G, Hallberg P, Eklund A, Lindén C. Introduction and clinical evaluation of servo-controlled applanation resonance tonometry. Acta Ophthalmol Nov;90(7): Johansson A, Karlsson M, Yu J, Asklund T, Nyholm T. Voxel-wise uncertainty in CT substitute derived from MRI. American Association of Physicists in Medicine; Medical physics (Lancaster). 2012;39(6):

20 Klinth JE, Castelain C, Uhlin BE, Axner O, The Influence of ph on the Specific Adhesion of P Piliated Escherichia coli, Plos One 2012;7(6):e Klinth JE, Pinkner JS, Hultgren SJ, Almqvist F, Uhlin BE, Axner O, Impairment of the biomechanical compliance of P pili: a novel means of inhibiting uropathogenic bacterial infections?, Euro. Biophys. J. with Biophys. Lett. 2012;41(3): Lenfeldt N, Hansson W, Larsson A, Birgander R, Eklund A, Malm J. Three-day CSF drainage barely reduces ventricular size in normal pressure hydrocephalus. Neurology Jul 17;79(3): Malm J, Sundström N, Cesarini KG, Edsbagge M, Kristensen B, Leijon G, et al. Implementation of a new CSF dynamic device: a multicenter feasibility study in 562 patients. Acta Neurol Scand Mar;125(3): Mullaney T, Pettersson H, Nyholm T, Stolterman E, Thinking Beyond the Cure : A Case for Human Centered Design in Cancer Care Int. J. Design 2012;6(3) Nyberg, M., Candefjord, S., Jalkanen, V., Ramser, K., & Lindahl, O. A.: A combined tactile and raman probe for tissue characterization - design considerations. Measurement Science and Technology, 2012;23(6). Oraevsky, A. A. & Wang, L. V. (red.). Bellingham, Wash. :SPIE - International Society for Optical Engineering,7 s. (Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering; Nr 8223), Ramser K, Malinina E, Candefjord S. Resonance micro-raman investigations of the rat medial preoptic nucleus: Effects of a low-iron diet on the neuroglobin content. Applied Spectroscopy. 2012;66: Suñer Moreno, S., Tipper J, Emami N. Biological effects of wear particles generated in total joint replacements: Trends and Future prospects. Journal of Tribology, Materials, Surfaces. 6, 2, p Svanström, E., Löfqvist, T., Delsing, J. On laser-induced ultrasound generated in a thin semi-transparent layered polymer structure. Photons Plus Ultrasound: Imaging and Sensing Åkerblom, S. Nilsson, M., Yu, J., Ranneby, B., and Johansson, K. (2012). Temporal change estimation of mercury concentrations in northern pike (Esox lucius L.) in Swedish lakes. Chemosphere, 86: Wåhlin A, Ambarki K, Hauksson J, Birgander R, Malm J, Eklund A. Phase contrast MRI quantification of pulsatile volumes of brain arteries, veins, and cerebrospinal fluids compartments: repeatability and physiological interactions. J Magn Reson Imaging May;35(5): Åkerstedt, H.O., Högberg, S.M., Lundström,T.S. An asymptotic approach of Brownian deposition of nanofibres in pipe flow. Theor. Comput. Fluid Dyn. DOI /s (2012) Alrifaiy A, Ramser K. How to integrate a micropipette into a closed microfluidic system: absorption spectra of an optically trapped erythrocyte. Biomed. Opt. Express. 2011;2: Ambarki K, Wåhlin A, Birgander R, Eklund A, Malm J. MR imaging of brain volumes: evaluation of a fully automatic software. AJNR Am J Neuroradiol Feb;32(2): Andersson K, Sundström N, Malm J, Eklund A. Effect of resting pressure on the estimate of cerebrospinal fluid outflow conductance. Fluids Barriers CNS. 2011;8(1):15. Behrens A, Lenfeldt N, Ambarki K, Malm J, Eklund A, Koskinen L-O. Intracranial pressure and pulsatility index. Neurosurgery Oct;69(4) Castelain C, Ehlers S, Klinth JE, Lindberg S, Andersson M, Uhlin BE, Axner O, Fast uncoiling kinetics of F1C pili expressed by uropathogenic Escherichia coli are revealed on a singel pilus level using Force-Measuring Optical Tweezers, Euro. Biophys. J. with Biophys. Lett. 2011;40(3): Eriksson L, Lindström B, Ekenberg L. Patients experiences of telerehabilitation at home after shoulder joint replacement. Journal of Telemedicine and Telecare. 2011;17(1): Garpebring A, Wirestam R, Östlund N, Karlsson M. Effects of inflow and radiofrequency spoiling on the arterial input function in dynamic contrast-enhanced MRI : a combined phantom and simulation study. Wiley; Magnetic Resonance in Medicine. 2011;65(6): Garpebring A, Wirestam R, Yu J, Asklund T, Karlsson M. Phase-based arterial input functions in humans applied to dynamic contrast-enhanced MRI : potential usefulness and limitations. Springer; Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine. 2011;24(4): Holtermann A, Grönlund C, Roeleveld K, Gerdle B, The relation between neuromuscular control and pain intensity in fibromyalgia, J Electromyogr Kinesiol, 2011; 21, Jonsson J H, Brynolfsson P, Garpebring A, Karlsson M, Söderström K, Nyholm T. Registration accuracy for MR images of the prostate using a subvolume based registration protocol. Radiation Oncology. 2011;6(1):73. Johansson A, Karlsson M, Nyholm T. CT substitute derived from MRI sequences with ultrashort echo time. American Association of Physicists in Medicine; Medical physics (Lancaster). 2011;38(5): Lundkvist B, Koskinen LOD, Birgander R, Eklund A, Malm J. Cerebrospinal fluid dynamics and long-term survival of the Strata valve in idiopathic normal pressure hydrocephalus. Acta Neurol Scand Aug;124(2): Malm J, Jacobsson J, Birgander R, Eklund A. Reference values for CSF outflow resistance and intracranial pressure in healthy elderly. Neurology Mar 8;76(10):903 9.

21 Nyholm T, Olofsson J, Ahnesjö A, Karlsson M. Corrigendum to Photon pencil kernel parameterisation based on beam qualityindex [Radiother. Oncol. 78 (2006) ]. Radiotherapy and Oncology. 2011;98(2):286-. Lenfeldt N, Larsson A, Nyberg L, Birgander R, Eklund A, Malm J. Diffusion tensor imaging reveals supplementary lesions to frontal white matter in idiopathic normal pressure hydrocephalus. Neurosurgery Jun;68(6): ; discussion1593. Lindberg F, Öhberg F, Granåsen G, Brodin LÅ, Grönlund C: Pennation angle dependency in skeletal muscle tissue doppler strain in dynamic contractions, Ultrasound in Med & Biol, 2011; 37: Olsson, E., Gren, P. & Sjödahl, M, Photoacoustic holographic imaging of absorbers embedded in silicone i : Applied Optics. 50, 17, s s. Åkerstedt, H.O., Deposition of charged nano-particles in the human airways including effects from cartilaginous rings. Natural Science.Vol.3, No.10, (2011) 2010 Ambarki K, Israelsson H, Wåhlin A, Birgander R, Eklund A, Malm J. Brain ventricular size in healthy elderly: comparison between Evans index and volume measurement. Neurosurgery Jul;67(1):94 9; discussion99. Andersson K, Manchester IR, Malm J, Eklund A. Real-time estimation of cerebrospinal fluid system parameters via oscillating pressure infusion. Med Biol Eng Comput Nov;48(11): Behrens A, Lenfeldt N, Ambarki K, Malm J, Eklund A, Koskinen L-O. Transcranial Doppler pulsatility index: not an accurate method to assess intracranial pressure. Neurosurgery Jun;66(6): Candefjord S., Nyberg M., Jalkanen V., Ramser K., Lindahl O.A., Combining fibre optic Raman spectroscopy and tactile resonance measurement for tissue characterization, Measurement Science and Technology, 2010; 21: Gerdle B, Grönlund C, Karlsson JS, Holtermann A, Roeleveld K, Altered neuromuscular control mechanisms of the trapezius muscle in fibromyalgia, BMC Musculoskeletal Disorders, 2010; 11 Gonçalves G, Marques P., Barros-Timmons A, Bdkin I, Manoj K. Singh, Emami N., and Grácio J Graphene oxide modified with PMMA via ATRP as reinforcement filler. Journal of Materials Chemistry. 2010(20) Holtermann A, Grönlund C, Karlsson JS, Roeleveld K, Duration of differential activations is functionally related to fatigue prevention during low-level contractions, J Electromyogr kinesiol, 2010; 20, Häggström I, Johansson L, Larsson A, Östlund N, Sörensen J, Karlsson M. Semi-automatic tumour segmentation by selective navigation in a three-parameter volume, obtained by voxel-wise kinetic modelling of 11C-acetate. Radiation Protection Dosimetry. 2010;139(1-3): Högberg, S.M., Åkerstedt, H.O., Lundström T.S, Freud, J. Respiratory Deposition of Fibers in the Non- inertial Regime- Development and Application of a Semi-Analytical Model. Aerosol Science and Technology, 44: , 2010 Jalkanen V., Hand-held resonance sensor for tissue stiffness measurements - a theoretical and experimental analysis, Measurement Science and Technology, 2010;21: Jonsson J H, Karlsson M G, Karlsson M, Nyholm T. Treatment planning using MRI data: an analysis of the dose calculation accuracy for different treatment regions. Radiation Oncology. 2010;5:62-. Olsson, E., Gren, P. & Sjödahl, M, Photoacoustic waves generated in blood studied using pulsed digital holography: Applied Optics. 2010; 49(16) s Qvarlander S, Malm J, Eklund A. The pulsatility curvethe relationship between mean intracranial pressure and pulsation amplitude. Physiol Meas Nov;31(11): Ramser K, Hanstorp D. Optical manipulation for single-cell studies. Journal of Biophotonics. 2010;3: Sundström P, Wåhlin A, Ambarki K, Birgander R, Eklund A, Malm J. Venous and cerebrospinal fluid flow in multiple sclerosis: a case-control study. Ann Neurol Aug;68(2): Sundström N, Andersson K, Marmarou A, Malm J, Eklund A. Comparison between 3 infusion methods to measure cerebrospinal fluid outflow conductance. J Neurosurg Dec;113(6): Wåhlin A, Ambarki K, Birgander R, Alperin N, Malm J, Eklund A. Assessment of craniospinal pressure-volume indices. AJNR Am J Neuroradiol Oct;31(9): Åkerstedt, H.O., Högberg S.M., Lundström T.S, Sandström T. The effect of cartilaginous rings on particle deposition caused by convection and Brownian diffusion Natural Science. Vol.2, No7, ,

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 1 Medical Engineering Medicinsk teknik Programansvarig: Mats Nilsson mats@sth.kth.se 08 790 48 62 Akademiskt ansvarig: Professor Kaj Lindecrantz

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen / har avlagt Civilingenjörsexamen has been awarded the Degree of Master of Science in Engineering utfärdat/issued 1 april 2010 av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH by the President of the Royal

Läs mer

Namn Inst Belopp Källa Delområde

Namn Inst Belopp Källa Delområde Namn Inst Belopp Källa Delområde Ulf Ahlgren UCMM 128 367 Insamlingsstiftelsen Allmän del Clas Ahlm Klinisk mikrobiologi 25 673 Insamlingsstiftelsen Medicinsk forskning Peter Andersen Farmakologi o klin

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012 Open Access på Chalmers SFIS höstkonferens 2012 Kort om Chalmers Två campus - Johanneberg och Lindholmen C:a 1800 lärare och forskare C:a 1100 forskarstuderande C:a 12000 studenter 17 institutioner En

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Kvalitativ rörelseanalys. Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik. Biomekanik. Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Kvalitativ rörelseanalys. Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik. Biomekanik. Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Rörelseanalys och biomekanik Wim Grooten Innehåll Kvalitativ rörelseanalys Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik Biomekanik Rörelseanalys Kvalitativ

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 maj 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Apr/12 x 10 6 Aug/12 Dec/12 Apr/13

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 augusti 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 x 10 6 Jul 1350 Aug 1590 Sep 1770

Läs mer

Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound

Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound Studie I-IV I. Increased carotid intima thickness and decreased media thickness

Läs mer

Står du inför prostatacancer?

Står du inför prostatacancer? Teknologin som gör detta möjligt: da Vinci kirurgisystem Din läkare ingår bland det växande antal kirurger över hela jorden som erbjuder da Vinci-kirurgi för en rad komplicerade tillstånd. da Vinci kirurgisystem

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar

PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar PledPharma AB Vi skapar värde inom stödjande behandlingar vid livshotande sjukdomar Stockholm Corporate Finance Life Science dag, 2013-03-13 Jacques Näsström, VD, Apotekare, Fil Dr, MBA PledPharma i korthet

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås?

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Anita Wisén Forskargruppen sjukgymnastik Institutionen för hälsa, vård och samhälle Vad är fysisk aktivitet och träning? Intensitet

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Presentation av examensarbeten vid Institutionen för system- och rymdteknik den 3-4 juni 2013.

Presentation av examensarbeten vid Institutionen för system- och rymdteknik den 3-4 juni 2013. Presentation av examensarbeten vid Institutionen för system- och rymdteknik den 3-4 juni 2013. Plats: Campus Luleå Tid: Språk: 3 juni 09.00-09.50 A2014 A Study in Determining Complexity Jonas Brood Kåre

Läs mer

Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO

Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO AroCell AB Affärsidé AroCell utvecklar, producerar och kommersialiserar tester för bestämning av celltillväxt, vilka kan användas för uppföljning och

Läs mer

Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vem är framtidens patient? Vad kommer sjukvården att kunna göra för honom eller henne? Vilken teknik och vilka lokaler

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

Sabine Koch, Centrum för hälsoinformatik, LIME

Sabine Koch, Centrum för hälsoinformatik, LIME Televård Applikationer och framtidsutveckling Sabine Koch, Centrum för hälsoinformatik, LIME Televård - framtidsutveckling Background Societal, economical, medical and technical development Obstacles to

Läs mer

DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT

DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT Jin Moen Affärs- och innovationsområdeschef Internet of Sports @ Swedish ICT Riksidrottsförbundets Elitidrottskonferens 11 maj 2015, Chalmers Conference Center INTERNET

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund OBESITAS OCH KNÄPROTESKIRURGI Extremt ökad risk för artros i knäled vid högre grader av obesitas.

Läs mer

< Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektperiod: <2015-01-01 till 2015-04-30>

< Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektperiod: <2015-01-01 till 2015-04-30> PROJEKTBESKRIVNING Processindustriell IT och Automation hösten 2014 Projektakronym Projektnamn < Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektfakta Sökt belopp från VINNOVA:

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Profil. Niclas Stenberg

Profil. Niclas Stenberg Profil Niclas Stenberg Tekn Dr Niclas Stenberg Skiftesvägen 18 187 31 Täby tel: 08 758 97 98 mob: 0734 169 838 email: niclas@nist.se url: http://www.nist.se NIST INGENJÖRSFIRMA NICLAS STENBERG 2 Beskrivning

Läs mer

NO mätning och astma. NO och astmakontroll Gör det någon nytta?? Vad koster det??? Extra Kostnader. Kostnad?? Vad är det mäter?? Nytta??

NO mätning och astma. NO och astmakontroll Gör det någon nytta?? Vad koster det??? Extra Kostnader. Kostnad?? Vad är det mäter?? Nytta?? NO mätning och astma NO och astmakontroll Gör det någon nytta?? Kostnad?? Vad är det mäter?? Nytta?? Søren Wille Barnkliniken Helsingborg NIOX Vad koster det??? NIOX mino 16 1 1 139 35 (år 1) 3 (år 2 &

Läs mer

The Top of Rail Research Project

The Top of Rail Research Project Projektförslag till HLRC The Top of Rail Research Project Projekttid 4 år Sökt belopp från HLRC: 9,25 MSEK Beviljat från JVTC: 2,25 M SEK Avdelningen för Drift & Underhåll och avdelningen för Experimentell

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv

Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv Linköping University Electronic Press Håkan Andersson Linköpings universitetsbibliotek Liu E-press och Diva LiU E-press OA förlag inom Linköping universitet

Läs mer

Patologi Robbins Basic Pathology

Patologi Robbins Basic Pathology Patologi Robbins Basic Pathology with Student Consult Online Access Kumar V, Abbas A.K, Aster J Saunders, 2013, 9 th ed. 923 sidor, 983 ill. 2014-01-19 En lärobok i allmän och systematisk patologi som

Läs mer

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Isabell Fridh Intensivvårdssjuksköterska, Fil Dr Ins7tu7onen för vårdvetenskap och hälsa Vårdvetenskap Vårdvetenskap

Läs mer

Ett samarbete för framtidens strålbehandling

Ett samarbete för framtidens strålbehandling Ett samarbete för framtidens strålbehandling Linköping Sahlgrenska Norrlands Örebro Akademiska Karolinska Skånes Alla universitetssjukhusen tillsammans med företagen Vi vill ha en kreativ mötesplats mellan

Läs mer

Svarsmall för CT/MR normal hjärna, MS, hjärntumör (inkl. mätning av tumörstorlek) och demens

Svarsmall för CT/MR normal hjärna, MS, hjärntumör (inkl. mätning av tumörstorlek) och demens Svarsmall för CT/MR normal hjärna, MS, hjärntumör (inkl. mätning av tumörstorlek) och demens Elna-Marie Larsson, professor, överläkare BFC/Röntgen Akademiska sjukhuset, Uppsala SFNR årsmöte, Lund, 111111

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Nystagmus går det att träna bort?

Nystagmus går det att träna bort? Att ha en hög synskärpa kräver att man har en god bildstabilisering på näthinnan Bildrörelsen på näthinnan: Nystagmus går det att träna bort? storlek < 0.5 grader hastighet < 5 grader/sek Om nystagmus

Läs mer

"Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr

Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna? Lars-Eric Olsson Fil. Dr "Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, centrum för personcentrerad vård Personer är vi

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet ST-läkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna margret.sturludottir@karolinska.se Röntgenveckan

Läs mer

Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp

Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp Rev Nov 2013 SCHEMA vt 2014 Vecka 4-6 * Kolla att Cambro fungerar

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april 2011. Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april 2011. Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april 2011 Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Ljud definieras som tryckvariationer i luft, vatten eller annat medium. Det mänskliga örat uppfattar

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Caroline Hagström Medicinsk civilingenjör Kursansvarig MTF MT Säkerhetschef/Sektionschef medicin och analys Universitetssjukhuset Örebro Örebro läns

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Stroke. Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke. - en folksjukdom! Per Wester, Umeå Strokecenter

Stroke. Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke. - en folksjukdom! Per Wester, Umeå Strokecenter 1 Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke Per Wester, Umeå Strokecenter STROKE - vilka läkemedel kan förhindra återinsjuknande och hur effektiva är de? Läkemedelskommittén Örebro Läns Landsting

Läs mer

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI ehälsa Möjlighet till patientinflytande eller Hot mot patientintegritet? Health Informatics Centre, Dept. of LIME and Dept.

Läs mer

Läs om sub-klassificeringsmodeller :

Läs om sub-klassificeringsmodeller : Läs om sub-klassificeringsmodeller : O Sullivan P. Diagnosis and classification of chronic low back pain disorders: maladaptive movement and motor control impairments as underlying mechanism. Manual Therapy

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Masterprogram i kemi 2015/2016

Masterprogram i kemi 2015/2016 Masterprogram i kemi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% Uppsala universitet erbjuder en högklassig utbildning i kemi på avancerad nivå, nära kopplad till världsledande forskning. Tack vare denna forskningsanknytning

Läs mer

Infectious Diseases - a global challenge

Infectious Diseases - a global challenge Infectious Diseases - a global challenge Clas Ahlm Department of Clinical Microbiology, Division of Infectious Diseases, Umeå University Swedish Conference on Infection Prevention and Control, Umeå April

Läs mer

Förbättrad ekonomi för patienter inom rättspsykiatrisk vård

Förbättrad ekonomi för patienter inom rättspsykiatrisk vård Förbättrad ekonomi för patienter inom rättspsykiatrisk vård Det är ju något som varit väldigt bra med både de fysiska kursträffarna och webbinarierna, att alla deltagare delat med sig av sitt material

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus

The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Helena Claesson Lingehall Nina Smulter Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus Delirium Diagnoskriterier enligt DSM-IV-TR Grumlat medvetande

Läs mer

Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson

Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson Fysisk resursteori Chalmers Presentation vid Forskningsarena Katrineholm 26-27 aug 2009 Sten Karlsson, Forskningsarena, Katrineholm,

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Aktiv avspänning eller avspänd aktivitet. Introduktion. Syfte. Dramapedagogik. Stress

Aktiv avspänning eller avspänd aktivitet. Introduktion. Syfte. Dramapedagogik. Stress Aktiv avspänning eller avspänd aktivitet en pilot studie Charlotta Korths-Aspegren & Anna Sigrell Här har vi gjort en sammanfattning utav vår B- uppsats Hälsopuls- aktiv avspänning eller avspänd aktivitet

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

15 th Working Groups Meeting of the Scandinavian Sarcoma Group Copenhagen

15 th Working Groups Meeting of the Scandinavian Sarcoma Group Copenhagen 15 th Working Groups Meeting of the Scandinavian Sarcoma Group Copenhagen Program Date: November 22 24, 2009 Place: DGI-byens Hotel, DGI-byen, Tietgensgade 65, DK-1704 Copenhagen V Tel: +45 33 29 80 50

Läs mer

Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke?

Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke? Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke? Kim Ekblom Centrallasarettet Växjö Medicinsk biovetenskap, Klinisk kemi Umeå universitet 2011-10-13 Bilirubin Endogen antioxidant Variabiliteten en av de

Läs mer

Stoft. Flisor. Spån. Per Söderberg. Ögonskydd, några tumregler. PCR_10_4, Smärgelspån. PCR_9_1, Perforation

Stoft. Flisor. Spån. Per Söderberg. Ögonskydd, några tumregler. PCR_10_4, Smärgelspån. PCR_9_1, Perforation Ögonskydd, några tumregler Per Söderberg, Ophthalmology, Dept. of Neuroscience, UPALA Uppsala university, Sweden UPALA UPALA Pcn_3 ConjunctivitisVirusAde nofollicular Stoft UPALA UPALA PCR 4, Smärgelspån

Läs mer

Optik & fotonikdagarna 2011 på Folkets Hus i Hudiksvall

Optik & fotonikdagarna 2011 på Folkets Hus i Hudiksvall Optik & fotonikdagarna 2011 på Folkets Hus i Hudiksvall Preliminärt program Day 1: Wednesday 16 November Start Stop Sum ver.2011-10-11 9:00 10:00 1:00 Registrering 10:00 10:10 0:10 "Welcome speach", Magnus

Läs mer

Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning

Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning Solenergi i stadsplaneringen Malmö, 20 april 2012 Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning Dr. Joakim Widén Built Environment Energy Systems Group (BEESG)

Läs mer

engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad

engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad Vetenskapsrådets hearing om biobanker 2007-09-18 Nuvarande brister och utvecklingsmöjligheter för att organisera och engagera samhället, myndigheter och industri för att förbättra forskning som är biobanksbaserad

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbetsfysiologi. Exercise physiology

Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbetsfysiologi. Exercise physiology Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology Ingvar Holmér Chuansi Gao Kalev kuklane Ergonomienheten Designvetenskaper Lunds tekniska högskola Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology 7,5 hp

Läs mer

Att mäta är att veta...

Att mäta är att veta... Du är inbjuden till symposium Att mäta är att veta... arrangerat av Syftet med symposiet är att belysa möjligheterna och fördelarna med att följa upp hypoventilerade patienter. 1000-tals patienter behandlas

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning Västerbottens läns landsting Preoperativ rökavvänjning Landstingsledningen har beslutat att preoperativ rökavvänjning ska erbjudas alla rökare som ska genomgå planerad operation. Ansvarig för detta uppdrag

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Sveriges innovationskraft 22 maj 2013 Håkan Ekengren Statssekreterare Global Competitiveness Report 2012-2013 Sverige i världen Global Global Entrepreneurship and Development

Läs mer

Utbildningens benämning (och alternativt lärarinriktningens benämning)

Utbildningens benämning (och alternativt lärarinriktningens benämning) 1 (13) Utbildningens benämning (och alternativt lärarinriktningens benämning) Masterutbildning i rmdvetenskap och rmdteknik, 120 Master of Science in Space Science and Technolog Program, 120 Fastställande

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Tandte knikerddagarna

Tandte knikerddagarna Tandte knikerddagarna 2013 22-23 mars Jönköping Föreläsningar 125 års kavalkad Inledning Välkommen till två givande, innehållsrika och underhållande dagar, dessutom firar förbundet 125 år och den akademiska

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Smoltpro- Malin Rosengren-Göteborgs Universitet

Smoltpro- Malin Rosengren-Göteborgs Universitet Smoltpro- Malin Rosengren-Göteborgs Universitet SMOLTPRO- Aim - Research on sustainable smolt production - Develop ecologically and ethically sound methods for supplementary rearing of salmonids Kompensationsodlad

Läs mer

Exponering för grön laser. Light? Per Söderberg

Exponering för grön laser. Light? Per Söderberg Exponering för grön laser Per Söderberg, Ögonkliniken Inst. för Neurovetenskap Uppsala universitet http://www2.neuro.uu.se/ophthalmology/teaching/index.html Budskap Skademekanism beror av relationen mellan

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Kursprogram hösten 2011

Kursprogram hösten 2011 Enea Experts Logo - with wet floor effect Enea Experts Logo - without wet floor effect Android Störst på Linux OSE/realtidskurser Flest testkurser ISTQBcertifiering Java, C# C, C++, Safer C, TDD projektledning

Läs mer

Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär

Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär Mats Djupsjöbacka Centrum för belastningsskadeforskning Högskolan i Gävle Översikt Perspektiv på problemet Vad säger vetenskapen om metoder

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Häst som skakar på huvudet likt ett headshaking anfall. Bilden omritad efter original från http://www.thehorse.com/

Häst som skakar på huvudet likt ett headshaking anfall. Bilden omritad efter original från http://www.thehorse.com/ Självmordssjukan hos häst Annica Aspman Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Det är inte alltid man

Läs mer

XVIVO PERFUSION NO ONE SHOULD HAVE TO DIE WAITING FOR A NEW ORGAN ÅRSSTÄMMA 2015 VD MAGNUS NILSSON

XVIVO PERFUSION NO ONE SHOULD HAVE TO DIE WAITING FOR A NEW ORGAN ÅRSSTÄMMA 2015 VD MAGNUS NILSSON XVIVO PERFUSION NO ONE SHOULD HAVE TO DIE WAITING FOR A NEW ORGAN ÅRSSTÄMMA 2015 VD MAGNUS NILSSON SAMMANFATTNING AV XVIVO Stort behov, patienter dör i väntan på en ny lunga XVIVO har en unik Patenterad,

Läs mer

GUCH och Idrott. Copyright

GUCH och Idrott. Copyright Mikael Dellborg Professor överläkare GUCH-centrum, Medicin SU/Östra Avd för Molekylär och klinisk medicin, Inst för Medicin Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet GUCH och Idrott GUCH och Idrott. Vad

Läs mer

Kliniken i fokus. En önskan att förnya, förbättra och förändra präglar arbetet på Neurologkliniken på Universitetssjukhuset

Kliniken i fokus. En önskan att förnya, förbättra och förändra präglar arbetet på Neurologkliniken på Universitetssjukhuset Kliniken i fokus En önskan att förnya, förbättra och förändra präglar arbetet på Neurologkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Här krävs hög kompetens eftersom man handskas med ett brett spektrum

Läs mer