Skärhamns skola. Välkommen 2012/2013. Tjörn Möjligheternas ö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skärhamns skola. Välkommen 2012/2013. Tjörn Möjligheternas ö"

Transkript

1 Skärhamns skola Välkommen 2012/2013 Tjörn Möjligheternas ö

2 Telefonlista Skärhamns skola Tubbegatan Skärhamn Tel: Fax: Personal Skola Bostad Expedition Rektor Lars-Eric Pettersson Skoladmin. Sarah Borggren Elevvårdsteamet Skolsköterska Ewa Persson (måndag jämn vecka, tisdag och onsdag telefontid ,30 och 15, ) Skolkurator Cecilia Petersson Talped. Lena Carris Spec.ped Ann Nyström Studion Margaretha Bengtsson Ingegerd Berg Resurslärare Yvonne Runarsson Marie Mellgren Textilslöjd Liz Johansson Träslöjd Christoffer Åström

3 Vaktmästeri Anders Antonsson Lokalvårdare Yvonne Jansson Birgitta Gunvaldsson Matsalen Elisabeth Nilsson Anna-Karin Olofsson Fritidshemmen Arken Lenvi Granström Jenny Ganebratt Jessika Christiansson Briggen Annelie Öfverström Neela Ohlsson Nyckelpigan Stig Lundgren Maria Eliasson Elisabeth Wimnell Kajutan Carina Holland Annica Andreasson Elevassistent Markus Kvist Anna Jansson

4 Personal Skola Bostad Fskl. Jessika Christiansson Fskl Elisabeth Wimnell Fskl Sofie Besang A Anita Nyberg B Margaretha Ortbäck A Barbro Fasth B Britt-Marie Maltsén A Lena Brevik Susanne Carlsson B Camilla Färdig A Anne-Marie Lundh B Lena Johannesson A Helena Ström Eva Karlsson B Marina Olausson Karolina Jablonska Musiklär. Karin Jonsson Lisa Munkdahl Johanna Teodorsson Therese Magnusson Föräldraledig Föräldraledig Tjänstledig 4

5 Förhållningssätt Vi är och vill vara en trevlig skola där alla skall trivas och må bra. För att detta skall fungera är det viktigt att alla respekterar såväl varandra samt materiella ting. Uppträd vänligt mot kamrater och personal, var rädd om det material som du hanterar samt vårda de lokaler du vistas i. Sjukanmälan Det är av stor vikt att ni som vårdnadshavare anmäler till skolan när era barn blivit sjuka. Ni ringer till skolan så tidigt som möjligt på morgonen. Uppge barnets namn och klass samt vem det är som ringer. Om du kan uppskatta hur länge barnet kommer att vara hemma så meddela även detta.är ni osäkra på hur länge ert barn blir borta, hör av er varje dag. Ring telefonsvarare innan 7,30. Ledighet I första hand ser vi det som angeläget att ni planerar eventuella semesterresor till elevernas lov. I dagens skola sker en stor del av inlärningen genom tematiska arbeten och grupparbeten. Man tar alltså som förälder på sig ett stort ansvar för sitt barns studieresultat när man väljer att söka ledighet under skoltid. Ansökan om ledighet bör om möjligt lämnas till läraren 3 veckor före önskad ledighet. VIKTIGT! Under perioden då nationella prov görs är vi ytterligare restriktiva med att bevilja ledighet. Blankett för ledighet finns på expeditionen eller kommunens hemsida 5

6 Värdesaker i skolan Pengar, mobiltelefoner och andra värdesaker skall i möjligaste mån undvikas att ta med till skolan. Skolan ser ingen möjlighet att ta ansvar för dessa. Glasögon Glasögon som går sönder under lektionstid ersätts i första hand av elevens/ förälderns hemförsäkring. Barn- och utbildningsnämnden ersätter självrisken med högst kr. Finns inte hemförsäkring ersätts glasögonen med faktiska kostnaden, dock högst kr. Kvarglömda kläder Kvarglömda kläder samlas upp och förvaras i förråd bredvid gymnastiksalen. Fråga resp klasslärare eller kontakta expeditionen. Kläderna lämnas till klädinsamling efter terminens slut. Klockor o dyl förvaras på expeditionen och kan återfås mot beskrivning. 6

7 Regler/rutiner för skolskjuts Skolskjutsarna i Tjörns kommun sker med buss i vanlig kollektivtrafik. Elever i Tjörns skolor från förskoleklass till årskurs 9 får ett läsårskort/busskort som gäller inom Tjörns kommun. Kortet gäller under terminstid, måndag fredag, klockan I de fall skolan ordnar transport på annat sätt, får eleven inte läsårskort/busskort. De elever som önskar läsårskort får dessa på respektive skolas expedition från och med läsårets början och två veckor framåt. Därefter hämtas läsårskortet på kommunens medborgarkontor. För omyndig elev ska detta göras av eller tillsammans med vårdnadshavare. Vårdnadshavare som inte önskar att deras barn ska få ett läsårskort, ska kontakta skolans rektor före läsårsstart. Vid förlorat/stulet läsårskort tas en avgift ut enligt följande: Förskoleklass och årskurs kronor Ersättningskortet hämtas på medborgarkontoret i Skärhamn mot kontant betalning.är läsårskortet obrukbart (defekt eller på annat sätt skadats) lämnas kortet till Tjörns kommun, medborgarkontoret i Skärhamn. Eleven får ett nytt ersättningskort utan kostnad. Viktigt! Både skolan och föräldrarna ska anteckna elevens läsårskortsnummer. Detta för att kunna spärra kortet om det försvinner eller blir förstört. Om kortet försvinner eller blivit förstört Kontakta bussbolaget, telefon , och kolla om de hittat kortet på bussen. Om kortet inte hittas, kontaktas skolan. 7

8 Resurscentrum Resurscentrum är en central stödenhet i Tjörns kommun inom barn- och utbildningsnämndens förvaltningsområde. Vi är en resurs för barnomsorg och skola och består av personer med olika kompetenser rörande barns utveckling och lärande. Rektor på respektive skola har det övergripande ansvaret för elevvården. De flesta inom Resurscentrum ingår i elevhälsoteamen på respektive skola. En mindre grupp tillhör Centrala Elevhälsan som efter ansökan från skolorna kan ge konsultation eller andra insatser kring barn i behov av särskilt stöd. Resurscentrums huvudsakliga uppgifter är: att vara en stödjande och utvecklande funktion inom barn/elevhälsan i barnomsorg och skola. att stödja ansvarig personal genom handledning och/eller konsultation i arbetet med barn och ungdomar. att kartlägga behovet av insatser för barn i behov av särskilt stöd att utveckla samverkan med socialtjänst, BUP, barnhälsovård och andra instanser som arbetar med barn och ungdomar. att initiera och stödja kompetensutveckling inom barnomsorg och skola. 8

9 Yrkesgrupper inom Resurscentrum Psykolog Skolsköterska Specialpedagog Kurator Talpedagog Logoped Svenska som andraspråk Skolläkare (bokas genom skolsköterska) RESURSCENTRUM för barn och ungdom på Tjörn Barn- och utbildningsförvaltningen Skärhamn Besöksadress: Utbildningscentrum, Industrivägen Skärhamn tfn På Tjörns hemsida kan du se kontaktuppgifter till vår personal, klicka på förvaltningar och sedan på Barnoch utbildning så hittar du Resurscentrum. 9

10 Åtgärdsprogram mobbning 1. Direkt tillsägelse - omfattar alla vuxna som bevittnar något otillåtet. I varje klass finns elevskyddsombud som hjälper till att bevaka mobbningstendenser. När skolan får reda på att en elev upplever sig mobbad eller blir mobbad, kontaktas mobbningsteamet och föräldrar. 2. Samtal med den mobbade om vad som har hänt, vilka som är inblandade, hur ofta osv. 3. Snarast, dock senast inom en vecka: Allvarsamtal - Mobbaren/mobbarna kallas en i taget till samtal med teamet. De upplyses om att vi vet vad som har hänt och att skolan tar detta på allvar och att mobbningen måste upphöra omedelbart. (Uppföljning sker av detta samtal) 4. Varning - Klasslärare. kurator och rektor informerar föräldrarna ev. polisanmälan om mobbningen inte upphör. Är eleven under 15 år går anmälan automatiskt till socialtjänsten. 5. Uppföljningssamtal - Efter ca 2 veckor har teamet ett uppföljningssamtal med de inblandade. 6. Polisanmälan. Om mobbningen upphör vid någon punkt innan polisanmälan, ersätts resterande åtgärder av uppföljning av mobbningsteamet. Teamet består av Margaretha Bengtsson, Cecilia Petersson, Carina Holland och Liz Johansson. 10

11 Skärhamns skolas Föräldraförening Föreningen vill medverka till utvecklingen av en skola som ger eleverna ökat ansvar genom social fostran och låter varje barn utveckla sina anlag, få kunskaper och öva färdigheter med utgångspunkt från sina förutsättningar. Skärhamns skolas föräldraförening har beslutat att arbeta med följande mål: * Trafikfrågor till och från skolan * Skolmiljön inom- och utomhus * Stödja skolan i dess arbete genom att verka för att skolan tillförstillräckliga medel. * Fungera som förslagsställare/kravställare på skolans verksamhet för att främja dess utveckling. För att göra skolvägen för alla barn säkrare uppmanas de föräldrar som måste köra sina barn till skolan att släppa av dem i den utmärkta rondellen vid Hvitfeldtsvägen, inte vid parkeringen i Kroksdalsliden. Föreningen inriktar sig både på utbildning av föräldrar och elever samt att ekonomiskt kunna bidraga till olika projekt inom skolans verksamhet. Styrelsen: Sara Johansson ordf. tel: Lorina Björkman, sekr tel: Lena Linde, kassör, vice ordf. tel: samt två föräldrarepresentanter från varje klass. 11

12 LÄSÅRSTIDER 2012/2013 Höstterminen 2012 (81 läsårsdagar) onsdagen den 22 augusti fredagen den 21 december augusti 22/8 skolstart september 27/9 lovdag november 29/10-2/11 lovdagar (v 44) december 21/12 terminsavslutning Vårterminen 2013 (97 läsårsdagar) onsdagen den 9 januari fredagen den 14 juni januari 9/1 vårterminsstart februari 11/2-15/2 lovdagar (v.7) mars 13/3 lovdag april 2/4-5/4 påsklov (v.14, efter påsk) maj 10/5 lovdag maj 27/5 lovdag juni 13/6 läsårsavslutning förskoleklass juni 14/6 läsårsavslutning år 1-5 Försäkring Alla elever är försäkrade på såväl skoltid som fritid i Europeiska. Det är viktigt att anmäla eventuella olycksfall, även de som bedöms kunna yttra sig i besvär senare i livet. Vårdnadshavaren får själv skriva och skicka iväg skadeanmälan till försäkringsbolaget. Mer information och blankett för skadeanmälan finns på Tjörns Kommuns hemsida I vår kommun är Torbjörn Berntsson sakkunnig i försäkringsfrågor och ni når honom via kommunens växel. 12

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Föräldrainformation. Trädgårdsskolan 3-6. för Livets Ords Kristna Skola. Läsåret 13/14

Föräldrainformation. Trädgårdsskolan 3-6. för Livets Ords Kristna Skola. Läsåret 13/14 Föräldrainformation för Livets Ords Kristna Skola Trädgårdsskolan 3-6 Läsåret 13/14 Målsättning för Livets Ords Kristna Skola 1. Att fostra och utveckla barn och ungdom i en genuin kristen tro grundad

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Grundskola och barnomsorg i Laxå kommun Information Läsåret 2015-16

Grundskola och barnomsorg i Laxå kommun Information Läsåret 2015-16 Grundskola och barnomsorg i Laxå kommun Information Läsåret 2015-16 www.laxa.se Innehållsförteckning: Läsårstider Sid 2 Barn- och utbildningsnämnden Sid 3 Ledning och administration Sid 4 Sjukanmälan Sid

Läs mer

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte

DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte DJURGÅRDSSKOLANS Informationshäfte för elever och föräldrar Ytterligare information hittar du på Djurgårdsskolan hemsida www.eskilstuna.se/djurgardsskolan. Varje klass har sin egen hemsida där bland annat

Läs mer

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer

Föräldrainformation 13/14

Föräldrainformation 13/14 FLENS KRISTNA SKOLA Föräldrainformation 13/14 Innehållsförteckning Fakta och historik... 3 Läsårstider 2013/14... 5 Skolans kontaktuppgifter..6 Lärare och personal... 7 Elevhälsan... 8 Allmän skolinformation...

Läs mer

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION Läsåret 2015/2016 FÖRORD Jändelskolans uppdrag är att skapa en för våra elever lärande och god social miljö. En miljö där vi ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Informationshäfte. Läsåret 2014/2015. SJUKANMÄLAN FÖR ELEVER: Telefon: 0522-21610 eller via Infomentor

Informationshäfte. Läsåret 2014/2015. SJUKANMÄLAN FÖR ELEVER: Telefon: 0522-21610 eller via Infomentor Informationshäfte Läsåret 2014/2015 SJUKANMÄLAN FÖR ELEVER: Telefon: 0522-21610 eller via Infomentor VD & Rektors inledning Välkomna till läsåret 2014/2015 Vi och all personal har glädjen att hälsa Er

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Välkommen till YTTERBYSKOLAN läsåret 2015/2016

Välkommen till YTTERBYSKOLAN läsåret 2015/2016 Välkommen till YTTERBYSKOLAN läsåret 2015/2016 Litet kalendarium Höstterminen 2015 Vårterminen 2016 17 aug Skolstart 11 jan Skolstart V 44 Lov för elever V 7 Sportlov 18 dec Sista skoldagen ht-15 7-8 mars

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Rotskärsskolan. Förskoleklass Åk 9. ROTSKÄRSSKOLAN 814 31 SKUTSKÄR Tfn: 830 27 exp

Rotskärsskolan. Förskoleklass Åk 9. ROTSKÄRSSKOLAN 814 31 SKUTSKÄR Tfn: 830 27 exp ROTSKÄRSSKOLAN 814 31 SKUTSKÄR Tfn: 830 27 exp Hemsida: http://www.alvkarleby.se/skolportal/grundskola/rotskarsskolan.asp Rotskärsskolan Förskoleklass Åk 9 Läsåret 2014/2015 1 Innehållsförteckning Vision

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA!

VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! VÄLKOMMEN TILL STIMMETS SKOLA! (läsåret 2015-2016) Varmt välkommen till ett nytt läsår i Stimmets skola! I informationsmaterialet, som vi har valt att kalla Stimmets A-Ö, får du som elev och du som vårdnadshavare

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Föräldrainformation. Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9

Föräldrainformation. Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9 Föräldrainformation Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan 7-9 Läsåret 2013-2014 Livets Ords Kristna Skola lå 13-14 Målsättning för Livets Ords Kristna Skola 1. Att fostra och utveckla barn och ungdom i

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET 2014 2015 Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges

Läs mer

Engelbrektskolan en skola för alla med kunskapen i centrum

Engelbrektskolan en skola för alla med kunskapen i centrum Engelbrektskolan Engelbrektskolan en skola för alla med kunskapen i centrum Engelbrektskolan är en F-9 skola som är centralt och vackert belägen vid Vattentornet i Borås. Hos oss går ca 740 elever i åldrarna

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3)

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Välkommen till REKTORSENHETER Rektorsenhet 1: Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Rektorsenhet 2:

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA

KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA Camilla Holmqvist förvaltningschef camilla.holmqvist@vaxjo.se Utbildningsförvaltningen Adress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västergatan 17 B, Växjö Telefon

Läs mer

ELEVINFORMATIONSHÄFTE

ELEVINFORMATIONSHÄFTE ELEVINFORMATIONSHÄFTE 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Välkomstbrev 3 Terminstider 4 Telefonlista personal 5 Heurika 7 Rektor 7 Elevvårdade verksamhet 7 Studie- och yrkesvägledare 7 Kurator 7 Skolhälsovård

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2008/2009 Välkommen MJÖLBY GYMNASIUMS ORGANISATION Mjölby gymnasium består av Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Mjölby vuxenutbildning, Kungshögaskolan

Läs mer

välkommen till Läsåret 2014-2015

välkommen till  Läsåret 2014-2015 välkommen till Läsåret 2014-2015 I det här häftet har vi samlat information som vi tror kan vara värdefull för elever, föräldrar och personal vid Orust Waldorfskola. Spara det gärna tillsammans med katalogen

Läs mer