Curriculum vitæ. 1. Examina. 2. Handledning, opposition Professor Jørgen Straarup Sankt Johannesgatan 4 B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Curriculum vitæ. 1. Examina. 2. Handledning, opposition 2010-09-01. Professor Jørgen Straarup Sankt Johannesgatan 4 B"

Transkript

1 Professor Jørgen Straarup Sankt Johannesgatan 4 B SE Uppsala tfn & fax e-post Curriculum vitæ 1. Examina 1969 Studentexamen, Odense Katedralskole 1978 Teologie kandidatexamen, Uppsala universitet Teologie doktorsexamen, Uppsala universitet 1990 Oavlönad docent i religionssociologi, Uppsala universitet 2. Handledning, opposition Fakultetsopponent vid Karl Geyers doktorsdisputation i religionspsykologi vid Uppsala universitet Avhandlingens titel: Att dana människor. Fakultetsopponent vid Jonas Bromanders doktorsdisputation i religionssociologi vid Uppsala universitet Avhandlingens titel: Rum för röster. Sociologiska analyser av musiklivet inom Svenska kyrkan, som det uppfattas av kyrkobesökare, kyrkomusiker samt kyrkokorister. Fakultetsopponent vid Anna Davidsson Bremborgs doktorsdisputation i religionssociologi, Lunds universitet Avhandlingens titel: Yrke: begravningsentreprenör. Om utanförskap, döda kroppar, riter och professionalisering (avhandling för teologie doktorsexamen). Fakultetsopponent vid Olav Aagedals disputation för graden dr.philos. i religionssociologi, Universitetet i Oslo, Det teologiske Fakultet, Avhandlingens titel: Bedehusfolket: Ein studie av bedehuskultur i tre bygder på og 1990-talet. Fakultetsopponent vid Magdalena Nordins doktorsdisputation i religionssociologi, Lunds universitet Avhandlingens titel: Religiositet bland migranter. Sverige-chilenares förhållande till religion och samfund (avhandling för teologie doktorsexamen). Fakultetsopponent vid Kenneth Wilsons s doktorsdisputation i religionspsykologi, Lunds universitet, Avhandlingens titel: Etik och känslor. En empirisk studie av skuld- och medkänslor hos gymnasieelever en prövning av Ortonys teori (avhandling för filosofie doktorsexamen). Fakultetsopponent vid Anders Sjöborgs doktorsdisputation i religionssociologi, Uppsala universitet Avhandlingens titel: Bibeln på mina egna villkor. En studie av medierade kontakter med bibeln med särskilt avseende på ungdomar och Internet (avhandling för teologie doktorsexamen). Opponent vid ventilering av licentiatuppsatser i religionssociologi vid Lunds universitet: Knut Frohm och Walter Ellsinger. Opponent vid ventilering av licentiatuppsatser i religionssociologi vid Uppsala universitet: Urban Folkebrant. Huvudhandledare vid forskarutbildning i religionssociologi vid Uppsala universitet: Ingrid Persenius, som disputerat för teologie doktorsexamen i religionssociologi vid Uppsala universitet Avhandlingens titel: Omsorg och mänsklig värdighet: Teoretiska och empiriska perspektiv på förbättringsarbete i Svenska kyrkan med inriktning på begravningar. Huvudhandledare för Anita Boij, som disputerat för teologie doktorsexamen i religionssociologi vid Uppsala universitet Avhandlingens titel: Jorden är mörk och svart. Vad som rör pastorer i Svenska Missionsförbundet när de ska predika om samhället. Huvudhandledare (med Peder Thalén som biträdande handledare) för Mayvor Ekberg som disputerat för filosofie doktorsexamen i religionsvetenskap vid Umeå universitet

2 Avhandlingens titel: Se människan! En studie av Luleå stifts möte med den moderna kulturen under 1900-talets första hälft. Huvudhandledare (med Peder Thalén som biträdande handledare) för Kent Gunnarsson som disputerat för filosofie doktorsexamen i religionsvetenskap vid Umeå universitet Avhandlingens titel: Den kristna gnosticismens återkomst ett studium av Ulf Ekmans teologi. Huvudhandledare (med Tuuli Forsgren som biträdande handledare) för Hanna Zipernovszky som disputerat för filosofie doktorsexamen i religionsvetenskap vid Umeå universitet Avhandlingens titel: " att forma ungdomen till religiösa, moraliska och nyttiga medborgare". En studie av ungerska kyrkoarkiv som källmaterial för religionspedagogisk forskning. Huvudhandledare (med Peder Thalén som biträdande handledare) för Thomas Girmalm som disputerat för filosofie doktorsexamen i religionsvetenskap vid Umeå universitet Avhandlingens titel: Teologi och det moderna universitetet. Perspektiv på polariseringen mellan teologi och religionsvetenskap under svenskt 1900-tal. Huvudhandledare (med Åsa Andersson som biträdande handledare) för Karin Jarnkvists forskarstudier i religionsvetenskap, särskilt religionssociologi, vid Umeå universitet, Huvudhandledare (med Curt Dahlgren och Thomas Girmalm som biträdande handledare) för Marie Rosenius forskarstudier i religionsvetenskap, särskilt religionsvetenskapliga samhällsstudier, vid Umeå universitet, Biträdande handledare (med Göran Gustafsson som huvudhandledare) för Jan Carlsson som disputerat för teologie doktorsexamen i religionssociologi vid Lunds universitet Avhandlingens titel: Region och religion. Biträdande handledare (med Folke Bohlin som huvudhandledare) Bengt Olof Engström som disputerat för filosofie doktorsexamen i musikvetenskap vid Lunds universitet Avhandlingens titel: Ny sång i fädernas kyrka. Biträdande handledare (med Tomas Lindgren som huvudhandledare) för Mikael Lundmarks forskarstudier i religionsvetenskap, särskilt religionspsykologi, vid Umeå universitet, Biträdande handledare (med Peder Thalén som huvudhandledare) för Anna Stenunds forskarstudier i religionsvetenskap, särskilt homiletik, vid Umeå universitet, Biträdande handledare (med Tomas Lindgren som huvudhandledare och Lennart Sauer som biträdande handledare) vid Linda Annerstens forskarstudier i religionsvetenskap, särskilt religionspsykologi, vid Umeå universitet, Biträdande handledare (med Peter Nynäs som huvudhandledare) för Birgit Lindgren Ödéns forskarstudier i religionsvetenskap, särskilt religionssociologi, vid Åbo Akademi, Biträdande handledare (med Vessela Misheva som huvudhandledare) för Erika Willanders forskarstudier i sociologi vid Uppsala universitet, Sakkunniguppdrag Ordförande i samhällsvetarkommitté (tillsammans med Trude Nergård, ISAF, och Idar Magne Holme, Distrikshøgskolen i Agder) för bedömning av sökanden till forskartjänster vid Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) i Oslo, våren Ledamot i betygsnämnd vid Reuben Asafos disputation i religionssociologi vid Uppsala universitet Avhandlingens titel: Motivations for Human Behaviour. Relating Attribution and Expectancy Inferences to Socioeconomic and Religious Orientations among Ewe Christians in Ghana. Ordförande i betygsnämnd vid Stefan Ekenbergs disputation i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet Avhandlingens titel: The Power of Recognition. The Limitation of Indigenous Peoples. Ledamot i betygsnämnd vid Gustaf Ståhlbergs disputation i psykiatri vid Umeå universitet, Avhandlingens titel: Söka sig vidare i livet. Litteratur-, metod- och fallstudier kring människors objektrelationer, existentiella/religiösa orienteringar och sökande av psykoterapi. Ledamot i betygsnämnd vid Carola Nordbäcks disputation i historia vid Umeå universitet Avhandlingens titel: Samvetets röst: om mötet mellan luthersk ortodoxi och konservativ pietism i 1720-talets Sverige. 2

3 Ledamot i betygsnämnd vid Berit Lindahls disputation i omvårdnadsforskning vid Umeå universitet Avhandlingens titel: Möten mellan människor och teknologi. Berättelser från intensivvårdssjuksköterskor och personer som ventilatorbehandlas i hemmet. Ledamot i betygsnämnd vid Tobias Wiréns disputation i historia vid Umeå universitet Avhandlingens titel: Ideologins apparatur: Reproduktionsperspektiv på kyrka och skola i och 1700-talens Sverige. Ledamot i betygsnämnd vid Ina Rosens doktorsdisputation i religionssociologi vid Lunds universitet Avhandlingens titel: I m a believer, but I ll be damned if I m religious. Sakkunnig vid bedömning av sökande till anställning som forskarassistent i religionsvetenskap, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, hösten Sakkunnig vid bedömning av sökande till anställning som universitetslektor allmändidaktik med inriktning mot religionsvetenskap, Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Fakulteten för lärarutbildning, Umeå universitet, januari Förgranskare av manuskript för doktorsdisputation, Åbo Akademi, Sami Lipponen, religionshistoria, "Nationens sista försvarare". En religionsvetenskaplig studie av neonationalistisk samhällssyn och livstolkning i Sverige Sakkunnig vid fackmässig värdering av tidskriften din. Tidsskrift for religion og kultur. Norges forskningsråd, Sakkunnig för Norges forskningsråd:religion og populærkultur i globaliseringens tidsalder, Sakkunnig för Norges forskningsråd: Religion, Glocalisation and Popular Culture, Sakkunnig vid bedömning av Jonas Bromanders ansökan om antagning till oavlönad docent i religionssociologi vid Uppsala universitet, Sakkunnig vid bedömning av Anna Davidsson Bremborgs ansökan om antagning till oavlönad docent i religionssociologi vid Lunds universitet, Sakkunnig vid bedömning av konferensansökningar till Vetenskapsrådet, HS (Nordisk Nytestamentlig Konferens 2007; World Values Survey Association Assembly 2006; Psalm/andlig sång - identitet samhälle 2009). Sakkunnig för ansökningar om publiceringsbidrag till Vetenskapsrådet (Anne-Christine Hornborg m.fl.: Den rituella människan: flervetenskapliga perspektiv 2007, Thomas Bossius m.fl.: Popular Music and Religion in Europe 2008 och 2009, Jonas Otterbeck: Samtidsislam Unga muslimer i Malmö och Köpenhamn 2009). Sakkunnig för Vetenskapsrådet: Utredningen och skriften Databaser och digitalisering inom humaniora existerande resurser och framtida behov, Ledamot i panel för fördelning av postdok-stöd i humaniora och samhällsvetenskap från Vetenskapsrådet, Ledamot i beredningsgrupp (Vårt behov av fiktion) Vetenskapsrådet Ledamot i sakkunniggruppen för bedömning av ansökningar till Svenska kyrkans enhet för forskning och kultur om forskarstöd, Extern referee för Nordiska publiceringskommittén för humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter (NOP-HS), tidskriften Nordic Journal of Religion and Society, Extern referee för granskning av artikel till Nordic Journal of Religion and Society, Expert i Svenska kyrkans utredning om församlingarnas arbetsformer, Expert vid bedömningen av projektansökningar inom fältet teologi vid Finlands Akademi Sakkunnig vid granskning av ansökningar om stipendium från Gävle kyrkliga samfällighet, Högskolan i Gävle, Formaliserade internationella kontakter Medlem i ISSR (International Society for Sociology of Religion) Medlem i SSSR (Society for the Scientific Study of Religion) Gästforskare vid University of California Santa Barbara, Department of Religious Studies, Undervisning Aktiv vid utarbetande av läromedel (Metoder för teologer, Vad jag är och var jag hör hemma) 3

4 Undervisare inom Uppsala universitets teologiska institutions grund- och forskarutbildning, på lösa timmar och i tjänst, , på bl.a. följande kurser: AB-kurs i religionskunskap, religionssociologi C-kurs i religionspedagogik C-kurser i religionssociologi D Metodkurser i religionsbeteendevetenskap Grundskollärarlinjen, GLS 1 och GLS 2, religionspsykologi och religionssociologi Grundskollärarprogrammet, GRP 1 och GRP 2, religionssociologi Anlitad för högskoleutbildning i religionssociologi och kyrko- och samfundskunskap vid Sköndalsinstitutet Anlitad vid fortbildning på högskolenivå för präster och diakoner i Svenska kyrkan (t.ex. Gäst eller jäst? En kurs om kyrkans roll i samhälle och arbetsliv) Anlitad som föreläsare vid AB-kurs i sociologi, Uppsala universitet. Anlitad som introduktionsföreläsare vid AB-kurs i religion vid Högskolan i Gävle. Anlitad som gästföreläsare vid kurs i Teknik och Etik vid Luleå tekniska universitet. Anlitad som handledare för D-studerande vid Institutionen för religion, Umeå universitet (före min anställning vid lärosätet). Initiativtagare (tillsammans med Mayvor Ekberg), producent, lärare och examinator för C-kurs i religionsbeteendevetenskap vid Institutionen för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska universitet, Undervisare på A D-nivå samt forskarutbildning inom religionsvetenskap, med viss tonvikt på religionssociologi och övergripande religionsvetenskapliga perspektiv, Umeå universitet Undervisare på A E-nivå samt handledning av forskarstuderande inom religionsvetenskap, med viss tonvikt på religionssociologi, religionsdidaktik och övergripande religionsvetenskapliga perspektiv, Högskolan i Gävle Konferenser och seminarier Ansvarig för planering och genomförande av vetenskapliga seminarier vid Svenska kyrkans forskningssekretariat och forskningsavdelning (t.ex. Religionsfrihet och folkkyrka: Jurister, samhällsvetare och teologer om ändrade relationer mellan stat och kyrka, februari 1992, och Att använda det förflutna som språngbräda in i framtiden: Om bruk av den kyrkliga statistiken, oktober 1993, Utbudsteori och religiös aktivitet, november 1994, Priset på kyrklig aktivitet, november 1995, Konfirmationen i Svenska kyrkan, 1998) Anordnare av och föreläsare vid studiedag för lärare i religionskunskap Religionerna och makten över framtiden, Luleå tekniska universitet Anordnare av Vidareutbildning för ekonomer i offentlig förvaltning, Luleå tekniska universitet, Anordnare av seminarium Forskningsnytt om offentlig sektor, Luleå tekniska universitet, Initiativtagare och ordförande vid tillkomsten av Religionssociologiska seminariet vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, Inbjuden föreläsare vid forskarkursen Theory and Method, , Teologisk Fakultet, Københavns Universitet. Deltagare med papers i den vartannat år återkommande Nordiska religionssociologiska konferensen (NCSR) sedan 1978 (med vissa undantag). Deltagare med papers i den vartannat år återkommande konferensen inom organisationen International Society for the Sociology of Religion (ISSR) sedan 1981 (med vissa undantag). Deltagare med paper på konferensen Church and Mission in a Multireligious Third Millennium, Århus Deltagare med paper på konferensen The Changing Face of Christianity in the 21st Century arrangerad av British Sociological Association, Sociology of Religion Study Group, Edinburgh Deltagare med paper på konferensen Religion in Global Perspective inom organisationen Society for the Scientific Study of Religion (SSSR),

5 7. Forskningsprojektarbete vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet: Förortskyrkan: Ideologi Utformning Användning. Samarbetspartners: Lunds universitet, Lunds tekniska högskola. Undersökning av kyrkobyggandet , projektmedarbetare, vid Religionssociologiska Institutet: Utvärdering av Psalmer och visor 76. Samarbetspartner: 1969 års psalmkommitté. Kyrkomusikers, präster och kyrkliga förtroendevaldas åsikter om Psalmer och visor 76, projektledare, NT81. Samarbetspartners: Svenska bibelsällskapets bibelfond, Lunds, Uppsala, Linköpings universitet. Mottagande av, förståelse av och uppfattningar om 1981 års översättning av Nya testamentet, projektmedarbetare, års gudstjänstordning. Samarbetspartner: 1968 års kyrkohandbokskommitté. Bruket av 1976 års gudstjänstordning i Svenska kyrkans församlingar, projektmedarbetare, vid Svenska kyrkans forskningssekretariat/avdelning för forskning: Konfirmationen i Svenska kyrkan. Samarbetspartners: företrädare för de teologiska institutionerna, Svenska kyrkans konfirmandarbete, Svenska Missionsförbundets konfirmandarbete m.fl. Tvärvetenskaplig undersökning om förutsättningarna för konfirmandarbete i Svenska kyrkan, projektledare De kyrkotillhöriga i Västerås stift. Samarbetspartner: Västerås stiftskansli. Synen på församling och kyrka hos kyrkotillhöriga i Västerås stift, projektledare, vid Centrum för utbildning och forskning inom samhällsvetenskap (CUFS), Luleå tekniska universitet: Kooperativt äldreboende i Vojakkala. Samarbetspartner: Socialdepartementet. Systemvetenskaplig studie av möjligheterna för inrättande av ett kooperativt äldreboende i Vojakkala (Haparanda kommun), projektledare, Byautveckling i Bodens kommun. Samarbetspartner: Bodens kommun. Evaluerande studie av byautvecklingsarbetet i Bodens kommun och norra Sverige, projektledare, Sametinget, parlament och myndighet. Samarbetspartners: Mål 6 Sápmi, Sametingets kulturråd. Samhällsvetenskaplig analys av Sametingets förutsättningar och funktioner, projektledare, Ung och villig. Samarbetspartner: Socialförvaltningen i Kiruna. Utvärdering av ungdomsprojekt, projektledare, Stiftsgårdar i Härnösands stift. Samarbetspartner: stiftskansliet i Härnösands stift. Värdering och prioritering av tre stiftsgårdar, projektledare, Samverk. Samarbetspartners: Arbetsförmedlingen i Boden, Försäkringskassan i Boden. Utvärdering av samverkansprojekt, projektledare, Kulturens kostnader. Samarbetspartners: Norrbottens läns landstings kulturavdelning, Kommunförbundet Norrbotten. Nationalekonomisk och sociologisk studie av kulturens roll som livskvalitéskapande faktor vid individers beslut omflyttning, bruk av kulturutbud, och värdering av kulturutbud. Projektledare, Jämvägens tredje R. Utvärdering av åtgärder inom Arbetsförmedlingen i Norrbotten för att förankra ett jämställt arbetssätt bland de anställda, för Länsarbetsnämnden i Norrbottens län, projektledare, vid institutionen för religionsvetenskap/idé- och samhällsstudier, Umeå universitet Utvärdering av 1997 års system för ekonomisk utjämning mellan enheter tillhörande Svenska kyrkan, för Kyrkostyrelsen, projektledare och utredare, Anamma Jäm. Utvärdering av jämställdhetsimplementering inom Arbetsförmedlingen i Norrbotten, för Länsarbetsnämnden i Norrbottens län, projektledare, Svenska kyrkans datasystem; tillsammans med Fredrik Sundin. För Kyrkokansliet, Ett mönster i tiden; tillsammans med Mayvor Ekberg. För Hortlax församling,

6 Pinocchio går i kyrkan; tillsammans med Stefan Gelfgren. För Vetenskapsrådet, vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Gävle Uppbyggande av Centrum för forskning kring regionala identiteter och medier (CRIM), Vetenskapligt ledarskap Forskningsprojektarbete vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet: Förortskyrkan: Ideologi Utformning Användning. Samarbetspartners: Lunds universitet, Lunds tekniska högskola. Undersökning av kyrkobyggandet , projektmedarbetare, vid Religionssociologiska Institutet: Utvärdering av Psalmer och visor 76. Samarbetspartner: 1969 års psalmkommitté. Kyrkomusikers, präster och kyrkliga förtroendevaldas åsikter om Psalmer och visor 76, projektledare, NT81. Samarbetspartners: Svenska bibelsällskapets bibelfond, Lunds, Uppsala, Linköpings universitet. Mottagande av, förståelse av och uppfattningar om 1981 års översättning av Nya testamentet, projektmedarbetare, års gudstjänstordning. Samarbetspartner: 1968 års kyrkohandbokskommitté. Bruket av 1976 års gudstjänstordning i Svenska kyrkans församlingar, projektmedarbetare, vid Svenska kyrkans forskningssekretariat/avdelning för forskning: Konfirmationen i Svenska kyrkan. Samarbetspartners: företrädare för de teologiska institutionerna, Svenska kyrkans konfirmandarbete, Svenska Missionsförbundets konfirmandarbete m.fl. Tvärvetenskaplig undersökning om förutsättningarna för konfirmandarbete i Svenska kyrkan, projektledare De kyrkotillhöriga i Västerås stift. Samarbetspartner: Västerås stiftskansli. Synen på församling och kyrka hos kyrkotillhöriga i Västerås stift, projektledare, vid Centrum för utbildning och forskning inom samhällsvetenskap (CUFS), Luleå tekniska universitet: Kooperativt äldreboende i Vojakkala. Samarbetspartner: Socialdepartementet. Systemvetenskaplig studie av möjligheterna för inrättande av ett kooperativt äldreboende i Vojakkala (Haparanda kommun), projektledare, Byautveckling i Bodens kommun. Samarbetspartner: Bodens kommun. Evaluerande studie av byautvecklingsarbetet i Bodens kommun och norra Sverige, projektledare, Sametinget, parlament och myndighet. Samarbetspartners: Mål 6 Sápmi, Sametingets kulturråd. Samhällsvetenskaplig analys av Sametingets förutsättningar och funktioner, projektledare, Ung och villig. Samarbetspartner: Socialförvaltningen i Kiruna. Utvärdering av ungdomsprojekt, projektledare, Stiftsgårdar i Härnösands stift. Samarbetspartner: stiftskansliet i Härnösands stift. Värdering och prioritering av tre stiftsgårdar, projektledare, Samverk. Samarbetspartners: Arbetsförmedlingen i Boden, Försäkringskassan i Boden. Utvärdering av samverkansprojekt, projektledare, Kulturens kostnader. Samarbetspartners: Norrbottens läns landstings kulturavdelning, Kommunförbundet Norrbotten. Nationalekonomisk och sociologisk studie av kulturens roll som livskvalitéskapande faktor vid individers beslut omflyttning, bruk av kulturutbud, och värdering av kulturutbud. Projektledare, Jämvägens tredje R. Utvärdering av åtgärder inom Arbetsförmedlingen i Norrbotten för att förankra ett jämställt arbetssätt bland de anställda, för Länsarbetsnämnden i Norrbottens län, projektledare,

7 vid institutionen för religionsvetenskap/idé- och samhällsstudier, Umeå universitet Utvärdering av 1997 års system för ekonomisk utjämning mellan enheter tillhörande Svenska kyrkan, för Kyrkostyrelsen, projektledare och utredare, Anamma Jäm. Utvärdering av jämställdhetsimplementering inom Arbetsförmedlingen i Norrbotten, för Länsarbetsnämnden i Norrbottens län, projektledare, Ett mönster i tiden, projektledare; tillsammans med Mayvor Ekberg. För Hortlax församling, Pinocchio går i kyrkan, projektledare; tillsammans med Stefan Gelfgren. För Vetenskapsrådet, Annat forskningsledarskap vid Centrum för utbildning och forskning inom samhällsvetenskap (CUFS), Luleå tekniska universitet: Föreståndare för forskningen, vid institutionen för religionsvetenskap/idé- och samhällsstudier, Umeå universitet Prefekt, ansvarig för forskning och forskarutbildning Av humanistiska fakultetsnämnden tilldelad kvalitetsbaserad forskningsresurs: en doktorandanställning, vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Gävle Pro-prefekt för forskningsfrågor, Uppbyggande av Centrum för forskning kring regionala identiteter och medier (CRIM), Förtroendeuppdrag i forskningssammanhang Uppsala universitet, under perioden : Ledamot i linjenämnd (Teologiska institutionen), ledamot i fakultetsnämnd (Teologiska fakulteten), ledamot i universitetets jämställdhetskommitté. Ordförande i teologiska institutionens datorkommitté och primus motor i nätverksuppbyggnad på institutionen Ledamot i humanistiska fakultetens anställningskommitté, Umeå universitet, Vice ordförande i Härnösands och Luleå stifts råd för utbildning och forskning (HoLruf), Av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd till ledamot i styrgruppen för HUMlab Adjungerad ledamot av styrelsen för Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi och förvaltare för stiftelsen, Ansvarig för anordnandet av 2012 års nordiska religionssociologiska konferens (NCSR) i Umeå. 10. Anställningar vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet Vik. assistent (50%) Forskningsassistent (50%) (65%) :e amanuens (50%) Vik. extra högskolelektor (25%) Forskarassistent (100%) Vik. högskolelektor (50%) Forskarassistent (100%) Högskolelektor (50%) Universitetslektor (50%) vid Religionssociologiska Institutet Forskare (75%) (25%)

8 (100%) (25%) Vik. forskningsledare (100%) (20%) Forskningsledare (20%) (50%) (20%) vid Svenska kyrkans forskningssekretariat (från Svenska kyrkans avdelning för forskning) Forskningsledare/forskare (20%) (100%) vid Luleå tekniska universitet Vetenskaplig ledare/forskare vid Centrum för utbildning och forskning Inom samhällsvetenskap (CUFS) (50%) (100%) vid Umeå universitet Professor i religionsvetenskap (100%) tjänstledig vid Högskolan i Gävle Professor i religionsvetenskap (100%) Gästprofessor i religionsvetenskap (100%) I sammanhanget relevant fortbildning Att agera framför TV-kameran, tvådagars kurs i intervjuteknik, framställningsteknik, talets dramaturgi, journalistens roll och arbetsmetoder, intervjupersonens rättigheter och skyldigheter, och med inspelningsövningar och utvärderingsmoment, Handledarskap i Giraff-projektet inom Kyrkans hus med syfte att (a) implementera Kyrkans hus vision, strategi, riktlinjer och handlingsplaner i organisationen, (b) implementera en effektiv organisationsstruktur, (c) öka motivation, engagemang och gemensamt ansvarstagande hos alla medarbetare att aktivt bidra till den framtida utvecklingen, Handledning inom forskarutbildningen, kurs anordnad av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet, Prefektutbildning, Umeå universitet,

Kunskap och förståelse redogöra för centrala delar av kyrkosociologisk teoribildning och tradition

Kunskap och förståelse redogöra för centrala delar av kyrkosociologisk teoribildning och tradition Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet, SE-901 87 Umeå Telefon: 090-786 5000 E-post: studievagledare@religion.umu.se www.idesam.umu.se Kursplan 2011-10-24 Sid 1 (5) Sociology of churches,

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL NR Tid: Teologiska fakultetsrummet, universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL NR Tid: Teologiska fakultetsrummet, universitetshuset Tid: 9.00-12.00 Plats: Teologiska fakultetsrummet, universitetshuset Närvarande Sven- Erik Brodd, professor, dekanus, ordförande ledamöter: Stig Norin professor Eva Evers-Rosander forskarassistent, prodekanus

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen Forskarutbildningen i ekonomisk historia Underdokument till studieplanen, antaget av institutionsstyrelsen september 2004 och reviderad oktober 2007

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Datavetenskap är ett brett ämne som omfattar de teoretiska

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i religionsvetenskap (Religious Studies)

Allmän studieplan för forskarutbildning i religionsvetenskap (Religious Studies) LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Dnr LiU-2010-01757 Allmän studieplan för forskarutbildning i religionsvetenskap (Religious Studies) Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy)

Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy) LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Dnr LiU-2010-01756 Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy) Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2011-09-26 Dnr Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi 1. Mål för utbildningen 1.1 Licentiatexamen För licentiatexamen

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap vid Uppsala universitet

Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap vid Uppsala universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap vid Uppsala

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet 1 Dnr G 213 980/10 Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet 2010-03-18.

Läs mer

Övergångsregler för blivande präster

Övergångsregler för blivande präster Övergångsregler för blivande präster Pastoralteologisk utbildning Pastoralteologisk utbildning för blivande präster ges till och med vårterminen 2014 av de båda pastoralinstituten i Uppsala och Lund. Från

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.20 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Ruth Franzén professor Eberhard Herrmann professor Stig

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer för antagning av docent vid Tekniska högskolan

Riktlinjer för antagning av docent vid Tekniska högskolan LINKOPINGS UNIVERSITET DNR L1U-2016-00361 BESLUT 1(1) Riktlinjer för antagning av docent vid Tekniska högskolan Bakgrund Tekniska högskolans fakultetsstyrelse fastställde senast 2011-10-26 tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Rapport 2008:41 R. Granskning av utbildningarna inom religionsvetenskap och teologi. Bilaga 3. Nationell bild

Rapport 2008:41 R. Granskning av utbildningarna inom religionsvetenskap och teologi. Bilaga 3. Nationell bild Rapport 8:41 R Granskning av utbildningarna inom religionsvetenskap och teologi Bilaga 3 Nationell bild Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 13 99 Stockholm tfn 8-563 85 fax 8-563 85 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Regeringen Utbildningsdepartementet

Regeringen Utbildningsdepartementet Regeringen Utbildningsdepartementet Utvärderingsavdelningen Lars Geschwind YTTRANDE 2003-04-29 Reg.nr 641-1641-02 Yttrande angående Församlingsfakultetens i Göteborg ansökan om rätt att utfärda högskoleexamen

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

Fastställd av fakultetsnämnden 17/

Fastställd av fakultetsnämnden 17/ Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom ämnet Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora vid fakulteten Lärarutbildningen, Malmö högskola Fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Södling 08-563 085 78 Maria.sodling@hsv.se

Läs mer

Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning,

Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I STATISTIK VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 070531. 1. Mål för utbildningen Den nya examensordningens krav för doktorsexamen

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

För doktorsexamen ska doktoranden

För doktorsexamen ska doktoranden Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-911-14 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap Syllabus for the PhD program

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL NR 2. Sammanträdesrum 372, plan 3 universitetsförvaltningen

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL NR 2. Sammanträdesrum 372, plan 3 universitetsförvaltningen Tid: 13.15-16.30 Plats: Sammanträdesrum 372, plan 3 universitetsförvaltningen Närvarande Sven- Erik Brodd, professor, dekanus, ordförande ledamöter: Thomas Ekstrand universitetslektor, prefekt ej 14 &

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL NR Tid: Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL NR Tid: Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid: 9.00-12.15 Plats: Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Sven- Erik Brodd, professor, dekanus, ordförande ledamöter: Stig Norin professor Eva Evers-Rosander forskarassistent, prodekanus

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-11 Dnr 512-1913-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-05-02 Dnr 512-1915-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap Fastställande: Den allmänna studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i Etnicitet och migration (Ethnic and Migration Studies)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i Etnicitet och migration (Ethnic and Migration Studies) Allmän studieplan för forskarutbildningen i Etnicitet och migration (Ethnic and Migration Studies) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2010-10-28, revideringar under p 4.2 och p

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Religion och samhälle 7,5 hp 1

Religion och samhälle 7,5 hp 1 Institutionen för idé- och samhällsstudier Professor Jørgen Straarup Telefon: 090-786 7040 E-post: Jorgen.Straarup@religion.umu.se www.idesam.umu.se/om/personal/religion/jorgen-straarup Universitetslektor

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN FÖR PERIODEN 2003 2004

INDIVIDUELL STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN FÖR PERIODEN 2003 2004 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden INDIVIDUELL STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN FÖR PERIODEN 2003 2004 1. Personuppgifter Efternamn Andersson Gatuadress Studentvägen 1 Telefon, bostad 018-10 00 00

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

2009 2008 2007 2006 2005 2004

2009 2008 2007 2006 2005 2004 Institutionen för idé- och samhällsstudier Professor Jørgen Straarup Telefon: 090-786 7040. Telefax: 090-786 9555 E-post: Jorgen.Straarup@religion.umu.se www.umu.se/religion/js.html Publikationslista 2009-04-01

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Filosofiska fakultetsstyrelsen Dnr LiU -2008/ ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics)

LINKÖPINGS UNIVERSITET Filosofiska fakultetsstyrelsen Dnr LiU -2008/ ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics) ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2008-02-07. Studieplanen gäller för studerande som avslutar utbildningen med doktorsexamen

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation

LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Dnr LiU-2012-00781 Studieplan för forskarutbildning i Konstvetenskap och visuell kommunikation (Art History and Visual Communication) Studieplanen

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola 1 (12) Dnr. MDH 3.1.2-265/14 Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet från och med 2014-09-11 samt för doktorander

Läs mer

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen 2006-09-13 Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå i nationalekonomi.. namn för personnummer. adress..... antagningsdatum.... handledare

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Anvisningar vid ansökan om läraranställning vid den samhällsvetenskapliga fakulteten

Anvisningar vid ansökan om läraranställning vid den samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Kansliet för samhällsvetenskap Telefon: 090-786 57 93 E-post: monica.sunden@umu.se Anvisningar 2015-02-27 Sid 1 (5) Anvisningar vid ansökan om läraranställning vid den samhällsvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2014-04-11 Utbildningen på forskarnivå i

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL NR Tid: Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL NR Tid: Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid: 13.00-15.45 Plats: Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Sven- Erik Brodd, professor, dekanus, ordförande ledamöter: Stig Norin professor Oloph Bexell professor Anders Bäckström

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-15 Dnr 512-1914-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom företagsekonomi (Business Administration)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom företagsekonomi (Business Administration) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom företagsekonomi (Business Administration) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-02-07. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad

Läs mer

Teacher Education in Studies of Religion: Specialization Course 30 ECTS

Teacher Education in Studies of Religion: Specialization Course 30 ECTS Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 5000 E-post: studievagledare@religion.umu.se www.idesam.umu.se Dnr 2014-05-27 Sid 1 (6) Religionsvetenskap med

Läs mer

Umeå universitet Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Forskningskommittén

Umeå universitet Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Forskningskommittén Umeå universitet Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Forskningskommittén RIKTLINJER FÖR ANTAGANDE AV DOCENT VÅRTERMINEN 2012 DNR 100-818-12 Riktlinjer för antagande av docent vid teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena matematik och religionskunskap

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnena matematik och religionskunskap Örebro universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från 2013 Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Med pedagogisk meriteringsmodell avses "en modell för hur lärare kan meritera sig

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet BIOLOGI

Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet BIOLOGI Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Dokumentnamn Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet Biologi Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer

Läs mer

Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent. Universitetsadjunkt. Övriga: Daniel Bengmark Sekreterare. Ärende Beslut eller annan åtgärd

Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent. Universitetsadjunkt. Övriga: Daniel Bengmark Sekreterare. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(5) Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Dekanus Ordförande EwaCarin Ekberg Studierektor FUN Krister Nilner Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent Klara Rangne Forskarstuderande Gunnel Svensäter Björn

Läs mer

Plan för forskarutbildning i statistik vid Umeå universitet

Plan för forskarutbildning i statistik vid Umeå universitet Plan för forskarutbildning i statistik vid Umeå universitet 6 juni 2002 Filosofie doktorsexamen 160 poäng Filosofie licentiatexamen 80 poäng Studieplanen för forskarutbildningen i statistik vid Umeå universitet

Läs mer

1(5) 2005-02-10. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(5) 2005-02-10. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(5) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Kristina Hellén-Halme Forskarstuderande ej 5 Gunnel Svensäter Professor Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i bioteknik/kemiteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i bioteknik/kemiteknik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i bioteknik/kemiteknik Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Bioteknik/Kemiteknik omfattar dels forskningsinriktningar

Läs mer

Utseende av ledamöter i Centrum för idrottsforskning (CIF)

Utseende av ledamöter i Centrum för idrottsforskning (CIF) NOMINERING 2011-09-26 HDa dnr DUC 2011/1362/10 Ert dnr UmU 112-1737-11 Umeå universitet Akademisekreterare Daniel Andersson 901 87 UMEÅ Utseende av ledamöter i Centrum för idrottsforskning (CIF) 2012-2014

Läs mer

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi.

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi. 1 Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi har ett examensämne som kallas Allmän teologi. Studiehelheten är ämnad för dem som avlägger fristående kurser eller vitsord, för dem som önskar studera vid det öppna

Läs mer

Att bli DOCENT vid LiTH. Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson)

Att bli DOCENT vid LiTH. Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson) Att bli DOCENT vid LiTH Anvisningar, kommentarer och råd Lars Eldén (Tidigare versioner: Dan Loyd, Ulf Nilsson) LiTHs syn på docentkompetens Det ökar LiTH:s vetenskapliga kompetens inom grundutbildning,

Läs mer

STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNING I NORDISKA SPRÅK VID UPPSALA UNIVERSITET

STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNING I NORDISKA SPRÅK VID UPPSALA UNIVERSITET STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNING I NORDISKA SPRÅK VID UPPSALA UNIVERSITET 1 Beslut Studieplanen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2003-12-11 att gälla fr.o.m. 2004-01-01. Forskarutbildningen

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Riktlinjer för antagning av docent vid Högskolan i Halmstad

Riktlinjer för antagning av docent vid Högskolan i Halmstad Riktlinjer för antagning av docent vid Högskolan i Halmstad Reviderade och fastställda av forsknings- och utbildningsnämnden 2016-11-03, dnr L 2014/158 Dessa riktlinjer är en lokal föreskrift som reglerar

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i dramateater-film

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i dramateater-film Humanistisk fakultetsnämnd Dnr 511-4286-05 ALLMÄN STUDIEPLAN Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i dramateater-film Curriculum for PhD-candidate program in drama-theatre-film Fastställande:

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Sid 1 (7) INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Del A) Övergripande plan för år (Ifylles i omedelbar anslutning till antagningen)

Läs mer

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Sid 1 (6) Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Behörighet Behörighet att anställas som professor regleras av Högskoleförordningen (HF 4 kap; utdrag

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14 1. Ämnesbeskrivning Arbetslivsvetenskap avser det

Läs mer

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap Humanistiska fakultetsnämnden www.humfak.umu.se Allmän studieplan 2014-03-27 Dnr 511-4286-08 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap Curriculum for PhD-candidate program in

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet BILAGA 3 Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Ansökan skall vara disponerad enligt nedanstående

Läs mer

RRE1K UPPS, Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala, 180 hp

RRE1K UPPS, Kandidatprogram i religionsvetenskap Studieort Uppsala, 180 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29 Kommentar: Texten Om undervisningen och Karriär är väl kort. Berätta mer om vad studenterna gör en dag på programmet. Är lärarna forskare? Hur kopplas forskningen till

Läs mer

Uppföljning av ifrågasatta examenstillstånd i pedagogik

Uppföljning av ifrågasatta examenstillstånd i pedagogik Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Stella Annani 08-563 08569 Stella.Annani@hsv.se

Läs mer

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Dnr STYR 2014/310 1 2014-04-23 Konstnärliga fakulteten i Malmö Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Fastställd av Konstnärliga fakultetsstyrelsen den 23 april 2014. Detta

Läs mer

sekreterare Beslut/Åtgärd Ad acta. bilaga p 28 Utgår

sekreterare Beslut/Åtgärd Ad acta. bilaga p 28 Utgår 1(5) Närvarande: Lars Hjalmar Lindholm Marie Bixo Birgitta Bernspång Erik Johansson Erik Johansson Kerstin Lagervall (sjukvårdshuvudmannen) Pernilla Lundberg Peter Naredi Ellinor Ädelroth Övriga: Eva-Maria

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (8) BESLUT 2012-06-07 Dnr SU 31-1926-12 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i STUDIEPLAN 2015-12-10 Dnr U 2015/354 Humanistiska och teologiska fakulteterna Centrum för teologi och religionsvetenskap Religionshistoria Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Beteendevetenskapliga mätningar

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Beteendevetenskapliga mätningar Page 1 (6) för utbildning på forskarnivå i Beteendevetenskapliga mätningar Syllabus for the PhD program in Educational Measurement Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare 15/2016 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2016-10-04 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

Vetenskap och vetenskaplighet. Magnus Nilsson

Vetenskap och vetenskaplighet. Magnus Nilsson Vetenskap och vetenskaplighet Magnus Nilsson Disposition Universitetets historia Institutionella aspekter på vetenskaplighet seminarieuppgifter Universitetets historia Grunden i antikens Grekland Men mycket

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi 1 (8) 2003-06-05 SAMFAK 2003/73 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi 1. Mål för utbildningen Målet för forskarutbildningen är att doktoranden tillägnar

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7 9 i undervisningsämnet religionskunskap Örebro universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Syllabus for the PhD programme in Educational Work

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete Syllabus for the PhD programme in Educational Work Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: www.umu.se Allmän studieplan Dnr 512-711-12 Datum 2012-03-30 Sid 1 (6) Allmän studieplan för utbildning

Läs mer

Ansökan och ärendets hantering. som andraspråk, engelska, franska, italienska, spanska, tyska samt musik (reg.nr. Lunds universitet Rektor

Ansökan och ärendets hantering. som andraspråk, engelska, franska, italienska, spanska, tyska samt musik (reg.nr. Lunds universitet Rektor Lunds universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN ORU 1.2.1-02217/2016 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap Datum: 2016-06-14 1 Bakgrund Rektor har i instruktion

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i juridik

Studieplan för utbildning på forskarnivå i juridik Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i juridik (Doctoral studies in Law) 1 Beslut om inrättande Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid fakulteten

Läs mer