Curriculum vitæ. 1. Examina. 2. Handledning, opposition Professor Jørgen Straarup Sankt Johannesgatan 4 B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Curriculum vitæ. 1. Examina. 2. Handledning, opposition 2010-09-01. Professor Jørgen Straarup Sankt Johannesgatan 4 B"

Transkript

1 Professor Jørgen Straarup Sankt Johannesgatan 4 B SE Uppsala tfn & fax e-post Curriculum vitæ 1. Examina 1969 Studentexamen, Odense Katedralskole 1978 Teologie kandidatexamen, Uppsala universitet Teologie doktorsexamen, Uppsala universitet 1990 Oavlönad docent i religionssociologi, Uppsala universitet 2. Handledning, opposition Fakultetsopponent vid Karl Geyers doktorsdisputation i religionspsykologi vid Uppsala universitet Avhandlingens titel: Att dana människor. Fakultetsopponent vid Jonas Bromanders doktorsdisputation i religionssociologi vid Uppsala universitet Avhandlingens titel: Rum för röster. Sociologiska analyser av musiklivet inom Svenska kyrkan, som det uppfattas av kyrkobesökare, kyrkomusiker samt kyrkokorister. Fakultetsopponent vid Anna Davidsson Bremborgs doktorsdisputation i religionssociologi, Lunds universitet Avhandlingens titel: Yrke: begravningsentreprenör. Om utanförskap, döda kroppar, riter och professionalisering (avhandling för teologie doktorsexamen). Fakultetsopponent vid Olav Aagedals disputation för graden dr.philos. i religionssociologi, Universitetet i Oslo, Det teologiske Fakultet, Avhandlingens titel: Bedehusfolket: Ein studie av bedehuskultur i tre bygder på og 1990-talet. Fakultetsopponent vid Magdalena Nordins doktorsdisputation i religionssociologi, Lunds universitet Avhandlingens titel: Religiositet bland migranter. Sverige-chilenares förhållande till religion och samfund (avhandling för teologie doktorsexamen). Fakultetsopponent vid Kenneth Wilsons s doktorsdisputation i religionspsykologi, Lunds universitet, Avhandlingens titel: Etik och känslor. En empirisk studie av skuld- och medkänslor hos gymnasieelever en prövning av Ortonys teori (avhandling för filosofie doktorsexamen). Fakultetsopponent vid Anders Sjöborgs doktorsdisputation i religionssociologi, Uppsala universitet Avhandlingens titel: Bibeln på mina egna villkor. En studie av medierade kontakter med bibeln med särskilt avseende på ungdomar och Internet (avhandling för teologie doktorsexamen). Opponent vid ventilering av licentiatuppsatser i religionssociologi vid Lunds universitet: Knut Frohm och Walter Ellsinger. Opponent vid ventilering av licentiatuppsatser i religionssociologi vid Uppsala universitet: Urban Folkebrant. Huvudhandledare vid forskarutbildning i religionssociologi vid Uppsala universitet: Ingrid Persenius, som disputerat för teologie doktorsexamen i religionssociologi vid Uppsala universitet Avhandlingens titel: Omsorg och mänsklig värdighet: Teoretiska och empiriska perspektiv på förbättringsarbete i Svenska kyrkan med inriktning på begravningar. Huvudhandledare för Anita Boij, som disputerat för teologie doktorsexamen i religionssociologi vid Uppsala universitet Avhandlingens titel: Jorden är mörk och svart. Vad som rör pastorer i Svenska Missionsförbundet när de ska predika om samhället. Huvudhandledare (med Peder Thalén som biträdande handledare) för Mayvor Ekberg som disputerat för filosofie doktorsexamen i religionsvetenskap vid Umeå universitet

2 Avhandlingens titel: Se människan! En studie av Luleå stifts möte med den moderna kulturen under 1900-talets första hälft. Huvudhandledare (med Peder Thalén som biträdande handledare) för Kent Gunnarsson som disputerat för filosofie doktorsexamen i religionsvetenskap vid Umeå universitet Avhandlingens titel: Den kristna gnosticismens återkomst ett studium av Ulf Ekmans teologi. Huvudhandledare (med Tuuli Forsgren som biträdande handledare) för Hanna Zipernovszky som disputerat för filosofie doktorsexamen i religionsvetenskap vid Umeå universitet Avhandlingens titel: " att forma ungdomen till religiösa, moraliska och nyttiga medborgare". En studie av ungerska kyrkoarkiv som källmaterial för religionspedagogisk forskning. Huvudhandledare (med Peder Thalén som biträdande handledare) för Thomas Girmalm som disputerat för filosofie doktorsexamen i religionsvetenskap vid Umeå universitet Avhandlingens titel: Teologi och det moderna universitetet. Perspektiv på polariseringen mellan teologi och religionsvetenskap under svenskt 1900-tal. Huvudhandledare (med Åsa Andersson som biträdande handledare) för Karin Jarnkvists forskarstudier i religionsvetenskap, särskilt religionssociologi, vid Umeå universitet, Huvudhandledare (med Curt Dahlgren och Thomas Girmalm som biträdande handledare) för Marie Rosenius forskarstudier i religionsvetenskap, särskilt religionsvetenskapliga samhällsstudier, vid Umeå universitet, Biträdande handledare (med Göran Gustafsson som huvudhandledare) för Jan Carlsson som disputerat för teologie doktorsexamen i religionssociologi vid Lunds universitet Avhandlingens titel: Region och religion. Biträdande handledare (med Folke Bohlin som huvudhandledare) Bengt Olof Engström som disputerat för filosofie doktorsexamen i musikvetenskap vid Lunds universitet Avhandlingens titel: Ny sång i fädernas kyrka. Biträdande handledare (med Tomas Lindgren som huvudhandledare) för Mikael Lundmarks forskarstudier i religionsvetenskap, särskilt religionspsykologi, vid Umeå universitet, Biträdande handledare (med Peder Thalén som huvudhandledare) för Anna Stenunds forskarstudier i religionsvetenskap, särskilt homiletik, vid Umeå universitet, Biträdande handledare (med Tomas Lindgren som huvudhandledare och Lennart Sauer som biträdande handledare) vid Linda Annerstens forskarstudier i religionsvetenskap, särskilt religionspsykologi, vid Umeå universitet, Biträdande handledare (med Peter Nynäs som huvudhandledare) för Birgit Lindgren Ödéns forskarstudier i religionsvetenskap, särskilt religionssociologi, vid Åbo Akademi, Biträdande handledare (med Vessela Misheva som huvudhandledare) för Erika Willanders forskarstudier i sociologi vid Uppsala universitet, Sakkunniguppdrag Ordförande i samhällsvetarkommitté (tillsammans med Trude Nergård, ISAF, och Idar Magne Holme, Distrikshøgskolen i Agder) för bedömning av sökanden till forskartjänster vid Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) i Oslo, våren Ledamot i betygsnämnd vid Reuben Asafos disputation i religionssociologi vid Uppsala universitet Avhandlingens titel: Motivations for Human Behaviour. Relating Attribution and Expectancy Inferences to Socioeconomic and Religious Orientations among Ewe Christians in Ghana. Ordförande i betygsnämnd vid Stefan Ekenbergs disputation i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet Avhandlingens titel: The Power of Recognition. The Limitation of Indigenous Peoples. Ledamot i betygsnämnd vid Gustaf Ståhlbergs disputation i psykiatri vid Umeå universitet, Avhandlingens titel: Söka sig vidare i livet. Litteratur-, metod- och fallstudier kring människors objektrelationer, existentiella/religiösa orienteringar och sökande av psykoterapi. Ledamot i betygsnämnd vid Carola Nordbäcks disputation i historia vid Umeå universitet Avhandlingens titel: Samvetets röst: om mötet mellan luthersk ortodoxi och konservativ pietism i 1720-talets Sverige. 2

3 Ledamot i betygsnämnd vid Berit Lindahls disputation i omvårdnadsforskning vid Umeå universitet Avhandlingens titel: Möten mellan människor och teknologi. Berättelser från intensivvårdssjuksköterskor och personer som ventilatorbehandlas i hemmet. Ledamot i betygsnämnd vid Tobias Wiréns disputation i historia vid Umeå universitet Avhandlingens titel: Ideologins apparatur: Reproduktionsperspektiv på kyrka och skola i och 1700-talens Sverige. Ledamot i betygsnämnd vid Ina Rosens doktorsdisputation i religionssociologi vid Lunds universitet Avhandlingens titel: I m a believer, but I ll be damned if I m religious. Sakkunnig vid bedömning av sökande till anställning som forskarassistent i religionsvetenskap, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, hösten Sakkunnig vid bedömning av sökande till anställning som universitetslektor allmändidaktik med inriktning mot religionsvetenskap, Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Fakulteten för lärarutbildning, Umeå universitet, januari Förgranskare av manuskript för doktorsdisputation, Åbo Akademi, Sami Lipponen, religionshistoria, "Nationens sista försvarare". En religionsvetenskaplig studie av neonationalistisk samhällssyn och livstolkning i Sverige Sakkunnig vid fackmässig värdering av tidskriften din. Tidsskrift for religion og kultur. Norges forskningsråd, Sakkunnig för Norges forskningsråd:religion og populærkultur i globaliseringens tidsalder, Sakkunnig för Norges forskningsråd: Religion, Glocalisation and Popular Culture, Sakkunnig vid bedömning av Jonas Bromanders ansökan om antagning till oavlönad docent i religionssociologi vid Uppsala universitet, Sakkunnig vid bedömning av Anna Davidsson Bremborgs ansökan om antagning till oavlönad docent i religionssociologi vid Lunds universitet, Sakkunnig vid bedömning av konferensansökningar till Vetenskapsrådet, HS (Nordisk Nytestamentlig Konferens 2007; World Values Survey Association Assembly 2006; Psalm/andlig sång - identitet samhälle 2009). Sakkunnig för ansökningar om publiceringsbidrag till Vetenskapsrådet (Anne-Christine Hornborg m.fl.: Den rituella människan: flervetenskapliga perspektiv 2007, Thomas Bossius m.fl.: Popular Music and Religion in Europe 2008 och 2009, Jonas Otterbeck: Samtidsislam Unga muslimer i Malmö och Köpenhamn 2009). Sakkunnig för Vetenskapsrådet: Utredningen och skriften Databaser och digitalisering inom humaniora existerande resurser och framtida behov, Ledamot i panel för fördelning av postdok-stöd i humaniora och samhällsvetenskap från Vetenskapsrådet, Ledamot i beredningsgrupp (Vårt behov av fiktion) Vetenskapsrådet Ledamot i sakkunniggruppen för bedömning av ansökningar till Svenska kyrkans enhet för forskning och kultur om forskarstöd, Extern referee för Nordiska publiceringskommittén för humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter (NOP-HS), tidskriften Nordic Journal of Religion and Society, Extern referee för granskning av artikel till Nordic Journal of Religion and Society, Expert i Svenska kyrkans utredning om församlingarnas arbetsformer, Expert vid bedömningen av projektansökningar inom fältet teologi vid Finlands Akademi Sakkunnig vid granskning av ansökningar om stipendium från Gävle kyrkliga samfällighet, Högskolan i Gävle, Formaliserade internationella kontakter Medlem i ISSR (International Society for Sociology of Religion) Medlem i SSSR (Society for the Scientific Study of Religion) Gästforskare vid University of California Santa Barbara, Department of Religious Studies, Undervisning Aktiv vid utarbetande av läromedel (Metoder för teologer, Vad jag är och var jag hör hemma) 3

4 Undervisare inom Uppsala universitets teologiska institutions grund- och forskarutbildning, på lösa timmar och i tjänst, , på bl.a. följande kurser: AB-kurs i religionskunskap, religionssociologi C-kurs i religionspedagogik C-kurser i religionssociologi D Metodkurser i religionsbeteendevetenskap Grundskollärarlinjen, GLS 1 och GLS 2, religionspsykologi och religionssociologi Grundskollärarprogrammet, GRP 1 och GRP 2, religionssociologi Anlitad för högskoleutbildning i religionssociologi och kyrko- och samfundskunskap vid Sköndalsinstitutet Anlitad vid fortbildning på högskolenivå för präster och diakoner i Svenska kyrkan (t.ex. Gäst eller jäst? En kurs om kyrkans roll i samhälle och arbetsliv) Anlitad som föreläsare vid AB-kurs i sociologi, Uppsala universitet. Anlitad som introduktionsföreläsare vid AB-kurs i religion vid Högskolan i Gävle. Anlitad som gästföreläsare vid kurs i Teknik och Etik vid Luleå tekniska universitet. Anlitad som handledare för D-studerande vid Institutionen för religion, Umeå universitet (före min anställning vid lärosätet). Initiativtagare (tillsammans med Mayvor Ekberg), producent, lärare och examinator för C-kurs i religionsbeteendevetenskap vid Institutionen för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska universitet, Undervisare på A D-nivå samt forskarutbildning inom religionsvetenskap, med viss tonvikt på religionssociologi och övergripande religionsvetenskapliga perspektiv, Umeå universitet Undervisare på A E-nivå samt handledning av forskarstuderande inom religionsvetenskap, med viss tonvikt på religionssociologi, religionsdidaktik och övergripande religionsvetenskapliga perspektiv, Högskolan i Gävle Konferenser och seminarier Ansvarig för planering och genomförande av vetenskapliga seminarier vid Svenska kyrkans forskningssekretariat och forskningsavdelning (t.ex. Religionsfrihet och folkkyrka: Jurister, samhällsvetare och teologer om ändrade relationer mellan stat och kyrka, februari 1992, och Att använda det förflutna som språngbräda in i framtiden: Om bruk av den kyrkliga statistiken, oktober 1993, Utbudsteori och religiös aktivitet, november 1994, Priset på kyrklig aktivitet, november 1995, Konfirmationen i Svenska kyrkan, 1998) Anordnare av och föreläsare vid studiedag för lärare i religionskunskap Religionerna och makten över framtiden, Luleå tekniska universitet Anordnare av Vidareutbildning för ekonomer i offentlig förvaltning, Luleå tekniska universitet, Anordnare av seminarium Forskningsnytt om offentlig sektor, Luleå tekniska universitet, Initiativtagare och ordförande vid tillkomsten av Religionssociologiska seminariet vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, Inbjuden föreläsare vid forskarkursen Theory and Method, , Teologisk Fakultet, Københavns Universitet. Deltagare med papers i den vartannat år återkommande Nordiska religionssociologiska konferensen (NCSR) sedan 1978 (med vissa undantag). Deltagare med papers i den vartannat år återkommande konferensen inom organisationen International Society for the Sociology of Religion (ISSR) sedan 1981 (med vissa undantag). Deltagare med paper på konferensen Church and Mission in a Multireligious Third Millennium, Århus Deltagare med paper på konferensen The Changing Face of Christianity in the 21st Century arrangerad av British Sociological Association, Sociology of Religion Study Group, Edinburgh Deltagare med paper på konferensen Religion in Global Perspective inom organisationen Society for the Scientific Study of Religion (SSSR),

5 7. Forskningsprojektarbete vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet: Förortskyrkan: Ideologi Utformning Användning. Samarbetspartners: Lunds universitet, Lunds tekniska högskola. Undersökning av kyrkobyggandet , projektmedarbetare, vid Religionssociologiska Institutet: Utvärdering av Psalmer och visor 76. Samarbetspartner: 1969 års psalmkommitté. Kyrkomusikers, präster och kyrkliga förtroendevaldas åsikter om Psalmer och visor 76, projektledare, NT81. Samarbetspartners: Svenska bibelsällskapets bibelfond, Lunds, Uppsala, Linköpings universitet. Mottagande av, förståelse av och uppfattningar om 1981 års översättning av Nya testamentet, projektmedarbetare, års gudstjänstordning. Samarbetspartner: 1968 års kyrkohandbokskommitté. Bruket av 1976 års gudstjänstordning i Svenska kyrkans församlingar, projektmedarbetare, vid Svenska kyrkans forskningssekretariat/avdelning för forskning: Konfirmationen i Svenska kyrkan. Samarbetspartners: företrädare för de teologiska institutionerna, Svenska kyrkans konfirmandarbete, Svenska Missionsförbundets konfirmandarbete m.fl. Tvärvetenskaplig undersökning om förutsättningarna för konfirmandarbete i Svenska kyrkan, projektledare De kyrkotillhöriga i Västerås stift. Samarbetspartner: Västerås stiftskansli. Synen på församling och kyrka hos kyrkotillhöriga i Västerås stift, projektledare, vid Centrum för utbildning och forskning inom samhällsvetenskap (CUFS), Luleå tekniska universitet: Kooperativt äldreboende i Vojakkala. Samarbetspartner: Socialdepartementet. Systemvetenskaplig studie av möjligheterna för inrättande av ett kooperativt äldreboende i Vojakkala (Haparanda kommun), projektledare, Byautveckling i Bodens kommun. Samarbetspartner: Bodens kommun. Evaluerande studie av byautvecklingsarbetet i Bodens kommun och norra Sverige, projektledare, Sametinget, parlament och myndighet. Samarbetspartners: Mål 6 Sápmi, Sametingets kulturråd. Samhällsvetenskaplig analys av Sametingets förutsättningar och funktioner, projektledare, Ung och villig. Samarbetspartner: Socialförvaltningen i Kiruna. Utvärdering av ungdomsprojekt, projektledare, Stiftsgårdar i Härnösands stift. Samarbetspartner: stiftskansliet i Härnösands stift. Värdering och prioritering av tre stiftsgårdar, projektledare, Samverk. Samarbetspartners: Arbetsförmedlingen i Boden, Försäkringskassan i Boden. Utvärdering av samverkansprojekt, projektledare, Kulturens kostnader. Samarbetspartners: Norrbottens läns landstings kulturavdelning, Kommunförbundet Norrbotten. Nationalekonomisk och sociologisk studie av kulturens roll som livskvalitéskapande faktor vid individers beslut omflyttning, bruk av kulturutbud, och värdering av kulturutbud. Projektledare, Jämvägens tredje R. Utvärdering av åtgärder inom Arbetsförmedlingen i Norrbotten för att förankra ett jämställt arbetssätt bland de anställda, för Länsarbetsnämnden i Norrbottens län, projektledare, vid institutionen för religionsvetenskap/idé- och samhällsstudier, Umeå universitet Utvärdering av 1997 års system för ekonomisk utjämning mellan enheter tillhörande Svenska kyrkan, för Kyrkostyrelsen, projektledare och utredare, Anamma Jäm. Utvärdering av jämställdhetsimplementering inom Arbetsförmedlingen i Norrbotten, för Länsarbetsnämnden i Norrbottens län, projektledare, Svenska kyrkans datasystem; tillsammans med Fredrik Sundin. För Kyrkokansliet, Ett mönster i tiden; tillsammans med Mayvor Ekberg. För Hortlax församling,

6 Pinocchio går i kyrkan; tillsammans med Stefan Gelfgren. För Vetenskapsrådet, vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Gävle Uppbyggande av Centrum för forskning kring regionala identiteter och medier (CRIM), Vetenskapligt ledarskap Forskningsprojektarbete vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet: Förortskyrkan: Ideologi Utformning Användning. Samarbetspartners: Lunds universitet, Lunds tekniska högskola. Undersökning av kyrkobyggandet , projektmedarbetare, vid Religionssociologiska Institutet: Utvärdering av Psalmer och visor 76. Samarbetspartner: 1969 års psalmkommitté. Kyrkomusikers, präster och kyrkliga förtroendevaldas åsikter om Psalmer och visor 76, projektledare, NT81. Samarbetspartners: Svenska bibelsällskapets bibelfond, Lunds, Uppsala, Linköpings universitet. Mottagande av, förståelse av och uppfattningar om 1981 års översättning av Nya testamentet, projektmedarbetare, års gudstjänstordning. Samarbetspartner: 1968 års kyrkohandbokskommitté. Bruket av 1976 års gudstjänstordning i Svenska kyrkans församlingar, projektmedarbetare, vid Svenska kyrkans forskningssekretariat/avdelning för forskning: Konfirmationen i Svenska kyrkan. Samarbetspartners: företrädare för de teologiska institutionerna, Svenska kyrkans konfirmandarbete, Svenska Missionsförbundets konfirmandarbete m.fl. Tvärvetenskaplig undersökning om förutsättningarna för konfirmandarbete i Svenska kyrkan, projektledare De kyrkotillhöriga i Västerås stift. Samarbetspartner: Västerås stiftskansli. Synen på församling och kyrka hos kyrkotillhöriga i Västerås stift, projektledare, vid Centrum för utbildning och forskning inom samhällsvetenskap (CUFS), Luleå tekniska universitet: Kooperativt äldreboende i Vojakkala. Samarbetspartner: Socialdepartementet. Systemvetenskaplig studie av möjligheterna för inrättande av ett kooperativt äldreboende i Vojakkala (Haparanda kommun), projektledare, Byautveckling i Bodens kommun. Samarbetspartner: Bodens kommun. Evaluerande studie av byautvecklingsarbetet i Bodens kommun och norra Sverige, projektledare, Sametinget, parlament och myndighet. Samarbetspartners: Mål 6 Sápmi, Sametingets kulturråd. Samhällsvetenskaplig analys av Sametingets förutsättningar och funktioner, projektledare, Ung och villig. Samarbetspartner: Socialförvaltningen i Kiruna. Utvärdering av ungdomsprojekt, projektledare, Stiftsgårdar i Härnösands stift. Samarbetspartner: stiftskansliet i Härnösands stift. Värdering och prioritering av tre stiftsgårdar, projektledare, Samverk. Samarbetspartners: Arbetsförmedlingen i Boden, Försäkringskassan i Boden. Utvärdering av samverkansprojekt, projektledare, Kulturens kostnader. Samarbetspartners: Norrbottens läns landstings kulturavdelning, Kommunförbundet Norrbotten. Nationalekonomisk och sociologisk studie av kulturens roll som livskvalitéskapande faktor vid individers beslut omflyttning, bruk av kulturutbud, och värdering av kulturutbud. Projektledare, Jämvägens tredje R. Utvärdering av åtgärder inom Arbetsförmedlingen i Norrbotten för att förankra ett jämställt arbetssätt bland de anställda, för Länsarbetsnämnden i Norrbottens län, projektledare,

7 vid institutionen för religionsvetenskap/idé- och samhällsstudier, Umeå universitet Utvärdering av 1997 års system för ekonomisk utjämning mellan enheter tillhörande Svenska kyrkan, för Kyrkostyrelsen, projektledare och utredare, Anamma Jäm. Utvärdering av jämställdhetsimplementering inom Arbetsförmedlingen i Norrbotten, för Länsarbetsnämnden i Norrbottens län, projektledare, Ett mönster i tiden, projektledare; tillsammans med Mayvor Ekberg. För Hortlax församling, Pinocchio går i kyrkan, projektledare; tillsammans med Stefan Gelfgren. För Vetenskapsrådet, Annat forskningsledarskap vid Centrum för utbildning och forskning inom samhällsvetenskap (CUFS), Luleå tekniska universitet: Föreståndare för forskningen, vid institutionen för religionsvetenskap/idé- och samhällsstudier, Umeå universitet Prefekt, ansvarig för forskning och forskarutbildning Av humanistiska fakultetsnämnden tilldelad kvalitetsbaserad forskningsresurs: en doktorandanställning, vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Gävle Pro-prefekt för forskningsfrågor, Uppbyggande av Centrum för forskning kring regionala identiteter och medier (CRIM), Förtroendeuppdrag i forskningssammanhang Uppsala universitet, under perioden : Ledamot i linjenämnd (Teologiska institutionen), ledamot i fakultetsnämnd (Teologiska fakulteten), ledamot i universitetets jämställdhetskommitté. Ordförande i teologiska institutionens datorkommitté och primus motor i nätverksuppbyggnad på institutionen Ledamot i humanistiska fakultetens anställningskommitté, Umeå universitet, Vice ordförande i Härnösands och Luleå stifts råd för utbildning och forskning (HoLruf), Av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd till ledamot i styrgruppen för HUMlab Adjungerad ledamot av styrelsen för Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi och förvaltare för stiftelsen, Ansvarig för anordnandet av 2012 års nordiska religionssociologiska konferens (NCSR) i Umeå. 10. Anställningar vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet Vik. assistent (50%) Forskningsassistent (50%) (65%) :e amanuens (50%) Vik. extra högskolelektor (25%) Forskarassistent (100%) Vik. högskolelektor (50%) Forskarassistent (100%) Högskolelektor (50%) Universitetslektor (50%) vid Religionssociologiska Institutet Forskare (75%) (25%)

8 (100%) (25%) Vik. forskningsledare (100%) (20%) Forskningsledare (20%) (50%) (20%) vid Svenska kyrkans forskningssekretariat (från Svenska kyrkans avdelning för forskning) Forskningsledare/forskare (20%) (100%) vid Luleå tekniska universitet Vetenskaplig ledare/forskare vid Centrum för utbildning och forskning Inom samhällsvetenskap (CUFS) (50%) (100%) vid Umeå universitet Professor i religionsvetenskap (100%) tjänstledig vid Högskolan i Gävle Professor i religionsvetenskap (100%) Gästprofessor i religionsvetenskap (100%) I sammanhanget relevant fortbildning Att agera framför TV-kameran, tvådagars kurs i intervjuteknik, framställningsteknik, talets dramaturgi, journalistens roll och arbetsmetoder, intervjupersonens rättigheter och skyldigheter, och med inspelningsövningar och utvärderingsmoment, Handledarskap i Giraff-projektet inom Kyrkans hus med syfte att (a) implementera Kyrkans hus vision, strategi, riktlinjer och handlingsplaner i organisationen, (b) implementera en effektiv organisationsstruktur, (c) öka motivation, engagemang och gemensamt ansvarstagande hos alla medarbetare att aktivt bidra till den framtida utvecklingen, Handledning inom forskarutbildningen, kurs anordnad av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet, Prefektutbildning, Umeå universitet,

Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Anställningar Deltagande i/ledning av forskningsprojekt Internationella kontakter

Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Anställningar Deltagande i/ledning av forskningsprojekt Internationella kontakter CV Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Studentexamen på samhällsvetenskaplig linje, Högbergskolan, Ludvika 1969 Filosofie kandidatexamen med ämnena statskunskap, nationalekonomi, statistik, företagsekonomi,

Läs mer

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik Curriculum Vitae Peter Aronsson 20150625 Innehåll Examina 1 Priser och forskningsstipendier 1 Tjänster och förordnanden: 2 Externa forskningsmedel och forskningsledning 2 Sakkunniguppdrag och administrativa

Läs mer

Uppsala Universitet Teologiska institutionen Hösten 2009. Forskningsprogram för Nya testamentets exegetik

Uppsala Universitet Teologiska institutionen Hösten 2009. Forskningsprogram för Nya testamentets exegetik Uppsala Universitet Teologiska institutionen Hösten 2009 Forskningsprogram för Nya testamentets exegetik 1 2 Inledning Det här forskningsprogrammet består av tre delar. Den första delen utgörs av en reflektion

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Filosofie kandidatexamen 1980-06-09 Filosofie doktorsexamen 1987-12-08 Förordnande som oavlönad docent i historia vid Lunds universitet 1988-04-08

Filosofie kandidatexamen 1980-06-09 Filosofie doktorsexamen 1987-12-08 Förordnande som oavlönad docent i historia vid Lunds universitet 1988-04-08 KORTFATTAD CV Examina Filosofie kandidatexamen 1980-06-09 Filosofie doktorsexamen 1987-12-08 Förordnande som oavlönad docent i historia vid Lunds universitet 1988-04-08 Tjänster och förordnanden Jag har

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2012

Verksamhetsberättelser 2012 Verksamhetsberättelser 2012 Historisk-filosofiska fakulteten Innehållsförteckning Historisk-filosofiska fakulteten 9 1. Sammanställning av aktiviteter och beslut under 2012 9 1.1 Organisationsfrågor 9

Läs mer

ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL)

ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) Högskolan

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 06 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2006 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 6 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m. 2006-07-01.

Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet f.o.m. 2006-07-01. Annika Olsson CV/Centrum för genusstudier SU 1 Annika Olsson Centrum för genusstudier Stockholms universitet annika.olsson @gender.su.se Nuvarande anställning Lektor 50% vid Centrum för Genusstudier, Stockholms

Läs mer

2013 Årshögtiden Högtidsskrift

2013 Årshögtiden Högtidsskrift 2013 Årshögtiden Högtidsskrift Hedersdoktorer Deborah Brandt 4 Birgitta Egerbladh 5 Allan M. Findlay 6 Jan Håkansson 7 Kenneth J. Knoespel 8 Iain W. Mattaj 9 Imbi Traat 10 Timothy L. Wilson 11 Professorer

Läs mer

CURRICULUM VITAE Jan 2011

CURRICULUM VITAE Jan 2011 CURRICULUM VITAE Jan 2011 Mats Westerberg PERSONLIGA UPPGIFTER Namn: Mats Roger Westerberg Födelsedatum: 15 april 1964 Bostadsadress: Södra Kungsgatan 24, 1 tr., 972 35 Luleå tel: 0920-491808 (arbete);

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003 Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier Arbetsnotat 29 Mars 2003 Innehåll Verksamhetsberättelse 2002 3 Integrering i forskningsorganisationen 4 Verksamhetsplan 5 Programområdet:

Läs mer

Forskarskolor i Sverige

Forskarskolor i Sverige Forskarskolor i Sverige en sammanställning Högskoleverkets rapportserie 2001:12 R Forskarskolor i Sverige en sammanställning Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Nya psalmer i Svenska kyrkan GÖTEBORGS UNIVERSITET. Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion Licentiatuppsats

Nya psalmer i Svenska kyrkan GÖTEBORGS UNIVERSITET. Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion Licentiatuppsats GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion Licentiatuppsats Nya psalmer i Svenska kyrkan HT 2011 Författare: Karin V Karlsson Handledare: Mats Malm Sverker Jullander ii

Läs mer

CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014

CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014 1 CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014 CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014... 1 1. CV. Ann- Catrine Edlund... 2 1.1. Personuppgifter... 2 1.2. Examina... 2 1.3. Anställningar

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

CURRICULUM VITAE 2014-05-22

CURRICULUM VITAE 2014-05-22 Gissur Ó Erlingsson (1974-01-25) Ringdansvägen 8, 646 30 Gnesta 0760-253310 gissur.erlingsson@liu.se CURRICULUM VITAE 2014-05-22 1.1 Utbildning m.m. - Docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet

Läs mer

CURRICULUM VITAE 2014-03-14

CURRICULUM VITAE 2014-03-14 Gissur Ó Erlingsson (1974-01-25) Ringdansvägen 8, 646 30 Gnesta 0760-253310 gissur.erlingsson@liu.se CURRICULUM VITAE 2014-03-14 1.1 Utbildning m.m. - Docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet

Läs mer

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Verbum Första upplagan, tredje tryckningen 2008 Svenska Kyrkan och Verbum Förlag Omslag och grafisk form:

Läs mer

Sociala företag i det sociala välfärdsarbetets tjänst

Sociala företag i det sociala välfärdsarbetets tjänst Sociala företag i det sociala välfärdsarbetets tjänst Presentation av utvärdering av sociala företag Paper vid Svenska Utvärderarföreningens konferens i Stockholm 14 15 november 2013 Lena Lernå lena.lerna@lobabutveckling.se

Läs mer

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse m 2007 ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse Mångkulturellt centrum. Verksamhetsberättelse 2007. Org.nr 812800-8243 Mångkulturellt centrum, mars 2008 Red. och form Ingrid Ramberg Foto Andrzej Markiewicz

Läs mer

NYHETER &DEBATT. Högskolerankningar här för att stanna. Nr 1. 2010. Excellens är alltid en viktig del i utbildningars kvalitet sidan 5

NYHETER &DEBATT. Högskolerankningar här för att stanna. Nr 1. 2010. Excellens är alltid en viktig del i utbildningars kvalitet sidan 5 Nr 1. 2010 NYHETER &DEBATT Högskolerankningar här för att stanna sidan 6 Excellens är alltid en viktig del i utbildningars kvalitet sidan 5 Hitta rätt i myndighetsdjungeln sidan 7 Framstående utbildningsmiljöer

Läs mer

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse2009 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2009 Riksbankens Innehåll Jubileumsfond

Läs mer

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Gerd Brandell Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå University Research Report in Mathematics Education,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

Nr 29 Utgiven av Religionspedagogiskt idéforum Våren 2015

Nr 29 Utgiven av Religionspedagogiskt idéforum Våren 2015 Nr 29 Utgiven av Religionspedagogiskt idéforum Våren 2015 Fotokonst av Lotta Geisler I det här numret prövar vi något alldeles nytt en liten utställning med fotokonst. Den börjar redan på första sidan

Läs mer

UNIVERSEN. #5 juni -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Ny tolkning

UNIVERSEN. #5 juni -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Ny tolkning UNIVERSEN #5 juni -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare Utmärkta medarbetare Sid 8 Uppdrag i Kina Sid 7 Kaj knyter kontakter Sid 8 10 Foto: STAFFAN CLAESSON Fler nyheter hittar du

Läs mer

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8 ÅRSREDOVISNING 27 7 ÅRSREDOVISNING 27 Dnr 9-57/8 INNEHÅLL REKTORS FÖRORD...3 RESULTATREDOVISNING...4 Uppdraget...4 Året som gick...4 GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING...6 Utbildningsutbudet...6 Behöriga

Läs mer