Curriculum vitæ. 1. Examina. 2. Handledning, opposition Professor Jørgen Straarup Sankt Johannesgatan 4 B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Curriculum vitæ. 1. Examina. 2. Handledning, opposition 2010-09-01. Professor Jørgen Straarup Sankt Johannesgatan 4 B"

Transkript

1 Professor Jørgen Straarup Sankt Johannesgatan 4 B SE Uppsala tfn & fax e-post Curriculum vitæ 1. Examina 1969 Studentexamen, Odense Katedralskole 1978 Teologie kandidatexamen, Uppsala universitet Teologie doktorsexamen, Uppsala universitet 1990 Oavlönad docent i religionssociologi, Uppsala universitet 2. Handledning, opposition Fakultetsopponent vid Karl Geyers doktorsdisputation i religionspsykologi vid Uppsala universitet Avhandlingens titel: Att dana människor. Fakultetsopponent vid Jonas Bromanders doktorsdisputation i religionssociologi vid Uppsala universitet Avhandlingens titel: Rum för röster. Sociologiska analyser av musiklivet inom Svenska kyrkan, som det uppfattas av kyrkobesökare, kyrkomusiker samt kyrkokorister. Fakultetsopponent vid Anna Davidsson Bremborgs doktorsdisputation i religionssociologi, Lunds universitet Avhandlingens titel: Yrke: begravningsentreprenör. Om utanförskap, döda kroppar, riter och professionalisering (avhandling för teologie doktorsexamen). Fakultetsopponent vid Olav Aagedals disputation för graden dr.philos. i religionssociologi, Universitetet i Oslo, Det teologiske Fakultet, Avhandlingens titel: Bedehusfolket: Ein studie av bedehuskultur i tre bygder på og 1990-talet. Fakultetsopponent vid Magdalena Nordins doktorsdisputation i religionssociologi, Lunds universitet Avhandlingens titel: Religiositet bland migranter. Sverige-chilenares förhållande till religion och samfund (avhandling för teologie doktorsexamen). Fakultetsopponent vid Kenneth Wilsons s doktorsdisputation i religionspsykologi, Lunds universitet, Avhandlingens titel: Etik och känslor. En empirisk studie av skuld- och medkänslor hos gymnasieelever en prövning av Ortonys teori (avhandling för filosofie doktorsexamen). Fakultetsopponent vid Anders Sjöborgs doktorsdisputation i religionssociologi, Uppsala universitet Avhandlingens titel: Bibeln på mina egna villkor. En studie av medierade kontakter med bibeln med särskilt avseende på ungdomar och Internet (avhandling för teologie doktorsexamen). Opponent vid ventilering av licentiatuppsatser i religionssociologi vid Lunds universitet: Knut Frohm och Walter Ellsinger. Opponent vid ventilering av licentiatuppsatser i religionssociologi vid Uppsala universitet: Urban Folkebrant. Huvudhandledare vid forskarutbildning i religionssociologi vid Uppsala universitet: Ingrid Persenius, som disputerat för teologie doktorsexamen i religionssociologi vid Uppsala universitet Avhandlingens titel: Omsorg och mänsklig värdighet: Teoretiska och empiriska perspektiv på förbättringsarbete i Svenska kyrkan med inriktning på begravningar. Huvudhandledare för Anita Boij, som disputerat för teologie doktorsexamen i religionssociologi vid Uppsala universitet Avhandlingens titel: Jorden är mörk och svart. Vad som rör pastorer i Svenska Missionsförbundet när de ska predika om samhället. Huvudhandledare (med Peder Thalén som biträdande handledare) för Mayvor Ekberg som disputerat för filosofie doktorsexamen i religionsvetenskap vid Umeå universitet

2 Avhandlingens titel: Se människan! En studie av Luleå stifts möte med den moderna kulturen under 1900-talets första hälft. Huvudhandledare (med Peder Thalén som biträdande handledare) för Kent Gunnarsson som disputerat för filosofie doktorsexamen i religionsvetenskap vid Umeå universitet Avhandlingens titel: Den kristna gnosticismens återkomst ett studium av Ulf Ekmans teologi. Huvudhandledare (med Tuuli Forsgren som biträdande handledare) för Hanna Zipernovszky som disputerat för filosofie doktorsexamen i religionsvetenskap vid Umeå universitet Avhandlingens titel: " att forma ungdomen till religiösa, moraliska och nyttiga medborgare". En studie av ungerska kyrkoarkiv som källmaterial för religionspedagogisk forskning. Huvudhandledare (med Peder Thalén som biträdande handledare) för Thomas Girmalm som disputerat för filosofie doktorsexamen i religionsvetenskap vid Umeå universitet Avhandlingens titel: Teologi och det moderna universitetet. Perspektiv på polariseringen mellan teologi och religionsvetenskap under svenskt 1900-tal. Huvudhandledare (med Åsa Andersson som biträdande handledare) för Karin Jarnkvists forskarstudier i religionsvetenskap, särskilt religionssociologi, vid Umeå universitet, Huvudhandledare (med Curt Dahlgren och Thomas Girmalm som biträdande handledare) för Marie Rosenius forskarstudier i religionsvetenskap, särskilt religionsvetenskapliga samhällsstudier, vid Umeå universitet, Biträdande handledare (med Göran Gustafsson som huvudhandledare) för Jan Carlsson som disputerat för teologie doktorsexamen i religionssociologi vid Lunds universitet Avhandlingens titel: Region och religion. Biträdande handledare (med Folke Bohlin som huvudhandledare) Bengt Olof Engström som disputerat för filosofie doktorsexamen i musikvetenskap vid Lunds universitet Avhandlingens titel: Ny sång i fädernas kyrka. Biträdande handledare (med Tomas Lindgren som huvudhandledare) för Mikael Lundmarks forskarstudier i religionsvetenskap, särskilt religionspsykologi, vid Umeå universitet, Biträdande handledare (med Peder Thalén som huvudhandledare) för Anna Stenunds forskarstudier i religionsvetenskap, särskilt homiletik, vid Umeå universitet, Biträdande handledare (med Tomas Lindgren som huvudhandledare och Lennart Sauer som biträdande handledare) vid Linda Annerstens forskarstudier i religionsvetenskap, särskilt religionspsykologi, vid Umeå universitet, Biträdande handledare (med Peter Nynäs som huvudhandledare) för Birgit Lindgren Ödéns forskarstudier i religionsvetenskap, särskilt religionssociologi, vid Åbo Akademi, Biträdande handledare (med Vessela Misheva som huvudhandledare) för Erika Willanders forskarstudier i sociologi vid Uppsala universitet, Sakkunniguppdrag Ordförande i samhällsvetarkommitté (tillsammans med Trude Nergård, ISAF, och Idar Magne Holme, Distrikshøgskolen i Agder) för bedömning av sökanden till forskartjänster vid Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) i Oslo, våren Ledamot i betygsnämnd vid Reuben Asafos disputation i religionssociologi vid Uppsala universitet Avhandlingens titel: Motivations for Human Behaviour. Relating Attribution and Expectancy Inferences to Socioeconomic and Religious Orientations among Ewe Christians in Ghana. Ordförande i betygsnämnd vid Stefan Ekenbergs disputation i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet Avhandlingens titel: The Power of Recognition. The Limitation of Indigenous Peoples. Ledamot i betygsnämnd vid Gustaf Ståhlbergs disputation i psykiatri vid Umeå universitet, Avhandlingens titel: Söka sig vidare i livet. Litteratur-, metod- och fallstudier kring människors objektrelationer, existentiella/religiösa orienteringar och sökande av psykoterapi. Ledamot i betygsnämnd vid Carola Nordbäcks disputation i historia vid Umeå universitet Avhandlingens titel: Samvetets röst: om mötet mellan luthersk ortodoxi och konservativ pietism i 1720-talets Sverige. 2

3 Ledamot i betygsnämnd vid Berit Lindahls disputation i omvårdnadsforskning vid Umeå universitet Avhandlingens titel: Möten mellan människor och teknologi. Berättelser från intensivvårdssjuksköterskor och personer som ventilatorbehandlas i hemmet. Ledamot i betygsnämnd vid Tobias Wiréns disputation i historia vid Umeå universitet Avhandlingens titel: Ideologins apparatur: Reproduktionsperspektiv på kyrka och skola i och 1700-talens Sverige. Ledamot i betygsnämnd vid Ina Rosens doktorsdisputation i religionssociologi vid Lunds universitet Avhandlingens titel: I m a believer, but I ll be damned if I m religious. Sakkunnig vid bedömning av sökande till anställning som forskarassistent i religionsvetenskap, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, hösten Sakkunnig vid bedömning av sökande till anställning som universitetslektor allmändidaktik med inriktning mot religionsvetenskap, Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Fakulteten för lärarutbildning, Umeå universitet, januari Förgranskare av manuskript för doktorsdisputation, Åbo Akademi, Sami Lipponen, religionshistoria, "Nationens sista försvarare". En religionsvetenskaplig studie av neonationalistisk samhällssyn och livstolkning i Sverige Sakkunnig vid fackmässig värdering av tidskriften din. Tidsskrift for religion og kultur. Norges forskningsråd, Sakkunnig för Norges forskningsråd:religion og populærkultur i globaliseringens tidsalder, Sakkunnig för Norges forskningsråd: Religion, Glocalisation and Popular Culture, Sakkunnig vid bedömning av Jonas Bromanders ansökan om antagning till oavlönad docent i religionssociologi vid Uppsala universitet, Sakkunnig vid bedömning av Anna Davidsson Bremborgs ansökan om antagning till oavlönad docent i religionssociologi vid Lunds universitet, Sakkunnig vid bedömning av konferensansökningar till Vetenskapsrådet, HS (Nordisk Nytestamentlig Konferens 2007; World Values Survey Association Assembly 2006; Psalm/andlig sång - identitet samhälle 2009). Sakkunnig för ansökningar om publiceringsbidrag till Vetenskapsrådet (Anne-Christine Hornborg m.fl.: Den rituella människan: flervetenskapliga perspektiv 2007, Thomas Bossius m.fl.: Popular Music and Religion in Europe 2008 och 2009, Jonas Otterbeck: Samtidsislam Unga muslimer i Malmö och Köpenhamn 2009). Sakkunnig för Vetenskapsrådet: Utredningen och skriften Databaser och digitalisering inom humaniora existerande resurser och framtida behov, Ledamot i panel för fördelning av postdok-stöd i humaniora och samhällsvetenskap från Vetenskapsrådet, Ledamot i beredningsgrupp (Vårt behov av fiktion) Vetenskapsrådet Ledamot i sakkunniggruppen för bedömning av ansökningar till Svenska kyrkans enhet för forskning och kultur om forskarstöd, Extern referee för Nordiska publiceringskommittén för humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter (NOP-HS), tidskriften Nordic Journal of Religion and Society, Extern referee för granskning av artikel till Nordic Journal of Religion and Society, Expert i Svenska kyrkans utredning om församlingarnas arbetsformer, Expert vid bedömningen av projektansökningar inom fältet teologi vid Finlands Akademi Sakkunnig vid granskning av ansökningar om stipendium från Gävle kyrkliga samfällighet, Högskolan i Gävle, Formaliserade internationella kontakter Medlem i ISSR (International Society for Sociology of Religion) Medlem i SSSR (Society for the Scientific Study of Religion) Gästforskare vid University of California Santa Barbara, Department of Religious Studies, Undervisning Aktiv vid utarbetande av läromedel (Metoder för teologer, Vad jag är och var jag hör hemma) 3

4 Undervisare inom Uppsala universitets teologiska institutions grund- och forskarutbildning, på lösa timmar och i tjänst, , på bl.a. följande kurser: AB-kurs i religionskunskap, religionssociologi C-kurs i religionspedagogik C-kurser i religionssociologi D Metodkurser i religionsbeteendevetenskap Grundskollärarlinjen, GLS 1 och GLS 2, religionspsykologi och religionssociologi Grundskollärarprogrammet, GRP 1 och GRP 2, religionssociologi Anlitad för högskoleutbildning i religionssociologi och kyrko- och samfundskunskap vid Sköndalsinstitutet Anlitad vid fortbildning på högskolenivå för präster och diakoner i Svenska kyrkan (t.ex. Gäst eller jäst? En kurs om kyrkans roll i samhälle och arbetsliv) Anlitad som föreläsare vid AB-kurs i sociologi, Uppsala universitet. Anlitad som introduktionsföreläsare vid AB-kurs i religion vid Högskolan i Gävle. Anlitad som gästföreläsare vid kurs i Teknik och Etik vid Luleå tekniska universitet. Anlitad som handledare för D-studerande vid Institutionen för religion, Umeå universitet (före min anställning vid lärosätet). Initiativtagare (tillsammans med Mayvor Ekberg), producent, lärare och examinator för C-kurs i religionsbeteendevetenskap vid Institutionen för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska universitet, Undervisare på A D-nivå samt forskarutbildning inom religionsvetenskap, med viss tonvikt på religionssociologi och övergripande religionsvetenskapliga perspektiv, Umeå universitet Undervisare på A E-nivå samt handledning av forskarstuderande inom religionsvetenskap, med viss tonvikt på religionssociologi, religionsdidaktik och övergripande religionsvetenskapliga perspektiv, Högskolan i Gävle Konferenser och seminarier Ansvarig för planering och genomförande av vetenskapliga seminarier vid Svenska kyrkans forskningssekretariat och forskningsavdelning (t.ex. Religionsfrihet och folkkyrka: Jurister, samhällsvetare och teologer om ändrade relationer mellan stat och kyrka, februari 1992, och Att använda det förflutna som språngbräda in i framtiden: Om bruk av den kyrkliga statistiken, oktober 1993, Utbudsteori och religiös aktivitet, november 1994, Priset på kyrklig aktivitet, november 1995, Konfirmationen i Svenska kyrkan, 1998) Anordnare av och föreläsare vid studiedag för lärare i religionskunskap Religionerna och makten över framtiden, Luleå tekniska universitet Anordnare av Vidareutbildning för ekonomer i offentlig förvaltning, Luleå tekniska universitet, Anordnare av seminarium Forskningsnytt om offentlig sektor, Luleå tekniska universitet, Initiativtagare och ordförande vid tillkomsten av Religionssociologiska seminariet vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, Inbjuden föreläsare vid forskarkursen Theory and Method, , Teologisk Fakultet, Københavns Universitet. Deltagare med papers i den vartannat år återkommande Nordiska religionssociologiska konferensen (NCSR) sedan 1978 (med vissa undantag). Deltagare med papers i den vartannat år återkommande konferensen inom organisationen International Society for the Sociology of Religion (ISSR) sedan 1981 (med vissa undantag). Deltagare med paper på konferensen Church and Mission in a Multireligious Third Millennium, Århus Deltagare med paper på konferensen The Changing Face of Christianity in the 21st Century arrangerad av British Sociological Association, Sociology of Religion Study Group, Edinburgh Deltagare med paper på konferensen Religion in Global Perspective inom organisationen Society for the Scientific Study of Religion (SSSR),

5 7. Forskningsprojektarbete vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet: Förortskyrkan: Ideologi Utformning Användning. Samarbetspartners: Lunds universitet, Lunds tekniska högskola. Undersökning av kyrkobyggandet , projektmedarbetare, vid Religionssociologiska Institutet: Utvärdering av Psalmer och visor 76. Samarbetspartner: 1969 års psalmkommitté. Kyrkomusikers, präster och kyrkliga förtroendevaldas åsikter om Psalmer och visor 76, projektledare, NT81. Samarbetspartners: Svenska bibelsällskapets bibelfond, Lunds, Uppsala, Linköpings universitet. Mottagande av, förståelse av och uppfattningar om 1981 års översättning av Nya testamentet, projektmedarbetare, års gudstjänstordning. Samarbetspartner: 1968 års kyrkohandbokskommitté. Bruket av 1976 års gudstjänstordning i Svenska kyrkans församlingar, projektmedarbetare, vid Svenska kyrkans forskningssekretariat/avdelning för forskning: Konfirmationen i Svenska kyrkan. Samarbetspartners: företrädare för de teologiska institutionerna, Svenska kyrkans konfirmandarbete, Svenska Missionsförbundets konfirmandarbete m.fl. Tvärvetenskaplig undersökning om förutsättningarna för konfirmandarbete i Svenska kyrkan, projektledare De kyrkotillhöriga i Västerås stift. Samarbetspartner: Västerås stiftskansli. Synen på församling och kyrka hos kyrkotillhöriga i Västerås stift, projektledare, vid Centrum för utbildning och forskning inom samhällsvetenskap (CUFS), Luleå tekniska universitet: Kooperativt äldreboende i Vojakkala. Samarbetspartner: Socialdepartementet. Systemvetenskaplig studie av möjligheterna för inrättande av ett kooperativt äldreboende i Vojakkala (Haparanda kommun), projektledare, Byautveckling i Bodens kommun. Samarbetspartner: Bodens kommun. Evaluerande studie av byautvecklingsarbetet i Bodens kommun och norra Sverige, projektledare, Sametinget, parlament och myndighet. Samarbetspartners: Mål 6 Sápmi, Sametingets kulturråd. Samhällsvetenskaplig analys av Sametingets förutsättningar och funktioner, projektledare, Ung och villig. Samarbetspartner: Socialförvaltningen i Kiruna. Utvärdering av ungdomsprojekt, projektledare, Stiftsgårdar i Härnösands stift. Samarbetspartner: stiftskansliet i Härnösands stift. Värdering och prioritering av tre stiftsgårdar, projektledare, Samverk. Samarbetspartners: Arbetsförmedlingen i Boden, Försäkringskassan i Boden. Utvärdering av samverkansprojekt, projektledare, Kulturens kostnader. Samarbetspartners: Norrbottens läns landstings kulturavdelning, Kommunförbundet Norrbotten. Nationalekonomisk och sociologisk studie av kulturens roll som livskvalitéskapande faktor vid individers beslut omflyttning, bruk av kulturutbud, och värdering av kulturutbud. Projektledare, Jämvägens tredje R. Utvärdering av åtgärder inom Arbetsförmedlingen i Norrbotten för att förankra ett jämställt arbetssätt bland de anställda, för Länsarbetsnämnden i Norrbottens län, projektledare, vid institutionen för religionsvetenskap/idé- och samhällsstudier, Umeå universitet Utvärdering av 1997 års system för ekonomisk utjämning mellan enheter tillhörande Svenska kyrkan, för Kyrkostyrelsen, projektledare och utredare, Anamma Jäm. Utvärdering av jämställdhetsimplementering inom Arbetsförmedlingen i Norrbotten, för Länsarbetsnämnden i Norrbottens län, projektledare, Svenska kyrkans datasystem; tillsammans med Fredrik Sundin. För Kyrkokansliet, Ett mönster i tiden; tillsammans med Mayvor Ekberg. För Hortlax församling,

6 Pinocchio går i kyrkan; tillsammans med Stefan Gelfgren. För Vetenskapsrådet, vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Gävle Uppbyggande av Centrum för forskning kring regionala identiteter och medier (CRIM), Vetenskapligt ledarskap Forskningsprojektarbete vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet: Förortskyrkan: Ideologi Utformning Användning. Samarbetspartners: Lunds universitet, Lunds tekniska högskola. Undersökning av kyrkobyggandet , projektmedarbetare, vid Religionssociologiska Institutet: Utvärdering av Psalmer och visor 76. Samarbetspartner: 1969 års psalmkommitté. Kyrkomusikers, präster och kyrkliga förtroendevaldas åsikter om Psalmer och visor 76, projektledare, NT81. Samarbetspartners: Svenska bibelsällskapets bibelfond, Lunds, Uppsala, Linköpings universitet. Mottagande av, förståelse av och uppfattningar om 1981 års översättning av Nya testamentet, projektmedarbetare, års gudstjänstordning. Samarbetspartner: 1968 års kyrkohandbokskommitté. Bruket av 1976 års gudstjänstordning i Svenska kyrkans församlingar, projektmedarbetare, vid Svenska kyrkans forskningssekretariat/avdelning för forskning: Konfirmationen i Svenska kyrkan. Samarbetspartners: företrädare för de teologiska institutionerna, Svenska kyrkans konfirmandarbete, Svenska Missionsförbundets konfirmandarbete m.fl. Tvärvetenskaplig undersökning om förutsättningarna för konfirmandarbete i Svenska kyrkan, projektledare De kyrkotillhöriga i Västerås stift. Samarbetspartner: Västerås stiftskansli. Synen på församling och kyrka hos kyrkotillhöriga i Västerås stift, projektledare, vid Centrum för utbildning och forskning inom samhällsvetenskap (CUFS), Luleå tekniska universitet: Kooperativt äldreboende i Vojakkala. Samarbetspartner: Socialdepartementet. Systemvetenskaplig studie av möjligheterna för inrättande av ett kooperativt äldreboende i Vojakkala (Haparanda kommun), projektledare, Byautveckling i Bodens kommun. Samarbetspartner: Bodens kommun. Evaluerande studie av byautvecklingsarbetet i Bodens kommun och norra Sverige, projektledare, Sametinget, parlament och myndighet. Samarbetspartners: Mål 6 Sápmi, Sametingets kulturråd. Samhällsvetenskaplig analys av Sametingets förutsättningar och funktioner, projektledare, Ung och villig. Samarbetspartner: Socialförvaltningen i Kiruna. Utvärdering av ungdomsprojekt, projektledare, Stiftsgårdar i Härnösands stift. Samarbetspartner: stiftskansliet i Härnösands stift. Värdering och prioritering av tre stiftsgårdar, projektledare, Samverk. Samarbetspartners: Arbetsförmedlingen i Boden, Försäkringskassan i Boden. Utvärdering av samverkansprojekt, projektledare, Kulturens kostnader. Samarbetspartners: Norrbottens läns landstings kulturavdelning, Kommunförbundet Norrbotten. Nationalekonomisk och sociologisk studie av kulturens roll som livskvalitéskapande faktor vid individers beslut omflyttning, bruk av kulturutbud, och värdering av kulturutbud. Projektledare, Jämvägens tredje R. Utvärdering av åtgärder inom Arbetsförmedlingen i Norrbotten för att förankra ett jämställt arbetssätt bland de anställda, för Länsarbetsnämnden i Norrbottens län, projektledare,

7 vid institutionen för religionsvetenskap/idé- och samhällsstudier, Umeå universitet Utvärdering av 1997 års system för ekonomisk utjämning mellan enheter tillhörande Svenska kyrkan, för Kyrkostyrelsen, projektledare och utredare, Anamma Jäm. Utvärdering av jämställdhetsimplementering inom Arbetsförmedlingen i Norrbotten, för Länsarbetsnämnden i Norrbottens län, projektledare, Ett mönster i tiden, projektledare; tillsammans med Mayvor Ekberg. För Hortlax församling, Pinocchio går i kyrkan, projektledare; tillsammans med Stefan Gelfgren. För Vetenskapsrådet, Annat forskningsledarskap vid Centrum för utbildning och forskning inom samhällsvetenskap (CUFS), Luleå tekniska universitet: Föreståndare för forskningen, vid institutionen för religionsvetenskap/idé- och samhällsstudier, Umeå universitet Prefekt, ansvarig för forskning och forskarutbildning Av humanistiska fakultetsnämnden tilldelad kvalitetsbaserad forskningsresurs: en doktorandanställning, vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Gävle Pro-prefekt för forskningsfrågor, Uppbyggande av Centrum för forskning kring regionala identiteter och medier (CRIM), Förtroendeuppdrag i forskningssammanhang Uppsala universitet, under perioden : Ledamot i linjenämnd (Teologiska institutionen), ledamot i fakultetsnämnd (Teologiska fakulteten), ledamot i universitetets jämställdhetskommitté. Ordförande i teologiska institutionens datorkommitté och primus motor i nätverksuppbyggnad på institutionen Ledamot i humanistiska fakultetens anställningskommitté, Umeå universitet, Vice ordförande i Härnösands och Luleå stifts råd för utbildning och forskning (HoLruf), Av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd till ledamot i styrgruppen för HUMlab Adjungerad ledamot av styrelsen för Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi och förvaltare för stiftelsen, Ansvarig för anordnandet av 2012 års nordiska religionssociologiska konferens (NCSR) i Umeå. 10. Anställningar vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet Vik. assistent (50%) Forskningsassistent (50%) (65%) :e amanuens (50%) Vik. extra högskolelektor (25%) Forskarassistent (100%) Vik. högskolelektor (50%) Forskarassistent (100%) Högskolelektor (50%) Universitetslektor (50%) vid Religionssociologiska Institutet Forskare (75%) (25%)

8 (100%) (25%) Vik. forskningsledare (100%) (20%) Forskningsledare (20%) (50%) (20%) vid Svenska kyrkans forskningssekretariat (från Svenska kyrkans avdelning för forskning) Forskningsledare/forskare (20%) (100%) vid Luleå tekniska universitet Vetenskaplig ledare/forskare vid Centrum för utbildning och forskning Inom samhällsvetenskap (CUFS) (50%) (100%) vid Umeå universitet Professor i religionsvetenskap (100%) tjänstledig vid Högskolan i Gävle Professor i religionsvetenskap (100%) Gästprofessor i religionsvetenskap (100%) I sammanhanget relevant fortbildning Att agera framför TV-kameran, tvådagars kurs i intervjuteknik, framställningsteknik, talets dramaturgi, journalistens roll och arbetsmetoder, intervjupersonens rättigheter och skyldigheter, och med inspelningsövningar och utvärderingsmoment, Handledarskap i Giraff-projektet inom Kyrkans hus med syfte att (a) implementera Kyrkans hus vision, strategi, riktlinjer och handlingsplaner i organisationen, (b) implementera en effektiv organisationsstruktur, (c) öka motivation, engagemang och gemensamt ansvarstagande hos alla medarbetare att aktivt bidra till den framtida utvecklingen, Handledning inom forskarutbildningen, kurs anordnad av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet, Prefektutbildning, Umeå universitet,

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.20 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Ruth Franzén professor Eberhard Herrmann professor Stig

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Religion och samhälle 7,5 hp 1

Religion och samhälle 7,5 hp 1 Institutionen för idé- och samhällsstudier Professor Jørgen Straarup Telefon: 090-786 7040 E-post: Jorgen.Straarup@religion.umu.se www.idesam.umu.se/om/personal/religion/jorgen-straarup Universitetslektor

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

2009 2008 2007 2006 2005 2004

2009 2008 2007 2006 2005 2004 Institutionen för idé- och samhällsstudier Professor Jørgen Straarup Telefon: 090-786 7040. Telefax: 090-786 9555 E-post: Jorgen.Straarup@religion.umu.se www.umu.se/religion/js.html Publikationslista 2009-04-01

Läs mer

En doktorands rätt att disputera

En doktorands rätt att disputera Lunds universitet, rektor Box 117 221 00 Lund Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Sid 1 (7) INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Del A) Övergripande plan för år (Ifylles i omedelbar anslutning till antagningen)

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent. Universitetsadjunkt. Övriga: Daniel Bengmark Sekreterare. Ärende Beslut eller annan åtgärd

Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent. Universitetsadjunkt. Övriga: Daniel Bengmark Sekreterare. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(5) Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Dekanus Ordförande EwaCarin Ekberg Studierektor FUN Krister Nilner Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent Klara Rangne Forskarstuderande Gunnel Svensäter Björn

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng 1 (10) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr BOKAFTON Inträde: 100 kr 19 februari H Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykologi, Karolinska Institutet, psykiater, författare. Samtalsledare: Hanna Stenström 19 mars I skuggan av Nathan Omi Söderblom

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi Fakultetsnämnden för teknik och natur STUDIEPLAN 2013-05-06 Dnr HS 2011/26-62 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi 1 Ämnesbeskrivning Informationsteknologi är det ämne

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor 1 CURRICULUM VITAE Namn Inge-Bert Vilhelm Täljedal Födelsedag 16 januari 1942 Födelseort Värnamo, Jönköpings län Formell utbildning 1971 Promoverad till medicine doktor, Umeå universitet 1967 Disputation

Läs mer

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola 1 (13) Dnr. MDH 1.1-23/14 Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet efter 2014-12-16. Doktorander

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

Arbetsordning för forskarutbildning

Arbetsordning för forskarutbildning Arbetsordning för forskarutbildning Dnr 2014-0464 Fastställd av vicerektor för forskarutbildning 2014-04-24 1. Examina I forskarutbildningen finns licentiat- och doktorsexamen. Licentiatexamen kan vara

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv

Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv Allmänna utskottet 2008-06-11 49 14 Socialnämnden 2008-06-18 88 21 Dnr 2008/240-75 Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv Ärendebeskrivning Luleå Tekniska Universitet, institutionen

Läs mer

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola FÖRESKRIFTER 2015-04-07 1(4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Individuell studieplan

Individuell studieplan INDIVIDUELL STUDIEPLAN 1 (av 18) Individuell studieplan Diarienummer Dagens datum (åååå-mm-dd) Forskarstuderande Efternamn Förnamn Personnummer Adress Hemtelefon/Mobiltelefon E-post Antagen till forskarutbildning

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Religious Studies and Theology. Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående kurs. Grundläggande behörighet, samt HiA/ShA.

Religious Studies and Theology. Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående kurs. Grundläggande behörighet, samt HiA/ShA. Kursbeteckning Religionsvetenskap och teologi, Grundkurs Kurskod RT 100 Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs Religious Studies and Theology 30 hp Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för NT vid MdH, 2002-02-00, reviderad 2007-06-14.

Läs mer

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN RAPPORT FRÅN SAMTIDEN 23 september Islamska staten (IS) hot mot världsfreden? Per Jönsson, Mellanösternanakytiker, redaktör på Utrikespolitiska institutet (UI). Yasri Khan, generalsekreterare, Svenska

Läs mer

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde Rektor FÖRESKRIFTER 2013-09-03 Dnr HS 2012/553-111 Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde 1 Allmänt Utbildning på forskarnivå är uppdelad i en kursdel och en avhandlingsdel.

Läs mer

Anmälan av företrädare i ett stift för en nomineringsgrupp vid kyrkliga val

Anmälan av företrädare i ett stift för en nomineringsgrupp vid kyrkliga val Blankett 1B Anmälan av företrädare i ett stift för en nomineringsgrupp vid kyrkliga val Ombudet för en nomineringsgrupp som har ansökt om registrering av sin gruppbeteckning för val till Kyrkomötet kan

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

Förslag till dekan och prodekan, samt ytterligare sex ledamöter i samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen från och med 1 juli 2012.

Förslag till dekan och prodekan, samt ytterligare sex ledamöter i samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen från och med 1 juli 2012. 1 Till Fakultetsnämnden vid samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Förslag till dekan och prodekan, samt ytterligare sex ledamöter i samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen från och med

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/554 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 (7) Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 Områdesbeskrivning Området Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält, där såväl den enskilda

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Fakultetsnämnden MNT 2008-06-04 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Studieplanen har föreslagits av Matematiska och systemtekniska

Läs mer

Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola

Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola MAH / Rektor 1(5) 2005-06-23 Dnr PA 41-2005/205 Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola - Vägledning för dokumentation och värdering av meriter INLEDNING I Malmö högskolas anställningsordning

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Biträdande. universitetslektor

Biträdande. universitetslektor Doktorand Post doktor Junior universitetslektor Biträdande universitetslektor Universitets- lektor Biträdande professor Professor Universitets- adjunkt Extern rekrytering Kompetensprövning för befordran

Läs mer

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fastställd av forskarutbildningsrådet vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST 1 (24) Rektorsbeslut 2012-03-26 Dnr 2012/231 A 21 FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST I högskolans anställningsordning anges de regler som tillämpas vid anställning av lärare utöver

Läs mer

Arbetsterapeuter inom företagshälsovården (FHV)

Arbetsterapeuter inom företagshälsovården (FHV) Arbetsterapeuter inom företagshälsovården (FHV) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, januari 2011 Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka www.fsa.akademikerhuset.se Foto: Colourbox Grafisk formgivning: Gelinda

Läs mer

Studieplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-??-??.

Studieplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-??-??. 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Numerisk analys (General study programme for PhD- studies in Numerical Analysis) (inkl. studieplan för utbildning till licentiatexamen)

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18. Korrigering 2012-06-18 Tabell 4B på sidan 62 har korrigerats i sin helhet.

Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18. Korrigering 2012-06-18 Tabell 4B på sidan 62 har korrigerats i sin helhet. UF 23 SM 1201 Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18 Personal vid universitet och högskolor 2011 Higher Education. Employees in Higher Education 2011 I korta drag Korrigering 2012-06-18 Tabell

Läs mer

Högskolelektor i psykiatrisk omvårdnad 100%

Högskolelektor i psykiatrisk omvårdnad 100% Röda Korsets Högskola är en enskild stiftelsehögskola knuten till Svenska Rödakorset. Högskolan bedriver utbildning och forskning inom vård, omvårdnad och folkhälsa. Vår vision är att utbildning och forskning

Läs mer

Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Anställningar Deltagande i/ledning av forskningsprojekt Internationella kontakter

Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Anställningar Deltagande i/ledning av forskningsprojekt Internationella kontakter CV Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Studentexamen på samhällsvetenskaplig linje, Högbergskolan, Ludvika 1969 Filosofie kandidatexamen med ämnena statskunskap, nationalekonomi, statistik, företagsekonomi,

Läs mer

Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p)

Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p) HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Enheten för Lärarutbildning Dnr 512-2003-4246 Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p) (Studies in religion

Läs mer

Korta beskrivningar av äldre nummer från starten hösten 2000 till nr 13 hösten 2006

Korta beskrivningar av äldre nummer från starten hösten 2000 till nr 13 hösten 2006 Religionspedagogiskt idéforum (tidigare Religionspedagogiska institutet) Förteckning och kort översikt av äldre nummer av tidningen RPI-nätet, numera Religionspedagogisk tidskrift. Korta beskrivningar

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi MITTUNIVERSITETET Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå 2012-10-08 Dnr MIUN 2006/1794 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi Fastställd av Rådet för utbildning

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Minnesanteckningar från Forskningsberedningens möte den 13 februari 2014

Minnesanteckningar från Forskningsberedningens möte den 13 februari 2014 (Dnr. ) 1 (av 5) Malmö högskola, Vice-rektor forskning Forskningsberedningen, Minnesanteckningar 2014-02-13 Minnesanteckningar från Forskningsberedningens möte den 13 februari 2014 Närvarande: Thomas Arnebrant

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap Övergripande Mål: analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, analysera hur religioner påverkar

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Karlstads universitet och

Karlstads universitet och www.kau.se/ruc Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är ett formaliserat nätverk mellan universitetet och kommunerna i regionen med syfte att genom gemensam verksamhet utveckla och fördjupa det för parterna

Läs mer

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 Dnr: MIUN 2013/1282 Mittuniversitetets anställningsordning Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 ANSTÄLLNINGSORDNING 4 REKRYTERINGSPOLITIKENS MÅL 4 STRATEGI FÖR REKRYTERING

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i STUDIEPLAN 2013-03-21 Dnr HT 2013/10 Humanistiska och teologiska fakulteterna Språk- och litteraturcentrum Grekiska Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i grekiska Planen

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Val vid Skogsvetenskapliga fakulteten. Informera om processen Ge möjlighet att ställa frågor Lämna synpunkter.

Val vid Skogsvetenskapliga fakulteten. Informera om processen Ge möjlighet att ställa frågor Lämna synpunkter. Val vid Skogsvetenskapliga fakulteten Informera om processen Ge möjlighet att ställa frågor Lämna synpunkter. Valberedning vid Skogsvetenskapliga fakulteten Ordinarie ledamot Karin Öhman (ordförande) Magnus

Läs mer

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR Anställning och befordran av lärare vid högskolor och universitet regleras i Högskoleförordningen. Behörig att anställas

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå SAMFAK 2011/107 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2012-01-19 Innehållsförteckning Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014. Foto: Dan Lindberg

Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014. Foto: Dan Lindberg Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014 Foto: Dan Lindberg Om Linje 14 Linje 14 har funnits som ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun sedan 2003. Linje 14 ser gärna att fler ungdomar ska

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematikdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematikdidaktik Fastställt datum 2014-12-12 FTK Dnr: 2014/389 4.3.1 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå som

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer