LB07 LEDARMANUAL Ett hj ä lpme de l för le da re i I F L i m ha m n Bu n kef lo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LB07 LEDARMANUAL Ett hj ä lpme de l för le da re i I F L i m ha m n Bu n kef lo"

Transkript

1 LB07 LEDARMANUAL E t t h j ä l p m e d e l fö r l e d a r e i I F L i m h a m n B u n k e f l o

2 Innehåll Inledning Fotbollslagets faser... 4 Fotbollslekskolan Lek med bollen... 4 Fotbollskolan (5-manna fotboll) manna fotboll Spel med bollen manna fotboll Tävling med bollen Lagets organisation... 6 Huvudtränare... 6 Tränare... 6 Lagledare/Informationsansvarig/Rapporteringsansvarig Ekonomi m m... 8 Lagkassa... 8 Sponsring... 8 Medlems- och träningsavgiften 8 4. Matcher och cuper manna matcher manna matcher...10 LB07 INDOOR CUP...10 Övriga cuper...10 Planer...11 Domare...11 Inställd match Träningstider, material mm...12 Träningstider...12 Material och utrustning...12 Träningskläder...12 Matchkläder...12 Övrigt material...12 Nycklar...13 Omklädningsrum Våra föräldrar & ideellt arbete...14 Föräldramöten och ledarmöten...14 Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 1

3 ÅR 1 Föräldramöte...14 ÅR 2 Föräldramöte...14 Ledarmöten inom laget...15 Övriga åtagande för laget inkl föräldrar...15 Kiosk...15 Maskotar...15 Bollkallar...15 Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 2

4 Inledning Vi har tagit fram denna manual för att underlätta arbetet för alla våra ideella ledare men manualen är även tänkt att kunna läsas och användas av anställd personal, styrelse och föräldrar. I vår manual Röda Tråden finns allt som rör själva sporten dvs. hur vi skall träna och spela fotboll. I denna manual finner du information om allt det som ligger bakom, dvs. hur en idéburen och ideell idrottsförening är uppbyggd och organiserad. Precis som i alla andra ideella föreningar bygger stor del av LB07s verksamhet på föräldrars insatser. Detta vill vi vara helt ärliga med. LB07 har fantastiska föräldrar/tränare som lägger ner mycket tid på träningar, planering av matcher och att ta hand om barnen. Vi är idag Skånes största fotbollsförening med drygt aktiva barn- och ungdomar. Vi finns på Bunkeflo Idrottsplats där även vårt kansli finns, Limhamns Idrottsplats samt i vår egen fotbollshall i Bunkeflostrand, Wihlborgs Arena. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 3

5 1 Fotbollslagets faser Vi har valt att bedriva vår verksamhet för barn 4-12 år både i Bunkeflo och i Limhamns (parallella grupper i dessa åldrar). Vi vill att barn skall träna och spela på den idrottsplats som ligger närmst bostaden. Märk väl att det kan förekomma undantag. Till och med 7 års ålder tränar pojkar och flickor tillsammans. Vår ambition är att ha ett renodlat flicklag i varje åldersgrupp från det att flickorna är 8 år gamla. Vi har valt att dela in vår verksamhet i tre huvudfaser: 1. Lek med bollen 2. Spel med bollen 3. Tävling med bollen Fotbollslekskolan Lek med bollen Barn 4-6 år. Fotbollslekskolan är basen för föreningens framtid. Den skall präglas av bollekar och glädje vilket förhoppningsvis leder till livslång kärlek till fotboll och LB07. Detta skall ske genom ledare med kunskap om barns behov av rörelse och lek, mer än i ren fotbollsträning. Fotbollslekskolan har som främsta uppgift att fånga barns intresse för idrott. Träningarna bedrivs året runt och inskrivning sker under mars månad varje år. Barn mellan 4-6 år spelar inga matcher. Alla som vill får vara med att träna förutsatt att det finns plats i gruppen. Alla barn skall ha med en förälder (eller annan vuxen) vid varje träningstillfälle. Det är inte OK att bara släppa av barnen. Om ett barn blir ledset o/e skadat måste det finnas en vuxen på plats som känner barnet och som kan ta hand om det. Fotbollskolan (5-manna fotboll) Barn 7-8 år. När barnen är 7 år gamla börjar vi spela matcher och det sker på Bulltoftafältet i Husieserien. Matcherna spelas som 5-mannafotboll och utan serietabell. Vi anmäler lag från varje åldersgrupp från Bunkeflogruppen och Limhamnsgruppen. Antal lag vi anmäler är avhängigt på hur stor träningsgruppen är. En grundregel är att alla barn skall få spela matcher. 8- åringarna spelar även i vår egen inomhusturnering LB07 Indoor Cup(utan serietabell). Alla som vill får vara med att träna och spela förutsatt att det finns plats i gruppen (dvs tillräckligt med tränare). Även på dessa träningar bör det finnas med en vuxen som barnet känner. 7-manna fotboll Spel med bollen Barn 9-12 år. Vi har som målsättning att spelaren är i centrum. Vi vill genom en bred verksamhet få fram duktiga spelare till våra 11-mannalag och genom lekfull träning stimulera och utveckla spelarna. Vi försöker nivåanpassa träningarna efter spelarens aktuella förmåga, för att kunna utveckla samtliga spelare. Vi anmäler lag i olika serier, även detta utifrån spelarnas individuella färdigheter. Alla som vill får vara med att träna och spela förutsatt att det finns plats i gruppen (d.v.s. tillräckligt med tränare). Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 4

6 11-manna fotboll Tävling med bollen Ungdomar år. När ungdomarna är 13 år slår vi samman Bunkeflo- och Limhamnsgrupperna och bildar 11- mannalag. Vår ambition är att ha två 11-mannalag per åldersgrupp till och med 16 årsåldern men det förutsätter att det finns numerärt underlag med spelare. På hösten vid 13-årsåldern erbjuder LB07 ett antal spelare att tillhöra LB07 elit. Övriga spelare erbjuds spel i våra breddlag. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 5

7 2. Lagets organisation Fotbollslekskolan är organiserad med en ansvarig för 5-mannafotbollen, och denne är anställd av klubben. Övriga ledare rekryteras uteslutande från föräldraleden. Klubbens 5- mannaansvarige ansvarar för att bygga upp organisationen runt den nya åldersgruppen men organiserar och leder också träningarna under en inledande fas (ca 2 månader). Därefter flyttas ansvaret över till föräldrarna (tränarna). Fotbollsansvarig från klubben kvarstår som mentor och bollplank för tränare och ledare i gruppen. Klubben erbjuder samtliga ledare internutbildning i klubbens fotbollsmanual Röda Tråden samt i SvFFs ledarutbildning Avspark. Ledarmöten arrangeras av klubben någon gång per termin. Alla lag måste vara representerade med minst en person men alla tränare/ledare är välkomna. Det bör finnas 1 tränare/8 barn men alla lag är olika och har olika behov. Det är dock bra om det finns fler tränare/ledare i laget, en del kan vara ordinarie och andra rycka in då det behövs. Detta underlättar för alla och medför att belastningen blir mindre. Laget kan ha ett roterande schema om flera föräldrar tar ansvar. Funktioner i träningsgruppen Huvudtränare *) Tränare Lagledare *) Matchansvarig *) Informationsansvarig Rapporteringsansvarig (närvaro) Materialansvarig *) *) roller nödvändiga fr o m 7 manna spel Huvudtränare När spelarna är 7 år och laget börjar spela matcher måste laget ha en huvudtränare. Huvudtränarens ansvar är att leda och fördela arbetet mellan ledarna i laget och ansvara för planering av träningsinnehållet, coachning av lag samt en säsongsplanering. Det är viktigt att huvudtränaren delegerar ansvaret så att inte allt ansvar ligger på en person. Huvudtränaren skall ha genomgått de utbildningar som krävs för åldersgruppen. Tränare Tränarna skall tillsammans med 5-mannaansvarig/huvudtränare förbereda träningar, leda träningar och även göra en enkel säsongsplanering. Lagledare/Informationsansvarig/Rapporteringsansvarig I rollen som lagledare ligger ansvar för bokning av matcher, träningar och domare (detta görs till kansliet). I rollen ligger även ett ansvar över det material laget har till sitt förfogande för träning och match. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 6

8 Andra uppgifter som måste utföras är: -närvarorapportering till kommunen -kommunikation internt i laget - informera kansliet om lagets verksamhet. Allt detta görs effektivast via internet och mejl. Lagledaren är ansvarig för att dessa uppgifter utförs men kan med fördel delegera dessa uppgifter på flera personer. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 7

9 3. Ekonomi m m Lagkassa Klubben betalar anmälningskostnader för seriespel och cuper (se Matcher och Cuper ), planhyror, och lånar ut matchkläder. Det kan finnas aktiviteter som ni vill göra tillsammans med laget som går utanför vad klubben bekostar t ex åka på träningsläger, gå på Allsvensk fotboll, spela bowling eller köpa träningskläder till barnen. Då är det utmärkt med en lagkassa. Lagkassan hanteras som ett bokföringskonto i klubbens ekonomiska redovisning och den får inte finnas ställd på något privat konto eller i fysisk form hemma hos någon ledare (undantag, se Klädbeställningar ) Bra sätt för att bygga upp en lagkassa är att hitta egna lagsponsorer eller att sälja produkter som klubben via partners kan erbjuda (tvättmedel, telefonabonnemang m m). Det är viktigt att alla ställer upp på dessa gemensamma aktiviteter så att inga barn tvingas avstå aktiviteter för att föräldrarna inte har råd. Sponsring Sponsring och partnerskap är en viktig inkomstkälla för klubben för att finansiera serieavgifter, ungdomscuper, domaravgifter, utbildningar för tränare och ledare, hyra av lokaler och fotbollsplaner, matchkläder, fotboll mm. Vi söker alltid företag som vill vara med och stödja Skånes största ungdomsverksamhet som genomför över tränings- och matchtimmar per år. Genom ett partnerskap i LB07 öppnas det upp många möjligheter till exponering, kontakter och affärer. Vi erbjuder dessutom våra lag möjlighet att själva sälja sponsorskap för att laget skall kunna finansiera exempelvis ett träningsläger, ett cupäventyr, träningskläder etc. De flesta lagsponsorer är föräldrar som via sitt företag vill stödja lagets verksamhet. LB07 erbjuder dessa företag exponering på lagets hemsida samt på utvalda träningskläder. Rutiner och regelverk för sponsring (placering av logotyp på kläder etc.) hittas på nätet eller kan fås av kansliet. Alla lagsponsorer måste först godkännas av klubben. Medlems- och träningsavgiften Varje barn kan testa och prova på vår fotbollslekskola vid 4 tillfällen därefter skall medlemsoch träningsavgiften betalas. Detta är viktigt för annars är spelaren oförsäkrad. Information om aktuell avgift fås av ansvarig ledare men finns också på vår hemsida När man betalt sin tränings- och medlemsavgift får man ett startpaket innehållande en tröja, shorts, strumpor och en vattenflaska. Detta startpaket ges vid ett tillfälle till barn 4-6 år med undantag för tjejer som får ett startpaket upp till dess dom är 8 år. Alla spelare i LB07 skall träna i LB07s träningskläder. LB07 erbjuder dessa till ett förmånligt pris. Detta för att alla skall känna gemenskap och känna igen sig med alla LB07 kompisar. Vi är medvetna om att ett barn kan glömma kläder hemma, att kläderna ligger i smutstvätten men merparten av träningarna skall spelarna bära LB07 kläder. När det gäller barn 8 år eller yngre så är inte kravet att träningspaketet är beställt i samband med att tiden för provträning har gått utan vi ger en respit på 3 månader innan beställningen skall vara gjord. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 8

10 4. Matcher och cuper Till alla fotbollsföräldrar: Tänk på att följa Skånes Fotbollsförbunds 9 budord! Dessa finns på vår hemsida 5-manna matcher Bulltofta knatteturnering för 7- och 8-åringar arrangeras av Husie IF på Bulltoftafältet i Malmö. Turneringen spelas utan serietabell och resultaten räknas inte. Turneringen spelas under 6 söndagar på våren och 6 söndagar på hösten. 7-åringarna spelar på förmiddagen och 8-åringarna på eftermiddagen. Anmälan görs till klubbens 5-manna ansvarige. Klubben bekostar anmälan. Varje lag består av 5 spelare och max 4 avbytare. Det är bra att ha max 2 avbytare så blir det bättre kontinuitet i spelet och alla får spela. Föreningen rekommenderar att det finns minst två tränare/ledare per lag i turneringen. Bulltoftas knatteturnering är ett bra tillfälle för alla föräldrar att lära känna varandra bättre. Husie IF säljer korv, hamburgare och kakor. Cuper Som lag i LB07 får man anordna Indoor Cup. Fr.o.m. 8-år kan laget arrangera sin egen cup i LB07 Indoor. Mer om detta finns under rubriken LB07 Indoor Cup. Övriga önskemål om träningsmatcher/cuper lämnas till 5-manna ansvarig som bokar dessa. Ni kan självklart själva ta kontakt med andra föreningar för ett utbyte vilket stärker relationer och bygger upp ett bra samarbete för framtiden. Viktigt att tänka på När det gäller matcher är det viktigt att alla som kallas till match får spela och att alla får spela ungefär lika mycket. Alla skall få prova att spela på alla positioner. En förutsättning för att få spela match är att man varit med på träningarna. Om man vid något tillfälle inte kan ha med alla spelare kan de som tränat mest premieras. Detta är rättvist och en bra förklaringsgrund för både barn och föräldrar. Försök att få jämna lag och att ha en naturlig rotation med spelare i lagen så att alla barnen lär känna varandra. Lär barnen att uppmuntra och hjälpa varandra. LB07 vill INTE cementera ett bättre och ett sämre lag. Barn utvecklas olika och i gruppen kommer det att finnas barn som spelat fotboll i flera år och de som precis börjat träna. Detta är komplext och kräver gott ledarskap. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 9

11 7-manna matcher När barnen är 9 år börjar andra steget i LB07 fotboll Spel med bollen. Vi börjar nu spela seriematcher och fr om 10-år är det med serietabell. Bokningsansvarig på kansliet bokar fyra träningsmatcher per lag och dessa startar i mitten av mars till mitten av april. Kansliet bokar även seriematcherna och dessa startar i mitten av april och vårsäsongen slutar i början av juni. Höstsäsongen startar i slutet av augusti och slutar i slutet av september. 9-åringar deltar i LB07 Indoor Cup. Vi deltar med max 3 lag per träningsgrupp i seriespel. Klubben bokar planer och tider. Från 10 årsåldern blir det alltfler tävlingsmatcher men tänk på att det är barn som spelar och att alla som kallas till match får spela ungefär lika mycket. Uppmuntra individuella prestationer. En förutsättning för att få spela match är att man varit med på träningarna. Om man vid något tillfälle inte kan ha med alla spelare kan de som tränat mest premieras. Detta är rättvist och en bra förklaringsgrund för både barn och föräldrar. Vi deltar i seriespel med max 3 lag per träningsgrupp. Seriespelet är nivå indelat. Anmälan till seriespel och vilken nivå laget skall delta i görs till bokningsansvarig på kansliet. Innan ni anmäler skall ni förankra era önskemål med ungdomsansvarig. Det gäller både nivå och hur många lag ni vill anmäla. Utgångspunkten skall vara att alla barn får spela matcher regelbundet och att alla som kallas till match skall få spela. En god måttstock är att om er totala trupp består av 25 spelare så kan ni anmäla två lag till seriespel. Till varje match kallas spelare. Ta med i beräkning att några barn alltid blir sjuka eller är bortresta. LB07 INDOOR CUP Klubben erbjuder alla lag från 8 år att själva arrangera en fotbollsturnering inomhus i Wihlborgs Arena. Detta ger stora möjligheter att knyta värdefulla kontakter med andra lag. Laget kan också tjäna en slant till cuper, träningsläger eller träningskläder genom att arrangera en cup. De första åren kan det vara bra att arrangera tillsammans (Limhamns- och Bunkeflolaget). LB07 Indoor Cup bygger på att laget med föräldrar ansvarar och genomför cupen. Mer går att läsa på Övriga cuper Föreningen uppmuntrar till att lagen spelar cuper. Föreningen bekostar deltagande med 1 lag per åldersgrupp följande cuper; MM, DM, Halör Cup och LB07 Indoor Cup. För deltagande i Skånecupen bekostar föreningen för ett lag från Limhamnsgruppen och ett lag från Bunkeflogruppen. Övriga cuper betalas av laget och information om cuper finns på Kolla med kansliet vilka cuper de rekommenderar. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 10

12 Anmälan till cuper görs av lagen själv (undantag Bulltofta knatteturnering). Info till kansliet om cupens namn, arrangerande förening, anmälningsavgiftens storlek, hur många lag som anmälts, bg- eller pg-nummer för inbetalning samt ev. ref.nr. som ska anges. Kostnad för cuper som inte klubben står för dras från lagkassan. Planer Samtliga planer för träning och match bokas genom bokningsansvarig på kansliet, mejladress: Domare Domare bokas och betalas av kansliet. Kansliet bokar också seriespel, träningsmatcher samt MM och DM. Viktigt att ni meddelar bokningsansvarig era önskemål om vilken serie ni vill spela i och vem ni vill möta i träningsmatcher. Efter avslutad match får ni (lagledaren) en domarkvittens samt matchrapport av domaren. Dessa skall efter att samtliga uppgifter är ifyllda senast dagen efter lämnas i brevlåda på Limhamns IP (dörr till klubbstugan) eller brevlådan Bunkeflo IP (dörr i gavel mot Öresund). Inställd match Om ni tvingas ställa in en match skall detta göras till bokningsansvarig senast 1 dag innan matchen så att domare och plan kan avbokas. Om match ställs in senare än 1 dag innan måste ni meddela både klubbens bokningsansvarig och domartillsättaren i Malmö Fotbolldomarklubb (Telefon: ). Annars får laget stå för domarkostnaden. Om motståndarlaget lämnar W-O skall ni göra på samma sätt. Hör motståndarlaget inte av sig och uteblir till match, skall ni meddela detta bokningsansvarig så att vi kan fakturera domar- och plankostnad till motståndarlaget. Ni ansvarar alltid för att meddela era motståndare i god tid om ni tvingas till att avboka en match. Tänk på att behandla våra gäster som ni själva vill bli behandlade. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 11

13 5. Träningstider, material mm Träningstider Fotboll är idag en åretruntverksamhet. Våra träningstider fördelas av Fritidsförvaltningen Malmö stad. Under sommarsäsongen, april oktober, har vi tillgång till gräsplaner för de allra flesta lagen men det kan förekomma att en del lag får träna och spela matcher på grus. På vintern är vi hänvisade till konstgräs- och grusplaner samt vår egen fotbollshall, Wihlborgs Arena. Fritidsförvaltningen fördelar även hur mycket träningstid vi får för varje åldersgrupp men även på vilket underlag. Detta medför att vi tvingas till ett träningsschema under sommarsäsongen och ett annat under vintersäsongen. Aktuellt träningsschema finns på Material och utrustning I fotbollslekskolan (4-6 år) får alla barn ett träningspaket efter att medlems- och träningsavgiften är betald. Träningspaketet (2012) innehåller en röd tröja, vita shorts, vita strumpor samt en vattenflaska. Detta paket får man en gång. Klubben tillhandahåller och första hjälpen kit till varje lag (2012). Träningskläder Träningskläder kan beställas med initialer eller siffror på. Initialer hjälper er att hålla reda på vilka kläder som tillhör vem. Gör ni en gemensam klädbeställning så ta tillfället i akt och skaffa sponsorer för att utöka lagkassan men se till att vara ute i god tid. Det tar tid att få in pengar, att ordna med sponsorer, att få tryckt och att dela ut kläderna. Matchkläder Matchställ för 7-8-åringar. Lagen kan låna matchkläder av klubben under Bulltoftaturneringen och andra cuper som laget deltar i. Det går också bra att spela i de röda träningskläderna. I seriespel (från 9 år och uppåt) disponerar och ansvarar laget för matchställ som tillhandahålls och beställs av klubbens materialförvaltare. Matchstället är rött. Det kan förekomma i bortamatcher att våra motståndare har röda kläder och då får ni istället använda er av klubbens reservställ (vitt). Dessa lånas av materialförvaltaren. Tänk på att stämma av färg på matchställ med motståndarlaget i god tid innan match så att ni kan boka reservställ (eftersom flera lag kan behöva det). Matchställ tvättas av klubben och följande rutiner gäller: Lag som tränar och spelar på Limhamns IP skall lämna ers smutsiga matchkläder i en trunk märkt med er lagtillhörighet i klubbstugan på Limhamns IP. Lag som tränar och spelar på Bunkeflo IP skall lämna era smutsiga matchkläder i avsett fack i 11-manna förrådet på Bunkeflo IP. Övrigt material Då seriespelet sätter igång är det klokt att ha en uppsättning av material för varje lag om möjligt. Vi rekommenderar följande; Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 12

14 Trunk för matchkläder Bollar Koner och övriga hjälpmedel Första hjälpen kit Tränarkläder Taktiktavlor Kontrollera med kansliet om klubben tillhandahåller något av ovanstående eller om laget själv får bekosta. Klädbeställningar träningskläder Beställningar görs i möjligaste mån genom en samlad lagbeställning av laget på (klicka på banner LB07 Klädessortiment Stadium ). Många lagledare/klädbeställare öppnar ett tillfälligt bankkonto dit de andra föräldrarna kan sätta in pengar för kläderna. Då slipper man ha pengarna hemma och det är lätt att se vem som har betalat & hur mycket. Beställning görs först då alla har betalat till lagledaren. Lagledaren betalar träningskläderna i samband med beställning till LB07s konto bg , märk med kläder samt er lagbeteckning. När pengarna finns på klubbens konto verkställs ordern. Laget får ett mejl av Teamsales på Stadium när kläderna finns för avhämtning på Stadium Svågertorp. Tryckinstruktioner för sponsorlogotyper m m fås av kansliet. Kläder, s.k. provstegar, för utprovning av storlek kan lånas av laget på kansliet. Boka dem i god tid innan träning. Det går också att prova ut kläderna hos Team Sales på Stadium Svågertorp. Nycklar Till våra anläggningar krävs oftast nyckel eller passertagg. De lag som tränar på Limhamns IP behöver nyckel till omklädningsrum, bollförråd, bolltunna samt till klubbstugan. De lag som tränar på Bunkeflo IP behöver nyckel till omklädningsrum och klubbcafé. Det förekommer tyvärr stölder i omklädningsrummen (många nycklar i omlopp) så ta alltid med er värdesaker ut till träning och match. Informera motståndarlag om dessa förhållanden. Till Wihlborgs Arena behöver ni passertagg och nyckel till förråd. Om ni vill låna konferenslokal eller café i Wihlborgs arena bokar ni dessa av bokningsansvarige på kansliet. Nycklar och taggar får ni av kansliet. Omklädningsrum Våra omklädningsrum (framför allt på Bunkeflo IP) är hårt belastade och det förekommer att mer än ett lag byter om i samma omklädningsrum. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 13

15 6. Våra föräldrar & ideellt arbete Föräldramöten och ledarmöten Jobbet som tränare kan ibland kännas otacksamt. Arbetet med barnen ger mycket glädje men ibland kan både barnen och (icke engagerade) föräldrar vara krävande. För att hålla alla föräldrar informerade och aktiverade är det en god idé att ha ett antal föräldramöten, förslagsvis 1 möte per termin. Nedan följer tips om vad man bör prata om på dessa möten. ÅR 1 Föräldramöte UPPSTART AV LAGET kansliet kallar alla föräldrar och ledare ca 1,5 månader efter träningsstart Budskap: 1)Ni är viktiga som föräldrar och aktiva Alla tränare är föräldrar, och arbetar ideellt Vi har ett gemensamt ansvar för barnen och som förälder måste man vara med på alla träningar, stå i café m m 2) Varför är LB07 så bra? 3) Utse föräldrar som ansvariga för de olika rollerna i laget (se kapitel organisation) 4) Informera om Sportnik & hur man använder den. 5) Informera om ledarutbildningar - för alla Ta gärna med erfarna ledare som sanningsvittnen Ledarmöte utbildning Röda tråden och Avspark UPPSTART AV LEDARNA kansliet kallar alla ledare efter första föräldramötet och ger dem ytterligare information och stöttning. UPPSTART AV HÖSTEN LEDARNA kallar alla föräldrar när hösten har kommit igång Allmän info ÅR 2 Föräldramöte Höstterminsmöte Träning Matcher Lagstruktur Övrigt Vårterminsmöte Träning Matcher Lagstruktur Övrigt Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 14

16 Ledarmöten inom laget Utse någon ledare som kallar till ledarmöte minst 1 gång per termin. Övriga åtagande för laget inkl. föräldrar Kiosk Våra kiosker på Limhamns IP, Bunkeflo IP och Wihlborgs Arena har en central plats i klubbens verksamhet och alla lag blir tilldelade tider för bemanning. Kiosken är en viktig mötesplats för klubbens medlemmar, alla som tränar på idrottsplatserna och för barn i alla åldrar. Vid kiosken kan man ses för att ta en kopp kaffe eller äta en glass och prata fotboll. Kiosken skapar glädje och sammanhållning. Tyvärr har klubben ingen möjlighet att anställa personal till kioskerna utan hoppas att alla föräldrar också tycker att kioskerna ar viktiga och kan ställa upp 3 timmar/år. Lagledaren får i månadsskiftet januari/februari skriftligt information om vilken vecka det egna laget ansvarar för bemanning av kiosken. Maskotar I samband med våra hemmamatcher med våra herr- och damlag har vi maskotar till laget. Maskotarna skall vara iklädda sina LB07 matchkläder och gå in på plan, hand i hand med spelarna. Maskotarna träffas innan matchen och får idolkort av spelarna. Maskotarna bjuds på något att dricka och får tillsammans med föräldrar se matchen från läktaren. Syftet är att stärka band mellan barn/ungdomar och våra äldre spelare och bidra till att göra varje match extra trevlig. Lagledaren ansvarar för att kalla maskotar till aktuell match. Kansliet meddelar lagledaren vilken match som gäller för vilket lag. Det är viktigt att förklara för föräldrar hur uppskattat detta är av barnen. Som vuxen är det lätt att glömma bort! Bollkallar Då man är 13 år blir man kallad att vara bollkalle/tjej i samband med herr- och damlagets hemma-matcher. Lagledaren i resp. lag (13 år) får schema från kansliet och lagledaren kallar bollkallar/tjejer. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 15

17 Klubbens funktioner & ansvariga 2012 Tryck, Web & 5-manna ansvarig Bokningsansvarig Ungdom- & utbildningsansvarig Materialförvaltare Ekonomiansvarig Administrativt ansvarig Kioskansvarig Klubbchef Jonas Snygg Jenny Clair Sven Sjunnesson Anders Persson Birgitta Olsson Anita Ohlsson Susanne Carlström Andersson Johan Andersson Kontaktuppgifter finner ni på hemsidan: Har ni frågor kontakta gärna klubbchef Johan Andersson Telefon: E-post: Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 16

LEDARHANDBOK. Ledarhandboken återfinnes i sin helhet uppdaterad på: http://www.bjers.eu/sif_ledarparm/index.html

LEDARHANDBOK. Ledarhandboken återfinnes i sin helhet uppdaterad på: http://www.bjers.eu/sif_ledarparm/index.html LEDARHANDBOK 1 Välkommen, Introduktion till SIF Fotboll 2 En Guide för dig som börjar som ledare i år 3 Vett och Etikett, Sila Snacket 4 Saltismodellen 5 Vad är Toppning och Nivåindelning 6 Policys inom

Läs mer

LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION. Rev. 2008-04-14

LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION. Rev. 2008-04-14 LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION Rev. 2008-04-14 Varför en ledarinstruktion? Jo för att vi inom Börje SK:s Ungdomsfotbollssektion ska kunna agera på ett gemensamt och ur klubbens synvinkel

Läs mer

sponsrar pärmen LEDARE

sponsrar pärmen LEDARE sponsrar pärmen LEDARE REGISTER 2013-05-01 1 Förord 2 Policy Se Dokument/ Policy 3 Träning Träningsplanering (Här kan du även spara noteringar om egna övningar och tips från andra.) 4 Match Spelarregister

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR 2014 5-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR Riktlinjer för Älvsborg FF - pojkar och flickor 8-9 år Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

VAIF i praktiken: A Ö

VAIF i praktiken: A Ö VAIF i praktiken: A Ö Här finns praktiskt information över rutiner hos oss i VAIF. Nedan riktar sig till aktiva och intresserade inom Knatte /Ungdoms och Seniorverksamheten. Välkomna vi är mycket glada

Läs mer

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Sida 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Klubbens övergripande målsättning... 2 3. Organisation... 2 4. Respektera alla... 3 5. Ungdomsverksamhetens

Läs mer

Ledarhandbok Storvreta IK

Ledarhandbok Storvreta IK Ledarhandbok Storvreta IK Denna ledarhandbok utgör ett stöd för dig som ledare i Storvreta IK fotboll. Vi har valt att upprätta innehållsförteckning i alfabetisk ordning för att du lätt ska hitta det du

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM UTBILDNINGSPLAN UNGDOM - MER ÄN EN KLUBB värdegrunder Vi ska skapa förutsättningar för utveckling och glädje hos våra medlemmar Vi tar avstånd från all form av rasism, mobbning, våld och droger - MER ÄN

Läs mer

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01 Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014 senast ändrad 2013-08-01 1 Innehåll Verksamhet sida 3 Övergripande dokument sidor 4-9 Målsättning sida 4-5 Ledarmål sida 6 Policy sida 7-8 Ekonomi

Läs mer

Ledarhandbok Storvreta IK

Ledarhandbok Storvreta IK 1 Ledarhandbok Storvreta IK Denna ledarhandbok utgör ett stöd för dig som ledare i Storvreta IK fotboll, i fortsättningen SIK. Vi har valt att upprätta innehållsförteckning i alfabetisk ordning för att

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

LANDVETTER IS. Mål Inriktning Policy

LANDVETTER IS. Mål Inriktning Policy LANDVETTER IS Mål Inriktning Policy Innehåll 1. Landvetter Idrottssällskap lite historik 1 2. Målsättning 2 3. Inriktning 3 4. Hur vi når målsättning och inriktning 4 5. Klubbprofil Vad förväntar vi ledare

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb

Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb Riktlinjer för Fotbolls verksamheten inom Luleå Sportklubb Luleå Sportklubb bildades den 22 oktober 1915 i centrala Luleå på Lundgrens café där stadshuset numera är beläget. Luleå Sportklubb har genom

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann VERKSAMHETSHANDBOKANDBOK Grundad 1/3 2014 ꔷ Verksamhetshandboken är en beskrivning av hur vi vill att vår förening skall fungera. Den tar upp de vanligaste frågorna som nya och gamla ledare kan ha ꔷ ꔷ

Läs mer

AIK Ungdomsfotboll 2008

AIK Ungdomsfotboll 2008 AIK Ungdomsfotboll 2008 (071113) Verksamhetsplan 1 INNEHÅLL AIK-stilen 3 AIK Ungdomsfotboll Inför 2008 4 Vision och verksamhetsidé 6 Organisation 7 Mötesordning 10 Information 13 Ekonomi 14 A-lags-arrangemang

Läs mer

Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014

Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014 Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014 VÄLKOMMEN TILL SPELSÄSONGEN 2014! Detta häfte är tänkt som ett stöd för dig i din roll som lagledare i S:t Eriks-cupen en sammanfattning och ett förenklat utdrag som

Läs mer

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Inledning Målsättning FC Helsingborg ska utveckla och förädla unga talanger till färdiga elitspelare och se till att uppfostra våra ungdomar till bra individer även

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

Appendix 3 Vinröda Ledare

Appendix 3 Vinröda Ledare 1 (20) Appendix 3 Vinröda Ledare Styrdokument för LUGI Handbolls barn- och ungdomsledare Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och

Läs mer

Riktlinjer för ledare

Riktlinjer för ledare Sida:1(6) Välkommen som ledare i Rotebro IS Fotbollsförening Vi vill hälsa dig välkommen som ledare i Rotebro fotboll och hoppas att du ska trivas och känna att du gör något viktigt för barn och ungdomar

Läs mer

Appendix 2 Vinröda Föräldrar

Appendix 2 Vinröda Föräldrar 1 (8) Appendix 2 Vinröda Föräldrar Information till föräldrar i LUGIs ungdomslag Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och damsida

Läs mer

Ledaren. Tommy larsson ordförande i lb07. LB07:s styrelse 2010

Ledaren. Tommy larsson ordförande i lb07. LB07:s styrelse 2010 Ledaren Tommy larsson ordförande i lb07 Fotbollsälskare! Snart börjar seriespelet för alla våra lag. Detta efter en vinter som känts ovanligt lång. Vårt kära LB07 som nu går in på sin fjärde säsong efter

Läs mer

Utvecklingspolicy. ungdom

Utvecklingspolicy. ungdom Utvecklingspolicy ungdom Sidan 2 / 12 Utvecklingspolicy ungdomsverksamhet 1 INLEDNING UNGDOMSVERKSAMHET... 3 2 EKONOMI... 3 3 REGLER OCH RIKTLINJER... 3 3.1 GRUNDPRINCIPER FÖR BARN OCH UNGDOMSTRÄNING:...

Läs mer

Guide till. föreningar som bedriver. Lagidrott

Guide till. föreningar som bedriver. Lagidrott Guide till föreningar som bedriver Lagidrott KORPENS LAGIDROTTSGUIDE 2 Innehåll Visst är det härligt med checklistor och guider? De gör det enkelt att ta till sig omfattande information. Men handen på

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK

VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK Hej Det dokument Du nu håller i handen är avsett att introducera Dig i Ditt engagemang i Skärhamns IK som Ledare, Spelare eller Förälder. Jag hoppas att det kommer att vara

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 (fastställd på årsmötet 2012-03-17) Förslövs IF Org.nr. 839400-3043 Box 79, 269 71 Förslöv www.fif.se Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsidé... 3 3 Värdegrund... 4

Läs mer