LB07 LEDARMANUAL Ett hj ä lpme de l för le da re i I F L i m ha m n Bu n kef lo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LB07 LEDARMANUAL Ett hj ä lpme de l för le da re i I F L i m ha m n Bu n kef lo"

Transkript

1 LB07 LEDARMANUAL E t t h j ä l p m e d e l fö r l e d a r e i I F L i m h a m n B u n k e f l o

2 Innehåll Inledning Fotbollslagets faser... 4 Fotbollslekskolan Lek med bollen... 4 Fotbollskolan (5-manna fotboll) manna fotboll Spel med bollen manna fotboll Tävling med bollen Lagets organisation... 6 Huvudtränare... 6 Tränare... 6 Lagledare/Informationsansvarig/Rapporteringsansvarig Ekonomi m m... 8 Lagkassa... 8 Sponsring... 8 Medlems- och träningsavgiften 8 4. Matcher och cuper manna matcher manna matcher...10 LB07 INDOOR CUP...10 Övriga cuper...10 Planer...11 Domare...11 Inställd match Träningstider, material mm...12 Träningstider...12 Material och utrustning...12 Träningskläder...12 Matchkläder...12 Övrigt material...12 Nycklar...13 Omklädningsrum Våra föräldrar & ideellt arbete...14 Föräldramöten och ledarmöten...14 Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 1

3 ÅR 1 Föräldramöte...14 ÅR 2 Föräldramöte...14 Ledarmöten inom laget...15 Övriga åtagande för laget inkl föräldrar...15 Kiosk...15 Maskotar...15 Bollkallar...15 Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 2

4 Inledning Vi har tagit fram denna manual för att underlätta arbetet för alla våra ideella ledare men manualen är även tänkt att kunna läsas och användas av anställd personal, styrelse och föräldrar. I vår manual Röda Tråden finns allt som rör själva sporten dvs. hur vi skall träna och spela fotboll. I denna manual finner du information om allt det som ligger bakom, dvs. hur en idéburen och ideell idrottsförening är uppbyggd och organiserad. Precis som i alla andra ideella föreningar bygger stor del av LB07s verksamhet på föräldrars insatser. Detta vill vi vara helt ärliga med. LB07 har fantastiska föräldrar/tränare som lägger ner mycket tid på träningar, planering av matcher och att ta hand om barnen. Vi är idag Skånes största fotbollsförening med drygt aktiva barn- och ungdomar. Vi finns på Bunkeflo Idrottsplats där även vårt kansli finns, Limhamns Idrottsplats samt i vår egen fotbollshall i Bunkeflostrand, Wihlborgs Arena. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 3

5 1 Fotbollslagets faser Vi har valt att bedriva vår verksamhet för barn 4-12 år både i Bunkeflo och i Limhamns (parallella grupper i dessa åldrar). Vi vill att barn skall träna och spela på den idrottsplats som ligger närmst bostaden. Märk väl att det kan förekomma undantag. Till och med 7 års ålder tränar pojkar och flickor tillsammans. Vår ambition är att ha ett renodlat flicklag i varje åldersgrupp från det att flickorna är 8 år gamla. Vi har valt att dela in vår verksamhet i tre huvudfaser: 1. Lek med bollen 2. Spel med bollen 3. Tävling med bollen Fotbollslekskolan Lek med bollen Barn 4-6 år. Fotbollslekskolan är basen för föreningens framtid. Den skall präglas av bollekar och glädje vilket förhoppningsvis leder till livslång kärlek till fotboll och LB07. Detta skall ske genom ledare med kunskap om barns behov av rörelse och lek, mer än i ren fotbollsträning. Fotbollslekskolan har som främsta uppgift att fånga barns intresse för idrott. Träningarna bedrivs året runt och inskrivning sker under mars månad varje år. Barn mellan 4-6 år spelar inga matcher. Alla som vill får vara med att träna förutsatt att det finns plats i gruppen. Alla barn skall ha med en förälder (eller annan vuxen) vid varje träningstillfälle. Det är inte OK att bara släppa av barnen. Om ett barn blir ledset o/e skadat måste det finnas en vuxen på plats som känner barnet och som kan ta hand om det. Fotbollskolan (5-manna fotboll) Barn 7-8 år. När barnen är 7 år gamla börjar vi spela matcher och det sker på Bulltoftafältet i Husieserien. Matcherna spelas som 5-mannafotboll och utan serietabell. Vi anmäler lag från varje åldersgrupp från Bunkeflogruppen och Limhamnsgruppen. Antal lag vi anmäler är avhängigt på hur stor träningsgruppen är. En grundregel är att alla barn skall få spela matcher. 8- åringarna spelar även i vår egen inomhusturnering LB07 Indoor Cup(utan serietabell). Alla som vill får vara med att träna och spela förutsatt att det finns plats i gruppen (dvs tillräckligt med tränare). Även på dessa träningar bör det finnas med en vuxen som barnet känner. 7-manna fotboll Spel med bollen Barn 9-12 år. Vi har som målsättning att spelaren är i centrum. Vi vill genom en bred verksamhet få fram duktiga spelare till våra 11-mannalag och genom lekfull träning stimulera och utveckla spelarna. Vi försöker nivåanpassa träningarna efter spelarens aktuella förmåga, för att kunna utveckla samtliga spelare. Vi anmäler lag i olika serier, även detta utifrån spelarnas individuella färdigheter. Alla som vill får vara med att träna och spela förutsatt att det finns plats i gruppen (d.v.s. tillräckligt med tränare). Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 4

6 11-manna fotboll Tävling med bollen Ungdomar år. När ungdomarna är 13 år slår vi samman Bunkeflo- och Limhamnsgrupperna och bildar 11- mannalag. Vår ambition är att ha två 11-mannalag per åldersgrupp till och med 16 årsåldern men det förutsätter att det finns numerärt underlag med spelare. På hösten vid 13-årsåldern erbjuder LB07 ett antal spelare att tillhöra LB07 elit. Övriga spelare erbjuds spel i våra breddlag. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 5

7 2. Lagets organisation Fotbollslekskolan är organiserad med en ansvarig för 5-mannafotbollen, och denne är anställd av klubben. Övriga ledare rekryteras uteslutande från föräldraleden. Klubbens 5- mannaansvarige ansvarar för att bygga upp organisationen runt den nya åldersgruppen men organiserar och leder också träningarna under en inledande fas (ca 2 månader). Därefter flyttas ansvaret över till föräldrarna (tränarna). Fotbollsansvarig från klubben kvarstår som mentor och bollplank för tränare och ledare i gruppen. Klubben erbjuder samtliga ledare internutbildning i klubbens fotbollsmanual Röda Tråden samt i SvFFs ledarutbildning Avspark. Ledarmöten arrangeras av klubben någon gång per termin. Alla lag måste vara representerade med minst en person men alla tränare/ledare är välkomna. Det bör finnas 1 tränare/8 barn men alla lag är olika och har olika behov. Det är dock bra om det finns fler tränare/ledare i laget, en del kan vara ordinarie och andra rycka in då det behövs. Detta underlättar för alla och medför att belastningen blir mindre. Laget kan ha ett roterande schema om flera föräldrar tar ansvar. Funktioner i träningsgruppen Huvudtränare *) Tränare Lagledare *) Matchansvarig *) Informationsansvarig Rapporteringsansvarig (närvaro) Materialansvarig *) *) roller nödvändiga fr o m 7 manna spel Huvudtränare När spelarna är 7 år och laget börjar spela matcher måste laget ha en huvudtränare. Huvudtränarens ansvar är att leda och fördela arbetet mellan ledarna i laget och ansvara för planering av träningsinnehållet, coachning av lag samt en säsongsplanering. Det är viktigt att huvudtränaren delegerar ansvaret så att inte allt ansvar ligger på en person. Huvudtränaren skall ha genomgått de utbildningar som krävs för åldersgruppen. Tränare Tränarna skall tillsammans med 5-mannaansvarig/huvudtränare förbereda träningar, leda träningar och även göra en enkel säsongsplanering. Lagledare/Informationsansvarig/Rapporteringsansvarig I rollen som lagledare ligger ansvar för bokning av matcher, träningar och domare (detta görs till kansliet). I rollen ligger även ett ansvar över det material laget har till sitt förfogande för träning och match. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 6

8 Andra uppgifter som måste utföras är: -närvarorapportering till kommunen -kommunikation internt i laget - informera kansliet om lagets verksamhet. Allt detta görs effektivast via internet och mejl. Lagledaren är ansvarig för att dessa uppgifter utförs men kan med fördel delegera dessa uppgifter på flera personer. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 7

9 3. Ekonomi m m Lagkassa Klubben betalar anmälningskostnader för seriespel och cuper (se Matcher och Cuper ), planhyror, och lånar ut matchkläder. Det kan finnas aktiviteter som ni vill göra tillsammans med laget som går utanför vad klubben bekostar t ex åka på träningsläger, gå på Allsvensk fotboll, spela bowling eller köpa träningskläder till barnen. Då är det utmärkt med en lagkassa. Lagkassan hanteras som ett bokföringskonto i klubbens ekonomiska redovisning och den får inte finnas ställd på något privat konto eller i fysisk form hemma hos någon ledare (undantag, se Klädbeställningar ) Bra sätt för att bygga upp en lagkassa är att hitta egna lagsponsorer eller att sälja produkter som klubben via partners kan erbjuda (tvättmedel, telefonabonnemang m m). Det är viktigt att alla ställer upp på dessa gemensamma aktiviteter så att inga barn tvingas avstå aktiviteter för att föräldrarna inte har råd. Sponsring Sponsring och partnerskap är en viktig inkomstkälla för klubben för att finansiera serieavgifter, ungdomscuper, domaravgifter, utbildningar för tränare och ledare, hyra av lokaler och fotbollsplaner, matchkläder, fotboll mm. Vi söker alltid företag som vill vara med och stödja Skånes största ungdomsverksamhet som genomför över tränings- och matchtimmar per år. Genom ett partnerskap i LB07 öppnas det upp många möjligheter till exponering, kontakter och affärer. Vi erbjuder dessutom våra lag möjlighet att själva sälja sponsorskap för att laget skall kunna finansiera exempelvis ett träningsläger, ett cupäventyr, träningskläder etc. De flesta lagsponsorer är föräldrar som via sitt företag vill stödja lagets verksamhet. LB07 erbjuder dessa företag exponering på lagets hemsida samt på utvalda träningskläder. Rutiner och regelverk för sponsring (placering av logotyp på kläder etc.) hittas på nätet eller kan fås av kansliet. Alla lagsponsorer måste först godkännas av klubben. Medlems- och träningsavgiften Varje barn kan testa och prova på vår fotbollslekskola vid 4 tillfällen därefter skall medlemsoch träningsavgiften betalas. Detta är viktigt för annars är spelaren oförsäkrad. Information om aktuell avgift fås av ansvarig ledare men finns också på vår hemsida När man betalt sin tränings- och medlemsavgift får man ett startpaket innehållande en tröja, shorts, strumpor och en vattenflaska. Detta startpaket ges vid ett tillfälle till barn 4-6 år med undantag för tjejer som får ett startpaket upp till dess dom är 8 år. Alla spelare i LB07 skall träna i LB07s träningskläder. LB07 erbjuder dessa till ett förmånligt pris. Detta för att alla skall känna gemenskap och känna igen sig med alla LB07 kompisar. Vi är medvetna om att ett barn kan glömma kläder hemma, att kläderna ligger i smutstvätten men merparten av träningarna skall spelarna bära LB07 kläder. När det gäller barn 8 år eller yngre så är inte kravet att träningspaketet är beställt i samband med att tiden för provträning har gått utan vi ger en respit på 3 månader innan beställningen skall vara gjord. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 8

10 4. Matcher och cuper Till alla fotbollsföräldrar: Tänk på att följa Skånes Fotbollsförbunds 9 budord! Dessa finns på vår hemsida 5-manna matcher Bulltofta knatteturnering för 7- och 8-åringar arrangeras av Husie IF på Bulltoftafältet i Malmö. Turneringen spelas utan serietabell och resultaten räknas inte. Turneringen spelas under 6 söndagar på våren och 6 söndagar på hösten. 7-åringarna spelar på förmiddagen och 8-åringarna på eftermiddagen. Anmälan görs till klubbens 5-manna ansvarige. Klubben bekostar anmälan. Varje lag består av 5 spelare och max 4 avbytare. Det är bra att ha max 2 avbytare så blir det bättre kontinuitet i spelet och alla får spela. Föreningen rekommenderar att det finns minst två tränare/ledare per lag i turneringen. Bulltoftas knatteturnering är ett bra tillfälle för alla föräldrar att lära känna varandra bättre. Husie IF säljer korv, hamburgare och kakor. Cuper Som lag i LB07 får man anordna Indoor Cup. Fr.o.m. 8-år kan laget arrangera sin egen cup i LB07 Indoor. Mer om detta finns under rubriken LB07 Indoor Cup. Övriga önskemål om träningsmatcher/cuper lämnas till 5-manna ansvarig som bokar dessa. Ni kan självklart själva ta kontakt med andra föreningar för ett utbyte vilket stärker relationer och bygger upp ett bra samarbete för framtiden. Viktigt att tänka på När det gäller matcher är det viktigt att alla som kallas till match får spela och att alla får spela ungefär lika mycket. Alla skall få prova att spela på alla positioner. En förutsättning för att få spela match är att man varit med på träningarna. Om man vid något tillfälle inte kan ha med alla spelare kan de som tränat mest premieras. Detta är rättvist och en bra förklaringsgrund för både barn och föräldrar. Försök att få jämna lag och att ha en naturlig rotation med spelare i lagen så att alla barnen lär känna varandra. Lär barnen att uppmuntra och hjälpa varandra. LB07 vill INTE cementera ett bättre och ett sämre lag. Barn utvecklas olika och i gruppen kommer det att finnas barn som spelat fotboll i flera år och de som precis börjat träna. Detta är komplext och kräver gott ledarskap. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 9

11 7-manna matcher När barnen är 9 år börjar andra steget i LB07 fotboll Spel med bollen. Vi börjar nu spela seriematcher och fr om 10-år är det med serietabell. Bokningsansvarig på kansliet bokar fyra träningsmatcher per lag och dessa startar i mitten av mars till mitten av april. Kansliet bokar även seriematcherna och dessa startar i mitten av april och vårsäsongen slutar i början av juni. Höstsäsongen startar i slutet av augusti och slutar i slutet av september. 9-åringar deltar i LB07 Indoor Cup. Vi deltar med max 3 lag per träningsgrupp i seriespel. Klubben bokar planer och tider. Från 10 årsåldern blir det alltfler tävlingsmatcher men tänk på att det är barn som spelar och att alla som kallas till match får spela ungefär lika mycket. Uppmuntra individuella prestationer. En förutsättning för att få spela match är att man varit med på träningarna. Om man vid något tillfälle inte kan ha med alla spelare kan de som tränat mest premieras. Detta är rättvist och en bra förklaringsgrund för både barn och föräldrar. Vi deltar i seriespel med max 3 lag per träningsgrupp. Seriespelet är nivå indelat. Anmälan till seriespel och vilken nivå laget skall delta i görs till bokningsansvarig på kansliet. Innan ni anmäler skall ni förankra era önskemål med ungdomsansvarig. Det gäller både nivå och hur många lag ni vill anmäla. Utgångspunkten skall vara att alla barn får spela matcher regelbundet och att alla som kallas till match skall få spela. En god måttstock är att om er totala trupp består av 25 spelare så kan ni anmäla två lag till seriespel. Till varje match kallas spelare. Ta med i beräkning att några barn alltid blir sjuka eller är bortresta. LB07 INDOOR CUP Klubben erbjuder alla lag från 8 år att själva arrangera en fotbollsturnering inomhus i Wihlborgs Arena. Detta ger stora möjligheter att knyta värdefulla kontakter med andra lag. Laget kan också tjäna en slant till cuper, träningsläger eller träningskläder genom att arrangera en cup. De första åren kan det vara bra att arrangera tillsammans (Limhamns- och Bunkeflolaget). LB07 Indoor Cup bygger på att laget med föräldrar ansvarar och genomför cupen. Mer går att läsa på Övriga cuper Föreningen uppmuntrar till att lagen spelar cuper. Föreningen bekostar deltagande med 1 lag per åldersgrupp följande cuper; MM, DM, Halör Cup och LB07 Indoor Cup. För deltagande i Skånecupen bekostar föreningen för ett lag från Limhamnsgruppen och ett lag från Bunkeflogruppen. Övriga cuper betalas av laget och information om cuper finns på Kolla med kansliet vilka cuper de rekommenderar. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 10

12 Anmälan till cuper görs av lagen själv (undantag Bulltofta knatteturnering). Info till kansliet om cupens namn, arrangerande förening, anmälningsavgiftens storlek, hur många lag som anmälts, bg- eller pg-nummer för inbetalning samt ev. ref.nr. som ska anges. Kostnad för cuper som inte klubben står för dras från lagkassan. Planer Samtliga planer för träning och match bokas genom bokningsansvarig på kansliet, mejladress: Domare Domare bokas och betalas av kansliet. Kansliet bokar också seriespel, träningsmatcher samt MM och DM. Viktigt att ni meddelar bokningsansvarig era önskemål om vilken serie ni vill spela i och vem ni vill möta i träningsmatcher. Efter avslutad match får ni (lagledaren) en domarkvittens samt matchrapport av domaren. Dessa skall efter att samtliga uppgifter är ifyllda senast dagen efter lämnas i brevlåda på Limhamns IP (dörr till klubbstugan) eller brevlådan Bunkeflo IP (dörr i gavel mot Öresund). Inställd match Om ni tvingas ställa in en match skall detta göras till bokningsansvarig senast 1 dag innan matchen så att domare och plan kan avbokas. Om match ställs in senare än 1 dag innan måste ni meddela både klubbens bokningsansvarig och domartillsättaren i Malmö Fotbolldomarklubb (Telefon: ). Annars får laget stå för domarkostnaden. Om motståndarlaget lämnar W-O skall ni göra på samma sätt. Hör motståndarlaget inte av sig och uteblir till match, skall ni meddela detta bokningsansvarig så att vi kan fakturera domar- och plankostnad till motståndarlaget. Ni ansvarar alltid för att meddela era motståndare i god tid om ni tvingas till att avboka en match. Tänk på att behandla våra gäster som ni själva vill bli behandlade. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 11

13 5. Träningstider, material mm Träningstider Fotboll är idag en åretruntverksamhet. Våra träningstider fördelas av Fritidsförvaltningen Malmö stad. Under sommarsäsongen, april oktober, har vi tillgång till gräsplaner för de allra flesta lagen men det kan förekomma att en del lag får träna och spela matcher på grus. På vintern är vi hänvisade till konstgräs- och grusplaner samt vår egen fotbollshall, Wihlborgs Arena. Fritidsförvaltningen fördelar även hur mycket träningstid vi får för varje åldersgrupp men även på vilket underlag. Detta medför att vi tvingas till ett träningsschema under sommarsäsongen och ett annat under vintersäsongen. Aktuellt träningsschema finns på Material och utrustning I fotbollslekskolan (4-6 år) får alla barn ett träningspaket efter att medlems- och träningsavgiften är betald. Träningspaketet (2012) innehåller en röd tröja, vita shorts, vita strumpor samt en vattenflaska. Detta paket får man en gång. Klubben tillhandahåller och första hjälpen kit till varje lag (2012). Träningskläder Träningskläder kan beställas med initialer eller siffror på. Initialer hjälper er att hålla reda på vilka kläder som tillhör vem. Gör ni en gemensam klädbeställning så ta tillfället i akt och skaffa sponsorer för att utöka lagkassan men se till att vara ute i god tid. Det tar tid att få in pengar, att ordna med sponsorer, att få tryckt och att dela ut kläderna. Matchkläder Matchställ för 7-8-åringar. Lagen kan låna matchkläder av klubben under Bulltoftaturneringen och andra cuper som laget deltar i. Det går också bra att spela i de röda träningskläderna. I seriespel (från 9 år och uppåt) disponerar och ansvarar laget för matchställ som tillhandahålls och beställs av klubbens materialförvaltare. Matchstället är rött. Det kan förekomma i bortamatcher att våra motståndare har röda kläder och då får ni istället använda er av klubbens reservställ (vitt). Dessa lånas av materialförvaltaren. Tänk på att stämma av färg på matchställ med motståndarlaget i god tid innan match så att ni kan boka reservställ (eftersom flera lag kan behöva det). Matchställ tvättas av klubben och följande rutiner gäller: Lag som tränar och spelar på Limhamns IP skall lämna ers smutsiga matchkläder i en trunk märkt med er lagtillhörighet i klubbstugan på Limhamns IP. Lag som tränar och spelar på Bunkeflo IP skall lämna era smutsiga matchkläder i avsett fack i 11-manna förrådet på Bunkeflo IP. Övrigt material Då seriespelet sätter igång är det klokt att ha en uppsättning av material för varje lag om möjligt. Vi rekommenderar följande; Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 12

14 Trunk för matchkläder Bollar Koner och övriga hjälpmedel Första hjälpen kit Tränarkläder Taktiktavlor Kontrollera med kansliet om klubben tillhandahåller något av ovanstående eller om laget själv får bekosta. Klädbeställningar träningskläder Beställningar görs i möjligaste mån genom en samlad lagbeställning av laget på (klicka på banner LB07 Klädessortiment Stadium ). Många lagledare/klädbeställare öppnar ett tillfälligt bankkonto dit de andra föräldrarna kan sätta in pengar för kläderna. Då slipper man ha pengarna hemma och det är lätt att se vem som har betalat & hur mycket. Beställning görs först då alla har betalat till lagledaren. Lagledaren betalar träningskläderna i samband med beställning till LB07s konto bg , märk med kläder samt er lagbeteckning. När pengarna finns på klubbens konto verkställs ordern. Laget får ett mejl av Teamsales på Stadium när kläderna finns för avhämtning på Stadium Svågertorp. Tryckinstruktioner för sponsorlogotyper m m fås av kansliet. Kläder, s.k. provstegar, för utprovning av storlek kan lånas av laget på kansliet. Boka dem i god tid innan träning. Det går också att prova ut kläderna hos Team Sales på Stadium Svågertorp. Nycklar Till våra anläggningar krävs oftast nyckel eller passertagg. De lag som tränar på Limhamns IP behöver nyckel till omklädningsrum, bollförråd, bolltunna samt till klubbstugan. De lag som tränar på Bunkeflo IP behöver nyckel till omklädningsrum och klubbcafé. Det förekommer tyvärr stölder i omklädningsrummen (många nycklar i omlopp) så ta alltid med er värdesaker ut till träning och match. Informera motståndarlag om dessa förhållanden. Till Wihlborgs Arena behöver ni passertagg och nyckel till förråd. Om ni vill låna konferenslokal eller café i Wihlborgs arena bokar ni dessa av bokningsansvarige på kansliet. Nycklar och taggar får ni av kansliet. Omklädningsrum Våra omklädningsrum (framför allt på Bunkeflo IP) är hårt belastade och det förekommer att mer än ett lag byter om i samma omklädningsrum. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 13

15 6. Våra föräldrar & ideellt arbete Föräldramöten och ledarmöten Jobbet som tränare kan ibland kännas otacksamt. Arbetet med barnen ger mycket glädje men ibland kan både barnen och (icke engagerade) föräldrar vara krävande. För att hålla alla föräldrar informerade och aktiverade är det en god idé att ha ett antal föräldramöten, förslagsvis 1 möte per termin. Nedan följer tips om vad man bör prata om på dessa möten. ÅR 1 Föräldramöte UPPSTART AV LAGET kansliet kallar alla föräldrar och ledare ca 1,5 månader efter träningsstart Budskap: 1)Ni är viktiga som föräldrar och aktiva Alla tränare är föräldrar, och arbetar ideellt Vi har ett gemensamt ansvar för barnen och som förälder måste man vara med på alla träningar, stå i café m m 2) Varför är LB07 så bra? 3) Utse föräldrar som ansvariga för de olika rollerna i laget (se kapitel organisation) 4) Informera om Sportnik & hur man använder den. 5) Informera om ledarutbildningar - för alla Ta gärna med erfarna ledare som sanningsvittnen Ledarmöte utbildning Röda tråden och Avspark UPPSTART AV LEDARNA kansliet kallar alla ledare efter första föräldramötet och ger dem ytterligare information och stöttning. UPPSTART AV HÖSTEN LEDARNA kallar alla föräldrar när hösten har kommit igång Allmän info ÅR 2 Föräldramöte Höstterminsmöte Träning Matcher Lagstruktur Övrigt Vårterminsmöte Träning Matcher Lagstruktur Övrigt Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 14

16 Ledarmöten inom laget Utse någon ledare som kallar till ledarmöte minst 1 gång per termin. Övriga åtagande för laget inkl. föräldrar Kiosk Våra kiosker på Limhamns IP, Bunkeflo IP och Wihlborgs Arena har en central plats i klubbens verksamhet och alla lag blir tilldelade tider för bemanning. Kiosken är en viktig mötesplats för klubbens medlemmar, alla som tränar på idrottsplatserna och för barn i alla åldrar. Vid kiosken kan man ses för att ta en kopp kaffe eller äta en glass och prata fotboll. Kiosken skapar glädje och sammanhållning. Tyvärr har klubben ingen möjlighet att anställa personal till kioskerna utan hoppas att alla föräldrar också tycker att kioskerna ar viktiga och kan ställa upp 3 timmar/år. Lagledaren får i månadsskiftet januari/februari skriftligt information om vilken vecka det egna laget ansvarar för bemanning av kiosken. Maskotar I samband med våra hemmamatcher med våra herr- och damlag har vi maskotar till laget. Maskotarna skall vara iklädda sina LB07 matchkläder och gå in på plan, hand i hand med spelarna. Maskotarna träffas innan matchen och får idolkort av spelarna. Maskotarna bjuds på något att dricka och får tillsammans med föräldrar se matchen från läktaren. Syftet är att stärka band mellan barn/ungdomar och våra äldre spelare och bidra till att göra varje match extra trevlig. Lagledaren ansvarar för att kalla maskotar till aktuell match. Kansliet meddelar lagledaren vilken match som gäller för vilket lag. Det är viktigt att förklara för föräldrar hur uppskattat detta är av barnen. Som vuxen är det lätt att glömma bort! Bollkallar Då man är 13 år blir man kallad att vara bollkalle/tjej i samband med herr- och damlagets hemma-matcher. Lagledaren i resp. lag (13 år) får schema från kansliet och lagledaren kallar bollkallar/tjejer. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 15

17 Klubbens funktioner & ansvariga 2012 Tryck, Web & 5-manna ansvarig Bokningsansvarig Ungdom- & utbildningsansvarig Materialförvaltare Ekonomiansvarig Administrativt ansvarig Kioskansvarig Klubbchef Jonas Snygg Jenny Clair Sven Sjunnesson Anders Persson Birgitta Olsson Anita Ohlsson Susanne Carlström Andersson Johan Andersson Kontaktuppgifter finner ni på hemsidan: Har ni frågor kontakta gärna klubbchef Johan Andersson Telefon: E-post: Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 16

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

VAIF i praktiken: A Ö

VAIF i praktiken: A Ö VAIF i praktiken: A Ö Här finns praktiskt information över rutiner hos oss i VAIF. Nedan riktar sig till aktiva och intresserade inom Knatte /Ungdoms och Seniorverksamheten. Välkomna vi är mycket glada

Läs mer

UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG

UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG LB07 SPONSRING & PARTNERSKAP 2012 En spännande del av det nya Malmö. Ett bra sponsorskap ger lika mycket för båda parter. Malmö är en fantastisk stad. Inte

Läs mer

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 MEDIAINFORMATION RIKTLINJER DJURGÅRDENS 2014/2015 IF UNGDOM Innehåll Föreningsmål Vision Riktlinjer Spelide Träning Nivåanpassning Närvaro Seriespel Cupspel Träningsmatcher Uppflyttning/Nedflyttning av

Läs mer

UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG

UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG LB07 SPONSRING & PARTNERSKAP 2013 En spännande del av det nya Malmö. Ett bra sponsorskap ger lika mycket för båda parter. Malmö är en fantastisk stad. Inte

Läs mer

Föräldramöte 7/9 Pojkar 08

Föräldramöte 7/9 Pojkar 08 Föräldramöte 7/9 Pojkar 08 Våren På gång i höst Träning Match Lagsponsring Försäkring Övrigt Agenda Våren Ca 35 barn i träning 2 träningar i veckan Vi uppskattar att ni är så duktiga på att kryssa i utskicken

Läs mer

Information till KB P99

Information till KB P99 INFORMATIONSBREV 2015 2015-02-12 (ver 1.07) Information till KB P99 INLEDNING KB P99 är en del av KB fotbolls ungdomsverksamhet. KB Fotbolls ungdomsverksamhet består till stor del av föräldrars ideella

Läs mer

Trygghet och gemenskap

Trygghet och gemenskap Respekt Jämställdhet Jämlikhet Positiv anda Rent spel Miljömedvetenhet Trygghet och gemenskap IFK Västerås är en klubb öppen för alla! Flickor och pojkar oavsett ålder, etnisk tillhörighet eller plats

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Rutiner LB07 inomhuscuper

Rutiner LB07 inomhuscuper Rutiner LB07 inomhuscuper Denna lathund är till för att tydliggöra vem som ansvarar för vad. För att vi ska kunna göra så bra arrangemang/cuper som möjligt. Tänk på att cuper för pojkar och flickor 9 år

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015 Planeringsdokument 2015 Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04 Från: Tränarna Bjärreds IF P-04 Datum: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Föräldrarnas medverkan och ansvar... 3 Laguttagning... 3 Cuper/turneringar...

Läs mer

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Kenty pojkar födda 2002 Föräldramöte 21 april - Välkomna! Kommunikation Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Mailadresser. Träningstid Onsdag kl 17.00-18.30

Läs mer

Lag X planering säsongen 2013

Lag X planering säsongen 2013 Lag X planering säsongen 2013 1 Inledning Detta dokument redogör för lagets planering och mål säsongen 2013 (2012 nov 2013 okt). Syftet är att ledare, spelare och föräldrar ska känna till vad som gäller

Läs mer

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 splan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 Sid 2 (6) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppsala-Näs IK...3 Inledning...3 Vision...3 sidé...3...3 Ledarutbildning...4 Styrelsen...4 Fotbollskolan...4

Läs mer

Protokoll Föräldramöte F04 Innebandy: 2015-09-24

Protokoll Föräldramöte F04 Innebandy: 2015-09-24 Närvaro 11st: Maria Artursson (Meja), Marina Lindgren (Malva), Mikael Lundkvist (Maja), Chrille Robertsson (Linn R), Evelina Lindgren (Tilda), Roger Rantatalo (Moa), Anna Sjögren (Vanessa), Göran Wikman

Läs mer

LB07 UTBILDNING UTVECKLING ANSVAR LB07 PARTNERSKAP

LB07 UTBILDNING UTVECKLING ANSVAR LB07 PARTNERSKAP LB07 UTBILDNING UTVECKLING ANSVAR LB07 PARTNERSKAP IF Limhamn Bunkeflo - LB07 Vår vision är att skapa en förening för 2000-talet med ett starkt varumärke och som ligger i framkanten av samhällsutvecklingen.

Läs mer

Dan finns i nuläget två kvällar i veckan uppe på Sörby IP, men så småningom kommer han flytta dit på heltid.

Dan finns i nuläget två kvällar i veckan uppe på Sörby IP, men så småningom kommer han flytta dit på heltid. Möte 2015-02-11 Gefle IF F03/F12 2015 Närvarande: Putte, Stefan, Linda Föräldrar till: Emilia, Märtha Ha, Meja F, Emma S, Ida, Ester, Meja W, Klara, Stina, Maja G, Ebba G, Moa Li, Moa La, Anita, Maja S,

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 2014 09 30 Agenda Inledning (närvarolista, protokoll skrivs inte separat utan tillägg från mötet införs med grön text i denna presentation, specifika notat och beslut

Läs mer

Skåne-VM 2013-2014 Inbjudan till vinterns största cup för pojkar födda 2001-2004

Skåne-VM 2013-2014 Inbjudan till vinterns största cup för pojkar födda 2001-2004 Skåne-VM 2013-2014 Inbjudan till vinterns största cup för pojkar födda 2001-2004 Skåne-VM 2013-2014 Välkommen till tredje upplagan av Skåne-VM Skånska Vintermästerskapen! BK Höllviken arrangerar Skåne-VM

Läs mer

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Mål och visioner IK Zenith är en förening för barn och ungdomar samt deras föräldrar. Föreningen är ideell och bygger helt på engagemang från dess föräldrar

Läs mer

Ulricehamns IFK P-02

Ulricehamns IFK P-02 Ulricehamns IFK P-02 Föräldramöte 2015-02-19 Anders, Mikael, Fredrik, Bernt, Jerker och Mattias Ulricehamns IFK P-02 UIFK Ungdomskommitten 4U & Calle Vredin Föräldraengagemang/ Bemanning Fotbollssäsong

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste som finns!

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF Älgarna En fotbollsförening för pojkar, flickor, dam och herrar baserad på ungdomsverksamhet samt senior verksamhet. Föreningen bildades 1919 och sysslar bara med fotboll på

Läs mer

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1.

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1. 2008 SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF Ver1.0-2008-01-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 1. PRESENTATION... 3

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen Vem ansvarar för vad i IF Mölndal Fotboll. Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndal Fotboll Mölndal fotboll styrelse 2014 Ordförande:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR 2014 5-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR Riktlinjer för Älvsborg FF - pojkar och flickor 8-9 år Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN UNGDOMSLEDARMÖTE

PROTOKOLL FRÅN UNGDOMSLEDARMÖTE PROTOKOLL FRÅN UNGDOMSLEDARMÖTE Tid: 21 oktober 2014 kl. 19.00 21.00 Plats: GIFs klubbstuga Närvarande: Anders Jacobsson (PF07), Helena Brax (P01/02, P06), Jan Billberg (styrelsen), Fredrik Augustsson

Läs mer

Appendix 2 Vinröda Föräldrar

Appendix 2 Vinröda Föräldrar 1 (8) Appendix 2 Vinröda Föräldrar Information till föräldrar i LUGIs ungdomslag Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och damsida

Läs mer

Inledning. Vad är Korpen? Att vara lagledare. Att vara lagkapten

Inledning. Vad är Korpen? Att vara lagledare. Att vara lagkapten Inledning Som lagledare eller vice lagledare i Korpen Stockholms seriespel får du denna handbok. Den har tagits fram som ett hjälpmedel så att du som lagledare ska veta vad dina uppgifter innebär och hur

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen Vem ansvarar för vad i IF Mölndal Fotboll. Skapat: 2013-09-04 Version:2015-02-06 Spelarutbildningsplan IF Mölndal Fotboll IF Mölndal Fotbolls styrelse 2015

Läs mer

Lerums Konståkningsklubb

Lerums Konståkningsklubb Skridskoskolan säsongen 2015/16 1 Skridskoskolan tränar i Vättlehallen på söndagar kl. 10.00-11.00. Schema höstterminen 2015 söndag 6 september 10-11 söndag 13 september 10-11 söndag 20 september 10-11

Läs mer

Röda tråden Förord Fotbollens attraktionskraft Vision Limhamn Bunkeflo 2007

Röda tråden Förord Fotbollens attraktionskraft Vision Limhamn Bunkeflo 2007 Röda tråden Förord En förening skall alltid ha en strategi för framtiden, som binder ihop dagens situation med morgondagens. Idrotten måste följa med i samhällsutvecklingen om man vill vara en respekterad

Läs mer

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål 2 EM ger din förening nya målchanser Svensk fotboll står i centrum i sommar.

Läs mer

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift VI VILL En skrift om Åmåls Sportklubb Syftet med denna skrift Skall föreningar/klubbar som har ett stort utvecklingsansvar för många människor arbeta kortsiktigt utan medveten förankring? Säkert svarar

Läs mer

Föräldramöte F-03 19/3 2014 VÄLKOMNA!

Föräldramöte F-03 19/3 2014 VÄLKOMNA! Föräldramöte F-03 19/3 2014 VÄLKOMNA! Agenda Kort personlig presentation (Namn, far/mor till ) Läget i truppen Allmänt kring YIS Ledaruppställning Kommunikation Allmänna tankar och målsättningar Träningar

Läs mer

Profilguide 2012. Tyresö FF i samarbete med

Profilguide 2012. Tyresö FF i samarbete med Profilguide 2012 Tyresö FF i samarbete med Omslagsbild: Eva Calissendorff. Stil & Profil i Tyresö FF I profilguiden kan Du se de olika TFF-produkter som ingår i årets sortiment. Ledare match och träning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Månadsbrev BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Är det något ni vill ha med i nästa månadsbrev så skicka

Läs mer

Ledarguiden. Så här fungerar föreningen

Ledarguiden. Så här fungerar föreningen Så här fungerar föreningen Innehåll Vem ska läsa detta 4 1 Bele Barkarby IF 5 1.1 Bele Barkarby IF Alliansförening...5 1.2 Bele Barkarby Innebandy...5 Enkla regler...5 Uppträdande...6 Föräldrar...6 2 Hur

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Rotebro IS Fotbollsförening. Ledarmöte 2015-03-09

Rotebro IS Fotbollsförening. Ledarmöte 2015-03-09 Rotebro IS Fotbollsförening Ledarmöte 2015-03-09 Agenda Kort presentation Policy och riktlinjer Klädprofil 2015 Ledarkläder Lagkonton Utbildningar Nya regler Övrigt Träningstider Övningsbank/Filmer Lagfotografering

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Rutiner LB07 INDOOR CUP och Futsal

Rutiner LB07 INDOOR CUP och Futsal Rutiner LB07 INDOOR CUP och Futsal Nyhet Futsal Nytt från och med vintern 2014 är att all five-a-side spelas som Futsal. De lag som väljer att arrangera en Futsal cup måste genomgå en utbildning hos Skånes

Läs mer

Gröna tråden. Grundtankar och policys för Rockneby IK. Rockneby Idrottsklubb

Gröna tråden. Grundtankar och policys för Rockneby IK. Rockneby Idrottsklubb Gröna tråden Grundtankar och policys för Rockneby IK Rockneby Idrottsklubb SYFTET MED GRÖNA TRÅDEN är att skapa gemensamma värdegrunder och riktlinjer för Rockneby Idrottsklubbs (RIK) verksamhet, främst

Läs mer

Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015

Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015 Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015 Spelarmapp I denna mapp hittar Du all nödvändig information om föreningsavgifter, om jourveckor, vad Du får som medlem i föreningen samt olika åtagande.

Läs mer

Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.)

Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.) Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.) Verksamheten i Kramfors Alliansens Handbollssektion vill vi ska: erbjuda en fysisk aktivitet

Läs mer

Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20

Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20 Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20 Agenda Styrelsen Handlingsplanen Vad har vi uppnått hittills? Uppdatering till 2019, vad vill vi uppnå? Nya riktlinjer 2014 Tydligare ställningstaganden Diskussion

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Föräldrar och spelar info Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Att vara fotbollsförälder i IF Mölndal Fotboll. Fotboll är världens största gemenskap. Att vara fotbollsförälder

Läs mer

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Inledning Målsättning FC Helsingborg ska utveckla och förädla unga talanger till färdiga elitspelare och se till att uppfostra våra ungdomar till bra individer även

Läs mer

Minnesanteckningar från föräldramöte KAIF 98/99 2008-10-18

Minnesanteckningar från föräldramöte KAIF 98/99 2008-10-18 1 Minnesanteckningar från föräldramöte KAIF 98/99 2008-10-18 Tid. 12.15-13.30 Plats Sleep Inn, Rosenholm. Närvarande: Föräldrar (inkluderat tränarna) till 18 av 22 barn. BRA! 1. Inledning/Genomgång av

Läs mer

Informationsblad från Gnesta FF Nr 1 januari 2012

Informationsblad från Gnesta FF Nr 1 januari 2012 Informationsblad från Gnesta FF Nr 1 januari 2012 2012 Ett nytt år är här! Ett nytt år med Gnesta FF i ett nytt kansli, herrlaget i en ny division, ny kanslist på Gnesta Marknad, tre nya personer i styrelsen,

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM UTBILDNINGSPLAN UNGDOM - MER ÄN EN KLUBB värdegrunder Vi ska skapa förutsättningar för utveckling och glädje hos våra medlemmar Vi tar avstånd från all form av rasism, mobbning, våld och droger - MER ÄN

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Lag 1 2016 - presentation av Anders Lautmann, ordförande Fotbollssektionen Värmdö IF

Lag 1 2016 - presentation av Anders Lautmann, ordförande Fotbollssektionen Värmdö IF Föräldramöte 150505 Lag 1 2016 - presentation av Anders Lautmann, ordförande Fotbollssektionen Värmdö IF Nuläge Närvaro Hur höjer vi närvaronivån Sanktan Antal lag, kallelser, närvarokrav Cuper Aroscupen

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

Föräldramöte 9/9-2014

Föräldramöte 9/9-2014 Föräldramöte 9/9-2014 Dagordning: Föräldramöte Nr 1. Skånela Flickor 01 Plats / Tid: Teorisalen den 9 Oktober, kl 18.30 Kallade: Ledare och föräldrar F-01 Närvarande: Sarah, Therese, Peter (Emilia), Carro

Läs mer

Röda Tråden. Styrdokument för Lunds VK:s verksamhet. - En klubb för hela livet -

Röda Tråden. Styrdokument för Lunds VK:s verksamhet. - En klubb för hela livet - Röda Tråden Styrdokument för Lunds VK:s verksamhet - En klubb för hela livet - 2 Innehåll 1. Inledning 2. Vision 3. Verksamhetsidé 4. Värdegrund 5. Policys 6. Målsättning med verksamheten 7. Ungdom 8.

Läs mer

Kom igång med Innebandy En guide för nya lag. Av Mattias Säll 2011-01-01 Utgåva 1.2

Kom igång med Innebandy En guide för nya lag. Av Mattias Säll 2011-01-01 Utgåva 1.2 Kom igång med Innebandy En guide för nya lag Av Mattias Säll 2011-01-01 Utgåva 1.2 Föreningen Välkommen till föreningen IK Zenith! IK Zenith är en gammal & anrik fotbollsförening som bildades 1944. Fotbollssektionen

Läs mer

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK 1. Förord: En grundförutsättning för all verksamhet är att alla vet hur den fungerar, vem som gör vad och vilka riktlinjer som gäller. Styrelsen har tillsammans med

Läs mer

Vi välkomnar dig som partner 2014

Vi välkomnar dig som partner 2014 Vi välkomnar dig som partner 2014 Ett partnerskap som bygger på hjärta och hjärna. Som partner till IFK Göteborg erbjuder vi dig och ditt företag en fantastisk möjlighet att stärka ert nätverk, både i

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3

Välkommen till KFUM Central Basket 1 av 3 Välkommen till KFUM Central Basket! Ni är hjärtligt välkomna till oss och säsongen 2015-16! Vi vill erbjuda er en stabil och intressant verksamhet med fokus på att utvecklas både på och utanför basketplanen.

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Version 2.9 Örebro 2014-12-09 BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Detta är ett levande dokument som ska utvärderas och revideras inför varje ny säsong. Innehållet kan kompletteras och ändras av Junior- och

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med:

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Fotbollsglädje En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se

Läs mer

HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL. Augusti 2015. Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06

HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL. Augusti 2015. Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06 HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL Augusti 2015 Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06 Handledning klasshandboll 2015.indd 2 2015-08-19 08:06:06 Förord Att arrangera handboll

Läs mer

Rutiner LB07 INDOOR CUP

Rutiner LB07 INDOOR CUP Rutiner LB07 INDOOR CUP I inbjudan hittar ni aktuella datum och ni anmäler snarast till Jonas Snygg, e-post: jonas@lb07.se, vilket datum ni vill arrangera er cup. Notera att er anmälan endast är ett önskemål.

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

Omfattning, åtaganden och avtalslängd diskuteras fram med sponsorn.

Omfattning, åtaganden och avtalslängd diskuteras fram med sponsorn. Principer sponsring 2013-05-30/eb Huvudsponsor Avtal 3-5 år. Information om samarbetet med HIF får användas av sponsorn i marknadsföringssyfte. Dock skall eventuell marknadsexponering av HIF:s logga och

Läs mer

Föräldramöte FCH P02 2014-09-12

Föräldramöte FCH P02 2014-09-12 Föräldramöte FCH P02 2014-09-12 Anmälda att närvara (föräldrar till barn): Simon Persson Adam Hjersing William Meredith Lucas Vahtera Benjamin Guberina Carl Jörnell David Berg David Perntoft Filip Nilsson

Läs mer

LAGETS BÄSTA AFFÄR. Få mer tid till idrotten! Tjäna pengar till lagkassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt.

LAGETS BÄSTA AFFÄR. Få mer tid till idrotten! Tjäna pengar till lagkassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt. LAGETS BÄSTA AFFÄR Få mer tid till idrotten! Tjäna pengar till lagkassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt. TJÄNA PENGAR TILL LAGKASSAN, MED EGEN WEBBUTIK! SÄLJ POPULÄRA PRODUKTER PÅ ETT NYTT OCH TRYGGT

Läs mer

Matcharvoden för spelåret 2015 (1 januari-31dec).

Matcharvoden för spelåret 2015 (1 januari-31dec). Matcharvoden för spelåret 2015 (1 januari-31dec). För Futsal och Hallvärmländskan gäller ersättningen från och med 1/4 2014 till och med 31/3 2015. MATCHTYP Det finns två typer av matcher, Tävlingsmatcher

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Röda tråden Förord Fotbollens attraktionskraft Vision Limhamn Bunkeflo 2007

Röda tråden Förord Fotbollens attraktionskraft Vision Limhamn Bunkeflo 2007 RÖDA TRÅDEN Röda tråden Förord En förening skall alltid ha en strategi för framtiden, som binder ihop dagens situation med morgondagens. Idrotten måste följa med i samhällsutvecklingen om man vill vara

Läs mer

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11

POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 POJKAR & FLICKOR 11ÅR P11 och F11 En Guide för dig som Ledare - Kalender - Träning / Cup - Coaching Version April 2009 POJKAR & FLICKOR 11 ÅR KALENDER Tränings kalender, Våren som P11 / F11 SIF rekommenderar

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

Ledarguiden. Så här fungerar föreningen

Ledarguiden. Så här fungerar föreningen Så här fungerar föreningen Dokumentnamn: Innehåll Vem ska läsa detta 4 1 Bele Barkarby IF 5 1.1 Bele Barkarby IF Alliansförening... 5 1.2 Bele Barkarby Innebandy... 5 Enkla regler... 5 Uppträdande... 6

Läs mer

Manual för nya hemsidan. Grundläggande funktioner för lagledare

Manual för nya hemsidan. Grundläggande funktioner för lagledare Manual för nya hemsidan Grundläggande funktioner för lagledare Inledning Detta dokument beskriver de grundläggande funktionerna på Onyx nya hemsida och hur Du: Lägger ut en nyhet på ditt lags hemsida Lägger

Läs mer

IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010

IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010 IFK Lidingö Orientering Ungdomsverksamhet 2010 Fem nyckelord som ska vara beskrivande för vår verksamhet Glädje Kamratskap Struktur/ Kontinuitet Utmaning/ Äventyr Lärande/ Utveckling Så här är vi organiserade

Läs mer

Bangolf 2014. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Bangolf 2014. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping 2014 Bangolf 2014 Information Tävlingsbestämmelser Regler Information Anmälan Görs via s hemsida; www.korpenlinkoping.se. Sista anmälan till seriespel är den 13/4-2014 Anmälan är fullständig först när

Läs mer

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com TYRINGE HOCKEY VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com VI HAR EN STOLT TRADITION GRUNDLÄGGANDE MÅL OCH POLICY Tyringe SoS bildades 1936 och har genom åren fostrat många duktiga spelare. Föreningen är

Läs mer

Policydokument Höllviken Innebandy

Policydokument Höllviken Innebandy 2 Innehållsförteckning 1.0 VERKSAMHET & MÅL 3 1.1 VERKSAMHETSIDÉ 3 1.2 VÄRDEGRUND/KÄRNVÄRDE 3 1.3 VISION 3 1.4 MISSION 3 1.5 MÅL 3 2.0 ANSVAR 3 3.0 PERSONUPPGIFTER (PUL) 4 4.0 JÄMSTÄLLDHET & MÅNGFALD 4

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

Organisation 2011/2012 Styrelsen

Organisation 2011/2012 Styrelsen Skövde Ishockeyklubb Organisation 2011/2012 Styrelsen Ordförande: Stig Kronberg Ledamöter: Kenneth Alfelt Sekreterare: John Kleifert Kenneth Andersson Kassör: Per-Ola Fast Helen Lindgren Ungdomshockeyns

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare VERKSAMHETEN NU Detta är vi, 2015 700-750 spelare Dunungarna 2011-2014 (40 barn + föräldrar) Träningsgrupper: (450 spelare) Flickor 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 01/02, 99/00, DJ Pojkar 10, 09, 08, 07,

Läs mer

Värdegrund inom Själevads IK

Värdegrund inom Själevads IK Värdegrund inom Själevads IK Bakgrund Svenska idrotter och föreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet lyder under fyra övergripande ledstjärnor som även utgör basen för den värdegrund som ska råda

Läs mer

HÖSTCUP 8 oktober. Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar.

HÖSTCUP 8 oktober. Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar. HÖSTCUP 8 oktober Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar. Matcher spelas på konstgräs på Stora Mossens och Åkeshovs idrottsplats. I det här informationsbladet

Läs mer

Taxor & avgifter (idrottsanläggningar)

Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) Anläggning Solnaföre ning Seniortax a Externföre ning Privatkund Hallar/gymnastiksalar Bollhall 266:-/tim 400:-/tim Stor gymnastiksal (matcher 212:-/tim 319:-/tim

Läs mer