LB07 LEDARMANUAL Ett hj ä lpme de l för le da re i I F L i m ha m n Bu n kef lo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LB07 LEDARMANUAL Ett hj ä lpme de l för le da re i I F L i m ha m n Bu n kef lo"

Transkript

1 LB07 LEDARMANUAL E t t h j ä l p m e d e l fö r l e d a r e i I F L i m h a m n B u n k e f l o

2 Innehåll Inledning Fotbollslagets faser... 4 Fotbollslekskolan Lek med bollen... 4 Fotbollskolan (5-manna fotboll) manna fotboll Spel med bollen manna fotboll Tävling med bollen Lagets organisation... 6 Huvudtränare... 6 Tränare... 6 Lagledare/Informationsansvarig/Rapporteringsansvarig Ekonomi m m... 8 Lagkassa... 8 Sponsring... 8 Medlems- och träningsavgiften 8 4. Matcher och cuper manna matcher manna matcher...10 LB07 INDOOR CUP...10 Övriga cuper...10 Planer...11 Domare...11 Inställd match Träningstider, material mm...12 Träningstider...12 Material och utrustning...12 Träningskläder...12 Matchkläder...12 Övrigt material...12 Nycklar...13 Omklädningsrum Våra föräldrar & ideellt arbete...14 Föräldramöten och ledarmöten...14 Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 1

3 ÅR 1 Föräldramöte...14 ÅR 2 Föräldramöte...14 Ledarmöten inom laget...15 Övriga åtagande för laget inkl föräldrar...15 Kiosk...15 Maskotar...15 Bollkallar...15 Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 2

4 Inledning Vi har tagit fram denna manual för att underlätta arbetet för alla våra ideella ledare men manualen är även tänkt att kunna läsas och användas av anställd personal, styrelse och föräldrar. I vår manual Röda Tråden finns allt som rör själva sporten dvs. hur vi skall träna och spela fotboll. I denna manual finner du information om allt det som ligger bakom, dvs. hur en idéburen och ideell idrottsförening är uppbyggd och organiserad. Precis som i alla andra ideella föreningar bygger stor del av LB07s verksamhet på föräldrars insatser. Detta vill vi vara helt ärliga med. LB07 har fantastiska föräldrar/tränare som lägger ner mycket tid på träningar, planering av matcher och att ta hand om barnen. Vi är idag Skånes största fotbollsförening med drygt aktiva barn- och ungdomar. Vi finns på Bunkeflo Idrottsplats där även vårt kansli finns, Limhamns Idrottsplats samt i vår egen fotbollshall i Bunkeflostrand, Wihlborgs Arena. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 3

5 1 Fotbollslagets faser Vi har valt att bedriva vår verksamhet för barn 4-12 år både i Bunkeflo och i Limhamns (parallella grupper i dessa åldrar). Vi vill att barn skall träna och spela på den idrottsplats som ligger närmst bostaden. Märk väl att det kan förekomma undantag. Till och med 7 års ålder tränar pojkar och flickor tillsammans. Vår ambition är att ha ett renodlat flicklag i varje åldersgrupp från det att flickorna är 8 år gamla. Vi har valt att dela in vår verksamhet i tre huvudfaser: 1. Lek med bollen 2. Spel med bollen 3. Tävling med bollen Fotbollslekskolan Lek med bollen Barn 4-6 år. Fotbollslekskolan är basen för föreningens framtid. Den skall präglas av bollekar och glädje vilket förhoppningsvis leder till livslång kärlek till fotboll och LB07. Detta skall ske genom ledare med kunskap om barns behov av rörelse och lek, mer än i ren fotbollsträning. Fotbollslekskolan har som främsta uppgift att fånga barns intresse för idrott. Träningarna bedrivs året runt och inskrivning sker under mars månad varje år. Barn mellan 4-6 år spelar inga matcher. Alla som vill får vara med att träna förutsatt att det finns plats i gruppen. Alla barn skall ha med en förälder (eller annan vuxen) vid varje träningstillfälle. Det är inte OK att bara släppa av barnen. Om ett barn blir ledset o/e skadat måste det finnas en vuxen på plats som känner barnet och som kan ta hand om det. Fotbollskolan (5-manna fotboll) Barn 7-8 år. När barnen är 7 år gamla börjar vi spela matcher och det sker på Bulltoftafältet i Husieserien. Matcherna spelas som 5-mannafotboll och utan serietabell. Vi anmäler lag från varje åldersgrupp från Bunkeflogruppen och Limhamnsgruppen. Antal lag vi anmäler är avhängigt på hur stor träningsgruppen är. En grundregel är att alla barn skall få spela matcher. 8- åringarna spelar även i vår egen inomhusturnering LB07 Indoor Cup(utan serietabell). Alla som vill får vara med att träna och spela förutsatt att det finns plats i gruppen (dvs tillräckligt med tränare). Även på dessa träningar bör det finnas med en vuxen som barnet känner. 7-manna fotboll Spel med bollen Barn 9-12 år. Vi har som målsättning att spelaren är i centrum. Vi vill genom en bred verksamhet få fram duktiga spelare till våra 11-mannalag och genom lekfull träning stimulera och utveckla spelarna. Vi försöker nivåanpassa träningarna efter spelarens aktuella förmåga, för att kunna utveckla samtliga spelare. Vi anmäler lag i olika serier, även detta utifrån spelarnas individuella färdigheter. Alla som vill får vara med att träna och spela förutsatt att det finns plats i gruppen (d.v.s. tillräckligt med tränare). Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 4

6 11-manna fotboll Tävling med bollen Ungdomar år. När ungdomarna är 13 år slår vi samman Bunkeflo- och Limhamnsgrupperna och bildar 11- mannalag. Vår ambition är att ha två 11-mannalag per åldersgrupp till och med 16 årsåldern men det förutsätter att det finns numerärt underlag med spelare. På hösten vid 13-årsåldern erbjuder LB07 ett antal spelare att tillhöra LB07 elit. Övriga spelare erbjuds spel i våra breddlag. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 5

7 2. Lagets organisation Fotbollslekskolan är organiserad med en ansvarig för 5-mannafotbollen, och denne är anställd av klubben. Övriga ledare rekryteras uteslutande från föräldraleden. Klubbens 5- mannaansvarige ansvarar för att bygga upp organisationen runt den nya åldersgruppen men organiserar och leder också träningarna under en inledande fas (ca 2 månader). Därefter flyttas ansvaret över till föräldrarna (tränarna). Fotbollsansvarig från klubben kvarstår som mentor och bollplank för tränare och ledare i gruppen. Klubben erbjuder samtliga ledare internutbildning i klubbens fotbollsmanual Röda Tråden samt i SvFFs ledarutbildning Avspark. Ledarmöten arrangeras av klubben någon gång per termin. Alla lag måste vara representerade med minst en person men alla tränare/ledare är välkomna. Det bör finnas 1 tränare/8 barn men alla lag är olika och har olika behov. Det är dock bra om det finns fler tränare/ledare i laget, en del kan vara ordinarie och andra rycka in då det behövs. Detta underlättar för alla och medför att belastningen blir mindre. Laget kan ha ett roterande schema om flera föräldrar tar ansvar. Funktioner i träningsgruppen Huvudtränare *) Tränare Lagledare *) Matchansvarig *) Informationsansvarig Rapporteringsansvarig (närvaro) Materialansvarig *) *) roller nödvändiga fr o m 7 manna spel Huvudtränare När spelarna är 7 år och laget börjar spela matcher måste laget ha en huvudtränare. Huvudtränarens ansvar är att leda och fördela arbetet mellan ledarna i laget och ansvara för planering av träningsinnehållet, coachning av lag samt en säsongsplanering. Det är viktigt att huvudtränaren delegerar ansvaret så att inte allt ansvar ligger på en person. Huvudtränaren skall ha genomgått de utbildningar som krävs för åldersgruppen. Tränare Tränarna skall tillsammans med 5-mannaansvarig/huvudtränare förbereda träningar, leda träningar och även göra en enkel säsongsplanering. Lagledare/Informationsansvarig/Rapporteringsansvarig I rollen som lagledare ligger ansvar för bokning av matcher, träningar och domare (detta görs till kansliet). I rollen ligger även ett ansvar över det material laget har till sitt förfogande för träning och match. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 6

8 Andra uppgifter som måste utföras är: -närvarorapportering till kommunen -kommunikation internt i laget - informera kansliet om lagets verksamhet. Allt detta görs effektivast via internet och mejl. Lagledaren är ansvarig för att dessa uppgifter utförs men kan med fördel delegera dessa uppgifter på flera personer. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 7

9 3. Ekonomi m m Lagkassa Klubben betalar anmälningskostnader för seriespel och cuper (se Matcher och Cuper ), planhyror, och lånar ut matchkläder. Det kan finnas aktiviteter som ni vill göra tillsammans med laget som går utanför vad klubben bekostar t ex åka på träningsläger, gå på Allsvensk fotboll, spela bowling eller köpa träningskläder till barnen. Då är det utmärkt med en lagkassa. Lagkassan hanteras som ett bokföringskonto i klubbens ekonomiska redovisning och den får inte finnas ställd på något privat konto eller i fysisk form hemma hos någon ledare (undantag, se Klädbeställningar ) Bra sätt för att bygga upp en lagkassa är att hitta egna lagsponsorer eller att sälja produkter som klubben via partners kan erbjuda (tvättmedel, telefonabonnemang m m). Det är viktigt att alla ställer upp på dessa gemensamma aktiviteter så att inga barn tvingas avstå aktiviteter för att föräldrarna inte har råd. Sponsring Sponsring och partnerskap är en viktig inkomstkälla för klubben för att finansiera serieavgifter, ungdomscuper, domaravgifter, utbildningar för tränare och ledare, hyra av lokaler och fotbollsplaner, matchkläder, fotboll mm. Vi söker alltid företag som vill vara med och stödja Skånes största ungdomsverksamhet som genomför över tränings- och matchtimmar per år. Genom ett partnerskap i LB07 öppnas det upp många möjligheter till exponering, kontakter och affärer. Vi erbjuder dessutom våra lag möjlighet att själva sälja sponsorskap för att laget skall kunna finansiera exempelvis ett träningsläger, ett cupäventyr, träningskläder etc. De flesta lagsponsorer är föräldrar som via sitt företag vill stödja lagets verksamhet. LB07 erbjuder dessa företag exponering på lagets hemsida samt på utvalda träningskläder. Rutiner och regelverk för sponsring (placering av logotyp på kläder etc.) hittas på nätet eller kan fås av kansliet. Alla lagsponsorer måste först godkännas av klubben. Medlems- och träningsavgiften Varje barn kan testa och prova på vår fotbollslekskola vid 4 tillfällen därefter skall medlemsoch träningsavgiften betalas. Detta är viktigt för annars är spelaren oförsäkrad. Information om aktuell avgift fås av ansvarig ledare men finns också på vår hemsida När man betalt sin tränings- och medlemsavgift får man ett startpaket innehållande en tröja, shorts, strumpor och en vattenflaska. Detta startpaket ges vid ett tillfälle till barn 4-6 år med undantag för tjejer som får ett startpaket upp till dess dom är 8 år. Alla spelare i LB07 skall träna i LB07s träningskläder. LB07 erbjuder dessa till ett förmånligt pris. Detta för att alla skall känna gemenskap och känna igen sig med alla LB07 kompisar. Vi är medvetna om att ett barn kan glömma kläder hemma, att kläderna ligger i smutstvätten men merparten av träningarna skall spelarna bära LB07 kläder. När det gäller barn 8 år eller yngre så är inte kravet att träningspaketet är beställt i samband med att tiden för provträning har gått utan vi ger en respit på 3 månader innan beställningen skall vara gjord. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 8

10 4. Matcher och cuper Till alla fotbollsföräldrar: Tänk på att följa Skånes Fotbollsförbunds 9 budord! Dessa finns på vår hemsida 5-manna matcher Bulltofta knatteturnering för 7- och 8-åringar arrangeras av Husie IF på Bulltoftafältet i Malmö. Turneringen spelas utan serietabell och resultaten räknas inte. Turneringen spelas under 6 söndagar på våren och 6 söndagar på hösten. 7-åringarna spelar på förmiddagen och 8-åringarna på eftermiddagen. Anmälan görs till klubbens 5-manna ansvarige. Klubben bekostar anmälan. Varje lag består av 5 spelare och max 4 avbytare. Det är bra att ha max 2 avbytare så blir det bättre kontinuitet i spelet och alla får spela. Föreningen rekommenderar att det finns minst två tränare/ledare per lag i turneringen. Bulltoftas knatteturnering är ett bra tillfälle för alla föräldrar att lära känna varandra bättre. Husie IF säljer korv, hamburgare och kakor. Cuper Som lag i LB07 får man anordna Indoor Cup. Fr.o.m. 8-år kan laget arrangera sin egen cup i LB07 Indoor. Mer om detta finns under rubriken LB07 Indoor Cup. Övriga önskemål om träningsmatcher/cuper lämnas till 5-manna ansvarig som bokar dessa. Ni kan självklart själva ta kontakt med andra föreningar för ett utbyte vilket stärker relationer och bygger upp ett bra samarbete för framtiden. Viktigt att tänka på När det gäller matcher är det viktigt att alla som kallas till match får spela och att alla får spela ungefär lika mycket. Alla skall få prova att spela på alla positioner. En förutsättning för att få spela match är att man varit med på träningarna. Om man vid något tillfälle inte kan ha med alla spelare kan de som tränat mest premieras. Detta är rättvist och en bra förklaringsgrund för både barn och föräldrar. Försök att få jämna lag och att ha en naturlig rotation med spelare i lagen så att alla barnen lär känna varandra. Lär barnen att uppmuntra och hjälpa varandra. LB07 vill INTE cementera ett bättre och ett sämre lag. Barn utvecklas olika och i gruppen kommer det att finnas barn som spelat fotboll i flera år och de som precis börjat träna. Detta är komplext och kräver gott ledarskap. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 9

11 7-manna matcher När barnen är 9 år börjar andra steget i LB07 fotboll Spel med bollen. Vi börjar nu spela seriematcher och fr om 10-år är det med serietabell. Bokningsansvarig på kansliet bokar fyra träningsmatcher per lag och dessa startar i mitten av mars till mitten av april. Kansliet bokar även seriematcherna och dessa startar i mitten av april och vårsäsongen slutar i början av juni. Höstsäsongen startar i slutet av augusti och slutar i slutet av september. 9-åringar deltar i LB07 Indoor Cup. Vi deltar med max 3 lag per träningsgrupp i seriespel. Klubben bokar planer och tider. Från 10 årsåldern blir det alltfler tävlingsmatcher men tänk på att det är barn som spelar och att alla som kallas till match får spela ungefär lika mycket. Uppmuntra individuella prestationer. En förutsättning för att få spela match är att man varit med på träningarna. Om man vid något tillfälle inte kan ha med alla spelare kan de som tränat mest premieras. Detta är rättvist och en bra förklaringsgrund för både barn och föräldrar. Vi deltar i seriespel med max 3 lag per träningsgrupp. Seriespelet är nivå indelat. Anmälan till seriespel och vilken nivå laget skall delta i görs till bokningsansvarig på kansliet. Innan ni anmäler skall ni förankra era önskemål med ungdomsansvarig. Det gäller både nivå och hur många lag ni vill anmäla. Utgångspunkten skall vara att alla barn får spela matcher regelbundet och att alla som kallas till match skall få spela. En god måttstock är att om er totala trupp består av 25 spelare så kan ni anmäla två lag till seriespel. Till varje match kallas spelare. Ta med i beräkning att några barn alltid blir sjuka eller är bortresta. LB07 INDOOR CUP Klubben erbjuder alla lag från 8 år att själva arrangera en fotbollsturnering inomhus i Wihlborgs Arena. Detta ger stora möjligheter att knyta värdefulla kontakter med andra lag. Laget kan också tjäna en slant till cuper, träningsläger eller träningskläder genom att arrangera en cup. De första åren kan det vara bra att arrangera tillsammans (Limhamns- och Bunkeflolaget). LB07 Indoor Cup bygger på att laget med föräldrar ansvarar och genomför cupen. Mer går att läsa på Övriga cuper Föreningen uppmuntrar till att lagen spelar cuper. Föreningen bekostar deltagande med 1 lag per åldersgrupp följande cuper; MM, DM, Halör Cup och LB07 Indoor Cup. För deltagande i Skånecupen bekostar föreningen för ett lag från Limhamnsgruppen och ett lag från Bunkeflogruppen. Övriga cuper betalas av laget och information om cuper finns på Kolla med kansliet vilka cuper de rekommenderar. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 10

12 Anmälan till cuper görs av lagen själv (undantag Bulltofta knatteturnering). Info till kansliet om cupens namn, arrangerande förening, anmälningsavgiftens storlek, hur många lag som anmälts, bg- eller pg-nummer för inbetalning samt ev. ref.nr. som ska anges. Kostnad för cuper som inte klubben står för dras från lagkassan. Planer Samtliga planer för träning och match bokas genom bokningsansvarig på kansliet, mejladress: Domare Domare bokas och betalas av kansliet. Kansliet bokar också seriespel, träningsmatcher samt MM och DM. Viktigt att ni meddelar bokningsansvarig era önskemål om vilken serie ni vill spela i och vem ni vill möta i träningsmatcher. Efter avslutad match får ni (lagledaren) en domarkvittens samt matchrapport av domaren. Dessa skall efter att samtliga uppgifter är ifyllda senast dagen efter lämnas i brevlåda på Limhamns IP (dörr till klubbstugan) eller brevlådan Bunkeflo IP (dörr i gavel mot Öresund). Inställd match Om ni tvingas ställa in en match skall detta göras till bokningsansvarig senast 1 dag innan matchen så att domare och plan kan avbokas. Om match ställs in senare än 1 dag innan måste ni meddela både klubbens bokningsansvarig och domartillsättaren i Malmö Fotbolldomarklubb (Telefon: ). Annars får laget stå för domarkostnaden. Om motståndarlaget lämnar W-O skall ni göra på samma sätt. Hör motståndarlaget inte av sig och uteblir till match, skall ni meddela detta bokningsansvarig så att vi kan fakturera domar- och plankostnad till motståndarlaget. Ni ansvarar alltid för att meddela era motståndare i god tid om ni tvingas till att avboka en match. Tänk på att behandla våra gäster som ni själva vill bli behandlade. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 11

13 5. Träningstider, material mm Träningstider Fotboll är idag en åretruntverksamhet. Våra träningstider fördelas av Fritidsförvaltningen Malmö stad. Under sommarsäsongen, april oktober, har vi tillgång till gräsplaner för de allra flesta lagen men det kan förekomma att en del lag får träna och spela matcher på grus. På vintern är vi hänvisade till konstgräs- och grusplaner samt vår egen fotbollshall, Wihlborgs Arena. Fritidsförvaltningen fördelar även hur mycket träningstid vi får för varje åldersgrupp men även på vilket underlag. Detta medför att vi tvingas till ett träningsschema under sommarsäsongen och ett annat under vintersäsongen. Aktuellt träningsschema finns på Material och utrustning I fotbollslekskolan (4-6 år) får alla barn ett träningspaket efter att medlems- och träningsavgiften är betald. Träningspaketet (2012) innehåller en röd tröja, vita shorts, vita strumpor samt en vattenflaska. Detta paket får man en gång. Klubben tillhandahåller och första hjälpen kit till varje lag (2012). Träningskläder Träningskläder kan beställas med initialer eller siffror på. Initialer hjälper er att hålla reda på vilka kläder som tillhör vem. Gör ni en gemensam klädbeställning så ta tillfället i akt och skaffa sponsorer för att utöka lagkassan men se till att vara ute i god tid. Det tar tid att få in pengar, att ordna med sponsorer, att få tryckt och att dela ut kläderna. Matchkläder Matchställ för 7-8-åringar. Lagen kan låna matchkläder av klubben under Bulltoftaturneringen och andra cuper som laget deltar i. Det går också bra att spela i de röda träningskläderna. I seriespel (från 9 år och uppåt) disponerar och ansvarar laget för matchställ som tillhandahålls och beställs av klubbens materialförvaltare. Matchstället är rött. Det kan förekomma i bortamatcher att våra motståndare har röda kläder och då får ni istället använda er av klubbens reservställ (vitt). Dessa lånas av materialförvaltaren. Tänk på att stämma av färg på matchställ med motståndarlaget i god tid innan match så att ni kan boka reservställ (eftersom flera lag kan behöva det). Matchställ tvättas av klubben och följande rutiner gäller: Lag som tränar och spelar på Limhamns IP skall lämna ers smutsiga matchkläder i en trunk märkt med er lagtillhörighet i klubbstugan på Limhamns IP. Lag som tränar och spelar på Bunkeflo IP skall lämna era smutsiga matchkläder i avsett fack i 11-manna förrådet på Bunkeflo IP. Övrigt material Då seriespelet sätter igång är det klokt att ha en uppsättning av material för varje lag om möjligt. Vi rekommenderar följande; Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 12

14 Trunk för matchkläder Bollar Koner och övriga hjälpmedel Första hjälpen kit Tränarkläder Taktiktavlor Kontrollera med kansliet om klubben tillhandahåller något av ovanstående eller om laget själv får bekosta. Klädbeställningar träningskläder Beställningar görs i möjligaste mån genom en samlad lagbeställning av laget på (klicka på banner LB07 Klädessortiment Stadium ). Många lagledare/klädbeställare öppnar ett tillfälligt bankkonto dit de andra föräldrarna kan sätta in pengar för kläderna. Då slipper man ha pengarna hemma och det är lätt att se vem som har betalat & hur mycket. Beställning görs först då alla har betalat till lagledaren. Lagledaren betalar träningskläderna i samband med beställning till LB07s konto bg , märk med kläder samt er lagbeteckning. När pengarna finns på klubbens konto verkställs ordern. Laget får ett mejl av Teamsales på Stadium när kläderna finns för avhämtning på Stadium Svågertorp. Tryckinstruktioner för sponsorlogotyper m m fås av kansliet. Kläder, s.k. provstegar, för utprovning av storlek kan lånas av laget på kansliet. Boka dem i god tid innan träning. Det går också att prova ut kläderna hos Team Sales på Stadium Svågertorp. Nycklar Till våra anläggningar krävs oftast nyckel eller passertagg. De lag som tränar på Limhamns IP behöver nyckel till omklädningsrum, bollförråd, bolltunna samt till klubbstugan. De lag som tränar på Bunkeflo IP behöver nyckel till omklädningsrum och klubbcafé. Det förekommer tyvärr stölder i omklädningsrummen (många nycklar i omlopp) så ta alltid med er värdesaker ut till träning och match. Informera motståndarlag om dessa förhållanden. Till Wihlborgs Arena behöver ni passertagg och nyckel till förråd. Om ni vill låna konferenslokal eller café i Wihlborgs arena bokar ni dessa av bokningsansvarige på kansliet. Nycklar och taggar får ni av kansliet. Omklädningsrum Våra omklädningsrum (framför allt på Bunkeflo IP) är hårt belastade och det förekommer att mer än ett lag byter om i samma omklädningsrum. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 13

15 6. Våra föräldrar & ideellt arbete Föräldramöten och ledarmöten Jobbet som tränare kan ibland kännas otacksamt. Arbetet med barnen ger mycket glädje men ibland kan både barnen och (icke engagerade) föräldrar vara krävande. För att hålla alla föräldrar informerade och aktiverade är det en god idé att ha ett antal föräldramöten, förslagsvis 1 möte per termin. Nedan följer tips om vad man bör prata om på dessa möten. ÅR 1 Föräldramöte UPPSTART AV LAGET kansliet kallar alla föräldrar och ledare ca 1,5 månader efter träningsstart Budskap: 1)Ni är viktiga som föräldrar och aktiva Alla tränare är föräldrar, och arbetar ideellt Vi har ett gemensamt ansvar för barnen och som förälder måste man vara med på alla träningar, stå i café m m 2) Varför är LB07 så bra? 3) Utse föräldrar som ansvariga för de olika rollerna i laget (se kapitel organisation) 4) Informera om Sportnik & hur man använder den. 5) Informera om ledarutbildningar - för alla Ta gärna med erfarna ledare som sanningsvittnen Ledarmöte utbildning Röda tråden och Avspark UPPSTART AV LEDARNA kansliet kallar alla ledare efter första föräldramötet och ger dem ytterligare information och stöttning. UPPSTART AV HÖSTEN LEDARNA kallar alla föräldrar när hösten har kommit igång Allmän info ÅR 2 Föräldramöte Höstterminsmöte Träning Matcher Lagstruktur Övrigt Vårterminsmöte Träning Matcher Lagstruktur Övrigt Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 14

16 Ledarmöten inom laget Utse någon ledare som kallar till ledarmöte minst 1 gång per termin. Övriga åtagande för laget inkl. föräldrar Kiosk Våra kiosker på Limhamns IP, Bunkeflo IP och Wihlborgs Arena har en central plats i klubbens verksamhet och alla lag blir tilldelade tider för bemanning. Kiosken är en viktig mötesplats för klubbens medlemmar, alla som tränar på idrottsplatserna och för barn i alla åldrar. Vid kiosken kan man ses för att ta en kopp kaffe eller äta en glass och prata fotboll. Kiosken skapar glädje och sammanhållning. Tyvärr har klubben ingen möjlighet att anställa personal till kioskerna utan hoppas att alla föräldrar också tycker att kioskerna ar viktiga och kan ställa upp 3 timmar/år. Lagledaren får i månadsskiftet januari/februari skriftligt information om vilken vecka det egna laget ansvarar för bemanning av kiosken. Maskotar I samband med våra hemmamatcher med våra herr- och damlag har vi maskotar till laget. Maskotarna skall vara iklädda sina LB07 matchkläder och gå in på plan, hand i hand med spelarna. Maskotarna träffas innan matchen och får idolkort av spelarna. Maskotarna bjuds på något att dricka och får tillsammans med föräldrar se matchen från läktaren. Syftet är att stärka band mellan barn/ungdomar och våra äldre spelare och bidra till att göra varje match extra trevlig. Lagledaren ansvarar för att kalla maskotar till aktuell match. Kansliet meddelar lagledaren vilken match som gäller för vilket lag. Det är viktigt att förklara för föräldrar hur uppskattat detta är av barnen. Som vuxen är det lätt att glömma bort! Bollkallar Då man är 13 år blir man kallad att vara bollkalle/tjej i samband med herr- och damlagets hemma-matcher. Lagledaren i resp. lag (13 år) får schema från kansliet och lagledaren kallar bollkallar/tjejer. Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 15

17 Klubbens funktioner & ansvariga 2012 Tryck, Web & 5-manna ansvarig Bokningsansvarig Ungdom- & utbildningsansvarig Materialförvaltare Ekonomiansvarig Administrativt ansvarig Kioskansvarig Klubbchef Jonas Snygg Jenny Clair Sven Sjunnesson Anders Persson Birgitta Olsson Anita Ohlsson Susanne Carlström Andersson Johan Andersson Kontaktuppgifter finner ni på hemsidan: Har ni frågor kontakta gärna klubbchef Johan Andersson Telefon: E-post: Manual för tränare & ledare i LB07 Sid 16

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet BLÅ TRÅ DEN IK Viljan Strängnäs Inledning IK Viljan Strängnäs bildades 1914 och är en fotbollsförening i centrala Strängnäs. Föreningens ambition är att ge alla barn och ungdomar som vill möjligheten att

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper Beslutade av styrelsen

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper Beslutade av styrelsen Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2016 Beslutade av styrelsen 2015-12-15 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar.

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar. LB07 modellen Förord En förening ska alltid ha en strategi för framtiden, som binder ihop dagens situation med morgondagens. Det är viktigt eftersom verkligheten ständigt ändras. Vi erbjuder barn och unga

Läs mer

Flickor 00/99/98/97. Roslagens hopp!

Flickor 00/99/98/97. Roslagens hopp! Flickor 00/99/98/97 Roslagens hopp! Om laget Ledare Laget består i dagsläget av 38 tjejer fördelat på följande åldersgrupper F00,99,98,97. Vi är en gemensam spelartrupp men kommer att anmäla 2 lag i seriespelet

Läs mer

Karlbergs BK. Information till föräldrar och spelare. Varmt välkommen till Karlbergs BK!

Karlbergs BK. Information till föräldrar och spelare. Varmt välkommen till Karlbergs BK! Varmt välkommen till Karlbergs BK! Vasastans och Kungsholmens rödvita stolthet Karlbergs BK (KB) fyller 100 år som förening i år. Därför är det extra roligt att KB under de senaste åren åter har utvecklats

Läs mer

EKONOMI. Medlemsavgifter: Familjemedlemskap 450 kr Träningsavgifter:

EKONOMI. Medlemsavgifter: Familjemedlemskap 450 kr Träningsavgifter: SÄSONGEN 2016 EKONOMI Medlemsavgifter: Enskild medlem 200 kr Familjemedlemskap 450 kr Träningsavgifter: U6 (-10) 200 kr 5-manna 500 kr 7-manna 700 kr 9-manna 900 kr 11-manna 1100 kr Medlems och träningsavgifter

Läs mer

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM 2016 10 05 Policy Tävling barn och ungdom Föreningskrav Tränare och spelare är med i en förening. Tränare ska agera som ett föredöme inför sina spelare och omgivning

Läs mer

Bra saker att tänka på vid start av lagverksamhet. 5-mannalag 2012

Bra saker att tänka på vid start av lagverksamhet. 5-mannalag 2012 Bra saker att tänka på vid start av lagverksamhet 5-mannalag 2012 I. Organisation Tränare, lagledare och kassör. o Tränare, två eller flera o Lagledare, t.ex. registrera *närvaro i MyClub o Kassör, hantera

Läs mer

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 DOKUMENTANSVARIG,

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Flickor födda -03 EIK Fotboll

Verksamhetsplan 2011 Flickor födda -03 EIK Fotboll Verksamhetsplan 2011 Flickor födda -03 EIK Fotboll 1 Organisation... 2 2 Träningsgruppens övergripande mål... 2 2.1 Tjejlyftet... 2 3 Aktiviteter... 2 3.1 Säsongsplanering... 2 3.2 Träningsplanering...

Läs mer

UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG

UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG LB07 SPONSRING & PARTNERSKAP 2012 En spännande del av det nya Malmö. Ett bra sponsorskap ger lika mycket för båda parter. Malmö är en fantastisk stad. Inte

Läs mer

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år 1. Klubbens historia 1907 Idrottssällskapet Halmia bildas den 16 juni. 1912 Halmstad IF besegras med 5-3 1914 Första utländska matchen mot Köpenhamn 1924 IS Halmia

Läs mer

Här nedan följer en del info och datum som är viktig för både spelare och förälder.

Här nedan följer en del info och datum som är viktig för både spelare och förälder. Sundbybergs IK Fotboll P98 Information till spelar och föräldrar inför säsongen 2012. Hej Spelare och Förälder! Dags för en ny härlig fotbollsäsong med förhoppningsvis goda resultat och glada miner. Ni

Läs mer

VAIF i praktiken: A Ö

VAIF i praktiken: A Ö VAIF i praktiken: A Ö Här finns praktiskt information över rutiner hos oss i VAIF. Nedan riktar sig till aktiva och intresserade inom Knatte /Ungdoms och Seniorverksamheten. Välkomna vi är mycket glada

Läs mer

Informationsmöte

Informationsmöte Informationsmöte 19.00-20.00 2014-11-13 Varför starta en ny förening? ü ü ü ü ü ü KUL! Våra barn får fortsätta spela tillsammans Möjlighet att påverka - vi gemensamt skapar vår egen struktur och regler

Läs mer

Mailadressen: siff9798@hotmail.com fortsätter fungera som anmälningsmail (cuper, läger mm).

Mailadressen: siff9798@hotmail.com fortsätter fungera som anmälningsmail (cuper, läger mm). FÖRÄLDRAMÖTE F97/98 2010-04-20 Ledarstaben Truppen Träningar Träningsläger Seriespel DM Cup Ekonomi Medlemsavgift Deltagaravgift Lagkassa Föräldrauppgifter Intersport kläder mm Kost Lagpolicy Föräldrapolicy

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR 2015 3-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats där alla är välkomna att ha trevligt med fotboll som

Läs mer

Information till KB P99

Information till KB P99 INFORMATIONSBREV 2015 2015-02-12 (ver 1.07) Information till KB P99 INLEDNING KB P99 är en del av KB fotbolls ungdomsverksamhet. KB Fotbolls ungdomsverksamhet består till stor del av föräldrars ideella

Läs mer

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Ledare/ Tränare Spelare Föräldrar Träning Match Lagsponsring Försäkring Övrigt Agenda LEDARE OCH TRÄNARE Planera träningen, alla tränare tagit del av det innan träningen börjar

Läs mer

CHECKLISTA UNGDOMSLEDARE 2010

CHECKLISTA UNGDOMSLEDARE 2010 CHECKLISTA TINGSRYD UNITED FC 2010-05-03 1(5) CHECKLISTA UNGDOMSLEDARE 2010 Gäller seriespelande lag HEMMAMATCHER Bjud in bortalaget. Stäm av matchdag, tid samt tröjfärg. Ring domarna. Vid ev. byte dag/tid

Läs mer

Föräldramöte 7/9 Pojkar 08

Föräldramöte 7/9 Pojkar 08 Föräldramöte 7/9 Pojkar 08 Våren På gång i höst Träning Match Lagsponsring Försäkring Övrigt Agenda Våren Ca 35 barn i träning 2 träningar i veckan Vi uppskattar att ni är så duktiga på att kryssa i utskicken

Läs mer

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY...

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... Policysamling 2012-02-28 Innehåll 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN.... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... 3 5 UPPFÖRANDE POLICY... 3 5.1 Spelare och ledare...

Läs mer

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 MEDIAINFORMATION RIKTLINJER DJURGÅRDENS 2014/2015 IF UNGDOM Innehåll Föreningsmål Vision Riktlinjer Spelide Träning Nivåanpassning Närvaro Seriespel Cupspel Träningsmatcher Uppflyttning/Nedflyttning av

Läs mer

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF 2008-10-16 Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF: s verksamhet är till för alla! Grundidén är att barn, ungdomar och vuxna som tycker det är roligt med idrott alltid ska känna sig

Läs mer

Bergdalens IK. Vår klubb. Den lokala föreningen med det stora hjärtat

Bergdalens IK. Vår klubb. Den lokala föreningen med det stora hjärtat Bergdalens IK Vår klubb Den lokala föreningen med det stora hjärtat Kvartersklubben med det stora hjärtat! Bergdalens IK bildades 1956 som en kvartersklubb med ungdomsverksamhet som hjärta - och så skall

Läs mer

UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG

UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG LB07 SPONSRING & PARTNERSKAP 2013 En spännande del av det nya Malmö. Ett bra sponsorskap ger lika mycket för båda parter. Malmö är en fantastisk stad. Inte

Läs mer

Att starta ett lag i föreningen

Att starta ett lag i föreningen Att starta ett lag i föreningen Att starta ett lag Grattis, det är dags att starta ett nytt lag! I din hand håller du nu ett kompendium som ska vara ett stöd för er som ska starta upp ett nytt lag. Även

Läs mer

LATHUND FÖR LAGLEDARE

LATHUND FÖR LAGLEDARE Sigtuna IF är en ideell förening där varje sektion och lag i princip skall bära sig själv, ledningsmässigt såväl som kostnadsmässigt. Som lagledare är det en hel del att känna till och tänka på utöver

Läs mer

KAREBY IS & KODE IF SAMARBETE MELLAN

KAREBY IS & KODE IF SAMARBETE MELLAN SAMARBETE MELLAN KAREBY IS & KODE IF Kareby IS (KIS) och Kode IF (KIF) har ett nära samarbete avseende fotbollsverksamhet för barn och ungdomar. Målet med samarbetet är att både flickor och pojkar i båda

Läs mer

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015 Planeringsdokument 2015 Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04 Från: Tränarna Bjärreds IF P-04 Datum: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Föräldrarnas medverkan och ansvar... 3 Laguttagning... 3 Cuper/turneringar...

Läs mer

Föräldramöte Lerkils IF P07

Föräldramöte Lerkils IF P07 Föräldramöte Lerkils IF P07 170225 Innan vi börjar Vi använder oss av enbart laget.se för kommunikation med föräldrar (http://www.laget.se/lerkilp07) Får ni information av oss via denna sida? Vi skulle

Läs mer

Rutiner LB07 inomhuscuper

Rutiner LB07 inomhuscuper Rutiner LB07 inomhuscuper Denna lathund är till för att tydliggöra vem som ansvarar för vad. För att vi ska kunna göra så bra arrangemang/cuper som möjligt. Tänk på att cuper för pojkar och flickor 9 år

Läs mer

Välkommen till. Lindsdals IF

Välkommen till. Lindsdals IF Välkommen till Lindsdals IF Ordföranden har ordet Lindsdals IF - en förening med fokus på ungdomsverksamhet Lindsdals IF är en stor liten förening och den största fotbollsföreningen i staden sett till

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN SOLLENTUNA FK P-04 TÖJNAN

VERKSAMHETSPLAN SOLLENTUNA FK P-04 TÖJNAN VERKSAMHETSPLAN SOLLENTUNA FK P-04 TÖJNAN VERKSAMHETEN 2015 Vi har under 2015 haft två lag anmälda i St:Erikscupen, ett lag i lättserien och ett i medelserien, vilket gör att vi totalt har spelat 28 seriematcher.

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

1 (5) IFK ÖSTERÅKER P SÄSONGEN 2016

1 (5) IFK ÖSTERÅKER P SÄSONGEN 2016 1 (5) 2015-11-24 1 IFK ÖSTERÅKER P03-1 - SÄSONGEN 2016 2 POLICY IFK Österåkers policy ligger som grund för verksamheten, och den finns tillgänglig på http://www.ifkosteraker.se. 2.1 Målsättning Vår målsättning

Läs mer

HK Aranäs 2017/2018. Flickor -05 Onsala

HK Aranäs 2017/2018. Flickor -05 Onsala HK Aranäs 2017/2018 Flickor -05 Onsala Föräldragrupp Ansvar Namn F-grupp Micaela Pilo Föräldragrupp F-grupp Sanna Olausson Ansvarig Anna verdin Ledare Ansvar Namn Lagansvarig Per Lindmark Tränare Anders

Läs mer

Den lilla klubben med det stora hjärtat!

Den lilla klubben med det stora hjärtat! Den lilla klubben med det stora hjärtat! Syfte Syfte med denna ledarguide är att ge riktlinjer och stöd till dem som är berörda av vår verksamhet. Vision Fotboll för alla! Getinge IF:s vision är att ha

Läs mer

Mål och riktlinjer FOTBOLLSVERKSAMHETEN

Mål och riktlinjer FOTBOLLSVERKSAMHETEN Mål och riktlinjer FOTBOLLSVERKSAMHETEN Innehållsförteckning Välkommen till Tortuna SK 3 Tortuna SK:s mål 3 Vår alkohol, tobak och drogpolicy 3 Organisation & ekonomi 4 Så här bedriver vi fotbollsverksamhet

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Innehåll Föreningsidé och målsättning...2 Verksamhetsidé... 3 Barn/Ungdom... 3 Spelarutbildningsmatris... 4 Spelaransvar...5

Läs mer

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till ledare

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till ledare FC Rosengårds fotbollspolicy Information till ledare Den bästa fotbollsutbildningen Vi på FC Rosengård är glada att du vill vara ledare i vår klubb. Vår målsättning är att ge barn den bästa fotbollsutbildningen.

Läs mer

Degeberga GoIF fotbollspolicy

Degeberga GoIF fotbollspolicy Degeberga GoIF fotbollspolicy Syftet med detta dokument är att ge medlemmarna vägledning i hur vi ställer oss i situationer som kan uppkomma i samband med till exempel träning och matcher. Detta dokument

Läs mer

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Kenty pojkar födda 2002 Föräldramöte 21 april - Välkomna! Kommunikation Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Mailadresser. Träningstid Onsdag kl 17.00-18.30

Läs mer

/ / 17,00 531 81 LIDKÖPING

/ / 17,00 531 81 LIDKÖPING Hjälpreda för ledare Med dessa punkter som vi har tagit fram, allt för att underlätta Ert arbete som ledare, för att verksamheten skall fungera smidigare, onödiga irritationsmoment undvikes och man får

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer

IS Halmia Ungdom Den röd-vita tråden

IS Halmia Ungdom Den röd-vita tråden IS Halmia Ungdom Den röd-vita tråden Skapad hösten 2013 av IS Halmias ungdomssektion Ver 0.3 2014-01-07 1 Innehållsförteckning 3. Fakta IS Halmia 4. IS Halmias verksamhetsidé 5. Föreningens målbild 6.

Läs mer

Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll

Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll Policyplanen är en tydlig riktlinje gällande ungdomsfotbollen i Skurups AIF. Den ska fungera som ett stöd och förhållningssätt för alla som är delaktiga i verksamheten

Läs mer

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Hittarps IK är en fotbolls- och gymnastikförening med lokal förankring i Laröd, Hittarp och Domsten. Föreningen står för: God klubbkänsla och kamratskap Engagerade

Läs mer

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Vill ni bidra med någon information eller matchbilder

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 splan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 Sid 2 (6) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppsala-Näs IK...3 Inledning...3 Vision...3 sidé...3...3 Ledarutbildning...4 Styrelsen...4 Fotbollskolan...4

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Reviderad 160309 Innehåll: Föreningside och målsättning Verksamhetside Spelaransvar Ungdomar Spelarutbildningsmatris Tränare-/ledaransvar

Läs mer

Minnesanteckningar Föräldramöte F04 2015 03 30

Minnesanteckningar Föräldramöte F04 2015 03 30 Minnesanteckningar Föräldramöte F04 2015 03 30 1. Ekonomi Magnus Blomberg redovisade lagets ekonomi som är god efter ett tufft 2014. Vi har en buffert till kläder och cuper. Gör reklam till nära och kära

Läs mer

Mjölby AI:s Ledarinformation 2015

Mjölby AI:s Ledarinformation 2015 1 Mjölby AI:s Ledarinformation 2015 Känn dig hemma i MAI 2 Innehåll 1. Allmän information... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 MAI s värdegrund... 4 1.3 Kontaktuppgifter... 5 1.4 Avgifter... 5 1.5 Aktivitetsbidrag...

Läs mer

EIK P09Gul Föräldramöte

EIK P09Gul Föräldramöte EIK P09Gul Föräldramöte 2016-10-10 Agenda Välkomna Presentation av ledarna Säsongen 2016 Laget Kommunikation Cafeterian 25 oktober kl17-21:00 (vem tar hand om den) Lagkassa/Inbetalning till kassör Föräldrar/lagfunktioner

Läs mer

Välkommen till Karlbergs BK 2016

Välkommen till Karlbergs BK 2016 Välkommen till Karlbergs BK 2016 Karlbergs Bollklubb Karlbergs BK är en fotbollsförening baserad på Kungsholmen och i Vasastan i Stockholm. Vi har en seriös och gedigen fotbollsverksamhet med 820 spelare,

Läs mer

Älvsjö AIK Ungdomsfotbolls Policy

Älvsjö AIK Ungdomsfotbolls Policy 1 (5) Älvsjö AIK Ungdomsfotbolls Policy 2007 Vision: Med bredden nå toppen Älvsjö AIK har ett stort upptagningsområde och vår idrottsplats ett centralt läge. Tack vare det har vi god tillströmning av barn

Läs mer

Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19)

Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19) 2014 Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19) Inledning Verksamhetsplanen tas fram av respektive chefstränare/samordnande tränare i samråd med lagens tränare, ledare och

Läs mer

Protokoll Föräldramöte F04 Innebandy: 2015-09-24

Protokoll Föräldramöte F04 Innebandy: 2015-09-24 Närvaro 11st: Maria Artursson (Meja), Marina Lindgren (Malva), Mikael Lundkvist (Maja), Chrille Robertsson (Linn R), Evelina Lindgren (Tilda), Roger Rantatalo (Moa), Anna Sjögren (Vanessa), Göran Wikman

Läs mer

Järla IF FK Telefon 08 71676 43 www.jarlaif.se

Järla IF FK Telefon 08 71676 43 www.jarlaif.se Järla IF FK Telefon 08 71676 43 www.jarlaif.se Box 2010 kansli@jarlaif.se 131 02 NACKA Besöksadress: Nacka IP, Griffelvägen 13 Innehållsförteckning Sid 3 Inledning Sid 4 Värdegrund Sid 5 Hur verksamhetens

Läs mer

Säsongen Dokumentet beskriver hur föreningen ser att åldersgruppen 2007 ska organiseras och fungera under 2015.

Säsongen Dokumentet beskriver hur föreningen ser att åldersgruppen 2007 ska organiseras och fungera under 2015. Säsongen 2015 Informationsmöte flickor födda 2007 Dokumentet beskriver hur föreningen ser att åldersgruppen 2007 ska organiseras och fungera under 2015. Sammanställd av: Pelle Myske, 5/7/9-manna ansvarig

Läs mer

Föräldramöte LB07 P september 2016

Föräldramöte LB07 P september 2016 Föräldramöte LB07 P11 19 september 2016 Agenda 1. Information och statistik från 2016 2. Organisation 3. Serie- och cupplanering hösten 2016 4. Träningsläger våren 2017 5. Ekonomi och Sponsring 6. Truppstorlek

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE F-05 2014-04-02 AGENDA

FÖRÄLDRAMÖTE F-05 2014-04-02 AGENDA FÖRÄLDRAMÖTE F-05 2014-04-02 AGENDA Välkomna Roller Ledarnas filosofi Mål F05 Regler & ramverk F05 Träning Match 2014 matcher och övriga datum Lagföräldrar Claes & Jens Övrigt VÄLKOMNA INFORMATION VIA

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening Vilka mål har du för ditt barns idrottande? Bli en duktig idrottare Lära sig att samarbeta, få lagkänsla Vinna Få ökat självförtroende Lära sig hantera motgångar

Läs mer

ÅKIBS kick off 2017/2018 P08 Informationsmöte

ÅKIBS kick off 2017/2018 P08 Informationsmöte ÅKIBS kick off 2017/2018 P08 Informationsmöte Agenda Klubbpolicy Utvecklingsplan Träningstider och upplägg Poolspel Roller till laget Medlemsavgifter Match och träningskläder Övrigt Klubbpolicy det som

Läs mer

GIF Sundsvalls Ungdomssektions POLICY

GIF Sundsvalls Ungdomssektions POLICY GIF Sundsvalls Ungdomssektions POLICY 1 Innehållsförteckning ORGANISATION 3 11-MANNA FOTBOLL, LAG- OCH UTBILDNINGSANSVARIG 3 5- OCH 7-MANNA FOTBOLL, LAG- OCH UTBILDNINGSANSVARIG 3 ORGANISATION I/RUNT LAGEN

Läs mer

1. Den 28 april Kansliet mailar ut värdegrunden till alla ledare, som skickar den vidare till alla föräldrarna.

1. Den 28 april Kansliet mailar ut värdegrunden till alla ledare, som skickar den vidare till alla föräldrarna. Värdegrunden 2015 Information till föräldrar, spelare och ledare Hammarby har tillsammans med föreningens ideella ledare tagit fram en värdegrund som gäller för föreningen. Även en förankringsprocess för

Läs mer

Policy Järpens Idrottsförening

Policy Järpens Idrottsförening Policy Järpens Idrottsförening - Alla har en plats i JIFs gemenskap- Idrott: - är inte bara prestationer, segrar eller att göra snygga mål - är framför allt att ha roligt tillsammans - är sammanhållning

Läs mer

Säsongen är igång. Eventuellt i augusti: Skara Sommarland Cup eller Oddebollen (5-7/8)? 2012 Barcelona?

Säsongen är igång. Eventuellt i augusti: Skara Sommarland Cup eller Oddebollen (5-7/8)? 2012 Barcelona? Välkomna! Säsongen är igång. Matcher & Cuper Snickarcupen Valingecup (Placering 2a respektive 4a) Ulricehamns ungdomscup 20/3 Seriespel, F 13-14 Div.1 DM Gothia Cup Eventuellt i augusti: Skara Sommarland

Läs mer

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision Riktlinjer Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken Vision FC Norrsken är Norrbottens ledande flick- och damfotbollsförening och det naturliga valet för alla tjejer. Här

Läs mer

Föräldramöte LB07 P februari 2016

Föräldramöte LB07 P februari 2016 Föräldramöte LB07 P11 15 februari 2016 Agenda 1. Information och statistik från 2015 2. Organisation 3. Serie- och cupplanering vår 2016 4. Träningsläger våren 2016 5. Ekonomi och Sponsring 6. Truppstorlek

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE P

FÖRÄLDRAMÖTE P FÖRÄLDRAMÖTE P-03 2016-02-29 FÖRÄLDRAMÖTE P-03 2016-02-29 AGENDA 1. Vad har vi gjort sedan vi sågs senast? 2. Träningar vinter/vår 2016 3. Träningsmatcher vår 2016 4. Seriespel VT 2016 5. Cuper vår och

Läs mer

Föräldramöte Knivsta Ik P

Föräldramöte Knivsta Ik P Föräldramöte Knivsta Ik P-06 Agenda Presentation Klubbinformation 7-mannaspelinformation Match- och Cupplanering Träningsnärvaro Lagets Ekonomi Lagorganisation Övriga frågor 2016-02-18 Presentation av

Läs mer

Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering

Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering Till tränare, ledare och föräldragruppsrepresentanter Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering Inledning Verksamhetsplaneringen är en process där samtliga ledare som ingår i gruppen ska involveras.

Läs mer

Rutiner LB07 inomhuscuper

Rutiner LB07 inomhuscuper Rutiner LB07 inomhuscuper Denna lathund är till för att tydliggöra vem som ansvarar för vad. För att vi ska kunna göra så bra arrangemang/cuper som möjligt. Tänk på att cuper för pojkar och flickor 12

Läs mer

Föräldramöte P02. Åsa IF, 8 mars 2017

Föräldramöte P02. Åsa IF, 8 mars 2017 Föräldramöte P02 Åsa IF, 8 mars 2017 Värderingar P02 Vi ska ta hänsyn till att Killarna har olika förutsättningar Vi ska fokusera på att utveckla individen Vi ska ha roligt tillsammans Vi ska visa respekt

Läs mer

Handbok för Lagledare. vers. 1.0,

Handbok för Lagledare. vers. 1.0, Handbok för Lagledare vers. 1.0, 2011-05-04 Innehåll: En lagledares uppgifter:... 3 Matcher... 4 Spelschema... 4 Inbjudningar... 4 Flytt av matcher... 4 Sarg... 5 Omklädningsrum... 5 Matchprotokoll...

Läs mer

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision Riktlinjer Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken Vision FC Norrsken är Norrbottens ledande flick- och damfotbollsförening och det naturliga valet för alla tjejer. Här

Läs mer

Trygghet och gemenskap

Trygghet och gemenskap Respekt Jämställdhet Jämlikhet Positiv anda Rent spel Miljömedvetenhet Trygghet och gemenskap IFK Västerås är en klubb öppen för alla! Flickor och pojkar oavsett ålder, etnisk tillhörighet eller plats

Läs mer

Föräldramöte agenda

Föräldramöte agenda Föräldramöte 20170504 agenda Kort årsberättelse och nuläge för P06 Kontentan av HFF ungdoms FAS möte Ert ansvar som föräldrar vad innebär det Barnens ansvar Cuper? Kassa Fotografering Övriga frågor Kort

Läs mer

LB07 UTBILDNING UTVECKLING ANSVAR LB07 PARTNERSKAP

LB07 UTBILDNING UTVECKLING ANSVAR LB07 PARTNERSKAP LB07 UTBILDNING UTVECKLING ANSVAR LB07 PARTNERSKAP IF Limhamn Bunkeflo - LB07 Vår vision är att skapa en förening för 2000-talet med ett starkt varumärke och som ligger i framkanten av samhällsutvecklingen.

Läs mer

1. Den 31 mars Kansliet mailar ut värdegrunden till alla ledare, som skickar den vidare till alla föräldrarna.

1. Den 31 mars Kansliet mailar ut värdegrunden till alla ledare, som skickar den vidare till alla föräldrarna. Värdegrunden 2014 Information till föräldrar, spelare och ledare Hammarby har tillsammans med föreningens ideella ledare tagit fram en värdegrund som gäller för föreningen. Även en förankringsprocess för

Läs mer

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 2014 09 30 Agenda Inledning (närvarolista, protokoll skrivs inte separat utan tillägg från mötet införs med grön text i denna presentation, specifika notat och beslut

Läs mer

Kils AIK Fotboll. Säsongen 2016

Kils AIK Fotboll. Säsongen 2016 Kils AIK Fotboll Säsongen 2016 Välkommen till en ny säsong med Kils AIK Fotboll! I din hand har du den första utgåvan av Kils AIK-bladet. Inför säsongen 2016 har vi försökt samla relevant information på

Läs mer

Lag X planering säsongen 2013

Lag X planering säsongen 2013 Lag X planering säsongen 2013 1 Inledning Detta dokument redogör för lagets planering och mål säsongen 2013 (2012 nov 2013 okt). Syftet är att ledare, spelare och föräldrar ska känna till vad som gäller

Läs mer

Föreningspolicy

Föreningspolicy Föreningspolicy 2010-2011 Alvesta Innebandyklubbs föreningspolicy ska vara ett levande dokument som uppdateras minst en gång/år. Policyn ska vara ett stöd för ledare, spelare, föräldrar, styrelse och andra

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning I SOLBERGA BOLLKLUBB värnar vi om att alla ska känna gemenskap och sammanhållning. Vi vill att alla upplever en god kamratanda och

Läs mer

Föräldramöte pojkar -05

Föräldramöte pojkar -05 Föräldramöte pojkar -05 2015-02-01 2/15/2015 1 Agenda Presentation av tränare Våra mål 2014/15 Träningar och laget Minisammandrag / Cupper Kommunikation Förväntningar o På tränare, barn och föräldrar Föräldraengagemang

Läs mer

Skåne-VM 2013-2014 Inbjudan till vinterns största cup för pojkar födda 2001-2004

Skåne-VM 2013-2014 Inbjudan till vinterns största cup för pojkar födda 2001-2004 Skåne-VM 2013-2014 Inbjudan till vinterns största cup för pojkar födda 2001-2004 Skåne-VM 2013-2014 Välkommen till tredje upplagan av Skåne-VM Skånska Vintermästerskapen! BK Höllviken arrangerar Skåne-VM

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Mötesanteckningar från Föräldramöte F00 Spånga Basket

Mötesanteckningar från Föräldramöte F00 Spånga Basket Mötesanteckningar från Föräldramöte F00 Spånga Basket Datum och Tid: 2012-09-06, kl. 19:00 Plats: Lilla Spånga hallen Närvarande föräldrar till: Julia U, Julia S, Ellinor, Adina, Sarah S, Niki, Hedvig,

Läs mer

Inledning & Agenda Roller och ansvar. Vem gör vad? Se presentation nedan. Hur går en träning till? Anette berättade om träningen.

Inledning & Agenda Roller och ansvar. Vem gör vad? Se presentation nedan. Hur går en träning till? Anette berättade om träningen. Inledning & Agenda Roller och ansvar. Vem gör vad? Se presentation nedan. Hur går en träning till? Anette berättade om träningen. Samling, träning, samling. Föräldrarna utanför planen och samlingen så

Läs mer

Fotbollsplan 2015 Skogås-Trångsunds FF F03 Föräldramöte

Fotbollsplan 2015 Skogås-Trångsunds FF F03 Föräldramöte Fotbollsplan 2015 Skogås-Trångsunds FF F03 Föräldramöte 2015-03-03 1 LAGET 23 tjejer 6 Tränare, en lagledare, en kassör/materialare 2st 9-mannalag 2015 (Svår och Lätt serie) MÅLSÄTTNING Vi ska ha kul tillsammans

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Info Ledare FIF 2016/2017

Info Ledare FIF 2016/2017 Info Ledare FIF 2016/2017 Info till ungdomsledare Inför varje säsong ska alla läsa igenom den blå tråden som finns på hemsidan. Finns under dokument på Fröjereds IF:s hemsida. Rapportera alltid all närvaro

Läs mer

Dan finns i nuläget två kvällar i veckan uppe på Sörby IP, men så småningom kommer han flytta dit på heltid.

Dan finns i nuläget två kvällar i veckan uppe på Sörby IP, men så småningom kommer han flytta dit på heltid. Möte 2015-02-11 Gefle IF F03/F12 2015 Närvarande: Putte, Stefan, Linda Föräldrar till: Emilia, Märtha Ha, Meja F, Emma S, Ida, Ester, Meja W, Klara, Stina, Maja G, Ebba G, Moa Li, Moa La, Anita, Maja S,

Läs mer

Den Gula Tråden F10 F12 F14 F16. Dam. Föreningspolicy för Billesholms IK

Den Gula Tråden F10 F12 F14 F16. Dam. Föreningspolicy för Billesholms IK Den Gula Tråden F8 F10 F12 F14 F16 Dam Föreningspolicy för Billesholms IK Förord Dokumentet ni håller i er hand är levande vilket gör att det kan komma att ändras under årens gång dock inte under det gällande

Läs mer