Bevara den personliga assistansen för barn var ett av. Assistansen framför allt! ... RBU:s verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bevara den personliga assistansen för barn var ett av. Assistansen framför allt! ... RBU:s verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 ... Foto: Malin Schiratzki Assistansen framför allt! Bevara den personliga assistansen för barn var ett av RBU:s viktigaste budskap under Det kan tyckas defensivt, att bevara eller rädda det som finns fastslaget i en rättighetslagstiftning. Sedan flera år bekräftar dock RBU:s medlemmar att det karvas och skärs i tilldelningen av personlig assistans och att tiden räknas på minutnivå. Samtidigt rapporterar media konstant om det så kallade fusket med assistanspengar. Gång på gång måste RBU och andra aktörer påpeka att assistansen är till för dem som behöver den, och de behoven är reella. Ingen familj önskar mer insatser och stöd, assistans och hjälpmedel än precis vad man behöver. Och fusket är inte fusk, det är ett brott: bedrägeri helt enkelt, och ska straffas som sådant! RBU satte därför assistansen framför annat 2012, om våra metoder för att bevara den personliga assistansen för barn kan du läsa här. Assistansen är också en fråga som RBU kommer att fortsätta arbeta med under flera år framöver. RBU:s medlemmar behöver det. För det vi vet är att inget är för givet och att vår kamp för det till synes självklara måste fortsätta och att RBU behövs lika mycket som alltid. För första gången ingår verksamhetsberättelsen i din medlemstidning Rörelse, ett nytt grepp som vi tror och hoppas kommer att bli uppskattat. Detta innebär dock att det vi har plats att redovisa blir ett axplock av hela den verksamhet som RBU bedriver. Välkommen att ta del av denna summering av året som varit. Men förbundet har också tagit sats inför 2013, då assistanskampanjen fortsätter, vi ökar antalet konferenser och provar på lokala seminarier, fortsätter Sportåret med fler samarbeten med partners och sponsorer. Dessutom kickar vi igång en utökad sektionsverksamhet, dels inom diagnoser, dels i andra intressefrågor. Och vi ska hålla den kanske största RBU-festen i mannaminne åtminstone sedan RBUs bildande 1955 i september. Sammantaget: du kommer väl med? Tack alla medlemmar som var och en varit med 2012 och drivit på, tack alla ni som satsat särskilt av ert engagemang och er kunskap genom att anordna aktiviteter, delta i styrelsearbete, påverkat lokalt med mera. Var med även framöver och se till att barn och unga med funktionsnedsättningar har samma förutsättningar som andra medborgare till ett rättvist och utvecklande liv! För förbundsstyrelsen Agnetha Vikenger För förbundskansliet Johan Alexander Lindman 27

2 ... En orättvis kampanj! RBU:s stora satsning var inriktad på den personliga assistansen för barn och därför genomfördes en tunnelbanekampanj i Stockholms innerstad på temat En orättvis kampanj. Stortavlornas affischer täcktes av några kända rikspolitiker, med påmålade grimaser och budskap om att de för alltid må missa tunnelbanan, drabbas av knäckebrödssmulor i sängen eller andra liknande förtretligheter. Dessa orättvisa påhopp ville uppmärksamma de verkliga orättvisor som drabbar barn och unga med rörelsehinder genom strängare tillämpning av reglerna för personlig assistans. Och att det är politikerna som har makten att göra något åt situationen. Det var ett utmanande grepp som provocerade några, men den dominerande reaktionen var mycket positiv och många uttryckte gillande över att RBU tog plats med ett viktigt budskap. Kampanjen fick spridning via sociala medier som Facebook och Twitter. Får gåshud av RBU:s reklam i tunnelbanan. Helt rätt. Alltså, nya kampanjen för RBU som klär tunnelbanorna, fullständigt lysande! Läs när ni passerar! Älskar RBU:s reklam i tunnelbanan just nu. Mycket bra! Tunnelbanekampanjen följdes upp av ett seminarium i riksdagen, tillsammans med riksdagens Handikappforum. Syftet med RBU:s kampanj var att öka allmänhetens stöd för den personliga assistansen och förståelse för att det finns en annan verklighet än den som har varit dominerande i media, att personlig assistans kostar samhället (för) mycket pengar, pengar som dessutom i stor omfattning fuskas bort. På lång sikt är detta mycket viktigt och det är också skälet till att den personliga assistansen kommer att prioriteras i RBU:s påverkansarbete även under kommande år. 28

3 ... Dialogmöten och stöd till den lokala verksamheten RBU:s föreningar är ryggraden i vår verksamhet. Det är här medlemmarna erbjuds aktiviteter och gemenskap. Det är också här det lokala påverkansarbetet bedrivs. Det lokala arbetet utförs till allra största delen av engagerade medlemmar. RBU:s riksorganisation vill ge stöd, information och inspiration till detta arbete, bland annat genom att dialogmötena under hösten återupptogs då föreningsstyrelserna bjöds in till förbundskansliet för att diskutera kring aktuella frågor. Under våren ordnades också RBU-Dagarna, förbundsmöte och ordförandekonferens i Nynäshamn. Den regelbundna informationsöverföringen från förbundskansliet sker främst genom föreningsbreven till förtroendevalda och distriktskanslierna. Under våren ordnades också RBU-Dagarna. Lisa Bjartell, RBU Värmland. Tidningen Rörelse och rbu.se RBU:s medlemstidning Rörelse fick en ny layout och ett ökat sidomfång. Tidningen kommer nu ut 6 gånger om året med 44 sidor. Också förbundets hemsida har fått en ny layout. Under hösten påbörjades även arbetet med att ge de lokala föreningarna egna fristående hemsidor ett arbete som fortsätter under RBU är aktivt på Facebook som ett effektivt sätt att nå såväl medlemmar som andra intresserade. 29

4 ... Sysselsättning tema i Almedalen RBU:s seminarium under politikerveckan i Visby handlade om sysselsättning med titeln Gäller inte arbetslinjen personer med rörelsehinder?. RBU:s ordförande Agnetha Mbuyamba- Vikenger poängterade hur viktigt ett arbete är, inte bara för försörjning utan också för en människas identitet. Men hon konstaterade att arbetslinjen inte verkar gälla för människor med funktionsnedsättning. En återkommande synpunkt på flera seminarier var att arbetsmarknaden har blivit mer krävande, att enklare arbetstillfällen försvunnit och att det är svårt med flexibilitet dels mellan olika ersättningssystem, dels mellan olika myndigheter och kommunerna, något som också framkom på detta seminarium. I seminariet medverkade även RBU-föräldrar, riksdagsledamöter med flera. Under veckan anordnade RBU också tre torgmöten tillsammans med medlemmen Adam Engvall, som både spelade sin musik och framförde sina åsikter om fördomar kring människor med funktionsnedsättning och om vi har råd med människor med funktionsnedsättning. Många människor lockades att stanna, lyssna och kanske också provoceras lite. Vid RBU:s torgmöten framförde Adam Engvall både sin musik och sina åsikter. 30

5 ... Agnes Wimo Grip: Det är ganska sporrande att liksom slå underifrån Text: Malena Sjöberg Foto: Julia Sjöberg Jag tror att min funktionsnedsättning har gett mig bra självdistans. När jag är tillsammans med kompisar som också har en funktionsnedsättning skämtar vi mycket om hur vi fungerar. Det känns bra, vi är i samma situation och vet hur det är. Min funktionsnedsättning, som beror på en cp-skada, har fått mig att ta skolan på stort allvar. Det är ganska sporrande att liksom slå underifrån, och att lyckas. Jag inser också att det är särskilt viktigt att ha en utbildning för att få jobb när man har en funktionsnedsättning. Man måste mer än andra visa vad man kan för det finns många som tror att vi som sitter i rullstol inte har samma förmåga som andra. Jag kommer säkert att stöta på hinder när jag ska läsa på universitetet. Jag kommer att behöva hjälpmedel och inläsningshjälp eftersom jag har ett synfel. Allt tar längre tid för mig, det märker jag i skolan. Men i skolan har de alltid varit tillmötesgående och hjälpsamma så det kommer säkert att gå bra på universitetet också. Min familj är medlem i RBU och vi har varit med på en del aktiviteter. Det var roligt att träffa andra barn med funktionsnedsättning. Vuxna med funktionsnedsättning har jag träffat på ett läger en gång. Det var lärorikt att se hur de vuxna hanterade olika situationer. Kan de så kan jag, tänkte jag. Att unga personer med funktionsnedsättning ska kunna studera, få arbete eller sysselsättning är en av de frågor som RBU driver. Foto: Annica Nilsson RBU:s Barn- och ungdoms - råd och Vuxenråd RBU bildade ett Barn- och ungdomsråd och ett Vuxenråd. Barn- och ungdomsrådet består av tre tjejer i åldrarna år, Ellinor I, Ellinor A och Tilda. I september gjorde rådet ett test av tillgängligheten på Gröna Lund i Stockholm. Det fanns positiva saker att rapportera som att personalen var trevlig, tillmötesgående och försökte hjälpa till att lösa problem som uppstod. Men helhetsintrycket var ändå att Gröna Lund borde kunna göra mycket mer för att förbättra tillgängligheten på nöjesfältet. Bättre kan ni, var budskapet från RBU:s barn- och ungdomsråd. Vuxenrådets uppgift är att fungera som ett bollplank i RBU:s påverkansarbete. Rådet består av: Adam Danielsson, Karin Dehlén, Anders Eriksson, Mary Hagman, Fredrik Mbuyamba samt Henrik Öhrn. Under året har Vuxenrådet främst diskuterat sysselsättningsfrågor. Vuxenrådets viktigaste uppgift, som jag ser det, är att föra fram åsikter och påverka beslutsfattare och visa hur verkligheten egentligen ser ut för oss med funktionsnedsättning, säger Adam Danielsson. 31

6 ... Finding Our Way internationell konferens i Stockholm Foto: Nils Lundström RBU är medlem i the International Federation för Spina Bifida och Hydrocephalus (IF), en internationell paraplyorganisation för ryggmärgsbråcks- och hydrocefalusorganisationer. I juni hölls den tjugotredje internationella konferensen om ryggmärgsbråck och hydrocefalus, med titeln Finding Our Way, i Stockholm med RBU som arrangör. Omkring trehundra personer från hela världen deltog. Konferensens titel syftade på hur varje enskild person ska kunna hitta sin väg i samhället. Mycket av fokus låg på de unga vuxna, dels för att föräldrarna ska förberedas på hur framtiden kan bli, dels för att de unga själva ska känna till problem som kan uppstå, till exempel kring kognition, och hur de kan lära sig att hantera dem. Bland föreläsarna fanns internationellt kända forskare med stor kunskap som till exempel Benjamin Warf, Margo Whiteford och Maureen Dennis, den senare neuropsykolog vid universitetet i Toronto, som talade kring hjärnans och nervsystemets utveckling vid ryggmärgsbråck. Bland svenska föreläsare fanns bland andra Marie Peny Dahlstrand, arbetsterapeut från Göteborg som har forskat kring självständighet hos barn och unga med ryggmärgsbråck samt Lina Strömfors, psykolog i Linköping, som har undersökt vad barn och unga med ryggmärgsbråck vet om sin funktionsnedsättning. Vid konferensen delades The 2012 IF Award ut. Priset delas ut årligen till en eller flera personer eller en organisation, som ett erkännande för de insatser som gjorts för personer med funktionsnedsättning generellt eller specifikt för personer med ryggmärgsbråck och hydrocefalus. Årets mottagare blev två av ledamöterna i den svenska arbetsgruppen: Sven Mattsson och Gunilla Glad Mattsson. Enligt den utvärdering som gjordes av konferensen var majoriteten av deltagarna nöjda eller mycket nöjda med såväl konferensen som helhet som med föreläsare och ämnesval. 32

7 ... Åt var och en efter behov Årsrapport 2012 Årsrapporten 2012 handlade om habiliteringen. Den medlemsundersökning som låg till grund för rapporten visade att många var nöjda med habiliteringens insatser, men en av fyra var missnöjd. RBU formulerade därför följande krav för en bättre habilitering: Samordnare åt alla familjer Hab planering på familjens villkor Behandling ska utföras av specialister Behov ska styra inte bostadsort Psykisk ohälsa måste förebyggas Rusta upp vuxenhabiliteringen Bättre stöd till anhöriga Habiliteringarna ska stimulera till aktiv fritid Fritidshjälpmedel en rättighet Bättre kunskapsspridning Nordiskt samarbete CP Norden är en nordisk samarbetsorganisation för cerebral pares som verkar för lika rättigheter och deltagande i samhällslivet för personer med cerebral pares, med RBU som svensk representant. CP Norden har träffats i Oslo för ett möte kring skola och i Reykjavik för ett möte på temat hjälpmedel. CP Norden medverkade också på CPUP konferensen i Malmö. Organisationen har under året fått en ny hemsida OI Norden är en nordisk samarbetsorganisation för OI där RBU är medlem. Förberedelser har även gjorts för att under 2013 bilda ett Muskel Norden och MMC Norden. RBU:s forskningsstiftelse RBU:s forskningsstiftelse har till uppgift att främja och stödja tillämpad forskning och utvecklingsarbete som förebygger, begränsar eller undanröjer följderna av medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar hos barn, ungdomar och vuxna. Stiftelsen kan även lämna stöd till upplysningsverksamhet om rörelsehindrades situation. Stiftelsen delade ut totalt kronor till åtta projekt. Den som tilldelas medel ur RBU:s forskningsstiftelse ska återrapportera till RBU:s medlemmar om sin forskning. Detta sker främst genom forskningsrapporterna i tidningen Rörelse. 33

8 ... Sportåret starten på ett nytt insamlingskoncept Foto: Roger Schederin Tillsammans med RBU:s huvudsponsor Thule Group har RBU startat ett sportår. Thule Group är sedan 2011 RBU:s främsta samarbetspartner. Konceptet kring sportåret handlar om att vara aktiv och visa att barn och unga med funktionsnedsättningar också kan, vill och behöver delta i idrottsaktiviteter. Ett aktivt liv förbättrar hälsan fysiskt, men också mentalt. Att göra aktiva saker tillsammans är kul och att ha roligt tillsammans är något av det mest välgörande som finns. Sportåret knyter nya partners och sponsorer till RBU. Det har handlat om såväl aktiva idrottsutövare som skidåkaren Marcus Hellner och rullstolstennisspelaren Stefan Olsson, båda RBU-ambassadörer, elitidrottsklubbar som IFK Göteborg och Eskilstuna Guif, men också om företag som ställer sig bakom idén om ett aktivt liv för alla och därmed vill bidra till RBU:s verksamhet. Sportåret och ett aktivt liv för alla kommer att fortsätta som ett medel för RBU att nå våra långsiktiga mål. 34

9 ... Lukas Örevik: Det roligaste är att spela elhockey Text: Malena Sjöberg Foto: Roger Schederin För ett tag sedan fick jag en permobil och den är jättebra så jag använder den mycket. Nu kan jag åka ensam till kompisar och jag kan hänga med när de cyklar. Jag kör inte riktigt lika fort som de, men de väntar på mig. Jag har ganska många kompisar och de är snälla. När vi spelar fotboll spelar de lite sämre än de kan, så att jag också får bollen ibland. Jag gillar att åka sparkcykel också. Jag har prövat att spela både innebandy och basket, men det roligaste är elhockey. Jag spelar varje fredag och söndag. Elhockey är ganska likt innebandy och det är ungefär samma regler som i hockey och innebandy. Stolen är som en låg elrullstol med tre hjul, men den går mycket snabbare. Man styr med en joystick och längst fram sitter en klubba som man skjuter bollen med. Under 2012 var jag och mitt lag Tuna Tanks med i RBU:s Sportår och spelade mot andra elhockeylag. Men vi mötte också vuxna spelare från IFK Göteborgs fotbollslag, Eskilstuna Guifs handbollslag och AIK hockey. De var chanslösa mot oss! Vi är med i RBU och det tycker jag är bra för det är roligt att få nya kompisar. Lukas är en av de RBU:are som har spelat elhockey under sportåret och bidragit till en framgångsrik satsning. 35

10 ... RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter Förbundsavgifter Insamlade medel och gåvor Försäljning m.m Bidrag Övriga intäkter Realisationsvinst försäljning Mättinge Summa Verksamhetens kostnader Externa kostnader Personalkostnader Lämnade bidrag Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper som är anläggnings tillgångar Övriga ränteintäkter Räntekostnader Utskiftning av andelar i koncernföretag (likvidation) Summa Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Fördelning av årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen ovan Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år, samt av avsatta förbundsmedel och sparkapital Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året, samt av avsatta förbundsmedel och sparkapital Kvarstående belopp för året/balanserat kapital Samarbetspartners: Diamantpartner: Silverpartner: 36

11 ... BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för dataprogram Summa Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag - 1 Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Summa Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ändamålsbestämda medel Avsatta förbundsmedel Sparkapital Balanserat kapital Summa Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder hos koncernföretag Skuld till Allmänna arvsfonden m.fl. pågående projekt Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga *Ansvarsförbindelser FPG/PRI * Ansvarsförbindelsen gäller till FPG/PRI, Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, och motsvarar 2 % av RBU:s pensionsförpliktelse i enlighet med gällande Kreditförsäkringsvillkor. 37

12 ... RBU:s pågående projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden Inkludering i förskolan En iakttagande studie av hur barn med funktionsnedsättning i förskolan upptas bland kamrater och genom personalens agerande, och hur dessa barn inkluderas eller inte. Projektet drivs av RBU genom projektledare Karin Barron, Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet. Avslutas Barns delaktighet i familjeaktiviteter Projektet genomförs i samarbete med RBU och föreningarna JAG och FUB. Projektets mål är att underlätta möjligheterna till delaktighet i familjeaktiviteter för barn och ungdomar med betydande funktionshinder. Huvudansvarig för projektet är. Jenny Wilder, Jönköping. Avslutas Vägar till arbete, fortsättning Projektet drivs av Hjälpmedelsinstitutet i samarbete med flera handikapporganisationer. Syftet är att stärka elever med funktionsnedsättning, öka kunskapen om alternativa verktyg, hjälpmedel och ny teknik för att förbättra studieresultaten och öka möjligheten till arbete eller annan sysselsättning efter gymnasiet. Pågår. Styrgrupp/referensgrupp: Annica Nilsson, RBU. Lär dig mer om paddling, skridskoåkning och lägerliv Huvudansvarig för projektet RG Aktiv Rehabilitering. Syftet att sprida friluftsverksamheten med kajakpaddling, skridskokälkåkning och lägerliv i Sverige. Målet är att barn, ungdomar och vuxna med fysisk funktionsnedsättning ska ha möjlighet att utöva dessa aktiviteter på ytterligare fem orter: Malmö, Göteborg-Ljungskile, Norrköping-Linköping, Falun och Luleå. Pågår. Styrgrupp: Lena Haglöf, RBU. 38 RBU-uppdrag FS, AU, valberedning, revisorer, arbetsgrupper Förbundsstyrelsen vald t o m kongressen 2014 förbundsordförande Stefan Gustavsson, vice förbundsordförande Rolf Johannesson, ordinarie ledamot Anne-Lie Jordansson, ordinarie ledamot Maria Persdotter, ordinarie ledamot Matz Wahlkvist, ordinarie ledamot Mikael Wångmar, ordinarie ledamot Eva Klevås suppleant Pelle Löfquist, suppleant Malin Tjernell Prioset, suppleant Arbetsutskott sammankallande Stefan Gustavsson Maria Persdotter Valberedning t o m kongressen 2014 Ulrika Hofstedt, ledamot Monica Karlsson, ledamot Inga Wulf, suppleant Vakant sammankallande (Maria Ennefors, avgått) Vakant, suppleant (Caterina Fathers, avgått) Revisorer t o m kongressen 2014 Ulrika Granholm-Dahl, auktoriserad revisor PWC Bengt Wallin, ordinarie lekmannarevisor Jonas Grahn, auktoriserad revisor PWC, suppleant Maria Sjöström, lekmannarevisor, suppleant Ideella sektorn/handikapporganisationerna Lika Unika Federationen mänskliga rättig heter för personer med funktionsnedsättning federationsordförande Henrik Petrén, ledamot Johan Alexander Lindman, suppleant Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne Eva Klevås, ledamot Ideella sektorn övrigt ABF RBU medlem Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) RBU medlem Mobilitetscentrum Ekonomisk Förening Johan Andersson, ordinarie Åsa Hedberg, suppleant Nätverket för barnkonventionen Henrik Petrén My Right RBU medlem Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI) RBU medlem Skolinspektionens samrådsgrupp Annica Nilsson Skolverkets samråd Annica Nilsson SPSMs nationella intresseråd Annica Nilsson Ett flyg för alla Heidi Nordin Stiftelser, fonder, övrigt CP Barnens hjälpfond ordförande Eva-Lena Söderlund (avgått), ledamot Pelle Löfqvist, ledamot Stefan Gustavsson, suppleant Anne-Lie Jordansson, suppleant Johannessons stiftelse RBU:s arbetsutskott Norrbacka-Eugeniastiftelsen ordinarie Johan Alexander Lindman, suppleant RBU:s Forskningsstiftelse Sven Knutsson, ordförande vice ordförande Karin Barron, ledamot Gunilla Glad Mattsson, ledamot Kate Himmelmann, ledamot Thomas Sejersen, ledamot Paul Uvebrant, ledamot Monica von Heijne, suppleant Lena Jemtå, suppleant Lars Björk, suppleant Lena Haglöf, sekreterare Tomas Marklund, kassaförvaltare Ulrika Granholm-Dahl, revisor Sunnerdahls Handikappfond ordinarie Svenska Centralkommittén för Rehabilitering (SVCR) ordinarie Tomas Marklund, suppleant Jonssons, Svenssons och Svenssons Stiftelse ordinarie Tomas Marklund, suppleant Unik Försäkring ordinarie Victoriafonden ordinarie Diagnoser och internationellt Medfödd benskörhet (OI)OI Norden Carina Svenheden representant Osteogenesis Imperfecta Federation Europé (OIFE) RBU medlem Carina Svenheden representant Ryggmärgsbråck (RMB) International Federation for Hydrocephalus and Spina Bifida (IF) RBU medlem, Eva Toft ordinarie CP Norden Åsa Hedberg, ordinarie Johan Alexander Lindman, suppleant Utvecklingssamarbetsprojekt Tanzania RMB/ hydrocefalus, projektgruppen Eva Toft, Norberg Karin Björk, Umeå Renée Höglin, Stockholm Rwanda, projekt Projektgruppen: Nudor och NPC Anders Eriksson, RBU Uppsala Johan Alex Lindman, RBU Uppsala Kenth Ahlin, RBU Skåne Pia Ahlin, RBU Skåne Cara Feldman, RBU Skåne Kanslipersonal Johan Alexander Lindman, generalsekreterare Ann-Sofi Fagerlund, kanslisekreterare (fr o m oktober) Annica Nilsson, skolombudsman Henrik Petrén, förbundsjurist Lena Haglöf, organisationssekreterare Lotta Rapacioli, biträdande förbundsjurist/marknadsansvarig (föräldraledig fr o m maj) Peter Asplund marknadsansvarig (fr o m april) Tomas Marklund, förbundsekonom Åsa Hedberg, diagnos och FoU-ansvarig (fr o m april) Malin Schiratzki, redaktör/kommunikatör (fr om maj)

Alla ska ha rätt till ett bra liv

Alla ska ha rätt till ett bra liv Alla ska ha rätt till ett bra liv RBU:s viktigaste uppgift är att värna våra medlemmars behov. Behoven kan se olika ut mellan familjerna, men en sak är gemensam; alla ska ha rätt till ett bra liv med individuellt

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002 Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 22 Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 22 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Stiftelsens styrelse har bestått av överläkare Bengt Lundgren, ordförande, överläkare

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Stockholms Köpmansklubb

Stockholms Köpmansklubb Verksamhetsberättelse Stockholms Köpmansklubb 2014-01-01-2014-12-31 Stockholms Köpmansklubb 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms Köpmansklubbs Nämnd får härmed avgiva redogörelse

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Innehåll Företagsfakta för Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB 213-5-3. Innehåller heltäckande information om företagets ekonomiska situation. GRUNDINFORMATION

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare ÅRSREDOVISNING 2011 Larmoperatör Larminstallatör Säkerhetsanalytiker Flygplatskontrollant Ordningsvakt Ronderande väktare Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 29 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 29 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Häcklefjäll 31 769603-4557. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Häcklefjäll 31 769603-4557. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Häcklefjäll 31 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Lean Forum Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Innehållsförteckning: Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr 2012-08-22 08:47 FÖRETAGSRAPPORT Interaktiv Säkerhet Norden AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Interaktiv Säkerhet Norden AB Adress: Norrgatan 10 Postnummer/Ort: Säte 432 41 Varberg Varbergs kommun Telefon:

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (7) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Tillväxt Motala, Ekonomisk förening avger

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 Vi lämnar härmed vår redogörelse för bolagets utveckling för tiden 2014-01-01 2014-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Allmänt

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 1 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket Org nr 817602-8986 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer