Bevara den personliga assistansen för barn var ett av. Assistansen framför allt! ... RBU:s verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bevara den personliga assistansen för barn var ett av. Assistansen framför allt! ... RBU:s verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 ... Foto: Malin Schiratzki Assistansen framför allt! Bevara den personliga assistansen för barn var ett av RBU:s viktigaste budskap under Det kan tyckas defensivt, att bevara eller rädda det som finns fastslaget i en rättighetslagstiftning. Sedan flera år bekräftar dock RBU:s medlemmar att det karvas och skärs i tilldelningen av personlig assistans och att tiden räknas på minutnivå. Samtidigt rapporterar media konstant om det så kallade fusket med assistanspengar. Gång på gång måste RBU och andra aktörer påpeka att assistansen är till för dem som behöver den, och de behoven är reella. Ingen familj önskar mer insatser och stöd, assistans och hjälpmedel än precis vad man behöver. Och fusket är inte fusk, det är ett brott: bedrägeri helt enkelt, och ska straffas som sådant! RBU satte därför assistansen framför annat 2012, om våra metoder för att bevara den personliga assistansen för barn kan du läsa här. Assistansen är också en fråga som RBU kommer att fortsätta arbeta med under flera år framöver. RBU:s medlemmar behöver det. För det vi vet är att inget är för givet och att vår kamp för det till synes självklara måste fortsätta och att RBU behövs lika mycket som alltid. För första gången ingår verksamhetsberättelsen i din medlemstidning Rörelse, ett nytt grepp som vi tror och hoppas kommer att bli uppskattat. Detta innebär dock att det vi har plats att redovisa blir ett axplock av hela den verksamhet som RBU bedriver. Välkommen att ta del av denna summering av året som varit. Men förbundet har också tagit sats inför 2013, då assistanskampanjen fortsätter, vi ökar antalet konferenser och provar på lokala seminarier, fortsätter Sportåret med fler samarbeten med partners och sponsorer. Dessutom kickar vi igång en utökad sektionsverksamhet, dels inom diagnoser, dels i andra intressefrågor. Och vi ska hålla den kanske största RBU-festen i mannaminne åtminstone sedan RBUs bildande 1955 i september. Sammantaget: du kommer väl med? Tack alla medlemmar som var och en varit med 2012 och drivit på, tack alla ni som satsat särskilt av ert engagemang och er kunskap genom att anordna aktiviteter, delta i styrelsearbete, påverkat lokalt med mera. Var med även framöver och se till att barn och unga med funktionsnedsättningar har samma förutsättningar som andra medborgare till ett rättvist och utvecklande liv! För förbundsstyrelsen Agnetha Vikenger För förbundskansliet Johan Alexander Lindman 27

2 ... En orättvis kampanj! RBU:s stora satsning var inriktad på den personliga assistansen för barn och därför genomfördes en tunnelbanekampanj i Stockholms innerstad på temat En orättvis kampanj. Stortavlornas affischer täcktes av några kända rikspolitiker, med påmålade grimaser och budskap om att de för alltid må missa tunnelbanan, drabbas av knäckebrödssmulor i sängen eller andra liknande förtretligheter. Dessa orättvisa påhopp ville uppmärksamma de verkliga orättvisor som drabbar barn och unga med rörelsehinder genom strängare tillämpning av reglerna för personlig assistans. Och att det är politikerna som har makten att göra något åt situationen. Det var ett utmanande grepp som provocerade några, men den dominerande reaktionen var mycket positiv och många uttryckte gillande över att RBU tog plats med ett viktigt budskap. Kampanjen fick spridning via sociala medier som Facebook och Twitter. Får gåshud av RBU:s reklam i tunnelbanan. Helt rätt. Alltså, nya kampanjen för RBU som klär tunnelbanorna, fullständigt lysande! Läs när ni passerar! Älskar RBU:s reklam i tunnelbanan just nu. Mycket bra! Tunnelbanekampanjen följdes upp av ett seminarium i riksdagen, tillsammans med riksdagens Handikappforum. Syftet med RBU:s kampanj var att öka allmänhetens stöd för den personliga assistansen och förståelse för att det finns en annan verklighet än den som har varit dominerande i media, att personlig assistans kostar samhället (för) mycket pengar, pengar som dessutom i stor omfattning fuskas bort. På lång sikt är detta mycket viktigt och det är också skälet till att den personliga assistansen kommer att prioriteras i RBU:s påverkansarbete även under kommande år. 28

3 ... Dialogmöten och stöd till den lokala verksamheten RBU:s föreningar är ryggraden i vår verksamhet. Det är här medlemmarna erbjuds aktiviteter och gemenskap. Det är också här det lokala påverkansarbetet bedrivs. Det lokala arbetet utförs till allra största delen av engagerade medlemmar. RBU:s riksorganisation vill ge stöd, information och inspiration till detta arbete, bland annat genom att dialogmötena under hösten återupptogs då föreningsstyrelserna bjöds in till förbundskansliet för att diskutera kring aktuella frågor. Under våren ordnades också RBU-Dagarna, förbundsmöte och ordförandekonferens i Nynäshamn. Den regelbundna informationsöverföringen från förbundskansliet sker främst genom föreningsbreven till förtroendevalda och distriktskanslierna. Under våren ordnades också RBU-Dagarna. Lisa Bjartell, RBU Värmland. Tidningen Rörelse och rbu.se RBU:s medlemstidning Rörelse fick en ny layout och ett ökat sidomfång. Tidningen kommer nu ut 6 gånger om året med 44 sidor. Också förbundets hemsida har fått en ny layout. Under hösten påbörjades även arbetet med att ge de lokala föreningarna egna fristående hemsidor ett arbete som fortsätter under RBU är aktivt på Facebook som ett effektivt sätt att nå såväl medlemmar som andra intresserade. 29

4 ... Sysselsättning tema i Almedalen RBU:s seminarium under politikerveckan i Visby handlade om sysselsättning med titeln Gäller inte arbetslinjen personer med rörelsehinder?. RBU:s ordförande Agnetha Mbuyamba- Vikenger poängterade hur viktigt ett arbete är, inte bara för försörjning utan också för en människas identitet. Men hon konstaterade att arbetslinjen inte verkar gälla för människor med funktionsnedsättning. En återkommande synpunkt på flera seminarier var att arbetsmarknaden har blivit mer krävande, att enklare arbetstillfällen försvunnit och att det är svårt med flexibilitet dels mellan olika ersättningssystem, dels mellan olika myndigheter och kommunerna, något som också framkom på detta seminarium. I seminariet medverkade även RBU-föräldrar, riksdagsledamöter med flera. Under veckan anordnade RBU också tre torgmöten tillsammans med medlemmen Adam Engvall, som både spelade sin musik och framförde sina åsikter om fördomar kring människor med funktionsnedsättning och om vi har råd med människor med funktionsnedsättning. Många människor lockades att stanna, lyssna och kanske också provoceras lite. Vid RBU:s torgmöten framförde Adam Engvall både sin musik och sina åsikter. 30

5 ... Agnes Wimo Grip: Det är ganska sporrande att liksom slå underifrån Text: Malena Sjöberg Foto: Julia Sjöberg Jag tror att min funktionsnedsättning har gett mig bra självdistans. När jag är tillsammans med kompisar som också har en funktionsnedsättning skämtar vi mycket om hur vi fungerar. Det känns bra, vi är i samma situation och vet hur det är. Min funktionsnedsättning, som beror på en cp-skada, har fått mig att ta skolan på stort allvar. Det är ganska sporrande att liksom slå underifrån, och att lyckas. Jag inser också att det är särskilt viktigt att ha en utbildning för att få jobb när man har en funktionsnedsättning. Man måste mer än andra visa vad man kan för det finns många som tror att vi som sitter i rullstol inte har samma förmåga som andra. Jag kommer säkert att stöta på hinder när jag ska läsa på universitetet. Jag kommer att behöva hjälpmedel och inläsningshjälp eftersom jag har ett synfel. Allt tar längre tid för mig, det märker jag i skolan. Men i skolan har de alltid varit tillmötesgående och hjälpsamma så det kommer säkert att gå bra på universitetet också. Min familj är medlem i RBU och vi har varit med på en del aktiviteter. Det var roligt att träffa andra barn med funktionsnedsättning. Vuxna med funktionsnedsättning har jag träffat på ett läger en gång. Det var lärorikt att se hur de vuxna hanterade olika situationer. Kan de så kan jag, tänkte jag. Att unga personer med funktionsnedsättning ska kunna studera, få arbete eller sysselsättning är en av de frågor som RBU driver. Foto: Annica Nilsson RBU:s Barn- och ungdoms - råd och Vuxenråd RBU bildade ett Barn- och ungdomsråd och ett Vuxenråd. Barn- och ungdomsrådet består av tre tjejer i åldrarna år, Ellinor I, Ellinor A och Tilda. I september gjorde rådet ett test av tillgängligheten på Gröna Lund i Stockholm. Det fanns positiva saker att rapportera som att personalen var trevlig, tillmötesgående och försökte hjälpa till att lösa problem som uppstod. Men helhetsintrycket var ändå att Gröna Lund borde kunna göra mycket mer för att förbättra tillgängligheten på nöjesfältet. Bättre kan ni, var budskapet från RBU:s barn- och ungdomsråd. Vuxenrådets uppgift är att fungera som ett bollplank i RBU:s påverkansarbete. Rådet består av: Adam Danielsson, Karin Dehlén, Anders Eriksson, Mary Hagman, Fredrik Mbuyamba samt Henrik Öhrn. Under året har Vuxenrådet främst diskuterat sysselsättningsfrågor. Vuxenrådets viktigaste uppgift, som jag ser det, är att föra fram åsikter och påverka beslutsfattare och visa hur verkligheten egentligen ser ut för oss med funktionsnedsättning, säger Adam Danielsson. 31

6 ... Finding Our Way internationell konferens i Stockholm Foto: Nils Lundström RBU är medlem i the International Federation för Spina Bifida och Hydrocephalus (IF), en internationell paraplyorganisation för ryggmärgsbråcks- och hydrocefalusorganisationer. I juni hölls den tjugotredje internationella konferensen om ryggmärgsbråck och hydrocefalus, med titeln Finding Our Way, i Stockholm med RBU som arrangör. Omkring trehundra personer från hela världen deltog. Konferensens titel syftade på hur varje enskild person ska kunna hitta sin väg i samhället. Mycket av fokus låg på de unga vuxna, dels för att föräldrarna ska förberedas på hur framtiden kan bli, dels för att de unga själva ska känna till problem som kan uppstå, till exempel kring kognition, och hur de kan lära sig att hantera dem. Bland föreläsarna fanns internationellt kända forskare med stor kunskap som till exempel Benjamin Warf, Margo Whiteford och Maureen Dennis, den senare neuropsykolog vid universitetet i Toronto, som talade kring hjärnans och nervsystemets utveckling vid ryggmärgsbråck. Bland svenska föreläsare fanns bland andra Marie Peny Dahlstrand, arbetsterapeut från Göteborg som har forskat kring självständighet hos barn och unga med ryggmärgsbråck samt Lina Strömfors, psykolog i Linköping, som har undersökt vad barn och unga med ryggmärgsbråck vet om sin funktionsnedsättning. Vid konferensen delades The 2012 IF Award ut. Priset delas ut årligen till en eller flera personer eller en organisation, som ett erkännande för de insatser som gjorts för personer med funktionsnedsättning generellt eller specifikt för personer med ryggmärgsbråck och hydrocefalus. Årets mottagare blev två av ledamöterna i den svenska arbetsgruppen: Sven Mattsson och Gunilla Glad Mattsson. Enligt den utvärdering som gjordes av konferensen var majoriteten av deltagarna nöjda eller mycket nöjda med såväl konferensen som helhet som med föreläsare och ämnesval. 32

7 ... Åt var och en efter behov Årsrapport 2012 Årsrapporten 2012 handlade om habiliteringen. Den medlemsundersökning som låg till grund för rapporten visade att många var nöjda med habiliteringens insatser, men en av fyra var missnöjd. RBU formulerade därför följande krav för en bättre habilitering: Samordnare åt alla familjer Hab planering på familjens villkor Behandling ska utföras av specialister Behov ska styra inte bostadsort Psykisk ohälsa måste förebyggas Rusta upp vuxenhabiliteringen Bättre stöd till anhöriga Habiliteringarna ska stimulera till aktiv fritid Fritidshjälpmedel en rättighet Bättre kunskapsspridning Nordiskt samarbete CP Norden är en nordisk samarbetsorganisation för cerebral pares som verkar för lika rättigheter och deltagande i samhällslivet för personer med cerebral pares, med RBU som svensk representant. CP Norden har träffats i Oslo för ett möte kring skola och i Reykjavik för ett möte på temat hjälpmedel. CP Norden medverkade också på CPUP konferensen i Malmö. Organisationen har under året fått en ny hemsida OI Norden är en nordisk samarbetsorganisation för OI där RBU är medlem. Förberedelser har även gjorts för att under 2013 bilda ett Muskel Norden och MMC Norden. RBU:s forskningsstiftelse RBU:s forskningsstiftelse har till uppgift att främja och stödja tillämpad forskning och utvecklingsarbete som förebygger, begränsar eller undanröjer följderna av medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar hos barn, ungdomar och vuxna. Stiftelsen kan även lämna stöd till upplysningsverksamhet om rörelsehindrades situation. Stiftelsen delade ut totalt kronor till åtta projekt. Den som tilldelas medel ur RBU:s forskningsstiftelse ska återrapportera till RBU:s medlemmar om sin forskning. Detta sker främst genom forskningsrapporterna i tidningen Rörelse. 33

8 ... Sportåret starten på ett nytt insamlingskoncept Foto: Roger Schederin Tillsammans med RBU:s huvudsponsor Thule Group har RBU startat ett sportår. Thule Group är sedan 2011 RBU:s främsta samarbetspartner. Konceptet kring sportåret handlar om att vara aktiv och visa att barn och unga med funktionsnedsättningar också kan, vill och behöver delta i idrottsaktiviteter. Ett aktivt liv förbättrar hälsan fysiskt, men också mentalt. Att göra aktiva saker tillsammans är kul och att ha roligt tillsammans är något av det mest välgörande som finns. Sportåret knyter nya partners och sponsorer till RBU. Det har handlat om såväl aktiva idrottsutövare som skidåkaren Marcus Hellner och rullstolstennisspelaren Stefan Olsson, båda RBU-ambassadörer, elitidrottsklubbar som IFK Göteborg och Eskilstuna Guif, men också om företag som ställer sig bakom idén om ett aktivt liv för alla och därmed vill bidra till RBU:s verksamhet. Sportåret och ett aktivt liv för alla kommer att fortsätta som ett medel för RBU att nå våra långsiktiga mål. 34

9 ... Lukas Örevik: Det roligaste är att spela elhockey Text: Malena Sjöberg Foto: Roger Schederin För ett tag sedan fick jag en permobil och den är jättebra så jag använder den mycket. Nu kan jag åka ensam till kompisar och jag kan hänga med när de cyklar. Jag kör inte riktigt lika fort som de, men de väntar på mig. Jag har ganska många kompisar och de är snälla. När vi spelar fotboll spelar de lite sämre än de kan, så att jag också får bollen ibland. Jag gillar att åka sparkcykel också. Jag har prövat att spela både innebandy och basket, men det roligaste är elhockey. Jag spelar varje fredag och söndag. Elhockey är ganska likt innebandy och det är ungefär samma regler som i hockey och innebandy. Stolen är som en låg elrullstol med tre hjul, men den går mycket snabbare. Man styr med en joystick och längst fram sitter en klubba som man skjuter bollen med. Under 2012 var jag och mitt lag Tuna Tanks med i RBU:s Sportår och spelade mot andra elhockeylag. Men vi mötte också vuxna spelare från IFK Göteborgs fotbollslag, Eskilstuna Guifs handbollslag och AIK hockey. De var chanslösa mot oss! Vi är med i RBU och det tycker jag är bra för det är roligt att få nya kompisar. Lukas är en av de RBU:are som har spelat elhockey under sportåret och bidragit till en framgångsrik satsning. 35

10 ... RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter Förbundsavgifter Insamlade medel och gåvor Försäljning m.m Bidrag Övriga intäkter Realisationsvinst försäljning Mättinge Summa Verksamhetens kostnader Externa kostnader Personalkostnader Lämnade bidrag Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper som är anläggnings tillgångar Övriga ränteintäkter Räntekostnader Utskiftning av andelar i koncernföretag (likvidation) Summa Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Fördelning av årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen ovan Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år, samt av avsatta förbundsmedel och sparkapital Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året, samt av avsatta förbundsmedel och sparkapital Kvarstående belopp för året/balanserat kapital Samarbetspartners: Diamantpartner: Silverpartner: 36

11 ... BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för dataprogram Summa Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag - 1 Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Summa Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ändamålsbestämda medel Avsatta förbundsmedel Sparkapital Balanserat kapital Summa Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder hos koncernföretag Skuld till Allmänna arvsfonden m.fl. pågående projekt Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga *Ansvarsförbindelser FPG/PRI * Ansvarsförbindelsen gäller till FPG/PRI, Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, och motsvarar 2 % av RBU:s pensionsförpliktelse i enlighet med gällande Kreditförsäkringsvillkor. 37

12 ... RBU:s pågående projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden Inkludering i förskolan En iakttagande studie av hur barn med funktionsnedsättning i förskolan upptas bland kamrater och genom personalens agerande, och hur dessa barn inkluderas eller inte. Projektet drivs av RBU genom projektledare Karin Barron, Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet. Avslutas Barns delaktighet i familjeaktiviteter Projektet genomförs i samarbete med RBU och föreningarna JAG och FUB. Projektets mål är att underlätta möjligheterna till delaktighet i familjeaktiviteter för barn och ungdomar med betydande funktionshinder. Huvudansvarig för projektet är. Jenny Wilder, Jönköping. Avslutas Vägar till arbete, fortsättning Projektet drivs av Hjälpmedelsinstitutet i samarbete med flera handikapporganisationer. Syftet är att stärka elever med funktionsnedsättning, öka kunskapen om alternativa verktyg, hjälpmedel och ny teknik för att förbättra studieresultaten och öka möjligheten till arbete eller annan sysselsättning efter gymnasiet. Pågår. Styrgrupp/referensgrupp: Annica Nilsson, RBU. Lär dig mer om paddling, skridskoåkning och lägerliv Huvudansvarig för projektet RG Aktiv Rehabilitering. Syftet att sprida friluftsverksamheten med kajakpaddling, skridskokälkåkning och lägerliv i Sverige. Målet är att barn, ungdomar och vuxna med fysisk funktionsnedsättning ska ha möjlighet att utöva dessa aktiviteter på ytterligare fem orter: Malmö, Göteborg-Ljungskile, Norrköping-Linköping, Falun och Luleå. Pågår. Styrgrupp: Lena Haglöf, RBU. 38 RBU-uppdrag FS, AU, valberedning, revisorer, arbetsgrupper Förbundsstyrelsen vald t o m kongressen 2014 förbundsordförande Stefan Gustavsson, vice förbundsordförande Rolf Johannesson, ordinarie ledamot Anne-Lie Jordansson, ordinarie ledamot Maria Persdotter, ordinarie ledamot Matz Wahlkvist, ordinarie ledamot Mikael Wångmar, ordinarie ledamot Eva Klevås suppleant Pelle Löfquist, suppleant Malin Tjernell Prioset, suppleant Arbetsutskott sammankallande Stefan Gustavsson Maria Persdotter Valberedning t o m kongressen 2014 Ulrika Hofstedt, ledamot Monica Karlsson, ledamot Inga Wulf, suppleant Vakant sammankallande (Maria Ennefors, avgått) Vakant, suppleant (Caterina Fathers, avgått) Revisorer t o m kongressen 2014 Ulrika Granholm-Dahl, auktoriserad revisor PWC Bengt Wallin, ordinarie lekmannarevisor Jonas Grahn, auktoriserad revisor PWC, suppleant Maria Sjöström, lekmannarevisor, suppleant Ideella sektorn/handikapporganisationerna Lika Unika Federationen mänskliga rättig heter för personer med funktionsnedsättning federationsordförande Henrik Petrén, ledamot Johan Alexander Lindman, suppleant Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne Eva Klevås, ledamot Ideella sektorn övrigt ABF RBU medlem Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) RBU medlem Mobilitetscentrum Ekonomisk Förening Johan Andersson, ordinarie Åsa Hedberg, suppleant Nätverket för barnkonventionen Henrik Petrén My Right RBU medlem Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI) RBU medlem Skolinspektionens samrådsgrupp Annica Nilsson Skolverkets samråd Annica Nilsson SPSMs nationella intresseråd Annica Nilsson Ett flyg för alla Heidi Nordin Stiftelser, fonder, övrigt CP Barnens hjälpfond ordförande Eva-Lena Söderlund (avgått), ledamot Pelle Löfqvist, ledamot Stefan Gustavsson, suppleant Anne-Lie Jordansson, suppleant Johannessons stiftelse RBU:s arbetsutskott Norrbacka-Eugeniastiftelsen ordinarie Johan Alexander Lindman, suppleant RBU:s Forskningsstiftelse Sven Knutsson, ordförande vice ordförande Karin Barron, ledamot Gunilla Glad Mattsson, ledamot Kate Himmelmann, ledamot Thomas Sejersen, ledamot Paul Uvebrant, ledamot Monica von Heijne, suppleant Lena Jemtå, suppleant Lars Björk, suppleant Lena Haglöf, sekreterare Tomas Marklund, kassaförvaltare Ulrika Granholm-Dahl, revisor Sunnerdahls Handikappfond ordinarie Svenska Centralkommittén för Rehabilitering (SVCR) ordinarie Tomas Marklund, suppleant Jonssons, Svenssons och Svenssons Stiftelse ordinarie Tomas Marklund, suppleant Unik Försäkring ordinarie Victoriafonden ordinarie Diagnoser och internationellt Medfödd benskörhet (OI)OI Norden Carina Svenheden representant Osteogenesis Imperfecta Federation Europé (OIFE) RBU medlem Carina Svenheden representant Ryggmärgsbråck (RMB) International Federation for Hydrocephalus and Spina Bifida (IF) RBU medlem, Eva Toft ordinarie CP Norden Åsa Hedberg, ordinarie Johan Alexander Lindman, suppleant Utvecklingssamarbetsprojekt Tanzania RMB/ hydrocefalus, projektgruppen Eva Toft, Norberg Karin Björk, Umeå Renée Höglin, Stockholm Rwanda, projekt Projektgruppen: Nudor och NPC Anders Eriksson, RBU Uppsala Johan Alex Lindman, RBU Uppsala Kenth Ahlin, RBU Skåne Pia Ahlin, RBU Skåne Cara Feldman, RBU Skåne Kanslipersonal Johan Alexander Lindman, generalsekreterare Ann-Sofi Fagerlund, kanslisekreterare (fr o m oktober) Annica Nilsson, skolombudsman Henrik Petrén, förbundsjurist Lena Haglöf, organisationssekreterare Lotta Rapacioli, biträdande förbundsjurist/marknadsansvarig (föräldraledig fr o m maj) Peter Asplund marknadsansvarig (fr o m april) Tomas Marklund, förbundsekonom Åsa Hedberg, diagnos och FoU-ansvarig (fr o m april) Malin Schiratzki, redaktör/kommunikatör (fr om maj)

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

Jag vill (kryssa för lämpligt alternativ) anmäla följande familjemedlemmar. Namn/födelsedatum... ... e-postadress... Namn/födelsedatum... ...

Jag vill (kryssa för lämpligt alternativ) anmäla följande familjemedlemmar. Namn/födelsedatum... ... e-postadress... Namn/födelsedatum... ... Full fart med Verksamhetsberättelse med årsredovisning RBU 2009 Jag vill (kryssa för lämpligt alternativ) anmäla följande familjemedlemmar Namn/födelsedatum...... e-postadress... Namn/födelsedatum......

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Innehåll. Operation Smile Sveriges organisation Styrelsens arbete 14 Personal 14

Innehåll. Operation Smile Sveriges organisation Styrelsens arbete 14 Personal 14 ÅRSRAPPORT 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse Operation Smile 3 Etableringen i Sverige 3 Programarbete 6-7 Uppdraget i Addis Abeba 8 Uppdraget i Jimma 9 Uppdraget i Lima 10 En medicinsk volontär berättar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR RBU I STOCKHOLMS LÄN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR RBU I STOCKHOLMS LÄN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR RBU I STOCKHOLMS LÄN Styrelsen för Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Stockholms län, avlämnar härmed följande berättelse för föreningens 57:e arbetsår, 2010-01-01

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 3 2010

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 3 2010 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 3 2010 Skolan kan få stöd för att bättre kunna hjälpa barn med förvärvad hjärnskada 1 2 Ur innehållet 6 Förbundsstämma 2010: Ny ordförande

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 000 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för

Läs mer

Leka för livet. Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Leka för livet. Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Leka för livet Årsrapport 2006 RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Utgivare RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Projektledare: Eva Janson Fotografer: Mikael

Läs mer

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime Årsberättelse 2013 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Foto: Dreamstime INNEHÅLL Ett liv som räddas ska också levas Så bildades Hjärnkraft 3 Ordförande 4 Förvärvad hjärnskada 5 Detta är Hjärnskadeförbundet

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011 Ordförandekonferens läs mer inne i tidningen Gatuvåldets ekonomi 6 Kartläggning av hjärnskaderehabilitering 10 Sveriges största företag

Läs mer

Reflexioner Årsredovisning 2010

Reflexioner Årsredovisning 2010 Reflexioner 2 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Inledning 3 Vägval för neurosjukvården vinst eller förlust var Neurologiskt Handikappades Riksförbunds paroll under verksamhetsåret 2010.

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Barn blir inte lata för att de har personlig assistans! Läs Carina Svensson sid 16 17

Barn blir inte lata för att de har personlig assistans! Läs Carina Svensson sid 16 17 Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar Nr 2 2010 Carina och sonen Brynolf. Bägge med erfarenhet av assistans. FOTO: TINA MESSING Barn blir inte lata för att de har personlig assistans! Läs

Läs mer

Reflexioner Årsredovisning 2012

Reflexioner Årsredovisning 2012 Reflexioner Årsredovisning 2012 3 Inledning Mycket har hänt under verksamhetsåret 2012 i Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) vilket ni kan läsa om i denna årsberättelse. Men några områden vill

Läs mer

DHR FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER

DHR FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER Verksamhetsberättelse Redaktör: Lasse Andersson ÅR 2011 Den första december stod vi för första gången utanför Rosenbad för att påminna landets ministrar om hur många dagar som gått sedan remisstiden gick

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2013

Reflexioner. Årsredovisning 2013 Reflexioner Årsredovisning 2013 Svenska PostkodLotteriet Neuroförbundet blev förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet 2009. Stödet stärker Neuroförbundet som intresseorganisation och bidrar till att

Läs mer

Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011

Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011 Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011 Innehåll Fakta om Friends 5 8 Verksamhetsberättelse 9 17 Förvaltningsberättelse 18 19 Resultat- och Balansräkning 20 22 Noter 23 29 Revisionsberättelse

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2008 BRIS Kanslier Förbundet BRIS Karlavägen 121 115 26 Stockholm Tel: 08-598 888 00 Fax: 08-598 888 01 E-post: info@bris.se BRIS region Nord Kungsgatan 36 903 25 Umeå

Läs mer

Gåvor att räkna med. insamling nu. Museum driver stor insamlingskampanj. 60 000 elever får stöd av föreningen Mattecentrum EN TIDNING FRÅN FRII SID 14

Gåvor att räkna med. insamling nu. Museum driver stor insamlingskampanj. 60 000 elever får stöd av föreningen Mattecentrum EN TIDNING FRÅN FRII SID 14 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 145 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi drygt fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Detta är Cancerfonden

Detta är Cancerfonden ForskningNU 2003 med Cancerfondens årsredovisning 2002 Detta är Cancerfonden CANCERFONDEN är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelse och partsgrupper per 31 december 2012 REPRESENTANTSKAPET Arbetsgivarverkets ledamöter Claes Vallin, Affärsverket Svenska kraftnät Dan Hultgren, Arbetsgivarverket Karl

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer