Arkitektur på Teneriffa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkitektur på Teneriffa"

Transkript

1 Club Escandinavo Sur Arkitektur på Teneriffa Inledning Arkitekturen på Teneriffa kan delas in i olika perioder och stilar, såsom - Den spontana arkitekturen, dvs den från grotta tills man börjar bygga hus, - Den lantliga arkitekturen, som belyser bondens sätt att bygga sina hus, och - Den civila, religiösa och militära arkitekturen, som i många fall har samma arkitekter, fram till modern tid, ofta med en mycket extrem/modern stil. I det följande ska vi titta på utvecklingen från grottans tid och den lantliga arkitekturen till våra dagars civila arkitektur. Den spontana arkitekturen. Man känner till den förhistoriska bebyggelsen i och omkring byn Taucho i närheten av Adeje och den får bli åskådningsexempel för den äldsta arkitekturen. Barrancon (ravinen) som korsar området underlättade bildandet av ett samhälle med sina talrika naturliga grottor som öppnar sig mot ravinen. Historiker som Torriani och Diego Cuscoy från La Laguna berättar hur urinvånarna kom och tog grottorna i besittning och förbättrade dem med enkla verktyg och material från omgivningen. Här har man hittat grottor för såväl bostads- som begravningsändamål. På sommaren bodde man i de högre belägna grottorna och på vintern nere vid havet. Grottorna var lämpliga som bostäder, varma på vintern och svala på sommaren. Så småningom tillkom fönster av djurtarmar och färg. Den spontana arkitekturen fyllde behoven för en familj och dess storlek bestämdes till stor del av tillgång på material i närheten samt till vad husen (grottorna) skulle användas. Den spontana arkitekturen var också ekologisk man tog tillvara det som fanns. Man byggde också i första hand funktionsdugligt. Den kanariske bonden var en duktig byggmästare men utan skolning. Den lantliga arkitekturen. Den lantliga arkitekturen kom att bestämmas och utvecklas av ovanstående förutsättningar. Den fattiga bonden kunde endast bygga efter vad han kunde finna i naturen och på vilken sida av Teneriffa han bodde. Han kunde inte anlita någon tekniker, utan fru och barn fick ställa upp som arbetskraft. Man kunde också ordna så att två bönder hjälptes åt. Basalter och olika lavaarter samt pimpsten utgjorde material vid byggandet. Tuffsten (tobas) ger röd färg och basalten svart och grå. Eftersom basalten är tung och hård är den inte lämplig till hörn och högt uppe på väggar. Tuffsten är lättare att hantera och att slå sönder med hacka. Till fastsättning använde man lera och jord. Man gjorde takplattor i den form som behövdes från en s k tegeldeg. Plattorna brändes sedan i egna tegelugnar. Bonden blev en duktig murare och man fick fram vackra murar som harmoniserade med naturen. Kalk användes till färg på husen, som genom detta fick en ren och fin karaktär. På sydsidan där det sällan regnar skapades pation. Samtidigt försökte man bygga med naturlig skugga. Men det fanns restriktioner för var man inte fick bygga. Det var t ex förbjudet att på något sätt blockera vattentillförseln i vattenförande raviner. Husen hade en mycket enkel konstruktion. Det första som byggdes var en ugn att baka bröd i samt en ugn att bränna tegel i. Sedan blev det ett hus för sädesförråd till alla djuren eller ett rum i huset till djuren. Det kunde vara svårt att bygga i bergskrevorna, men den släta marken sparades till åkermark. 1

2 Husen byggde man med fyra fasader, dock var en öppen för fortsatt bygge om man behövde mer utrymme. Vidare hade man låga och breda trappsteg för allt som skulle upp till huset, såsom djur och materiel. Man kan se att öppningen av husen alltid vette mot grannen, kanske för att kunna umgås. I pation hade man alltid sin vila på dagen. Köket och sovrummet är de enda delar som behållit sin karaktär, allt annat har följt med utvecklingen och moderniserats. Sovrumstaken byggdes upp av sockerrörstammar och kalkades vita. Odlade man vin fanns alltid en egen bodega i anslutning till huset eller rummet där djuren bodde. Från den enkla pation där man även badade, utvecklades badrummet. På senare år har grottorna från förr blivit vinbodegor. Bonden byggde sitt hus så stort som ekonomin tillät. Byggnadsstilen dominerades av vad man skulle använda husen till. Azotean takterrassen har fått sitt namn av att det betyder hus av torkat tegel. Det var här man torkade säd och frukter. Den lantliga arkitekturen är ekonomiskt funktionsduglig och vacker. Under 1960-talet började man studera bebyggelsen på landet. César Manrique arkitekt från Lanzarote tyvärr död sedan några år fick löfte om att man skulle måla alla hus vita och med gröna dörrar och fönsterkarmar. Han lade ner mycket kraft på att bevara den lantliga arkitekturen på Kanarieöarna. Den lantliga arkitekturen har under århundradena utvecklats och idag kan man säga att den kan indelas i tre stora grupper: 1. Den bebyggda delen av samhället som utvecklats kring kyrkan i byn och med 2 till 4 gator. Man hade lite större hus med 1 eller 2 våningar, en inre patio med korridorer till olika rum. Man kunde bygga husen med både azotea och tegeltak. Rummen under azotean var oftast de lite finare rummen, salar och sovrum. Under tegeltaken finns kök och rummen för de anställda och djuren. Trä började komma till användning. Tea - det hårda kärnvirket från kanarietallen användes till balkonger, dekorationer, balkar, innertak, ledstänger och trappor. Det användes även till att täcka ytterväggarnas och hörnens stenplattor, till fönsterkarmar med fina glasrutor med gardiner och till fönsterluckor. Ytterdörrarna, stora och fint arbetade, var ofta också i tea. 2. En annan typ av hus är de fina rustika fincas, lantegendomar, som byggdes av och för medelklassen. Efter den spanska erövringen erhöll många förmögna förläningar där fincas byggdes. Ofta var dessa sommarbostäder till ägarna, som annars bodde i t ex La Laguna. Denna typ av traditionella egendomar hade betydande tillgångar, såsom rymlighet och materiell standard, t ex ugnar, vinpressar och förråd. Utvändigt hade man fina balkonger som var mest till för utsikten. Många av dessa herrskapshus används idag som festlokaler, men naturligtvis även som bostäder. 3. En tredje typ av bostäder är låga envåningshus utspridda i kommunerna, som t ex i Arona. De har tegeltak och väggar av natursten och en patio med angränsande rum. Den nuvarande arkitekturen inriktar sig i städerna mot funktionen. På turistorterna planeras vanligtvis nedervåningen för affärer, kontor och garage för att därigenom sänka hyreskostnaderna, då tomtpriserna i dag har stigit betydligt. Man kan i dag se hur den lilla människan ej har kunnat bevara den lantliga arkitekturen. Enligt professor Carlos Flores är det en överlevnadsfråga. Man måste vårda och värna om den och inget får i dag i t ex Taucho byggas över den gamla bebyggelsen. Man har börjat K-märka gamla hus. Vid reparationer och renoveringar får man ej röra fasaderna i dessa hus. Man försöker att bevara den gamla stilen och inkorporera den i ett modernt liv. Arkitekt Feduchi har också talat mycket för att den lantliga arkitekturen måste bevaras. År 1960 studerade han den och fann den i harmoni med omgivningen. Den civila, religiösa och militära arkitekturen. Ett bra exempel är att titta sig omkring i huvudstaden Santa Cruz. Men det finns enormt många fina gamla byggnader runt om på hela ön. I Los Realejos finns t ex en av de äldsta kyrkorna på Teneriffa, byggd omkring år 2

3 1500. Efter den spanska erövringen av Teneriffa 1495 kom också folk från andra länder hit, främst från Portugal, Italien och Spanien. Och givetvis påverkade de utvecklingen. Portugiserna och italienarna kom och köpte mark av urinvånarna eller fick den i förläning av Fernandes de Lugo. I alla större städer och samhällen finns det många fina byggnader med historia från denna tid. Santa Cruz hade fördelen av att det tidigt fanns en hamn och hit sökte sig handelsmän och andra välbeställda personer. Den civila arkitekturen blev inte så omfattande i Santa Cruz. I början byggde man endast små hus ofta med dåligt material, t ex tak av bamburör. Det var först på 1600-talet som hus av bättre kvalitet började byggas med väggar av sten, med tegeltak och med patio. I början av 1700-talet tillkom hus med flera våningar. Det var de välbeställda med god ekonomi som fick impulser av utländska affärsmän. Man började bygga sina hus med vackra exteriörer, kanariska balkonger och pation fyllda med blommor och ibland springbrunnar. Bebyggelsen koncentrerades till de mest attraktiva delarna av Santa Cruz, vanligtvis mest runt kyrkan och senare runt La Plaza de la Candelaria. Detta gällde de förmögna. Tyvärr finns inte allt kvar från denna tid. Men ännu kan man beundra några av dessa hus, t ex 1700-talsbyggnaden Palacio de la Carta vid Plaza de la Candelaria. Den påbörjades 1721 och var färdig 1752 och ägdes av familjen Mattias Rodrígues Carta. Här användes den kanariska pinjen till två stora pation med vackra trätrappor i typisk kanarisk stil. Vidare är utsidan dekorerad med en list under taket som slingrar sig runt den centrala delen av huset. Efter att ha varit i privat ägo togs den över av militärhögkvarteret för officerare tills ett nytt högkvarter byggdes. I dag är byggnaden inköpt av en bank där man har sitt huvudkontor. En av 1700-talets officiella byggnader som har bevarats till våra dagar är El Hospital Civil de los Desamparados (de värnlösas sjukhus). Det innehades från början av en nunneorden. Sjukhuset byggdes färdigt 1753 och innehöll 30 sängplatser. Följande århundrade gjorde arkitekten Manuel Oraá en genomgripande renovering, mest inriktat på de sanitära förhållandena. En häftig brand år 1888 förstörde en stor del av byggnaden. Arkitekt Manuel de Cámara var den som utförde återuppbyggnaden. Fasaden på huset med rena, raka linjer är idag det bästa exemplet på den nyklassiska stilen på Kanarieöarna. Det heter numera det allmänna sjukhuset. Manuel de Oraá kom till Santa Cruz 1847 och blev den mest kände arkitekten under sin tid. Oraá var född i Burgos 1822 och dog i Santa Cruz Han var gift med dottern till familjen Cologan från Orotava. Han fick en fast tjänst i Santa Cruz år Manuel de Oraá y Arcochas fullständiga titel var överste och ingenjör. Till hans verk hör förutom många privata byggnader, bl a följande fyra byggnader: - El Teatro Guimerá. Oraá byggde teatern där det förut funnits ett dominikanerkloster. Teatern uppfördes av kommunen och påbörjades Den har byggts om många gånger, senast 1990 då alla logerna gjor des om, men man har behållit den gamla stilen såväl ute som inne. - Recoban, den gamla saluhallen, som påbörjades 1847 och var färdig 4 år senare. Den ligger bredvid tea tern på Plaza Santo Domingo. - Musikaliska akademin mitt på Calle Castilio som idag är säte för kanariska Parlamentet. Musikaliska akademin användes endast 3 år innan föreningen Santa Cecilia som den var byggd för gick i konkurs. Byggnaden har ett enormt vackert utförande och påminner om ett klassiskt tempel. - Länsfängelset som ligger norr om staden. Mitt emot militärhögkvarteret på Rambla Pulido finns den stora militärbyggnaden Almeida, som idag är Museo de Militar de Santa Cruz. Den är i nyklassisk stil. Oraá var också den ledande arkitekten att planera Plaza de Principe. Även Plaza de Candelaria omskapades av honom 1860, men reformen blev en skandal då man inte kunde komma nära helgonet Nuestra Señora de Candelaria. En omplanering blev därför nödvändig. Under de sista åren av 1800-talet kom de arkitektoniska idealen och stilarna under häftig debatt. Den ena sidan ville experimentera med nya former och material och den andra sidan önskade behålla det historiska och söka efter det genuint kanariska. Resultatet av detta framgår idag av arkitekturen i Santa Cruz från slutet av 1800-talet. År 1889 anlände till Santa Cruz en ny arkitekt, Antonio Pintor. Han gav form till sina nya idéer i material och utförande och han reviderade de historiska stilarna. Man byggde nu hus i den gotiska stilen. Men det var inte bara Pintor som gjorde tillbakablickar. I början av 1900-talet kan vi se otaliga konstruktioner som imiterar de gamla historiska stilarna. 3

4 De religiösa idéerna kan man se reflekterade i rådhuset, Ayuntamiento, i Santa Cruz som byggdes av Pintor år Då fick till slut Ayuntamientot med sina kontor säte i de fashionabla hotellkvarteren i Santa Cruz. Mariano Estanga, född på Teneriffa, byggde också många vackra privata hus. År 1920 kom den stora arkitektoniska reformen som förändrade Santa Cruz. Men redan år 1903 kan man säga att den påbörjades då Pintor fick bygga båtbolaget Elder y Demsters nya stora kontorsbyggnad med en vacker fasad mot Calle Castillo. Arbetet blev en överraskning p g a sin storlek och sina vackra dekorationer. Hotellkvarteren fick hus av denna typ byggda av Mariano Estanga. Han byggde också ett palats åt Martín Dehesa år Det är idag Presidencia de Canarias. Efter 1920 kom en ny epok då staden experimenterade med att ändra sitt utseende. Som exempel på detta kan nämnas Teatro Baudet, byggd år 1935 av José Enrique Marrero Regalado samt Colegio Hogar av Maria Auxiliadora. Den var projekterad av Domingo Pisaca och påbörjades 1939 och slutfördes först Vidare kan nämnas en intressant byggnad för Club Náutico i Santa Cruz som påbörjades 1933 efter ritningar av Miguel Martín Fernández de la Torre. Den nya kanariska stilen var imponerande på Kanaraieöarna. Med inbördeskrigets början tillkom en ny epok och arkitekturen led naturligtvis av detta. Det nya Spanien var inte intresserat av det traditionella. Nu var det lokalpatriotism som gällde för alla konstarter. Under efterkrigstiden var det många arkitekter som tog efter den kanariska stilen. Mest framträdande i Santa Cruz är den nya saluhallen, Mercado de Nuestra Señora de Africa, som byggdes Det var ett projekt av Marrero Regalado och den liknar en kanarisk by. Å andra sidan har vi Hotel Mencey, byggt år 1945 av Enrique Romero. Det var en svår uppgift att bygga en så stor byggnad enligt traditionell kanarisk arkitektur. Till sist några karakteristiska arbeten gjorda av arkitekten Tomas Machado. De kan beskådas vid La Rambla och fram till Hotel Mencey samt på Avenida Anaga. På 1950-talet införlivades den internationella stilen mot höga hus med många våningar och med material för detta. Byggandet av höghusen, Rasca Cielos, orsakade många konflikter, men arkitekten Luis Cabrera Sànches- Real lyckades övervinna dessa. Detta skedde med byggandet av finansdepartementets hus, Edificio de la Financiero, på Avenida Tres de Mayo. Denna arkitektoniska stil har varit stilbildande fram till 1970, då en förändring kunde märkas. Man hade helt enkelt tröttnat på det gamla. Man kan nämna moderna höga hus som t ex Colegio de Arquitectos år 1972 och La Casa de la Cultura år 1977 av arkitekterna Vicente Savedra och Javier Diaz-Hanos. Nu lutar det åter mot att man vill söka sig tillbaka till mer klassisk stil. Å ena sidan via arkitekten Artengo Dominquez Anadón y Schwartz med huvudkontoret för Caja Canarias (Sparbanken) 1987 och å andra sidan via arkitekterna Pérez Amaral, Corona Bosch och Martinez Garcia med Estacion Maritima del Jet-foil. Städernas utsmyckningar, offentliga platser med skulpturer, springbrunnar och planteringar ingår även i den civila arkitekturen. Redan före år 1700 försökte man smycka städerna med konst och springbrunnar och växtlighet samt ornamentik i statyer och byggnader. Bland annat i de allerstädes närvarande korsen, som numera mest återfinns i namnen på städer och samhällen som Santa Cruz, Cruz Verde etc. Korsen gav byarna en helighet, santificación, och en finare aspekt. I början av 1800-talet då Santa Cruz skulle försköna sitt ansikte mot havet, anlades Plaza del la Candelaria med ett monument med religiöst motiv. Det var en donation av kapten Bartólome Antonio Montañes från Skulpturen är gjord av Pascuale Bocciardo från Genua. Monumentet blev ingen sensation p g a sitt religiösa motiv, då man på fastlandet var intresserade av mytologiska motiv. Redan tidigare hade ansatser gjorts för att försköna Santa Cruz genom att anlägga plazas torg och planterade gator ramblas. Man använde marmor och senare järn, små fontäner och skulpturer ofta utskurna ur porös basalt. På Plaza de la Candelaria fanns i början en liten fontän, liknande en vattenstråle i en dopfunt. Detta gav torget sitt namn. Plazan var i början av 1700-talet känd under namnet Plaza de la Pila. Pila betyder dopfunt eller skål. Där fanns också ett högt kors i marmor gjort av Salvador de Alcaraz år 1759 och som idag finns på torget vid Iglesia de la Concepcion. 4

5 Plaza de la Candelaria har senare fått sitt namn av en skulptur kallad del Triumfo de la Candelaria. Monumentet är gjort i marmor i form av olika avdelningar i fyrkant, den nedersta med fyra figurer, en i varje hörn. Den andra våningen har en mencey i varje hörn. Ovanför detta finns en hög obelisk, som kröns av Virgen de la Candelaria. Med skapandet av Alameda de la Marina blev förhållandet ett annat. Denna promenadväg i Santa Cruz var full av vegetation och fick till utsmyckning en ny fontän i Carrera-marmor med en pelare krönt av tre delfiner förenade i stjärten. Temat till detta härrör sig från en mycket använd stil under hela 1700-talet. Promenaden fick tre allegoriska skulpturer i marmor, vilka föreställer sommaren, våren och årstiderna. Arbetet är utfört under överinseende av markisen av Branciforte år 1787 och projekterad av militäringenjör Amat de Tortosa. Under 1800-talet då staden växte och under romantikens påverkan tillkom Plaza del Principe. Tidigare fanns här en trädgård tillhörande ett franciskanerkloster från vilket man hämtat idéer till torget. Man byggde en stor springbrunn av järn i centrum av torget år Detta är idag baksidan av plazan, då promenaden vetter mot statyerna Vår och Sommar. År 1929 tillkom ett litet tempel, vilket idag används som scen till la Banda Municipal de Musica. Till ett av de rikt skulpterade monumenten hör en marmorstaty på Plaza de Weyler, på övre delen av Calle Castillo. Den föreställer fyra delfiner på stora snäckskal som sprutar vatten ur munnen och ovanpå detta en pyramid med ytterligare två delfiner. Detta är ett arbete av italienaren Archille Canesa från Genua och utförd år På Plaza de España finns det största monumentet i Santa Cruz och kanske det viktigaste. Med detta vann arkitekten Tomas Machado år 1944 första pris i en stor tävling. Mitt på torget reser sig en obelisk i form av ett 25 m högt kors i mitten av en trappstegsformation. På sidan mot havet finns avbildad fören av en båt, på vilken står en kvinnofigur utförd av Alonso Reyes. Bredvid kvinnofiguren finns två soldater stödjande sig på sina svärd. Tillsammans med detta kan man se en allegori över stupade i inbördeskriget. Skulpturen är känd under namnet La Patria y el Caido och är gjord av Cejas Zaldívas. Med detta fick Plaza España sitt national- krucifix, Cruzada National, den 18 juli Samma år uppfördes El Monumento a Franco, vid hörnet av Ramblan och Avenida Anaga. Det uppfördes som minne av hans tid som militärguvernör på Teneriffa och av starten av hans nationella rörelse. Den är gjord av skulptören Juan de Avalos. Ett viktigt initiativ till att försköna Santa Cruz realiserades av arkitektsamfundet när man år 1973 utlyste en europeisk utställning för konstnärer och köpte de bästa förslagen. Resultatet av detta kan man idag se längs hela Ramblan. Där finns t ex det vackra feminina av Juan Miró, Lady Tenerife av Martin Chirino på torget vid Colegio de Arquitectos och Gaudi av Eduardo Paolozzi i Parque Garcia Sanabre. På slutet av 1980-talet beslöt man att bygga en ny zon i kvarteren Cabo y los Llanos, innefattande administrativa byggnader och affärslokaler. Man hoppas få en modern stad, en framtidsstad, med tillgång till kontor och lokaler även för rekreation och kultur samt en ny sjöfartsanläggning. Vad vi kan se av detta idag är det nya Auditoriet vid den nya playan, där också den senaste skulpturen av César Manrique finns, uppförd efter hans död enligt ritningar av honom. Auditoriet är skapat av arkitekten Santiago Calatrava från Valencia och kommer att ha sittplatser i stora salen plus 400 i salen för kammarorkestern. Invigningsklart år Källor: Carmen Rosa Peréz Pedro Hermández Hermández M J L Yanes y J M H Gonzalez La Historia de Arona Natura y Cultura de las Islas Canarias La Historia de Santa Cruz Denna artikel är sammanställt av Hellénè Lööw Copyright Club Escandinavo Sur,

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

STENINGE SLOTTSBY TUN 1 E OLIKA BYRUMMEN. årdsgatorna inne i tunen. sad gårdsgata i Toarp, Malmö. Acer Tataricum, exempel på flerstammigt träd på tu

STENINGE SLOTTSBY TUN 1 E OLIKA BYRUMMEN. årdsgatorna inne i tunen. sad gårdsgata i Toarp, Malmö. Acer Tataricum, exempel på flerstammigt träd på tu STENINGE SLOTTSBY TUN 1 E OLIKA BYRUMMEN årdsgatorna inne i tunen sad gårdsgata i Toarp, Malmö Acer Tataricum, exempel på flerstammigt träd på tu VÄLKOMMEN TILL SLOTTSBYN Steninge Slottsby ligger i en

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

Dröm läge på Ferragudos klippor in Ferragudo

Dröm läge på Ferragudos klippor in Ferragudo sida 1/5 sida 2/5 Villor & Gårdar 950.000 Konstruerad (år) 2001 område (län) Lagoa Tomtarea 1083 Stad Ferragudo Konstruktion område 222 sida 3/5 Det finns väldigt få villor i Ferragudo på vackra platser,

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

En historisk beskrivning av Nämndemansgården

En historisk beskrivning av Nämndemansgården En historisk beskrivning av Nämndemansgården Nämndemansgården eller Karhojagården som den tidigare kallades har anor från sent 1700-tal. Gården har vårdats och utvecklats under fem generationer och var

Läs mer

rafiskt hus modern karaktär med

rafiskt hus modern karaktär med med rafiskt hus modern karaktär På den branta tomten i stadsdelen Fresnaye i Kapstaden, Sydafrika, skapade arkitektbyrån Saota ett hus i flera våningsplan med spännande grafiskt uttryck. text mia storm

Läs mer

Snygg villa med imponerande utsikt, unik terrass och separat lägenhet in Monchique

Snygg villa med imponerande utsikt, unik terrass och separat lägenhet in Monchique sida 1/5 sida 2/5 Villor & Gårdar 750.000 Konstruerad (år) 1983 område (län) Tomtarea 2000 m² Stad Konstruktion område 437 m² sida 3/5 Precis ovanför den vackra Spa orten Caldas de har vi denna storslagna

Läs mer

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter!

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter! Följ med till Spanien - solfylld, sprudlande och spektakulär Det spanska köket Läckra tapas Sprudlande cava Spektakulär natur Surrealistisk konst Genial arkitektur COSTA BRAVA Vi bjuder på flygresa och

Läs mer

En lyxig egendom strax bakom kustlinjen, gångavstånd till stranden in Ferragudo

En lyxig egendom strax bakom kustlinjen, gångavstånd till stranden in Ferragudo sida 1/5 sida 2/5 Villor & Gårdar 1.400.000 Konstruerad (år) 2003 område (län) Lagoa Tomtarea 9360 Stad Konstruktion område 584 sida 3/5 På landsbygden, nära fiskebyn, golfbanor och inom gångavstånd från

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening Modernt formspråk och traditionell livsstil i skön förening Högt uppe på klipporna i Göteborgs norra skärgård och med en vidunderlig utsikt över havet ligger ett av Vallsjöhus senaste byggprojekt. Tio

Läs mer

Havsutsikt och gångavstånd till stranden bra för rullstol. in Meia Praia

Havsutsikt och gångavstånd till stranden bra för rullstol. in Meia Praia sida 1/5 sida 2/5 Villor & Gårdar 525.000 Konstruerad (år) 2002 område (län) Lagos Tomtarea 320 Stad Meia Praia Konstruktion område 280 sida 3/5 En underbar och rymlig hörn villa på den breda stranden

Läs mer

11:a Skogsduvan, Tofsmesen & Ängsknarren

11:a Skogsduvan, Tofsmesen & Ängsknarren 178 11:a Skogsduvan, Tofsmesen & Ängsknarren 9 10 11 8 12 Vallmovägen BESKRIVNING AV KULTURMILJÖN 7 13 Kulturmiljön består av tre miljöer med gruppbebyggda småhus av olika byggnadstyper. Skogsduvan 10-32

Läs mer

Antikvariskt utlåtande angående vindsinredning med mera i fastigheten Fåran 1, Solna

Antikvariskt utlåtande angående vindsinredning med mera i fastigheten Fåran 1, Solna Fastighetsbeteckning: Fåran 1 Namn/Gatuadress: Hagavägen 14, 16 Kommun, Stadsdel: Solna, Norra Hagalund Ärendenr: 2015-05-25 Brf Fåran 1 Sarah Philipson Hagavägen 14 Solna Antikvariskt utlåtande angående

Läs mer

28 ALLT OM VILLOR & HUS

28 ALLT OM VILLOR & HUS Drömhuset på HEMMA hos Svantes och Ewas vackra hus är ritat och uppfört av Sävsjö Trähus, med Tony Sundberg som arkitekt och med Andreas Sjöholm som projektledare. Framsidan är inbjudande, med en rejäl

Läs mer

Kontinentalt på Österlen

Kontinentalt på Österlen inredning På sommaridylliska Österlen kryllar det av vackra hus. Ett av dem är med sina 100 år på nacken en stilsäker arkitekturpärla, och bakom den röda tegelfasaden gömmer sig ett vackert hem där inget

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando är beläget i Puerto de la Cruz, Teneriffa, på Kanarieöarna i Spanien. Centret är ett väletablerat

Läs mer

Presentation av kontoret

Presentation av kontoret H U S Presentation av kontoret är arkitekt SAR/MSA och började som snickare på ett litet byggföretag i Småland. Detta har påverkat inriktningen på kontoret mycket. En bra idé skall vara genomförbar och

Läs mer

Renoverad villa med karaktär och spektakulär utsikt över kusten in Monchique

Renoverad villa med karaktär och spektakulär utsikt över kusten in Monchique Renoverad villa med karaktär och spektakulär utsikt över kusten in sida 1/5 Renoverad villa med karaktär och spektakulär utsikt över kusten in sida 2/5 Renoverad villa med karaktär och spektakulär utsikt

Läs mer

Huset med de tre. Byggt 1909 Arkitektrenovering. Den 667 kvadratmeter smala tomten är en av anledningarna till husets speciella utformning.

Huset med de tre. Byggt 1909 Arkitektrenovering. Den 667 kvadratmeter smala tomten är en av anledningarna till husets speciella utformning. Byggt 1909 Arkitektrenovering Takkuporna är beklädda i en slags cementplatta som kallas för hardiepanel. Den 667 kvadratmeter smala tomten är en av anledningarna till husets speciella utformning. Huset

Läs mer

Kv. Riksdagen i Värpinge. lkf.se/riksdagen

Kv. Riksdagen i Värpinge. lkf.se/riksdagen Kv. Riksdagen i Värpinge lkf.se/riksdagen Värpinge Värpinge Lund De nya lägenheterna och radhusen ligger i populära Värpinge med Värpinge By som nära granne. Lägenheterna får en fin utsikt över byn och

Läs mer

Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors.

Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors. Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors. Jag är medveten om att bilderna stundom är av usel kvalité men hoppas att ni skall minnas hur, var och vad när ni ser dem. Precis som förra gången, när

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

som ger mig en ensam känsla. Fast ibland så känns det som att Strunta i det.

som ger mig en ensam känsla. Fast ibland så känns det som att Strunta i det. Huset är precis så stort och som på bilden pappa visade oss. Det ligger i utkanten av det lilla samhället på en kulle. Vart man än tittar ser man granskog. Mörk och tät som i sagorna. Det är så tyst på

Läs mer

MADRID. BE RESOR AB Björkhagavägen 8

MADRID. BE RESOR AB Björkhagavägen 8 Invånare: 3,1 miljoner Valuta: - Euro Öppettider: 10-22 dagligen med vissa undantag och siesta MADRID FOTBOLLSRESA TILL MADRID En av världens största fotbollsklubbar, Real Madrid, är baserade i Madrid

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

UPPSALA, LUTHAGEN KAPRIFOLEN. Vackra bostäder med klassisk känsla

UPPSALA, LUTHAGEN KAPRIFOLEN. Vackra bostäder med klassisk känsla UPPSALA, LUTHAGEN KAPRIFOLEN Vackra bostäder med klassisk känsla Skönt boende som rymmer livet I Kaprifolen i anrika Luthagen erbjuder vi vackra och funktionella bostäder för dig över 55 år. Arkitektritade

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

DET VÅRAS FÖR ÅRETS TRÄDGÅRDAR.

DET VÅRAS FÖR ÅRETS TRÄDGÅRDAR. DET VÅRAS FÖR ÅRETS TRÄDGÅRDAR. Granit murbeklädnad Detta är en tunn naturstensplatta som används som murbeklädnad för montering på en stabil murstomme. Fronten är råkilad, medan baksidan och sidorna är

Läs mer

c/o 25 Klassisk & hög

c/o 25 Klassisk & hög c/o 15 Klassisk Markerat takutsprång och äkta genomgående spröjs gör detta hus till en äkta klassisk länga i litet format. Utifrån bildar fasader, fönster och tak i enhetlig matt kulör en fin helhet. Inifrån

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

KULTURRESA TILL SPANIENS INLAND

KULTURRESA TILL SPANIENS INLAND Viajar EXTREMADURA Svensk översättning resa KULTURRESA TILL SPANIENS INLAND Nu har du tillfälle att uppleva Spanien och dess inland pa ett nytt och annorlunda sätt. Vi erbjuder hög kvalitet, naturupplevelser,

Läs mer

Banja Luka. Banja Luka är dessutom väldigt känd för sin gröna natur och många gästvänliga ställen att besöka.

Banja Luka. Banja Luka är dessutom väldigt känd för sin gröna natur och många gästvänliga ställen att besöka. Banja Luka Staden Banja Luka nämns för första gången år 1494, även fast området har varit bosatt sedan antiken, vilket innebär att det här är en stad med lång historia. Banja Luka befinner sig i norra

Läs mer

Namn: Sofie Thagesson Klass: OP2a

Namn: Sofie Thagesson Klass: OP2a Namn: Sofie Thagesson Klass: OP2a Jag var i Italien i nästan 3 veckor, i en stad som heter Reggio Emilia som ligger i Norra Italien. Jag bodde hos Francesca och hennes familj som bor i en liten stad som

Läs mer

Inredningsmåleri i Vimmerby

Inredningsmåleri i Vimmerby Inredningsmåleri i Vimmerby Som så många andra städer har Vimmerby under seklernas lopp härjats av eldsvådor. Gammal träbebyggelse brann ner, ny byggdes upp. När den välborne stadsbon återigen fått tak

Läs mer

Doktorn 5. Svend och Hannes hus i Laholm

Doktorn 5. Svend och Hannes hus i Laholm Doktorn 5 Svend och Hannes hus i Laholm Källor och litteratur Edén, Michael, Porträtt av en vän, By ACTH 1987:6. Lundborg, Lennart, Svend Bögh-Andersen en arkitekt som präglat Laholm, Gamla Laholm 2003.

Läs mer

Läs översättninig till svenska efter artikeln.

Läs översättninig till svenska efter artikeln. Läs översättninig till svenska efter artikeln. Översättning; Disenart Översättning; Disenart P2 PROJEKT 2 VILLA JENSEN VILLA JENSEN/FRANSON WRELAND NATURLIG KONSTRUKTION MED ETT BEGRÄNSAT ANTAL ELEMENT

Läs mer

Palais de la Cambre. Stilfullt i. sommardrink. svenska lanthus. chicago lockar. husbåten. 8 000 kr N 05 2014. inspirerande läsning

Palais de la Cambre. Stilfullt i. sommardrink. svenska lanthus. chicago lockar. husbåten. 8 000 kr N 05 2014. inspirerande läsning säsongens snyggaste sidobord dynor stolar kuddar bärbart ljud till bryggan 5 inspirerande läsning bryssel São Paulo london dorset melbourne shanghai Warszawa N 05 2014 59 KRONOR 80 NOK vinn digitalt hemsystem

Läs mer

Nybyggnation av särskilt boende. Noret Norra, del av Noret 1:27, Mora kommun.

Nybyggnation av särskilt boende. Noret Norra, del av Noret 1:27, Mora kommun. . Vy över trädgård med lusthuset i förgrunden. Sinnenas trädgård planteras, för ett varierat intryck, med häckar, bärbuskar, andra blommande buskar och perenner, fruktträd och andra vackra träd. I anslutning

Läs mer

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Balkonger, flerbostadshus Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Stadsbyggnadskontorets tolkning av krav på lämplighet, varsamhet mm Allmänt Stadsbyggnadskontorets strävan är att tillstyrka balkonger

Läs mer

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus själva och lät fiskarhedenvillan bygga det åt dem. Text Nathalie Carlsson

Läs mer

Cliff House. Längst ut på en klippa, med en milsvid. utsikt över Atlanten, ligger ett hem som. får oss att tappa andan.

Cliff House. Längst ut på en klippa, med en milsvid. utsikt över Atlanten, ligger ett hem som. får oss att tappa andan. VÅRT VÄRLDSOMSPÄNNANDE SÖKANDE EFTER INSPIRERANDE ARKITEKTUR HAR DEN HÄR GÅNGEN FÖRT OSS TILL DET VÄSTLIGASTE LANDET PÅ AFRIKAS FASTLAND, NÄRMARE BESTÄMT TILL SENEGAL. DÄR HAR VI HITTAT ETT HUS MED ETT

Läs mer

Arkitektur årskurs 9. tema heliga rum. Lena Landström

Arkitektur årskurs 9. tema heliga rum. Lena Landström Arkitektur årskurs 9 tema heliga rum Dagens arkitektur närmar sig alltmer konstens som uttrycksmedel Hagar Qim är ett tempel som finns på Malta och beräknas vara 5.600 år gammalt och anses av de flesta

Läs mer

historien om jaktvillans resa nedför berget

historien om jaktvillans resa nedför berget historien om jaktvillans resa nedför berget Det var en gång... Runt förra sekelskiftet var jakt och friluftsliv mycket populärt bland överklassen. På den tiden var Åre en kurort. Högsäsong var sommartid

Läs mer

Resultat av röstning

Resultat av röstning Resultat av röstning 77 = 73 % 80 70 60 Antal personer 50 40 30 20 17 = 16 % 12 = 11 % 10 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Övriga Kommentarer alternativ 1 Måste vara runt parti som omsluter paviljongen Hur

Läs mer

Svartmålad puts. Rosa puts, mot gård ljusgrå puts. Mansardtak, svart papp i skiffermönster, på gårdsflygel. BERGMAN N. 2 A från NO

Svartmålad puts. Rosa puts, mot gård ljusgrå puts. Mansardtak, svart papp i skiffermönster, på gårdsflygel. BERGMAN N. 2 A från NO fastighet: BERGMAN NORRA 2, hus A. adress: Regementsgatan 12. ålder: Ombyggt 1918, 1928 (tillbyggnad av gårdsflygel m.m.), 1943, 1946, 1971, 1994. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1918 och 1928), Berndt

Läs mer

Lägenhet 1 - Claudelinska salen Lägenhetsyta Enligt Svensk Standard: 60 m 2 Användbar golvyta: 64,1 m 2 (inklusive golvytan i fönsternischerna)

Lägenhet 1 - Claudelinska salen Lägenhetsyta Enligt Svensk Standard: 60 m 2 Användbar golvyta: 64,1 m 2 (inklusive golvytan i fönsternischerna) VVS K/F KÖK DM ENTRÉ UTEPLATS 8m 2 Lägenhet 1 - Claudelinska salen Enligt Svensk Standard: 60 m 2 Användbar golvyta: 64,1 m 2 (inklusive golvytan i fönsternischerna) Husets finaste rum, den Claudelinska

Läs mer

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt Västerhaninge Utställningshandling 2007-08-10 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Lundberg T f Planchef Maria Borup Planarkitekt Underlag till gestaltningsprogrammet

Läs mer

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09 Solenergi och arkitektur i Malmö stad Katarina Garre, 2014-12-09 Råd och riktlinjer Solenergi och arkitektur Råd och riktlinjer uppmuntra och inspirera byggherrar att använda sig av solens energi Solenergi

Läs mer

Utsmyckning i samband med trapphusrenovering

Utsmyckning i samband med trapphusrenovering Utsmyckning i samband med trapphusrenovering Bakgrund: Svenska Bostäder har som ambition att renovera trapphusen på Cervins väg 17-21. Med start på Cervins väg 17, år 2012. ÅWL arkitekter AB fick i uppdrag

Läs mer

2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen

2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen 1 2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen 2.1 Kyrkomiljön Valsta kyrka ligger i Valsta bostadsområde ca 2 km sydväst om Märsta centrum i Sigtuna kommun. Husen i området är byggda på 1960-, 70- och 80-talen.

Läs mer

Äppellunden Brantevik

Äppellunden Brantevik Äppellunden Brantevik Nära havet. I ett fiskeläge strax söder om Simrishamn. Mitt i en äppelodling. Där har arkitekten Lillemor Husberg ritat och byggt ett hus. Ett ovanligt hus. Stramt och resligt. Ett

Läs mer

Kort om byggnadsprinciper. Träbyggnasteknik. Träbyggnadshistoria 2013-11-26. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Kort om byggnadsprinciper. Träbyggnasteknik. Träbyggnadshistoria 2013-11-26. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Kort om byggnadsprinciper Träbyggnad var ursprunget Träbyggnadsteknik dominerande i Sverige Tegelbyggnadsteknik Hybridtekniker Korsvirke Revetering Tegelbeklädnad Armerad betong Stålbyggnad Massivträ Historiskt

Läs mer

Storegårdens symmetriska entréfasad sett från nordväst. Idag inrymmer den gamla disponentvillan från år 1918 fritidsgård.

Storegårdens symmetriska entréfasad sett från nordväst. Idag inrymmer den gamla disponentvillan från år 1918 fritidsgård. 12:b Storegårdsparken 194 Storegårdens symmetriska entréfasad sett från nordväst. Idag inrymmer den gamla disponentvillan från år 1918 fritidsgård. 3:3 Storegårdsparken SANDHEM grönytor och en fotbollsplan.

Läs mer

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus Måla träfasad Skydda och försköna ditt hus Jag har 96 favoriter I vår utomhusfärgkarta för träfasad har vi på Beckers noga valt ut 96 kulörer som på bästa sätt smälter in i vår nordiska natur och arkitektur.

Läs mer

SOMMARLÄGER PÅ C.A.I. PIÑA PALMERA 2011

SOMMARLÄGER PÅ C.A.I. PIÑA PALMERA 2011 SOMMARLÄGER PÅ C.A.I. PIÑA PALMERA 2011 Tidsperiod 27 30 juli 2011 Samhällen som deltagit: Candelaria, El Morro Mazatan, Cozoaltepec, Puerto Escondido y Zipolite Deltagarantal: 20 barn och ungdomar med

Läs mer

Projektet med mina ögon

Projektet med mina ögon Projektet med mina ögon Encuentro Cultural Países Escandinavos Canarias Ett Kulturmöte mellan Skandinavien och Kanarieöarna som ägde rum i Los Cristianos 2009 12 10/13 Text och bild: Christine Dunkler

Läs mer

LA MONTESA d e M A R B E L L A

LA MONTESA d e M A R B E L L A LA MONTESA d e M A R B E L L A EN VISION ÖVER MODERNT BOENDE Nutida arkitektur mitt i den makalösa naturen, med dess skönhet och hisnande vyer. Lyxiga lägenheter med 2 & 3 sovrum och rymliga takvåningar

Läs mer

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S EN VACKER TRÄDGÅRD KRÄVER OMSORG När du har skapat en trädgård precis som du vill ha den ger det en riktigt skön känsla - känslan att kunna slappna av

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Axrödsgattu 12

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Axrödsgattu 12 Län Dalarna Gatuadress Kommun Leksand Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 200 m² Område Tällberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning UNIKT KONSTHUS PÅ EN AV VÄRLDENS

Läs mer

Husets relation mellan ute och inne gör att det yttre rummet är ständigt närvarande och det inre rummets gräns kan lösas upp. Varje hus planeras

Husets relation mellan ute och inne gör att det yttre rummet är ständigt närvarande och det inre rummets gräns kan lösas upp. Varje hus planeras Dalslandsstugan 2.0 Hemmet är för många en plats fylld av minnen och invanda rutiner en plats vi knyter starka band till. Hemmet är fundamentet för vardagslivets basala funktioner, samtidigt som det också

Läs mer

Vår smak har fått anpassa sig till husets själ AV RICHARD BO GARDT FOTO GÖRAN UHLIN

Vår smak har fått anpassa sig till husets själ AV RICHARD BO GARDT FOTO GÖRAN UHLIN SMÅSTADSIDYLL. Det trivsamma tegelparhuset i klassisk engelsk stil ligger centralt i Helsingborg. K-MÄRKT PARHUS FAMILJEN WIBERG HAR BOTT I DET K-MÄRKTA HELSINGBORGSHUSET I 15 ÅR. MEN DET ÄR FÖRST NU DE

Läs mer

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Presentation I Vargata by i Vårdö kommun ligger detta lantliga ställe med bostadshus, garage, verkstadsbyggnad och vedlider

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Mitt drömhus. Den romerska arkitekturen påverkar oss än idag, se intervju med en arkitekt student i slutet.

Mitt drömhus. Den romerska arkitekturen påverkar oss än idag, se intervju med en arkitekt student i slutet. Teknikprojekt Sofia Distans våren 2012. Mitt drömhus Efter att ha bott i Italien nästan ett år har jag gjort mitt drömhus baserat på den gamla romerska arkitekturen. Att bygga huset har varit svårt med

Läs mer

Less is more. Så enkelt kan man sammanfatta vår nya husserie Wise. Vi har skalat bort en del moment för att kunna erbjuda en funktionell

Less is more. Så enkelt kan man sammanfatta vår nya husserie Wise. Vi har skalat bort en del moment för att kunna erbjuda en funktionell Vi har skalat bort en del moment för att kunna erbjuda en funktionell sant? Inte då. Det är ju Trivselhus vi pratar om. avkall på kvalitet eller tillvalsmöjligheter. Låter det för bra för att vara och

Läs mer

ANNEX HUS FÖR LIVETS BÄSTA DAGAR

ANNEX HUS FÖR LIVETS BÄSTA DAGAR ANNEX HUS FÖR LIVETS BÄSTA DAGAR TILLSAMMANS Att umgås är att skapa minnen. Det är de dagarna vi minns som räknas. När familjen var samlad på sommarstället, när alla var där. Den trevliga fikan som blev

Läs mer

Projekt: Nya gator, gatubelysning och annan infrastruktur.

Projekt: Nya gator, gatubelysning och annan infrastruktur. 1 Projekt: Nya gator, gatubelysning och annan infrastruktur. Bakgrund Urbanisationen Caballo Blanco y El Gato är en privat Urbanisation. Den byggdes från början under senare delen av 1960-talet. De flesta

Läs mer

Monier presenterar ETT STYCKE SVENSK BYGGNADSHISTORIA

Monier presenterar ETT STYCKE SVENSK BYGGNADSHISTORIA Monier presenterar ETT STYCKE SVENSK BYGGNADSHISTORIA En naturlig produkt som bara blir vackrare med åren Från bränd lera till svensk klassiker På latin betyder tegel bränd lera. Och det är precis vad

Läs mer

Lilla Marinvillan L1. Exteriör, Lilla Marinvillan L1

Lilla Marinvillan L1. Exteriör, Lilla Marinvillan L1 Lilla Marinvillan L1 Friliggande 2-planshus med stort källarplan som flyter på en fast förankrad ponton. I entréplanet finns kök och vardagsrum samt uteplats vid entrén. I övre planet finns allrummet med

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

På 1910-talet byggdes ett stort kasernområde för infanteriregementet I12 på Ryhovs gård.

På 1910-talet byggdes ett stort kasernområde för infanteriregementet I12 på Ryhovs gård. SLINGAN Natur- och kulturstig på Länssjukhuset Ryhovs sjukhusområde Runt Slingan finns information om områdets långa historia som sträcker sig ända till 1500-talet. Det finns information om växter och

Läs mer

s. 1 isarno 20 1 5-1 0-1 6 / M a r k a n v i s n i n g s täv l i n g / k v n y s tava r e n / e s k i l s t u n a ko M M u n i s a r n o

s. 1 isarno 20 1 5-1 0-1 6 / M a r k a n v i s n i n g s täv l i n g / k v n y s tava r e n / e s k i l s t u n a ko M M u n i s a r n o s. 1 s. 2 I n pa s sn i n g i o m g i va n d e s ta d sbyg g na d s s t r u k t u r Förslagets volymer inspireras av karakteristiska drag i omgivningen; en byggnadskropp dras in från gatulivet för att

Läs mer

Skansens hägnader. En promenad för dig som vill veta mer om olika typer av gärdesgårdar och hägnader

Skansens hägnader. En promenad för dig som vill veta mer om olika typer av gärdesgårdar och hägnader Skansens hägnader En promenad för dig som vill veta mer om olika typer av gärdesgårdar och hägnader Så länge människan brukat jorden och hållit djur har det också funnits ett behov av att skydda odlingar

Läs mer

Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38

Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38 Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38 Laga kraft 2014-04-11 Sara Eriksdotter Planchef Rikard Lundin Planarkitekt 1 Syfte Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera

Läs mer

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Johan Dellbeck(text) Olle Norling (foto) september 2001 Akademiska sjukhuset i Uppsala Byggnad T1, f.d. sjuksköterske-

Läs mer

SCEN. Over SIDDSCEN SCEN SIDDSCEN REPETITIONSLOKALE STOR ARTISTFOAJE

SCEN. Over SIDDSCEN SCEN SIDDSCEN REPETITIONSLOKALE STOR ARTISTFOAJE SCEN Over SIDDSCEN SCEN SIDDSCEN REPETITIONSLOKALE STOR ARTISTFOAJE SCEN C:\Users\Janis Kristians\Documents\REVIT MODEL 1. platsen 2. byggnaden SOCIAL 3. människan 9. människan 8. byggnaden EKONOMISK EKOLOGISK

Läs mer

Med himlen som granne. och hela staden nedanför

Med himlen som granne. och hela staden nedanför Med himlen som granne och hela staden nedanför 2 Nu förnyar vi Nordostpassagen Välkommen till Topfloor Linné Skeppsviken Fastighets AB erbjuder nu 18 st nyproducerade takvåningar mitt i centrala öteborg

Läs mer

ETAGELÄGENHET, 3 R+K+B, 82 m2 med inglasad balkong och storslagen utsikt över Slemmern

ETAGELÄGENHET, 3 R+K+B, 82 m2 med inglasad balkong och storslagen utsikt över Slemmern Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn Tel. 018-23 510, 018-23 507 ETAGELÄGENHET, 3 R+K+B, 82 m2 med inglasad balkong och storslagen utsikt över Slemmern Presentation Trevlig ETAGELÄGENHET om 3 R+K+B med inglasad

Läs mer

Visioner, planer och analyser

Visioner, planer och analyser kök stuga/sal kammare förstugan Visioner, planer och analyser I en inte alltför avlägsen framtid bor människor tillsammans på ett sätt som idag är ovanligt och de bor i hållbara hus; socialt, ekologiskt

Läs mer

Drottningtorget. Trollhättan. - Det gröna torget

Drottningtorget. Trollhättan. - Det gröna torget Drottningtorget Trollhättan - Det gröna torget »» Med inspiration från sinnebilden av en trädgård vill vi skapa en grön oas på ett modernt torg. Fantasifull lek, vackra planteringar och konstnärlig utsmyckning

Läs mer

Om våra paneler för väggar och tak.

Om våra paneler för väggar och tak. Om våra paneler för väggar och tak. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste som du behöver veta om panelerna från Norrlands trä, grundat

Läs mer

Spelare som byggt i Blockingsås gillar ofta att utnyttja taken. Här ett hus med en stor takterrass och en bred trappa ner i byggnaden.

Spelare som byggt i Blockingsås gillar ofta att utnyttja taken. Här ett hus med en stor takterrass och en bred trappa ner i byggnaden. Spelare som byggt i Blockingsås gillar ofta att utnyttja taken. Här ett hus med en stor takterrass och en bred trappa ner i byggnaden. Även på ytan oansenliga byggnader kan vara intressanta inuti. Många

Läs mer

Fint eller fult Trivsamt eller tråkigt. Arkitektur och stadsstruktur Värden

Fint eller fult Trivsamt eller tråkigt. Arkitektur och stadsstruktur Värden Fint eller fult Trivsamt eller tråkigt Arkitektur och stadsstruktur Värden Undersökning: Ett nytt hus ska byggas nära din bostad Vilket hus föredrar du? Över 1000 svarande 2009, UK ulf.johannisson@telia.com

Läs mer

Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan

Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan 2016-05-25 Gruppens namn: Följ linjen på nedanstående karta. Läs och försök svara på frågorna nedan. Målet är vid statyn av känd svenska vid slottsflygeln

Läs mer

Mellan sjö och skog. entréplan 1:100. Plan 2 1:100. Från entrén har man en siktlinje rakt genom köket ut mot skogen och sjön.

Mellan sjö och skog. entréplan 1:100. Plan 2 1:100. Från entrén har man en siktlinje rakt genom köket ut mot skogen och sjön. Mellan sjö och skog Blanka sjöar, täta skogar, djupa dalar och höga höjder. Dalsland- Årjäng har fantastiska förutsättningar att erbjuda ett bra boende. Dalslandsstugan 2.0 byggs inte bara i ett fantastiskt

Läs mer

med balkonger emellan. Litet skärmtak runt nästan hela huset. K = 2, M = 1. Fint exempel på funkis, mycket viktig för torgmiljön.

med balkonger emellan. Litet skärmtak runt nästan hela huset. K = 2, M = 1. Fint exempel på funkis, mycket viktig för torgmiljön. fastighet: ÖSTEN 1. adress: Lingsgatan 3, Bollhusgatan 8. ålder: 1938. arkitekt / byggm: August Ewe. användning: Affärer, bostäder. antal våningar: 3 Gråmålad puts. Gråmålad puts, mörkare på bottenvåningen.

Läs mer

Smakrike Krog, Bruna Dörren och Strandcaféet ligger inom gångavstånd. Ljugarn ligger på ca 45 minuters avstånd från Visby.

Smakrike Krog, Bruna Dörren och Strandcaféet ligger inom gångavstånd. Ljugarn ligger på ca 45 minuters avstånd från Visby. Köp en lägenhet i ett av Gotlands mest spännande hus, beläget i hjärtat av Ljugarn. Det enda bevarade köpmanshuset som finns kvar på Gotland, med närhet till både stranden och hamnen. Smakrike Krog, Bruna

Läs mer

Dalslandsstugan 2.0 01. Storlek: 109 kvm 3 rum och kök Projektet handlar om prefabricerade byggnadselement som sätts. plan. sektion A-A.

Dalslandsstugan 2.0 01. Storlek: 109 kvm 3 rum och kök Projektet handlar om prefabricerade byggnadselement som sätts. plan. sektion A-A. 00. 01. VÄNERSBORG > HOPPERUD 1:12 Storlek: 109 kvm 3 rum och kök Projektet handlar om prefabricerade byggnadselement som sätts samman till olika typologier med stark relation till landskapet. Generella

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Nyproduktion av sunda stenhus i Nyproduktion av sunda stenhus i Gislövs läge Situationsplan

Nyproduktion av sunda stenhus i Nyproduktion av sunda stenhus i Gislövs läge Situationsplan Nyproduktion av sunda stenhus i Nyproduktion av sunda stenhus i Gislövs läge 10 750 kvm 11 748 kvm Park och lekplats Mot Gislövs läge och havet 1 1 2 8 9 915 kvm 6 915 kvm 3 913 kvm 913 kvm 808 kvm 810

Läs mer

Bekväm takvåning nära stranden och Ferragudo in Ferragudo

Bekväm takvåning nära stranden och Ferragudo in Ferragudo sida 1/5 sida 2/5 Lägenheter 387.000 Konstruerad (år) 2001 område (län) Lagoa Tomtarea 160 Stad Ferragudo Konstruktion område 188 sida 3/5 Denna rymliga lägenhet med dito takterrass ligger nära den främsta

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer