Arkitektur på Teneriffa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkitektur på Teneriffa"

Transkript

1 Club Escandinavo Sur Arkitektur på Teneriffa Inledning Arkitekturen på Teneriffa kan delas in i olika perioder och stilar, såsom - Den spontana arkitekturen, dvs den från grotta tills man börjar bygga hus, - Den lantliga arkitekturen, som belyser bondens sätt att bygga sina hus, och - Den civila, religiösa och militära arkitekturen, som i många fall har samma arkitekter, fram till modern tid, ofta med en mycket extrem/modern stil. I det följande ska vi titta på utvecklingen från grottans tid och den lantliga arkitekturen till våra dagars civila arkitektur. Den spontana arkitekturen. Man känner till den förhistoriska bebyggelsen i och omkring byn Taucho i närheten av Adeje och den får bli åskådningsexempel för den äldsta arkitekturen. Barrancon (ravinen) som korsar området underlättade bildandet av ett samhälle med sina talrika naturliga grottor som öppnar sig mot ravinen. Historiker som Torriani och Diego Cuscoy från La Laguna berättar hur urinvånarna kom och tog grottorna i besittning och förbättrade dem med enkla verktyg och material från omgivningen. Här har man hittat grottor för såväl bostads- som begravningsändamål. På sommaren bodde man i de högre belägna grottorna och på vintern nere vid havet. Grottorna var lämpliga som bostäder, varma på vintern och svala på sommaren. Så småningom tillkom fönster av djurtarmar och färg. Den spontana arkitekturen fyllde behoven för en familj och dess storlek bestämdes till stor del av tillgång på material i närheten samt till vad husen (grottorna) skulle användas. Den spontana arkitekturen var också ekologisk man tog tillvara det som fanns. Man byggde också i första hand funktionsdugligt. Den kanariske bonden var en duktig byggmästare men utan skolning. Den lantliga arkitekturen. Den lantliga arkitekturen kom att bestämmas och utvecklas av ovanstående förutsättningar. Den fattiga bonden kunde endast bygga efter vad han kunde finna i naturen och på vilken sida av Teneriffa han bodde. Han kunde inte anlita någon tekniker, utan fru och barn fick ställa upp som arbetskraft. Man kunde också ordna så att två bönder hjälptes åt. Basalter och olika lavaarter samt pimpsten utgjorde material vid byggandet. Tuffsten (tobas) ger röd färg och basalten svart och grå. Eftersom basalten är tung och hård är den inte lämplig till hörn och högt uppe på väggar. Tuffsten är lättare att hantera och att slå sönder med hacka. Till fastsättning använde man lera och jord. Man gjorde takplattor i den form som behövdes från en s k tegeldeg. Plattorna brändes sedan i egna tegelugnar. Bonden blev en duktig murare och man fick fram vackra murar som harmoniserade med naturen. Kalk användes till färg på husen, som genom detta fick en ren och fin karaktär. På sydsidan där det sällan regnar skapades pation. Samtidigt försökte man bygga med naturlig skugga. Men det fanns restriktioner för var man inte fick bygga. Det var t ex förbjudet att på något sätt blockera vattentillförseln i vattenförande raviner. Husen hade en mycket enkel konstruktion. Det första som byggdes var en ugn att baka bröd i samt en ugn att bränna tegel i. Sedan blev det ett hus för sädesförråd till alla djuren eller ett rum i huset till djuren. Det kunde vara svårt att bygga i bergskrevorna, men den släta marken sparades till åkermark. 1

2 Husen byggde man med fyra fasader, dock var en öppen för fortsatt bygge om man behövde mer utrymme. Vidare hade man låga och breda trappsteg för allt som skulle upp till huset, såsom djur och materiel. Man kan se att öppningen av husen alltid vette mot grannen, kanske för att kunna umgås. I pation hade man alltid sin vila på dagen. Köket och sovrummet är de enda delar som behållit sin karaktär, allt annat har följt med utvecklingen och moderniserats. Sovrumstaken byggdes upp av sockerrörstammar och kalkades vita. Odlade man vin fanns alltid en egen bodega i anslutning till huset eller rummet där djuren bodde. Från den enkla pation där man även badade, utvecklades badrummet. På senare år har grottorna från förr blivit vinbodegor. Bonden byggde sitt hus så stort som ekonomin tillät. Byggnadsstilen dominerades av vad man skulle använda husen till. Azotean takterrassen har fått sitt namn av att det betyder hus av torkat tegel. Det var här man torkade säd och frukter. Den lantliga arkitekturen är ekonomiskt funktionsduglig och vacker. Under 1960-talet började man studera bebyggelsen på landet. César Manrique arkitekt från Lanzarote tyvärr död sedan några år fick löfte om att man skulle måla alla hus vita och med gröna dörrar och fönsterkarmar. Han lade ner mycket kraft på att bevara den lantliga arkitekturen på Kanarieöarna. Den lantliga arkitekturen har under århundradena utvecklats och idag kan man säga att den kan indelas i tre stora grupper: 1. Den bebyggda delen av samhället som utvecklats kring kyrkan i byn och med 2 till 4 gator. Man hade lite större hus med 1 eller 2 våningar, en inre patio med korridorer till olika rum. Man kunde bygga husen med både azotea och tegeltak. Rummen under azotean var oftast de lite finare rummen, salar och sovrum. Under tegeltaken finns kök och rummen för de anställda och djuren. Trä började komma till användning. Tea - det hårda kärnvirket från kanarietallen användes till balkonger, dekorationer, balkar, innertak, ledstänger och trappor. Det användes även till att täcka ytterväggarnas och hörnens stenplattor, till fönsterkarmar med fina glasrutor med gardiner och till fönsterluckor. Ytterdörrarna, stora och fint arbetade, var ofta också i tea. 2. En annan typ av hus är de fina rustika fincas, lantegendomar, som byggdes av och för medelklassen. Efter den spanska erövringen erhöll många förmögna förläningar där fincas byggdes. Ofta var dessa sommarbostäder till ägarna, som annars bodde i t ex La Laguna. Denna typ av traditionella egendomar hade betydande tillgångar, såsom rymlighet och materiell standard, t ex ugnar, vinpressar och förråd. Utvändigt hade man fina balkonger som var mest till för utsikten. Många av dessa herrskapshus används idag som festlokaler, men naturligtvis även som bostäder. 3. En tredje typ av bostäder är låga envåningshus utspridda i kommunerna, som t ex i Arona. De har tegeltak och väggar av natursten och en patio med angränsande rum. Den nuvarande arkitekturen inriktar sig i städerna mot funktionen. På turistorterna planeras vanligtvis nedervåningen för affärer, kontor och garage för att därigenom sänka hyreskostnaderna, då tomtpriserna i dag har stigit betydligt. Man kan i dag se hur den lilla människan ej har kunnat bevara den lantliga arkitekturen. Enligt professor Carlos Flores är det en överlevnadsfråga. Man måste vårda och värna om den och inget får i dag i t ex Taucho byggas över den gamla bebyggelsen. Man har börjat K-märka gamla hus. Vid reparationer och renoveringar får man ej röra fasaderna i dessa hus. Man försöker att bevara den gamla stilen och inkorporera den i ett modernt liv. Arkitekt Feduchi har också talat mycket för att den lantliga arkitekturen måste bevaras. År 1960 studerade han den och fann den i harmoni med omgivningen. Den civila, religiösa och militära arkitekturen. Ett bra exempel är att titta sig omkring i huvudstaden Santa Cruz. Men det finns enormt många fina gamla byggnader runt om på hela ön. I Los Realejos finns t ex en av de äldsta kyrkorna på Teneriffa, byggd omkring år 2

3 1500. Efter den spanska erövringen av Teneriffa 1495 kom också folk från andra länder hit, främst från Portugal, Italien och Spanien. Och givetvis påverkade de utvecklingen. Portugiserna och italienarna kom och köpte mark av urinvånarna eller fick den i förläning av Fernandes de Lugo. I alla större städer och samhällen finns det många fina byggnader med historia från denna tid. Santa Cruz hade fördelen av att det tidigt fanns en hamn och hit sökte sig handelsmän och andra välbeställda personer. Den civila arkitekturen blev inte så omfattande i Santa Cruz. I början byggde man endast små hus ofta med dåligt material, t ex tak av bamburör. Det var först på 1600-talet som hus av bättre kvalitet började byggas med väggar av sten, med tegeltak och med patio. I början av 1700-talet tillkom hus med flera våningar. Det var de välbeställda med god ekonomi som fick impulser av utländska affärsmän. Man började bygga sina hus med vackra exteriörer, kanariska balkonger och pation fyllda med blommor och ibland springbrunnar. Bebyggelsen koncentrerades till de mest attraktiva delarna av Santa Cruz, vanligtvis mest runt kyrkan och senare runt La Plaza de la Candelaria. Detta gällde de förmögna. Tyvärr finns inte allt kvar från denna tid. Men ännu kan man beundra några av dessa hus, t ex 1700-talsbyggnaden Palacio de la Carta vid Plaza de la Candelaria. Den påbörjades 1721 och var färdig 1752 och ägdes av familjen Mattias Rodrígues Carta. Här användes den kanariska pinjen till två stora pation med vackra trätrappor i typisk kanarisk stil. Vidare är utsidan dekorerad med en list under taket som slingrar sig runt den centrala delen av huset. Efter att ha varit i privat ägo togs den över av militärhögkvarteret för officerare tills ett nytt högkvarter byggdes. I dag är byggnaden inköpt av en bank där man har sitt huvudkontor. En av 1700-talets officiella byggnader som har bevarats till våra dagar är El Hospital Civil de los Desamparados (de värnlösas sjukhus). Det innehades från början av en nunneorden. Sjukhuset byggdes färdigt 1753 och innehöll 30 sängplatser. Följande århundrade gjorde arkitekten Manuel Oraá en genomgripande renovering, mest inriktat på de sanitära förhållandena. En häftig brand år 1888 förstörde en stor del av byggnaden. Arkitekt Manuel de Cámara var den som utförde återuppbyggnaden. Fasaden på huset med rena, raka linjer är idag det bästa exemplet på den nyklassiska stilen på Kanarieöarna. Det heter numera det allmänna sjukhuset. Manuel de Oraá kom till Santa Cruz 1847 och blev den mest kände arkitekten under sin tid. Oraá var född i Burgos 1822 och dog i Santa Cruz Han var gift med dottern till familjen Cologan från Orotava. Han fick en fast tjänst i Santa Cruz år Manuel de Oraá y Arcochas fullständiga titel var överste och ingenjör. Till hans verk hör förutom många privata byggnader, bl a följande fyra byggnader: - El Teatro Guimerá. Oraá byggde teatern där det förut funnits ett dominikanerkloster. Teatern uppfördes av kommunen och påbörjades Den har byggts om många gånger, senast 1990 då alla logerna gjor des om, men man har behållit den gamla stilen såväl ute som inne. - Recoban, den gamla saluhallen, som påbörjades 1847 och var färdig 4 år senare. Den ligger bredvid tea tern på Plaza Santo Domingo. - Musikaliska akademin mitt på Calle Castilio som idag är säte för kanariska Parlamentet. Musikaliska akademin användes endast 3 år innan föreningen Santa Cecilia som den var byggd för gick i konkurs. Byggnaden har ett enormt vackert utförande och påminner om ett klassiskt tempel. - Länsfängelset som ligger norr om staden. Mitt emot militärhögkvarteret på Rambla Pulido finns den stora militärbyggnaden Almeida, som idag är Museo de Militar de Santa Cruz. Den är i nyklassisk stil. Oraá var också den ledande arkitekten att planera Plaza de Principe. Även Plaza de Candelaria omskapades av honom 1860, men reformen blev en skandal då man inte kunde komma nära helgonet Nuestra Señora de Candelaria. En omplanering blev därför nödvändig. Under de sista åren av 1800-talet kom de arkitektoniska idealen och stilarna under häftig debatt. Den ena sidan ville experimentera med nya former och material och den andra sidan önskade behålla det historiska och söka efter det genuint kanariska. Resultatet av detta framgår idag av arkitekturen i Santa Cruz från slutet av 1800-talet. År 1889 anlände till Santa Cruz en ny arkitekt, Antonio Pintor. Han gav form till sina nya idéer i material och utförande och han reviderade de historiska stilarna. Man byggde nu hus i den gotiska stilen. Men det var inte bara Pintor som gjorde tillbakablickar. I början av 1900-talet kan vi se otaliga konstruktioner som imiterar de gamla historiska stilarna. 3

4 De religiösa idéerna kan man se reflekterade i rådhuset, Ayuntamiento, i Santa Cruz som byggdes av Pintor år Då fick till slut Ayuntamientot med sina kontor säte i de fashionabla hotellkvarteren i Santa Cruz. Mariano Estanga, född på Teneriffa, byggde också många vackra privata hus. År 1920 kom den stora arkitektoniska reformen som förändrade Santa Cruz. Men redan år 1903 kan man säga att den påbörjades då Pintor fick bygga båtbolaget Elder y Demsters nya stora kontorsbyggnad med en vacker fasad mot Calle Castillo. Arbetet blev en överraskning p g a sin storlek och sina vackra dekorationer. Hotellkvarteren fick hus av denna typ byggda av Mariano Estanga. Han byggde också ett palats åt Martín Dehesa år Det är idag Presidencia de Canarias. Efter 1920 kom en ny epok då staden experimenterade med att ändra sitt utseende. Som exempel på detta kan nämnas Teatro Baudet, byggd år 1935 av José Enrique Marrero Regalado samt Colegio Hogar av Maria Auxiliadora. Den var projekterad av Domingo Pisaca och påbörjades 1939 och slutfördes först Vidare kan nämnas en intressant byggnad för Club Náutico i Santa Cruz som påbörjades 1933 efter ritningar av Miguel Martín Fernández de la Torre. Den nya kanariska stilen var imponerande på Kanaraieöarna. Med inbördeskrigets början tillkom en ny epok och arkitekturen led naturligtvis av detta. Det nya Spanien var inte intresserat av det traditionella. Nu var det lokalpatriotism som gällde för alla konstarter. Under efterkrigstiden var det många arkitekter som tog efter den kanariska stilen. Mest framträdande i Santa Cruz är den nya saluhallen, Mercado de Nuestra Señora de Africa, som byggdes Det var ett projekt av Marrero Regalado och den liknar en kanarisk by. Å andra sidan har vi Hotel Mencey, byggt år 1945 av Enrique Romero. Det var en svår uppgift att bygga en så stor byggnad enligt traditionell kanarisk arkitektur. Till sist några karakteristiska arbeten gjorda av arkitekten Tomas Machado. De kan beskådas vid La Rambla och fram till Hotel Mencey samt på Avenida Anaga. På 1950-talet införlivades den internationella stilen mot höga hus med många våningar och med material för detta. Byggandet av höghusen, Rasca Cielos, orsakade många konflikter, men arkitekten Luis Cabrera Sànches- Real lyckades övervinna dessa. Detta skedde med byggandet av finansdepartementets hus, Edificio de la Financiero, på Avenida Tres de Mayo. Denna arkitektoniska stil har varit stilbildande fram till 1970, då en förändring kunde märkas. Man hade helt enkelt tröttnat på det gamla. Man kan nämna moderna höga hus som t ex Colegio de Arquitectos år 1972 och La Casa de la Cultura år 1977 av arkitekterna Vicente Savedra och Javier Diaz-Hanos. Nu lutar det åter mot att man vill söka sig tillbaka till mer klassisk stil. Å ena sidan via arkitekten Artengo Dominquez Anadón y Schwartz med huvudkontoret för Caja Canarias (Sparbanken) 1987 och å andra sidan via arkitekterna Pérez Amaral, Corona Bosch och Martinez Garcia med Estacion Maritima del Jet-foil. Städernas utsmyckningar, offentliga platser med skulpturer, springbrunnar och planteringar ingår även i den civila arkitekturen. Redan före år 1700 försökte man smycka städerna med konst och springbrunnar och växtlighet samt ornamentik i statyer och byggnader. Bland annat i de allerstädes närvarande korsen, som numera mest återfinns i namnen på städer och samhällen som Santa Cruz, Cruz Verde etc. Korsen gav byarna en helighet, santificación, och en finare aspekt. I början av 1800-talet då Santa Cruz skulle försköna sitt ansikte mot havet, anlades Plaza del la Candelaria med ett monument med religiöst motiv. Det var en donation av kapten Bartólome Antonio Montañes från Skulpturen är gjord av Pascuale Bocciardo från Genua. Monumentet blev ingen sensation p g a sitt religiösa motiv, då man på fastlandet var intresserade av mytologiska motiv. Redan tidigare hade ansatser gjorts för att försköna Santa Cruz genom att anlägga plazas torg och planterade gator ramblas. Man använde marmor och senare järn, små fontäner och skulpturer ofta utskurna ur porös basalt. På Plaza de la Candelaria fanns i början en liten fontän, liknande en vattenstråle i en dopfunt. Detta gav torget sitt namn. Plazan var i början av 1700-talet känd under namnet Plaza de la Pila. Pila betyder dopfunt eller skål. Där fanns också ett högt kors i marmor gjort av Salvador de Alcaraz år 1759 och som idag finns på torget vid Iglesia de la Concepcion. 4

5 Plaza de la Candelaria har senare fått sitt namn av en skulptur kallad del Triumfo de la Candelaria. Monumentet är gjort i marmor i form av olika avdelningar i fyrkant, den nedersta med fyra figurer, en i varje hörn. Den andra våningen har en mencey i varje hörn. Ovanför detta finns en hög obelisk, som kröns av Virgen de la Candelaria. Med skapandet av Alameda de la Marina blev förhållandet ett annat. Denna promenadväg i Santa Cruz var full av vegetation och fick till utsmyckning en ny fontän i Carrera-marmor med en pelare krönt av tre delfiner förenade i stjärten. Temat till detta härrör sig från en mycket använd stil under hela 1700-talet. Promenaden fick tre allegoriska skulpturer i marmor, vilka föreställer sommaren, våren och årstiderna. Arbetet är utfört under överinseende av markisen av Branciforte år 1787 och projekterad av militäringenjör Amat de Tortosa. Under 1800-talet då staden växte och under romantikens påverkan tillkom Plaza del Principe. Tidigare fanns här en trädgård tillhörande ett franciskanerkloster från vilket man hämtat idéer till torget. Man byggde en stor springbrunn av järn i centrum av torget år Detta är idag baksidan av plazan, då promenaden vetter mot statyerna Vår och Sommar. År 1929 tillkom ett litet tempel, vilket idag används som scen till la Banda Municipal de Musica. Till ett av de rikt skulpterade monumenten hör en marmorstaty på Plaza de Weyler, på övre delen av Calle Castillo. Den föreställer fyra delfiner på stora snäckskal som sprutar vatten ur munnen och ovanpå detta en pyramid med ytterligare två delfiner. Detta är ett arbete av italienaren Archille Canesa från Genua och utförd år På Plaza de España finns det största monumentet i Santa Cruz och kanske det viktigaste. Med detta vann arkitekten Tomas Machado år 1944 första pris i en stor tävling. Mitt på torget reser sig en obelisk i form av ett 25 m högt kors i mitten av en trappstegsformation. På sidan mot havet finns avbildad fören av en båt, på vilken står en kvinnofigur utförd av Alonso Reyes. Bredvid kvinnofiguren finns två soldater stödjande sig på sina svärd. Tillsammans med detta kan man se en allegori över stupade i inbördeskriget. Skulpturen är känd under namnet La Patria y el Caido och är gjord av Cejas Zaldívas. Med detta fick Plaza España sitt national- krucifix, Cruzada National, den 18 juli Samma år uppfördes El Monumento a Franco, vid hörnet av Ramblan och Avenida Anaga. Det uppfördes som minne av hans tid som militärguvernör på Teneriffa och av starten av hans nationella rörelse. Den är gjord av skulptören Juan de Avalos. Ett viktigt initiativ till att försköna Santa Cruz realiserades av arkitektsamfundet när man år 1973 utlyste en europeisk utställning för konstnärer och köpte de bästa förslagen. Resultatet av detta kan man idag se längs hela Ramblan. Där finns t ex det vackra feminina av Juan Miró, Lady Tenerife av Martin Chirino på torget vid Colegio de Arquitectos och Gaudi av Eduardo Paolozzi i Parque Garcia Sanabre. På slutet av 1980-talet beslöt man att bygga en ny zon i kvarteren Cabo y los Llanos, innefattande administrativa byggnader och affärslokaler. Man hoppas få en modern stad, en framtidsstad, med tillgång till kontor och lokaler även för rekreation och kultur samt en ny sjöfartsanläggning. Vad vi kan se av detta idag är det nya Auditoriet vid den nya playan, där också den senaste skulpturen av César Manrique finns, uppförd efter hans död enligt ritningar av honom. Auditoriet är skapat av arkitekten Santiago Calatrava från Valencia och kommer att ha sittplatser i stora salen plus 400 i salen för kammarorkestern. Invigningsklart år Källor: Carmen Rosa Peréz Pedro Hermández Hermández M J L Yanes y J M H Gonzalez La Historia de Arona Natura y Cultura de las Islas Canarias La Historia de Santa Cruz Denna artikel är sammanställt av Hellénè Lööw Copyright Club Escandinavo Sur,

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening Modernt formspråk och traditionell livsstil i skön förening Högt uppe på klipporna i Göteborgs norra skärgård och med en vidunderlig utsikt över havet ligger ett av Vallsjöhus senaste byggprojekt. Tio

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter!

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter! Följ med till Spanien - solfylld, sprudlande och spektakulär Det spanska köket Läckra tapas Sprudlande cava Spektakulär natur Surrealistisk konst Genial arkitektur COSTA BRAVA Vi bjuder på flygresa och

Läs mer

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando är beläget i Puerto de la Cruz, Teneriffa, på Kanarieöarna i Spanien. Centret är ett väletablerat

Läs mer

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus själva och lät fiskarhedenvillan bygga det åt dem. Text Nathalie Carlsson

Läs mer

rafiskt hus modern karaktär med

rafiskt hus modern karaktär med med rafiskt hus modern karaktär På den branta tomten i stadsdelen Fresnaye i Kapstaden, Sydafrika, skapade arkitektbyrån Saota ett hus i flera våningsplan med spännande grafiskt uttryck. text mia storm

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

Kan Teneriffa kan Malmö eller Uppsala! Av Thomas Lange

Kan Teneriffa kan Malmö eller Uppsala! Av Thomas Lange Kan Teneriffa kan Malmö eller Uppsala! Hållplatsområde vid nya spårvägen i Santa Cruz. Spårvägsanläggningen är generellt öppen och inbjudande och saknar de inhägnader och andra barriärer som vi tyvärr

Läs mer

Huset med de tre. Byggt 1909 Arkitektrenovering. Den 667 kvadratmeter smala tomten är en av anledningarna till husets speciella utformning.

Huset med de tre. Byggt 1909 Arkitektrenovering. Den 667 kvadratmeter smala tomten är en av anledningarna till husets speciella utformning. Byggt 1909 Arkitektrenovering Takkuporna är beklädda i en slags cementplatta som kallas för hardiepanel. Den 667 kvadratmeter smala tomten är en av anledningarna till husets speciella utformning. Huset

Läs mer

Med himlen som granne. och hela staden nedanför

Med himlen som granne. och hela staden nedanför Med himlen som granne och hela staden nedanför 2 Nu förnyar vi Nordostpassagen Välkommen till Topfloor Linné Skeppsviken Fastighets AB erbjuder nu 18 st nyproducerade takvåningar mitt i centrala öteborg

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Inredningsmåleri i Vimmerby

Inredningsmåleri i Vimmerby Inredningsmåleri i Vimmerby Som så många andra städer har Vimmerby under seklernas lopp härjats av eldsvådor. Gammal träbebyggelse brann ner, ny byggdes upp. När den välborne stadsbon återigen fått tak

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Axrödsgattu 12

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Axrödsgattu 12 Län Dalarna Gatuadress Kommun Leksand Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 200 m² Område Tällberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning UNIKT KONSTHUS PÅ EN AV VÄRLDENS

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

Läs översättninig till svenska efter artikeln.

Läs översättninig till svenska efter artikeln. Läs översättninig till svenska efter artikeln. Översättning; Disenart Översättning; Disenart P2 PROJEKT 2 VILLA JENSEN VILLA JENSEN/FRANSON WRELAND NATURLIG KONSTRUKTION MED ETT BEGRÄNSAT ANTAL ELEMENT

Läs mer

Kontinentalt på Österlen

Kontinentalt på Österlen inredning På sommaridylliska Österlen kryllar det av vackra hus. Ett av dem är med sina 100 år på nacken en stilsäker arkitekturpärla, och bakom den röda tegelfasaden gömmer sig ett vackert hem där inget

Läs mer

c/o 25 Klassisk & hög

c/o 25 Klassisk & hög c/o 15 Klassisk Markerat takutsprång och äkta genomgående spröjs gör detta hus till en äkta klassisk länga i litet format. Utifrån bildar fasader, fönster och tak i enhetlig matt kulör en fin helhet. Inifrån

Läs mer

Äppellunden Brantevik

Äppellunden Brantevik Äppellunden Brantevik Nära havet. I ett fiskeläge strax söder om Simrishamn. Mitt i en äppelodling. Där har arkitekten Lillemor Husberg ritat och byggt ett hus. Ett ovanligt hus. Stramt och resligt. Ett

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

historien om jaktvillans resa nedför berget

historien om jaktvillans resa nedför berget historien om jaktvillans resa nedför berget Det var en gång... Runt förra sekelskiftet var jakt och friluftsliv mycket populärt bland överklassen. På den tiden var Åre en kurort. Högsäsong var sommartid

Läs mer

En fotbollsplan Jag har gjort en fotbollsplan. På min fotbollsplan finns det ett fotbollsmål, spelare som är både tjejer och killar, en domare, en hejarklack som bara är killar, en matta som hejarklacken

Läs mer

Mitt drömhus. Den romerska arkitekturen påverkar oss än idag, se intervju med en arkitekt student i slutet.

Mitt drömhus. Den romerska arkitekturen påverkar oss än idag, se intervju med en arkitekt student i slutet. Teknikprojekt Sofia Distans våren 2012. Mitt drömhus Efter att ha bott i Italien nästan ett år har jag gjort mitt drömhus baserat på den gamla romerska arkitekturen. Att bygga huset har varit svårt med

Läs mer

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Balkonger, flerbostadshus Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Stadsbyggnadskontorets tolkning av krav på lämplighet, varsamhet mm Allmänt Stadsbyggnadskontorets strävan är att tillstyrka balkonger

Läs mer

Utsmyckning i samband med trapphusrenovering

Utsmyckning i samband med trapphusrenovering Utsmyckning i samband med trapphusrenovering Bakgrund: Svenska Bostäder har som ambition att renovera trapphusen på Cervins väg 17-21. Med start på Cervins väg 17, år 2012. ÅWL arkitekter AB fick i uppdrag

Läs mer

Cliff House. Längst ut på en klippa, med en milsvid. utsikt över Atlanten, ligger ett hem som. får oss att tappa andan.

Cliff House. Längst ut på en klippa, med en milsvid. utsikt över Atlanten, ligger ett hem som. får oss att tappa andan. VÅRT VÄRLDSOMSPÄNNANDE SÖKANDE EFTER INSPIRERANDE ARKITEKTUR HAR DEN HÄR GÅNGEN FÖRT OSS TILL DET VÄSTLIGASTE LANDET PÅ AFRIKAS FASTLAND, NÄRMARE BESTÄMT TILL SENEGAL. DÄR HAR VI HITTAT ETT HUS MED ETT

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Palais de la Cambre. Stilfullt i. sommardrink. svenska lanthus. chicago lockar. husbåten. 8 000 kr N 05 2014. inspirerande läsning

Palais de la Cambre. Stilfullt i. sommardrink. svenska lanthus. chicago lockar. husbåten. 8 000 kr N 05 2014. inspirerande läsning säsongens snyggaste sidobord dynor stolar kuddar bärbart ljud till bryggan 5 inspirerande läsning bryssel São Paulo london dorset melbourne shanghai Warszawa N 05 2014 59 KRONOR 80 NOK vinn digitalt hemsystem

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

SOV KÖK/VARDAGSRUM (DM) BADRUM/TVÄTT (TAK LUCKA) klassiska kringbyggda skånegården. På Cymbalallén på Skanörs Vångar bor du bekvämt i ljusa

SOV KÖK/VARDAGSRUM (DM) BADRUM/TVÄTT (TAK LUCKA) klassiska kringbyggda skånegården. På Cymbalallén på Skanörs Vångar bor du bekvämt i ljusa Skorstenar: Svart aluminiumplåt typ innspong P Hängrännor: Ofärgad aluminium innspong P Stuprör: Ofärgad aluminium (lika fasad) innspong P ASAD Träpanel grågrön NCS S0 B0 Sockel Betong --- önster mörkgrå

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts HASSELPARKEN Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts > Drömmer du om att få stans grönaste utsikt med egen park och terrass, så att du kan njuta av naturen året

Läs mer

Monier presenterar ETT STYCKE SVENSK BYGGNADSHISTORIA

Monier presenterar ETT STYCKE SVENSK BYGGNADSHISTORIA Monier presenterar ETT STYCKE SVENSK BYGGNADSHISTORIA En naturlig produkt som bara blir vackrare med åren Från bränd lera till svensk klassiker På latin betyder tegel bränd lera. Och det är precis vad

Läs mer

SELWO ESTEPONA - MALAGA FANTASTISKA LÄGENHETER REDUCERAT MED UPP TILL 52%

SELWO ESTEPONA - MALAGA FANTASTISKA LÄGENHETER REDUCERAT MED UPP TILL 52% FANTASTISKA LÄGENHETER REDUCERAT MED UPP TILL 52% Beläget inom ett privat gemensamt område med en 9-håls golfbana, ligger bara en kort bit från Estepona centrum och stranden. Dessa stora och rymliga lägenheter

Läs mer

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset På Skeppsbron i Malmö ligger Kolgahuset, stadens mest kända funkishus. Namnet Kolga kommer från den

Läs mer

S:t Ilian. Bostadsrätter med plats för alla

S:t Ilian. Bostadsrätter med plats för alla S:t Ilian Bostadsrätter med plats för alla Gott om plats, både inne och ute Ulla Kolb är arkitekt SAR/MSA med 30 års erfarenhet av bostäder, alltifrån småhus till flerfamiljshus, och arbetar vid det stora

Läs mer

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country Kusten är klar av jonas mattson Thomas och Helen i Göteborg har genom åren byggt flera hus i New England-stil. Om man inte visste bättre skulle man vid åsynen av deras lyckade byggnationer kunna svurit

Läs mer

Moderna, stiliga och lyxiga lägenheter vid stranden i Benidorm, Costa Blanca, Alicante. Ocean Drive

Moderna, stiliga och lyxiga lägenheter vid stranden i Benidorm, Costa Blanca, Alicante. Ocean Drive Moderna, stiliga och lyxiga lägenheter vid stranden i Benidorm, Costa Blanca, Alicante. Ocean Drive Vi är stolta att presentera ett helt nytt bostadsprojekt Ocean Drive, som ligger i Benidorm - Playa de

Läs mer

Las Fallas-festivalen i Valencia

Las Fallas-festivalen i Valencia Las Fallas-festivalen i Valencia Resdatum 2015 17-22 mars 2016 17-22 mars Efter varje dag framgår vilket hotell samt vilka måltider som är inkluderade i resans pris. Transfers och utflykter sker med privat

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA Stiftelsen Villa Ensi erbjuder en trygg boendeform i en av de vackraste delarna av Helsingfors. Villa Ensi vid Havsgatan i Eira är ett trivsamt och mångsidigt servicehus, med

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Huset. Från ord till bild. 2 Huset. Vilket ord passar in? 3 I vardagsrummet. Från ord till bild. 4 I vardagsrummet. Vilket ord passar in? 5 I köket. Från ord till bild. 6 I köket.

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

Majavallen. Kalmar Lindsdal. Kom som du är. Lev som du vill.

Majavallen. Kalmar Lindsdal. Kom som du är. Lev som du vill. Majavallen Kalmar Lindsdal Kom som du är. Lev som du vill. Majavallen» Kul i stadens vimmel, men ännu skönare att komma hem igen « Det lätta livet i Lindsdal I Lindsdal får du vara precis den du är. Leva

Läs mer

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC.

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 4 DRÖMMEN OM Thomas och Helen har byggt tre hus i New England-stil FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 5 NEW ENGLAND l med Willa

Läs mer

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus Måla träfasad Skydda och försköna ditt hus Jag har 96 favoriter I vår utomhusfärgkarta för träfasad har vi på Beckers noga valt ut 96 kulörer som på bästa sätt smälter in i vår nordiska natur och arkitektur.

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Presentation I Vargata by i Vårdö kommun ligger detta lantliga ställe med bostadshus, garage, verkstadsbyggnad och vedlider

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Costa del Sol 4 unika kustdelar alla med sin egen karaktär

Costa del Sol 4 unika kustdelar alla med sin egen karaktär Costa del Sol 4 unika kustdelar alla med sin egen karaktär Vi är specialiserade på bra lägen till bra priser! Välj mellan över 20.000 bostäder lägenheter villor radhus - fincor etvab fastigheter www.etvab.nu

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt.

Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt. Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt. av Marie Onäng Foto Sonja Dahlgren Allt ljus på 32 Erika provar

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Nedan finns vanligt förekommande frågor och kortfattade svar. Är du osäker på vad som gäller för just din fastighet så är du välkommen att ringa eller komma in och träffa en handläggare

Läs mer

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut.

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut. Så här kan möjligen ett utav de första hemmen ha sett ut på stenåldern- en grotta. Egentligen är det ingen specifik person som har uppfunnit huset, det har utvecklats av människor igenom tiderna allteftersom

Läs mer

VILLA SADELTAK AREA: 160m² SOVRUM: 4

VILLA SADELTAK AREA: 160m² SOVRUM: 4 ALLRUM PLA 2 Exteriör perspektiv VILLA SADELTAK AREA: 160m² RUM: 4 WC TT TV Jag kommer hem med matkassarna och ser mig omkring i området där vi bor. Här finns både nya och gamla byggnader. Vi ville att

Läs mer

Guntorp By en modern familjeidyll

Guntorp By en modern familjeidyll 29 trivsamma villor och parhus i Kode Guntorp By en modern familjeidyll Något utöver det vanliga Guntorp By en modern familjeidyll www.sverigehuset.se Ett tryggt boende i lantlig miljö med närhet till

Läs mer

Med kvadraten på rätt ställe

Med kvadraten på rätt ställe Högst upp i en ljus, modern tvårummare med balkong och utsikt mot Bällstaån i Sundbybergs Strand bor paret Ida Högberg och Michael Strix. Med kvadraten på rätt ställe 4 BOK_ModernaHem_2_2012-1.indb 4 vå

Läs mer

Sydafrikansk. med andäktig vy

Sydafrikansk. med andäktig vy Sydafrikansk sensuell elegans med andäktig vy Uppdraget innehöll nästa alla utmaningar som man bara kan råka ut för som arkitekt. Kunden hade tydliga krav på sin lista. En stor trädgård på berget utan

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn

Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn Presentation I hörnet Björkvägen-Solstrandstigen finns detta eleganta bostadshus som med sin personliga arkitektur

Läs mer

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 Österåker, Åkersberga, Säby hage, del av Hagby 1:3 mfl. Strax utanför Åkersberga centrum kommer nya bostäder att uppföras på Stora Säbys

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG. antagen i BN 2011.12.01

RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG. antagen i BN 2011.12.01 RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG antagen i BN 2011.12.01 innehållsförteckning inledning sid 3 när behöver jag bygglov? sid 3 arkitektens vision sid 4 bygga till i vallda heberg? sid 5 tomtavgränsning och

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

Färgkarta. Utomhus. Kulörer för träfasader

Färgkarta. Utomhus. Kulörer för träfasader Färgkarta Utomhus Kulörer för träfasader Hitta rätt kulör Provmåla huset innan du bestämmer dig Att välja kulör till sitt hus är inte det enklaste. Framförallt om du vill byta kulör på det. Men med hjälp

Läs mer

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Nyproduktion bostadsrätter På populära Tomteberget i Lerum kommer att uppföras ett nytt bostadsprojekt. Totalt byggs tre stadsvillor med 33 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING A11 Ateljé Y Radhus på Höjden URBAN COMPACT LIVING Radhus på Höjden Max Märkel 2012 Arkitektur Lunds Universitet A11 Ateljé Y kvarteret kråkelyckan

Läs mer

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Sjönära, Edsgatan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa med vacker

Läs mer

Top of the line hus, nära centrum

Top of the line hus, nära centrum Top of the line hus, nära centrum Vi vann markanvisningstävlingen och kan stolt erbjuda er ett top of the line hus i centrala Luleå med byggstart i oktober. Husen är ritade av Arkitekterna Krook & Tjäder

Läs mer

Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta

Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta www.fk.ax Bostadshus i Olofsnäs, Geta Amerika-inspirerat Smakfullt renoverat Rymligt och funktionellt Annorlunda Moderna tekniska lösningar

Läs mer

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det.

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Av: Stina Kallin Räcket till verandan i okantad panel. Diskuterat frma hur

Läs mer

LINDALLÉN 39. Lindallén 39, 269 34 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55.

LINDALLÉN 39. Lindallén 39, 269 34 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. LINDALLÉN 39 Beskrivning Vacker skånelänga på västers paradgata På fashionabla västra Båstad med eftertraktad adress längs områdets paradgata ligger denna mycket tilltalande vinkelvilla i charmig skånelängastil

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Exklusiv övervåning i 2 plan. Höken 26 C

Exklusiv övervåning i 2 plan. Höken 26 C Exklusiv övervåning i 2 plan Höken 26 C HÖKEN 26 C Våning med panoramautsikt utgångspris 3.500.000 kr Avgift 5.565 kr Antal rum 6 rum och kök Boarea ca. 150 kvm våningsplan 2 av 2 Byggår 2011 BRF Åre

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

UNIT. unitark.se. Anna och Marcus. MEDVERKANDE ARKITEKT: Anders Holmér. STATUS: Inflyttat 2007. ENERGIFÖRBRUKNING: 45 kwh/m 2 /år (köpt el)

UNIT. unitark.se. Anna och Marcus. MEDVERKANDE ARKITEKT: Anders Holmér. STATUS: Inflyttat 2007. ENERGIFÖRBRUKNING: 45 kwh/m 2 /år (köpt el) IDÉ? I Hjuvik, strax utanför Göteborg köpte Anna och Marcus Bohlin en fastighet med ett tillhörande äldre 1 ½-planshus. Området är ett renodlat villaområde som exploaterats hårt under de senaste 20 åren

Läs mer

Högsby Drageryd 503. Drageryd. Grunddata

Högsby Drageryd 503. Drageryd. Grunddata Högsby Drageryd 503 Drageryd Här är det charmiga 1800 talshuset med en omgivning som påminner om Bullerbyn, allt renoverat med omsorg. Huset i mycket bra skick, nyare kök, bergvärme, nytt tak. Två stycken

Läs mer

Religionens utveckling på Teneriffa

Religionens utveckling på Teneriffa Club Escandinavo Sur Religionens utveckling på Teneriffa Guanchernas religion. Generellt sett dyrkade alla guancher en enda gud som var osynlig men kunde ta gestalt i naturen. På Teneriffa hade han namnet

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

Nya lägenheter i Forshaga

Nya lägenheter i Forshaga Nya lägenheter i Forshaga Forshagabostäder presenterar förslag på nybyggnation av 26 lägenheter. Tomterna för de nya husen ligger på Geijersgatan och Storgatan i Forshaga. I denna broschyr kan du läsa

Läs mer

Hitta stilen till ditt hus. - renovering med VELFAC

Hitta stilen till ditt hus. - renovering med VELFAC Hitta stilen till ditt hus - renovering med VELFAC 2 VELFAC 400i Hitta stilen till ditt hus Fönster har en stor betydelse för hur ett hus upplevs. De ger både exteriör och interiör en speciell karaktär.

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ ~ för sunt boende ~ VÄXJÖ Biskopshagen Visionen med Biskopshagen är att skapa ett modernt bostadsområde med arkitektur som uttrycker nutida ideal. Biskopshagen skall byggas utifrån Trädgårdsstadens principer

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer