Välj av dessa skäl en Värmare från Wacker-neuson. Värmare-kompetens in i minsta detalj. Samtliga Wacker neusons värmare i korthet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välj av dessa skäl en Värmare från Wacker-neuson. Värmare-kompetens in i minsta detalj. Samtliga Wacker neusons värmare i korthet."

Transkript

1 Värmare

2 Välj av dessa skäl en Värmare från Wacker-neuson. Värmare-kompetens in i minsta detalj. 1 kompromisslös ekonomisk effektivitet! med innovationer för utmärkt värmeeffekt. Hög effekt, liten förbrukning, varje detalj genomtänkt för funktionsduglighet. Enkel drift, från första användningen. Helt klart: Här har verkliga värmespecialister tillfört sin Know-how, för att du ska kunna genomföra dina projekt snabbare för högre planeringssäkerhet oberoende av utomhustemperatur. 2 Tillförlitlig drift! med kvalitet beprövad av värmespecialisterna. 3 dina behov i fokus! med rätt val av värmare. Det breda utbudet av värmare är inte bara anpassat till dina olika tillämpningsområden, utan även föredömliga i drift och underhåll. Vi råder dig gärna att hitta lösningarna som bäst passar dina projekt och bistår dig beträffande fi nansieringen. Större säkerhet Du arbetar problemfritt, tack vare fl amkontroll, överhettningsskydd och andra säkerhetsfunktioner. enklare transport Med de underbyggda släpen, integrerade hjul, lyftöglor och gaffelrännor, för du värmaren säkert till installationsplatsen. Stora besparingsmöjligheter Spara tid, resurser och driftskostnader, genom vår högeffektiva teknologi. Stort utbud Tack vare de olika prestandaklasserna fi nner du alltid en lämplig värmare och värme-teknologi för varje projekt. Slå på. Värm upp. Slå av. Och sedan vidare till nästa arbetsplats. Inför mängden av uppdrag, som ger dig allt färre tillfällen för pauser, måste du kunna lita helt på din värmare. Därför står vi dessutom till tjänst med vår mångsidiga service från underhåll till snabb tillgänglighet av reservdelar. maskiner på avstånd under kontroll Med Global Monitoring System, kan du alltid spåra din HSH 380. Utmärkt prestanda Särskilt ekonomiska eller miljövänliga produkter känner du igen genom ECO-etiketten. Samtliga Wacker neusons värmare i korthet. HSH700 HSH650 HSH380 HP252 HI260 HI120 / HI90 / HI60 / HI35 HD70 / HD50 HDR45 74 kw Bruttoeffekt 74 kw Bruttoeffekt 38 kw Bruttoeffekt eller Gas 252 kw Bruttoeffekt Indirekt luftvärmare 260 kw Bruttoeffekt eller Gas Indirekt luftvärmare kw Bruttoeffekt Direkt Luftvärmare kw Bruttoeffekt IR värmare 45 kw Bruttoeffekt > Sida 04 > Sida 05 > Sida 12 > Sida 13 Luftvärmare 02 03

3 för ytor och rum. Hög effektivitet tack vare sluten värmevätskekrets. Kraftfulla brännare värmer upp värmevätskan, som cirkulerar i värmekretsen med hjälp av en pump. klimatrelaterade arbetsuppehåll mellan höst och vår, hör till det förflutna genom de hydroniska värmarna för rum och ytor. eftersom de flyttbara högeffektiva värmekällorna ger idealiska arbetsförhållanden vid varje utomhustemperatur. med alla fördelar för dig: högre och mera enhetligt nyttjande av din verksamhet planeringssäkerhet under hela året uppenbart lägre energikostnader och miljöpåverkan högre produktivitet hos dina anställda på grund av optimalt arbetsklimat 1 anslutning av slangar genom vilka värmevätskan flyter, t ex för att: Tina upp frysta golv Efterbehandla betong Avisa ledningar och maskiner 2 anslutning av värmeväxlare för luftuppvärmning, t ex för att: Få bort vatten från pågående byggnadsprojekt, puts och färg Uppvärmning av hallar och tält Torka rum och källare efter översvämningar Upp till 70 driftstimmar för dig vid användning. Gör inga kompromisser vad gäller tillförlitlighet och termisk verkningsgrad! VikT Under 3 t fullborda dina projekt enligt avtal oavsett vädret. TiLLGänG- LiG i 4 VerSioner- Torr, ren värme i stora arbetsområden ger på kortast tänkbara tid idealiska arbetsförhållanden Värmeväxlaren är utrymmes besparande placerad i maskinstrukturen HSH700 ditt kraftpaket för de stora projekten. Stor dieseltank 700 meter slanglängd För upptining av ytor upp till ca. 400 m². integrerad generator för alla elektriska komponenter HSH650 med kraftfullhet och rörlighet för dig vid användningen Stor dieseltank för upp till 55 arbetstimmar 650 meter slanglängd För upptining av ytor upp till ca. 380 m² integrerad generator för alla elektriska komponenter HSH380 den kompakta kraftkällan i ditt team. Drivs valfritt med diesel eller gas 380 meter slanglängd För upptining av ytor upp till ca. 350 m² * Alternativ med eller utan generator Tillgänglig även utan släp * Nödvändiga tillbehör HP252 Tillhandahåller värme överallt där det behövs. För anslutning av upp till 16 värmeväxlare för försörjning av stora arbetsområden med torr, ren luft Värmeväxlaren kan placeras upp till 60 meter från värmaren på en höjd på upp till 30 meter * 252 kw bruttovärmeeffekt Central värmeenhet sparar upp till 50 % bränsle i jämförelse med ej centrala värmare * Nödvändiga tillbehör digital kontrollpanel 04 med enkel feldiagnos. 05

4 1 Värm upp frusen mark på kort tid. 2 Tillgodose optimalt arbetsklimat i stora utrymmen. Tillämpningsexempel du sparar * : 8,5 dagar avfrostningstid + 1 dag byggtid + ca l diesel * Beräkningsexempel för 400 m 2 sandmark och 50 cm frostdjup i förhållande till klassisk inbyggnadsteknik med fyra luftvärmare du sparar * : upp till 58 % värmekostnader * Beräkningsexempel i förhållande till fördelad användning av fyra klassiska luftvärmare Ytterligare information beträffande användningen under: Vinterns intåg vid byggnadsarbete. Den frusna marken gör markarbete omöjligt på stora tomter. Då du inte kan räkna med högre temperaturer inom överskådlig framtid riskeras det avtalsenliga fullbordandet av projektet. Du bestämmer dig för att använda en ytvärmare och väljer därmed det mest effektiva sättet att bibehålla tidsplanen för ditt projekt, utan att blåsa budgeten. Av denna anledning lägger du ut värmeslangen, serpentinformigt över den frusna ytan, breder ut ångspärren och isoleringsmattan ovanpå och slår på ytvärmaren. Redan efter en till två dagar har marken (beroende på frostdjupet) tinat upp och du kan fortsätta ditt arbete. Julhandel på ett stort postorderföretag: För att undvika belastningstoppar, hyrs kortvarigt en ytterligare lagerbyggnad. På grund av vinter- temperaturerna, underskrids de lagstadgade minimumtemperaturerna för arbetsutrymmen betydligt de anställda kan inte arbeta här. Med HP 252 förvandlar du kalla lagerbyggnader på kort tid till en idealisk arbetsplats. Fördela de fl exibla värmeväxlarna enhetligt i lager-och arbetsutrymmena och lägg ut slangarna rent och utrymmesbesparande längs väggarna. Värmecentralen förblir utanför byggnaden och kräver därför inget extra utrym me i hallen. Det innovativa värmesystemet producerar nu ren, varm luft och skapar en miljö, där de anställda kan arbeta under optimala villkor

5 3 efterbehandling av betong och snabbare bygge. 4 Stöd för utvecklingen av vindkraftverk. Tillämpningsexempel you save * : + 1 dag byggtid + ca l diesel * Beräkningsexempel för m 2 (nödvändiga tillbehör) betongytor och 0 till 5 C genomsnittstemperatur i förhållande till klassisk inbyggnadsteknik du sparar * : upp till 70 % värmekostnader * Beräkningsexempel i förhållande till fördelad användning av fyra klassiska luftvärmare Brobygge under den kalla årstiden: Temperaturer omkring 0 C medför svårare förhållanden, för att för-och efterbehandla betong. Logiskt: Om betongens temperatur faller under 5 till 10 C, startar härdningsprocessen mycket långsamt eller inte alls. Nu behöver du en processaccelerator som håller betongen vid en konstant temperatur. Med HSH 700 skapar du den idealiska miljön, för att betongen ska kunna genomgå dess kemiska process. 1 Efter att armeringen, med hjälp av ytvärmaren har förts till korrekt temperatur, kan betongen användas utan problem. 2 Därefter blir härdningen av betongen en barnlek: Bred bara ut ångspärren på betongytan, lägg ut värmeslangen serpentinformigt ovanpå och täck med isoleringsmattan. På så sätt håller du ytan uppvärmd och erhåller redan efter några dagar ett upp till 75 % härdat betonggolv. Upprättandet av en vindkraftpark tar, på grund av ett fl ertal förseningar, mycket längre tid en planerat.nu gäller det att göra det bästa av situationen, för att hålla tidsplanen och färdigställa vindkraftparken i tid. Ytterligare information beträffande användningen under: Satsa på prestandastyrkan i vårt värmesystem: Med HSH 700 förbereder du betonggrunden för vindkraftverket på bästa sätt för dess fortsatta bearbetning. Lägg ut ångspärren, värmeslangarna och isoleringsmattan på den färska betongytan, för att redan efter några dagar erhålla en stabil grund för vindkraftverket. För detta ändamål är HP 252 idealisk för att torka det nymålade tornet på nolltid. Klart! Redan efter kort tid, kan vindkraftverket byggas upp fullständigt

6 Värt att veta om upptining. ditt tillbehör för. Så mycket vatten är bundet i 1 m 3 mark: GrUS kg Sand kg Lera kg SLam kg Vill du använda ytvärmaren för uppvärmning av dina byggnader som rumsvärmare? eller använda din rumsvärmare för att värma upp den frusna marken till arbetstemperatur inga problem: med rätt tillbehör kan båda typerna av värmare användas både som rums- och ytvärmare. Vatten mark Värmeväxlare Pumpenhet Slangtrumma energibehov 10 kw för is smältning 25 kw för is smältning 31 kw för is smältning 73 kw för is smältning Upptiningstid av mark i dagar * UppTininGSTider * frostdjup 30 cm 60 cm 90 cm 120 cm 150 cm SLanGaVSTÅnd enhet 45 cm 30 cm 45 cm 30 cm 45 cm 30 cm 45 cm 30 cm 45 cm 30 cm Sand dagar 1 0,75 2 1,5 3 2,25 4,5 3,25 6 4,5 Grus dagar 1 0,75 2, ,5 8 6 Lera dagar 1,75 1,25 3,5 2,5 5, ,5 Slam dagar 2 1,5 4,5 3,5 7 5,5 10,5 7, * Beroende av vatteninnehåll och isolering av marken.. Upptiningsmetoder i jämförelse av effektivitet. Wacker neuson ytvärmare HSH 700: 94 % TermiSk VerkninGSGrad Isoleringsmattor och ångspärrar. Uppvärmt hölje 15 % TermiSk VerkninGSGrad Diesel Isoleringsmatta Detaljer för våra tillbehör fi nner du under: Värmare Het Varm Tjäle Jord Upptiningstid: 1,5 dagar Isolering med Wacker neuson isoleringsmattor Tid för installation och nedmontering: 7 timmar förbrukning: 234 liter Varm Tjäle Jord Upptiningstid: 10 dagar Isolering med hjälp av ett hölje Tid för installation och nedmontering: 10 timmar förbrukning: Liter (4 oljevärmare med 70 kw värmeeffekt) Slangtrumma Öka verkningsområdet eller spara ännu mer tid genom noggrant arrangerade slangar. pumpenhet Nödvändig vid användning av en extra slang trumma: Erhåll utmärkta resultat, genom att ansluta varje slangelement till en pump. isoleringsmatta Extremt hög isoleringsverkan för maximal effektivitet: De fl erskiktiga mattorna refl ekterar värmen och fördelar den också jämnt över hela ytan. Värmeväxlare Omvandlar din ytvärmare till rumsvärmare, med några enkla handgrepp. Varm och torr luft leds precis till området på byggplatsen, där den behövs. Den hydroniska värmeväxlaren är tillgänglig i tre storlekar: HX 15 (12,9 kw), HX 30 (25 kw), HX 60 (43,5 kw)

7 Luftvärmare för alla typer av utrymmen. Hi 120: övertygar genom hög prestanda samtidigt med hög säkerhet. Hi 260: med tydlig digital kontrollpanel. Varje projekt är individuell. Värmekomptens innebär således att ha den perfekta uppvärmningslösningen för varje behov. Vi kan garantera dig att vi, med vårt breda utbud av direkta, indirekta och ir värmare, kan garantera korrekt arbetsklimat i varje miljö. med alla fördelar för dig: fl exibla värmare snabbt på rätt plats inga avbrott i dina projekt på grund av kyla snabbare torkningsprocess lägre energikostnader högre produktivitet hos dina anställda på grund av optimalt arbetsklimat direkt luftvärmare genomtänkt konstruktion med övertygande prestanda och enkel användning. GaS-eLLer dieseldrift möjlig ir-värmare maximal värmeeffektivitet i alla lägen. indirekt luftvärmare värme- och förbränningsrester. HDR45 målinriktad och torr uppvärmning utan luftflöde. målinriktad ir-strålnings uppvärmning, utan att värma upp luften i omgivningen Bäst i klassen med 45 kw 15 timmars drifttid med en Diesel-Tank påfyllning aktivt kylsystem håller höljet tydligt svalare än jämförbara modeller alternativ Termostat fjärrkontroll för en optimal, konstant temperatur på byggplatsen HD70 / HD50 enkel användning, kraftfull prestanda. Ge snabbt väl ventilerade rum med varmluft Större säkerhet tack vare överhettningsskydd och flamkontroll Lång livstid tack vare högklassiga komponenter brännkammare i ädelstål HI120 / HI90 / HI60 / HI35 Solida värmekällor i fyra prestandaklasser. Sund värme utan förbränningsrester eller fuktighet 4 prestandaklasser från kw Stor Dieseltank för upp till 24 arbetstimmar Heavy-duty-version med starka stålramar, centralupphängning och gaffelrännor, användningsbar upp till 40 C Stora luftfyllda hjul för problemfri förfl yttning på byggplatsen HI260 din säkra varmluftsleverantör. Sund värme utan förbränningsrester eller fuktighet Genomtänkt koncept med sluten luftcirkulation, ringa förbrukning och jämna temperaturer Med de tillvalsmöjliga plug-and-play-brännarna är det enkelt att skifta mellan Diesel, naturgas eller propangas Värmeeffekt upp till 260 kw m³ lufteffekt 12 13

8 1 eliminera vattenskador i bostäder på ett effektivt sätt. 2 rätt temperatur vid evenemang. indirekt luftvärmare användningsexempel intelligent kombination av värmare för högre prestanda: Indirekt luftvärmare för rumstorkning i kombination med IR-värmare för djup torkning i utomhus miljö. Slå på automatisk drift och spara: Effektiv behovsstyrd varmluftsförsörjning i stora tält. Ytterligare information beträffande användningen under: Vattenskador i en bostad efter allvarliga översvämningar: Efter att vattnet har pumpats bort kvarstår fukt i väggar och golv. För att förhindra mögel och ytterligare skador på byggnadskonstruktionen måste byggnaden torkas så snabbt som möjligt. Med användning av den indirekta värmaren och IR-värmaren får du full fart på torkningsprocessen: Placera HI 120 på bottenvåningen på husväggens utsida och led värmen med två slangar genom dörrar och fönster direkt in i huset. Genom värmarens till-och frånlufts mekanism, cirkulerar luften genom fl era våningar och tillgodoser snabbt torra förhållanden. HDR 45 placerar du på husets terrass och påskyndar på så sätt torkningsprocessen av ytterväggarna. Årsjubileum i ett medelstort industriföretag i mars: I ett stort festtält ska 50-årsdagen av företagets grundande fi ras. För gästernas välbefi nnande och för att evenemanget ska ha full succé, måste en konstant tält temperatur garanteras. Med användning av HI 90 skapar du de bästa förutsättningarna för en överdådig fest och lyckliga gäster: Med en tält storlek på m³, placera två HI 90 utanför tältet och lägg varmluftsslangarna diskret och osynligt längs tält taket. Genom den säkra automatiska driften tar värmaren hand om resten och fördelar värmen genom små luftutsläpp på slangarna tack vare den stora bränsletanken på HI 90, upp till 20 timmar

9 3 arbeta med torr, varm luft vid gruvarbete. 4 Säker värme vid olje-och gasutvinning. Luftvärmare användningsexempel korrekt prestanda för varje användning: Beroende på användningsområdet är våra indirekta luftvärmare tillgängliga i fyra olika prestandaklasser för att perfekt förena optimal utomhustemperatur och besparing. intelligent kombination olika värmelösningar: Avfrosta ledningar, tina upp marken, värma upp utrymmen vårt breda utbud, erbjuder dig den lämpliga värmaren för alla behov. Ytterligare information beträffande användningen under: Utvinning av mineraltillgångar ur jorden i kalla områden, ställer höga krav på maskiner och material. Extremt låga temperaturer hindrar tillämpningen av normal teknik. Bearbetnings-och underhållshallar måste hållas varma och lageranläggningar för teknik och driftsvätskor måste åtminstone vara frostfria. I tunnlar i permafrostmark, påverkar arbetsklimatet människan och teknik. Med de indirekta luftvärmarna skapar du idealiska villkor i de olika användningsområdena inom gruvarbete. Du håller riskfritt tunga maskiner vid driftstemperatur och minskar på så sätt slitaget. Den avlägsnar tillförlitligt kyla och fukt från lager och hallar. Samt även i djupa tunnlar tillåter den cirkulation av syrarik varmluft och skapar på så sätt det perfekta klimatet för gruvdriften. Undersökning och utvinning av olje-och gasreserver under de kalla vintermånaderna är möjligt endast med lämplig värmeteknik. Kraven på hela den tekniska utrustningen är därvid extremt höga från låga temperaturer till starka vindar och snöfall. Därtill kommer stränga säkerhetsföreskrifter. Med olika värmesystem skapar du idealiska förhållanden i alla arbetsmiljöer. Med hydroniska värmare, håller du t ex ledningarna isfria, då du placerar värmeslangarna runt rören. På detta sätt skyddar du även pumparna, skyddsventilen och området omkring borrhålet från nedisning. Med indirekta värmare skapar du utan risk ett angenämt arbetsklimat. Värmen skyddar dessutom de rörliga delarna som arbetshydrauliken från över- driven förslitning, eftersom den optimala smörjförmågan av olja och fett bibehålls

10 Tekniska data Tekniska data Luftvärmare HSH700 HSH650 HSH380 HSH380 HI260 HI260 HI120 HI120HD med gas drift med Diesel drift utan tank med tank Specifikation ENHET L x B x H mm x x x x x x x x Vikt med bränsle kg Upptiningseffekt m Effekt vid betong efterbearbetning (standard) Effekt vid betong efterbearbetning (med tillbehör) m till 230 till 230 m Elkrav 2 x 12A x 230 V1~ 2 x 12A x 230 V1~ 1 x 16A x 230 V1~ 1 x 16A x 230 V1~ Tankvolym (bränsle) l l Bränsleförbrukning med full belastning (med generator) l/h 8,3 8,3 5,8 4,7 Indirekt luftvärmare Specifikation ENHET L x B x H mm x x x x x 731 x x 864 x Vikt med bränsle kg Värmeeffekt kw Verkningsgrad % 87,0 87,0 90,0 90,0 Rumsvärmevolym m Torkningsvolym m Tankvolym (bränsle) l l / Bränsleförbrukning l 21,6 21,6 9,7 9,7 Lägsta miljötemperatur C Längd värmeslang m Integrerad generator Släp Specifikation ENHET Standard Tillval * 300 totalt = 4 x 15 m + 8 x 30 m HP252 L x B x H mm x x Vikt (utan bränsle utan släpvagn) kg Längd värmeslang m 300* Integreringsbar värmeväxlare i HP St. 16 x HX15 o. 8 x HX30 o. 4 x HX60 Bruttoeffekt kw 252 Bränsleförbrukning vid full belastning Släp l/h 23 Indirekt luftvärmare Direkt Luftvärmare HI90 HI90HD HI60 HI60HD HI35 Specifikation ENHET L x B x H mm x 700 x x 700 x x 711 x x 711 x x 610 x 864 Vikt med bränsle kg Värmeeffekt kw Verkningsgrad % 88,5 88,5 89,5 89,5 87,3 Rumsvärmevolym m Torkningsvolym m Tankvolym (bränsle) l Bränsleförbrukning l 7,1 7,1 4,6 4,6 2,7 Lägsta miljötemperatur C HD50 HD70 HDR45 Specifikation ENHET L x B x H mm x 440 x x 555 x x 711 x Vikt med bränsle kg Värmeeffekt kw Verkningsgrad % N/A N/A N/A Rumsvärmevolym m Torkningsvolym m 3 N/A N/A N/A Tankvolym (bränsle) l l Bränsleförbrukning l 3,8 5,4 3,7 IR värmare Lägsta miljötemperatur C HD: Heavy Duty = robust produktdesign 18 19

11 allt för ditt projekt. Wacker-Neuson erbjuder dig det kompletta lösningsutbudet av högeffektiva kvalitetsprodukter, kombinerade med service, som håller din rygg fri i alla situationer. Betongteknik Markkomprimering Demoleringsteknik Försörjningsteknik Grävning Materialtransport Finansiering Service och reservdelar Hyra WN /2014 SE

Värmare för stora ytor. Perfekt klimat på hela arbetsplatsen. Värmare för stora ytor från Wacker Neuson.

Värmare för stora ytor. Perfekt klimat på hela arbetsplatsen. Värmare för stora ytor från Wacker Neuson. Värmare för stora ytor Perfekt klimat på hela arbetsplatsen. Värmare för stora ytor från Wacker Neuson. rojekt: Flygplatsbygge i S:t Petersburg, Ryssland Stora rum och hallar behöver mer än en värmare.

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG komplett omfort för bostäder ochkommersiellt bruk DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG Värme, varmvatten och kyla Hållbara energilösningar för användning i hem och för kommersiellt bruk 2 3 Du och din kund har

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis energikälla

Läs mer

Värmepumpar med den senaste tekniken

Värmepumpar med den senaste tekniken Version 14.01 Värmepumpar med den senaste tekniken Överskådlig pekskärm Dubbla scrollkompressorer för bästa årsbesparing EC-cirkulationspumpar för lägsta driftkostnad Lågtrycksgas för längsta livslängd

Läs mer

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, juni 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

Konsten att ta vara på naturens värmeförråd.

Konsten att ta vara på naturens värmeförråd. Konsten att ta vara på naturens värmeförråd. Värme utan kompromisser Hela jordklotet är en stor solfångare. Konsten är att ta vara på den värme som lagras i berg, mark, sjöar, grundvatten eller att fånga

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Villapannor. Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1

NIBE Villapannor. Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1 NIBE Villapannor Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1 2 NIBE VILLAPANNOR + NIBE villapannor en naturlig fortsättning på en lång tradition Under årtusenden har människor värmt sig vid

Läs mer

VATTEN OCH VÄRME I GRÖN MILJÖ.

VATTEN OCH VÄRME I GRÖN MILJÖ. VATTEN OCH VÄRME I GRÖN MILJÖ. UTFÄRDA 03 2007» VÄRMEPUMPAR» DATA, FAKTA, TILLBEHÖR INNEHÅLL Kvalitet kommer inte till av en slump 03 Vi har energin för att förändra 04 Hur man värmer vatten med kyla 08

Läs mer

NIBE Fastighetsvärmepumpar HITTAR VÄRME ÖVERALLT

NIBE Fastighetsvärmepumpar HITTAR VÄRME ÖVERALLT NIBE Fastighetsvärmepumpar HITTAR VÄRME ÖVERALLT NIBE FASTIGHETSVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan? Huset

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel Sektion/sida 1 INTRODUKTION 1.1 HW-maskinerna... 1.1 1.2 Identifiering av maskinen... 1.1 1.3 Säkerhetsaspekt... 1.2 1.4 CE-märkning... 1.2 8 ÖVERVAKNING UNDER DRIFT 8.1 Lokal

Läs mer

Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. www.m-therm.com

Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. www.m-therm.com Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. Member of: Uppvärmning i väggen: Använd M-Therms 24 volt uppvärmning och få en hälsosam miljö som är ekonomisk, pålitlig, lätt att använda, flexibel och bekväm.

Läs mer

Allt varmvatten du behöver. NIBE varmvattenberedare 1

Allt varmvatten du behöver. NIBE varmvattenberedare 1 NIBE Varmvattenberedare Allt varmvatten du behöver NIBE varmvattenberedare 1 2 NIBE varmvattenberedare + NIBE Varmvattenberedare Vrid bara på kranen Att kunna vrida på kranen i badrummet och få en varm

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Värmepumpar & Luftkonditionering

Värmepumpar & Luftkonditionering Värmepumpar & Luftkonditionering En värmepump är ett av det mest rena och effektiva uppvärmningssystem du kan välja idag. Värmepumpen utvinner energin från utomhusluften som är en förnyelsebar energikälla

Läs mer

GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN

GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN En utförlig guide om att använda värmekamera för inspektion av byggnader, solpaneler och vindkraftverk. Innehåll 1. Värmekameran och hur den fungerar

Läs mer

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer