Välj av dessa skäl en Värmare från Wacker-neuson. Värmare-kompetens in i minsta detalj. Samtliga Wacker neusons värmare i korthet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välj av dessa skäl en Värmare från Wacker-neuson. Värmare-kompetens in i minsta detalj. Samtliga Wacker neusons värmare i korthet."

Transkript

1 Värmare

2 Välj av dessa skäl en Värmare från Wacker-neuson. Värmare-kompetens in i minsta detalj. 1 kompromisslös ekonomisk effektivitet! med innovationer för utmärkt värmeeffekt. Hög effekt, liten förbrukning, varje detalj genomtänkt för funktionsduglighet. Enkel drift, från första användningen. Helt klart: Här har verkliga värmespecialister tillfört sin Know-how, för att du ska kunna genomföra dina projekt snabbare för högre planeringssäkerhet oberoende av utomhustemperatur. 2 Tillförlitlig drift! med kvalitet beprövad av värmespecialisterna. 3 dina behov i fokus! med rätt val av värmare. Det breda utbudet av värmare är inte bara anpassat till dina olika tillämpningsområden, utan även föredömliga i drift och underhåll. Vi råder dig gärna att hitta lösningarna som bäst passar dina projekt och bistår dig beträffande fi nansieringen. Större säkerhet Du arbetar problemfritt, tack vare fl amkontroll, överhettningsskydd och andra säkerhetsfunktioner. enklare transport Med de underbyggda släpen, integrerade hjul, lyftöglor och gaffelrännor, för du värmaren säkert till installationsplatsen. Stora besparingsmöjligheter Spara tid, resurser och driftskostnader, genom vår högeffektiva teknologi. Stort utbud Tack vare de olika prestandaklasserna fi nner du alltid en lämplig värmare och värme-teknologi för varje projekt. Slå på. Värm upp. Slå av. Och sedan vidare till nästa arbetsplats. Inför mängden av uppdrag, som ger dig allt färre tillfällen för pauser, måste du kunna lita helt på din värmare. Därför står vi dessutom till tjänst med vår mångsidiga service från underhåll till snabb tillgänglighet av reservdelar. maskiner på avstånd under kontroll Med Global Monitoring System, kan du alltid spåra din HSH 380. Utmärkt prestanda Särskilt ekonomiska eller miljövänliga produkter känner du igen genom ECO-etiketten. Samtliga Wacker neusons värmare i korthet. HSH700 HSH650 HSH380 HP252 HI260 HI120 / HI90 / HI60 / HI35 HD70 / HD50 HDR45 74 kw Bruttoeffekt 74 kw Bruttoeffekt 38 kw Bruttoeffekt eller Gas 252 kw Bruttoeffekt Indirekt luftvärmare 260 kw Bruttoeffekt eller Gas Indirekt luftvärmare kw Bruttoeffekt Direkt Luftvärmare kw Bruttoeffekt IR värmare 45 kw Bruttoeffekt > Sida 04 > Sida 05 > Sida 12 > Sida 13 Luftvärmare 02 03

3 för ytor och rum. Hög effektivitet tack vare sluten värmevätskekrets. Kraftfulla brännare värmer upp värmevätskan, som cirkulerar i värmekretsen med hjälp av en pump. klimatrelaterade arbetsuppehåll mellan höst och vår, hör till det förflutna genom de hydroniska värmarna för rum och ytor. eftersom de flyttbara högeffektiva värmekällorna ger idealiska arbetsförhållanden vid varje utomhustemperatur. med alla fördelar för dig: högre och mera enhetligt nyttjande av din verksamhet planeringssäkerhet under hela året uppenbart lägre energikostnader och miljöpåverkan högre produktivitet hos dina anställda på grund av optimalt arbetsklimat 1 anslutning av slangar genom vilka värmevätskan flyter, t ex för att: Tina upp frysta golv Efterbehandla betong Avisa ledningar och maskiner 2 anslutning av värmeväxlare för luftuppvärmning, t ex för att: Få bort vatten från pågående byggnadsprojekt, puts och färg Uppvärmning av hallar och tält Torka rum och källare efter översvämningar Upp till 70 driftstimmar för dig vid användning. Gör inga kompromisser vad gäller tillförlitlighet och termisk verkningsgrad! VikT Under 3 t fullborda dina projekt enligt avtal oavsett vädret. TiLLGänG- LiG i 4 VerSioner- Torr, ren värme i stora arbetsområden ger på kortast tänkbara tid idealiska arbetsförhållanden Värmeväxlaren är utrymmes besparande placerad i maskinstrukturen HSH700 ditt kraftpaket för de stora projekten. Stor dieseltank 700 meter slanglängd För upptining av ytor upp till ca. 400 m². integrerad generator för alla elektriska komponenter HSH650 med kraftfullhet och rörlighet för dig vid användningen Stor dieseltank för upp till 55 arbetstimmar 650 meter slanglängd För upptining av ytor upp till ca. 380 m² integrerad generator för alla elektriska komponenter HSH380 den kompakta kraftkällan i ditt team. Drivs valfritt med diesel eller gas 380 meter slanglängd För upptining av ytor upp till ca. 350 m² * Alternativ med eller utan generator Tillgänglig även utan släp * Nödvändiga tillbehör HP252 Tillhandahåller värme överallt där det behövs. För anslutning av upp till 16 värmeväxlare för försörjning av stora arbetsområden med torr, ren luft Värmeväxlaren kan placeras upp till 60 meter från värmaren på en höjd på upp till 30 meter * 252 kw bruttovärmeeffekt Central värmeenhet sparar upp till 50 % bränsle i jämförelse med ej centrala värmare * Nödvändiga tillbehör digital kontrollpanel 04 med enkel feldiagnos. 05

4 1 Värm upp frusen mark på kort tid. 2 Tillgodose optimalt arbetsklimat i stora utrymmen. Tillämpningsexempel du sparar * : 8,5 dagar avfrostningstid + 1 dag byggtid + ca l diesel * Beräkningsexempel för 400 m 2 sandmark och 50 cm frostdjup i förhållande till klassisk inbyggnadsteknik med fyra luftvärmare du sparar * : upp till 58 % värmekostnader * Beräkningsexempel i förhållande till fördelad användning av fyra klassiska luftvärmare Ytterligare information beträffande användningen under: Vinterns intåg vid byggnadsarbete. Den frusna marken gör markarbete omöjligt på stora tomter. Då du inte kan räkna med högre temperaturer inom överskådlig framtid riskeras det avtalsenliga fullbordandet av projektet. Du bestämmer dig för att använda en ytvärmare och väljer därmed det mest effektiva sättet att bibehålla tidsplanen för ditt projekt, utan att blåsa budgeten. Av denna anledning lägger du ut värmeslangen, serpentinformigt över den frusna ytan, breder ut ångspärren och isoleringsmattan ovanpå och slår på ytvärmaren. Redan efter en till två dagar har marken (beroende på frostdjupet) tinat upp och du kan fortsätta ditt arbete. Julhandel på ett stort postorderföretag: För att undvika belastningstoppar, hyrs kortvarigt en ytterligare lagerbyggnad. På grund av vinter- temperaturerna, underskrids de lagstadgade minimumtemperaturerna för arbetsutrymmen betydligt de anställda kan inte arbeta här. Med HP 252 förvandlar du kalla lagerbyggnader på kort tid till en idealisk arbetsplats. Fördela de fl exibla värmeväxlarna enhetligt i lager-och arbetsutrymmena och lägg ut slangarna rent och utrymmesbesparande längs väggarna. Värmecentralen förblir utanför byggnaden och kräver därför inget extra utrym me i hallen. Det innovativa värmesystemet producerar nu ren, varm luft och skapar en miljö, där de anställda kan arbeta under optimala villkor

5 3 efterbehandling av betong och snabbare bygge. 4 Stöd för utvecklingen av vindkraftverk. Tillämpningsexempel you save * : + 1 dag byggtid + ca l diesel * Beräkningsexempel för m 2 (nödvändiga tillbehör) betongytor och 0 till 5 C genomsnittstemperatur i förhållande till klassisk inbyggnadsteknik du sparar * : upp till 70 % värmekostnader * Beräkningsexempel i förhållande till fördelad användning av fyra klassiska luftvärmare Brobygge under den kalla årstiden: Temperaturer omkring 0 C medför svårare förhållanden, för att för-och efterbehandla betong. Logiskt: Om betongens temperatur faller under 5 till 10 C, startar härdningsprocessen mycket långsamt eller inte alls. Nu behöver du en processaccelerator som håller betongen vid en konstant temperatur. Med HSH 700 skapar du den idealiska miljön, för att betongen ska kunna genomgå dess kemiska process. 1 Efter att armeringen, med hjälp av ytvärmaren har förts till korrekt temperatur, kan betongen användas utan problem. 2 Därefter blir härdningen av betongen en barnlek: Bred bara ut ångspärren på betongytan, lägg ut värmeslangen serpentinformigt ovanpå och täck med isoleringsmattan. På så sätt håller du ytan uppvärmd och erhåller redan efter några dagar ett upp till 75 % härdat betonggolv. Upprättandet av en vindkraftpark tar, på grund av ett fl ertal förseningar, mycket längre tid en planerat.nu gäller det att göra det bästa av situationen, för att hålla tidsplanen och färdigställa vindkraftparken i tid. Ytterligare information beträffande användningen under: Satsa på prestandastyrkan i vårt värmesystem: Med HSH 700 förbereder du betonggrunden för vindkraftverket på bästa sätt för dess fortsatta bearbetning. Lägg ut ångspärren, värmeslangarna och isoleringsmattan på den färska betongytan, för att redan efter några dagar erhålla en stabil grund för vindkraftverket. För detta ändamål är HP 252 idealisk för att torka det nymålade tornet på nolltid. Klart! Redan efter kort tid, kan vindkraftverket byggas upp fullständigt

6 Värt att veta om upptining. ditt tillbehör för. Så mycket vatten är bundet i 1 m 3 mark: GrUS kg Sand kg Lera kg SLam kg Vill du använda ytvärmaren för uppvärmning av dina byggnader som rumsvärmare? eller använda din rumsvärmare för att värma upp den frusna marken till arbetstemperatur inga problem: med rätt tillbehör kan båda typerna av värmare användas både som rums- och ytvärmare. Vatten mark Värmeväxlare Pumpenhet Slangtrumma energibehov 10 kw för is smältning 25 kw för is smältning 31 kw för is smältning 73 kw för is smältning Upptiningstid av mark i dagar * UppTininGSTider * frostdjup 30 cm 60 cm 90 cm 120 cm 150 cm SLanGaVSTÅnd enhet 45 cm 30 cm 45 cm 30 cm 45 cm 30 cm 45 cm 30 cm 45 cm 30 cm Sand dagar 1 0,75 2 1,5 3 2,25 4,5 3,25 6 4,5 Grus dagar 1 0,75 2, ,5 8 6 Lera dagar 1,75 1,25 3,5 2,5 5, ,5 Slam dagar 2 1,5 4,5 3,5 7 5,5 10,5 7, * Beroende av vatteninnehåll och isolering av marken.. Upptiningsmetoder i jämförelse av effektivitet. Wacker neuson ytvärmare HSH 700: 94 % TermiSk VerkninGSGrad Isoleringsmattor och ångspärrar. Uppvärmt hölje 15 % TermiSk VerkninGSGrad Diesel Isoleringsmatta Detaljer för våra tillbehör fi nner du under: Värmare Het Varm Tjäle Jord Upptiningstid: 1,5 dagar Isolering med Wacker neuson isoleringsmattor Tid för installation och nedmontering: 7 timmar förbrukning: 234 liter Varm Tjäle Jord Upptiningstid: 10 dagar Isolering med hjälp av ett hölje Tid för installation och nedmontering: 10 timmar förbrukning: Liter (4 oljevärmare med 70 kw värmeeffekt) Slangtrumma Öka verkningsområdet eller spara ännu mer tid genom noggrant arrangerade slangar. pumpenhet Nödvändig vid användning av en extra slang trumma: Erhåll utmärkta resultat, genom att ansluta varje slangelement till en pump. isoleringsmatta Extremt hög isoleringsverkan för maximal effektivitet: De fl erskiktiga mattorna refl ekterar värmen och fördelar den också jämnt över hela ytan. Värmeväxlare Omvandlar din ytvärmare till rumsvärmare, med några enkla handgrepp. Varm och torr luft leds precis till området på byggplatsen, där den behövs. Den hydroniska värmeväxlaren är tillgänglig i tre storlekar: HX 15 (12,9 kw), HX 30 (25 kw), HX 60 (43,5 kw)

7 Luftvärmare för alla typer av utrymmen. Hi 120: övertygar genom hög prestanda samtidigt med hög säkerhet. Hi 260: med tydlig digital kontrollpanel. Varje projekt är individuell. Värmekomptens innebär således att ha den perfekta uppvärmningslösningen för varje behov. Vi kan garantera dig att vi, med vårt breda utbud av direkta, indirekta och ir värmare, kan garantera korrekt arbetsklimat i varje miljö. med alla fördelar för dig: fl exibla värmare snabbt på rätt plats inga avbrott i dina projekt på grund av kyla snabbare torkningsprocess lägre energikostnader högre produktivitet hos dina anställda på grund av optimalt arbetsklimat direkt luftvärmare genomtänkt konstruktion med övertygande prestanda och enkel användning. GaS-eLLer dieseldrift möjlig ir-värmare maximal värmeeffektivitet i alla lägen. indirekt luftvärmare värme- och förbränningsrester. HDR45 målinriktad och torr uppvärmning utan luftflöde. målinriktad ir-strålnings uppvärmning, utan att värma upp luften i omgivningen Bäst i klassen med 45 kw 15 timmars drifttid med en Diesel-Tank påfyllning aktivt kylsystem håller höljet tydligt svalare än jämförbara modeller alternativ Termostat fjärrkontroll för en optimal, konstant temperatur på byggplatsen HD70 / HD50 enkel användning, kraftfull prestanda. Ge snabbt väl ventilerade rum med varmluft Större säkerhet tack vare överhettningsskydd och flamkontroll Lång livstid tack vare högklassiga komponenter brännkammare i ädelstål HI120 / HI90 / HI60 / HI35 Solida värmekällor i fyra prestandaklasser. Sund värme utan förbränningsrester eller fuktighet 4 prestandaklasser från kw Stor Dieseltank för upp till 24 arbetstimmar Heavy-duty-version med starka stålramar, centralupphängning och gaffelrännor, användningsbar upp till 40 C Stora luftfyllda hjul för problemfri förfl yttning på byggplatsen HI260 din säkra varmluftsleverantör. Sund värme utan förbränningsrester eller fuktighet Genomtänkt koncept med sluten luftcirkulation, ringa förbrukning och jämna temperaturer Med de tillvalsmöjliga plug-and-play-brännarna är det enkelt att skifta mellan Diesel, naturgas eller propangas Värmeeffekt upp till 260 kw m³ lufteffekt 12 13

8 1 eliminera vattenskador i bostäder på ett effektivt sätt. 2 rätt temperatur vid evenemang. indirekt luftvärmare användningsexempel intelligent kombination av värmare för högre prestanda: Indirekt luftvärmare för rumstorkning i kombination med IR-värmare för djup torkning i utomhus miljö. Slå på automatisk drift och spara: Effektiv behovsstyrd varmluftsförsörjning i stora tält. Ytterligare information beträffande användningen under: Vattenskador i en bostad efter allvarliga översvämningar: Efter att vattnet har pumpats bort kvarstår fukt i väggar och golv. För att förhindra mögel och ytterligare skador på byggnadskonstruktionen måste byggnaden torkas så snabbt som möjligt. Med användning av den indirekta värmaren och IR-värmaren får du full fart på torkningsprocessen: Placera HI 120 på bottenvåningen på husväggens utsida och led värmen med två slangar genom dörrar och fönster direkt in i huset. Genom värmarens till-och frånlufts mekanism, cirkulerar luften genom fl era våningar och tillgodoser snabbt torra förhållanden. HDR 45 placerar du på husets terrass och påskyndar på så sätt torkningsprocessen av ytterväggarna. Årsjubileum i ett medelstort industriföretag i mars: I ett stort festtält ska 50-årsdagen av företagets grundande fi ras. För gästernas välbefi nnande och för att evenemanget ska ha full succé, måste en konstant tält temperatur garanteras. Med användning av HI 90 skapar du de bästa förutsättningarna för en överdådig fest och lyckliga gäster: Med en tält storlek på m³, placera två HI 90 utanför tältet och lägg varmluftsslangarna diskret och osynligt längs tält taket. Genom den säkra automatiska driften tar värmaren hand om resten och fördelar värmen genom små luftutsläpp på slangarna tack vare den stora bränsletanken på HI 90, upp till 20 timmar

9 3 arbeta med torr, varm luft vid gruvarbete. 4 Säker värme vid olje-och gasutvinning. Luftvärmare användningsexempel korrekt prestanda för varje användning: Beroende på användningsområdet är våra indirekta luftvärmare tillgängliga i fyra olika prestandaklasser för att perfekt förena optimal utomhustemperatur och besparing. intelligent kombination olika värmelösningar: Avfrosta ledningar, tina upp marken, värma upp utrymmen vårt breda utbud, erbjuder dig den lämpliga värmaren för alla behov. Ytterligare information beträffande användningen under: Utvinning av mineraltillgångar ur jorden i kalla områden, ställer höga krav på maskiner och material. Extremt låga temperaturer hindrar tillämpningen av normal teknik. Bearbetnings-och underhållshallar måste hållas varma och lageranläggningar för teknik och driftsvätskor måste åtminstone vara frostfria. I tunnlar i permafrostmark, påverkar arbetsklimatet människan och teknik. Med de indirekta luftvärmarna skapar du idealiska villkor i de olika användningsområdena inom gruvarbete. Du håller riskfritt tunga maskiner vid driftstemperatur och minskar på så sätt slitaget. Den avlägsnar tillförlitligt kyla och fukt från lager och hallar. Samt även i djupa tunnlar tillåter den cirkulation av syrarik varmluft och skapar på så sätt det perfekta klimatet för gruvdriften. Undersökning och utvinning av olje-och gasreserver under de kalla vintermånaderna är möjligt endast med lämplig värmeteknik. Kraven på hela den tekniska utrustningen är därvid extremt höga från låga temperaturer till starka vindar och snöfall. Därtill kommer stränga säkerhetsföreskrifter. Med olika värmesystem skapar du idealiska förhållanden i alla arbetsmiljöer. Med hydroniska värmare, håller du t ex ledningarna isfria, då du placerar värmeslangarna runt rören. På detta sätt skyddar du även pumparna, skyddsventilen och området omkring borrhålet från nedisning. Med indirekta värmare skapar du utan risk ett angenämt arbetsklimat. Värmen skyddar dessutom de rörliga delarna som arbetshydrauliken från över- driven förslitning, eftersom den optimala smörjförmågan av olja och fett bibehålls

10 Tekniska data Tekniska data Luftvärmare HSH700 HSH650 HSH380 HSH380 HI260 HI260 HI120 HI120HD med gas drift med Diesel drift utan tank med tank Specifikation ENHET L x B x H mm x x x x x x x x Vikt med bränsle kg Upptiningseffekt m Effekt vid betong efterbearbetning (standard) Effekt vid betong efterbearbetning (med tillbehör) m till 230 till 230 m Elkrav 2 x 12A x 230 V1~ 2 x 12A x 230 V1~ 1 x 16A x 230 V1~ 1 x 16A x 230 V1~ Tankvolym (bränsle) l l Bränsleförbrukning med full belastning (med generator) l/h 8,3 8,3 5,8 4,7 Indirekt luftvärmare Specifikation ENHET L x B x H mm x x x x x 731 x x 864 x Vikt med bränsle kg Värmeeffekt kw Verkningsgrad % 87,0 87,0 90,0 90,0 Rumsvärmevolym m Torkningsvolym m Tankvolym (bränsle) l l / Bränsleförbrukning l 21,6 21,6 9,7 9,7 Lägsta miljötemperatur C Längd värmeslang m Integrerad generator Släp Specifikation ENHET Standard Tillval * 300 totalt = 4 x 15 m + 8 x 30 m HP252 L x B x H mm x x Vikt (utan bränsle utan släpvagn) kg Längd värmeslang m 300* Integreringsbar värmeväxlare i HP St. 16 x HX15 o. 8 x HX30 o. 4 x HX60 Bruttoeffekt kw 252 Bränsleförbrukning vid full belastning Släp l/h 23 Indirekt luftvärmare Direkt Luftvärmare HI90 HI90HD HI60 HI60HD HI35 Specifikation ENHET L x B x H mm x 700 x x 700 x x 711 x x 711 x x 610 x 864 Vikt med bränsle kg Värmeeffekt kw Verkningsgrad % 88,5 88,5 89,5 89,5 87,3 Rumsvärmevolym m Torkningsvolym m Tankvolym (bränsle) l Bränsleförbrukning l 7,1 7,1 4,6 4,6 2,7 Lägsta miljötemperatur C HD50 HD70 HDR45 Specifikation ENHET L x B x H mm x 440 x x 555 x x 711 x Vikt med bränsle kg Värmeeffekt kw Verkningsgrad % N/A N/A N/A Rumsvärmevolym m Torkningsvolym m 3 N/A N/A N/A Tankvolym (bränsle) l l Bränsleförbrukning l 3,8 5,4 3,7 IR värmare Lägsta miljötemperatur C HD: Heavy Duty = robust produktdesign 18 19

11 allt för ditt projekt. Wacker-Neuson erbjuder dig det kompletta lösningsutbudet av högeffektiva kvalitetsprodukter, kombinerade med service, som håller din rygg fri i alla situationer. Betongteknik Markkomprimering Demoleringsteknik Försörjningsteknik Grävning Materialtransport Finansiering Service och reservdelar Hyra WN /2014 SE

Värmare för stora ytor. Perfekt klimat på hela arbetsplatsen. Värmare för stora ytor från Wacker Neuson.

Värmare för stora ytor. Perfekt klimat på hela arbetsplatsen. Värmare för stora ytor från Wacker Neuson. Värmare för stora ytor Perfekt klimat på hela arbetsplatsen. Värmare för stora ytor från Wacker Neuson. rojekt: Flygplatsbygge i S:t Petersburg, Ryssland Stora rum och hallar behöver mer än en värmare.

Läs mer

Bensinhammare. Tuff som få, lätt att använda. Bensinhammaren från Wacker Neuson.

Bensinhammare. Tuff som få, lätt att använda. Bensinhammaren från Wacker Neuson. H Bensinhammare Tuff som få, lätt att använda. Bensinhammaren från Wacker Neuson. Så mycket styrka och kraft har man gärna till hands. Bensinhammaren från Wacker Neuson. FÅ UT MER AV VARJE DAG. Jag vet

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt Det självklara valet helt enkelt Tänk dig ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem där värme och kylaggregat aldrig mer

Läs mer

Effektiva och energisnåla!

Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare: Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare är det perfekta alternativet för dig som behöver kyla ner luften men som inte har lust eller möjlighet att göra hål i väggen för att

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar Produktpresentation S-serien Ministickugnar S-serien stora små ugnar för ett perfekt bakresultat För att baka gott bröd med hög kvalitet krävs inte bara råvaror eller bake-off produkter av hög kvalitet.

Läs mer

Systemlösningar. Logistikbyggnader

Systemlösningar. Logistikbyggnader Systemlösningar Logistikbyggnader Längre än från A till B Logistik är så mycket mer än bara lastbilstransport. Och klimat är så mycket mer än bara lufttillförsel: Det handlar dessutom bl.a. om hallar

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

HydroHeater. HW HydroHeater. NYHET! Varmt vatten på hjul. Kapacitet: 0-100 0 C Upp till 6000 liter varmt vannen i timmen

HydroHeater. HW HydroHeater. NYHET! Varmt vatten på hjul. Kapacitet: 0-100 0 C Upp till 6000 liter varmt vannen i timmen HydroHeater HW HydroHeater NYHET! Varmt vatten på hjul Kapacitet: 103 kw 0-100 0 C Upp till 6000 liter varmt vannen i timmen HW HydroHeater Mobil enhet för snabb levering av varmt vatten Mobil energikälla

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N IVT Nordic Inverter KHR-N Vår mest kraftfulla luft/luft-värmepump. Nyhet! Lägre ljudnivå, bättre besparing och marknadens bästa trygghet. IVT Nordic Inverter KHR-N är en helt nyutvecklad luft/luft värmepump.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010 Värmepumpar XXXX XXXX värmepumpar september 2010 2 electrolux värmepumpar investering electrolux värmepumpar 3 Oxy 3 heatpump en smart investering. Du gör skillnad varje dag när du håller värmen. Electrolux

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. www.m-therm.com

Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. www.m-therm.com Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. Member of: Uppvärmning i väggen: Använd M-Therms 24 volt uppvärmning och få en hälsosam miljö som är ekonomisk, pålitlig, lätt att använda, flexibel och bekväm.

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME Individuella termiska lösningar - med framåtanda och varsamhet AB&CO TT BOILERS, AB&CO TEKNIK och AB&CO CONSULT är en dansk företagsgrupp,som levererar utrustning

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT AQUAREA T-CAP 100 % kapacitet vid -15 C AQUAREA T-CAP - ett AQUAREA MXF // MONO-BLOCK // T-CAP // ENDAST UPPVÄRMNING // ENFAS // TREFAS ENFAS TREFAS UTOMHUSENHET WH-MXF09D3E5 WH-MXF12D6E5 WH-MXF09D3E8

Läs mer

Isolerasjälv Vindsull. Det snabba, smidiga sättet att isolera vinden och sänka dina energikostnader.

Isolerasjälv Vindsull. Det snabba, smidiga sättet att isolera vinden och sänka dina energikostnader. Isolerasjälv Vindsull Det snabba, smidiga sättet att isolera vinden och sänka dina energikostnader. Isolerasjälv Vindsull är lösningen Nu kan du isolera vindsbjälklaget snabbt och effektivt. Lösningen

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Den kompletta lösningen för komfortabelt inneklimat. Bensinstationer

Den kompletta lösningen för komfortabelt inneklimat. Bensinstationer Den kompletta lösningen för komfortabelt inneklimat Bensinstationer Frico har den kompletta lösningen för komfortabelt inneklimat på bensinstationen, vilken omfattar såväl butiksytor och tvätthall som

Läs mer

Fläktkonvektorer. Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO. www.kinnan.se

Fläktkonvektorer. Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO. www.kinnan.se Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO www.kinnan.se Fläktkonvektorer Ett effektivare element Med en VENETO fläktkonvektor får man ut betydligt mer värmeeffekt än med en

Läs mer

Varmvattenberedare och ackumulatortankar

Varmvattenberedare och ackumulatortankar 6. Varmvattenberedare och ackumulatortankar Flamcos utbud av högkvalitativa ackumulatortankar och varmvattenberedare för dricksvatten, luftkonditionering och värmesystem har blivit större! Varmvattenberedarna

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING värd att längta hem till Det är något med våra nordliga breddgrader. Mitt i kalla vintern är

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och

Läs mer

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS Varför slösa bort din egen värdefulla tid, - om du kan få andra att göra arbetet? Det är inte lätt att hitta den bästa lösningen för en termisk uppgift

Läs mer

STEELEX GROUP. high quality. aircraft heaters

STEELEX GROUP. high quality. aircraft heaters STEELEX GROUP high quality aircraft heaters High quality aircraft heater A L L M Ä N B E S K R I V N I N G STEELEX E42, E75, D120 Innehåll: H Ö G Nordväst om stockholm i Kungsängen utvecklas, designas

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

CARES FOR THE ENGINE AND REDUCES EMISSIONS

CARES FOR THE ENGINE AND REDUCES EMISSIONS FORDONSVÄRMARE I TRANSPORT- OCH SPECIALFORDON FORDONSVÄRME FÖR ALLA BEHOV CARES FOR THE ENGINE AND REDUCES EMISSIONS A world of COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE I TRANSPORT- OCH SPECIALFORDON FORDONSVÄRMARE I

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler Powerofsun Infravärmepaneler Infraröda värmepaneler är ett modernt, ekonomiskt värmesystem för bostäder, kontor, hotell, sjukhus, catering och produktionsanläggningar. Ungefär som traditionella kakelugnar

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump EN GUIDE INFÖR VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump Värmekostnader är tråkiga men nödvändiga i ett land som Sverige. För att minska dem krävs rätt uppvärmning som fungerar för just ditt hem. En värmepump kan

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Elbrytmaskiner. Hög slagkraft i en ny dimension. Den stora elbrytmaskinen från Wacker Neuson.

Elbrytmaskiner. Hög slagkraft i en ny dimension. Den stora elbrytmaskinen från Wacker Neuson. H Elbrytmaskiner Hög slagkraft i en ny dimension. Den stora elbrytmaskinen från Wacker Neuson. En elkraft att lita på i det dagliga arbetet. Den stora elbrytmaskinen från Wacker Neuson. MED KRAFT I HÄNDERNA

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID

DET LÖNAR SIG ALLTID DET LÖNAR EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET SIG ALLTID Luften är fri Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

Bärbara sorptionsavfuktare Steget före i styrning och effektivitet

Bärbara sorptionsavfuktare Steget före i styrning och effektivitet Munters ComDry Bärbara sorptionsavfuktare Steget före i styrning och effektivitet ComDry - den obegränsade avfuktaren För höga fuktnivåer kan orsaka en rad negativa effekter. Hög fuktighet kan skada föremål,

Läs mer

Luftmiljögruppen i Sverige AB

Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB - en oberoende distributör Grundat 1997 i Göteborg som Luftmiljögruppen i Sverige AB Auktoriserad distributör för Panasonic Nordic Original,

Läs mer

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA URURU SARARA Total komfortlösning Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader Maximal flexibilitet, snabb installation, hög pålitlighet & perfekt komfort. VRV IV värmeåtervinning Högsta effektivitet

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

INNEHÅLL KOMPAKT SERIE 108... 4-7 211... 4-7 315... 4-7 522... 4-7

INNEHÅLL KOMPAKT SERIE 108... 4-7 211... 4-7 315... 4-7 522... 4-7 HAMMARE 1 RAMMER SLÅR HÖGST Världens mest kända och respekterade varumärke för hydraulhammare erbjuder ett omfattande sortiment av kraftfulla, produktiva och hållbara hammare som passar bärare med en arbetsvikt

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs!

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs! Kyl AMA PAK.5232 PROCOOL GENERATION PunktKyla...där den behövs! PROCOOL med Många Möjligheter VAD ÄR PROCOOL? Ett portabelt luftkonditioneringssystem med ett specialkontruerat luftutblåsningsrör för att

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring Två rengöringslägen (renovering eller underhåll) för bästa resultat (AX 410) Robust och driftsäker utan en massa finesser, enkel att använda (AX 310)

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

Bosch Compress 5000/7000 AA. Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat

Bosch Compress 5000/7000 AA. Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat osch Compress 5000/7000 Luft/luftvärmepumpar för nordiskt klimat Vill du ha extra trygghet när du istallerar en osch värmepump? Då ska du välja en VärmePartner. De är installatörer med stor erfarenhet

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Arctic Star. Arctic Star 565 Arctic Star 595 Arctic Star 685 Arctic Star 785

Arctic Star. Arctic Star 565 Arctic Star 595 Arctic Star 685 Arctic Star 785 Arctic Star Arctic Star 565 Arctic Star 595 Arctic Star 685 Arctic Star 785 gäller från 08/2009 Arctic Star 595 När de första snöflingorna dansar i vinden. När en klar himmel och gnistrande kyla bjuder

Läs mer

Electrolux Värmepump. mars 2012

Electrolux Värmepump. mars 2012 Electrolux Värmepump mars 2012 Du gör skillnad varje dag när du håller värmen. Electrolux Värmepump finns i två modeller: EXH09HL för hem med ett energibehov på upp till 15 000 kwh/år, COP-värde 5,5* och

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

04 SE. Vägledning. Fukt

04 SE. Vägledning. Fukt 04 SE Vägledning Fukt Dinesen fuktvägledning Februari 2011 Väsentligt att känna till innan man lägger trägolv Sida 3 Sida 4 Innehåll Dinesen fuktvägledning Fukt och trägolv 6 Träets egenskaper 6 Luftfuktighet

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design VRF SYSTEM Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design AIRSTAGE V-III VRF-system för uppvärmning eller kyla VRF System 22,4 KW AJY072LALBH 33,5 KW AJY108LALBH 28,0 kw

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

AVRAPPORTERING. Rengöring med OCO metoden Rinmanskolan & Fristadskolan

AVRAPPORTERING. Rengöring med OCO metoden Rinmanskolan & Fristadskolan AVRAPPORTERING Rengöring med OCO metoden Rinmanskolan & Fristadskolan Avrapportering Om OCO Nordic AB OCO Nordic AB är ett företag som helt fokuserar på miljövänlig och effektiv ytrengöring med torris.

Läs mer

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Kort historik På hemsidan Wikipedia kan man läsa att bergvärme och jordvärme är en uppvärmningsenergi

Läs mer

En värmekälla för hela huset

En värmekälla för hela huset VÄRME NÄRA DIG En värmekälla för hela huset Värme i din närhet Det finns många fördelar med att installera en pelletskamin i huset, jämfört med vedkaminer som endast har för syfte att var mysig, men sällan

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

svensktillverkad kvalitet

svensktillverkad kvalitet svensktillverkad kvalitet 2 Idéen som blev ett företag En dålig värmepump och en innovativ entreprenör. Det blev startskottet för ComfortZone som bildades 2001 och vars värmepumpar idag förser många hus

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING Värme värd att längta hem till Det är något med våra nordliga

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Vent plus Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! REC Temovex REC har i mer än 50 år försett den svenska marknaden med ventilationsprodukter.

Läs mer

Energi. Ekonomi. Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö.

Energi. Ekonomi. Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö. Changes for the Better Energi & Ekonomi Mitsubishi Electric G-inverter. En luftvärmepump för nordiskt klimat som ger hög värmeeffekt och optimal inomhusmiljö. Introduktion av Mitsubishi Electric G-inverter

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt Fukt, allmänt Fukt finns överallt Luften Marken Material Ledningar 1 Fukt, allmänt Fuktproblem, exempel Mögel, röta, lukt Hälsoproblem i byggnader Korrosion (rost) Kondens Isbildning Fuktrörelser, krympning

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer.

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta

Läs mer

Grund- och golvvärmesystem 3916/89

Grund- och golvvärmesystem 3916/89 R KUNSKAP KVALITET KOMFORT Grund- och golvvärmesystem 3916/89 Hög kunskap ger god kvalitet Värmefl öde Lång dokumenterad erfarenhet Legalett har unik kunskap inom säker grundläggning. Vi har ett av SITAC/Boverket

Läs mer

Toppklimat för småhus

Toppklimat för småhus VENTILATION SVALKA SKÖTSEL INSTALLATION TEKNIK Toppklimat för småhus VÄRME Värme Ventilation Luftkonditionering Värme Med hjälp av en värmepump återvinns värme och energi från den luft som ventileras bort

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

KERAMISK UPPVÄRMNING

KERAMISK UPPVÄRMNING KERAMISK INDUSTRILOKALER och ALLMÄNNA byggnader Manufacturer industrial heating hur man VÄRMER upp en INDUSTRIELL eller annan ALLMÄN byggnad... Keramisk uppvärmning är flexibel och gör det lätt att anpassa

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR URURU SARARA Total komfortlösning VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR EN NY KOMPLETT SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN

Läs mer

Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton

Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton 2 2 modeller. Styr upp din produktivitet. Diesel- eller gasdriven Atlet Balance arbetshäst med precision Kraftfull, pålitlig

Läs mer

Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus.

Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus. Sverigepumpen vinner i det långa loppet! Sverigepumpen är mer än bara en produkt! Den är en färdig funktion i ditt hus. A U K T O R I S E R A D Å T E R F Ö R S Ä L J A R E 1 Besparingsanalys Välkommen

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer