Bagarmossens Folkets Hus,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bagarmossens Folkets Hus,"

Transkript

1 Bagarmossens Folkets Hus Kommun: Stockholm Socken: Brännkyrka Objekt: Bagarmossens Folkets Hus Besöksadress: Lillåvägen 44 Postadress: Box Bagarmossen Tfn: Stadsfogden 12 Byggår: 1991 Byggmästare: Kullenbergs Bagarmossens Folkets Hus, instiftad 1989/kommunalt bolag Allan Pettersson EGÅ Arkitektkontor Inventerad 1976: Inventerad 2003: inventarieförteckning, ritningar, fotografier) Intressent är kommunen. Mötesverksamhet, föreningsexpedition, teater, dans, konstutställning och studiecirklar. Stockholms stads kulturskola har lokaler i Folkets hus. Fem våningar högt bostadshus med lokaler för folkets hus och butik. Översta våningen är inskjuten från övriga fasadlivet. Ljus tegelfasad med tvåluftsfönster med vita bågar och foder av metall. Källor: Arkivhandlingar i lokalen från (protokoll, korrespondens, räkenskaper, verksamhetsberättelser, Interiör Folkets hus har sina lokaler i två plan i byggnadens sydöstra hörn. I huset finns också lägenheter och butiker (Konsum).

2 Scen, studielokal, föreningsexpedition, danslokal Förändringar Byggnaden är belägen inne i tätortsbebyggelsen mellan Bagarmossens tunnelbanestation och Lagaplan. Ordförande i föreningen Lars-Åke Fredberg tfn: Föreningen hyrde tidigare lokal på Byälvsvägen, dock råder oklarhet kring i vilket av flerfamiljshusen. Hyresgästföreningens lokaler tidigare uthyrda till folkets husföreningen? Byälvsvägen nr 30

3 Bromma Medborgarhus Kommun: Stockholm Socken: Bromma Objekt: Bromma Medborgarhus Besöksadress: Brommaplan Postadress: Tel: e-post: Grammet 1 Byggår: 1962 Byggmästare: Källor: Inventerad 1976: 89:3 Inventerad 2002: Bromma medborgarhusförening instiftad 1960 Lokalerna stängde i januari 2000 (www.samlingslokaler.nu ). Föreningen fanns kvar efter stängningen, oklart hur det förhåller sig idag. Interiör En stor sal för omkring 70 personer och tio mindre grupprum. Fram till stängning pågick en omfattande verksamhet i huset med ett stort antal föreningar och organisationer. Förändringar 1944 (då området alltmer började bli bebyggt) bildade på socialdemokratiskt initiativ en förening som verkade för att ett Folkets Hus skulle byggas bildadesbrommamedborgarhusförening av ett 30-talorganisationer (idrotts-, politiska-,hyresgäster, fackförening, bostadsrättsföreningar). Stockholmshem förvaltar huset som även innehåller barnteater, ungdomsgård, bibliotek, butiker,vårdcentral. Medborgarhusföreningen harbara våningsplanet 1 tr (440kvm). Telefonintervju med Göte Tannersten ordförande i föreningen 1976

4 Bromsten Medborgarhus Kommun: Stockholm Socken: Spånga Objekt: Bromsten Medborgarhus Besöksadress: Rissnavägen 58 Postadress: Tel: Fredrik 12 Byggår: 1963 Byggmästare: Källor: Inventering 1976: 68:17-21 Inventering 2003: Stockholms kommun Sluten tegelfasad ut mot vägen, höga fönster in mot gården och parkeringen från foajé och samlingssal. Byggnaden som är i ett plan är sammanfogad med höghus vid Bromstensplan. Interiör Ej dokumenterad Förändringar Utmed Rissnavägen strax intill Bromstensplan. Huset byggdes av kommunen och vid inventeringen 1976 hyrde medborgarhusföreningen lokalerna av Stockholmshem. Föreningen hade då också andelar i huset, men inga fackföreningar var med. Hur och av vem huset används av idag är oklart men någon slags samlingslokal verkar det vara.

5 Bällsta Folkets Hus Kommun: Stockholm Socken: Bromma Objekt: Bällsta Folkets Hus Besöksadress: Solbergsvägen 55, Mariehäll Postadress: Tfn: Ardennern 19 Byggår: 1914 Byggmästare: Källor: Inventerad 1976: 61:19-36 Bällsta Villastads Folkets husförening i Bromma upa Socialdemokaten 1916, ARAB (samling) Stockholm vol 1 (fragment) Förortsinventeringen Mariehäll Stockholms stadsmuseum Inventerad 2003: Används idag som privatbostad. Huset är en nationalromantisk byggnad, tjärad panel på förvandring med röda fönsterfoder, bågar och karmar. Fönstren är småspröjsade upptill. Huset har sadeltak med rött falsat plåttak. Interiör Ej dokumenterad. Förändringar Huset är beläget i bakre kant av tomten och omgärdas av villor och flerfamiljshus. Huset är byggt i en för folkets husen ovanligt uttryck. Den enda motsvarigheten tycks ha funnits i Kalix föreningshus som byggdes

6

7 Hjorthagens Medborgarhus Kommun: Stockholm Socken: Stockholm Objekt: Hjorthagens Medborgarhus Besöksadress: Artemisgatan 19 Postadress: Tfn: Jakten 3 Huset använd inte längre av någon medborgarhusförening. Enté från Artemisgatan, lokalerna ligger i ett flerfamiljsbostadshus. Samlingssalen utgör utskjutande byggnadskropp, putsad röd, i ett plan plus källarvåning i bostadshusets sydvästliga del. Denna utskjutande del är försedd med plåttak medan övriga bostadshuset har tegeltak. Byggår: Byggmästare: 1950-tal. Hjorthagens medborgarhusförening Entrén är i originalskick. Interiör Här finns en stor lokal för 150 personer, en mindre sal och två grupprum. Förändringar Källor: Inventerad 1976: Inventerad 2003: Lokalen ligger i direkt anslutning till tunnelbanenedgången i korsningen Artemisgatan Nimrodsgatan. Detta hus ersatte Hjorthagens Folkets Hus som byggdes 1909 och revs Då hette föreningen Byggnadsföreningen Hjorten, instiftad Osäkert om det är samma förening med nytt namn eller om det nya huset uppfördes av en helt ny förening.

8 Hässelby Villastads Folkets Hus Kommun: Stockholm Socken: Spånga Objekt: Hässelby Villastads Folkets Hus Besöksadress: Riddersviksvägen 159 Postadress: c/o Per Anjou Albert Landbergs gränd Hässelby Tfn: el Mossrosen 1 Byggår: tillbyggd 1923 Hässelby Villastads Folkets Hus u p a instiftad 1905 (ekonomisk förening u p a) Uppgifter finns att föreningen först hette Riddersviks folkets hus. Byggmästare: Huset uppfördes av Lövstaarbetare Källor: ARAB (samling) Folkets Hus och Parker, Stockholm vol. 1. Svenska folkrörelser v: Folkets hus och folkets park (Stockholm 1939) Förortsinventeringen Hässelby Villastad, Stockholm stads museum SF Inventerad 1976: 63:2-10, 29-35, 64:21-27 Inventerad 2002: 7106:13-24 Lokalerna används för möten, spelmansgillen, barnteater, Qi Gong, dans, konferenser m m. Föreningen hyr ut lokaler till bilverkstad/plåtslageri med ingång från husets baksida. Intressenter i huset är fackförening, arbetarekommun och enskilda. Vit slamputs, murad stengrund, fönster med tunt listverk där foder, båge och spröjs är målade bruna. Taket belagt med tegelpannor inklusive nockpannor och takfallet utgörs av tälttak över var sida om entrén. Takfoten är profilerad. Entrén har betongtrappor på var sida om dörren och trappa och avsats omkringgärdas med räcken och kättingar.

9 Interiör Tre rum av varierande storlek. Ej dokumenterade. Förändringar Byggnaden har försetts med ny entrédörr, ventilation, handikappramp, utomhusarmatur i fasadhörn och utmed trädgårdsgången. På byggnadens baksida är garageport tillfogad. Tillbyggnad gjordes Dessutom har del av huset gjorts om verkstad. Byggnaden är förlagd till tomtens inre gräns och byggnaden har därmed en stor gräsbevuxen parkträdgård framför sig. Entrén till byggnaden flankeras av två välvuxna björkar. Till höger om ingången till tomten finns ställningar tillhörande en gammal lekpark som inte längre är underhålls. Huset uppfördes till en kostnad av kronor. Ursprunglig rumsfördelning bestod av A, B och C-salar, bibliotek, studierum, och vaktmästarbostad. A-sal med läktare och för teater och biografverksamhet. Salarna avsedda för 318, 70 respektive 50 personer. I parken fanns dansbana med tak, serveringsbyggnad, kiosker och nöjesanordningar. Parkens användning minskade under 1930-talet. Foto från Riddersviksvägen Foto från V Fasad mot SO Lekparken, foto från SO Fasad mot Ö

10 Järva Folkets Park/Eggeby Gård Kommun: Stockholm Socken: Spånga Objekt: Järva Folkets Park - Eggeby Gård Spånga Besöksadress: Eggeby Gård Postadress: Spånga Tfn: Intressenter är fackförening, s-förening och andra föreningar i området. Interiör Byggår: Byggmästare: Källor: home.swipnet.se/jarva_ folketspark 1907 bildades Solhems Folkets husförening, som 1909 ombildades till Spånga Folkets husförening. Parken är dock inte byggd av föreningen. Förändringar I anslutning till tätortsbebyggelse. Anläggningen är förlagd till Eggeby Gård, Södra Järvafältet, strax norr om Tensta. Inventerad 1976: Inventerad 2002:

11 Park Folkets Hus Kommun: Stockholm Socken: Brännkyrka Objekt: Park Folkets Hus Besöksadress: Götalandsvägen 181 Postadress: Älvsjö Tfn: Stigluckan 16 Byggår: 1928 Älvsjö byggnadsförening m o instiftad 1923 Sundahl och Ribbing, KF:s arkitektkontor Källor: Arkitektur nr 5/1986 FHP Inventerad 1976: Inventerad 2002: 7122:19-24A, 7123:1-10 Folkets husföreningen äger och förvaltar lokalerna. Ombyggd konsumbutik i källarplanet hyrs ut till musikföretag. Entrén ut mot Götalandsvägen är utformad som en tempelfronton med tandsnittsdekoration och enkla pelare med kapitäl. I fasaden innanför den framspringande frontonen skjuter lisener av samma utformning ut från de smala väggpartierna mellan entréns uppglasade partier. I fasaden ovanför tempelfrontonen finns ett lunettfönster. Dörrarna och övriga glaspartier i entrén består av kvadratiskt indelade smårutor med gröna bågar. Dörrarna är försedda med varsin liten mässingknopp till handtag. Trappavsatsen består av svarta stenplattor (skiffer?). Källarfasaden ut mot Tureholmsvägen består av grå puts som är indelad i geometriska fyrkantiga fält. Konsumbutikens gamla skyltfönster öppnar upp den annars tunga källarfasaden. I övrigt har fasaden gul spritputs. Fönsterfoder i piano nobile är något

12 upphöjda men släta och materialet är puts. Här är fönstren högre och försedda med fransk balkong. I övrigt är fönsterfodringarna breda enkelt profilerade lister, i samma utformning som kring flera av dörrarna. Det tunna taket av falsad svart plåt har öppen takfot med tätt placerade tassar. Under den öppna takfoten löper en smal, profilerad dekorlist i linje med fasaden. På husets baksida, vänd mot de nya flerfamiljshusen har ett stort lunettfönster tagits upp, det gjordes i samband med renovering och vissa ombyggnationer i mitten av 1980-talet. Interiör I konsumbutikens gamla lokaler finns idag en studio för musikproduktion. Den har funnits där sedan sent tal. Företaget hyr lokalerna av Folkets Hus. Butikens rumsindelning är i viss mån bevarad och enstaka detaljer finns kvar som exempelvis kakelväggen i ett av kontrollrummen vilket är en rest från butikens kylrum. I övrigt är inte byggnadens interiör dokumenterad. Byggnaden är högt belägen på hörntomten Götalandsvägen - Tureholmsvägen. En trappa leder upp till byggnaden från Götalandsvägen. Utmed Tureholmsvägen, som sluttar nedåt, kommer man istället i direkt förbindelse med källarplanet och f d Konsumbutiken. I vinkel mot huset står en lägre och anspråkslös byggnadskropp tillfogad. Intill entrén, dold bakom en gran, står en gråmålad bod. Den är klädd i stående dubbelfasad spåntpanel och försedd med dekorativa pilastrar på gavlarna. Pilastrarna kröns av listverk utformat som tempelfronton i gavelröstet. Byggnaden är placerad på en botten av trädgårdsplattor av betong. Förändringar Invändigt är byggnaden delvis ombyggd och renoverad Källarlokalens funktion är förändrad, från butik till musikstudio.

13

14 Rinkeby Folkets Hus Kommun: Stockholm Socken: Spånga Objekt: Rinkeby Folkets Hus Besöksadress: Skårbygränd 1 Postadress: Box Spånga Tfn: Kvarnboden 6 Byggår: Rinkeby Folkets husförening instiftad 1981 (ideell förening) Byggmästare: AB Svenska Bostäder (?) Lars Eric Bergman, Stockholms fastighetskontor Källor: Rinkebyarkivet (protokoll, korrespondens, räkenskaper, verksamhetsberättelser, inventarieförteckningar, ritningar, fotografier, affischer) Inventering 1976: Inventering 2003: Rinkeby Folkets Hus en mötesplats mitt i världen, Stockholm, 1986 Mötesverksamhet, föreningsexpedition, teater, bio, fest, restaurang, konstutställningar, studiecirklar. Kommunal verksamhet, medborgarkontor och Rinkeby multimediacenter. Föreningen har 160 medlemsorganisationer och mycket aktiviteter. Fasad av huvudsakligen tegel men betong och klinker förekommer också. I markplan utanför entrén följer en arkadgång huskroppen. Interiör Stora salen med scen, bio och för dans och möten, kök, studielokal, bibliotek, föreningsexpedition, restaurang (arrenderas ut),

15 Förändringar Ombyggt hösten Entré och vaktmästarexpedition ombyggt till reception. I foajén utanför stora salen byggdes serveringsdisk. Svenska Bostäder betalade ombyggnaden genom ytterstadssatsningen. Försäkringskassan flyttade ut och Medborgarkontoret kom in Ombyggnad också 1997 när fler verksamheter kom in i huset. (FHP-enkät) I anslutning till Rinkebytorg. Svenska Bostäder äger byggnaden, föreningen förvaltar huset på uppdrag av kommunen. Invigdes februari 1986

16 Rågsveds Folkets Hus Kommun: Stockholm Socken: Brännkyrka Objekt: Rågsveds Folkets Hus Besöksadress: Rågsveds Torg 11 Postadress: Bandhagen Tfn: Bygeln 3 Byggår: Byggmästare: Källor: Rågsved Folkets husförening stiftad 1980 (ideell förening) FHP Inventerad 1976: Intressenter är s-förening, SSU-klubb och lokala föreningar. Interiör Foajé, reception, samlingssal, kontor och mötesrum. Planlösningen följer byggnadskroppens böjda linje. Förändringar Handikappanpassning Lokaler i Rågsveds Centrum. Föreningen bildades i samband med att lokalerna formellt togs i anspråk efter husockupation. Lokalerna hyrs av föreningen. Föreningen har en del av arkivet i lokalerna och resten deponerat. Bland annat finns affischer från Ebba Gröns spelningar. Inventerad 2002:

17

18 Spånga Folkan (Spånga Folkets Hus) Kommun Stockholm Socken: Spånga Objekt: Spånga Folkan (Spånga Folkets Hus) Besöksadress: Spångavägen 353 Postadress: Spånga Tfn: Abjörn 15 Byggår: 1939 Byggmästare: Solhems Folkets husförening (1907) ombildades till Spånga Folkets husförening Källor: ARAB: 85 vol Svenska folkrörelser V: Folkets hus och parker (Stockholm 1939) 62:3-17, 65:2-3 Inventerad 2002: (även parken och gamla huset på tomten) Lokaler för föreningsverksamhet och butiksförsäljning. Huset är slätputsat i en ljusbeige förgton slätputs, byggnaden har stora fönsterpartier i markplan. Gröna fönsterbågar i trä, inga omfattningar. Taket är beklätt av falsad svart plåt. Förändring Aluminiumentrén är nyare än huset i övrigt, nytillkomna skyltar och fasadarmatur. Interiör Här finns bl a teater, biograf med läktare och scen, 456 sittplatser, danssalong, servering, bar, B-sal, klubblokal, butikslokal, mindre samlingssalar och vaktmästarbostad. Inventerad 1976:

19 Beläget utmed vägen på kuperad hörntomt i utkanten av Solhems villaområde. Spångafolkan ägs av gatu- och fastighetskontoret och hyrs av föreningen. På tomten fanns föreningens första hus som uppfördes 1912, här har föreningen också haft festplats. Fasad mot Ö Fasad mot SV

20 Stockholms Folkets Hus Kommun: Socken: Objekt: Stockholm Stockholm Stockholms Folkets Hus/ City Conference Center AB Besöksadress: Barnhusgatan Postadress: Box Stockholm Tfn: Barnhuset 26 I lokalerna och hos ARAB finns protokoll, korrespondens, räkenskaper, verksamhetsberättelser, inventarieförteckning, ritningar, fotografier, affischer. G:a huset Minnesskrift: Folkets Hus i Stockholm , Hansson, Sigfrid (Tengdahl, Knut) Stockholms Folkets Hus av Sven Markelius (artikel i Arkitektur 1961:6) Folkets hus i Stockholm Fragment från 25 år av Tore Hellmark 1985 SF NAD Byggår: (tre etapper) Föreningen Folkets Hus , AB Folkets Hus Inventerad 1976: Inventerad 2002: Byggmästare: Ragnar Olenmark, Fackföreningarnas Byggnadsproduktion (BPA) Källor: Sven Markelius Förändringarnas Torg, Bengt Järbe, Stockholm Intressenter är fackförbund. Här pågår mötesverksamhet, konstutställningar, teater och dans. Det finns också restaurang.

21 Interiör Scen, kök, restaurang, studielokal, danslokal, föreningsexpedition. Förändringar Delvis ombyggt 1993 (kontorsdel blev hotell). Bolaget hyr tidigare skolbyggnad (Norra Latin) sedan Byggnaden uppförd inom tätortsbebyggelse och upptar nästan hela kvarteret Barnhuset. Föreningen hade Folkets Hus på samma plats, byggt 1901, det revs för att ge plats åt det här. Projekteringen för nya huset började redan Stadsteatern disponerade under en tid teatern. Idag håller Dansens hus till i byggnaden. Folkets Hus byggt 1901

22 Trappan Kommun: Socken: Objekt: Stockholm Spånga Vällingby Medborgarhus Trappan Besöksadress: Vällingbytorget Postadress: Box Vällingby Tfn: Ritskåpet 1 Byggår: 1956 Byggmästare: Källor: Vällingby kultur- och medborgarhusförening instiftad 1953 Sven Backström och Leif Reinius (Backström & Reinius) Inventerad 1976: Inventerad 2002: 7106:25-32 Pensionärsverksamhet, studiecirklar, dans, seminarier m m. Alla politiska partier utom Stockholmspartiet har möten i sina lokalföreningar hos Trappan. Byggnaden ligger i en brant sluttning ner mot torget och utgörs av nivåskilda byggnadskroppar. Stora uppglasade partier mot torget och trappan. Interiör Fyra salar med plats för personer och ett mindre grupprum. Förändringar Huset ingår som en del i Vällingby ABC-stad och är belägen mellan biografen Fontänen och S:t Tomaskyrkan.

23 Föreningen hade 35 medl. org. år 2000.

24 Årsta Folkets Hus Kommun: Stockholm Socken: Brännkyrka Objekt: Årsta Folkets Hus Besöksadress: Årsta Torg/Hjälmarsvägen 28 Postadress: Box Årsta Tfn: Årsjön 1 Byggår: 1950-tal, ombyggt 1978 Årsta Folkets husförening instiftad 1978 (ideell förening) Huset används av lokala föreningar, partierna från V till M, arbetarrörelseanknutna, idrottsföreningar, kulturföreningar mfl. Interiör Förändringar Byggnaden belägen inom tätortsbebyggelse. Föreningen hyr lokalerna som ursprungligen var en biograf men som byggdes om till Folkets Hus som i sin tur invigdes Byggmästare: Källor: Thore och Erik Ahlsén Dokumenterat av SSM FHP Inventerad 1976: Inventerad 2002:

Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län

Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län Förklaring Hallunda Folkets Hus = byggnad som finns kvar idag Tungelsta Folkets Hus = byggnad som inte finns kvar idag Botkyrka Hallunda Folkets

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N

BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N fastighet: BLEKAN 1, hus A. adress: Sankta Gertrudsgatan 10, Videgatan 7. ålder: 1936. Ombyggt 1969, 1971. S. Persson. Ulf Söderman (1969). Blåmålad puts.

Läs mer

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO fastighet: LÄRKAN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 8, Karstens väg 1. ålder: 1923. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2 Mörkt gråmålad puts. Gul spritputs. Mansardtak,

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

Enebybergs Folkets Hus

Enebybergs Folkets Hus Enebybergs Folkets Hus Fasad mot S Kommun: Danderyd Socken: Enebyberg Objekt: Enebybergs Folkets Hus Besöksadress: Gethagsvägen 14 Postadress: Tel: e-post: Orren 29 Byggår: 1934 Tillbyggt 1943 och 1954

Läs mer

CRONHOLM N 8 A från NV. CRONHOLM N 8 A från NV FRONTESPIS. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K =1, M =1.

CRONHOLM N 8 A från NV. CRONHOLM N 8 A från NV FRONTESPIS. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K =1, M =1. fastighet: CRONHOLM NORRA 8, hus A. adress: Föreningsgatan 19. ålder: 1882. Ombyggt 1890, 1934, 1986. arkitekt / byggm: G. A. Hansson (1934), Nilsson & Persson (1986). Gulvit spritputs. Valmat lågt sadeltak,

Läs mer

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön.

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön. fastighet: KORPEN 7, hus A. adress: Regementsgatan 25. ålder: 1906. Ombyggt 1928, 1935. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1928, 1935). användning: Bostäder. antal våningar: 3½, mot gården 4. Gråmålad puts,

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

Hallunda Folkets Hus. Inventerad 1976: Film nr: Besöksadress: Borgvägen 1 Postadress: Box 134 145 01 Norsborg Tel: 08-530 625 70 e-post:

Hallunda Folkets Hus. Inventerad 1976: Film nr: Besöksadress: Borgvägen 1 Postadress: Box 134 145 01 Norsborg Tel: 08-530 625 70 e-post: Hallunda Folkets Hus Kommun: Socken: Objekt: Besöksadress: Borgvägen 1 Postadress: Box 134 145 01 Norsborg Tel: 08-530 625 70 e-post: Vickern 5 Botkyrka Botkyrka Hallunda Folkets Hus Byggår: 1985-1986

Läs mer

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3.

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3. fastighet: BERGMAN SÖDRA 7, hus A. adress: Engelbrektsgatan 23. ålder: 1883. Ombyggt 1956, 1958. S. Johansson (1956 och 1958). ½ Svartmålad puts. Rött tegel. Sadeltak, rött 2-kupigt tegel. Vita hela fönster.

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O fastighet: NELENA 3. adress: Lilla Norregatan 29. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1913, 1937. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), L. Persson (1937). Grå cementputs. Grön spritputs. Sadeltak, svart falsad

Läs mer

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO QVIST Hela kvarteret består av välskötta, försiktigt renoverade hus från 1700- och 1800-talet. Undantaget är Saluhallen från 1907, som är ett av utropstecknen i Boisens stora produktion. Alla husen har

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA fastighet: APOLLO 1, hus A. adress: Stora Västergatan 34. ålder: Troligen 1700-tal. arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½ Gråmålad cementputs. Vit sprutad puts. Sadeltak, 1-kupigt rött

Läs mer

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s...

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Kvarvarande bebyggelse Solna stad http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Sida 1 av 2 2012-09-06 Du är här: Start \ Stadsbyggnad & trafik \ Arkitektur &

Läs mer

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV fastighet: MAGNUS 33, hus A. Scala-huset. adress: Stora Östergatan 12. ålder: 1909. Ombyggt 1930 (inredning av vindsvåning), 1938 (mansard och mera inredning). arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Karl Eriksson

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

K = 2, M = 3. Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret

K = 2, M = 3. Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret fastighet: HEDVIG 3, hus A. adress: Skansgränd / Skansgatan. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1918. arkitekt / byggm: Grå cementputs. Grå cementputs med bandrustik. Sadeltak, 2-kupigt rött tegel. Gröna 3-delade

Läs mer

Bevarandeprogram för området kring Kvarntorget INVENTERING

Bevarandeprogram för området kring Kvarntorget INVENTERING Bevarandeprogram för området kring Kvarntorget INVENTERING Vilan Husen i Kvarntorgsområdet kvartersvis Kvarter Bikupan 0 GANYMEDES Repslagargatan Bytaregatan : VÅNGVAKTAREN SALPETER- LADAN : MUNSKÄNKEN

Läs mer

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 1 Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 I Gamla Hunnebo finns bostadshus som representerar olika sekler alltifrån 1850-talet och fram till 1950-talet. De exempel som redovisas

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

ii1i SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO

ii1i SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO SVENSK II FASTIGHETSFÖRMEDLING BOSTADSFASTIGHET - GOTLAND - BRO 1 ii1i Fastighet Fastigheten Gotland Bro Tors 1:4 Adress Bro Tors 130, 621 73 Visby. Belägen i Gotland kommun och Väskinde ffirsamling. Skattesats

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över västra Söderby Del 2 villor väster Gestaltningsprogram

Läs mer

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6)

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6) Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen Villatomter i Öster Etapp 1 Tomt nr 6-26 1(6) = 1- och 1½-planshus Övriga hus 1½- och 2- planshus Situationsplan Villatomter

Läs mer

Uppdaterad & reviderad: Kulturhistorisk utredning - Underlag för energisparrådgivning

Uppdaterad & reviderad: Kulturhistorisk utredning - Underlag för energisparrådgivning Uppdaterad & reviderad: Kulturhistorisk utredning - Underlag för energisparrådgivning och fysisk planering 1984 Uppdaterad & reviderad inventering 2011 - Mölndalsdelen Då denna inventering fortfarande

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Butiksfasader i Gamla Stan

Butiksfasader i Gamla Stan stockholms stadsmuseum Butiksfasader i Gamla Stan Det här behöver du veta när du vill underhålla eller ändra fasaden till din butik. www.stadsmuseum.stockholm.se/ byggnadsvard Omslagsbild framsida: Butiksfasad

Läs mer

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 359 kvm. Yta 359 kvm Plan 1 Våning Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL Arkitektur Stockholm Vägledning Balkonger Vägledning Vindsinredning DNR. 201305967570 Antaget av Stadsbyggnadsnämnden 20130613 DNR. 201305968570 INNEHÅLL INLEDNING 2 STOCKHOLMS LÅNGSIKTIGA UTVECKLING 2

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

c/o 25 Klassisk & hög

c/o 25 Klassisk & hög c/o 15 Klassisk Markerat takutsprång och äkta genomgående spröjs gör detta hus till en äkta klassisk länga i litet format. Utifrån bildar fasader, fönster och tak i enhetlig matt kulör en fin helhet. Inifrån

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över Västra Söderby Del 4 Vattentornsområdet

Läs mer

UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM

UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM Bilaga till ändring av Förslag till stadsplan för Flädie 15:9 m fl (123) OMRÅDE KRING NORRA VILLAVÄGEN Bjärred, Lomma kommun, Skåne län UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM BJÄRRED 4:1 BJÄRRED 4:2,

Läs mer

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS Agitationsklubben i Stockholm 22 16 38 1 Akademikersossarna 23

Läs mer

Dalgången. Nockebyhov

Dalgången. Nockebyhov Dalgången Nockebyhov Trivsamt i Nockebyhov Nockebyhov är en trivsam stadsdel i Bromma. Området ligger attraktivt beläget mellan Mälarens strand och Judarskogen vilket ger närhet till såväl naturreservat

Läs mer

samhällsinformation öppnar hösten 20

samhällsinformation öppnar hösten 20 samhällsinformation öppnar hösten 20 Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och samverkan med lokala kulturföreningar, bildningsförbund, kulturella nätverk och övriga fria utövare ska utvecklas.

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta stiliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om tre rum och kök, 91,1 m 2. Lägenheten

Läs mer

Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn

Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn Presentation Rejäl, rymlig och nyrenoverad egnahemsvilla på Ringvägen 64 i Mariehamn. Bostadshuset är uppfört i siporex 1964

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Ledig kontorslokal på 299 kvm. Yta Våning 299 kvm Plan 8 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 339 kvm

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 339 kvm Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 339 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 339 kvm. Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan 2006-2008.

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

SKINNSKATTEBERGS FOLKHÖGSKOLA

SKINNSKATTEBERGS FOLKHÖGSKOLA SKINNSKATTEBERGS FOLKHÖGSKOLA VÄTTERSKOGA 4:106, HELMERS STIG 1-4, SKINNSKATTEBERG 31640.doc Skinnskattebergs Folkhögskola, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212

Läs mer

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Kulturhistoriskt värdefulla flerbostadshus på Vaxön utanför gällande bevarandeplan Vaxholms stad

Kulturhistoriskt värdefulla flerbostadshus på Vaxön utanför gällande bevarandeplan Vaxholms stad Kulturhistoriskt värdefulla flerbostadshus på Vaxön utanför gällande bevarandeplan Vaxholms stad Vaxholms stad Stadsbyggnadsförvaltningen Albin Uller, Byggnadsantikvarie 2010-04-19 Omfattning och innehåll

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:x 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 737 kvm. Yta Våning 737 kvm Plan 7 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

byggnadshistoriskt: huvudbyggnaden representerar lokal byggnadstradition

byggnadshistoriskt: huvudbyggnaden representerar lokal byggnadstradition 101 67. Byggnadens namn: Klabbis Maja Rnr: 499487000200759. Adress: Sommarösund Byggnadstyp: Bondgård Byggnadsår: 1850, flyttad år 1900 Renoveringsår: Fasaden har inte renoverats Våningsantal: huvudbyggnad:

Läs mer

K = 4(gata) 1(gård), M = 2(gata) 1(gård). Mexistenen, det falska korsvirket och de hela fönstren döljer effektivt husets ålder och karaktär.

K = 4(gata) 1(gård), M = 2(gata) 1(gård). Mexistenen, det falska korsvirket och de hela fönstren döljer effektivt husets ålder och karaktär. fastighet: LARS 3, hus A. adress: Stora Östergatan 18 ålder: Före 1828. Ombyggt 1890 (för Ångmejerianläggning ), 1902, 1911, 1936, 1957, 1967. arkitekt / byggm: Persson (1890), Peter Boisen (1902), Henrik

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Mycket trevlig vindsvåning med utsikt över Stockholms takåsar. Belägen i korsningen Drottninggatan/Barnhusgatan. Fint ljusinsläpp.

Mycket trevlig vindsvåning med utsikt över Stockholms takåsar. Belägen i korsningen Drottninggatan/Barnhusgatan. Fint ljusinsläpp. Drottninggatan 71 D 211 kvm Mycket trevlig vindsvåning med utsikt över Stockholms takåsar. Belägen i korsningen Drottninggatan/Barnhusgatan. Fint ljusinsläpp. Mötesrum Öppet landskap Omgivning Lokalen

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B Säby 3:29 Expeditionsbyggnad nr 82, Barkaby flygfält Järfälla kommun Stockholms län Ursprunglig kontorsdörr återanvänd till förråd ANTIKVARISK SLUTREDOVISNING Postadress: Parkvägen 10B, 169 35 Solna. Org

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 340 kvm

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 340 kvm Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 340 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 340 kvm. Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan 2006-2008.

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet

Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet Byggnader från modernismens och rekordårens byggande uppvisar en variation i utförande, material och kvalitet. Många byggnader är kulturhistoriskt

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta ståtliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om fyra rum och kök, 88,5 m 2.

Läs mer

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE 1 2 KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE Allmänna anvisningar: - Detaljplanens bestämmelser för byggnadsyta bestämmer i huvudsak placeringen av bostadshus. Ett garage/en

Läs mer

Inventeringsanvisningar

Inventeringsanvisningar Inventeringsanvisningar Inventering av byggnader med PCB-fogmassor Fogmassor med PCB användes mellan 1956-1973 och har i stort sett hittats i alla typer av byggnader. Här följer några hållpunkter som stöd

Läs mer

VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG!

VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG! VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG! För er som letar efter funktionella lokaler mitt i city! KFUK-KFUM Centrals café är ett alldeles nyrenoverat och arkitektritat café på 170 km2 och har ett femtital sittplatser

Läs mer

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor

Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Esplanaden 3A Sundbyberg 1732 kvm kontor Välkommen till Diligentia Esplanaden 3A Yta: 1732 kvm Våning: BV Husets karaktär Huset på Esplanaden byggdes i början på 1980-talet och har en total uthyrningsbar

Läs mer

Bild nr 1, Vy från Lindholmshamnen NCS S 3005-G80Y NCS S 4010-G80Y NCS S 3005-B80G NCS S 5005-B80G

Bild nr 1, Vy från Lindholmshamnen NCS S 3005-G80Y NCS S 4010-G80Y NCS S 3005-B80G NCS S 5005-B80G BRF MASTHUGGET BRF MASTHUGGET N När Du betraktar bostadsområdet från håll ser Du ett grönskande berg i milda, sammanhållna gröngrå-blå kulörer. Befinner Du Dig inne i området sprakar det av liv. Varje

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH FÄRGBESKRIVNING

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH FÄRGBESKRIVNING UPPDRAG Stockholm Lighthouse SH UPPDRAGSNUMMER 3410387300 STATUS BYGGLOVHANDLING UPPDRAGSLEDARE Christina Turesson KUND JM AB TEKNIKOMRÅDE Arkitektur DATUM REVDATUM 2014-11-04 DEL 4, 5 (STORA RADEN) BYGGNADSDEL

Läs mer

Drottninggatan 71 C. 272 kvm. Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård.

Drottninggatan 71 C. 272 kvm. Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård. Drottninggatan 71 C 272 kvm Trevlig kontorslokal med mycket ljus. Utsikt mot Norra Latins park och kvarterets innergård. Större kontorsrum med plats för flertal arbetsplatser Mindre kontorsrum för ca 2

Läs mer

Lägenhet Ö1 -0901. 3 rok, 95 kvm Hus Ö1, våning 1. Storlek Placering

Lägenhet Ö1 -0901. 3 rok, 95 kvm Hus Ö1, våning 1. Storlek Placering -0901 3 rok, 95 kvm Hus Ö1, våning 1 Lägenhet i markplan med fönster i tre väderstreck som ger utblickar mot gården och intilliggande park Stor uteplats på 23 kvm Öppet samband mellan kök och vardagsrum

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Torp på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1

Torp på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 Torp på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 Dokumentation av torp på fastigheten Nibbla 1:1, Ekerö socken, Ekerö kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2011:06 2 Torp på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 Dokumentation

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

UNIT. unitark.se. STORLEK: 270m 2. STATUS: Färdigställande 2012. K: RH Byggteknik. Ansvarig Mikael Frej & Klas Moberg. Medverkande Frans Magnusson

UNIT. unitark.se. STORLEK: 270m 2. STATUS: Färdigställande 2012. K: RH Byggteknik. Ansvarig Mikael Frej & Klas Moberg. Medverkande Frans Magnusson ? Knappt 20 km söder om Göteborg ligger Billdal med sin brokiga villabebyggelse och ett mindre närcentrum. Villorna ligger på pendlingsavstånd till Göteborg men den stora attraktionen är havet, det är

Läs mer

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet Kåbo 1:20 Uppsala stad och kommun Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet

Läs mer

LINDALLÉN 39. Lindallén 39, 269 34 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55.

LINDALLÉN 39. Lindallén 39, 269 34 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. LINDALLÉN 39 Beskrivning Vacker skånelänga på västers paradgata På fashionabla västra Båstad med eftertraktad adress längs områdets paradgata ligger denna mycket tilltalande vinkelvilla i charmig skånelängastil

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

Välkommen till Alviks Terrass. Racketen 10, Gustavslundsvägen 147-151

Välkommen till Alviks Terrass. Racketen 10, Gustavslundsvägen 147-151 Välkommen till Alviks Terrass Racketen 10, Gustavslundsvägen 147-151 Fastighetsbeteckning: Racketen 10 Fastighetsägande bolag RACS Racketen Större AB Fastighetens adress Gustavslundsvägen 147-151 167 51

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer