Bagarmossens Folkets Hus,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bagarmossens Folkets Hus,"

Transkript

1 Bagarmossens Folkets Hus Kommun: Stockholm Socken: Brännkyrka Objekt: Bagarmossens Folkets Hus Besöksadress: Lillåvägen 44 Postadress: Box Bagarmossen Tfn: Stadsfogden 12 Byggår: 1991 Byggmästare: Kullenbergs Bagarmossens Folkets Hus, instiftad 1989/kommunalt bolag Allan Pettersson EGÅ Arkitektkontor Inventerad 1976: Inventerad 2003: inventarieförteckning, ritningar, fotografier) Intressent är kommunen. Mötesverksamhet, föreningsexpedition, teater, dans, konstutställning och studiecirklar. Stockholms stads kulturskola har lokaler i Folkets hus. Fem våningar högt bostadshus med lokaler för folkets hus och butik. Översta våningen är inskjuten från övriga fasadlivet. Ljus tegelfasad med tvåluftsfönster med vita bågar och foder av metall. Källor: Arkivhandlingar i lokalen från (protokoll, korrespondens, räkenskaper, verksamhetsberättelser, Interiör Folkets hus har sina lokaler i två plan i byggnadens sydöstra hörn. I huset finns också lägenheter och butiker (Konsum).

2 Scen, studielokal, föreningsexpedition, danslokal Förändringar Byggnaden är belägen inne i tätortsbebyggelsen mellan Bagarmossens tunnelbanestation och Lagaplan. Ordförande i föreningen Lars-Åke Fredberg tfn: Föreningen hyrde tidigare lokal på Byälvsvägen, dock råder oklarhet kring i vilket av flerfamiljshusen. Hyresgästföreningens lokaler tidigare uthyrda till folkets husföreningen? Byälvsvägen nr 30

3 Bromma Medborgarhus Kommun: Stockholm Socken: Bromma Objekt: Bromma Medborgarhus Besöksadress: Brommaplan Postadress: Tel: e-post: Grammet 1 Byggår: 1962 Byggmästare: Källor: Inventerad 1976: 89:3 Inventerad 2002: Bromma medborgarhusförening instiftad 1960 Lokalerna stängde i januari 2000 (www.samlingslokaler.nu ). Föreningen fanns kvar efter stängningen, oklart hur det förhåller sig idag. Interiör En stor sal för omkring 70 personer och tio mindre grupprum. Fram till stängning pågick en omfattande verksamhet i huset med ett stort antal föreningar och organisationer. Förändringar 1944 (då området alltmer började bli bebyggt) bildade på socialdemokratiskt initiativ en förening som verkade för att ett Folkets Hus skulle byggas bildadesbrommamedborgarhusförening av ett 30-talorganisationer (idrotts-, politiska-,hyresgäster, fackförening, bostadsrättsföreningar). Stockholmshem förvaltar huset som även innehåller barnteater, ungdomsgård, bibliotek, butiker,vårdcentral. Medborgarhusföreningen harbara våningsplanet 1 tr (440kvm). Telefonintervju med Göte Tannersten ordförande i föreningen 1976

4 Bromsten Medborgarhus Kommun: Stockholm Socken: Spånga Objekt: Bromsten Medborgarhus Besöksadress: Rissnavägen 58 Postadress: Tel: Fredrik 12 Byggår: 1963 Byggmästare: Källor: Inventering 1976: 68:17-21 Inventering 2003: Stockholms kommun Sluten tegelfasad ut mot vägen, höga fönster in mot gården och parkeringen från foajé och samlingssal. Byggnaden som är i ett plan är sammanfogad med höghus vid Bromstensplan. Interiör Ej dokumenterad Förändringar Utmed Rissnavägen strax intill Bromstensplan. Huset byggdes av kommunen och vid inventeringen 1976 hyrde medborgarhusföreningen lokalerna av Stockholmshem. Föreningen hade då också andelar i huset, men inga fackföreningar var med. Hur och av vem huset används av idag är oklart men någon slags samlingslokal verkar det vara.

5 Bällsta Folkets Hus Kommun: Stockholm Socken: Bromma Objekt: Bällsta Folkets Hus Besöksadress: Solbergsvägen 55, Mariehäll Postadress: Tfn: Ardennern 19 Byggår: 1914 Byggmästare: Källor: Inventerad 1976: 61:19-36 Bällsta Villastads Folkets husförening i Bromma upa Socialdemokaten 1916, ARAB (samling) Stockholm vol 1 (fragment) Förortsinventeringen Mariehäll Stockholms stadsmuseum Inventerad 2003: Används idag som privatbostad. Huset är en nationalromantisk byggnad, tjärad panel på förvandring med röda fönsterfoder, bågar och karmar. Fönstren är småspröjsade upptill. Huset har sadeltak med rött falsat plåttak. Interiör Ej dokumenterad. Förändringar Huset är beläget i bakre kant av tomten och omgärdas av villor och flerfamiljshus. Huset är byggt i en för folkets husen ovanligt uttryck. Den enda motsvarigheten tycks ha funnits i Kalix föreningshus som byggdes

6

7 Hjorthagens Medborgarhus Kommun: Stockholm Socken: Stockholm Objekt: Hjorthagens Medborgarhus Besöksadress: Artemisgatan 19 Postadress: Tfn: Jakten 3 Huset använd inte längre av någon medborgarhusförening. Enté från Artemisgatan, lokalerna ligger i ett flerfamiljsbostadshus. Samlingssalen utgör utskjutande byggnadskropp, putsad röd, i ett plan plus källarvåning i bostadshusets sydvästliga del. Denna utskjutande del är försedd med plåttak medan övriga bostadshuset har tegeltak. Byggår: Byggmästare: 1950-tal. Hjorthagens medborgarhusförening Entrén är i originalskick. Interiör Här finns en stor lokal för 150 personer, en mindre sal och två grupprum. Förändringar Källor: Inventerad 1976: Inventerad 2003: Lokalen ligger i direkt anslutning till tunnelbanenedgången i korsningen Artemisgatan Nimrodsgatan. Detta hus ersatte Hjorthagens Folkets Hus som byggdes 1909 och revs Då hette föreningen Byggnadsföreningen Hjorten, instiftad Osäkert om det är samma förening med nytt namn eller om det nya huset uppfördes av en helt ny förening.

8 Hässelby Villastads Folkets Hus Kommun: Stockholm Socken: Spånga Objekt: Hässelby Villastads Folkets Hus Besöksadress: Riddersviksvägen 159 Postadress: c/o Per Anjou Albert Landbergs gränd Hässelby Tfn: el Mossrosen 1 Byggår: tillbyggd 1923 Hässelby Villastads Folkets Hus u p a instiftad 1905 (ekonomisk förening u p a) Uppgifter finns att föreningen först hette Riddersviks folkets hus. Byggmästare: Huset uppfördes av Lövstaarbetare Källor: ARAB (samling) Folkets Hus och Parker, Stockholm vol. 1. Svenska folkrörelser v: Folkets hus och folkets park (Stockholm 1939) Förortsinventeringen Hässelby Villastad, Stockholm stads museum SF Inventerad 1976: 63:2-10, 29-35, 64:21-27 Inventerad 2002: 7106:13-24 Lokalerna används för möten, spelmansgillen, barnteater, Qi Gong, dans, konferenser m m. Föreningen hyr ut lokaler till bilverkstad/plåtslageri med ingång från husets baksida. Intressenter i huset är fackförening, arbetarekommun och enskilda. Vit slamputs, murad stengrund, fönster med tunt listverk där foder, båge och spröjs är målade bruna. Taket belagt med tegelpannor inklusive nockpannor och takfallet utgörs av tälttak över var sida om entrén. Takfoten är profilerad. Entrén har betongtrappor på var sida om dörren och trappa och avsats omkringgärdas med räcken och kättingar.

9 Interiör Tre rum av varierande storlek. Ej dokumenterade. Förändringar Byggnaden har försetts med ny entrédörr, ventilation, handikappramp, utomhusarmatur i fasadhörn och utmed trädgårdsgången. På byggnadens baksida är garageport tillfogad. Tillbyggnad gjordes Dessutom har del av huset gjorts om verkstad. Byggnaden är förlagd till tomtens inre gräns och byggnaden har därmed en stor gräsbevuxen parkträdgård framför sig. Entrén till byggnaden flankeras av två välvuxna björkar. Till höger om ingången till tomten finns ställningar tillhörande en gammal lekpark som inte längre är underhålls. Huset uppfördes till en kostnad av kronor. Ursprunglig rumsfördelning bestod av A, B och C-salar, bibliotek, studierum, och vaktmästarbostad. A-sal med läktare och för teater och biografverksamhet. Salarna avsedda för 318, 70 respektive 50 personer. I parken fanns dansbana med tak, serveringsbyggnad, kiosker och nöjesanordningar. Parkens användning minskade under 1930-talet. Foto från Riddersviksvägen Foto från V Fasad mot SO Lekparken, foto från SO Fasad mot Ö

10 Järva Folkets Park/Eggeby Gård Kommun: Stockholm Socken: Spånga Objekt: Järva Folkets Park - Eggeby Gård Spånga Besöksadress: Eggeby Gård Postadress: Spånga Tfn: Intressenter är fackförening, s-förening och andra föreningar i området. Interiör Byggår: Byggmästare: Källor: home.swipnet.se/jarva_ folketspark 1907 bildades Solhems Folkets husförening, som 1909 ombildades till Spånga Folkets husförening. Parken är dock inte byggd av föreningen. Förändringar I anslutning till tätortsbebyggelse. Anläggningen är förlagd till Eggeby Gård, Södra Järvafältet, strax norr om Tensta. Inventerad 1976: Inventerad 2002:

11 Park Folkets Hus Kommun: Stockholm Socken: Brännkyrka Objekt: Park Folkets Hus Besöksadress: Götalandsvägen 181 Postadress: Älvsjö Tfn: Stigluckan 16 Byggår: 1928 Älvsjö byggnadsförening m o instiftad 1923 Sundahl och Ribbing, KF:s arkitektkontor Källor: Arkitektur nr 5/1986 FHP Inventerad 1976: Inventerad 2002: 7122:19-24A, 7123:1-10 Folkets husföreningen äger och förvaltar lokalerna. Ombyggd konsumbutik i källarplanet hyrs ut till musikföretag. Entrén ut mot Götalandsvägen är utformad som en tempelfronton med tandsnittsdekoration och enkla pelare med kapitäl. I fasaden innanför den framspringande frontonen skjuter lisener av samma utformning ut från de smala väggpartierna mellan entréns uppglasade partier. I fasaden ovanför tempelfrontonen finns ett lunettfönster. Dörrarna och övriga glaspartier i entrén består av kvadratiskt indelade smårutor med gröna bågar. Dörrarna är försedda med varsin liten mässingknopp till handtag. Trappavsatsen består av svarta stenplattor (skiffer?). Källarfasaden ut mot Tureholmsvägen består av grå puts som är indelad i geometriska fyrkantiga fält. Konsumbutikens gamla skyltfönster öppnar upp den annars tunga källarfasaden. I övrigt har fasaden gul spritputs. Fönsterfoder i piano nobile är något

12 upphöjda men släta och materialet är puts. Här är fönstren högre och försedda med fransk balkong. I övrigt är fönsterfodringarna breda enkelt profilerade lister, i samma utformning som kring flera av dörrarna. Det tunna taket av falsad svart plåt har öppen takfot med tätt placerade tassar. Under den öppna takfoten löper en smal, profilerad dekorlist i linje med fasaden. På husets baksida, vänd mot de nya flerfamiljshusen har ett stort lunettfönster tagits upp, det gjordes i samband med renovering och vissa ombyggnationer i mitten av 1980-talet. Interiör I konsumbutikens gamla lokaler finns idag en studio för musikproduktion. Den har funnits där sedan sent tal. Företaget hyr lokalerna av Folkets Hus. Butikens rumsindelning är i viss mån bevarad och enstaka detaljer finns kvar som exempelvis kakelväggen i ett av kontrollrummen vilket är en rest från butikens kylrum. I övrigt är inte byggnadens interiör dokumenterad. Byggnaden är högt belägen på hörntomten Götalandsvägen - Tureholmsvägen. En trappa leder upp till byggnaden från Götalandsvägen. Utmed Tureholmsvägen, som sluttar nedåt, kommer man istället i direkt förbindelse med källarplanet och f d Konsumbutiken. I vinkel mot huset står en lägre och anspråkslös byggnadskropp tillfogad. Intill entrén, dold bakom en gran, står en gråmålad bod. Den är klädd i stående dubbelfasad spåntpanel och försedd med dekorativa pilastrar på gavlarna. Pilastrarna kröns av listverk utformat som tempelfronton i gavelröstet. Byggnaden är placerad på en botten av trädgårdsplattor av betong. Förändringar Invändigt är byggnaden delvis ombyggd och renoverad Källarlokalens funktion är förändrad, från butik till musikstudio.

13

14 Rinkeby Folkets Hus Kommun: Stockholm Socken: Spånga Objekt: Rinkeby Folkets Hus Besöksadress: Skårbygränd 1 Postadress: Box Spånga Tfn: Kvarnboden 6 Byggår: Rinkeby Folkets husförening instiftad 1981 (ideell förening) Byggmästare: AB Svenska Bostäder (?) Lars Eric Bergman, Stockholms fastighetskontor Källor: Rinkebyarkivet (protokoll, korrespondens, räkenskaper, verksamhetsberättelser, inventarieförteckningar, ritningar, fotografier, affischer) Inventering 1976: Inventering 2003: Rinkeby Folkets Hus en mötesplats mitt i världen, Stockholm, 1986 Mötesverksamhet, föreningsexpedition, teater, bio, fest, restaurang, konstutställningar, studiecirklar. Kommunal verksamhet, medborgarkontor och Rinkeby multimediacenter. Föreningen har 160 medlemsorganisationer och mycket aktiviteter. Fasad av huvudsakligen tegel men betong och klinker förekommer också. I markplan utanför entrén följer en arkadgång huskroppen. Interiör Stora salen med scen, bio och för dans och möten, kök, studielokal, bibliotek, föreningsexpedition, restaurang (arrenderas ut),

15 Förändringar Ombyggt hösten Entré och vaktmästarexpedition ombyggt till reception. I foajén utanför stora salen byggdes serveringsdisk. Svenska Bostäder betalade ombyggnaden genom ytterstadssatsningen. Försäkringskassan flyttade ut och Medborgarkontoret kom in Ombyggnad också 1997 när fler verksamheter kom in i huset. (FHP-enkät) I anslutning till Rinkebytorg. Svenska Bostäder äger byggnaden, föreningen förvaltar huset på uppdrag av kommunen. Invigdes februari 1986

16 Rågsveds Folkets Hus Kommun: Stockholm Socken: Brännkyrka Objekt: Rågsveds Folkets Hus Besöksadress: Rågsveds Torg 11 Postadress: Bandhagen Tfn: Bygeln 3 Byggår: Byggmästare: Källor: Rågsved Folkets husförening stiftad 1980 (ideell förening) FHP Inventerad 1976: Intressenter är s-förening, SSU-klubb och lokala föreningar. Interiör Foajé, reception, samlingssal, kontor och mötesrum. Planlösningen följer byggnadskroppens böjda linje. Förändringar Handikappanpassning Lokaler i Rågsveds Centrum. Föreningen bildades i samband med att lokalerna formellt togs i anspråk efter husockupation. Lokalerna hyrs av föreningen. Föreningen har en del av arkivet i lokalerna och resten deponerat. Bland annat finns affischer från Ebba Gröns spelningar. Inventerad 2002:

17

18 Spånga Folkan (Spånga Folkets Hus) Kommun Stockholm Socken: Spånga Objekt: Spånga Folkan (Spånga Folkets Hus) Besöksadress: Spångavägen 353 Postadress: Spånga Tfn: Abjörn 15 Byggår: 1939 Byggmästare: Solhems Folkets husförening (1907) ombildades till Spånga Folkets husförening Källor: ARAB: 85 vol Svenska folkrörelser V: Folkets hus och parker (Stockholm 1939) 62:3-17, 65:2-3 Inventerad 2002: (även parken och gamla huset på tomten) Lokaler för föreningsverksamhet och butiksförsäljning. Huset är slätputsat i en ljusbeige förgton slätputs, byggnaden har stora fönsterpartier i markplan. Gröna fönsterbågar i trä, inga omfattningar. Taket är beklätt av falsad svart plåt. Förändring Aluminiumentrén är nyare än huset i övrigt, nytillkomna skyltar och fasadarmatur. Interiör Här finns bl a teater, biograf med läktare och scen, 456 sittplatser, danssalong, servering, bar, B-sal, klubblokal, butikslokal, mindre samlingssalar och vaktmästarbostad. Inventerad 1976:

19 Beläget utmed vägen på kuperad hörntomt i utkanten av Solhems villaområde. Spångafolkan ägs av gatu- och fastighetskontoret och hyrs av föreningen. På tomten fanns föreningens första hus som uppfördes 1912, här har föreningen också haft festplats. Fasad mot Ö Fasad mot SV

20 Stockholms Folkets Hus Kommun: Socken: Objekt: Stockholm Stockholm Stockholms Folkets Hus/ City Conference Center AB Besöksadress: Barnhusgatan Postadress: Box Stockholm Tfn: Barnhuset 26 I lokalerna och hos ARAB finns protokoll, korrespondens, räkenskaper, verksamhetsberättelser, inventarieförteckning, ritningar, fotografier, affischer. G:a huset Minnesskrift: Folkets Hus i Stockholm , Hansson, Sigfrid (Tengdahl, Knut) Stockholms Folkets Hus av Sven Markelius (artikel i Arkitektur 1961:6) Folkets hus i Stockholm Fragment från 25 år av Tore Hellmark 1985 SF NAD Byggår: (tre etapper) Föreningen Folkets Hus , AB Folkets Hus Inventerad 1976: Inventerad 2002: Byggmästare: Ragnar Olenmark, Fackföreningarnas Byggnadsproduktion (BPA) Källor: Sven Markelius Förändringarnas Torg, Bengt Järbe, Stockholm Intressenter är fackförbund. Här pågår mötesverksamhet, konstutställningar, teater och dans. Det finns också restaurang.

21 Interiör Scen, kök, restaurang, studielokal, danslokal, föreningsexpedition. Förändringar Delvis ombyggt 1993 (kontorsdel blev hotell). Bolaget hyr tidigare skolbyggnad (Norra Latin) sedan Byggnaden uppförd inom tätortsbebyggelse och upptar nästan hela kvarteret Barnhuset. Föreningen hade Folkets Hus på samma plats, byggt 1901, det revs för att ge plats åt det här. Projekteringen för nya huset började redan Stadsteatern disponerade under en tid teatern. Idag håller Dansens hus till i byggnaden. Folkets Hus byggt 1901

22 Trappan Kommun: Socken: Objekt: Stockholm Spånga Vällingby Medborgarhus Trappan Besöksadress: Vällingbytorget Postadress: Box Vällingby Tfn: Ritskåpet 1 Byggår: 1956 Byggmästare: Källor: Vällingby kultur- och medborgarhusförening instiftad 1953 Sven Backström och Leif Reinius (Backström & Reinius) Inventerad 1976: Inventerad 2002: 7106:25-32 Pensionärsverksamhet, studiecirklar, dans, seminarier m m. Alla politiska partier utom Stockholmspartiet har möten i sina lokalföreningar hos Trappan. Byggnaden ligger i en brant sluttning ner mot torget och utgörs av nivåskilda byggnadskroppar. Stora uppglasade partier mot torget och trappan. Interiör Fyra salar med plats för personer och ett mindre grupprum. Förändringar Huset ingår som en del i Vällingby ABC-stad och är belägen mellan biografen Fontänen och S:t Tomaskyrkan.

23 Föreningen hade 35 medl. org. år 2000.

24 Årsta Folkets Hus Kommun: Stockholm Socken: Brännkyrka Objekt: Årsta Folkets Hus Besöksadress: Årsta Torg/Hjälmarsvägen 28 Postadress: Box Årsta Tfn: Årsjön 1 Byggår: 1950-tal, ombyggt 1978 Årsta Folkets husförening instiftad 1978 (ideell förening) Huset används av lokala föreningar, partierna från V till M, arbetarrörelseanknutna, idrottsföreningar, kulturföreningar mfl. Interiör Förändringar Byggnaden belägen inom tätortsbebyggelse. Föreningen hyr lokalerna som ursprungligen var en biograf men som byggdes om till Folkets Hus som i sin tur invigdes Byggmästare: Källor: Thore och Erik Ahlsén Dokumenterat av SSM FHP Inventerad 1976: Inventerad 2002:

Hallunda Folkets Hus. Inventerad 1976: Film nr: Besöksadress: Borgvägen 1 Postadress: Box 134 145 01 Norsborg Tel: 08-530 625 70 e-post:

Hallunda Folkets Hus. Inventerad 1976: Film nr: Besöksadress: Borgvägen 1 Postadress: Box 134 145 01 Norsborg Tel: 08-530 625 70 e-post: Hallunda Folkets Hus Kommun: Socken: Objekt: Besöksadress: Borgvägen 1 Postadress: Box 134 145 01 Norsborg Tel: 08-530 625 70 e-post: Vickern 5 Botkyrka Botkyrka Hallunda Folkets Hus Byggår: 1985-1986

Läs mer

KV LAGERN 2, RÅSUNDA FOTBOLLSSTADION. Dokumentation inför rivning 2011-09-05

KV LAGERN 2, RÅSUNDA FOTBOLLSSTADION. Dokumentation inför rivning 2011-09-05 KV LAGERN 2, RÅSUNDA FOTBOLLSSTADION Dokumentation inför rivning 2011-09-05 KV LAGERN, RÅSUNDA FOTBOLLSSTADION SOLNA Dokumentation: Maria Lorentzi, byggnadsantikvarie Olle Nylind, byggnadsantikvarie Johanna

Läs mer

Yttre centrum, södra. Bebyggelseinventering 2008 Sidan 95 av 141

Yttre centrum, södra. Bebyggelseinventering 2008 Sidan 95 av 141 Yttre centrum, södra Området har en blandad bebyggelse med övervägande bostäder, men rymmer även skolor, konsertsal, aktivitetshuset Gisleparken och ett fåtal övriga byggnader. Södergatan går som en gräns

Läs mer

20 Centrum. Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder.

20 Centrum. Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder. 20 Centrum Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder. Hallsbergs centrum består till största delen av husraderna

Läs mer

Dokumentation av MODERN ARKITEKTUR i Norrbotten

Dokumentation av MODERN ARKITEKTUR i Norrbotten Dokumentation av MODERN ARKITEKTUR i Norrbotten POLAR HOTEL, ÄLVSBYN Lina Karlsson 2006 Dnr 350-2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING s. 2 HISTORIK s. 3 Kort om hotellnäringens historia s. 3 Kort om Älvsbyns

Läs mer

Värt att värna - Värnamo stad Karta över Värnamo stad, med urval av objekt och miljöer.

Värt att värna - Värnamo stad Karta över Värnamo stad, med urval av objekt och miljöer. Värt att värna - Värnamo stad Karta över Värnamo stad, med urval av objekt och miljöer. Värnamo är beläget vid den historiskt betydelsefulla vägsträckningen Lagastigen, strax ovanför Lagans utlopp i sjön

Läs mer

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 2009-11-22 Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 sid 1 2009-12-03 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Program för förändring

Läs mer

SLOTTSFOGDEN 8 OCH 9, VADSTENA STAD, VADSTENA KOMMUN

SLOTTSFOGDEN 8 OCH 9, VADSTENA STAD, VADSTENA KOMMUN DETALJPLAN FÖR SLOTTSFOGDEN 8 OCH 9, VADSTENA STAD, VADSTENA KOMMUN Upprättad 2015-02-06 Samrådshandling 2015-03-03 Granskningshandling 2015- Antagandehandling 2015- Laga kraft 2 (30) INNEHÅLL Detaljplan

Läs mer

Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund

Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund Längbro socken, Örebro kommun, Närke Örjan Hedhman Charlott Torgén Rapport 2011:13 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602

Läs mer

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG DEL II

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG DEL II Detta kapitel är ett utdrag ur KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG ETT PROGRAM FÖR BEVARANDE DEL II Redaktör Gudrun Lönnroth, Stadsmuseet Projektgrupp Hans Ander, Stadsbyggnadskontoret Maria

Läs mer

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4 byggnadsvård Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Antikvarisk förundersökning Dag Forssblad Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands

Läs mer

FÖP staden Alingsås Bebyggelsehistorisk inventering Bilaga 2

FÖP staden Alingsås Bebyggelsehistorisk inventering Bilaga 2 FÖP staden Alingsås Bebyggelsehistorisk inventering Bilaga 2 == = = = Underlag till Fördjupning av översiktsplanen för Alingsås kommun Staden, antagen av kommunfullmäktige den 26 mars 2008 65 Bebyggelsehistorisk

Läs mer

Arkitektur i Luleå. Om arkitekturhistoria i allmänhet Gammalt i ny form

Arkitektur i Luleå. Om arkitekturhistoria i allmänhet Gammalt i ny form Arkitektur i Luleå Om arkitekturhistoria i allmänhet Gammalt i ny form Arkitekturhistorien är en historia om nytänkande och återanvändning. När de arkitektoniska idealen genom århundradena växlat och idéer

Läs mer

KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKS BY KÄVLINGE KOMMUN

KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKS BY KÄVLINGE KOMMUN KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKS BY KÄVLINGE KOMMUN REGIONMUSEET / LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT 2000:24 ISSN: 14010239 L12.408101999 FÖRORD Arbetet att inventera Barsebäcks bys bebyggelse

Läs mer

Bagerska kontoret. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län. Dokumentation inför och under ombyggnaden

Bagerska kontoret. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län. Dokumentation inför och under ombyggnaden Byggnadsantikvarisk dokumentation Bagerska kontoret Dokumentation inför och under ombyggnaden Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:013

Läs mer

Byggnadsordning för. NORRbÖLE. Områdeskaraktär och förhållningssätt

Byggnadsordning för. NORRbÖLE. Områdeskaraktär och förhållningssätt Byggnadsordning för NORRbÖLE Områdeskaraktär och förhållningssätt Byggnadsordningen antagen av byggnadsnämnden 2010-06-14. Byggnadsordningar för Skellefteå kommun kan beställas från: Skellefteå kommun

Läs mer

Bulltofta Hangar 2. Antikvarisk utredning KVARTERET CARL FLORMAN. Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län.

Bulltofta Hangar 2. Antikvarisk utredning KVARTERET CARL FLORMAN. Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län. Antikvarisk utredning Bulltofta Hangar 2 KVARTERET CARL FLORMAN Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:001 Olga Schlyter Antikvarisk utredning Bulltofta

Läs mer

Bulltofta Hangar 2. Antikvarisk utredning KVARTERET CARL FLORMAN. Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län.

Bulltofta Hangar 2. Antikvarisk utredning KVARTERET CARL FLORMAN. Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län. Antikvarisk utredning Bulltofta Hangar 2 KVARTERET CARL FLORMAN Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:001 Olga Schlyter Antikvarisk utredning Bulltofta

Läs mer

Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå. Antikvarisk förundersökning 2013 12 20

Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå. Antikvarisk förundersökning 2013 12 20 Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå Antikvarisk förundersökning 2013 12 20 ADRESS Fagerdalsgatan 9, 852 39 Sundsvall TELEFON 070 4313171 www.adlcreativa.se Innehåll Innehåll...

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen kan dessvärre förekomma.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen kan dessvärre förekomma. Gröndal Förord I samband med att Stockholm är kulturhuvudstad 1998 berättar vi i en serie skrifter hur några av våra bostadsområden vuxit fram och kort om deras historiska bakgrund. Denna skrift om Gröndal

Läs mer

KULTURHISTORISK UNDERSÖKNING. av k v. SVÄRDET och NYCKELN FALKENBERG

KULTURHISTORISK UNDERSÖKNING. av k v. SVÄRDET och NYCKELN FALKENBERG KULTURHISTORISK UNDERSÖKNING av k v SVÄRDET och NYCKELN FALKENBERG FALKENBERGS KOMMUN, Kulturnämnden HALLANDS LÄNSMUSEER, Landsantikvarien Omslagsbild: Foto från kyrktornet omkring 1925 med kv Svärdet

Läs mer

Utredning av väckt fråga om byggnadsminnesförklaring

Utredning av väckt fråga om byggnadsminnesförklaring Utredning av väckt fråga om byggnadsminnesförklaring Sommarvillor i området Petersvik, Sundsvall 2012-01-10 ADRESS Fagerdalsgatan 9, 852 39 Sundsvall TELEFON 070-680 14 87 www.adlcreativa.se Innehåll Innehåll...

Läs mer

Kristinebergs slott 10

Kristinebergs slott 10 Kristinebergs slott 10 hornsbergs bussgarage Kungsholmen, Stockholm Byggnadsdokumentation Cathrine Mellander (text) Tomasz Pydzik (foto) Byggnadshistorisk rapport 2009:11 Omslagsbild framsida: Det södra

Läs mer

KYRKOR. i Karlstads stift Del III Inventerade 2002-2005. Bengtsfors, Dals-Ed, Färglanda, Mellerud, Vänersborg och Åmåls kommuner

KYRKOR. i Karlstads stift Del III Inventerade 2002-2005. Bengtsfors, Dals-Ed, Färglanda, Mellerud, Vänersborg och Åmåls kommuner VÄRMLANDS MUSEUM www.varmlandsmuseum.se KYRKOR i Karlstads stift Del III Inventerade 2002-2005 Bengtsfors, Dals-Ed, Färglanda, Mellerud, Vänersborg och Åmåls kommuner KYRKOR i Karlstads stift Del III Inventerade

Läs mer

Sagabiografen i Oskarshamn. Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland.

Sagabiografen i Oskarshamn. Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland. Sagabiografen i Oskarshamn Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland Jan Westergren KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november

Läs mer

Bebyggelseutveckling i Bromölla kommun - ett kunskapsunderlag

Bebyggelseutveckling i Bromölla kommun - ett kunskapsunderlag Bebyggelseutveckling i Bromölla kommun - ett kunskapsunderlag 2013-04-10 U RBA N FA CTO RY Bebyggelseutveckling i Bromölla kommun - ett kunskapsunderlag Framtaget av: Beställare: Sweco och Urban Factory

Läs mer

Uppdaterad & reviderad: Kulturhistorisk utredning - Underlag för energisparrådgivning

Uppdaterad & reviderad: Kulturhistorisk utredning - Underlag för energisparrådgivning Uppdaterad & reviderad: Kulturhistorisk utredning - Underlag för energisparrådgivning och fysisk planering 1984 Uppdaterad & reviderad inventering 2011 - Mölndalsdelen Då denna inventering fortfarande

Läs mer

Gårda 744:526. Mikael Hammerman

Gårda 744:526. Mikael Hammerman Gårda 744:526 Mikael Hammerman Gårda 744:526 Mikael Hammerman Handledare: Malin Weijmer Bebyggelsehistorisk studie, 7,5 hp Bebyggelseantikvariskt program, årskurs 2 GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen

Läs mer

60-80. bostadshus i valsätra och gottsunda Arkitektur från 1960-1980-talen. kulturnämnden

60-80. bostadshus i valsätra och gottsunda Arkitektur från 1960-1980-talen. kulturnämnden 60-80 bostadshus i valsätra och gottsunda Arkitektur från 1960-1980-talen kulturnämnden [områdesindelning] gottsunda, valsätra Stadsbyggnadskontoret Uppsala kommun 2007. 1 13 2 3 4 7 5 6 8 11 9 12 10 Under

Läs mer

ARKITEKTEN ATELJÉ HALLÉNSKA HUSET. Boktryckaren 16 Falköping. Kulturhistorisk karaktärisering och värdering 2010-12-10

ARKITEKTEN ATELJÉ HALLÉNSKA HUSET. Boktryckaren 16 Falköping. Kulturhistorisk karaktärisering och värdering 2010-12-10 ARKITEKTEN ATELJÉ HALLÉNSKA HUSET Boktryckaren 16 Falköping Kulturhistorisk karaktärisering och värdering 2010-12-10 HALLÉNSKA HUSET Boktryckaren 16 Falköpings kommun Västra Götalands län Kulturhistorisk

Läs mer