Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkiv Digital AD AB Årsredovisning"

Transkript

1 Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2010 Arkiv Digital AD AB

2 Innehåll Kort om Arkiv Digital... 3 VD har ordet... 5 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 7 Företagsledning... 7 Styrelse och Revisor... 8 Risker och riskhantering... 9 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Omsättning och resultat Flerårsöversikt Resultatdisposition Ägarförhållanden Väsentliga händelser under räkenskapsåret Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Framtiden Resultaträkning Balansräkning Eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Allmänna redovisningsprinciper Koncernförhållanden Definition av nyckeltal Noter Revisionsberättelse Arkiv Digital AD AB

3 Kort om Arkiv Digital Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Arkiv Digital är ett företag som utvecklar, producerar och marknadsför produkter och tjänster, främst inom släktforskning i Sverige. Arkiv Digitals produkter förenklar släktforskningen för såväl nybörjaren som den inbitne forskaren. Under 2010 uppgick nettoomsättningen i Arkiv Digital till 6,7 Mkr och företaget hade i medeltal 15,8 anställda. Företaget äger idag en bilddatabas med över 25 miljoner färgbilder fotograferade med digitalkamerateknik. Utvecklingen i siffror Nettoomsättningen uppgick till 6,7 Mkr, en ökning med 83,4 procent jämfört med föregående år. Resultat före skatt uppgick till kr, en förbättring med kr jämfört med föregående år. Arkiv Digitals program för släktforskning med färgprofiler och ett användarvänligt fliksystem för enklare navigering. Antalet kunder ökade med 73 procent jämfört med föregående år. Utvecklingen av kundstock och användning av databasen under 2010 jämfört med utvecklingen under åren fram till och med 2009: Sida 3 av 23

4 Släktforskning I århundraden har källmaterial av alla de slag bevarats runt om i riket. För de flesta är materialet svårtillgängligt och innebär ofta ett tidsödande arbete för alla som vill lära känna sin egen historia. Dessa hinder var skälet till att Arkiv Digital grundades - av släktforskare för släktforskare. Med abonnemangstjänsten ADOnLine2 har förutsättningarna ändrats. Nu ligger Sveriges kyrkböcker uppslagna på Internet, i högsta fotokvalitet, enkelt tillgängliga och redo att läsas av miljontals släktforskare runt om i världen. Släktforskning har vuxit till en av Sveriges största folkrörelser. Omkring svenskar bedöms redan vara aktivt engagerade, antingen enskilt eller via medlemskap i föreningar med släktforskningsaktiviteter. I undersökningar har frågan ställts: Skulle Du vilja börja släktforska? Inte överraskande blev svaren att de allra flesta ville veta mer om sin egen historia, om Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning man bara hade tid.... Häri ligger Arkiv Digitals affärsmöjlighet. Arkiv Digitals operativa verksamhet har till stor del bestått av att fotografera Sveriges äldre kyrkoböcker, en investering för framtiden. Nu när arkivmaterialet börjar bli rikstäckande så är Arkiv Digital ägare till en unik databas. Genom att göra denna information allt mer lättillgänglig öppnar vi de historiska arkiven för en större och bredare publik. Bilddatabasen bestod per den 31 december 2010 av bilder jämfört med bilder den 31 december Vi producerar cirka en halv miljon bilder per månad. Arkiv Digital har, förutom programmet ADOnLine2, även utvecklat egna programvaror för databasadministration, ekonomisystem, bildindexering och bildkomprimering. Träslöv HV:2 (bilagor till kyrkoböckerna) Ett bra exempel på Arkiv Digitals färgbilder Sida 4 av 23

5 VD har ordet Arkiv Digital fyllde fem år i höstas och 2010 har på många sätt varit ett intressant och spännande år. Det är glädjande att vårt resultat förbättrats med nära en halv miljon kronor trots extraordinära och oförutsedda kostnader på mer än 600 tkr. Det finns ett behov av en bra produkt inom vårt område och jag tror att vår marknad kommer att fortsätta öka. Vår målsättning är att under de kommande åren stärka vår marknadsnärvaro och bredda utbudet av produkter och tjänster. Vi fortsätter att producera högkvalitativa digitala färgbilder om vår gemensamma historia och vi är nu en av de största aktörerna på släktforskningsmarknaden. Dock finns det fortfarande släktforskare, bibliotek och andra som inte känner till Arkiv Digital. Under 2010 intensifierade vi vår marknadsföring och hittade nya kanaler för att visa upp vårt företag och vad vi erbjuder. Våra pressmeddelanden finns numera på Mynewsdesk vilket har gett stor uppmärksamhet i tidningar. Förutom annonseringen, i tidningar och på hemsidor med anknytning till släktforskning och historia, så är föredragen runt om i landet något som ligger mig varmt om hjärtat. Att möta släktforskare från hela landet och höra vad de säger och tycker är mycket inspirerande. Våra nyfotograferade digitala färgbilder skapar mycket positiva reaktioner och bidrar till att skapa nytt intresse för allas vår gemensamma historia. Under 2010 höll vi föredrag och hade utställningar på 53 platser. Höjdpunkten under det gångna året var självklart 2010 års Släktforskardagar som Örebro Släktforskarförening arrangerade med mycket gott resultat. Det var glädjande att arrangörerna valde Arkiv Digital som samarbetspartner och huvudsponsor och dagarna i augusti kunde räkna in många tusental besökare. Vi hade fullt i vår monter nästan hela tiden och det var många som var nyfikna på Arkiv Digital och vad vi har att erbjuda. Så här skrev Sveriges Släktforskarförbund bland annat om arrangemanget: Mässan Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning under Släktforskardagarna i Örebro var mycket populär. Besökarna strömmade till de olika utställarna som i år var fler än någon gång tidigare. Även media intresserade sig för mässan och SVT i Örebro kom för att rapportera. Arkiv Digital har under vintern 2011 tecknat ett avtal med Riksarkivet som ger oss möjlighet att fotografera på alla arkiven i Sverige. Vi har redan startat i de två kvarvarande länen, Jämtland och Gotland, vilket innebär att det viktiga grundmaterialet (från äldsta tid fram till 1895) kommer att vara klart till hösten och bli tillgängligt för alla som vill kunna läsa om sina förfäder och släktingar på bästa sätt. Utöver det material som är intressant för släktforskare i allmänhet finns oerhört mycket mer i arkiven som Arkiv Digital kan digitalisera för att öka intresset och skapa förutsättningar för nya produkter och tjänster. När vi nu börjar bli klara med grundmaterialet, så ger vi oss snabbt i kast med nya serier och handlingar som ger det där lilla extra åt en släktforskare. I kyrkböckerna hittar vi grunden till släktträdet, men i andra typer av handlingar finns det där som gör våra förfäder mer levande för oss. I domböckerna kan vi hitta att någon har bråkat med grannen eller köpt en gård och i de militära handlingarna om han varit ryttare, soldat eller Arkiv Digitals monter på Släktforskardagarna i Örebro Sida 5 av 23

6 Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning rusthållare. I bouppteckningarna hittar man förutom arvingarna, även vad de hade för ägodelar på gården eller torpet och detta blir en värdefull pusselbit i kunskapen om våra förfäder. Arkiv Digitals konkurrenskraft gynnas av vår unika produkt och vårt ständiga utvecklingsarbete gör att vi i dag är ett starkare företag än för ett år sedan. Vi har förstärkt våra samarbeten, har en mer utbredd produktion och ett tydligare fokus. Tillsammans med en tydlig strategi, kundtillväxt och framför allt ett fortsatt starkt engagemang hos alla medarbetare ser jag positivt på framtiden med goda möjligheter till ett fortsatt förbättrat resultat och värdeskapande för våra aktieägare. Niklas Hertzman VD Arkiv Digital AD AB Sophia Brahes samling volym 8, Lisbet Bryskes släktebok (omkring år 1625) Sida 6 av 23

7 Företagsledning, styrelse och riskhantering Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Företagsledning Niklas Hertzman (1969) Thomas Hermelin (1947) Magnus Näslund (1975) Mikael Karlsson (1971) Görgen Olsson (1957) VD Marknad & Utveckling Teknik & IT Produktion Ekonomi Arkiv Digital ett distribuerat företag Arkiv Digital är ett modernt företag på flera sätt. Ledningsarbetet, både i den operativa ledningen och i styrelsen sker i huvudsak via olika IT-system. All telefoni är mobil och Internet används för support, administration, ekonomi och produktionssystem. I kombination med en god arbetsordning, välutbildad och motiverad personal ger denna metodik stora kostnads- och effektivitetsfördelar jämfört med konventionella lösningar. Produktionen sker lokalt på respektive arkiv där materialet finns. Det innebär att företaget har personal på en mängd platser i Sverige, från Malmö i söder till Östersund i norr. Genom denna spridning kan också bolaget representeras på ett bra och kostnadseffektivt sätt vid mässor och andra släktforskningsevent. Bilden visar de platser varifrån ledning och styrelse arbetar. Sida 7 av 23

8 Styrelse och Revisor Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Arkiv Digitals styrelse består av fem ledamöter valda av årsstämman. Till styrelsen 2010 omvaldes Karin Almlöf, Daniel Hultman och Magnus Näslund medan Mikael Karlsson och Thomas Hermelin nyvaldes. Karin Almlöf (1981) Ordförande i styrelsen sedan december Tidigare ledamot i Arkiv Digital. Invald Magnus Näslund (1975) Styrelseledamot sedan Tidigare styrelseordförande i Arkiv Digital Invald Mikael Karlsson (1971) Styrelseledamot sedan Tidigare ledamot i Arkiv Digital Invald Thomas Hermelin (1947) Styrelseledamot sedan Daniel Hultman (1979) Styrelseledamot sedan Antal aktier: Antal aktier: Antal aktier: Antal aktier: Antal aktier: Styrelsen har haft protokollförda sammanträden 18 gånger under räkenskapsåret. VD har varit adjungerad vid samtliga tillfällen. Majoriteten av styrelsens sammanträden har skett via telefon. Leif Ekström (1956) Auktoriserad revisor KPMG Invald 2010 på 4 år Sida 8 av 23

9 Risker och riskhantering Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Arkiv Digital är exponerat för ett antal risker som kan ha större eller mindre påverkan på företaget och dess förmåga att uppfylla uppsatta mål. Dessa risker kan påverka företaget både positivt och negativt. Riskerna sammanställs och följs upp löpande. Förändrade attityder hos kunderna kan påverka efterfrågan av vissa produkter vilket kan medföra både hot och möjligheter för företaget. o Arkiv Digital har nära kontakt med sina kunder och organisationens struktur gör att företaget har många kontaktytor mot kunder och partners. Uppföljning och anpassning av produkterna efter kunders önskemål är en naturlig del i verksamheten. Arkiv Digital är beroende av en rad leverantörer, bland annat leverantörer av uppkoppling mot Internet. o Arbete pågår för att sprida dessa risker på fler leverantörer och geografiska områden. Arkiv Digital är beroende av kompetenta och motiverade medarbetare. o Arbetet med att skapa en trygg och intressant arbetsplats för medarbetarna är en viktig del av Arkiv Digitals strategi. Legala risker, politiska beslut och ny lagstiftning kan påverka företaget och rättsprocesser kan vara långdragna och kostsamma. o Arkiv Digital följer utvecklingen i politik och lagstiftning och har ett brett nätverk av juridiska rådgivare. Likviditetsrisk, risken att Arkiv Digital inte kan möta sina betalningsförpliktelser. o Arkiv Digital har en långsiktig planering och bra relationer till potentiella långivare. Företaget har också ett stort och växande antal kunder, samt en långsiktig strategi för utveckling och breddning av företagets verksamhet. Teknikrelaterade risker: Arkiv Digital är beroende av IT-system. Störningar och felaktigheter i dessa system kan påverka verksamheten. o Arkiv Digital arbetar ständigt med att analysera och förbättra säkerheten i samtliga system. Sida 9 av 23

10 Förvaltningsberättelse Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktör för Arkiv Digital AD AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Allmänt om verksamheten Arkiv Digital är ett företag som utvecklar, producerar och marknadsför produkter och tjänster främst inom släktforskning i Sverige. Arkiv Digitals produkter förenklar släktforskningen för såväl nybörjaren som den inbitne forskaren. Företaget äger idag en bilddatabas som vid utgången av 2010 innehöll ca 25 miljoner bilder i färg, fotograferade med digitalkamera. Bilderna görs tillgängliga till kunderna genom ett egenutvecklat, användarvänligt program, och är tillgängliga dygnet runt alla dagar på året. Arkiv Digital har merparten av sina kunder i Sverige och företaget tar nu också position i övriga delar av Norden samt USA. Omsättning och resultat Arkiv Digitals nettoomsättning 2010 uppgick till kr, en ökning med 83,4 procent jämfört med föregående år. Årets resultat uppgick till kr. Resultatet reducerades av kostnader motsvarande 627 tkr i samband med tvister (se sidan 12, Väsentliga händelser under räkenskapsåret). Flerårsöversikt i kr Nettoomsättning Res. efter finansiella poster Res. i % av nettoomsättningen -0,9% -14,4% -90,6% -240,1% Balansomslutning Soliditet (%) 35,0% 44,6% 69,5% 64,6% Kassalikviditet (%) 16,3% 12,4% 37,8% 17,4% * Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar. Sida 10 av 23

11 Resultatdisposition Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Förslag till disposition av bolagets resultat (kr) Till årsstämmans förfogande finns följande fria fond och ansamlad förlust: Överkursfond Balanserad förlust Årets förlust Styrelsen föreslår att årets förlust samt balanserad förlust avräknas mot kapitalet till: Överkursfond Sida 11 av 23

12 Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Ägarförhållanden De tio största aktieägarna per den 31 december 2010 samt övriga ägare i en post: Ägare Ägarandel i % Antal aktier (röster) Swedefuture AB 23,11 % Accentor Digital Media 11,27 % Karlsson Mikael, Styrelseledamot 11,16 % Sundet Holding AB 7,80 % Hermelin Thomas, Styrelseledamot 6,05 % Hertzman Niklas, VD 4,87 % Lindskog Magnus 4,87 % Hall Johan 4,66 % Brainwire AB 2,91 % Näslund Magnus, Styrelseledamot 2,87 % Övriga (331) 20,43 % ,00 % En stor aktiepost har bytt ägare under 2011: Swedefuture AB överlät aktier till Linnéstaden Analys AB. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under året har samarbetsavtal tecknats med DIS Norge och avtalet med KULDA har förnyats. Ett avtal om finansiellt stöd med ALMI Företagspartner har tecknats. Arkiv Digital var huvudsponsor för det årligen återkommande evenemanget Släktforskardagarna, denna gång i Örebro. Under våren 2010 stämde dåvarande aktieägaren Gabriel Wallgren Arkiv Digital för tvångslikvidation vid Varbergs tingsrätt. Tvisten är inte avgjord. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Ett projekt som intensifierades under hösten 2010 med avsikt att digitalisera alla äldre kyrkböcker i Stockholms län, avslutades under januari Under vintern har samarbetsavtal tecknats med Riksarkivet vilket innebär att Arkiv Digital nu har tillgång till det historiska materialet vid samtliga enheter inom Riksarkivet. Framtiden För att skapa ytterligare intresse för släktforskning på Internet, kommer utbudet av tjänster och innehåll i den nuvarande produkten att öka. Samtidigt ska en infrastruktur utvecklas för samspel med privatpersoner, organisationer och deras resurser. Denna utveckling kommer att stärka konkurrenskraften ytterligare. Samtidigt med att Arkiv Digital nu fotograferar det äldre materialet på Östersunds och Visbys landsarkiv, kommer digitaliseringen av det så kallade moderna kyrkboksmaterialet att fortsätta i ökande takt. Så snart kyrkboksmaterialet blir färdigt på ett arkiv kommer digitaliseringen av andra källor, till exempel domböcker, bouppteckningar, mantalslängder och militära handlingar, att fortsätta. Bouppteckningarna fram till 1900 kommer då att ha hög prioritet. Marknadsföringen av företagets produkter och tjänster kommer att utvecklas och förstärkas. Som ett led i arbetet med att nå fler intressegrupper, har Mynewsdesk blivit ett viktigt verktyg. Flera av företagets utvecklingsprojekt omfattar även strategiskt viktiga delar för att nå ut till marknaden på ett optimalt sätt. Sida 12 av 23

13 Resultaträkning Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning i kr Not Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 1, Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader m.m. Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar 5, 6, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Nedskrivning av andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT Sida 13 av 23

14 Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Balansräkning i kr TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Bilddatabas Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 14 av 23

15 Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Eget kapital och skulder Not i kr Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Ansamlad förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skuld koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Företagsinteckning Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 15 av 23

16 Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Tilläggsupplysningar Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Intäkterna avser i huvudsak fakturerade avgifter för abonnemang (nyttjande) av bolagets bilddatabas exklusive mervärdesskatt och rabatter. Intäkterna periodiseras över den tid som abonnemanget avser. Intäktsredovisningen påbörjas när kunden aktiverar sitt abonnemang. Fakturerat men av kunden ej utnyttjat eller aktiverat abonnemang redovisas som förskott från kunder. Intäkterna avser även försäljning av CD-skivor som redovisas som intäkt när leverans skett. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar avser historiska utgifter för uppbyggnad av bolagets bilddatabas. Dessa består i allt väsentligt av utgifter för personal som är direkt verksamma med bilddatabasens uppbyggnad. Tillkommande utgifter för en utökning av bilddatabasen läggs till anskaffningsvärdet endast om de ökar de framtida ekonomiska fördelarna och utgifterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer. Avskrivning sker linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. I redovisningen har vägledning hämtats från RR 15 Immateriella tillgångar. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivning sker enligt plan baserade på ursprungliga anskaffningsvärden och bedömd nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Bilddatabas Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 10 år 5 år Skatt Företaget tillämpar BFNAR 2001:1 Inkomstskatter. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt redovisas inte med stöd av undantagsreglerna för mindre företag. Koncernförhållanden Bolaget är moderbolag i en koncern med dotterbolag som framgår av not 8. Någon koncernredovisning upprättas inte med stöd av undantagsreglerna i Årsredovisningslagen för mindre koncerner ÅRL 7 kap 3. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder Sida 16 av 23

17 Noter i kr Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Not 1 Nettoomsättning Nettoomsättning uppdelad Periodiserad försäljning abonnemang CD-försäljning Övrig försäljning och lämnade rabatter Not 2 Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktslag Erhållna bidrag personal Diverse övriga rörelseintäkter Not 3 lnköp och försäljning inom koncernen Andel av försäljning som avser koncernföretag 0,0% 0% Andel av inköpen som avser koncernföretag 11,9% 32,1% Not 4 Personal Medelantal anställda Beräkningen har utförts enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 2006:11 Medelantal anställda har varit Varav kvinnor 7 8 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar m.m. har utgått med följande belopp: Styrelse och VD Övriga anställda Sociala kostnader varav pensionskostnader till styrelse och VD varav pensionskostnader till övrig personal Sida 17 av 23

18 Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 3 % 4 % Andel långtidssjukfrånvaro 2 % 0 % Sjukfrånvaro fördelad efter kön: Män 2 % 2 % Kvinnor 1 % 2 % Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori: 29 år eller yngre 1 % 3 % år 0 % 0 % 50 år eller äldre 2 % 1 % Könsfördelning i styrelse och företagsledning Antal styrelseledamöter 5 5 varav kvinnor 1 1 Antal övriga befattningshavare inkl VD 4 4 varav kvinnor 0 0 Not 5 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Bilddatabas Inventarier, verktyg och installationer Not 6 Bilddatabas Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Aktiverat arbete för egen räkning Vid årets slut Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar Vid årets slut Redovisat värde vid årets slut Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 10 år. Sida 18 av 23

19 Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Not 7 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Inköp Utrangeringar Vid årets slut Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Utrangeringar Årets avskrivningar Vid årets slut Redovisat värde vid årets slut Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. Not 8 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Tillskjutet aktieägaretillskott Vid årets slut Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början 0 0 Årets nedskrivningar Vid årets slut Redovisat värde vid årets slut Företag Säte Antal Organisationsnummer Resultat/Eget kapital Kapitalandel HH Digiarkiv AB Trelleborg / % Arkiv Digital D&U AB Stockholm / % Not 9 Eget kapital Aktiekapital Överkurs- Ansamlad fond förlust Belopp vid årets ingång Årets förlust Belopp vid årets utgång Antal aktier Sida 19 av 23

20 Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Not 10 Övriga långfristiga skulder Tillväxtlån från ALMI Företagspartner hade kr rekvirerats av beviljade kr. Resterande kr har rekvirerats under mars Säkerheter: Företagsinteckningsbrev Not 11 Förskott från kunder Förskottsbetalda abonnemang Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Personalkostnader Diverse Sida 20 av 23

21 Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Falkenberg Sida 21 av 23

22 Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Revisionsberättelse Sida 22 av 23

23 Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Släktforskning en fascinerande historia Din historia! Arkiv Digital AD AB Hemsida: Ginstvägen 5 E-post: LYRESTAD Telefon: , (för telefontider, se hemsidan) Säte: Falkenbergs kommun Sida 23 av 23

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2006. Sida 1 av 12

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2006. Sida 1 av 12 Årsredovisning 2006 Sida 1 av 12 I N N E H Å L L VD har ordet sidan 3 Kort om Arkiv Digital sidan 4 Förvaltningsberättelse sidan 5 Resultaträkning sidan 6 Balansräkning sidan 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2011 Arkiv Digital AD AB Arkiv Digital AD AB Innehållsförteckning ArkivDigital i korthet... 5 VD har ordet... 7 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 9 Företagsledning...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Oden Control AB (publ)

Årsredovisning. Oden Control AB (publ) Årsredovisning för Oden Control AB (publ) 556529-7057 Räkenskapsåret 2015 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer