Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkiv Digital AD AB Årsredovisning"

Transkript

1 Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2010 Arkiv Digital AD AB

2 Innehåll Kort om Arkiv Digital... 3 VD har ordet... 5 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 7 Företagsledning... 7 Styrelse och Revisor... 8 Risker och riskhantering... 9 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Omsättning och resultat Flerårsöversikt Resultatdisposition Ägarförhållanden Väsentliga händelser under räkenskapsåret Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Framtiden Resultaträkning Balansräkning Eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Allmänna redovisningsprinciper Koncernförhållanden Definition av nyckeltal Noter Revisionsberättelse Arkiv Digital AD AB

3 Kort om Arkiv Digital Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Arkiv Digital är ett företag som utvecklar, producerar och marknadsför produkter och tjänster, främst inom släktforskning i Sverige. Arkiv Digitals produkter förenklar släktforskningen för såväl nybörjaren som den inbitne forskaren. Under 2010 uppgick nettoomsättningen i Arkiv Digital till 6,7 Mkr och företaget hade i medeltal 15,8 anställda. Företaget äger idag en bilddatabas med över 25 miljoner färgbilder fotograferade med digitalkamerateknik. Utvecklingen i siffror Nettoomsättningen uppgick till 6,7 Mkr, en ökning med 83,4 procent jämfört med föregående år. Resultat före skatt uppgick till kr, en förbättring med kr jämfört med föregående år. Arkiv Digitals program för släktforskning med färgprofiler och ett användarvänligt fliksystem för enklare navigering. Antalet kunder ökade med 73 procent jämfört med föregående år. Utvecklingen av kundstock och användning av databasen under 2010 jämfört med utvecklingen under åren fram till och med 2009: Sida 3 av 23

4 Släktforskning I århundraden har källmaterial av alla de slag bevarats runt om i riket. För de flesta är materialet svårtillgängligt och innebär ofta ett tidsödande arbete för alla som vill lära känna sin egen historia. Dessa hinder var skälet till att Arkiv Digital grundades - av släktforskare för släktforskare. Med abonnemangstjänsten ADOnLine2 har förutsättningarna ändrats. Nu ligger Sveriges kyrkböcker uppslagna på Internet, i högsta fotokvalitet, enkelt tillgängliga och redo att läsas av miljontals släktforskare runt om i världen. Släktforskning har vuxit till en av Sveriges största folkrörelser. Omkring svenskar bedöms redan vara aktivt engagerade, antingen enskilt eller via medlemskap i föreningar med släktforskningsaktiviteter. I undersökningar har frågan ställts: Skulle Du vilja börja släktforska? Inte överraskande blev svaren att de allra flesta ville veta mer om sin egen historia, om Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning man bara hade tid.... Häri ligger Arkiv Digitals affärsmöjlighet. Arkiv Digitals operativa verksamhet har till stor del bestått av att fotografera Sveriges äldre kyrkoböcker, en investering för framtiden. Nu när arkivmaterialet börjar bli rikstäckande så är Arkiv Digital ägare till en unik databas. Genom att göra denna information allt mer lättillgänglig öppnar vi de historiska arkiven för en större och bredare publik. Bilddatabasen bestod per den 31 december 2010 av bilder jämfört med bilder den 31 december Vi producerar cirka en halv miljon bilder per månad. Arkiv Digital har, förutom programmet ADOnLine2, även utvecklat egna programvaror för databasadministration, ekonomisystem, bildindexering och bildkomprimering. Träslöv HV:2 (bilagor till kyrkoböckerna) Ett bra exempel på Arkiv Digitals färgbilder Sida 4 av 23

5 VD har ordet Arkiv Digital fyllde fem år i höstas och 2010 har på många sätt varit ett intressant och spännande år. Det är glädjande att vårt resultat förbättrats med nära en halv miljon kronor trots extraordinära och oförutsedda kostnader på mer än 600 tkr. Det finns ett behov av en bra produkt inom vårt område och jag tror att vår marknad kommer att fortsätta öka. Vår målsättning är att under de kommande åren stärka vår marknadsnärvaro och bredda utbudet av produkter och tjänster. Vi fortsätter att producera högkvalitativa digitala färgbilder om vår gemensamma historia och vi är nu en av de största aktörerna på släktforskningsmarknaden. Dock finns det fortfarande släktforskare, bibliotek och andra som inte känner till Arkiv Digital. Under 2010 intensifierade vi vår marknadsföring och hittade nya kanaler för att visa upp vårt företag och vad vi erbjuder. Våra pressmeddelanden finns numera på Mynewsdesk vilket har gett stor uppmärksamhet i tidningar. Förutom annonseringen, i tidningar och på hemsidor med anknytning till släktforskning och historia, så är föredragen runt om i landet något som ligger mig varmt om hjärtat. Att möta släktforskare från hela landet och höra vad de säger och tycker är mycket inspirerande. Våra nyfotograferade digitala färgbilder skapar mycket positiva reaktioner och bidrar till att skapa nytt intresse för allas vår gemensamma historia. Under 2010 höll vi föredrag och hade utställningar på 53 platser. Höjdpunkten under det gångna året var självklart 2010 års Släktforskardagar som Örebro Släktforskarförening arrangerade med mycket gott resultat. Det var glädjande att arrangörerna valde Arkiv Digital som samarbetspartner och huvudsponsor och dagarna i augusti kunde räkna in många tusental besökare. Vi hade fullt i vår monter nästan hela tiden och det var många som var nyfikna på Arkiv Digital och vad vi har att erbjuda. Så här skrev Sveriges Släktforskarförbund bland annat om arrangemanget: Mässan Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning under Släktforskardagarna i Örebro var mycket populär. Besökarna strömmade till de olika utställarna som i år var fler än någon gång tidigare. Även media intresserade sig för mässan och SVT i Örebro kom för att rapportera. Arkiv Digital har under vintern 2011 tecknat ett avtal med Riksarkivet som ger oss möjlighet att fotografera på alla arkiven i Sverige. Vi har redan startat i de två kvarvarande länen, Jämtland och Gotland, vilket innebär att det viktiga grundmaterialet (från äldsta tid fram till 1895) kommer att vara klart till hösten och bli tillgängligt för alla som vill kunna läsa om sina förfäder och släktingar på bästa sätt. Utöver det material som är intressant för släktforskare i allmänhet finns oerhört mycket mer i arkiven som Arkiv Digital kan digitalisera för att öka intresset och skapa förutsättningar för nya produkter och tjänster. När vi nu börjar bli klara med grundmaterialet, så ger vi oss snabbt i kast med nya serier och handlingar som ger det där lilla extra åt en släktforskare. I kyrkböckerna hittar vi grunden till släktträdet, men i andra typer av handlingar finns det där som gör våra förfäder mer levande för oss. I domböckerna kan vi hitta att någon har bråkat med grannen eller köpt en gård och i de militära handlingarna om han varit ryttare, soldat eller Arkiv Digitals monter på Släktforskardagarna i Örebro Sida 5 av 23

6 Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning rusthållare. I bouppteckningarna hittar man förutom arvingarna, även vad de hade för ägodelar på gården eller torpet och detta blir en värdefull pusselbit i kunskapen om våra förfäder. Arkiv Digitals konkurrenskraft gynnas av vår unika produkt och vårt ständiga utvecklingsarbete gör att vi i dag är ett starkare företag än för ett år sedan. Vi har förstärkt våra samarbeten, har en mer utbredd produktion och ett tydligare fokus. Tillsammans med en tydlig strategi, kundtillväxt och framför allt ett fortsatt starkt engagemang hos alla medarbetare ser jag positivt på framtiden med goda möjligheter till ett fortsatt förbättrat resultat och värdeskapande för våra aktieägare. Niklas Hertzman VD Arkiv Digital AD AB Sophia Brahes samling volym 8, Lisbet Bryskes släktebok (omkring år 1625) Sida 6 av 23

7 Företagsledning, styrelse och riskhantering Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Företagsledning Niklas Hertzman (1969) Thomas Hermelin (1947) Magnus Näslund (1975) Mikael Karlsson (1971) Görgen Olsson (1957) VD Marknad & Utveckling Teknik & IT Produktion Ekonomi Arkiv Digital ett distribuerat företag Arkiv Digital är ett modernt företag på flera sätt. Ledningsarbetet, både i den operativa ledningen och i styrelsen sker i huvudsak via olika IT-system. All telefoni är mobil och Internet används för support, administration, ekonomi och produktionssystem. I kombination med en god arbetsordning, välutbildad och motiverad personal ger denna metodik stora kostnads- och effektivitetsfördelar jämfört med konventionella lösningar. Produktionen sker lokalt på respektive arkiv där materialet finns. Det innebär att företaget har personal på en mängd platser i Sverige, från Malmö i söder till Östersund i norr. Genom denna spridning kan också bolaget representeras på ett bra och kostnadseffektivt sätt vid mässor och andra släktforskningsevent. Bilden visar de platser varifrån ledning och styrelse arbetar. Sida 7 av 23

8 Styrelse och Revisor Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Arkiv Digitals styrelse består av fem ledamöter valda av årsstämman. Till styrelsen 2010 omvaldes Karin Almlöf, Daniel Hultman och Magnus Näslund medan Mikael Karlsson och Thomas Hermelin nyvaldes. Karin Almlöf (1981) Ordförande i styrelsen sedan december Tidigare ledamot i Arkiv Digital. Invald Magnus Näslund (1975) Styrelseledamot sedan Tidigare styrelseordförande i Arkiv Digital Invald Mikael Karlsson (1971) Styrelseledamot sedan Tidigare ledamot i Arkiv Digital Invald Thomas Hermelin (1947) Styrelseledamot sedan Daniel Hultman (1979) Styrelseledamot sedan Antal aktier: Antal aktier: Antal aktier: Antal aktier: Antal aktier: Styrelsen har haft protokollförda sammanträden 18 gånger under räkenskapsåret. VD har varit adjungerad vid samtliga tillfällen. Majoriteten av styrelsens sammanträden har skett via telefon. Leif Ekström (1956) Auktoriserad revisor KPMG Invald 2010 på 4 år Sida 8 av 23

9 Risker och riskhantering Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Arkiv Digital är exponerat för ett antal risker som kan ha större eller mindre påverkan på företaget och dess förmåga att uppfylla uppsatta mål. Dessa risker kan påverka företaget både positivt och negativt. Riskerna sammanställs och följs upp löpande. Förändrade attityder hos kunderna kan påverka efterfrågan av vissa produkter vilket kan medföra både hot och möjligheter för företaget. o Arkiv Digital har nära kontakt med sina kunder och organisationens struktur gör att företaget har många kontaktytor mot kunder och partners. Uppföljning och anpassning av produkterna efter kunders önskemål är en naturlig del i verksamheten. Arkiv Digital är beroende av en rad leverantörer, bland annat leverantörer av uppkoppling mot Internet. o Arbete pågår för att sprida dessa risker på fler leverantörer och geografiska områden. Arkiv Digital är beroende av kompetenta och motiverade medarbetare. o Arbetet med att skapa en trygg och intressant arbetsplats för medarbetarna är en viktig del av Arkiv Digitals strategi. Legala risker, politiska beslut och ny lagstiftning kan påverka företaget och rättsprocesser kan vara långdragna och kostsamma. o Arkiv Digital följer utvecklingen i politik och lagstiftning och har ett brett nätverk av juridiska rådgivare. Likviditetsrisk, risken att Arkiv Digital inte kan möta sina betalningsförpliktelser. o Arkiv Digital har en långsiktig planering och bra relationer till potentiella långivare. Företaget har också ett stort och växande antal kunder, samt en långsiktig strategi för utveckling och breddning av företagets verksamhet. Teknikrelaterade risker: Arkiv Digital är beroende av IT-system. Störningar och felaktigheter i dessa system kan påverka verksamheten. o Arkiv Digital arbetar ständigt med att analysera och förbättra säkerheten i samtliga system. Sida 9 av 23

10 Förvaltningsberättelse Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktör för Arkiv Digital AD AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Allmänt om verksamheten Arkiv Digital är ett företag som utvecklar, producerar och marknadsför produkter och tjänster främst inom släktforskning i Sverige. Arkiv Digitals produkter förenklar släktforskningen för såväl nybörjaren som den inbitne forskaren. Företaget äger idag en bilddatabas som vid utgången av 2010 innehöll ca 25 miljoner bilder i färg, fotograferade med digitalkamera. Bilderna görs tillgängliga till kunderna genom ett egenutvecklat, användarvänligt program, och är tillgängliga dygnet runt alla dagar på året. Arkiv Digital har merparten av sina kunder i Sverige och företaget tar nu också position i övriga delar av Norden samt USA. Omsättning och resultat Arkiv Digitals nettoomsättning 2010 uppgick till kr, en ökning med 83,4 procent jämfört med föregående år. Årets resultat uppgick till kr. Resultatet reducerades av kostnader motsvarande 627 tkr i samband med tvister (se sidan 12, Väsentliga händelser under räkenskapsåret). Flerårsöversikt i kr Nettoomsättning Res. efter finansiella poster Res. i % av nettoomsättningen -0,9% -14,4% -90,6% -240,1% Balansomslutning Soliditet (%) 35,0% 44,6% 69,5% 64,6% Kassalikviditet (%) 16,3% 12,4% 37,8% 17,4% * Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar. Sida 10 av 23

11 Resultatdisposition Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Förslag till disposition av bolagets resultat (kr) Till årsstämmans förfogande finns följande fria fond och ansamlad förlust: Överkursfond Balanserad förlust Årets förlust Styrelsen föreslår att årets förlust samt balanserad förlust avräknas mot kapitalet till: Överkursfond Sida 11 av 23

12 Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Ägarförhållanden De tio största aktieägarna per den 31 december 2010 samt övriga ägare i en post: Ägare Ägarandel i % Antal aktier (röster) Swedefuture AB 23,11 % Accentor Digital Media 11,27 % Karlsson Mikael, Styrelseledamot 11,16 % Sundet Holding AB 7,80 % Hermelin Thomas, Styrelseledamot 6,05 % Hertzman Niklas, VD 4,87 % Lindskog Magnus 4,87 % Hall Johan 4,66 % Brainwire AB 2,91 % Näslund Magnus, Styrelseledamot 2,87 % Övriga (331) 20,43 % ,00 % En stor aktiepost har bytt ägare under 2011: Swedefuture AB överlät aktier till Linnéstaden Analys AB. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under året har samarbetsavtal tecknats med DIS Norge och avtalet med KULDA har förnyats. Ett avtal om finansiellt stöd med ALMI Företagspartner har tecknats. Arkiv Digital var huvudsponsor för det årligen återkommande evenemanget Släktforskardagarna, denna gång i Örebro. Under våren 2010 stämde dåvarande aktieägaren Gabriel Wallgren Arkiv Digital för tvångslikvidation vid Varbergs tingsrätt. Tvisten är inte avgjord. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Ett projekt som intensifierades under hösten 2010 med avsikt att digitalisera alla äldre kyrkböcker i Stockholms län, avslutades under januari Under vintern har samarbetsavtal tecknats med Riksarkivet vilket innebär att Arkiv Digital nu har tillgång till det historiska materialet vid samtliga enheter inom Riksarkivet. Framtiden För att skapa ytterligare intresse för släktforskning på Internet, kommer utbudet av tjänster och innehåll i den nuvarande produkten att öka. Samtidigt ska en infrastruktur utvecklas för samspel med privatpersoner, organisationer och deras resurser. Denna utveckling kommer att stärka konkurrenskraften ytterligare. Samtidigt med att Arkiv Digital nu fotograferar det äldre materialet på Östersunds och Visbys landsarkiv, kommer digitaliseringen av det så kallade moderna kyrkboksmaterialet att fortsätta i ökande takt. Så snart kyrkboksmaterialet blir färdigt på ett arkiv kommer digitaliseringen av andra källor, till exempel domböcker, bouppteckningar, mantalslängder och militära handlingar, att fortsätta. Bouppteckningarna fram till 1900 kommer då att ha hög prioritet. Marknadsföringen av företagets produkter och tjänster kommer att utvecklas och förstärkas. Som ett led i arbetet med att nå fler intressegrupper, har Mynewsdesk blivit ett viktigt verktyg. Flera av företagets utvecklingsprojekt omfattar även strategiskt viktiga delar för att nå ut till marknaden på ett optimalt sätt. Sida 12 av 23

13 Resultaträkning Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning i kr Not Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 1, Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader m.m. Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar 5, 6, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Nedskrivning av andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT Sida 13 av 23

14 Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Balansräkning i kr TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Bilddatabas Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 14 av 23

15 Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Eget kapital och skulder Not i kr Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Ansamlad förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skuld koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Företagsinteckning Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 15 av 23

16 Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Tilläggsupplysningar Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Intäkterna avser i huvudsak fakturerade avgifter för abonnemang (nyttjande) av bolagets bilddatabas exklusive mervärdesskatt och rabatter. Intäkterna periodiseras över den tid som abonnemanget avser. Intäktsredovisningen påbörjas när kunden aktiverar sitt abonnemang. Fakturerat men av kunden ej utnyttjat eller aktiverat abonnemang redovisas som förskott från kunder. Intäkterna avser även försäljning av CD-skivor som redovisas som intäkt när leverans skett. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar avser historiska utgifter för uppbyggnad av bolagets bilddatabas. Dessa består i allt väsentligt av utgifter för personal som är direkt verksamma med bilddatabasens uppbyggnad. Tillkommande utgifter för en utökning av bilddatabasen läggs till anskaffningsvärdet endast om de ökar de framtida ekonomiska fördelarna och utgifterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer. Avskrivning sker linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. I redovisningen har vägledning hämtats från RR 15 Immateriella tillgångar. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivning sker enligt plan baserade på ursprungliga anskaffningsvärden och bedömd nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Bilddatabas Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 10 år 5 år Skatt Företaget tillämpar BFNAR 2001:1 Inkomstskatter. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt redovisas inte med stöd av undantagsreglerna för mindre företag. Koncernförhållanden Bolaget är moderbolag i en koncern med dotterbolag som framgår av not 8. Någon koncernredovisning upprättas inte med stöd av undantagsreglerna i Årsredovisningslagen för mindre koncerner ÅRL 7 kap 3. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder Sida 16 av 23

17 Noter i kr Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Not 1 Nettoomsättning Nettoomsättning uppdelad Periodiserad försäljning abonnemang CD-försäljning Övrig försäljning och lämnade rabatter Not 2 Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktslag Erhållna bidrag personal Diverse övriga rörelseintäkter Not 3 lnköp och försäljning inom koncernen Andel av försäljning som avser koncernföretag 0,0% 0% Andel av inköpen som avser koncernföretag 11,9% 32,1% Not 4 Personal Medelantal anställda Beräkningen har utförts enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 2006:11 Medelantal anställda har varit Varav kvinnor 7 8 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar m.m. har utgått med följande belopp: Styrelse och VD Övriga anställda Sociala kostnader varav pensionskostnader till styrelse och VD varav pensionskostnader till övrig personal Sida 17 av 23

18 Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid 3 % 4 % Andel långtidssjukfrånvaro 2 % 0 % Sjukfrånvaro fördelad efter kön: Män 2 % 2 % Kvinnor 1 % 2 % Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori: 29 år eller yngre 1 % 3 % år 0 % 0 % 50 år eller äldre 2 % 1 % Könsfördelning i styrelse och företagsledning Antal styrelseledamöter 5 5 varav kvinnor 1 1 Antal övriga befattningshavare inkl VD 4 4 varav kvinnor 0 0 Not 5 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Bilddatabas Inventarier, verktyg och installationer Not 6 Bilddatabas Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Aktiverat arbete för egen räkning Vid årets slut Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar Vid årets slut Redovisat värde vid årets slut Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 10 år. Sida 18 av 23

19 Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Not 7 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Inköp Utrangeringar Vid årets slut Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Utrangeringar Årets avskrivningar Vid årets slut Redovisat värde vid årets slut Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. Not 8 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Tillskjutet aktieägaretillskott Vid årets slut Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början 0 0 Årets nedskrivningar Vid årets slut Redovisat värde vid årets slut Företag Säte Antal Organisationsnummer Resultat/Eget kapital Kapitalandel HH Digiarkiv AB Trelleborg / % Arkiv Digital D&U AB Stockholm / % Not 9 Eget kapital Aktiekapital Överkurs- Ansamlad fond förlust Belopp vid årets ingång Årets förlust Belopp vid årets utgång Antal aktier Sida 19 av 23

20 Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Not 10 Övriga långfristiga skulder Tillväxtlån från ALMI Företagspartner hade kr rekvirerats av beviljade kr. Resterande kr har rekvirerats under mars Säkerheter: Företagsinteckningsbrev Not 11 Förskott från kunder Förskottsbetalda abonnemang Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Personalkostnader Diverse Sida 20 av 23

21 Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Falkenberg Sida 21 av 23

22 Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Revisionsberättelse Sida 22 av 23

23 Arkiv Digital AD AB - Årsredovisning Släktforskning en fascinerande historia Din historia! Arkiv Digital AD AB Hemsida: Ginstvägen 5 E-post: LYRESTAD Telefon: , (för telefontider, se hemsidan) Säte: Falkenbergs kommun Sida 23 av 23

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2011 Arkiv Digital AD AB Arkiv Digital AD AB Innehållsförteckning ArkivDigital i korthet... 5 VD har ordet... 7 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 9 Företagsledning...

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15 Årsredovisning 2007 Sida 1 av 15 I N N E H Å L L VD har ordet sidan 3 Kort om Arkiv Digital sidan 4 Förvaltningsberättelse sidan 5 Resultaträkning sidan 8 Balansräkning sidan 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Årsredovisning 2012 Innehåll Sida Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Syntrans Att se möjligheterna Ibland behövs en förändring, en extra gnista, för att

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 Happy minds make happy people H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 1 TJÄNSTE- OMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact- Center lösningar som skall ge kunden högsta

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. WIRELESS INDEPENDENT PROVIDER WIP AB (PUBL) Org.nr. 556583-0493

ÅRSREDOVISNING. för. WIRELESS INDEPENDENT PROVIDER WIP AB (PUBL) Org.nr. 556583-0493 ÅRSREDOVISNING för WIRELESS INDEPENDENT PROVIDER WIP AB (PUBL) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Virtuous Spirits AB (publ)

Virtuous Spirits AB (publ) Årsredovisning för Virtuous Spirits AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Det Nordiska Transmissionsnätet

Det Nordiska Transmissionsnätet Års redovisning 2011 02 Det Nordiska Transmissionsnätet 1500 950 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 600 680 740 550 56 60 1100 1500 2095 2145 500 600 3300 3300 7300

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

2011 ÅRSREDOVISNING. Entreprenad

2011 ÅRSREDOVISNING. Entreprenad 2011 ÅRSREDOVISNING JM Entreprenad AB är ett helägt dotterbolag i JM-koncernen verksamt i Stockholms län.vi arbetar med professionella beställare inom områdena anläggning, husbyggnad, mur- och putsarbeten.

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsstämma hålls den 30 april 2008 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Barnhusgatan 20, Stockholm.

Årsstämma hålls den 30 april 2008 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Barnhusgatan 20, Stockholm. 2007 ÅRSREDOVISNING 002 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // å r s s t ä m m a ÅRSSTÄMMA Årsstämma hålls den 30 april 2008 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Barnhusgatan 20, Stockholm.

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI 2009 31 DECEMBER 2010 Org.nr. 556321-8105

ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI 2009 31 DECEMBER 2010 Org.nr. 556321-8105 ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI 2009 31 DECEMBER 2010 Org.nr. 556321-8105 WEST INTERNATIONAL AB (publ) 1 Bilden på framsidan är från Malmö Arena. Under perioden levererade West kassautrustning

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning. Energi Försäljning Sverige AB. Årsredovisning 2009 Sida 1

Årsredovisning. Energi Försäljning Sverige AB. Årsredovisning 2009 Sida 1 Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2009 Sida 1 Det nordiska transmissionsnätet Årsredovisning 2009 Sida 2 Innehållsförteckning Företagsuppgifter och Förord... 4 Förord från styrelseordföranden... 4 Vision...

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

AB Ronneby Industrifastigheter

AB Ronneby Industrifastigheter 2008 Årsredovisning Bra år med oväntat avslut Verksamhetsåret 2008 har varit positivt för AB Ronneby Industrifastigheter. Vår nettoomsättning ökade med 2,6 procent till 63 MSEK, bolaget ökade sin totala

Läs mer

Årsredovisning. Energi Försäljning Sverige AB. Årsredovisning 2010 Sida 1 Tillbaka till innehållsförteckningen

Årsredovisning. Energi Försäljning Sverige AB. Årsredovisning 2010 Sida 1 Tillbaka till innehållsförteckningen Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 Sida 1 Det nordiska transmissionsnätet Årsredovisning 2010 Sida 2 Innehållsförteckning Företagsuppgifter och förord... 4 Förord från styrelseordföranden... 4 Vision...

Läs mer