Skapa din framtid med Sveriges Ingenjörer!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skapa din framtid med Sveriges Ingenjörer!"

Transkript

1 Skapa din framtid med Sveriges Ingenjörer!

2 En stor del av samhällets utveckling bygger på ingenjörens arbete. Det du gör är viktigt, och det ska du ha betalt för! Vi hjälper dig med dina villkor, din trygghet, din utveckling och ett kontaktnät. Sveriges Ingenjörer tittar framåt istället för bakåt. Vi använder nya och moderna metoder för att nå våra mål. Och vi har bara börjat!

3 Bli medlem i Sveriges Ingenjörer! Vi kan bli din coach genom hela karriären. Vi kan din bransch, din utbildning och din arbetsmiljö. Vi ger dig stöd och kunskap, bevakar dina intressen, puffar dig framåt, förhandlar för dig och skapar opinion kring bl a lön och utbildning. Vi är en modern organisation som använder innovativa metoder för att få saker att hända. Nu senast har vi tagit initiativet till Ingenjörsförmedlingen. Vi ingår i Saco (Sveriges Akademikers Centralorganisation) som dess största förbund med över medlemmar. För att bli medlem krävs minst 180 högskolepoäng (fd 120 p), och den här samlade tyngden är vår styrka. Medlemskapet ger unika förmåner, bland annat får du trygghet av en skräddarsydd inkomstförsäkring (läs mer längre fram). Bli medlem nu. Det kan avgöra din framtid!

4

5 Vi finns i närheten Sveriges Ingenjörer är en tydlig part på arbetsmarknaden med tusentals förtroendevalda på arbetsplatser runt om i Sverige. De här personerna arbetar för att du ska få det bättre och har erfarenhet av olika typer av frågor hos din arbetsgivare. Det kan gälla lön, arbetsmiljö, förhandlingar, anställningsoch uppsägningssituationer. Se din förtroendeman som en värdefull förhandlare och konsult en expert som ingår i medlemskapet! >>Förtroendemannen: ditt stöd på jobbet!>> och i närmsta telefon och dator. Du kan också ringa och konsultera oss. Vi svarar på frågor och lotsar dig vidare om det behövs. Du kan också få service via e-post om det passar dig bättre. På webbplatsen ger vi dig svar på vanliga frågor. Här finns också individuella tjänster för nästan alla: t ex för dig som är student, ny i arbetslivet, chef, egen företagare, utlandsanställd eller arbetslös. Här finns dessutom information om seminarier, föreläsningar och olika kvinnliga nätverk. >>konsultera oss när du behöver hjälp>>

6 Vill du ha mer i lön? Lönen är viktig, det är inget att hymla med. Och den som aktivt diskuterar sina villkor med arbetsgivaren får bättre betalt. Se bara till att göra det på rätt sätt med kunskap och fakta. Sveriges Ingenjörer ger dig landets bästa lönestatistik för ingenjörer, så att du får riktlinjer för vad du bör ha betalt. Du får också checklistor och tips på hur du blir bra på att förhandla om din lön. Den som flyttar på sig några gånger höjer sin lön med dubbelt så mycket som den trogne. >>sveriges bästa lönestatistik - ditt verktyg inför löneförhandlingen!>>

7 Samma auktoritet som de bästa bolagsjuristerna. Arbetsrätten är allt annat än enkel, så det är inte konstigt att det uppstår tolkningsfrågor ibland. Om du själv skulle känna dig illa behandlad, har du alltid en ombudsman eller jurist på Sveriges Ingenjörer som står bakom dig och förhandlar utan att det kostar något extra. En duktig förhandlare kan mångdubbla din ersättning vid t ex en uppsägning. Om du inte är medlem, utan tvingas bekosta en juridisk process själv, kan kostnaderna bli hundratusentals kronor. Alla företag har skickliga jurister på sin sida. Som medlem i Sveriges Ingenjörer får du lika kvalificerad hjälp. > > o m b u d s m ä n o c h J u r i s t e r: Extremt värdefulla. och kostar ingenting extra>>

8 Ett starkt skyddsnät när du behöver det. Vi arbetar för din trygghet. Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Den innebär att du får 80 procent av din lön under 120 arbetsdagar som arbetslös. Tillsammans med ersättningen från a-kassan gäller den för månadslöner upp till kr. Vi behöver knappast säga att skillnaden jämfört med enbart a-kassa är stor. Läs mer på Via vår Ingenjörsförmedling kan du som vill byta jobb eller är arbetslös få individuellt karriärstöd för att komma vidare i arbetslivet. Ingenjörsförmedlingen öppnar successivt på orter runt om i Sverige och är bara tillgänglig för våra medlemmar. >>inkomstförsäkring: ingår i medlemskapet!>> Förmåner idag och imorgon. Nu har du läst om en del av allt vi kan ge. Du hittar mer på vår webbplats sverigesingenjorer.se. Glöm inte helårsprenumerationerna på Ny Teknik och tidningen Ingenjören som från dag ett ingår i ditt medlemskap. Dessutom får du rabatter på förmånliga gruppförsäkringar och många andra tjänster och produkter. Utbudet växer hela tiden! Glöm inte de frågor vi driver åt dig i opinionen. Det handlar om din betydelse i samhället. Vi sätter ljuset på ingenjörens kompetens och utveckling den måste säkras inför framtiden! Vi arbetar på olika sätt redan nu med att skapa opinion för att din löneutveckling ska bli ännu bättre framöver. Ingenjörsyrket hör framtiden till! De största förmånerna får du på lång sikt. Genom att ditt medlemskap har sin grund i din utbildning, behöver du aldrig byta förbund. Vi samlar majoriteten av Sveriges högskoleutbildade ingenjörer. Så om någon kan coacha dig genom hela karriären, så är det vi. Bli medlem nu, så ses vi snart!

9

10 Medlemsavgifter i Sveriges Ingenjörer Medlemskategori Förbundsavgift 2009 Ordinarie medlem Ordinarie medlem, 62+ Ordinarie medlem examensår 2008 Ordinarie medlem examensår 2009 Medlem anställd utanför Norden Medlem anställd utanför Norden, 62+ Pensionär 220 kr/mån 189 kr/mån 110 kr/mån 60 kr/mån 110 kr/mån 79 kr/mån 36 kr/mån 62+ Från och med den första januari det året du fyller 63 år sänks din avgift till följd av att du inte längre omfattas av förbundets inkomstförsäkring. Denna sänkning sker automatiskt och kräver således ingen ansökan. Reduktion av medlemsavgiften Ordinarie, fullbetalande medlem som under minst fyra månader i följd har låg inkomst kan få förbundsavgiften nedsatt till halv avgift. För att få reducerad avgift krävs en skriftlig ansökan till Sveriges Ingen jörers medlems register. Reduktionen beviljas tidigast från och med månaden efter att ansökan inkommit till förbundet. Eventuellt för mycket inbetald medlemsavgift återbetalas inte. Medlem anställd utanför Norden Sveriges Ingenjörer företräder inte de medlemmar som har sin arbetsgivare utanför Norden varför dessa erbjuds medlemskap till reducerad avgift. För att få reducerad avgift krävs en skriftlig ansökan till Sveriges Ingenjörers medlemsregister. I medlemskapet ingår dock som vanligt de två tidningarna Ingenjören och NyTeknik (som skickas till uppgiven adress i utlandet). Dessutom kan du under denna period kvalificera dig till rätten att nyttja inkomstförsäkringen när du senare är tillbaka i Sverige. Pensionär Pensionärsmedlemskap gäller från och med den första januari det året medlemmen fyller 65 år. Den som blir heltidspensionär tidigare kan bli pensionärsmedlem efter skriftlig anmälan till Sveriges Ingenjörers medlemsregister. Eventuellt för mycket inbetald medlemsavgift återbetalas inte. Från och med kalendermånaden när medlemmen fyller 65 år avslutas ett eventuellt medlemskap i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA. Betalsätt. För ordinarie medlemmar sker betalningen enklast månadsvis via autogirering från eget bankkonto eller personkonto. Fyll i fullständigt kontonummer. Glöm inte bankkontorets clearingnummer. Studerande- och pensionärsmedlemmar betalar sin avgift en gång om året med inbetalningskort som förbundet skickar ut. Villkor för betalning genom autogiro (fullmakt) Jag medger att Sveriges Ingenjörer, organisations nr , via bankernas automatiska betalningstjänst autogiro tar ut min medlemsavgift från det konto jag har angivit. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Redovisning av gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet kan överflyttas till annat konto i samma eller annan bank om jag begär detta hos banken. Jag ska senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt belopp tillgängligt på kontot. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler. Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter under förutsättning att Sveriges Ingenjörer i förväg aviserat mig om belopp, förfallodag och betalningssätt. Denna avisering görs första gången uttag ska ske och därefter vid varje ändring av uttagsbeloppet. Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto får användas för autogiro samt att banken och Sveriges Ingenjörer har rätt att avbryta min anslutning till autogiro. Bankgirocentralen, BGC, har i uppdrag att sköta autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots nummer och adress får sambearbetas med BGCs uppgifter till ett register. Mitt medgivande gäller tillsvidare. Det upphör vid utgången av den kalendermånad då återkallelse gjorts hos Sveriges Ingenjörers kansli. Om jag inte accepterar ett visst uttag ska jag senast den 12:e i aktuell månad meddela detta till Sveriges Ingenjörers kansli. Alternativt kan jag stoppa ett eller flera uttag genom att kontakta banken senast två bankdagar före förfallodagen.

11 Medlemskap i AEA Så här fyller du i blanketten Överst på blanketten kryssar du i om det är inträde eller byte av a-kassa. Vid byte ska intyg om medlemskap/övergångsbevis bifogas eller skickas in så fort som möjligt. Vid återinträde från annat land tar du kontakt med AEA Utland, tel , för ytterligare information. Personuppgifter Fyll i ditt personnummer och namn samt nuvarande adress. Underskrift För att ansökan ska vara giltig ska du datera och skriva under den. Arbetsförhållanden Kom ihåg att ange faktiskt arbetat tid under fem sammanhängande veckor. Arbetad tid för ansökningsveckan måste ingå. OBS! Om du ännu inte uppfyller arbetskravet vid tidpunkten för ansökan, skicka då in blanketten med enbart fälten för personuppgifter och underskrift ifyllda. Komplettera sedan med en ny fullständigt ifylld blankett så snart arbetskravet är uppfyllt. (Blanketten finns för utskrift på klicka på Blanketter.) Fyll i namnet på din arbetsgivare. Har du fler arbetsgivare ska en blankett fyllas i för varje arbetsgivare. Ange datum när anställningen började. Kryssa i om du har en tillsvidare- eller visstidsanställning och ange omfattningen på ditt arbete. Är du egen förtagare anger du det datum ditt företag startade. Är du föräldraledig/sjukskriven vid ansökningstillfället ska du ange i vilken omfattning. Har du friår ska detta anges. Ange om du för närvarande studerar samtidigt som du arbetar. Är du doktorand med utbildningsbidrag ska omfattningen på utbildningsbidraget anges. Ifylles av arbetsgivaren Här styrker arbetsgivaren ovan angivna uppgifter. Uppgifterna om anställning och lön/sociala avgifter måste vara ikryssade. Ifylles av egen företagare Är du egen företagare fyller du i blanketten och skriver under själv. Organisationsnummer måste anges. Villkor för medlemskap För medlemskap krävs att du uppfyller arbetskravet enligt nedan. Medlemskapet kan tidigast beviljas från och med den första i den månad som ansökan inkommer till förbundet. Medlemskap kan aldrig beviljas retroaktivt. Arbetskravet För rätt till inträde ska du arbeta för svensk arbetsgivare eller vara egen förtagare med säte i Sverige. Du måste arbete i genomsnitt minst 17 timmar per vecka i minst fyra veckor under en sammanhängande femveckorsperiod samt fortfarande arbeta i samma omfattning. OBS! Arbetet får inte vara avslutat vid ansökningstillfället. Om du ännu inte uppfyller arbetskravet vid tidpunkten för ansökan, skicka då in blanketten med enbart fälten för personuppgifter och underskrift ifyllda. Komplettera sedan med en ny fullständigt ifylld blankett så snart arbetskravet är uppfyllt. (Blanketten finns för utskrift på klicka på Blanketter.) Övergång Du kan bara vara medlem i en arbetslöshetskassa i taget. Byter du a-kassa får du tillgodoräkna dig tidigare medlemstid om bytet sker utan glapp i medlemstiden. Se därför till att det inte blir något glapp i ditt medlemskap i a-kassan genom att skicka in ansökan omgående efter utträdet ur den gamla a-kassan. Begär ett intyg om medlemskap/övergångsbevis från din gamla a-kassa och skicka det vidare till Sveriges Ingenjörers medlemsregister så fort som möjligt. För att kunna byta a-kassa ska du arbeta. Medlemsavgift För att ditt medlemskap ska gälla ska du betala medlemsavgift. Aktuell hittar du på Medlemskap vid utlandsarbete När du arbetar utomlands ska du omfattas av de trygghetslagar som finns i landet du arbetar i. Du ska i normalfallet vara arbetslöshetsförsäkrad i arbetslandet, med undantag för dig som har svensk arbetsgivare med säte i Sverige. Det finns undantag även för dig som arbetar med biståndsarbeten där t ex Sida står för lönekostnaden, eller om du arbetar i svenska FN-förband eller Nordiska Rådet. Om du begär utträde ur AEA p.g.a. arbete i annat land ska du uppge detta till oss. Kontakta för säkerhets skull AEA:s utlandshandläggare innan du åker utomlands för att arbeta och direkt när du återvänder, telefon Försäkringsinformation Har du frågor om arbetslöshetsförsäkringen ska du ringa AEA:s Försäkringsinformation på telefon PUL Information om personuppgifter Sveriges Ingenjörer är ansvarigt för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar vid ansökan om medlemskap och vid senare ändringsanmälningar. Förbundet använder denna information för att kunna tillvarata dina intressen i frågor om anställningsvillkor och arbetsrätt samt för att fullgöra de övriga åtaganden som enligt stadgar och fullmäktigebeslut åvilar förbundet gentemot dig som medlem. För samma ändamål kan uppgifter också komma att lämnas till annan för behandling, till exempel för administration av arbetsmarknadsförsäkringar. När lagstadgad skyldighet föreligger, kan uppgifter vidare komma att lämnas till exempelvis skattemyndighet. Sveriges Ingenjörer är angeläget om att de personuppgifter som behandlas är riktiga. Oriktiga uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. För att du som medlem ska få bästa möjliga service är det viktigt att du omgående meddelar förbundet alla förändringar som kan påverka din medlemsstatus. För att säkra aktualiteten i behandlade adressuppgifter utnyttjar förbundet det statliga personadressregistret SPAR som primär adresskälla för sitt medlemsregister. Det innebär att du inte behöver meddela ny adress till förbundet när du flyttar. Vi får uppgift från SPAR om din nya folkbokföringsadress cirka tio dagar efter att den registrerats hos skattemyndigheten. Om du har anmält en s.k. särskild postadress vid sidan av folkbok-föringsadressen, skickar SPAR i stället uppgift om den särskilda adressen. På Sveriges Ingenjörers webbplats har du en personlig sida där du ändrar dina uppgifter om till exempel arbetsgivare och mailadress. Klipp här!

12 Ansökan om medlemskap i Sveriges Ingenjörer Ny ordinarie medlem Övergång från studerande till ordinarie medlem Ändring Personuppgifter och kontakt Förnamn Efternamn Pers.nr Hemtelefon Adress Postadress E-post Land (vid utlandsadress) Mobil Utbildning Har civil-/högskoleingenjörsutbildning Utbildningskod (se anvisning) Annan utbildning, bifoga utbildningsintyg Högskola Examensår och/eller antal högskolepoäng* Högskola Examen (benämning) Examensår och/eller antal högskolepoäng* * Om utbildningen är poängsatt enligt tidigare skala (20 p = en termins heltidsstudier), omvandla då antingen poängen till hp (20 p = 30 hp) eller markera tydligt att antalet utgår från den tidigare skalan. Arbetsplats Namn Adress Organisationsnummer (10 siffror) Postadress Arbetstelefon Jag är egen företagare Är egen företagare vid sidan av anställning Jag är gruppchef Jag är mellanchef Jag är högre chef Akademikernas erkända arbetslöshetskassa, AEA (ansökan gör du på separat blankett) Jag vill gå med i AEA och bifogar separat ansökan Tidigare medlem i a-kassa t.o.m och kommer att skicka in intyg om medlemskap/övergångsbevis snarast. Jag är redan medlem i AEA (direktansluten) Jag är redan medlem i AEA via annat Sacoförbund, nämligen Betalsätt Månadsvis via autogiro Tertial (fyra månader) Helår Bank Clearingnr * - Kontonummer * 5:e siffran i clearingnumret gäller endast konto i Swedbank. Underskrift Datum Namnteckning För Sveriges Ingenjörers anteckningar Skickas till: Sveriges Ingenjörer, FRISVAR , Box 1419, Stockholm

13 Ansökan om medlemskap i Akademikernas a-kassa (AEA) Läs informationen innan du fyller i blanketten Inträde Byte av a-kassa Övergångsbevis: bifogas skickas senare Återinträde. Senast arbetat i annat land, nu arbetslös i Sverige. Efternamn Förnamn Personnummer 10 siffror Adress Postnummer c/o Ort Jag ansöker om medlemskap i AEA och godkänner att lämnade uppgifter dataregistreras samt uppgifter angående medlemskap och ersättningsrätt kan komma att överföras till förbundet. Datum Namnteckning Arbetsförhållanden Redovisa här faktiskt utfört arbete under fem sammanhängande veckor. OBS! Arbetad tid för ansökningsveckan måste ingå. Arbetet får alltså inte vara avslutat vid ansökningstillfället. v / tim v / tim v / tim v / tim v / tim Jag arbetar f n för (arbetsgivarens namn) Anställd fr o m (år-mån-dag) Visstidsanställning t o m.. Heltid Deltid.tim/vecka Vid behov Tillsvidareanställning Heltid Deltid.tim/vecka Fr o m (år-mån-dag) Jag är egen företagare Jag är för närvarande föräldraledig/sjukskriven på Heltid Deltid % Friårsledig Jag är för närvarande Studerande Doktorand med % utbildningsbidrag Ifylles av arbetsgivaren Härmed intygas att: - ovanstående person är anställd och arbetar i den omfattning som anges ovan Ja Nej - lön och sociala avgifter betalas av arbetsgivaren i Sverige Ja Nej Har du svarat nej på något av ovanstående, ange varför: Företagets namn Datum Organisationsnummer Telefonnummer Arbetsgivarens eller arbetsgivarrepresentantens namnteckning Namnförtydligande Ifylles av egen företagare Företagets namn Organisationsnummer Telefonnummer Datum Namnteckning Namnförtydligande Ansökan Skickas till: skickas Sveriges till: Ingenjörer, Sveriges FRISVAR Ingenjörer, , Medlemsregistret, Box 1419, 110 Box , Stockholm STOCKHOLM

14 Sveriges Ingenjörer Medlemsregistret SVARSPOST SE Stockholm Sveriges Ingenjörer betalar portot

15 Inträdesansökan För ordinarie medlemskap i Sveriges Ingenjörer fordras civilingenjörsexamen eller högskoleingenjörsexamen om minst 180 högskolepoäng (motsvarar 120 p i det tidigare poängsystemet). Teknologie magister- och teknologie kandidatexamen berättigar också till inträde. Möjlighet till ordinarie medlemskap finns dessutom för teknologer som har fullgjort minst 180 högskolepoäng (fd 120 p) av ingenjörsutbildningen och för akademiker med annan teknisk/naturvetenskaplig examen på lägst fil. kand.-nivå. Studerandemedlemskap är öppet för alla som studerar med sikte på examen inom någon av nedanstående ingenjörsutbildningar. Så snart Sveriges Ingenjörer får uppgift om att examen är klar övergår studerandemedlemskapet till ordinarie medlemskap. Ange utbildningskod enligt något av nedanstående alternativ: Kod Utbildning Brandingenjör Civilingenjör, automation och mekatronik Civilingenjör, bioteknik/bioinformatik Civilingenjör, datateknik/teknisk datavetenskap Civilingenjör, design Civilingenjör, ekosystemteknik Civilingenjör, elektroteknik Civilingenjör, energiteknik/energisystem Civilingenjör, farkostteknik Civilingenjör, industriell ekonomi Civilingenjör, inform./kommunikationsteknik Civilingenjör, kemisk biologi Civilingenjör, kemiteknik Civilingenjör, kemiteknik med fysik Civilingenjör, kommunikation och transport Civilingenjör, lantmäteri Civilingenjör, maskinteknik Civilingenjör, materialteknik Civilingenjör, medieteknik Civilingenjör, miljö- och vattenteknik Civilingenjör, molekylär bioteknik Civilingenjör, rymdteknik Civilingenjör, samhällsbyggnadsteknik Civilingenjör, teknisk biologi Civilingenjör, teknisk design Civilingenjör, teknisk fysik Civilingenjör, teknisk fysik och elektroteknik Kod Utbildning Civilingenjör, teknisk matematik Civilingenjör, teknisk nanovetenskap Civilingenjör, teknisk-naturvetenskaplig kemi Civilingenjör, träteknik Civilingenjör, väg- och vattenbyggnad Högskoleingenjör, automation/mekatronik Högskoleingenjör, berg/anläggning/skog Högskoleingenjör, bioteknik Högskoleingenjör, bygg Högskoleingenjör, data Högskoleingenjör, design/grafik Högskoleingenjör, drift Högskoleingenjör, ekonomi Högskoleingenjör, elektro Högskoleingenjör, energi Högskoleingenjör, företagsingenjör/affärsingenjör Högskoleingenjör, kemi Högskoleingenjör, lantmäteri Högskoleingenjör, maskin Högskoleingenjör, medieteknik Högskoleingenjör, miljö- och vattenteknik Högskoleingenjör, teknisk fysik Högskoleingenjör, teleteknik Högskoleingenjör, träteknik Högskoleingenjör, annan inriktning Teknologie kandidat Teknologie magister Utbildning från utländsk högskola och andra svenska examina ska alltid specificeras i bilaga

16 Team Lidzell/Jacobson Vellinga Design, tryckeri: edita västra aros ab, ex, december 2008 Sveriges Ingenjörer Box 1419, Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsg 48, Tel , fax

Ansökan om medlemskap i Försvarsförbundet

Ansökan om medlemskap i Försvarsförbundet Ansökan om medlemskap i Försvarsförbundet Fyll i blanketten och posta den till oss. PERSONUPPGIFTER (vänligen texta) Tilltalsnamn Efternamn Adress Personnummer Postnummer Postadress Telefon dagtid E-postadress

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Din förtjänst En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer Så mycket tjänar svenska ingenjörer s 9 Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Sakligt grundad lön En självklarhet? s

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Ansökan Fortsättningsförsäkring Avtal: 99999, Fortsättningsförsäkring

Ansökan Fortsättningsförsäkring Avtal: 99999, Fortsättningsförsäkring Ansökan Fortsättningsförsäkring Avtal: 99999, Fortsättningsförsäkring GM=gruppmedlem. MF=Make/registrerad partner/sambo till gruppmedlem. Avser ansökan endast medförsäkrad eller barn måste uppgift lämnas

Läs mer

Försvarsförbundets medlemsförsäkringar

Försvarsförbundets medlemsförsäkringar Försvarsförbundets medlemsförsäkringar hos Folksam 2009 2 Innehåll Förmånliga försäkringar...3 Vilken försäkring gäller...4 Hemförsäkring...5 Sjuk- och efterlevandeförsäkring...7 Folksam Sparkapital...9

Läs mer

Så gör du vid besked om uppsägning

Så gör du vid besked om uppsägning RÅD OCH TIPS VID VARSEL OCH UPPSÄGNING Råd och tips vid varsel och uppsägning Så gör du vid besked om uppsägning 1 Allt är inte svart som natten Frågor och svar vid varsel och uppsägning 6 Omställningsförsäkring

Läs mer

...teckna el-konto, slipp höga elräkningar...

...teckna el-konto, slipp höga elräkningar... ...teckna el-konto, slipp höga elräkningar... Med el-konto får du pengar över till annat! El-konto är en ny tjänst från Göta energi som hjälper dig att fördela elkostnaden jämnt över hela året. Du slipper

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring Gäller fr o m 1 jan 2015 Fortsättningsförsäkring Har du till exempel slutat din anställning eller har ditt medlemskap i fackförbundet upphört? Vår fortsättningsförsäkring finns för dig som inte längre

Läs mer

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar Att synas och bli flera En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar 1 Att synas och bli flera Det går bra nu. Sacoförbunden växer och får kontinuerligt fler medlemmar.

Läs mer

Ekobanken. *Se hemsidan eller kontakta banken och skriv in ert val här för dessa kontoformer: Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT

Ekobanken. *Se hemsidan eller kontakta banken och skriv in ert val här för dessa kontoformer: Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT Ekobanken Box 64, 153 22 JÄRNA Tel 08-551 714 70 www.ekobanken.se Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT PERSONUPPGIFTER Om kontot disponeras av flera personer disponerar ni kontot var för sig Namn (Ekobanken

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss. Stockholm 2014-05-14 Box 47151 100 74 Stockholm Sven Svensson Vägen 123 Lgh 1001 123 45 Orten Välkommen! Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som

Läs mer

Sök jobb rätt. en vägledning

Sök jobb rätt. en vägledning Sök jobb rätt en vägledning 2 Sök jobb rätt en vägledning Arbetsmarknaden är i dag skiftande över landet, för olika kategorier lärare och för studie- och yrkesvägledare. Att hitta drömjobbet är inte det

Läs mer

60+ Sparliv. Det börjar nu. Sparliv 60+ ett enkelt sparande. Enkelt att komma igång vänd och läs!

60+ Sparliv. Det börjar nu. Sparliv 60+ ett enkelt sparande. Enkelt att komma igång vänd och läs! Sparliv 60+ Foto: Andreas Lind Det börjar nu ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan vara en härlig

Läs mer

en lite smartare handbok för medlemsvärvare

en lite smartare handbok för medlemsvärvare Våga fråga en lite smartare handbok för medlemsvärvare Ingolf Lundin Förbundsordförande och sportfiskare Att sälja medlemskap Arbetar man i försäkringsbranschen är det i ftf man ska vara med. Det är en

Läs mer

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några

Läs mer

Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund

Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund 106 50 Stockholm Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund Utskriftsdatum 2015-01-13 Sid 1 (2) ff9d2ddb-1276-48fa-8b81-bdc4fa6eafd2 Personnummer anställd/medlem GM Anställningsnummer/medlemsnummer

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen.

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Ev a-kasseavgift och premie för tilläggsförsäkring tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare i 3 månader Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Dessutom ca resten

Läs mer

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Bakgrund... 6 Arbetsvillkor

Läs mer

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Innehållsförteckning 1 Kontaktvägar och adresser...3 2 Introduktion...4 2.1 Vad är Medgivande via hemsida...4 2.2 Om manualen och ytterligare hjälptexter...4

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer