Skapa din framtid med Sveriges Ingenjörer!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skapa din framtid med Sveriges Ingenjörer!"

Transkript

1 Skapa din framtid med Sveriges Ingenjörer!

2 En stor del av samhällets utveckling bygger på ingenjörens arbete. Det du gör är viktigt, och det ska du ha betalt för! Vi hjälper dig med dina villkor, din trygghet, din utveckling och ett kontaktnät. Sveriges Ingenjörer tittar framåt istället för bakåt. Vi använder nya och moderna metoder för att nå våra mål. Och vi har bara börjat!

3 Bli medlem i Sveriges Ingenjörer! Vi kan bli din coach genom hela karriären. Vi kan din bransch, din utbildning och din arbetsmiljö. Vi ger dig stöd och kunskap, bevakar dina intressen, puffar dig framåt, förhandlar för dig och skapar opinion kring bl a lön och utbildning. Vi är en modern organisation som använder innovativa metoder för att få saker att hända. Nu senast har vi tagit initiativet till Ingenjörsförmedlingen. Vi ingår i Saco (Sveriges Akademikers Centralorganisation) som dess största förbund med över medlemmar. För att bli medlem krävs minst 180 högskolepoäng (fd 120 p), och den här samlade tyngden är vår styrka. Medlemskapet ger unika förmåner, bland annat får du trygghet av en skräddarsydd inkomstförsäkring (läs mer längre fram). Bli medlem nu. Det kan avgöra din framtid!

4

5 Vi finns i närheten Sveriges Ingenjörer är en tydlig part på arbetsmarknaden med tusentals förtroendevalda på arbetsplatser runt om i Sverige. De här personerna arbetar för att du ska få det bättre och har erfarenhet av olika typer av frågor hos din arbetsgivare. Det kan gälla lön, arbetsmiljö, förhandlingar, anställningsoch uppsägningssituationer. Se din förtroendeman som en värdefull förhandlare och konsult en expert som ingår i medlemskapet! >>Förtroendemannen: ditt stöd på jobbet!>> och i närmsta telefon och dator. Du kan också ringa och konsultera oss. Vi svarar på frågor och lotsar dig vidare om det behövs. Du kan också få service via e-post om det passar dig bättre. På webbplatsen ger vi dig svar på vanliga frågor. Här finns också individuella tjänster för nästan alla: t ex för dig som är student, ny i arbetslivet, chef, egen företagare, utlandsanställd eller arbetslös. Här finns dessutom information om seminarier, föreläsningar och olika kvinnliga nätverk. >>konsultera oss när du behöver hjälp>>

6 Vill du ha mer i lön? Lönen är viktig, det är inget att hymla med. Och den som aktivt diskuterar sina villkor med arbetsgivaren får bättre betalt. Se bara till att göra det på rätt sätt med kunskap och fakta. Sveriges Ingenjörer ger dig landets bästa lönestatistik för ingenjörer, så att du får riktlinjer för vad du bör ha betalt. Du får också checklistor och tips på hur du blir bra på att förhandla om din lön. Den som flyttar på sig några gånger höjer sin lön med dubbelt så mycket som den trogne. >>sveriges bästa lönestatistik - ditt verktyg inför löneförhandlingen!>>

7 Samma auktoritet som de bästa bolagsjuristerna. Arbetsrätten är allt annat än enkel, så det är inte konstigt att det uppstår tolkningsfrågor ibland. Om du själv skulle känna dig illa behandlad, har du alltid en ombudsman eller jurist på Sveriges Ingenjörer som står bakom dig och förhandlar utan att det kostar något extra. En duktig förhandlare kan mångdubbla din ersättning vid t ex en uppsägning. Om du inte är medlem, utan tvingas bekosta en juridisk process själv, kan kostnaderna bli hundratusentals kronor. Alla företag har skickliga jurister på sin sida. Som medlem i Sveriges Ingenjörer får du lika kvalificerad hjälp. > > o m b u d s m ä n o c h J u r i s t e r: Extremt värdefulla. och kostar ingenting extra>>

8 Ett starkt skyddsnät när du behöver det. Vi arbetar för din trygghet. Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Den innebär att du får 80 procent av din lön under 120 arbetsdagar som arbetslös. Tillsammans med ersättningen från a-kassan gäller den för månadslöner upp till kr. Vi behöver knappast säga att skillnaden jämfört med enbart a-kassa är stor. Läs mer på Via vår Ingenjörsförmedling kan du som vill byta jobb eller är arbetslös få individuellt karriärstöd för att komma vidare i arbetslivet. Ingenjörsförmedlingen öppnar successivt på orter runt om i Sverige och är bara tillgänglig för våra medlemmar. >>inkomstförsäkring: ingår i medlemskapet!>> Förmåner idag och imorgon. Nu har du läst om en del av allt vi kan ge. Du hittar mer på vår webbplats sverigesingenjorer.se. Glöm inte helårsprenumerationerna på Ny Teknik och tidningen Ingenjören som från dag ett ingår i ditt medlemskap. Dessutom får du rabatter på förmånliga gruppförsäkringar och många andra tjänster och produkter. Utbudet växer hela tiden! Glöm inte de frågor vi driver åt dig i opinionen. Det handlar om din betydelse i samhället. Vi sätter ljuset på ingenjörens kompetens och utveckling den måste säkras inför framtiden! Vi arbetar på olika sätt redan nu med att skapa opinion för att din löneutveckling ska bli ännu bättre framöver. Ingenjörsyrket hör framtiden till! De största förmånerna får du på lång sikt. Genom att ditt medlemskap har sin grund i din utbildning, behöver du aldrig byta förbund. Vi samlar majoriteten av Sveriges högskoleutbildade ingenjörer. Så om någon kan coacha dig genom hela karriären, så är det vi. Bli medlem nu, så ses vi snart!

9

10 Medlemsavgifter i Sveriges Ingenjörer Medlemskategori Förbundsavgift 2009 Ordinarie medlem Ordinarie medlem, 62+ Ordinarie medlem examensår 2008 Ordinarie medlem examensår 2009 Medlem anställd utanför Norden Medlem anställd utanför Norden, 62+ Pensionär 220 kr/mån 189 kr/mån 110 kr/mån 60 kr/mån 110 kr/mån 79 kr/mån 36 kr/mån 62+ Från och med den första januari det året du fyller 63 år sänks din avgift till följd av att du inte längre omfattas av förbundets inkomstförsäkring. Denna sänkning sker automatiskt och kräver således ingen ansökan. Reduktion av medlemsavgiften Ordinarie, fullbetalande medlem som under minst fyra månader i följd har låg inkomst kan få förbundsavgiften nedsatt till halv avgift. För att få reducerad avgift krävs en skriftlig ansökan till Sveriges Ingen jörers medlems register. Reduktionen beviljas tidigast från och med månaden efter att ansökan inkommit till förbundet. Eventuellt för mycket inbetald medlemsavgift återbetalas inte. Medlem anställd utanför Norden Sveriges Ingenjörer företräder inte de medlemmar som har sin arbetsgivare utanför Norden varför dessa erbjuds medlemskap till reducerad avgift. För att få reducerad avgift krävs en skriftlig ansökan till Sveriges Ingenjörers medlemsregister. I medlemskapet ingår dock som vanligt de två tidningarna Ingenjören och NyTeknik (som skickas till uppgiven adress i utlandet). Dessutom kan du under denna period kvalificera dig till rätten att nyttja inkomstförsäkringen när du senare är tillbaka i Sverige. Pensionär Pensionärsmedlemskap gäller från och med den första januari det året medlemmen fyller 65 år. Den som blir heltidspensionär tidigare kan bli pensionärsmedlem efter skriftlig anmälan till Sveriges Ingenjörers medlemsregister. Eventuellt för mycket inbetald medlemsavgift återbetalas inte. Från och med kalendermånaden när medlemmen fyller 65 år avslutas ett eventuellt medlemskap i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA. Betalsätt. För ordinarie medlemmar sker betalningen enklast månadsvis via autogirering från eget bankkonto eller personkonto. Fyll i fullständigt kontonummer. Glöm inte bankkontorets clearingnummer. Studerande- och pensionärsmedlemmar betalar sin avgift en gång om året med inbetalningskort som förbundet skickar ut. Villkor för betalning genom autogiro (fullmakt) Jag medger att Sveriges Ingenjörer, organisations nr , via bankernas automatiska betalningstjänst autogiro tar ut min medlemsavgift från det konto jag har angivit. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Redovisning av gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet kan överflyttas till annat konto i samma eller annan bank om jag begär detta hos banken. Jag ska senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt belopp tillgängligt på kontot. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler. Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter under förutsättning att Sveriges Ingenjörer i förväg aviserat mig om belopp, förfallodag och betalningssätt. Denna avisering görs första gången uttag ska ske och därefter vid varje ändring av uttagsbeloppet. Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto får användas för autogiro samt att banken och Sveriges Ingenjörer har rätt att avbryta min anslutning till autogiro. Bankgirocentralen, BGC, har i uppdrag att sköta autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots nummer och adress får sambearbetas med BGCs uppgifter till ett register. Mitt medgivande gäller tillsvidare. Det upphör vid utgången av den kalendermånad då återkallelse gjorts hos Sveriges Ingenjörers kansli. Om jag inte accepterar ett visst uttag ska jag senast den 12:e i aktuell månad meddela detta till Sveriges Ingenjörers kansli. Alternativt kan jag stoppa ett eller flera uttag genom att kontakta banken senast två bankdagar före förfallodagen.

11 Medlemskap i AEA Så här fyller du i blanketten Överst på blanketten kryssar du i om det är inträde eller byte av a-kassa. Vid byte ska intyg om medlemskap/övergångsbevis bifogas eller skickas in så fort som möjligt. Vid återinträde från annat land tar du kontakt med AEA Utland, tel , för ytterligare information. Personuppgifter Fyll i ditt personnummer och namn samt nuvarande adress. Underskrift För att ansökan ska vara giltig ska du datera och skriva under den. Arbetsförhållanden Kom ihåg att ange faktiskt arbetat tid under fem sammanhängande veckor. Arbetad tid för ansökningsveckan måste ingå. OBS! Om du ännu inte uppfyller arbetskravet vid tidpunkten för ansökan, skicka då in blanketten med enbart fälten för personuppgifter och underskrift ifyllda. Komplettera sedan med en ny fullständigt ifylld blankett så snart arbetskravet är uppfyllt. (Blanketten finns för utskrift på klicka på Blanketter.) Fyll i namnet på din arbetsgivare. Har du fler arbetsgivare ska en blankett fyllas i för varje arbetsgivare. Ange datum när anställningen började. Kryssa i om du har en tillsvidare- eller visstidsanställning och ange omfattningen på ditt arbete. Är du egen förtagare anger du det datum ditt företag startade. Är du föräldraledig/sjukskriven vid ansökningstillfället ska du ange i vilken omfattning. Har du friår ska detta anges. Ange om du för närvarande studerar samtidigt som du arbetar. Är du doktorand med utbildningsbidrag ska omfattningen på utbildningsbidraget anges. Ifylles av arbetsgivaren Här styrker arbetsgivaren ovan angivna uppgifter. Uppgifterna om anställning och lön/sociala avgifter måste vara ikryssade. Ifylles av egen företagare Är du egen företagare fyller du i blanketten och skriver under själv. Organisationsnummer måste anges. Villkor för medlemskap För medlemskap krävs att du uppfyller arbetskravet enligt nedan. Medlemskapet kan tidigast beviljas från och med den första i den månad som ansökan inkommer till förbundet. Medlemskap kan aldrig beviljas retroaktivt. Arbetskravet För rätt till inträde ska du arbeta för svensk arbetsgivare eller vara egen förtagare med säte i Sverige. Du måste arbete i genomsnitt minst 17 timmar per vecka i minst fyra veckor under en sammanhängande femveckorsperiod samt fortfarande arbeta i samma omfattning. OBS! Arbetet får inte vara avslutat vid ansökningstillfället. Om du ännu inte uppfyller arbetskravet vid tidpunkten för ansökan, skicka då in blanketten med enbart fälten för personuppgifter och underskrift ifyllda. Komplettera sedan med en ny fullständigt ifylld blankett så snart arbetskravet är uppfyllt. (Blanketten finns för utskrift på klicka på Blanketter.) Övergång Du kan bara vara medlem i en arbetslöshetskassa i taget. Byter du a-kassa får du tillgodoräkna dig tidigare medlemstid om bytet sker utan glapp i medlemstiden. Se därför till att det inte blir något glapp i ditt medlemskap i a-kassan genom att skicka in ansökan omgående efter utträdet ur den gamla a-kassan. Begär ett intyg om medlemskap/övergångsbevis från din gamla a-kassa och skicka det vidare till Sveriges Ingenjörers medlemsregister så fort som möjligt. För att kunna byta a-kassa ska du arbeta. Medlemsavgift För att ditt medlemskap ska gälla ska du betala medlemsavgift. Aktuell hittar du på Medlemskap vid utlandsarbete När du arbetar utomlands ska du omfattas av de trygghetslagar som finns i landet du arbetar i. Du ska i normalfallet vara arbetslöshetsförsäkrad i arbetslandet, med undantag för dig som har svensk arbetsgivare med säte i Sverige. Det finns undantag även för dig som arbetar med biståndsarbeten där t ex Sida står för lönekostnaden, eller om du arbetar i svenska FN-förband eller Nordiska Rådet. Om du begär utträde ur AEA p.g.a. arbete i annat land ska du uppge detta till oss. Kontakta för säkerhets skull AEA:s utlandshandläggare innan du åker utomlands för att arbeta och direkt när du återvänder, telefon Försäkringsinformation Har du frågor om arbetslöshetsförsäkringen ska du ringa AEA:s Försäkringsinformation på telefon PUL Information om personuppgifter Sveriges Ingenjörer är ansvarigt för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar vid ansökan om medlemskap och vid senare ändringsanmälningar. Förbundet använder denna information för att kunna tillvarata dina intressen i frågor om anställningsvillkor och arbetsrätt samt för att fullgöra de övriga åtaganden som enligt stadgar och fullmäktigebeslut åvilar förbundet gentemot dig som medlem. För samma ändamål kan uppgifter också komma att lämnas till annan för behandling, till exempel för administration av arbetsmarknadsförsäkringar. När lagstadgad skyldighet föreligger, kan uppgifter vidare komma att lämnas till exempelvis skattemyndighet. Sveriges Ingenjörer är angeläget om att de personuppgifter som behandlas är riktiga. Oriktiga uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. För att du som medlem ska få bästa möjliga service är det viktigt att du omgående meddelar förbundet alla förändringar som kan påverka din medlemsstatus. För att säkra aktualiteten i behandlade adressuppgifter utnyttjar förbundet det statliga personadressregistret SPAR som primär adresskälla för sitt medlemsregister. Det innebär att du inte behöver meddela ny adress till förbundet när du flyttar. Vi får uppgift från SPAR om din nya folkbokföringsadress cirka tio dagar efter att den registrerats hos skattemyndigheten. Om du har anmält en s.k. särskild postadress vid sidan av folkbok-föringsadressen, skickar SPAR i stället uppgift om den särskilda adressen. På Sveriges Ingenjörers webbplats har du en personlig sida där du ändrar dina uppgifter om till exempel arbetsgivare och mailadress. Klipp här!

12 Ansökan om medlemskap i Sveriges Ingenjörer Ny ordinarie medlem Övergång från studerande till ordinarie medlem Ändring Personuppgifter och kontakt Förnamn Efternamn Pers.nr Hemtelefon Adress Postadress E-post Land (vid utlandsadress) Mobil Utbildning Har civil-/högskoleingenjörsutbildning Utbildningskod (se anvisning) Annan utbildning, bifoga utbildningsintyg Högskola Examensår och/eller antal högskolepoäng* Högskola Examen (benämning) Examensår och/eller antal högskolepoäng* * Om utbildningen är poängsatt enligt tidigare skala (20 p = en termins heltidsstudier), omvandla då antingen poängen till hp (20 p = 30 hp) eller markera tydligt att antalet utgår från den tidigare skalan. Arbetsplats Namn Adress Organisationsnummer (10 siffror) Postadress Arbetstelefon Jag är egen företagare Är egen företagare vid sidan av anställning Jag är gruppchef Jag är mellanchef Jag är högre chef Akademikernas erkända arbetslöshetskassa, AEA (ansökan gör du på separat blankett) Jag vill gå med i AEA och bifogar separat ansökan Tidigare medlem i a-kassa t.o.m och kommer att skicka in intyg om medlemskap/övergångsbevis snarast. Jag är redan medlem i AEA (direktansluten) Jag är redan medlem i AEA via annat Sacoförbund, nämligen Betalsätt Månadsvis via autogiro Tertial (fyra månader) Helår Bank Clearingnr * - Kontonummer * 5:e siffran i clearingnumret gäller endast konto i Swedbank. Underskrift Datum Namnteckning För Sveriges Ingenjörers anteckningar Skickas till: Sveriges Ingenjörer, FRISVAR , Box 1419, Stockholm

13 Ansökan om medlemskap i Akademikernas a-kassa (AEA) Läs informationen innan du fyller i blanketten Inträde Byte av a-kassa Övergångsbevis: bifogas skickas senare Återinträde. Senast arbetat i annat land, nu arbetslös i Sverige. Efternamn Förnamn Personnummer 10 siffror Adress Postnummer c/o Ort Jag ansöker om medlemskap i AEA och godkänner att lämnade uppgifter dataregistreras samt uppgifter angående medlemskap och ersättningsrätt kan komma att överföras till förbundet. Datum Namnteckning Arbetsförhållanden Redovisa här faktiskt utfört arbete under fem sammanhängande veckor. OBS! Arbetad tid för ansökningsveckan måste ingå. Arbetet får alltså inte vara avslutat vid ansökningstillfället. v / tim v / tim v / tim v / tim v / tim Jag arbetar f n för (arbetsgivarens namn) Anställd fr o m (år-mån-dag) Visstidsanställning t o m.. Heltid Deltid.tim/vecka Vid behov Tillsvidareanställning Heltid Deltid.tim/vecka Fr o m (år-mån-dag) Jag är egen företagare Jag är för närvarande föräldraledig/sjukskriven på Heltid Deltid % Friårsledig Jag är för närvarande Studerande Doktorand med % utbildningsbidrag Ifylles av arbetsgivaren Härmed intygas att: - ovanstående person är anställd och arbetar i den omfattning som anges ovan Ja Nej - lön och sociala avgifter betalas av arbetsgivaren i Sverige Ja Nej Har du svarat nej på något av ovanstående, ange varför: Företagets namn Datum Organisationsnummer Telefonnummer Arbetsgivarens eller arbetsgivarrepresentantens namnteckning Namnförtydligande Ifylles av egen företagare Företagets namn Organisationsnummer Telefonnummer Datum Namnteckning Namnförtydligande Ansökan Skickas till: skickas Sveriges till: Ingenjörer, Sveriges FRISVAR Ingenjörer, , Medlemsregistret, Box 1419, 110 Box , Stockholm STOCKHOLM

14 Sveriges Ingenjörer Medlemsregistret SVARSPOST SE Stockholm Sveriges Ingenjörer betalar portot

15 Inträdesansökan För ordinarie medlemskap i Sveriges Ingenjörer fordras civilingenjörsexamen eller högskoleingenjörsexamen om minst 180 högskolepoäng (motsvarar 120 p i det tidigare poängsystemet). Teknologie magister- och teknologie kandidatexamen berättigar också till inträde. Möjlighet till ordinarie medlemskap finns dessutom för teknologer som har fullgjort minst 180 högskolepoäng (fd 120 p) av ingenjörsutbildningen och för akademiker med annan teknisk/naturvetenskaplig examen på lägst fil. kand.-nivå. Studerandemedlemskap är öppet för alla som studerar med sikte på examen inom någon av nedanstående ingenjörsutbildningar. Så snart Sveriges Ingenjörer får uppgift om att examen är klar övergår studerandemedlemskapet till ordinarie medlemskap. Ange utbildningskod enligt något av nedanstående alternativ: Kod Utbildning Brandingenjör Civilingenjör, automation och mekatronik Civilingenjör, bioteknik/bioinformatik Civilingenjör, datateknik/teknisk datavetenskap Civilingenjör, design Civilingenjör, ekosystemteknik Civilingenjör, elektroteknik Civilingenjör, energiteknik/energisystem Civilingenjör, farkostteknik Civilingenjör, industriell ekonomi Civilingenjör, inform./kommunikationsteknik Civilingenjör, kemisk biologi Civilingenjör, kemiteknik Civilingenjör, kemiteknik med fysik Civilingenjör, kommunikation och transport Civilingenjör, lantmäteri Civilingenjör, maskinteknik Civilingenjör, materialteknik Civilingenjör, medieteknik Civilingenjör, miljö- och vattenteknik Civilingenjör, molekylär bioteknik Civilingenjör, rymdteknik Civilingenjör, samhällsbyggnadsteknik Civilingenjör, teknisk biologi Civilingenjör, teknisk design Civilingenjör, teknisk fysik Civilingenjör, teknisk fysik och elektroteknik Kod Utbildning Civilingenjör, teknisk matematik Civilingenjör, teknisk nanovetenskap Civilingenjör, teknisk-naturvetenskaplig kemi Civilingenjör, träteknik Civilingenjör, väg- och vattenbyggnad Högskoleingenjör, automation/mekatronik Högskoleingenjör, berg/anläggning/skog Högskoleingenjör, bioteknik Högskoleingenjör, bygg Högskoleingenjör, data Högskoleingenjör, design/grafik Högskoleingenjör, drift Högskoleingenjör, ekonomi Högskoleingenjör, elektro Högskoleingenjör, energi Högskoleingenjör, företagsingenjör/affärsingenjör Högskoleingenjör, kemi Högskoleingenjör, lantmäteri Högskoleingenjör, maskin Högskoleingenjör, medieteknik Högskoleingenjör, miljö- och vattenteknik Högskoleingenjör, teknisk fysik Högskoleingenjör, teleteknik Högskoleingenjör, träteknik Högskoleingenjör, annan inriktning Teknologie kandidat Teknologie magister Utbildning från utländsk högskola och andra svenska examina ska alltid specificeras i bilaga

16 Team Lidzell/Jacobson Vellinga Design, tryckeri: edita västra aros ab, ex, december 2008 Sveriges Ingenjörer Box 1419, Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsg 48, Tel , fax

Ansökan om medlemskap i Sveriges Ingenjörer

Ansökan om medlemskap i Sveriges Ingenjörer Ansökan om medlemskap i Sveriges Ingenjörer Personuppgifter och kontakt Förnamn Efternamn Pers.nr Hemtelefon Adress Postadress E-post Land (vid utlandsadress) Mobil Har svensk civil-/högskoleingenjörsutbildning

Läs mer

q Ändring Förnamn Pers.nr Efternamn Hemtelefon Adress Postadress Land (vid utlandsadress) E-post Mobil Övrig (om kod ej finns)

q Ändring Förnamn Pers.nr Efternamn Hemtelefon Adress Postadress Land (vid utlandsadress) E-post Mobil Övrig (om kod ej finns) Ändringsblankett q Övergång från studerande till ordinarie medlem q Ändring Person- och kontaktuppgifter Förnamn Pers.nr Efternamn Hemtelefon Adress Postadress Land (vid utlandsadress) E-post Mobil Utbildning

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd.

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Det finns två enkla vägar att regelbundet och långsiktigt stödja Missionskyrkans arbete lokalt,

Läs mer

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet

ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet Välkommen till Byggnads ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet Det här får du för din medlemsavgift Rådgivning Har du eller chefen rätt? Var inte rädd att ställa frågor! Vi hjälper dig att förklara

Läs mer

Din partner i arbetslivet

Din partner i arbetslivet Din partner i arbetslivet För dig som är akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning En del av Saco SRAT en investering i arbetslivet SRAT förhandlar och sluter avtal om dina anställningsvillkor.

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Autogiro. för enklare betalning

Autogiro. för enklare betalning Autogiro för enklare betalning Förenkla betalningen använd autogiro Autogiro innebär att pengarna automatiskt dras från ditt konto varje gång din räkning ska betalas. Med autogiro slipper du posta räkningarna

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) Ansökan personförsäkring Ledarnas personförsäkringar 2015 Gruppavtal nr 200 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) 2. Försäkringar Välj de produkter

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.

Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1. Autogiromedgivande * Obligatoriska fält 1 Kunduppgifter Kunduppgifter 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.4 Gatuadress* 1.5 Postnummer* 1.6 Ort* 1.7 E-post 1.8 Telefon 1* 1.9 Telefon 2 1.10

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Autogiro och e-faktura

Autogiro och e-faktura Autogiro och e-faktura Enkelt automatisk betalning från ditt konto Bekvämt inga blanketter och inget köande på bank eller post Tryggt alltid betalning i rätt tid med tydlig redovisning Kostnadsfritt betalning

Läs mer

Ansökan om byte av lägenhet

Ansökan om byte av lägenhet Ansökan om byte av lägenhet Sökande (avflyttande) Hyresgäst namn 1 Hyresgäst namn 2 Avtalsnummer Adress Önskar flytta till Skäl för bytet Telefonnummer E-postadress Föreslagen hyresgäst/er (tillträdande):

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

Ansökan om byte av lägenhet

Ansökan om byte av lägenhet Ansökan om byte av lägenhet Sökande (avflyttande) Hyresgäst namn 1 Avtalsnummer Hyresgäst namn 2 Adress Önskar flytta till Skäl för bytet Telefonnummer E-postadress Föreslagen hyresgäst/er (tillträdande):

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans!

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Känner du dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Du kan göra skillnad! Det är lätt att känna sig osynlig i e-handelsbranschen eftersom du aldrig möter kunderna

Läs mer

Stå inte ensam. Bli medlem nu!

Stå inte ensam. Bli medlem nu! Stå inte ensam. Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Vill du tjäna mer och samtidigt vara trygg? Vi löneförhandlar åt dig och ser till att du får jobba i en bra arbetsmiljö och vi står alltid vid din sida

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro Kund (Betalaren) Fullständig firmabeteckning Gata, box e d Postnummer och postort Organisationsnummer Telefonnummer

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO FÖRENINGSINFO Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens personalförening (UPF) är en exklusiv förening för oss som är anställda i utrikesförvaltningen.

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Ansökan Fortsättningsförsäkring Avtal: 99999, Fortsättningsförsäkring

Ansökan Fortsättningsförsäkring Avtal: 99999, Fortsättningsförsäkring Ansökan Fortsättningsförsäkring Avtal: 99999, Fortsättningsförsäkring GM=gruppmedlem. MF=Make/registrerad partner/sambo till gruppmedlem. Avser ansökan endast medförsäkrad eller barn måste uppgift lämnas

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet,

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet, FÖRENINGSINFO Svenska Logopedförbundet, Slof Svenska Logopedförbundet Svenska Logopedförbundet (Slof) är en partipolitiskt obunden facklig och yrkesmässig sammanslutning av legitimerade logopeder och logopedstuderande.

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsverksamheten

Grästorps kommun Bildningsverksamheten Ansökan och information om inackorderingstillägg Läsåret 2015/16 Texta (inte blyerts) Elevens personuppgifter m m Uppgifterna kontrolleras mot Samordnat person- och adressregister Studier Efternamn och

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,66

Läs mer

Ansökan om medlemskap i Försvarsförbundet

Ansökan om medlemskap i Försvarsförbundet Ansökan om medlemskap i Försvarsförbundet Fyll i blanketten och posta den till oss. PERSONUPPGIFTER (vänligen texta) Tilltalsnamn Efternamn Adress Personnummer Postnummer Postadress Telefon dagtid E-postadress

Läs mer

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen.

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Ev a-kasseavgift och premie för tilläggsförsäkring tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare i 3 månader Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Dessutom ca resten

Läs mer

Frivillig Gruppförsäkring

Frivillig Gruppförsäkring Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1000 ANSÖKAN: Frivillig Gruppförsäkring FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkringar Välj de

Läs mer

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL Betala med Få två månader på köpet! autogiro För en bussigare resa! vl.se KundCenter VL 0771-22 40 00 Enkelt och bekvämt Du som reser ofta tjänar på att köpa ett Resekort laddat med ett pendlarkort eller

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening FÖRENINGSINFO Svensk Perfusionistförening Varför ska man vara med i ett fackförbund? Det finns många anledningar till att vara medlem i facket. Det kan vara trygghet i form av försäkringar vid arbetslöshet

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext Läs här först - Innan du fyller i blanketten Anmälan om arbetslöshet När du blir arbetslös ska du anmäla dig på den offentliga arbetsförmedlingen. Du ska också

Läs mer

Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01

Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01 Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01 Vid sjukdom: Den förvärvsmässiga invaliditen beräknas på halva försäkringsbeloppet. Efter 45 års ålder trappas försäkringsbeloppet

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior UP forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31 Försäkringsbelopp och pris Försäkringsbelopp Pris Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Maximal ersättning vid invaliditet *, kr Per helår, kr Per månad, kr 10 basbelopp

Läs mer

Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende

Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende Skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen 597 25 ÅTVIDABERG 1. Personuppgifter Namn, sökande Personnummer Telefon E-post Civilstånd

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

Hedin Bil-kortet. Dela upp din betalning

Hedin Bil-kortet. Dela upp din betalning HedinBil HedinBil Hedin Bil-kortet Dela upp din betalning Hedin Bil MasterCard ett kort för alla dina inköp! Handla på Hedin Bil Hedin Bil har nu möjlighet att erbjuda dig Hedin Bil-kortet ett kombinerat

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Företag

Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Företag Ansökan Fortsättningsförsäkring Gruppmedlem och medförsäkrad som har omfattats av gruppförsäkring hos försäkringsgivaren/euro Accident under minst sex månader har rätt att teckna fortsättningsförsäkring

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Välkommen till Kommunal

Välkommen till Kommunal Välkommen till Kommunal BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I KOMMUNAL OCH I KOMMUNALS A-KASSA Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig verktygen

Läs mer

Byggnads är fackförbundet för alla byggnadsarbetare. De flesta av oss som jobbar på byggarbetsplatserna i Sverige är med. Men vi vill bli ännu fler.

Byggnads är fackförbundet för alla byggnadsarbetare. De flesta av oss som jobbar på byggarbetsplatserna i Sverige är med. Men vi vill bli ännu fler. ÄNGARE RARE BRUNNSBORRA AGARE BYGGSTÄDAR R FÖRRÅDSARBETAR GOLVLÄGGARE INDU NTÖR MASKINFÖRAR RE BLI EN I LAGET P TSARE SMÅHUSMONT MONTÖR STÄLLNING TRÄARBETARE UNDE ATIONSPLÅTSLAGARE VVS-ISOLERARE VV Byggnads

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Flygteknikerförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Flygteknikerförening FÖRENINGSINFO Svensk Flygteknikerförening Svensk Flygteknikerförening, SFF Svensk flygteknikerförening, SFF är en medlemsförening i Sacoförbundet SRAT. SFF:s syfte är att arbeta för bästa möjliga yrkesstatus

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 173 kronor

Läs mer

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening

Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Väskinde Fiber Ekonomisk Förening Blankettsamling Ansökan Överlåtelse Ansökan Medlemskap i Förening Ansökan om Autogiro Handlingarna skickas till Väskinde Fiber /Eva Pettersson Väskinde Lilla Klintegårde

Läs mer

Anmälan - ny fondsparare (juridisk) Öppningshandling för månadssparande via autogiro och köp av

Anmälan - ny fondsparare (juridisk) Öppningshandling för månadssparande via autogiro och köp av Anmälan - ny fondsparare (juridisk) Öppningshandling för månadssparande via autogiro och köp av Företagsuppgifter Företag: Adress: Postnummer: Epost: Förmedlare: Organisationsnummer: Telefonnummer: Ort:

Läs mer

Bra villkor på jobbet

Bra villkor på jobbet Bra villkor på jobbet Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av livet. Du tillbringar den största delen av din vakna tid på arbetet

Läs mer

Så lätt byter du a-kassa (om du vill)

Så lätt byter du a-kassa (om du vill) Så lätt byter du a-kassa (om du vill) 2 enkla steg till ny a-kassa Om du blir medlem i Unionen blir du inte samtidigt automatiskt med i vår a-kassa. Du behöver fylla i och skicka in en särskild ansökan

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 27 november 2009 1 Allmänt... 3 2 Prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande av Prenumeration...

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo) Ansökan personförsäkring Svenska Journalistförbundets personförsäkringar Gruppavtal nr 615 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo) 2. Försäkringar

Läs mer

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv Läkarförbundet under hela ditt yrkesliv Var med och forma utvecklingen Du gör ett klokt val som blir medlem i Läkarförbundet. Ju fler medlemmar vi är, desto större tyngd får vi att driva frågor som är

Läs mer

Gå på avslut gå med i Säljarnas!

Gå på avslut gå med i Säljarnas! Gå på avslut gå med i Säljarnas! Yrkesförbundet för dig som jobbar med försäljning. Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen

Läs mer

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN!

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! Som månadsgivare i Centralasiengrupperna gör du skillnad för utsatta individer i Kirgizistan. Din gåva skapar möjligheter för unga människor att påverka

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Tandvårdsfond. En stor hjälp när dyra tandläkarkostnaderna ska betalas. Ett enkelt sätt att ge dig själv en ekonomisk trygghet.

Tandvårdsfond. En stor hjälp när dyra tandläkarkostnaderna ska betalas. Ett enkelt sätt att ge dig själv en ekonomisk trygghet. Tandvårdsfond En stor hjälp när dyra tandläkarkostnaderna ska betalas. Ett enkelt sätt att ge dig själv en ekonomisk trygghet. Låg månadsavgift mot en hög ersättning tillbaka. Gäller fr.o.m. 1 maj 2015

Läs mer

TOLKNINGS ANVISNINGAR. till förbundets stadgar 5

TOLKNINGS ANVISNINGAR. till förbundets stadgar 5 TOLKNINGS ANVISNINGAR till förbundets stadgar 5 TOLKNINGSANVISNINGAR Innehållsförteckning sid Allmänna riktlinjer 3 Erläggandet av avgift 3 Omklassning 3 Omfattning och övriga villkor för kollektiv försäkring

Läs mer

Ansökan medlemsförsäkring

Ansökan medlemsförsäkring Skicka in din ansökan/hälsodeklaration i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan medlemsförsäkring Ansökan, autogiroanmälan

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

Investera i Robust Fond

Investera i Robust Fond Investera i Robust Fond För dig som avser att investera mer än 1 mkr, Gå vidare till nästa sida. För dig som avser att investera mindre än 1 mkr rekommenderar vi dig att investera enligt något av nedanstående

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Allt i Ett Kapitalförsäkring

Allt i Ett Kapitalförsäkring Allt i Ett Kapitalförsäkring Priser och allmänna teckningsregler, 2014 ILÅSE Skandia Liv är försäkringsgivare och Allt i Ett Kapitalförsäkring distribueras endast via Skandiabanken. Sparande och avgifter

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening FÖRENINGSINFO Svensk Perfusionistförening Varför ska man vara med i ett fackförbund? Det finns många anledningar till att vara medlem i facket. Det kan vara trygghet i form av försäkringar vid arbetslöshet

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2011 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 3 Översikt 3 Medlemmar i program och anställning med stöd 5 Åldersgrupp

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Utdelningsadress Postnr Ort. Telefonnr dagtid (inkl. riktnr) Efternamn, tilltalsnamn (fylls i även vid ändring)/bolagsnamn

Utdelningsadress Postnr Ort. Telefonnr dagtid (inkl. riktnr) Efternamn, tilltalsnamn (fylls i även vid ändring)/bolagsnamn ANSÖKAN OM INDIVIDUELL FÖRSÄKRING - Privat BANKENS NOTERINGAR Ombud nr P-id Handläggare Telefonnr dagtid (även riktnr) Försäkringshandlingar sänds via BANKEN - (Om ja, fyll i adressen nedan) Bankens adress

Läs mer

Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr

Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Ansökan barn 2015-01-01 Individuell olycksfallsförsäkring Försäkringsbelopp Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Maxersättning vid invaliditet, kr Årspris, kr 10 prisbasbelopp 445 000 890 000 271 20 prisbasbelopp

Läs mer