Ansökan om medlemskap i Försvarsförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om medlemskap i Försvarsförbundet"

Transkript

1 Ansökan om medlemskap i Försvarsförbundet Fyll i blanketten och posta den till oss. PERSONUPPGIFTER (vänligen texta) Tilltalsnamn Efternamn Adress Personnummer Postnummer Postadress Telefon dagtid E-postadress Telefon mobil ANSTÄLLNINGSUPPGIFTER (vänligen texta) Arbetsgivare Förband och ort Befattning/tjänstebenämning Ingenjör/Tekniker Arbetstid i % Månadslön Anställd fr o m Jag godkänner att Försvarsförbundet använder sig av vidstående uppgifter för att fullgöra uppgiften att på bästa sätt tillvarata mina intressen i enlighet med Försvarsförbundets stadgar. Vi vill särskilt göra dig uppmärksam på att ovanstående uppgifter kan komma att behandlas av Försvarsförbundet med ändamålet att kunna erbjuda dig som medlem vissa anpassade tjänster som t ex försäkringar. Om du önskar ytterligare information om hur dina personuppgifter används är du alltid välkommen att kontakta kansliet. Försvarsförbundet har rätt att ta ut förbundsavgiften genom lönedrag. Underskrift Ort och datum Ja, jag vill ha information om STs a-kassa. Skicka mig en medlemsansökan tack! Genom att kryssa i denna ruta blir jag inte automatiskt medlem i STs a-kassa. Medlemskap i STs a-kassa söker du separat. Mer information om a-kassan hittar du på eller via telefon UPPGIFTER TILL FÖRBUNDET (fylls i av din förening) Inträde beviljat fr o m År Månad Förening nr Uppgiftslämnare Myndighet/Enhet/Redovisningsnr Telefon Övriga uppgifter Löneavdrag

2 Besöksadress: Sturegatan 15 Postadress: Box 5328, Stockholm Telefon Telefax E-post: ex. Clinton Agency AB. Foto: Johanna Hanno

3 Försvarsförbundet TCO-förbundet nära dig 1500 ex. Clinton Agency AB. Foto: Johanna Hanno

4 rågor Fyra f r: ner fö g vi brin ensut vecklin t e p m 1 Ko illkor ningsv ll ä t s n 2A tsmiljö 3 Arbe ghet 4 Tr yg 2

5 Jobbar du inom Försvarsmakten eller i en försvarsnära myndighet? Då är vi förbundet för dig. Vi finns på nästan alla arbetsplatser med anknytning till försvaret, ända från polcirkeln i norr ner till den skånska myllan i söder. VI FINNS NÄRA DIG Som specialister på försvarsnära arbetsplatser kan vi bättre än något annat förbund ta tillvara på dina intressen. Det spelar ingen roll vad du arbetar med eller vilken utbildning du har. Våra medlemmar finns i praktiskt taget alla yrkeskategorier och över hela löneskalan. Våra föreningar är spridda över hela landet. Vi känner till de lokala förhållandena och vet vad som händer där just du jobbar. Med vår hjälp kan du få det bättre på jobbet och därmed också ett rikare liv. DU BLIR STARKARE OCH KLOKARE Din lön och dina villkor är viktiga för oss. Vi bevakar dina rättigheter, förhandlar, ger råd och stödjer dig i ditt dagliga arbete.som medlem har du dessutom tillgång till förmånliga försäkringar, lån med bra ränta, bra utbildningar och sist men inte minst, vår medlemstidning som utkommer med fyra nummer per år. BESLUTSVÄGARNA ÄR KORTA Vår organisation är effektiv. Det betyder att storleken är anpassad efter uppgifterna. Vi har korta informationsvägar och ett minimum av byråkratiskt krångel. För dig som medlem betyder det att vi snabbt kan ge svar på de flesta frågorna. Och på mycket kort tid gå från ord och tankar till beslut och handling. VI HAR EN STARK EKONOMI Bra ekonomi är grunden för alla organisationer och ett fackförbund är inget undantag. I vårt fall har den stabila basen skapats med hjälp av en effektiv och långsiktig förvaltning av medlemmarnas pengar. VÅR LÅNGA ERFARENHET GER DIG STYRKA Under två sekel har vi förhandlat för våra medlemmar. Därför har vi mer kunskap om din arbetsplats än något annat förbund. Det gör att vi idag törs påstå att vi är de som bäst kan driva dina intressen. 3

6 VI ÄR ETT TCO-FÖRBUND Försvarsförbundet är partipolitiskt obundet och ingår i TCO som är en centralorganisation med 1,2 miljoner medlemmar. Tack vare sin storlek kan TCO driva viktiga frågor som angår hela samhället, t ex stress, arbetsmiljö, strålskydd med mera. Det gör att vi inom Försvarsförbundet kan vara med och påverka de större frågeställningar som berör oss alla som bor i Sverige. VI BRINNER FÖR DINA FRÅGOR Dina frågor är våra frågor, stora som små. För dig som är medlem tror vi att vissa frågor är mer betydelsefulla än andra. Dom har vi lyft fram och dom slåss vi extra hårt för. De är helt enkelt våra hjärtefrågor. Och här är vi beredda att gå långt. Mycket långt. KOMPETENSUTVECKLING Utbildning är bra. När nya erfarenheter strömmar till kommer det inte bara arbetsgivaren till godo i form av en mer kvalificerad personal. Det är minst lika viktigt för den personliga anställningstryggheten och den egna tillfredsställelsen. ANSTÄLLNINGSVILLKOR Vi vill att du ska ha en bra lön, men det räcker inte med det. Arbetstid, semester och pensionsavtal måste fungera för att vi ska vara nöjda. Därför arbetar vi för att förbättra och säkerställa anställningsvillkoren i avtal både lokalt och centralt. ARBETSMILJÖN Alla ska trivas på jobbet. Det är här vi tillbringar den största delen av vår vakna tid. Med arbetsmiljö menar vi inte bara den fysiska miljön som exempelvis belysning och ventilation. Det handlar lika mycket om det som vi kallar den psykosociala miljön. Det vill säga hur vi behandlar och stöttar varandra när livet känns såväl uppåt som nedåt. TRYGGHET Alla ska känna sig trygga och därför bevakar vi dina intressen. Rent konkret innebär det att vi ständigt försöker stärka din position på din arbetsplats, bland annat genom kompetensutveckling. Men om det trots allt skulle bli arbetsbrist ger vi aktivt stöd och hjälp till den som har sagts upp. Om uppsägningen däremot har sin grund i någon form av tvist förhandlar vi med arbetsgivaren samtidigt som våra medlemmar får juridisk och arbetsrättslig hjälp. 4

7 5

8 Det här får du som medlem För medlemsavgiften får du en hel del som är till nytta i ditt arbetsliv. Några av förmånerna har du glädje av direkt, andra tar du kanske del av senare. Hjälp med att påverka din lön och dina villkor samt att bevaka dina rättigheter vid uppsägningar och omorganisationer. Facklig rådgivning i lag- och avtalsfrågor. Juridisk rådgivning, förhandlingshjälp och rättslig prövning vid tvister, ända upp i Arbetsdomstolen om det skulle behövas. Möjlighet att påverka ditt och andras arbetsliv genom fackligt engagemang i föreningen eller som platsombud. Konfliktersättning vid strejk och lockout om arbetsgivaren inte betalar ut någon lön. Tillgång till Försvarsförbundets utbud av kurser och konferenser. 6

9 Möjlighet att låna pengar till bra ränta hos Swedbank och Nordea. Erbjudande om förmånliga försäkringar hos Folksam, till exempel sjuk-och, efterlevande- och hemförsäkring. SVA OM FÖR RSF ÖRB UND ET NR h erige oc Om... elroll i Sv G: s nyck väpnade folk... FMLO be as mest i Vaxholm... Europ n g veteran ma kli ds fac bu... en e om ndets ny... förbu världen Me Medlemstidningens fyra nummer om året är nu laddade med reportage la och nyheter om o Försvarsförbundet F och arbetslivet. o Fl förmåner, Fler fö å bland bl d annatt rabatt b tt på å ffackk press med mera, kan du läsa om på vår hemsida: 7

10 Autogiro ett enkelt sätt att betala medlemsavgiften Om du inte har möjlighet att betala medlemsavgiften via lönedrag är autogiro den smidigaste lösningen. Pengarna överförs automatiskt från ditt bankkonto samma dag som fakturan förfaller till betalning. Du behöver inte bevaka förfallodagar eller vara orolig för att betalningen inte ska komma in i tid. Autogiro kostar dig inget extra. GÖR SÅ HÄR Fyll i medgivandeblanketten för autogiro. Medgivandet ger Försvarsförbundet rätt att dra medlemsavgiften, en gång per månad för aktiva medlemmar och en gång i halvåret för passiva medlemmar, från det konto du anger. Glöm inte att fylla i både clearing- och bankkontonummer. Kontakta din bank om du är osäker på clearingnumret. Medgivandet postar du sedan till Försvarsförbundet, Box 5328, Stockholm. Har du frågor är du välkommen att ringa Försvarsförbundet telefon STOPPA AUTOGIRERINGEN Önskar du återkalla medgivandet för autogiro kontakta din bank och meddela även Försvarsförbundets medlemsregister på telefon Medgivandet upphör att gälla senast 5 bankdagar efter att du har återkallat det. Du kan även stoppa ett enskilt uttag genom att kontakta Försvarsförbundet senast fyra vardagar före förfallodagen. Villkor för autogiro Medgivande till betalning via Autogiro Jag medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på begäran av Försvarsförbundet för betalning via autogiro. Jag ska senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för betalningen som görs på förfallodagen. Detta förbinder jag mig till även gentemot banken. Jag medger att betalningen får belastas mitt konto i banken bankdagen före förfallodagen. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Uttag belastas mitt konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får jag genom kontoutdrag från banken. När jag byter bank måste jag stoppa autogireringen hos min gamla bank och skriva en ny autogiroanmälan. Om pengar saknas på kontot Har jag inte senast bankdagen före betalningens förfallodag tillräckligt med pengar på kontot är jag medveten om att det kan innebära att betalningen inte blir utförd. Om betalningen ändå görs har banken rätt att ta ut ränta och avgifter enligt bankens vid var tid gällande regler, för den skuld som därigenom uppstår. Finns det inte pengar på kontot kommer en påminnelseavi att skickas ut med en pålagd aviseringsavgift. Medgivandets giltighetstid Medgivande gäller tills vidare. Om jag vill återkalla medgivandet skickar jag ett skriftligt meddelande till min bank och meddelar även Försvarsförbundets medlemsregister. Medgivandet upphör att gälla senast 5 bankdagar efter att återkallelsen kommit min bank tillhanda. Rätten för kontoförande bank och Försvarsförbundet att avsluta anslutning till autogiro Kontoförande bank och Försvarsförbundet har rätt att avsluta anslutningen till autogiro 30 dagar efter det att kontoförande bank/försvarsförbundet underrättat mig om det. Kontoförande bank och Försvarsförbundet har dock rätt att omedelbart avsluta min anslutning till autogiro om jag vid upprepade tillfällen inte haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats. AUTOGIROANMÄLAN, MEDGIVANDE Försvarsförbundet Kontohavarens namn Bankkonto som pengarna ska dras ifrån (clearingnummer, 4 siffror + kontonummer)* Adress Postadress * Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget. Swedbank har ibland fem siffror, ex XXXX. Utelämna då den femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja på 6 (hittar du inte det ange 6000). Har du personkonto i Nordea använd 3300 som clearingnummer. Telefon dagtid Jag har tagit del av och godkänner villkoren för autogiro. Kontohavarens personnummer Kontoinnehavarens underskrift (obligatorisk uppgift) Ort och datum

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

...teckna el-konto, slipp höga elräkningar...

...teckna el-konto, slipp höga elräkningar... ...teckna el-konto, slipp höga elräkningar... Med el-konto får du pengar över till annat! El-konto är en ny tjänst från Göta energi som hjälper dig att fördela elkostnaden jämnt över hela året. Du slipper

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2.

För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2. T2BT342g För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2.se För ytterligare information. Gå in på: www.tele2.se/bredbandstelefoni

Läs mer

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer

MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR

MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR RPG MEDLEMS- FÖRSÄKRINGAR 1 RPG Medlemsförsäkringar Att som privatperson välja försäkringsskydd är inte alltid helt lätt. Att jämföra försäkringarnas innehåll kan vara knepigt. Därför har RPG valt att

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som

Läs mer

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN!

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! Som månadsgivare i Centralasiengrupperna gör du skillnad för utsatta individer i Kirgizistan. Din gåva skapar möjligheter för unga människor att påverka

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

PRO Försäkringar. BRA VAL!

PRO Försäkringar. BRA VAL! PRO Försäkringar. PRO FÖRSÄKRINGAR 3 BRA VAL! PRO Försäkringar. I den här broschyren vill vi informera om de fördelaktiga och speciellt för PRO framtagna försäkringar du som medlem kan teckna. De är skräddarsydda

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Mäklarinformation. Samfälligheten Sågvreten. Mäklarinformation för Sågvretens samfällighetsförening

Mäklarinformation. Samfälligheten Sågvreten. Mäklarinformation för Sågvretens samfällighetsförening Mäklarinformation Mäklarinformation för Sågvretens samfällighetsförening Sågvreten är en samfällighetsförening där varje hus är enskilt ägt. Alla boende i området är medlemmar i föreningen och via en medlemsavgift

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer