För att träna högkvalificerade yrkesmän inom IT-området

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För att träna högkvalificerade yrkesmän inom IT-området"

Transkript

1 Japans första forskarskola för IT-tekniker Länk till Pionjärsandan Kyoto universitet för forskarutbildning inom informatik (KCGI :The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics) Studera toppmodern IT i Kyoto, Japan Frågor: Antagningsenheten, Kyoto College of Graduate Studies for Informatics 7 Tanakamonzen-cho Sakyo-ku Kyoto Japan Telefon: ( utanför Japan) Fax: ( utanför Japan) (för antagningsvägledning) No.1 & the Only One!

2 För att träna högkvalificerade yrkesmän inom IT-området I och med framstegen inom vetenskap och teknologi, anmärkningsvärda tekniska innovationer, och radikala socioekonomiska förändringar di ersi iering, kande komple itet, kande so istikering, glo alisering, och ankomsten a eran för allmänt förekommande datoranvändning, etc.), s kar hastigt r äntningarna r ut ildning a h gk ali icerade -tekniker de r samhället och internationelltd gesellscha tlich tätiger - perten mit sich. nom -omr det, däremot, ilket inne attar s dana speci ika omr den som in ormation och ledning, har antalet universitet och forskarskolor som klarat av att m ta utmaningarna i att ut ilda h gk ali icerade -tekniker praktiskt tagit arit noll ram till nu. r att ta sig ur denna situation, eta lerades Kyoto College of Graduate Studies for I nformatics i april som Japans första och enda forskarskola för -tekniker. KC är er traditionerna och prestationerna r n Japans rsta dataut ildningsinstitut, Kyoto Computer akuin, som har ut ildat in ormations ehandlingsingen rer som m ter industrins eho i er r. KC implementerar ä en internationellt toppmoderna -läroplaner aserade p ett glo alt ut ildningsnät erk tillsammans med universitet från hela världen, inklusi e ochester nstitute o echnology. idare tar KC s läroplan ocks hänsyn till lednings- och administrationsut ildning. KC ut ildar inom omr den r tillämpad, s som h gk ali icerade -tekniker och i synnerhet C er chie in ormation o icers positioner r ilka det är s rt att erh lla en ordentlig ut ildning p traditionella forskningsorienterade forskarskolor. Antagningspolicy Grundfilosofi Utbilda experter inom tillämpad informationsteknologi som besitter kreativitet och högkvalificerade praktiska förmågor som kommer möta samhällets behov, stödja den nuvarande eran och leda oss in i nästa generation. KCGIs uppdrag och syfte Uppdraget för KCGI är att möta behovet för högkvalificerade och varierade mänskliga resurser i vårt IT-samhälle bidra till förverkligandet av ett högkvalificerat informationssamhälle och återhämtningen av Japans ekonomi genom att tillhandahålla högkvalificerade IT-tekniker som besitter omfattande kunskap och högre kompetens utöver det vanliga och vilka också är internationellt sinnade i den kommande eran av allmänt förekommande datoranvändning. Vårat syfte är att anpassa oss till utvecklingar inom information och relaterade teknologier och att tillhandahålla utbildning inom teori och praktiskt teknologi inom akademiska områden inom vetenskap, teknologi, och företagsadministrering vid utbildning av högkvalificerade yrkesmän. IT-området (IKT) är ett integrerat område som innehåller informations- och ledningsstudier. Dess tillämpningar är komplexa och omfattande och behovet i industrin för mänskliga resurser som kan blomstra i detta område växer sig bara mer varierad. Det traditionella utbildningssystemet, där endast konventionella ingenjörsforskarskolor som begränsade inträdet till ingenjörsexaminerade och anförtroddes med utbildningen av mänskliga resurser inom IT-området (IKT), klarade inte av att möta industrins behov för dessa varierade mänskliga resurser. Bildningen av ett mångfald kapabla personer till högkvalificerade yrkesmän inom IT-området (IKT) är vad som behövs för den framtida tillväxten av Japans industri och ekonomi. Policyn för KCGI är därför att välkomna ambitiösa studenter från så varierade bakgrunder som möjligt, inte bara ingenjörsexaminerade, för att utbilda de högkvalificerade yrkesmän inom IT-området (IKT) som industrin efterfrågar. IKT: informations- och kommunikationsteknik * 1

3 En KCGI-utbildn ing The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics Kyoto universitet för forskarutbildning inom informatik VD och professor Kyoto Joho Gakuen professor vid KCGI Wataru Hasegawa Filosofie kandidatexamen, Waseda University Magisterexamen i utbilding, Filosofie magisterexamen, Columbia University, USA Ordförande, Kyoto Prefecture Information Industries Association Förvaltare & ordförande, All Nippon Information Industry Association Federation Förvaltare, Japan(Nippon) Association for Information Systems Utmärkelser, Minister för utbildning, kultur, sport Thailand(två gånger) Utbildningsministerns utmärkelse från Republiken Kenya Gästprofessor, Tianjin University of Science & Technology, Kina Rådgivande nämnd för policyfrågor, JDC, Jeju Free International City Development Center. Kurser: Ledarskapsteori The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics (KCGI) är Japans första forskarskola för IT-tekniker. KCGIs moderorganisation, Kyoto Computer Gakuin (KCG), var Japans första privata datautbildningsinstitut. KCG etablerades som privatskola av Shigeo Hasegawa och Yasuko Hasegawa under deras unika, framåtblickande iloso i. KCG har varit engagerad i datautbildning i ett 50-tal år sedan dess etablering 1963 och under den tiden har inte bara gymnasieexaminerade utan även examinerade studenter från fyraårsuniversitet skrivit in sig på dess program. På den tiden fanns endast forskningsorienterade forskarskolor i Japan. Många av de studenter som skrev in sig efter att de tagit examen från universitet valde KCG efter att ha letat efter ett institut för högre utbildning direkt kopplat till den praktiska sidan av datorer. Även om KCG organiserades under yrkesskolesystemet har det en roll i det japanska samhället som ett utbildningsinstitut för examinerade och har också tjänstgjort som en sorts yrkes- och praktisk forskarskola. Baserat på dessa förhållanden och historia, etablerade KCG år 1998 ett delat program med forskningsprogram (inklusive informationsvetenskap och teknologi, datavetenskap, och andra) vid Rochester Institute of Technology i USA och har sedan dess implementerat en läroplan för en yrkesforskarskola riktat mot praktiskt lärande. Denna samverkan mellan en japansk yrkesskola och ett amerikanskt forskarskoleprogram var både det första av sitt slag i Japan och banbrytande. På ett sätt kan man säga att det var nödvändigt att vi skulle påbörja etableringen av en forskarskola för IT-tekniker under det nya yrkesforskningsskolesystemet med personal från Kyoto Computer Gakuin som hade gjort sådana framsteg nämnda ovan, som sin kärnpunkt. Kyoto College of Graduate Studies for Informatics etablerades som Japans första forskarskola för IT-tekniker i april 2004, det första året för det nya utbildningssystemet i Japan, med stöd och samarbete från Masao Horibe, grundare och nuvarande chefsrådgivare för Horiba, Ltd. och otaliga andra personer involverade i den inansiella världen, samt många personer involverade i utbildning, inklusive professorer och forskare från Rochester Institute of Technology och läraruniversitet vid Columbia University i USA. Vid tiden för vår etablering skapade KCGI ett program för att kultivera ingenjörer, och särskilt IT-ansvariga specialiserade i webbföretag (e-business), baserad på den reviderade upplagan av läroplanen från ACM (Association for Computing Machinery) IS:s (informationssystem) masterprogram med informationsteknologiutbildning som grund samtidigt som hänsyn togs till internationell företagsutbildning. Vi satte även följande som vår grund iloso i: "Utbilda experter inom tillämpad informationsteknologi som besitter kreativitet och högkvali icerade praktiska förmågor vilka kommer möta samhällets behov, stöda den nuvarande eran och leda oss in i nästa generation." Uppdraget för KCGI är att möta behovet för högkvali icerade och varierade mänskliga resurser i vårt IT-samhälle och, dessutom, att bidra till förverkligandet av ett högkvali- icerat informationssamhälle och återhämtningen av Japans ekonomi genom att tillhandahålla högkvali icerade IT-tekniker som besitter omfattande kunskap och högre kompetens utöver det vanliga och vilka också är internationellt sinnade i den kommande eran av allmänt förekommande datoranvändning. Vårat syfte är att anpassa oss till utvecklingar inom information och relaterade teknologier och att tillhandahålla utbildning inom teori och praktiskt teknologi inom akademiska områden inom vetenskap, teknologi, och företagsadministrering vid utbildning av högkvali icerade yrkesmän. Det är i den omfattning som program med inriktning webbföretag (e-business) i Japan på universitets- och forskarnivå i stort sett var obe intliga och ämnet enbart sågs som ett understående område bland de traditionella huvudämnena, såsom företagsledning, industriell ingenjörsteknik, och program med inriktning mot information. Med andra ord var ämnet knappt utforskat och undervisat som en del av en systematisk och omfattande inriktning eller som en del av ett huvudämne. Vad som särskiljer KCGI är att vi inte är en forskningsskola i datavenskap som är "vertikalt indelad i ett område", inte heller är vi en forskningsskola för informatik och matematik som inns på många ingengörsavdelningar på universitet i Japan. Även om vi delar många likheter med de ovannämnda, har vi som målsättning att bli en professionell skola i världsklass som en annorlunda genre av forskningsskola för IT-tekniker i vid bemärkelse och med ett fokus också på utbildning av ledarskapsförmågor. Förutom läroplansdesign och ett rådgivande lärarsystem baserat på ett pedagogiskt synsätt, har KCGI också som mål att ha ett välformat utbildningssystem som brett integrerar faktorer och policys som hittills praktiskt taget inte existerade på japanska universitet, såsom studerandeorienterad undervisningsdesign, ett utbildningssystem med öppen och horisontell arbetsfördelning, och periodisk utvärdering av studeranderesultat. Vidare är KCGI också fokuserat på utbildningen av internationella ledare som är utrustade med IT- och ledningsförmågor och kan uppvisa sin sanna potential över hela Asien, som är ett område som upplever ökande globalisering. På KCGI har vi haft som mål att bli den främsta IT-tekniska skolan i Asien sedan vi etablerades och vi tar aktivt emot studenter från hela världen och framförallt Asien. Dessutom ökar vikten av innehållsindustrin genom den senaste tidens internationella hyllningar för japanskt innehåll såsom anime. KCGI undersöker därför de ännu större möjligheterna som är framställda av internet än vad som redan uppnåtts i relationen mellan innehållsindustrin och IT. Vi fokuserar också på utveckling av faktiskt innehåll och forskning om nya innehållsaffärsmodeller and skapar relevanta kurser i relation till dessa. IT är redan någonting vi inte klarar oss utan i våra dagliga liv och affärsaktiviteter och viktiga samhällsbehov ligger till grund för en rad närliggande områden. Examinerade från KCGI, som är försedda med praktiska förmågor och kommunikationsförmågor och besittande av ett globalt perspektiv, är aktiva i åtskilliga områden. I april 2012 etablerade KCGI ett satellitcampus i Sapporo, Japan, och ett till etablerades i Tokyo i oktober Om man är ansluten till huvudskolan i Kyoto via ett e-learning system, är det möjligt att erhålla toppmodern IT-teknisk utbildning när man studerar vid endera satellitcampus. Kurserna deltar man i i realtid; förutom att kunna ställa frågor till professorerna direkt via kamera, spelas dessa kurser in och det är också möjligt att se på kurser lagrade på våra servrar hemifrån. Det är, så att säga, möjligt att gå förbi gränserna för rum och tid och erhålla en högkvali icerad yrkesutbildning var som helst, när som helst. KCGI är dessutom utrustad med ett fast nätverk som ansluter till högre utbildningsinstitut runtom i världen, inklusive USA, Kina och Sydkorea. Genom våra upprepade erfarenheter av samarbete och nätverk med dessa institut, ökar KCGI ytterligare dess samverkan med andra länder och utvecklar aktivt utbildningsprojekt för detta ändamål. KCGI irar sin 10:e årsdag sedan etableringen. Mitt i dagens hektiska förändringar avancerar vi stadigt och driver undervisningen av högkvali icerade IT-tekniker framåt baserat på våran grund iloso i och våra etablerade uppdrag och syften. Jag väntar med spänning på ankomsten av ambitiösa studenter såsom du själv. 2 3

4 Vid vändpunkten för en ny era Meddelande från rektorn D en industriella revolutionen, vilken inträffade från den senare hälften av talet och hela talet, började tack vare skapandet av en ny sorts kraft känd som ångmaskinen. Ö kningen av produktiviteten accelererade sedan ytterligare genom användning av elektricitet och petroleum tills den senare hälften av talet då människans produktionskapacitet långt överskred mängden som var nödvändig. Resultatet, benämnd omställningen från kvantitet till kvalitet och ledde till förtviningen av den tidens massproduktionsmetoder och en övergång till en era av stor variation, och produktion i mindre skala. Bland dessa stormiga hav av förändring, genomgår världens industriella sammansättning en markant omvandling, vilket gett upphov till en ny social ordning. Samma fenomen förekommer även i informationsvärlden. Hastigheten på den är, emellertid, mycket högre. Ä ven om endast ett 7 0 -tal år gått sedan produktionen av de första datorerna, har deras framsteg varit så explosiv att deras driftshastighet och minneskapacitet är svåra att förstå. F örmågan hos datorer att lösa partiella differentialekvationer som beskriver atmosfäriska förändringar snabbare än de faktiska väderfenomenen inträffar är den avgörande faktorn som gör numerisk väderprognos möjlig. Röstanalys och igenkänning har blivit snabba nog att hantera hastigheten av mänskligt tal. Hinder för minneskapacitet är praktiskt taget o e intliga och det är nu m ligt att lagra varje bok i hela världen som digital data. Datorer har också potentialen att lagra varje bit av data som tas in av en människas ögon och öron genom deras hela livstid. Det råder ingen tvekan om att denna ökning av informationskraft har nått en nivå som är tillräcklig för att ändra på kvaliteten av vår livsstil och kultur. Jag känner verkligen att efter vårt inträde i talet ser vi i allt större utsträckning tecken på kvalitativ förändring. Med implementeringen av bekväma funktioner och minskande storlek, har mobiltelefoner och smartphones funnit Dekan, School of Applied Information Technology Rektor, Kyoto College of Graduate Studies for Informatics T o sh ih ide I ba ra ki Kandidatexamen i ingenjörsvetenskap, Kyoto University; Doktorsexamen i ingenjörsvetenskap, Kyoto University (elektronikinriktning); Professor emeritus, Kyoto University; tidigare dekanus för Graduate School of Informatics, Kyoto University; tidigare professor, Kwansei Gakuin University; tidigare professor, gästprofessor, University of Illinois och flera. Medlem i ACM; the Operations Research Society of Japan; the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers; the Information Processing Society of Japan; och the Japan Society for Industrial and Applied Mathematics. Kurser : Avancerade ämnen i Systemteori; Nätverksoptimeringsteori sin plats i olks ickor, och särskilt ändrat li sstilen r unga personer. Signaler över internet kan nu ögonblickligen utväxla inte bara bokstäver och karaktärer utan också bilder och ideodata genom i eroptiska ka lar. n ormationsoch kommunikationsteknik K som in rastruktur glo aliserar inans äsendet och a ärer och ortsätter att ut a ett etydande in lytande ä en p länder och samhällens karaktär genom direkt anslutning mellan folk runtom i världen. N aturligtvis går inte alla av dessa förändringar i en positiv riktning. Dessutom kan inte negativa aspekter s som - rottslighet ignoreras. P s sätt är i erkligen mitt i denna omvandling, och man kan gå så långt som att säga att vi har kommit till en vändpunkt för mänsklighetens framtid. Kyoto Computer akuin, moderorganisationen r KC, eta lerades när datorerna ar i sin linda. KC ä te med utvecklingen av datorer som Japans första datautbildningsinstitut och har sänt ut många lovande examinerade i ärlden. Kyoto College o raduate tudies or n ormatics har ärvt denna tradition och historia av resultat och var uppfattad som Japans första yrkesforskarskola, och tillkännagav sin etablering i november och välkomnade sina rsta studenter i april. r irar KC r sedan grundandet. V id denna vändpunkt kan vi nu säga att vi verkligen har r at p r resa. KC ortsätter att ägna sig t vidare studier av informations- och kommunikationsteknik, samtidigt som i ullt rst r de in luenser detta kommer ha på samhället och strävar efter att utbilda mänskliga resurser som vägleder det i rätt riktning. O m du har viljan kommer dörrar öppnas åt dig oberoende av ålder, personlig historia, nationalitet eller om du kommer från humaniora eller naturvetenskap. V i välkomnar med öppna armar, inte bara de som just fullgjort sina universitetsstudier, utan även arbetande vuxna som vill avancera sina karriärer som redan blomstrar i den riktiga världen, och studenter runt om i världen intresserade av att studera i Japan. KCG-blå (Skolfärg för Kyoto Computer Gakuin (KCG) och KCG Group) Eftersom alla ursprungliga medlemmar i KCG under dess etablering var examinerade eller forskarstudenter vid Kyoto Universitet, valdes färgen på KCG och KCG Group baserad på Kyoto universitets skolfärg, vilken var mörkblå. Färgen började användas omkring 1970; vi definierade färgen som "KCG-blå" på 35-årsdagen Emblem för KCG Under 2003 blev emblemet för KCG group kcg.edu valt av VDn för KCG group, Wataru Hasegawa. Emblemet härstammar från internetdomännamnet (www.kcg.edu) erhållet Domännamnet kcg står för Kyoto Computer Gakuin vilket är det första datautbildningsinstitutet i Japan. ".edu" är en av "gtld" (generiska toppdomäner: en av de största internetdomänerna), och endast högre utbildningsinstitut godkända av den amerikanska ackrediteringsorganisationen är tillåtna att använda denna domän. KCG group är det enda och det allra första utbildningsinstitut i Japan godkänd att använda ".edu" eftersom gruppen har varit välkänd som ett högkvalificerat utbildningsinstitut för datorer, utrustat med de senaste teknologiska programmen. Det var en revolutionerande händelse, eftersom ".edu" endast gavs till amerikanska utbildningsinstitut på den tiden. Dessutom har KCG group bibehållit nära relationer med amerikanska IT-experter, inklusive forskare vid Massachusetts Institute of Technology (MIT). Vårat emblem kcg.edu bevisar att KCG group är ett högre utbildningsinstitut erkänt inte bara i Japan, men även i USA, och har en stark initiativanda. Det representerar också fortsatt pionjärsanda och ett utbildningsideal för utbildningspersonal som kan utforska och ge respons på aktuella och framtida sociala behov i detta avancerade informationssamhälle. KCG groups skolfärg KCG-röd (Skolfärg för Kyoto College of Graduate Studies for Informatics (KCGI)) Utöver skolledningen studerade Shigeo Hasegawa, grundare av KCG group, på senare år återigen vid Harvard Universitet för att genomföra de studier han inte kunde klara när han var ung. Han hyrde en lägenhet i Boston och deltog i en kurs i litteratur och filosofi tillsammans med yngre studenter. Baserat på den mörkröda färgen, som är skolfärgen på Harvard Universitet där en grundare studerade, är skolfärgen för KCGI etablerad som KCG-röd, som en motsats till KCG-blå. Detta uttrycker en attityd till att utmana och lära sig nya saker initiativrikt, oberoende av ålder och kön. KCG-grön (Skolfärg för Kyoto Japanese Language Training Center (KJLTC)) För internationella studenter, är centret den första ingången till KCG group. Centret är en utbildningsanläggning för det japanska språket, tillkännagiven av justitieministern, och utsedd som en förberedande läroplan av departementen för utbildning, kultur, sport, vetenskap och teknologi. Från bilden av den gröna jorden från sju kontinenter har en grön färg valts till skolfärgen som kontrast till KCG-blått och KCG-rött nämnda ovan. 4 5

5 Egenskaper hos KCGI Verkligen bemästra praktiska förmågor användbara i samhället. Läroplansdesign anpassad till behoven från industrin och de snabba förändringarna inom IT (IKT) P å KCGI är läroplaner, kursdesign, och undervisningsdesign skapade efter råd från experter både inom och utanför skolan för att främja en utbildning anpassad för behoven från industrin. Toppmoderna I T-utbildningsläroplaner i världsklass är dessutom importerade och gemensamt utvecklade baserat på vårt samarbete med Rochester I nstitute of Technology i U SA för att anpassa oss till de snabba förändringarna inom I T ( I KT). Helt praktikbaserad läroplanssammansättning F ör att kultivera mänskliga resurser som besitter både I T- ( I KT) och ledarkunskaper, tar KCGI hänsyn till studenternas förmåga att ta del av många lektioner inte bara inom I T-området utan även ämnen som rör företag såsom ledning och ekonomi. U nder deras sista år får studenterna på KCGI planera och implementera ett projekt istället för ett e amensar ete, r att r är a de h gk ali icerade förmågor som krävs för att etablera sina karriärer. Bruk av effektiva utbildningsmetoder genom både e-learning och vanliga lektioner Med kraftfullt stöd från professorer vid Columbia U niversity i U SA, har KCGI som mål att förverkliga världsklassig, h gk ali icerad -ut ildning. Med etoning p le i ilitet även på sättet lektioner undervisas och deltas i, är kurserna praktiska och varierade i sin sammansättning, inklusive fallstudier, fältarbete, grupparbete, och diskussioner. KCGI har dessutom eta lerat en ull ädrad e-learning-studio och implementerat effektiv utbildning genom användning av både e-learning och vanliga lektioner. Studera i god balans mellan IT (IKT) och ledning. Kultiverar yrkesmän i områden både för information och ledning Begåvade personer som har både I T ( I KT) -kunskaper, med w ebbteknik som stöttepelare, och ledarförmågor, såsom skapande av ledningsstrategi, efterfrågas i den moderna företagsscenen. KCGI kultiverar yrkesmän med kunskaper i specialiserade områden såsom information och ledning. L äroplaner är organiserade så att studenter studerar i god balans mellan informations- och ledarkurser som är lämpliga för deras individuella bakgrunder. Anta ett globalt perspektiv och öppna upp ditt liv. Kurser utförda av ledare inom IT-området från hela världen I T-företag är ett område som utvecklas globalt och över nationella gränser. KCGI bjuder in professorer i toppklass från områden runtom i världen, såsom N ordamerika och Asien, för att hjälpa studenter att skaffa sig ett internationellt perspektiv. KCGI ingår i akademiska utbytesavtal och företagssamarbeten med universitet runtom i världen, däribland Rochester I nstitute of Technology i U SA, och Graduate School of I nformation Security vid Korea U niversity, vilket är ett av de bästa programmen i världen inom området informationssäkerhet. KCGI fokuserar också på utvecklingen av internationella relationer, som inkluderar att engagera sig i gemensam forskning och internationella symposium. Kultivera ett internationellt perspektiv genom interaktion med studenter från runtom i världen Sedan vår etablering, har många studenter från runt om i världen börjat på och studerat vid KCGI i jakt på världsklassig, toppmodern I T-utbildning. Genom att lära dig tillsammans med studenter samlade från länder runtom jorden kommer du kultivera varierande synsätt och skapa grunden för globalt utvecklande och expandering av framtidens I T-företag. Många utländska studenter vill starta sina egna företag i sina hemländer efter examen och våra professorer, som har företagserfarenhet i nationer runtom i världen, ger vägledning passande till förhållandena i varje land. Delta i kurser baserade på praktiska experiment. F ör att kultivera yrkesmän utser KCGI många praktiskt erfarna lärare, såsom handledare med erfarenhet av att jobba som I T-ansvarig på större företag. V åra lärare kultiverar studenternas praktiska förmågor genom kurser som är baserade på deras faktiska erfarenhet. Studenterna skaffar sig omfattande yrkeskunskaper medan de ökar sin förståelse för de senaste teorierna och teknikerna direkt kopplad till praktisk användning. Ändra yrkesväg och blomstra inom IT-området. KCGI tar emot studenter från en rad olika områden KCGI sätter inga gränser på vilka områden de ansökande hade som inriktning utan tar emot studenter från en rad olika områden inom humaniora och naturvetenskap. KCGI stöder studenter från alla bakgrunder och har förberett al ara kurser som är lämpliga r studenternas e intliga kunskaper, förmågor, och behov. KCGI har dessutom ett system för arbetande vuxna att fortsätta studera medan de är anställda. KCGI erbjuder möjligheten att ändra yrkesväg, något som traditionellt inte har erbjudits ordentligt av forskarskolor i Japan. Delta i lektioner lämpliga för den kunskap du tar med dig till KCGI Studenter från alla kompetensnivåer inom I T studerar vid KCGI ; från humaniora-examinerade med praktiskt taget ingen kunskap om datorer till arbetande vuxna som blomstrar som systemingenjörer i I T-industrin. KCGI erbjuder det optimala kursmönstret för varje individuell student aserat p deras e intliga kunskaper om och ramtida mål. Detta gör det möjligt även för studenter utan tidigare bakgrund i området att bekvämt nå sina mål gradvis. Studenter som redan har grundläggande kunskap i området kan börja sina studier med mer specialiserade kurser, vilket gör det möjligt att effektivt växa och utöka sina förmågor. Utnyttja dina studier för att blomstra i samhället. Gör ditt drömjobb till en verklighet med grundlig individuell rådgivning KCGI gör det möjligt för alla studenter att få anställning efter examen. P rofessorerna ger rådgivning genom att utnyttja sina erfarenheter och kontakter inom industrin och ge rekommendationer om företag genom individuella intervjuer med studenter för att hjälpa dem att nå sitt drömjobb. KCGI tillhandahåller dessutom en rad olika stöd för studenter som vill starta sina egna företag, inklusive den kunskap som krävs för att etablera, leda och driva ett företag. Kultivering av ett företagsnätverk mellan examinerade V arje år producerar KCGI många och högst varierande examinerade fokuserade på nyckelordet I T, och KCGI koncentrerar sig också på kultivering av ett företagsnätverk bestående av dessa akademiker. KCGI etablerar många möjligheter att engagera sig i grupparbeten under studenternas studietid med målet att studenterna ska utnyttja varandras unika förmågor efter examen och samarbeta i företagsutveckling och expandering. 6 7

6 Program Aktiva områden E fter antagning spenderar studenterna sitt första år med att skaffa sig grundläggande kunskaper genom att delta i obligatoriska kurser såsom introduktion till w ebbföretag. KCGI har många grundläggande kurser för studenter som har liten erfarenhet av att studera I T. Senare deltar studenter i kurser i olika områden som är lämpliga för deras framtida önskemål. re studieprogram inns tillgängliga, e retagsteknologiprogrammet, e systemsut ecklingsprogrammet, och innehållsföretagsprogrammet. Webbföretagsteknologiprogrammet r studenter med m l att li e- usiness-e perter, pro ektledare, och -ans ariga. tudera a ärssystem, e-commerce, och nätmarknads ring r att optimera retagsledning. Webbsystemsutvecklingsprogrammet F ör studenter med mål att bli experter inom informationssäkerhet och nät erk in rastruktursteknologi och erordnad systemingen r. kapa ledningssystem r in ormationssäkerhet och ut eckla -ut ildningssystem och e applikationer. Innehållsföretagsprogrammet F ör studenter med målet att bli experter i företag som har med anime och t -spel att g ra. reläsningarna a pro essor asuhiro akeda, grundare a aina Co., td., studion som producerade eon enesis angelion, är alltid populära. Pro essor akeda, som ä en nu ortsätter att ara akti i ramkanten a animeindustrin, diskuterar animeplanering, skapande, och marknads ring, och tar sig även an utmaningen att skapa riktigt animeinnehåll i sina kurser. Japansk anime har mottagit internationellt er m r sin tekniska skicklighet och uttryckskra t. Japanskt t -spelsinneh ll är ocks ärldsklass och tn uts av många människor runtom i världen. I nförandet av I T ( I KT) vilket är på en högre nivå jämfört med traditionell enligt den kande so istikeringen a I T ( särskilt spridningen av w ebbföretagsteknik) är nu en utmaning industri ärlden st r in r. Mer speci ikt s g r det mot att använda I T ( I KT) inte endast som ett medel för att förbättra företag utan snarare i skapandet av högkvalitativa företagsstrategier. Detta innebär en introduktion av I T på de högsta nivåerna av företagsledningen; IT-ansvarig (IT-ansvarig) Då implementeringen av IT i bolag växer och IT alltmer börjar stödja grunden för företagsledningen, letar bolag alltmer efter IT-ansvariga att utarbeta IT-strategier och ta del i bolagsledningen. IT-ansvariga är högkvalificerade experter som tar del i designen av strategier för bolagsledningen, utvecklar informationsstrategier med mål att skapa miljöer som gör det möjligt att förverkliga nämnda ledningsstrategier, och omsätter den mångfald av ledningskunskap bolaget besitter till ett effektivt informationssystem. Projektledare Som en ledare för projekt som marknadsför introduktionen av IT, är rollen som projektledare viktig. Projektledare är högkvalificerade experter som tar hänsyn till den effektiva användningen av interna ledningsresurser, besitter förmågan att omfattande hantera och optimera dessa, och introducera den senaste informationsteknologin när lämpligt. Projektledare måste därför besitta omfattande kunskap om både IT och företagsledning. Projektledare måste också ofta delta i avdelningsöverskridande projekt involverande ett flertal personer från olika positioner, de kräver också högkvalificerade kommunikations- och ledarskapsförmågor. de mänskliga resurserna inblandade i det här kommer krä a de h gk ali icerad kunskap och rm gor och samtidigt en h gk ali icerad ledningskänsla. KCGI har skapat läroplaner designade för att kultivera den h gk ali icerade -talangen som krä s a industrin. E xaminerade från KCGI förväntas att arbeta i -relaterade yrken s som de l ande. Överordnad systemingenjör, webbsystemsarkitekt Överordnade systemingenjörer är ingenjörer som assisterar projektledare och också hanterar sina egna projekt. Överordnade systemingenjörer måste ha en djup förståelse, inte bara för teknologi men också ledningsfaktorer som kostnader och arbetsflöde. Webbsystemsarkitekter följer instruktioner från projektledare och överordnade systemingenjörer för att engagera sig i den faktiska utvecklingen av system, genom att utnyttja de senaste IT-teknikerna. Systemintegreringskonsult Nätmarknadsföringsexpert Systemarkitekt På grund av bristen på intern IT-talang, är efterfrågan på externa konsulter för att införa IT i japanska bolag växande. Systemintegreringskonsulter är högkvalificerade experter som konsulterar med hänsyn till planering av företagssystem enligt ledningsstrategierna av klientbolaget som besitter teknikerna som behövs för att effektivt implementera länkar mellan bolag som kommer hjälpa dem att lyckas i dagens starkt konkurrenskraftiga internationella företagsmiljö. Systemintegreringskonsulter måste på ett lämpligt sätt förstå och reagera till kundens behov. De måste ha starka IT-, lednings-, och kommunikationsförmågor. Nätmarknadsföringsexperter är högkvalificerade experter som utför e-business och besitter webbtekniker för att skapa e-business-sidor, förmågan att utarbeta strategier för att erbjuda tjänster över internet, och marknadsföringsteknikerna som behövs för att förstå kunders internetbeteende. Nätmarknadsföringsexperter måste ha en stor mängd kunskap om affärstransaktioner samt avancerad kunskap och färdigheter om nätverk såsom distribueringssystem och webbsäkerhet. Systemarkitekter är högkvalificerade experter som analyserar de frågor som rör bolags IT-strategiutkast, skapar ramar för att hitta lösningar, och designar nya systemarkitekturer som integrerar mer och mer komplexa existerande system. Systemarkitekter spelar en central roll för att koppla ihop bolagens strategiutkast med faktisk systemutveckling. De kräver därför inte bara IT-förmågor utan också omfattande kunskaper om företag, administrering, och ledning. 8 9

Hänt i världen hösten 2014. Forsknings-, innovations- och utbildningspolitik. Svar Direkt 2014:17

Hänt i världen hösten 2014. Forsknings-, innovations- och utbildningspolitik. Svar Direkt 2014:17 Svar Direkt 2014:17 Hänt i världen hösten 2014 Forsknings-, innovations- och utbildningspolitik Tillväxtanalys samlar och analyserar kortfattat och två gånger per år händelser, trender och utvecklingsmönster

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse och ÅRSREDOVISNING 2012 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra Skribent: Tom Hård af Segerstad Foto: Johan Olsson Tryck:

Läs mer

Hänger högskolan med i Internet?

Hänger högskolan med i Internet? Hänger högskolan med i Internet? En studie av hur tre svenska tekniska högskolor svarat upp mot Internet-utmaningen Jan Odhnoff och Inga Hamngren Observatorietrapport 47/2002 IT-kommissionen 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildning riktlinjer för yrkesutbildning leverantörer, arbetsgivare och arbetstagare inom hållbara ITfunktioner

Utbildning riktlinjer för yrkesutbildning leverantörer, arbetsgivare och arbetstagare inom hållbara ITfunktioner Utbildning riktlinjer för yrkesutbildning leverantörer, arbetsgivare och arbetstagare inom hållbara ITfunktioner Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Denna publikation

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Lärarhandledning och kursöversikt.

Lärarhandledning och kursöversikt. Lärarhandledning och kursöversikt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the views only of the author,

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Utbildning, forskning, samverkan

Utbildning, forskning, samverkan SNS UTBILDNINGSKOMMISSION Utbildning, forskning, samverkan Vad kan svenska universitet lära av Stanford och Berkeley? ARTHUR BIENENSTOCK, SYLVIA SCHWAAG SERGER, MATS BENNER OCH ANNE LIDGARD SNS FÖRLAG

Läs mer

Framtidens läxläsning

Framtidens läxläsning Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan JONATAN FOGELQUIST Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan

Läs mer

Morgondagens ingenjör

Morgondagens ingenjör Morgondagens ingenjör nya former och nytt innehåll Projekt- och arbetsplan, version 6 2002-12-04 1. Sammanfattning - Mål... 2 2. Projektets fokusområden... 3 Studenternas nya förväntningar och krav...

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

KOMPETENSUTVECKLING. Anne-Marie Andric. MBA spetsa din kompetens. HR-chefen på Microsoft om DNA EN GUIDE FÖR HÖGRE UTBILDNINGAR

KOMPETENSUTVECKLING. Anne-Marie Andric. MBA spetsa din kompetens. HR-chefen på Microsoft om DNA EN GUIDE FÖR HÖGRE UTBILDNINGAR annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE FÖR HÖGRE UTBILDNINGAR FEBRUARI 2013 MBA spetsa din kompetens Ingenjör löneläge och rekrytering Förhållningssättet

Läs mer

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62)

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62) ing Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT Examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2012 Programmet för IT, medier och design IT-Moln så långt ögat når? IT-Moln så långt

Läs mer

Stöd för ökad IT-användning i små företag - Överblick av aktörer, bedömningsgrunder och initiativ från Sydkorea, Japan och USA.

Stöd för ökad IT-användning i små företag - Överblick av aktörer, bedömningsgrunder och initiativ från Sydkorea, Japan och USA. Working paper/pm 2011:36 Stöd för ökad IT-användning i små företag - Överblick av aktörer, bedömningsgrunder och initiativ från Sydkorea, Japan och USA Tillväxtanalys har haft Näringsdepartementets uppdrag

Läs mer

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015

Kompass. Vilka är framtidsbranscherna? REDO FÖR JOBB. vägar till din nya karriär. Tips & trix. Ett magasin från Nackademin 2015 Kompass Ett magasin från Nackademin 2015 26 vägar till din nya karriär Tips & trix REDO FÖR JOBB Vilka är framtidsbranscherna? 1 BYGG DESIGN IT KOMMUNIKATION HÄLSA Innehåll Tips & trix - Redo för jobb

Läs mer

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se IKT-utbildning efter bubblan tillgång, tillskott, efterfrågan

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

Arbetsrapport. Vad kan vi lära av policyanalys i USA och Kanada?

Arbetsrapport. Vad kan vi lära av policyanalys i USA och Kanada? Arbetsrapport R2004:017 Vad kan vi lära av policyanalys i USA och Kanada? En översikt av utvalda analysinstitut, organisationer och myndigheter med verksamhet inom ITPS område Helena Jonsson Franchi Magnus

Läs mer

Implementering av affärssystem

Implementering av affärssystem Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 2004-05-24 Implementering av affärssystem i små och medelstora företag Abstrakt Tillväxten inom området affärssystem är idag störst

Läs mer

Malmö högskola Lärarutbildningen. Examensarbete 15 högskolepoäng. Pascal Deraed. IT-classroom. Skolutveckling och ledarskap. Examinator: Jan Härdig

Malmö högskola Lärarutbildningen. Examensarbete 15 högskolepoäng. Pascal Deraed. IT-classroom. Skolutveckling och ledarskap. Examinator: Jan Härdig Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng IT-classroom Pascal Deraed Lärarutbildning 90 hp 2009-06-02 Examinator: Jan Härdig Handledare: Lisbeth Amhag

Läs mer

E-Learning. Distansutbildning och campus går ihop allt mer. Vad är e-learning? Företagsutbilda rätt på webben. Är du färgblind? Grattis!

E-Learning. Distansutbildning och campus går ihop allt mer. Vad är e-learning? Företagsutbilda rätt på webben. Är du färgblind? Grattis! annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Oktober 2008 E-Learning Vad är e-learning? Läs mer på sid 4. Företagsutbilda rätt på webben Läs mer på sid 8 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT 1 2 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Arbetsrapport. Ökad IT-användning i småföretag

Arbetsrapport. Ökad IT-användning i småföretag Arbetsrapport R2007:009 Ökad IT-användning i småföretag Kan vi lära av amerikanska initiativ? Karin Hovlin ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063 16

Läs mer

panorama Kreativitet och innovation inforegio Stimulera konkurrenskraften i regionerna Våren 2009

panorama Kreativitet och innovation inforegio Stimulera konkurrenskraften i regionerna Våren 2009 panorama inforegio 29 Våren 2009 Kreativitet och innovation Stimulera konkurrenskraften i regionerna sv INNEHÅLL 3 LEDARE Danuta Hübner 4 7 ÖVERSIKT En innovativ och kreativ framtid för Europa 8 11 INTERVJU

Läs mer

Lean-Produktion i skolan

Lean-Produktion i skolan Lärarutbildningen VAL-Projektet Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Lean-Produktion i skolan Lean-Production in school Thomas Jansson Anders Sorpola Yrkeslärarexamen (180hp) Lärarutbildning (90hp)

Läs mer

Den agila utvecklingen

Den agila utvecklingen Den agila utvecklingen En jämförelse mellan teori och praktik Agile Development A Comparison between Theory and Practice JENNIE HÄGGLUND JOHANNA FRE MARIA KARLSSON Examensarbete/Kandidatuppsats i Informatik

Läs mer

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt.

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt. Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016 Välj ett universitet där allt är möjligt. Linnéuniversitetet Ett universitet där allt är möjligt Ta dig till framtiden på ditt eget sätt På omslaget: Parkour

Läs mer

Metodik för att utveckla Kollaborativt Blandat Lärande. ver. 2. www.webquests.eu

Metodik för att utveckla Kollaborativt Blandat Lärande. ver. 2. www.webquests.eu Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter

Läs mer