HTML5. Den enda versionen av HTML du behöver Emil Stenström Suniweb 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HTML5. Den enda versionen av HTML du behöver Emil Stenström Suniweb 2010"

Transkript

1 HTML5 Den enda versionen av HTML du behöver Emil Stenström Suniweb 2010

2 @EmilStenstrom

3 Approach HTML5 är både stort, och luddigt Vi har 45 minuter på oss Era frågor får styra vad jag berättar om

4 Varför använder ni inte redan HTML5?

5 HTML5 Vad ingår i HTML5? Ny och ändrad HTML Javascript API:er med exempelkod Argument för HTML5 Hur gör man? Tillgänglighet Sökmotorer Bakåtkompatibilitet Vad händer med XHTML?

6 Vad ingår i HTML5? Massor ord (vs ord i HTML4) ord för webbutvecklare Specifikation av parsning Uppdatering av taggar och attribut ~15 nya JavaScript-API:er Förhållandet till XHTML Idé om bakåt- och framåtkompatibilitet

7 Parsning av HTML HTML4 saknar parsningsinstruktioner HTML5 har hela algoritmen i spec:en Kommer med referensimplementation: Byggd tillsammans med alla webbläsartillverkare

8 Vad är korrekt HTML5? <DIV>A monkey</div> <p id=john>john's P</p> <InPuT type="text"> <input type="text" /> Japp, allt det är korrekt.

9 Uppdatering av tillåtna taggar Ny Doctype Nya taggar Ändrade taggar Borttagna taggar Nya attribut

10 Ny doctype <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/strict.dtd"> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1- strict.dtd"> <!doctype html>

11 Nya taggar section article aside hgroup header footer nav figure figcaption... Generell avdelning. Används med hx. Oberoende del av dokumentet Innehåll med svag koppling till resten En rubrik, som kan innehålla flera hx Avdelning för introduktion/navigation Avdelning för författare/copyright Del av sidan med navigation i Oberoende atomärt innehåll Valfri beskrivningstext till figure

12 Nya taggar video audio embed mark progress meter time ruby/rt/rp... Videouppspelning utan plugin Ljuduppspelning utan plugin För att starta plugins. Ej tidigare spec:ad Text som är markerad i referenssyfte Visa hur långt som är kvar Mätvärde, t.ex. vid diskanvändning Datum, Tid, eller båda Annotering av (primärt) östasiatisk text

13 Nya taggar wbr canvas command details summary datalist keygen output Hint för vad radbrytning kan göras Dynamisk rityta för javascript Kommando som användaren kan anropa Mera information om något, kan öppnas Sammanfattning av innehållet i details Lista av värden för <input type= list > Gränssnitt för generering av nyckelpar Någon slags utdata, t.ex. från beräkning

14 (Några) ändrade taggar b cite hr i menu s small strong Stilistiskt annorlunda, utan extra vikt Titeln på ett refererat verk Tematiskt avbrott Text i annan stil, eller typografiskt kursiv Toolbar eller meny Inte längre relevant text Finstilt Vikt snarare än betoning

15 Borttagna taggar Presentionstaggar basefont big center font strike tt u Tillgänglighetsproblem frame frameset noframes Har bättre ersättare acronym applet isindex dir

16 Nya attribut för input-element tel search url datetime date month week time datetime-local number range color Fallback till text där det inte känns igen. Möjlighet att göra javascript-version där stöd saknas. Validering client-side Default-styling görs i webbläsaren

17 Några intressanta attribut meta: charset input: autofocus input: placeholder style: scoped html: manifest iframe: sandbox <meta http-equiv="content-type content="text/html; charset=utf-8"> <input type= text autofocus> <input type= text placeholder= > <style scoped> p { color: blue; } </style> <html manifest= clock.manifest > <iframe sandbox></iframe> Och attribut till...

18 Microdata-attribut <div> <h1>hendershot's Coffee Bar</h1> <p>1560 Oglethorpe Ave, Athens, GA</p> </div>

19 Microdata-attribut <div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/organization"> <h1 itemprop="name">hendershot's Coffee Bar</h1> <p itemprop="address" itemscope itemtype="http://datavocabulary.org/address"> <span itemprop="street-address">1560 Oglethorpe Ave</span>, <span itemprop="locality">athens</span>, <span itemprop="region">ga</span>. </p> </div>

20

21 Nya Javascript API:er Canvas Cross-document Messaging Geolocation Inline Editing Local storage Selectors Video & Audio Cross-Origin Resource Sharing Drag and Drop History Offline apps Server events WebGL Web sockets Web workers

22 Nya Javascript API:er Canvas Cross-document Messaging Geolocation Inline Editing Local storage Selectors Video & Audio Cross-Origin Resource Sharing Drag and Drop History Offline apps Server events WebGL Web sockets Web workers

23 Canvas <canvas id="c" width="150" height="150 ></canvas>

24 Canvas <canvas id="c" width="150" height="150"> <img src="clock.png" width="150" height="150"> </canvas> Göm <img> för Safari, som kan visa <canvas> men inte stödjer fallback

25 Canvas var canvas = document.getelementbyid('tutorial'); var ctx = canvas.getcontext('2d'); ctx.fillstyle = "rgb(200,0,0)"; ctx.fillrect(10, 10, 55, 50); ctx.fillstyle = "rgba(0, 0, 200, 0.5)"; ctx.fillrect(30, 30, 55, 50);

26 Cross-document Messaging #1 <iframe src="http://dev.jquery.com/~john/message/" id="iframe"></iframe> <form id="form"> <input type="text" id="msg" value="message to send"/> <input type="submit"/> </form> <script> window.onload = function(){ var win = document.getelementbyid("iframe").contentwindow; document.getelementbyid("form").onsubmit = function(e){ win.postmessage( document.getelementbyid("msg").value ); e.preventdefault(); }; }; </script>

27 Cross-document Messaging #2 <b>this iframe is located on dev.jquery.com</b> <div id="test">send me a message!</div> <script> document.addeventlistener("message", function(e){ document.getelementbyid("test").textcontent = e.domain + " said: " + e.data; }, false); </script>

28 Cross-document Messaging

29 Geolocation if (navigator.geolocation) { navigator.geolocation.getcurrentposition( function (position) { alert( position.coords.latitude, position.coords.longitude ); }, function (error){... } ) }

30 Geolocation if (navigator.geolocation) { navigator.geolocation.watchposition( function (position) { alert( position.coords.latitude, position.coords.longitude ); }, function (error){... } ) }

31 Geolocation

32 Inline editing

33 Local Storage sessionstorage För en browsersession localstorage Över flera sessioner, knutna till en viss domän

34 sessionstorage var field = document.getelementbyid("field"); if ( sessionstorage.autosave ) { } field.value = sessionstorage.autosave; setinterval(function(){ }, 1000); sessionstorage.autosave = field.value;

35 sessionstorage

36 Selectors API <table id="score"> <tr> <td>a</td> <td>87%</td> </tr><tr> <td>b</td> <td>78%</td> </tr><tr> <td>c</td> <td>81%</td> </tr> </table> var cells = document.queryselectorall( "#score > tr > td:nth-of-type(2)" );

37 Selectors API <table id="score"> <tr> <td>a</td> <td>87%</td> </tr><tr> <td>b</td> <td>78%</td> </tr><tr> <td>c</td> <td>81%</td> </tr> </table> var cells = document.queryselector( "#score > tr > td:nth-of-type(2)" );

38 Selectors API (4 kb)

39 Audio API <audio id="a" controls> <source src="elvis.mp3" /> <source src="elvis.ogg" /> <!-- fallback --> </audio>

40 Audio API <input type="button" value="play" id="playpause" onclick="video.play()"> var audio = document.getelementbyid( a ); var playpause = document.getelementbyid('playpause'); audio.onpause = function(e) { playpause.value = 'Play'; playpause.onclick = function(e) { video.play(); } } video.onplay = funtion(e) { playpause.value = 'Pause'; playpause.onclick = function(e) { video.pause(); } }

41 Audio API

42 Video API <video width="320" height="240" controls> </video> <source src="pr6.mp4" type='video/mp4;codecs="avc1.42e01e, mp4a.40.2"'> <source src="pr6.webm" type='video/webm; codecs="vp8, vorbis"'> <source src="pr6.ogv" type='video/ogg; codecs="theora, vorbis"'>

43 Video API var idata = bc.getimagedata(0,0,w,h); var data = idata.data; for(var i = 0; i < data.length; i+=4) { var r = data[i]; var g = data[i+1]; var b = data[i+2]; var brightness = (3*r+4*g+b)>>>3; data[i] = brightness; data[i+1] = brightness; data[i+2] = brightness; } idata.data = data; c.putimagedata(idata,0,0);

44 Video API

45 Hur gör man? <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1- strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="sv" xml:lang="sv"> <head> <title>stockholms universitet: Startsida</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso " /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/>

46 Hur gör man? <!DOCTYPE html> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="sv" xml:lang="sv"> <head> <title>stockholms universitet: Startsida</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso " /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/>

47 Hur gör man? <!DOCTYPE html> <html lang="sv"> <head> <title>stockholms universitet: Startsida</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso " /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/>

48 Hur gör man? <!DOCTYPE html> <html lang="sv"> <head> <title>stockholms universitet: Startsida</title> <meta charset="iso "> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/>

49 Hur gör man? <!DOCTYPE html> <html lang="sv"> <head> <title>stockholms universitet: Startsida</title> <meta charset="iso "> <link rel="stylesheet" href="style.css"/>

50 Förhållandet till XHTML 99% validerar inte idag Många skickar XHTML som text/html Två vägar: Gör HTML striktare (XHTML 2) Gör specifikationen friare vägen som valdes Men... finns också en XML-serialisering av HTML5, kallad XHTML5.

51 Vad krävs för XHTML5? Att man följer XML-specifikationen Möjligt att vara både HTML och XHTML Valfritt med DOCTYPE SVG och MathML tillåtet i HTML

52 Vad krävs för XHTML5? Skickar som MIME-type: application/xml eller application/xhtml+xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> Ingen användning av document.write() XML-namespace för alla HTML-taggar: xmlns Syntax: <br/> <span class= type > Inga -- inne i kommetarer <![CDATA[...]]> för HTML-taggar som ej parsas CSS blir case-sensitive

53 Frågor kring tillgänglighet Hur tolkar skärmläsare de nya taggarna? Tolkning av nästlade rubriknivåer Nya tillgänglighetsfunktioner WAI-ARIA, role-attributet Mer struktur för innehåll, inkl. <nav> Nya problem? Fallback för video, audio, canvas?

54 Tolkning av nya taggar Alla de vanligaste skärmläsarna är plugins Skärmläsare klarar det som webbläsare klarar aria/ JAWS 11, Window-Eyes 7.11, SAToGO , VoiceOver Internet Explorer 8 och Firefox 3.6

55 Nya tillgänglighetsfeatures Semantiska element Nya formulärfälttyper m. tangentbord Audio & Video: Tangentbord + Captioning Drag & Drop: Tangentbord Text-alternativ till bilder (font-face...) Alla har potiential, men ingen stöds ännu. Hönan eller ägget? Varning: Hela gränssnitt i Canvas (t.ex. Bespin)

56 ARIA Landmark Roles Fungerar idag, validerar med HTML5 Överlapp med HTML5-element, men stöds redan av flera skärmläsare <nav role= navigation > Roller: application, banner, complementary, contentinfo, form, main, navigation, search

57 Exempel: JAWS

58 ARIA Del av ARIA, som tävlar med HTML5 om att vara först med tillgänglighetsfeatures, håll koll. If the host language incorporates ARIA support and there is a conflict between a host language feature and an ARIA feature, assistive technologies should assign preference to the ARIA feature. ARIA Spec.

59 Argument för HTML5 Tekniska: HTML Javascript Interoperabilitet

60 HTML-delen HTML5 beskriver parsning, inte bara spec Fungerar rakt av med din befintliga kod Semantik möjliggör nya features på din kod Mindre kod att skriva, som man kommer ihåg, kan någon rabbla en html4-doctype? Oro hos vissa: Dåligt verktygsstöd? Enda som behöver ändras är doctype...

61 Javascript Spec:en startade som Web applications 1.0 Tydligt mål att ge webbsidor samma möjligheter som desktopapplikationer Extra tydligt i mobilvärlden, där webbsajter har samma möjligheter som native-appar. Lika bra att börja experimentera nu, så att man är på banan när ännu flera features kommer

62 Javascript Prestanda: QuerySelector Canvas Web Workers Web sockets WebGL Interaktiv grafik: Video Audio Canvas WebGL

63 Vare sig ni vill eller inte... Webbläsartillverkare!= Webbutvecklare Samtliga kommer byta till HTML5-parsers

64 Sökmotorer Bra: Mer innehåll i text-form Värdering (article > footer) Segmentering (article, article, article) Dåligt: Oklart vad som stöds idag Multipla nästlade hx-taggar

65 Sökmotorer

66 Bakåtkompatibilitet En parser HTML5 måste fungera för allt gammalt innehåll Problem: Internet Explorer < 9 Fallback för HTML Javascript-funktioner

67 Internet Explorer < 9 Stödjer inte CSS-styling av HTML5-element Får inte heller vara med i CSS-selektorer Kan inte köra javascript på HTML5-element Utskrift blir fel fast de andra är lösta

68 Internet Explorer < 9 document.createelement( nav ) Utskrift: Byt element mot div temporärt Alternativ för avslagen JS: Styla andra element Använd * istället för elementen Använd special-css i noscript-tagg

69 Fallback för HTML-element Okända element beter sig som span article, aside, details, figcaption, figure, footer, header, hgroup, menu,nav, section { display:block; } Canvas, Video, Audio fallback elementets innehåll Okända attribut på forumlärfält Faller tillbaka på type= text. Använd JS för stöd.

70 Javascriptfunktioner Detektera stöd (väldefinerat), och använd bibliotek för att ersätta Använd inbyggd funktionalitet om det går... Modernizr bibliotek för att detektera Klasser på body-taggen som kan användas från CSS-filen

71 Verktyg HTML5 Validator: HTML5 Outliner:

72 Källor Cross-browser-Polyfills accessibility

Utveckling av Facebook applikation

Utveckling av Facebook applikation Utveckling av Facebook applikation Samuel Backman Examensarbete Informations- och medieteknik 2013 Samuel Backman EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Informations- och medieteknik Identifikationsnummer:

Läs mer

Den kompletta HTML- och CSS-guiden. Framsida

Den kompletta HTML- och CSS-guiden. Framsida Framsida 2005-08-24 14.34 Sida 1 av 99 Innehållsförteckning Framsida...1 Vad kommer HTML ifrån?...3 SGML... 3 XML...5 Struktur...6 HTML...7 Får vi börja skriva webbsidor nu?... 9 HTML 4.01...9 Introduktion

Läs mer

En grundkurs i hemsidor och hur de är uppbyggda

En grundkurs i hemsidor och hur de är uppbyggda En grundkurs i hemsidor och hur de är uppbyggda Den här artikeln tänkte väldigt grundligt gå igenom koncepten kring en hemsida och hur den är uppbyggt, för att ge dig grundkunskap att bygga vidare på och

Läs mer

Webbdesign. maj 2008 Daniel Cronholm Sensus Studieförbund daniel.cronholm@gmail.com 073 600 8000

Webbdesign. maj 2008 Daniel Cronholm Sensus Studieförbund daniel.cronholm@gmail.com 073 600 8000 Webbdesign Bestäm dig för på vilket sätt du vill lära dig att göra webbsidor. Titta på de metoder som används när du kodar. Skapa en första sida med XHTML och CSS. Gör lite övningar. En sammanställning

Läs mer

Gilla r d u d en h ä r g u id en? Vill d u a tt vi ska f o rtsä tta g ö ra f ler g u id er? - lä s mer h ä r»

Gilla r d u d en h ä r g u id en? Vill d u a tt vi ska f o rtsä tta g ö ra f ler g u id er? - lä s mer h ä r» Gilla r d u d en h ä r g u id en? Vill d u a tt vi ska f o rtsä tta g ö ra f ler g u id er? - lä s mer h ä r» skriv ut» C SS - gr unde r Infor mation om C S S CS S i exter n mall eller i dokumentet? A

Läs mer

Innehållshanteringssystem för webbsidor

Innehållshanteringssystem för webbsidor Innehållshanteringssystem för webbsidor Joakim Bollström Högskolan på Åland serienummer 24/2014 Informationsteknik Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare:

Läs mer

Hur man gör webbsidor

Hur man gör webbsidor Hur man gör webbsidor Instruktioner, koder, exempel och kommentarer HTML 4.0 Cascading Style Sheets Common Gateway Interface Server-side includes Magic Cookies Ljud, film och multimedia Av Anders Hultman

Läs mer

Tillgänglighet på webbplatser Göteborgs Universitet föreskrifter för webbdesigners och webbutvecklare

Tillgänglighet på webbplatser Göteborgs Universitet föreskrifter för webbdesigners och webbutvecklare Tillgänglighet på webbplatser Göteborgs Universitet föreskrifter för webbdesigners och webbutvecklare Version: 2.0 Datum: 2012-10-25 Inledning Detta dokument beskriver vilka krav som ställs på den gränssnittskod

Läs mer

Webbstudio Internetworld - Webbproduktion förklarad på svenska - En del av IDG.se. I dessa program redigerar du HTML och så sparar du dina filer

Webbstudio Internetworld - Webbproduktion förklarad på svenska - En del av IDG.se. I dessa program redigerar du HTML och så sparar du dina filer Webbstudio Internetworld - Webbproduktion förklarad på svenska - En del av IDG.se http://internetworld.idg.se/webbstudio/pub/avdelning.asp?id=25 Sida 1 av 2 2006-10-18 HTML Publicerade artiklar» Lektion

Läs mer

Webdesignskolan, Andra effekter. Tips och tricks. Webläsare och säkerhet» Snabbkommandon Internet Explorer» Gör webplatsen till startsida»

Webdesignskolan, Andra effekter. Tips och tricks. Webläsare och säkerhet» Snabbkommandon Internet Explorer» Gör webplatsen till startsida» Webdesignskolan, Andra effekter http://tmdata.x.se/blandat/blandat.htm Sida 1 av 6 skriv ut» Tips och tricks Webläsare och säkerhet» Snabbkommandon Internet Explorer» Gör webplatsen till startsida» Lägg

Läs mer

Att bygga enkla webbsidor

Att bygga enkla webbsidor Nivå 1 Att bygga enkla webbsidor All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what

Läs mer

WEBBASERAD ELLER PLATTFORMSSPECIFIK TIDRAPPORTERINGSAPPLIKATION. Examensarbete Systemarkitekturutbildningen. David Laurell VT 2012:KSAI07

WEBBASERAD ELLER PLATTFORMSSPECIFIK TIDRAPPORTERINGSAPPLIKATION. Examensarbete Systemarkitekturutbildningen. David Laurell VT 2012:KSAI07 WEBBASERAD ELLER PLATTFORMSSPECIFIK TIDRAPPORTERINGSAPPLIKATION Examensarbete Systemarkitekturutbildningen David Laurell VT 2012:KSAI07 Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning med fokus på

Läs mer

Labb 1: Skapa en webbsite

Labb 1: Skapa en webbsite Labb 1: Skapa en webbsite Beräknad tidsåtgång: ca 90 minuter effektiv arbetstid. (om du saknar tidigare erfarenhet) ASP.NET har massor med nya features skapade för Att göra skapandet av avancerade webbsidor

Läs mer

WEBBUTVECKLING 1 LÄROBOK ERRATA UPPLAGA 1

WEBBUTVECKLING 1 LÄROBOK ERRATA UPPLAGA 1 Errata för J200 4500 Webbutveckling 1 av Lars Gunther Exklusive stavnings och grammatikfel. Sidan 33: Hela avsnitt 1.10.3 är omskrivet Här samlas artiklar och dokumentation, samt ett diskussionsforum.

Läs mer

Vägen till en lyckad responsiv webbdesign.

Vägen till en lyckad responsiv webbdesign. Vägen till en lyckad responsiv webbdesign. Tänk mobilt först! Utgå ALLTID från den mista skärmen och jobba dig uppåt. Man brukar räkna med att 320px är i minsta laget idag. Korrekt ViewPort är mycket viktig,

Läs mer

Examensarbete. Utveckling av webbshop. Johan Fougman 2013

Examensarbete. Utveckling av webbshop. Johan Fougman 2013 Examensarbete Utveckling av webbshop Johan Fougman 2013 Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Datavetenskap Examensarbete för Internetteknologi Internetteknologi Handledare: Anders Jackson Examinator:

Läs mer

WP-Edit. Robin Larsson Martin Davik. Examensarbete, grundnivå, 15 hp Datavetenskap Internetteknologprogrammet

WP-Edit. Robin Larsson Martin Davik. Examensarbete, grundnivå, 15 hp Datavetenskap Internetteknologprogrammet WP-Edit Robin Larsson Martin Davik 2014 Examensarbete, grundnivå, 15 hp Datavetenskap Internetteknologprogrammet Handledare: Anders Jackson Examinator: Carina Pettersson WP-Edit av Robin Larsson Martin

Läs mer

ANALYS OCH IMPLEMENTATION AV EPISERVER

ANALYS OCH IMPLEMENTATION AV EPISERVER ANALYS OCH IMPLEMENTATION AV EPISERVER Jonathan Hedman Carl Oscarsson EXAMENSARBETE 2007 ÄMNE INFORMATIONSTEKNIK ANALYS AND IMPLEMENTATION OF EPISERVER Jonathan Hedman Carl Oscarsson Detta examensarbete

Läs mer

Nya webbservern Dvwebb.mah.se

Nya webbservern Dvwebb.mah.se Nya webbservern Dvwebb.mah.se Bakgrund: BIT (Bibliotek och IT) beslutar att ta ner Novell systemet 28/3 som är en katalogtjänst som styr bland annat alla studenter s.k. hemkataloger på Malmö högskola såväl

Läs mer

Design och implementering av ett webbaserat

Design och implementering av ett webbaserat Design och implementering av ett webbaserat personalhanteringssystem Dean Maros Johan Norberg EXAMENSARBETE 2005 DATATEKNIK Design och implementering av ett webbaserat personalhanteringssystem The development

Läs mer

Användarbeskrivning för Anvisningstjänsten

Användarbeskrivning för Anvisningstjänsten 1 (23) Användarbeskrivning för Anvisningstjänsten 2 (23) INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING AV ANVISNINGSTJÄNSTEN... 3 1.1 Skillnad mellan Central och Lokal anvisning... 3 2 INTEGRATION ENLIGT [IDP-DISCO]...

Läs mer

EXAMENSARBETE. Mobila anpassningar. Joakim Wallmark Ali Rahimpour. Högskoleingenjörsexamen Datateknik

EXAMENSARBETE. Mobila anpassningar. Joakim Wallmark Ali Rahimpour. Högskoleingenjörsexamen Datateknik EXAMENSARBETE Mobila anpassningar Joakim Wallmark Ali Rahimpour Högskoleingenjörsexamen Datateknik Luleå tekniska universitet Institutionen för System- och rymdteknik Mobila Anpassningar Förord Vi som

Läs mer

Styrning av Siemens PLC med Android applikation

Styrning av Siemens PLC med Android applikation Industrial Electrical Engineering and Automation CODEN:LUTEDX/(TEIE-3029)/1-39/(2013) Styrning av Siemens PLC med Android applikation - En studie om en Android applikation för styrning av Siemens PLC S7-300/1200

Läs mer

MOT TILLGÄNGLIGA WEBBPLATSER WEBBPLATSER SOM FUNGERAR I ALLA WEBBLÄSARE NU OCH I FRAMTIDEN. Kandidatuppsats i informatik

MOT TILLGÄNGLIGA WEBBPLATSER WEBBPLATSER SOM FUNGERAR I ALLA WEBBLÄSARE NU OCH I FRAMTIDEN. Kandidatuppsats i informatik MOT TILLGÄNGLIGA WEBBPLATSER WEBBPLATSER SOM FUNGERAR I ALLA WEBBLÄSARE NU OCH I FRAMTIDEN Kandidatuppsats i informatik Sara Hansson S073935 Joakim Nordlund S072842 VT 2010:KI08 Svensk titel: Mot tillgängliga

Läs mer

Webbutveckling och W3Cs Device Independence

Webbutveckling och W3Cs Device Independence Webbutveckling och W3Cs Device Independence En studie om teknik och verktyg för webbutveckling för traditionella och mobila klienter A N A L E D O Examensarbete Stockholm, Sverige 2007 Webbutveckling och

Läs mer

Egen Server för Geodatatjänster

Egen Server för Geodatatjänster Egen Server för Geodatatjänster av Klas Karlsson http://geosupportsystem.wordpress.com 1(45) Innehåll I denna bok får du steg för steg-instruktioner för hur du sätter upp och installerar en server för

Läs mer

Grundläggande instruktioner för att publicera webbsidor på webbservern.se

Grundläggande instruktioner för att publicera webbsidor på webbservern.se Grundläggande instruktioner för att publicera webbsidor på webbservern.se Av Julia Klingvall i samarbete med webbservern.se. Version 1.1, januari 2005. I denna guide kommer du att lära dig de viktigaste

Läs mer

En introduktion till stilmallar (CSS) Cascading Style Sheets (CSS)? 2002 Ulf Tornert 1

En introduktion till stilmallar (CSS) Cascading Style Sheets (CSS)? 2002 Ulf Tornert 1 En introduktion till Stilmallar eller Cascading Style Sheets (CSS) 1 Stilmallar en introduktion... 4 Vad är stilmallar?...4 Vad behöver du för att lära dig stilmallar?...4 Hur stilmallar integreras i en

Läs mer

Uppbyggandet av företags hemsidor med Catalyst

Uppbyggandet av företags hemsidor med Catalyst Uppbyggandet av företags hemsidor med Catalyst Integrerande av sidbotten Tobias Martin Examensarbete Informations- och Medieteknik 2011 Tobias Martin Tobias Martin EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram:

Läs mer

HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA.

HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA. HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA. Innehåll Introduktion... 2 Title... 2 Huvudrubrik... 2 Underrubriker... 3 Alt-attributet... 3 Fetstil och kursivering... 3 Brödtexten... 4 Meta Description...

Läs mer