">

Transkript

1 AngularJS Skriven av: Isak Glans. Datum: Kurs: Webbutveckling. Lärare: Per Sahlin. Utbildning: Systemutvecklare i.net, Newtons Yrkeshögskola. 1

2 Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att ge en praktisk inledning till ramverket AngularJS för nybörjare. Denna guide kommer inte att ge en heltäckande grund i AngularJS, men förhoppningsvis de första stegen som behövs för att komma igång med att lära sig detta ramverk. För att du som läsare skall kunna förstå denna guide så behöver du kunna grunderna HTML och Javascript. Inledning Angular är ett populärt Javacript ramverk (eng. framework) utvecklats av Google omkring Den används ofta för att programmera ihop det grafiska gränssnittet i såväl mobil- som webbapplikationer. Angular applikationer är tänkt att skapa så kallade single page applikationer (SPA). En single page applikation är en webbapplikation som påminner mer om ett datorprogram (s.k. rich extensible web applications) än en HTML webbsida. Detta innebär att man egentligen utgår ifrån en enda index html fil, och som sedan delvis uppdateras när användaren interagerar med webbapplikationen. Istället för att ladda om sidan på nytt så uppdaterar man exempelvis enbart en div-taggs innehåll. Installation Det första steget för att lära sig Angular är att antingen ladda ner ramverket (https://angularjs.org/), eller också länka in den i din HTML header med ett så kallat CDN script på följande vis: <script src= "http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js"></script> Om du väljer att ladda ner Angular så får du en zip fil med en rad filer. För att göra de exempel som visas i denna guide så behöver du egentligen bara en fil, nämligen angular.min.js. Nästa steg är att skapa dig en index.html fil, vari du länkar in Angular. Därefter behöver du skapa dig en javascriptfil som du också länkar in i din index.html fil. Nästa steg är att bli bekant med några av de nyckelord som Angular använder i HTML. Angular i HTML Angular är ett kraftfullt ramverk som ger enkla redskap för att skapa kopplingar (eng binding) mellan data och interface (i detta fallet html filen). Så här kan Angular koden se ut i ett HTML dokument : Exempel 1. <!DOCTYPE html> <html> <head> <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js" ></script> </head> <body> <div ng-app=""> 2

3 <p>name: <input type="text" ng-model="name" /></p> <p ng-bind="name"></p> </div> </body> </html> Exempel 1 gör en koppling (eng. binding) mellan input elementet och paragraf-taggen. Det som skrivs i input elementet kommer också att visas i paragrafen. Allt som krävdes var den kod som visas ovan, och AngularJS ramverket. Observera följande nyckelord: ng-app, ng-model, och ng-bind. Dessa är reserverade ord som används i Angular JS. Lite förenklat kan man förklara hur de används i exemplet på följande sätt: Ng-app säger att html-elementet (med alla sina barnobjekt) är en angular modul. Ng-model säger att input elementets text är en egenskap i ng-app. Ng-bind säger att paragrafen är ihopkopplad med input taggen. Exempel 1 kommer egentligen inte att validera i W3C:s valideringstest, eftersom webläsaren inte känner till Angulars syntax. För att komma runt detta problem kan man lägga till HTML taggen data- före ng-taggarna. <div data-ng-app=""> <input type="test" data-ng-model="firstname"> <p>the name is <span data-ng-bind="firstname"></span></p> </div> För att skriva logiska beräkningar i HTML använder man så kallade expressions. En expression skrivs ut med dubbla hakparentser {{ }} på följande vis: <p>my first expression: {{ }}</p> På detta sätt kan man även skriva ut model data. <div data-ng-app=""> <input type="test" data-ng-model="firstname"> <p>the name is {{firstname}}</p> </div> Variabler och Iterationer Med hjälp av AngularJS kan man skapa variabler i HTML koden, och göra iterationer. Följande exempel skapar en array i body taggen, och sedan itererar igenom den i en ul-tagg: <!DOCTYPE html> <html data-ng-app=""> <head> <title>iteration</title> </head> <body data-ng-init="names=['pelle', 'Lisa', 'Ida']"> <ul> 3

4 </ul> <li data-ng-repeat="personname in names"> {{ personname }}</li> <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js"></script> </body> </html> Observera att ng-app ligger i HTML-taggen. Detta görs för att knyta hela index.html till en modul. För att deklarera en variabel i AngularJS används syntaxen data-ng-init. Data-ng-repeat säger åt AngularJS att gör en iteration. Ng-repeat kan även ta emot argument som gör iterationen än mer kraftfull. Exempelvis kan man lägga in ett filter i iterationen på följande sätt: <ul> <li data-ng-repeat="personname in names filter:'lisa'">{{ personname }}</li> </ul> Designmönster MVW bygger liksom många andra populära ramverk idag, på idén att man skall separera kod logik från presentation. Detta innebär att man försöker att placera logik och data källor i vad som kallas för en model. Den biten av ett projekt som berör presentation kallas för view. För att sammanlänka en model med en view används en controller, men också något som heter scope (mer om detta senare). En del programmerare skulle säga att detta sätt att sammanlänka model och view borde ses som en s.k. modelview arkitektur, och andra att det helt enkelt är en controller som i MVC (Model View Controller). Eftersom systemutvecklarna bakom AngularJS valt att inte ta ställning i denna fråga så har de benämnt sitt designmönster för MVW (Model View Whatever). En AngularJS applikation består, förenklat sett, av följande bitar : module, controller, scope och view. För att förstå dessa byggstenar tänkte jag vissa några exempel. MVM exempel Något förenklat kan man säga att en module representerar en behållare för till exempel controller, factory och m.m. Se bild nedan. 4

5 Illustration 1: Bild hämtad från video: Wahlin En modul skapas med följande kod: var app = angular.module('myapp', []); Modulen i exemplet ovan har döpts till myapp. Hakparenteserna presenterar s.k. dependencies, men de förklaras inte i denna guide. För att initiera modulen så skriver följande i HTML-taggen i din index.html fil: <html ng-app="myapp"> Nu vet Angular att index.html filen är knuten till din modul. Följande kod visar ett exempel som visar en modul, controller och scope. <!DOCTYPE html> <html data-ng-app="demoapp"> <head> <title>controller & scope</title> </head> <body data-ng-controller="simplecontroller"> <h1>controller & scope</h1> <ul> <li data-ng-repeat="personname in names">{{ personname}}</li> </ul> <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js"></script> <script> var demoapp = angular.module('demoapp', []); var mycontrollers = {}; mycontrollers.simplecontroller = function ($scope) { $scope.names = ['Pelle', 'Lisa', 'Ida'] 5

6 } demoapp.controller(mycontrollers); </script> </body> </html> En controller i AngularJS har som funktion att hantera logik, och att bland annat spara data i $scope objektet. $scope objektet används sedan i view:en, det vill säga en HTML fil, för att t ex skriva ut datat. $scope kan liknas vid klistret som håller ihop en controller med en view. Den behövs inte deklareras eftersom den skapas av AngularJS. Inte heller behöver man säga åt Angular att skicka med $scope objektet, för det görs automatiskt. Detta var en kort inledning till hur AngularJS. Förhoppningsvis kan detta vara en början på någons väg i att lära sig detta populära javascriptramverk. Referenser - w3schools.com. Tillgänglig: - Alicea, Tony ( ). Learn and Understand AngularJS - The First 50 Minutes. tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=ejbkojeg6f0. - Wahlin Dan ( ). AngularJS Fundamentals In 60-ish Minutes, tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=i9mhiguzkem. 6

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

EXAMENSARBETE. Mobila anpassningar. Joakim Wallmark Ali Rahimpour. Högskoleingenjörsexamen Datateknik

EXAMENSARBETE. Mobila anpassningar. Joakim Wallmark Ali Rahimpour. Högskoleingenjörsexamen Datateknik EXAMENSARBETE Mobila anpassningar Joakim Wallmark Ali Rahimpour Högskoleingenjörsexamen Datateknik Luleå tekniska universitet Institutionen för System- och rymdteknik Mobila Anpassningar Förord Vi som

Läs mer

En grundkurs i hemsidor och hur de är uppbyggda

En grundkurs i hemsidor och hur de är uppbyggda En grundkurs i hemsidor och hur de är uppbyggda Den här artikeln tänkte väldigt grundligt gå igenom koncepten kring en hemsida och hur den är uppbyggt, för att ge dig grundkunskap att bygga vidare på och

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Laboration med Internet och HTML

Laboration med Internet och HTML Laboration med Internet och HTML Denna laboration går ut på att du skall kunna skapa enkla hemsidor i HTML. Vi kommer inte att ta upp edstorer för hemsidor som t.ex. DreamWeaver eller FrontPage. Dessa

Läs mer

AIF:arens guide till cyberrymden

AIF:arens guide till cyberrymden AIF:arens guide till cyberrymden www.andrarumsif.se Reviderad 2008-04-14 1 Välkommen till www.andrarumsif.se:s användarmanual! Denna manual ska inte ses som en fullständig manual till hemsidan utan snarare

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Dokumentmallar i praktiken, Nyps

Dokumentmallar i praktiken, Nyps Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Dokumentmallar i praktiken Handledning 2009-08-13 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Magnus Österlund, Daniel Madsén 0.4 Dokumentmallar i praktiken, Nyps

Läs mer

Björn Andersson Martin Meijer ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna

Björn Andersson Martin Meijer ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna Datavetenskap Björn Andersson Martin Meijer ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna Examensarbete, C-nivå 10 poäng 2003:25 ASP och PHP En jämförelse mellan de båda teknikerna Björn Andersson

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Innehåll Inledning... 3 Fakta... 4 Innehåll... 4 Texthantering... 4 Granskning och versionshantering...

Läs mer

WP-Edit. Robin Larsson Martin Davik. Examensarbete, grundnivå, 15 hp Datavetenskap Internetteknologprogrammet

WP-Edit. Robin Larsson Martin Davik. Examensarbete, grundnivå, 15 hp Datavetenskap Internetteknologprogrammet WP-Edit Robin Larsson Martin Davik 2014 Examensarbete, grundnivå, 15 hp Datavetenskap Internetteknologprogrammet Handledare: Anders Jackson Examinator: Carina Pettersson WP-Edit av Robin Larsson Martin

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Grundläggande instruktioner för att publicera webbsidor på webbservern.se

Grundläggande instruktioner för att publicera webbsidor på webbservern.se Grundläggande instruktioner för att publicera webbsidor på webbservern.se Av Julia Klingvall i samarbete med webbservern.se. Version 1.1, januari 2005. I denna guide kommer du att lära dig de viktigaste

Läs mer

Moodle2 STUDENTMANUAL

Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För

Läs mer

WEBDESIGN A - DTR 1210

WEBDESIGN A - DTR 1210 Lektion 9: Tips tricks och diverse Bakgrundsbilder Bakgrundsfärg och textfärg är några sätt att ge sin hemsida ett visst utseende. Ett annat sätt är att använda bakgrundsbilder. Man behöver en bild: HTML-koden

Läs mer

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag SuperBooky - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag Kandidatarbete inom Data- och Informationsteknik DŽENAN BAŽDAREVIĆ DANIEL CHINIQUY ENGSTRÖM ISABELLE FRÖLICH JAKOB CSÖRGEI GUSTAVSSON ALEXANDRA

Läs mer

Webbdesign. maj 2008 Daniel Cronholm Sensus Studieförbund daniel.cronholm@gmail.com 073 600 8000

Webbdesign. maj 2008 Daniel Cronholm Sensus Studieförbund daniel.cronholm@gmail.com 073 600 8000 Webbdesign Bestäm dig för på vilket sätt du vill lära dig att göra webbsidor. Titta på de metoder som används när du kodar. Skapa en första sida med XHTML och CSS. Gör lite övningar. En sammanställning

Läs mer

Moodle på Åsö för lärare

Moodle på Åsö för lärare Moodle på Åsö för lärare När du skapat ett konto på Moodle är det dags att skapa en kurs. Surfa i exempelvis Firefox till: http://asovux.se/~moodle2 Givetvis kan du nå Moodle via Åsö webbsida om du föredrar

Läs mer

System för larmövervakning via smartklocka

System för larmövervakning via smartklocka . System för larmövervakning via smartklocka Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i data-teknik AZER VILIC ELIN KARLSSON Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Läs mer

Så här funkar det i mobilen!

Så här funkar det i mobilen! Så här funkar det i mobilen! Hur köper jag Idrottsrabatten i mobilen? För att köpa ett häfte i mobilen så skickar du ett sms med koden (ex. IRGBG för Göteborg) för den ort som du vill ha till nummer 72270.

Läs mer

Webbtjänster med SOAP, uppbyggnad och implementation

Webbtjänster med SOAP, uppbyggnad och implementation Webbtjänster med SOAP, uppbyggnad och implementation David Smedman Institutionen för informationsbehandling Åbo Akademi, Åbo, Finland E-post: dsmedman(snabela)abo.fi Abstrakt Denna uppsats kommer att ta

Läs mer

Så här funkar det i mobilen!

Så här funkar det i mobilen! Så här funkar det i mobilen! Hur köper jag Idrottsrabatten i mobilen? Du kan ladda ner Idrottsrabatten i din mobil på följande vis: 1. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play. Sök appen med namnet

Läs mer

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word.

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Introduktion... 2 Tillvägagångssätt... 2 1. Spara en utdatafil från Ladok... 2 2. Öppna

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07

Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07 Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07 1 Denna bok är producerad med Claris Works 4.0 för Windows 95 2 Innehåll Förord... 4 1 - FrontPage 2000 - en första titt...5 2 - Skapa en webb-plats...9

Läs mer

Innehållshanteringssystem för webbsidor

Innehållshanteringssystem för webbsidor Innehållshanteringssystem för webbsidor Joakim Bollström Högskolan på Åland serienummer 24/2014 Informationsteknik Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare:

Läs mer

Projekt: Studentbostad08

Projekt: Studentbostad08 Projekt: Studentbostad08 Project: Student Housing 08 Mathias Nohall Mahmudul Hazra Examensarbete inom informationoch programvarusystem Högskoleingenjör Degree Project in Information Technology Stockholm,

Läs mer