B E T O N G R E N O V E R I N G. Betongrenovering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B E T O N G R E N O V E R I N G. Betongrenovering"

Transkript

1 B E T O N G R E N O V E R I N G Betongrenovering Betongrenovering

2 RESCON MAPEIS UTVECKLING 1976 RESCON etableras med produktion av härdplast, tillsatsmedel till betong och specialbruk RESCONs dotterbolag RESCONSULT startar sin verksamhet RESCONs nya bruksverk tas i drift RESCON blir en del av den inter- -00 nationella MAPEI koncernen och namnet ändras till RESCON MAPEI RESCON MAPEI inviger ett nytt distributionscenter för Norden och Baltikum i Sagstua Rescon Mapei investerar stort i -06 produktionsanläggningen i Sagstua Norska Forskningsrådet instiftar Concrete Innovation Centre (COIN) som nationellt forskningscenter för forskning och utveckling. RESCON MAPEI är del i centret vars målsättning är att bli Europaledande inom betongforskning Rescon Mapei inviger nytt FoU och tekniskt center, samt ny fabrik för tillsättningsmedel till betong och cementproduktion. MAPEIS UTVECKLING Mapei grundades 1937 i Milano, Italien, och har i dag 56 fabriker över hela världen. Ett av Mapeigruppens 10 forskningslaboratorier finns i fabriken i Nord-Odal. Gruppen omsätter närmare 1,7 miljarder Euro och har ca 6100 anställda, varav 730 arbetar i våra 10 FoU-centra. PRODUKT- GRUPPER Produkter för spackling och behandling av golv i industrin Specialbruk för betongrenovering Produkter för ytbehandling av betong Tillsatsmedel till betong och bruk Produkter för vattentätning, injektering och skydd Produkter för stegljudsisolering och våtrum Produkter för tunnel och anläggning Fäst- och fogmassor till keramiska plattor och natursten Lim för alla typer av golv- och väggprodukter Epoxy- och polyuretanprodukter för injektering, limning och skydd Malhjälpmedel för cementproduktion Produktsystem för olje- och gasinstallationer Island RESCON MAPEI I NORDEN OCH BALTIKUM Huvudkontor, produktion, distribution och FoU Huvudkontor Sverige och Finland Norge Sverige Finland Avdelningskontor Dotterföretag Estland Samarbetspartner Danmark Lettland Litauen

3 H I S T O R I K 3 HISTORIK Med tiden utsätts betong för olika nedbrytningsmekanismer beroende på vilka påfrestningar den utsätts för. Materialet kräver därför regelbundet underhåll och tillsyn. Många av de betongskador vi idag kan se beror på bristande erfarenhet och kunskap om miljöpåverkningar. Uppfattningen att betong är ett evigt material har medverkat till dålig projektering och undermåligt utförande. Rescon Mapei har en serie produkter för reparation och skydd av betong. Riktlinjer för produktval, projektering och utförandemetoder finns noga beskrivet i bl.a. Bygg AMA och Hus AMA.

4 4 TID KARBONATISERING I BETONG NY BETONG PH 13 Stålets oxidskikt är helt intakt och armeringsjärnet är skyddat mot korrosion. NEDBRYTNINGSMEKANISMER Korrosion I ny betong skyddas armeringen mot korrosion. Armeringen passiviseras beroende på betongens höga ph-värde på ca. 13. Det bildas ett skyddande oxidskikt på den ingjutna armeringen som förhindrar rostangrepp. Denna passivisering bryts när ph-värdet reduceras till under ph 9 (karbonatisering) eller vid inträngning av klorider. Kloridinträngning Korrosion på grund av kloridinträngning är allvarligare än vid karbonatisering därför att korrosionen uppträder lokalt (anod/katod) och då går snabbare. Vid denna typ av korrosion uppstår gropfrätning på armeringen. Karbonatisering Karbonatisering är en naturlig kemisk process där CO 2 från luften vi omges av diffunderar in i betongen och reagerar med kalcium-hydroxid. Kalciumhydroxiden omvandlas till kalciumkarbonat, vilket leder till ökad hårdhet, men reducerat ph-värde (ner mot ph 8). Armeringen mister oxidskiktet och betongen som omger järnet kommer inte att skydda detta mot korrosion. Med användande av ph-indikator (fenolftalin) kan man bedöma om en betong är karbonatiserad eller ej. Frost Vatten utvidgar sig ca 9% när det fryser till is. Detta leder till stor sprängverkan. Ökad porositet betyder att betongen blir mer öppen. Därmed kan fukt, skadliga gaser och/eller vätskor tränga in i betongen. Dessutom kan skador uppstå till följd av alkalireaktioner, kemisk/ biologisk nedbrytning och olika varianter av mekanisk nedbrytning. CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 PH 8,5 PH 13 Karbonatiseringsfront Stålets oxidskikt bryts ned och armeringsjärnet korroderar. PH 8,5 PH 13 Volymökning av armeringsjärnet på grund av korrosion.

5 5 TILLSTÅNDSKONTROLL En tillståndskontroll kartlägger skadans omfattning och orsak. Vid en tillståndskontroll bör man minst mäta täckande betongskikt, karbonatiseringsdjup, kloridinnehåll och betongkvalitet. Täckande betongskikt Kontroll av täckskiktet görs med en covermeter som mäter avståndet från armeringsjärnet till betongytan. Betongkvalitet Mätning av betongkvalitet fastställs säkrast genom uttag av borrkärnor. Borrkärnan används för att fastställa tex. tryckhållfasthet, draghållfasthet och porstruktur. Karbonatisering För mätning av karbonatiseringsdjup används fenolftalinlösning som indikerar betongens ph-värde. Kontrollen utförs på färska brottytor eller utborrade kärnor. Kloridinnehåll Mätning av kloridinnehåll kan utföras på flera sätt. Vanligast är att mäta på borrdamm från betongen. Kloridmätningar bör utföras på laboratorium för att få exakta värden. Det finns gränsvärden för hur mycket klorider betong kan innehålla innan korrosion initieras. Förutom dessa kontrollpunkter bör en visuell besiktning av betongen utföras (sprickor, gjutskador mm). Vid misstankar om armeringskorrosion kan detta kontrolleras genom potentialmätningar.

6 6 REPARATIONSMETODER Förbehandling En noggrann rengöring är avgörande för att uppnå goda resultat vid betongrenovering. Utrustningen skall vara anpassad till det arbete som skall utföras. Avslutad förbehandling skall säkerställa tillräcklig vidhäftning för efterkommande behandling. Riktlinjer ges i gällande standardverk. Handapplicering Produkter: Mapefer/Redisit, Mapegrout T40/Redirep 45 RSF Vid handapplicering är det viktigt att armeringsjärnet påförs ett korrosionsskydd, eftersom det är svårt att åstadkomma en fullständig omslutning av järnen med ett handapplicerat bruk. I vidhäftningszonen appliceras en cementbaserad vidhäftare. Vid val av reparationsbruk är det viktigt att detta har egenskaper som liknar den befintliga betongen. Reparationsbruket appliceras om så krävs i flera skikt vars tjocklek ej överstiger mm. Reparationsbruk skall efterbehandlas för att motverka en för snabb uttorkning. Gjutning Produkter: Confix, Støpemørtel C-35 Om skadan är av den karaktär eller storlek att handapplicering inte är lämplig kan traditionell formsättning och gjutning vara aktuell. Efter avslutad gjutning är det viktigt att förhindra en för snabb uttorkning i bruket. Efter formrivning bör man kontrollera behovet av porspackling samt ytbehandling. Torrsprutning Produkter: DS, DS RSF, DS EKB Torrsprutning är en mycket rationell metod vid reparation av större skador. Metoden lämpar sig även utmärkt till stora konstruktioner med flera skador och där funktionskraven är höga t. ex vid kaj, damm och broreparationer. Torrsprutning är effektiv då den vid korrekt utförande säkerställer fullständig utfyllnad, god vidhäftning, hög hållfasthet, lågt spill samt liten dammutveckling. Torrsprutning kräver inte användande av vidhäftare, men armering bör ändå behandlas om det går lång tid mellan rengöring och sprutning. Torrsprutade ytor kan glättas/brädrivas på samma sätt som handapplicerade bruk. Färdiga ytor skall omedelbart behandlas med membranhärdare. ÖVRIGA METODER FÖR BETONGRENOVERING Det finns även elektrokemiska metoder för betongrenovering. Realkalisering Vid realkalisering används påförd likströmsspänning mellan ett utvändigt stålnät och existerande armering. Tillsammans med fibermassa med hög alkalinivå. Likströmsspänningen driver in alkalijoner i betongen. Detta leder till en höjning av betongens ph-värde. Armeringen får då tillbaka sitt skyddande oxidskikt. Kloridutdrivning Kloridutdrivning utförs också med tillförd likströmsspänning och fibermassa. Här är avsikten att laka ur klorider ur betongen, vilka fångas upp i fibermassan. Katodiskt skydd Armeringen tillförs elektrisk spänning via likriktare. Genom att montera offeranoder skapas ett anod / katodsystem. Härvid korroderar den monterade anoden varvid armeringen skonas. Denna metod kräver kontinuerlig drift samt underhåll av anoder för att fungera.

7 7 YTBEHANDLING Det finns en rad metoder för att säkerställa att betongen uppnår förväntad livslängd. Metoderna går i stort sett ut på att skydda betongen mot de påfrestningar den dagligen utsätts för. Sådana påfrestningar är bland annat inträngning av vatten, CO 2 och klorider. Vid val av produkter som skall skydda betongen skall stor vikt läggas vid produkt-samverkan och miljöbelastningarna i det aktuella området. Porspackling/sprickförsegling Produkter: Monofinish, Fasademørtel SI, Elastocolor Rasante SF Om avsikten med ytbehandlingen är att skapa en kontinuerlig skyddande film, måste betongens porer och sprickor fyllas. Målning eller coating fyller inte porer tillfredställande nog. En betongyta kan bestå av upp till 70% porer och nedbrytningen av betongen startar i dessa. Impregnering Produkter: Cur Imp, Cl-brems, Silimp 100 Att etablera en osynlig vattenavvisande film hjälper till att förlänga betongytans livslängd väsentligt. Många av de ytskador vi i dag ser hade undvikits om ytorna impregnerats vid produktionen. Vid denna typ av behandling krävs inte någon porspackling. Avfärgning Produkter: Elastocolor Avfärgningens ändamål är tudelat: Skydda betongen mot de miljöbelastningar den utsätts för samt öka betongytans estetiska värde. Denna uppgift är extra krävande i de nordiska länderna eftersom vi har extrema fukt- och temperatursvängningar. Rescon Mapei har utvecklat avfärgningar som svarar mot betongens olika behov över alla årstider. För att avfärgning skall ge full skyddseffekt skall porer och sprickor spacklas innan. Coating/membran Produkter: Cem Elastic, Mapelastic, Epoflex Coatings eller membran är oftast ett tjockare belägg som ger en högre grad av skydd. För att dessa produkter skall ge full effekt skall porer och sprickor spacklas innan. FRP Kolfiberförstärkning Rescon Mapei har ett system för kolfiberförstärkning av betong. Systemet består av epoxyspackel, kolfiberplattor och väv i olika kvalitet och dimensioner samt lamineringsepoxy. För ytterligare information, se systembroschyr.

8 C E M E N T B R U K 8 DS DS DS RSF DS RSF DS EKB DS EKB Krympkompenserat bruk för torrsprutning Cementbaserat bruk för torrsprutning DS är ett torrbruk anpassat för torrsprutning vid reparation av betongkonstruktioner som t.ex pelare och betongbalkar i huskonstruktioner, kajer, dammar, och broar. Brukets sammansättning ger lågt återstudsspill och mycket låg dammutveckling. Bruket är dokumenterat vattentätt och frostbeständigt. DS appliceras med anpassad torrsprutningsutrustning och kan sprutas i tjocklekar < 100 mm. Bruket kan bearbetas med putsverktyg direkt efter sprutning. D max : 4,0 mm Tryckhållfasthet, sprutad: ca. 55 Mpa E-modul: Mpa Åtgång: 22 kg/m 2 per cm tjocklek Förpackning: 25 kg säck kg storsäck DS RSF är ett torrbruk anpassat för torrsprutning vid reparation av betongkonstruktioner. Bruket är snabbhärdande och har en sammansättning som ger låg plastisk- och uttorkningskrympning samt lågt återstudsspill och mycket låg dammutveckling. Bruket sprutas vid reparation av betongkonstruktioner som t.ex pelare och betongbalkar i huskonstruktioner, kajer, dammar, broar osv. samt vid bergsäkring. Bruket är dokumenterat vattentätt och frostsäkert. DS RSF appliceras med anpassad torrsprutningsutrustning och kan sprutas i tjocklekar < 100 mm. Bruket kan bearbetas med putsverktyg direkt efter sprutning. D max : 4,0 mm Tryckhållfasthet, sprutad: ca. 50 Mpa E-modul: ca Mpa Åtgång: 22 kg/m 2 per cm tjocklek Förpackning: 25 kg säck kg storsäck Diffusionsöppet bruk för torrsprutning DS EKB är ett öppet torrsprutningsbruk som används i samband med katodisktskydd och realkalisering. Bruket sprutas vid reparation av betongkonstruktioner som t.ex pelare och betongbalkar i huskonstruktioner, kajer, dammar broar mm. Bruket är dokumenterat vattentätt och frostsäkert. DS EKB appliceras med anpassad torrsprutningsutrustning och kan sprutas i tjocklekar < 100 mm. Bruket kan bearbetas med putsverktyg direkt efter sprutning. D max : 4,0 mm Tryckhållfasthet, sprutad: ca. 25 Mpa E-modul: Mpa Åtgång: 22 kg/m 2 per cm tjocklek Förpackning: 25 kg säck kg storsäck

9 C E M E N T B R U K Redirep 45 RSF Redirep 45 RSF Mapegrout T40 Mapegrout T40 Redisit Redisit 9 Fiberarmerat, tixotropt, krympkompenserat reparationsbruk Redirep 45 RSF används till reparationer och utlagningar av vertikala och horisontella skador i betongunderlag. Typiska användningsområden är pelare och balkar i huskonstruktioner, kajer, dammar, broar och andra betongkonstruktioner. Redirep 45 RSF är frostbeståndigt och har mycket god vidhäftning till betongunderlag. Andra egenskaper: Krympkompenserat Snabb hållfasthetstillväxt - Medger hög produktionshastighet Sulfatresistent - God motståndskraft i marin miljö Låg permeabilitet Bra häng på vertikala ytor Redirep 45 RSF innehåller inga komponenter som kan orsaka alkalireaktioner. Fiberarmerat, tixotropt, krympkompenserat reparationsbruk Mapegrout T 40 används vid reparation av vertikala och horisontala ytor betongytor så som: Områden med skadad betong, hörn på pelare och balkar. Balkonger med armeringskorrosion. Ilagning av ballastsläpp, staghål o.dyl. I reningsanläggningar, vattenbehandlingsanläggningar mm I dammanläggningar, kajer, broar mm Mapegrout T 40 handappliceras eller sprutas. Skikttjocklek max: 35 mm Korrosionsskyddande cementbaserat bruk för vidhäftning och behandling av armering Redisit är ett system som baseras på cementbindemedel och korrosionshämmande ämnen som appliceras på armering för att förhindra korrosion. Förebygger korrosion och återställer alkaliteten runt armering. Redisit och reparationsbruket appliceras vått i vått. Typiska användningsområden: Rostskydd av armering Vidhäftare för reparationsbruk eller mellan gammal och ny betong. Bruket appliceras med borste eller sprutas på rengjord armering. Åtgång: Ca. 2 kg/m 2 Bruket appliceras med handverktyg i tjocklekar < 50mm per skikt. D max : 1,0 mm Tryckhållfasthet, sprutad: ca. 45 Mpa E-modul: Mpa D max : 2,5 mm Tryckhållfasthet: 40 N/mm 2 E-modul: Mpa Åtgång: 18,5 kg/m 2 per cm tjocklek Förpackning: 25 kg säck Ca. 150 g pr. m för armering Ø10 mm Förpackning: 4 kg hink 20 kg säck Åtgång: 18 kg/m 2 per cm tjocklek Förpackning: 25 kg säck

10 C E M E N T B R U K 10 Mapefer Mapefer Monofinish Monofinish Korrosionsskyddande cementbaserat bruk för behandling av armering Finspackel för betong och cementbaserad puts Monofinish används huvudsakligen till porspackling och avjämning av betongytor och ger en utmärkt slutfinish. Mapefer är ett två-komponentssystem baserat på polymerer i vattendispersion, cementbindemedel och korrosionshämmande ämnen som appliceras på armering för att förhindra rostangrepp. Mapefer levereras som komponent A (pulver) och komponent B (vätska). De två komponenterna blandas samman innan användning. Reparationsbruk kan appliceras när Mapefer har torkat (efter ca 4 tim). Typiska användningsområden Rostskydd av armering Speciella egenskaper Blå färg som underlättar att se att armeringen är 100% behandlad. Innehåller korrosionsinhibitatorer. Bruket appliceras med pensel på rengjord armering. Åtgång: 150 gram/m 1 för armering Ø10 mm Förpackning: 2 kg hink Typiska användningsområden Spackling av ytporer innan målning Finspackling av reparationer på betong Spackling av ojämna ytor på cementbaserad puts med god mekanisk vidhäftning (styrka) Andra egenskaper: Smidig pastakonsistens Mycket god vidhäftning till underlaget God vidhäftning till ytor målade med akrylfärg Skapar ett kompakt och starkt ytskikt Bruket appliceras med handverktyg i 1-3 mm per skikt. Glättas / putsas med skurbräda eller filtbräda. D max : 0,3 mm Tryckhållfasthet: > 20 N/mm 2 E-modul: < MPa Åtgång: Förpackning: 14 kg/m 2 per cm tjocklek 22 kg säck

11 C E M E N T B R U K Fasademørtel SI Fasademørtel SI Støpemørtel Støpemørtel C-35 Confix Confix 11 Sprutbar tunnputs Reparations- och pågjutningsbruk med hög hållfasthet och låg krympning Fasademørtel SI är ett specialbruk för limning av frilagd sten samt för putsning på betong. På gjutna samt murade ytor och för puts på Bluclad skivor. Bruket ingår som grovputs i Mapetherm Nordic systemet (ventilerat putsat fasadsystem) Fasademørtel SI kan också användas vid putsning på extruderad polyetylen (Isopor, Jackopor, Styrofoam, Sundolit osv) oftast tillsammans med Mapetherm Nät, alkaliresistent glasfibernät. Andra egenskaper: Mycket god vidhäftning till underlaget God bearbetningsbarhet Stor flexibilitet Inom- och utomhusbruk Bruket appliceras med handverktyg eller sprutas med 6-8 mm dysa. Finbetong för mindre gjutningar Bruket fyller kraven enligt NS Andra egenskaper: God gjutbarhet Frostbeständigt God bearbarhet Bruket appliceras med vanliga handverktyg. D max : 4,0 mm Luftinnehåll: 6 10 % Tryckhållfasthet: ca. 35 Mpa Åtgång: 20 kg/m 2 per cm tjocklek Förpackning: 25 kg säck Confix är ett specialsammansatt bruk avsett för reparation, förstärkning och pågjutning av betong där hållfasthet, frostsäkerhet, låg krympning och täthet är avgörande. Bruket används också till våtsprutningsbruk vid bergsäkring. Varianter: Confix m/fiber är kompletterad med 18 mm EE stålfiber vilken fungerar som traditionell krymparmering vid gjutning av större ytor och tjockare skikt. Confix m/pp-fiber är kompletterad med polypropylenfiber i stället för stålfiber. Confix fin variant med D max = 1,2 mm Andra egenskaper: God gjutbarhet God pumpbarhet God bearbetningsbarhet Specialutvecklat för monolitisk limning med epoxylim (Mapepoxy L-LR) D max : 1,0 mm Tryckhållfasthet, sprutad: ca. 30 Mpa Bruket appliceras med handverktyg eller pump/spruta. Kulör: Grå, svart, vit Åtgång: 19 kg/m 2 per cm tjocklek Förpackning: 25 kg säck D max : 4,0 mm Tryckhållfasthet: ca. 60 Mpa E-modul: ca Mpa Åtgång: 20 kg/m 2 per cm tjocklek Förpackning: 25 kg säck kg storsäck

12 C O A T I N G 12 Mapelastic Mapelastic Cem Elastic Cem Elastic Flexibelt cementmembran Elastiskt cementmembran Mapelastic är ett flexibelt cementbaserat membran. Mapelastic levereras som komponent A (pulver) och komponent B (vätska). Komponenterna blandas före användning. Typiska användningsområden är vattentätning av betongkonstruktioner, balkonger, terasser, simbassänger och dricksvattenanläggningar. Mapelastic används ofta som vattentätande membran under klinker och natursten i bad, duschar, balkonger och terrasser. Utom och inomhus. Mapelastic kompletteras ofta med Mapetherm Nät, alkaliresistent glasfibernät. Egenskaper: Bra vidhäftning till underlaget Skapar ett flexibelt skydd mot CO 2, SO 2, klorider och sulfater. Frostbeständigt Mapelastic appliceras med spruta eller handverktyg i 2-4 strykningar med max 2 mm skikttjocklek. Cem Elastic är en tvåkomponents cementbaserad slammassa. Membranet är spricköverbyggande samt diffusionsöppet och frostsäkert. Cem Elastic levereras som komponent A (pulver) och komponent B (vätska). Komponenterna blandas före användning. Typiska användningsområden är skydd av betongkonstruktioner som kajer, broar osv. som utsätts för saltbelastning, miljöpåverkan och rörelser. Andra egenskaper: God elastisitet vid temp. ner mot -20 o UV-beständighet Levereras i vitt samt två gråtoner Bra vidhäftning till underlaget Tål lätt gångtrafik Kloridbromsande Karbonatiseringsbromsande Tål frys/tö cykler Kan övermålas med Elastocolor Cem Elastic appliceras med borste, roller eller spruta i 2-4 skikt. Åtgång: 1,7 kg/m 2 per mm tjocklek Förpackning: Set á 32 kg (Komp. A, 24 kg komp. B, 8 kg) Åtgång: 1,8 kg/m 2 per mm tjocklek Förpackning: Set á 35 kg (Komp. A, 25 kg komp. B, 10 kg)

13 E P O X Y Mapepoxy L Mapepoxy L Mapepoxy BI Mapepoxy BI Imp Mapeprimer W Mapeprimer W 13 Tvåkomponents epoxibaserat lim för limning av färsk betong/ bruk till existerande underlag Mapepoxy L används bland annat för limning av Confix eller Støpemørtel C-35 till existerande betong. Färskt bruk läggs vått i vått med Mapepoxy L, detta ger en monolitisk limning. Mapepoxy L används bland annat till: Balkonger Trappor Golv ute och inne Balkar och pelare Mapepoxy L appliceras med pensel, roller eller trattspruta. Mapepoxy L är snabbhärdande och har en brukstid på 20 min vid 20 o C Åtgång: 0,5 1,5 kg/m 2 Förpackning: 1,25 kg / 4,5 kg / 9 kg Tvåkomponents epoxibaserat lim för försegling och injektering av härdad betong Mapepoxy BI Imp används bland annat till limning/försegling av släpp och sprickor som uppstått i existerande betong på grund av sättningar eller krympning mm. Tack vare den låga viskositeten tränger Mapepoxy BI Imp långt in i sprickor och förseglar dessa. Mapepoxy BI Imp kan användas till: Balkonger Trappor Golv och väggar Balkar och pelare Mapepoxy BI Imp levereras i plastflaska med sprutpip som underlättar applicering i horisontella sprickor. Vid vertikala sprickor rekommenderas lämplig injekteringsutrustning. Mapepoxy BI Imp har en brukstid på ca 40 min vid 20 o C. Vattenbaserad tvåkomponents epoxiprimer för in- och utvändig betong Mapeprimer W är en lågviskös transparant primer med god inträngningsförmåga i betong. Mapeprimer W skapar en god vidhäftning mellan underlag och vidare behandlingar. Det är viktigt att primern appliceras så den bildar en film på ytan. Mapeprimer W används på: Balkonger och svalgångar Trappor Golv, utom och inomhus Vertikala ytor Mapeprimer W appliceras på rengjord härdad betong och skall ej sandströs. Mapeprimer W appliceras med roller, pensel eller spruta. Rekommenderad åtgång: 0,2 0,3 kg/m 2 Specifik vikt: 1,04 g/cm 3 Förpackning: 1kg / 3kg / 10 kg set Åtgång: 1,1 kg/m 2 per mm tjocklek Förpackning: 1 kg plastflaska

14 E P O X Y 14 Mapepoxy Cem S Mapepoxy Vattenbaserad trekomponents epoxi för in och utvändig betong Mapepoxy Cem-S är ett epoxibruk som är framtaget för porfyllning och utspackling av sår och ojämnheter i betongytor. Komponent A och B blandas ordentligt innan komponent C tillsätts. Mapepoxy Cem-S lämpar sig väl som underlag till Epoflex och övriga epoxisystem från Rescon Mapei. Mapepoxy Cem-S används till ytspackling av: Balkonger och svalgångar Golv ute och inne Vertikala ytor Bassänger och cisterner Mapepoxy Cem-S appliceras med spackel, stålbrätte eller trattspruta. Specifik vikt: 1,90 g/cm 3 Förpackning: 10,65 kg set

15 A V F Ä R G N I N G Epoflex Epoflex Malech Malech Elastocolor Elastocolor 15 Flexibel tvåkomponents epoxi för målning och belägg på betong Epoflex skapar ett flexibelt vattentätt belägg som används på in- och utvändiga betongytor. Tack vare sin höga flexibilitet och åldringsbeständighet lämpar sig Epoflex väl till: Balkonger och svalgångar Trappor Utvändiga golv Epoflex appliceras i 1-3 strykningar på rengjord härdad betong. Underlaget skall primas med Mapeprimer W. Alternativt kan betongen primas med Mapecoat Universal (måste sandströs). Epoflex kan appliceras med roller, pensel eller tandad spackel. Min tjocklek för vattentät beläggning är 1,5 mm. Vid behov av halkskydd avströs mellanskiktet med torkad kvartssand. Åtgång: 1,3 kg/m 2 per mm tjocklek Förpackning: 10 kg set Mikroniserad, akrylbaserad primer i vattendispersion Malech är en primer för underlag som skall avfärgas med produkter ur Elastocolor-serien. Malech utjämnar underlagets sugförmåga och ökar vidhäftningen för efterföljande behandligar. Tack vare mikroniseringsprocessen får Malech djupare inträngning i underlaget än övriga akrylprimer. Malech kan bland annat användas på: Obehandlad betong Cementputs Underlag som tidigare målats med akrylfärg Malech appliceras på torrt och rengjort underlag med pensel, roller eller spruta. Om Elastocolor appliceras efter 12 timmar men innan 24 timmar skapas en kemisk bindning mellan primer och färg. Malech är klar att användas. Kan spädas med upp till 50% vatten beroende på underlagets sugförmåga. Min temp vid applicering +10 o C. Åtgång: g/m 2 Förpackning: 10 kg dunk Skyddande och dekorativ elastisk färg. Baserad på akrylbindemedel i vattendispersion Elastocolor är en fasadfärg som skyddar betongytor och cementputs mot atmosfäriska angrepp. När den härdat bildar Elastocolor en elastisk film som är vattenavvisande men ändå diffusionsöppen. Elastocolor har mycket goda egenskaper mot CO 2 -inträngning. Elastocolor är elastisk och därmed mycket lämpad för att bygga över hårfina sprickor i underlaget. Innan applicering av Elastocolor skall ytan primas med Malech, för att kompensera underlagets sugförmåga. Elastocolor appliceras i 2-3 skikt med roller, pensel eller spruta. Elastocolor levereras i ett stort antal kulörer baserade på NCS-systemet. Diffusionsmotstånd sd : 0,109 m Diffusionsresistens faktor µ: 545 Åtgång: g/m 2 per strykning Förpackning: 20 kg hink

16 A V F Ä R G N I N G 16 Elastocolor Elastocolor Rasante Elastocolor Elastocolor Rasante SF Enkomponents fiberarmerad och elastisk pasta. Baserad på akrylbindemedel i vattendispersion Elastocolor Rasante är ett spackel som lämpar sig för por- och sprickspackling av cementputs och betongunderlag. Elastocolor Rasante kan armeras med Elastocolor Fibernät. Innan applicering av Elastocolor Rasante skall ytan primas med Malech. Detta för att kompensera underlagets sugförmåga. Elastocolor kan blandas med upp till 30% torkad kvartssand 0,1 0,3 mm. Elastocolor Rasante appliceras på rengjort underlag med stål- eller gummispackel alternativt med spruta. Levereras i ett stort antal kulörer baserade på NCSsystemet. Diffusionsmotstånd sd : 0,672 Diffusionsresistensfaktor µ: 1343 Åtgång: g/m 2 per strykning Förpackning: 20 kg hink Enkomponents fiberarmerad och elastisk pasta. Baserad på akrylbindemedel i vattendispersion Elastocolor Rasante SF är ett putsbart spackel med tillsatt kvartssand. Lämpligt för por- och sprickutfyllnad på underlag av cementputs och betong. Elastocolor Rasante SF kan armeras med Elastocolor Fibernät. Vid applicering av flera skikt skall det förflyta minst 24 timmar mellan varje påslag. Innan applicering av Elastocolor Rasante SF skall ytan primas med Malech. Detta för att kompensera underlagets sugförmåga. Elastocolor Rasante SF appliceras på rengjort underlag med stål- eller gummispackel alternativt med spruta. Efter applicering kan ytan filtas med fuktig svamp. Elastocolor Rasante SF levereras i ett stort antal kulörer baserade på NCS och ColorMap systemet. Diffusionsmotstånd sd : 0,134 Diffusionsresistensfaktor µ: 134 Åtgång: g/m 2 per skikt Förpackning: 20 kg hink

17 I M P R E G N E R I N G Cur imp Cur Imp imp Cl Brems Cl Brems Silimp 100 Silimp Kloridbromsande silanimpregnering till betong Hydrofoberande silanimpregnering för betong Karbonatiseringsbromsande membranhärdare/ impregnering Cur Imp är en transparant metakrylatbaserad vätska som omedelbart efter utförd lagning/ gjutning skall appliceras på ytan för att motverka snabb uttorkning och sprickbildning. Cur Imp bildar en film som senare kan efterbehandlas med Protect Coating eller Elastocolor. Cur Imp kan också användas som impregnering direkt på obehandlad betong. Cur Imp är CO 2 och SO 2 bromsande. Cur Imp appliceras på svagt sugande underlag med pensel, roller eller lågtrycksspruta. Åtgång: g/m 2 Förpackning: 18 kg hink og 180 kg fat Cl Brems är en färglös, vattenavvisande och lösningsmedelsfri impregnering för obehandlad betong. Speciellt ängnad att motverka kloridinträngning. Cl Brems är diffusionsöppen och ej filmbildande. Cl Brems är godkänd av Statens Vegvesen (No), Vegdirektoratet för användning på betongbroar. Cl Brems lämpar sig även till: Kajkonstuktioner Betongfasader Betong med frilagd ballast Parkeringshus Cl Brems appliceras på rengjorda och torra ytor med pensel, roller eller lågtrycksspruta. Bäst resultat uppnås med två skikt. Andra skiktet appliceras direkt efter det att första skiktet dragit in. Molekylstorlek: Specifik vikt: 5 10 Ångström 0,95 kg/l. Silimp 100 är en färglös vattenavisande, lösningsmedelsfri impregnering för obehandlad betong och andra mine-raliska underlag Silimp 100 är diffusionsöppen och skapar ingen ytlig film. Silimp 100 är klorid/karbonatiseringsbromsande och reducerar risken för frostskador. Silimp 100 används till: Bro och kajkonstruktioner Betongfasader Frilagd betong Cementputs Mineraliska underlag Silimp 100 appliceras på rengjord och torr yta med pensel, roller eller lågtrycksspruta. Bästa resultat uppnås genom applicering i två skikt. Andra skiktet kan påföras så snart det första sugits in i underlaget. Viskositet: 0,90 MPa s. Åtgång: g/m 2 (2 skikt) Förpackning: 20 kg hink Molekylstorlek: Egen vikt: Åtgång: 5 10 Ångström 0,88 kg/l. ca. 300 g/m 2 (2 skikt) Förpackning: 18 kg dunk

18 18 N O T E R I N G A R

19 EFFETTO GOCCIA IN COMPLIANCE CE WITH EUROPEAN STANDARDS AR DS CERTIFIERAT KVALITET och MILJÖ- ENGAGEMANG GEM MAPEI ÄR EN GARANTI FÖR SÄKRINGSSYSTEMET SSYSTEMET SOM STYR KVALITET, MILJÖ OCH SÄKERHET I ENLIGHET MED NORMERNA ISO 9001, ISO 14001, OHSAS OCH EMAS Rescon Mapei AS styrningssystem är certifierat enligt NS EN ISO 9001, NS ISO 10002, NS EN ISO 14001, OHSAS samt godkänt av EMAS. VÅRA FÄSTMASSOR OCH LIM FÖR KERAMISKA PLATTOR OCH STENMATERIAL, ERIAL, AVJÄMNINGSMASSOR, FLYTSPACKEL OCH BRUK FÖR REPARATION AV BETONG, EKOLIM OCH KEMISKA TILLSATSMEDEL FÖR BETONG ÄR CE MÄRKTA OCH CERTIFIERADE I ENLIGHET MED GÄLLANDE EUROPEISKA NORMER FÄSTMASSOR SOR OCH LIM FÖR KERAMISKAA PLATTOR Alla fästmassor ssor för keramik och stenmaterial uppfyller normen EN Alla fogbruk för keramik- och stenmaterial uppfyller normen EN FÖRMIXADE FLYTSPACKEL Förmixade flytspackel uppfyller normen EN och har erhållit CE märkning i överensstämmelse med Bilaga ZA, norm EN KEMISKA TILLSATSMEDEL TSMEDEL FÖR BETONG Plasticerare och superplasticerare för murbruk och betong har erhållit CE märkning i överensstämmelse se med normerna EN och EN GEV EMICODE GEV Alla Mapei fästmassor har erhållit CE märkningng i överensstämmelse med EN 12004, Bilaga ZA, norm EN MONTERINGSLIM NGSLIM FÖR FLEXIBLA GOLV/VÄGGMATERIAL, GMATERIAL, TEXTILIER OCH TRÄ SAMT KERAMISKA PLATTOR ECO produkter är märkta med EMICODE EC1, mycket låg emissionsnivå av flyktiga organiska föreningar som delas ut av GEV-sammanslutningen EN FÖRMIXADE BRUK FÖR REPARATION AV BETONG Förmixade bruk för reparation har erhållit CE märkning i överensstämmelse med norm EN LEED Leadership in Energy and Environmental Design Certifiering framtaget av US Green Building Council, erkända i USA och Kanada för utformning och konstruktion av ekoförenliga byggnader MAPEIS PRODUKTER ÄR BASERADE PÅ DE MEST INNOVATIVA TEKNIKERNA NA FÖR MILJÖMÄSSIGT OCH MÄNSKLIGT VÄLBEFINNANDE BioBlock Denna teknik hindrar påväxt av organiska föroreningar under fuktiga förhållanden Low Dust Den innovativa Low Dust - teknologin som karaktäriserar denna fästmassa, reducerar kraftigt mängden damm under blandning. Detta minskar hälsofaran och underlättar arbetet för plattsättaren Green Innovation (Grön innovation) Mer än 150 av MAPEIS produkter hjälper till att bidra med värdefulla egenskaper för LEED-certifierade erade projekt Drop Effect DropEffect Mapeis teknik som bygger på användning av särskilda vattenavvisandeande tillsatser för att få vatten- och smutsavvisande ytor med enastående hållbarhet Vårt miljöengagemang Denna symbol används för att identifiera era Mapeis produkter som inte innehåller lösningsmedel, och som avger en låg nivå av flyktiga organiska föreningar (VOC); exempel på MAPEIs insatser för att skydda miljön

20 Å T E R F Ö R S Ä L J A R E : 1000 ex KUNDESERVICE Mail: Tel: Rescon Mapei AB Gelbgjutarevägen Solna Tel: Fax: Rescon Mapei AS styrningssystem är certifierat enligt NS EN ISO 9001, NS ISO 10002, NS EN ISO 14001, OHSAS samt godkänt av EMAS.

PRODUKTER FöR REPARATiON Och RENOvERiNg Av BETONg BETONGRENOVERING

PRODUKTER FöR REPARATiON Och RENOvERiNg Av BETONg BETONGRENOVERING PRODUKTER FöR REPARATiON Och RENOvERiNg Av BETONg 1 BETONGRENOVERING MAPEIS UTVECKLING I NORDEN 1976 RESCON etableras med produktion av härdplast, tillsatsmedel till betong och specialbruk. 1983 RESCONs

Läs mer

Fasader i färg. Produktkatalog

Fasader i färg. Produktkatalog Fasader i färg Produktkatalog Sidan 55 Sidan 51 Sidan 47 Sidan 35 Sidan 19 Sidan 1 PUTSSYSTEM Skalcem Ameringsputs - Skalcem S 2000 - Colour Filts 2000 - Skalcem 1000 - Multiputs Multiputs Vattentät -

Läs mer

IMPREGNERING MOT VATTEN OCH SALT SKYDD MOT KLOTTER

IMPREGNERING MOT VATTEN OCH SALT SKYDD MOT KLOTTER IMPREGNERING MOT VATTEN OCH SALT SKYDD MOT KLOTTER SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Svenska Kommunförbundet 1997 Adress: 118 82 STOCKHOLM, tfn 08-772 41 00 E-post: gata@svekom.se Webbplats: www.svekom.se ISBN:

Läs mer

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Handbok för proffs Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Avjämning på spånskiva 11 Drymix 85 13

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

Kerapoxy Design GEV. Installation och fogning i simbassänger, rekommenderas i synnerhet för bassänger med spa- eller havsvatten.

Kerapoxy Design GEV. Installation och fogning i simbassänger, rekommenderas i synnerhet för bassänger med spa- eller havsvatten. I ENLIGHET MED EUROPEISK STANDARD I ENLIGHET MED EUROPEISK STANDARD EN 12004 REAKTIONSFÄSTMASSA FÖR KERAMISKA PLATTOR EN 13888 REAKTIONSFOGMASSA Kerapoxy Design EMICODE GEV EN 12004 Tvåkomponents dekorativt,

Läs mer

TÄTNING AV BETONGKONSTRUKTIONER

TÄTNING AV BETONGKONSTRUKTIONER TÄTNING AV BETONGKONSTRUKTIONER BPA GmbH Behringstr. 12 D- 71083 Herrenberg-Gültstein Tel: +49 (0) 7032 / 89399 0 Fax: +49 (0) 7032 / 89399 29 email: bpa@dichte-bauwerke.de Web: www.dichte-bauwerke.de

Läs mer

Parkeringshus och garage Renovering och underhåll. Golv Parkeringshus

Parkeringshus och garage Renovering och underhåll. Golv Parkeringshus Parkeringshus och garage Renovering och underhåll Golv Parkeringshus Lösningar för parkeringshus och garage Knappast någon annan typ av byggnad visar så stora variationer i storlek, form och belastning

Läs mer

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner

6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner 6. Keramiska golv- och väggkonstruktioner Keramiska plattor har använts på golv och väggar sedan årtusenden. För antikens byggare hade de olika byggmaterialens olika egenskaper knappast någon betydelse.

Läs mer

I Tema I Parkeringshus I. Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar

I Tema I Parkeringshus I. Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar I Tema I Parkeringshus I Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar Innehåll Parkeringshus Koncept för parkeringshus och garage 4 Trygga helhetslösningar från Sto Låt Sto vara navet i byggprocessen

Läs mer

Parkeringshus med flera plan och parkeringshus under jord

Parkeringshus med flera plan och parkeringshus under jord med flera plan och parkeringshus under jord Sika - Kompletta lösningar för parkeringsbyggnader innehåll 04 06 08 15 18 21 22 24 28 Dagens parkeringshus Sikas kompletta system för nybyggnad och renovering

Läs mer

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011 monteringsanvisning sopro AEB 640 tätskiktssystem BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet

Läs mer

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav Montering av keramik Ett smart val för dig med höga krav Casco En bit bortom lagom Bara att du håller i den här broschyren visar att du tänker kvalitet. Du nöjer dig helt enkelt inte med lagom. Under

Läs mer

PLUGG FORM PRODUKT. Tillverkningsprocess, materialval & färgsystem INNEHÅLL INLEDNING PLUGGEN DEN FÄRDIGA PLUGGEN PRODUKTION AV FORMEN

PLUGG FORM PRODUKT. Tillverkningsprocess, materialval & färgsystem INNEHÅLL INLEDNING PLUGGEN DEN FÄRDIGA PLUGGEN PRODUKTION AV FORMEN PLUGG FORM PRODUKT Tillverkningsprocess, materialval & färgsystem INNEHÅLL INLEDNING PLUGGEN DEN FÄRDIGA PLUGGEN PRODUKTION AV FORMEN 2 3 3 4 6 FORMPASTA / TOOLING PASTE MDF TR Ä POLYST YRENK ÄRNA / EPS

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER

SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER 1 TECAB 30 ÅR 2015 SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER Rekrytering Stockholm Byrå AB 2 SPECIALISTER PÅ BETONG AV ALLA SLAG Tecab Ytskyddsprodukter AB grundades 1985. Här har vi specialiserat

Läs mer

Vem kan man lita på?

Vem kan man lita på? Information från Ikum Sverige AB Vem kan man lita på? Inledning Denna skrift om rörrenovering är framtagen som en hjälp för alla er som kommer i kontakt med rörrenovering eller relining som är det engelska

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

En produkt designad av

En produkt designad av TEKNISK HANDBOK En produkt designad av INNEHÅLL PRODUKTDEFINITION 01 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 02 KVALITETSNORMER 03 PRODUKTCERTIFIERING 04 HANTERING OCH FÖRVARING 05 MÅTTBESTÄLLD KAPNING: MONTERING OCH

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Temperaturens betydelse Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens hållfasthetstillväxt.

Läs mer

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning Hjälp vid PUTSNING Bruksanvisning Allmänt En grundregel vid all putsning är att det starkaste skiktet hamnar innerst och svagare skiktet hamnar längre ut. På detta sätt blir det bäst samverkan mellan skikten

Läs mer

ALAN HAMID HOGER AKRAM

ALAN HAMID HOGER AKRAM FUKTFÖRHÅLLANDE MELLAN VÄGGAR SOM BEHANDLATS MED KALKSTARK OCH IMPREGNERAD MED C2, ENDAST IMPREGNERAD MED C2, ELLER OIMPREGNERAD RELATIVE HUMIDITY BETWEEN WALLS THATS BEEN TREATED WITH STRONGLIME AND IMPREGNATED

Läs mer

TEKNISK VÄGLEDNING. VMZINC teknik

TEKNISK VÄGLEDNING. VMZINC teknik TEKNISK VÄGLEDNING VMZINC teknik 2 Teknisk vägledning / 06-2013 05 HISTORIEN OM VM ZINC 06 ANVÄNDNING 08 YTBEHANDLING 10 PRODUKTSORTIMENT 15 ALLMÄN INFORMATION 16 VMZINC - TEKNISKA SPECIFIKATIONER 19 FÖRVARING

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 innehåll Byggmax Foliesystem.... 4 Material... 4 Underlag... 4 Våtzonindelning i våtrum.... 4 Övriga utrymmen.... 4 Förutsättningar.... 4 Bjälklagsförstyvning....5

Läs mer

NM BÅTEPOXI SYSTEM NILS MALMGREN AB NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR -

NM BÅTEPOXI SYSTEM NILS MALMGREN AB NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR - SYSTEM ISO 9000 certifierade sedan 1990 NILS MALMGREN AB NM BÅTEPOXI NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR - NM System har mer än 40 års erfarenhet av epoxiteknologi Produktöversikt

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Ett häfte om temperaturens betydelse Januari 07 Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens

Läs mer

putsa Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inomhus eller utomhus

putsa Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inomhus eller utomhus putsa Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inomhus eller utomhus 1 Några tips och råd innan du börjar putsa 2 Är du normalhändig, klarar du utan problem att putsa inomhus. Med Weber Gypsum

Läs mer

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler,

Läs mer