Sto Scandinavia AB Fasad. Sto Fasadfärg och Ytputs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sto Scandinavia AB Fasad. Sto Fasadfärg och Ytputs"

Transkript

1 Sto Scandinavia AB Fasad Sto Fasadfärg och Ytputs

2 Inledning Att renovera en fasad är ett omfattande arbete som börjar med en noggrann analys av det befintliga underlaget, val av färg/puts, rengöring och slutligen själva appliceringen. För att slippa korta underhållsintervaller krävs färg och puts som bevarar sin kulör, som tål att utsättas för hårt väder och som effektivt skyddar underkonstruktionen från fukt. Denna broschyr har vi tagit fram för att ge dig en inblick i de olika typer av produkter som kan vara aktuella vid en fasadrenovering. Efter ett inledande avsnitt som handlar om fasadrengöring beskriver vi fasadfärg och ytputs på underlagen putsade och murade ytor. Vi beskriver den senaste av våra innovationer färg och ytputs med Lotus-effekt. Därpå följer information om silikonhartsfärg och ytputs, organisk färg och ytputs, silikatfärg och ytputs respektive kalkfärg. Vi har även produkter som är ämnade till andra underlag än putsade och murade ytor. Ett avsnitt handlar om fasadfärg på trä och ett om fasadfärg och ytputs på plåt samt ett som handlar om färg och ytputs för betong. Vårt breda sortiment innebär att valmöjligheterna är stora, men kan också göra det svårt att veta vad som passar bäst för just den aktuella fasaden. Vi hjälper dig gärna med analys av underlaget och utifrån dina behov och önskemål tar vi fram förslag på såväl kulör som färgtyp. Vi ger också råd kring hur produkterna ska appliceras och tillhandahåller maskiner som effektiviserar ditt arbete. Vårt mål är att du ska få en fasad som är vacker och som står sig under många år framöver. 2

3 Innehållsförteckning Fasadfärg och Ytputs Innehållsförteckning Inledning 2 Analys av underlaget 4 Fasadrengöring 5 Fasadfärg och ytputs för putsade och murade fasader 6 Färg och ytputs med Lotus-effekt 7 Silikonhartsfärg och ytputs 8 Organisk färg och ytputs 9 Silikatfärg och ytputs 10 Kalkfärg 11 Fasadfärg för trä 12 Fasadfärg och ytputs för plåt 13 Färg och ytputs för betong 14 Sto Service 15 3

4 Fasadfärg och Ytputs Analys av underlaget Analys av underlaget För att få rätt material på rätt plats krävs en noggrann analys av det befintliga ytskiktet. Analys av underlaget Vad är det för typ av färg/puts Hur många skikt färg/puts finns Har de befintliga skikten tillräcklig vidhäftning till underlaget Hur gamla är befintliga skikt Kritar de Suger de vatten Behövs en puts- eller spricksanering Tvätt och rengöring: Behövs även alg och mögelsanering När man har svaren på dessa frågor väljer man färgtyp för behandlingen. Val av färgtyp görs även med hänsyn till var huset är beläget, exempelvis: kustnära med stor fuktbelastning eller inland där väderpåverkan inte är lika stor. Stadsmiljö med mycket luftföroreningar kan också vara en avgörande faktor vid valet av fasadbeläggning. Val av färgkvalitet görs även utifrån estetisk synpunkt, passar färgtypen eller putsstrukturen in i den omgivande miljön? 4

5 Fasadrengöring Innan man påbörjar arbetet med att lägga ny ytbeläggning på en fasad eller betongkonstruktion, ska ytorna tvättas fria från fett och andra föroreningar. En väl rengjord yta är nödvändigt för att den nya beläggningen ska fästa ordentligt vid underlaget. Den typ av föroreningar som fasader utsätts för varierar. Sot och fett drabbar fasader i stadsmiljö, som ofta har mycket och tung trafik. Alger, som behöver fukt och ljus för att växa, är ett problem som oftast drabbar fasader i norrläge. Här kan man också se att mängden alger är större på de ytor som har ljusa kulörer. Orsaken till detta är att ljusa kulörer inte värms och torkar ur på samma sätt som mörka. Gammal färg behöver också tas bort. Om en yta har målats många gånger kan färgskiktet bli för tjockt och så tätt att fasadens förmåga att släppa igenom vattenånga diffusionsförmågan försämras kraftigt. En gammal färg som färgar av sig när man rör vid den (kritar), eller där färgen har krackelerat, dvs det har bildats många små sprickor i ytskiktet, gör att den nya färgen inte fäster tillräckligt vid underlaget. Detta leder till att det bildas blåsor och att färgen så småningom flagnar. Sto Putstvätt Alkaliskt fasadrengöringsmedel. För rengöring av alla typer av fasader. Produkten används alltid före ommålning/ytputsning. Sto Alg-Ex Används vid tvätt av alg- eller mögelangripna putsfasader, organisk färg, KC-färg, plåtfasader, naturstensfasader, träfasader, tegelfasader eller för rengöring innan ommålning/ytputsning. StoPrim Prevent Miljöriktigt, djupgående medel för att säkerställa att alg- eller mögelsporer som finns i underlagets porsystem elimineras. 5

6 Fasadfärg och Ytputs Fasadfärg och ytputs för putsade och murade fasader Fasadfärg och ytputs för putsade och murade fasader Vi har valt ut sju parametrar som vi anser relevanta vid en jämförelse av olika färgtyper. Diffusionsöppenheten, dvs förmågan att släppa igenom vattenånga (S d -värde), förmågan att släppa igenom koldioxid (CO 2 ), i vilken grad färgen är vatten- respektive smutsavvisande, hur väl den överbryggar sprickor, hur jämn kulören är och vilka möjligheterna är till kulörval. Diffussionsöppenhet Koldioxidgenomsläpplighet Vattenavvisande Smutsavvisande Spricköverbryggande Kulörvalsutbud Jämnhet i kulör Fasadfärg och ytputs för puts och betong Kommentar: Produkter med Lotus-effekt Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Låg Begränsat Mycket hög Självrengörande Silikonhartsprodukter Hög Hög Hög Hög StoSilco Elast Begränsat Mycket hög Mycket prisvärd äkta silikonhartsfärg Organiska produkter God God God God God Alla kulörer Mycket hög Produkter för nästan alla underlag Silikatprodukter Hög Hög Låg God God Begränsat God Kräver mineraliska underlag Kalkfärg Mycket hög Mycket hög Låg God Låg Begränsat God Kräver kalkunderlag och är arbetskrävande vid målning 6

7 Färg och ytputs med Lotus-effekt Lotusplantans blad blir torra och rena efter varje regn, smutspartiklar rinner av med regndropparna. Detta naturfenomen kallas Lotus-effekten. Genom att utnyttja kunskapen om detta fenomen har Sto utvecklat en färg och ytputs som är självrengörande vid regn samt extremt vattenavvisande. Tack vare att ytan hålls torr och ren ökar skyddet mot alg- och svampangrepp. Färgen med Lotus-effekt är i grunden en silikonhartsfärg, vilket betyder att den är extremt vattenoch smutsavvisande och att jämnheten i kulören är mycket hög. Silkonharts har normalt hög förmåga att släppa igenom vattenånga, S d -värde < 0,10, men färgen med Lotus-effekt är ännu mer diffusionsöppen med ett S d -värde på 0,01. Den öppna porstrukturen i såväl färgen med Lotuseffekt som den vanliga silikonhartsfärgen gör att luft och koldioxid lätt kan ta sig in till det underliggande putsskiktet, så att det kan karbonatisera och uppnå sin styrka. Trots silikonhartsens höga koldioxidgenomsläpplighet överträffas den av färgen med Lotus-effekt. Mellanbehandling innan ytputs (primer) Mineraliska underlag: StoPrep Miral Organiska underlag: Sto Primer StoLotusan Color Patenterad, superhydrofob och självrengörande silikonhartsfärg för fasader, som även ger ett förhöjt skydd mot algpåväxt utan gifttillsatser. StoLotusan K/MP Extremt vattenavvisande ytputs med stänkputsstruktur eller som modellputs för alla underlag utvändigt, utom för trä och plåt. Hemligheten med färgens unika fördel, att vara självrengörande, är att ytan är mikrostrukturerad precis som lotusplantans blad. Kontaktytan för smutspartiklar och vatten minskas därmed med mer än 90 procent. Smutspartiklarna får dåligt fäste och vid regn drar vattendropparna med sig smutsen. Färg och puts med Lotus-effekt baseras på senaste teknologi och är den färgtyp som har bäst värden avseende de parametrar som är av stor vikt vid val av ytbehandling. Färg och puts med Lotus-effekt är ett idealiskt skydd även för hårt väderutsatta ytor. Grundningsmedel På alla ytor som suger vatten kraftigt eller kritar ska grundningssmedel användas. Mineraliska underlag: StoPrim Micro alternativt StoPrim Plex Organiska underlag: StoPrim Plex StoLotusan puts finns som stänkputs (K) eller slät struktur (MP). Ytan får ett matt, mineraliskt utseende. Karbonatiserar = mineraliskt material, till exempel kalk och cement, som hårdnar med koldioxiden i luften. Porstruktur = moderna fasadmaterial har mycket små porer i det applicerade skiktet som kan släppa ut fukt. Silikonharts = renaste typen av silikon. Skall ej förväxlas med silikonolja som är en enklare typ. Silikonharts tillverkas av kisel. 7

8

9 Organisk färg och ytputs Fasadfärg och Ytputs Organisk färg och ytputs Den organiska färgen är framställd av organiskt material, ofta en oljeprodukt, och är den enda av våra färgtyper som kan fås i alla kulörer. Jämnheten i kulören är mycket hög, en egenskap som även vår färg med Lotus-effekt samt silikonhartsfärgen har. Dagens organiska färger ger ett gott fuktskydd för fasaden, annat var det med de organiska färger som började användas i större skala på 1950-talet, den sk plastfärgen. På den tiden hade de organiska färgerna fördelar som en mycket hög vidhäftning till underlaget och att det fanns möjlighet att färgsätta i de flesta kulörer. Nackdelen var att de många gånger var alldeles för täta. Fukten hölls kvar, vilket ofta resulterade i skador på putsfasaderna. Den applicerades också på alla typer av underlag, även sådana som var för svaga för denna typ av färg, som t ex kalkputs. Dagens organiska färger ska inte jämställas med dessa tidiga organiska färger. Idag är de diffusionsöppna och skapar inte alls de problem som fanns förr. Grundningsmedel På alla ytor som suger vatten kraftigt eller kritar ska grundningssmedel användas. Mineraliska underlag: StoPrim Micro alternativt StoPrim Plex Organiska underlag: StoPrim Plex Mellanbehandling innan ytputs (primer) Mineraliska underlag: StoPrep Miral Organiska underlag: Sto Primer StoColor Maxicryl Renakrylatfärg för starka underlag, till exempel socklar. StoColor Jumbosil Fasadfärg med hög fillerandel på dispersionsbas. Mycket diffusionsöppen. StoColor Neosil Matt fasadakrylat speciellt lämpad för sprutmålning. StoPoro Fill Strukturfärg med hög täckförmåga speciellt för lättbetongelement. Stolit K/R/MP Färdigblandad akrylatytputs med struktur och mycket hög vidhäftningsförmåga. Sto Superlit Organisk puts med yta av frilagd natursten. Sto Farvefils Ytputs på akrylatbas med fin struktur för sugande mineraliska underlag t ex KC-puts och tegel. Sto Drywall Organisk ytputs för sprutapplicering. Följande produkter kan fås som QS produkter, Quick Set, dvs de torkar även vid låga temperaturer och hög luftfuktighet (max 95%). Torktid för QS produkter innan frost är för färg 3 timmar och för puts 7 timmar sen ska de tåla temperaturer ned till 5 minusgrader: StoColor Maxicryl QS, StoColor Jumbosil QS, Stolit K/R/MP QS. 9

10 Fasadfärg och Ytputs Silikatfärg och ytputs Silikatfärg och ytputs Silikatfärg har funnits på marknaden sedan 1800-talet och har fördelar som hög diffusionsöppenhet, hög koldioxidgenomsläpplighet och en mycket hög vidhäftningsförmåga till underlaget. Den är inte så jämn i kulören som den organiska, silikonhartsen och färgen med Lotus-effekt, men jämnare än kalkfärg. Silikatfärgen är inte vattenavvisande och har vissa begränsningar avseende kulörsättning. Silikatfärg kallas även vattenglasfärg, då bindemedlet är flytande vattenglas, dvs sammansmält kvartssand och pottaska. Orsaken till den mycket goda vidhäftningen är att vattenglaset förenar sig kemiskt med det mineraliska putsskiktet eller underlaget. Jämfört med kalkfärg är den enklare och snabbare att måla med. Den suger mindre vatten och kan målas på fler underlag. Trots begränsningarna i kulörsättning, kan den brytas i fler kulörer än kalkfärgen. Med silikatfärg blir även renoveringsintervallerna längre än med kalkfärg. De flesta silikatfärger som finns på marknaden är dispersionssilikatfärg och innehåller en viss del organiskt material för att de skall vara stabila i förpackningen och kunna hanteras på ett kostnadseffektivt sätt. Enligt tyska DIN-normen får denna typ av färg maximalt innehålla 5% organiskt bindemedel för att benämnas silikatfärg. Grundningsmedel På alla ytor som suger vatten kraftigt ska grundningssmedel användas. Mineraliska underlag: StoPrim Silikat. Mellanbehandling innan ytputs (primer) Mineraliska underlag: StoPrep Miral StoSil Color Fasadfärg på silikatbas enligt DIN StoSil Fill Silikatfärg med filler för bättre täckförmåga. Speciellt lämplig för grovt strukturerade putsytor. StoSil Lasura Laserande silikatfärg. StoSil K/R/MP Ytputs på silikatbas med struktur enligt DIN för utvändiga ytor. Alla silikatprodukter används endast på mineraliska underlag. 10

11 Kalkfärg Fasadfärg och Ytputs Kalkfärg Kalk är ett urgammalt material för färgsättning av fasadputs. Kalkfärg har mycket hög förmåga att släppa igenom såväl vattenånga som koldioxid. Kalkfärgen är dock inte vattenavvisande och utgör därmed inget fuktskydd för fasaden. Underhållsintervallerna är också kortare med kalkfärg än för andra typer av färg. Många upplever fasader målade med kalkfärg som levande, eftersom de skiftar i kulör efter vädret. Många gamla kalkputsade fasader har stått sig genom alla år. Orsaken till detta är att kalkfärgen tillverkades direkt på byggarbetsplatsen och att kalkvattnet användes på fasaden för att stärka den svaga kalkputsen. När cement började användas kunde man få den styrka man önskade på putsbruket och den arbetstidskrävande kalkvattningen behövdes inte för att uppnå önskad styrka på putsen. Idag används mest fabrikstillverkad våtblandad kalkfärg som bryts i önskad kulör innan den levereras till byggarbetsplatsen. Sto Kalkfärg Våtblandad ren kalkfärg. Sto Sumpfkalk Vedbränd kalkpasta för tillverkning av kalkfärg på arbetsplats. 11

12 Fasadfärg och Ytputs Fasadfärg för trä Fasadfärg för trä Några råd om hur man bör behandla nytt respektive gammalt trä: Nytt trä Målningsbehandla så fort som möjligt annars bryts ytan ned av sol, vind och regn och det blir ett dåligt underlag att behandla, färgen får sämre vidhäftning. Fuktkvoten i trä utomhus ska vara under 14% för att få bästa möjliga inträngning av färgen. Gammalt trä Tvätta fasaden med milt rengöringsmedel som till exempel Sto Putstvätt. Finns det alger eller mögel, använd istället Sto Alg-Ex. Använd så lågt tryck som möjligt vid tvättning av träfasader så att inte vatten trycks in i skarvarna vid panelerna. Målning av trä ska bestå av ett helt system med grundbehandling, grundfärg och toppfärg för att få bästa hållbarhet. Förslag på vattenburet respektive vatten- och lösningsmedelsburet system se nedan. StoColor Royal Sidenmatt renakrylat-dispersionsfärg för målning av trä. Vattenånggenomsläpplig, strukturbevarande. Mycket hög vattenavvisning och vidhäftning. StoColor Top Matt dispersionsfärg på akrylatbas för täckande målning på trä utvändigt. Strukturbevarande, mycket vältäckande, hög vattenavvisning, vattenånggenomsläpplig. StoTop Satin Vattenburen lasyr för nya och gamla träfasader, fönster och dörrar utvändigt. Fuktskyddande, UV-beständig, biocidfri, högt inträngningsdjup. StoAquaVentilac Satin Sidenmatt vattenburen alkydhartsfärg för allt trä utvändigt. Ventilerande, hög elasticitet, fuktskyddande. StoVentilac Satin AF Sidenmatt lösningsmedelsburen färg för träfasader och fönster utvändigt. Grund-, mellan- och färdigstrykningsfärg. Ventilerande, hög elasticitet, fuktskyddande. Alla färgerna är brytbara enligt StoColor System, NCS, RAL osv. Förslag på vattenburet system Förslag på vatten- och lösningsmedelsburet system StoPrim AquaProtect StoAqua Ventilac Satin StoAqua Ventilac Satin grundbehandling mellanbehandling slutbehandling StoPrim Protect/StoPrim AquaProtect StoAllgrund AF StoColor Top/StoColor Royal grundbehandling mellanbehandling slutbehandling Alla undersökningar som gjorts visar att akrylatfärg är den färgtyp som är mest beständig. 12

13 Fasadfärg och ytputs för plåt Fasadfärg och Ytputs Fasadfärg och ytputs för plåt All plåt eller järn som ska målas ska först genomgå en rostskyddande behandling om den inte har ett befintligt rostskydd som till exempel förzinkning. StoMetallac kan användas som rostskyddande behandling och färdigstrykningsfärg men fungerar även utmärkt som rostskydd före målning med StoColor Top eller StoColor Royal. Önskas struktur på plåt är vår fasadytputs Stolit ett utmärkt val. StoMetallac Lösningsmedelsburen rostskyddsfärg som grund-, mellan- och färdigstrykningsfärg på förzinkat stål, järn, koppar och aluminium. Hög skyddsverkan genom korrosionsskyddspigment, elastisk och snabbtorkande. StoColor Royal Sidenmatt renakrylat-dispersionsfärg för målning av rostskyddad metall. Mycket hög vattenavvisning och vidhäftning. Ytbehandling plåt med strukturputs Stolit K Ytputs på akrylatbas, mycket hög vidhäftning på rätt förbehandlade underlag. All metall måste vara mycket väl rostskyddsbehandlat innan ytputsen appliceras. För rostskydd använd StoMetallac. Mellanbehandling StoPrimer. Ytputsen appliceras med putsspruta till full täckning. StoColor Top Matt dispersionsfärg på akrylatbas för täckande målning på plåt och trä utvändigt. Strukturbevarande, mycket vältäckande, hög vattenavvisning, vattenånggenomsläpplig. 13

14 Fasadfärg och Ytputs Färg och ytputs för betong Färg och ytputs för betong Länge har det ansetts att betong är ett underhållsfritt material. Dock har senare studier påvisat att så inte är fallet. Betong liksom andra material behöver skyddas för att motstå nedbrytning över tid. Det mest vanliga problemet med betongkonstruktioner är armeringskorrosion föranlett av antingen karbonatisering eller kloridinträngning. Principen för att en armerad betongkonstruktion skall fungera är att betongen måste spricka för att stålarmeringen skall bli verksam. Detta leder till att CO 2 och fukt lättare kan penetrera konstruktionen. För att hindra denna process bör någon form av ytbeläggning appliceras på betongytan. Oavsett val av ytbeläggningssystem är det viktigt att betongunderlaget förbereds för en målning, på ett korrekt sätt. Önskas struktur på betongen är vår fasadytputs Stolit ett utmärkt val. Ytbeläggningssystemen kan indelas i två grupper beroende på material; härdplaster och cementbaserade. StoPox WL 100/200 2-komponents vattenbaserad epoxihartsfärg för inoch utvändigt bruk. StoCryl V 100/200 Akrylatbaserad färg som är diffusionsöppen och karbonatiseringsbromsande. StoCryl V 400 Laserande dispersionsfärg på akrylatblandpolymerisat med inbyggt koldioxidskydd. God vidhäftning på fiberskivor och betong. StoCrete Betoflex 2-komponents cementpolymerbaserad ytbeläggning för in- och utvändigt bruk. Stolit K Färdigblandad akrylatytputs med struktur och mycket hög vidhäftningsförmåga. 14

15 Sto Service Fasadfärg och Ytputs StoShop I våra StoShops finns det mesta som behövs för att utföra en fasadrenovering eller nyputsning. Här får ni också hjälp med att få era färger och ytputser kulörbrutna. Vi gör strukturprov och kulörprov för våra ytputser, så att ni får se produkten innan ni bestämmer er. StoSilo Maskinteknik För att göra putsarbetet så effektivt som möjligt kan ni hyra maskiner som är speciellt anpassade för den produkt som ska användas och det jobb som ska utföras. Tag kontakt med vår avdelning StoSilo Maskinteknik, så hjälper de er för att få rätt maskinutrustning. Silosystem för pastösa material med integrerad pump och vattendoseringsanläggning. Systemet är slutet, vilket gör att materialet ej torkar i maskinen vid förvaring mellan appliceringarna. Det ökar den produktiva tiden och minimerar ställtiderna. Silo för pulvermaterial med integrerad genomströmningsblandare och pump. Den variabla styrningen för pumpkapaciteten möjliggör individuell reglering av materialflödet och ger därmed optimalt resultat vid sprutapplicering. 15

16 Sto Scandinavia AB Gesällgatan LINKÖPING Telefon Telefax Sto Scandinavia AB, november 2006

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem Sto Scandinavia AB I Fasad Fasadsystem StoNordic Putssystem StoNordic Putssystem I Fördelar Systemet för alla underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Putssystem är kompletta system med utprovade

Läs mer

StoSilco MP Omsorgsfullt byggande.

StoSilco MP Omsorgsfullt byggande. Silikonhartsputs för fasader StoSilco MP Omsorgsfullt byggande. StoSilco MP Den tillförlitliga putsen för högt ställda krav StoSilco MP Lämplig för alla typer av puts-, tegel- och betongfasader Hög vattenång-

Läs mer

Tekniskt faktablad StoColor Puran Satin

Tekniskt faktablad StoColor Puran Satin Mycket motståndskraftig, vattenburen 2-komp lackfärg på polyuretanbas, våtnötningsklass 1 och täckförmåga 2 enligt EN 13300 Karakteristik Användning Egenskaper Optik halvblank enligt EN 13300 Tekniska

Läs mer

KEIM SOLDALIT SILIKATFÄRG FÖR ALLA TYPER AV FASADER

KEIM SOLDALIT SILIKATFÄRG FÖR ALLA TYPER AV FASADER KEIM SOLDALIT SILIKATFÄRG FÖR ALLA TYPER AV FASADER KEIM Soldalit - mineralisk fasadfärg f till alla underlag KEIM siden 1878 Mineraliska färger har i flera tusen år varit det naturliga och mest hållbara

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

Tekniskt faktablad Sto Akustikputs

Tekniskt faktablad Sto Akustikputs Flerskiktig silikat-akustikputs Karakteristik Användning Egenskaper Utseende Teknisk data invändigt för tak och övre delen av väggar svårantändlig ljudabsorberande W = 0,45 finstrukturerad yta många färgmöjligheter

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Betong Betongrenovering Bro och tunnel. Bro och tunnel Renovering, förstärkning och skydd

Betong Betongrenovering Bro och tunnel. Bro och tunnel Renovering, förstärkning och skydd Betong Betongrenovering Bro och tunnel Bro och tunnel Renovering, förstärkning och skydd Referensprojekt Innovativa och kreativa lösningar Om oss Sto Scandinavia är byggmaterialleverantör och verksamt

Läs mer

- för hela ditt hem. Hållbar Naturlig Skonsam Stark Med Fulldeklaration & Helt ekologisk

- för hela ditt hem. Hållbar Naturlig Skonsam Stark Med Fulldeklaration & Helt ekologisk - för hela ditt hem. Hållbar Naturlig Skonsam Stark Med Fulldeklaration & Helt ekologisk Innehåll Inomhus sida Förarbete trä 3 Lut 3 Grundoljor 4 Slutbehandling 4 Oljelasyr 5 Oljefärg 5 Vård 5 Förarbete

Läs mer

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem.

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem. Lasera träfasader Arbetsråd för Timmer målningssystem. Innan du börjar måla. Timmer målningssystem. Timmer Lasyrfärg är en fyllig, lättstruken och mycket väderbeständig vattenburen lasyr baserad på alkyd/akrylat

Läs mer

QS-teknologi Arbeta säkert vid årstidsväxlingarna med Quick Set-produkter. Sto. Omsorgsfullt byggande.

QS-teknologi Arbeta säkert vid årstidsväxlingarna med Quick Set-produkter. Sto. Omsorgsfullt byggande. Fasad QS-teknologi QS-teknologi Arbeta säkert vid årstidsväxlingarna med Quick Set-produkter Sto Omsorgsfullt byggande. Från höst till vinter och från vinter till vår QS lönar sig Tack vare QS-teknologin

Läs mer

Alcro Bestå fasadsystem. Skyddar din fasad i upp till 15 år.

Alcro Bestå fasadsystem. Skyddar din fasad i upp till 15 år. Alcro Bestå fasadsystem Skyddar din fasad i upp till 15 år. Alcro Bestå är ett målningssystem i tre delar för träfasader och fönster som skyddar fasaden i många år. Det är specifikt framtaget för att

Läs mer

Weber Sortimentsöversikt. Vägleder dig i valet av ytputser/putsfärger

Weber Sortimentsöversikt. Vägleder dig i valet av ytputser/putsfärger Weber Sortimentsöversikt Vägleder dig i valet av ytputser/putsfärger Weber har en mängd olika mineraliska ytputser/ putsfärger baserade på kalk, hydraulisk kalk eller kalk och cement. Produkterna har olika

Läs mer

TRÄYTOR UTOMHUS HUSFÄRG

TRÄYTOR UTOMHUS HUSFÄRG TRÄYTOR UTOMHUS HUSFÄRG 2 2 Trähus Trähus är en traditionell byggnadsform, tack vare tillgången och enkelheten att bygga i trä. Idag har träbyggande blivit ännu mer populärt bland annat tack vare att det

Läs mer

Förnya dina metallytor

Förnya dina metallytor Måla metall Arbetsråd för Metallprimer Grundfärg, Roststopp Grundfärg, Allround Grundfärg, Komplett Grund- & täckfärg, Mekanlack Aqua Täckfärg, Plåttak Aqua Täckfärg, Plåtfasad Täckfärg och Hammarlack

Läs mer

StoCretec Golvbeläggning. Vattenburna golvbeläggningssystem

StoCretec Golvbeläggning. Vattenburna golvbeläggningssystem StoCretec Golvbeläggning Vattenburna golvbeläggningssystem Ett snyggt golv ger ett gott intryck. Det ska inte bara vara funktionellt utan även ge en speciell känsla åt rummet. Det finns många anledningar

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Räknar du per liter, per m 2 eller per år?

Räknar du per liter, per m 2 eller per år? Räknar du per liter, per m 2 eller per år? Liten övning i sann & falsk matematik. En spännande historia i kort sammanfattning Det började med att kung Ludwig I såg färgstarka vackra kalkfresker i norditalien

Läs mer

StoCretec Impregnering Arbetsanvisning. Betong Impregnering

StoCretec Impregnering Arbetsanvisning. Betong Impregnering StoCretec Impregnering Arbetsanvisning Betong Impregnering Observera att de uppgifter, illustrationer, generella tekniska utlåtanden och ritningar som förekommer i denna broschyr enbart är allmänna förslag

Läs mer

Värde: 45 kr DEMIDEKK FÄRGKARTA UTOMHUS TERRASSLASYR BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ

Värde: 45 kr DEMIDEKK FÄRGKARTA UTOMHUS TERRASSLASYR BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ Värde: 45 kr DEMIDEKK FÄRGKARTA UTOMHUS TERRASSLASYR BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ TERRASSLIV Livet på terrassen njuter du bäst av när du kan göra just det alltså njuta utan att behöva tänka på underhåll

Läs mer

Måla putsfasader Arbetsråd för Puts och Silikat målningssystem samt Sockel Täckfärg.

Måla putsfasader Arbetsråd för Puts och Silikat målningssystem samt Sockel Täckfärg. Måla putsfasader Arbetsråd för Puts och Silikat målningssystem samt Sockel Täckfärg. Om puts. Byggs inte husen av trä använder vi olika mineraliska material. Det vanligaste är att man bygger huset i någon

Läs mer

Sto-konceptet Att ur teknik skapa en funktion. Ventilerat fasadsystem som uppfyller dagens krav på tvåstegstätning: StoVentec

Sto-konceptet Att ur teknik skapa en funktion. Ventilerat fasadsystem som uppfyller dagens krav på tvåstegstätning: StoVentec Sto-konceptet Att ur teknik skapa en funktion Ventilerat fasadsystem som uppfyller dagens krav på tvåstegstätning: StoVentec Problem och lösning Form och funktion Där bakom döljer sig mer än isolering:

Läs mer

Tekniskt faktablad StoSilent Sil AP

Tekniskt faktablad StoSilent Sil AP Flerskiktig silikat-akustikputs Karakteristik Användning Egenskaper Utseende Teknisk data Underlag Krav invändigt för innertak och övre delen av väggar ljudgenomsläpplig dekorativ beläggning svårantändlig

Läs mer

Träfasader. Produktguide till välmående träfasader.

Träfasader. Produktguide till välmående träfasader. Träfasader Produktguide till välmående träfasader. Hemligheten bakom ett långt liv När du ska måla om dina träfasader behöver du bara tänka på en sak var noggrann när du väljer färgkvalitet. Med rätt målningssystem

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer

Världsledande produkter för mineraliska underlag

Världsledande produkter för mineraliska underlag Världsledande produkter för mineraliska underlag Mer än 130 år på nacken. Men fortfarande oöverträffad. Historien bakom Keim låter som en skröna men är alldeles sann. Bakgrunden var att den konstälskande

Läs mer

Sätter färg på livet.

Sätter färg på livet. Målning på nytt sätt. Sätter färg på livet. Är väggarna trista och grå, eller har träet bleknat? Bosch ger dig den hjälp du behöver för att ny få färg på livet med sina färgsystem för vägg- och träfärg.

Läs mer

GÖRA RENT HUS ARBETSRÅD UTOMHUS

GÖRA RENT HUS ARBETSRÅD UTOMHUS GÖRA RENT HUS ARBETSRÅD UTOMHUS PRODUKTER DU BEHÖVER FÖR ATT GÖRA RENT HUS: Beckers Fasadtvätt Ett effektivt men milt rengöringsmedel för alla ytor utomhus. Avlägsnar sot, fett och smuts samt lättare angrepp

Läs mer

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Reparation av mindre skador... 3 Reparation av större skador... 3 Rengöring av fasad... 3 Påväxt

Läs mer

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc Arbetsanvisning 1 Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc 1. Ställningsrekommendationer Montera ställningen på lämpligt avstånd från befintlig fasad. Bomlaget bör vara minst 5 plank (1 m) brett.

Läs mer

Betongrenovering. Balkonger och balkongskärmar med normaloch snabbtorkande produkter.

Betongrenovering. Balkonger och balkongskärmar med normaloch snabbtorkande produkter. Betongrenovering Balkonger och balkongskärmar med normaloch snabbtorkande produkter. Betongrenovering Balkonger och balkongskärmar med normaloch snabbtorkade produkter Innehållsförteckning sid Åtgärdsförslag

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Puts på konstruktioner

Puts på konstruktioner Puts på konstruktioner av LECA Lättklinkerbetong Murverk och element System- och arbetsanvisning Innehållsförteckning Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong

Läs mer

Nyputsning Arbetsanvisning

Nyputsning Arbetsanvisning Nyputsning Arbetsanvisning Fasader och socklar Vid putsning ska fabrikstillverkade torrbruk användas såväl till grundning och grovputs som till ytputs. Tillsätt aldrig ytterligare bindemedel (Gullex eller

Läs mer

Kontakta alltid din återförsäljare om osäkerhet om produktens användningsområde uppstår. Generellt

Kontakta alltid din återförsäljare om osäkerhet om produktens användningsområde uppstår. Generellt Sandkalk & Finputs Sandkalk Sandkalk är en helt kalkbaserad produkt innehållande endast våtsläckt och vällagrad Kulekalk, finkornig kvartssand, Kalkvatten och mineraliska pigment i de pigmenterade blandningarna.

Läs mer

Målning av träfasader allmänt Rapport

Målning av träfasader allmänt Rapport Målning av träfasader allmänt Rapport inom ramen för FoU-projektet Utvecklings- och informationsprojekt för trähusbyggande i Sundsvalls Inre Hamn Alf Karlsson, Affe i Södertälje November 2005 Sid 1 av

Läs mer

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar!

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Isotrol gör rostskyddsmålningen enkel. Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Oavsett om det är järnvägsbroar, kraftledningsstolpar, hamnkranar eller mindre ståldetaljer garanterar Isotrolsystemet

Läs mer

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä.

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Måla med linoljefärg Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Alcro har färg för traditionellt måleri. Samtidigt som vi har utvecklat nya färger har vi alltid värnat om att behålla den fina, svenska målningstraditionen.

Läs mer

Prebona DuraClean. självrengörande ytor.

Prebona DuraClean. självrengörande ytor. självrengörande ytor Prebona DuraClean Användningsområden - utomhus Behovet att hålla ytor rena och fräscha ökar hela tiden. Samtidigt skall kostnaden för underhåll minskas. Lösningen heter Prebona DuraClean

Läs mer

Rostskyddsfärger. Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden.

Rostskyddsfärger. Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden. Rostskyddsfärger Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden. Så stoppar du rosten Det finns inga genvägar om du vill hålla rosten borta. Använd ett målningssystem med produkter

Läs mer

Har det blivit dags att måla huset?

Har det blivit dags att måla huset? Måla utomhus Har det blivit dags att måla huset? Då har du ett viktigt projekt framför dig och mycket att se fram emot. Tänk vad härligt det ska bli när huset står nymålat och fint. För att hjälpa dig

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Nr 837 4123 MÅLARFÄRGER, LACKER OCH PRODUKTER FÖR FORDONSREPARATIONSLACKERING SOM HÖR TILL TILLÄMPNINGSOMRÅDET

Nr 837 4123 MÅLARFÄRGER, LACKER OCH PRODUKTER FÖR FORDONSREPARATIONSLACKERING SOM HÖR TILL TILLÄMPNINGSOMRÅDET Nr 837 4123 Bilaga 1 MÅLARFÄRGER, LACKER OCH PRODUKTER FÖR FORDONSREPARATIONSLACKERING SOM HÖR TILL TILLÄMPNINGSOMRÅDET 1. Underkategorier av målarfärger och lacker a) Matt färg för väggar och tak inomhus:

Läs mer

Måla putsfasader Arbetsråd för puts och betong.

Måla putsfasader Arbetsråd för puts och betong. Måla putsfasader Arbetsråd för puts och betong. Om puts. Byggs inte husen av trä använder vi olika mineraliska material. Det vanligaste är att man bygger huset i någon form av betong och sedan putsar ytan.

Läs mer

Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. BRUKSANVISNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget ska

Läs mer

Tekniskt faktablad StoColor In

Tekniskt faktablad StoColor In Helmatt invändig dispersionsfärg, glans 3, våtnötningsklass 3 och täckförmåga 2 enligt EN 13300 Karakteristik Användning Egenskaper invändigt på väggar och tak Optik helmatt enligt EN 13300 Tekniska data

Läs mer

Komplett reparationssortiment

Komplett reparationssortiment Betongreparation Finja Bemix Komplett reparationssortiment Specialister på specialbetong Finja Bemix utvecklar, producerar och levererar specialbetong till byggindustrin i hela Sverige och har ett stort

Läs mer

Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti.

Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti. Måla tillsammans med Beijer och få 10-års funktionsgaranti. Ska du spika fasad på ditt nya hus eller ska du byta ut den gamla fasaden? Vi har produkterna för dig. Med en industrigrundad och mellanstruken

Läs mer

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg.

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg. Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg. Skyddar trä i vått och torrt. Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer och spricker

Läs mer

Cuprinol skyddar ditt trä

Cuprinol skyddar ditt trä Utomhus TRÄGUIDE Cuprinol skyddar ditt trä När trä inte längre växer, bryts det ner av naturen. Därför är det viktigt att skydda träet. När träet börjar spricka eller flagna, är det ett tecken på att nedbrytningen

Läs mer

Arbetsråd utomhus, konsument. Hur gör man? Måla puts och betong

Arbetsråd utomhus, konsument. Hur gör man? Måla puts och betong Arbetsråd utomhus, konsument Hur gör man? Måla puts och betong Så målar du puts och betong 1. 5. 2. 3. 6. 7. 4. 8. Puts- och stenfasader är mycket tåliga mot väder och vind. Men även den tåligaste yta

Läs mer

Fasadbeklädnad Renovering av äldre putsad fasad

Fasadbeklädnad Renovering av äldre putsad fasad 53 LBS Fasadbeklädnad Renovering av äldre putsad fasad Nedknackning, grundning, stockning putsning, filtning och målning puts Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion

Läs mer

KEIM Granital. Klassikern för pålitligt fasadskydd. Bevis bättre än löften! PREMIUM är standard hos oss.

KEIM Granital. Klassikern för pålitligt fasadskydd. Bevis bättre än löften! PREMIUM är standard hos oss. KEIM Granital Klassikern för pålitligt fasadskydd Bevis bättre än löften! PREMIUM är standard hos oss. KEIM Granital högsta kvalitet och hållbarhet Unik produktkvalitet på mineralisk bas Resistent, miljövänlig

Läs mer

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank VÄGGAR OCH TAK för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank Vattenburna färgers goda egenskaper uppnås först efter ett par

Läs mer

Renovering Arbetsanvisning

Renovering Arbetsanvisning Renovering Arbetsanvisning Renoveringsmetoder Välj alltid renoveringsmetod och material, som tål fortsatt underhåll utan att förstöra under laget. På K-märkta byggnader är det viktigt att behålla den befintliga

Läs mer

Welins Gammeldags produkter

Welins Gammeldags produkter slutbehandlas. Till slutbehandling rekommenderas Timberex Heavy Duty UV eller annan opigmenterad/pigmenterad produkt ur Timberex sortiment, Gammeldags Träsåpa eller Gammeldags Träsåpa Vit. När yta som

Läs mer

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg.

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Skyddar trä i vått och torrt. Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Utomhus TRÄGUIDE. Av trycktekniska skäl kan kulöravvikelser förekomma. 14385 Cuprinol outdoor brochure SE.indd 1 20/01/12 13.50

Utomhus TRÄGUIDE. Av trycktekniska skäl kan kulöravvikelser förekomma. 14385 Cuprinol outdoor brochure SE.indd 1 20/01/12 13.50 Utomhus TRÄGUIDE Av trycktekniska skäl kan kulöravvikelser förekomma. 14385 Cuprinol outdoor brochure SE.indd 1 20/01/12 13.50 Cuprinol skyddar ditt trä När trä inte längre växer, bryts det ner av naturen.

Läs mer

Arbetsråd utomhus, konsument. Hur gör man? Måla träfasad

Arbetsråd utomhus, konsument. Hur gör man? Måla träfasad Arbetsråd utomhus, konsument Hur gör man? Måla träfasad Så målar du träfasad 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Att måla om en träfasad är ett projekt som består av flera delmoment. Tvätten är kanske det allra viktigaste,

Läs mer

Måla träfasader. Arbetsråd för fasadsystem Bestå, Modern Oljefärg, Genuin, Fasad och Allmoge.

Måla träfasader. Arbetsråd för fasadsystem Bestå, Modern Oljefärg, Genuin, Fasad och Allmoge. Måla träfasader Arbetsråd för fasadsystem Bestå, Modern Oljefärg, Genuin, Fasad och Allmoge. Innan du börjar måla. För att få ett bra resultat är det viktigt att du väljer lämplig färgtyp till ditt hus.

Läs mer

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem Innehåll: 1. Korrosivitetsklass, miljöklass 2. System efter korrosivitetsklass 3. Rostgrad för objektet 4. Underhållsmålning av tidigare

Läs mer

Måla träfasader Arbetsråd för Bestå, Modern, Fasad, Slamfärg och Allmoge målningssystem.

Måla träfasader Arbetsråd för Bestå, Modern, Fasad, Slamfärg och Allmoge målningssystem. Måla träfasader Arbetsråd för, Modern, Fasad, Slamfärg och Allmoge målningssystem. Innan du börjar måla. För att få ett bra resultat är det viktigt att du väljer lämplig färgtyp till ditt hus. Har du en

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING NY PANEL - UTVÄNDIGT. WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 69-04410 GRUNDERING

ARBETSBESKRIVNING NY PANEL - UTVÄNDIGT. WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 69-04410 GRUNDERING 1 ARBETSBESKRIVNING 03 12 10 NY PANEL - UTVÄNDIGT WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 69-04410 GRUNDERING Ända fram till 30-talet användes huvudsakligen hyvlat, tätvuxet furukärnvirke till klädselbräda. Detta virke

Läs mer

VACKRA OCH HÅLLBARA TERRASSKULÖRER

VACKRA OCH HÅLLBARA TERRASSKULÖRER Värde: 45 kr VACKRA OCH HÅLLBARA TERRASSKULÖRER Demidekkare målar gärna. Men inte så ofta. TERRASSLIV Livet på terrassen njuter du bäst av när du kan göra just det att njuta! Att bara sitta och slappna

Läs mer

Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM. Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700

Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM. Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : temafloor@kemira.com Web : www.tikkurila.se SIMBASSÄNGMÅLNING MED TEMAFLOOR 50 PRODUKTBESKRIVNING

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÄGGAR ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÄGGAR ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÄGGAR ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA VÄGGAR INOMHUS Målade väggar inomhus ger härliga ytor. Det är relativt enkelt och går snabbt att utföra. I stort sett alla typer av väggmaterial går

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA HÅLLBAR MÅLARFÄRG HÄMTAT FRÅN NATUREN EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar

Läs mer

Behandla uteplatser. Arbetsråd för Alcro träoljor, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg.

Behandla uteplatser. Arbetsråd för Alcro träoljor, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro träoljor, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Skyddar trä i vått och torrt. Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Träfasader. Produktguide till välmående träfasader.

Träfasader. Produktguide till välmående träfasader. Träfasader Produktguide till välmående träfasader. Hemligheten bakom ett långt liv När du ska måla om dina träfasader behöver du bara tänka på en sak var noggrann när du väljer färgkvalitet. Med rätt målningssystem

Läs mer

BEHANDLINGSSYSTEM FÖR BYGGKERAMIK

BEHANDLINGSSYSTEM FÖR BYGGKERAMIK BEHANDLINGSSYSTEM FÖR BYGGKERAMIK Guiden nedan är endast förslag på användningsområden för respektive material. Valet av filaprodukt kan av vika beroende på önskat resultat. EFTER PLATTSÄTTNING Byggkeramik

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Montera keramik på balkong och terrass Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik på balkong och terrass/altan. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar

Läs mer

DEMIDEKK FÄRGKARTA UTOMHUS HELMATT TÄCKFÄRG BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ

DEMIDEKK FÄRGKARTA UTOMHUS HELMATT TÄCKFÄRG BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ FÄRGKARTA UTOMHUS HELMATT TÄCKFÄRG VÄLJ KULÖR MED OMSORG Att välja kulör till ett helt hus är ett stort beslut. Kulören skall passa bra till såväl omgivningen som husets arkitektur, säger Lisbeth Larsen,

Läs mer

Tekniskt faktablad StoCryl V 450

Tekniskt faktablad StoCryl V 450 Beläggning, transparent, matt Karakteristik Användning som styv beläggning för skydd av bärande betongkonstruktioner (betong och armerad betong) vid efterföljande utformning som grundmålning för laserande

Läs mer

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoTherm Classic

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoTherm Classic Sto Scandinavia AB I Fasad Fasadsystem StoTherm Classic StoTherm Classic I Fördelar Välisolerade fasader: Viktigt ur många aspekter. 40 års erfarenhet av isolerade fasadsystem har gett Sto en marknadsledande

Läs mer

Parkeringshus och garage Renovering och underhåll. Golv Parkeringshus

Parkeringshus och garage Renovering och underhåll. Golv Parkeringshus Parkeringshus och garage Renovering och underhåll Golv Parkeringshus Lösningar för parkeringshus och garage Knappast någon annan typ av byggnad visar så stora variationer i storlek, form och belastning

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA TRÄFASADER ARBETSRÅD UTOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA TRÄFASADER ARBETSRÅD UTOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA TRÄFASADER ARBETSRÅD UTOMHUS DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA TRÄFASADER OCH SNICKERIER Stege eller ställning/ lift Skyddplast, maskeringstejp Beckers Fasadtvätt och/eller Beckers

Läs mer

Måla rätt utomhus. 1

Måla rätt utomhus. 1 Måla rätt utomhus. 1 Så det har blivit dags att måla huset? Då har du ett viktigt projekt framför dig och mycket att se fram emot. Tänk vad härligt det ska bli när huset står nymålat och vackert. För att

Läs mer

Det smarta alternativet

Det smarta alternativet Det smarta alternativet Silicon beväxning släppande system > Revolutionerande Beväxningssläppande egenskaper > Låg friktion > För alla typer av båtar beväxningssläppande hempelyacht.se Upptäck Hempel:s

Läs mer

VINBERGS LANTMANNA. www.vinbergslantmanna.se. Sportiga Sol- och skyddsglasögon ZEKLER 101/104. Grillbriketter 5 kg. Marknadspris 279:-

VINBERGS LANTMANNA. www.vinbergslantmanna.se. Sportiga Sol- och skyddsglasögon ZEKLER 101/104. Grillbriketter 5 kg. Marknadspris 279:- VINBERGS LANTMANNA ÖPPETTIDER: Vardagar 07.00-17.00 Lördagar 09.00-13.00 Päronvägen 311 05 Vinberg Tel 0346-190 14 www.vinbergslantmanna.se Sportiga Sol- och skyddsglasögon ZEKLER 101/104 179:- Marknadspris

Läs mer

Welins Gammeldags produkter

Welins Gammeldags produkter Welins Gammeldags produkter Traditionella behandlingar för golv, paneler, möbler mm av trä. Enkelt och vackert. www.welinoco.com Gammeldags Träsåpa för rengöring och underhåll av olje- eller såpabehandlade

Läs mer

Omø A/S Islevdalvej 113-117 2610 Rødovre omoe.dk

Omø A/S Islevdalvej 113-117 2610 Rødovre omoe.dk Fördelar med fasadunderhåll: Ger staden lyster Synliggör din fastighet Ökar fastighetens livslängd Utsmyckning och renovering av fasaden är en framtidsinvestering som förskönar staden Vi underhåller och

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

BYGGNADSVÅRD Produkter och kunskap

BYGGNADSVÅRD Produkter och kunskap BYGGNADSVÅRD Produkter och kunskap Foto: Per Andersson Tradition och erfarenhet Putsat och kalkmålat med Kulekalk Företaget Målarkalk AB är ett familjeföretag grundat 1948 och med lång erfarenhet som leverantör

Läs mer

LINOLJEFÄRG PÅ TIDIGARE SLAMFÄRGSMÅLAD PANEL alt. KRAFTIGT UTKRITAD LASYR/TÄCKLASYR/CUPRINOL

LINOLJEFÄRG PÅ TIDIGARE SLAMFÄRGSMÅLAD PANEL alt. KRAFTIGT UTKRITAD LASYR/TÄCKLASYR/CUPRINOL 03 12 05 ARBETSBESKRIVNING LINOLJEFÄRG PÅ TIDIGARE SLAMFÄRGSMÅLAD PANEL alt. KRAFTIGT UTKRITAD LASYR/TÄCKLASYR/CUPRINOL WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 929-24410 Hus som målats med Falu Rödfärg eller andra slamfärger

Läs mer

Manuell Produkter Painting The Past

Manuell Produkter Painting The Past Manuell Produkter Painting The Past KRITFÄRG Färgen innehåller emulsioner med mycket krita. Det gör dem mycket mattare än vanlig färg. De är mjukare och du kommer inte att bli uttråkad. Färger från förr,

Läs mer

Håll ditt hus rent och fräscht. med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie.

Håll ditt hus rent och fräscht. med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie. Håll ditt hus rent och fräscht med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie. Hur ofta tvättar du huset? Ditt hus kostar säkert många gånger mer än din bil. Men hur ofta tvättar du det? Och hur ofta tvättar

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS PRODUKTER DU BEHÖVER FÖR ATT MÅLA FÖNSTER OCH SNICKERIER Perfekt Grundolja Perfekt Trägrund Perfekt Fönsterfärg Beckers Fönsterkitt Beckers

Läs mer

Om våra paneler för väggar och tak.

Om våra paneler för väggar och tak. Om våra paneler för väggar och tak. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste som du behöver veta om panelerna från Norrlands trä, grundat

Läs mer

StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge. Sto Scandinavia AB Presentation. Företaget. Sto. Omsorgsfullt byggande.

StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge. Sto Scandinavia AB Presentation. Företaget. Sto. Omsorgsfullt byggande. StoVentec - ventilerat fasadsystem på Tjuvholmen, Aker Brygge Sto Scandinavia AB Presentation Företaget Sto Omsorgsfullt byggande. Företaget Sto Sto Scandinavia AB utvecklar, producerar och marknadsför

Läs mer

REALTIDSKATALOG KEIM SILIKATFÄRG UTVÄNDIGT FÖR. Realtidskatalog för KEIM Silikatfärg Utvändigt per 2016-07-01

REALTIDSKATALOG KEIM SILIKATFÄRG UTVÄNDIGT FÖR. Realtidskatalog för KEIM Silikatfärg Utvändigt per 2016-07-01 Realtidskatalog för KEIM Silikatfärg Utvändigt per 2016-07-01 REALTIDSKATALOG FÖR KEIM SILIKATFÄRG UTVÄNDIGT Katalogen är skapad i realtid och visar de produkter som just i detta ögonblick finns i vår

Läs mer

Sto Scandinavia AB Den dekorativa invändiga putsen. StoDecolit K/R/MP. Omsorgsfullt byggande.

Sto Scandinavia AB Den dekorativa invändiga putsen. StoDecolit K/R/MP. Omsorgsfullt byggande. Sto Scandinavia AB Den dekorativa invändiga putsen StoDecolit K/R/MP Sto Omsorgsfullt byggande. StoDecolit Det senaste inom väggbeläggningar. StoDecolit K/R/MP Fördelar vid applicering: kulörsatt och klar

Läs mer

Hjälp vid LAGNING. Bruksanvisning

Hjälp vid LAGNING. Bruksanvisning Hjälp vid LAGNING Bruksanvisning Allmänt Vid alla typer av lagningar är utförandet lika viktigt som valet av produkter. Läs därför dessa anvisningar noggrant. Lagning är ett begrepp som omfattar uppbyggnad,

Läs mer

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GRON-FRI Effektivt mot alger och lav. För alla ytor utomhus. Fasader, tak, staket, marksten, trätrall, murar, markiser m.m. GARANTERAD EFFEKT Upptäck fördelarna med Grön-Fri.

Läs mer

Tekniskt faktablad StoSilco QS K

Tekniskt faktablad StoSilco QS K Silikonhartsputs med kratsputsstruktur, tidigt filmbildande och fuktsäker Karakteristik Användning Egenskaper Utseende Särskilda egenskaper/ upplysningar Teknisk data Underlag Krav utvändigt på organiska

Läs mer

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank 1 Sander Pruijssers [spr@ivarssonsverige.se]; Maxit Serposol putslösning på fibersilikatskivan ivarit RendaCo, 10 mm. Ventilerat system, utomhus.

Läs mer

Golv Arbetsanvisning. StoCretec Golvmetod 7008 Arbetsanvisning

Golv Arbetsanvisning. StoCretec Golvmetod 7008 Arbetsanvisning Golv Arbetsanvisning StoCretec Golvmetod 7008 Arbetsanvisning Observera att de uppgifter, illustrationer, generella tekniska utlåtanden och ritningar som förekommer i denna broschyr enbart är allmänna

Läs mer

OBS!! Kontakta alltid oss före målning på putsade ytor så att vi kan anpassa behandlingen efter underlag och tänkt slutresultat.

OBS!! Kontakta alltid oss före målning på putsade ytor så att vi kan anpassa behandlingen efter underlag och tänkt slutresultat. ARBETSBESKRIVNING 03 12 05 RENOVERING TIDIGARE OLJEFÄRGSMÅLAD PUTS UTVÄNDIGT LINOLJEFÄRG PÅ PUTSADE FASADER AMA-Kod: 959-28512 Fram till 1950-talet var det inte ovanligt att putsade hus, framförallt i

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer

Finja Betong. Putsade fasader. Vackra, trygga och beprövade

Finja Betong. Putsade fasader. Vackra, trygga och beprövade Fasad Finja Betong Putsade fasader Vackra, trygga och beprövade Iso-Fin Hässleholmsvägen, Vittsjö Iso-Fin Almvägen, Kristianstad Iso-Plus Stora Ursvik, Sundbyberg (ovan) Iso-Min Fogdevägen, Bagarmossen

Läs mer

Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar.

Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar. Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar. Med ytbehandling menas att man behandlar en trä eller metallyta med något ämne så att den blir vacker, hållbar och lättskött. De tre

Läs mer