Sto Scandinavia AB Fasad. Sto Fasadfärg och Ytputs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sto Scandinavia AB Fasad. Sto Fasadfärg och Ytputs"

Transkript

1 Sto Scandinavia AB Fasad Sto Fasadfärg och Ytputs

2 Inledning Att renovera en fasad är ett omfattande arbete som börjar med en noggrann analys av det befintliga underlaget, val av färg/puts, rengöring och slutligen själva appliceringen. För att slippa korta underhållsintervaller krävs färg och puts som bevarar sin kulör, som tål att utsättas för hårt väder och som effektivt skyddar underkonstruktionen från fukt. Denna broschyr har vi tagit fram för att ge dig en inblick i de olika typer av produkter som kan vara aktuella vid en fasadrenovering. Efter ett inledande avsnitt som handlar om fasadrengöring beskriver vi fasadfärg och ytputs på underlagen putsade och murade ytor. Vi beskriver den senaste av våra innovationer färg och ytputs med Lotus-effekt. Därpå följer information om silikonhartsfärg och ytputs, organisk färg och ytputs, silikatfärg och ytputs respektive kalkfärg. Vi har även produkter som är ämnade till andra underlag än putsade och murade ytor. Ett avsnitt handlar om fasadfärg på trä och ett om fasadfärg och ytputs på plåt samt ett som handlar om färg och ytputs för betong. Vårt breda sortiment innebär att valmöjligheterna är stora, men kan också göra det svårt att veta vad som passar bäst för just den aktuella fasaden. Vi hjälper dig gärna med analys av underlaget och utifrån dina behov och önskemål tar vi fram förslag på såväl kulör som färgtyp. Vi ger också råd kring hur produkterna ska appliceras och tillhandahåller maskiner som effektiviserar ditt arbete. Vårt mål är att du ska få en fasad som är vacker och som står sig under många år framöver. 2

3 Innehållsförteckning Fasadfärg och Ytputs Innehållsförteckning Inledning 2 Analys av underlaget 4 Fasadrengöring 5 Fasadfärg och ytputs för putsade och murade fasader 6 Färg och ytputs med Lotus-effekt 7 Silikonhartsfärg och ytputs 8 Organisk färg och ytputs 9 Silikatfärg och ytputs 10 Kalkfärg 11 Fasadfärg för trä 12 Fasadfärg och ytputs för plåt 13 Färg och ytputs för betong 14 Sto Service 15 3

4 Fasadfärg och Ytputs Analys av underlaget Analys av underlaget För att få rätt material på rätt plats krävs en noggrann analys av det befintliga ytskiktet. Analys av underlaget Vad är det för typ av färg/puts Hur många skikt färg/puts finns Har de befintliga skikten tillräcklig vidhäftning till underlaget Hur gamla är befintliga skikt Kritar de Suger de vatten Behövs en puts- eller spricksanering Tvätt och rengöring: Behövs även alg och mögelsanering När man har svaren på dessa frågor väljer man färgtyp för behandlingen. Val av färgtyp görs även med hänsyn till var huset är beläget, exempelvis: kustnära med stor fuktbelastning eller inland där väderpåverkan inte är lika stor. Stadsmiljö med mycket luftföroreningar kan också vara en avgörande faktor vid valet av fasadbeläggning. Val av färgkvalitet görs även utifrån estetisk synpunkt, passar färgtypen eller putsstrukturen in i den omgivande miljön? 4

5 Fasadrengöring Innan man påbörjar arbetet med att lägga ny ytbeläggning på en fasad eller betongkonstruktion, ska ytorna tvättas fria från fett och andra föroreningar. En väl rengjord yta är nödvändigt för att den nya beläggningen ska fästa ordentligt vid underlaget. Den typ av föroreningar som fasader utsätts för varierar. Sot och fett drabbar fasader i stadsmiljö, som ofta har mycket och tung trafik. Alger, som behöver fukt och ljus för att växa, är ett problem som oftast drabbar fasader i norrläge. Här kan man också se att mängden alger är större på de ytor som har ljusa kulörer. Orsaken till detta är att ljusa kulörer inte värms och torkar ur på samma sätt som mörka. Gammal färg behöver också tas bort. Om en yta har målats många gånger kan färgskiktet bli för tjockt och så tätt att fasadens förmåga att släppa igenom vattenånga diffusionsförmågan försämras kraftigt. En gammal färg som färgar av sig när man rör vid den (kritar), eller där färgen har krackelerat, dvs det har bildats många små sprickor i ytskiktet, gör att den nya färgen inte fäster tillräckligt vid underlaget. Detta leder till att det bildas blåsor och att färgen så småningom flagnar. Sto Putstvätt Alkaliskt fasadrengöringsmedel. För rengöring av alla typer av fasader. Produkten används alltid före ommålning/ytputsning. Sto Alg-Ex Används vid tvätt av alg- eller mögelangripna putsfasader, organisk färg, KC-färg, plåtfasader, naturstensfasader, träfasader, tegelfasader eller för rengöring innan ommålning/ytputsning. StoPrim Prevent Miljöriktigt, djupgående medel för att säkerställa att alg- eller mögelsporer som finns i underlagets porsystem elimineras. 5

6 Fasadfärg och Ytputs Fasadfärg och ytputs för putsade och murade fasader Fasadfärg och ytputs för putsade och murade fasader Vi har valt ut sju parametrar som vi anser relevanta vid en jämförelse av olika färgtyper. Diffusionsöppenheten, dvs förmågan att släppa igenom vattenånga (S d -värde), förmågan att släppa igenom koldioxid (CO 2 ), i vilken grad färgen är vatten- respektive smutsavvisande, hur väl den överbryggar sprickor, hur jämn kulören är och vilka möjligheterna är till kulörval. Diffussionsöppenhet Koldioxidgenomsläpplighet Vattenavvisande Smutsavvisande Spricköverbryggande Kulörvalsutbud Jämnhet i kulör Fasadfärg och ytputs för puts och betong Kommentar: Produkter med Lotus-effekt Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Låg Begränsat Mycket hög Självrengörande Silikonhartsprodukter Hög Hög Hög Hög StoSilco Elast Begränsat Mycket hög Mycket prisvärd äkta silikonhartsfärg Organiska produkter God God God God God Alla kulörer Mycket hög Produkter för nästan alla underlag Silikatprodukter Hög Hög Låg God God Begränsat God Kräver mineraliska underlag Kalkfärg Mycket hög Mycket hög Låg God Låg Begränsat God Kräver kalkunderlag och är arbetskrävande vid målning 6

7 Färg och ytputs med Lotus-effekt Lotusplantans blad blir torra och rena efter varje regn, smutspartiklar rinner av med regndropparna. Detta naturfenomen kallas Lotus-effekten. Genom att utnyttja kunskapen om detta fenomen har Sto utvecklat en färg och ytputs som är självrengörande vid regn samt extremt vattenavvisande. Tack vare att ytan hålls torr och ren ökar skyddet mot alg- och svampangrepp. Färgen med Lotus-effekt är i grunden en silikonhartsfärg, vilket betyder att den är extremt vattenoch smutsavvisande och att jämnheten i kulören är mycket hög. Silkonharts har normalt hög förmåga att släppa igenom vattenånga, S d -värde < 0,10, men färgen med Lotus-effekt är ännu mer diffusionsöppen med ett S d -värde på 0,01. Den öppna porstrukturen i såväl färgen med Lotuseffekt som den vanliga silikonhartsfärgen gör att luft och koldioxid lätt kan ta sig in till det underliggande putsskiktet, så att det kan karbonatisera och uppnå sin styrka. Trots silikonhartsens höga koldioxidgenomsläpplighet överträffas den av färgen med Lotus-effekt. Mellanbehandling innan ytputs (primer) Mineraliska underlag: StoPrep Miral Organiska underlag: Sto Primer StoLotusan Color Patenterad, superhydrofob och självrengörande silikonhartsfärg för fasader, som även ger ett förhöjt skydd mot algpåväxt utan gifttillsatser. StoLotusan K/MP Extremt vattenavvisande ytputs med stänkputsstruktur eller som modellputs för alla underlag utvändigt, utom för trä och plåt. Hemligheten med färgens unika fördel, att vara självrengörande, är att ytan är mikrostrukturerad precis som lotusplantans blad. Kontaktytan för smutspartiklar och vatten minskas därmed med mer än 90 procent. Smutspartiklarna får dåligt fäste och vid regn drar vattendropparna med sig smutsen. Färg och puts med Lotus-effekt baseras på senaste teknologi och är den färgtyp som har bäst värden avseende de parametrar som är av stor vikt vid val av ytbehandling. Färg och puts med Lotus-effekt är ett idealiskt skydd även för hårt väderutsatta ytor. Grundningsmedel På alla ytor som suger vatten kraftigt eller kritar ska grundningssmedel användas. Mineraliska underlag: StoPrim Micro alternativt StoPrim Plex Organiska underlag: StoPrim Plex StoLotusan puts finns som stänkputs (K) eller slät struktur (MP). Ytan får ett matt, mineraliskt utseende. Karbonatiserar = mineraliskt material, till exempel kalk och cement, som hårdnar med koldioxiden i luften. Porstruktur = moderna fasadmaterial har mycket små porer i det applicerade skiktet som kan släppa ut fukt. Silikonharts = renaste typen av silikon. Skall ej förväxlas med silikonolja som är en enklare typ. Silikonharts tillverkas av kisel. 7

8

9 Organisk färg och ytputs Fasadfärg och Ytputs Organisk färg och ytputs Den organiska färgen är framställd av organiskt material, ofta en oljeprodukt, och är den enda av våra färgtyper som kan fås i alla kulörer. Jämnheten i kulören är mycket hög, en egenskap som även vår färg med Lotus-effekt samt silikonhartsfärgen har. Dagens organiska färger ger ett gott fuktskydd för fasaden, annat var det med de organiska färger som började användas i större skala på 1950-talet, den sk plastfärgen. På den tiden hade de organiska färgerna fördelar som en mycket hög vidhäftning till underlaget och att det fanns möjlighet att färgsätta i de flesta kulörer. Nackdelen var att de många gånger var alldeles för täta. Fukten hölls kvar, vilket ofta resulterade i skador på putsfasaderna. Den applicerades också på alla typer av underlag, även sådana som var för svaga för denna typ av färg, som t ex kalkputs. Dagens organiska färger ska inte jämställas med dessa tidiga organiska färger. Idag är de diffusionsöppna och skapar inte alls de problem som fanns förr. Grundningsmedel På alla ytor som suger vatten kraftigt eller kritar ska grundningssmedel användas. Mineraliska underlag: StoPrim Micro alternativt StoPrim Plex Organiska underlag: StoPrim Plex Mellanbehandling innan ytputs (primer) Mineraliska underlag: StoPrep Miral Organiska underlag: Sto Primer StoColor Maxicryl Renakrylatfärg för starka underlag, till exempel socklar. StoColor Jumbosil Fasadfärg med hög fillerandel på dispersionsbas. Mycket diffusionsöppen. StoColor Neosil Matt fasadakrylat speciellt lämpad för sprutmålning. StoPoro Fill Strukturfärg med hög täckförmåga speciellt för lättbetongelement. Stolit K/R/MP Färdigblandad akrylatytputs med struktur och mycket hög vidhäftningsförmåga. Sto Superlit Organisk puts med yta av frilagd natursten. Sto Farvefils Ytputs på akrylatbas med fin struktur för sugande mineraliska underlag t ex KC-puts och tegel. Sto Drywall Organisk ytputs för sprutapplicering. Följande produkter kan fås som QS produkter, Quick Set, dvs de torkar även vid låga temperaturer och hög luftfuktighet (max 95%). Torktid för QS produkter innan frost är för färg 3 timmar och för puts 7 timmar sen ska de tåla temperaturer ned till 5 minusgrader: StoColor Maxicryl QS, StoColor Jumbosil QS, Stolit K/R/MP QS. 9

10 Fasadfärg och Ytputs Silikatfärg och ytputs Silikatfärg och ytputs Silikatfärg har funnits på marknaden sedan 1800-talet och har fördelar som hög diffusionsöppenhet, hög koldioxidgenomsläpplighet och en mycket hög vidhäftningsförmåga till underlaget. Den är inte så jämn i kulören som den organiska, silikonhartsen och färgen med Lotus-effekt, men jämnare än kalkfärg. Silikatfärgen är inte vattenavvisande och har vissa begränsningar avseende kulörsättning. Silikatfärg kallas även vattenglasfärg, då bindemedlet är flytande vattenglas, dvs sammansmält kvartssand och pottaska. Orsaken till den mycket goda vidhäftningen är att vattenglaset förenar sig kemiskt med det mineraliska putsskiktet eller underlaget. Jämfört med kalkfärg är den enklare och snabbare att måla med. Den suger mindre vatten och kan målas på fler underlag. Trots begränsningarna i kulörsättning, kan den brytas i fler kulörer än kalkfärgen. Med silikatfärg blir även renoveringsintervallerna längre än med kalkfärg. De flesta silikatfärger som finns på marknaden är dispersionssilikatfärg och innehåller en viss del organiskt material för att de skall vara stabila i förpackningen och kunna hanteras på ett kostnadseffektivt sätt. Enligt tyska DIN-normen får denna typ av färg maximalt innehålla 5% organiskt bindemedel för att benämnas silikatfärg. Grundningsmedel På alla ytor som suger vatten kraftigt ska grundningssmedel användas. Mineraliska underlag: StoPrim Silikat. Mellanbehandling innan ytputs (primer) Mineraliska underlag: StoPrep Miral StoSil Color Fasadfärg på silikatbas enligt DIN StoSil Fill Silikatfärg med filler för bättre täckförmåga. Speciellt lämplig för grovt strukturerade putsytor. StoSil Lasura Laserande silikatfärg. StoSil K/R/MP Ytputs på silikatbas med struktur enligt DIN för utvändiga ytor. Alla silikatprodukter används endast på mineraliska underlag. 10

11 Kalkfärg Fasadfärg och Ytputs Kalkfärg Kalk är ett urgammalt material för färgsättning av fasadputs. Kalkfärg har mycket hög förmåga att släppa igenom såväl vattenånga som koldioxid. Kalkfärgen är dock inte vattenavvisande och utgör därmed inget fuktskydd för fasaden. Underhållsintervallerna är också kortare med kalkfärg än för andra typer av färg. Många upplever fasader målade med kalkfärg som levande, eftersom de skiftar i kulör efter vädret. Många gamla kalkputsade fasader har stått sig genom alla år. Orsaken till detta är att kalkfärgen tillverkades direkt på byggarbetsplatsen och att kalkvattnet användes på fasaden för att stärka den svaga kalkputsen. När cement började användas kunde man få den styrka man önskade på putsbruket och den arbetstidskrävande kalkvattningen behövdes inte för att uppnå önskad styrka på putsen. Idag används mest fabrikstillverkad våtblandad kalkfärg som bryts i önskad kulör innan den levereras till byggarbetsplatsen. Sto Kalkfärg Våtblandad ren kalkfärg. Sto Sumpfkalk Vedbränd kalkpasta för tillverkning av kalkfärg på arbetsplats. 11

12 Fasadfärg och Ytputs Fasadfärg för trä Fasadfärg för trä Några råd om hur man bör behandla nytt respektive gammalt trä: Nytt trä Målningsbehandla så fort som möjligt annars bryts ytan ned av sol, vind och regn och det blir ett dåligt underlag att behandla, färgen får sämre vidhäftning. Fuktkvoten i trä utomhus ska vara under 14% för att få bästa möjliga inträngning av färgen. Gammalt trä Tvätta fasaden med milt rengöringsmedel som till exempel Sto Putstvätt. Finns det alger eller mögel, använd istället Sto Alg-Ex. Använd så lågt tryck som möjligt vid tvättning av träfasader så att inte vatten trycks in i skarvarna vid panelerna. Målning av trä ska bestå av ett helt system med grundbehandling, grundfärg och toppfärg för att få bästa hållbarhet. Förslag på vattenburet respektive vatten- och lösningsmedelsburet system se nedan. StoColor Royal Sidenmatt renakrylat-dispersionsfärg för målning av trä. Vattenånggenomsläpplig, strukturbevarande. Mycket hög vattenavvisning och vidhäftning. StoColor Top Matt dispersionsfärg på akrylatbas för täckande målning på trä utvändigt. Strukturbevarande, mycket vältäckande, hög vattenavvisning, vattenånggenomsläpplig. StoTop Satin Vattenburen lasyr för nya och gamla träfasader, fönster och dörrar utvändigt. Fuktskyddande, UV-beständig, biocidfri, högt inträngningsdjup. StoAquaVentilac Satin Sidenmatt vattenburen alkydhartsfärg för allt trä utvändigt. Ventilerande, hög elasticitet, fuktskyddande. StoVentilac Satin AF Sidenmatt lösningsmedelsburen färg för träfasader och fönster utvändigt. Grund-, mellan- och färdigstrykningsfärg. Ventilerande, hög elasticitet, fuktskyddande. Alla färgerna är brytbara enligt StoColor System, NCS, RAL osv. Förslag på vattenburet system Förslag på vatten- och lösningsmedelsburet system StoPrim AquaProtect StoAqua Ventilac Satin StoAqua Ventilac Satin grundbehandling mellanbehandling slutbehandling StoPrim Protect/StoPrim AquaProtect StoAllgrund AF StoColor Top/StoColor Royal grundbehandling mellanbehandling slutbehandling Alla undersökningar som gjorts visar att akrylatfärg är den färgtyp som är mest beständig. 12

13 Fasadfärg och ytputs för plåt Fasadfärg och Ytputs Fasadfärg och ytputs för plåt All plåt eller järn som ska målas ska först genomgå en rostskyddande behandling om den inte har ett befintligt rostskydd som till exempel förzinkning. StoMetallac kan användas som rostskyddande behandling och färdigstrykningsfärg men fungerar även utmärkt som rostskydd före målning med StoColor Top eller StoColor Royal. Önskas struktur på plåt är vår fasadytputs Stolit ett utmärkt val. StoMetallac Lösningsmedelsburen rostskyddsfärg som grund-, mellan- och färdigstrykningsfärg på förzinkat stål, järn, koppar och aluminium. Hög skyddsverkan genom korrosionsskyddspigment, elastisk och snabbtorkande. StoColor Royal Sidenmatt renakrylat-dispersionsfärg för målning av rostskyddad metall. Mycket hög vattenavvisning och vidhäftning. Ytbehandling plåt med strukturputs Stolit K Ytputs på akrylatbas, mycket hög vidhäftning på rätt förbehandlade underlag. All metall måste vara mycket väl rostskyddsbehandlat innan ytputsen appliceras. För rostskydd använd StoMetallac. Mellanbehandling StoPrimer. Ytputsen appliceras med putsspruta till full täckning. StoColor Top Matt dispersionsfärg på akrylatbas för täckande målning på plåt och trä utvändigt. Strukturbevarande, mycket vältäckande, hög vattenavvisning, vattenånggenomsläpplig. 13

14 Fasadfärg och Ytputs Färg och ytputs för betong Färg och ytputs för betong Länge har det ansetts att betong är ett underhållsfritt material. Dock har senare studier påvisat att så inte är fallet. Betong liksom andra material behöver skyddas för att motstå nedbrytning över tid. Det mest vanliga problemet med betongkonstruktioner är armeringskorrosion föranlett av antingen karbonatisering eller kloridinträngning. Principen för att en armerad betongkonstruktion skall fungera är att betongen måste spricka för att stålarmeringen skall bli verksam. Detta leder till att CO 2 och fukt lättare kan penetrera konstruktionen. För att hindra denna process bör någon form av ytbeläggning appliceras på betongytan. Oavsett val av ytbeläggningssystem är det viktigt att betongunderlaget förbereds för en målning, på ett korrekt sätt. Önskas struktur på betongen är vår fasadytputs Stolit ett utmärkt val. Ytbeläggningssystemen kan indelas i två grupper beroende på material; härdplaster och cementbaserade. StoPox WL 100/200 2-komponents vattenbaserad epoxihartsfärg för inoch utvändigt bruk. StoCryl V 100/200 Akrylatbaserad färg som är diffusionsöppen och karbonatiseringsbromsande. StoCryl V 400 Laserande dispersionsfärg på akrylatblandpolymerisat med inbyggt koldioxidskydd. God vidhäftning på fiberskivor och betong. StoCrete Betoflex 2-komponents cementpolymerbaserad ytbeläggning för in- och utvändigt bruk. Stolit K Färdigblandad akrylatytputs med struktur och mycket hög vidhäftningsförmåga. 14

15 Sto Service Fasadfärg och Ytputs StoShop I våra StoShops finns det mesta som behövs för att utföra en fasadrenovering eller nyputsning. Här får ni också hjälp med att få era färger och ytputser kulörbrutna. Vi gör strukturprov och kulörprov för våra ytputser, så att ni får se produkten innan ni bestämmer er. StoSilo Maskinteknik För att göra putsarbetet så effektivt som möjligt kan ni hyra maskiner som är speciellt anpassade för den produkt som ska användas och det jobb som ska utföras. Tag kontakt med vår avdelning StoSilo Maskinteknik, så hjälper de er för att få rätt maskinutrustning. Silosystem för pastösa material med integrerad pump och vattendoseringsanläggning. Systemet är slutet, vilket gör att materialet ej torkar i maskinen vid förvaring mellan appliceringarna. Det ökar den produktiva tiden och minimerar ställtiderna. Silo för pulvermaterial med integrerad genomströmningsblandare och pump. Den variabla styrningen för pumpkapaciteten möjliggör individuell reglering av materialflödet och ger därmed optimalt resultat vid sprutapplicering. 15

16 Sto Scandinavia AB Gesällgatan LINKÖPING Telefon Telefax Sto Scandinavia AB, november 2006

Måla rätt utomhus. 1

Måla rätt utomhus. 1 Måla rätt utomhus. 1 Så det har blivit dags att måla huset? Då har du ett viktigt projekt framför dig och mycket att se fram emot. Tänk vad härligt det ska bli när huset står nymålat och vackert. För att

Läs mer

Fasader i färg. Produktkatalog

Fasader i färg. Produktkatalog Fasader i färg Produktkatalog Sidan 55 Sidan 51 Sidan 47 Sidan 35 Sidan 19 Sidan 1 PUTSSYSTEM Skalcem Ameringsputs - Skalcem S 2000 - Colour Filts 2000 - Skalcem 1000 - Multiputs Multiputs Vattentät -

Läs mer

IMPREGNERING MOT VATTEN OCH SALT SKYDD MOT KLOTTER

IMPREGNERING MOT VATTEN OCH SALT SKYDD MOT KLOTTER IMPREGNERING MOT VATTEN OCH SALT SKYDD MOT KLOTTER SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Svenska Kommunförbundet 1997 Adress: 118 82 STOCKHOLM, tfn 08-772 41 00 E-post: gata@svekom.se Webbplats: www.svekom.se ISBN:

Läs mer

I Tema I Parkeringshus I. Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar

I Tema I Parkeringshus I. Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar I Tema I Parkeringshus I Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar Innehåll Parkeringshus Koncept för parkeringshus och garage 4 Trygga helhetslösningar från Sto Låt Sto vara navet i byggprocessen

Läs mer

Parkeringshus och garage Renovering och underhåll. Golv Parkeringshus

Parkeringshus och garage Renovering och underhåll. Golv Parkeringshus Parkeringshus och garage Renovering och underhåll Golv Parkeringshus Lösningar för parkeringshus och garage Knappast någon annan typ av byggnad visar så stora variationer i storlek, form och belastning

Läs mer

PLUGG FORM PRODUKT. Tillverkningsprocess, materialval & färgsystem INNEHÅLL INLEDNING PLUGGEN DEN FÄRDIGA PLUGGEN PRODUKTION AV FORMEN

PLUGG FORM PRODUKT. Tillverkningsprocess, materialval & färgsystem INNEHÅLL INLEDNING PLUGGEN DEN FÄRDIGA PLUGGEN PRODUKTION AV FORMEN PLUGG FORM PRODUKT Tillverkningsprocess, materialval & färgsystem INNEHÅLL INLEDNING PLUGGEN DEN FÄRDIGA PLUGGEN PRODUKTION AV FORMEN 2 3 3 4 6 FORMPASTA / TOOLING PASTE MDF TR Ä POLYST YRENK ÄRNA / EPS

Läs mer

BYGGNADSMÅLERIMED FÖRORD

BYGGNADSMÅLERIMED FÖRORD BYGGNADSMÅLERIMED FÖRORD Traditionella fårger som linoljefärg, slamfärg och kalkfärg har använts i århundraden. Ännu på 1950-talet hörde de till de vanligaste färgerna vid såväl nymålning som ommålning.

Läs mer

Vem kan man lita på?

Vem kan man lita på? Information från Ikum Sverige AB Vem kan man lita på? Inledning Denna skrift om rörrenovering är framtagen som en hjälp för alla er som kommer i kontakt med rörrenovering eller relining som är det engelska

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Ett häfte om temperaturens betydelse Januari 07 Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens

Läs mer

UTEMILJÖ tips & inspiration ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE

UTEMILJÖ tips & inspiration ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE TRÄDGÅRDENS BYGGSTENAR ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE UTEMILJÖ tips & inspiration ENTRÉ GARAGEUPPFART BELYSNING POOL UTEPLATS TRÄDGÅRD MUR SKÖTSEL PRODUKTER BYGGANVISNINGAR TRÄDGÅRDENS

Läs mer

putsa Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inomhus eller utomhus

putsa Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inomhus eller utomhus putsa Tips, råd och beskrivningar till dig som ska putsa inomhus eller utomhus 1 Några tips och råd innan du börjar putsa 2 Är du normalhändig, klarar du utan problem att putsa inomhus. Med Weber Gypsum

Läs mer

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning Hjälp vid PUTSNING Bruksanvisning Allmänt En grundregel vid all putsning är att det starkaste skiktet hamnar innerst och svagare skiktet hamnar längre ut. På detta sätt blir det bäst samverkan mellan skikten

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Temperaturens betydelse Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens hållfasthetstillväxt.

Läs mer

Vi sanerar klottret...

Vi sanerar klottret... Vi sanerar klottret......och mycket mer! Rent och säkert med miljötänkande! Vår huvudsakliga verksamhet är fasadvård. Det begreppet innefattar allt ifrån fasadtvätt till impregnering mot smuts- och luftföroreningar,

Läs mer

Sto innovationer sedan mer än 50 år

Sto innovationer sedan mer än 50 år Sto innovationer sedan mer än 50 år Med fokus på kvalitet och design Sto är specialister på fasadsystem, betongrenovering, golv, akustik och ytskikt både ute och inne. Vi vill lyfta byggnadsobjekt till

Läs mer

ALAN HAMID HOGER AKRAM

ALAN HAMID HOGER AKRAM FUKTFÖRHÅLLANDE MELLAN VÄGGAR SOM BEHANDLATS MED KALKSTARK OCH IMPREGNERAD MED C2, ENDAST IMPREGNERAD MED C2, ELLER OIMPREGNERAD RELATIVE HUMIDITY BETWEEN WALLS THATS BEEN TREATED WITH STRONGLIME AND IMPREGNATED

Läs mer

Spackelguiden PROFFS 1

Spackelguiden PROFFS 1 Spackelguiden PROFFS 1 Innehåll Så väljer du rätt spackel 5 Nyhet! Rolla på spacklet 6 Hela vår spackelfamilj 9 Produkterna 10 Att tänka på innan 16 Kolla väderleksrapporten Perfekt temperatur ger perfekt

Läs mer

Folksams test av utomhusfärger 2015. Projektledare och författare Stefan Hjort, på uppdrag av Folksam

Folksams test av utomhusfärger 2015. Projektledare och författare Stefan Hjort, på uppdrag av Folksam Folksams test av utomhusfärger 2015 Projektledare och författare Stefan Hjort, på uppdrag av Folksam Därför testar vi utomhusfärg Det är få saker som engagerar våra villa- och fritidshuskunder så mycket

Läs mer

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Handbok för proffs Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Avjämning på spånskiva 11 Drymix 85 13

Läs mer

LÅNGSIKTIG LÖNSAMHET FÖR KLIMATSKYDDANDE KONSTRUKTIONER

LÅNGSIKTIG LÖNSAMHET FÖR KLIMATSKYDDANDE KONSTRUKTIONER LÅNGSIKTIG LÖNSAMHET FÖR KLIMATSKYDDANDE KONSTRUKTIONER EXAMENSARBETE 2009 BYGGTEKNIK LONG-TERM PROFITABILITY FOR CLIMATE PROTECTING STRUCTURES Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping

Läs mer

Dokumentation av MODERN ARKITEKTUR i Norrbotten

Dokumentation av MODERN ARKITEKTUR i Norrbotten Dokumentation av MODERN ARKITEKTUR i Norrbotten PLANNJA PLÅTFASADER, LULEÅ Lina Karlsson 2004 Dnr 490-2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING s. 2 STÅLPLÅT s. 3 Stålets historia s. 3 Ytbehandling s. 4 Plåtutveckling

Läs mer

De första viktiga timmarna. Plastiska krympsprickor

De första viktiga timmarna. Plastiska krympsprickor De första viktiga timmarna Plastiska krympsprickor 4 De första viktiga timmarna Risken för så kallade plastiska krympsprickor finns alltid vid betonggjutning. Risken är som störst under de första timmarna

Läs mer

INSTALLATION & SKÖTSEL

INSTALLATION & SKÖTSEL INSTALLATION & SKÖTSEL WOOD COLLECTION by ARDBO www.ardbogolv.se/wood Installationsbeskrivning Ansvar för användare/ installatör/ägare ARDBO WOOD COLLECTION är en naturprodukt som ger en varm, vacker miljö

Läs mer

NM BÅTEPOXI SYSTEM NILS MALMGREN AB NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR -

NM BÅTEPOXI SYSTEM NILS MALMGREN AB NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR - SYSTEM ISO 9000 certifierade sedan 1990 NILS MALMGREN AB NM BÅTEPOXI NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR - NM System har mer än 40 års erfarenhet av epoxiteknologi Produktöversikt

Läs mer

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen Styrmannen på Norra Älvstranden Göteborg 2014-03-19. www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2014

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen Styrmannen på Norra Älvstranden Göteborg 2014-03-19. www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2014 REJÄL UNDERHÅLLSPLAN Bostadsrättsföreningen Styrmannen på Norra Älvstranden Göteborg TM www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2014 ENKELT OCH TYDLIGT En kort sammanfattning av underhållsplanen Fastigheten

Läs mer

PRODUKTKATALOG FÖR BÄTTRE FRAMTIDSUTSIKT

PRODUKTKATALOG FÖR BÄTTRE FRAMTIDSUTSIKT PRODUKTKATALOG FÖR BÄTTRE FRAMTIDSUTSIKT FÖNSTERBYTE SÅ GÅR DET TILL BESIKTNING 1 Efter att vi har haft kontakt med dig kanske efter att du beställt en kostnadsfri offert via vår hemsida, bokar vi en tid

Läs mer

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

Värme i fritidshus. Värme i fritidshus på Österlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Värme i fritidshus Värme i fritidshus på Österlen Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Att äga ett fritidshus på Österlen är en dröm för många! Men det kan bli en dyrköpt dröm om man försöker hålla

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM. Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944

ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM. Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944 ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944 ΣΟΥΗΔΙΚΟ Inledning Syftet med denna brochyr om HEMPELS FÄRGSYSTEM är att hjälpa dig välja det lämpligaste färgsystem

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer