Kartläggning av luftkvalitet med hjälp av SIMAIR Gunnar Omstedt, SMHI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av luftkvalitet med hjälp av SIMAIR Gunnar Omstedt, SMHI"

Transkript

1 Kartläggning av luftkvalitet med hjälp av SIMAIR Gunnar Omstedt, SMHI varför och hur enklare kartläggning -Norrköping som exempel omfattande kartläggning -Umeå som exempel 1

2 Varför? ger en hel bild för hur luftföroreningssituationen ser ut i kommunen kan användas på hemsidor för information till allmänheten underlag för olika planärenden och åtgärdsprogram användbart för hälso- och kostnadsbedömningar Hur? emissionsdata, spridningsmodeller, mätdata och GIS verktyg 2

3 Norrköping situationen 2005 PM10 90-percentil > 50 µg/m µg/m µg/m µg/m 3 <35 µg/m 3 Norrköpings kommun Miljö- och hälsoskyddskontoret Robert Sandsveden

4 Norrköping situationen 2015 Trafikuppräkning Dammbindnig med CMA, tidigare samt upprepad, vårrengörning, Fysiska åtgärder hamnbron, Sjötullsgatan Söderleden+ ny Norrled Beteendeändringar: minskad dubbdäck, mer kollektiv trafik PM10 90-percentil > 50 µg/m µg/m µg/m µg/m 3 <35 µg/m 3 Norrköpings kommun Miljö- och hälsoskyddskontoret Robert Sandsveden

5 Kartläggning i Umeå Air pollution and children s respiratory health, NV rapport 6353,

6 Umeå 1. Emissionsdata Totala emissionen: vägtrafik, småskalig uppvärmning, andra källor (SMED) Vägtrafikens emissionen: Trafikverket, NVDB 6

7 1. Emissionsdata kompletteringar och rättningar av fel Trafikmätningar från 2008 och 2009 har lagts in Information om gaturummens och vägarnas utformning har granskats och rättats (Peter) 7

8 Vanliga fel i edb:erna Ett gaturum men modellen tolkar det som två gaturum! Åtgärd: Lägg ihop länkarna till en! Östra Kyrkogatan i Umeå 8

9 Vanliga fel i edb:erna I tätort sätts hushöjden som standard till 20 meter! Tegsbron, Umeå Hjälpmedel: Google earth och laser linjal 9

10 2. Spridningsmodeller - olika modeller har använts SIMAIRväg SIMAIRkorsning Airviro 10

11 2. Spridningsmodeller exempel på resultat från SIMAIRväg (batch-beräkningar) Beräknade årsmedelhalter av NO 2 Beräknade 98-percentiler (dygnsmedel) av NO 2 Beräknade årsmedelhalter av PM10 Beräknade 90-percentiler (dygnsmedel) av PM10 11

12 2. Spridningsmodeller- SIMAIRkorsning 12

13 2. SIMAIRkorsning -exempel på beräkningsresultat för sju förskolor i Umeå Haga Växthuset Förskola NO 2 (µg/m 3 ) PM10 (µg/m 3 Avstånd till närmaste väg ) >= f/dygn (meter) Haga 16.4 (4.9, 10.1,1.5) 13.4 (1.9, 4.5, 7.0) 50 Reveljen 13.4 (2.6, 9.3, 1.5) 12.0 (0.7, 4.3, 7.0) 240 Mården 11.3 (1.7, 8.1, 1.5) 11.6 (0.5, 4.1, 7.0) 100 Växthuset 9.6 (1.8, 6.2, 1.6) 10.6 (0.4, 3.0, 7.1) 389 Linjalen 12.7 (2.9, 8.4, 1.4) 12.3 (1.1, 4.2, 7.0) 178 Visionen 10.6 (1.5, 7.6, 1.5) 11.4 (0.3, 4.1, 7.0) 438 Klumpen 10.2 (2.3, 6.4, 1.5) 11.0 (0.7, 3.4, 7.0) 296 Hälsoriskbedömning av fordonsavgaser vid lokalisering av förskolor i centrala Umeå Modig, L., Forsberg B.,

14 NO 2 (µg/m 3 ) 3. Jämförelse och kalibrering mot mätdata Number of datapoints=318 Average measured=14.0 µg/m 3 Average modelled=14.5 µg/m 3 98-percentile measured= percentile modelled=30.1 r=0.79 Mätstationen på bibliotekets tak - urban bakgrund Jan 2-Mar 1-May 30-Jun 29-Aug 28-Oct 27-Dec Year Number of datapoints=365 Average measured=10.9 µg/m 3 Average calculated=12.3 µg/m 3 90-percentile measured=20.7 µg/m 3 90-percentil calculated=21.2 µg/m 3 r=0.58 PM10 (µg/m 3 ) Jan 1-Feb 3-Mar 2-Apr 2-May 1-Jun 1-Jul 31-Jul 30-Aug 29-Sep 29-Oct 28-Nov 28-Dec

15 3. Jämförelse och kalibrering mot mätdata NO 2 (µg/m 3 ) Number of datapoints=353 Average measured=43.8 Average modelled= percentil measured= percentil modelled=56.0 r=0.58 Mätstationen vid Västra Esplanaden -gaturum Jan 3-Mar 2-May 1-Jul 30-Aug 29-Oct 28-Dec år Number of datapoints=365 Average measured=10.9 µg/m 3 Average calculated=12.3 µg/m 3 90-percentile measured=20.7 µg/m 3 90-percentil calculated=21.2 µg/m 3 r=0.58 PM10 (µg/m 3 ) Jan 1-Feb 3-Mar 2-Apr 2-May 1-Jun 1-Jul 31-Jul 30-Aug 29-Sep 29-Oct 28-Nov 28-Dec

16 3. Jämförelse och kalibrering mot mätdata Station Ämne Årsmedel Östra Kyrkog mätt 2007/2008 Östra Kyrkog beräknat Västra Espl mätt IVL data Västra Espl beräknat Bibliotekets tak mätt Bibliotekets tak beräknat Björnvägen mätt till Björnvägen beräknat (influerad troligtvis av närliggande väg) Storgatan mätt nov nov 2009 Storgata beräknat Dygn 98- percentil Timme 98- percentil NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO Station Ämne Årsmedel 90-p dygn Västra Espl mätt (nya korrigeringsalgoritmen) PM Västra Espl mätt (gamla korrigeringsalgoritmen) PM Västra Espl beräknat PM Bibliotekets tak mätt PM Bibliotekets tak beräknat PM Slutsatser: NO2 halterna korrigeras i gaturum med följande faktorer NO 2 Årsmedel 98-p dygn 98-p timme Faktor PM10 korrigeras inte 16

17 4. Spridningsberäkningar med Airviro och kalibrering - årsmedelkartor Detaljerade beräkningar för hela Umeå tätort med beräkningsrutor av storleken 50*50 m för år 2003 Beräkningsresultaten anpassat till mätdata från passiva provtagare för år 2003 Därefter omräknat till år 2007 dels för NO2 och dels för PM10 17

18 Resultat Stefan Andersson och Fredrik Lönneborg, Umeå kommun SMHI-rapport Kartläggning av NO2 och PM10 halter i Umeå kommun, 2011 Hälsoriskbedömning av fordonsavgaser vid lokalisering av förskolor i centrala Umeå. Modig, L., Forsberg B.,

19 Resultat 19

20 Resultat 20

21 Resultat 21

22 PM10 årsmedel NO2 årsmedel 22

23 Diskussion och slutsatser SIMAIR kan användas för att ta fram länk kartor för luftkvalitet Emissionsdata behöver granskas och rättas Haltberäkningarna behöver jämföras med mätdata och rättas Om kartorna avser många länkar bör beräkningarna göras som batch-beräkningar (SMHI) För att presentera kartorna på hemsidor eller på detaljerad kommunkarta behövs samarbete med kommunens GIS grupp Yttäckande kartor kan fås för begränsade områden via SIMAIRkorsning/ved, metodik behöver utvecklas för större områden 23

SIMAIR och VEDAIR. Enkla verktyg för att presentera luftkvalitet och olika framtida scenarier för politiker och allmänhet.

SIMAIR och VEDAIR. Enkla verktyg för att presentera luftkvalitet och olika framtida scenarier för politiker och allmänhet. SIMAIR och VEDAIR. Enkla verktyg för att presentera luftkvalitet och olika framtida scenarier för politiker och allmänhet. Gunnar Omstedt, SMHI Trafik Småskalig uppvärmning Bakgrund Modeller och databaser

Läs mer

Beräkningar av partikelhalter för Inre hamnen i Oskarshamn

Beräkningar av partikelhalter för Inre hamnen i Oskarshamn Jörgen Jones RAPPORT NR 2015-24 Beräkningar av partikelhalter för Inre hamnen i Oskarshamn Pärmbild. Bilden visar beräknad 90-percentil av dygnsmedelhalt för partiklar PM10 för i scenario 2030. Gul färg

Läs mer

Dagens och framtidens luftkvalitet i Sverige Gunnar Omstedt, SMHI

Dagens och framtidens luftkvalitet i Sverige Gunnar Omstedt, SMHI Dagens och framtidens luftkvalitet i Sverige Gunnar Omstedt, SMHI inledning dagens luftkvalitet och trender framtidens luftkvalitet, scenario beräkningar slutsatser Dagens och framtidens luftkvalitet i

Läs mer

SIMAIRkorsning. Innehåll. Bakgrund. Teori. Jämförelse mellan modellerna: Exempel från Umeå, hypotetisk oändlig rak väg, validering mot mätdata

SIMAIRkorsning. Innehåll. Bakgrund. Teori. Jämförelse mellan modellerna: Exempel från Umeå, hypotetisk oändlig rak väg, validering mot mätdata Stefan Andersson, SMHI Innehåll Bakgrund Teori Jämförelse mellan modellerna: Exempel från Umeå, hypotetisk oändlig rak väg, validering mot mätdata Lokala vägtrafikmodeller i och Gaturum: OSPM Vetenskaplig

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Kvalitetssäkring av modellberäkningar

Kvalitetssäkring av modellberäkningar Modellanvändning för en renare tätortsluft Kvalitetssäkring av modellberäkningar Innehåll Vad kan jag göra åt det? Vilka kvalitetskrav finns på modellberäkningar? Hur kan man utföra en utvärdering mot

Läs mer

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång 2014 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2015-08-06 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Mätprogram... 3 Parametrar... 3 Miljökvalitetsnormer... 3 Miljömål...

Läs mer

Luftutredning Litteraturgatan

Luftutredning Litteraturgatan Miljöförvaltningen Luftutredning Litteraturgatan www.goteborg.se Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har på uppdrag av stadsbyggnadskontoret undersökt luftkvaliteten vid Litteraturgatan i Göteborg och

Läs mer

Hur påverkas luften i centrala Göteborg om trängselavgifter införs? Scenarier. Emissionsberäkning. Tre scenarier Nu-scenarie: 2006

Hur påverkas luften i centrala Göteborg om trängselavgifter införs? Scenarier. Emissionsberäkning. Tre scenarier Nu-scenarie: 2006 Hur påverkas luften i centrala Göteborg om trängselavgifter införs? Marie Haeger-Eugensson Jenny Westerdahl Karin Sjöberg Lin Tang IVL Svenska Miljöinstitutet Scenarier Tre scenarier Nu-scenarie: 26 Framtidsscenarie

Läs mer

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Sektor samhällsbyggnad Verksamhet miljö och bygg

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Sektor samhällsbyggnad Verksamhet miljö och bygg Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång 2016 Sektor samhällsbyggnad Verksamhet miljö och bygg 2017-05-18 Innehåll Sammanfattning... 3 Mätprogram... 3 Parametrar... 3 Miljökvalitetsnormer...

Läs mer

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år 216, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna 16-64 år Öppet arbetslösa i GR (16-64år) Göteborg Totalt Göteborg Totalt jan 328 514 13 351 418 743 372 351 169 762 422 31 155 93 17 988 jan 342

Läs mer

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Sektor samhällsbyggnad Verksamhet miljö och bygg

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Sektor samhällsbyggnad Verksamhet miljö och bygg Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång 2017 Sektor samhällsbyggnad Verksamhet miljö och bygg 2018-06-15 Innehåll Sammanfattning... 3 Mätprogram... 3 Parametrar... 3 Miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Jämförelse mellan beräknade och uppmätta halter i luft i Kronobergs län

Jämförelse mellan beräknade och uppmätta halter i luft i Kronobergs län Jämförelse mellan beräknade och uppmätta halter i luft i Kronobergs län Underhandsresultat från Kronobergs luftvårdsförbunds samordnade program för kontroll av luftkvalitet Bruno Bjärnborg Samordnat program

Läs mer

Modellutvärdering eller hur man kan bedöma kvalitén på modellresultaten?

Modellutvärdering eller hur man kan bedöma kvalitén på modellresultaten? Modellutvärdering eller hur man kan bedöma kvalitén på modellresultaten? Gunnar Omstedt, SMHI 1. Vetenskapliga kvaliteter, modell utvärdering (validering), dokumentation 1. Hur väl är modellen integrerad

Läs mer

Ren regionluft. Beräkningar av kvävedioxid i Kungsbacka kommun Helene Olofson Miljöförvaltningen Göteborg

Ren regionluft. Beräkningar av kvävedioxid i Kungsbacka kommun Helene Olofson Miljöförvaltningen Göteborg Ren regionluft Beräkningar av kvävedioxid i Kungsbacka kommun 2015 Helene Olofson Miljöförvaltningen Göteborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Miljökvalitetsnormer och miljömål... 4 Utredningskommun

Läs mer

Uppskattning av emissionsfaktor för bensen

Uppskattning av emissionsfaktor för bensen SLB 2:24 Uppskattning av emissionsfaktor för bensen av Gunna Omstedt (SMHI, Norrköping) & Christer Johansson (SLB, Miljöförvaltningen, Stockholm) MILJÖFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLM, Mars 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Djurgårdsstaden. 1 Sammanfattning Jörgen Jones

Djurgårdsstaden. 1 Sammanfattning Jörgen Jones Jörgen Jones 201 6-06 - 16 Luftkvalitetsberäkningar Djurgårdsstaden för nytt parkeringsgarage i Norra 1 Sammanfattning Ett nytt garage planeras att byggas i norra Djurgårdsstaden vid Hjorthagen. I samband

Läs mer

Effekter av vedeldning på partikelhalter i luft i ett bostadsområde på Hisingen

Effekter av vedeldning på partikelhalter i luft i ett bostadsområde på Hisingen Effekter av vedeldning på partikelhalter i luft i ett bostadsområde på Hisingen Göteborg den 13 april 21 Peter Molnár 1 Med.Dr., Miljöfysiker Gunnar Omstedt 2 Fil.Mag., Luftmiljöforskare, meteorolog Pernilla

Läs mer

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Partille kommun Helene Olofson Miljöförvaltningen Göteborg

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Partille kommun Helene Olofson Miljöförvaltningen Göteborg Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Partille kommun 2015 Helene Olofson Miljöförvaltningen Göteborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Miljökvalitetsnormer och miljömål... 4 Utredningskommun

Läs mer

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Tjörns kommun Helene Olofson Miljöförvaltningen Göteborg

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Tjörns kommun Helene Olofson Miljöförvaltningen Göteborg Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Tjörns kommun 2015 Helene Olofson Miljöförvaltningen Göteborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Miljökvalitetsnormer och miljömål... 4 Utredningskommun

Läs mer

Hans Backström. RAPPORT NR 2014-38 Luftkvalitet i kvarteret Pottholmen, Karlskrona

Hans Backström. RAPPORT NR 2014-38 Luftkvalitet i kvarteret Pottholmen, Karlskrona Hans Backström RAPPORT NR 2014-38 Luftkvalitet i kvarteret Pottholmen, Karlskrona Pärmbild. Bilden föreställer en vy över det utbyggda Pottholmen i Karlskrona Rapport Pottholmen 1 Senast sparad 2014-10-20

Läs mer

Lars Burman Magnus Brydolf Nya och uppdaterade beräkningar av PM10-halter i Uppsala centrum Nedan följer beräkningar av partiklar, PM10 för

Lars Burman Magnus Brydolf Nya och uppdaterade beräkningar av PM10-halter i Uppsala centrum Nedan följer beräkningar av partiklar, PM10 för 2007-09-04 Lars Burman Magnus Brydolf Nya och uppdaterade beräkningar av PM10-halter i Uppsala centrum Nedan följer beräkningar av partiklar, PM10 för ett antal gatuavsnitt i centrala Uppsala. Beräkningarna

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

Ren regionluft Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Härryda kommun

Ren regionluft Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Härryda kommun Miljöförvaltningen Ren regionluft Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Härryda kommun Utredningsrapport 2017:05 www.goteborg.se Ren regionluft Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Härryda kommun

Läs mer

Ren regionluft Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Mölndals kommun

Ren regionluft Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Mölndals kommun Miljöförvaltningen Ren regionluft Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Mölndals kommun Utredningsrapport 2017:10 www.goteborg.se Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Miljökvalitetsnormer och miljömål...

Läs mer

Spridningsberäkningar för ny bro över Fyrisån i Uppsala

Spridningsberäkningar för ny bro över Fyrisån i Uppsala Wing Leung, Fredrik Windmark RAPPORT NR 2017-31 Spridningsberäkningar för ny bro över Fyrisån i Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PLA 2012-020082, 2017-08-31 Pärmbild. Bilden visar

Läs mer

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker Author Markus Olofsgård Phone +46 10 505 00 00 Mobile +46703566210 E-mail markus.olofsgard@afconsult.com Date 2015-02-11 Project ID 702782 MölnDala Fastighets AB Kompletterande luftkvalitetsutredning för

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 juni 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Jun/12 x 10 6 Oct/12 Feb/13 Jun/13

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun 2007:25 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, JUNI 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förord... 2

Läs mer

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Lilla Edets kommun Helene Olofson Miljöförvaltningen Göteborg

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Lilla Edets kommun Helene Olofson Miljöförvaltningen Göteborg Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Lilla Edets kommun 2015 Helene Olofson Miljöförvaltningen Göteborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Miljökvalitetsnormer och miljömål... 4 Utredningskommun

Läs mer

Spridningsberäkningar i gaturummet Viktoriagatan, E4 i Skellefteå

Spridningsberäkningar i gaturummet Viktoriagatan, E4 i Skellefteå UPPDRAG Spridningsberäkningar, Skellefteå UPPDRAGSNUMMER 1321631000 UPPDRAGSLEDARE Leif Axenhamn UPPRÄTTAD AV Carl Thordstein DATUM Spridningsberäkningar i gaturummet Viktoriagatan, E4 i Skellefteå Sammanfattning

Läs mer

Ren regionluft Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Kungälvs kommun

Ren regionluft Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Kungälvs kommun Miljöförvaltningen Ren regionluft Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Kungälvs kommun Utredningsrapport 2017:07 www.goteborg.se Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Miljökvalitetsnormer och miljömål...

Läs mer

PM Södra staden, Uppsala kommun, Beräkning av NO 2 och PM 10

PM Södra staden, Uppsala kommun, Beräkning av NO 2 och PM 10 Uppdragsnr: 10197660 1 (5) PM 10197660.01 Södra staden, Uppsala kommun, Beräkning av NO 2 och PM 10 Uppdrag WSP har blivit ombedda att i ett tidigt skede ge en uppskattning av möjliga halter av PM 10 och

Läs mer

Ren regionluft Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Alingsås kommun

Ren regionluft Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Alingsås kommun Miljöförvaltningen Ren regionluft Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Alingsås kommun Utredningsrapport 2017:04 www.goteborg.se Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Miljökvalitetsnormer och miljömål...

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Miljöförvaltningen Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Utredningsrapport 2016:16 www.goteborg.se Förord Miljöförvaltningen har gjort en utredning av luftkvaliteten vid kontorslokalen Smedjan på

Läs mer

Haltberäkningar för planområde Kongahälla Östra och centrums planprogram i Kungälv

Haltberäkningar för planområde Kongahälla Östra och centrums planprogram i Kungälv Jörgen Jones RAPPORT NR 2015-28 Haltberäkningar för planområde Kongahälla Östra och centrums planprogram i Kungälv Pärmbild. Bilden visar beräkningsresultatet avseende årsmedelhalt av NO 2 (µg/m 2 ) i

Läs mer

Undersökning av nomogrammetoden för uppskattning av halter av PM-10 och NO2

Undersökning av nomogrammetoden för uppskattning av halter av PM-10 och NO2 Rapport Nr. 2009-33 100 90 80 PM10 [µg m -3 ] nomogram 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 PM10 [µg m -3 ] uppmätt Undersökning av nomogrammetoden för uppskattning av halter av PM-10

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 maj 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Apr/12 x 10 6 Aug/12 Dec/12 Apr/13

Läs mer

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2009

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2009 Handläggare: Tomas Sjöstedt Sid 1(8) Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 29 Sammanfattning Miljökvalitetsnormernas riktvärde för ozon överskreds två dagar i april 29. Övriga lagstadgade

Läs mer

GATURUMSBERÄKNING FREDRIKSDALSGATAN

GATURUMSBERÄKNING FREDRIKSDALSGATAN UPPDRAG Luftmiljöutr Fredriksdalsgatan UPPDRAGSNUMMER 7001263000 UPPDRAGSLEDARE Leif Axenhamn UPPRÄTTAD AV Carl Thordstein DATUM Sammanfattning Spridningsberäkningar genomfördes för gaturummen vid detaljplansområdet

Läs mer

Luftutredning Litteraturgatan. bild

Luftutredning Litteraturgatan. bild Luftutredning Litteraturgatan bild Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har på uppdrag av stadsbyggnadskontoret undersökt luftkvaliteten vid Litteraturgatan i Göteborg och hur de nybyggnationer som beskrivs

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 augusti 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 x 10 6 Jul 1350 Aug 1590 Sep 1770

Läs mer

Inledande kartläggning av luftkvalitet

Inledande kartläggning av luftkvalitet 2018-06-27 Inledande kartläggning av luftkvalitet VILHELMINA KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Vilhelmina kommun 1. Kartläggningens syfte Varje kommun är skyldig att kontrollera sin luftkvalitet i relation

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun 2006:39 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, NOVEMBER 2006 Innehållsförteckning Förord... 2 Miljökvalitetsnormer... 3

Läs mer

Luftmätning av partiklar (PM10) Östra Promenaden, Norrköping

Luftmätning av partiklar (PM10) Östra Promenaden, Norrköping Luftmätning av partiklar (PM10) Östra Promenaden, Norrköping 8 mars 2004 till 7 mars 2005 RAPPORT 2005:2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 1 Inledning...6 1.1 Begreppsförklaring...6 1.2 Uppdrag

Läs mer

Kartering Halmstad med SIMAIR

Kartering Halmstad med SIMAIR Kartering Halmstad med SIMAIR Christian Asker Affär Produktion Luft SMHI 2016-10-26 C. Asker (SMHI) Kartering Halmstad med SIMAIR 2016-10-26 1 / 18 Innehåll 1 Bakgrund 2 Indata 3 Resultat 4 Slutsatser

Läs mer

RAPPORT. Luftutredning, Gårda/Ullevimotet STADSBYGGNADSKONTORET GÖTEBORGS STAD UPPDRAGSNUMMER [PRELIMINÄRT KONCEPT]

RAPPORT. Luftutredning, Gårda/Ullevimotet STADSBYGGNADSKONTORET GÖTEBORGS STAD UPPDRAGSNUMMER [PRELIMINÄRT KONCEPT] STADSBYGGNADSKONTORET GÖTEBORGS STAD Luftutredning, Gårda/Ullevimotet UPPDRAGSNUMMER 7002316000 LEIF AXENHAMN CARL THORDSTEIN Sammanfattning Göteborgs stad arbetar med att upprätta kontor- och verksamhetslokaler

Läs mer

Skånes Luftvårdsförbund

Skånes Luftvårdsförbund Skånes Luftvårdsförbund Ideell förening som grundades 1987 78 medlemmar (33 kommuner, 34 industrier, 5 övriga & 6 stödjande) Förbundets mål bedömning av miljö- och hälsoeffekter - kartlägga luftmiljön

Läs mer

Reviderat åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen - fastställt av Länsstyrelsen

Reviderat åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen - fastställt av Länsstyrelsen Reviderat åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen - fastställt av Länsstyrelsen 2018-06-19 Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid klaras inte i Göteborgsregionen Dygnsvärden av NO 2 (98-percentil)

Läs mer

Luftkvalitet i Göteborgsområdet. Månadsrapport December 2018

Luftkvalitet i Göteborgsområdet. Månadsrapport December 2018 Luftkvalitet i Göteborgsområdet Månadsrapport December 18 Innehållsförteckning Luftkvalitet i Göteborgsområdet... 1 Sammanfattning av luftkvalitet och väder i Göteborgsområdet december 18... 1 Vad mäter

Läs mer

Luftföroreningar & pollen - Hur kan vi prognosticera riskerna och informera allmänheten?

Luftföroreningar & pollen - Hur kan vi prognosticera riskerna och informera allmänheten? Luftföroreningar & pollen - Hur kan vi prognosticera riskerna och informera allmänheten? Christer Johansson Professor vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap Stockholms universitet & Miljöutredare

Läs mer

Beräknade partikelhalter i luften vid området Villa Fehr i Karlskrona

Beräknade partikelhalter i luften vid området Villa Fehr i Karlskrona Sven Kindell RAPPORT NR 2016-9 Beräknade partikelhalter i luften vid området Villa Fehr i Karlskrona Pärmbild. Dygnsmedelvärde, 36:e högsta/år (90-percentil) av partiklar PM10 (µg/m 2 ), framtid år 2020

Läs mer

SLB 2:2005 BULLERMÄTNINGAR PÅ SVEAVÄGEN OCH I OBSERVATORIELUNDEN ÅR

SLB 2:2005 BULLERMÄTNINGAR PÅ SVEAVÄGEN OCH I OBSERVATORIELUNDEN ÅR SLB 2:2005 BULLERMÄTNINGAR PÅ SVEAVÄGEN OCH I OBSERVATORIELUNDEN ÅR 2003-2004 PM februari 2005 Ekvivalenta ljudnivåer 2005 dba 80 75 Sveavägen, dygnsekvivalenta ljudnivåer Observatorielunden, dygnsekvivalenta

Läs mer

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2011

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2011 Handläggare: Tomas Sjöstedt/ Kari Nyman Sid 1(8) Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2011 Sammanfattning Miljökvalitetsnormernas riktvärde för ozon överskreds även 2011, en dag i april

Läs mer

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång 2015 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2016-08-17 Innehåll Sammanfattning... 3 Mätprogram... 3 Parametrar... 3 Miljökvalitetsnormer... 3 Miljömål...

Läs mer

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Ale kommun Helene Olofson Miljöförvaltningen Göteborg

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Ale kommun Helene Olofson Miljöförvaltningen Göteborg Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Ale kommun 2015 Helene Olofson Miljöförvaltningen Göteborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Miljökvalitetsnormer och miljömål... 4 Utredningskommun

Läs mer

Katalog för emissionsdatabaser SMED. Göteborgs-regionen. Skånedata-basen. SLB, Stockholm. Östergötlands län

Katalog för emissionsdatabaser SMED. Göteborgs-regionen. Skånedata-basen. SLB, Stockholm. Östergötlands län SMED Göteborgsregionen Skånedatabasen SLB, Stockholm Östergötlands län 1 Benämning: SMED (Svenska MiljöEmissionsData) Ursprung/version: Konsortiet SMED som består av SCB (Statistiska Centralbyrån), IVL,

Läs mer

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Öckerö kommun Helene Olofson Miljöförvaltningen Göteborg

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Öckerö kommun Helene Olofson Miljöförvaltningen Göteborg Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Öckerö kommun 2015 Helene Olofson Miljöförvaltningen Göteborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Miljökvalitetsnormer och miljömål... 4 Utredningskommun

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Umeå kommun Miljö- och hälsoskydd Rapport 2013-01 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar 2012 från

Läs mer

Kvalitetssäkringsprogram

Kvalitetssäkringsprogram Rutin Dokumentansvarig: Annika Söderlund Godkänd av: Annika Söderlund, Helena Hallgren Kvalitetssäkringsprogram och kontrollstrategi -luft Dokumentdatum: 2015-10-27 Reviderad: 2017-03-28 Kvalitetssäkringsprogram

Läs mer

Luftkvalitetsutredning. Krokslätt 182:2. bild. Karta: Göteborgs Stad

Luftkvalitetsutredning. Krokslätt 182:2. bild. Karta: Göteborgs Stad Luftkvalitetsutredning Krokslätt 182:2 bild Karta: Göteborgs Stad Förord Luftkvalitetsutredningen är utförd av miljöförvaltningen på uppdrag av stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad. Beräkningar och rapport

Läs mer

Kartläggning av luftkvalitet i Umeå tätort

Kartläggning av luftkvalitet i Umeå tätort Johan Arvelius, Ludvik Brodl Rapport nr 2017/53 Kartläggning av luftkvalitet i Umeå tätort Spridningsmodelleringar med SIMAIR Trafik på Tegsbron (E12) i centrala Umeå. Författare: Mottagare: Johan Arvelius,

Läs mer

Luften i Umeå. Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113,

Luften i Umeå. Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113, Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113, 2008-11-03 2009-11-03 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av kvävedioxidmätningar (NO2) vid Storgatan 113 öst på stan under perioden

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden 2008-01-01 2008-12-31 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2008-02 Sammanfattning I denna rapport redovisas mätresultat

Läs mer

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2010

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2010 Handläggare: Tomas Sjöstedt/ Kari Nyman Sid 1(8) Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2010 Sammanfattning Miljökvalitetsnormernas riktvärde för ozon överskreds 2 gånger i juli 2010. Övriga

Läs mer

RAPPORT. Spridningsberäkningar med avseende på Partiklar som PM 10 vid Barnarpsgatan TOSITO INVEST AB GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS

RAPPORT. Spridningsberäkningar med avseende på Partiklar som PM 10 vid Barnarpsgatan TOSITO INVEST AB GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS TOSITO INVEST AB Spridningsberäkningar med avseende på Partiklar som PM 10 vid Barnarpsgatan UPPDRAGSNUMMER 1321640000 GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS LEIF AXENHAMN Sammanfattning Sweco har på uppdrag av Tosito

Läs mer

PM LUFTBERÄKNINGAR FÖR DETALJPLANER VID UBBARP

PM LUFTBERÄKNINGAR FÖR DETALJPLANER VID UBBARP ULRICEHAMNS KOMMUN PM LUFTBERÄKNINGAR FÖR DETALJPLANER VID UBBARP ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PROJEKTNR. A039724 DOKUMENTNR.

Läs mer

Förbättring och utvärdering av spridningsmodellen BUM för beräkning av urbana haltbidrag i SIMAIR

Förbättring och utvärdering av spridningsmodellen BUM för beräkning av urbana haltbidrag i SIMAIR Förbättring och utvärdering av spridningsmodellen BUM för beräkning av urbana haltbidrag i SIMAIR Stefan Andersson, Gunnar Omstedt och Lennart Robertson SMHI E-post: Stefan.Andersson@smhi.se Innehåll Bakgrund

Läs mer

Så rapporterar du modelldata för luftkvalitet

Så rapporterar du modelldata för luftkvalitet Så rapporterar du modelldata för luftkvalitet Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2013:11) ska kommunerna varje år rapportera in luftkvalitetsdata. Då modellberäkningar

Läs mer

Godkänt dokument - Monika Rudenska, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Dnr

Godkänt dokument - Monika Rudenska, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Dnr Beskrivning av områdets problematik med avseende på luftföroreningar samt beräkningsmetodik Halterna av luftföroreningar på grund av utsläpp från trafiken längs Fleminggatan och Scheelegatan beror delvis

Läs mer

Luftkvalitet i Göteborgsområdet. Månadsrapport Juli 2018

Luftkvalitet i Göteborgsområdet. Månadsrapport Juli 2018 Luftkvalitet i Göteborgsområdet Månadsrapport Juli 18 Innehållsförteckning Luftkvalitet i Göteborgsområdet... 1 Sammanfattning av luftkvalitet och väder i Göteborgsområdet juli 18... 1 Vad mäter vi?...

Läs mer

Inledande kartläggning av luftkvalitet

Inledande kartläggning av luftkvalitet 2017-06-26 Inledande kartläggning av luftkvalitet VILHELMINA KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Evelina Öhgren 1. Kartläggningens syfte Varje kommun är skyldig att kontrollera sin luftkvalitet i relation

Läs mer

Modellering av exponering i Sverige

Modellering av exponering i Sverige Modellering av exponering i Sverige SIMAIRs kopplade modellkoncept och validering Gunnar Omstedt ROADSIDE projektet och SIMAIRhälsa Lars Gidhagen Modellering av exponering - vad vi är på väg mot Hög upplösning

Läs mer

Halt- och exponeringsberäkningar avseende trafikföroreningar: Stockholmsområdet

Halt- och exponeringsberäkningar avseende trafikföroreningar: Stockholmsområdet Halt- och exponeringsberäkningar avseende trafikföroreningar: Stockholmsområdet Christer Johansson SLB analys Miljöförvaltningen, Stockholm Institutionen för tillämpad miljövetenskap Stockholms Universitet

Läs mer

Objektiv skattning av luftkvalitet Dorotea kommun

Objektiv skattning av luftkvalitet Dorotea kommun Objektiv skattning av luftkvalitet Dorotea kommun Miljöenheten Jörgen Sikström 2018-06-12 1. Kartläggningens syfte Varje kommun är skyldig att kontrollera sin luftkvalitet i relation till de svenska miljökvalitetsnormerna

Läs mer

Inledande kartläggning av luftkvaliteten i. Grums kommun. Grums kommun

Inledande kartläggning av luftkvaliteten i. Grums kommun. Grums kommun RAPPORT Datum 1(8) Bygg- och miljöfunktion Rikard Ulander, tfn 0555-421 29 rikard.ulander@grums.se Inledande kartläggning av luftkvaliteten i Grums kommun Grums kommun Grums kommun Hemsida www.grums.se

Läs mer

Luftkvalitet i Göteborgsområdet

Luftkvalitet i Göteborgsområdet , Luftkvalitet i Göteborgsområdet Månadsrapport April 218 Innehållsförteckning Luftkvalitet i Göteborgsområdet... 1 Sammanfattning av luftkvalitet och väder i Göteborgsområdet april 218... 1 Vad mäter

Läs mer

Bedömning av luftkvalitet vid uppförande av nytt luftintag för Brf Vattenkonsten 1

Bedömning av luftkvalitet vid uppförande av nytt luftintag för Brf Vattenkonsten 1 PM 201 6-0 4-26 Bedömning av luftkvalitet vid uppförande av nytt luftintag för Brf Vattenkonsten 1 SLB - analys den 26 april 201 6 Jennie Hurkmans Bedömning av luftkvalitet vid uppförande av nytt luftintag

Läs mer

Instruktion till verktyget

Instruktion till verktyget Instruktion till verktyget VOSS - Verktyg för Objektiv Skattning med Spridningsmodellering 2018-04-26 Innehållsförteckning Verktyg för Objektiv Skattning med Spridningsmodellering VOSS... 1 Vad är VOSS?...

Läs mer

Inledande kartläggning av luftkvalitet Dorotea kommun

Inledande kartläggning av luftkvalitet Dorotea kommun Inledande kartläggning av luftkvalitet Dorotea kommun Miljöenheten Jörgen Sikström 2017-09-13 1. Kartläggningens syfte Varje kommun är skyldig att kontrollera sin luftkvalitet i relation till de svenska

Läs mer

RAPPORT. Luftkvalitet Konstruktören 2 BODIL HANSSON & PER JOHANSSON

RAPPORT. Luftkvalitet Konstruktören 2 BODIL HANSSON & PER JOHANSSON repo001.docx 2012-03-2914 BODIL HANSSON & PER JOHANSSON Luftkvalitet Konstruktören 2 UPPDRAGSNUMMER 2175311002 SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR KVÄVEDIOXID NO 2 OCH PARTIKLAR PM 10 Detaljplan för kv. Konstruktören

Läs mer

Exponering för luftföroreningar i ABCDX län PM10 och NO 2. Boel Lövenheim, SLB-analys

Exponering för luftföroreningar i ABCDX län PM10 och NO 2. Boel Lövenheim, SLB-analys Exponering för luftföroreningar i ABCDX län PM10 och NO 2 Boel Lövenheim, SLB-analys Inom OSLVF bor det ca 3 miljoner människor 23 500, knappt 1 %, exponeras för halter över miljökvalitetsnormen. 179 000,

Läs mer

Kvalitetssäkringsprogram och kontrollstrategi-luftövervakning

Kvalitetssäkringsprogram och kontrollstrategi-luftövervakning Rutin Dokumentansvarig: Helena Hallgren Godkänd av: Helena Hallgren och Joakim Linder Dokumentdatum: 2015-10-27 Reviderad: 2019-03-25 Kvalitetssäkringsprogram och kontrollstrategi-luftövervakning Kvalitetssäkringsprogram

Läs mer

Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020

Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020 Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020 Antagen på Luftvårdsförbundets styrelsemöte 11 juni 2012, kostnadsfördelning justerad på styrelsemöte 23 november 2012 Bakgrund

Läs mer

Sven Kindell 5$ SSGDWHUDGH VSULGQLQJVEHUlNQLQJDU I U gvwud.\unrjdwdq RFK QlUOLJJDQGH JDWXDYVQLWW L 8PHn

Sven Kindell 5$ SSGDWHUDGH VSULGQLQJVEHUlNQLQJDU I U gvwud.\unrjdwdq RFK QlUOLJJDQGH JDWXDYVQLWW L 8PHn Sven Kindell Pärmbild. Spridningsberäkningar har utförts för bland annat Östra Kyrkogatan i centrala Umeå. Författare: Uppdragsgivare: Sven Kindell WSP Samhällsbyggnad Granskningsdatum: Granskare: Dnr:

Läs mer

Luftkvalitet i Göteborgsområdet. Månadsrapport Februari 2018

Luftkvalitet i Göteborgsområdet. Månadsrapport Februari 2018 Luftkvalitet i Göteborgsområdet Månadsrapport Februari 218 Innehållsförteckning Luftkvalitet i Göteborgsområdet... 1 Sammanfattning av luftkvalitet och väder i Göteborgsområdet februari 218... 1 Vad mäter

Läs mer

Kompletterande Luftkvalitetsutredning Packhusgatan

Kompletterande Luftkvalitetsutredning Packhusgatan Beräkningar av luftkvalietet vid detaljplan för Tullholmssågen 4 m.fl. Karlstad Kommun Kompletterande Luftkvalitetsutredning Packhusgatan Göteborg 2019-02-12 Kompletterande Luftkvalitetsutredning Packhusgatan

Läs mer

2007:30. Kv Hilton SPRIDNINGSBERÄKNINGAR AV HALTER INANDNINGSBARA PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO2) ÅR 2009

2007:30. Kv Hilton SPRIDNINGSBERÄKNINGAR AV HALTER INANDNINGSBARA PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO2) ÅR 2009 2007:30 Kv Hilton SPRIDNINGSBERÄKNINGAR AV HALTER INANDNINGSBARA PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO2) ÅR 2009 SLB-ANALYS, SEPTEMBER 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förord... 2 Sammanfattning...

Läs mer

RAPPORT. E39 Langeland Moskog SWECO NORGE AS SWECO ENVIRONMENT AB GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS BEDÖMNING AV LUFTFÖRORENINGSHALTER I CENTRALA FØRDE

RAPPORT. E39 Langeland Moskog SWECO NORGE AS SWECO ENVIRONMENT AB GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS BEDÖMNING AV LUFTFÖRORENINGSHALTER I CENTRALA FØRDE SWECO NORGE AS E39 Langeland Moskog UPPDRAGSNUMMER 1321335000 BEDÖMNING AV LUFTFÖRORENINGSHALTER I CENTRALA FØRDE KONCEPT GÖTEBORG 2013-01-15 SWECO ENVIRONMENT AB GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS 1 (18) S w e

Läs mer

Luftkvalitet i Göteborgsområdet. Månadsrapport Augusti 2018

Luftkvalitet i Göteborgsområdet. Månadsrapport Augusti 2018 Luftkvalitet i Göteborgsområdet Månadsrapport Augusti 218 Innehållsförteckning Luftkvalitet i Göteborgsområdet... 1 Sammanfattning av luftkvalitet och väder i Göteborgsområdet augusti 218... 1 Vad mäter

Läs mer

Grundläggande övningar

Grundläggande övningar Grundläggande övningar Del 1 i laboration i SIMAIR-verktyget Syfte Syftet med denna övning är att ge grundläggande färdigheter i SIMAIR-användning. Vi kommer att gå igenom: Inloggning, verktygets utseende

Läs mer

Dubbdäcksförbud. Stockholm. Göteborg. Uppsala. Hornsgatan, januari Odinsgatan Friggagatan, oktober Kungsgatan, Vaksalagatan, oktober 2010

Dubbdäcksförbud. Stockholm. Göteborg. Uppsala. Hornsgatan, januari Odinsgatan Friggagatan, oktober Kungsgatan, Vaksalagatan, oktober 2010 Dubbdäcksförbud Stockholm Hornsgatan, januari 2010 Göteborg Uppsala Odinsgatan Friggagatan, oktober 2010 Kungsgatan, Vaksalagatan, oktober 2010 Dubbdäcksförbud Hornsgatan från Jan 2010 Measuring station

Läs mer

Luftkvalitetstrender i tätorter Karin Persson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet

Luftkvalitetstrender i tätorter Karin Persson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet Luftkvalitetstrender i tätorter Karin Persson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet Om IVL Fristående och icke vinstdrivande forskningsinstitut Ägs av Stiftelsen Institutet för Vatten och Luftvårdsforskning

Läs mer

Läsvecka Mål för veckan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 31 aug 1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep

Läsvecka Mål för veckan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 31 aug 1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep aug sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep okt okt okt okt okt okt okt okt 9 okt 0 okt okt okt okt okt okt okt

Läs mer

Beräknade luftföroreningshalter vid en planerad förskola i Alidebergsområdet i Borås

Beräknade luftföroreningshalter vid en planerad förskola i Alidebergsområdet i Borås Sven Kindell och Jörgen Jones RAPPORT NR 2014-44 Beräknade luftföroreningshalter vid en planerad förskola i Alidebergsområdet i Borås Pärmbild. Årsmedelhalt bensen (µg/m 3 ), beräkningsår 2013. RAPPORT

Läs mer

Bertil Forsberg, Kadri Meister Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet Christer Johansson, Slb/ITM

Bertil Forsberg, Kadri Meister Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet Christer Johansson, Slb/ITM Är partiklarna som dubbdäcken skapar hälsofarliga? Bertil Forsberg, Kadri Meister Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet Christer Johansson, Slb/ITM Ett dilemma Bakgrund I media har ifrågasatts att

Läs mer

Luftkvalitet i Göteborgsområdet. Månadsrapport Mars 2018

Luftkvalitet i Göteborgsområdet. Månadsrapport Mars 2018 Luftkvalitet i Göteborgsområdet Månadsrapport Mars 18 Innehållsförteckning Luftkvalitet i Göteborgsområdet... 1 Sammanfattning av luftkvalitet och väder i Göteborgsområdet mars 18... 1 Vad mäter vi?...

Läs mer

Luftutredning Distansgatan

Luftutredning Distansgatan Miljöförvaltningen Luftutredning Distansgatan www.goteborg.se Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har på uppdrag av stadsbyggnadskontoret undersökt luftkvaliteten runt Distansgatan i Göteborg och hur

Läs mer

PM BERÄKNINGAR AV NO₂ för åren 2020 OCH 2025 FÖR PENNYGÅNGEN

PM BERÄKNINGAR AV NO₂ för åren 2020 OCH 2025 FÖR PENNYGÅNGEN PM BERÄKNINGAR AV NO₂ för åren 2020 OCH 2025 FÖR PENNYGÅNGEN Marie Haeger-Eugensson och Anna Bjurbäck 2017-09-20 Projekt: A096520 Inledning Detta PM bygger vidare på tidigare genomförd luftkvalitetsutredning

Läs mer