Utbildningssystemet & studievägledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningssystemet & studievägledning"

Transkript

1 Utbildningssystemet & studievägledning - En del av Studieplaneringskursen Studie- och yrkesvägledare för Komvux-elever, Sandra Hahn

2 Utbildningssystemet och studievägledning Innehåll: DEL 1: Studie- och yrkesvägledning DEL 2: Studieplanering inom Vuxenutbildningen i Göteborg DEL 3: Utbildningssystemet och vidare studier

3 Utbildningssystemet och studievägledning Innehåll: DEL 1: Studie- och yrkesvägledning DEL 2: Studieplanering inom Vuxenutbildningen i Göteborg DEL 3: Utbildningssystemet och vidare studier

4 Studie- och yrkesvägledarprogrammet 180 hp (tre år lång utbildning) Var finns utbildningen? Malmö högskola, MAH (och distans Varberg) Studie- och yrkesvägledarexamen Stockholms universitet, SU (och distans) Studie- och yrkesvägledarexamen samt Filosofie kandidat examen med inriktning mot karriärutveckling och vägledning Umeå universitet, UMU (och distans) Studie- och yrkesvägledarexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet, Samhällskunskap 1b, SU kräver även Eng 6 Masterprogram

5 Studie- och yrkesvägledarprogrammet Samhällsvetenskap Pedagogik, socialpsykologi, sociologi, psykologi, samtalsmetodik, nationalekonomi, juridik Praktik 30 hp (högskolepoäng) ca 5 månader Olika upplägg på olika universitet/högskolor Styrdokument Skollag, förordningar, etiska riktlinjer, sekretesslag

6 Studie- och yrkesvägledning inom Vuxenutbildningen Stöd i att finna mål med dina studier Ett yrkesval innebär att titta på flera aspekter. Bland annat; intressen, egenskaper, arbetsmarknaden, värderingar (lön, arbetstid, arbetsuppgifter, karriärmöjligheter, kostnad m.m.) Motivation stöd i att se mening med studierna Information om utbildningar och yrken Kan inte alla yrken och behörighetskurser Stöd vid studieplanering i Individuell studieplan (ISP) - Ett bollplank, hjälp till självhjälp, säger inte vad du ska välja,

7 Utbildningssystemet och studievägledning Innehåll: DEL 1: Studie- och yrkesvägledning DEL 2: Studieplanering inom Vuxenutbildningen i Göteborg DEL 3: Utbildningssystemet och vidare studier

8 Studieplanering inom Vuxenutbildningen i Göteborg Kursstarter 2014: 7 januari, 17 mars, 26 maj (sommarkurser, begränsat utbud, studieperiod 10 veckor), 11 augusti och 13 oktober Du studerar 10 eller 20 veckor Kursutbud till kommande kursstart finns tillgängligt under ansökningsperiod

9 Studieplanering inom Vuxenutbildningen i Göteborg Ansökan till Vuxenutbildningen och Uppdatera dig regelbundet på vuxenutbildningens hemsida om ansökningsperioder. Studiemål mycket viktigt att beskriva utförligt avgör vem som får en plats! Bilagor betygsdokument från annan utbildning än Vuxenutbildningen Göteborg ska bifogas ansökan. T.ex.: Fristående skola Annat land Grundläggande, gymnasial och eftergymnasial nivå Sök mer ämnen än du vill få plats på, ange i studiemål antal poäng du önskar söka till. Anledning till tidigare avbrott bör anges i studiemål.

10 Komplettering till högre utbildning våren 2014 Komplettering till universitetet Ansökan gjord via Sista betygsdatum slutbetyg 15 november Sista betygsdatum fristående kurser 22 november Komplettering till Yrkeshögskola/Folkhögskola, annan utbildning Se respektive skolas hemsida. Kan skilja sig från universitetets datum.

11 Prövning hos prövningsenheten Information: Anmälan: Prövning innebär att dina kunskaper i en hel gymnasiekurs bedöms och betygssätts utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven i Skolverkets ämnes- eller kursplaner. Prövningen görs vid ett bestämt tillfälle. Avgiften är 500 kr för varje kurs du väljer att göra prövning i. Prövning är avgiftsfritt om du har fått betyg F/IG i en kurs du önskar göra prövning i och samtidigt läser inom vuxenutbildningen.

12 Studieplanering inom Vuxenutbildningen i Göteborg Studietakter Vuxenutbildningen och CSN poäng / vecka = 100 % studietakt 15 19,99 poäng / vecka = 75 % studietakt 10 14,99 poäng / vecka = 50 % studietakt

13 Maximal tid med CSN / Longest allowed time with CSN Grundskola (7-8 år i hemlandet): Elementary school: INGEN Grundskola från hemlandet: NO elementary school from homeland: INGEN Grundskola och behöver färdighetsträning i att läsa, skriva och räkna: NO elementary school and needs extra training in reading, writing and math: 40 veckor 40 weeks 80 veckor 80 weeks 100 veckor 100 weeks Gymnasiet (3 år i hemlandet): Secondary high school in homeland (three years): INGET gymnasium från hemlandet: NO secondary high school from homeland: 80 veckor 80 weeks 120 veckor 120 weeks Högskola/Universitet, YH: At University, College you can study: upp till 240 veckor up to 240 weeks

14 CSN STUDIETAKTER CSN beviljar studiemedel Minst 20 p / vecka = 100 % baserat på antalet poäng Minst 15 p / vecka = 75 % du läser per vecka. Minst 10 p / vecka = 50 % RATE OF STUDY CSN grants student aid At least 20 point / week = 100 % based on the total points At least 15 points / week = 75 % you study every week. At least 10 point / week = 50 % EXEMPEL AV 20 VECKOR STUDIEPERIOD EXAMPLE OF 20 WEEK STUDY PERIOD Heltid 400 poäng 100 % Fulltime 400 points 100 % Deltid 300 poäng 75 % Parttime 300 points 75 % Halvtid 200 poäng 50 % Halftime 200 points 50 % STUDIEMEDEL BELOPP FINANCIAL AID - AMOUNT Heltid % = kr/mån Full time % = SEK/month (bidrag kr/mån) (högre bidraget kr/mån) Deltid - 75 % = 6 764kr/mån Parttime - 75 %= SEK/month (bidrag kr/mån) (högre bidraget kr/mån) Halvtid 50 % = kr/mån Halftime - 50 %= SEK /month (bidrag 1 404kr/mån) (högre bidraget kr/mån) Gäller för 2013

15 Delkurser i ENG, MAT, SVA och SVE ENGELSKA GRUND KURSKOD MAXIMAL POÄNG KURSNAMN GRNENGu 150 Nybörjare GRNENGv 100 Steg 2 GRNENGx 100 Steg 3 GRNENG2 100 Steg 4 MATEMATIK GRUND KURSKOD MAXIMAL POÄNG KURSNAMN GRNMATu 200 Delkurs 1 Nybörjare GRNMATv 200 Delkurs 2 GRNMAT2 200 Delkurs 3 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK GRUND KURSKOD MAXIMAL POÄNG KURSNAMN GRNSVAu 200 Del 1, delkurs 1, läs och skriv GRNSVAv 200 Del 1, delkurs 2 GRNSVAx 300 Del 2, delkurs 1 GRNSVA2 300 Del 2, delkurs 2 SVENSKA GRUND KURSKOD MAXIMAL POÄNG KURSNAMN GRNSVEu 400 Del 1 GRNSVEv 300 Del 2, delkurs 1 GRNSVE2 300 Del 2

16 Utbildningssystemet och studievägledning Innehåll: DEL 1: Studie- och yrkesvägledning DEL 2: Studieplanering inom Vuxenutbildningen i Göteborg DEL 3: Utbildningssystemet och vidare studier

17 Grundläggande utbildning, motsvarande gymnasial utbildning, yrkesutbildningar på motsvarande gymnasial och eftergymnasial nivå. Även svenska för invandrare. Allmän kurs kan leda till grundläggande behörighet (rätt att söka till högre studier) i form av Intyg för behörighet till högskolestudier. Eftergymnasiala yrkesutbildningar kräver grundläggande behörighet eller motsvarande. Varje skola beslutar vem som får en plats. Läs mer på

18 Yrkesexamen 1 3 år, vanligtvis 2 år, 400 YH-poäng, LIA (Lärande i Arbetslivet), arbetsmarknadens behov styr vilka utbildningar som startar. Svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande. Till flera utbildningar krävs enbart Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 och Engelska 5. Titta noga på varje skolas hemsida. Om den sökande bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för kan högst 20 % av platserna fördelas i en sådan kvot. Reell kompetens eller Högskoleprovet gäller inte vid ansökan till YH. Skolan ansvarar för antagning Betyg, arbetslivserfarenhet, intervju, tester kan vara del av urval/förkunskapskrav. Regleras av Myndigheten för Yrkeshögskolan, och

19 Universitet och högskola Regleras av Universitets- och högskolerådet Verket för högskoleservice (VHS) och Högskoleverket (HSV) upphörde 1 januari Gör bedömningar av utländska utbildningar. Informationssida Sök och jämför utbildningar Högskoleprovet Ansökan och Allt du behöver veta

20 Det svenska universitetssystemet

21 Behörighet till universitet/högskola För att söka till universitetet måste du ha grundläggande behörighet = rätt att söka till universitetet. För vissa kurser/program krävs även särskild behörighet i vissa kurser. Hur når jag grundläggande behörighet? Reell kompetens eller Slutbetyg/Gymnasieexamen/Utländskt gymnasium/intyg om grundläggande behörighet från Folkhögskola krävs för att ha rätt att söka till universitet i Sverige. Kan ansöka om undantag för behörighetskurser om du anser att du på annat sätt uppnått kunskap för en gymnasiekurs Betyg/Studieomdöme och Högskoleprovet hur du konkurrerar om plats

22 Reell kompetens Arbetat minst 3 år 50 % efter det år det var planerat att gå ut ungdomsgymnasiet Minst E i Svenska/SAS A, B eller Svenska/SAS 1/2/3, Engelska A eller Engelska 5/6, Matematik A eller Matematik 1a/1b/1c samt Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b eller motsvarande Måste göra Högskoleprovet för att konkurrera om plats om det är mer sökande än det finns platser Läs mer på Allt du behöver veta, En annan väg

23 Fördelning av platser till universitet & högskola Gäller majoriteten av utbildningar men ej alla Gymnasiekompetens rätt att söka till högre utbildning (Svenskt gymnasium, UHR-bedömning eller Reell kompetens) Lärosätets krav på kurser på gymnasienivå du måste ha läst för att ha rätt att söka till en utbildning Urval av platser 23

24 Den mest förekommande fördelningen av platser: PROGRAM/KURS VID UNIVERSITET ELLER HÖGSKOLA BETYG minst 1/3 av platserna (vanligtvis 2/3 av platserna) HÖGSKOLEPROVET minst 1/3 av platserna (vanligtvis 1/3 av platserna) BI - Direktgruppen Svenskt gymnasium: Behörighet till sökt utbildning finns i slutbetyg/gymnasieexam en. Minst 2/3 av totala gymnasiepoängen ska vara från vuxenutbildning. & BII Kompletteringsgruppen Komplettering för behörighet Svenskt gymnasium: Har mindre än 2/3 av totala gymnasiepoängen från vuxenutbildning. BIII - Folkhögskola Folkhögskola har inte betyg. Elever får studieomdöme. Minst 0,1 Högst 2,0 Resultat giltigt i 5 år Bästa resultat räknas Två prov varje år april och oktober Anmälan två månader innan på Kostnad 350 kronor Utländskt gymnasium : Komplettering av enbart sas/eng/mat och har särskilda kurser i bedömning från UHR/VHS Kompletterar för att höja meritvärde.

25 Antagningsstatistik universitet och högskola (mer detaljerad information) och Sök och jämför utbildning

26 Meritvärde Jämförelsetal: Värdering av dina betyg från gymnasiet max 20,00. Godkänt/E betyg motsvaras av 10, D av 12,5, C/VG av 15, B av 17,5 och av A/MVG 20. Meritpoäng: För dig som har/läser mot svensk gymnasiekompetens - Poäng för meritkurser (Max 2,5) och områdeskurser (maximalt 1,0). Max 2,5 Kan ej få mer än 2,5 meritpoäng. Meritpoängskompensation: - För dig med utländsk gymnasiekompetens - baserat på ditt utländska gymnasiebetyg, läggs till utöver ditt jämförelsetal Max 2,5. Meritvärde = Jämförelsetalet + eventuell meritpoäng/meritpoängskompensation. Max 22,5.

27 Meritpoäng, maximalt 2,5 poäng olika regler beroende på när du blir/blivit klar med din svenska gymnasiekompetens Elever med utländsk gymnasieutbildning får meritpoängskompensation beroende på sina gymnasiebetyg, max 2,5 går inte att påverka I och med Gy11 försvinner möjligheten att tillgodogöra sig meritpoäng inom områdesbehörigheterna. Enbart kurser som är påbörjade innan 1 juli 2012 kan ge meritpoäng för områdeskurser. Max 1,0 meritpoäng för områdeskurser. En elev kan ej få meritpoäng i områdeskurser om en elev t.ex. har IG i Psykologi A (o,25 meritpoäng) och G i Psykologi B Gy11/Vux12 - En elev kan få meritpoäng för meritkurser (engelska, matematik och moderna språk)

28 Ny skollag vad betyder det? Högre krav för grundläggande behörighet övergångsregler finns Ny betygsskala, A-F (A högst, F lägst) Nya ämnes- och kursplaner vissa kurser från Gy2000 försvinner, vissa ersätts av nya Inga Gy11/Vux12 kurser kan ge meritpoäng i områdeskurser Komplettering med kurs för särskild behörighet som inte ingår i slutbetyg (motsvarande) läggs till och betyget medräknas i jämförelsetalet. Betyg i ny Gy11/Vux12-kurs som krävs för att sökande ska nå p eller 90% medräknas inte i jämförelsetalet. Slutbetyg försvinner Övergångsbestämmelser finns

29 Ny betygsskala GY2000 Vux12

30 Utländsk gymnasieutbildning eller akademisk utbildning Efter 1 juli 2013 är kravet för grundläggande behörighet: Svenska som andraspråk 1, 2, 3 Matematik 1a/1b/1c eller motsvarande Engelska 5, 6 eller motsvarande Läs mer på Allt du behöver veta, Utländskt gymnasieutbildning För dig som före 1 juli 2013 uppnått grundläggande behörighet enligt äldre regler gäller äldre krav fortfarande = inget krav att läsa SAS 3/Eng 6 läs mer på Utländsk gymnasieutbildning Bedömning av utländsk gymnasieutbildning och akademisk utbildning sker av Bör ansöka om bedömning så fort som möjligt då det är viktigt för studieplanering.

31 Svensk gymnasiekompetens Slutbetyg från Komvux Samma regler som tidigare med tillägg för att det ej går att utfärda slutbetyg efter inget krav på Svenska 3, Engelska 6, Historia 1, Gymnasiearbete för dig med utfärdat slutbetyg/avgångsbetyg Dispens för ämnen som är äldre än 10 år ansökan till rektor på vuxenutbildningen via studie- och yrkesvägledare på skola ansökan krävs ej om betyg inte är äldre än 10 år Minst 2/3 (1 600 poäng) från Komvux för att konkurrera i urvalsgrupp 1 (BI) Ska innehålla exakt poäng Minst G /E i Svenska 1/A/SAS A, Svenska 2/B/SAS B, Engelska 5/A, Matematik 1a/1b/1c/A Naturkunskap 1a1/A, Religionskunskap 1/A, och Samhällskunskap 1b/A måste ingå i Slutbetyget Högst 100 poäng F/Icke godkänd ( Ej svenska/svenska som andraspråk A/B/1/2, engelska A/5, matematik A/1a/1b/1c)

32 Slutbetyg Komvux forts. övergångsbestämmelser Slutbetyget måste innefatta följande kurser från Gy2000 eller Gy11/Vux12: OBS! Om du är antagen på Naturkunskap 1b och läser mot slutbetyg ska du meddela detta till din lärare så att du kan kursbytas till Nk 1a1+1a2, då ditt slutbetyg måste bestå av kursen Nk 1a1. Nk 1a1 + 1a2 motsvarar Nk 1b.

33 Slutbetyg Komvux forts. övergångsbestämmelser Observera att sista datum för utfärdande av slutbetyg är individuellt! Sista datum för utfärdande av slutbetyg beror på när dina betyg är utfärdande regel om 10-årsgränsen gäller! Du måste ha en tydlig slutbetygsplanering för att kunna läsa mot grundläggande behörighet enligt reglerna för slutbetyg kontakta därför studie- och yrkesvägledare om du är osäker!

34 Svensk gymnasiekompetens - Gymnasieexamen Gäller för dig som påbörjar din gymnasiekompetens nu eller läst enstaka kurser i det gamla systemet (Gy2000). Du som elev måste besluta vilken gymnasieexamen du ska läsa mot - studieplanering är nödvändig för att du inte ska läsa felaktiga gymnasiegemensamma kurser. I Yrkesexamen (tolv program) följer du a - kurser I Högskoleförberedande examen (sex program) följer du: eller b - kurser (för ekonomiska, estetiska, humanistiska eller samhällvetenskapliga programmen) c kurser (för teknik/naturvetenskapliga programmen)

35 Gymnasieexamen Göteborgs stad Vuxenutbildningen Bygger på Gy11 Kommer inte kunna läsa alla kurser som finns i Gy11 Enbart vissa yrkesexamina kommer kunna utfärdas - Restaurang- och livsmedel, Fordon- och transport, Vård- och omsorg, Barnoch fritid, Industriteknik samt eventuellt Handel- och administration Ett fåtal kurser från yrkesprogrammen kommer erbjudas som fristående kurser

36 Gymnasieexamen Gymnasiearbete, 100 poäng, avslutar utbildningen Får enbart innehålla kurser från Gy 11 Gy2000 kurser omvandlas, om de inte går att omvandla kan de inte ingå i en gymnasieexamen. 3-kodskurser (kurser före Gy2000, t.ex. MA200) kan ej ingå i en gymnasieexamen Lokala kurser försvinner (kurser som funnits på enstaka skolor) Idrott och Hälsa A kan ingå i en gymnasieexamen Specialidrott och Estetiskt verksamhet kan inte ingå i en gymnasieexamen 8-årsregeln försvinner

37 Exempel skillnad yrkesexamen och gymnasieexamen Yrkesexamen Vård- och omsorgsprogrammet Högskoleförberedande examen Samhällsvetenskapligt program GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN alla måste läsa dessa kurser Engelska p Engelska p Engelska p Matematik 1a 100 p Matematik 1b 100 p Naturkunskap 1a1 50 p Naturkunskap 1b 100 p Religionskunskap 1 50 p Religionskunskap 1 50 p Samhällskunskap 1a1 50 p Samhällskunskap 1b 100 p Svenska p Svenska p Svenska 2 Svenska p 100 p Gymnasiearbete 100 p Gymnasiearbete 100 p

38 Viktiga datum Kunskap & Framtid - Svenska mässan november, Komplettering till universitetet Sista betygsdatum slutbetyg 15 november Sista betygsdatum fristående kurser 22 november Kursstart 7 januari 2014 Vuxenutbildningen Sök senast 29 oktober Kursstart 17 mars 2014 Vuxenutbildningen Sök 7 28 januari Kursstart 26 maj 2014 Vuxenutbildningen Sök 18 mars 8 april Högskoleprovet Provdag 5 april, Sök 15 jan 15 - feb Anmälan universitetet sommartermin Sök 21 februari 17 mars Sista kompletteringsdatum övriga dokument 31 mars Anmälan universitetet hösten Sök 16 mars 15 april Sista betygsdatum 24 maj Sista kompletteringsdatum övriga dokument 20 juni Folkhögskola och Yrkeshögskola kan ha andra sista ansökningsdatum än universitetet. GRvux yrkesutbildningar vuxenutbildningen Se hemsida

39 Frågor? Sandra Hahn Studie- och yrkesvägledare Komvux-elever Våning 1, första dörren till vänster Boka tid: Bokningsschema finns på dörren eller Maila till skriv namn, personnummer, dagar/tider du kan komma

Utbildningssystemet & studievägledning

Utbildningssystemet & studievägledning Utbildningssystemet & studievägledning - En del av Studieplaneringskursen Studie- och yrkesvägledare för Komvux-elever, Sandra Hahn sandra.hahn@folkuniversitetet.se 2013-09-04 Utbildningssystemet och studievägledning

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan.

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. 2014-08-14 Agneta Wallin FIN / folkhögskola.nu Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. Grundläggande behörighet

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Kvalitet i studie- och yrkesvägledning 11 februari 2010

Kvalitet i studie- och yrkesvägledning 11 februari 2010 Kvalitet i studie- och yrkesvägledning 11 februari 2010 Sammanhang och bakgrund Ny skollag Ny läroplan för förskolan Reformering av grundskolan Reformering av gymnasieskolan Nya behörighetskrav Nya tillträdesregler

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler Tillträdesregler för högskoleutbildningar Om du vill börja läsa en utbildning på grundnivå på universitet eller högskola måste du ha vissa förkunskaper för att kunna antas. Detta kallas för behörighet.

Läs mer

Att söka till högskolan

Att söka till högskolan Att söka till högskolan Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas Inger Ek Studievägledare Det svenska utbildningssystemet 2013-05-03 Kolla att du har rätt förkunskaper 3 Du behöver ha rätt

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning

Lathund om tillträde till högre utbildning Lathund om tillträde till högre utbildning Omvärldskunskap som stöd vid studieplanering på folkhögskolan. Ett komplement till Folkbildningsrådets Riktlinjer för folkhögskolans behörighetsintygande. Agneta

Läs mer

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg Nya tillträdesregler Leif Strandberg Nya tillträdesregler - bakgrund Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29, feb 2004) Kunskap och kvalitet elva steg för utveckling av gymnasieskolan (prop. 2003/04:140,

Läs mer

Fullständigt gymnasium från Vuxenutbildningen!

Fullständigt gymnasium från Vuxenutbildningen! Fullständigt gymnasium från Vuxenutbildningen! Dina val inför slutbetyg eller gymnasieexamen Här följer information för att hjälpa dig i de val du behöver göra. Slutbetyg eller gymnasieexamen? Till och

Läs mer

Dagens regelverk och vanliga missförstånd Vägledardag Göteborg

Dagens regelverk och vanliga missförstånd Vägledardag Göteborg Dagens regelverk och vanliga missförstånd Vägledardag Göteborg 2016-03-24 Amer Chuhan Viveka Sahlberg Stöd för vägledare 1 Utfärdande av slutbetyg från komvux Regeringen har förlängt övergångsbestämmelserna

Läs mer

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå VUX 2012 September 2014 Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Områden Studie- och yrkesvägledning Individuell studieplan Validering Prövning enligt

Läs mer

Yrkesprogram. Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan. Vi skapar möjligheter. Våra styrkor:

Yrkesprogram. Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan. Vi skapar möjligheter. Våra styrkor: Mjölby Gymnasium Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan Vi skapar möjligheter Våra styrkor: Utbildning av hög kvalitet Personal med kompetens och engagemang Elever som ges förutsättningar att

Läs mer

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad 2010-01-01 --- 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 1 Antagning

Läs mer

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens. Valet till gymnasiet Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.se Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar

Läs mer

Högskoleförberedande program

Högskoleförberedande program Mjölby Gymnasium Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan Vi skapar möjligheter Våra styrkor: Utbildning av hög kvalitet Personal med kompetens och engagemang Elever som ges förutsättningar att

Läs mer

Gymnasieskolan. En presentation av gymnasieskolan och dess program. En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare

Gymnasieskolan. En presentation av gymnasieskolan och dess program. En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare Gymnasieskolan En presentation av gymnasieskolan och dess program En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare Dagens Gymnasieskola består av 18 olika program indelade

Läs mer

Webinarium den 11 mars 2014 för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Webinarium den 11 mars 2014 för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Webinarium den 11 mars 2014 för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Skolans styrdokument Riksdagen Regeringen - nationella program - programmens struktur - programmens omfattning

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs?

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Information till folkhögskolestuderande Folkhögskolornas informationstjänst 2012 Innehåll: Behörighet till högskolan

Läs mer

modern teknik värdering av källor och påståenden

modern teknik värdering av källor och påståenden 1 2 kreativitet fältstudier kommunikation argumentation hållbar utveckling analytiskt tänkande modern teknik värdering av källor och påståenden experiment och laborationer idéhistoriskt perspektiv 3 4

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Detta är gymnasieskolan

Detta är gymnasieskolan Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program + Programfördjupningar Programmen omfattar 2.500 poäng 1 Högskola/universitetsutbildning

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Studie- och Yrkesvägledare SYV

Studie- och Yrkesvägledare SYV Studie- och Yrkesvägledare SYV Samhällsvetenskapsprogrammet Humanistiska programmet annika.lind@lund.se 046-35 77 57 Presentationen läggs ut på Spykens hemsida under SYV En del av det som SYV gör på Spyken

Läs mer

Vad skiljer sig? Kurser Sättet att studera på Eget ansvar

Vad skiljer sig? Kurser Sättet att studera på Eget ansvar Studier på Spyken Vad skiljer sig? Kurser Sättet att studera på Eget ansvar Betyg A=20 B=17,5 C=15 D=12,5 E=10 F=0 Betyg När ett betyg är satt går det inte att ta bort. Alla dina betyg från tre år står

Läs mer

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet Edvin söker till biomedicinska Edvin gick ut gymnasiet i juni 2010. Kort därefter började han läsa på civilekonomprogrammet men kom ganska snabbt på att han ville söka till biomedicinska istället. Här

Läs mer

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 Vuxenutbildningen Välkommen till Mjölby vuxenutbildning! En plats där du hittar nya vägar Nystart eller bara ett steg vidare? Med

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA

Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Att läsa på gymnasiet Val Vidare studier ES & SA Studie- ochyrkesvägledare SYV Estetiska programmet Naturvetenskaps programmet lena.sorensen@lund.se Humanistiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer

TIDSPLAN. Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn.

TIDSPLAN. Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn. VAL INFORMATION TIDSPLAN V 3-4 Klassinformation 26/1 Föräldramöte V 5 & 6 Webbval Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn.

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011

Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011 Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011 Grundläggande behörighet Särskild behörighet Urval Högskoleprovet Gymnasieskola 2011 Meritpoäng för äldre Sökande med utländska

Läs mer

Välkommen till. gymnasieinformation!

Välkommen till. gymnasieinformation! Välkommen till gymnasieinformation! Gymnasieskolan Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2010:2020 Utkom från trycket den 30 december 2010 utfärdad den 22 december 2010. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2013-10-08 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till yrkeshögskolan (fr o

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk A 100 Svenska B/svenska som andraspråk B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa A 100

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer

Vad gör du efter gymnasiet? Information om studier och arbete. Ht-2015

Vad gör du efter gymnasiet? Information om studier och arbete. Ht-2015 Vad gör du efter gymnasiet? Information om studier och arbete Ht-2015 1 2 2016-06-14 Att söka till högskolan 2015-2016 - För dig som har eller som kommer att ta en gymnasieexamen Vilka förkunskaper som

Läs mer

Vidare studier. Vad kan jag välja?

Vidare studier. Vad kan jag välja? Vidare studier Vad kan jag välja? Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet Edvin gick ut gymnasiet i juni 2010. ort därefter började han läsa på civilekonomprogrammet men kom ganska snabbt på att han ville söka till biomedicinska

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN. VUXENUTBILDNING

ÅTVIDABERGS KOMMUN.   VUXENUTBILDNING VUXENUTBILDNING I ÅTVIDABERGS KOMMUN VUXENUTBILDNING VUXENUTBILDNING I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby Läsåret 2018/2019 Högsby UtbildningsCenter huc@hogsby.se Innehållsförteckning Valbara kurser på gymnasial nivå - KGY Svenska / Svenska som andraspråk 1 Engelska 1 Religion 1 Historia 1 Psykologi 1 Filosofi

Läs mer

Gymnasieinformation 2012

Gymnasieinformation 2012 Gymnasieinformation 2012 Vad/vilka påverkar elevens val? Vänner Föräldrar Syskon Könsroller Bostadsort Vart utbildningen finns Studievägledare Betyg Arbetsmarknad Intressen Förutsättningar Lärare Massmedia

Läs mer

Information om vidare studier

Information om vidare studier Information om vidare studier Behörighet För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet ska Eleven ha ett slutbetyg från ett fullständigt program. Ha lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

Läs mer

Bedömning av utländsk utbildning

Bedömning av utländsk utbildning 2017-03-24 Bedömning av utländsk utbildning del av validering P-A Stensson Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning, UHR Informationsdag i Göteborg Bedömning (erkännande) av utländsk utbildning

Läs mer

Tillträdesregler 2012-03-20

Tillträdesregler 2012-03-20 Tillträdesregler 2012-03-20 Förändringar 2008 Några förändringar började tillämpas redan från och med antagningen till höstterminen 2008-25:4-regeln tas bort (övergångsregler) - HA-gruppen (högskoleprov

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk A 100 Svenska B/svenska som andraspråk B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa A 100

Läs mer

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet Edvin gick ut gymnasiet i juni 2010. ort därefter började han läsa på civilekonomprogrammet men kom ganska snabbt på att han ville söka till biomedicinska

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare

Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare Kristina.lof@stockholm.se 1 GYMNASIEINFORMATION 2016-2017 Studie-och yrkesvägledning i årskurs 9 Gymnasieprogrammen Specialvarianter Betyg, meritvärde och urval

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER 1 Innehåll Folkhögskolans väg till högre studier Folkhögskolans Allmänna kurs Behörighet till högskola, yrkeshögskola och folkhögskolans eftergymnasiala

Läs mer

Kärnämneskurser. Svenska B/svenska som andraspråk k B 100

Kärnämneskurser. Svenska B/svenska som andraspråk k B 100 Kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk k A 100 Svenska B/svenska som andraspråk k B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa h A 100 Religionskunskap A 50 Naturkunskap

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Gymnasieinformation. Studie- och yrkesvägledning

Gymnasieinformation. Studie- och yrkesvägledning Gymnasieinformation Studie- och yrkesvägledning Det svenska skolsystemet Illustration: Skolverket Vad påverkar ett val? Föräldrar Vänner Intresse Betyg Trender Kunskap om alternativ Kort- eller långsiktigt

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 FOLKHÖGSKOLESTUDERANDE PÅ ALLMÄN KURS KAN BLI BEHÖRIGA TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA. HÄR BERÄTTAR VI HUR DET GÅR TILL. Innehåll Folkhögskolans

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Undersköterska med specialistkompetens inom demens 100 Yh-poäng, Motala/Mjölby Distans, halvfart Östsvenska Yrkeshögskolan AB Laxholmstorget 3, Norrköping www.osyh.se 1

Läs mer

Karaktärsämnena är olika för varje program. Det är dessa kurser som ger programmet sin speciella karaktär.

Karaktärsämnena är olika för varje program. Det är dessa kurser som ger programmet sin speciella karaktär. Sida 1 av 6 HANDLEDNING Presentation Programväljaren Denna presentationsserie omfattar 34 bilder. Vi har valt att ta fram ett relativt stort antal bilder, det är ändå du som användare som bestämmer vilka

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2/13 Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till

Läs mer

Detta är gymnasieskolan

Detta är gymnasieskolan Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program + Programfördjupningar Programmen omfattar 2.500 poäng 1 Högskola/universitetsutbildning

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2011:1020 Utkom från trycket den 20 september 2011 utfärdad den 8 september 2011. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Information inför gymnasievalet 2017

Information inför gymnasievalet 2017 Information inför gymnasievalet 2017 Det finns 18 nationella gymnasieprogram. Av de är 12 yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande program. Alla nationella program är 3-åriga. Det finns också 5 olika

Läs mer

HANDLEDNING Presentation Programväljaren Tips, kommentarer och synpunkter Bild 2: Detta är gymnasieskolan Bild 3-8: Yrkesprogram Yrkesprogram

HANDLEDNING Presentation Programväljaren Tips, kommentarer och synpunkter Bild 2: Detta är gymnasieskolan Bild 3-8: Yrkesprogram Yrkesprogram 2016-05 HANDLEDNING Presentation Programväljaren Denna presentationsserie omfattar 45 bilder. Vi har valt att ta fram ett relativt stort antal bilder, det är ändå du som användare som bestämmer vilka bilder

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Gymnasiet - vad ska jag tänka på?

Gymnasiet - vad ska jag tänka på? 2013-09-2 - För dig som har eller som kommer att ta en gymnasieexamen Gymnasiet - vad ska jag tänka på? Högskoleförberedande program a) Möjlighet att söka högskola/ universitet b) Vilka utbildningar du

Läs mer

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 19 / 20

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 19 / 20 VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 19 / 20 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Naturvetenskapsprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom tre olika val. Du skall välja: Inriktning

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Allmän kurs på folkhögskola en väg till högre studier

Allmän kurs på folkhögskola en väg till högre studier Allmän kurs på folkhögskola en väg till högre studier INNEHÅLL Folkhögskolans väg till högre studier Folkhögskolans allmänna kurs Grundläggande behörighet till högre studier Särskilda behörigheter Behörighet

Läs mer

Välkomna! Gymnasieinformation ht16

Välkomna! Gymnasieinformation ht16 Välkomna! Gymnasieinformation ht16 Gymnasieinformation Om att välja! Skillnaden mellan grundskolan och gymnasiet Gymnasieskolan och gymnasieprogrammen Yrkesförberedande program Högskoleförberedande program

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

Välkommen. till Nacka gymnasium Nacka gymnasium 1

Välkommen. till Nacka gymnasium Nacka gymnasium 1 Välkommen till Nacka gymnasium 2018-04-11 Nacka gymnasium 1 Nacka gymnasium 2018-04-11 Nacka gymnasium 2 Nacka gymnasium Nacka bygger stad SKL tävling 2018-04-11 Nacka gymnasium 3 Kvällens Agenda 1. Betygsdokument

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

INFORMATION TILL ELEVERNA

INFORMATION TILL ELEVERNA INFORMATION TILL ELEVERNA Klassinformation om vidare utbildningar och studier utomlands SACO-mässan Lunds universitets informationsdag Karriärpaketet rpaketet-intressetest Arbetsmarknadsdag Vägledningssamtal

Läs mer