Utbildningssystemet & studievägledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningssystemet & studievägledning"

Transkript

1 Utbildningssystemet & studievägledning - En del av Studieplaneringskursen Studie- och yrkesvägledare för Komvux-elever, Sandra Hahn

2 Utbildningssystemet och studievägledning Innehåll: DEL 1: Studie- och yrkesvägledning DEL 2: Studieplanering inom Vuxenutbildningen i Göteborg DEL 3: Utbildningssystemet och vidare studier

3 Utbildningssystemet och studievägledning Innehåll: DEL 1: Studie- och yrkesvägledning DEL 2: Studieplanering inom Vuxenutbildningen i Göteborg DEL 3: Utbildningssystemet och vidare studier

4 Studie- och yrkesvägledarprogrammet 180 hp (tre år lång utbildning) Var finns utbildningen? Malmö högskola, MAH (och distans Varberg) Studie- och yrkesvägledarexamen Stockholms universitet, SU (och distans) Studie- och yrkesvägledarexamen samt Filosofie kandidat examen med inriktning mot karriärutveckling och vägledning Umeå universitet, UMU (och distans) Studie- och yrkesvägledarexamen Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet, Samhällskunskap 1b, SU kräver även Eng 6 Masterprogram

5 Studie- och yrkesvägledarprogrammet Samhällsvetenskap Pedagogik, socialpsykologi, sociologi, psykologi, samtalsmetodik, nationalekonomi, juridik Praktik 30 hp (högskolepoäng) ca 5 månader Olika upplägg på olika universitet/högskolor Styrdokument Skollag, förordningar, etiska riktlinjer, sekretesslag

6 Studie- och yrkesvägledning inom Vuxenutbildningen Stöd i att finna mål med dina studier Ett yrkesval innebär att titta på flera aspekter. Bland annat; intressen, egenskaper, arbetsmarknaden, värderingar (lön, arbetstid, arbetsuppgifter, karriärmöjligheter, kostnad m.m.) Motivation stöd i att se mening med studierna Information om utbildningar och yrken Kan inte alla yrken och behörighetskurser Stöd vid studieplanering i Individuell studieplan (ISP) - Ett bollplank, hjälp till självhjälp, säger inte vad du ska välja,

7 Utbildningssystemet och studievägledning Innehåll: DEL 1: Studie- och yrkesvägledning DEL 2: Studieplanering inom Vuxenutbildningen i Göteborg DEL 3: Utbildningssystemet och vidare studier

8 Studieplanering inom Vuxenutbildningen i Göteborg Kursstarter 2014: 7 januari, 17 mars, 26 maj (sommarkurser, begränsat utbud, studieperiod 10 veckor), 11 augusti och 13 oktober Du studerar 10 eller 20 veckor Kursutbud till kommande kursstart finns tillgängligt under ansökningsperiod

9 Studieplanering inom Vuxenutbildningen i Göteborg Ansökan till Vuxenutbildningen och Uppdatera dig regelbundet på vuxenutbildningens hemsida om ansökningsperioder. Studiemål mycket viktigt att beskriva utförligt avgör vem som får en plats! Bilagor betygsdokument från annan utbildning än Vuxenutbildningen Göteborg ska bifogas ansökan. T.ex.: Fristående skola Annat land Grundläggande, gymnasial och eftergymnasial nivå Sök mer ämnen än du vill få plats på, ange i studiemål antal poäng du önskar söka till. Anledning till tidigare avbrott bör anges i studiemål.

10 Komplettering till högre utbildning våren 2014 Komplettering till universitetet Ansökan gjord via Sista betygsdatum slutbetyg 15 november Sista betygsdatum fristående kurser 22 november Komplettering till Yrkeshögskola/Folkhögskola, annan utbildning Se respektive skolas hemsida. Kan skilja sig från universitetets datum.

11 Prövning hos prövningsenheten Information: Anmälan: Prövning innebär att dina kunskaper i en hel gymnasiekurs bedöms och betygssätts utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven i Skolverkets ämnes- eller kursplaner. Prövningen görs vid ett bestämt tillfälle. Avgiften är 500 kr för varje kurs du väljer att göra prövning i. Prövning är avgiftsfritt om du har fått betyg F/IG i en kurs du önskar göra prövning i och samtidigt läser inom vuxenutbildningen.

12 Studieplanering inom Vuxenutbildningen i Göteborg Studietakter Vuxenutbildningen och CSN poäng / vecka = 100 % studietakt 15 19,99 poäng / vecka = 75 % studietakt 10 14,99 poäng / vecka = 50 % studietakt

13 Maximal tid med CSN / Longest allowed time with CSN Grundskola (7-8 år i hemlandet): Elementary school: INGEN Grundskola från hemlandet: NO elementary school from homeland: INGEN Grundskola och behöver färdighetsträning i att läsa, skriva och räkna: NO elementary school and needs extra training in reading, writing and math: 40 veckor 40 weeks 80 veckor 80 weeks 100 veckor 100 weeks Gymnasiet (3 år i hemlandet): Secondary high school in homeland (three years): INGET gymnasium från hemlandet: NO secondary high school from homeland: 80 veckor 80 weeks 120 veckor 120 weeks Högskola/Universitet, YH: At University, College you can study: upp till 240 veckor up to 240 weeks

14 CSN STUDIETAKTER CSN beviljar studiemedel Minst 20 p / vecka = 100 % baserat på antalet poäng Minst 15 p / vecka = 75 % du läser per vecka. Minst 10 p / vecka = 50 % RATE OF STUDY CSN grants student aid At least 20 point / week = 100 % based on the total points At least 15 points / week = 75 % you study every week. At least 10 point / week = 50 % EXEMPEL AV 20 VECKOR STUDIEPERIOD EXAMPLE OF 20 WEEK STUDY PERIOD Heltid 400 poäng 100 % Fulltime 400 points 100 % Deltid 300 poäng 75 % Parttime 300 points 75 % Halvtid 200 poäng 50 % Halftime 200 points 50 % STUDIEMEDEL BELOPP FINANCIAL AID - AMOUNT Heltid % = kr/mån Full time % = SEK/month (bidrag kr/mån) (högre bidraget kr/mån) Deltid - 75 % = 6 764kr/mån Parttime - 75 %= SEK/month (bidrag kr/mån) (högre bidraget kr/mån) Halvtid 50 % = kr/mån Halftime - 50 %= SEK /month (bidrag 1 404kr/mån) (högre bidraget kr/mån) Gäller för 2013

15 Delkurser i ENG, MAT, SVA och SVE ENGELSKA GRUND KURSKOD MAXIMAL POÄNG KURSNAMN GRNENGu 150 Nybörjare GRNENGv 100 Steg 2 GRNENGx 100 Steg 3 GRNENG2 100 Steg 4 MATEMATIK GRUND KURSKOD MAXIMAL POÄNG KURSNAMN GRNMATu 200 Delkurs 1 Nybörjare GRNMATv 200 Delkurs 2 GRNMAT2 200 Delkurs 3 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK GRUND KURSKOD MAXIMAL POÄNG KURSNAMN GRNSVAu 200 Del 1, delkurs 1, läs och skriv GRNSVAv 200 Del 1, delkurs 2 GRNSVAx 300 Del 2, delkurs 1 GRNSVA2 300 Del 2, delkurs 2 SVENSKA GRUND KURSKOD MAXIMAL POÄNG KURSNAMN GRNSVEu 400 Del 1 GRNSVEv 300 Del 2, delkurs 1 GRNSVE2 300 Del 2

16 Utbildningssystemet och studievägledning Innehåll: DEL 1: Studie- och yrkesvägledning DEL 2: Studieplanering inom Vuxenutbildningen i Göteborg DEL 3: Utbildningssystemet och vidare studier

17 Grundläggande utbildning, motsvarande gymnasial utbildning, yrkesutbildningar på motsvarande gymnasial och eftergymnasial nivå. Även svenska för invandrare. Allmän kurs kan leda till grundläggande behörighet (rätt att söka till högre studier) i form av Intyg för behörighet till högskolestudier. Eftergymnasiala yrkesutbildningar kräver grundläggande behörighet eller motsvarande. Varje skola beslutar vem som får en plats. Läs mer på

18 Yrkesexamen 1 3 år, vanligtvis 2 år, 400 YH-poäng, LIA (Lärande i Arbetslivet), arbetsmarknadens behov styr vilka utbildningar som startar. Svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande. Till flera utbildningar krävs enbart Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 och Engelska 5. Titta noga på varje skolas hemsida. Om den sökande bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för kan högst 20 % av platserna fördelas i en sådan kvot. Reell kompetens eller Högskoleprovet gäller inte vid ansökan till YH. Skolan ansvarar för antagning Betyg, arbetslivserfarenhet, intervju, tester kan vara del av urval/förkunskapskrav. Regleras av Myndigheten för Yrkeshögskolan, och

19 Universitet och högskola Regleras av Universitets- och högskolerådet Verket för högskoleservice (VHS) och Högskoleverket (HSV) upphörde 1 januari Gör bedömningar av utländska utbildningar. Informationssida Sök och jämför utbildningar Högskoleprovet Ansökan och Allt du behöver veta

20 Det svenska universitetssystemet

21 Behörighet till universitet/högskola För att söka till universitetet måste du ha grundläggande behörighet = rätt att söka till universitetet. För vissa kurser/program krävs även särskild behörighet i vissa kurser. Hur når jag grundläggande behörighet? Reell kompetens eller Slutbetyg/Gymnasieexamen/Utländskt gymnasium/intyg om grundläggande behörighet från Folkhögskola krävs för att ha rätt att söka till universitet i Sverige. Kan ansöka om undantag för behörighetskurser om du anser att du på annat sätt uppnått kunskap för en gymnasiekurs Betyg/Studieomdöme och Högskoleprovet hur du konkurrerar om plats

22 Reell kompetens Arbetat minst 3 år 50 % efter det år det var planerat att gå ut ungdomsgymnasiet Minst E i Svenska/SAS A, B eller Svenska/SAS 1/2/3, Engelska A eller Engelska 5/6, Matematik A eller Matematik 1a/1b/1c samt Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b eller motsvarande Måste göra Högskoleprovet för att konkurrera om plats om det är mer sökande än det finns platser Läs mer på Allt du behöver veta, En annan väg

23 Fördelning av platser till universitet & högskola Gäller majoriteten av utbildningar men ej alla Gymnasiekompetens rätt att söka till högre utbildning (Svenskt gymnasium, UHR-bedömning eller Reell kompetens) Lärosätets krav på kurser på gymnasienivå du måste ha läst för att ha rätt att söka till en utbildning Urval av platser 23

24 Den mest förekommande fördelningen av platser: PROGRAM/KURS VID UNIVERSITET ELLER HÖGSKOLA BETYG minst 1/3 av platserna (vanligtvis 2/3 av platserna) HÖGSKOLEPROVET minst 1/3 av platserna (vanligtvis 1/3 av platserna) BI - Direktgruppen Svenskt gymnasium: Behörighet till sökt utbildning finns i slutbetyg/gymnasieexam en. Minst 2/3 av totala gymnasiepoängen ska vara från vuxenutbildning. & BII Kompletteringsgruppen Komplettering för behörighet Svenskt gymnasium: Har mindre än 2/3 av totala gymnasiepoängen från vuxenutbildning. BIII - Folkhögskola Folkhögskola har inte betyg. Elever får studieomdöme. Minst 0,1 Högst 2,0 Resultat giltigt i 5 år Bästa resultat räknas Två prov varje år april och oktober Anmälan två månader innan på Kostnad 350 kronor Utländskt gymnasium : Komplettering av enbart sas/eng/mat och har särskilda kurser i bedömning från UHR/VHS Kompletterar för att höja meritvärde.

25 Antagningsstatistik universitet och högskola (mer detaljerad information) och Sök och jämför utbildning

26 Meritvärde Jämförelsetal: Värdering av dina betyg från gymnasiet max 20,00. Godkänt/E betyg motsvaras av 10, D av 12,5, C/VG av 15, B av 17,5 och av A/MVG 20. Meritpoäng: För dig som har/läser mot svensk gymnasiekompetens - Poäng för meritkurser (Max 2,5) och områdeskurser (maximalt 1,0). Max 2,5 Kan ej få mer än 2,5 meritpoäng. Meritpoängskompensation: - För dig med utländsk gymnasiekompetens - baserat på ditt utländska gymnasiebetyg, läggs till utöver ditt jämförelsetal Max 2,5. Meritvärde = Jämförelsetalet + eventuell meritpoäng/meritpoängskompensation. Max 22,5.

27 Meritpoäng, maximalt 2,5 poäng olika regler beroende på när du blir/blivit klar med din svenska gymnasiekompetens Elever med utländsk gymnasieutbildning får meritpoängskompensation beroende på sina gymnasiebetyg, max 2,5 går inte att påverka I och med Gy11 försvinner möjligheten att tillgodogöra sig meritpoäng inom områdesbehörigheterna. Enbart kurser som är påbörjade innan 1 juli 2012 kan ge meritpoäng för områdeskurser. Max 1,0 meritpoäng för områdeskurser. En elev kan ej få meritpoäng i områdeskurser om en elev t.ex. har IG i Psykologi A (o,25 meritpoäng) och G i Psykologi B Gy11/Vux12 - En elev kan få meritpoäng för meritkurser (engelska, matematik och moderna språk)

28 Ny skollag vad betyder det? Högre krav för grundläggande behörighet övergångsregler finns Ny betygsskala, A-F (A högst, F lägst) Nya ämnes- och kursplaner vissa kurser från Gy2000 försvinner, vissa ersätts av nya Inga Gy11/Vux12 kurser kan ge meritpoäng i områdeskurser Komplettering med kurs för särskild behörighet som inte ingår i slutbetyg (motsvarande) läggs till och betyget medräknas i jämförelsetalet. Betyg i ny Gy11/Vux12-kurs som krävs för att sökande ska nå p eller 90% medräknas inte i jämförelsetalet. Slutbetyg försvinner Övergångsbestämmelser finns

29 Ny betygsskala GY2000 Vux12

30 Utländsk gymnasieutbildning eller akademisk utbildning Efter 1 juli 2013 är kravet för grundläggande behörighet: Svenska som andraspråk 1, 2, 3 Matematik 1a/1b/1c eller motsvarande Engelska 5, 6 eller motsvarande Läs mer på Allt du behöver veta, Utländskt gymnasieutbildning För dig som före 1 juli 2013 uppnått grundläggande behörighet enligt äldre regler gäller äldre krav fortfarande = inget krav att läsa SAS 3/Eng 6 läs mer på Utländsk gymnasieutbildning Bedömning av utländsk gymnasieutbildning och akademisk utbildning sker av Bör ansöka om bedömning så fort som möjligt då det är viktigt för studieplanering.

31 Svensk gymnasiekompetens Slutbetyg från Komvux Samma regler som tidigare med tillägg för att det ej går att utfärda slutbetyg efter inget krav på Svenska 3, Engelska 6, Historia 1, Gymnasiearbete för dig med utfärdat slutbetyg/avgångsbetyg Dispens för ämnen som är äldre än 10 år ansökan till rektor på vuxenutbildningen via studie- och yrkesvägledare på skola ansökan krävs ej om betyg inte är äldre än 10 år Minst 2/3 (1 600 poäng) från Komvux för att konkurrera i urvalsgrupp 1 (BI) Ska innehålla exakt poäng Minst G /E i Svenska 1/A/SAS A, Svenska 2/B/SAS B, Engelska 5/A, Matematik 1a/1b/1c/A Naturkunskap 1a1/A, Religionskunskap 1/A, och Samhällskunskap 1b/A måste ingå i Slutbetyget Högst 100 poäng F/Icke godkänd ( Ej svenska/svenska som andraspråk A/B/1/2, engelska A/5, matematik A/1a/1b/1c)

32 Slutbetyg Komvux forts. övergångsbestämmelser Slutbetyget måste innefatta följande kurser från Gy2000 eller Gy11/Vux12: OBS! Om du är antagen på Naturkunskap 1b och läser mot slutbetyg ska du meddela detta till din lärare så att du kan kursbytas till Nk 1a1+1a2, då ditt slutbetyg måste bestå av kursen Nk 1a1. Nk 1a1 + 1a2 motsvarar Nk 1b.

33 Slutbetyg Komvux forts. övergångsbestämmelser Observera att sista datum för utfärdande av slutbetyg är individuellt! Sista datum för utfärdande av slutbetyg beror på när dina betyg är utfärdande regel om 10-årsgränsen gäller! Du måste ha en tydlig slutbetygsplanering för att kunna läsa mot grundläggande behörighet enligt reglerna för slutbetyg kontakta därför studie- och yrkesvägledare om du är osäker!

34 Svensk gymnasiekompetens - Gymnasieexamen Gäller för dig som påbörjar din gymnasiekompetens nu eller läst enstaka kurser i det gamla systemet (Gy2000). Du som elev måste besluta vilken gymnasieexamen du ska läsa mot - studieplanering är nödvändig för att du inte ska läsa felaktiga gymnasiegemensamma kurser. I Yrkesexamen (tolv program) följer du a - kurser I Högskoleförberedande examen (sex program) följer du: eller b - kurser (för ekonomiska, estetiska, humanistiska eller samhällvetenskapliga programmen) c kurser (för teknik/naturvetenskapliga programmen)

35 Gymnasieexamen Göteborgs stad Vuxenutbildningen Bygger på Gy11 Kommer inte kunna läsa alla kurser som finns i Gy11 Enbart vissa yrkesexamina kommer kunna utfärdas - Restaurang- och livsmedel, Fordon- och transport, Vård- och omsorg, Barnoch fritid, Industriteknik samt eventuellt Handel- och administration Ett fåtal kurser från yrkesprogrammen kommer erbjudas som fristående kurser

36 Gymnasieexamen Gymnasiearbete, 100 poäng, avslutar utbildningen Får enbart innehålla kurser från Gy 11 Gy2000 kurser omvandlas, om de inte går att omvandla kan de inte ingå i en gymnasieexamen. 3-kodskurser (kurser före Gy2000, t.ex. MA200) kan ej ingå i en gymnasieexamen Lokala kurser försvinner (kurser som funnits på enstaka skolor) Idrott och Hälsa A kan ingå i en gymnasieexamen Specialidrott och Estetiskt verksamhet kan inte ingå i en gymnasieexamen 8-årsregeln försvinner

37 Exempel skillnad yrkesexamen och gymnasieexamen Yrkesexamen Vård- och omsorgsprogrammet Högskoleförberedande examen Samhällsvetenskapligt program GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN alla måste läsa dessa kurser Engelska p Engelska p Engelska p Matematik 1a 100 p Matematik 1b 100 p Naturkunskap 1a1 50 p Naturkunskap 1b 100 p Religionskunskap 1 50 p Religionskunskap 1 50 p Samhällskunskap 1a1 50 p Samhällskunskap 1b 100 p Svenska p Svenska p Svenska 2 Svenska p 100 p Gymnasiearbete 100 p Gymnasiearbete 100 p

38 Viktiga datum Kunskap & Framtid - Svenska mässan november, Komplettering till universitetet Sista betygsdatum slutbetyg 15 november Sista betygsdatum fristående kurser 22 november Kursstart 7 januari 2014 Vuxenutbildningen Sök senast 29 oktober Kursstart 17 mars 2014 Vuxenutbildningen Sök 7 28 januari Kursstart 26 maj 2014 Vuxenutbildningen Sök 18 mars 8 april Högskoleprovet Provdag 5 april, Sök 15 jan 15 - feb Anmälan universitetet sommartermin Sök 21 februari 17 mars Sista kompletteringsdatum övriga dokument 31 mars Anmälan universitetet hösten Sök 16 mars 15 april Sista betygsdatum 24 maj Sista kompletteringsdatum övriga dokument 20 juni Folkhögskola och Yrkeshögskola kan ha andra sista ansökningsdatum än universitetet. GRvux yrkesutbildningar vuxenutbildningen Se hemsida

39 Frågor? Sandra Hahn Studie- och yrkesvägledare Komvux-elever Våning 1, första dörren till vänster Boka tid: Bokningsschema finns på dörren eller Maila till skriv namn, personnummer, dagar/tider du kan komma

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!"

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet!! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!! Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 LÄSÅRET 2010 0 1 1 PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 FOLKHÖGSKOLESTUDERANDE PÅ ALLMÄN KURS KAN BLI BEHÖRIGA TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA. HÄR BERÄTTAR VI HUR DET GÅR TILL. Innehåll Folkhögskolans

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

att studera på högskolan

att studera på högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu att studera på högskolan Lätt svenska Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Bedömnings handboken. för antagning till högskoleutbildning 2013 2014

Bedömnings handboken. för antagning till högskoleutbildning 2013 2014 edömnings handboken för antagning till högskoleutbildning 20132014 Produktion Universitets- och högskolerådet, UHR Layout & Original irgitta Klingsäter Foto Olle Melkerhed edömningshandboken 2013/2014

Läs mer

Bedömnings handboken. för antagning till högskoleutbildning 2013 2014

Bedömnings handboken. för antagning till högskoleutbildning 2013 2014 edömnings handboken för antagning till högskoleutbildning 20132014 Produktion Universitets- och högskolerådet, UHR Layout & Original irgitta Klingsäter Foto Olle Melkerhed edömningshandboken 2013/2014

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS LÄSÅRET 2008 0 0 9 PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

2015/2016 KURS PROGRAM

2015/2016 KURS PROGRAM 2015/2016 KURS PROGRAM Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Svenska för invandrare sid 5 Särskild utbildning för vuxna sid 6 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasial

Läs mer

Bedömnings handboken för antagning till högskoleutbildning 2012 2013

Bedömnings handboken för antagning till högskoleutbildning 2012 2013 Bedömnings handboken f ö r a n tag n i n g t i l l h ö g s ko l e u t b i l d n i n g 2 0 1 2 2 0 1 3 Produktion Verket för högskoleservice, VHS Original Birgitta Klingsäter Foto Carl Bengtsson Tryck DanagårdLiTHO

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans)

Läs mer

Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas

Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas Att söka till högskolan 2013-2014 - För dig som har eller som kommer att ta en gymnasieexamen Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas Det svenska utbildningssystemet 2013-05-03 Högskolepoäng

Läs mer

Vuxenutbildningen i Södertälje

Vuxenutbildningen i Södertälje Vuxenutbildningen i Södertälje Hösten 2009 www.vuxenutbildningen.sodertalje.se Här ges allmän information om studier på Vuxenutbildningen i Södertälje. Ansökningsblankett, kurs- och utbildningsbeskrivningar

Läs mer