Läkarförbundets enkät till primärvårdens läkare steg tre i förbundets utvärdering av vårdvalet i primärvården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkarförbundets enkät till primärvårdens läkare steg tre i förbundets utvärdering av vårdvalet i primärvården"

Transkript

1 Läkarförbundets enkät till primärvårdens läkare steg tre i förbundets utvärdering av vårdvalet i primärvården Utvärderingsuppdrag från fullmäktige - ökad läkarbemanning 1/ utveckling av småskalig läkarledd verksamhet

2 Specialistläkare Antal respondenter: 4600 Antal svar: 2800 Svarsprocent: 61% ST-läkare Antal respondenter: 2000 Antal svar: 1200 Svarsprocent: 59% Summa Antal respondenter: 6600 Antal svar: 4000 Svarsprocent: 60% 33 frågor 29 frågor Samtliga läkare som är mer fast knutna till en vårdcentral ej stafetter Utifrån hälso- och sjukvårdens adressregister - inte enbart medlemmar i SLF Inga svar från de vårdcentraler som inte har någon fast bemanning * 33 respektive 29 frågor * både papper och webb

3 Antal läkare som arbetar på vårdcentral eller som går ST i allmänmedicin per födelseår 2015 Sverige som helhet år 55 år 45 år 35 år Specialister St-läkare Källa: HSAR, läkare verksamma inom primärvård februari 2015 uppdaterat och korrigerat av Läkarförbundet inom ramen för arbetet med Läkarenkäten 2015

4 Offentligt och privat verksamma läkare undergrupper bland privat verksamma Landsting/ region Tjänstgör på offentlig driven VC Privata Tjänstgör på större privata företag Tjänstgör på mindre företag med upp till fyra VC Totalt Praktikertjänst Andra Läkarledda Andra Blekinge 81% 19% 0% 8% 5% 5% Dalarna 86% 14% 0% 2% 11% 1% Gotland 61% 39% 18% 14% 0% 7% Gävleborg 68% 32% 6% 18% 5% 3% Halland 63% 37% 9% 10% 13% 0% Jämtland 89% 11% 0% 0% 8% 0% Jönköping 79% 21% 0% 6% 12% 1% Kalmar 94% 6% 1% 0% 3% 0% Kronoberg 82% 18% 0% 9% 4% 3% Norrbotten 86% 14% 9% 0% 1% 4% Skåne 69% 31% 5% 15% 6% 3% Stockholm 50% 50% 13% 12% 15% 5% Sörmland 75% 25% 10% 4% 5% 4% Uppsala 67% 33% 8% 10% 11% 3% Värmland 85% 15% 9% 2% 2% 3% Västerbotten 89% 11% 4% 3% 3% 0% Västernorrland 69% 31% 6% 0% 19% 1% Västmanland 39% 61% 45% 9% 4% 1% Västra Götaland 66% 34% 13% 8% 7% 2% Örebro 89% 11% 0% 6% 3% 2% Östergötland 88% 12% 1% 6% 2% 2% Totalt 69% 31% 9% 9% 9% 3%

5 Andel av primärvårdens specialistläkare som har en egna listade patienter samt genomsnittligt antal listade Andel med egen lista Genomsnittligt antal listade Blekinge 70% 1601 Dalarna 64% 1745 Gotland 95% 2027 Gävleborg 76% 1358 Halland 21% 2133 Jämtland 49% 1713 Jönköping 60% 1781 Kalmar 90% 1503 Kronoberg 2% - Norrbotten 79% 1509 Skåne 64% 1780 Stockholm 82% 1653 Sörmland 32% 1888 Uppsala 81% 1623 Värmland 73% 1738 Västerbotten 65% 1678 Västernorrland 74% 1974 Västmanland 97% 1906 Västra Götaland 32% 2092 Örebro 76% 2133 Östergötland 91% 1767 Totalt 64% 1745

6 Aktuell bemanningsläge på den egna vårdcentralen enligt vårdcentralernas specialistläkare i förhållande till vad uppdrag/ersättningar ger förutsättningar för Stockholm Uppsala Östergötland Västmanland Värmland Kalmar Västra Götaland Halland Totalt Skåne Jönköping Jämtland Norrbotten Kronoberg Västernorrland Gotland Blekinge Gävleborg Sörmland Västerbotten Dalarna Örebro 53% 45% 35% 48% 24% 30% 36% 45% 34% 35% 23% 30% 25% 15% 33% 17% 27% 16% 26% 17% 22% 15% 23% 4% 32% 7% 28% 11% 14% 6% 17% 28% 15% 3% 30% 15% 10% 37% 22% 7% 21% 17% 14% 41% 26% 9% 34% 23% 13% 27% 27% 10% 18% 28% 9% 28% 26% 12% 27% 25% 13% 39% 33% 5% 26% 30% 13% 27% 27% 21% 44% 7% 27% 29% 32% 26% 49% 12% 39% 22% 42% 22% 37% 27% 32% 43% 42% 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fullbemannad Mindre än 20 % vakanser % vakanser Över 50 % vakanser

7 Form för hur specialistläkarna är knuten till verksamheten Anställd Ägare/delägare Annan form Blekinge 88% 3% 10% Dalarna 90% 4% 5% Gotland 89% 6% 6% Gävleborg 80% 7% 13% Halland 82% 12% 5% Jämtland 92% 2% 6% Jönköping 90% 7% 3% Kalmar 90% 2% 8% Kronoberg 91% 4% 6% Norrbotten 85% 11% 4% Skåne 85% 4% 11% Stockholm 74% 20% 6% Sörmland 81% 7% 12% Uppsala 83% 9% 8% Värmland 89% 8% 3% Västerbotten 94% 4% 1% Västernorrland 67% 10% 23% Västmanland 59% 36% 5% Västra Götaland 84% 12% 4% Örebro 97% 1% 2% Östergötland 92% 2% 6% Totalt 83% 10% 7%

8 Läkare som verksamhetschef Landsting/region Specialistläkare ST-läkare Samtliga Blekinge 22% 30% 25% Dalarna 21% 25% 22% Gotland 16% 22% 18% Gävleborg 7% 0% 6% Halland 29% 40% 33% Jämtland 9% 0% 8% Jönköping 37% 35% 37% Kalmar 44% 50% 46% Kronoberg 22% 18% 21% Norrbotten 40% 24% 36% Skåne 28% 30% 29% Stockholm 56% 62% 57% Sörmland 17% 40% 24% Uppsala 41% 48% 43% Värmland 21% 27% 22% Västerbotten 13% 21% 14% Västernorrland 8% 29% 12% Västmanland 43% 60% 47% Västra Götaland 40% 45% 41% Örebro 3% 14% 6% Östergötland 29% 26% 29% Totalt 34% 40% 36%

9 Genomsnittlig tjänstgöringsgrad för primärvårdens specialist- och ST-läkare Specialistläkare ST-läkare Samtliga läkare Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Summa Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Totalt

10 Modell och frågeområden 1 Kvalitet och service i patientmötet 5 IT och stödsystem 2 Arbetsmiljö arbetsbelastning samverkan Väl fungerande primärvård - landstingsvisa öppna jämförelser - driftsform - bemanningssituation - m.m. 3 Landstingens styrning och uppföljning 4 Kunskapsutveckling Vidare-/fortbildning

11 1. Patientvården

12

13 Topp fem Jag skulle rekommendera min vårdcentral till en sjuk anhörig fördelat utifrån vem läkaren är/vilken verksamhet hen arbetar inom 99 % 96 %

14 Fem i botten Jag skulle rekommendera min vårdcentral till en sjuk anhörig fördelat utifrån vem läkaren är/vilken verksamhet hen arbetar inom 46 % som rekommenderar

15 Jag skulle rekommendera min vårdcentral till en sjuk anhörig

16 JAG ÄR NÖJD MED FÖRUTSÄTTNINGARNA ATT FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA PATIENTENS LÄKEMEDELSORDINATIONER Instämmer helt I stor utsräckning Delvis Inte alls Vet inte/kan ej ta ställning 13% 1% 14% 35% 37%

17 Topp fem JAG ÄR NÖJD MED FÖRUTSÄTTNINGARNA ATT FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA PATIENTENS LÄKEMEDELSORDINATIONER Är delägare 47% 33% Mindre företag där ägarna arbetar kliniskt 42% 34% Praktikertjänst 53% 23% Instämmer i stor utsräckning Instämmer helt Fullt bemannad 45% 24% 69 % nöjda Barnläkare 40% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

18 Fem i botten JAG ÄR NÖJD MED FÖRUTSÄTTNINGARNA ATT FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA PATIENTENS LÄKEMEDELSORDINATIONER Mer än 50 % vakanser 41% 26% 28 % nöjda % vakanser 44% 18% 70-79% tjänstgöring 39% 17% instämmer delvis Instämmer inte alls Verksamhetschefen ej läkare 39% 16% VC har mellan listade 39% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

19 Nöjd med förutsättningarna att följa upp och utvärdera patientens läkemedelsordinationer

20 VI ERBJUDER GOD TILLGÄNGLIGHET Instämmer helt I stor utsräckning Delvis Inte alls Vet inte/kan ej ta ställning 8% 1% 30% 25% 36%

21 Vi erbjuder god tillgänglighet

22 NÖJD MED FÖRUTSÄTTNINGARNA ATT ERBJUDA EN FUNGERANDE FAST LÄKARKONTAKT Instämmer helt I stor utsräckning Delvis Inte alls Vet inte/kan ej ta ställning 17% 1% 19% 29% 34%

23 Nöjd med förutsättningarna att erbjuda en fungerande fast läkarkontakt

24 Jag är nöjd med förutsättningarna att samordna vården för patienter med många vårdgivare Kalmar Jämtland Jönköpings län Västernorrland Stockholm Norrbotten Uppsala Gävleborg Halland Totalt Skåne Västra Götaland Dalarna Västmanland Sörmland Värmland Västerbotten Kronoberg Gotland Blekinge Östergötland Örebro 7% 28% 15% 19% 8% 26% 6% 26% 7% 23% 7% 23% 6% 22% 5% 22% 6% 21% 5% 21% 4% 22% 6% 19% 4% 19% 3% 19% 22% 8% 14% 3% 18% 19% 5% 11% 2% 12% 2% 12% 13% 39% 53% 46% 44% 41% 46% 38% 39% 43% 43% 40% 44% 43% 43% 44% 53% 39% 56% 47% 44% 45% 46% 25% 17% 23% 26% 22% 32% 33% 26% 28% 31% 29% 35% 33% 31% 22% 37% 24% 32% 39% 38% 32% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt I stor utsträckning Delvis Inte alls Vet ej /kan inte ta ställning

25 2 - Arbetet på vårdcentralen

26 JAG HAR GODA FÖRUTSÄTTNINGAR ATT STYRA ÖVER MIN TIDBOK Instämmer helt I stor utsräckning Delvis Inte alls Vet inte/kan ej ta ställning 24% 12% 27% 37%

27 Topp fem Jag har goda förutsättningar att styra över min tidbok Är delägare 40% 34% Praktikertjänst 43% 27% Barnläkare 47% 11% Instämmer i stor utsräckning Instämmer helt Mindre läkarlett företag 28% 28% Fullt bemannad 33% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

28 Fem i botten Jag har goda förutsättningar att styra över min tidbok Mer än 50 % vakanser 35% 37% Mellan 50 och 20 % vakanser 37% 34% Kvinnor 38% 30% instämmer delvis Instämmer inte alls Verksamhetchefen ej läkare 38% 30% Offentlig vårdcentral 38% 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

29 Jag har goda förutsättningar att styra över min tidbok Norrbotten Jämtland Gävleborg Stockholm Sörmland Kalmar Östergötland Västra Götaland Totalsumma Västerbotten Gotland Jönköping Dalarna Värmland Halland Örebro Uppsala Västernorrland Västmanland Skåne Kronoberg Blekinge 15% 19% 14% 18% 19% 8% 8% 12% 12% 14% 11% 8% 9% 14% 10% 8% 9% 10% 5% 9% 20% 5% 15% 34% 33% 27% 27% 24% 26% 28% 27% 22% 24% 25% 23% 22% 25% 20% 28% 24% 39% 46% 38% 43% 49% 26% 28% 33% 35% 36% 39% 32% 32% 43% 33% 37% 45% 42% 35% 42% 40% 33% 28% 28% 34% 11% 9% 19% 21% 29% 30% 27% 25% 25% 23% 32% 31% 20% 30% 29% 22% 26% 33% 28% 31% 37% 32% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 Instämmer helt 2 I stor utsträckning 3 Delvis 4 Inte alls Vet ej

30 MITT ARBETE PÅ VÅRDCENTRALEN KAN FÖRENAS MED ETT FUNGERANDE FAMILJELIV OCH EN RIK FRITID Instämmer helt I stor utsräckning Delvis Inte alls Vet inte/kan ej ta ställning 16% 19% 34% 30%

31 Mitt arbete på vårdcentralen kan förenas med ett fungerande familjeliv och en rik fritid Jämtland Jönköping Gotland Kalmar Norrbotten Halland Dalarna Värmland Skåne Uppsala Totalsumma Gävleborg Västernorrland Östergötland Stockholm Örebro Västra Götaland Västerbotten Kronoberg Sörmland Blekinge Västmanland 23% 17% 26% 18% 27% 22% 13% 12% 20% 18% 19% 27% 22% 12% 19% 19% 20% 15% 9% 13% 7% 28% 38% 42% 32% 38% 28% 31% 39% 38% 31% 31% 30% 21% 25% 35% 28% 27% 25% 28% 33% 28% 12% 25% 11% 32% 30% 31% 28% 34% 31% 36% 35% 43% 35% 31% 37% 28% 39% 28% 39% 49% 41% 42% 34% 6% 15% 32% 10% 15% 15% 20% 14% 18% 13% 16% 10% 17% 21% 15% 26% 16% 27% 19% 10% 17% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Instämmer helt I stor utsräckning Delvis Inte alls Vet ej

32 EN DEL PATIENTKONTAKTER SKULLE MED BIBEHÅLLEN KVALITET KUNNA OMFÖRDELAS TILL ANDRA PERSONALKATEGORIER Instämmer helt I stor utsräckning Delvis Inte alls Vet inte/kan ej ta ställning 20% 15% 26% 37%

33 En del patientkontakter skulle med bibehållen kvalitet kunna omfördelas till andra personalkategorier

34 3 Landstingens styrning

35

36 Topp fem Ersättningsystemet innebär att jag ibland inte kan arbeta utifrån de etiska principer jag skulle önska att jag kunde följa

37 Fem i botten Ersättningsystemet innebär att jag ibland inte kan arbeta utifrån de etiska principer jag skulle önska att jag kunde följa

38 Ersättningsystemet innebär att jag ibland inte kan arbeta utifrån de etiska principer jag skulle önska att jag kunde följa

39 JAG HAR FÖRTROENDE FÖR DET SYSTEM FÖR AVTAL OCH ERSÄTTNINGAR SOM VÅRDCENTRALEN ARBETAR EFTER Instämmer helt I stor utsträckning Delvis Inte alls Vet inte/kan ej ta ställning 7% 4% 15% 38% 36%

40 Jag har förtroende för det system för avtal och ersättningar som vårdcentralen arbetar efter Sörmland Kalmar Jönköping Västra Götaland Blekinge Gävleborg Örebro Kronoberg Norrbotten Halland Uppsala Jämtland Totalt Skåne Dalarna Västernorrland Gotland Värmland Stockholm Östergötland Västmanland Västerbotten 9% 3% 5% 7% 5% 4% 6% 4% 7% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 5% 2% 4% 2% 1% 11% 30% 6% 15% 14% 15% 15% 16% 16% 13% 11% 13% 10% 11% 29% 31% 20% 16% 17% 17% 14% 17% 14% 38% 37% 27% 41% 33% 44% 42% 30% 36% 38% 36% 34% 43% 37% 37% 35% 35% 37% 42% 31% 40% 26% 35% 35% 41% 29% 28% 26% 28% 43% 37% 26% 38% 40% 35% 37% 47% 34% 45% 45% 56% 45% 16% 6% 8% 3% 5% 10% 9% 19% 9% 9% 7% 8% 17% 7% 7% 7% 11% 15% 6% 5% 4% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Instämmer helt I stor utsträckning Delvis Inte alls Vet ej /kan inte ta ställning

41 VÅRDVALET HAR UTVECKLAT PRIMÄRVÅRDEN SOM HÄLSO-OCH SJUKVÅRDENS BAS Instämmer helt I stor utsträckning Delvis Inte alls Vet inte/kan ej ta ställning 8% 5% 12% 23% 52%

42 Vårdvalet har utvecklat primärvården som hälso-och sjukvårdens bas

43 VÅRA ERSÄTTNINGAR STIMULERAR OSS ATT UTVECKLA NYA OCH BÄTTRE ARBETSSÄTT Instämmer helt I stor utsträckning Delvis Inte alls Vet inte/kan ej ta ställning 4% 2% 6% 25% 63%

44 Våra ersättningar stimulerar oss att utveckla nya och bättre arbetssätt Västra Götaland 3% 9% 27% Jönköping 4% 7% 30% 58% Värmland 2% 8% 19% 64% Skåne 8% 27% 60% Stockholm 3% 6% 22% 64% Sörmland 7% 46% 42% Kalmar 8% 28% 59% Totalsumma 6% 25% 63% Uppsala 2% 5% 20% 66% Gävleborg 4% 2% 34% 55% Västernorrland 2% 5% 30% 60% Halland 6% 29% 59% Blekinge 2% 15% 80% Östergötland 5% 22% 70% Örebro 0% 4% 19% 70% Norrbotten 18% 69% Jämtland 2% 15% 75% Kronoberg 2% 22% 72% Västmanland 0% 2% 23% 74% Västerbotten 20% 75% Gotland 26% 63% Dalarna 16% 79% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Instämmer helt I stor utsträcning Delvis Inte alls Vet ej Kolumn1

45 4 Att fylla på kunskaper

46 JAG HAR GODA MÖJLIGHETER ATT UTVECKLA MIN KOMPETENS INOM DE OMRÅDEN SOM MITT KLINISKA ARBETE KRÄVER 21% 9% 27% 43% Instämmer helt I stor utsräckning Delvis Inte alls Vet inte/kan ej ta ställning

47 Topp fem Jag har goda möjligheter att utveckla min kompetens inom de områden som mitt kliniska arbete kräver utifrån vem läkaren är/vilken verksamhet hen arbetar inom Är delägare 43% 19% Praktikertjänst 34% 17% Mindre VC där ägarna arbetar kliskt 29% 17% Instämmer i stor utsräckning Instämmer helt Fullbemannad 31% 13% Verksamhetschefen är läkare 29% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

48 Fem i botten Jag har goda möjligheter att utveckla min kompetens inom de områden som mitt kliniska arbete kräver utifrån vem läkaren är/vilken verksamhet hen arbetar inom Mer än 50 % vakanser 45% 30% Offentliga vårdcentraler 44% 26% Kvinnor 45% 23% instämmer delvis Instämmer inte alls Verksamhetchefen ej läkare 43% 23% Arbetar i större privat koncern 42% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

49 Jag har goda möjligheter att utveckla min kompetens inom de områden som mitt kliniska arbete kräver Norrbotten Kalmar Gävleborg Örebro Jämtland Halland Sörmland Jönköping Stockholm Totalt Västra Götaland Västernorrland Skåne Uppsala Gotland Västmanland Östergötland Blekinge Värmland Dalarna Kronoberg Västerbotten 15% 13% 10% 8% 10% 11% 4% 9% 9% 9% 11% 5% 8% 8% 5% 5% 5% 5% 12% 3% 4% 7% 30% 32% 32% 31% 29% 35% 29% 28% 27% 23% 29% 25% 25% 26% 25% 25% 24% 16% 25% 24% 20% 36% 38% 39% 40% 38% 43% 41% 45% 42% 43% 42% 35% 42% 44% 37% 47% 48% 46% 47% 56% 54% 45% 31% 16% 20% 16% 19% 21% 16% 16% 16% 20% 21% 23% 29% 24% 21% 26% 23% 22% 24% 22% 15% 19% 27% 1% 0% 3% 0% 0% 1% 3% 0% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 5% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Instämmer helt I stor utsträckning Delvis Inte alls Vet ej /kan inte ta ställning

50 4 B ST-tjänstgöringen

51 MIN ST ÄR AV GOD KVALITET Instämmer helt I stor utsträckning Delvis Inte alls Vet inte/kan ej ta ställning 4% 20% 27% 48%

52 Min ST är av god kvalitet Västmanland 35% 59% 0% 6% Jämtland 58% 33% 8% Gävleborg 33% 57% 5% 5% Sörmland 22% 67% 11% Jönköping 39% 46% 15% Örebro 34% 50% 16% Dalarna 37% 47% 16% Västerbotten 38% 46% 17% Uppsala 33% 50% 17% Västernorrland 43% 38% 5% 14% Kalmar 26% 52% 19% 4% Gotland 33% 44% 22% Västra Götaland 26% 51% 20% 2% Halland 29% 48% 20% 4% Totalsumma 28% 49% 20% 3% Kronoberg 25% 50% 25% Skåne 26% 47% 21% 4% Värmland 15% 58% 19% 8% Stockholm 21% 51% 22% 5% Blekinge 43% 29% 19% 10% Östergötland 27% 37% 33% 3% Norrbotten 29% 26% 42% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Instämmer helt I stor utsträcning Delvis Inte alls Vet ej

53 5 IT-system

54 IT-SYSTEMEN ÄR BRA OCH UNDERLÄTTAR MITT ARBETE SOM LÄKARE I PRIMÄRVÅRDEN Instämmer helt I stor utsräckning Delvis Inte alls Vet inte/kan ej ta ställning 6% 34% 24% 36%

55 Topp fem IT-systemen är bra och underlättar mitt arbete som läkare i primärvården Praktikertjänst 39% 11% Examen från tredje land 34% 14% Är ägare/delägare 33% 14% Instämmer i stor utsräckning Instämmer helt Barnläkare 33% 14% Upp till 4000 listade 31% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

56 Fem i botten IT-systemen är bra och underlättar mitt arbete som läkare i primärvården 44 år eller yngre 42% 35% 50% eller fler vakanser 38% 37% listade 35% 40% instämmer delvis Instämmer inte alls Kvinnor 39% 35% Verksamhetschefemn ej läkare 37% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

57 IrIT-systemen är bra och underlättar mitt arbete som läkare i primärvården a och underlättar mitt arbete som läkare i primärvården

58 Conclusions from the survey 1. Unacceptable differences structurally and in quality in different parts in Sweden 2. Patientvården, arbetet på vårdcentral och framför allt ST-tjänstgöringen är områden där läkarna är relativt sett mer tillfreds med dagens situation 3. Professional development, IT-systems and support and governance are problematic and areas for development 4. Staffing/ maintenance of kompetence is once again the main factor to maintain god quality 5. Private health care providers with doctors as owners presents better results in all areas in the survey 6. A doctor as director is an important factor for quality

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Läkarförbundets primärvårdsenkät Specialistläkarnas fortbildning

Läkarförbundets primärvårdsenkät Specialistläkarnas fortbildning Läkarförbundets primärvårdsenkät 2015 Specialistläkarnas fortbildning RAPPORT November 2015 Sveriges läkarförbund 2015 Svante Pettersson Karl Engblom Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK 2010-2012 PPM-BHK HT10 VT11 HT11 VT12 Antal observationer 14024 24832 24042 27019 Sjuksköterska/barnmorska

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 212 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antibiotikaförsäljning (J1 exkl metenamin) via recept 21-212, per län. Källa: Apotek ens Service AB 21 211 212 Västra Götaland

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Patienttoppen En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården fördelad på privat och offentlig regi

Patienttoppen En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården fördelad på privat och offentlig regi Patienttoppen 2014 En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården fördelad på privat och offentlig regi April 2014 Innehåll Förord... 3 1 Sammanfattning... 4 2 Diskussion... 5 2.1 Högre

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat HT11

PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat HT11 PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat HT11 Punktprevalensmätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler PPM Antal

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kartläggning av e-hälsan i ambulanssjukvården Sverige 2016

Kartläggning av e-hälsan i ambulanssjukvården Sverige 2016 Kartläggning av e-hälsan i ambulanssjukvården Sverige 2016 Samverkansprojekt Bakgrund Saknades en nationell bild av e-hälsan inom ambulanssjukvården Bidra till att öka kunskapen Underlag för förbättrings-

Läs mer

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen Höstmöte SFVH 2016 Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen leds av en styrelse som har det formella ansvaret att leda vår verksamhet. Ingemar Skogö, ordförande, Charlotta

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Bilaga 1 Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Uppdraget och material Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska nämnderna senast den sista februari varje år lämna

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012 öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund...

Läs mer

Bilaga 1 Premiepriser Ärende: Frisktandvård, Folktandvården Skåne Diarienummer: 1200962 Premiepriser i frisktandvård nuvarande treårspremie, nuvarande premiepris per månad, nytt förslag på treårspremie

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) %

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) % Rekrytering Bas: () Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Kalmar Värmland Uppsala inkl Norrtälje Jämtland Örebro Blekinge Östergötland Västra Götaland Norrbotten Stockholm

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

22.03.2011 09:28 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:28 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 47 respondenter (23 unika) Nuvarande filter: Västernorrland "Vilket landsting tillhör du?" = "Västernorrlands läns landsting" 1. Kön? 1 Kvinna

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landsting och regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Att mäta effektivitet i vård och omsorg

Att mäta effektivitet i vård och omsorg Att mäta effektivitet i vård och omsorg Kristina Stig Enheten för öppna jämförelser 1 2015-05-07 Modellen för effektivitetsanalys God vård och omsorg t 2015-05-07 Effektivitetsanalyser 3 Modell för effektivitet

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002 Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002 Sammanställning av uppgifter avseende läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2011:1136 Utkom från trycket den 29 november 2011 utfärdad den 17 november 2011. Regeringen

Läs mer

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges största arbetsgivarorganisation. Intresseorganisation som driver medlemmarnas intressen. Erbjuder medlemmar stöd och service. Värnar lokalt och regionalt självstyre.

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Socialstyrelsens Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar - Nya indikatorer Artros A1 Artrosskola före höftprotesoperation*

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2015

Nöjdhetsmätningar invånare 2015 Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177 Vårdguidens e-tjänster Landstinget i Uppsala län September 201 Sammanfattning NKI uppmäts till 73 vilket betyder att invånarna är nöjda med 1177 Vårdguidens e- tjänster.

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom

Läs mer

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2010

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2010 Regeringsbeslut I:2 2011-02-03 S2010/4889/FS S2010/4906/FS S2010/4961/FS m.fl. Kammarkollegiet Se bilaga 1 Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor.

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Folkhälsoenkät 2008 Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Den högsta andelen ses bland unga kvinnor i åldern 18-34 år.. Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer,

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Av Ida Johansson, Ledamot Förbundsstyrelsen Inledning: Att bevaka samt försvara läkarstudenters intressen på arbetsmarknaden är en av Medicine

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 2015. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 2015. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m juni 215 Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Öppenvårdsförsäljning antibiotika (J1 exkl metenamin) Recept/1 inv/12 månader (juli - juni), Insikt,

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Sida 1a Total ------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alla Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

Läs mer

Valfrihetssystem i landsting och regioner enligt LOVbeslutsläge

Valfrihetssystem i landsting och regioner enligt LOVbeslutsläge LOV 2016-05-09 1 (5) Ekonomi och styrning Lars Kolmodin Valfrihetssystem i landsting och regioner enligt LOVbeslutsläge april 2016 Totalt fanns i april 2016 1.154 stycken vårdcentraler inom primärvård,

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Medlemsutvecklingen

Medlemsutvecklingen Medlemsutvecklingen 150101 150831 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm Uppsala Sörmland Östgöta Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Bohus Älvsborgs

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer