Årstabergsparken Del 1 - Nybodaberget. Beskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årstabergsparken Del 1 - Nybodaberget. Beskrivning 2015-02-05"

Transkript

1 Årstabergsparken Del 1 - Nybodaberget Beskrivning

2 Nytt utsiktstorn och sittplatser på berget. ÅRSTABERGSPARKEN DEL 1 Beskrivning av projektets huvudidéer Årstarbergsparken är en bergspark som ligger i de obebyggda naturmarksytorna söder om den täta stadsdelen Årstadal. Den första delen av parken ligger norr om bostadsbebyggelsen på Nybodahöjden och byggs i samband med bostäderna i kvarteret Syllen och Golvläggaren. Platsen är idag en norrvänd skogbevuxen sluttning med bergknallar som har utsikt i över Årstaviken och Södermalm. Parken rustas för att förbättra möjligheter till parkrekreation och lek. Parkprojektets huvudidé för att uppnå det är att förädla platsens möjligheter, skapa starka karaktärer och magiska upplevelser av att befinna sig i en urban natur. Gångvägarna är nyckeln till det i den branta terrängen. Gångvägssystemet med förbättrad tillgänglighet tillförs nya beläggningar, bekväma trappor med barnvagnsramper, soffor, bänkar, belysning och skyltning. I knutpunkter, längs de ordinära gångvägarna av asfalt, ligger platser som avviker belagda av betong med integrerade sittbänkar. En del av projektet är att skapa lekmöjligheter i själva promenaden som gör att färden blir ett mål i sig. Dessa tillägg är till exempel genvägar bara för barnen, en smal trappa uthuggen ur berget, en repstege, målade stenar, en rutschkana intill gångvägen som man kan välja på vägen ner och målade nivåkurvor på gångvägen. För alla som klarat promenaden upp till parken väntar nya upplevelser på Utsiktsklippan, med ett utsiktstorn av trä och i lekgläntorna med ett raffinerat skärmtak av glas och trä. Utsiktsklippan förädlas med en träramp för bättre åtkomst och platsbyggda stora trämöbler för vila och umgänge. 2 ÅRSTABERGSPARKEN DEL 1 BESKRIVNING

3 Asplekgläntan. Behovet av lekmöjligheter är stort, särskilt för de många förskolebarnen i den växande stadsdelen. Huvudidén är att öka användbarheten av och tillgängligheten till skogsmarken för leken. Därutöver rustas den befintliga lekplatsen i Gläntan. Ytterligare en lekplats anläggs i en ny glänta som tas upp i skogen kallad Asplekgläntan. I lekplatserna finns framförallt sandlådor, gräsytor och släta ytor av betong som är omgivna av skogsvegetation. Därtill läggs några få lekredskap, kompisgungor, en liten rutsch och en kryptunnel. Naturmarken förädlas på olika sätt med enkla medel som gör den mer användbar. Delar av skogen gallras, virket tas tillvara för lek och läggs i s.k. pinndepåer. Andra delar av skogen förblir opåverkad. Trädstammar målas. Slyskog beskärs till skottskog för lek. Stockar av fällda träd tas tillvara i baklanslekar och kring grillplatser. I skogsmarken görs tillägg för att gynna leken. Där placeras lekkojor, stenar målas och en lekskulptur av en stor räv kan bli ett litet utflyktsmål. Parken är en del av en ekologisk spridningskorridor där spridning av ek, eklevande arter och barrskogsfåglar ska underlättas. Fågelholkar, fladdermusholkar och s.k. insektshotell ingår i projektet. De nya träd som planteras är ek. Tilläggen av vegetation är, förutom en klassisk parkentré i väster från Södertäljevägen, buskage med blommande och bärande buskar och lagning av störd mark med vegetation lik den befintliga. I Årstabergsparkens fyra delar används en grön färg som signatur. Återkommande är gångvägarna med platser av betong i knutpunkterna. Likaså återkommer skärmtaken, detaljer i sandlådorna, utrustning i form av bänkar, papperskorgar och belysning. Behandlingen av skogsmarken görs på liknande sätt liksom de tillägg som görs för att promenaden i sig ska vara rolig. 3

4 Beskrivning av parkens huvuddelar från väster mot öster Gångvägar utformas för att ge upplevelsevärden i promenaden genom skogen. Viktiga platser markeras med betongdäck och bänkar av betong med reliefer som innehåller information. En ljust grön färg används på möbler och olika byggda detaljer för att hålla ihop hela Årstabergsparken. En entréplats ligger vid Södertäljevägen under en stor ek som ramas in med bänkar av betong. Där anläggs projektets enda perennyta. En gångväg som rundar bebyggelsen i kvarteret Syllen. Längs gångvägen planteras ekträd på ena sidan. På den andra sidan löper ett dike som däms upp till små pölar för lek ihop med de sidoordnade sittplatserna. Asplekgläntan med skärmtak, sandlåda, liten rutschkana, gräsmatta och lekkryptunnlar bland mjuka gräskullar. I den omgivande skogen finns en rävskulptur av trä, insektshotell, fällda trästockar för balanslek, målade trädstammar, en pinndepå med gallringsvirke för kojbyggande och en lektrumma. Aspdungen trädstammar målas och aspsly och andra buskar som klipps till en halvmeters höjd som en skottskog. Framför Asplekgläntan ligger en liten plats med utsikt över Golvläggargränd. Från Golvläggargränd leder en ny trappanläggning upp till den slingrande gångvägen. Längs den ligger lekanordningar och tillägg som ska göra promenaden roligare. Dessa kallas funny walk -detaljer. Det är stigar i omvägar och genvägar med smala trappor huggna ur berget, en repstege mm I den befintliga Gläntan byggs en ny sandlåda, en plan vistelseyta, en gungställning och nya picknickbord. Den fina gräsmattan som är inramad av skog behålls. I Ekbacken intill Gläntan ligger små skogskojor. Utsiktsklippan ligger lite ovan Gläntan. Där står ett 7 m högt utsiktstorn med utsikt över Södermalm. Tornet gör parken mer synlig nerifrån Årstadal. På berget finns två stora häng- och sittmöbler av trä. Längre österut i skogen ligger Småbarnslekskogen med sittplatser av utlagda stockar, skogskojor och en balanslek med material från platsen. Längst i öster byggs en ny trappa med barnvagnsramp i samma läge som den branta stigen som finns där idag. Dagvattnet tas omhand lokalt med fördröjning diken som leds in i två fördröjningsmagasin. Den ena magasinets bräddavlopp mynnar i en gatstensränna som till slut leder vattnet mot en dagvattenbrunn i Golvläggargränd. 4 ÅRSTABERGSPARKEN DEL 1 BESKRIVNING

5 Teckenförklaring till illustrationsplanen 1. Entréplats under en stor befintlig ek. 2. Dagvattenmagasin, 2 st. 3. Gångväg i ny sträckning som rundar den nya bebyggelsen i kv Syllen. Ek planteras längs gångvägen. Diket på sidan däms upp vid sittplatserna. 4. Ny trappa 2 st. 5. Rutschbana och andra sk Funny walk -detaljer längs den slingrande gångvägen. 6. Asplekgläntan med skärmtak, sandlåda, gräsmatta och några lekredskap. 7. Liten utsiktsplats.. Betongplatser i knutpunkter. 9. Lekkojor mm i Ekbacken. 10. Gångstig asfalteras och breddas. 11. Den befintliga Gläntan med terrasserad sandlåda, gräsmatta och kompisgunga. 12. Utsiktsklippan med stora sittmöbler. 13. Utsiktstorn 14. Lekskogen med trädstammar, lekkojor och grillplatser. 5

6 Förmansvägen Golvläggargränd 4 Sö der Stuck täl atörv jev äge n ägen kv Golvläggaren 2 kv Syllen Ny ILLUSTRATIONSPLAN ÅRSTABERGSPARKEN d 6 ÅRSTABERGSPARKEN DEL 1 ILLUSTRATIONSPLAN BESKRIVNING

7 n io stat bane Tvär dal a Årst bac ken viks Sjö y en ing ar bod N SKALA 1:1200/A3 del

8 Ovan Idag leder en stig genom parken. Vänster: Aspskog med mycket sly i områdets mitt.i det som har varit öppen mark med spår av en bosättning. Nedan: Lundvegetation med ekar som ska bevaras. ÅRSTABERGSPARKEN DEL 1 BESKRIVNING

9 Ovan till vänster Klippiga partier som man kan leka i. Ovan till höger: En glänta med lekredskap som utvecklas. Vänster: Utsikt från berget. Nedan: Kalt berg som sparas. 9

10 Liggande format (A)165 x 115 mm. Referensprojekt: Klassiska bergsparker i Stockholm. Vasaparkentill ovan och Vitabergsparken till vänster. Blockriket från vår tid nedan, landskapsarkitekt Tema. 10 ÅRSTABERGSPARKEN DEL 1 BESKRIVNING

PARKEN STRÅKET I HÄSSELBY STRAND

PARKEN STRÅKET I HÄSSELBY STRAND PARKEN STRÅKET I HÄSSELBY STRAND Riktlinjer för parkens utveckling Elin Hulefors Kandidatarbeten vid institutionen för Stad och land 008 Bachelor thesis at the department of urban and rural development

Läs mer

Program för upprustning av Sollefteå stadspark 2008.01.15

Program för upprustning av Sollefteå stadspark 2008.01.15 Program för upprustning av Sollefteå stadspark 2008.01.15 Inledning Tyrens AB har på uppdrag av Sollefteå kommun utarbetat ett program för miljöförbättringar av Sollefteå stadspark. Kommunens kontaktperson

Läs mer

Landskapsanalys Nacka strand 2013-02-23

Landskapsanalys Nacka strand 2013-02-23 Landskapsanalys Nacka strand 2013-02-23 1 Landskapsanalysen har utförts av WSP Landskap och miljö genom Marie Åslund, Karin Henriksson Innehåll Inledning 5 Landskapets uppbyggnad 6 Bebyggelsekaraktär 8

Läs mer

KV. NÄTET ESKILSTUNA GESTALTNINGS- PROGRAM 2014-03-11

KV. NÄTET ESKILSTUNA GESTALTNINGS- PROGRAM 2014-03-11 KV. NÄTET ESKILSTUNA GESTALTNINGS- PROGRAM 0-0- kvarteret Nätet längdsektion genom kvarteret nätet och dess omnejd i nordsydlig sträckninng gestaltningsprogram för kvarteret Nätet Eskilstuna 0 0 Tengbom

Läs mer

Lekplats för alla. Program för handikappanpassning av lekplatser i Stockholm Stad

Lekplats för alla. Program för handikappanpassning av lekplatser i Stockholm Stad Lekplats för alla Program för handikappanpassning av lekplatser i Stockholm Stad FÖRORD Vi har fått i uppdrag av Gatu- och fastighetskontoret att ta fram ett program för handikappanpassning av lekplatser

Läs mer

Mötesplats Mariestad. Områdesbeskrivningar Grönprogram del 2. Antagen av Kommunfullmäktige September 2009

Mötesplats Mariestad. Områdesbeskrivningar Grönprogram del 2. Antagen av Kommunfullmäktige September 2009 Mötesplats Mariestad Områdesbeskrivningar Grönprogram del 2 Antagen av Kommunfullmäktige September 2009 FÖRORD Områdesbeskrivningar är en del andra del i Grönprogrammet för Mariestad kommun och är en beskrivning

Läs mer

D e t a l j p l a n e p r o g r a m

D e t a l j p l a n e p r o g r a m D e t a l j p l a n e p r o g r a m inre hamnen, bryggan OCH piren UNDER ASFALTEN FINNS EN STRAND PROJEKT SJÖSTADEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-10-26 D e l 2 GESTALTNINGSPRINCIPER i n n e h å l

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet

Riktlinjer för tillgänglighet Riktlinjer för tillgänglighet i offentlig utemiljö Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2013-01-23 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Projektledare: Karoline Hällgren Foto: Karoline Hällgren Linköpings

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

Sidsjö f d sjukhusområde

Sidsjö f d sjukhusområde Gestaltningsprogram för Sidsjö f d sjukhusområde Gestaltningsprogrammet har utarbetats i samarbete med byggherren Sidsjöfastigheter AB och Sundsvalls kommun. Gestaltningsprogrammet kompletterar detaljplanen

Läs mer

Kilar i sluttningen. 3 kilformade bostadshus KV.Kilen

Kilar i sluttningen. 3 kilformade bostadshus KV.Kilen Kilar i sluttningen 3 kilformade bostadshus KV.Kilen På ett berg i Gröndal med fantastisk utsikt har jag identifierat platsen att förlägga tre stycken flerbostadshus. I dessa hus har jag försökt arbeta

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 1996/82 214 Projekt 9107 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på planenheten i november 2012, enligt

Läs mer

Röjningsplan för Kiruna centrum BILAGA 1. Viktoria Arvidsson, november 2012

Röjningsplan för Kiruna centrum BILAGA 1. Viktoria Arvidsson, november 2012 Röjningsplan för Kiruna centrum BILAGA 1 Viktoria Arvidsson, november 2012 INNEHÅLL 1. LÄSANVISNINGAR...3 1.1 Inledning...3 1.2 Målbilder...3 1.3 Stadsomvandlingen...5 2. INELNING I SKÖTSELZONER...6 2.1

Läs mer

Spetsamossen Leklab en plats för den lekande människan

Spetsamossen Leklab en plats för den lekande människan SPETSAMOSSEN LEKLAB Spetsamossen Leklab en plats för den lekande människan Homo ludens, den lekande människan, är utgångspunkten för det här projektet. Därför träffades en grupp experter, med olika kunskap

Läs mer

Svandammsskolan mer plats för utomhuspedagogik. Maj 2010

Svandammsskolan mer plats för utomhuspedagogik. Maj 2010 Svandammsskolan mer plats för utomhuspedagogik Maj 2010 Lugna skogen Allmänningen Hagen Utmarken...? Vad platsen slutligen ska heta återstår för Svandammsskolan att besluta, här används tillfälligtvis

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

RÖNNEBADET ÄNGELHOLMS NYA BADHUS RÖNNEBADET

RÖNNEBADET ÄNGELHOLMS NYA BADHUS RÖNNEBADET ÄNGELHOLMS NYA BADHUS VISION FÖR KROPP OCH SJÄL INNEHÅLL s. 1 VISION s. 2 PLATS Situationsplan och platsanalys s. 3 PLATS FORTS. s. 4 idé HUSFORM Koncept, planform, volymer och miljöaspekter s. 5 ILLUSTRATION

Läs mer

Parken i Staden och Staden i Parken

Parken i Staden och Staden i Parken 2012 Parken i Staden och Staden i Parken Samfundet S:t Erik Seminarium 7 mars 2012 Innehållsförteckning Staden i Parken och parken i Staden...3 Inledning, Monica Andersson, ordförande Samfundet S:t Erik...4

Läs mer

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

Gestaltningsprogram. för Täljöviken. Antagandehandling 21 november 2012

Gestaltningsprogram. för Täljöviken. Antagandehandling 21 november 2012 Gestaltningsprogram för Täljöviken Antagandehandling 21 november 2012 Översiktlig vy över Täljöviken Förord I den fördjupade översiktsplanen för Täljöviken (2006) föreslås vid Åkers kanals mynning en kanalstad

Läs mer

Utvärdering av stadsdelen. Aranäs. i Kungsbacka. Anna Braide Eriksson Ola Nylander

Utvärdering av stadsdelen. Aranäs. i Kungsbacka. Anna Braide Eriksson Ola Nylander Utvärdering av stadsdelen Aranäs i Kungsbacka Anna Braide Eriksson Ola Nylander Utvärdering av stadsdelen Aranäs i Kungsbacka Anna Braide Eriksson Ola Nylander 2012 Kungsbacka kommun Grafisk form och

Läs mer

FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012

FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012 FRAMTIDA ALBY DESIGNDIALOG 2012 BILDPROTOKOLL FRÅN WORKSHOPAR 3 torsdagar med kvällsworkshopar (ca 100) 1 workshop med tema koloni och odling (ca 50) 2 workshopar med klass 9, Grindtorpsskolan (ca 45)

Läs mer

E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län

E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län GESTALTNINGSPROGRAM TILL ARBETSPLANER FÖR E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län 2010-09-01 Objekt: 88 51112 Förord Följande gestaltningsprogram är upprättat

Läs mer

STADENS GOLV. Policy för markbeläggningar i Göteborg

STADENS GOLV. Policy för markbeläggningar i Göteborg STADENS GOLV Policy för markbeläggningar i Göteborg Målen med Stadens Golv är att: - skapa vackra och långsiktigt hållbara miljöer - vårda och värna om kulturhistoriskt värdefulla miljöer och markbeläggningar

Läs mer

Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende

Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Utemiljöns betydelse. för hälsan... 3 Äldre människors. utevistelse... 3 Tillgänglighet...

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

Enskedeparken, Vårdprogram. Enskede gård. Landskapslaget 20060906

Enskedeparken, Vårdprogram. Enskede gård. Landskapslaget 20060906 Enskedeparken, Enskede gård Vårdprogram Landskapslaget 20060906 Inledning. Arbetet med vårdprogram för Enskedeparken, Enskede gård, har utförts av Landskapslaget AB på uppdrag av Markkontoret, Stockholms

Läs mer

PÅ SPÅRET SANDDYNER SKÄRGÅRDSKLIPPA PÅ SPÅRET PORTEN TILL ROSLAGEN NORRTÄLJE HAMN

PÅ SPÅRET SANDDYNER SKÄRGÅRDSKLIPPA PÅ SPÅRET PORTEN TILL ROSLAGEN NORRTÄLJE HAMN NORRTÄLJE HAMN PORTEN TILL ROSLAGEN HAMNGOLV BADBRYGGA BAKGRUND Norrtälje är historiskt en stad med sjöfarten och fisket som huvudnäringar. Med stadsbyggnadsprojektet Norrtälje hamn ges en unik möjlighet

Läs mer

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND EN LEVANDE STAD FÖR ALLA...3 VAD ÄR UNGT

Läs mer