Brf Hägern, Varvet - Analys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Hägern, Varvet - Analys"

Transkript

1 Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser Sliten markbeläggning Positivt Stora ytor och öppna platser. Nyare lekplats. Entréområde mot Varvsgatan strukturerat. Stora luftiga ytor mellan husen Uppvuxen vegetation Vattennära läge med fina vyer Nyare lekplats Entréområdet mot Västra Varvsgatan är strukturerat och OK Brf Hägern, Varvet - Analys

2 Gård 20 Torg Carport Grönstråk Grönområde Gård Grönstråk Gård 4-6 Bef. lekplats Park Förslag Öppna ytor mellan husen binds ihop och ges ett innehåll Tydligare entréområden med utökade cykelparkeringar Fler sittplatser spridda på fler områden Bättre kontakt med vattnet, fysiskt och visuellt Mer parkeringar Park Strandpromenad Brf Hägern, Varvet - Förslag, översikt

3 Parkering Belysningsstolpe Torg Torget avgränsas med murar mot bostadshuset. Den idag stora plattytan bryts upp med gräsytor. En större skulptur utgör blickfång för de sittplatser som finns längs murarna. Carport Förråd Carport Pergola Upphöjd buskplantering Förråd Skulptur Plattor Mur Grönstråk Torget övergår i gröna stråk som erbjuder ett flertal sittmöjligheter med utsikt över vattnet. En carport utgör stöd i ryggen för den grillplats som finns väster om torget. En pergola med skärmväggar ramar in sittplatsen. Grönstråket söder om torget ingår i den gröna axel som binder ihop torget med strandpromenaden vid vattnet. Grönstråket erbjuder ett flertal sittmöjligheter och avslutas med en grillplats mitt emot lekplatsen. erna avgränsas med träskärmar och buskage. Mindre träd eller större buskar markerar stråkets längsriktning. En skulptur utgör blickfång i slutet av stråket. Murar och Block Kantblock S:t Eriks Countries Sitemap Hem / Produktsortiment / Murar / Murar och Block / Kantblock Beskrivning och bilder Produktinformation Mer information Grus Kantblock Rent formspråk i raka block Vårt kantblock har helt raka sidor och ofasade kanter. Kantblocket lämpar sig utmärkt som stabil kantförstärkare mellan olika beläggningstyper. De raka kanterna smälter väl ihop med markstenarna/plattorna i system Scala. Håller ihop små nivåskillnader Kantblocket fyller många funktioner. Lägg blocken i nivå med Pergola. beläggningen och undvik därmed den smutssamlande springan. Eller bygg en lägre trappa vid entrén eller i trädgården. Som låg stödmur fungerar Kantblocket även som en tydlig avgränsare mot bakomliggande jord och växter. Bildspel Bilder på Kantblock (4 st) Skulptur Kantblock Kantblock Kantblock Kantblock Färger Kantblock (2 st) Blockstensmur av granit. Kantblock Image 4 of 8 Upphöjd plantering med buskar. Naturgrå Antracit Typ/System Kantblock (1 st) Brf Hägern, Varvet - Förslag, torg och grönstråk 14:56:47]

4 Bef. lekplats Pergola och grillplats Ny passage Stor park Den gröna axeln från torget ned mot vattnet avslutas med en större park runt den befintliga boulebanan. Parker innehåller ett flertal sittmöjligheter med sittplatser under pergola och två grillplatser. Pergolan fungerar även som en entréportal. Den befintliga flaggstången flyttas till denna park och utgör ett blickfång från pergolan. erna avgränsas av träskärmar och buskage samt perennplanteringar. Kontakten med vattnet och strandpromenaden förbättras då den befintliga vallen öppnas upp. Gradänger av t ex granitkantsten tar upp en eventuell nivåskillnad. Den befintliga björkvegetationen gallras ut för att förbättra utsikten över vattnet. vallen beklädes med buskage in mot området. Pergola Belysningsstolpe Grus Buskplantering Bef.träd gallras Lekplats Den befintliga lekplatsen är i ganska bra skick med nyare lekutrustning. Eventuellt görs en översyn av grusytorna och en siktgallring av träd och buskar. Liten park Öster om lekplatsen finns en mindre park där centrum utgörs av en grillplats. en ramas in av en pergola samt buskage, mindre träd och perenner. Flaggstång i perennplantering Uppställningsplats container Bef. boulebana Gradäng Strandpromenad Exempel på gradäng av kantsten, men här med gräs. Exempel på träskärm vid sittplats. Brf Hägern, Varvet - Förslag, park

5 Gård, gröna huset Sittbara murar ger en tydlig avgränsning av gångstråk och grönområde mot huset. Plattor Entréerna förtydligas med avvikande plattläggning. Sittbara murar Plattor Cykelparkeringarna stramas upp med träskärmar, som också ger ledning in mot entréerna. Grus Pergola Grönområde De befintliga buskagen bryts upp och ger en mer luftig avgränsning av sittplatserna. Buskagen kompletteras mot parkeringsytan för att ge bättre avgränsning av området. Sitt- och grillplatserna avgränsas av träskärmar och buskage. vallen beklädes med buskage in mot området. Parkering Buskar Exempel på sittbar mur som avgränsning av ytor. Brf Hägern, Varvet - Förslag, gård gröna huset och grönområde

6 Plattor Träskärm Träskärm Gårdar, röda husen Gårdarna avgränsas med träskärmar mot gångstråken i norr. Husentréerna förtydligas med plattläggning och träskärm eller liknande. Cykelparkeringarna görs större och avgränsas ev. av träskärmar. De betongkantstenar som idag avgränsar gräsytorna är trasiga och ersätts av en rad med plattor. Exempel på träskärm som markerar entrén. Här i kombination med skärmtak. Plattor som avgränsning mellan ytor. Brf Hägern, Varvet - Förslag, gårdar röda husen

Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende

Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Utemiljöns betydelse. för hälsan... 3 Äldre människors. utevistelse... 3 Tillgänglighet...

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

Lekplats för alla. Program för handikappanpassning av lekplatser i Stockholm Stad

Lekplats för alla. Program för handikappanpassning av lekplatser i Stockholm Stad Lekplats för alla Program för handikappanpassning av lekplatser i Stockholm Stad FÖRORD Vi har fått i uppdrag av Gatu- och fastighetskontoret att ta fram ett program för handikappanpassning av lekplatser

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Cykelparkera vid pendeltåget

Cykelparkera vid pendeltåget Cykelparkera vid pendeltåget En inventering av cykelparkeringsmöjligheter vid pendeltågstationer AUGUSTI 2009 2(114) Innehållsförteckning 1 Genomförande...4 2 Sammanfattning...4 3 Resultat...5 3.1 Tabell

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer 20090922/2010 Version 1.1 Tillgängliga och användbara miljöer r i k t l i n j e r o c h s ta n d a r d f ö r f y s i s k t i l l g ä n g l i g h e t I samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2004:15 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller oriente ringsförmåga

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer

- M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G -

- M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G - - M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G - Alternativ i programförslaget Programmet prövar fyra områden för bostadsbebyggelse. Dessa prövas vart för sig. De är lokaliserade geografiskt olika

Läs mer

REFERENS. SISAB:s referenser är en. oktober. Utemiljön är en. serie. leker. projektansvarige. Yngre barn har. ett mail till Ytan. betydelse för.

REFERENS. SISAB:s referenser är en. oktober. Utemiljön är en. serie. leker. projektansvarige. Yngre barn har. ett mail till Ytan. betydelse för. REFERENS Utemiljö Allmän beskrivning Utemiljön är en del av skolans pedagogiska resurs Om SISAB:s referenser och mötesplats för elever. Entrén tilll skolan och SISAB:s referenser är en serie skolgården

Läs mer

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx Dnr: SBK 2012/265 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Hägern 11 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGshandling 2014-09 1 PL xxx Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Att anlägga en boulebana!

Att anlägga en boulebana! Att anlägga en boulebana! Förutsättningarna för att anlägga en boulebana kan variera. Anläggandet av banan styrs mycket av vilket underlag som banan ska anläggas på, exempelvis gräs, gammal fotbollsplan,

Läs mer

Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg

Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg Fastighetsbeteckning: Posten 7, korsningen Sturegatan/Stationsgatan med omgivning Namn/Gatuadress: Sturegatan/Stationsgatan Kommun, Stadsdel:

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över Västra Söderby Del 4 Vattentornsområdet

Läs mer

Riktlinjer för skoltomters storlek - en översyn

Riktlinjer för skoltomters storlek - en översyn 0518/2008 Riktlinjer för skoltomters storlek - en översyn Arbetsmaterial Ut och lek augusti 2009 Innehåll Inledning...3 Syfte/mål...3 Skolgårdsmålen i Lunds kommun...4 Helhetstänkande en plats som visar

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun Dnr: SBN 2014/0700 Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun SAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall,

Läs mer

ANTIKVARISKT PLANERINGSUNDERLAG SLOTTSHOLMEN 1, VÄSTERVIK KULTURMILJÖ- OCH STADSBILDSANALYS // VOLYMSTUDIE //GESTALTNINGSPRINCIPER

ANTIKVARISKT PLANERINGSUNDERLAG SLOTTSHOLMEN 1, VÄSTERVIK KULTURMILJÖ- OCH STADSBILDSANALYS // VOLYMSTUDIE //GESTALTNINGSPRINCIPER ANTIKVARISKT PLANERINGSUNDERLAG SLOTTSHOLMEN 1, VÄSTERVIK KULTURMILJÖ- OCH STADSBILDSANALYS // VOLYMSTUDIE //GESTALTNINGSPRINCIPER INLEDNING Förord Kommunstyrelsen i Västervik godkände 2010-05-10 en avsiktsförklaring

Läs mer

JÖNKÖPING läge för mer och fler

JÖNKÖPING läge för mer och fler JÖNKÖPING läge för mer och fler jönköping fiffigt läge Det var en gång en stad som bestämde sig för att bli riktigt bra. Den hade i och för sig goda förutsättningar läget vid Vätterns södra spets gjorde

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan)

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder RAPPORT 2 2005 Tillgång till naturen för människor med funktionshinder Ylva Lundell Skogsstyrelsen mars 2005 Författare Ylva Lundell Projektledare Gunnar Nordanstig Projektgrupp De Handikappades Riksförbund

Läs mer

Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Folktandvården i Vimmerby och landstingets verksamheter i Emmaboda

Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Folktandvården i Vimmerby och landstingets verksamheter i Emmaboda Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-04-20 Dnr 150292 Sida 1(3) Landstingsfullmäktige Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar,

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

SANNAFÄLTET SPORTCENTER

SANNAFÄLTET SPORTCENTER SANNAFÄLTET SORTCENTER GESTALTNINGSROGRAM Godkänt av stadsbyggnadsnämnden den 22 januari 2014, 18 INNEHÅLL 3. SANNAFÄLTET 4. ÖVERGRIANDE STRUKTURER 5. TRANSORTSTRUKTURER 6. ILLUSTRATIONSLAN 7. VOLYMSTUDIE

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Nya Slussen. på väg mot ett Stockholm i världsklass. www.stockholm.se/slussen

Nya Slussen. på väg mot ett Stockholm i världsklass. www.stockholm.se/slussen Nya Slussen på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/slussen Nu bygger vi framtidens Slussen Varför bygga nytt? Efter 75 år behöver Slussen byggas om. Dagens konstruktion är i så dåligt

Läs mer

DEL 3 GENOMFÖRANDE- STRATEGI

DEL 3 GENOMFÖRANDE- STRATEGI 7. NYCKELPROJEKT 125 DEL 3 GENOMFÖRANDE- STRATEGI För att driva genomförandet av översiktsplanen har delprojekt och nyckelprojekt identifi erats. Nyckelprojekten defi nieras som enskilda projekt med potential

Läs mer

Fördjupningsprojekt inom TRAST. - en exempelsamling

Fördjupningsprojekt inom TRAST. - en exempelsamling Fördjupningsprojekt inom TRAST G A T U T Y P E R - en exempelsamling Innehållsförteckning Förord, inledning... I Gatans utveckling... II TRAST en vision om en stad för alla... III Gatans disposition och

Läs mer