Årsstämma ÖSTRA GÖTALANDS FRÖ- OCH OLJEVÄXTODLARES EKONOMISKA FÖRENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsstämma ÖSTRA GÖTALANDS FRÖ- OCH OLJEVÄXTODLARES EKONOMISKA FÖRENING"

Transkript

1 Årsstämma ÖSTRA GÖTALANDS FRÖ- OCH OLJEVÄXTODLARES EKONOMISKA FÖRENING Verksamhetsberättelse 2014

2 Årsstämma TORSDAGEN DEN 26 MARS 2015 KL 17.00, VRETAKLUSTER, VRETA KLOSTER VÄLKOMNA TILL ÖSTRA GÖTALANDS FRÖ- OCH OLJEVÄXTODLARES Årsstämma Enklare måltid Kaffe och presentation av sommarens studieresa till Lettland och Litauen samt information om ERFA-grupp för odlare av rödklöverfrö och oljelin. FÖREDRAG: Etablering av höstraps Presentation av tre olika odlingskoncept Heva Claydon Väderstad Diskussion under ledning av Albin Gunnarsson Berättelse över Östra Götalands Frö- och Oljeväxtodlare ek. för. verksamhet under tiden 1 januari 31 december FÖRENINGENS STYRELSE HAR UTGJORTS AV: till föreningsstämman Tomas Fahlgren, Ystad Gård, Vikbolandet, ordf 2015 tel , , Ulf Gustafsson, Östra Helleberga, Borensberg, v ordf 2016 tel , , Magnus Wallin, Sidus gård, Norrköping 2016 tel , , Per Gunnarsson, Jernemåla gård, Valdemarsvik 2016 tel , , com Nichlas Johansson, Bränninge gård, Habo 2016 tel , , Sverker Bertilsson, Gubbetorp, Vadstena 2015 tel , , Elenore Wallin, Navestad Fjärdedel, Skänninge 2015 tel , , Hans Augustinsson, Hushållningssällskapet, sekr 2015 tel , ADJUNGERAD Jonas Källming, Länsstyrelsens lantbruksenhet VALDA REVISORER HAR VARIT Jan Erik Andersson, Pikatorp, Ödeshög Carl-Fredrik Nilsson, Hagstigen 21, Borensberg Jan Siverskog, Evertsholm, Söderköping, ersättare FÖRENINGENS HEDERSLEDAMÖTER 1981 Carl-Erik Ringels 1988 Ingemar Tegnell 2001 Bosse Johansson 2002 Stig Lindén, hedersordförande 2003 Gunnar Wall 2004 Sture Johansson 2006 Bengt-Olov Gunnarson, hedersordförande 2007 Magnus Börjeson, hedersordförande 2007 Lennart Svensson 2012 Bengt Stener VALBEREDNING Åke Andersson, Täcktö Prästgård, Borensberg, , sammankallande Per-Arne Lööf, Svanshals mellangård, Väderstad, Claes Olai, Augustenhill, Norsholm, , FÖRENINGENS KONSULENTER HAR VARIT Hushållningssällskapets växtodlingskonsulenter OMSLAGSFOTO: SVEN-ÅKE RYDELL, HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

3 Föreningens verksamhet 2014 BILD PÅ STYRELSEN, FOTO ULF GUSTAFSSON Föreningen är en lokal odlarorganisation inom Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO). Föreningens verksamhetsområde är Östergötlands, Jönköpings och norra delen av Kalmar län. MEDLEMS- OCH SERVICEAVGIFTER Samtliga medlemmar betalar en fast medlemsavgift på 150 kr, en fast serviceavgift på 350 kr samt en rörlig serviceavgift. Den rörliga serviceavgiften är 1,8 öre per kg för oljeväxter (inklusive lin) och 1,0 % av vallfrölikviden. Den fasta avgiften faktureras medlemmarna direkt av SFO. Den rörliga avgiften tas upp av handeln och betalas in till SFO. Avgifterna används till att utveckla frö- och oljeväxtodlingen och att skapa förutsättningar för odlingens konkurrenskraft. Det sker genom fältförsök, forskningsanslag och dialog med beslutsfattare och politiker. Marknaden för såväl oljeväxter som vallfrö är idag fri men trots det så påverkas de ekonomiska förutsättningarna fortfarande av politiska beslut. Det är därför nödvändigt att satsa resurser även på lobbyverksamhet gentemot svenska myndigheter och politiker liksom på att ha kontakter med organisationer inom EU. Den lokala odlarföreningen har för sin verksamhet fått 3,0 kr/ha oljeväxter. Underlaget för linarealen reduceras med hänsyn till hur stor andel av arealunderlaget som betalar serviceavgift. Ersättningen beräknas på det senaste 3-årsmedeltalet av odlingens omfattning i området. Av serviceavgiften för vallfrö har 25 % gått till den lokala odlarföreningen. Förutom ersättning, beroende av oljeväxtareal och vallfröavdrag, har också 50 kr/medlem tillfallit den lokala föreningen samt ett grundbelopp på kr. Medlen är den lokala odlarorganisationens huvudintäkt och är en förutsättning för de aktiviteter som bedrivs lokalt. VERKSAMHET Föreningens verksamhet under tiden 1 januari 31 december 2014 har omfattat åtgärder för främjande av odling av oljeväxter (inklusive lin) och vallfrö. Årsmötet ägde rum den 6 mars på Väderstadverken, Väderstad. Den 12 maj bjöd föreningen in till Höstrapskväll hos Albin Gunnarsson, Bobergs Västergård, Fornåsa. Aktiviteterna redovisa utförligare på annan plats i denna årsberättelse. Den 28 maj startade ERFA grupp Rödklöver med en fältvandring hos Ulf Gustafsson, Helleberga, Klockrike. Den 2 oktober bjöd föreningen in till fältstudier av olika etableringsmetoder av höstraps i Skärkindsbygden, samling sked- de hos Kristina Forsberg och Lars-Åke Gustafsson på Fröö gård. SFO OCH SVENSK RAPS Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO) är en riksorganisation med 11 lokala föreningar. Totalt är odlare och andra med intresse i oljeväxt- (inklusive lin) och vallfröodling medlemmar i de lokala föreningarna. Dessa är i sin tur medlemmar i SFO. Den verksamhet som tidigare fanns i branschorganet Svensk Raps AB överfördes 2012 till SFO. Svensk Raps finnas kvar som varumärke och bolag men under det gångna året har ingen ekonomisk verksamhet bedrivits i bolaget. Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning, har som målsättning att lämna bidrag till forskningsprojekt av såväl grundläggande karaktär som sådana med mer praktisk anknytning. Under året har stiftelsen anslagit nästan kr till olika forskningsprojekt för odlingens utveckling. Anslagen de senaste åren har varierat mellan kr och kr beroende på avkastningen på kapitalet. Information till medlemmarna sker genom medlemstidningen Svensk Frötidning, som utkom första gången 1932 och fyller en mycket viktig uppgift som förmedlare av odlingsråd och marknadsinformation. Tidningen utkommer med sex nr per år och är delvis finansierad via annonsintäkter. Fortlöpande marknadsinformation och försöksresultat samt en kunskapsbank med sökmotor finns också på SFO:s hemsida, Föreningen finns även på Facebook. De svenska odlingsförutsättningarna för vallfrö och oljeväxter är beroende av de beslut som tas i EU och på den internationella arenan. Möjligheterna att påverka dessa beslut går genom den svenska regeringen och genom samarbete med övriga europeiska organisationer. SFO är med i ett antal organisationer, såväl inom EU som världsomspännande, där man deltar i diskussionerna och kan påverka besluten. STYRELSEN Styrelsen i Östra Götalands Frö- och Oljeväxtodlareförening har under året bestått av åtta ledamöter. Föreningens ordförande, Tomas Fahlgren, är dessutom ledamot av SFO:s styrelse. Tomas Fahlgren, ordf, Ulf Gustafsson, vordf, Hans Augustinsson, sekr, Magnus Wallin, Per Gunnarsson, Elenore Wallin, Sverker Bertilsson och Nichlas Johansson samt Åke Andersson sammankallande i valberedningen. Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året 24 januari, 22 april och 16 oktober. Konstituerande sammanträde hölls den 6 mars i anslutning till årsstämman. Presidiet, som utgörs av ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren, sammanträdde en gång, den 24 januari, för bland annat budgetberedning och förslag till utformning av årsstämman. MEDLEMSANTAL Medlemsavgifterna betalas ut från SFO. År 2014 gjordes det utifrån medlemsantalet i maj månad som då var 574 stycken, vilket är en minskning med 14 medlemmar sedan motsvarande tidpunkt föregående år. Styrelsen har under året bedrivit ett arbete för att öka medlemsantalet. Riksorganisationen SFO hade vid samma tidpunkt medlemmar, vilket är en minskning med ca 100 medlemmar. ÅRSSTÄMMAN 2014 Föreningens årsstämma 2014 ägde rum den 6 mars på Väderstadverken. Kvällen inleddes med Aktuellt på Väderstadverken varefter företaget bjöd på en enklare måltid innan årsstämman hölls. Efter stämmoförhandlingarna höll Peter Karlsson, Väderstadverken ett föredrag om trender inom såteknik av frö- och oljeväxter. Därefter informerade Albin Gunnarsson, SFO, om vilka möjligheter vi har att odla vårraps och oljelin utan effektiva betningsmedel. Kvällen avslutades med ett högaktuellt och mycket intressant föredrag av Åsa Wolgast Broberg från LRF om hur de vattenskyddsområden som nu bildas på flera håll inom föreningens verksamhetsområde påverkar förutsättningarna för att bedriva växtodling. Förutom styrelsen deltog knappt 50 medlemmar i årsstämman.

4 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 ÖSTRA GÖTALANDS FRÖ O OLJEVÄXTODLARE EK FÖR BALANSRÄKNING ÖSTRA GÖTALANDS FRÖ O OLJEVÄXTODLARE EK FÖR RESULTATRÄKNING

5 Fältvandring i Skärkindsbygden 2 oktober För att studera hur olika rapsetableringsmetoder fungerar på lite tyngre jordar bjöd föreningen in till fältvandring i Skärkindsbygden den 2 oktober. Samling skedde hos Kristina Forsberg och Lars-Åke Gustafsson på Fröö gård där vi tittade på etablering med Heva-tekniken. Därefter åkte de 30 talet deltagarna vidare till familjen Lindahl på Hagelstad som har etablerat sin raps med en Claydon. Slutligen besökte vi Roger Österqvist på Landsjö som använt Väderstad Carrier med påmonterad Biodrill. Det blev en mycket givande fältvandring där det gavs möjlighet att studera och diskutera föroch nackdelar med tre olika etableringsmodeller för höstraps. En viktig fråga framförallt på de tyngre jordarna där det kan vara svårt att etablera höstraps med traditionell teknik. Fältvandring på Bobergs Västergård, Fornåsa, 12 maj Rapsfältvandringar brukar vara välbesökta hos oss östgötar men hur skulle det bli i år? Efter en väderprognos med allmänt regn hela dagen och mycket nederbörd på kvällen funderade vi som arrangörer på hur många som skulle vilja komma på fältvandring. Vi blev otroligt överraskade när klockan närmade sig 17 och fältvandringen skulle börja, bilarna strömmade in och vi var ca 110 besökare med gummistövlar och paraply Jätteroligt! Programmet bestod av sortinformation från Lantmännen Seed presenterat av Desirée Börjesdotter och från DuPont presenterat av Jan-Åke Svensson samt information hur vi bekämpar ogräset från Peter Löfgren, BASF. Albin Gunnarson presenterade höstrapsens odlingsteknik, etablering och jordbe- rarbetning, vilka för-och nackdelar som finns vid olika koncept. Fältvandringen började bra med uppehållsväder men efter en halvtimme var det dags för nästa skur och den varande nästan ändra fram till slutet när alla var hungriga på hamburgare. Vi tackar de företag som var villiga att bidra till en god kvällsmat och gårdsvärden Albin för en mycket trevlig fältvandring om rapsodling. TEXT OCH FOTON: ELENORE WALLIN FOTO SFO

6 Erfagrupp Klöverfrö odlingssäsongen 2014 Studieresa till Polen 9 13 juli 2014 Först planerades en studieresa till St Petersburg med ett intressant program. Tyvärr så medgav inte den politiska situationen i Ryssland att vi kunde gå vidare med den resan. Ett 50-tal anmälda resenärer blev besvikna i april när vi tvingades backa ur! Med hjälp av N&N resor planerades med kort varsel en ersättnings resa till Polen. Onsdag eftermiddag den 9 juli samlades 24 glada resenärer på Skavsta flygplats. När alla passerat incheckningen packade vi in oss i en av Ryan Airs kärror. Efter knappt två timmar landade vi i Krakow i södra Polen som var resans mål. En buss tog oss till vårt hotell, Golden Tulip där vi skulle bo i fyra nätter. Senare på kvällen gick vi, trots regn, för att äta en härlig middag på genuina restaurangen Pod Komienkem i Gamla Stan. Torsdag. Vår lokale guide och reseledare hämtade upp oss efter en god frukost. Efter en styv timmes resa sydväst så kom vi till Sucha Beskidzka, ett försökscenter för växtodlingen i området. Vi fick en gedigen inblick i det polska lantbruket och dess villkor. Efter lunch åkte vi till ett mycket lyckat gårdsbesök hos en familjejordbrukare. Efter genomgång av ett välutvecklat och rationellt jordbruk med moderna maskiner, byggnader mm bjöd familjen på eftermiddagskaffe med förstärkning av både öl och ädlare drycker. Som avslutning så tackade vi värdparet med framförande av några välkända svenska dryckesvisor. På kvällen, tillbaka i Krakow, fick vi en guidning i det judiska distriktet Kazimierz. Fredag. Efter frukost gjorde vi en 35 km bussresa sydöst från Krakow till Grodkowice. Här besökte vi ett forskningscenter med ett stort antal försöksparceller. Ett besök som var mer intressant för oss praktiska lantbrukare än för våra medföljande partners. Vi passerade också kort en lokal maskinhandlare som berättade om maskinmarknaden i området. Före lunchen fick vi en guidning på slottet Niepolomice. En kvarts resa åt norr. Slottet är från mitten av 1400-talet och har först varit ett jaktslott för kungar. Nu är där ett museum och plats för utställningar. På eftermiddagen besökte vi Mr. Jagla, som driver en av de större spannmålsgårdarna i Czyzow på ca 200 ha Här fanns också en större grisproduktion. Det här besöket gjorde oss alla avundsjuka. Han hade nya byggnader, nya maskiner, fina cementbelagda gårdsplaner och såg också ekonomiskt välmående ut. Ett tidligt bevis på att man tagit nytta av sitt EU medlemskap. Senare på eftermiddagen besökte vi saltgruvan i Wieliczka, världsarvslistad av Unesco. Här fick vi under en guidad tur se det största underjordiska kapellet, Sankt Kingas kapell. Dessutom fanns fantastiska kammare, saltskulpturer och saltsjöar. Över en miljon turister besöker gruvan varje år. Efter besöket fick vi äta på en traditionell restaurant med traditionell mat. Sedan vände bussen åter till Krakow. Lördag. Efter frukost var det fritt för alla att utforska Krakow på egen hand. Många valde att besöka Shindlers Factory. Det är idag ett välbesökt museum som visar de ohyggliga förhållandena som rådde under Naziockupationen. Många av oss passade samtidigt på att besöka Wawel, som är ett komplex av byggnader på en kulle. Här finns en borg med ett kungligt slott och Krakows domkyrka. I övrigt är Krakow en stad med fantastisk arkitektur och rikt turistliv. Söndag. På sista dagens förmiddag tog oss bussen 1,5 tim väster ut till Oswiecim där Nazitysklands största koncentrations- och förintelseläger ligger. Vi hade med från Krakow en svensktalande guide. Det var ett mycket gripande besök som visade mänsklighetens grymmaste sidor. Lunchen bestod av medhavd matsäck från hotellet. På eftermiddagen åkte vi till flygplatsen i Krakow för hemresa. Glada och nöjda med resan skildes vi på Skavsta flygplats för enskild hemtransport. TEXT OCH FOTO ULF GUSTAFSSON Vid årsstämman 2014 informerades om att styrelsen beslutat att bilda en Erfagrupp Klöverfrö under odlingssäsongen. Styrelsen är övertygad om att ett erfarenhetsutbyte kopplat med information från externa informatörer har stor möjlighet att lyfta odlingsresultatet i föreningens verksamhetsområde. Gunilla Larsson SFO var den sammanhållande länken för gruppen. En god uppslutning med 15 st odlare hade sin första träff hos undertecknad i Helleberga den 28 maj. Huvudtemat var aktuella växtskyddsåtgärder. Gruppen var ute i fält och såg och diskuterade kring både klöverfältet, Nancy och nyinsådda röd- och vitklöverfält. Den 14 juli träffades vi andra gången hos Anders och Gustav Steen, Skrukeby frälsegård. Eftersom det var Övriga aktiviteter 2015: i semestertid så var gruppen något reducerad men vi fick tillfälle att se Modus-försöket med stråreglering i deras rödklöverfält. Vid kaffet diskuterades bl.a. bekymret med Skräppa i våra odlingar. Ambition var sedan att träffas under skörden den tredje gången. Skörden var i år tidig och intensiv och ingen hade tid att komma så mötestillfället sköts fram till den 21 oktober. Oskar Björling från Syngenta var inbjuden för att diskutera den kommande Reglone behandlingen i våra fält. Gunilla kom tillsammans med Tore Dahlqvist som precis slutat på Lantmännen och som fångats upp av SFO för att komplettera Gunilla på deltid. Efter bra diskussioner beslutades att gruppen fortsätter att träffas under 2015 och att en utvärdering av årets träffar ska göras som underlag för vidare utveckling. Maj. Fältvandring med fokus på oljelin. ERFA-grupp oljelin. Anmälan och frågor till Tomas Fahlgren; ERFA-grupp klöverfrö. Anmälan och frågor till Ulf Gustafsson; Studieresa 6-10 juli till Lettland och Litauen TEXT ULF GUSTAFSSON, FOTO SFO

7 Välkommen att följa med på studieresa till Lettland och Litauen, 6-10 juli. Måndag 6 juli, Stockholm - Riga Vi åker på måndagen förmiddag med transferbuss till Stockholm. Klockan reser vi med Silja Tallink Line till Riga. 2 bädds utsideshytter är förbokade. Vi serveras en gemensam middag på båten. Tisdag 7 juli, Riga med omnejd Frukost på färjan ankomst till Riga där buss och svensktalande guide möter upp. Lunch serveras i Riga och resan går sedan till Jelgava och ett lantbruksforskningscenter. Här blir vi informerade om lantbruket i Lettland och vi får tid till diskussioner. Tillbaka till Riga, stadsruntur och incheckning på hotellet. Middag serveras på en trevlig restaurant i staden. Onsdag 8 juli, Riga Bauska (Litauen) övernattning Radisson Blue Latvija Riga Frukost på hotellet och utcheckning. Resan går sedan till Litauen. Besök på gård med drygt 1000 ha växtodling, i huvudsak vete och oljeväxter. Information och diskussion om växtodlingen i Litauen. Lunch serveras i Panevezys. Fabriksbesök på förädlingsföretag i Kedainiai distrikt. Man producerar ton utsäde. Företaget representerar litauiska centret för skogs- och lantbruksforskning. Man samarbetar bl.a. med Lantmännen SW Seed, Syngenta Seeds, DLF Trifolium. Resan går vidare till Birzai med besök på Bryggeriet, provsmakning och avslutande middag. Transfer till Bauska för övernattning på hotell. Torsdag 9 juli, Bauska Riga Stockholm övernattning Bauska ABC *** Frukost på hotellet och utcheckning. Resan går sedan till Rundale Slott. Slottet är ett barock och rokoko slott och Lettlands främsta historiska minnesmärke. Det byggdes i mitten av 1700-talet åt hertigen av Kurland och ses som Kurlands Versailles med sina gyllende salar och fantastiska park. Lunch serveras på väg tillbaka till Riga, där guiden lämnar oss vid hamnen. Kl avresa med Silja Tallink mot Stockholm Middag på färjan och övernattning i utsides 2-bäddshytter. Fredag 10 juli, Stockholm Frukost på färjan och ankomst kl sedan busstransfer hem. Priset är beroende av antal resenärer och varierar från :- per st. Paketresemoms tillkommer på 2,67%. Allteftersom programmet utvecklas kommer jag att sprida information till alla som anmäler intresse för resan. Det gäller webbadresser, transferpåstigningar mm. Anmälan görs till Mer fullständig information ges vid årsstämman! OBS! anmäl Ert intresse omgående det är först till kvarn som gäller, max 50 deltagare Välkomna till en intressant studievecka i Baltikum!

Östra Götalands Frö- och Oljeväxtodlare ek för verksamhet under tiden 1 januari 31 december 2011. Föreningens styrelse

Östra Götalands Frö- och Oljeväxtodlare ek för verksamhet under tiden 1 januari 31 december 2011. Föreningens styrelse Berättelse över Östra Götalands Frö- och Oljeväxtodlare ek för verksamhet under tiden 1 januari 31 december 2011 Föreningens styrelse till föreningsstämman Tomas Fahlgren, Ystad Gård, Vikbolandet, ordf

Läs mer

Årsstämma ÖSTRA GÖTALANDS FRÖ- OCH OLJEVÄXTODLARES EKONOMISKA FÖRENING

Årsstämma ÖSTRA GÖTALANDS FRÖ- OCH OLJEVÄXTODLARES EKONOMISKA FÖRENING Årsstämma ÖSTRA GÖTALANDS FRÖ- OCH OLJEVÄXTODLARES EKONOMISKA FÖRENING Verksamhetsberättelse 2015 Årsstämma VÄLKOMNA TILL ÖSTRA GÖTALANDS FRÖ- OCH OLJEVÄXTODLARES MÅNDAGEN DEN 7 MARS 2015 KL 17.00, GOTHIA

Läs mer

ÅRSSTÄMMA. Välkomna till. med Östra Götalands Frö- och Oljeväxtodlare. på Britta och Lennarts Nära Kött, Norsholm torsdagen den 10 mars 2011 kl 17.

ÅRSSTÄMMA. Välkomna till. med Östra Götalands Frö- och Oljeväxtodlare. på Britta och Lennarts Nära Kött, Norsholm torsdagen den 10 mars 2011 kl 17. Östra Götalands Frö- och Oljeväxtodlare ek för Välkomna till ÅRSSTÄMMA med Östra Götalands Frö- och Oljeväxtodlare på Britta och Lennarts Nära Kött, Norsholm torsdagen den 10 mars 2011 kl 17.30 Program,

Läs mer

ÅRSSTÄMMA. Välkomna till. med Östra Götalands Frö- och Oljeväxtodlare. i Vretagymnasiets matsal, Vreta kloster torsdagen den 7 mars 2013 kl 17.

ÅRSSTÄMMA. Välkomna till. med Östra Götalands Frö- och Oljeväxtodlare. i Vretagymnasiets matsal, Vreta kloster torsdagen den 7 mars 2013 kl 17. Östra Götalands Frö- och Oljeväxtodlare ek för Välkomna till ÅRSSTÄMMA med Östra Götalands Frö- och Oljeväxtodlare i Vretagymnasiets matsal, Vreta kloster torsdagen den 7 mars 2013 kl 17.00 Program, se

Läs mer

Årsstämma ÖSTRA GÖTALANDS FRÖ & OLJEVÄXTODLARES EKONOMISKA FÖRENING

Årsstämma ÖSTRA GÖTALANDS FRÖ & OLJEVÄXTODLARES EKONOMISKA FÖRENING Årsstämma ÖSTRA GÖTALANDS FRÖ & OLJEVÄXTODLARES EKONOMISKA FÖRENING BERÄTTELSE OM VERKSAMHETEN 2013 VÄLKOMNA TILL ÖSTRA GÖTALANDS FRÖ & OLJEVÄXTODLARES Årsstämma TORSDAGEN DEN 6 MARS 2014 KL 17.00 PÅ VÄDERSTADVERKEN,

Läs mer

Östersjön runt Baltikum och Polen

Östersjön runt Baltikum och Polen Östersjön runt Baltikum och Polen Följ med och upptäck; Estland-Lettland-Litauen-Polen den 9 17 maj 2014 Rundresa från Öland/Kalmar via Stockholm Tallinn - Riga - Vilnius - Warmia/Mazurien- Gdansk/Gdynia

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Preliminärt Program för resa till Polen 2016

Preliminärt Program för resa till Polen 2016 Preliminärt Program för resa till Polen 2016 Resan genomförs vid samma tidpunkt som tidigare resor,nämligen veckan efter midsommar. Avresa onsdag 29 juni+- en dag veckan efter midsommarhelgen 2016, resans

Läs mer

VACKRA PRAG. Vi bor fint och centralt, och har med oss svensktalande guide/reseledare under vistelsen.

VACKRA PRAG. Vi bor fint och centralt, och har med oss svensktalande guide/reseledare under vistelsen. VACKRA PRAG Följ med och upplev vackra Prag! Staden som bjuder på allt vi förväntar oss av en storstad i form av historia, kultur, restauranger och goda shoppingmöjligheter. Under våra dagar i Prag lär

Läs mer

Studieresa till Krakow och Auschwitz 15-19 augusti 2016

Studieresa till Krakow och Auschwitz 15-19 augusti 2016 Studieresa till Krakow och Auschwitz 15-19 augusti 2016 Christer Bergström, som arrangerar och medföljer på resan, är utbildad gymnasie- och grundskolelärare med 30 års erfarenhet och har undervisat i

Läs mer

SPF Freja inbjuder i samarbete med Ena Operations till "Temaresa Vin 2017". Resmålet blir Budapest och Balatonsjön, Ungern 12/9 18/

SPF Freja inbjuder i samarbete med Ena Operations till Temaresa Vin 2017. Resmålet blir Budapest och Balatonsjön, Ungern 12/9 18/ SPF Freja inbjuder i samarbete med Ena Operations till "Temaresa Vin 2017". Resmålet blir Budapest och Balatonsjön, Ungern 12/9 18/9 2017. Ungerns huvudstad Budapest består av två stadshalvor. Dessa var

Läs mer

Östersjön runt Baltikum och Polen

Östersjön runt Baltikum och Polen Östersjön runt Baltikum och Polen Följ med oss och upptäck; Estland-Lettland-Litauen & Polen den 14-22 maj 2016 Rundresa från Öland/Kalmar via Stockholm Tallinn - Riga - Vilnius -Warmia/Mazurien- Gdansk/Gdynia

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Östersjön runt Baltikum och Polen

Östersjön runt Baltikum och Polen Östersjön runt Baltikum och Polen Följ med oss och upptäck; Estland-Lettland-Litauen-Polen den 15-23 maj 2015 Rundresa från Öland/Kalmar via Stockholm Tallinn - Riga - Vilnius -Warmia/Mazurien- Gdansk/Gdynia

Läs mer

Vinresa Bulgarien November

Vinresa Bulgarien November Vinresa Bulgarien 22-26 November Program Dag 1. Onsdagen den 22 november Flyg: Ryan Air från Skavsta/Stockholm-Sofia 19.50-23.40 Austrian Air från Köpenhamn Sofia 17.40-22.55 (en mellanladdning) Sen ankomst

Läs mer

Resa till Polen september 2017

Resa till Polen september 2017 Resa till Polen 11 16 september 2017 Närheten, möjligheten att återuppleva kultur och gemensam historia och mycket mera gör Polen till ett land värt att besöka. Polen har enormt mycket att erbjuda mellan

Läs mer

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Baltikum Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa Upplev det kulturella och historiska arvet i Lettland och Estland på vår

Läs mer

Antalet medlemmar i till Jönköpings länsförbund anslutna kretsar:

Antalet medlemmar i till Jönköpings länsförbund anslutna kretsar: Naturskyddsföreningen Jönköpings länsförbund ÅRSBERÄTTELSE för år 2005. Medlemsutveckling Antalet medlemmar i till Jönköpings länsförbund anslutna kretsar: Krets Medlemsantal Medlemsantal Ordförande 2005

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti Följ med Equi Tours på mästerskapsresa till Aachen, Tyskland för ett spektakulärt Europamästerskap! Här väntas fantastiska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 ÖREBRO LÄNS FRÖODLINGSFÖRENING ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 775000-2854 2 (11) Föredragningslista Årsstämma den 12 mars 2014 kl. 18.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande 3. Val av protokollförare 4.

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

Skotska smaker i vackra miljöer Islay - Inveraray - Edinburgh

Skotska smaker i vackra miljöer Islay - Inveraray - Edinburgh Club Eriks noga utvalda upplevelser Skotska smaker i vackra miljöer Islay - Inveraray - Edinburgh Karaktäristiska whiskydestillerier i vackra miljöer Följ med Club Eriks på vår välkomponerade whiskyresa

Läs mer

Resa i Förintelsens spår

Resa i Förintelsens spår Resa i Förintelsens spår 4-9 Maj 2015 EN RESA SOM HANDLAR OM DEMOKRATI FÖRINTELSEN OCH POLSK KULTUR Studieresa till Polen, i Förintelsens spår Auschwitz/Birkenau, Rabka, Jordanow, Plasowlägret, Schindler.s

Läs mer

BALTIKUM. med Estland, Lettland och Litauen. Tid: 2-8 juni Avresa: 2 juni kl 08.20 från: Träffpunkten i Färjestaden

BALTIKUM. med Estland, Lettland och Litauen. Tid: 2-8 juni Avresa: 2 juni kl 08.20 från: Träffpunkten i Färjestaden SPF SENIORERNA SOLVÄNDAN OCH SYD ÖLAND BALTIKUM LÄS, LÄR OCH RES med Estland, Lettland och Litauen Tid: 2-8 juni Avresa: 2 juni kl 08.20 från: Träffpunkten i Färjestaden Pris: 7.200 kr i dubbelrum. Enkelrum:

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014

BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014 BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014 TREPTOW CREMATORIUM FLUGHAFEN BERLIN BRANDENBURG Tyskland är världsledande på grönt och högteknologiskt byggande. Dessutom är de världsmästare

Läs mer

EN RESA SOM HANDLAR OM DEMOKRATI FÖRINTELSEN OCH POLSK KULTUR

EN RESA SOM HANDLAR OM DEMOKRATI FÖRINTELSEN OCH POLSK KULTUR EN RESA SOM HANDLAR OM DEMOKRATI FÖRINTELSEN OCH POLSK KULTUR Studieresa till Polen, i Förintelsens spår Auschwitz/Birkenau, Rabka, Jordanow, Plasowlägret, Schindler.s fabrik. ABF-distriktet i Värmland,

Läs mer

Upplevelsebaserat lärande. Arbetet inför, under och efter vår elevresa till Krakow, Polen

Upplevelsebaserat lärande. Arbetet inför, under och efter vår elevresa till Krakow, Polen Upplevelsebaserat lärande Arbetet inför, under och efter vår elevresa till Krakow, Polen Program Presentation - Det här är vi. Bakgrund: Plug-in projekt. År 1: Introduktion, förberedelse, resa och resultat.

Läs mer

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes Resa 1 27 Februari Matcher: NY Rangers Chicago New Jersey San Jose NY Rangers Boston Resa 2 21 Mars Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Resa i Förintelsens spår

Resa i Förintelsens spår Resa i Förintelsens spår 3-8 Oktober 2014 EN RESA SOM HANDLAR OM DEMOKRATI FÖRINTELSEN OCH POLSK KULTUR Studieresa till Polen, i Förintelsens spår Auschwitz/Birkenau, Rabka, Jordanow, Plasowlägret, Schindler.s

Läs mer

Ölprovning i Prag. 15-17 april 2015 Möt våren i Prag med Ann Fogelberg. Vill du lära dig mer om öl? Ja, då

Ölprovning i Prag. 15-17 april 2015 Möt våren i Prag med Ann Fogelberg. Vill du lära dig mer om öl? Ja, då Ölprovning i Prag 15-17 april 2015 Möt våren i Prag med Ann Fogelberg Vill du lära dig mer om öl? Ja, då Vill du lära dig mer om öl? Ja, då är detta bästa resan för dig. Följ med till Tjeckien, landet

Läs mer

Karibien i Privatflyg

Karibien i Privatflyg Karibien i Privatflyg Efter succén med Privatflyg i Västra & Östra USA lanserar nu MyPlanet Karibien i Privatflyg - ett helt nytt fantastiskt sätt att uppleva Karibien. Huvuddestinationerna i denna resa

Läs mer

MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET

MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET MATRIX WORLD TOUR 2012 TURKIET 27 OKTOBER 1 NOVEMBER 2012 Följ med Matrix på ett fantastiskt frisörarrangemang på gränsen mellan den österländska och västerländska

Läs mer

Polen En kulinarisk kulturresa

Polen En kulinarisk kulturresa Polen En kulinarisk kulturresa De första dagarna i juni reste 29 medlemmar från SPF Seniorerna Håbo och ytterligare några från andra SPF-föreningar till Krakow i Polen Det var ett arrangemang anordnat

Läs mer

Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet

Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet 2011-07-21 Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet Resa till Peking, Zhengzhou och Shaolin den 16-29 november, 2011, 14 dagar Vår resa går till Peking och därefter direkt vidare till

Läs mer

Välkommen ombord! Under våren 2017 erbjuder vi fyra olika turer, som presenteras i bifogade blad.

Välkommen ombord! Under våren 2017 erbjuder vi fyra olika turer, som presenteras i bifogade blad. Den nybildade resegruppen inom PRO-föreningarna i Örebro Samorganisation tackar för förtroendet att samordna resor. Vi börjar i liten skala för att se intresset och deltagandet. Under våren 2017 erbjuder

Läs mer

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 !!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 Att förstå vad som händer i vår värld blir allt mer angeläget i takt med att konkurrensen ökar och nya ekonomier växer fram. Att läsa

Läs mer

2008 års. Verksamhetsberättelse för. Volvo IF:S Friluftssektion

2008 års. Verksamhetsberättelse för. Volvo IF:S Friluftssektion 2008 års Verksamhetsberättelse för Volvo IF:S Friluftssektion Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2008. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 08 konstituerat på följande

Läs mer

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015.

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Fredag 8/5 18.00 Samling på Stena terminalen i Karlskrona. 19.00 Stena Vision lägger ut med kurs mot Gdynia. 20.00 Kvällens stora buffémiddag

Läs mer

Personalresan till Amsterdam

Personalresan till Amsterdam Personalresan till Amsterdam Jag har det stora nöjet att hälsa dig välkommen till personalresan som 2010 går till Holland och vackra Amsterdam. Vi kommer att starta avresan tidigt så det blir en lång,

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2008

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 ÖREBRO LÄNS FRÖODLINGSFÖRENING ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 775000-2854 Föredragningslista Årsstämma den 3 juni 2009 kl. 17.30. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande 3. Val av protokollförare 4. Fastställande

Läs mer

MADRID 2016 - EN HISTORISK RUNDRESA

MADRID 2016 - EN HISTORISK RUNDRESA MADRID 2016 - EN HISTORISK RUNDRESA Madrid och dess omgivning fascinerar! Här finns själva kärnan till det som idag utgör Spanien. Giftermålet 1479 mellan regenterna Isabella och Ferdinand enade Spaniens

Läs mer

ÅRSMÖTE 2017 Föreningen Klimatkommunernas årsmötesdagar mars 2017 i Jönköping

ÅRSMÖTE 2017 Föreningen Klimatkommunernas årsmötesdagar mars 2017 i Jönköping KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSMÖTE 2017 Föreningen Klimatkommunernas årsmötesdagar 30-31 mars 2017 i Jönköping Jönköping ljuset vid Vättern och den forna tändsticksstaden 1 Välkomna till Klimatkommunernas

Läs mer

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Estland Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - E s t l a n d Estland Intensiv - Guidad Rundresa Utforksa det kulturella och historiska arvet i Estland på vår 8-dagars

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016 Kära Unionen-Senior, Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna vårens och sommarens aktiviteter intressanta! 20 januari: Information

Läs mer

Kulturens pärla Krakow med Kulturresor Europa

Kulturens pärla Krakow med Kulturresor Europa Kulturens pärla Krakow med Kulturresor Europa Upplev det förtrollande vackra Krakow på en kulturresa i perfekta omgivningar. Från vårt härliga 3-stjärniga hotell mitt i centrum har vi direkt tillgång till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Weekend i Washington DC

Weekend i Washington DC Weekend i Washington DC Weekendresa till Washington D.C. med besök till stadens alla sevärdheter. På denna resa till Washington D.C. får ni åka båt på Potomacfloden till Mount Vernon, ni ser kända monument

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Reseprogram Moheda SPF Seniorerna Budapest med Pusztan, Ungern 6-11 september 2017

Reseprogram Moheda SPF Seniorerna Budapest med Pusztan, Ungern 6-11 september 2017 Ungerns huvudstad Budapest består av två stadshalvor. Dessa var tidigare två självständiga städer. Buda ligger på vänstra sidan av floden Donau och Pest på den högra. År 1873 blev de till en stad som idag

Läs mer

Nr 2 2016 MCV Arvika klubbtidning

Nr 2 2016 MCV Arvika klubbtidning Nr 2 2016 MCV Arvika klubbtidning MOTORCYKELVETERANERS STYRELSE 2016 Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Styrelsesuppleant: Styrelsesuppleant: Arrangörsgrupp: Revisiorer:

Läs mer

Baltikum. Guidad Rundresa på svenska Max. 8 resenärer.

Baltikum. Guidad Rundresa på svenska Max. 8 resenärer. Baltikum Guidad Rundresa på svenska Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa i Estland och Lettland (max. 8 resenärer) Upplev det kulturella

Läs mer

IRLAND. Välkomna med på Borås Släktforskares traditionella vårresa! Denna gång reser vi till Irland 1-8 maj 2018!

IRLAND. Välkomna med på Borås Släktforskares traditionella vårresa! Denna gång reser vi till Irland 1-8 maj 2018! IRLAND Välkomna med på Borås Släktforskares traditionella vårresa! Denna gång reser vi till Irland 1-8 maj 2018! Vi reser med buss till Köpenhamn och flyg vidare till Dublin. Under rundresan på Irland,

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 2/2013

Fritidsnytt. Nr 2/2013 Fritidsnytt Nr 2/2013 Här kommer höstens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2015

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2015 1 (11) ÖREBRO LÄNS FRÖODLINGSFÖRENING ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2015 775000-2854 2 (11) Föredragningslista Årsstämma den 10 mars 2016 kl. 18.30. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande 3. Val av protokollförare

Läs mer

Gååsa raden. Inbjudan till julresa. Nr Redaktion: Monika Göl och Marie Holmgren. En tidning för Visions medlemmar i region Skåne

Gååsa raden. Inbjudan till julresa. Nr Redaktion: Monika Göl och Marie Holmgren. En tidning för Visions medlemmar i region Skåne Gååsa raden Nr. 3 2016 En tidning för Visions medlemmar i region Skåne Inbjudan till julresa Redaktion: Monika Göl och Marie Holmgren En utbildningsdag för skyddsombud anordnades i avdelningen 5 oktober.

Läs mer

Fortsättningskurs i litterär gestaltning

Fortsättningskurs i litterär gestaltning Fortsättningskurs i litterär gestaltning Ystad 29 okt 3 nov Fördjupningskurs. Att skriva färdigt. Fördjupningskursen vänder sig till dig som har kommit en bit i ditt skrivande och vill få djuplodande feedback

Läs mer

Preliminärt Program för Jubileumsresa med Club Amarone till Valpolicella 2015

Preliminärt Program för Jubileumsresa med Club Amarone till Valpolicella 2015 Preliminärt Program för Jubileumsresa med Club Amarone till Valpolicella 2015 Datum: 8-11 oktober Pris 10.500 kr / person (inluderar allt utom flyg) Välkommen att följa med till Valpolicella. Det är nu

Läs mer

Program för våren 2018

Program för våren 2018 Avdelning 267 av SPF Seniorerna Program för våren 2018 Tisdag 16 januari kl. 11.00 Medlemsmöte Lilla Murgrönan 1700-talets Mozart Bengt Jonshult, vissångare och 1700-talskännare. Känd för många Salemsbor

Läs mer

Välkommen till. Borgholm! 1-2 juni 2010. Programmet på sidorna nedan är hämtade från Stämmotidningen 2010.

Välkommen till. Borgholm! 1-2 juni 2010. Programmet på sidorna nedan är hämtade från Stämmotidningen 2010. Välkommen till Borgholm! 1-2 juni 2010 Programmet på sidorna nedan är hämtade från Stämmotidningen 2010. Hela Stämmotidningen kan beställas på: elisabeth@secher.pp.se. Tidningen medföljde också Svensk

Läs mer

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Baltikum Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa Upplev det kulturella och historiska arvet i Lettland och Estland på vår

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Föreningen Norden Örebroavdelningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Övriga ledamöter: Suppleanter: Eva Bellsund Torgny Larson

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 ÖREBRO LÄNS FRÖODLINGSFÖRENING ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 Föredragningslista Årsstämma den 29 februari 2012 kl. 18.45. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande 3. Val av protokollförare 4. Fastställande

Läs mer

Hälsningar Lisbeth o Lennart Hedberg.

Hälsningar Lisbeth o Lennart Hedberg. Mannheim 2017. Klockan 3:45 ringer klockan. Det är dags att gå upp, ta packning och bil till Frillesås för att åka till marknaden i Mannheim. Det är tionde gången som Kent Johansson med stab anordnar resan,

Läs mer

Vardagsgolfarna till Albarella Golf Club, Italien 22-29 april 2009,

Vardagsgolfarna till Albarella Golf Club, Italien 22-29 april 2009, Vardagsgolfarna till Albarella Golf Club, Italien 22-29 april 2009, Flyg: Med Ryan Air från Skavsta flygplats (Nyköping) 22/4 Skavsta Treviso 17.25-19.50 29/4 Treviso Skavsta 20.15-22.45 Pris och plats

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

Egypten - Kairo och Nilenkryssning

Egypten - Kairo och Nilenkryssning Egypten - Kairo och Nilenkryssning Resa till Egypten med Nilenkryssning och Kairo Reskod: E1 Antal resdagar: 8 Avresa från Stockholm, Köpenhamn eller Göteborg med Egyptair varje söndag pris per person:

Läs mer

Baltikum. Guidad Rundresa på svenska Max. 8 resenärer.

Baltikum. Guidad Rundresa på svenska Max. 8 resenärer. Baltikum Guidad Rundresa på svenska Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa i Estland och Lettland (max. 8 resenärer) Upplev det kulturella

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

Viktoriafallen, Chobe & Okavango

Viktoriafallen, Chobe & Okavango Viktoriafallen, Chobe & Okavango Denna resa kombinerar Viktoriafallens magiska krafter med safari i Chobe National park samt häftiga djurupplevelser i Okavango-deltat. I resan ingår två nätter vid Viktoriafallen,

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård 08-87 85 87 ninaejergard@hotmail.com

Läs mer

SPF:s resa till Lettland 2014

SPF:s resa till Lettland 2014 SPF:s resa till Lettland 2014 Söndagen den 7 september äntrade vi MS Isabelle i Stockholms frihamn. Med vi menas deltagare inte bara från Grödinge utan även Botkyrka, Nynäshamn och Tyresö/Nacka. Strax

Läs mer

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle Måndag 8/11-10 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn 06:25 Byte till tåg i Gävle 10:00 Avfärd från Arlanda till Frankfurt I Frankfurt spärrades bandet där våra väskor skulle komma av. Det var lite obehagligt

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Weekend i Washington DC

Weekend i Washington DC Weekend i Washington DC Weekendresa till Washington D.C. med besök till stadens alla sevärdheter. På denna resa till Washington D.C. får ni åka båt på Potomacfloden till Mount Vernon, ni ser kända monument

Läs mer

Årskalender Årskalender

Årskalender Årskalender Årskalender 2013 Årskalender 2013 1 Årsmötet 2013 Årsmötet 2013 hölls den 6 mars i LFV:s filmsal. Arne Axelsson, styrelsens ordförande, hälsade 30 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Mötet

Läs mer

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Till KSAK-DM:s MEDLEMMAR KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum

Läs mer

SEARCH2011. WE SEARCH WE FIND J.MALMQVIST TRAINING SPECIALISTS www.ptsweden.com

SEARCH2011. WE SEARCH WE FIND J.MALMQVIST TRAINING SPECIALISTS www.ptsweden.com SEARCH2011 Träningsresa S.E.A.R.C.H. 2011 J.Malmqvist training specialists Panorama Hotel Kalamaki Kreta 14-21 oktober 2011 Klassiskt förstaklasshotell högt beläget på en udde utanför byn Kalamaki. Till

Läs mer

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare New Yorks bästa Upplev det bästa av New York tillsammans med en grupp och skandinavisk reseledare. Promenader bland skyhöga skyskapor, sightseeing i Brooklyn och Gospelgudstjänst i Harlem är bara några

Läs mer

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2012-02-15 1(5) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare 15 februari 2012 kl. 13.00-18.00. Kristina Alsér, ordförande Bengt Benson Micael Glennfalk Peter Högberg Eric Sjöström Kjell Åke Hansson,

Läs mer

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag.

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag. Himalaya 2015 Att vandra i Nepal hör till en av livets höjdpunkter. På denna resa gör vi en vandring längs Himalayas sluttningar från by till by under 5 dagar. Därutöver besöker vi Djungelområdet Chitwan,

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

PROPEL AFRICA D e s t i n a t i o n M a n a g e m e n t

PROPEL AFRICA D e s t i n a t i o n M a n a g e m e n t Golfresa till Norra Sydafrika 20-30 januari 2013 Måndag 21 Januari 2013 - Ankomst till Johannesburg kl 08.35 på morgonen med flyg SA 261. Er lokalguide möter upp på flygplatsen och visar vägen till bussen.

Läs mer

Resa Island 22-26 augusti 2012

Resa Island 22-26 augusti 2012 Resa Island 22-26 augusti 2012 Här kommer ett kortfattat program om vår Islands resa. Detta är en kursresa där vi lyckats att få Islands mest eftertraktade föreläsare Bjarni Pjetursson att hålla en exklusive

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

Följa Giro d`italia 2016

Följa Giro d`italia 2016 Följa Giro d`italia 2016 Under några dagar i maj får du en fantastisk möjlighet att följa Giro d`italia på plats, mitt i de vackra Dolomiterna i Sydtyrolen. Du kommer inte bara att få prova banorna och

Läs mer

VÅRROGRAM IF Metallpensionär. Göteborg

VÅRROGRAM IF Metallpensionär. Göteborg VÅRROGRAM 2017 IF Metallpensionär Göteborg Hej IF Metallpensionär Vi har under året jobbat med en del förändringar av mötesverksamheten. IF Metall arrangerar sammanlagt fler än 25 olika möten och ca 8

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För Seniorföreningen Danske Bank Sverige

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För Seniorföreningen Danske Bank Sverige STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE För Seniorföreningen Danske Bank Sverige År 2013 Allmänt Under året har antalet betalande medlemmar ökat med 22 personer. Totala antalet medlemmar, inklusive Göteborgsgruppen,

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Välkommen till Gotland - möjligheternas ö!

Välkommen till Gotland - möjligheternas ö! Välkommen till Gotland - möjligheternas ö! Information om landsbygdsutvecklingsresan till Gotland 8-12 Arrangör LRFs kommungrupp i Ljusdal och Länsstyrelsen Gävleborg Vi kommer att uppleva Gotland när

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Välkommen att köra med på årets största ryssmotorcykelutflykt

Välkommen att köra med på årets största ryssmotorcykelutflykt RESEPLAN Välkommen att köra med på årets största ryssmotorcykelutflykt BERLIN Vi hoppas att du vill följa med oss till Berlin och uppleva både staden kamratskapet och resan ner med våra järnhästar. Med

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Berlin fredag 30/9 - lördag 8/10

Berlin fredag 30/9 - lördag 8/10 Berlin 2016 fredag 30/9 - lördag 8/10 Studieresan fre 30/9 - lör 8/10 lör - fre i Berlin, 6 nätter acama Schöneberg 40 elever 5 lärare BERLIN 2016 Kristin Magnus Karin Anita 073-5096136 070-3371487 073-8061548

Läs mer