Riktlinjer för Mobilt BankID till förlitande part

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för Mobilt BankID till förlitande part"

Transkript

1 Finansiell ID-Teknik BID AB Sida 1(29) Riktlinjer för Mobilt BankID till förlitande part Version

2 Finansiell ID teknik BID AB Sida 2(29) Innehållsförteckning 1 Dokumenthistorik Inledning Plattformsstöd Referenser Översikt Mobilt BankID Exempelanvändning Webbtjänst Flöde Alternativflöden Mobil webbtjänst Flöde Alternativflöden App Flöde Alternativflöden Programmatisk start av BankID säkerhetsapp Återstart av FP-app i ios Återstart av FP-app i Android Återstart av FP-app i Windows Phone RP Interface Flöde och riktlinjer Krav på teknisk lösning Riktlinjer för meddelanden Speciella noteringar om Webbservicen Anslutningsinformation Testmiljö Support BankID säkerhetsapp RP Interface Description Introduction Version URL References Authenticate Sign... 26

3 Finansiell ID teknik BID AB Sida 3(29) 12.7 Collect EndUserInfo Type Fault Rekommenderade termer... 29

4 Finansiell ID teknik BID AB Sida 4(29) 1 Dokumenthistorik Version Datum Beskrivning Första versionen av riktlinjer för Mobilt BankID Kompletterat avsnittet Felkoder med meddelande för SIGN_VALIDATION_FAILED. Kompletterat avsnittet Krav på teknisk lösning med nytt börkrav RFT10. Uppdaterat avsnittet Riktlinjer för meddelanden med nytt meddelande RFA3. Uppdaterat avsnittet Testmiljö Uppdaterat avsnittet Mobil webbtjänst med avseende på begränsningar i JavaME-stödet samt ett designförtydligande. Ändrat BankID-URL:en för ios i avsnittet Programmatisk start av BankID säkerhetsapp Uppdaterat RFA3 och RFA4 Uppdaterat instruktionerna i avsnittet Mobil webbtjänst Ny version av det tekniska gränssnittet RP Interface, se avsnitt RP Interface och BankID säkerhetsapp RP Interface Description. Uppdaterat avsnittet Underskrift med avseende på formateringsmöjligheter. Tagit bort instruktionerna till FP om att på Android registrera ett eget Intent-filter, då detta inte behövs längre. Inkluderat brandväggsinformation i avsnitten Anslutningsinformation och Testmiljö Uppdaterade testinstruktioner för ios i avsnittet Testmiljö. Uppdaterade brandväggsinstruktioner i avsnitten Anslutningsinformation och Testmiljö. Uppdaterat RFT6 och RFT7. Maxgränsen för uservisibledata-parametern sänkt från 100k till 40k. Java ME avvecklat Noteringar om webbservicen (versioner, testmiljön och soapaction) Stöd för Windows Phone 8.

5 Finansiell ID teknik BID AB Sida 5(29) 2 Inledning Det här dokumentet beskriver hur en förlitande part (FP) kan använda Mobilt BankID för inloggning (legitimering) och underskrift (signering) i egna tjänster och integrera mot Mobilt BankID. Mobilt BankID har tre huvudanvändningsfall. 1) Webbtjänst - Legitimering/underskrift med förlitande parts tjänst på annan enhet, t.ex. webbläsare i en PC. 2) Mobil webbtjänst - Legitimering/ underskrift med förlitande parts tjänst i mobil webbläsare. 3) App - Legitimering/underskrift med förlitande parts mobilapp. Det här dokumentet beskriver hur FP integrerar mot Mobilt BankID i de olika fallen och på de olika mobilplattformarna. 2.1 Plattformsstöd Mobilt BankID finns idag för mobiltelefoner och surfplattor baserade på Android och ios samt mobiltelefoner baserade på Windows Phone 8. Aktuell information om vilken hårdvara som stöds finns på 3 Referenser [1] BankID-app RP Interface Description, kapitel 12 [2] Rekommenderade termer, kapitel 13 Aktuell version av detta dokument finns tillgängligt via

6 Finansiell ID teknik BID AB Sida 6(29) 4 Översikt Mobilt BankID För att inloggning eller underskrift med Mobilt BankID ska vara möjlig måste användaren först ha installerat BankID säkerhetsapp i sin telefon och hämtat ett BankID. Detta gör användaren med hjälp av funktioner i sin bank. En FP som vill låta sina användare logga in eller skriva under information med Mobilt BankID gör webbserviceanrop till en tjänst som BankID tillhandahåller. Det finns speciella funktioner för att begära legitimering och underskrift samt för att kontrollera resultatet. Kommunikationen är asynkron i betydelsen att FP först begär att funktionen ska utföras och därefter regelbundet kontrollerar om det finns något resultat. Det tekniska gränssnittet beskrivs i [1]. BankIDs webbservice kan endast nås av FP som har ett giltigt SSL klientcertifikat (ett FP-certifikat ). FP-certifikat erhålls från den bank som FP har tecknat avtal om BankID med. Om BankID säkerhetsapp är installerad på samma mobiltelefon som den användaren använder för att nå tjänsten (till exempel genom att surfa med webbläsare i telefonen eller en app i telefonen), så kan BankID säkerhetsapp i de flesta fall startas automatiskt. Om användaren når tjänsten på annat sätt (till exempel genom att surfa till den med en webbläsare i en dator) så måste användaren själv starta BankID säkerhetsapp.

7 Finansiell ID teknik BID AB Sida 7(29) Notera att användande av Mobilt BankID inte ger något skydd av data och information som presenteras i tjänsten. Det är helt och hållet förlitande parts ansvar att skydda denna, exempelvis genom användande av SSL och stabil sessionshantering 4.1 Exempelanvändning Legitimering Underskrift Legitimeringen visas med FP:s namn ( BankID Demo ). Användaren kan välja att avbryta eller att skriva in sin säkerhetskod och slutföra legitimeringen. Underskriften visas med FP:s namn ( BankID Demo ) och texten som ska undertecknas. Användaren kan välja att avbryta eller att skriva in sin säkerhetskod och slutföra underskriften. Tangentbordet visas när användaren trycker på inmatningsfältet för Säkerhetskod. FP:s namn visas så som det är angett i FP-certifikatet. Innan ett BankID kan användas måste användaren hämta ett BankID från sin internetbank. Via en meny i BankID säkerhetsapp når man funktioner för att: 1. Hämta ett BankID från användarens internetbank 2. Byta säkerhetskod 3. Byta språk 4. Få information om namn och giltighetstid m.m.

8 Finansiell ID teknik BID AB Sida 8(29) 5 Webbtjänst FP har en tjänst som vill använda BankID säkerhetsapp legitimering/underskrift. FPtjänsten används inte på samma enhet som BankID säkerhetsapp. Ett typiskt exempel är en tjänst i webbläsare i en dator men det kan också vara en app eller webbläsare i en annan mobil enhet, t.ex. läsplatta. I det här fallet måste FP-tjänsten be användaren att själv starta BankID säkerhetsapp när FP-tjänsten vill legitimera/skriva under. FPtjänsten behöver inte återstartas eftersom den hela tiden är igång på en annan enhet. 5.1 Flöde 1. Användaren fyller i sitt personnummer i FP-tjänsten (om det inte är sparat sedan tidigare) och vid underskrift även de uppgifter som ska användas för signaturen. 2. FP-tjänsten visar rörlig väntesymbol. 3. FP skickar legitimerings-/underskriftsbegäran till BankID med hjälp av [1]. 4. FP-tjänsten ber användaren att starta BankID säkerhetsapp med meddelandet MEDDELANDE_STARTA_BANKID_APP. 5. FP frågar BankID med hjälp av [1] efter svar (görs periodiskt till slutligt svar erhålls). 6. FP erhåller tillfälligt svar och uppdaterar kontinuerligt informationen till användaren enligt Gemensam fortsättning för legitimering/underskrift. 7. BankID skickar legitimerings-/underskriftsbegäran till BankID säkerhetsapp. 8. BankID säkerhetsapp visar namnet på FP (så som det är angett i FPcertifikatet) och information om att legitimering/underskrift efterfrågas, användaren matar in säkerhetskod eller väljer att avbryta. 9. FP erhåller slutligt svar. 10. FP-tjänsten slutar visa rörlig väntesymbol. I detta användningsfall finns inget automatiskt sätt att kontrollera om BankID säkerhetsapp är installerad eller inte. Andra tekniska fel som kan uppstå beskrivs i avsnittet RP Interface. 5.2 Alternativflöden 1. Legitimerings/underskriftsbegäran i 3 misslyckas. Flödet avbryts och FP ska inte be användaren starta BankID säkerhetsapp.

9 Finansiell ID teknik BID AB Sida 9(29) 6 Mobil webbtjänst FP har en webbapplikation (FP-mobilwebb) som kan användas i webbläsaren på en enhet med Android, ios, eller Windows Phone 8 och vill använda BankID säkerhetsapp legitimering/underskrift i samma enhet som webbläsaren. Med hjälp av mobilplattformen/operativsystemet kan FP-mobilwebb starta BankID säkerhetsapp på enheten och via sin serverkomponent starta legitimering/underskrift med hjälp av [1] (detaljerad beskrivning i avsnittet RP Interface). BankID säkerhetsapp startas genom att i webbapplikation öppna följande länk: bankid://redirect=[returnurl] Länken fungerar i ios,android och Windows Phone 8 när den inbygga webbläsaren används. BankID säkerhetsapp använder URL-parametern redirect för att starta FP-mobilwebb efter utförd legitimering/underskrift. Redirect måste vara URL UTF-8-kodad och RETURNURL bör innehålla den URL som användaren befinner sig på i FP mobilwebb. Användandet av exakt samma URL ökar sannolikheten att sidan öppnas i samma webbläsarflik som användes innan BankID säkerhetsapp startades. Om användaren har flera webbläsare installerade i sin Android-telefon måste användaren ibland välja vilken webbläsare som skall användas då tillbakaväxling sker från BankID säkerhetsapp till FP mobilwebb. På Android-enheter kan den speciella URL:en bankid://redirect=null användas för undvika detta val. Om redirect=null används kommer BankID säkerhetsapp istället avsluta sig själv och FP mobilwebb kommer att visas utan att frågor ställs. Observera att beteendet är unikt för Android, redirect=null resulterar på ios i att ingen tillbakaväxling till FP mobilwebb sker. FP mobilwebb bör konstrueras så att flödet automatiskt återupptas efter tillbakaväxlingen från BankID säkerhetsapp till FP mobilwebb. T.ex. genom att automatiskt ladda om sidan. Exempel på redirect före URL UTF8-kodning: https://www.bank_x.com/path?p1=v1&p2=v2 Samma redirect URL UTF-8-kodad: https%3a%2f%2fwww.bank_x.com%2fpath%3fp1%3dv1%26p2%3dv2 Exempel på fullständig länk:

10 Finansiell ID teknik BID AB Sida 10(29) bankid://redirect= https%3a%2f%2fwww.bank_x.com%2fpath%3fp1%3dv1%26p2%3dv2 OBS: URL:en får inte innehålla ett värdnamn (host), endast schemat (bankid) och parametern (redirect). 6.1 Flöde 1. Användaren fyller i sitt personnummer i FP-mobilwebb (om det inte är sparat sedan tidigare) och vid underskrift även de uppgifter som ska användas för signaturen. 2. FP förvissar sig om att användaren använder en mobil webbläsare. Om inte fortsätter flödet i Webbtjänst punkt FP ber användaren bekräfta 1 om BankID säkerhetsapp finns installerad i samma enhet som webbläsaren. Om inte fortsätter flödet i Webbtjänst punkt 2. Följande formuleringar bör användas a. Jag vill logga in med BankID säkerhetsapp i den här mobiltelefonen b. Jag vill logga in med BankID säkerhetsapp i en annan mobiltelefon. 4. FP skickar legitimerings-/underskriftsbegäran till BankID med hjälp av [1] när användaren väljer legitimering eller underskrift. 5. Om en felkod returneras avbryts flödet här och FP ska då inte starta BankID säkerhetsapp. 6. FP-mobilwebb startar BankID säkerhetsapp. 7. BankID skickar legitimerings-/underskriftsbegäran till BankID säkerhetsapp. 8. BankID säkerhetsapp visar namnet på FP (så som det är angett i FPcertifikatet) och information om att legitimering/underskrift efterfrågas, användaren fyller i sin säkerhetskod eller väljer att avbryta. 9. BankID säkerhetsapp använder URL-parametern redirect och startar webbläsaren (observera specialfallet redirect=null ovan). 10. FP frågar BankID med hjälp av [1] efter svar. 6.2 Alternativflöden 1. FP upptäcker i 2 att användaren inte använder en mobil webbläsare. Flödet fortsätter i Webbtjänst punkt Användaren svarar i 3 att han eller hon vill använda BankID säkehetsapp i en annan mobiltelefon eller surfplatta. Flödet fortsätter i Webbtjänst punkt Legitimerings/underskriftsbegäran i 4 misslyckas. Flödet avbryts och FP ska inte starta BankID säkerhetsapp. 4. BankID säkerhetsapp är inte installerad i enheten. Webbläsaren i Android och ios informerar i 5 användaren om att den inte kan öppna länken (se exempel nedan). 1 Bekräftelse från användaren krävs därför att det är möjligt att användaren vill använda Mobilt BankID i en annan mobiltelefon eller surfplatta. Det är inte heller tekniskt möjligt att från FPmobilwebb känna av om BankID säkerhetsapp är installerad.

11 Finansiell ID teknik BID AB Sida 11(29) 5. FP-mobilwebb kan i 5 inte starta BankID säkerhetsapp. Flödet fortsätter i Webbtjänst punkt 2. Andra tekniska fel som kan uppstå beskrivs i avsnittet RP Interface. Exempel på felmeddelande i mobil webbläsare när BankID säkerhetsapp inte kan startas eller inte är installerad: ios Android En pop-up öppnas och användaren är kvar i FP-mobilwebb efter OK En ny sida öppnas och användaren måste välja tillbaka för att komma tillbaka till FP-mobilwebb I Windows Phone får användaren en fråga om att öppna Windows Phone Store om BankID säkerhetsapp inte är installerad. Ett sätt att bättre hantera telefoner som inte genererar någon användbar felinformation är att göra anropet till BankID appen i en egen iframe i webbsidan. iframen kan döljas helt. Efter att webservices anropet har gått bra och anropet att starta appen gjorts startas också en funktion som visar texten Om inte din BankID säkerhetsapp startas automatiskt så behöver du själv starta den i din mobil/surfplatta efter 5 sekunder och döljs igen efter 30 sekunder. Om appen inte startas så kommer användaren att få se texten med information om att starta appen och om den startas så kommer användaren att inte att se den då BankID säkerhetsapp har fokus.

12 Finansiell ID teknik BID AB Sida 12(29) 7 App FP har en mobilapp (FP-app) för Android, ios eller Windows Phone 8 och vill använda BankID säkerhetsapp för legitimering/underskrift i samma enhet som FPapp är installerad i. FP-appen kan starta BankID säkerhetsapp på enheten och via sin serverkomponent starta legitimering/underskrift med hjälp av [1] (detaljerad beskrivning i avsnittet RP Interface). 7.1 Flöde 1. Användaren fyller i sitt personnummer i FP-appen (om det inte är sparat sedan tidigare) och vid underskrift de uppgifter som ska användas för signaturen. 2. FP skickar legitimerings-/underskriftsbegäran till BankID med hjälp av [1]. 3. Om en felkod returneras avbryts flödet här och FP ska då inte starta BankID säkerhetsapp. 4. FP-appen startar BankID säkerhetsapp programmatiskt (beskrivs i avsnittet Programmatisk start av BankID säkerhetsapp). 5. BankID skickar legitimerings/underskrifts-begäran till BankID säkerhetsapp. 6. BankID säkerhetsapp visar namnet på FP (så som det är angett i FPcertifikatet) och information om att legitimering/underskrift efterfrågas, användaren skriver sin säkerhetskod eller väljer att avbryta. 7. BankID säkerhetsapp startar FP-appen. I ios används URL-parametern redirect som skickades av FP-appen och BankID säkerhetsapp startar FPapp på samma sätt som FP-app tidigare startade BankID säkerhetsapp. I Android 8. anropas onactivityresult() i FP-appen när BankID säkerhetsapp är klar med aktiviteten som FP-appen startade. Om FP-appen ej har stöd för bakgrundskörning måste FP implementera funktionalitet för att spara sitt tillstånd då BankID säkerhetsapp startas och sedan kunna återskapa sessionen eftersom FP-appen kan komma att avslutas då BankID säkerhetsapp startas. Det exakta beteendet beror på plattform och implementation av FP-app. 9. FP frågar BankID med hjälp av [1] efter svar. 7.2 Alternativflöden 1. BankID säkerhetsapp är inte installerad i enheten. Anropet i 3 returnerar i så fall en felkod (NO i ios och android.content.activitynotfoundexception i Android) och flödet avbryts av FP-appen. Följande meddelande ska då visas för användaren MEDDELANDE_DEVICESW_SAKNAS. 2. Användaren avslutar sin BankID säkerhetsapp innan BankID säkerhetsapp har återstartat FP-app. Användaren måste då själv återstarta FP-app. 3. Legitimerings/underskriftsbegäran i 2 misslyckas. Flödet avbryts och FP ska inte starta BankID säkerhetsapp. Andra tekniska fel som kan uppstår beskrivs i avsnittet RP Interface.

13 Finansiell ID teknik BID AB Sida 13(29) 7.3 Programmatisk start av BankID säkerhetsapp ios openurl:[nsurl bankid:// redirect=fp_app_x://bank_x ] Android Intent intent = new Intent(); intent.setpackage("com.bankid.bus"); intent.setaction(intent.action_view); intent.addcategory(intent.category_browsable); //optional intent.addcategory(intent.category_default); //optional intent.settype("bankid"); intent.setdata(uri.parse("bankid://www.bankid.com?redirect=null")) ; startactivityforresult(intent, 0); Windows Phone 8 Om inte Mobilt BankID finns installerat när URL anropas kommer användaren att få en fråga att ansluta till Windows Store för att hämta ner den. // Create the URI string var uritolaunch + Uri.EscapeDataString("fp-app-x://bank_x"); // Create the URI to launch from a string. var uri = new Uri(uriToLaunch); // Launch the URI. bool success = await Windows.System.Launcher.LaunchUriAsync(uri); 7.4 Återstart av FP-app i ios För att BankID säkerhetsapp i ios ska kunna återstarta FP-app efter legitimering/underskrift måste FP: 1. registrera ett unikt URL-schema i FP-app, samt 2. hantera fallet då FP-app startas med URL-schema-förfarandet. I exemplen används URL-schemat fp_app_x. FP ska ändra fp_app_x till det URLschema FP vill använda Registrera schema I Xcode: 1. Öpnna Info.plist. 2. Högerklicka, välj Add Row och URL Types. 3. Öppna Item 0 och ange URL Identifier, praxis är omvänt domännamn t.ex. se.företag.appnamn. 4. Högerklicka på Item 0, välj Add Row och URL Schemes.

14 Finansiell ID teknik BID AB Sida 14(29) 5. Ge nyckeln URL Schemes / Item 1 värdet fp_app_x. Exempel: Hantera anrop I UIApplicationDelegate: implementera funktionen BOOL(application):(UIApplication *)application handleopenurl:(nsurl *)url. 7.1 Återstart av FP-app i Android I Android krävs ingen hantering motsvarande registrering av URL-schema i ios. Efter utförd eller avbruten legitimering/underskrift avslutas BankID säkerhetsapp och FP App kommer åter att hamna i förgrunden och onresume() anropas i FP App. 7.2 Återstart av FP-app i Windows Phone 8 För att BankID säkerhetsapp i ios ska kunna återstarta FP-app efter legitimering/underskrift måste FP: 3. registrera ett unikt URL-schema i FP-app, samt 4. hantera fallet då FP-app startas med URL-schema-förfarandet. I exemplen används URL-schemat fp_app_x. FP ska ändra fp_app_x till det URLschema FP vill använda Registrera schema Öppna App anifest.xml med en text-editor Lägg till ett "Tokens lägger du till följande: Hantera anrop / återstart I VisualStudio: Lägg till klassen AssociationUri apper enligt följande: <Extensions> <Protocol Name="fp-app-x" NavUriFragment="encodedLaunchUri=%s" TaskID="_default" /> </Extensions> Hantera anrop I VisualStudio: Lägg till klassen AssociationUri apper enligt följande: <Extensions>

15 Finansiell ID teknik BID AB Sida 15(29) <Protocol Name="fp-app-x" NavUriFragment="encodedLaunchUri=%s" TaskID="_default" /> </Extensions> /// <summary> /// The association uri mapper. /// </summary> internal class AssociationUriMapper : UriMapperBase { /// <summary> /// When overridden in a derived class, converts a requested uniform resource identifier (URI) to a new URI. /// </summary> /// <returns> /// A URI to use for the request instead of the value in the <paramref name="uri"/> parameter. /// </returns> /// <param name="uri">the original URI value to be mapped to a new URI.</param> public override Uri MapUri(Uri uri) { var tempuri = System.Net.HttpUtility.UrlDecode(uri.ToString()); // URI association launch. don't if (tempuri.startswith("/protocol")) { // Here we can redirect to the correct page, but for now we return new Uri("/MainPage.xaml", UriKind.Relative); } } // Otherwise perform normal launch. return uri; } 1. I App.xaml.cs, lägg till AssociationUri apper som Uri apper genom att i metoden Initiali e honeapplication lägga till följande rad: // Assign the URI-mapper class to the application frame. RootFrame.UriMapper = new AssociationUriMapper(); 8 RP Interface

16 Finansiell ID teknik BID AB Sida 16(29) 8.1 Flöde och riktlinjer Här beskrivs rekommenderad användning för de olika användningsfallen. Fullständig beskrivning av RP Interface finns i avsnittet BankID säkerhetsapp RP Interface Description Legitimering 1. Anropa BankID med funktionen Authenticate. 2. SOAP-ramverket indikerar om anropet gick bra, legitimeringen behandlas nu av BankID-systemet Underskrift 1. Anropa BankID med funktionen Sign. Texten i parametern uservisibledata kommer att visas för användaren vid underskriftstillfället. För att formatera texten kan CR, LF och CRLF användas och alla resulterar i en (1) radbrytning. Inga andra formateringsmöjligheter finns. 2. SOAP-ramverket indikerar om anropet gick bra, underskriften behandlas nu av BankID-systemet Gemensam fortsättning för legitimering/underskrift 3. Anropa BankID med funktionen Collect för att få slutlig status på legitimering/underskrift. Anropet görs upprepade gånger tills statuskoden COMPLETE returneras, i avsnittet 4. Statuskoder beskrivs samtliga statuskoder i detalj. Om Collect returnerar en felkod avbryts legitimeringen/underskriften och FP ska inte fortsätta att anropa Collect, i avsnittet Felkoder beskrivs samtliga felkoder i detalj. 5. Collect returnerar med statusvärdet COMPLETE och legitimeringen/underskriften är klar. Personuppgifter returneras i parametern userinfo och kan användas för vidare bearbetning av FP. I ett typiskt flöde returneras först OUTSTANDING_TRANSACTION (användaren har inte startat BankID säkerhetsapp), sedan USER_SIGN (legitimeringen eller underskriften visas i telefonen) och till sist COMPLETE om användaren skrev in säkerhetskoden eller felkoden USER_CANCEL om användaren valde att avbryta Statuskoder I tabellen nedan beskrivs samtliga statuskoder i detalj. Statuskod Var har hänt? Meddelande som FP bör använda OUTSTANDIN G_TRANSACT ION USER_SIGN BankID säkerhetsapp är inte startad. BankID säkerhetsapp har tagit emot ordern. RFA1 RFA9 Visas i BankID säkerhetsapp Legitimeringen eller underskriften.

17 Finansiell ID teknik BID AB Sida 17(29) COMPLETE Användaren har skrivit in sin säkerhetskod och slutfört legitimeringen eller underskriften. Om BankID säkerhetsapp startades av FP avslutas nu BankID säkerhetsapp och FP återstartas Felkoder I tabellen nedan beskrivs samtliga felkoder i detalj. FP ska inte fortsätta att anropa Collect efter att ha mottagit en felkod. Felkod Var har hänt? Meddelande som FP bör använda INVALID_PAR AMETERS ACCESS_DENI ED_RP SIGN_VALIDA TION_FAILED Felaktigt anrop. FP ska inte försöka igen med samma anrop. Det här är ett internt fel hos FP och ska inte kommuniceras till användaren som ett BankID-fel. FP är inte behörig. FP ska inte försöka igen. Det här är ett internt tekniskt fel hos FP och ska inte kommuniceras till användaren som ett BankID-fel. Internt tekniskt fel. FP bör inte försöka automatiskt igen. Ska inte kommuniceras till användaren som ett BankID-fel. RFA5 Visas i BankID säkerhetsapp Inget Inget Inget RETRY Tillfälligt tekniskt fel i systemet. RFA5 Inget INTERNAL_ER Internt tekniskt fel i systemet. FP RFA5 Inget ROR bör inte försöka automatiskt igen. UNKNOWN_U SER 1) Användaren finns inte i systemet eller användaren har inget giltigt BankID. FP ska inte försöka igen utan att först ha försäkrat sig om att användaren har hämtat ett BankID. 2) Användaren har skrivit in fel säkerhetskod upprepade gånger och har fått sin säkerhetskod permanent låst. När det inträffar kan användaren inte använda sitt BankID. 3) Användarens BankID är spärrat. 4) Användarens BankID är ogiltigt. RFA4 1) Inget 2) Din säkerhetskod är låst, du måste hämta ett nytt BankID hos din internetbank 3) Ditt BankID är spärrat, du måste hämta ett nytt hos din internetbank 4) Giltighetstiden på ditt BankID har gått ut, du måste hämta ett nytt hos din internetbank

18 Finansiell ID teknik BID AB Sida 18(29) Felkod Var har hänt? Meddelande som FP bör använda ALREADY_CO LLECTED EXPIRED_TRA NSACTION INVALID_DEV ICESW ALREADY_IN _PROGRESS USER_CANCE L TIME_BLOCK ED FP har fortsatt att anropa Collect efter att COMPLETE har returnerats. Internt tekniskt fel hos FP som inte ska försöka igen. Ska inte kommuniceras till användaren som ett BankID-fel. Legitimeringen har passerat bästföre-datum. Det kan bero på att användaren inte startade BankID säkerhetsapp eller att användaren besvarade legitimeringen/underskriften men FP väntade för länge mellan Collect-anropen. Fel på BankID säkerhetsapp, äkthetsverifieringen misslyckades. Användaren har redan en pågående legitimering eller underskrift. FP ska inte automatiskt försöka igen. Användaren har valt att avbryta legitimeringen eller underskriften i BankID säkerhetsapp. Användarens säkerhetskod är tillfälligt låst p.g.a. användaren har skrivit in fel säkerhetskod upprepade gånger. RFA8 RFA12 RFA3 RFA6 RFA11 Visas i BankID säkerhetsapp Inget Legitimeringen avbruten p.g.a. inaktivitet Icke-godkänd användare Inget Om BankID säkerhetsapp startades av FP avslutas nu BankID säkerhetsapp och FP återstartas. Din säkerhetskod är tillfälligt låst OBS: I produktion är systemet konfigurerat så att TIME_BLOCKED inte kan inträffa, istället kommer säkerhetskoden bli permanent låst efter 5 på varandra felaktig försök. Vid permanent låst säkerhetskod kommer felkoden UNKNOWN_USER att returneras. CANCELLED En ny begäran om legitimering eller underskrift har inkommit för samma användare. RFA6 Åtgärden avbruten 8.2 Krav på teknisk lösning Riktlinjer

19 Finansiell ID teknik BID AB Sida 19(29) RFT1 RFT2 RFT3 RFT4 RFT5 RFT6 RFT7 RFT8 RFT9 När BankID säkerhetsapp anropas med hjälp av en URL skall query-delen av URL:en vara kodad med URL UTF-8-formatet. BankID säkerhetsapp anropas med hjälp av en URL skall request-parametern redirect inte vara längre än 2048 tecken. När BankID säkerhetsapp anropas med hjälp av en URL bör redirect innehålla schemat https (dvs använda SSL). Personnummer i RP-interface ska anges med 12 siffror (ååååmmddxxxx) Text-to-be-signed i RP-interface kan formateras genom att inkludera tecknet \n som kommer att visas som radbrytning När Collect returnerar COMPLETE ska parametrarna signature, userinfo och ocspresonse läsas ut och arkiveras av FP. FP behöver inte verifiera signaturen då detta görs av BankID. FP kontaktar BankID RP Interface på följande adress: https://appapi.bankid.com/rpserviceejb/rpservice/v2/rpservice FP ska autentisera sig med klient-ssl mot BankID och skall för detta använda sitt FP-certifikat. Collect bör anropas en gång varannan sekund och ska inte anropas oftare än en gång per sekund. RFT10 FP bör i sin webbtjänst visa en rörlig väntesymbol i väntan på slutligt svar från Collect. 8.3 Riktlinjer för meddelanden RFA1 MEDDELANDE_STARTA_BANKID_APP: Starta din BankID säkerhetsapp. RFA2 MEDDELANDE_DEVICESW_SAKNAS: Du har inte BankID säkerhetsapp installerad. Kontakta din bank för att installera BankID säkerhetsapp och för att hämta BankID. RFA3 MEDDELANDE_PÅGÅENDE_OPERATION: En inloggning eller underskrift för det här personnumret är redan påbörjad, tryck avbryt i BankID säkerhetsapp och försök igen. RFA4 MEDDELANDE_USER_DENIED: Det angivna personnumret saknar ett fungerande Mobilt BankID. Ange ett annat personnummer eller kontakta din bank för att beställa ett Mobilt BankID. RFA5 MEDDELANDE_PERMANENT_FEL: Det har inträffat ett internt tekniskt fel i systemet. Försök igen. RFA6 MEDDELANDE_USER_CANCEL: Åtgärden avbruten. RFA7 Avsiktligt tom, används ej längre. RFA8 MEDDELANDE_USER_TIMEOUT: Inget svar från mobiltelefonen eller surfplattan. Kontrollera att du har startat din BankID säkerhetsapp och att du har täckning. Följ instruktionerna i mobiltelefonen och försök igen. RFA9 MEDDELANDE_GODKÄNN_ELLER_AVBRYT: Skriv in säkerhetskoden till ditt BankID i din mobiltelefon eller surfplatta och välj Legitimera / Skriv under eller välj att avbryta. RFA10 Avsiktligt tom, används ej längre.

20 Finansiell ID teknik BID AB Sida 20(29) RFA11 MEDDELANDE_TIME_BLOCKED: Du har skrivit in fel säkerhetskod upprepade gånger och din säkerhetskod är tillfälligt låst. Försök igen senare. RFA12 MEDDELANDE_INVALID_DEVICE_SW: Det har inträffat ett internt tekniskt fel. Uppdatera din BankID säkerhetsapp och försök igen. 8.1 Speciella noteringar om Webbservicen Versioner Om webbservicen ändras på så sätt att nya parametrar kan användas eller returneras, att befintliga parametrar försvinner, att nya svarskoder returneras, nya metoder tillkommer eller befintliga försvinner kommer detta att betraktas som en ny version som publiceras på en ny url, till exempel publiceras version 2 av tjänsten på https://appapi.bankid.com/rpserviceejb/rpservice/v2/rpservice. Förlitande part skall alltid använda den senaste versionen av webbservicen. Vi förbehåller oss rätten att stänga av äldre versioner av tjänsten när vi vill men kommer först att, i den mån det är möjligt och korrekta kontaktuppgifter finns tillgängliga, informera förlitande parter i god tid innan så att de hinner ändra i sina tjänster Testmiljön Nya versioner och releaser körs i testmiljön innan de produktionssätts. Därför kan innehåll och funktionalitet i testmiljön tillfälligt skilja sig från innehållet i produktionsmiljön Ingen soapaction Tjänsten använder url för att specificera vilken action som ska tas. soapaction i headern skall vara eller utelämnas helt.

21 Finansiell ID teknik BID AB Sida 21(29) 9 Anslutningsinformation Beskrivning SSL-certifikat (FPcertifikat) URL till webbservices Specifikation av webbservice Servercert Brandväggsinformation Plats/Information/Värde Erhålls från den bank som ni tecknat avtal om BankID med. https://appapi.bankid.com/rpserviceejb/rpservice/v2/rpservi ce https://appapi.bankid.com/rpserviceejb/rpservice/v2/rpservi ce?wsdl Servercertifikatet är utgivet av följande CA: CN = BankID SSL Root Certification Authority OU = Infrastructure CA O = Finansiell ID-Teknik BID AB Cert: -----BEGIN CERTIFICATE----- MIID6jCCAtKgAwIBAgIQSvZNAy61UF6qO2zWqvN/3zANBgkqhkiG9w0BAQUFADB0 MSQwIgYDVQQKDBtGaW5hbnNpZWxsIElELVRla25payBCSUQgQUIxGjAYBgNVBAsM EUluZnJhc3RydWN0dXJlIENBMTAwLgYDVQQDDCdCYW5rSUQgU1NMIFJvb3QgQ2Vy dglmawnhdglvbibbdxrob3jpdhkwhhcnmdgxmje5mdg1otaxwhcnmtkwnjaxmje0 NTAwWjB0MSQwIgYDVQQKDBtGaW5hbnNpZWxsIElELVRla25payBCSUQgQUIxGjAY BgNVBAsMEUluZnJhc3RydWN0dXJlIENBMTAwLgYDVQQDDCdCYW5rSUQgU1NMIFJv b3qgq2vydglmawnhdglvbibbdxrob3jpdhkwggeima0gcsqgsib3dqebaquaa4ib DwAwggEKAoIBAQCzqv7Rn43VFyTGicb+qjSGNeJga6GWQkMEXn9NvqCfknpaz4kf RbNHoQvtmw7CsiL83hMNU5y0EI6wC45Whn8ZXJ5/eqj1zBSu7QqKctEbMjWf6sf2 VUyE7lns6FxRFAgbhM2RS5LnWCfRsSgjKLXbJk7S2O/qVWdlxU1fAYfjbja1xhQm jartvcyv9d2f8mbgh9sosabvdlektixj9npbixii+c9dupzvy1qny02dssudvwm3 IwJlEljLfjcBQDtJlm/7TbKsnqvW8s+NT6JBputUZT8Mqsv63meEbhxcq6vNcNKZ SgeHZDmr9lY2hmmVK9TcgfWHHkymUAWTGRQzAgMBAAGjeDB2MA8GA1UdEwEB/wQF MAMBAf8wEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQQwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMB0GA1Ud DgQWBBS2GCMB5GeakO2/WOqKJJXGAop6tTAfBgNVHSMEGDAWgBS2GCMB5GeakO2/ WOqKJJXGAop6tTANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAe4vukBbEjzsYC8Mv1xLcUQVD gytgnqvp8lr8yabfnfhh+iiofk7qvvd3z+bibngegutb5k78utadkinittska4t4 3Uy/p/blqew8Sqhv0I5MVlW71++HiPth4xwHAoxfe4oyTQaJRgls1CCsCBnuT9IF 6nGUNziC46RqIlhiY7zDzROtBWjqJzq+QvO07s73m+GPk8kZVwQrtyFT2IuYMH23 od/sre2w5gclo2d62sbrzywyjzaabny9yl6wemdqwrqjz0myzhrvlcq1xrq4nvpl bmdfs1wd3vctsxlbffbu9qw+cytbn4uj7bhqw1r2kgeajm5grkl7z7lqztwsqw== -----END CERTIFICATE----- BankID säkerhetsapp för produktion kontaktar BankID-servern på adressen och portarna TCP / 4711, 4710, 443, 80.

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Retrieve a set of frequently asked questions about digital loans and their answers

Retrieve a set of frequently asked questions about digital loans and their answers GetFAQ Webservice name: GetFAQ Adress: https://www.elib.se/webservices/getfaq.asmx WSDL: https://www.elib.se/webservices/getfaq.asmx?wsdl Webservice Methods: Name: GetFAQ Description: Retrieve a set of

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for Parcel Search 2011-10-18 Version: 1 Doc. no.: I04306 Sida 2 av 5 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2011-10-18 1.0.0 PD First public version.

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Swedbank Mobile Loadtesting. LoadRunner 11.04 Mobile App protocol

Swedbank Mobile Loadtesting. LoadRunner 11.04 Mobile App protocol Swedbank Mobile Loadtesting LoadRunner 11.04 Mobile App protocol Bakgrund Mission: Prestandatesta mobilt backend Typ: RESTful tjänst Underlag: Dokumenterat URI och API (Uniform Resource Identifier, Application

Läs mer

Ändringar i språkfiler i e-line 3.42A

Ändringar i språkfiler i e-line 3.42A Ändringar i språkfiler i e-line 3.42A Gäller Pyramidversion 3.42A till och med 3.42Asp06 (2015-12-16) Förändringar och nyheter i standard språkfiler I det här dokumentet förklaras de ändringar som gjorts

Läs mer

Riktiga Vykort Partner App Teknisk beskrivning

Riktiga Vykort Partner App Teknisk beskrivning Riktiga Vykort Partner App Teknisk beskrivning I denna tekniska beskrivning finns instruktioner på filformat och storlek för texter, loggor, bilder och ramar som skall läggas in i ditt partnererbjudande.

Läs mer

Utkast/Version (8) Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin

Utkast/Version (8) Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin Utkast/Version Sida 2.0 1 (8) 2017-05-12 Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin 2 (8) Innehåll 1. Rapportering till VINN eller KRITA... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Terminologi... 3 2. Hämta

Läs mer

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten BREDBAND 1000 MBIT REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv väljer och aktiverar leverantör av bredband, telefoni, TV och andra digitala

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1.

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1. Schenker har interna system som handhar information som är av intresse för våra kunder/partners. Idag finns ett flertal av dem tillgängliga via Internet, sk Online-tjänster. Dessa erbjuder inte bara hämtning

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

E-legitimationsnämndens legitimeringstjänster för test

E-legitimationsnämndens legitimeringstjänster för test E-legitimationsnämndens legitimeringstjänster för test 2015-11-11 Inledning E-legitimationsnämnden) tillhandahåller två legitimeringstjänster för test. Den första legitimeringstjänsten har endast gränssnitt

Läs mer

Beställning av Förlitandepart-certifikat Version

Beställning av Förlitandepart-certifikat Version BankID Sida 1(13) Beställning av Förlitandepart-certifikat Version 3.0 2016-11-16 BankID Sida 2(13) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Versioner... 3 2 FP-certifikat för test... 3 3 Systemkrav för

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå.

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå. MAGENTO 3.3.4.5 SVEAWEBPAY MAGENTO INSTALLATION INFORMATION Detta dokument är framtaget i syfte att beskriva hur SveaWebPays Betalmodul för Magento (version 3.3.4.5) uppgraderas, installeraras och konfigureras.

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK. Version 1.0

Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK. Version 1.0 Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK Version 1.0 Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Datum Ändring Ansvarig Version 2017-01-27 Prel. version för initial test Anders Carlberg 0.2 2017-02-14

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Att skriva till och läsa från terminalfönstret

Att skriva till och läsa från terminalfönstret Att skriva till och läsa från terminalfönstret Oftast används grafiska komponenter i Java för att kommunicera med användaren (användargränssnitt), men det finns objekt i standardbiblioteken för de tillfällen

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Certifikatbaserad inloggning via SITHS, tillämpningsexempel

Certifikatbaserad inloggning via SITHS, tillämpningsexempel Certifikatbaserad inloggning via SITHS, tillämpningsexempel För att logga in i en webbapplikation med hjälp av SITHS-kort och certifikat behöver webservern och applikationen konfigureras för hantering

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

MVK SSO 2.0 Mina vårdkontakter

MVK SSO 2.0 Mina vårdkontakter Ämne Version Datum Introduktion MVK SSO 2.0 1.7 2014-02-14 Ansvarig Dokument ID Sign Martin Carlman/Peter Bäck MVK-0031 Version Datum Av Avsnitt Ändring 1.7 140214 AL MVK SSO 2.0 Mina vårdkontakter MVK

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Introduktion till integrering av Schenkers e-tjänster. Version 2.0

Introduktion till integrering av Schenkers e-tjänster. Version 2.0 Introduktion till integrering av Schenkers e- Version 2.0 Datum: 2008-06-18 Sida 2 av 8 Revisionshistorik Lägg senaste ändringen först! Datum Version Revision 2008-06-18 2.0 Stora delar av introduktionen

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Bilaga 4 Kundgränssnitt NeBI Light 2.0

Bilaga 4 Kundgränssnitt NeBI Light 2.0 Bilaga 4 Kundgränssnitt NeBI Light 2.0 Innehåll Sida. BESKRIVNING 2.. Allmänt 2.2. Autentisering 2.3. Mottagningsadresser 2.4. Certifikat 3.5. Köhantering 3.6. Dialog 3 2. MEDDELANDESTRUKTUR 4 2.. AbilityRequest

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 ENGLISH ios... 8-10 Android... 11-13 electiaprotect SMART SECURITY SYSTEMS! 1.1. Vesta EZ Home för ios Vesta EZ Home för

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

MONA-handledning. 1. Inloggning. Version 2 1(5) Användarhandledning - UTKAST MONA-support. 1. Inloggning 2. Användning 3.

MONA-handledning. 1. Inloggning. Version 2 1(5) Användarhandledning - UTKAST MONA-support. 1. Inloggning 2. Användning 3. Version 2 1(5) MON-handledning 1. Inloggning 2. nvändning 3. Utloggning 1. Inloggning För inloggning i MON-systemet krävs ett användarnamn, en PIN-kod och ett lösenord. Dessa hittar du på det användarvillkor

Läs mer

Innehåll. 1 Dokumentbeskrivning 3. 2 Användarinformation 3. 3 Installations anvisning 5. 3.1 Starta upp enheten 5

Innehåll. 1 Dokumentbeskrivning 3. 2 Användarinformation 3. 3 Installations anvisning 5. 3.1 Starta upp enheten 5 Version: 1.1 1 Innehåll 1 Dokumentbeskrivning 3 2 Användarinformation 3 3 Installations anvisning 5 3.1 Starta upp enheten 5 3.2 Sätta skärmlåskod 8 3.3 Skapa Google konto 10 3.4 Installera Mobileiron

Läs mer

Voice over IP / SIP. Switching Costs SIP. Motivation for VoIP. Internet Telephony as PBX replacement. Internet Telephony Modes.

Voice over IP / SIP. Switching Costs SIP. Motivation for VoIP. Internet Telephony as PBX replacement. Internet Telephony Modes. Voice over IP / SIP Motivation for VoIP Baserat på material från Henning Schulzrinne, Columbia University. 1 2 Internet Telephony as PBX replacement Switching Costs 3 4 Internet Telephony Modes SIP SIP

Läs mer

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå.

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå. MAGENTO 3.3.4.4 SVEAWEBPAY MAGENTO INSTALLATION INFORMATION Detta dokument är framtaget i syfte att beskriva hur SveaWebPays Betalmodul för Magento (version 3.3.4.4) uppgraderas, installeraras och konfigureras.

Läs mer

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill...

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill... Hjälp till den som vill... $txt['aeva_title'] = 'Galleri'; $txt['aeva_admin'] = 'Admin'; $txt['aeva_add_title'] = 'Titel'; $txt['aeva_add_desc'] = 'Beskrivning'; $txt['aeva_add_file'] = 'Fil att ladda

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Swish Företag Ta betalt enklare Admin, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag Admin... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Administratör i avtalet...

Läs mer

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup Instruktioner Dokumentnummer/Document Number Titel/Title Sida/Page 13626-1 BM800 Data Interface - Installation Instructions 1/8 Utfärdare/Originator Godkänd av/approved by Gäller från/effective date Mats

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer 2014-08-28 Utgåva 8.0 1 (12) Kundverifiering av SPs digitala signaturer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP IT 2014-08-28 Utgåva 8.0 2 (12) Versionshistorik Författare Utgåva Datum Kommentar Fredrik

Läs mer

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok Säkra pausade utskriftsjobb Administratörshandbok April 2013 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt... 3 Konfigurera säkra pausade utskriftsjobb... 4 Konfigurera och säkra programmet...4 Använda

Läs mer

Styrteknik : Funktioner och funktionsblock

Styrteknik : Funktioner och funktionsblock PLC2A:1 Variabler och datatyper Allmänt om funktioner och funktionsblock Programmering av funktioner Programmering av funktionsblock PLC2A:2 Variabler i GX IEC Developer Global and Local Variables Variables

Läs mer

Telia Anita 20i Nummerpresentatören med telesvarsindikation

Telia Anita 20i Nummerpresentatören med telesvarsindikation SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller en gång. Håll

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

PROCESSUTVECKLING IT ITIL FÖRBÄTTRAT ÄRENDEHANTERINGSSYTEM ANVÄNDARANVISNING

PROCESSUTVECKLING IT ITIL FÖRBÄTTRAT ÄRENDEHANTERINGSSYTEM ANVÄNDARANVISNING 03 16 15:05 PROCESSUTVECKLING IT ITIL FÖRBÄTTRAT ÄRENDEHANTERINGSSYTEM ANVÄNDARANVISNING Revision: 16 Sidan: 1/14 Innehållsförteckning 1 Bakgrund.....3 1.1 Förbättringar......3 1.2 Information......3 2

Läs mer

Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer.

Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer. Informationsinfrastruktur 7.5 hp Mattias Nordlindh Inledning Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer. Dokumentet består av

Läs mer

1. Ange ditt personnummer (utan bindestreck) samt din fyrsiffriga PIN-kod.

1. Ange ditt personnummer (utan bindestreck) samt din fyrsiffriga PIN-kod. PIN-KOD: Det första du behöver är en PIN-kod. Denna PIN-kod skickades till dig i ett rekommenderat brev i samband med att du blev kund i Internetkontoret. PIN-koden är personlig och består av fyra siffror.

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Installation av Google Authenticator på iphone... 3 Installation av Google Authenticator på Android...

Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Installation av Google Authenticator på iphone... 3 Installation av Google Authenticator på Android... Säker inloggning Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Installation av Google Authenticator på iphone... 3 Installation av Google Authenticator på Android... 6 Installation av Microsoft Authenticator

Läs mer

Extern åtkomst till Sociala system

Extern åtkomst till Sociala system STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Dnr 033-0642/2011 Bilaga 1 Extern åtkomst till Sociala system för utförare inom Äldreomsorgen och Omsorgen om funktionshindrade 2 Innehållsförteckning Extern åtkomst

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Hämta nytt certifikat

Hämta nytt certifikat Hämta nytt certifikat Denna instruktion ska du följa om du har nya certifikat att hämta till ditt RS-kort. För att lyckas använda tjänster via RSVPN mot Region Skåne finns ett antal förutsättningar tillgängliga

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Probably the best PKI in the world

Probably the best PKI in the world Probably the best PKI in the world Agenda TLS kort repetition Server- vs klient-autentisering Var passar PKI in i TLS? Asymmetrisk vs symmetrisk kryptering Vad är PKI Publik CA vs Privat CA Trust store

Läs mer

E-Betalning Teknisk handbok Version 0702 Innehåll

E-Betalning Teknisk handbok Version 0702 Innehåll E-Betalning Teknisk handbok Version 0702 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 E-betalning, Version 1.1... 3 1.2 Att komma igång Arbetsgången... 3 1.3 Teknisk flödesbeskrivning - betalningstjänsterna... 4 1.4

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX Dokumentet beskriver hur anställda på Region Halland, samt externa samarbetspartners, ansluter och arbetar på distans via Region Hallands Citrix lösning.

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Tentamen PC-teknik 5 p

Tentamen PC-teknik 5 p Tentamen PC-teknik 5 p Namn:. Klass:... Program: Di2, Em3, Et3 Datum: 03-08-15 Tid: 13:30-18:30 Lokal: E171 Hjälpmedel: Linjal, miniräknare, Instruktionsrepertoar för 8086 (utdelas), Lathund, Pacific C

Läs mer

Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser.

Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser. Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser. I dessa uppgifter kommer du att lära dig om hur man definierar egna objekt genom att skriva klasser. Detta är grunden för att förstå objekt orienterad

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer För att kunna logga in på Internetkontoret behöver du ett personligt certifikat samt ett Rot/CA Bankcertifikat. Så här gör du

Läs mer

Ny förskrivare. Registrera ny användare av Alfa e-recept. Klicka på [Ny förskrivare]

Ny förskrivare. Registrera ny användare av Alfa e-recept. Klicka på [Ny förskrivare] Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny förskrivare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

UML use cases. Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet micke@informatik.umu.se

UML use cases. Mikael Söderström Institutionen för informatik Umeå universitet micke@informatik.umu.se UML use cases micke@informatik.umu.se Use case (användningsfall) En modelleringsteknik som hjälper utvecklare att bestämma vilka funktioner som ska implementeras i ett system/applikation Finns olika typer

Läs mer

Vad kännetecknar en god klass. Vad kännetecknar en god klass. F12 Nested & Inner Classes

Vad kännetecknar en god klass. Vad kännetecknar en god klass. F12 Nested & Inner Classes Vad kännetecknar en god klass F12 Nested & En odelad, väldefinierad abstraktion Uppgiften kan beskrivas kort och tydlig Namnet är en substantiv eller adjektiv som beskriver abstraktionen på ett adekvat

Läs mer

Alfa e-recept: Ny anva ndare

Alfa e-recept: Ny anva ndare Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny användare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansol -seriens luftvärmepump med WiFi

Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansol -seriens luftvärmepump med WiFi 02/2016, ed. 1 BRUKSANVISNING Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansol -seriens luftvärmepump med WiFi Distributör: Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen www.scanmont.se Tack för valet

Läs mer

Elektronisk tidredovisning

Elektronisk tidredovisning Nytt IT-stöd Assistansersättning Elektronisk tidredovisning Presentation av gränssnitt mot tidrapporteringssystem Sid 1 April 2016 Elektronisk Tidredovisning Tekniskt gränssnitt för tidredovisning Försäkringskassan

Läs mer

Ladda upp filer fra n PLC till PC

Ladda upp filer fra n PLC till PC Supportdokument Ladda upp filer fra n PLC till PC Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Installation

Läs mer

Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder

Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder Kontroll av e-tjänstekort och tillhörande PIN-koder Alla e-tjänstekort behöver kontrolleras innan kortkrav införs på enheten. Kontrollera extra noga Om ett e-tjänstekort har en kortare giltighetstid än

Läs mer

1.1 Invoicing Requirements

1.1 Invoicing Requirements 1.1 Invoicing Requirements Document name The document should clearly state INVOICE, DOWNPAYMENT REQUEST or CREDIT NOTE. Invoice lines and credit lines cannot be sent in the same document. Invoicing currency.

Läs mer

Spectracard Web Report

Spectracard Web Report Filename: Webrapport user guide v1.0 Page: 1(9) Spectracard Web Report Revision history Date Version Changes Changed by 2014-01-07 0.1 First draft 2014-01-09 1.0 Approved version AB Payzone Nordic AB,

Läs mer

JobOffice SQL databas på server

JobOffice SQL databas på server JobOffice SQL databas på server Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar JobOffice kassas SQL databas på en server. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Säkerhet. Säker kommunikation - Nivå. Secure e-mail. Alice wants to send secret e-mail message, m, to Bob.

Säkerhet. Säker kommunikation - Nivå. Secure e-mail. Alice wants to send secret e-mail message, m, to Bob. Säkerhet Förra gången Introduktion till säkerhet och nätverkssäkerhet Kryptografi Grunder Kryptografiska verktygslådan Symmetriska algoritmer Envägs hashfunktioner Asymmetriska algoritmer Digitala signaturer

Läs mer

Objektsamlingar i Java

Objektsamlingar i Java 1 (6) Objektsamlingar i Java Objektorienterad programmering 3 Syfte Att ge träning i att använda objektsamlingar i Java. Mål Efter övningen skall du kunna använda objektsamlingsklasserna ArrayList och

Läs mer

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare 1.2 110908 (1)18 TjänsteID+, Privata vårdgivare 1.2 110908 (2)18 1.2 110908 (3)18 Innehåll Dokumentstruktur... 4 Bakgrund... 5 Organisation... 5 Extern information... 6 Certifikaten... 6 E-legitimation...

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

Calculate check digits according to the modulus-11 method

Calculate check digits according to the modulus-11 method 2016-12-01 Beräkning av kontrollsiffra 11-modulen Calculate check digits according to the modulus-11 method Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 www.bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Webservice tjänsten GetPerson Slagning mot befolkningsregister

Webservice tjänsten GetPerson Slagning mot befolkningsregister 2008-01-08 B Lundmark 1 (14) TietoEnator HealthCare Sweden AB Carlsgatan 6, Box 85 201 20 MALMÖ Telefon 010-481 53 85 Fax 040-97 01 62 E-post bengt.lundmark@tietoenator.com www.tietoenator.se/healthcare

Läs mer

Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X

Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X 1 (14) Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X 1 Inledning Denna guide beskriver hur du installerar programmet Junos Pulse på MAC OS X Junos Pulse är en klientprogramvara som används i tjänsten Telia

Läs mer