Riktlinjer för Mobilt BankID till förlitande part

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för Mobilt BankID till förlitande part"

Transkript

1 Finansiell ID-Teknik BID AB Sida 1(29) Riktlinjer för Mobilt BankID till förlitande part Version

2 Finansiell ID teknik BID AB Sida 2(29) Innehållsförteckning 1 Dokumenthistorik Inledning Plattformsstöd Referenser Översikt Mobilt BankID Exempelanvändning Webbtjänst Flöde Alternativflöden Mobil webbtjänst Flöde Alternativflöden App Flöde Alternativflöden Programmatisk start av BankID säkerhetsapp Återstart av FP-app i ios Återstart av FP-app i Android Återstart av FP-app i Windows Phone RP Interface Flöde och riktlinjer Krav på teknisk lösning Riktlinjer för meddelanden Speciella noteringar om Webbservicen Anslutningsinformation Testmiljö Support BankID säkerhetsapp RP Interface Description Introduction Version URL References Authenticate Sign... 26

3 Finansiell ID teknik BID AB Sida 3(29) 12.7 Collect EndUserInfo Type Fault Rekommenderade termer... 29

4 Finansiell ID teknik BID AB Sida 4(29) 1 Dokumenthistorik Version Datum Beskrivning Första versionen av riktlinjer för Mobilt BankID Kompletterat avsnittet Felkoder med meddelande för SIGN_VALIDATION_FAILED. Kompletterat avsnittet Krav på teknisk lösning med nytt börkrav RFT10. Uppdaterat avsnittet Riktlinjer för meddelanden med nytt meddelande RFA3. Uppdaterat avsnittet Testmiljö Uppdaterat avsnittet Mobil webbtjänst med avseende på begränsningar i JavaME-stödet samt ett designförtydligande. Ändrat BankID-URL:en för ios i avsnittet Programmatisk start av BankID säkerhetsapp Uppdaterat RFA3 och RFA4 Uppdaterat instruktionerna i avsnittet Mobil webbtjänst Ny version av det tekniska gränssnittet RP Interface, se avsnitt RP Interface och BankID säkerhetsapp RP Interface Description. Uppdaterat avsnittet Underskrift med avseende på formateringsmöjligheter. Tagit bort instruktionerna till FP om att på Android registrera ett eget Intent-filter, då detta inte behövs längre. Inkluderat brandväggsinformation i avsnitten Anslutningsinformation och Testmiljö Uppdaterade testinstruktioner för ios i avsnittet Testmiljö. Uppdaterade brandväggsinstruktioner i avsnitten Anslutningsinformation och Testmiljö. Uppdaterat RFT6 och RFT7. Maxgränsen för uservisibledata-parametern sänkt från 100k till 40k. Java ME avvecklat Noteringar om webbservicen (versioner, testmiljön och soapaction) Stöd för Windows Phone 8.

5 Finansiell ID teknik BID AB Sida 5(29) 2 Inledning Det här dokumentet beskriver hur en förlitande part (FP) kan använda Mobilt BankID för inloggning (legitimering) och underskrift (signering) i egna tjänster och integrera mot Mobilt BankID. Mobilt BankID har tre huvudanvändningsfall. 1) Webbtjänst - Legitimering/underskrift med förlitande parts tjänst på annan enhet, t.ex. webbläsare i en PC. 2) Mobil webbtjänst - Legitimering/ underskrift med förlitande parts tjänst i mobil webbläsare. 3) App - Legitimering/underskrift med förlitande parts mobilapp. Det här dokumentet beskriver hur FP integrerar mot Mobilt BankID i de olika fallen och på de olika mobilplattformarna. 2.1 Plattformsstöd Mobilt BankID finns idag för mobiltelefoner och surfplattor baserade på Android och ios samt mobiltelefoner baserade på Windows Phone 8. Aktuell information om vilken hårdvara som stöds finns på 3 Referenser [1] BankID-app RP Interface Description, kapitel 12 [2] Rekommenderade termer, kapitel 13 Aktuell version av detta dokument finns tillgängligt via

6 Finansiell ID teknik BID AB Sida 6(29) 4 Översikt Mobilt BankID För att inloggning eller underskrift med Mobilt BankID ska vara möjlig måste användaren först ha installerat BankID säkerhetsapp i sin telefon och hämtat ett BankID. Detta gör användaren med hjälp av funktioner i sin bank. En FP som vill låta sina användare logga in eller skriva under information med Mobilt BankID gör webbserviceanrop till en tjänst som BankID tillhandahåller. Det finns speciella funktioner för att begära legitimering och underskrift samt för att kontrollera resultatet. Kommunikationen är asynkron i betydelsen att FP först begär att funktionen ska utföras och därefter regelbundet kontrollerar om det finns något resultat. Det tekniska gränssnittet beskrivs i [1]. BankIDs webbservice kan endast nås av FP som har ett giltigt SSL klientcertifikat (ett FP-certifikat ). FP-certifikat erhålls från den bank som FP har tecknat avtal om BankID med. Om BankID säkerhetsapp är installerad på samma mobiltelefon som den användaren använder för att nå tjänsten (till exempel genom att surfa med webbläsare i telefonen eller en app i telefonen), så kan BankID säkerhetsapp i de flesta fall startas automatiskt. Om användaren når tjänsten på annat sätt (till exempel genom att surfa till den med en webbläsare i en dator) så måste användaren själv starta BankID säkerhetsapp.

7 Finansiell ID teknik BID AB Sida 7(29) Notera att användande av Mobilt BankID inte ger något skydd av data och information som presenteras i tjänsten. Det är helt och hållet förlitande parts ansvar att skydda denna, exempelvis genom användande av SSL och stabil sessionshantering 4.1 Exempelanvändning Legitimering Underskrift Legitimeringen visas med FP:s namn ( BankID Demo ). Användaren kan välja att avbryta eller att skriva in sin säkerhetskod och slutföra legitimeringen. Underskriften visas med FP:s namn ( BankID Demo ) och texten som ska undertecknas. Användaren kan välja att avbryta eller att skriva in sin säkerhetskod och slutföra underskriften. Tangentbordet visas när användaren trycker på inmatningsfältet för Säkerhetskod. FP:s namn visas så som det är angett i FP-certifikatet. Innan ett BankID kan användas måste användaren hämta ett BankID från sin internetbank. Via en meny i BankID säkerhetsapp når man funktioner för att: 1. Hämta ett BankID från användarens internetbank 2. Byta säkerhetskod 3. Byta språk 4. Få information om namn och giltighetstid m.m.

8 Finansiell ID teknik BID AB Sida 8(29) 5 Webbtjänst FP har en tjänst som vill använda BankID säkerhetsapp legitimering/underskrift. FPtjänsten används inte på samma enhet som BankID säkerhetsapp. Ett typiskt exempel är en tjänst i webbläsare i en dator men det kan också vara en app eller webbläsare i en annan mobil enhet, t.ex. läsplatta. I det här fallet måste FP-tjänsten be användaren att själv starta BankID säkerhetsapp när FP-tjänsten vill legitimera/skriva under. FPtjänsten behöver inte återstartas eftersom den hela tiden är igång på en annan enhet. 5.1 Flöde 1. Användaren fyller i sitt personnummer i FP-tjänsten (om det inte är sparat sedan tidigare) och vid underskrift även de uppgifter som ska användas för signaturen. 2. FP-tjänsten visar rörlig väntesymbol. 3. FP skickar legitimerings-/underskriftsbegäran till BankID med hjälp av [1]. 4. FP-tjänsten ber användaren att starta BankID säkerhetsapp med meddelandet MEDDELANDE_STARTA_BANKID_APP. 5. FP frågar BankID med hjälp av [1] efter svar (görs periodiskt till slutligt svar erhålls). 6. FP erhåller tillfälligt svar och uppdaterar kontinuerligt informationen till användaren enligt Gemensam fortsättning för legitimering/underskrift. 7. BankID skickar legitimerings-/underskriftsbegäran till BankID säkerhetsapp. 8. BankID säkerhetsapp visar namnet på FP (så som det är angett i FPcertifikatet) och information om att legitimering/underskrift efterfrågas, användaren matar in säkerhetskod eller väljer att avbryta. 9. FP erhåller slutligt svar. 10. FP-tjänsten slutar visa rörlig väntesymbol. I detta användningsfall finns inget automatiskt sätt att kontrollera om BankID säkerhetsapp är installerad eller inte. Andra tekniska fel som kan uppstå beskrivs i avsnittet RP Interface. 5.2 Alternativflöden 1. Legitimerings/underskriftsbegäran i 3 misslyckas. Flödet avbryts och FP ska inte be användaren starta BankID säkerhetsapp.

9 Finansiell ID teknik BID AB Sida 9(29) 6 Mobil webbtjänst FP har en webbapplikation (FP-mobilwebb) som kan användas i webbläsaren på en enhet med Android, ios, eller Windows Phone 8 och vill använda BankID säkerhetsapp legitimering/underskrift i samma enhet som webbläsaren. Med hjälp av mobilplattformen/operativsystemet kan FP-mobilwebb starta BankID säkerhetsapp på enheten och via sin serverkomponent starta legitimering/underskrift med hjälp av [1] (detaljerad beskrivning i avsnittet RP Interface). BankID säkerhetsapp startas genom att i webbapplikation öppna följande länk: bankid://redirect=[returnurl] Länken fungerar i ios,android och Windows Phone 8 när den inbygga webbläsaren används. BankID säkerhetsapp använder URL-parametern redirect för att starta FP-mobilwebb efter utförd legitimering/underskrift. Redirect måste vara URL UTF-8-kodad och RETURNURL bör innehålla den URL som användaren befinner sig på i FP mobilwebb. Användandet av exakt samma URL ökar sannolikheten att sidan öppnas i samma webbläsarflik som användes innan BankID säkerhetsapp startades. Om användaren har flera webbläsare installerade i sin Android-telefon måste användaren ibland välja vilken webbläsare som skall användas då tillbakaväxling sker från BankID säkerhetsapp till FP mobilwebb. På Android-enheter kan den speciella URL:en bankid://redirect=null användas för undvika detta val. Om redirect=null används kommer BankID säkerhetsapp istället avsluta sig själv och FP mobilwebb kommer att visas utan att frågor ställs. Observera att beteendet är unikt för Android, redirect=null resulterar på ios i att ingen tillbakaväxling till FP mobilwebb sker. FP mobilwebb bör konstrueras så att flödet automatiskt återupptas efter tillbakaväxlingen från BankID säkerhetsapp till FP mobilwebb. T.ex. genom att automatiskt ladda om sidan. Exempel på redirect före URL UTF8-kodning: https://www.bank_x.com/path?p1=v1&p2=v2 Samma redirect URL UTF-8-kodad: https%3a%2f%2fwww.bank_x.com%2fpath%3fp1%3dv1%26p2%3dv2 Exempel på fullständig länk:

10 Finansiell ID teknik BID AB Sida 10(29) bankid://redirect= https%3a%2f%2fwww.bank_x.com%2fpath%3fp1%3dv1%26p2%3dv2 OBS: URL:en får inte innehålla ett värdnamn (host), endast schemat (bankid) och parametern (redirect). 6.1 Flöde 1. Användaren fyller i sitt personnummer i FP-mobilwebb (om det inte är sparat sedan tidigare) och vid underskrift även de uppgifter som ska användas för signaturen. 2. FP förvissar sig om att användaren använder en mobil webbläsare. Om inte fortsätter flödet i Webbtjänst punkt FP ber användaren bekräfta 1 om BankID säkerhetsapp finns installerad i samma enhet som webbläsaren. Om inte fortsätter flödet i Webbtjänst punkt 2. Följande formuleringar bör användas a. Jag vill logga in med BankID säkerhetsapp i den här mobiltelefonen b. Jag vill logga in med BankID säkerhetsapp i en annan mobiltelefon. 4. FP skickar legitimerings-/underskriftsbegäran till BankID med hjälp av [1] när användaren väljer legitimering eller underskrift. 5. Om en felkod returneras avbryts flödet här och FP ska då inte starta BankID säkerhetsapp. 6. FP-mobilwebb startar BankID säkerhetsapp. 7. BankID skickar legitimerings-/underskriftsbegäran till BankID säkerhetsapp. 8. BankID säkerhetsapp visar namnet på FP (så som det är angett i FPcertifikatet) och information om att legitimering/underskrift efterfrågas, användaren fyller i sin säkerhetskod eller väljer att avbryta. 9. BankID säkerhetsapp använder URL-parametern redirect och startar webbläsaren (observera specialfallet redirect=null ovan). 10. FP frågar BankID med hjälp av [1] efter svar. 6.2 Alternativflöden 1. FP upptäcker i 2 att användaren inte använder en mobil webbläsare. Flödet fortsätter i Webbtjänst punkt Användaren svarar i 3 att han eller hon vill använda BankID säkehetsapp i en annan mobiltelefon eller surfplatta. Flödet fortsätter i Webbtjänst punkt Legitimerings/underskriftsbegäran i 4 misslyckas. Flödet avbryts och FP ska inte starta BankID säkerhetsapp. 4. BankID säkerhetsapp är inte installerad i enheten. Webbläsaren i Android och ios informerar i 5 användaren om att den inte kan öppna länken (se exempel nedan). 1 Bekräftelse från användaren krävs därför att det är möjligt att användaren vill använda Mobilt BankID i en annan mobiltelefon eller surfplatta. Det är inte heller tekniskt möjligt att från FPmobilwebb känna av om BankID säkerhetsapp är installerad.

11 Finansiell ID teknik BID AB Sida 11(29) 5. FP-mobilwebb kan i 5 inte starta BankID säkerhetsapp. Flödet fortsätter i Webbtjänst punkt 2. Andra tekniska fel som kan uppstå beskrivs i avsnittet RP Interface. Exempel på felmeddelande i mobil webbläsare när BankID säkerhetsapp inte kan startas eller inte är installerad: ios Android En pop-up öppnas och användaren är kvar i FP-mobilwebb efter OK En ny sida öppnas och användaren måste välja tillbaka för att komma tillbaka till FP-mobilwebb I Windows Phone får användaren en fråga om att öppna Windows Phone Store om BankID säkerhetsapp inte är installerad. Ett sätt att bättre hantera telefoner som inte genererar någon användbar felinformation är att göra anropet till BankID appen i en egen iframe i webbsidan. iframen kan döljas helt. Efter att webservices anropet har gått bra och anropet att starta appen gjorts startas också en funktion som visar texten Om inte din BankID säkerhetsapp startas automatiskt så behöver du själv starta den i din mobil/surfplatta efter 5 sekunder och döljs igen efter 30 sekunder. Om appen inte startas så kommer användaren att få se texten med information om att starta appen och om den startas så kommer användaren att inte att se den då BankID säkerhetsapp har fokus.

12 Finansiell ID teknik BID AB Sida 12(29) 7 App FP har en mobilapp (FP-app) för Android, ios eller Windows Phone 8 och vill använda BankID säkerhetsapp för legitimering/underskrift i samma enhet som FPapp är installerad i. FP-appen kan starta BankID säkerhetsapp på enheten och via sin serverkomponent starta legitimering/underskrift med hjälp av [1] (detaljerad beskrivning i avsnittet RP Interface). 7.1 Flöde 1. Användaren fyller i sitt personnummer i FP-appen (om det inte är sparat sedan tidigare) och vid underskrift de uppgifter som ska användas för signaturen. 2. FP skickar legitimerings-/underskriftsbegäran till BankID med hjälp av [1]. 3. Om en felkod returneras avbryts flödet här och FP ska då inte starta BankID säkerhetsapp. 4. FP-appen startar BankID säkerhetsapp programmatiskt (beskrivs i avsnittet Programmatisk start av BankID säkerhetsapp). 5. BankID skickar legitimerings/underskrifts-begäran till BankID säkerhetsapp. 6. BankID säkerhetsapp visar namnet på FP (så som det är angett i FPcertifikatet) och information om att legitimering/underskrift efterfrågas, användaren skriver sin säkerhetskod eller väljer att avbryta. 7. BankID säkerhetsapp startar FP-appen. I ios används URL-parametern redirect som skickades av FP-appen och BankID säkerhetsapp startar FPapp på samma sätt som FP-app tidigare startade BankID säkerhetsapp. I Android 8. anropas onactivityresult() i FP-appen när BankID säkerhetsapp är klar med aktiviteten som FP-appen startade. Om FP-appen ej har stöd för bakgrundskörning måste FP implementera funktionalitet för att spara sitt tillstånd då BankID säkerhetsapp startas och sedan kunna återskapa sessionen eftersom FP-appen kan komma att avslutas då BankID säkerhetsapp startas. Det exakta beteendet beror på plattform och implementation av FP-app. 9. FP frågar BankID med hjälp av [1] efter svar. 7.2 Alternativflöden 1. BankID säkerhetsapp är inte installerad i enheten. Anropet i 3 returnerar i så fall en felkod (NO i ios och android.content.activitynotfoundexception i Android) och flödet avbryts av FP-appen. Följande meddelande ska då visas för användaren MEDDELANDE_DEVICESW_SAKNAS. 2. Användaren avslutar sin BankID säkerhetsapp innan BankID säkerhetsapp har återstartat FP-app. Användaren måste då själv återstarta FP-app. 3. Legitimerings/underskriftsbegäran i 2 misslyckas. Flödet avbryts och FP ska inte starta BankID säkerhetsapp. Andra tekniska fel som kan uppstår beskrivs i avsnittet RP Interface.

13 Finansiell ID teknik BID AB Sida 13(29) 7.3 Programmatisk start av BankID säkerhetsapp ios openurl:[nsurl bankid:// redirect=fp_app_x://bank_x ] Android Intent intent = new Intent(); intent.setpackage("com.bankid.bus"); intent.setaction(intent.action_view); intent.addcategory(intent.category_browsable); //optional intent.addcategory(intent.category_default); //optional intent.settype("bankid"); intent.setdata(uri.parse("bankid://www.bankid.com?redirect=null")) ; startactivityforresult(intent, 0); Windows Phone 8 Om inte Mobilt BankID finns installerat när URL anropas kommer användaren att få en fråga att ansluta till Windows Store för att hämta ner den. // Create the URI string var uritolaunch + Uri.EscapeDataString("fp-app-x://bank_x"); // Create the URI to launch from a string. var uri = new Uri(uriToLaunch); // Launch the URI. bool success = await Windows.System.Launcher.LaunchUriAsync(uri); 7.4 Återstart av FP-app i ios För att BankID säkerhetsapp i ios ska kunna återstarta FP-app efter legitimering/underskrift måste FP: 1. registrera ett unikt URL-schema i FP-app, samt 2. hantera fallet då FP-app startas med URL-schema-förfarandet. I exemplen används URL-schemat fp_app_x. FP ska ändra fp_app_x till det URLschema FP vill använda Registrera schema I Xcode: 1. Öpnna Info.plist. 2. Högerklicka, välj Add Row och URL Types. 3. Öppna Item 0 och ange URL Identifier, praxis är omvänt domännamn t.ex. se.företag.appnamn. 4. Högerklicka på Item 0, välj Add Row och URL Schemes.

14 Finansiell ID teknik BID AB Sida 14(29) 5. Ge nyckeln URL Schemes / Item 1 värdet fp_app_x. Exempel: Hantera anrop I UIApplicationDelegate: implementera funktionen BOOL(application):(UIApplication *)application handleopenurl:(nsurl *)url. 7.1 Återstart av FP-app i Android I Android krävs ingen hantering motsvarande registrering av URL-schema i ios. Efter utförd eller avbruten legitimering/underskrift avslutas BankID säkerhetsapp och FP App kommer åter att hamna i förgrunden och onresume() anropas i FP App. 7.2 Återstart av FP-app i Windows Phone 8 För att BankID säkerhetsapp i ios ska kunna återstarta FP-app efter legitimering/underskrift måste FP: 3. registrera ett unikt URL-schema i FP-app, samt 4. hantera fallet då FP-app startas med URL-schema-förfarandet. I exemplen används URL-schemat fp_app_x. FP ska ändra fp_app_x till det URLschema FP vill använda Registrera schema Öppna App anifest.xml med en text-editor Lägg till ett "Tokens lägger du till följande: Hantera anrop / återstart I VisualStudio: Lägg till klassen AssociationUri apper enligt följande: <Extensions> <Protocol Name="fp-app-x" NavUriFragment="encodedLaunchUri=%s" TaskID="_default" /> </Extensions> Hantera anrop I VisualStudio: Lägg till klassen AssociationUri apper enligt följande: <Extensions>

15 Finansiell ID teknik BID AB Sida 15(29) <Protocol Name="fp-app-x" NavUriFragment="encodedLaunchUri=%s" TaskID="_default" /> </Extensions> /// <summary> /// The association uri mapper. /// </summary> internal class AssociationUriMapper : UriMapperBase { /// <summary> /// When overridden in a derived class, converts a requested uniform resource identifier (URI) to a new URI. /// </summary> /// <returns> /// A URI to use for the request instead of the value in the <paramref name="uri"/> parameter. /// </returns> /// <param name="uri">the original URI value to be mapped to a new URI.</param> public override Uri MapUri(Uri uri) { var tempuri = System.Net.HttpUtility.UrlDecode(uri.ToString()); // URI association launch. don't if (tempuri.startswith("/protocol")) { // Here we can redirect to the correct page, but for now we return new Uri("/MainPage.xaml", UriKind.Relative); } } // Otherwise perform normal launch. return uri; } 1. I App.xaml.cs, lägg till AssociationUri apper som Uri apper genom att i metoden Initiali e honeapplication lägga till följande rad: // Assign the URI-mapper class to the application frame. RootFrame.UriMapper = new AssociationUriMapper(); 8 RP Interface

16 Finansiell ID teknik BID AB Sida 16(29) 8.1 Flöde och riktlinjer Här beskrivs rekommenderad användning för de olika användningsfallen. Fullständig beskrivning av RP Interface finns i avsnittet BankID säkerhetsapp RP Interface Description Legitimering 1. Anropa BankID med funktionen Authenticate. 2. SOAP-ramverket indikerar om anropet gick bra, legitimeringen behandlas nu av BankID-systemet Underskrift 1. Anropa BankID med funktionen Sign. Texten i parametern uservisibledata kommer att visas för användaren vid underskriftstillfället. För att formatera texten kan CR, LF och CRLF användas och alla resulterar i en (1) radbrytning. Inga andra formateringsmöjligheter finns. 2. SOAP-ramverket indikerar om anropet gick bra, underskriften behandlas nu av BankID-systemet Gemensam fortsättning för legitimering/underskrift 3. Anropa BankID med funktionen Collect för att få slutlig status på legitimering/underskrift. Anropet görs upprepade gånger tills statuskoden COMPLETE returneras, i avsnittet 4. Statuskoder beskrivs samtliga statuskoder i detalj. Om Collect returnerar en felkod avbryts legitimeringen/underskriften och FP ska inte fortsätta att anropa Collect, i avsnittet Felkoder beskrivs samtliga felkoder i detalj. 5. Collect returnerar med statusvärdet COMPLETE och legitimeringen/underskriften är klar. Personuppgifter returneras i parametern userinfo och kan användas för vidare bearbetning av FP. I ett typiskt flöde returneras först OUTSTANDING_TRANSACTION (användaren har inte startat BankID säkerhetsapp), sedan USER_SIGN (legitimeringen eller underskriften visas i telefonen) och till sist COMPLETE om användaren skrev in säkerhetskoden eller felkoden USER_CANCEL om användaren valde att avbryta Statuskoder I tabellen nedan beskrivs samtliga statuskoder i detalj. Statuskod Var har hänt? Meddelande som FP bör använda OUTSTANDIN G_TRANSACT ION USER_SIGN BankID säkerhetsapp är inte startad. BankID säkerhetsapp har tagit emot ordern. RFA1 RFA9 Visas i BankID säkerhetsapp Legitimeringen eller underskriften.

17 Finansiell ID teknik BID AB Sida 17(29) COMPLETE Användaren har skrivit in sin säkerhetskod och slutfört legitimeringen eller underskriften. Om BankID säkerhetsapp startades av FP avslutas nu BankID säkerhetsapp och FP återstartas Felkoder I tabellen nedan beskrivs samtliga felkoder i detalj. FP ska inte fortsätta att anropa Collect efter att ha mottagit en felkod. Felkod Var har hänt? Meddelande som FP bör använda INVALID_PAR AMETERS ACCESS_DENI ED_RP SIGN_VALIDA TION_FAILED Felaktigt anrop. FP ska inte försöka igen med samma anrop. Det här är ett internt fel hos FP och ska inte kommuniceras till användaren som ett BankID-fel. FP är inte behörig. FP ska inte försöka igen. Det här är ett internt tekniskt fel hos FP och ska inte kommuniceras till användaren som ett BankID-fel. Internt tekniskt fel. FP bör inte försöka automatiskt igen. Ska inte kommuniceras till användaren som ett BankID-fel. RFA5 Visas i BankID säkerhetsapp Inget Inget Inget RETRY Tillfälligt tekniskt fel i systemet. RFA5 Inget INTERNAL_ER Internt tekniskt fel i systemet. FP RFA5 Inget ROR bör inte försöka automatiskt igen. UNKNOWN_U SER 1) Användaren finns inte i systemet eller användaren har inget giltigt BankID. FP ska inte försöka igen utan att först ha försäkrat sig om att användaren har hämtat ett BankID. 2) Användaren har skrivit in fel säkerhetskod upprepade gånger och har fått sin säkerhetskod permanent låst. När det inträffar kan användaren inte använda sitt BankID. 3) Användarens BankID är spärrat. 4) Användarens BankID är ogiltigt. RFA4 1) Inget 2) Din säkerhetskod är låst, du måste hämta ett nytt BankID hos din internetbank 3) Ditt BankID är spärrat, du måste hämta ett nytt hos din internetbank 4) Giltighetstiden på ditt BankID har gått ut, du måste hämta ett nytt hos din internetbank

18 Finansiell ID teknik BID AB Sida 18(29) Felkod Var har hänt? Meddelande som FP bör använda ALREADY_CO LLECTED EXPIRED_TRA NSACTION INVALID_DEV ICESW ALREADY_IN _PROGRESS USER_CANCE L TIME_BLOCK ED FP har fortsatt att anropa Collect efter att COMPLETE har returnerats. Internt tekniskt fel hos FP som inte ska försöka igen. Ska inte kommuniceras till användaren som ett BankID-fel. Legitimeringen har passerat bästföre-datum. Det kan bero på att användaren inte startade BankID säkerhetsapp eller att användaren besvarade legitimeringen/underskriften men FP väntade för länge mellan Collect-anropen. Fel på BankID säkerhetsapp, äkthetsverifieringen misslyckades. Användaren har redan en pågående legitimering eller underskrift. FP ska inte automatiskt försöka igen. Användaren har valt att avbryta legitimeringen eller underskriften i BankID säkerhetsapp. Användarens säkerhetskod är tillfälligt låst p.g.a. användaren har skrivit in fel säkerhetskod upprepade gånger. RFA8 RFA12 RFA3 RFA6 RFA11 Visas i BankID säkerhetsapp Inget Legitimeringen avbruten p.g.a. inaktivitet Icke-godkänd användare Inget Om BankID säkerhetsapp startades av FP avslutas nu BankID säkerhetsapp och FP återstartas. Din säkerhetskod är tillfälligt låst OBS: I produktion är systemet konfigurerat så att TIME_BLOCKED inte kan inträffa, istället kommer säkerhetskoden bli permanent låst efter 5 på varandra felaktig försök. Vid permanent låst säkerhetskod kommer felkoden UNKNOWN_USER att returneras. CANCELLED En ny begäran om legitimering eller underskrift har inkommit för samma användare. RFA6 Åtgärden avbruten 8.2 Krav på teknisk lösning Riktlinjer

19 Finansiell ID teknik BID AB Sida 19(29) RFT1 RFT2 RFT3 RFT4 RFT5 RFT6 RFT7 RFT8 RFT9 När BankID säkerhetsapp anropas med hjälp av en URL skall query-delen av URL:en vara kodad med URL UTF-8-formatet. BankID säkerhetsapp anropas med hjälp av en URL skall request-parametern redirect inte vara längre än 2048 tecken. När BankID säkerhetsapp anropas med hjälp av en URL bör redirect innehålla schemat https (dvs använda SSL). Personnummer i RP-interface ska anges med 12 siffror (ååååmmddxxxx) Text-to-be-signed i RP-interface kan formateras genom att inkludera tecknet \n som kommer att visas som radbrytning När Collect returnerar COMPLETE ska parametrarna signature, userinfo och ocspresonse läsas ut och arkiveras av FP. FP behöver inte verifiera signaturen då detta görs av BankID. FP kontaktar BankID RP Interface på följande adress: https://appapi.bankid.com/rpserviceejb/rpservice/v2/rpservice FP ska autentisera sig med klient-ssl mot BankID och skall för detta använda sitt FP-certifikat. Collect bör anropas en gång varannan sekund och ska inte anropas oftare än en gång per sekund. RFT10 FP bör i sin webbtjänst visa en rörlig väntesymbol i väntan på slutligt svar från Collect. 8.3 Riktlinjer för meddelanden RFA1 MEDDELANDE_STARTA_BANKID_APP: Starta din BankID säkerhetsapp. RFA2 MEDDELANDE_DEVICESW_SAKNAS: Du har inte BankID säkerhetsapp installerad. Kontakta din bank för att installera BankID säkerhetsapp och för att hämta BankID. RFA3 MEDDELANDE_PÅGÅENDE_OPERATION: En inloggning eller underskrift för det här personnumret är redan påbörjad, tryck avbryt i BankID säkerhetsapp och försök igen. RFA4 MEDDELANDE_USER_DENIED: Det angivna personnumret saknar ett fungerande Mobilt BankID. Ange ett annat personnummer eller kontakta din bank för att beställa ett Mobilt BankID. RFA5 MEDDELANDE_PERMANENT_FEL: Det har inträffat ett internt tekniskt fel i systemet. Försök igen. RFA6 MEDDELANDE_USER_CANCEL: Åtgärden avbruten. RFA7 Avsiktligt tom, används ej längre. RFA8 MEDDELANDE_USER_TIMEOUT: Inget svar från mobiltelefonen eller surfplattan. Kontrollera att du har startat din BankID säkerhetsapp och att du har täckning. Följ instruktionerna i mobiltelefonen och försök igen. RFA9 MEDDELANDE_GODKÄNN_ELLER_AVBRYT: Skriv in säkerhetskoden till ditt BankID i din mobiltelefon eller surfplatta och välj Legitimera / Skriv under eller välj att avbryta. RFA10 Avsiktligt tom, används ej längre.

20 Finansiell ID teknik BID AB Sida 20(29) RFA11 MEDDELANDE_TIME_BLOCKED: Du har skrivit in fel säkerhetskod upprepade gånger och din säkerhetskod är tillfälligt låst. Försök igen senare. RFA12 MEDDELANDE_INVALID_DEVICE_SW: Det har inträffat ett internt tekniskt fel. Uppdatera din BankID säkerhetsapp och försök igen. 8.1 Speciella noteringar om Webbservicen Versioner Om webbservicen ändras på så sätt att nya parametrar kan användas eller returneras, att befintliga parametrar försvinner, att nya svarskoder returneras, nya metoder tillkommer eller befintliga försvinner kommer detta att betraktas som en ny version som publiceras på en ny url, till exempel publiceras version 2 av tjänsten på https://appapi.bankid.com/rpserviceejb/rpservice/v2/rpservice. Förlitande part skall alltid använda den senaste versionen av webbservicen. Vi förbehåller oss rätten att stänga av äldre versioner av tjänsten när vi vill men kommer först att, i den mån det är möjligt och korrekta kontaktuppgifter finns tillgängliga, informera förlitande parter i god tid innan så att de hinner ändra i sina tjänster Testmiljön Nya versioner och releaser körs i testmiljön innan de produktionssätts. Därför kan innehåll och funktionalitet i testmiljön tillfälligt skilja sig från innehållet i produktionsmiljön Ingen soapaction Tjänsten använder url för att specificera vilken action som ska tas. soapaction i headern skall vara eller utelämnas helt.

21 Finansiell ID teknik BID AB Sida 21(29) 9 Anslutningsinformation Beskrivning SSL-certifikat (FPcertifikat) URL till webbservices Specifikation av webbservice Servercert Brandväggsinformation Plats/Information/Värde Erhålls från den bank som ni tecknat avtal om BankID med. https://appapi.bankid.com/rpserviceejb/rpservice/v2/rpservi ce https://appapi.bankid.com/rpserviceejb/rpservice/v2/rpservi ce?wsdl Servercertifikatet är utgivet av följande CA: CN = BankID SSL Root Certification Authority OU = Infrastructure CA O = Finansiell ID-Teknik BID AB Cert: -----BEGIN CERTIFICATE----- MIID6jCCAtKgAwIBAgIQSvZNAy61UF6qO2zWqvN/3zANBgkqhkiG9w0BAQUFADB0 MSQwIgYDVQQKDBtGaW5hbnNpZWxsIElELVRla25payBCSUQgQUIxGjAYBgNVBAsM EUluZnJhc3RydWN0dXJlIENBMTAwLgYDVQQDDCdCYW5rSUQgU1NMIFJvb3QgQ2Vy dglmawnhdglvbibbdxrob3jpdhkwhhcnmdgxmje5mdg1otaxwhcnmtkwnjaxmje0 NTAwWjB0MSQwIgYDVQQKDBtGaW5hbnNpZWxsIElELVRla25payBCSUQgQUIxGjAY BgNVBAsMEUluZnJhc3RydWN0dXJlIENBMTAwLgYDVQQDDCdCYW5rSUQgU1NMIFJv b3qgq2vydglmawnhdglvbibbdxrob3jpdhkwggeima0gcsqgsib3dqebaquaa4ib DwAwggEKAoIBAQCzqv7Rn43VFyTGicb+qjSGNeJga6GWQkMEXn9NvqCfknpaz4kf RbNHoQvtmw7CsiL83hMNU5y0EI6wC45Whn8ZXJ5/eqj1zBSu7QqKctEbMjWf6sf2 VUyE7lns6FxRFAgbhM2RS5LnWCfRsSgjKLXbJk7S2O/qVWdlxU1fAYfjbja1xhQm jartvcyv9d2f8mbgh9sosabvdlektixj9npbixii+c9dupzvy1qny02dssudvwm3 IwJlEljLfjcBQDtJlm/7TbKsnqvW8s+NT6JBputUZT8Mqsv63meEbhxcq6vNcNKZ SgeHZDmr9lY2hmmVK9TcgfWHHkymUAWTGRQzAgMBAAGjeDB2MA8GA1UdEwEB/wQF MAMBAf8wEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQQwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMB0GA1Ud DgQWBBS2GCMB5GeakO2/WOqKJJXGAop6tTAfBgNVHSMEGDAWgBS2GCMB5GeakO2/ WOqKJJXGAop6tTANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAe4vukBbEjzsYC8Mv1xLcUQVD gytgnqvp8lr8yabfnfhh+iiofk7qvvd3z+bibngegutb5k78utadkinittska4t4 3Uy/p/blqew8Sqhv0I5MVlW71++HiPth4xwHAoxfe4oyTQaJRgls1CCsCBnuT9IF 6nGUNziC46RqIlhiY7zDzROtBWjqJzq+QvO07s73m+GPk8kZVwQrtyFT2IuYMH23 od/sre2w5gclo2d62sbrzywyjzaabny9yl6wemdqwrqjz0myzhrvlcq1xrq4nvpl bmdfs1wd3vctsxlbffbu9qw+cytbn4uj7bhqw1r2kgeajm5grkl7z7lqztwsqw== -----END CERTIFICATE----- BankID säkerhetsapp för produktion kontaktar BankID-servern på adressen och portarna TCP / 4711, 4710, 443, 80.

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Bilaga 4 Kundgränssnitt NeBI Light 2.0

Bilaga 4 Kundgränssnitt NeBI Light 2.0 Bilaga 4 Kundgränssnitt NeBI Light 2.0 Innehåll Sida. BESKRIVNING 2.. Allmänt 2.2. Autentisering 2.3. Mottagningsadresser 2.4. Certifikat 3.5. Köhantering 3.6. Dialog 3 2. MEDDELANDESTRUKTUR 4 2.. AbilityRequest

Läs mer

Certifikatbaserad inloggning via SITHS, tillämpningsexempel

Certifikatbaserad inloggning via SITHS, tillämpningsexempel Certifikatbaserad inloggning via SITHS, tillämpningsexempel För att logga in i en webbapplikation med hjälp av SITHS-kort och certifikat behöver webservern och applikationen konfigureras för hantering

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Probably the best PKI in the world

Probably the best PKI in the world Probably the best PKI in the world Agenda TLS kort repetition Server- vs klient-autentisering Var passar PKI in i TLS? Asymmetrisk vs symmetrisk kryptering Vad är PKI Publik CA vs Privat CA Trust store

Läs mer

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå.

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå. MAGENTO 3.3.4.5 SVEAWEBPAY MAGENTO INSTALLATION INFORMATION Detta dokument är framtaget i syfte att beskriva hur SveaWebPays Betalmodul för Magento (version 3.3.4.5) uppgraderas, installeraras och konfigureras.

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Installation av Google Authenticator på iphone... 3 Installation av Google Authenticator på Android...

Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Installation av Google Authenticator på iphone... 3 Installation av Google Authenticator på Android... Säker inloggning Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Installation av Google Authenticator på iphone... 3 Installation av Google Authenticator på Android... 6 Installation av Microsoft Authenticator

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare 1.2 110908 (1)18 TjänsteID+, Privata vårdgivare 1.2 110908 (2)18 1.2 110908 (3)18 Innehåll Dokumentstruktur... 4 Bakgrund... 5 Organisation... 5 Extern information... 6 Certifikaten... 6 E-legitimation...

Läs mer

Skicka och hämta filer med automatik till och från Försäkringskassan

Skicka och hämta filer med automatik till och från Försäkringskassan Skicka och hämta filer med automatik till och från Försäkringskassan 1 (25) Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Inledning... 4 1 Förutsättningar... 4 1.1 Registrera... 4 1.2 Certifikat... 4 2 Skicka

Läs mer

Alfa e-recept: Ny anva ndare

Alfa e-recept: Ny anva ndare Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny användare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser.

Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser. Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser. I dessa uppgifter kommer du att lära dig om hur man definierar egna objekt genom att skriva klasser. Detta är grunden för att förstå objekt orienterad

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com IPv6 i Mobilnät Mattias Karlsson mattias.karlsson@telenor.com Agenda Varför behöver vi IPv6? Kort historia om Standardisering kring IP i mobilnät. Snabb genomgång om mobilnät Speciella utmaningar med IPv6

Läs mer

Hämta nytt certifikat

Hämta nytt certifikat Hämta nytt certifikat Denna instruktion ska du följa om du har nya certifikat att hämta till ditt RS-kort. För att lyckas använda tjänster via RSVPN mot Region Skåne finns ett antal förutsättningar tillgängliga

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 1 Innehåll Vad används DNS till i en AD-domän? Vad händer i en AD-domän utan

Läs mer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer 2014-08-28 Utgåva 8.0 1 (12) Kundverifiering av SPs digitala signaturer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP IT 2014-08-28 Utgåva 8.0 2 (12) Versionshistorik Författare Utgåva Datum Kommentar Fredrik

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Rutinbeskrivning för beställning av certifikat

Rutinbeskrivning för beställning av certifikat Beställning av certifikat 1 (29) Dnr 2011/1777 2012-05-09 Rutinbeskrivning för beställning av certifikat 1. Skapa en Certificate Sign Request (CSR) Nedan beskrivs översiktligt hur en CSR genereras samt

Läs mer

GATEWAY TJÄNSTEBESKRIVNING. Webbservice. WSDL-fil. Skicka meddelanden. SMS och FastnätsSMS

GATEWAY TJÄNSTEBESKRIVNING. Webbservice. WSDL-fil. Skicka meddelanden. SMS och FastnätsSMS GATEWAY TJÄNSTEBESKRIVNING Tjänsten Messit Gateway består av ett gränssnitt som enkelt kan implementeras i en egen applikation. Det enda som krävs för att använda Messit Gateway är att applikationen som

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows 2000 Server (men bör fungera även på Windows XP Home Edition/Professional och Windows 2003 Server). Att installera Oracle 10g kräver ca. 2 GB hårddiskplats och ca.

Läs mer

Modul 3 Föreläsningsinnehåll

Modul 3 Föreläsningsinnehåll 2015-02-03 2015 Jacob Lindehoff, Linnéuniversitetet 1 Modul 3 Föreläsningsinnehåll Vad är ett certifikat? Användningsområden Microsoft Certificate Services Installation Laboration Ingår i Klustringslabben

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X

Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X 1 (14) Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X 1 Inledning Denna guide beskriver hur du installerar programmet Junos Pulse på MAC OS X Junos Pulse är en klientprogramvara som används i tjänsten Telia

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Exempelsamling Assemblerprogrammering

Exempelsamling Assemblerprogrammering Exempelsamling Assemblerprogrammering I uppgifterna nedan utgå från följande programskelett: #include.data var1:.word 12 var2:.word 19 sum: prod:.float 0.set noreorder.text.globl start.ent start

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Konsten att få eduroam säkert. Anders Nilsson Hans Berggren

Konsten att få eduroam säkert. Anders Nilsson Hans Berggren Konsten att få eduroam säkert Anders Nilsson Hans Berggren The story so far.. Alla vill köra eduroam och trycket från användarna att få access är hård på alla IT avdelningar Brist på instruktioner leder

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

KAP 18 SQL SERVER AGENT

KAP 18 SQL SERVER AGENT KAP 18 SQL SERVER AGENT Tjänsten Sql Server Agent Operator Job Alert (larm) http://www.youtube.com/watch?v=ii1tc493bzm 1 VAD ÄR SQL SERVER AGENT? SQL Server Agent är en tjänst (service) som ansvarar för:

Läs mer

2. Palindrom. Exempel: 1,2,3,2,1 är ett palindrom, och även 0, men inte 1,2,3,1,2,3.

2. Palindrom. Exempel: 1,2,3,2,1 är ett palindrom, och även 0, men inte 1,2,3,1,2,3. LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Tentamen i Objektorienterad programmering och design Totala antalet uppgifter: 5 Lärare: Håkan Jonsson, 491000, 073-820 1700 Resultatet offentliggörs senast: 2011-04-02. Tillåtna

Läs mer

Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 6.3.0 för Windows Version 1.15, uppdaterad 2015-01-30 och gäller BISP 6.2.0 Mac och BISP 6.3.

Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 6.3.0 för Windows Version 1.15, uppdaterad 2015-01-30 och gäller BISP 6.2.0 Mac och BISP 6.3. Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 6.3.0 för Windows Version 1.15, uppdaterad 2015-01-30 och gäller BISP 6.2.0 Mac och BISP 6.3.0 Windows Kända problem i BankID säkerhetsprogram (BISP): Första dialogen

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Swish Företag Ta betalt enklare Admin, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag Admin... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Administratör i avtalet...

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Bakgrund... 1. Avgränsningar... 2. Begreppsförklaring... 2. Kortfattade anvisningar... 2

Bakgrund... 1. Avgränsningar... 2. Begreppsförklaring... 2. Kortfattade anvisningar... 2 1(7) Manual för Syfte Dokumentet beskriver vilka rutiner som gäller när man behöver ett elektroniskt certifikat för att t.ex. säker kommunikation med en server som SLU hanterar. Dokumentet riktar sig till

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation

Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation Version 1.0 2014-04-15 1 (7) 1 INLEDNING OCH SYFTE 3 1.1 AVGRÄNSNINGAR 3 1.2 DEFINITIONER 3 2 POLICYPARAMETRAR 4 2.1 DATALAGRING 4 2.1.1 LAGRING AV INFORMATION

Läs mer

Spectracard Web Report

Spectracard Web Report Filename: Webrapport user guide v1.0 Page: 1(9) Spectracard Web Report Revision history Date Version Changes Changed by 2014-01-07 0.1 First draft 2014-01-09 1.0 Approved version AB Payzone Nordic AB,

Läs mer

LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK

LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK Gränssnittsspecifikation Försäkringskassan IT 1 (11) Ändringsförteckning Nedanstående tabell redovisar ändringshistoriken

Läs mer

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 1 av 16 RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 2 av 16 INNEHÅLL SIDA Tilldelning av IP-adress... 3 Uppsättning av Kamera...

Läs mer

Hantering av Säkerhetskod för Telia E-legitimation

Hantering av Säkerhetskod för Telia E-legitimation Hantering av Säkerhetskod för Telia E-legitimation Byt säkerhetskod (PIN)... 2 Telia E-legitimation på kort...2 Windows...2 MacOS & Ubuntu...3 Telia E-legitimation på fil i datorn...5 Lås upp säkerhetskod

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Ny installation...2. Översikt...2. Filer som behövs...2. Installera SQL Server Express (om det behövs)...3. Skapa en databas i SQL Server...

Ny installation...2. Översikt...2. Filer som behövs...2. Installera SQL Server Express (om det behövs)...3. Skapa en databas i SQL Server... 2c8 Modeling Tool Server (Windows/SQLServer) Innehållsförteckning Ny installation...2 Översikt...2 Filer som behövs...2 Installera SQL Server Express (om det behövs)...3 Skapa en databas i SQL Server...8

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Dokumentation. Ver 1.1.9 2014-01-08 Sida 1

Dokumentation. Ver 1.1.9 2014-01-08 Sida 1 Dokumentation Sida 1 Innehåll Om detta dokument... 4 Funktioner... 4 Allmänt om våra gränssnitt (API:er)... 4 Kryptering... 4 Debugprioritet... 4 SMS/MMS - utgående... 5 Parametrar... 5 Webservice... 5

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011 Webbteknik II Föreläsning 4 Watching the river flow Web Service XML-RPC, SOAP, WSDL, UDDI HTTP Request, Response, Headers, Cache, Persistant Connection REST Hype or the golden way? Web Service / Webbtjänst

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

1. Ange ditt personnummer (utan bindestreck) samt din fyrsiffriga PIN-kod.

1. Ange ditt personnummer (utan bindestreck) samt din fyrsiffriga PIN-kod. PIN-KOD: Det första du behöver är en PIN-kod. Denna PIN-kod skickades till dig i ett rekommenderat brev i samband med att du blev kund i Internetkontoret. PIN-koden är personlig och består av fyra siffror.

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

SITHS inloggning i AD

SITHS inloggning i AD SITHS inloggning i AD Inloggning med grafiskt gränssnitt kräver Windows 7 eller Vista Med PassThrough Gina for Windows och NetID version 5.5.0.27 För att logga in i en Windows domän med hjälp av SITHS-kort

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Säkerhet. Säkerhet. Johan Leitet johan.leitet@lnu.se twitter.com/leitet facebook.com/leitet. Webbteknik II, 1DV449

Säkerhet. Säkerhet. Johan Leitet johan.leitet@lnu.se twitter.com/leitet facebook.com/leitet. Webbteknik II, 1DV449 Säkerhet Säkerhet Webbteknik II, 1DV449 Johan Leitet johan.leitet@lnu.se twitter.com/leitet facebook.com/leitet F06 Säkerhet Dagens agenda HTTPS Autentisiering - Egen autentisiering - Lösenordshantering

Läs mer

Välkommen in. Här är det öppet jämt.

Välkommen in. Här är det öppet jämt. Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. Du kan även besöka oss på swedbank.se/digitalt. Där hittar du fler digitala tjänster och mer info om internetbanken. Observera att vissa

Läs mer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer För att kunna logga in på Internetkontoret behöver du ett personligt certifikat samt ett Rot/CA Bankcertifikat. Så här gör du

Läs mer

Användarbeskrivning för Anvisningstjänsten

Användarbeskrivning för Anvisningstjänsten 1 (23) Användarbeskrivning för Anvisningstjänsten 2 (23) INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING AV ANVISNINGSTJÄNSTEN... 3 1.1 Skillnad mellan Central och Lokal anvisning... 3 2 INTEGRATION ENLIGT [IDP-DISCO]...

Läs mer

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Appendix 1b 1/8 Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Internal receiver list Name Catharina Ahlström Kristina Fridensköld Role 2/8 1 INTRODUCTION... 3 1.1 PURPOSE... 3 1.2 SCOPE... 3 1.3

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

SITHS. Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2

SITHS. Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2 SITHS Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2 Innehåll 1 Förberedelser för användning av SITHS Cert... 3 1.1 Förklaring... 3 1.2 Import av SITHS root i

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Dokumentation POST-API version 1.0

Dokumentation POST-API version 1.0 Dokumentation POST-API version 1.0 1/10 Innehåll Innehåll...2 Detta dokument... 3 Revision... 3 Allmänt...3 Om POST-API lösningen...4 Allmänt...4 Beskrivning av POST-API från köparens perspektiv...4 Beskrivning

Läs mer

Hur man ansluter till den nya Citrix XenApp-miljön från PC

Hur man ansluter till den nya Citrix XenApp-miljön från PC Hur man ansluter till den nya Citrix XenApp-miljön från PC INTRODUKTION Vår nya Citrix-lösning är nu klar för våra användare. När ni har fått detta e-mail så innebär det att ni nu har möjlighet att använda

Läs mer

Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 7.0.0 för Windows Version 1.17, uppdaterad 2015-06-15 och gäller BISP 7.0.

Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 7.0.0 för Windows Version 1.17, uppdaterad 2015-06-15 och gäller BISP 7.0. Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 7.0.0 för Windows Version 1.17, uppdaterad 2015-06-15 och gäller BISP 7.0.0 Mac och Windows Kända problem i BankID säkerhetsprogram (BISP): Om någon av inställningsdialogerna

Läs mer

Instruktion för att hämta personli t certifikat med Internet Explorer m.fl.

Instruktion för att hämta personli t certifikat med Internet Explorer m.fl. Instruktion för att hämta personli t certifikat med Internet Explorer m.fl. För att kunna logga in på Internetkontoret behöver du ett personligt certifikat. Så här gör du för att hämta ett certifikat till

Läs mer

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC = Participant Identification Code URF = Unique Registration Facility CIMO 26.2. Hur förbereder jag mig på att mata in uppgifterna?

Läs mer

Användarhandledning - Skogsappen

Användarhandledning - Skogsappen Användarhandledning - Skogsappen Detta dokument utgör användarhandledningen till mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i n g S y s t e m s A B, D r o t t n

Läs mer

Certifikat. svensk vård och omsorg HCC

Certifikat. svensk vård och omsorg HCC Certifikat för svensk vård och omsorg HCC Version 2.35 1 (29) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 HCC PERSON... 4 2.1 ÖVERSIKT HCC PERSON... 5 2.2 HCC PERSON, ATTRIBUT FÖR ATTRIBUT... 6 2.3 ÖVERSIKT HCC PERSON

Läs mer