DOM Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2014-12-09 Stockholm"

Transkript

1 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM Stockholm Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Marcus Ekman Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm Motpart (Målsägande) Sekretess A Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga B Ombud och målsägandebiträde: Advokaten Solveig Sörlien Box Stockholm Klagande (Tilltalad) HJALMAR Carlos Högberg, Jungfruns Gata Brandbergen Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Clea Sangborn Box Stockholm Ombud och tillfällig offentlig försvarare: Advokaten Pehr Amrén Adress som ovan SAKEN Utnyttjande av barn för sexuell posering Hovrättens domslut, se nästa sida. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box Stockholm Birger Jarls Torg måndag fredag 09:00-15:00 E-post:

2 2 SVEA HOVRÄTT DOM B Avdelning 01 HOVRÄTTENS DOMSLUT 1. Hovrätten fastställer tingsrättens dom. 2. Vad tingsrätten har beslutat om sekretess ska bestå. Hovrätten beslutar med stöd av 35 kap. 12 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) om fortsatt sekretess för de uppgifter som har lagts fram vid den del av hovrättens huvudförhandling som har hållits inom stängda dörrar och som kan röja sekretess A:s och vittnet B:s identiteter. Vidare ska med stöd av samma bestämmelse sekretessen bestå i fråga om identitetsuppgifter i bilaga B till denna dom. 3. Solveig Sörlien tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, 50 kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. 4. Clea Sangborn tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, 230 kr för utlägg och kr för mervärdesskatt. 5. Kostnaderna för målsägandebiträdet och försvaret ska stanna på staten.

3 3 SVEA HOVRÄTT DOM B Avdelning 01 YRKANDEN I HOVRÄTTEN Hjalmar Högberg har yrkat att hovrätten ska ogilla åtalet och lämna sekretess A:s skadeståndsyrkande utan bifall. Han har vitsordat ett skadeståndsbelopp om kr som skäligt i och för sig. Åklagaren och sekretess A, som har biträtt åtalet även i hovrätten, har motsatt sig att tingsrättens dom ändras. HOVRÄTTENS DOMSKÄL Utredningen Parterna har lagt fram samma bevisning i hovrätten som vid tingsrätten. Därutöver har Hjalmar Högberg i hovrätten åberopat ett brev, en ljudfil samt utdrag från ett Facebook-konto. Åklagaren har spelat upp en ljudfil. Skuld Genom utredningen är det klarlagt att sekretess A förmåtts posera halvnaken inför en webbkamera. Av utredningen framgår vidare att de aktuella konversationerna har skett från Hjalmar Högbergs dator. Hjalmar Högberg har uppgett att en person vid namn Sandra Berglund använde hans dator och att det var hon som fick sekretess A att visa sig halvnaken. Han har i hovrätten åberopat en ljudfil och ett brev där en person som uppgett sig heta Sandra Berglund bekräftat detta. Enligt åklagaren har det gjorts flera försök att ringa det nummer som påstås tillhöra Sandra Berglund. Åklagaren har vidare utan framgång försökt säkerställa fingeravtryck på den bandspelare som Sandra Berglund ska ha skickat till åklagarmyndigheten. Även sekretess A:s pappa och försvaret har försökt att komma i kontakt med Sandra Berglund. Den person som uppgett sig vara Sandra Berglund har emellertid endast låtit sig avhöras genom sms, ljudfil och brev.

4 4 SVEA HOVRÄTT DOM B Avdelning 01 Det finns enligt hovrätten flera omständigheter som talar för att Hjalmar Högberg är den person som förmådde sekretess A att posera framför webbkameran. Av utredningen i målet framgår bl.a. att det, utöver de meddelanden som ska ha skickats till Sekretess A från Sandra, vid samma tidpunkt har skickats meddelanden från Hjalmar Högbergs Facebook-konto. Innehållet i de meddelandena rör bl.a. Hjalmar Högbergs sammanträffande med Sekretess A i Gustavsberg och visar att Hjalmar Högberg måste ha skickat dessa. Att Hjalmar Högberg och ytterligare en person skulle sitta vid Hjalmar Högbergs dator vid samma tidpunkt och oberoende av varandra skicka meddelanden till Sekretess A är mycket osannolikt. Enligt hovrätten talar detta med styrka för att det var Hjalmar Högberg som kommunicerade med sekretess A via två olika Facebook-konton. Hovrätten konstaterar även att innehållet i kommunikationen som uppges komma från Sandra visar att den som skrev hade sådan kännedom om Sekretess A:s kontakter med Hjalmar Högberg att det inte finns någon annan rimlig förklaring än att det var han som kommunicerade med sekretess A. Genom utredningen i målet är det enligt hovrätten klarlagt att det var Hjalmar Högberg som förmådde sekretess A att posera halvnaken framför webbkameran. Förutom att den handling som sekretess A utförde inför Hjalmar Högberg i sig kan anses ha en sexuell karaktär är det mot bakgrund av innehållet i korrespondensen i dess helhet klarlagt att den aktuella handlingen hade sådan innebörd. Gärningen ska därför rubriceras som utnyttjande av barn för sexuell posering. Tingsrättens dom ska följaktligen inte ändras. Påföljd m.m. Hovrätten gör ingen annan bedömning än tingsrätten vad gäller påföljd och skadestånd. Tingsrättens dom ska således inte heller ändras i dessa delar.

5 5 SVEA HOVRÄTT DOM B Avdelning 01 HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga C Överklagande senast I avgörandet har deltagit hovrättsråden Monica Kämpe och Hanna Carysdotter, referent, tf hovrättsassessorn Tobias Tibell samt nämndemännen Jens Isakzon och Jan Bäckström

6 Bilaga A 1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 6 DOM meddelad i Huddinge Mål nr: B PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad HJALMAR Carlos Högberg, Jungfruns Gata 414 Lgh Brandbergen Offentlig försvarare: Advokat Clea Sangborn Försvarsadvokaterna Stockholm HB Box Stockholm Åklagare Kammaråklagare Stefan Creutz Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm Box Huddinge Målsägande Sekretess A, se Partsbilaga sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat Solveig Sörlien LEX Advokatbyrå HB Box Stockholm DOMSLUT Brott som den tilltalade döms för 1. Utnyttjande av barn för sexuell posering, 6 kap 8 1 st brottsbalken Påföljd m.m. Skyddstillsyn Särskild föreskrift: Hjalmar Högberg ska underkasta sig den psykiatriska vård som frivården i samråd med läkare bestämmer. Postadress Huddinge Besöksadress Björnkullavägen 5 A Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:30-16:00

7 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 6 DOM Mål nr: B Frivårdsenhet: Frivården Fridhemsplan Övervakare: Förordnas av frivårdskontoret Beslut Skadestånd 1. Hjalmar Högberg ska utge skadestånd till Sekretess A med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 1 september 2013 till dess betalning sker. Sekretess 1. Sekretessen enligt 35 kap 12 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta varra tillämplig på samtliga uppgifter som lagts fram vid förhandlingen inom stängda dörrar och som kan röja målsägande Sekretess A:s och vittnet Sekretess B:s identiteter. Detta innefattar identitetsuppgifter och andra uppgifter som kan leda till att identiteten går att kartlägga. Detsamma gäller ljud- och bildupptagningar från tingsrättens huvudförhandling samt identitetsuppgifter i bilaga 1 till denna dom. Brottsofferfond 1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Clea Sangborn tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 2. Solveig Sörlien tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

8 3 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 6 DOM B YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat enligt bilaga 2. Målsäganden A, som har biträtt åtalet, har yrkat skadestånd avseende kränkning med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 1 september 2013 till dess betalning sker. Hjalmar Högberg har förnekat gärningen och bestritt det enskilda anspråket. Han har såsom skäligt i och för sig vitsordat ett belopp om kr samt sättet för ränteberäkningen. DOMSKÄL Ansvar Åklagaren har åberopat bevisning enligt bilaga 2. Videoförhör med målsäganden har spelats upp för rätten. I förhöret uppger målsäganden bl.a. följande. Han trodde Sandra som kontaktade honom på facebook var en tjej. Sandra pratade om att hon hade sett honom och tyckte han var snygg. Sandra ville att han skulle skicka en bild på när han visade rumpan. Detta gjorde han också slutligen. Därefter fick han en bild på Sandra som var mörkhyad och bar ner till magen. Det var när Sandra ville att han skulle använda en penna i röven som han kände att han mådde dåligt och att det inte var Sandra. Då försökte han komma ur det hela. Tidigare hade han och hans kompis mött en mörkhyad och tjock man som ville göra en video där han och kompisen låtsasbrottades. Vid detta tillfälle visade han också magen. Den mörkhyade mannen ville sedan ha kontakt med honom på facebook och skickade ett meddelande där den mörkhyade mannen sa att han sett honom och hans kompis. Han svarade dock aldrig eftersom han inte ville ha någon kontakt.

9 4 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 6 DOM B Närmare hörd över åtalet har Hjalmar Högberg berättat i huvudsak följande. Han tog en inspirationsrunda i Gustavsberg inför släppet av hans nya singel. Målsäganden och en kompis till denne kom förbi och ville att han skulle sjunga den nya singeln för dem. Han var dock halvförkyld och hade ont i halsen så han sa att han kunde sjunga den vid ett senare tillfälle. De promenerade alla tillsammans och de talade om kändisskap. Killarna ville vara hans livvakter så de ville visa upp sig. De busade, nöp och brottades med varandra. Det kan säkert vara så att målsäganden visade magen vid detta tillfälle. Han höll endast upp sin kamera men han filmade aldrig killarna. När han senare kom hem till sin lägenhet ringde det på dörren efter en stund. Där stod en flicka som presenterade sig som Sandra Berglund. Hon grät och sökte stöd hos honom. Han hade nämligen vid denna tidpunkt en stödjour. Hon hade med sig en ganska stor väska. Han lät henne komma in och de åt middag. De pratade med varandra. Hon stannade hos honom i en vecka. Hon befann sig under den tiden till och från i lägenheten. Hon visade någon slags legitimation som såg riktig ut. Hon sa att hon bodde någonstans i stan. Hon fick fylla i ett formulär som han hade i sin stödjour. Detta formulär har han dock inte kvar. Hans lägenhet är på två rum och kök. Hans dator står i sovrummet. Sandra satt ibland själv vid datorn. Han ville inte störa henne på grund av integritetsskäl. Han var inloggad så för henne var det bara att gå in på hans facebook. Ibland satt hon vid datorn när han sov. Hon hade med sig två mobiltelefoner. De nummer som i målet aktuella sms skickats från tillhörde henne och inte honom. På ett av numren hade han dock stått tidigare. Då gällde det en Andreas som också hade sökt stöd hos honom. Sandras mobil fylldes endast på från hans dator. Sandra gav honom pengar för att göra detta. Det var på samma sätt när det gällde Andreas. Skälet till att Sandra kunde känna till det hon kände till i hennes meddelanden tror han berodde på att hon kunde ha smugit bakom honom och killarna i Gustavsberg. När det gäller att målsäganden blivit addad klockan på dagen så var det inte han som addade målsäganden. Han tror att det var Sandra som sa åt honom att acceptera målsäganden när han och Sandra samtidigt satt bredvid varandra vid hans dator. Sedan gick han och la sig.

10 5 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 6 DOM B Vittnet B har i huvudsak berättat följande. Han fick se ett par bilder på målsäganden där målsäganden visade rumpan. Han försökte sedan att nå numret som de skickats till men fick inget svar. Han skickade ett sms och sa i detta att han skulle göra en polisanmälan. Han fick något slags svar om att någon var under 15 år och inte straffmyndig. Han svarade inte på detta. Han fick sedan tillbaka bilden på målsäganden och någon till samt ett meddelande att han kanske inte skulle vara så stolt som förälder. Han fick sedan ett sms i vilket någon påstod sig vara Sandras pappa. Han försökte då etablera en kontakt men det gick inte eftersom personen i fråga satt i möte osv. Han tyckte det var konstigt att trafiken kom från två olika nummer men med samma information. Målsäganden och hans fru har också fått sms. Sandra meddelade att de skulle dra tillbaka åtalet eftersom hon ville ha tid på sig att anmäla sig själv. Detta var någon månad före rättegången. Målsäganden berättade för honom att målsäganden hade träffat Hjalmar Högberg i Gustavsberg och visade bilder på denne. Målsäganden berättade också att denne och kompisen till denne hade blivit erbjudna av Hjalmar Högberg att medverka i en musikvideo. Han vill minnas att målsäganden berättade för honom att meningen var att målsäganden och kompisen skulle brottas. Målsäganden var skärrad och ledsen samt förstod att det hela inte var normalt. Målsäganden vill inte prata om det inträffade. Tingsrättens bedömning Såväl målsäganden som vittnet har gjort trovärdiga intryck. Enligt tingsrätten saknas helt skäl att ifrågasätta deras berättelser och de uppgifter som de har lämnat. Däremot anser tingsrätten inte att de påståenden och förklaringar som Hjalmar Högberg har fört fram om att det inte skulle vara han utan en Sandra som haft kontakt med målsäganden framstår som trovärdiga. Enligt tingsrätten är det genom de uppgifter som målsäganden och vittnet har lämnat samt den skriftliga bevisning som åklagaren har åberopat styrkt, att Hjalmar Högberg förmått målsäganden att posera halvnaken inför honom via en webbkamera. Av den av åklagaren åberopade

11 6 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 6 DOM B utskriften av Facebookmeddelanden framgår att målsäganden upplyst om att han varit minderårig. Åtalet är därmed styrkt. Gärningen skall bedömas på sätt åklagaren angett. Påföljd Hjalmar Högberg förekommer inte tidigare i belastningsregistret. Av inhämtat yttrande från frivården framgår i huvudsak följande. Högberg har någon form av funktionsnedsättning vilket gör honom berättigad till särskilt stöd. Detta är bekräftat av Försäkringskassans uppgifter samt av Högberg inlämnad kopia på hyreskontrakt med handikappomsorgen i Haninge som hyresvärd. Högberg har uppgett sig vara sjukskriven på heltid på grund av depression sedan tidig höst Det har inte framkommit några skäl att misstro Högbergs uppgifter. Högberg har behov av övervakning. Han vill inte delta i kriminalvårdens program Relation och samlevnad (ROS) för personer dömda för sexbrott. Då utredningen visar på behov av professionell behandling kan en skyddstillsyn med föreskrift om psykiatrisk vård vara mer lämplig beträffande Högberg. Hjalmar Högberg skall nu dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering. Det är ett allvarligt brott. Tingsrätten bedömer straffvärdet uppgå till en månads fängelse. Brottet är dock inte så allvarligt att fängelse oundvikligen måste följa som påföljd. Mot bakgrund av vad som framkommit om Hjalmar Högbergs personliga förhållanden delar tingsrätten frivårdens bedömning att den mest lämpliga påföljden för Hjalmar Högberg är en skyddstillsyn förenad med föreskrift om psykiatrisk vård. Skadestånd På grund av tingsrättens bedömning i ansvarsdelen och då den kränkning målsäganden har utsatts för bedöms som allvarlig skall Hjalmar Högberg förpliktas

12 7 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 6 DOM B utge skadestånd avseende kränkning. Enligt tingsrätten skall skälig ersättning för kränkning utgå med kr. På beloppet skall ränta utgå i enlighet med yrkandet. Övrigt Sekretessen skall bestå för uppgifter som har förebringats inom stängda dörrar och som kan röja identiteten på målsäganden och vittnet B i enlighet med vad som framgår av domslutet. Eftersom fängelse ingår i straffskalan för det brott som Hjalmar Högberg döms för skall han utge lagstadgad avgift till brottsofferfonden. Försvararen och målsägandebiträdet tillerkänns begärda ersättningar som är skäliga. Med hänsyn till Hjalmar Högbergs ekonomiska förhållanden skall kostnaderna stanna på staten. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (DV 400) Överklagande ställs till Svea hovrätt men ges in till tingsrätten senast den 4 juni Tord Pettersson

13 Bilaga 2 Ansökan om stämning Sida 1(2) Södertörns åklagarkammare i Stockholm Handling 154 Ärende AM Kammaråklagare Marcus Ekman Handläggare Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Södertörns tingsrätt HUDDINGE SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 6 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 10 ÅKLAGARBUNDET TR mål: B Handl.: OVR Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 Högberg, Hjalmar Carlos Hjalmar Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Sverige Adress Jungfruns Gata 414 Lgh 1101, BRANDBERGEN Offentlig försvarare/ombud Advokat Clea Sangborn, Box 12107, STOCKHOLM Frihetsberövande m.m. Delgivningsuppgifter Ansvarsyrkanden m.m. UTNYTTJANDE AV BARN FÖR SEXUELL POSERING (0201- K ) Målsägande A, se särskilt ingiven sekretessbilaga Målsägandebiträde: advokaten Solveig Sörlien Gärning Högberg har i augusti 2013 utnyttjat A (född 1999) för sexuell posering genom att han har lurat/förmått A att posera halvnaken inför honom, via en webbkamera. Högberg har vid tillfället befunnit sig i sin bostad i Brandbergen, Haninge kommun. Högberg begick gärningen med uppsåt. Lagrum 6 kap 8 1 st brottsbalken Bevisning Uppspelning av videoförhör hållet med målsäganden A under förundersökningen (ca 50 min). Förhör med tilltalade Högberg (förnekar) Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 1123 Björnkullavägen HUDDINGE Telefax

14 Ansökan om stämning Sida 2(2) Södertörns åklagarkammare i Stockholm Handling 154 Ärende AM Kammaråklagare Marcus Ekman Handläggare Vittnesförhör med B (målsägandens far) angående vad A har berättat för honom om omstämda händelser och ang. de kontakter som han själv haft i anledning av detta. Allt till styrkande av gärningen. - PM; identifiering av misstänkt; FUP s. 33. Till utvisande att två i ärendet aktuella telefoner spårats till Högberg, till styrkande av gärningen. - Utskrifter av Facebookmeddelanden; FUP s 34 ff. Till utvisande av innehållet i FB-konversationen mellan Högberg och A, till styrkande av gärningen. - Protokoll över IP-spårning; FUP s. 141 ff. Till utvisande att två i ärendet aktuella Facebookkonton hanterats från en IP-adress spårad till Högberg. Till styrkande av gärningen. Handläggning och upplysningar till tingsrätten Beräknad tid för huvudförhandlingen; en halv förhandlingsdag, förmiddag eller eftermiddag. ID-uppgifter till förhörspersonerna framgår av särskilt ingiven bilaga. De bör kallas att inställa sig personligen vid huvudförhandlingen. Marcus Ekman

15 Bilaga 3 ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE DOM I BROTTMÅL Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. 3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd krävs och sådant inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. I vilka fall krävs prövningstillstånd? Brottmålsdelen Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade 1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller DV Producerat av Domstolsverket Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan. Enskilt anspråk (skadeståndstalan) För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel gäller följande undantag: Överklagas domen även i brottmålsdelen och avser överklagandet frågan om den tilltalade ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte prövningstillstånd för ett till denna gärning kopplat enskilt anspråk i de fall 1. det enligt ovanstående regler inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller 2. prövningstillstånd i brottmålsdelen meddelas av hovrätten.

16 Beslut i övriga frågor Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs även prövningstillstånd vid beslut som endast får överklagas i samband med överklagande av domen. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt 6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

17 Bilaga C HUR MAN ÖVERKLAGAR Om Ni vill överklaga hovrättens avgörande ska Ni göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten. Det ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av det överklagade avgörandet. Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning. Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om 1. det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen (prejudikatskäl) att överklagandet prövas av Högsta domstolen, eller 2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Överklagandet ska innehålla uppgifter om 1. klagandens namn, adress och telefonnummer, 2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer), 3. den ändring i avgörandet som yrkas, 4. varför avgörandet ska ändras, 5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, 6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis. Förenklad delgivning Om Ni tidigare informerats om att Ni kan komma att delges handlingar i målet/ärendet genom förenklad delgivning, kan förenklad delgivning med Er komma att användas också hos Högsta domstolen om någon överklagar avgörandet dit.

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Kokkonen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Målsägandebiträde: Jur.kand. Henrik Lindblom Kihlstedts

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

2010-06-11 meddelad i Göteborg

2010-06-11 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 2840-10 2010-06-11 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Thomas Ahlstrand Internationella åklagarkammaren i Göteborg 1. Målsägande Catrine. Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-10-12 meddelad i Solna

2012-10-12 meddelad i Solna DOM Mål nr B 4298-12 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Åke Olsson Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Nordea Nordea R 5422 105

Läs mer

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carl-Gunnar Fridolfsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping Tilltalad Jimmi Icho, 880108 Stångholmsbacken 54

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Hermanrud Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Juan PABLO Costaneda Henao, 770714-0575

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

2013-01-30 meddelad i Jönköping

2013-01-30 meddelad i Jönköping Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Brokelind Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping 1. Målsägande Sweeta Hafi Gröna Vägen 20 Lgh 1206 332

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 5358-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Doni Livaja, 770706-4114 Rörstrandsgatan 28 B

Läs mer

2010-03-15 meddelad i Norrtälje

2010-03-15 meddelad i Norrtälje Mål nr meddelad i Norrtälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ewa Tvengström Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Lars-Åke Forsberg, 800518-0354 Lyckselevägen 138 1tr 162

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: B 2053-14 PARTER Tilltalad MARCUS Marek Bongart, 19500411-3352 Storgatan 17 B 242 31 Hörby Offentlig försvarare: Advokat Leif Ljungholm Advokatfirman Glimstedt Malmö AB Storgatan

Läs mer

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm '!i07i!(j STOCKHOLMS TINGSRATT DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm Mål nr B 14901-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida l (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mälm meddelad i Stockholm den 22 november 2012 B 2535-11 KLAGANDE Mohamed Houssein Ali, 580404-2215 Tensta Allé 29 163 64 Spånga Ombud: Advokat Krister Jansson Solna Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Sökande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processråden Gunnar Wikström och Ida Nyström Motpart Onlinecon Group AB, 556713-9158 Box 701 601 16 Norrköping

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer