Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Blackboard

2 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION MIN BLACKBOARD Startsidan Logga in till Min Blackboard Min Blackboard MODULENS STARTSIDA Kursrubrik Min Blackboard KOMMUNIKATIONSVERKTYG I BLACKBOARD Meddelanden inom modulen Forum Chatt LÄRMOMENT INSTÄLLNINGAR Java för Blackboard Pop-up-fönster i Blackboard Problem att hämta/öppna filer Blackboard och Brandväggar...35

3 1 Introduktion I kursen du läser används en lärplattform som heter Blackboard. En lärplattform används för att underlätta kommunikation och information inom en grupp. På ett enkelt sätt kan alla deltagare kommunicera både synkront, samtidig kommunikation, och asynkront, inte samtidig kommunikation, inom kursen. Kommunikationen kan ske endast mellan två deltagare eller gruppvis. Huvudfunktioner i Blackboard: Min Blackboard, är som en korridor där du får en överblick över de olika modulerna som du ska läsa. När du klickar på namnet för en modul kommer du in i dess klassrum. Om det inte går att klicka kan det vara så att läraren inte har öppnat klassrummet ännu. Kursinnehåll är startsidan inne i klassrummet. Härifrån når du alla följande verktyg och dokument. I Blackboard finns tre olika kommunikationssätt, Diskussionsforum, Chatt och Meddelande. o Diskussionsforum är ett textbaserat kommunikationsverktyg. Här sker era gruppdiskussioner. Inläggen du skriver kan alla som har behörighet se och texten ligger kvar när du lämnar forumet. I kursen finns ett helgruppsforum där alla i kursen kan diskutera och ett basgruppsforum som bara du och din basgrupp kan se och använda. o Chatt är ytterligare ett textbaserat kommunikationsverktyg. Skillnaden är att i Chatt sker samtidig kommunikation, ungefär som ett telefonsamtal fast textbaserat. Alla som är inne i chattrummet ser vad du skriver. En rekommendation är att gruppen bestämmer en tid när man träffas i Chatten för att diskutera saker i nutid. Texten finns inte kvar nästa gång du kommer in om du stängt chattrummet. Det finns både en helgruppschatt och en basgruppschatt. o Meddelande fungerar som vanlig e-post men bara inom detta klassrum. Du behöver inte skriva in en e-postadress utan klickar bara på ett namn i deltagarlistan. Enskild kommunikation kan ske här. Lärmomenten i de olika Modulerna. Under en ikon kallad t. ex. Lärmoment 1 hittar du allt kursmaterial i rekommenderad studieordning. Här finns bland annat länkar till studieguide, artiklar, filmer och basgruppens Diskussionssforum. Här finns även basgruppsuppgifter. Du ser information om uppgiften 1

4 samt ett dokument som beskriver själva uppgiften. Ni lämnar även in er uppgift här genom att ladda upp ett dokument som skickas till er lärare. Er lärare ger senare sin kommentar på er inlämning här. Mina filer, är en filhanterare för de dokument som du lägger upp på Blackboard. Lärplattformen Blackboard är helt webb-baserad, det innebär att du kan nå plattformen var du än är, förutsatt att du har tillgång till Internet. Däremot kan det krävas vissa inställningar på din dator för att det ska fungera. Följande kapitel förklarar lärplattformens funktioner lite mer ingående och det sista kapitlet tar upp de inställningar man kan behöva göra om någon funktion inte fungerar. 2

5 2 Min Blackboard Du behöver personliga inloggningsuppgifter för att komma in i Blackboard. Inloggningsuppgifterna får du vid första träffen. 2.1 Startsidan På webbsidan finns en ikon Logga in. När du klickar på den kommer du till inloggningssidan för Blackboard (bild 1). Bild 1. Logga in till Blackboard. 2.2 Logga in till Min Blackboard. Min Blackboard är din personliga sida i Blackboard, därför behöver du ange ditt användarnamn och lösenord för att komma in. Fyll i dina uppgifter och klicka sedan på Logga in (bild 2). Om du inte kommer in, kontrollera att du har rätt inställningar på din dator, se kapitel 6. 3

6 Bild 2. Inloggning 2.3 Min Blackboard Alla moduler du läser visas på sidan Min Blackboard, (bild 3). Du kan jämföra denna sida med en korridor där alla dörrar finns till de olika modulerna du ska läsa. För att gå in i en modul klickar du på dess namn. Här kan du även se om det är några andra personer inne i Blackboard samtidigt som du. Vem är on-line är ett chattverktyg som du kan använda för kommunikation med andra kursdeltagare och lärare. Se mer om chattverktyget i kap

7 Bild 3. Min Blackboard Innehållshanteraren Innehållshanteraren (bild 4) är en filhanterare för de filer du laddar upp till Blackboard. Den fungerar i stort sett som filhanteraren på din dator. Du når den både från Min Blackboard och från varje klassrum. Bild 4, Innehållshanteraren. 5

8 2.3.2 Hjälp Under Hjälp (bild 5) hittar du förklaringar om det mesta i Blackboard. Den finns tillgänglig på alla sidor i kursen. Om du undrar över något på en sida och klickar på hjälpen så kommer du direkt till rätt hjälpavsnitt. Bild 5, Hjälp. 6

9 3 Modulens startsida När du klickat på modulens namn i korridoren, kommer du till klassrummet i Blackboard benämnt Kursinnehåll, det är modulens startsida, (bild 6). Här finns länkar till kursinformation, kursinnehåll och kommunikationsverktyg. Observera att klassrummet kan vara låst då går det inte att komma in. Läraren kommer att öppna upp när modulen startar. a. c. b. Bild 6. Modulens startsida. 3.1 Kursrubrik Namnet på det klassrum du är inne i återfinns högt upp överallt på alla sidor i klassrummet (bild 6, a). Under kursrubriken finns plats för länkar som visar den väg du tagit fram till den aktuella sidan (bild 6, b). Länkarna utgår alltid från Blockets startsida, och för varje sida du besöker läggs den nya sidans namn ut som ett fotspår. Du kan sedan gå tillbaka samma väg genom att klicka på dessa fotspår. 7

10 3.2 Min Blackboard Länken Min Blackboard tar dig tillbaka till korridoren, dvs. sidan med alla dina moduler (bild 6, c). 8

11 4 Kommunikationsverktyg i Blackboard I Blackboard finns tre olika kommunikationsverktyg Meddelanden, Diskussionsforum och Chatt. Kommunikationen sker endast inom det klassrum, den modul, man är i. 4.1 Meddelanden inom modulen Meddelande i Blackboard fungerar ungefär som ett ordinärt e-postprogram förutom att man inte kan skicka post utanför klassrummet. Mappmenyn, (bild 7), visar en översikt över dina brev i de olika mapparna, olästa och totalt antal brev i respektive mapp. Inkorg Brev som har skickats till dig. Skickad Meddelande Breven som du har skickat och som automatiskt sparats. Utkast Påbörjade men inte avsända brev, som du vill skicka senare. Raderad Meddelande Här samlas slängda brev som en säkerhetsåtgärd. Bör tömmas ibland. a. b. Bild 7. Meddelande. 9

12 4.1.1 Skriva Meddelande, med eller utan bifogad fil. Nedan följer instruktioner för att skriva Meddelande. Klicka på Skapa meddelande, (bild 8, a). Problem kan uppstå om inställningarna på din dator säger att du inte får använda dig av popup-fönster (bild 8, b) eller att Java inte är installerat, se kapitel 6. Välj mottagare från adressboken genom att klicka på Leta efter mottagare (bild 8, c). Observera att du för att se alla kan behöva klicka på Visa alla längst ner på sidan. a. b. c. Bild 8. Skapa meddelande och exempel på pop-up-fönster. 10

13 För att välja en eller flera mottagare klicka i den lilla Till -boxen vid mottagarens eller gruppens namn (bild 9, a). Ibland kan man behöva klicka på Visa alla (bild 9, c). Klicka sedan på Spara (bild 9, b). a. b. c. Bild 9. Markera mottagare och Spara. Skriv Ämne som talar om för mottagaren vad meddelandet handlar om och skriv sedan ditt meddelande i textrutan. 11

14 Om du vill bifoga en fil, klicka på Lägg till bilagor (bild 10, b). Nu kan du hämta filen från din dator genom att klicka på Den här datorn, leta upp filen och klicka Öppna (bild 10, c). Nu är filen bifogad. Om detta inte fungerar kan det bero på att filnamnet innehåller mellanslag, konstiga" tecken eller de svenska tecknen å, ä, ö. Avsluta det hela med att klicka på Skicka (bild 10, a). Brevet skickas och en kopia finns i mappen Utkorg. a. b. c. Bild 10. Bifoga fil. 12

15 4.2 Forum Med hjälp av verktyget Forum, Helgruppsforum och Basgruppsforum, kan du föra textbaserade diskussioner med dina kurskamtater. Diskussionsinläggen ligger kvar så alla i gruppen kan läsa dem. Är det i Basgruppsforum du skriver så är det dina basgruppsmedlemmar och läraren som ser diskussionerna och är det i Helgruppsforum så är det alla i hela kursen som kan läsa diskussionerna. Inne i Forumet kan man skapa diskussionstrådar som handlar om olika saker. Det en kan vara antingen en lärare eller en student som initierar en diskussion. Varje diskussion hänger ihop genom en tråd med inlägg. Du kan läsa, fundera och svara i din egen takt. Det går även att spara ner och skriva ut en diskussion. Bild 10.Allmänna Basgruppsforum och Helgruppsforum. 13

16 Det finns även basgruppsforum i Lärmoment (bild 11). Dessa forum är till för en viss diskussionsuppgift. Mer om detta står i Studiehandledningen som finns i varje Lärmoment, se mer om Lärmoment i kap 5. Bild 11. Basgruppsforum i Lärmoment. 14

17 4.2.1 Funktionerna inne i ett forum När du kommer in i ett forum ser du rubrikerna på diskussionerna som finns där. Rubriken skriver den person in som initierar en ny diskussion. Under varje rubrik finns alla inlägg som hör ihop med rubrikens ämne. En sådan uppställning kallas "trådad" (bild 12, a). Du kan välja hur du vill se alla inlägg antingen som otrådad genom att klicka på länken Kronologiskt (bild 12, b). Då får du alla inlägg i strikt kronologisk tidsordning d.v.s. i den ordningen inläggen är inlagda. Klicka på Trådat för att återgå till den trådade presentationen, som brukar uppfattas som mest praktisk. Du kan välja att Visa alla inlägg (bild 12, c) men efter hand kan det bli väldigt många inlägg därför kan det vara bra att kunna växla till Visa oläst. Alla inlägg finns naturligtvis kvar även om de inte syns. Du kan alltid växla tillbaka till Visa alla inlägg. Svara på ett inlägg i en tråd gör du genom att ha inlägget öppet och klicka på Svara då kommer ditt svar att haka på tråden. a. b. c. Bild 12. Inne i ett Basgruppsforum. 15

18 Det går även att bifoga en fil med ett med ett inlägg. Det fungerar på samma sätt som i Meddelande, se kap Chatt Chatt är ytterligare ett textbaserat kommunikationsverktyg. Skillnaden är att i Chatt sker samtidig kommunikation, ungefär som en telefon fast textbaserat. Alla som är inne i chattrummet ser vad du skriver. Här kan man i gruppen bestämma tid och diskutera saker i nutid. Texten finns inte kvar nästa gång du kommer om du stängt chattrummet. Det finns både en helgruppschatt och en basgruppschatt Chattrummen. Chattrummet är indelat i tre olika fält (bild 13). Den stora vänstra rutan visar den text deltagarna skrivit i sina chattmeddelanden. Den högra rutan visar vilka deltagare som finns i chattrummet och det långsmala rutan längst ner är där du skriver dina meddelanden, dvs. där du skriver din text. Bild 13. Chattrummet. Så här gör du: Gå in i det chattrum där dina kursdeltagare har stämt träff. Rutan till höger visar vilka som är inne just nu. Skriv ditt meddelande i den långsmala rutan längst ner. Skicka iväg det genom att klicka på Skicka eller med "Retur" eller "Enter" tangenten. Ditt meddelande visas nu i den stora vänstra textrutan och alla som är inne i chattrummet kan se vad du skrev. 16

19 5 Lärmoment Lärmoment är den plats där allt kursmaterial finns. Alla instruktioner, all litteratur, filmer och forum för specifika diskussionsuppgifter. Den första sidan i innehållsförteckningen till höger är redan öppen när du kommer in. När du klickar på nummer två kommer du till en studiehandledning som talar om hur du i fortsättningen ska följa kursgången genom det aktuella blocket. Bild 14. Lärmoment. 17

20 Mot slutet av innehållsförteckningen finns en basgruppsinlämningsuppgift (bild 15). Där finns instruktioner för uppgiften och när ni är färdiga skickar ni in den till läraren här. Det sker genom att ni bifogar ert dokument genom att klicka på Lägg till bilagor (bild 15, a) och skickar inlämningen genom att klicka på skicka (bild 15, b). a. b. Bild 15. Skicka inlämning. 18

21 6 Inställningar Det finns vissa grundläggande krav på din dator och dess inställningar för att Blackboard ska fungera fullt ut. Du behöver Internetuppkoppling och en modern webbläsare. På DDL-CDn du fick vid introduktionsträffen finns hjälp för att installera version 6 av webbläsaren Internet Explorer. Din dator måste ha tilläggsprogrammet Java. För det mesta finns det redan på nyare datorer annars finns hjälp för installation på DDL- CDn Du bör tillåta Blackboard att visa pop-up fönster, se kap 6.1. Ta bort sparade Internet-filer, se kap 6.2 Tillåt hämtning av filer, se kap 6.3 Din brandvägg får inte hindra Blackboard, se kap 6.4. Om du tittar på Blackboard-hjälpen: så kan du hitta de senaste uppgifterna du behöver för dina inställningar, på engelska. Nedan följer en förenklad, översatt version med i stort sett samma innehåll. 6.1 Java för Blackboard Några funktioner i Blackboard kräver att vissa stödprogram finns installerat på din dator. Ett sådant program är Java. Funktioner i Blackboard som kräver Java är: Chatt Vem är on-line Den här datorn HTML-redigeraren Installera Java För att installera Java krävs att du har administratörsrättighet på din dator. Nedan finns adressen till den senaste versionen: Om du får problem kan det vara så att du har flera versioner av Java på din dator då behöver du avinstallera de du inte ska använda. För att kontrollera vilken version du har och hur du eventuellt avinstallerar oönskade se Kap Om du får problem kontrollera vilken version du har av Java. 19

22 6.1.2 Vilken Java-version har jag och hur avinstallerar jag oönskade versioner? 1. Gå till Start (Längst ner till vänster) 2. Välj Inställningar 3. Välj Kontrollpanelen 4. Välj Lägg till eller ta bort program (Bild 16) Bild 16. Lägg till eller ta bort program 5. Leta upp Java (eller något som liknar J2SE ) och se vilken eller vilka versioner du har. 6. Ta bort oönskade versioner (Bild. 17) Bild 17. Ta bort program 20

23 6.2 Pop-up-fönster i Blackboard För att undvika reklam på Internet är det vanligt att man gör inställningar på sin dator som blockerar de pop-up-fönster reklamproducenterna använder sig av. Detta skapar problem då flera verktyg i Blackboard använder sig av popup-fönster, bl a Chatt och Privat post. Om man vill ha blockeraren påslagen kan man i de flesta program tillåta att endast Blackboard får visa pop-upfönster, eller så kan man stänga av blockeringen helt. (Se vidare i kapitel om detta.) Blockerarfunktioner kan finnas i ett flertal vanliga program exempelvis i webbläsarna Internet Explorer och Firefox eller i en brandvägg som till exempel Norton. I den här manualen visar vi hur man ändrar inställningarna i några av de vanligast förekommande programmen. Om du använder andra program hänvisar vi till hjälpen som finns i det berörda programmet. Nedan följer några exempel på andra vanliga program som använder sig av pop-upblockeringar: Pop-Up Stopper Pop-Up Defender Pop-Up Zapper Zone Alarm Pro Google Toolbar Yahoo! Toolbar MSN Toolbar AOL 8.0 and later Safari browser Microsoft Windows XP, Service Pack 2 ICQ Toolbar Mozilla browser Netscape browser 21

24 6.2.1 Stänga av pop-up-blockerare i Internet Explorer 1. Gå till menyn Verktyg, högst upp i fönstret (Bild 18) 2. Välj Blockering av popup-fönster 3. Välj Inaktivera blockering av pop-up-fönster Bild 18. Stänga av Pop-up-blockerare i Internet Explorer (1). 4. Alternativet som ska vara synligt är Aktivera blockering för pop-upfönster (Bild 19) Bild 19. Stänga av Pop-up-blockerare i Internet Explorer (2). 22

25 Om du inte vill tillåta pop-up-fönster för alla webbplatser du besöker kan du tillåta att endast Blackboard får visa pop-up-fönster, följ i så fall nedanstående. 1. Klicka på Inställningar för blockering av popup-fönster (om den är grå klicka på Inaktivera blockering av popup-fönster och gå sedan tillbaka). 2. Skriv in att lms.vxu.se eller alltid får visas (Bild 20). Bild 20. Tillåt endast Blackboard att visa pop-up-fönster. Du kan även ha blockerat pop-up-fönster under Internetalternativ. Kontrollera detta genom att gå till: 1. Menyn Verktyg 2. Välj Internet-alternativ 3. Välj fliken Sekretess 4. Avmarkera kryssrutan för blockera pop-up-fönster (Bild 21) 23

26 Bild 21. Internet-alternativ, Pop-up-blockerare Pop-up-blockerare i brandväggen; Norton Du kan behöva göra en ändring i brandväggsinställningarna. Det kan finnas olika sätt att avmarkera blockeraren. Vi visar på två olika vägar. Följ instruktionen nedan: 1. Högerklicka på ikonen för brandväggen (Bild 22) Bild 22. Ikon för Brandvägg. 24

27 2. Klicka på inställningsmenyn, i det här fallet Open Symantec Client Firewall (Bild 23) Bild 23. Öppna brandväggsmenyn. 3. Välj Status & Settings 4. Stäng av (Turn off) Ad Blocking, det ska stå Off (Bild 24). 5. Starta om datorn Bild 24. Brandväggsstatus. 6.3 Problem att hämta/öppna filer För att kunna spara eller öppna filer du hämtar från Internet krävs att du har programvaror och inställningar på din dator som möjliggör detta. För att kunna öppna t. ex. ett Word-dokument behöver man ha Microsoft Office 25

28 installerat. Ytterligare ett problem är att Microsoft har släppt en ny version av Office-paketet vilkas dokument inte kan öppnas i tidigare versioner. I detta avsnitt beskrivs några åtgärder som kan krävas Ta bort sparade Internet-filer En cache är en tillfällig lagringsplats i din dator, där systemet lägger kopior av använd information för att senare ha informationen snabbt tillgänglig. Detta kan dock missleda nya försök av hämtningar därför bör man ta bort dessa sparade Internetfiler. 1. Välj Verktyg (Tools) sedan Internet-alternativ (Internet Options) (Bild 25). Fönstret Internet-alternativ (Options) visas (Bild 26). Bild 25. Cache. 26

29 2. Välj fliken Allmänt (General). (Bild 26, a) 3. Under Tillfälliga Internetfiler (Temporary Internet Files), välj Ta bort filer (Delete files ), (Bild 26, b) 4. Ta bort allt offline innehåll, klicka Ok (Bild 26, c) 5. Du kommer nu tillbaka till fönstret Internet-alternativ a. b. c. Bild 26. Internet-alternativ. För att nya filer inte ska sparas bör man göra en inställning att rensning sker varje gång sedan ska visas på nytt. 1. Välj Verktyg (Tools) sedan Internet-alternativ (Internet Options) (Bild 25). Fönstret Internet-alternativ (Options) visas (Bild 25). 2. Välj fliken Allmänt (General). (Bild 26, a) 27

30 3. Under Tillfälliga Internetfiler (Temporary Internet Files), välj Inställningar (Settings) (Bild 27) Bild 27. Inställningar Cache (1). 4. Välj alternativet Varje gång sidan besöks (Every visit to the page), (Bild 28) 28

31 Bild 28. Inställningar Cache (2). 29

32 6.3.2 Tillåt hämtning av filer Om du använder Windows XP och Internet Explorer kan det vara bra att ändra säkerhetsinställningarna för att hämta filer. Om du inte kan hämta en fil, av t ex Word-format, bör du kontrollera dina inställningar för hämtning av filer i Internet Explorer: 1. Gå till menyn Verktyg (Tools). Välj Internet-alternativ (Internet options) (Bild 29). Bild 29. Internet-alternativ. 30

33 2. Välj sedan fliken Säkerhet (Security) (Bild 30 a). Välj Anpassad nivå (Custom level) (Bild 30 b) 3. Du kommer nu till fönstret Säkerhetsinställningar (Security settings). Skrolla ner till Hämtning (Downloads) markera Fråga automatiskt om hämtning av filer (Automatic promting for file downloads). Markera Aktivera (Enable). 4. Klicka Ok 5. Du kommer nu tillbaka till fönstret Internet-alternativ 6. Klicka Ok a. b. Bild 30. Inställningar för hämtning av fil. 31

34 6.3.3 Att öppna Word-dokument (.docx, Office 2007) i tidigare Word-versioner För att kunna öppna Word-dokument som är skapade i Office 2007 i en tidigare version av Office-paketet finns ett tilläggsprogram som man kan installera på sin dator. Följ nedanstående länk till Microsoft Download Center, läs informationen och följ instruktionerna Varför sparas/öppnas.docx filer i zip-format? Att.docx-filer vill sparas/öppnas i Zip-format beror på att du har en inställning som säger att du vill spara/öppna den typen av fil med ett zipprogram. För att ändra den inställningen följ nedanstående instruktion. 1. Öppna din filhanterare och gå till menyn högst upp, välj Verktyg. 2. Välj Mappalternativ (Bild 31) Bild 31 32

35 3. Välj Filtyper (Bild 32) 4. Leta upp DOCX och markera (Bild 32 a). Nu ser du vilket program som är inställt på att öppna denna typ av filer. Om du vill kan du ändra här (Bild 32 b). a. b. Bild 32 33

36 5. Välj vilket program du vill använda 6. Klicka OK (Bild 33) Bild

37 6.4 Blackboard och Brandväggar Blackboard använder speciella s.k. Internet-portar vilket kan ge problem om man har en brandvägg. Du kan behöva ändra inställningar i din brandvägg. Nedan följer en lathund som kan vara till hjälp Brandvägg på en skola eller ett företag Om du ska använda Blackboard på ett företag som har en brandvägg, behöver du kontakta din nätverksadministratör eller IT-support för att öppna följande portar i brandväggen: TCP-port: 80 https://lms.vxu.se TCP- port: 443 Om funktionerna fortfarande inte fungerar kan man prova att öppna även: Chatt: TCP-port: 4445 Java Servlet Engine Port: TCP-port: Personlig brandvägg Om du har bredband hemma är det vanligt med en personlig brandvägg, t ex Zone Alarm. Blackboard och Zone Alarm fungerar oftast inte automatiskt tillsammans, därför att Zone Alarm ibland kan förhindra att Java-script och Java-applets körs i din webbläsare. Blackboard använder både Java-script och Java-applets. Här följer instruktioner på hur du ändrar inställningar i till exempel Zone Alarm för att det ska fungera med Blackboard på Växjö universitet: 1. Öppna Control panel i Zone Alarm, genom att dubbelklicka på ZAikonen i systemmenyn. 2. Klicka på Firewall på vänstra sidan och se till att Trusted Zone står på medium. 3. Klicka på Zones fliken överst. 4. Klicka på Add och ändra zonen till Trusted. 5. Host Name: lms.vxu.se 6. Klicka på OK. Om du har flera datorer hemma kanske du har en bredbandsrouter och i den kan det finnas en brandvägg som behöver konfigureras. Information om hur du gör detta får du söka hos respektive tillverkare. Har du fortfarande problem? Läs mer på Blackboards egna sidor (Eng) under följande länk: Browser Tips and Troubleshooting eller kopiera och klistra in följande adress i webbläsarens adressfält: 35

Blackboard learning system CE

Blackboard learning system CE Blackboard learning system CE Studentmanual IT-Support, Växjö universitet 0470-708897 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION...1 2 MIN BLACKBOARD...3 2.1 Logga in till Min Blackboard...3 2.2 Min Blackboard...4

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 5 2.1 Kursens ingångssida... 7 2.2 Diskussionsforum... 9 2.3 Lämna in uppgift...

Läs mer

Itslearning introduktion

Itslearning introduktion HÄRNOSANDS KOMMUN Itslearning introduktion Arbetslivsförvaltningen Adam Weinemo 2014-11-20 Innehåll Vad är itslearning... 2 Logga in på itslearning... 2 Glömt lösenord... 2 Infopanel... 3 Kurser... 4 Kursens

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Viktigt angående Kund- och Förskrivarportalen

Viktigt angående Kund- och Förskrivarportalen Viktigt angående Kund- och Förskrivarportalen Webbläsare Intern Explorer v6.0 eller senare stöds. Andra webbläsare kan fungera men omfattas inte av någon support. Skärmupplösning Kund- och Förskrivarportalen

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-01-11

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-01-11 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-01-11 Sida 2/14 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompatibilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompatibilitetsvyn...

Läs mer

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor Manual till SKOLMILJÖ 2000 Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor INNEHÅLLSFÖRTECKNING SKOLMILJÖ 2000 1. Inledning 3 Användarmanual för administration av undersökningar

Läs mer

Spara filer eller mappar från ett kursrums filhanterare i Blackboard 9.1

Spara filer eller mappar från ett kursrums filhanterare i Blackboard 9.1 Sida 1 (19) Lärplattformsprojektet Stödmaterial Författare: Pehr-Henric Danielsson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Spara filer eller mappar från ett kursrums filhanterare i Blackboard 9.1...

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

En guide till. FirstClass. i webbläsaren

En guide till. FirstClass. i webbläsaren En guide till FirstClass i webbläsaren En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass Du når FirstClass från vilken modern webbläsare som helst, oavsett plattform (PC, Mac, smartphone

Läs mer

2 Inloggning. 3 Inställningar. Användarmanual systeminställningar Förskrivarportalen

2 Inloggning. 3 Inställningar. Användarmanual systeminställningar Förskrivarportalen 1 Introduktion Förskrivarportalen Dokumentet riktar sig till användare av Förskrivarportalen i 10-gruppen Skåne. Dokumentet beskriver eventuella systeminställningar som kan behöva göras för att Förskrivarportalen

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehåll Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 Startsida... 5 Kurser... 6 Kursens ingångssida... 7 Diskussionsforum... 8 Lämna in uppgift... 9 Meddelanden...

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus...

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus... Sidan 1 av 8 Elektronisk post, e-mail... 2 Två huvudtyper av elektronisk post.... 2 Outlook Express... 3 Säkerhetsåtgärder mot datavirus... 5 Växla identitet... 6 Webmail... 7 Skapa en personlig e-postlåda

Läs mer

Manual för utskrift av pris och produktskyltar

Manual för utskrift av pris och produktskyltar Manual för utskrift av pris och produktskyltar Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Sida 2/22 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompabilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompabilitetsvyn...

Läs mer

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu

Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu support@skyltdirekt.nu Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation krävs. Skyltdirekt 08-550 029 79 www2.skyltdirekt.nu

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Adressen till webbklienten live.com skrivs in i webbläsarens adressfält Skriv in hela din e-postadress Utseendet på det här området används av Microsoft

Läs mer

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning Felsökning av vanliga fel I det här dokumentet har vi försökt sammanställa de vanligast förekommande felen. Observera att felsökningen förutsätter att du lyckats installera Net id och Telia E-legitimation

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 9 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara...

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Dokument Datum Revision WEBBLÄSARE-INSTÄLLNNGAR 2006-06-26 B

Dokument Datum Revision WEBBLÄSARE-INSTÄLLNNGAR 2006-06-26 B Webbläsare - Inställningar 1(5) 1 Introduktion I takt med att säkerhetsmedvetandet ökat omkring webbsurfande, har leverantörerna av dragit åt tumskruvarna i säkerhetsinställningarna i sina webbläsare.

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Innehållsförteckning Inloggningssidan... 2 Så här loggar du in... 3 Glömt ditt lösenord? Så här återställer du ditt lösenord... 4 Glömt lösenord till kundgemensamt rapportkonto?...

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Välkommen till edwise - Elev

Välkommen till edwise - Elev Välkommen till edwise - Elev 2011 Tieto Corporation Inloggning Skriv www.edwise.se i webbläsarens adressfönster. Ditt användarnamn samt lösenord får du av edwiseansvarige på skolan. Har du haft ett konto

Läs mer

Järfälla Lärcentrums Kunskapsportal i Moodle. Elevmanual

Järfälla Lärcentrums Kunskapsportal i Moodle. Elevmanual Järfälla Lärcentrums Kunskapsportal i Moodle Elevmanual Inledning Inledning Den här manualen ska vara en hjälp för eleverna hur Järfälla Lärcentrums Kunskapsportal fungerar och hur den används. Bearbetning

Läs mer

aktivitetsfältet Mozilla Firefox Internet Explorer Google Chrome Safari

aktivitetsfältet Mozilla Firefox Internet Explorer Google Chrome Safari Internet Nu ska vi fortsätta med att titta lite på Internet. Man kan likna Internet med världens största bibliotek, där man kan hitta i princip allt, både sådant som är bra men också det som är dåligt.

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Innehållsförteckning. Skräppost... 19

Innehållsförteckning. Skräppost... 19 Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Outlook... 1 Öppna e-postprogrammet... 1 Skapa nytt meddelande... 2 Skicka ett brev... 3 Öppna och stäng ett meddelande... 3 Markera/avmarkera ett meddelande...

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. 2012-07-18 Innehållsförteckning Hur hittar jag mitt kursrum?...

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Lathund till First Class

Lathund till First Class Lathund till First Class Vägga Vuxenutbildning, Karlshamn KARLSHAMNS KOMMUN Senast reviderad: 2013-12-09 Ursprunglig version: 2011-11-29 Författare: Jim Nilsson Prolog Denna lathund är till för de som

Läs mer

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail.

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. E-programmets datorsalar är utrustade med datorer som

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Säkerhetsinställningar, websolen. Innehåll

Säkerhetsinställningar, websolen. Innehåll Innehåll 1 Säkerhetsinställningar i websolen... 2 1.1 Varför behövs detta?... 2 1.2 Instruktion, Internet Explorer 11... 2 1.2.1 Lägg till websolen som betrodd plats... 2 1.2.2 Både http och https... 4

Läs mer

Cookies tillåtna Popup fönster tillåtna För IE 9 10, behöver blandat innehåll tillåtas OBS!

Cookies tillåtna Popup fönster tillåtna För IE 9 10, behöver blandat innehåll tillåtas OBS! Systemkrav myschenker.se Dessa systemkrav måste vara helt uppfyllda för att full funktionalitet ska kunna garanteras: Cookies tillåtna Popup fönster tillåtna För IE 9 10, behöver blandat innehåll tillåtas

Läs mer

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS WINDOWSTIPS Bengans datorhörna TIPS: Leta upp IP-adressen Ofta kan du behöva ta reda på IP-adressen på din eller någon annans dator. Syftet kan vara att kontrollera att man har en internet- eller nätverksanslutning

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

E-posthantering med Lotus Notes

E-posthantering med Lotus Notes E-posthantering med Lotus Notes En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 2 E-posthantering med Lotus Notes Denna manual är en del av det kursmaterial som

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Manual 3.1 Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Nyhet 2014-09-30 - Registrera räkning: Välj den del av Särskilt Tandvårdsstöd som räkningen avser. Även patienter med intyg om N-tandvård eller F-tandvård

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

24.3.2011 Lantmäteriverket 2011. Client-systemkrav

24.3.2011 Lantmäteriverket 2011. Client-systemkrav Client-systemkrav I det här dokumentet har vi samlat ihop de krav som användningen av FDS-webbinformationstjänsten och Kartplatsen för fackmän ställer på användarens maskin- och programvara, anvisningar

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 1 Inledning Välkommen till steg 4 av Internetkursen för nybörjare! Vid det förra kurstillfället

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Kårkulla samkommun. Moodle

Kårkulla samkommun. Moodle Kårkulla samkommun Moodle Manual 1 Vad är Moodle?...2 1.1Användarnamn och lösenord...3 1.2Programvara för att ta del av t.ex. nätföreläsningar...3 2.1Logga in på kursen...3 3 BLI BEKANT MED SYSTEMET...4

Läs mer

batklubben.eu s hemsida

batklubben.eu s hemsida batklubben.eu s hemsida redigera din sida av webbplatsen 1. Skriv in http://www.din_doman.se/admin i browserns adressfält. 2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan, och tryck OK. 3.

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Moodle2 STUDENTMANUAL

Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För

Läs mer

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Användarmanual 1.x Page 2 of 18 Innehållsförteckning BookitWise... 3 Systemkrav... 3 Logga in... 4 Kalenderförklaring... 5 Enkelt bokningsformulär... 6 Anvancerat bokningsformulär... 7 Avancerat Lägg till

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer