Kallelse till förbundsmötet i Lund Program... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till förbundsmötet i Lund 2014... 3. Program... 5"

Transkript

1 Handlingar till förbundsmöte med Sveriges Akademiska Idrottsförbund Lund den oktober 2014

2 Innehåll Kallelse till förbundsmötet i Lund Program... 5 A till Ö - en sammanfattning av det som är bra att känna till inför förbundsmötet Dagordning Röstlängd Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Proposition från styrelsen förslag om stadgeändringar Verksamhetsplan Budget Valberedningens förslag till styrelse för Val av revisorer och revisorssuppleanter för Val av representanter till RF/SISU-stämmorna samt representanter till internationella organisationer

3 Kallelse till förbundsmötet i Lund oktober 2014 Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) välkomnar dig till 2014 års Förbundsmöte i Lund. Du, tillsammans med andra studentidrottare och styrelsemedlemmar ska under två dagar få ta del av föreläsningar, fysiska aktiviteter, god mat och årsmötesdiskussioner. Vi på SAIF välkomnar dig till en inspirerande helg i Lund! Datum & tid Förbundsmötet startar med registrering av deltagare lördagen den 25 oktober klockan Därefter äger förbundsmötet rum under hela lördagen och dagen avslutas med en gemensam fysisk aktivitet och därefter middag då bland annat årets utmärkelser ska delas ut. På söndagen den 26 oktober får du ta del av flera intressanta föreläsningar och seminarier. Aktiviteterna avslutas klockan Plats Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund Logi Vi bor i flerbäddsrum på Elite Hotel Ideon. Parkering finns i anslutning till hotellet och kostar för närvarande 40 kronor/dygn (betalas i parkeringsautomaten). För vägbeskrivning och annan information om hotellet besök hotellets hemsida: https://www.elite.se/sv/hotell/lund/hotel-ideon/ Resa Din resa till och från Lund bokar och bekostar du själv. Om din resa kostar mer än 800 kronor har du möjlighet att söka resebidrag från SAIF. Kontakta i så fall GPS koordinater till hotellet , Kommer du till Lund med tåg eller buss? Busshållplatsen Ideon ligger på promenadvänligt avstånd cirka 200 meter från hotellets entré. Hit kan du ta dig med lokalbussar (linje 20, 21), regionbussar (linje 166, 169) och flygbussarna från Sturup (Malmö Airport). Vänligen besök samt för aktuella tidtabeller. Vill du promenera ligger hotellet cirka 2,6 km från Lunds centralstation. 3

4 Aktiviteter På lördag eftermiddag kommer vi tillsammans att prova på ett roligt träningspass i Gerdahallen. Ta därför med lämpliga träningskläder och skor för inomhusbruk! Vi promenerar gemensamt till och från Gerdahallen (cirka 20 minuter). Vi duschar på hotellet. Mat & mingel Se måltider och pauser som ett bra tillfälle att mingla och knyta värdefulla kontakter med andra studentidrottsföreningar. Matönskemål (vegetariskt, allergi eller annat) ska meddelas till SAIF:s kansli omgående om du inte uppgett det vid anmälan. Rösträtt & handlingar Delegater skall ha fullmakt och protokollsutdrag från förenings styrelsemöte, där det står att du har rätt att företräda din förening. Använd bifogade fullmaktsblanketter. Med detta utskick bifogas förbundsmöteshandlingarna till alla som anmält sig. De finns även att läsa på Tack vare Idrottslyftet subventioneras priset Förbundsmötet i sig innebär föreningsutveckling och tack vare Idrottslyftet kan max 4 deltagare/förening därför vara med till det subventionerade priset 500 kr/person. Vill ni delta utan stöd från Idrottslyftet, eller deltar med fler än fyra personer, kostar det kr/person exklusive resor. Om du får förhinder kan du överlåta din plats till någon annan i föreningen utan kostnad. För att få stöd från Idrottslyftet krävs att föreningens medlemsregister finns registrerat i IdrottOnline, föreningen har registrerat ett plus -eller bankgirokonto samt att ordförande och kassör finns inlagda i IdrottOnline. Fakturor för kostnader och information kring Idrottslyftsansökan skickas ut under första veckan i november. Frågor Om du har några frågor, kontakta SAIF:s kansli: Cecilia Olsson, telefon Varmt välkommen till förbundsmötet i Lund! Sveriges Akademiska Idrottsförbund 4

5 Program Lördag 25 oktober 9.30 Registrering av förbundsmötesombud Fullmaktsgranskning Förbundsmöte del 1 12:30 Lunch 13:30 Förbundsmöte del Fysisk aktivitet i Gerdahallen Middag Söndag 26 oktober Valbara seminarier 1 - Alkohol och prestation - Mer och fler - Offensiv studentidrott - Allt du behöver veta om IdrottOnline Valbara seminarier 2 - Doping från idrottsproblem till samhällsdrog - Syns vi så finns vi - Ladda engagemanget - Allt du behöver veta om IdrottOnline Lunch Mod till förändring med Igor Ardoris Avslutning 5

6 A till Ö - en sammanfattning av det som är bra att känna till inför förbundsmötet 2014 Acklamation betyder att man högt säger Ja om man håller med ett förslag. Om man inte håller med är man antingen tyst, önskar votering eller säger att man reserverar sig mot beslutet. Ajournera mötet innebär att man gör ett uppehåll för till exempel en fikapaus eller lunch. Ansvarsfrihet beslutar mötesdeltagarna att ge den sittande styrelsen om man tycker att de gjort det de skulle sen förra förbundsmötet. Balansräkningen talar om vad förbundet har för tillgångar (i form av till exempel pengar, lokaler och material) och skulder (i form av till exempel obetalda räkningar). Bifall innebär att man röstar ja till ett förslag. Bordlägga en fråga kan man göra när man av olika skäl inte vill fatta beslut just nu. Det betyder alltså att man tar upp frågan vid ett senare tillfälle. Champagne, serverar vi inte på lördagens middag. SAIF har en alkoholpolicy som säger att vi inte serverar alkoholhaltiga drycker vid denna typ av sammankomster. Vill du dricka alkohol under middagen köper du det därför själv. Dagordning är den lista som talar om vad som ska tas upp på mötet. Kan även kallas föredragningslista. Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund. Det hotell där vi kommer att bo och ha möten och seminarier. Vi bor i dubbel eller trippelrum. Engagera dig under helgen genom att delta i diskussioner, ställa frågor och utbyta erfarenheter med andra studentidrottsföreningar. Fullmakt är det dokument som beskriver hur många röster du har och vilken förening du representerar. Du får det här dokumentet tillsammans med kallelsen och det ska skrivas under av någon av föreningens firmatecknare och tas med till förbundsmötet. Förbered dig inför förbundsmötet genom att läsa igenom samtliga handlingar. Ta gärna upp frågorna på förbundsmötet på föreningens styrelsemöte så att ni tillsammans bestämmer hur du ska rösta på mötet. Förbundsmötet är SAIF:s högsta beslutande organ och äger rum jämna år senast i oktober månad. Här bestämmer SAIF:s medlemsföreningar över vad förbundet ska fokusera på under den kommande tvåårsperioden och ombuden väljer förbundets styrelse. 6

7 Förvaltningsberättelsen är den ekonomiska rapport som styrelsen redovisar för åren mellan förbundsmötena (se även Årsredovisning). Gerdahallen, Helgonavägen 8 i Lund, är en träningsanläggning som erbjuder mer än 200 olika träningspass i veckan. Både studenter och universitetsanställda tränar gärna här. Granskning av ombudens fullmakter sker i början av mötet för att se vilka som har behörighet att rösta. Handlingarna till Förbundsmötet finns på de kommande sidorna i detta dokument. Inspireras av föreläsare, diskussioner och andra studentidrottsföreningars arbete under hela helgen! Justeringspersoner väljs på mötet. Deras ansvar är att kontrollera att det som står i protokollet stämmer med det som sades och beslutades på mötet. Det kallas att justera protokollet. Klädkod på lördagens middag är kavaj. Lund är Sveriges elfte största tätort med ca invånare. Totalt studerar nästan individer vid Lunds Universitet. Motion är ett förslag från någon medlemsförening eller Specialdistriktförbund (SDF) som Förbundsmötet ska behandla. Det kan vara till exempel ett förslag till stadgeändring eller något annat man vill ändra. Mötet har blivit behörigen utlyst om kallelsen skickats till föreningar och SDF senast 21 dagar före mötet, det vill säga senast den 4 oktober Nominering av kandidater innebär att man föreslår en person för val till exempelvis styrelsen. På mötet får vem som helst nominera kandidater till styrelsen, valberedning och andra funktioner som tillsätts på Förbundsmötet. Ordet är fritt innebär att vem som helst kan begära ordet och säga sin mening. Syftet med att lämna ordet fritt under ett möte är att alla verkligen ska ges möjlighet att säga sin mening innan man fattar beslut. Det är ordföranden som efter att ett förslag har framförts talar om att ordet är fritt. Ordföranden väljs av deltagarna att leda mötet och se till att ordningen följs för att mötet ska bli så effektivt och produktivs som möjligt.. Valberedningen föreslår ordförande till mötet men samtliga ombud har rätt att föreslå andra alternativ om de önskar. Protokoll skrivs av mötets sekreterare och publiceras sedan på studentidrott.se. 7

8 Proposition är styrelsens motsvarighet till föreningarnas motioner. Alltså förslag till förändringar som Förbundsmötet ska ta ställning till. Registrering av ombud görs under lördag förmiddag utanför möteslokalen. Då lämnas även Fullmakter in till funktionärer från SAIF. Reserverar man sig mot ett beslut innebär att man vill att det står i protokollet att man inte ställer sig bakom ett beslut. Då står det till exempel att Kajsa reserverar sig mot beslutet Resultaträkningen är en sammanställning över inkomster och utgifter under året. Revision betyder granskning. Den eller de som är valda till revisorer i en förening/ett förbund ska granska inte bara räkenskaperna utan hela det sätt på vilket styrelsen arbetat och förvaltat det förtroende och uppdrag de fått av medlemmarna. Röstlängden fastställs utifrån hur många föreningar som betalat sina årsavgifter till förbundet och antalet röster föreningen har bestäms av antalet medlemmar. Mötet börjar med att man kontrollerar vilka som har rätt att rösta genom att röstlängden jämförs med de fullmakter som lämnats in. Rösträknare utses för att vid behov under mötet räkna hur många personer som röstar på olika alternativ. Sätta streck i debatten gör ordförande för mötet för att en diskussion eller debatt inte ska dra ut på tiden för länge. Då får inga fler än de som redan finns på talarlistan säga sin åsikt innan man går till beslut. Sekreteraren för mötet väljs av mötesdeltagarna. Talarlistan är en lista där det står vilka som vill uttrycka sin åsikt i en viss fråga. Man anmäler sig till talarlistan genom att säga till en funktionär från SAIF. Uppdra till förbundsstyrelsen kan Förbundsmötet göra med en speciell fråga som mötet tycker att styrelsen kan få fatta beslut om själva. Valberedningen föreslår kandidater till SAIF:s styrelse. SAIF:s valberedning består av Pia Carlsson, Stellan Boström och Stefan Bergh. Verksamhetsberättelse är en text som förklarar vad förbundet gjort det senaste verksamhetsåret. Eftersom Förbundsmötet äger rum vartannat år tas två verksamhetsberättelser upp under Förbundsmötet. Verksamhetsplan är en plan över det förbundet ska göra mellan Förbundsmötet i Linköping och nästa Förbundsmöte. Vi beslutar om denna plan på mötet i Linköping. 8

9 Votering är omröstning genom till exempel handuppräckning och kan begäras av vilken mötesdeltagare som helst. Så kallad sluten votering kan också begäras och då röstar man genom att skriva det förslag man röstar på på lappar som rösträknare sammanställer resultatet av. Yrka på ett förslag. Ex. Jag yrkar på bifall till Evas förslag betyder alltså att personen föreslår att man ska rösta ja till Evas förslag. Detta kan göras både skriftligt och muntligt. Yttranderätt och förslagsrätt har alla som deltar vid Förbundsmötet. Alltså får alla närvarande uttrycka sin åsikt i de frågor som behandlas. Årsredovisningen är en sammanställning av Balansrapporten, Resultatrapporten och förbundets ekonomi i sin helhet. Ärenden som behandlas vid mötet är fastställda i Sveriges Akademiska Idrottsförbunds stadgar och de finns att läsa på studentidrott.se samt i Dagordningen som medföljer dessa handlingar. Övriga frågor avslutar mötet och här tar man upp saker som inte passat in vid andra ställen under mötet. Källa: Idrottens föreningslära och Sveriges Akademiska Idrottsförbund 9

10 1. Mötets öppnande Dagordning 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängden 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av ordförande för mötet jämte ersättare för denne 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll, samt två personer att vara rösträknare 6. Fråga om mötets behöriga utlysande 7. Kandidatnominering avseende val enligt punkterna Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för verksamhetsåren och Föredragning av revisorernas berättelser för verksamhetsåren och Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåren och Behandling av förslag från föreningar eller distriktsorganisationer, som skriftligen skickats till förbundet senast 1 september Behandling av från styrelsen eller revisorerna hänskjutna frågor a) Proposition angående revidering av stadgar 13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåren Val av ordförande för samt av åtta ledamöter för Val av två revisorer jämte suppleanter för dessa för Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen 17. Val av ombud jämte erforderligt antal suppleanter till Riksidrottsförbundets och SISU:s stämmor 18. Val av och förslag till representanter i internationella organisationer 19. Överläggning om vid mötet väckta frågor 20. Mötets avslutande 10

11 Röstlängd 11

12 12

13 Verksamhetsberättelse

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 Verksamhetsberättelse

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 Proposition från styrelsen förslag om stadgeändringar Bakgrund Föreslagna stadgeändringar har sin grund i följande: a) Förtydligande när det gäller föreningarnas skyldigheter till förbundet b) Redaktionella ändringar Nu gällande stadgar finns att läsa i sin helhet på studentidrott.se Förslag till beslut Styrelsen föreslår förbundsmötet att anta nedan föreslagna ändringar i stadgarna. Nya lydelser som handlar om enstaka ord är markerade med fet stil, för att lättare kunna urskiljas. Nuvarande lydelse Förslag till ny lydelse KAPITEL 2, FÖRBUNDSMÖTE 2.1 Representation, röstträtt Röstberättigad förening är den som senast den 31 mars jämnt år fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter till förbundet. Röstberättigad förening erhåller ett mandat vardera vid förbundsmötet. Andra stycket oförändrat. Medlemsantalet fastställs enligt föreningens verksamhetsrapport till förbundet för det senast avslutade verksamhetsåret. Röstlängd, d.v.s. en förteckning över förbundets mandat, upprättas av förbundsstyrelsen per den 31 mars jämna år och gäller vid kommande förbundsmöte. Fjärde stycket oförändrat. 2.6 Förslag till ärenden vid förbundsmötet Första och andra stycket oförändrade. Motion från föreningsmedlem skall följas av ett utlåtande av medlemmens förening. Röstberättigad förening är den som senast den 30 juni jämnt år betalat årsavgift till förbundet. Röstberättigad förening erhåller ett mandat vardera vid förbundsmötet. Andra stycket oförändrat. Medlemsantalet fastställs enligt föreningens medlemsantal per den 30 juni. Fjärde stycket oförändrat. Första och andra stycket oförändrade. Stycket utgår. 71

72 2.11 Besluts ikraftträdande 2.11 Beslut och omröstning Beslut fattade av förbundsmötet och det extra förbundsmötet gäller från mötets avslutande om ej annat sägs. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs omröstning (votering). I händelse av omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet med undantag av stadgeändring eller upplösning, där bestämmelserna i 1.7 gäller. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Med relativ majoritet menas att den/de som erhållit högsta antalet röster är vald/valda oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avlagda röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avlagda röster. Omröstning sker öppet. Om ombud begär det ska personval ske slutet. Vid lika röstetal ska lotten avgöra. Beslut fattade av förbundsmötet och det extra förbundsmötet gäller från mötets avslutande om ej annat sägs. KAPITEL 3, FÖRBUNDSSTYRELSE 3.2 Sammansättning, adjungering 3.2 Sammansättning 3.3 Kallelse, beslutmässighet Beslut om styrelsen fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal, äger ordföranden utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig, då mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande. 3.4 Åligganden Stycke ett, två och fyra är oförändrade. 2. udda år tillhandahålla verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år till SDF och medlemsföreningar Endast ändring i rubriken. Beslut som styrelsen fattar avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal, äger ordföranden utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig, då mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Stycke ett, två och fyra är oförändrade. 2. udda år tillhandahålla verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år till SDF/SO och medlemsföreningar 72

73 KAPITEL 4, TÄVLINGAR 4.1 Tävlingsbestämmelser SAIF:s tävlingsbestämmelser beslutas av förbundsstyrelsen. SAIF:s tävlingsbestämmelser beslutas av förbundsstyrelsen, då förbundsmötet inte är samlat. KAPITEL 5, BESTRAFFNINGSÄRENDEN 5.1 Bestraffningsärenden För bestraffningsärenden gäller de bestämmelser som finns angivna i RF:s stadgar. Förbundsstyrelsen är först dömande myndighet för alla förseelser. Förbundsstyrelsen äger rätt till att utse speciellt organ som utför denna uppgift. Utdömt bötesbelopp tillfaller förbundet. Diskvalifikation kan, enligt 14 kap 6 RF:s stadgar (brott mot dopingbestämmelserna), omfatta även träning i anläggning som disponeras av den diskvalificerades förening eller annan förening som är medlem i eller ansluten till SAIF. För bestraffningsärenden gäller de bestämmelser som finns angivna i RF:s stadgar. Förbundsstyrelsen är först dömande myndighet för alla förseelser. Förbundsstyrelsen äger rätt till att utse speciellt organ som utför denna uppgift. Vid eventuellt utdömt bötesbelopp tillfaller detta förbundet. Stycket utgår. KAPITEL 7, SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND (SDF) KAPITEL 7, REGIONAL INDELNING 8.1 Inval, medlemskap Näst sista stycket: Är föreningen inte redan medlem i RF, får ansökningen om medlemskap inte bifallas av SAIF förrän RS har godkänt föreningens namn. RF:s godkännande av namnet krävs också om ansökan gäller förening som har bildats genom sammanslagning med annan förening eller som har bytt namn. Näst sista stycket: Är föreningen inte redan medlem i ett till RF anslutet SF, får ansökan om medlemskap inte bifallas av SAIF förrän RF har godkänt föreningens namn. RF:s godkännande av namnet krävs också om ansökan gäller förening som har bildats genom sammanslagning med annan förening eller som har bytt namn. 73

74 8.2 Utträde, uteslutning av förening 8.2 Utträde, uteslutning av förening Utan anmälan om utträde föreligger, får SAIF utesluta förening om den, oaktat påminnelser, underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s eller SAIF:s stadgar. Förening får uteslutas också om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av RF, SAIF eller SDF eller annars påtagligt har motarbetat SAIF:s intressen. Fråga om uteslutning får ej avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutna föreningen skall iaktta för överklagande av beslut. 8.4 Årsavgift 8.4 Årsavgift Föreningen erlägger varje verksamhetsår en avgift till förbundet. Avgiftens storlek bestäms på förbundsmötet. Då förbundsmötet endast genomförs vartannat år så innebär detta att avgiften fastställs för de två verksamhetsår som löper mellan dessa förbundsmöten. Denna avgift samt en årsrapport skall årligen senast den 31 december betalas respektive skickas in från föreningen till SAIF:s kansli. Utan anmälan om utträde föreligger, får SAIF utesluta förening om den, oaktat påminnelser, underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s eller SAIF:s stadgar. Förening får uteslutas också om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av RF, SAIF eller SDF eller annars påtagligt har motarbetat SAIF:s intressen. Fråga om uteslutning får ej avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning skall skälen för detta redovisas samt vad den uteslutna föreningen skall iaktta för överklagande av beslut. Föreningen betalar varje verksamhetsår en avgift till förbundet. Avgiftens storlek bestäms på förbundsmötet. Då förbundsmötet endast genomförs vartannat år så innebär detta att avgiften fastställs för de två verksamhetsår som löper mellan dessa förbundsmöten. Sista meningen utgår eftersom det regleras i

75 Verksamhetsplan

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 Budget

85 85

86 86

87 87

88 Valberedningens förslag till styrelse för Punkt 14 på dagordningen Val till ordförande för verksamhetsåren : Sture Espwall (omval) Val av åtta ledamöter för verksamhetsåren Erwin Apitzsch (omval) Erik Björkman (omval) Peter Huotila (nyval) Tina Nilsson (omval) Helen Rosenqvist (omval) Henna Schmidt (nyval) Lovisa Svensson (omval) Susanna Östh (omval) 88

89 Sture Espwall Ålder: 58 år Familj: Gift, två vuxna söner Hemort: Frösön samt sommargotlänning Utbildning: Socionom Yrke/sysselsättning: Avdelningschef Hälsovetenskap, Mittuniversitetet Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: Studentidrotten är idrott när den är som bäst. SAIF är både bredd och elit i en härlig blandning. Från min horisont har SAIF alla chanser att bli ett än viktigare förbund inom idrottsfamiljen i framtiden. Vägen dit är spännande och utmanande jag fortsätter gärna att vara med på den spännande resan! 89

90 Erwin Apitzsch Ålder: 50+ Familj: Hustru och tre barn, som alla är idrottsaktiva Hemort: Lund Utbildning: Fil. Dr. i psykologi, särskilt idrottspsykologi; Psykologexamen Yrke/sysselsättning: Universitetslärare och docent vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet; Leg psykolog. Programdirektör för det internationella masterprogrammet i idrottsvetenskap. Internationell koordinator för 13 universitet i EU-nätverket Master s Programme in Sport and Exercise Psychology. Sekreterare i Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning. Verksam som idrottspsykolog i egen firma. Ordförande i Vänskapsföreningen Sverige-Australien/Nya Zeeland. Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: För att det är roligt, stimulerande och engagerande att delta i och utveckla studentidrotten. För att stärka SAIF:s inflytande och ställning på nationell och internationell nivå. För att få fler fysiskt inaktiva studenter att bli regelbundna motionärer. För att förbättra möjligheterna för elitidrottande studenter att kunna kombinera idrott och studier. 90

91 Erik Björkman Ålder: 31 år Familj: Mamma, pappa och en lillasyster Hemort: Stockholm Utbildning: Civilingenjör, Industriell ekonomi Yrke/sysselsättning: Projektledare inom evenemang Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: SAIF är en viktig aktör för att skapa rätt förutsättningar för studentidrottsföreningarna på landets lärosäten, som i sin tur är en viktig aktör för att skapa rätt förutsättningar för träning och tävling inom universitetsvärlden. Jag brinner för idrott, tävlingar och arrangemang, vilket är precis vad jag får syssla med i och med mitt engagemang i SAIF. Att det finns goda förutsättningar att kombinera studier med träning är nödvändigt och att kunna kombinera studier med tävling är rent ut sagt förbannat kul. Så det är vad jag vill vara med och utveckla inom SAIF. 91

92 Peter Huotila Ålder: 49 år Familj: Barn och särbo Hemort: Uppsala Utbildning: Civilingenjör Teknisk fysik Yrke/sysselsättning: Samhällsutvecklingsdirektör, enhetschef på Länsstyrelsen i Uppsala län. Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: Vill medverka till att studentidrotten bibehåller sin uppgift att ge unga vuxna goda vanor och fortsätter att utvecklas i takt med tiden. Är också nyfiken på hur kombinationen akademiska studier och elitidrott kommer att se ut i framtiden. 92

93 Tina Nilsson Ålder: 37 år Familj: Sambo med Tommy och dotter Leia Hemort: Umeå Utbildning: Kandidatexamen i Idrottspedagogik vid Umeå universitet Yrke/sysselsättning: Utbildningskonsulent SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: SAIF står för en unik bredd inom svensk idrott genom att skapa goda möjligheter för alla, oavsett nivå på idrottandet, att kunna idrotta under sin studietid. Att vara en del av det känns stimulerande och något som jag verkligen brinner för. SAIF är ett modernt förbund som står för engagemang, glädje och kompetens - något jag vill vara en del av helt enkelt. 93

94 Helen Rosenqvist Ålder: 30 år Familj: Sonen Neo, 3,5 år Hemort: Vånga i Skåne Utbildning: Lärare för gymnasiet i idrott och hälsa samt biologi Yrke/sysselsättning: Lärare på Önnestads Naturbruksgymnasium Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: Jag vill vara med att utveckla och förbättra studentidrotten i Sverige. Jag har representerat SAIF vid många tillfällen och vill gärna ha möjlighet att göra det igen! 94

95 Henna Schmidt Ålder: 42 år Familj: gift och tre söner 20, 18 och 13 år Hemort: Eskilstuna Utbildning: Friskvårdspedagogsutbildningen på Gävle Högskola, examen 1996 Yrke/sysselsättning: I dagsläget jobbar jag som enhetschef för två enheter på Mälardalens Högskola, Studenttorget och Studenthälsovården samt har ansvar för olika större projekt, fadderutbildningen/internat (ett rektorsuppdrag) och ett antal större upphandlingar mm. Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: Att få verka tillsammans med andra, för Studentidrotten i hela Sverige, genom ett styrelseuppdrag i SAIF vore utvecklande, värdefullt, spännande och roligt. Jag vet att jag med min högskoleutbildning inom förebyggande friskvård, folkhälsa samt idrott och min arbetslivserfarenhet inom universitet- och högskolevärlden kan bidra på ett mycket bra sätt till SAIF s styrelse. Jag är van att arbeta utifrån ständig omvärldsbevakning, för att på bästa sätt utveckla de verksamheterna jag är chef för, så att de anpassas till de krav som samhällets förändringar ställer, detta tror jag också är en viktig pusselbit i SAIFs styrelse arbete. Jag hoppas och ser fram emot och att få vara en del av SAIF s framtida arbete. 95

96 Lovisa Svensson Ålder: 33 Familj: Mamma, pappa och syster Hemort: Stockholm Utbildning: Beteendevetenskap ledarskap, hälsa och organisation Yrke/sysselsättning: juridikstudier och söker nya utmaningar Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: Att arbeta för att våra studentidrottsföreningar ska få bästa möjliga förutsättningar att bedriva sin verksamhet är ett privilegium. Att dessutom få bekräftelse på att det jobb vi gör får genomslag och att SAIF faktiskt har inflytande över hur Svensk Idrott ser ut är oerhört motiverande. Precis som för mig är idrott av oerhört stor betydelse för tusentals studenter runt om i landet och än finns flera frågor av betydelse för studentidrotten som står högt upp dagordningen vi är inte klara och det är inte jag heller! 96

97 Susanna Östh Ålder: 29 år Familj: man och Vilgot fem månader Hemort: Göteborg Utbildning: Idrottsvetenskapliga programmet inriktning ledarskap och hälsa. Yrke/sysselsättning: platschef Nordic Wellness Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: Mina år i SAIF har gett mig chansen att få arbeta med utveckling och utbildning som ligger mig varmt om hjärtat. Dessutom har jag mött fantastiska människor och fått ta del av den glädje och gemenskap som studentidrotten bidrar med. Det vill jag fortsätta vara en del av. 97

98 Val av revisorer och revisorssuppleanter för Punkt 15 på dagordningen Valberedningens förslag till revisorer: Johan Grahn (omval) Björn Fredriksson (omval) Valberedningens förslag till revisorssuppleanter: Mats Johansson (omval) Magnus Eklund (omval) 98

99 Val av representanter till RF/SISU-stämmorna samt representanter till internationella organisationer Punkt 17 och 18 på dagordningen. Förbundsmötets ombud skall i samband med förbundsmötet utse vem/vilka som skall representera förbundet vid Riksidrottsförbundets och SISU:s stämmor samt vara representanter i internationella organisationer. Det kan emellertid vara svårt för förbundsmötets ombud att avgöra vem/vilka som är bäst lämpade att representera förbundet i olika sammanhang. Den nya styrelsen gör en intern arbets- och ansvarsfördelning och denna fördelning ligger till grund för styrelsens arbete. Det är därför en fördel om styrelsen kan få förbundsmötets förtroende att besluta i ovanstående frågor. Styrelsen föreslår förbundsmötet: - Att delegera till förbundsstyrelsen att utse representanter till Riksidrottsförbundets och SISU:s stämmor - Att delegera till förbundsstyrelsen att utse representanter i internationella organisationer 99

Sveriges Akademiska Idrottsförbunds stadgar studentidrott.se STADGAR

Sveriges Akademiska Idrottsförbunds stadgar studentidrott.se STADGAR STADGAR Sveriges Akademiska Idrottsförbund Uppdaterade vid förbundsmötet den 20-21 oktober 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1, ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Namn, verksamhetsområde, styrelsens hemort...

Läs mer

STADGAR Sveriges Akademiska Idrottsförbund

STADGAR Sveriges Akademiska Idrottsförbund STADGAR Sveriges Akademiska Idrottsförbund Uppdaterade vid förbundsmötet den 25 oktober 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1, ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Namn, verksamhetsområde, styrelsens hemort...

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET

STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET Södra Motorcykelförbundet STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Motorcykelförbundet (SMF) skall enligt dessa stadgar och Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundets

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET

STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 STADGAR för ÖSTRA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SDF) skall enligt

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar SIL Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/ STADGAR...

Stadgar SIL Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/ STADGAR... STADGAR Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/9 2013. Innehåll STADGAR... 1 Allmänna bestämmelser... 1 Föreningens medlemmar... 2 Årsmöte och extra

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015 STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Riksförbundet Svensk Jazz (ideell förening) har till syfte att främja förutsättningarna

Läs mer

Matfors Bridgeklubb stadgar

Matfors Bridgeklubb stadgar Adress: c/o kassör Organisationsnr: 802471-6733 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att spela bridge i trivsamma former. Föreningen verkar speciellt med tanke på pensionärer. Föreningen

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND KAP 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Västergötlands Bowlingförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingförbundets (SvBF) regionala organ arbeta

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för föreningen Blöjupproret

Stadgar för föreningen Blöjupproret Stadgar för föreningen Blöjupproret Stadgar för den ideella föreningen med hemort i Stockholm. Bildad den 26 mars 2013. Stadgarna antagna 26 mars 2013. Stadgarna reviderade 5 mars 2016. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Ideella intresseföreningen DELA FLERA

Ideella intresseföreningen DELA FLERA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att aktivt arbeta för att sprida samhällsinformation om, samt uppmuntra till, delningsekonomi genom olika produkter och tjänster. Föreningen skall

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 ÄNDAMÅL Gotlands Ishockeyförbund skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ishockeyförbundets stadga, såsom Svenska Ishockeyförbundets regionala

Läs mer

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987, reviderade onsdagen den 17 januari 1996, efter extra årsmöte.

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987, reviderade onsdagen den 17 januari 1996, efter extra årsmöte. Stadgar för IFK Malmö FK Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987, reviderade onsdagen den 17 januari 1996, efter extra årsmöte. Stadgar för IFK Malmö Fotbollklubb Stiftad den 23 april 1899, ombildning

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, samt med särskild målsättning att:

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, samt med särskild målsättning att: Stadgar FBC Drag är en ideell förening med hemort i Kalmar kommun. Föreningen bildades den 1/12 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall bedriva Innebandy Föreningen har som ändamål att bedriva

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Stadgar för SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Antagna vid årsmötet 2011-03-19 Revisionshistoria 1998-02-07 Första utgåvan antagna vid årsmötet 1998-02-07. 2011-03-19 Uppdaterad enligt beslut på årsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Stadgar för Norrbottens Handbollförbund

Stadgar för Norrbottens Handbollförbund 1(7) Stadgarna reviderade och tagna på årsmötet 2015-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Allmänna bestämmelser Ändamål 1 Sammansättning 2 Verksamhetsområde 3 Stadgar 4 Beslutande organ 5 Verksamhets- och

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

STADGAR FASTSTÄLLDA

STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR VATTENFALLS IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRBUND 1 Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund är en sammanslutning av föreningar som finns till för dig som arbetar inom Vattenfallskoncernen.

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Stadgar Skånes Innebandyförbund. (senast reviderade av Distriktsmötet 2013)

Stadgar Skånes Innebandyförbund. (senast reviderade av Distriktsmötet 2013) Stadgar Skånes Innebandyförbund (senast reviderade av Distriktsmötet 2013) 1 2 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Skånes Innebandyförbund (SkIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

STADGAR. Reviderade

STADGAR. Reviderade Reviderade 2015-02-23 För den ideella föreningen med hemort Karlstad kommun. Bildad 1968. Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har till ändamål att möjliggöra utövande av idrotts-, frilufts- och

Läs mer

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Sida 1 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Fastställda av förbundsstyrelsen 2015-01-23 Sida 2 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för föreningen Niejda

Stadgar för föreningen Niejda Stadgar för föreningen Niejda Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Syftet med Niejda är att erbjuda samiska tjejer och kvinnor forum där de kan känna gemenskap, ha roligt med andra och utvecklas utifrån sina

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Club Papillon Göteborg med hemort i Göteborg.

STADGAR. för den ideella föreningen Club Papillon Göteborg med hemort i Göteborg. STADGAR för den ideella föreningen Club Papillon Göteborg med hemort i Göteborg. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen bildades den 28 mars 1985. Stadgarna är senast fastställda av årsmötet 2014-02-09.

Läs mer

Stadgar Södra Norby Villaförening u.p.a. Valsätra Egnahems - & Fruktodlareförening stadgar

Stadgar Södra Norby Villaförening u.p.a. Valsätra Egnahems - & Fruktodlareförening stadgar Stadgar Södra Norby Villaförening u.p.a. 2009-02-26 Årsmöte Förslag att ändra föreningens namn till Södra Norby Villaförening antaget i första läsningen. 2009-10-21 Extra Medlemsmöte Förslag att ändra

Läs mer

Stadgar för Lidingö Ryttarförening. medlem i Svenska Ridsport Förbundet

Stadgar för Lidingö Ryttarförening. medlem i Svenska Ridsport Förbundet Stadgar för Lidingö Ryttarförening medlem i Svenska Ridsport Förbundet Bildat 1950 Stadgar ändrade på extra allmänt möte den 27 september 1994. 1 Ändamål Lidingö Ryttarförening är en ideell förening som

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1 Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1. KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Södermanlands Innebandyförbund (SÖIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets (SIBF) stadgar, såsom

Läs mer

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab. STADGAR För Blue Ribbon Squares Stiftad 2011-04-10 1. Ändamål 1.1 Blue Ribbon Squares är en ideell förening med syfte att: - Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ)

Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) 1 Föreningens ändamål 2 Säte Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) har en föräldraförening

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET SYD

STADGAR FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET SYD STADGAR FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET SYD Gymnastikregionförbund (GRF) med stadgeändringar antagna av årsmötet 2011-12-08 Innehållsförteckning 1 Kap. Allmänna bestämmelser... 3 1 Uppgift... 3 2 Verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer