Kallelse till förbundsmötet i Lund Program... 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till förbundsmötet i Lund 2014... 3. Program... 5"

Transkript

1 Handlingar till förbundsmöte med Sveriges Akademiska Idrottsförbund Lund den oktober 2014

2 Innehåll Kallelse till förbundsmötet i Lund Program... 5 A till Ö - en sammanfattning av det som är bra att känna till inför förbundsmötet Dagordning Röstlängd Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Proposition från styrelsen förslag om stadgeändringar Verksamhetsplan Budget Valberedningens förslag till styrelse för Val av revisorer och revisorssuppleanter för Val av representanter till RF/SISU-stämmorna samt representanter till internationella organisationer

3 Kallelse till förbundsmötet i Lund oktober 2014 Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) välkomnar dig till 2014 års Förbundsmöte i Lund. Du, tillsammans med andra studentidrottare och styrelsemedlemmar ska under två dagar få ta del av föreläsningar, fysiska aktiviteter, god mat och årsmötesdiskussioner. Vi på SAIF välkomnar dig till en inspirerande helg i Lund! Datum & tid Förbundsmötet startar med registrering av deltagare lördagen den 25 oktober klockan Därefter äger förbundsmötet rum under hela lördagen och dagen avslutas med en gemensam fysisk aktivitet och därefter middag då bland annat årets utmärkelser ska delas ut. På söndagen den 26 oktober får du ta del av flera intressanta föreläsningar och seminarier. Aktiviteterna avslutas klockan Plats Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund Logi Vi bor i flerbäddsrum på Elite Hotel Ideon. Parkering finns i anslutning till hotellet och kostar för närvarande 40 kronor/dygn (betalas i parkeringsautomaten). För vägbeskrivning och annan information om hotellet besök hotellets hemsida: https://www.elite.se/sv/hotell/lund/hotel-ideon/ Resa Din resa till och från Lund bokar och bekostar du själv. Om din resa kostar mer än 800 kronor har du möjlighet att söka resebidrag från SAIF. Kontakta i så fall GPS koordinater till hotellet , Kommer du till Lund med tåg eller buss? Busshållplatsen Ideon ligger på promenadvänligt avstånd cirka 200 meter från hotellets entré. Hit kan du ta dig med lokalbussar (linje 20, 21), regionbussar (linje 166, 169) och flygbussarna från Sturup (Malmö Airport). Vänligen besök samt för aktuella tidtabeller. Vill du promenera ligger hotellet cirka 2,6 km från Lunds centralstation. 3

4 Aktiviteter På lördag eftermiddag kommer vi tillsammans att prova på ett roligt träningspass i Gerdahallen. Ta därför med lämpliga träningskläder och skor för inomhusbruk! Vi promenerar gemensamt till och från Gerdahallen (cirka 20 minuter). Vi duschar på hotellet. Mat & mingel Se måltider och pauser som ett bra tillfälle att mingla och knyta värdefulla kontakter med andra studentidrottsföreningar. Matönskemål (vegetariskt, allergi eller annat) ska meddelas till SAIF:s kansli omgående om du inte uppgett det vid anmälan. Rösträtt & handlingar Delegater skall ha fullmakt och protokollsutdrag från förenings styrelsemöte, där det står att du har rätt att företräda din förening. Använd bifogade fullmaktsblanketter. Med detta utskick bifogas förbundsmöteshandlingarna till alla som anmält sig. De finns även att läsa på Tack vare Idrottslyftet subventioneras priset Förbundsmötet i sig innebär föreningsutveckling och tack vare Idrottslyftet kan max 4 deltagare/förening därför vara med till det subventionerade priset 500 kr/person. Vill ni delta utan stöd från Idrottslyftet, eller deltar med fler än fyra personer, kostar det kr/person exklusive resor. Om du får förhinder kan du överlåta din plats till någon annan i föreningen utan kostnad. För att få stöd från Idrottslyftet krävs att föreningens medlemsregister finns registrerat i IdrottOnline, föreningen har registrerat ett plus -eller bankgirokonto samt att ordförande och kassör finns inlagda i IdrottOnline. Fakturor för kostnader och information kring Idrottslyftsansökan skickas ut under första veckan i november. Frågor Om du har några frågor, kontakta SAIF:s kansli: Cecilia Olsson, telefon Varmt välkommen till förbundsmötet i Lund! Sveriges Akademiska Idrottsförbund 4

5 Program Lördag 25 oktober 9.30 Registrering av förbundsmötesombud Fullmaktsgranskning Förbundsmöte del 1 12:30 Lunch 13:30 Förbundsmöte del Fysisk aktivitet i Gerdahallen Middag Söndag 26 oktober Valbara seminarier 1 - Alkohol och prestation - Mer och fler - Offensiv studentidrott - Allt du behöver veta om IdrottOnline Valbara seminarier 2 - Doping från idrottsproblem till samhällsdrog - Syns vi så finns vi - Ladda engagemanget - Allt du behöver veta om IdrottOnline Lunch Mod till förändring med Igor Ardoris Avslutning 5

6 A till Ö - en sammanfattning av det som är bra att känna till inför förbundsmötet 2014 Acklamation betyder att man högt säger Ja om man håller med ett förslag. Om man inte håller med är man antingen tyst, önskar votering eller säger att man reserverar sig mot beslutet. Ajournera mötet innebär att man gör ett uppehåll för till exempel en fikapaus eller lunch. Ansvarsfrihet beslutar mötesdeltagarna att ge den sittande styrelsen om man tycker att de gjort det de skulle sen förra förbundsmötet. Balansräkningen talar om vad förbundet har för tillgångar (i form av till exempel pengar, lokaler och material) och skulder (i form av till exempel obetalda räkningar). Bifall innebär att man röstar ja till ett förslag. Bordlägga en fråga kan man göra när man av olika skäl inte vill fatta beslut just nu. Det betyder alltså att man tar upp frågan vid ett senare tillfälle. Champagne, serverar vi inte på lördagens middag. SAIF har en alkoholpolicy som säger att vi inte serverar alkoholhaltiga drycker vid denna typ av sammankomster. Vill du dricka alkohol under middagen köper du det därför själv. Dagordning är den lista som talar om vad som ska tas upp på mötet. Kan även kallas föredragningslista. Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund. Det hotell där vi kommer att bo och ha möten och seminarier. Vi bor i dubbel eller trippelrum. Engagera dig under helgen genom att delta i diskussioner, ställa frågor och utbyta erfarenheter med andra studentidrottsföreningar. Fullmakt är det dokument som beskriver hur många röster du har och vilken förening du representerar. Du får det här dokumentet tillsammans med kallelsen och det ska skrivas under av någon av föreningens firmatecknare och tas med till förbundsmötet. Förbered dig inför förbundsmötet genom att läsa igenom samtliga handlingar. Ta gärna upp frågorna på förbundsmötet på föreningens styrelsemöte så att ni tillsammans bestämmer hur du ska rösta på mötet. Förbundsmötet är SAIF:s högsta beslutande organ och äger rum jämna år senast i oktober månad. Här bestämmer SAIF:s medlemsföreningar över vad förbundet ska fokusera på under den kommande tvåårsperioden och ombuden väljer förbundets styrelse. 6

7 Förvaltningsberättelsen är den ekonomiska rapport som styrelsen redovisar för åren mellan förbundsmötena (se även Årsredovisning). Gerdahallen, Helgonavägen 8 i Lund, är en träningsanläggning som erbjuder mer än 200 olika träningspass i veckan. Både studenter och universitetsanställda tränar gärna här. Granskning av ombudens fullmakter sker i början av mötet för att se vilka som har behörighet att rösta. Handlingarna till Förbundsmötet finns på de kommande sidorna i detta dokument. Inspireras av föreläsare, diskussioner och andra studentidrottsföreningars arbete under hela helgen! Justeringspersoner väljs på mötet. Deras ansvar är att kontrollera att det som står i protokollet stämmer med det som sades och beslutades på mötet. Det kallas att justera protokollet. Klädkod på lördagens middag är kavaj. Lund är Sveriges elfte största tätort med ca invånare. Totalt studerar nästan individer vid Lunds Universitet. Motion är ett förslag från någon medlemsförening eller Specialdistriktförbund (SDF) som Förbundsmötet ska behandla. Det kan vara till exempel ett förslag till stadgeändring eller något annat man vill ändra. Mötet har blivit behörigen utlyst om kallelsen skickats till föreningar och SDF senast 21 dagar före mötet, det vill säga senast den 4 oktober Nominering av kandidater innebär att man föreslår en person för val till exempelvis styrelsen. På mötet får vem som helst nominera kandidater till styrelsen, valberedning och andra funktioner som tillsätts på Förbundsmötet. Ordet är fritt innebär att vem som helst kan begära ordet och säga sin mening. Syftet med att lämna ordet fritt under ett möte är att alla verkligen ska ges möjlighet att säga sin mening innan man fattar beslut. Det är ordföranden som efter att ett förslag har framförts talar om att ordet är fritt. Ordföranden väljs av deltagarna att leda mötet och se till att ordningen följs för att mötet ska bli så effektivt och produktivs som möjligt.. Valberedningen föreslår ordförande till mötet men samtliga ombud har rätt att föreslå andra alternativ om de önskar. Protokoll skrivs av mötets sekreterare och publiceras sedan på studentidrott.se. 7

8 Proposition är styrelsens motsvarighet till föreningarnas motioner. Alltså förslag till förändringar som Förbundsmötet ska ta ställning till. Registrering av ombud görs under lördag förmiddag utanför möteslokalen. Då lämnas även Fullmakter in till funktionärer från SAIF. Reserverar man sig mot ett beslut innebär att man vill att det står i protokollet att man inte ställer sig bakom ett beslut. Då står det till exempel att Kajsa reserverar sig mot beslutet Resultaträkningen är en sammanställning över inkomster och utgifter under året. Revision betyder granskning. Den eller de som är valda till revisorer i en förening/ett förbund ska granska inte bara räkenskaperna utan hela det sätt på vilket styrelsen arbetat och förvaltat det förtroende och uppdrag de fått av medlemmarna. Röstlängden fastställs utifrån hur många föreningar som betalat sina årsavgifter till förbundet och antalet röster föreningen har bestäms av antalet medlemmar. Mötet börjar med att man kontrollerar vilka som har rätt att rösta genom att röstlängden jämförs med de fullmakter som lämnats in. Rösträknare utses för att vid behov under mötet räkna hur många personer som röstar på olika alternativ. Sätta streck i debatten gör ordförande för mötet för att en diskussion eller debatt inte ska dra ut på tiden för länge. Då får inga fler än de som redan finns på talarlistan säga sin åsikt innan man går till beslut. Sekreteraren för mötet väljs av mötesdeltagarna. Talarlistan är en lista där det står vilka som vill uttrycka sin åsikt i en viss fråga. Man anmäler sig till talarlistan genom att säga till en funktionär från SAIF. Uppdra till förbundsstyrelsen kan Förbundsmötet göra med en speciell fråga som mötet tycker att styrelsen kan få fatta beslut om själva. Valberedningen föreslår kandidater till SAIF:s styrelse. SAIF:s valberedning består av Pia Carlsson, Stellan Boström och Stefan Bergh. Verksamhetsberättelse är en text som förklarar vad förbundet gjort det senaste verksamhetsåret. Eftersom Förbundsmötet äger rum vartannat år tas två verksamhetsberättelser upp under Förbundsmötet. Verksamhetsplan är en plan över det förbundet ska göra mellan Förbundsmötet i Linköping och nästa Förbundsmöte. Vi beslutar om denna plan på mötet i Linköping. 8

9 Votering är omröstning genom till exempel handuppräckning och kan begäras av vilken mötesdeltagare som helst. Så kallad sluten votering kan också begäras och då röstar man genom att skriva det förslag man röstar på på lappar som rösträknare sammanställer resultatet av. Yrka på ett förslag. Ex. Jag yrkar på bifall till Evas förslag betyder alltså att personen föreslår att man ska rösta ja till Evas förslag. Detta kan göras både skriftligt och muntligt. Yttranderätt och förslagsrätt har alla som deltar vid Förbundsmötet. Alltså får alla närvarande uttrycka sin åsikt i de frågor som behandlas. Årsredovisningen är en sammanställning av Balansrapporten, Resultatrapporten och förbundets ekonomi i sin helhet. Ärenden som behandlas vid mötet är fastställda i Sveriges Akademiska Idrottsförbunds stadgar och de finns att läsa på studentidrott.se samt i Dagordningen som medföljer dessa handlingar. Övriga frågor avslutar mötet och här tar man upp saker som inte passat in vid andra ställen under mötet. Källa: Idrottens föreningslära och Sveriges Akademiska Idrottsförbund 9

10 1. Mötets öppnande Dagordning 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängden 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av ordförande för mötet jämte ersättare för denne 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll, samt två personer att vara rösträknare 6. Fråga om mötets behöriga utlysande 7. Kandidatnominering avseende val enligt punkterna Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för verksamhetsåren och Föredragning av revisorernas berättelser för verksamhetsåren och Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåren och Behandling av förslag från föreningar eller distriktsorganisationer, som skriftligen skickats till förbundet senast 1 september Behandling av från styrelsen eller revisorerna hänskjutna frågor a) Proposition angående revidering av stadgar 13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåren Val av ordförande för samt av åtta ledamöter för Val av två revisorer jämte suppleanter för dessa för Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen 17. Val av ombud jämte erforderligt antal suppleanter till Riksidrottsförbundets och SISU:s stämmor 18. Val av och förslag till representanter i internationella organisationer 19. Överläggning om vid mötet väckta frågor 20. Mötets avslutande 10

11 Röstlängd 11

12 12

13 Verksamhetsberättelse

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 Verksamhetsberättelse

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 Proposition från styrelsen förslag om stadgeändringar Bakgrund Föreslagna stadgeändringar har sin grund i följande: a) Förtydligande när det gäller föreningarnas skyldigheter till förbundet b) Redaktionella ändringar Nu gällande stadgar finns att läsa i sin helhet på studentidrott.se Förslag till beslut Styrelsen föreslår förbundsmötet att anta nedan föreslagna ändringar i stadgarna. Nya lydelser som handlar om enstaka ord är markerade med fet stil, för att lättare kunna urskiljas. Nuvarande lydelse Förslag till ny lydelse KAPITEL 2, FÖRBUNDSMÖTE 2.1 Representation, röstträtt Röstberättigad förening är den som senast den 31 mars jämnt år fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter till förbundet. Röstberättigad förening erhåller ett mandat vardera vid förbundsmötet. Andra stycket oförändrat. Medlemsantalet fastställs enligt föreningens verksamhetsrapport till förbundet för det senast avslutade verksamhetsåret. Röstlängd, d.v.s. en förteckning över förbundets mandat, upprättas av förbundsstyrelsen per den 31 mars jämna år och gäller vid kommande förbundsmöte. Fjärde stycket oförändrat. 2.6 Förslag till ärenden vid förbundsmötet Första och andra stycket oförändrade. Motion från föreningsmedlem skall följas av ett utlåtande av medlemmens förening. Röstberättigad förening är den som senast den 30 juni jämnt år betalat årsavgift till förbundet. Röstberättigad förening erhåller ett mandat vardera vid förbundsmötet. Andra stycket oförändrat. Medlemsantalet fastställs enligt föreningens medlemsantal per den 30 juni. Fjärde stycket oförändrat. Första och andra stycket oförändrade. Stycket utgår. 71

72 2.11 Besluts ikraftträdande 2.11 Beslut och omröstning Beslut fattade av förbundsmötet och det extra förbundsmötet gäller från mötets avslutande om ej annat sägs. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs omröstning (votering). I händelse av omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet med undantag av stadgeändring eller upplösning, där bestämmelserna i 1.7 gäller. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Med relativ majoritet menas att den/de som erhållit högsta antalet röster är vald/valda oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avlagda röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avlagda röster. Omröstning sker öppet. Om ombud begär det ska personval ske slutet. Vid lika röstetal ska lotten avgöra. Beslut fattade av förbundsmötet och det extra förbundsmötet gäller från mötets avslutande om ej annat sägs. KAPITEL 3, FÖRBUNDSSTYRELSE 3.2 Sammansättning, adjungering 3.2 Sammansättning 3.3 Kallelse, beslutmässighet Beslut om styrelsen fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal, äger ordföranden utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig, då mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande. 3.4 Åligganden Stycke ett, två och fyra är oförändrade. 2. udda år tillhandahålla verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år till SDF och medlemsföreningar Endast ändring i rubriken. Beslut som styrelsen fattar avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal, äger ordföranden utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig, då mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Stycke ett, två och fyra är oförändrade. 2. udda år tillhandahålla verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år till SDF/SO och medlemsföreningar 72

73 KAPITEL 4, TÄVLINGAR 4.1 Tävlingsbestämmelser SAIF:s tävlingsbestämmelser beslutas av förbundsstyrelsen. SAIF:s tävlingsbestämmelser beslutas av förbundsstyrelsen, då förbundsmötet inte är samlat. KAPITEL 5, BESTRAFFNINGSÄRENDEN 5.1 Bestraffningsärenden För bestraffningsärenden gäller de bestämmelser som finns angivna i RF:s stadgar. Förbundsstyrelsen är först dömande myndighet för alla förseelser. Förbundsstyrelsen äger rätt till att utse speciellt organ som utför denna uppgift. Utdömt bötesbelopp tillfaller förbundet. Diskvalifikation kan, enligt 14 kap 6 RF:s stadgar (brott mot dopingbestämmelserna), omfatta även träning i anläggning som disponeras av den diskvalificerades förening eller annan förening som är medlem i eller ansluten till SAIF. För bestraffningsärenden gäller de bestämmelser som finns angivna i RF:s stadgar. Förbundsstyrelsen är först dömande myndighet för alla förseelser. Förbundsstyrelsen äger rätt till att utse speciellt organ som utför denna uppgift. Vid eventuellt utdömt bötesbelopp tillfaller detta förbundet. Stycket utgår. KAPITEL 7, SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND (SDF) KAPITEL 7, REGIONAL INDELNING 8.1 Inval, medlemskap Näst sista stycket: Är föreningen inte redan medlem i RF, får ansökningen om medlemskap inte bifallas av SAIF förrän RS har godkänt föreningens namn. RF:s godkännande av namnet krävs också om ansökan gäller förening som har bildats genom sammanslagning med annan förening eller som har bytt namn. Näst sista stycket: Är föreningen inte redan medlem i ett till RF anslutet SF, får ansökan om medlemskap inte bifallas av SAIF förrän RF har godkänt föreningens namn. RF:s godkännande av namnet krävs också om ansökan gäller förening som har bildats genom sammanslagning med annan förening eller som har bytt namn. 73

74 8.2 Utträde, uteslutning av förening 8.2 Utträde, uteslutning av förening Utan anmälan om utträde föreligger, får SAIF utesluta förening om den, oaktat påminnelser, underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s eller SAIF:s stadgar. Förening får uteslutas också om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av RF, SAIF eller SDF eller annars påtagligt har motarbetat SAIF:s intressen. Fråga om uteslutning får ej avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutna föreningen skall iaktta för överklagande av beslut. 8.4 Årsavgift 8.4 Årsavgift Föreningen erlägger varje verksamhetsår en avgift till förbundet. Avgiftens storlek bestäms på förbundsmötet. Då förbundsmötet endast genomförs vartannat år så innebär detta att avgiften fastställs för de två verksamhetsår som löper mellan dessa förbundsmöten. Denna avgift samt en årsrapport skall årligen senast den 31 december betalas respektive skickas in från föreningen till SAIF:s kansli. Utan anmälan om utträde föreligger, får SAIF utesluta förening om den, oaktat påminnelser, underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s eller SAIF:s stadgar. Förening får uteslutas också om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av RF, SAIF eller SDF eller annars påtagligt har motarbetat SAIF:s intressen. Fråga om uteslutning får ej avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning skall skälen för detta redovisas samt vad den uteslutna föreningen skall iaktta för överklagande av beslut. Föreningen betalar varje verksamhetsår en avgift till förbundet. Avgiftens storlek bestäms på förbundsmötet. Då förbundsmötet endast genomförs vartannat år så innebär detta att avgiften fastställs för de två verksamhetsår som löper mellan dessa förbundsmöten. Sista meningen utgår eftersom det regleras i

75 Verksamhetsplan

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 Budget

85 85

86 86

87 87

88 Valberedningens förslag till styrelse för Punkt 14 på dagordningen Val till ordförande för verksamhetsåren : Sture Espwall (omval) Val av åtta ledamöter för verksamhetsåren Erwin Apitzsch (omval) Erik Björkman (omval) Peter Huotila (nyval) Tina Nilsson (omval) Helen Rosenqvist (omval) Henna Schmidt (nyval) Lovisa Svensson (omval) Susanna Östh (omval) 88

89 Sture Espwall Ålder: 58 år Familj: Gift, två vuxna söner Hemort: Frösön samt sommargotlänning Utbildning: Socionom Yrke/sysselsättning: Avdelningschef Hälsovetenskap, Mittuniversitetet Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: Studentidrotten är idrott när den är som bäst. SAIF är både bredd och elit i en härlig blandning. Från min horisont har SAIF alla chanser att bli ett än viktigare förbund inom idrottsfamiljen i framtiden. Vägen dit är spännande och utmanande jag fortsätter gärna att vara med på den spännande resan! 89

90 Erwin Apitzsch Ålder: 50+ Familj: Hustru och tre barn, som alla är idrottsaktiva Hemort: Lund Utbildning: Fil. Dr. i psykologi, särskilt idrottspsykologi; Psykologexamen Yrke/sysselsättning: Universitetslärare och docent vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet; Leg psykolog. Programdirektör för det internationella masterprogrammet i idrottsvetenskap. Internationell koordinator för 13 universitet i EU-nätverket Master s Programme in Sport and Exercise Psychology. Sekreterare i Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning. Verksam som idrottspsykolog i egen firma. Ordförande i Vänskapsföreningen Sverige-Australien/Nya Zeeland. Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: För att det är roligt, stimulerande och engagerande att delta i och utveckla studentidrotten. För att stärka SAIF:s inflytande och ställning på nationell och internationell nivå. För att få fler fysiskt inaktiva studenter att bli regelbundna motionärer. För att förbättra möjligheterna för elitidrottande studenter att kunna kombinera idrott och studier. 90

91 Erik Björkman Ålder: 31 år Familj: Mamma, pappa och en lillasyster Hemort: Stockholm Utbildning: Civilingenjör, Industriell ekonomi Yrke/sysselsättning: Projektledare inom evenemang Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: SAIF är en viktig aktör för att skapa rätt förutsättningar för studentidrottsföreningarna på landets lärosäten, som i sin tur är en viktig aktör för att skapa rätt förutsättningar för träning och tävling inom universitetsvärlden. Jag brinner för idrott, tävlingar och arrangemang, vilket är precis vad jag får syssla med i och med mitt engagemang i SAIF. Att det finns goda förutsättningar att kombinera studier med träning är nödvändigt och att kunna kombinera studier med tävling är rent ut sagt förbannat kul. Så det är vad jag vill vara med och utveckla inom SAIF. 91

92 Peter Huotila Ålder: 49 år Familj: Barn och särbo Hemort: Uppsala Utbildning: Civilingenjör Teknisk fysik Yrke/sysselsättning: Samhällsutvecklingsdirektör, enhetschef på Länsstyrelsen i Uppsala län. Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: Vill medverka till att studentidrotten bibehåller sin uppgift att ge unga vuxna goda vanor och fortsätter att utvecklas i takt med tiden. Är också nyfiken på hur kombinationen akademiska studier och elitidrott kommer att se ut i framtiden. 92

93 Tina Nilsson Ålder: 37 år Familj: Sambo med Tommy och dotter Leia Hemort: Umeå Utbildning: Kandidatexamen i Idrottspedagogik vid Umeå universitet Yrke/sysselsättning: Utbildningskonsulent SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: SAIF står för en unik bredd inom svensk idrott genom att skapa goda möjligheter för alla, oavsett nivå på idrottandet, att kunna idrotta under sin studietid. Att vara en del av det känns stimulerande och något som jag verkligen brinner för. SAIF är ett modernt förbund som står för engagemang, glädje och kompetens - något jag vill vara en del av helt enkelt. 93

94 Helen Rosenqvist Ålder: 30 år Familj: Sonen Neo, 3,5 år Hemort: Vånga i Skåne Utbildning: Lärare för gymnasiet i idrott och hälsa samt biologi Yrke/sysselsättning: Lärare på Önnestads Naturbruksgymnasium Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: Jag vill vara med att utveckla och förbättra studentidrotten i Sverige. Jag har representerat SAIF vid många tillfällen och vill gärna ha möjlighet att göra det igen! 94

95 Henna Schmidt Ålder: 42 år Familj: gift och tre söner 20, 18 och 13 år Hemort: Eskilstuna Utbildning: Friskvårdspedagogsutbildningen på Gävle Högskola, examen 1996 Yrke/sysselsättning: I dagsläget jobbar jag som enhetschef för två enheter på Mälardalens Högskola, Studenttorget och Studenthälsovården samt har ansvar för olika större projekt, fadderutbildningen/internat (ett rektorsuppdrag) och ett antal större upphandlingar mm. Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: Att få verka tillsammans med andra, för Studentidrotten i hela Sverige, genom ett styrelseuppdrag i SAIF vore utvecklande, värdefullt, spännande och roligt. Jag vet att jag med min högskoleutbildning inom förebyggande friskvård, folkhälsa samt idrott och min arbetslivserfarenhet inom universitet- och högskolevärlden kan bidra på ett mycket bra sätt till SAIF s styrelse. Jag är van att arbeta utifrån ständig omvärldsbevakning, för att på bästa sätt utveckla de verksamheterna jag är chef för, så att de anpassas till de krav som samhällets förändringar ställer, detta tror jag också är en viktig pusselbit i SAIFs styrelse arbete. Jag hoppas och ser fram emot och att få vara en del av SAIF s framtida arbete. 95

96 Lovisa Svensson Ålder: 33 Familj: Mamma, pappa och syster Hemort: Stockholm Utbildning: Beteendevetenskap ledarskap, hälsa och organisation Yrke/sysselsättning: juridikstudier och söker nya utmaningar Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: Att arbeta för att våra studentidrottsföreningar ska få bästa möjliga förutsättningar att bedriva sin verksamhet är ett privilegium. Att dessutom få bekräftelse på att det jobb vi gör får genomslag och att SAIF faktiskt har inflytande över hur Svensk Idrott ser ut är oerhört motiverande. Precis som för mig är idrott av oerhört stor betydelse för tusentals studenter runt om i landet och än finns flera frågor av betydelse för studentidrotten som står högt upp dagordningen vi är inte klara och det är inte jag heller! 96

97 Susanna Östh Ålder: 29 år Familj: man och Vilgot fem månader Hemort: Göteborg Utbildning: Idrottsvetenskapliga programmet inriktning ledarskap och hälsa. Yrke/sysselsättning: platschef Nordic Wellness Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: Mina år i SAIF har gett mig chansen att få arbeta med utveckling och utbildning som ligger mig varmt om hjärtat. Dessutom har jag mött fantastiska människor och fått ta del av den glädje och gemenskap som studentidrotten bidrar med. Det vill jag fortsätta vara en del av. 97

98 Val av revisorer och revisorssuppleanter för Punkt 15 på dagordningen Valberedningens förslag till revisorer: Johan Grahn (omval) Björn Fredriksson (omval) Valberedningens förslag till revisorssuppleanter: Mats Johansson (omval) Magnus Eklund (omval) 98

99 Val av representanter till RF/SISU-stämmorna samt representanter till internationella organisationer Punkt 17 och 18 på dagordningen. Förbundsmötets ombud skall i samband med förbundsmötet utse vem/vilka som skall representera förbundet vid Riksidrottsförbundets och SISU:s stämmor samt vara representanter i internationella organisationer. Det kan emellertid vara svårt för förbundsmötets ombud att avgöra vem/vilka som är bäst lämpade att representera förbundet i olika sammanhang. Den nya styrelsen gör en intern arbets- och ansvarsfördelning och denna fördelning ligger till grund för styrelsens arbete. Det är därför en fördel om styrelsen kan få förbundsmötets förtroende att besluta i ovanstående frågor. Styrelsen föreslår förbundsmötet: - Att delegera till förbundsstyrelsen att utse representanter till Riksidrottsförbundets och SISU:s stämmor - Att delegera till förbundsstyrelsen att utse representanter i internationella organisationer 99

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar SKÅNES FÖRENINGAR Organisationsnummer 802476-9419 Stadgar för den ideella föreningen Skånes Föreningar med hemort i Malmö kommun. Bildad den 21 november 2013. Stadgarna fastställda av bildandemötet den

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Bilaga till SSF:s stadgar Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Ångermanlands Skid-förbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Skidförbundets

Läs mer

Stadgar. Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping

Stadgar. Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping Stadgar Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping Mail: norrkoping@korpen.se Hemsida: www.korpen-norrkoping.se NORRKÖPINGS KORPFÖRBUND

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST STADGAR för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST med stadgeändringar antagna av årsmötet 2013 och vid Förbundsmötet 2014 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 3 GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST 4 1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 4 1

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Stadgar Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg. Antagna vid Årsmöte 2007-04-24. Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg med hemort i Helsingborgs kommun.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för Gymnastikföreningen Näset antagna av Årsmötet 2015-03-09

Stadgar för Gymnastikföreningen Näset antagna av Årsmötet 2015-03-09 Stadgar för Gymnastikföreningen Näset antagna av Årsmötet 2015-03-09 1 kap Allmänna bestämmelser... 1 1 Ändamål... 1 2 Föreningens namn m.m... 1 3 Sammansättning, tillhörighet m.m... 1 4 Beslutande organ...

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER

STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER Musketeers Funky Cheer en ideell förening med hemort i Borås Bildad den 8 oktober 2006 STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER Föreningens verksamhetsidé Idrotten cheerleading, som föddes för mer än 100 år

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04

MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING Stadgar 2011-09-04 Stadgar för Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Montessoriförskolan Blåsippan ekonomisk förening.

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region)

STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region) STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region) Gymnastikregionförbund (GRF) med stadgeändringar antagna av extraårsmötet 2010 1 Kap. Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Uppsvenska (GRF)

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer