Kallelse till förbundsmötet i Lund Program... 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till förbundsmötet i Lund 2014... 3. Program... 5"

Transkript

1 Handlingar till förbundsmöte med Sveriges Akademiska Idrottsförbund Lund den oktober 2014

2 Innehåll Kallelse till förbundsmötet i Lund Program... 5 A till Ö - en sammanfattning av det som är bra att känna till inför förbundsmötet Dagordning Röstlängd Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Proposition från styrelsen förslag om stadgeändringar Verksamhetsplan Budget Valberedningens förslag till styrelse för Val av revisorer och revisorssuppleanter för Val av representanter till RF/SISU-stämmorna samt representanter till internationella organisationer

3 Kallelse till förbundsmötet i Lund oktober 2014 Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) välkomnar dig till 2014 års Förbundsmöte i Lund. Du, tillsammans med andra studentidrottare och styrelsemedlemmar ska under två dagar få ta del av föreläsningar, fysiska aktiviteter, god mat och årsmötesdiskussioner. Vi på SAIF välkomnar dig till en inspirerande helg i Lund! Datum & tid Förbundsmötet startar med registrering av deltagare lördagen den 25 oktober klockan Därefter äger förbundsmötet rum under hela lördagen och dagen avslutas med en gemensam fysisk aktivitet och därefter middag då bland annat årets utmärkelser ska delas ut. På söndagen den 26 oktober får du ta del av flera intressanta föreläsningar och seminarier. Aktiviteterna avslutas klockan Plats Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund Logi Vi bor i flerbäddsrum på Elite Hotel Ideon. Parkering finns i anslutning till hotellet och kostar för närvarande 40 kronor/dygn (betalas i parkeringsautomaten). För vägbeskrivning och annan information om hotellet besök hotellets hemsida: https://www.elite.se/sv/hotell/lund/hotel-ideon/ Resa Din resa till och från Lund bokar och bekostar du själv. Om din resa kostar mer än 800 kronor har du möjlighet att söka resebidrag från SAIF. Kontakta i så fall GPS koordinater till hotellet , Kommer du till Lund med tåg eller buss? Busshållplatsen Ideon ligger på promenadvänligt avstånd cirka 200 meter från hotellets entré. Hit kan du ta dig med lokalbussar (linje 20, 21), regionbussar (linje 166, 169) och flygbussarna från Sturup (Malmö Airport). Vänligen besök samt för aktuella tidtabeller. Vill du promenera ligger hotellet cirka 2,6 km från Lunds centralstation. 3

4 Aktiviteter På lördag eftermiddag kommer vi tillsammans att prova på ett roligt träningspass i Gerdahallen. Ta därför med lämpliga träningskläder och skor för inomhusbruk! Vi promenerar gemensamt till och från Gerdahallen (cirka 20 minuter). Vi duschar på hotellet. Mat & mingel Se måltider och pauser som ett bra tillfälle att mingla och knyta värdefulla kontakter med andra studentidrottsföreningar. Matönskemål (vegetariskt, allergi eller annat) ska meddelas till SAIF:s kansli omgående om du inte uppgett det vid anmälan. Rösträtt & handlingar Delegater skall ha fullmakt och protokollsutdrag från förenings styrelsemöte, där det står att du har rätt att företräda din förening. Använd bifogade fullmaktsblanketter. Med detta utskick bifogas förbundsmöteshandlingarna till alla som anmält sig. De finns även att läsa på Tack vare Idrottslyftet subventioneras priset Förbundsmötet i sig innebär föreningsutveckling och tack vare Idrottslyftet kan max 4 deltagare/förening därför vara med till det subventionerade priset 500 kr/person. Vill ni delta utan stöd från Idrottslyftet, eller deltar med fler än fyra personer, kostar det kr/person exklusive resor. Om du får förhinder kan du överlåta din plats till någon annan i föreningen utan kostnad. För att få stöd från Idrottslyftet krävs att föreningens medlemsregister finns registrerat i IdrottOnline, föreningen har registrerat ett plus -eller bankgirokonto samt att ordförande och kassör finns inlagda i IdrottOnline. Fakturor för kostnader och information kring Idrottslyftsansökan skickas ut under första veckan i november. Frågor Om du har några frågor, kontakta SAIF:s kansli: Cecilia Olsson, telefon Varmt välkommen till förbundsmötet i Lund! Sveriges Akademiska Idrottsförbund 4

5 Program Lördag 25 oktober 9.30 Registrering av förbundsmötesombud Fullmaktsgranskning Förbundsmöte del 1 12:30 Lunch 13:30 Förbundsmöte del Fysisk aktivitet i Gerdahallen Middag Söndag 26 oktober Valbara seminarier 1 - Alkohol och prestation - Mer och fler - Offensiv studentidrott - Allt du behöver veta om IdrottOnline Valbara seminarier 2 - Doping från idrottsproblem till samhällsdrog - Syns vi så finns vi - Ladda engagemanget - Allt du behöver veta om IdrottOnline Lunch Mod till förändring med Igor Ardoris Avslutning 5

6 A till Ö - en sammanfattning av det som är bra att känna till inför förbundsmötet 2014 Acklamation betyder att man högt säger Ja om man håller med ett förslag. Om man inte håller med är man antingen tyst, önskar votering eller säger att man reserverar sig mot beslutet. Ajournera mötet innebär att man gör ett uppehåll för till exempel en fikapaus eller lunch. Ansvarsfrihet beslutar mötesdeltagarna att ge den sittande styrelsen om man tycker att de gjort det de skulle sen förra förbundsmötet. Balansräkningen talar om vad förbundet har för tillgångar (i form av till exempel pengar, lokaler och material) och skulder (i form av till exempel obetalda räkningar). Bifall innebär att man röstar ja till ett förslag. Bordlägga en fråga kan man göra när man av olika skäl inte vill fatta beslut just nu. Det betyder alltså att man tar upp frågan vid ett senare tillfälle. Champagne, serverar vi inte på lördagens middag. SAIF har en alkoholpolicy som säger att vi inte serverar alkoholhaltiga drycker vid denna typ av sammankomster. Vill du dricka alkohol under middagen köper du det därför själv. Dagordning är den lista som talar om vad som ska tas upp på mötet. Kan även kallas föredragningslista. Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund. Det hotell där vi kommer att bo och ha möten och seminarier. Vi bor i dubbel eller trippelrum. Engagera dig under helgen genom att delta i diskussioner, ställa frågor och utbyta erfarenheter med andra studentidrottsföreningar. Fullmakt är det dokument som beskriver hur många röster du har och vilken förening du representerar. Du får det här dokumentet tillsammans med kallelsen och det ska skrivas under av någon av föreningens firmatecknare och tas med till förbundsmötet. Förbered dig inför förbundsmötet genom att läsa igenom samtliga handlingar. Ta gärna upp frågorna på förbundsmötet på föreningens styrelsemöte så att ni tillsammans bestämmer hur du ska rösta på mötet. Förbundsmötet är SAIF:s högsta beslutande organ och äger rum jämna år senast i oktober månad. Här bestämmer SAIF:s medlemsföreningar över vad förbundet ska fokusera på under den kommande tvåårsperioden och ombuden väljer förbundets styrelse. 6

7 Förvaltningsberättelsen är den ekonomiska rapport som styrelsen redovisar för åren mellan förbundsmötena (se även Årsredovisning). Gerdahallen, Helgonavägen 8 i Lund, är en träningsanläggning som erbjuder mer än 200 olika träningspass i veckan. Både studenter och universitetsanställda tränar gärna här. Granskning av ombudens fullmakter sker i början av mötet för att se vilka som har behörighet att rösta. Handlingarna till Förbundsmötet finns på de kommande sidorna i detta dokument. Inspireras av föreläsare, diskussioner och andra studentidrottsföreningars arbete under hela helgen! Justeringspersoner väljs på mötet. Deras ansvar är att kontrollera att det som står i protokollet stämmer med det som sades och beslutades på mötet. Det kallas att justera protokollet. Klädkod på lördagens middag är kavaj. Lund är Sveriges elfte största tätort med ca invånare. Totalt studerar nästan individer vid Lunds Universitet. Motion är ett förslag från någon medlemsförening eller Specialdistriktförbund (SDF) som Förbundsmötet ska behandla. Det kan vara till exempel ett förslag till stadgeändring eller något annat man vill ändra. Mötet har blivit behörigen utlyst om kallelsen skickats till föreningar och SDF senast 21 dagar före mötet, det vill säga senast den 4 oktober Nominering av kandidater innebär att man föreslår en person för val till exempelvis styrelsen. På mötet får vem som helst nominera kandidater till styrelsen, valberedning och andra funktioner som tillsätts på Förbundsmötet. Ordet är fritt innebär att vem som helst kan begära ordet och säga sin mening. Syftet med att lämna ordet fritt under ett möte är att alla verkligen ska ges möjlighet att säga sin mening innan man fattar beslut. Det är ordföranden som efter att ett förslag har framförts talar om att ordet är fritt. Ordföranden väljs av deltagarna att leda mötet och se till att ordningen följs för att mötet ska bli så effektivt och produktivs som möjligt.. Valberedningen föreslår ordförande till mötet men samtliga ombud har rätt att föreslå andra alternativ om de önskar. Protokoll skrivs av mötets sekreterare och publiceras sedan på studentidrott.se. 7

8 Proposition är styrelsens motsvarighet till föreningarnas motioner. Alltså förslag till förändringar som Förbundsmötet ska ta ställning till. Registrering av ombud görs under lördag förmiddag utanför möteslokalen. Då lämnas även Fullmakter in till funktionärer från SAIF. Reserverar man sig mot ett beslut innebär att man vill att det står i protokollet att man inte ställer sig bakom ett beslut. Då står det till exempel att Kajsa reserverar sig mot beslutet Resultaträkningen är en sammanställning över inkomster och utgifter under året. Revision betyder granskning. Den eller de som är valda till revisorer i en förening/ett förbund ska granska inte bara räkenskaperna utan hela det sätt på vilket styrelsen arbetat och förvaltat det förtroende och uppdrag de fått av medlemmarna. Röstlängden fastställs utifrån hur många föreningar som betalat sina årsavgifter till förbundet och antalet röster föreningen har bestäms av antalet medlemmar. Mötet börjar med att man kontrollerar vilka som har rätt att rösta genom att röstlängden jämförs med de fullmakter som lämnats in. Rösträknare utses för att vid behov under mötet räkna hur många personer som röstar på olika alternativ. Sätta streck i debatten gör ordförande för mötet för att en diskussion eller debatt inte ska dra ut på tiden för länge. Då får inga fler än de som redan finns på talarlistan säga sin åsikt innan man går till beslut. Sekreteraren för mötet väljs av mötesdeltagarna. Talarlistan är en lista där det står vilka som vill uttrycka sin åsikt i en viss fråga. Man anmäler sig till talarlistan genom att säga till en funktionär från SAIF. Uppdra till förbundsstyrelsen kan Förbundsmötet göra med en speciell fråga som mötet tycker att styrelsen kan få fatta beslut om själva. Valberedningen föreslår kandidater till SAIF:s styrelse. SAIF:s valberedning består av Pia Carlsson, Stellan Boström och Stefan Bergh. Verksamhetsberättelse är en text som förklarar vad förbundet gjort det senaste verksamhetsåret. Eftersom Förbundsmötet äger rum vartannat år tas två verksamhetsberättelser upp under Förbundsmötet. Verksamhetsplan är en plan över det förbundet ska göra mellan Förbundsmötet i Linköping och nästa Förbundsmöte. Vi beslutar om denna plan på mötet i Linköping. 8

9 Votering är omröstning genom till exempel handuppräckning och kan begäras av vilken mötesdeltagare som helst. Så kallad sluten votering kan också begäras och då röstar man genom att skriva det förslag man röstar på på lappar som rösträknare sammanställer resultatet av. Yrka på ett förslag. Ex. Jag yrkar på bifall till Evas förslag betyder alltså att personen föreslår att man ska rösta ja till Evas förslag. Detta kan göras både skriftligt och muntligt. Yttranderätt och förslagsrätt har alla som deltar vid Förbundsmötet. Alltså får alla närvarande uttrycka sin åsikt i de frågor som behandlas. Årsredovisningen är en sammanställning av Balansrapporten, Resultatrapporten och förbundets ekonomi i sin helhet. Ärenden som behandlas vid mötet är fastställda i Sveriges Akademiska Idrottsförbunds stadgar och de finns att läsa på studentidrott.se samt i Dagordningen som medföljer dessa handlingar. Övriga frågor avslutar mötet och här tar man upp saker som inte passat in vid andra ställen under mötet. Källa: Idrottens föreningslära och Sveriges Akademiska Idrottsförbund 9

10 1. Mötets öppnande Dagordning 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängden 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av ordförande för mötet jämte ersättare för denne 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll, samt två personer att vara rösträknare 6. Fråga om mötets behöriga utlysande 7. Kandidatnominering avseende val enligt punkterna Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för verksamhetsåren och Föredragning av revisorernas berättelser för verksamhetsåren och Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåren och Behandling av förslag från föreningar eller distriktsorganisationer, som skriftligen skickats till förbundet senast 1 september Behandling av från styrelsen eller revisorerna hänskjutna frågor a) Proposition angående revidering av stadgar 13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåren Val av ordförande för samt av åtta ledamöter för Val av två revisorer jämte suppleanter för dessa för Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen 17. Val av ombud jämte erforderligt antal suppleanter till Riksidrottsförbundets och SISU:s stämmor 18. Val av och förslag till representanter i internationella organisationer 19. Överläggning om vid mötet väckta frågor 20. Mötets avslutande 10

11 Röstlängd 11

12 12

13 Verksamhetsberättelse

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 Verksamhetsberättelse

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 Proposition från styrelsen förslag om stadgeändringar Bakgrund Föreslagna stadgeändringar har sin grund i följande: a) Förtydligande när det gäller föreningarnas skyldigheter till förbundet b) Redaktionella ändringar Nu gällande stadgar finns att läsa i sin helhet på studentidrott.se Förslag till beslut Styrelsen föreslår förbundsmötet att anta nedan föreslagna ändringar i stadgarna. Nya lydelser som handlar om enstaka ord är markerade med fet stil, för att lättare kunna urskiljas. Nuvarande lydelse Förslag till ny lydelse KAPITEL 2, FÖRBUNDSMÖTE 2.1 Representation, röstträtt Röstberättigad förening är den som senast den 31 mars jämnt år fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter till förbundet. Röstberättigad förening erhåller ett mandat vardera vid förbundsmötet. Andra stycket oförändrat. Medlemsantalet fastställs enligt föreningens verksamhetsrapport till förbundet för det senast avslutade verksamhetsåret. Röstlängd, d.v.s. en förteckning över förbundets mandat, upprättas av förbundsstyrelsen per den 31 mars jämna år och gäller vid kommande förbundsmöte. Fjärde stycket oförändrat. 2.6 Förslag till ärenden vid förbundsmötet Första och andra stycket oförändrade. Motion från föreningsmedlem skall följas av ett utlåtande av medlemmens förening. Röstberättigad förening är den som senast den 30 juni jämnt år betalat årsavgift till förbundet. Röstberättigad förening erhåller ett mandat vardera vid förbundsmötet. Andra stycket oförändrat. Medlemsantalet fastställs enligt föreningens medlemsantal per den 30 juni. Fjärde stycket oförändrat. Första och andra stycket oförändrade. Stycket utgår. 71

72 2.11 Besluts ikraftträdande 2.11 Beslut och omröstning Beslut fattade av förbundsmötet och det extra förbundsmötet gäller från mötets avslutande om ej annat sägs. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs omröstning (votering). I händelse av omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet med undantag av stadgeändring eller upplösning, där bestämmelserna i 1.7 gäller. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Med relativ majoritet menas att den/de som erhållit högsta antalet röster är vald/valda oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avlagda röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avlagda röster. Omröstning sker öppet. Om ombud begär det ska personval ske slutet. Vid lika röstetal ska lotten avgöra. Beslut fattade av förbundsmötet och det extra förbundsmötet gäller från mötets avslutande om ej annat sägs. KAPITEL 3, FÖRBUNDSSTYRELSE 3.2 Sammansättning, adjungering 3.2 Sammansättning 3.3 Kallelse, beslutmässighet Beslut om styrelsen fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal, äger ordföranden utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig, då mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande. 3.4 Åligganden Stycke ett, två och fyra är oförändrade. 2. udda år tillhandahålla verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år till SDF och medlemsföreningar Endast ändring i rubriken. Beslut som styrelsen fattar avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal, äger ordföranden utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig, då mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Stycke ett, två och fyra är oförändrade. 2. udda år tillhandahålla verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år till SDF/SO och medlemsföreningar 72

73 KAPITEL 4, TÄVLINGAR 4.1 Tävlingsbestämmelser SAIF:s tävlingsbestämmelser beslutas av förbundsstyrelsen. SAIF:s tävlingsbestämmelser beslutas av förbundsstyrelsen, då förbundsmötet inte är samlat. KAPITEL 5, BESTRAFFNINGSÄRENDEN 5.1 Bestraffningsärenden För bestraffningsärenden gäller de bestämmelser som finns angivna i RF:s stadgar. Förbundsstyrelsen är först dömande myndighet för alla förseelser. Förbundsstyrelsen äger rätt till att utse speciellt organ som utför denna uppgift. Utdömt bötesbelopp tillfaller förbundet. Diskvalifikation kan, enligt 14 kap 6 RF:s stadgar (brott mot dopingbestämmelserna), omfatta även träning i anläggning som disponeras av den diskvalificerades förening eller annan förening som är medlem i eller ansluten till SAIF. För bestraffningsärenden gäller de bestämmelser som finns angivna i RF:s stadgar. Förbundsstyrelsen är först dömande myndighet för alla förseelser. Förbundsstyrelsen äger rätt till att utse speciellt organ som utför denna uppgift. Vid eventuellt utdömt bötesbelopp tillfaller detta förbundet. Stycket utgår. KAPITEL 7, SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND (SDF) KAPITEL 7, REGIONAL INDELNING 8.1 Inval, medlemskap Näst sista stycket: Är föreningen inte redan medlem i RF, får ansökningen om medlemskap inte bifallas av SAIF förrän RS har godkänt föreningens namn. RF:s godkännande av namnet krävs också om ansökan gäller förening som har bildats genom sammanslagning med annan förening eller som har bytt namn. Näst sista stycket: Är föreningen inte redan medlem i ett till RF anslutet SF, får ansökan om medlemskap inte bifallas av SAIF förrän RF har godkänt föreningens namn. RF:s godkännande av namnet krävs också om ansökan gäller förening som har bildats genom sammanslagning med annan förening eller som har bytt namn. 73

74 8.2 Utträde, uteslutning av förening 8.2 Utträde, uteslutning av förening Utan anmälan om utträde föreligger, får SAIF utesluta förening om den, oaktat påminnelser, underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s eller SAIF:s stadgar. Förening får uteslutas också om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av RF, SAIF eller SDF eller annars påtagligt har motarbetat SAIF:s intressen. Fråga om uteslutning får ej avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutna föreningen skall iaktta för överklagande av beslut. 8.4 Årsavgift 8.4 Årsavgift Föreningen erlägger varje verksamhetsår en avgift till förbundet. Avgiftens storlek bestäms på förbundsmötet. Då förbundsmötet endast genomförs vartannat år så innebär detta att avgiften fastställs för de två verksamhetsår som löper mellan dessa förbundsmöten. Denna avgift samt en årsrapport skall årligen senast den 31 december betalas respektive skickas in från föreningen till SAIF:s kansli. Utan anmälan om utträde föreligger, får SAIF utesluta förening om den, oaktat påminnelser, underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s eller SAIF:s stadgar. Förening får uteslutas också om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av RF, SAIF eller SDF eller annars påtagligt har motarbetat SAIF:s intressen. Fråga om uteslutning får ej avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning skall skälen för detta redovisas samt vad den uteslutna föreningen skall iaktta för överklagande av beslut. Föreningen betalar varje verksamhetsår en avgift till förbundet. Avgiftens storlek bestäms på förbundsmötet. Då förbundsmötet endast genomförs vartannat år så innebär detta att avgiften fastställs för de två verksamhetsår som löper mellan dessa förbundsmöten. Sista meningen utgår eftersom det regleras i

75 Verksamhetsplan

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 Budget

85 85

86 86

87 87

88 Valberedningens förslag till styrelse för Punkt 14 på dagordningen Val till ordförande för verksamhetsåren : Sture Espwall (omval) Val av åtta ledamöter för verksamhetsåren Erwin Apitzsch (omval) Erik Björkman (omval) Peter Huotila (nyval) Tina Nilsson (omval) Helen Rosenqvist (omval) Henna Schmidt (nyval) Lovisa Svensson (omval) Susanna Östh (omval) 88

89 Sture Espwall Ålder: 58 år Familj: Gift, två vuxna söner Hemort: Frösön samt sommargotlänning Utbildning: Socionom Yrke/sysselsättning: Avdelningschef Hälsovetenskap, Mittuniversitetet Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: Studentidrotten är idrott när den är som bäst. SAIF är både bredd och elit i en härlig blandning. Från min horisont har SAIF alla chanser att bli ett än viktigare förbund inom idrottsfamiljen i framtiden. Vägen dit är spännande och utmanande jag fortsätter gärna att vara med på den spännande resan! 89

90 Erwin Apitzsch Ålder: 50+ Familj: Hustru och tre barn, som alla är idrottsaktiva Hemort: Lund Utbildning: Fil. Dr. i psykologi, särskilt idrottspsykologi; Psykologexamen Yrke/sysselsättning: Universitetslärare och docent vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet; Leg psykolog. Programdirektör för det internationella masterprogrammet i idrottsvetenskap. Internationell koordinator för 13 universitet i EU-nätverket Master s Programme in Sport and Exercise Psychology. Sekreterare i Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning. Verksam som idrottspsykolog i egen firma. Ordförande i Vänskapsföreningen Sverige-Australien/Nya Zeeland. Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: För att det är roligt, stimulerande och engagerande att delta i och utveckla studentidrotten. För att stärka SAIF:s inflytande och ställning på nationell och internationell nivå. För att få fler fysiskt inaktiva studenter att bli regelbundna motionärer. För att förbättra möjligheterna för elitidrottande studenter att kunna kombinera idrott och studier. 90

91 Erik Björkman Ålder: 31 år Familj: Mamma, pappa och en lillasyster Hemort: Stockholm Utbildning: Civilingenjör, Industriell ekonomi Yrke/sysselsättning: Projektledare inom evenemang Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: SAIF är en viktig aktör för att skapa rätt förutsättningar för studentidrottsföreningarna på landets lärosäten, som i sin tur är en viktig aktör för att skapa rätt förutsättningar för träning och tävling inom universitetsvärlden. Jag brinner för idrott, tävlingar och arrangemang, vilket är precis vad jag får syssla med i och med mitt engagemang i SAIF. Att det finns goda förutsättningar att kombinera studier med träning är nödvändigt och att kunna kombinera studier med tävling är rent ut sagt förbannat kul. Så det är vad jag vill vara med och utveckla inom SAIF. 91

92 Peter Huotila Ålder: 49 år Familj: Barn och särbo Hemort: Uppsala Utbildning: Civilingenjör Teknisk fysik Yrke/sysselsättning: Samhällsutvecklingsdirektör, enhetschef på Länsstyrelsen i Uppsala län. Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: Vill medverka till att studentidrotten bibehåller sin uppgift att ge unga vuxna goda vanor och fortsätter att utvecklas i takt med tiden. Är också nyfiken på hur kombinationen akademiska studier och elitidrott kommer att se ut i framtiden. 92

93 Tina Nilsson Ålder: 37 år Familj: Sambo med Tommy och dotter Leia Hemort: Umeå Utbildning: Kandidatexamen i Idrottspedagogik vid Umeå universitet Yrke/sysselsättning: Utbildningskonsulent SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: SAIF står för en unik bredd inom svensk idrott genom att skapa goda möjligheter för alla, oavsett nivå på idrottandet, att kunna idrotta under sin studietid. Att vara en del av det känns stimulerande och något som jag verkligen brinner för. SAIF är ett modernt förbund som står för engagemang, glädje och kompetens - något jag vill vara en del av helt enkelt. 93

94 Helen Rosenqvist Ålder: 30 år Familj: Sonen Neo, 3,5 år Hemort: Vånga i Skåne Utbildning: Lärare för gymnasiet i idrott och hälsa samt biologi Yrke/sysselsättning: Lärare på Önnestads Naturbruksgymnasium Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: Jag vill vara med att utveckla och förbättra studentidrotten i Sverige. Jag har representerat SAIF vid många tillfällen och vill gärna ha möjlighet att göra det igen! 94

95 Henna Schmidt Ålder: 42 år Familj: gift och tre söner 20, 18 och 13 år Hemort: Eskilstuna Utbildning: Friskvårdspedagogsutbildningen på Gävle Högskola, examen 1996 Yrke/sysselsättning: I dagsläget jobbar jag som enhetschef för två enheter på Mälardalens Högskola, Studenttorget och Studenthälsovården samt har ansvar för olika större projekt, fadderutbildningen/internat (ett rektorsuppdrag) och ett antal större upphandlingar mm. Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: Att få verka tillsammans med andra, för Studentidrotten i hela Sverige, genom ett styrelseuppdrag i SAIF vore utvecklande, värdefullt, spännande och roligt. Jag vet att jag med min högskoleutbildning inom förebyggande friskvård, folkhälsa samt idrott och min arbetslivserfarenhet inom universitet- och högskolevärlden kan bidra på ett mycket bra sätt till SAIF s styrelse. Jag är van att arbeta utifrån ständig omvärldsbevakning, för att på bästa sätt utveckla de verksamheterna jag är chef för, så att de anpassas till de krav som samhällets förändringar ställer, detta tror jag också är en viktig pusselbit i SAIFs styrelse arbete. Jag hoppas och ser fram emot och att få vara en del av SAIF s framtida arbete. 95

96 Lovisa Svensson Ålder: 33 Familj: Mamma, pappa och syster Hemort: Stockholm Utbildning: Beteendevetenskap ledarskap, hälsa och organisation Yrke/sysselsättning: juridikstudier och söker nya utmaningar Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: Att arbeta för att våra studentidrottsföreningar ska få bästa möjliga förutsättningar att bedriva sin verksamhet är ett privilegium. Att dessutom få bekräftelse på att det jobb vi gör får genomslag och att SAIF faktiskt har inflytande över hur Svensk Idrott ser ut är oerhört motiverande. Precis som för mig är idrott av oerhört stor betydelse för tusentals studenter runt om i landet och än finns flera frågor av betydelse för studentidrotten som står högt upp dagordningen vi är inte klara och det är inte jag heller! 96

97 Susanna Östh Ålder: 29 år Familj: man och Vilgot fem månader Hemort: Göteborg Utbildning: Idrottsvetenskapliga programmet inriktning ledarskap och hälsa. Yrke/sysselsättning: platschef Nordic Wellness Därför vill jag arbeta i SAIF:s styrelse: Mina år i SAIF har gett mig chansen att få arbeta med utveckling och utbildning som ligger mig varmt om hjärtat. Dessutom har jag mött fantastiska människor och fått ta del av den glädje och gemenskap som studentidrotten bidrar med. Det vill jag fortsätta vara en del av. 97

98 Val av revisorer och revisorssuppleanter för Punkt 15 på dagordningen Valberedningens förslag till revisorer: Johan Grahn (omval) Björn Fredriksson (omval) Valberedningens förslag till revisorssuppleanter: Mats Johansson (omval) Magnus Eklund (omval) 98

99 Val av representanter till RF/SISU-stämmorna samt representanter till internationella organisationer Punkt 17 och 18 på dagordningen. Förbundsmötets ombud skall i samband med förbundsmötet utse vem/vilka som skall representera förbundet vid Riksidrottsförbundets och SISU:s stämmor samt vara representanter i internationella organisationer. Det kan emellertid vara svårt för förbundsmötets ombud att avgöra vem/vilka som är bäst lämpade att representera förbundet i olika sammanhang. Den nya styrelsen gör en intern arbets- och ansvarsfördelning och denna fördelning ligger till grund för styrelsens arbete. Det är därför en fördel om styrelsen kan få förbundsmötets förtroende att besluta i ovanstående frågor. Styrelsen föreslår förbundsmötet: - Att delegera till förbundsstyrelsen att utse representanter till Riksidrottsförbundets och SISU:s stämmor - Att delegera till förbundsstyrelsen att utse representanter i internationella organisationer 99

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

STADGAR. för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET

STADGAR. för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET STADGAR för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET med stadgeändringar antagna av Förbundsmötet 2010 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 4 1 KAP. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 5 3 Tillhörighet

Läs mer

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Program Lördag 18 april 09.00-12.00 Styrelsemöte SBTF 12.00 13.00 Lunch 13.00-15.00 Hans-Göran Karlsson, klubbdirektör Brynäs IF. Den anrika klubbens arbete med bredd

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kapitel Allmänna bestämmelser... 4. 1.1 1 Ändamål... 4. 1.2 2 Sammansättning... 4. 1.3 3 Tillhörighet... 4

Innehållsförteckning. 1 Kapitel Allmänna bestämmelser... 4. 1.1 1 Ändamål... 4. 1.2 2 Sammansättning... 4. 1.3 3 Tillhörighet... 4 Stadgar Sida 1(21) Datum 2010-01-09 Handläggare FS Versionsnr 1,0 Innehållsförteckning 1 Kapitel Allmänna bestämmelser... 4 1.1 1 Ändamål... 4 1.2 2 Sammansättning... 4 1.3 3 Tillhörighet... 4 1.4 4 Beslutande

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Göteborg Beachvolley Club (GBC) är en ideell förening. Hjärtat i svensk beachvolley Bildad: 1993-12-31 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte: 2013-11-23

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Stadgar Göteborgs Konståkningsförbund (GKF)

Stadgar Göteborgs Konståkningsförbund (GKF) Stadgar Göteborgs Konståkningsförbund (GKF) Göteborgs K onståkning Frölundaborgs Isstadion, Stubbeledsgatan, 41 Telefon: 41 09 41 Fax: 41 65 02 Postgiro: 52 66 28-3 Nedre Kaserngården 5 415 28 Göteborg

Läs mer

Svenska Muaythai Förbundet. Stadgar (Antagna vid årsmöte )

Svenska Muaythai Förbundet. Stadgar (Antagna vid årsmöte ) Svenska Muaythai Förbundet Stadgar (Antagna vid årsmöte ) 1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen SÖDERS SKID- OCH ORIENTERINGSLAG - TYRESÖ med hemort i Tyresö kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen SÖDERS SKID- OCH ORIENTERINGSLAG - TYRESÖ med hemort i Tyresö kommun. STADGAR för den ideella föreningen SÖDERS SKID- OCH ORIENTERINGSLAG - TYRESÖ med hemort i kommun. Bildad den 27-28 mars 1968 som TYRESÖ SOK och namnändrad till SÖDERS SKID- OCH ORIENTERINGSLAG - TYRESÖ

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01 2014-09-01 STADGAR för IFK ARBOGAS INNEBANDYKLUBB (IFK Arbogas IBK) medlem av Idrottsföreningen Kamraternas krets 14, IFK Arboga med hemort i ARBOGA kommun. Bildad den 8 mars 2006 Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé STADGAR för den ideella föreningen Nyköpings Speedway Klubb med hemort i Nyköpings kommun. Bildad den 2005-03-07 Stadgarna senast ändrade av Extra Årsmöte den 27 januari 2009 gällande 25, för att fastställas

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

Vad är ett Förbundsmöte

Vad är ett Förbundsmöte 2012-03-14 Vad är ett Förbundsmöte Förbundsmötet är Gymnastikförbundets högsta beslutande organ Förbundsmötet genomförs vartannat år och är ett formellt beslutsmöte. Förbundsmötet är Gymnastikförbundets

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR För den ideella föreningen: HALLANDS NATIONS FOTBOLLSFÖRENING med hemort i S kommun. Bildad 1988 som Tuna ängs FF och

Läs mer

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5 Innehåll Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4 Allmänna bestämmelser 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 6 3 Tillhörighet m.m. 6 4 Beslutande organ 6 5 Firmateckning 6 6 Verksamhets- och räkenskapsår 6 7 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar. Fastställda av BDHIFs årsmöte 31 mars 2012 Godkända av Förbundsmötet 2011

Stadgar. Fastställda av BDHIFs årsmöte 31 mars 2012 Godkända av Förbundsmötet 2011 Stadgar Fastställda av BDHIFs årsmöte 31 mars 2012 Godkända av Förbundsmötet 2011 Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté Stadgar för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund,

Läs mer

Stadgar för Borås Dansförening STADGAR. För. den ideella föreningen Borås Dansförening med hemort i Borås kommun bildad den 3 februari 1980

Stadgar för Borås Dansförening STADGAR. För. den ideella föreningen Borås Dansförening med hemort i Borås kommun bildad den 3 februari 1980 Antagna den 3 februari 1980 Fastställda av Årsmötet den 15 februari 1980 Reviderade av Årsmötet den 2 mars 1992 Reviderade av Årsmötet den 22 februari 1993 Reviderade av Årsmötet den 20 februari 1995 Reviderade

Läs mer

STADGAR FÖR LULEÅ JU-JUTSUKLUBB ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 2003-10-20 FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 2004-11-01

STADGAR FÖR LULEÅ JU-JUTSUKLUBB ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 2003-10-20 FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 2004-11-01 STADGAR FÖR LULEÅ JU-JUTSUKLUBB ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 2003-10-20 FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 2004-11-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 5 Idrott är... 5 Idrott består av... 5 Vi organiserar

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. Sid 1 (12)

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. Sid 1 (12) Sid 1 (12) STADGAR för den ideella föreningen Jämtlands motorklubb med hemort i Östersunds kommun. Föreningen bildad år 1924. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den mars år 2002. Idrottsrörelsens

Läs mer

Föreningsstadgar antagna 31 augusti 2011 Föreningen Stenungsunds Kampsportsakademi RF-nummer 29187-23

Föreningsstadgar antagna 31 augusti 2011 Föreningen Stenungsunds Kampsportsakademi RF-nummer 29187-23 Föreningsstadgar antagna 31 augusti 2011 Föreningen Stenungsunds Kampsportsakademi RF-nummer 29187-23 1/17 Innehållsförteckning STADGAR... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 5 Idrott är... 5 Idrott består

Läs mer

Stadgar för Föreningen Ystad Tactical Fitness

Stadgar för Föreningen Ystad Tactical Fitness STADGAR För den ideella föreningen: Föreningen Ystad Tactical Fitness med hemort i Ystad kommun. Bildad den 6 september 2006 Stadgarna upprättade den 6 september 2006, samt reviderade den 17 februari 2011

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

STADGAR Föreningen Pure Power

STADGAR Föreningen Pure Power STADGAR Föreningen Pure Power Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 2014-08- 04 STADGAR för den ideella föreningen Pure Power med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 22 augusti

Läs mer