RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET"

Transkript

1 RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET Version

2 2 / 36 ORDLISTA 3 LOGOTYPEN 4 TAGLINE 13 FÄRGER 15 TYPOGRAFI 16 FOTOGRAFI 22 GRAFISKT ELEMENT 24 EXEMPEL 25 CHECKLISTA 34 LEVERANTÖRER 35 KONTAKT 36 NBVs visuella identitet Välkommen till NBV, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet. I en visuell identitet, ibland också kallad grafisk profil, ingår bland annat regler för hur logotypen får visas, vilka typsnitt och färger som ska användas och rekommendationer kring bildspråk. Dessa regler är viktiga att följa för att allt material, både digitalt och tryckt, ska ha en tydlig avsändare NBV. En enhetlig och rätt utnyttjad grafisk profil har hög igenkänningsgrad, inger förtroende och sparar både tid och pengar. Var konsekvent! Även om du tröttnar och tycker det känns tjatigt att göra likadant hela tiden så tänker inte målgruppen så. Det är genom att vara konsekvent som du skapar igenkänning och stärker NBV. All kommunikation som tas fram i vårt namn ska utgå från de här riktlinjerna, oavsett om du är anställd, förtroendevald, extern formgivare eller en byrå. Notera att utskrifter från PDF-filer i färg eller svartvitt sällan ger rättvisande färgåtergivning och att de färgangivelser som återfinns i manualen därför måste följas.

3 3 / 36 Ordlista BRÖDTEXT En längre, löpande text. CMYK (Cyan, Magenta, Gul, Svart) Färgmodell för fyrfärgstryck, till exempel i färgskrivare och tryckpressar. EPS Filformat för objektgrafik, t ex logotyper. Går bra att dra upp i stort format FRIZON Yta runt logotyp där inga andra element får placeras. GRAD Anger storleken för texten. Måttenheten är en punkt, 1 pt. OUTLINE Konturlinje, eller ytterkantslinje. PMS (Pantone Matching System). Färgmodell för dekorfärgstryck, till exempel på profilprodukter. PUNKT Typografisk måttenhet, 1 punkt = 0,376 mm. RADAVSTÅND Även kallat kägel. Anger avståndet mellan två hela rader. RGB (Röd, Grön, Blå). Färgmodell som används på bildskärmar och webben. TYPSNITT Även kallat teckensnitt. En uppsättning bokstäver, siffror och tecken som har ett gemensamt utseende och ett gemensamt namn. Exempel på typsnitt är Times New Roman, Arial och Utopia. UPPLÖSNING Antal pixlar/tum hos en bild. 72 ppi (pixel per inch) används som standard för bilder på webben och 300 ppi som standard för tryck. VIKT Beskrivning av ett typsnitts olika tjocklekar. Exempel på vikter är Bold och Regular. GRAFISKT ELEMENT Geometrisk eller illustrerad form, till exempel triangel, som används i grafisk formgivning. JPG Komprimerat filformat för pixeluppbyggda bilder. TAGLINE En typ av slogan som beskriver ett företags verksamhet eller vision. TYPOGRAFI Typografi är hantverket att utforma texter. Det innebar val av bland annat lämpligt typsnitt, grad, radlängd och radavstånd.

4 4 / 36 Logotypen Logotypen är den viktigaste identitetsbäraren och representerar NBV på samma sätt som en nation representeras av sin flagga. Logotypen visar att NBV står som avsändare och det är viktigt att riktlinjerna för den följs så att intrycket blir konsekvent och enat det stärker NBV. KONCEPT Den gamla logotypen var från För igenkänning återanvändes den blå färgen och triangeln även i den nya logotypen. I den nya logotypen används trianglarna i bokstaven V.

5 LOGOTYPEN 5 / 36 VERSIONER NBVs logotyp finns i två versioner, med eller utan undertexten Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet. Eftersom det i dagligt tal är vanligast att bara säga NBV samt för att undertexten är svårläst i små storlekar så är den primära logotypen den utan undertext. PRIMÄR LOGOTYP Logotyp med undertext ska enbart användas i formella sammanhang då det är viktigt att kommunicera vad NBV står för. Det gäller exempelvis avtal, korrespondens med andra huvudmän etc. LOGOTYP MED UNDERTEXT

6 LOGOTYPEN 6 / 36 FÄRG Ibland varierar de tekniska förutsättningarna, vilket innebär att det inte går att använda den primära versionen. Det gäller framförallt när logotypen ska tryckas på annat än papper. PRIMÄR LOGOTYP SVARTVIT LOGOTYP Givetvis finns även logotypen med undertext i de olika färgversionerna, men för enkelhetens skull redovisas här enbart logotypen utan undertext. Den primära logotypen finns i RGB-, CMYK- och rastrerat PMS-läge och är alltid den som ska användas så länge det är tekniskt möjligt. Det inkluderar alltid elektroniska medier och de allra flesta fallen av tryck på papper. Med hjälp av så kallat transfertryck kan den även användas på exempelvis kläder. Den svartvita logotypen är anpassad för sammanhang där det inte går att göra färgutskrifter, till exempel fax eller i en svartvit annons. Den svartvita logotypen får aldrig användas i andra sammanhang än dessa. 2-FÄRGS-LOGOTYP NEGATIV LOGOTYP Vid produktion av profilprodukter där screentryck används är det oftast inte möjligt att använda den primära logotypen med de många nyanserna i V:et. Då är det okej att använda 2-färgslogotypen. Den avviker dock väsentligt från den primära logotypen, så använd den sparsamt, och aldrig i trycksaker. Den negativa (vita) logotypen ska som utgångspunkt aldrig användas i egen produktion, eftersom den avviker väldigt mycket från den primära logotypens uttryck. I samband med produktion av t ex en affisch för ett arrangemang där NBV inte är arrangör så kan behov finnas att placera en vit NBV-logotyp bredvid andra arrangörsloggor. Då kan denna logotyp användas. Men aldrig annars.

7 LOGOTYPEN 7 / 36 FELAKTIG ANVÄNDNING Logotypen ska alltid hanteras varsamt och med tanke. Använd alltid originalfiler och gör aldrig några egna modifieringar. RÄTT FEL: Ändra inte logotypens proportioner Logotypen ska alltid placeras mot ljus botten, exempelvis ljusgult, ljusblått, vitt eller ljusgrått. TIPS! Om det inte finns någon lämplig ljus yta att placera logotypen på, överväg att göra en ljus ruta eller en bård och placera sedan logotypen på den. FEL: Placera inte logotypen på mörk botten FEL: Placera inte logotypen på mörk del av bild TIPS! I sammanhang där det inte går att använda logotypen utan att bryta mot någon av reglerna överväg då att istället använda exempelvis NBVs tagline eller annan identitetsmarkör. FEL: Förändra inte logotypens färg FEL: Ta aldrig i sär logotypen

8 LOGOTYPEN 8 / 36 FRIZON När logotypen publiceras tillsammans med andra grafiska element bör den alltid omges av en frizon. Frizonen skyddar logotypens visuella integritet. FRIZONENS KONSTRUKTION RÄTT Måttet är ett proportionerligt mått och fungerar oavsett vilken storlek logotypen återges i. Frizonen baseras på övre halvan av B:et. Frizonen kan vara större än angivna mått, men får inte vara mindre. FEL: Placera inte för nära en kant FEL: Placera inte för nära andra element

9 LOGOTYPEN 9 / 36 PLACERING OCH STORLEK ÖVRE VÄNSTRA HÖRNET NEDRE VÄNSTRA HÖRNET CENTRAL PLACERING Det finns i huvudsak två sätt att placera logotypen. På material med innehåll exempelvis affischer, flygblad och brev placeras logotypen antingen i det övre eller nedre vänstra hörnet. På affischer och andra ytor där det huvudsakligen är enbart logotypen som ska presenteras så bör den placeras centralt på ytan, både i sidoch höjdled. TIPS! MINIMISTORLEK REKOMMENDERAD STORLEK Det som uppfattas som den visuella mittpunkten av en yta ligger något ovanför den geometriska mittpunkten. Se därför till att ha något mer luft under än ovanför logotypen när den placeras centralt. För att logotypen ska vara läslig så ska den inte göras mindre än 15 mm bred. 15 mm Som en hjälp för logotypens bredd så kan följande tabell användas. Placering i hörn A3: 65 mm A4: 50 mm A5: 35 mm Placering centrerat A3: 165 mm A4: 125 mm A5: 85 mm

10 LOGOTYPEN 10 / 36 MED ANDRA LOGOTYPER I många sammanhang samverkar NBV med organisationer och andra parter. Då uppstår ofta behovet att placera NBVs logotyp ihop med andra logotyper. GRUPPERING Grundregeln är att i egen produktion alltid placera NBVs logotyp i nedre vänstra hörnet. Övriga logotyper placeras till höger om NBVs logotyp. Beroende på sammanhang kan övriga logotyper antingen grupperas tillsammans med, eller särskiljas ifrån NBVs logotyp. TIPS! Se till att ha ungefär samma höjd på alla logotyper. Det ger en tydlig och harmonisk rad. SÄRSKILJNING

11 LOGOTYPEN 11 / 36 PÅHÄNG EXEMPEL För vissa verksamheter och projekt kan en särskild påhängsutformning göras. Det kan t ex vara om en studielokal har ett speciellt namn eller liknande Det är inte avsett för avdelningsnamn. Utåt är vi NBV. MUSIKPALATSET MUSIKPALATSET VÄVSTUGAN MUSIKPALATSET VÄVSTUGAN VÄVSTUGAN

12 LOGOTYP 12 / 36 NBV MUSIC BOX NBV Music Box är samlingsnamnet för musikverksamheten inom NBV. LOGOTYP SVARTVIT VERSION För NBV Music Box finns en särskild logotyp som ska användas utifrån samma riktlinjer och regler som NBVs egna logotyp. För olika evenemang och turnéer kan ett tillägg göras under logotypen. EXEMPEL MED TILLÄGG 2-FÄRGS-VERSION

13 13 / 36 Tagline NBVs tagline lyder Där människor och idéer växer. Den fungerar också som ett grafiskt element som kan användas ensamt eller som komplement till logotypen. Den finns i en 1-radig och en 2-radig variant. Vi använder gärna taglinen på profilprodukter när logotypen inte fungerar så bra, till exempel på pennor. Då ska den kompletterade tagline-versionen användas. 1-RADIG TAGLINE 2-RADIG TAGLINE KOMPLETTERAD TAGLINE

14 TAGLINE 14 / 36 PLACERING NEDRE VÄNSTRA HÖRNET NEDRE HÖGRE HÖRNET CENTRERAT Placeringen av NBVs tagline placeras i enlighet med placeringen av logotypen. Principen är att logotypen ska komma först och taglinen ska läsas därefter. TIPS! Den 2-radiga tagline-versionen har ungefär samma dimensioner som logotypen och kan därför användas som balanserande element. Vid logotyp i övre hörnet ska taglinen placeras i botten, rakt nedanför logotypen. Vid logotyp i nedre hörnet så ska taglinen placeras till höger, på samma nivå som logotypen. Vid stor logotyp, på exempelvis rollups, affischer eller profilprodukter så ska taglinen placeras under logotypen, helst i 1-radig version. KOMPLETTERAD TAGLINE I sammanhang där logotypen inte finns med så kan kan den kompletterade taglinen användas självständigt. Det gäller till exempel profilprodukter så som kläder och pennor.

15 15 / 36 Färger Den visuella identiteten bygger på ett konsekvent användande av färg. Principen är att använda de primära blå färgerna mot bakgrundsfärgerna, eftersom det skapar god kontrast och läsbarhet, samt alltid säkerställer att logotypen är lätt att placera på ytan. Som komplemeantfärg finns en grön färg. Den ska användas ytterst sparsamt och enbart sammanhang då det finns behov av ytterligare en färg. PRIMÄRA FÄRGER REKOMMENDERAD BLANDNING PMS 3025 CMYK RGB PMS 2995 CMYK RGB PMS 2995 (65%) CMYK RGB BAKGRUNDSFÄRGER KOMPLEMENTFÄRG PMS 383 (15%) CMYK RGB PMS 3155 (10%) CMYK RGB PMS 360 CMYK RGB

16 16 / 36 Typografi NBV använder ett antal typsnitt för att skapa en sammanhållen identitet. Vi använder rätt typsnitt dels för att skapa tydlig NBV-karaktär, dels för att få god läsbarhet. Vi använder aldrig andra typsnitt än dem som finns definierade för identiteten. Om du saknar NBVs typsnitt, kontakta förbundet, se sidan 36. KARAKTÄRSTYPSNITT: NORDIC NARROW NORDIC Nordic Narrow Nordic Narrow NARROW FUNKTIONSTYPSNITT: FREIGHT SANS & FREIGHT TEXT Freight Sans AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMm NnOoPpQqRr SsTtUuVvXxYyZz Freight Text AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl NnOoPpQqRr SsTtUuVvXxYy

17 TYPOGRAFI 17 / 36 KARAKTÄRSTYPSNITT Som karaktärstypsnitt använder vi Nordic Narrow. Detta typsnitt lämpar sig för rubriker och kortare textstycken. Tillsammans med logotypen och färgpaletten så är Nordic Narrow en av grundstenarna i NBVs visuella identitet. Vi använder främst vikterna Light och Bold. Riktlinjen är att variera valet av dessa två vikter. NORDIC NARROW NBV är ett studieförbund vars mål är att få människor att tillsammans utvecklas utifrån sina idéer, intressen och drömmar. AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr NORDIC NARROW LIGHT NORDIC NARROW BOLD TIPS! Ett snabbt och effektivt sätt att formge en snygg rubrik är att blanda Light och Bold i versaler. ABCDEF AaBbCcDdEeFfGgHh ABCDEF AaBbCcDdEeFfGgHh OBS! Använd inte fetstilsknappen i Word för att göra Nordic Narrow Bold. Då skapar Word en egen version av typsnittet som är felaktig. Rätt sätt är att välja Nordic Narrow Bold i typsnittslistan. BLANDADE VERSALER VÅGA BLANDA OCH TESTA IDÉER

18 TYPOGRAFI 18 / 36 FUNKTIONSTYPSNITT För andra texter än rubriker använder vi Freight Sans. Typsnittet har hög läsbarhet och kan användas för såväl faktatext och brödtext. Det finns i vikterna Medium och Bold För längre texter, så som rapporter, brev och böcker så använder vi Freight Text Medium. FREIGHT SANS MEDIUM Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö AaBbCcDd Rekommenderad storlek för brödtext är 9 12 punkter med en radavstånd på punkter. FREIGHT SANS BOLD Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåä AaBbCcDd FREIGHT TEXT MEDIUM Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö AaBbCcDd

19 TYPOGRAFI 19 / 36 TYPSNITT I KOMBINATION Huvudregeln är att använda Nordic Narrow i rubriker och Freight Sans/ Text i ingresser och brödtext.här följer två exempel på hur det kan se ut. EXEMPEL 1 RUBRIK: Nordic Narrow 34 pt med 37 pt radavstånd. Versaler i både Light och Bold. INGRESS: Freight Sans Bold, 13 pt med 17 pt radavstånd. BRÖDTEXT: Freight Sans Medium, 11 pt med 15 pt radavstånd. UNDERRUBRIK: Freight Sans Medium, 13 pt med 17 pt radavstånd. EXEMPEL 2 RUBRIK: Nordic Narrow Bold 34 pt med 37 pt radavstånd. INGRESS: Freight Sans Medium, 13 pt med 17 pt radavstånd. BRÖDTEXT: Freight Text Medium, 11 pt med 15 pt radavstånd. UNDERRUBRIK: Freight Sans Bold, 13 pt med 17 pt radavstånd. EXEMPEL 1 EXEMPEL 2 VÄLKOMMEN TILL CIRKEL MED NBV! Kort ingress as expella boreic tor aut hari doluptati conet officiis aliasitat. Volesedia preptatibus estio od ut precus. Brödtext dit vit re etusam rerehente magnia velitatur re ventinc tatur? Riae nonemped modioreicid quat. Quiduntur, expliquod unt que voluptaque mo eatur assit ommolum cusandunt is quo est fugit officto rerspercim apit et que que imendiam et quae. Obis simet volume quaerumque doluptat. Underrubriken Rit audandae dit vit re etusam rerehente magnia velitatur re ventinc tatur? Riae nonemped modioreicid quat. Quiduntur, expliquod unt que voluptaque mo eatur assit ommolum cusandunt is quo est fugit officto rerspercim apit et que que imendiam et quae. Obis simet volume quaerumque doluptat. Välkommen till cirkel med NBV! Kort ingress as expella boreic tor aut hari doluptati conet officiis aliasitat. Volesedia preptatibus estio od ut precus. Brödtext dit vit re etusam rerehente magnia velitatur re ventinc tatur? Riae nonemped modioreicid quat. Quiduntur, expliquod unt que voluptaque mo eatur assit ommolum cusandunt is quo est fugit officto rerspercim apit et que que imendiam et quae. Obis simet volume quaerumque doluptat. Underrubriken Rit audandae dit vit re etusam rerehente magnia velitatur re ventinc tatur? Riae nonemped modioreicid quat. Quiduntur, expliquod unt que voluptaque mo eatur assit ommolum cusandunt is quo est fugit officto rerspercim apit et que que imendiam et quae. Obis simet volume quaerumque doluptat.

20 TYPOGRAFI 20 / 36 TYPSNITT OCH FÄRG EXEMPEL 1 EXEMPEL 2 Till höger finns två bra exempel på hur vi använt typsnitten och färgerna i en lagom blandning. Huvudregeln är att utifrån färgpaletten använda ljusfärgad bakgrund, blåfärgade rubriker och låta brödtexten vara svart. På så sätt bibehålls både läsvänlighet och karaktär. VÅGA VÄXA OCH TESTA DINA IDÉER! Kort ingress as expella boreic tor aut hari doluptati conet officiis. Runtem ex eos cus doluptibus, sit precaboreium quo bea alibusa ndisto que at que volesequi raeptur itiust, sunt. Si doluptus. Sinullicimet fuga. Xero qui tem re expelenis simusam il molorest, ommolupti cusa dolluptate dolupta que qui ut quo tem. Nam est late dolupta aut qui apidundis. Våga växa och testa dina idéer! Kort ingress as expella boreic tor aut hari doluptati conet officiis. Runtem ex eos cus doluptibus, sit precaboreium quo bea alibusa ndisto que at que volesequi raeptur itiust, sunt. Si doluptus. Sinullicimet fuga. Xero qui tem re expelenis simusam il molorest, ommolupti cusa dolluptate dolupta que qui ut quo tem. Nam est late dolupta aut qui apidundis.

21 TYPOGRAFI 21 / 36 FELAKTIG ANVÄNDNING Till höger finns några exempel på felaktiga typografiska uppställningar. TIPS! Om du känner dig osäker på om din text är läsvänlig visa ditt förslag för en kollega och be om feedback. FEL: Sätt inte text i färg som gör kontrasten för låg GÅ I CIRKEL MED NBV! Kort ingress as expella boreic. Ratem volupti renim laborum sit quis explaut re, et eum, soluptur reicti Rest laudicil imaximo diatisserum atios eium FEL: Högerställ ej typografin GÅ I CIRKEL MED NBV! Kort ingress as expella boreic. Ratem volupti renim laborum sit quis explaut re, sum inciis et eum, soluptur reicti Rest laudicil imaximo diatisserum atios eium FEL: Använd inte outline på text FEL: Rotera eller vinkla aldrig texten Kort ingress as expella boreic. Ratem volupti renim laborum sit quis explaut re, sum inciis et eum, soluptur reicti Rest laudicil imaximo diatisserum. GÅ I CIRKEL MED NBV! Kort ingress as expella boreic. Ratem volupti renim laborum sit quis explaut re, sum inciis et eum elicius, soluptur reicti Rest laudicil imaximo diatisserum

22 22 / 36 Fotografi I NBVs material använder vi gärna fotografier från NBVs bildbank. Bilderna är dokumentära och skildrar möten mellan människor i NBV-verksamheten. Tänk på att blanda bilder på människor med särskild hänsyn tagen till ålder, kön och bakgrund.

23 FOTOGRAFI 23 / 36 I LAYOUT Använd hellre en stor än flera små bilder när du skapar din layout. Försök använda bilder som är färgkorrigerade för att fungera tillsammans med NBVs färgpalett. EXEMPEL 1 EXEMPEL 2 Om bilden är för mörk för att lägga logotypen på, lägg då gärna till en nedre bård eller ruta och placera logotyp och annan information där. TIPS! Om du arbetar i Indesign så kan du lägga till en blå toning i nedre delen av bilden. Det kan göra det lättare att placera text på bilden. Våga växa och testa dina idéer! Runtem ex eos cus doluptibus, sit precaboreium quo bea alibusa ndisto que at que volesequi raeptur itiust, sunt. Si doluptus. Våga växa och testa dina idéer!

24 24 / 36 Grafiskt element På profilprodukter och displaymaterial som rollups och affischer kan trianglar i enlighet med logotypens färger användas för att skapa olika grafiska mönster och effekter. Trianglarna ska användas med måtta och bara när det finns ett behov av att göra något extra. Använd aldrig triangelmönster för att fylla ut en tom yta på exempelvis ett flygblad. När det är lämpligt kan triangelelementen nedan användas. De finns att ladda ned från nbv.se. TRIANGELCIRKEL TRIANGELBAND

25 25 / 36 Exempel På följande sidor följer exempel från olika sammanhang och situationer. Tillsammans visar exemplen hur identiteten kan användas och hur reglerna tillämplas i praktiken. Denna del av riktlinjerna kommer att fyllas på kontinuerligt.

26 EXEMPEL 26 / 36 ANSLAG För enklare anslag och affischer så är tydlighet det viktigaste. Viktigast information ska vara stort och logotypen tydligt framträdande. EXEMPEL 1 EXEMPEL 2 NBV bjuder in till konsert! TIPS! Gör alltid rubriken så stor som möjligt. Om den är lång så kan det vara en bra idé att lyfta ut något eller några nyckelord och göra dem stora och sedan lägga till en underrubrik. Välkomna till höstens första Sprallsång! Kalinka FAMILJEENSEMBLEN SOM SPELAR RYSKA FOLKSÅNGER Maria och Svetlana Schönning & Viktor och Göran Karlsson sjunger och spelar ryska och ukrainska sånger för alla åldrar och smaker. Bland instrumenten finns balalajka, fiol och mandolin. VÄLKOMNA! Vi finns en trappa upp, första dörren till vänster. tid: 9 februari, kl 18 plats: iogt-nto:s lokaler i Ruds centrum, Karlstad pris: 50:- (medlemmar gratis)

27 EXEMPEL 27 / 36 ANNONSER REKRYTERINGSANNONS ANNONS I DAGSPRESS NBV GÄVLEBORG SÖKER Verksamhetschef Ett spännande chefsjobb inom folkbildningen. Läs mer på vår hemsida, NBV bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. NBV lägger särskild vikt vid frågor som berör alkohol och andra droger, folkhälsa m.m. STUDIECIRKLAR I SEPTEMBER Dancing Day Folkets Hus, 6/9 Qui omnimped ma vero dolore nosam, to es et, cor rest, ea iunt et archil mo to,, iunt et archil mo. Inträde 50 kronor. Keramikkurs Folkets Hus, 8/9 Qui omnimped ma vero dolore nosam, to es et, cor rest, ea iunt et archil mo to,, iunt et archil mo. Inträde 50 kronor. Föreläsning Folkets Hus, 18/9 En reseberättelse från Afrikas horn Qui omnimped ma vero dolore nosam, to es et, cor rest, ea iunt et archil mo to,, iunt et archil mo. Inträde 50 kronor. Läs mer på

28 EXEMPEL 28 / 36 ROLLUPS EXEMPEL 1 EXEMPEL 2 EXEMPEL 3 Rollups är ett effektivt sätt att synas. Tänk på att placera budskap eller avsändare högt upp så att det inte skyms av t ex ett bord. DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER VÅGA VÄXA OCH TESTA DINA IDÉER! Starta en cirkel med NBV!

29 EXEMPEL 29 / 36 KONTORSMATERIAL BREVPAPPER KUVERT Allt kontorsmaterial finns att beställa via leverantör, läs mer på sidan 35. Där kan alla avdelningar och anställda beställa visitkort. NYKTERHETSRÖRELSENS BILDNINGSVERKSAMHET GÖTEBORG THEODORAKIS HJALMARSSON MÖRBYLUND 21 SID 1(2) NYKTERHETSRÖRELSENS BILDNINGSVERKSAMHET Sydost För brevpappret finns en Word-mall där möjlighet finns att lägga till eller ta bort adressuppgifter till lokalkontoren. Sydost Fiskaregatan Kalmar Kallelse till avdelningsmöte DANDERYD När Sveriges befolkning höll på att supa ihjäl sig på 1800-talet bildades nykterhetsrörelsen som en motpol till fattigdom och passivisering. I Sverige lever vart femte barn, , i familjer som har en riskfylld alkoholkonsumtion. Fiskaregatan Kalmar NBV på en minut NBV är ett studieförbund vars mål är att få människor att tillsammans utvecklas utifrån sina idéer, intressen och drömmar. Vi vill skapa mötesplatser för mångfald. En förutsättning för detta är att erbjuda nyktra mötesplatser, där ingen känner sig begränsad på grund av att det serveras alkohol. Kallelsen kommer avhandla: 3 Middagstips 3 Utbildningsförvaltningens nya stolar 3 Hur den nya loggan ska användas Kort om NBV NBV är ett studieförbund vars mål är att få människor att tillsammans utvecklas utifrån sina idéer, intressen och drömmar. Vi vill skapa mötesplatser för mångfald. En förutsättning för detta är att erbjuda nyktra mötesplatser, där ingen känner sig begränsad på grund av att det serveras alkohol. NBV är ett studieförbund vars mål är att få människor att tillsammans utvecklas utifrån sina idéer, intressen och drömmar. Vi vill skapa mötesplatser för mångfald. En förutsättning för detta är att erbjuda nyktra mötesplatser, där ingen känner sig begränsad på grund av att det serveras alkohol. VISITKORT BJÖRN BRUNNBERG Verksamhetsutvecklare KORRESPONDENSKORT Hälsningar, Peter Axelsson Förbundssekreterare NYKTERHETSRÖRELSENS BILDNINGSVERKSAMHET Mälardalen (mobil) (direkt) (växel) NYKTERHETSRÖRELSENS BILDNINGSVERKSAMHET Värmland Nygatan Karlstad CARINA SOMMARSTRÖM Verksamhetsutvecklare (mobil) (direkt)

30 EXEMPEL 30 / 36 INBJUDNINGSMALLAR Alla NBVs anställda har mallar för Word installerade på sina datorer. Det finns ett flertal layoutexempel att utgå ifrån, till höger visas två av dem. OBS! EXEMPEL 1 EXEMPEL 2 Den 9/2 på Brännkyrkagatan 92 Hjärtligt välkomna! Det här lär bli ett kul evenemang Tänk på att alltid göra PDF:er av dina dokument innan du mailar iväg dem. Detta eftersom PDF-formatet inte kräver att mottagaren har NBVs typsnitt installerade för att kunna se dokumentet korrekt. UNDERRUBRIK MAGNATEMOD UT AUT QUUNT IPSA PIENE LANTUR AUT UNT EATIAM, QUIA SECTUR NBV är ett studieförbund vars mål är att få människor att tillsammans utvecklas utifrån sina idéer, intressen och drömmar. Vi vill skapa mötesplatser för mångfald. En förutsättning för detta är att erbjuda nyktra mötesplatser, där ingen känner sig begränsad på grund av att det serveras alkohol. NBV är partipolitiskt neutralt och religiöst obundet och har en historia som sträcker sig tillbaka till 1894 då IOGT:s studieförbund bildades. NBV har kontor över hela landet, och i Bryssel. Vårt Brysselkontor är en plattform för folkbildning och politiskt påverkansarbete i Bryssel för våra medlemsorganisationer, men är också en resurs för föreningar och andra som vill lära sig mer om EU-politik. Vårt Brysselkontor är en plattform för folkbildning och politiskt påverkansarbete i Bryssel för våra medlemsorganilära sig mer om EU-politik. NBV är ett studieförbund vars mål är att få människor att tillsammans utvecklas utifrån sina idéer, intressen och drömmar. Vi vill skapa mötesplatser för mångfald. Ett kortare event UNDERRUBRIK MAGNATE- MOD UT AUT QUUNT IPSA PIENE LANTUR AUT UNT EA- TIAM, QUIA SECTUR NBV är ett studieförbund vars mål är att få människor att tillsammans utvecklas utifrån sina idéer, intressen och drömmar. Vi vill skapa mötesplatser för mångfald. En förutsättning för detta är att erbjuda nyktra mötesplatser, där ingen känner sig begränsad på grund av att det serveras alkohol. NBV är partipolitiskt neutralt och religiöst obundet och har en historia som sträcker sig tillbaka till 1894 då IOGT:s studieförbund bildades. NBV har kontor över hela landet, och i Bryssel. Vårt Brysselkontor är en plattform för folkbildning och politiskt påverkansarbete i Bryssel för våra medlemsorganisationer, men är också en resurs för föreningar och andra som vill lära sig mer om EU-politik.Elitiskt påverkansarbete i ntressen och drömmar. EW TID & PLATS: 9 februari 2013 på IOGT-NTO-gården, Brännkyrkagatan 92 i TID & PLATS: 9 februari 2013 på IOGT-NTO-gården, Brännkyrkagatan 92 i Stockholm. Ingång från gården uppför trappan. Stockholm. Ingång från gården uppför trappan. PRIS: 50:- (medlemmar gratis) PRIS: 50:- (medlemmar gratis) EXTRA RAD: Vi vill skapa mötesplatser för mångfald. EXTRA RAD: Vi vill skapa mötesplatser för mångfald.

31 EXEMPEL 31 / 36 POWERPOINT Alla NBVs anställda har NBVs mall för PowerPoint installerade på sina datorer. Det finns ett flertal layoutexempel att utgå ifrån, till höger visas två av dem. FÖRSTASIDA NBVS NYA FÖRTROENDE- MANNAORGANISATION Valbar undertitel som säger lite mer än huvudrubriken. INNEHÅLLSIDA Avdelning och förbund är som ett enda mycket stort studieförbund I början av hösten genomförs en verksamhetskonferens med alla medlemsorganisationer för att få idéer, behov och förslag till kommande års verksamhet. Medlemsmöte (årsmötet) genomförs under perioden 15 oktober 15 december. I början av hösten genomförs en verksamhetskonferens med alla medlemsorganisationer för att få idéer, behov och förslag till kommande års verksamhet. NBVS NYA FÖRTROENDE NBVS NYA FÖRTROENDE MANNAORGANISATION MANNAORGANISATION CITATSIDA INNEHÅLLSIDA MED BILD Avdelning och förbund är som ett enda mycket stort studieförbund»avdelning och förbund är som ett enda stort jättestudieförbund som gillar sina medlemmar och andra.«i början av hösten genomförs att få idéer, behov och förslag till kommande års verksamhet. Medlemsmöte (årsmötet) oktober 15 december. I början av hösten genomförs att få idéer, behov och förslag till kommande års verksamhet. NBVS NYA FÖRTROENDE NBVS NYA FÖRTROENDE MANNAORGANISATION MANNAORGANISATION

32 EXEMPEL SKYLTAR EXEMPEL 1 På skyltar placeras NBVs logotyp mot den ljusgula bakgrundsfärgen på en rektangulär yta. För kontaktuppgifter gällande skyltproduktion, se sidan 35. EXEMPEL 2 EXEMPEL 3 32 / 36

33 EXEMPEL 33 / 36 PROFILKLÄDER EXEMPEL 1 EXEMPEL 2 EXEMPEL 3 Profilkläder, till exempel tröjor och jackor, ska i möjligaste mån väljas utifrån NBVs färgpalett. Reglerna för placering av logotyp och tagline är desamma som i trycksaker. Om budget för tryck saknas så är det fortfarande viktigt att kläder som används följer färgpaletten. NBV DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER EXEMPEL 4 EXEMPEL 5 EXEMPEL 6 DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER

34 34 / 36 Checklista BILDER Eventuella bilder stämmer överens med riktlinjerna för bild. Bilder i pixelbaserat format har tillräckligt hög upplösning och är skarpa. FORMAT Trycksaken har ett format som tjänar trycksakens syfte. FÄRGER Färgerna är hämtade från färgpaletten och utgår från rätt färgsystem (CMYK, PMS eller RGB) beroende på tryckteknik och medium. LAYOUT Trycksakens layout harmonierar med övriga trycksaker. Det vill säga, du säkerställer att trycksakerna har ett tydligt släktskap. LOGOTYP Logotypen har inte på något sätt modifierats. Den är i rätt storlek, har rätt färgläge, är korrekt placerad och har en frizon. TYPOGRAFI Dokumentet består enbart av de typsnitt som ingår i den grafiska profilens riktlinjer för typografi. Rubriknivåer och brödtext är konsekvent hanterade och texten är lättläst.

35 35 / 36 Leverantörer KONTORSTRYCK Strömbergs i Sandviken levererar brevpapper, kuvert, visitkort mm via digitalt beställningsverktyg. Härifrån beställs även studiematerial och foldrar mm. Varje avdelning har egen inloggning och lösenord. Kontaktperson: Magnus Henriksson Länk till butiken: nbv.sol.strd.se PRESENTREKLAM FF Presentreklam är förbundets samarbetspartner för profilreklam. Förbundet tar fram, lagerhåller och bekostar transferproduktionen med NBV-loggan. Det innebär att en avdelning kan beställa korta serier till ett förmånligt pris. Med transfer går det att sätta loggan på t ex två väskor, fem tröjor osv. Om du inte har din avdelnings inloggningsuppgifter kan du ändå gå in och titta på utbudet genom att ange test i såväl användarid och lösenordsrutan. Kontaktperson: Peter Persson Länk till butiken: ffprofilshop.shop.strd.se ROLL-UPS Roll-Ups kan t ex beställas från Exponera och Ola Sköld. De kan även i de flesta fall hjälpa till och byta ut gamla roll-upsbilder så att kassetten kan återanvändas. Det är även Exponera som levererar de små A4-bordsrollupsen. Till vissa roll-ups finns det färdiga original, se bilder på nbv.se/om-nbv/ Var-profil/Bestall-material/ Kontaktperson: Ola Sköld SKYLTAR Vår samarbetspartner för skyltar heter Eurosign vilket är samma firma som IOGT-NTO samarbetar med. Kontaktperson: Matilda Rosendal

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB formgivare: Peter Vikström, Designworks Göteborg version: 100428 Logotype Grundstenen i en grafisk profil utgörs av logotypen. Den är den centrala och samlade symbolen för företagets identitet. Därför

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet Ung Pirat Varför behövs en grafisk profil? En grafisk profil har man för att en organisation enkelt ska kännas igen. Här sammanställs olika riktlinjer för

Läs mer

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012 Grafisk manual Inledning I denna manual sammanfattas Svenska klätterförbundets visuella identitet. Den visuella identiteten är en viktig del av vår kommunikation, den är ett verktyg för att profilera

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Grafiskt program Fastställt av styrelsen 2012-04-21 Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Innehåll 1. Vår logotyp 2. Färg 3. Papper 4. Typsnitt 5. Kontorstryck 6. Dekaler, profilprodukter, presentreklam, standar

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Grafisk manual. www.alteco.se

Grafisk manual. www.alteco.se Grafisk manual Inledning Alteco har sedan starten 1994 kommit att bli ett etablerat och välrenommerat konsultföretag i elbranschen. Ett företags utveckling sker alltid i samspel med omvärlden. I tider

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Grafisk profilmanual 1.8.2013

Grafisk profilmanual 1.8.2013 Grafisk profilmanual 1.8.2013 Inledning Den grafiska profilen signalerar lugn, trygghet, pålitlighet och enkelhet. Profilmanualen är till för att lätt kunna bidra med tydlighet, enhetlighet och ökad synlighet.

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

www.sef.se Förord/Introduktion Grundelement Grafisk manual Tillämpningar

www.sef.se Förord/Introduktion Grundelement Grafisk manual Tillämpningar Sid 1/16 Pangea design AB er med tillägg Grafisk manual Det är vi som är Elektrikerna och denna manual är vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vår identitet. Sid 2/16

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig.

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig. Grafiska riktlinjer Låna dig rik Låna dig rik är en symbol för det varumärkesarbete som biblioteken i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län påbörjade 2010. Därför ska symbolen endast användas i samband med

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYPE 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING ANVÄNDNING. Denna manual ska fungera som riktlinje för hur vi löpande arbetar med vår

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

grafisk Profilmanual yeos

grafisk Profilmanual yeos grafisk Profilmanual yeos 2011-08-05 INNEHÅLL Introduktion 01 Logotyp 02 typsnitt 03 färgpalett 04 01 Introduktion Profilmanualen hjälper den som kommunicerar med YEOS som avsändare att upprätthålla önskvärd

Läs mer

GRAFISK MANUAL. för BORAB

GRAFISK MANUAL. för BORAB GRAFISK MANUAL för BORAB Innehåll: 03: Logotyp 07: Kontorstryck 14: Färger 16: Typografi 19: Bildspråk 21: Trycksaker 23: Annonser 25: Web 27: Profiltryck 02: Innehållsförteckning Logotyp 03: Logotyp Logotyp

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

Grafisk profil för Fackförbundet ST. Regler och riktlinjer för en enhetlig grafisk identitet

Grafisk profil för Fackförbundet ST. Regler och riktlinjer för en enhetlig grafisk identitet Grafisk profil för Fackförbundet ST Regler och riktlinjer för en enhetlig grafisk identitet ST ska uppfattas som attraktivt, kompetent, tydligt och kraftfullt, visionärt och nyskapande, solidariskt och

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

Grafisk manual. Innehåll. Kontakt: max@desmond.com

Grafisk manual. Innehåll. Kontakt: max@desmond.com Grafisk manual Innehåll Kontakt: max@desmond.com Förutsättningar Hoop skall ha en modern och sportig profil som skall vara denna manual trogen i allt formellt material som: Brev, Mejl, Instruktionsböcker

Läs mer

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman BAKGRUND Otydlig profilering Svårt att ta del av information Dålig koll på

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

LOGOTYP. Varianter av logotypen. Placering av logotypen

LOGOTYP. Varianter av logotypen. Placering av logotypen GRAFISK MANUAL 1 3 2 4 LOGOTYP Vår logotyp består av namnet Sveriges Farmaceuter tillsammans med den internationella symbolen för farmaci ormen och skålen. Varianter av logotypen Logotypen finns också

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Version 3.0 2012 Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Nya Ostkustbanan ökar pulsen i hela Sverige Järnvägen mellan Gävle till Härnösand skulle kunna vara en pulsåder för tillväxt. Som knyter ihop Norrland

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

Grafisk profil Arne Lorentzon AB

Grafisk profil Arne Lorentzon AB Grafisk profil Arne Lorentzon AB 2013-12 Den grafiska profilens egenskaper för Arne Lorentzon AB ska bygga på stabilitet, seriositet och framtidstro. stafett.se 2013 Grafisk profil Arne Lorentzon AB Sid

Läs mer

Grafisk manual. Färger, typografi och layoutregler

Grafisk manual. Färger, typografi och layoutregler Grafisk manual Färger, typografi och layoutregler Uppdaterad: december 2013 Grunderna Folkpartiet liberalernas grafiska profil består av fyra huvudsakliga byggstenar: en orange knapp med logotypen profiltypsnitten

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR SMR. Sveriges Maskinringars Riksorganisation

GRAFISK PROFIL FÖR SMR. Sveriges Maskinringars Riksorganisation GRAFISK PROFIL FÖR SMR Sveriges Maskinringars Riksorganisation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONCEPT 3 LOGOTYPE 4 HUVUDLOGOTYPE MED LOKALANPASSNING 5 LOGOTYPE OLIKA FILFORMAT 6 FÄRGER 10 TYPSNITT

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

ab kristianstadsbyggen grafisk manual

ab kristianstadsbyggen grafisk manual a kristianstadsyggen grafisk manual några inledande ord logotype ABK är synligt i många sammanhang, från informationsladen i trapphuset till vårt månadslad och annonser i lokaltidningen. Vi har egna fordon,

Läs mer

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung. En guide till Alliansens utseende 2014 OM ALLIANSEN VÅR AMBITION Alliansen ska upplevas som: förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

Läs mer

Grafiska regler för Lekebergs kommun

Grafiska regler för Lekebergs kommun Grafiska regler för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-05-13 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS210 Policy Program Plan Riktlinje >Regler Regler 2 (18)

Läs mer

GRAFISK MANUAL 15-03-01

GRAFISK MANUAL 15-03-01 GRAFISK MANUAL 15-03-01 Grafisk manual för Sveden Trä Denna manual visar hur logotyp, typsnitt och profilfärger ska användas för att stärka varumärkets grafiska och visuella identitet. Här hittar du exempel

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Det här är vår grafiska profil

Det här är vår grafiska profil Det här är vår grafiska profil Innehåll Om prata 3 Logotyp 4 Pratbubblan 5 Typografi 6 Färger 7 Applikationer 8 2 Om prata Vi är ett litet men växande produktionsbolag som fi nns i Stockholm. Vi som jobbar

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

Vår visuella identitet

Vår visuella identitet Vår visuella identitet Vår visuella identitet En stark och tydlig visuell identitet är en viktig del för hur en avsändare uppfattas. SULF:s visuella identitet ska gå att identifieras såväl lokalt på universitet

Läs mer

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006.

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Grafisk profil Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Innehåll Varför är en grafisk profil så viktig? 3 Vem kontaktar jag om jag har frågor? 3 Partille kommuns logotyp 4 Logotypens

Läs mer

Grafisk profil. Grundidé. Logotype

Grafisk profil. Grundidé. Logotype GRAFISK PROFIL Grafisk profil I en organisation som ArbetSam, bestående av många medlemsorganisationer, är det mycket viktigt att skapa igenkänning och tydliggöra gemensamma värden och intressen. Syftet

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL 1 Innehåll Grafisk profil 2 Uppdrag och kärnvärde 3 Tilltal och tonläge 3 Bildspråk 4 Logotypen 5 Ortnamnsmontering 6 Verksamhetslogotyper 6 Vinjetter 7 Typsnitt 8 Färgpalett

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Huvudlogotyp & alternativ Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s.

Läs mer