RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET"

Transkript

1 RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET Version

2 2 / 36 ORDLISTA 3 LOGOTYPEN 4 TAGLINE 13 FÄRGER 15 TYPOGRAFI 16 FOTOGRAFI 22 GRAFISKT ELEMENT 24 EXEMPEL 25 CHECKLISTA 34 LEVERANTÖRER 35 KONTAKT 36 NBVs visuella identitet Välkommen till NBV, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet. I en visuell identitet, ibland också kallad grafisk profil, ingår bland annat regler för hur logotypen får visas, vilka typsnitt och färger som ska användas och rekommendationer kring bildspråk. Dessa regler är viktiga att följa för att allt material, både digitalt och tryckt, ska ha en tydlig avsändare NBV. En enhetlig och rätt utnyttjad grafisk profil har hög igenkänningsgrad, inger förtroende och sparar både tid och pengar. Var konsekvent! Även om du tröttnar och tycker det känns tjatigt att göra likadant hela tiden så tänker inte målgruppen så. Det är genom att vara konsekvent som du skapar igenkänning och stärker NBV. All kommunikation som tas fram i vårt namn ska utgå från de här riktlinjerna, oavsett om du är anställd, förtroendevald, extern formgivare eller en byrå. Notera att utskrifter från PDF-filer i färg eller svartvitt sällan ger rättvisande färgåtergivning och att de färgangivelser som återfinns i manualen därför måste följas.

3 3 / 36 Ordlista BRÖDTEXT En längre, löpande text. CMYK (Cyan, Magenta, Gul, Svart) Färgmodell för fyrfärgstryck, till exempel i färgskrivare och tryckpressar. EPS Filformat för objektgrafik, t ex logotyper. Går bra att dra upp i stort format FRIZON Yta runt logotyp där inga andra element får placeras. GRAD Anger storleken för texten. Måttenheten är en punkt, 1 pt. OUTLINE Konturlinje, eller ytterkantslinje. PMS (Pantone Matching System). Färgmodell för dekorfärgstryck, till exempel på profilprodukter. PUNKT Typografisk måttenhet, 1 punkt = 0,376 mm. RADAVSTÅND Även kallat kägel. Anger avståndet mellan två hela rader. RGB (Röd, Grön, Blå). Färgmodell som används på bildskärmar och webben. TYPSNITT Även kallat teckensnitt. En uppsättning bokstäver, siffror och tecken som har ett gemensamt utseende och ett gemensamt namn. Exempel på typsnitt är Times New Roman, Arial och Utopia. UPPLÖSNING Antal pixlar/tum hos en bild. 72 ppi (pixel per inch) används som standard för bilder på webben och 300 ppi som standard för tryck. VIKT Beskrivning av ett typsnitts olika tjocklekar. Exempel på vikter är Bold och Regular. GRAFISKT ELEMENT Geometrisk eller illustrerad form, till exempel triangel, som används i grafisk formgivning. JPG Komprimerat filformat för pixeluppbyggda bilder. TAGLINE En typ av slogan som beskriver ett företags verksamhet eller vision. TYPOGRAFI Typografi är hantverket att utforma texter. Det innebar val av bland annat lämpligt typsnitt, grad, radlängd och radavstånd.

4 4 / 36 Logotypen Logotypen är den viktigaste identitetsbäraren och representerar NBV på samma sätt som en nation representeras av sin flagga. Logotypen visar att NBV står som avsändare och det är viktigt att riktlinjerna för den följs så att intrycket blir konsekvent och enat det stärker NBV. KONCEPT Den gamla logotypen var från För igenkänning återanvändes den blå färgen och triangeln även i den nya logotypen. I den nya logotypen används trianglarna i bokstaven V.

5 LOGOTYPEN 5 / 36 VERSIONER NBVs logotyp finns i två versioner, med eller utan undertexten Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet. Eftersom det i dagligt tal är vanligast att bara säga NBV samt för att undertexten är svårläst i små storlekar så är den primära logotypen den utan undertext. PRIMÄR LOGOTYP Logotyp med undertext ska enbart användas i formella sammanhang då det är viktigt att kommunicera vad NBV står för. Det gäller exempelvis avtal, korrespondens med andra huvudmän etc. LOGOTYP MED UNDERTEXT

6 LOGOTYPEN 6 / 36 FÄRG Ibland varierar de tekniska förutsättningarna, vilket innebär att det inte går att använda den primära versionen. Det gäller framförallt när logotypen ska tryckas på annat än papper. PRIMÄR LOGOTYP SVARTVIT LOGOTYP Givetvis finns även logotypen med undertext i de olika färgversionerna, men för enkelhetens skull redovisas här enbart logotypen utan undertext. Den primära logotypen finns i RGB-, CMYK- och rastrerat PMS-läge och är alltid den som ska användas så länge det är tekniskt möjligt. Det inkluderar alltid elektroniska medier och de allra flesta fallen av tryck på papper. Med hjälp av så kallat transfertryck kan den även användas på exempelvis kläder. Den svartvita logotypen är anpassad för sammanhang där det inte går att göra färgutskrifter, till exempel fax eller i en svartvit annons. Den svartvita logotypen får aldrig användas i andra sammanhang än dessa. 2-FÄRGS-LOGOTYP NEGATIV LOGOTYP Vid produktion av profilprodukter där screentryck används är det oftast inte möjligt att använda den primära logotypen med de många nyanserna i V:et. Då är det okej att använda 2-färgslogotypen. Den avviker dock väsentligt från den primära logotypen, så använd den sparsamt, och aldrig i trycksaker. Den negativa (vita) logotypen ska som utgångspunkt aldrig användas i egen produktion, eftersom den avviker väldigt mycket från den primära logotypens uttryck. I samband med produktion av t ex en affisch för ett arrangemang där NBV inte är arrangör så kan behov finnas att placera en vit NBV-logotyp bredvid andra arrangörsloggor. Då kan denna logotyp användas. Men aldrig annars.

7 LOGOTYPEN 7 / 36 FELAKTIG ANVÄNDNING Logotypen ska alltid hanteras varsamt och med tanke. Använd alltid originalfiler och gör aldrig några egna modifieringar. RÄTT FEL: Ändra inte logotypens proportioner Logotypen ska alltid placeras mot ljus botten, exempelvis ljusgult, ljusblått, vitt eller ljusgrått. TIPS! Om det inte finns någon lämplig ljus yta att placera logotypen på, överväg att göra en ljus ruta eller en bård och placera sedan logotypen på den. FEL: Placera inte logotypen på mörk botten FEL: Placera inte logotypen på mörk del av bild TIPS! I sammanhang där det inte går att använda logotypen utan att bryta mot någon av reglerna överväg då att istället använda exempelvis NBVs tagline eller annan identitetsmarkör. FEL: Förändra inte logotypens färg FEL: Ta aldrig i sär logotypen

8 LOGOTYPEN 8 / 36 FRIZON När logotypen publiceras tillsammans med andra grafiska element bör den alltid omges av en frizon. Frizonen skyddar logotypens visuella integritet. FRIZONENS KONSTRUKTION RÄTT Måttet är ett proportionerligt mått och fungerar oavsett vilken storlek logotypen återges i. Frizonen baseras på övre halvan av B:et. Frizonen kan vara större än angivna mått, men får inte vara mindre. FEL: Placera inte för nära en kant FEL: Placera inte för nära andra element

9 LOGOTYPEN 9 / 36 PLACERING OCH STORLEK ÖVRE VÄNSTRA HÖRNET NEDRE VÄNSTRA HÖRNET CENTRAL PLACERING Det finns i huvudsak två sätt att placera logotypen. På material med innehåll exempelvis affischer, flygblad och brev placeras logotypen antingen i det övre eller nedre vänstra hörnet. På affischer och andra ytor där det huvudsakligen är enbart logotypen som ska presenteras så bör den placeras centralt på ytan, både i sidoch höjdled. TIPS! MINIMISTORLEK REKOMMENDERAD STORLEK Det som uppfattas som den visuella mittpunkten av en yta ligger något ovanför den geometriska mittpunkten. Se därför till att ha något mer luft under än ovanför logotypen när den placeras centralt. För att logotypen ska vara läslig så ska den inte göras mindre än 15 mm bred. 15 mm Som en hjälp för logotypens bredd så kan följande tabell användas. Placering i hörn A3: 65 mm A4: 50 mm A5: 35 mm Placering centrerat A3: 165 mm A4: 125 mm A5: 85 mm

10 LOGOTYPEN 10 / 36 MED ANDRA LOGOTYPER I många sammanhang samverkar NBV med organisationer och andra parter. Då uppstår ofta behovet att placera NBVs logotyp ihop med andra logotyper. GRUPPERING Grundregeln är att i egen produktion alltid placera NBVs logotyp i nedre vänstra hörnet. Övriga logotyper placeras till höger om NBVs logotyp. Beroende på sammanhang kan övriga logotyper antingen grupperas tillsammans med, eller särskiljas ifrån NBVs logotyp. TIPS! Se till att ha ungefär samma höjd på alla logotyper. Det ger en tydlig och harmonisk rad. SÄRSKILJNING

11 LOGOTYPEN 11 / 36 PÅHÄNG EXEMPEL För vissa verksamheter och projekt kan en särskild påhängsutformning göras. Det kan t ex vara om en studielokal har ett speciellt namn eller liknande Det är inte avsett för avdelningsnamn. Utåt är vi NBV. MUSIKPALATSET MUSIKPALATSET VÄVSTUGAN MUSIKPALATSET VÄVSTUGAN VÄVSTUGAN

12 LOGOTYP 12 / 36 NBV MUSIC BOX NBV Music Box är samlingsnamnet för musikverksamheten inom NBV. LOGOTYP SVARTVIT VERSION För NBV Music Box finns en särskild logotyp som ska användas utifrån samma riktlinjer och regler som NBVs egna logotyp. För olika evenemang och turnéer kan ett tillägg göras under logotypen. EXEMPEL MED TILLÄGG 2-FÄRGS-VERSION

13 13 / 36 Tagline NBVs tagline lyder Där människor och idéer växer. Den fungerar också som ett grafiskt element som kan användas ensamt eller som komplement till logotypen. Den finns i en 1-radig och en 2-radig variant. Vi använder gärna taglinen på profilprodukter när logotypen inte fungerar så bra, till exempel på pennor. Då ska den kompletterade tagline-versionen användas. 1-RADIG TAGLINE 2-RADIG TAGLINE KOMPLETTERAD TAGLINE

14 TAGLINE 14 / 36 PLACERING NEDRE VÄNSTRA HÖRNET NEDRE HÖGRE HÖRNET CENTRERAT Placeringen av NBVs tagline placeras i enlighet med placeringen av logotypen. Principen är att logotypen ska komma först och taglinen ska läsas därefter. TIPS! Den 2-radiga tagline-versionen har ungefär samma dimensioner som logotypen och kan därför användas som balanserande element. Vid logotyp i övre hörnet ska taglinen placeras i botten, rakt nedanför logotypen. Vid logotyp i nedre hörnet så ska taglinen placeras till höger, på samma nivå som logotypen. Vid stor logotyp, på exempelvis rollups, affischer eller profilprodukter så ska taglinen placeras under logotypen, helst i 1-radig version. KOMPLETTERAD TAGLINE I sammanhang där logotypen inte finns med så kan kan den kompletterade taglinen användas självständigt. Det gäller till exempel profilprodukter så som kläder och pennor.

15 15 / 36 Färger Den visuella identiteten bygger på ett konsekvent användande av färg. Principen är att använda de primära blå färgerna mot bakgrundsfärgerna, eftersom det skapar god kontrast och läsbarhet, samt alltid säkerställer att logotypen är lätt att placera på ytan. Som komplemeantfärg finns en grön färg. Den ska användas ytterst sparsamt och enbart sammanhang då det finns behov av ytterligare en färg. PRIMÄRA FÄRGER REKOMMENDERAD BLANDNING PMS 3025 CMYK RGB PMS 2995 CMYK RGB PMS 2995 (65%) CMYK RGB BAKGRUNDSFÄRGER KOMPLEMENTFÄRG PMS 383 (15%) CMYK RGB PMS 3155 (10%) CMYK RGB PMS 360 CMYK RGB

16 16 / 36 Typografi NBV använder ett antal typsnitt för att skapa en sammanhållen identitet. Vi använder rätt typsnitt dels för att skapa tydlig NBV-karaktär, dels för att få god läsbarhet. Vi använder aldrig andra typsnitt än dem som finns definierade för identiteten. Om du saknar NBVs typsnitt, kontakta förbundet, se sidan 36. KARAKTÄRSTYPSNITT: NORDIC NARROW NORDIC Nordic Narrow Nordic Narrow NARROW FUNKTIONSTYPSNITT: FREIGHT SANS & FREIGHT TEXT Freight Sans AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMm NnOoPpQqRr SsTtUuVvXxYyZz Freight Text AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl NnOoPpQqRr SsTtUuVvXxYy

17 TYPOGRAFI 17 / 36 KARAKTÄRSTYPSNITT Som karaktärstypsnitt använder vi Nordic Narrow. Detta typsnitt lämpar sig för rubriker och kortare textstycken. Tillsammans med logotypen och färgpaletten så är Nordic Narrow en av grundstenarna i NBVs visuella identitet. Vi använder främst vikterna Light och Bold. Riktlinjen är att variera valet av dessa två vikter. NORDIC NARROW NBV är ett studieförbund vars mål är att få människor att tillsammans utvecklas utifrån sina idéer, intressen och drömmar. AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr NORDIC NARROW LIGHT NORDIC NARROW BOLD TIPS! Ett snabbt och effektivt sätt att formge en snygg rubrik är att blanda Light och Bold i versaler. ABCDEF AaBbCcDdEeFfGgHh ABCDEF AaBbCcDdEeFfGgHh OBS! Använd inte fetstilsknappen i Word för att göra Nordic Narrow Bold. Då skapar Word en egen version av typsnittet som är felaktig. Rätt sätt är att välja Nordic Narrow Bold i typsnittslistan. BLANDADE VERSALER VÅGA BLANDA OCH TESTA IDÉER

18 TYPOGRAFI 18 / 36 FUNKTIONSTYPSNITT För andra texter än rubriker använder vi Freight Sans. Typsnittet har hög läsbarhet och kan användas för såväl faktatext och brödtext. Det finns i vikterna Medium och Bold För längre texter, så som rapporter, brev och böcker så använder vi Freight Text Medium. FREIGHT SANS MEDIUM Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö AaBbCcDd Rekommenderad storlek för brödtext är 9 12 punkter med en radavstånd på punkter. FREIGHT SANS BOLD Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåä AaBbCcDd FREIGHT TEXT MEDIUM Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö AaBbCcDd

19 TYPOGRAFI 19 / 36 TYPSNITT I KOMBINATION Huvudregeln är att använda Nordic Narrow i rubriker och Freight Sans/ Text i ingresser och brödtext.här följer två exempel på hur det kan se ut. EXEMPEL 1 RUBRIK: Nordic Narrow 34 pt med 37 pt radavstånd. Versaler i både Light och Bold. INGRESS: Freight Sans Bold, 13 pt med 17 pt radavstånd. BRÖDTEXT: Freight Sans Medium, 11 pt med 15 pt radavstånd. UNDERRUBRIK: Freight Sans Medium, 13 pt med 17 pt radavstånd. EXEMPEL 2 RUBRIK: Nordic Narrow Bold 34 pt med 37 pt radavstånd. INGRESS: Freight Sans Medium, 13 pt med 17 pt radavstånd. BRÖDTEXT: Freight Text Medium, 11 pt med 15 pt radavstånd. UNDERRUBRIK: Freight Sans Bold, 13 pt med 17 pt radavstånd. EXEMPEL 1 EXEMPEL 2 VÄLKOMMEN TILL CIRKEL MED NBV! Kort ingress as expella boreic tor aut hari doluptati conet officiis aliasitat. Volesedia preptatibus estio od ut precus. Brödtext dit vit re etusam rerehente magnia velitatur re ventinc tatur? Riae nonemped modioreicid quat. Quiduntur, expliquod unt que voluptaque mo eatur assit ommolum cusandunt is quo est fugit officto rerspercim apit et que que imendiam et quae. Obis simet volume quaerumque doluptat. Underrubriken Rit audandae dit vit re etusam rerehente magnia velitatur re ventinc tatur? Riae nonemped modioreicid quat. Quiduntur, expliquod unt que voluptaque mo eatur assit ommolum cusandunt is quo est fugit officto rerspercim apit et que que imendiam et quae. Obis simet volume quaerumque doluptat. Välkommen till cirkel med NBV! Kort ingress as expella boreic tor aut hari doluptati conet officiis aliasitat. Volesedia preptatibus estio od ut precus. Brödtext dit vit re etusam rerehente magnia velitatur re ventinc tatur? Riae nonemped modioreicid quat. Quiduntur, expliquod unt que voluptaque mo eatur assit ommolum cusandunt is quo est fugit officto rerspercim apit et que que imendiam et quae. Obis simet volume quaerumque doluptat. Underrubriken Rit audandae dit vit re etusam rerehente magnia velitatur re ventinc tatur? Riae nonemped modioreicid quat. Quiduntur, expliquod unt que voluptaque mo eatur assit ommolum cusandunt is quo est fugit officto rerspercim apit et que que imendiam et quae. Obis simet volume quaerumque doluptat.

20 TYPOGRAFI 20 / 36 TYPSNITT OCH FÄRG EXEMPEL 1 EXEMPEL 2 Till höger finns två bra exempel på hur vi använt typsnitten och färgerna i en lagom blandning. Huvudregeln är att utifrån färgpaletten använda ljusfärgad bakgrund, blåfärgade rubriker och låta brödtexten vara svart. På så sätt bibehålls både läsvänlighet och karaktär. VÅGA VÄXA OCH TESTA DINA IDÉER! Kort ingress as expella boreic tor aut hari doluptati conet officiis. Runtem ex eos cus doluptibus, sit precaboreium quo bea alibusa ndisto que at que volesequi raeptur itiust, sunt. Si doluptus. Sinullicimet fuga. Xero qui tem re expelenis simusam il molorest, ommolupti cusa dolluptate dolupta que qui ut quo tem. Nam est late dolupta aut qui apidundis. Våga växa och testa dina idéer! Kort ingress as expella boreic tor aut hari doluptati conet officiis. Runtem ex eos cus doluptibus, sit precaboreium quo bea alibusa ndisto que at que volesequi raeptur itiust, sunt. Si doluptus. Sinullicimet fuga. Xero qui tem re expelenis simusam il molorest, ommolupti cusa dolluptate dolupta que qui ut quo tem. Nam est late dolupta aut qui apidundis.

21 TYPOGRAFI 21 / 36 FELAKTIG ANVÄNDNING Till höger finns några exempel på felaktiga typografiska uppställningar. TIPS! Om du känner dig osäker på om din text är läsvänlig visa ditt förslag för en kollega och be om feedback. FEL: Sätt inte text i färg som gör kontrasten för låg GÅ I CIRKEL MED NBV! Kort ingress as expella boreic. Ratem volupti renim laborum sit quis explaut re, et eum, soluptur reicti Rest laudicil imaximo diatisserum atios eium FEL: Högerställ ej typografin GÅ I CIRKEL MED NBV! Kort ingress as expella boreic. Ratem volupti renim laborum sit quis explaut re, sum inciis et eum, soluptur reicti Rest laudicil imaximo diatisserum atios eium FEL: Använd inte outline på text FEL: Rotera eller vinkla aldrig texten Kort ingress as expella boreic. Ratem volupti renim laborum sit quis explaut re, sum inciis et eum, soluptur reicti Rest laudicil imaximo diatisserum. GÅ I CIRKEL MED NBV! Kort ingress as expella boreic. Ratem volupti renim laborum sit quis explaut re, sum inciis et eum elicius, soluptur reicti Rest laudicil imaximo diatisserum

22 22 / 36 Fotografi I NBVs material använder vi gärna fotografier från NBVs bildbank. Bilderna är dokumentära och skildrar möten mellan människor i NBV-verksamheten. Tänk på att blanda bilder på människor med särskild hänsyn tagen till ålder, kön och bakgrund.

23 FOTOGRAFI 23 / 36 I LAYOUT Använd hellre en stor än flera små bilder när du skapar din layout. Försök använda bilder som är färgkorrigerade för att fungera tillsammans med NBVs färgpalett. EXEMPEL 1 EXEMPEL 2 Om bilden är för mörk för att lägga logotypen på, lägg då gärna till en nedre bård eller ruta och placera logotyp och annan information där. TIPS! Om du arbetar i Indesign så kan du lägga till en blå toning i nedre delen av bilden. Det kan göra det lättare att placera text på bilden. Våga växa och testa dina idéer! Runtem ex eos cus doluptibus, sit precaboreium quo bea alibusa ndisto que at que volesequi raeptur itiust, sunt. Si doluptus. Våga växa och testa dina idéer!

24 24 / 36 Grafiskt element På profilprodukter och displaymaterial som rollups och affischer kan trianglar i enlighet med logotypens färger användas för att skapa olika grafiska mönster och effekter. Trianglarna ska användas med måtta och bara när det finns ett behov av att göra något extra. Använd aldrig triangelmönster för att fylla ut en tom yta på exempelvis ett flygblad. När det är lämpligt kan triangelelementen nedan användas. De finns att ladda ned från nbv.se. TRIANGELCIRKEL TRIANGELBAND

25 25 / 36 Exempel På följande sidor följer exempel från olika sammanhang och situationer. Tillsammans visar exemplen hur identiteten kan användas och hur reglerna tillämplas i praktiken. Denna del av riktlinjerna kommer att fyllas på kontinuerligt.

26 EXEMPEL 26 / 36 ANSLAG För enklare anslag och affischer så är tydlighet det viktigaste. Viktigast information ska vara stort och logotypen tydligt framträdande. EXEMPEL 1 EXEMPEL 2 NBV bjuder in till konsert! TIPS! Gör alltid rubriken så stor som möjligt. Om den är lång så kan det vara en bra idé att lyfta ut något eller några nyckelord och göra dem stora och sedan lägga till en underrubrik. Välkomna till höstens första Sprallsång! Kalinka FAMILJEENSEMBLEN SOM SPELAR RYSKA FOLKSÅNGER Maria och Svetlana Schönning & Viktor och Göran Karlsson sjunger och spelar ryska och ukrainska sånger för alla åldrar och smaker. Bland instrumenten finns balalajka, fiol och mandolin. VÄLKOMNA! Vi finns en trappa upp, första dörren till vänster. tid: 9 februari, kl 18 plats: iogt-nto:s lokaler i Ruds centrum, Karlstad pris: 50:- (medlemmar gratis)

27 EXEMPEL 27 / 36 ANNONSER REKRYTERINGSANNONS ANNONS I DAGSPRESS NBV GÄVLEBORG SÖKER Verksamhetschef Ett spännande chefsjobb inom folkbildningen. Läs mer på vår hemsida, NBV bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. NBV lägger särskild vikt vid frågor som berör alkohol och andra droger, folkhälsa m.m. STUDIECIRKLAR I SEPTEMBER Dancing Day Folkets Hus, 6/9 Qui omnimped ma vero dolore nosam, to es et, cor rest, ea iunt et archil mo to,, iunt et archil mo. Inträde 50 kronor. Keramikkurs Folkets Hus, 8/9 Qui omnimped ma vero dolore nosam, to es et, cor rest, ea iunt et archil mo to,, iunt et archil mo. Inträde 50 kronor. Föreläsning Folkets Hus, 18/9 En reseberättelse från Afrikas horn Qui omnimped ma vero dolore nosam, to es et, cor rest, ea iunt et archil mo to,, iunt et archil mo. Inträde 50 kronor. Läs mer på

28 EXEMPEL 28 / 36 ROLLUPS EXEMPEL 1 EXEMPEL 2 EXEMPEL 3 Rollups är ett effektivt sätt att synas. Tänk på att placera budskap eller avsändare högt upp så att det inte skyms av t ex ett bord. DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER VÅGA VÄXA OCH TESTA DINA IDÉER! Starta en cirkel med NBV!

29 EXEMPEL 29 / 36 KONTORSMATERIAL BREVPAPPER KUVERT Allt kontorsmaterial finns att beställa via leverantör, läs mer på sidan 35. Där kan alla avdelningar och anställda beställa visitkort. NYKTERHETSRÖRELSENS BILDNINGSVERKSAMHET GÖTEBORG THEODORAKIS HJALMARSSON MÖRBYLUND 21 SID 1(2) NYKTERHETSRÖRELSENS BILDNINGSVERKSAMHET Sydost För brevpappret finns en Word-mall där möjlighet finns att lägga till eller ta bort adressuppgifter till lokalkontoren. Sydost Fiskaregatan Kalmar Kallelse till avdelningsmöte DANDERYD När Sveriges befolkning höll på att supa ihjäl sig på 1800-talet bildades nykterhetsrörelsen som en motpol till fattigdom och passivisering. I Sverige lever vart femte barn, , i familjer som har en riskfylld alkoholkonsumtion. Fiskaregatan Kalmar NBV på en minut NBV är ett studieförbund vars mål är att få människor att tillsammans utvecklas utifrån sina idéer, intressen och drömmar. Vi vill skapa mötesplatser för mångfald. En förutsättning för detta är att erbjuda nyktra mötesplatser, där ingen känner sig begränsad på grund av att det serveras alkohol. Kallelsen kommer avhandla: 3 Middagstips 3 Utbildningsförvaltningens nya stolar 3 Hur den nya loggan ska användas Kort om NBV NBV är ett studieförbund vars mål är att få människor att tillsammans utvecklas utifrån sina idéer, intressen och drömmar. Vi vill skapa mötesplatser för mångfald. En förutsättning för detta är att erbjuda nyktra mötesplatser, där ingen känner sig begränsad på grund av att det serveras alkohol. NBV är ett studieförbund vars mål är att få människor att tillsammans utvecklas utifrån sina idéer, intressen och drömmar. Vi vill skapa mötesplatser för mångfald. En förutsättning för detta är att erbjuda nyktra mötesplatser, där ingen känner sig begränsad på grund av att det serveras alkohol. VISITKORT BJÖRN BRUNNBERG Verksamhetsutvecklare KORRESPONDENSKORT Hälsningar, Peter Axelsson Förbundssekreterare NYKTERHETSRÖRELSENS BILDNINGSVERKSAMHET Mälardalen (mobil) (direkt) (växel) NYKTERHETSRÖRELSENS BILDNINGSVERKSAMHET Värmland Nygatan Karlstad CARINA SOMMARSTRÖM Verksamhetsutvecklare (mobil) (direkt)

30 EXEMPEL 30 / 36 INBJUDNINGSMALLAR Alla NBVs anställda har mallar för Word installerade på sina datorer. Det finns ett flertal layoutexempel att utgå ifrån, till höger visas två av dem. OBS! EXEMPEL 1 EXEMPEL 2 Den 9/2 på Brännkyrkagatan 92 Hjärtligt välkomna! Det här lär bli ett kul evenemang Tänk på att alltid göra PDF:er av dina dokument innan du mailar iväg dem. Detta eftersom PDF-formatet inte kräver att mottagaren har NBVs typsnitt installerade för att kunna se dokumentet korrekt. UNDERRUBRIK MAGNATEMOD UT AUT QUUNT IPSA PIENE LANTUR AUT UNT EATIAM, QUIA SECTUR NBV är ett studieförbund vars mål är att få människor att tillsammans utvecklas utifrån sina idéer, intressen och drömmar. Vi vill skapa mötesplatser för mångfald. En förutsättning för detta är att erbjuda nyktra mötesplatser, där ingen känner sig begränsad på grund av att det serveras alkohol. NBV är partipolitiskt neutralt och religiöst obundet och har en historia som sträcker sig tillbaka till 1894 då IOGT:s studieförbund bildades. NBV har kontor över hela landet, och i Bryssel. Vårt Brysselkontor är en plattform för folkbildning och politiskt påverkansarbete i Bryssel för våra medlemsorganisationer, men är också en resurs för föreningar och andra som vill lära sig mer om EU-politik. Vårt Brysselkontor är en plattform för folkbildning och politiskt påverkansarbete i Bryssel för våra medlemsorganilära sig mer om EU-politik. NBV är ett studieförbund vars mål är att få människor att tillsammans utvecklas utifrån sina idéer, intressen och drömmar. Vi vill skapa mötesplatser för mångfald. Ett kortare event UNDERRUBRIK MAGNATE- MOD UT AUT QUUNT IPSA PIENE LANTUR AUT UNT EA- TIAM, QUIA SECTUR NBV är ett studieförbund vars mål är att få människor att tillsammans utvecklas utifrån sina idéer, intressen och drömmar. Vi vill skapa mötesplatser för mångfald. En förutsättning för detta är att erbjuda nyktra mötesplatser, där ingen känner sig begränsad på grund av att det serveras alkohol. NBV är partipolitiskt neutralt och religiöst obundet och har en historia som sträcker sig tillbaka till 1894 då IOGT:s studieförbund bildades. NBV har kontor över hela landet, och i Bryssel. Vårt Brysselkontor är en plattform för folkbildning och politiskt påverkansarbete i Bryssel för våra medlemsorganisationer, men är också en resurs för föreningar och andra som vill lära sig mer om EU-politik.Elitiskt påverkansarbete i ntressen och drömmar. EW TID & PLATS: 9 februari 2013 på IOGT-NTO-gården, Brännkyrkagatan 92 i TID & PLATS: 9 februari 2013 på IOGT-NTO-gården, Brännkyrkagatan 92 i Stockholm. Ingång från gården uppför trappan. Stockholm. Ingång från gården uppför trappan. PRIS: 50:- (medlemmar gratis) PRIS: 50:- (medlemmar gratis) EXTRA RAD: Vi vill skapa mötesplatser för mångfald. EXTRA RAD: Vi vill skapa mötesplatser för mångfald.

31 EXEMPEL 31 / 36 POWERPOINT Alla NBVs anställda har NBVs mall för PowerPoint installerade på sina datorer. Det finns ett flertal layoutexempel att utgå ifrån, till höger visas två av dem. FÖRSTASIDA NBVS NYA FÖRTROENDE- MANNAORGANISATION Valbar undertitel som säger lite mer än huvudrubriken. INNEHÅLLSIDA Avdelning och förbund är som ett enda mycket stort studieförbund I början av hösten genomförs en verksamhetskonferens med alla medlemsorganisationer för att få idéer, behov och förslag till kommande års verksamhet. Medlemsmöte (årsmötet) genomförs under perioden 15 oktober 15 december. I början av hösten genomförs en verksamhetskonferens med alla medlemsorganisationer för att få idéer, behov och förslag till kommande års verksamhet. NBVS NYA FÖRTROENDE NBVS NYA FÖRTROENDE MANNAORGANISATION MANNAORGANISATION CITATSIDA INNEHÅLLSIDA MED BILD Avdelning och förbund är som ett enda mycket stort studieförbund»avdelning och förbund är som ett enda stort jättestudieförbund som gillar sina medlemmar och andra.«i början av hösten genomförs att få idéer, behov och förslag till kommande års verksamhet. Medlemsmöte (årsmötet) oktober 15 december. I början av hösten genomförs att få idéer, behov och förslag till kommande års verksamhet. NBVS NYA FÖRTROENDE NBVS NYA FÖRTROENDE MANNAORGANISATION MANNAORGANISATION

32 EXEMPEL SKYLTAR EXEMPEL 1 På skyltar placeras NBVs logotyp mot den ljusgula bakgrundsfärgen på en rektangulär yta. För kontaktuppgifter gällande skyltproduktion, se sidan 35. EXEMPEL 2 EXEMPEL 3 32 / 36

33 EXEMPEL 33 / 36 PROFILKLÄDER EXEMPEL 1 EXEMPEL 2 EXEMPEL 3 Profilkläder, till exempel tröjor och jackor, ska i möjligaste mån väljas utifrån NBVs färgpalett. Reglerna för placering av logotyp och tagline är desamma som i trycksaker. Om budget för tryck saknas så är det fortfarande viktigt att kläder som används följer färgpaletten. NBV DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER EXEMPEL 4 EXEMPEL 5 EXEMPEL 6 DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER

34 34 / 36 Checklista BILDER Eventuella bilder stämmer överens med riktlinjerna för bild. Bilder i pixelbaserat format har tillräckligt hög upplösning och är skarpa. FORMAT Trycksaken har ett format som tjänar trycksakens syfte. FÄRGER Färgerna är hämtade från färgpaletten och utgår från rätt färgsystem (CMYK, PMS eller RGB) beroende på tryckteknik och medium. LAYOUT Trycksakens layout harmonierar med övriga trycksaker. Det vill säga, du säkerställer att trycksakerna har ett tydligt släktskap. LOGOTYP Logotypen har inte på något sätt modifierats. Den är i rätt storlek, har rätt färgläge, är korrekt placerad och har en frizon. TYPOGRAFI Dokumentet består enbart av de typsnitt som ingår i den grafiska profilens riktlinjer för typografi. Rubriknivåer och brödtext är konsekvent hanterade och texten är lättläst.

35 35 / 36 Leverantörer KONTORSTRYCK Strömbergs i Sandviken levererar brevpapper, kuvert, visitkort mm via digitalt beställningsverktyg. Härifrån beställs även studiematerial och foldrar mm. Varje avdelning har egen inloggning och lösenord. Kontaktperson: Magnus Henriksson Länk till butiken: nbv.sol.strd.se PRESENTREKLAM FF Presentreklam är förbundets samarbetspartner för profilreklam. Förbundet tar fram, lagerhåller och bekostar transferproduktionen med NBV-loggan. Det innebär att en avdelning kan beställa korta serier till ett förmånligt pris. Med transfer går det att sätta loggan på t ex två väskor, fem tröjor osv. Om du inte har din avdelnings inloggningsuppgifter kan du ändå gå in och titta på utbudet genom att ange test i såväl användarid och lösenordsrutan. Kontaktperson: Peter Persson Länk till butiken: ffprofilshop.shop.strd.se ROLL-UPS Roll-Ups kan t ex beställas från Exponera och Ola Sköld. De kan även i de flesta fall hjälpa till och byta ut gamla roll-upsbilder så att kassetten kan återanvändas. Det är även Exponera som levererar de små A4-bordsrollupsen. Till vissa roll-ups finns det färdiga original, se bilder på nbv.se/om-nbv/ Var-profil/Bestall-material/ Kontaktperson: Ola Sköld SKYLTAR Vår samarbetspartner för skyltar heter Eurosign vilket är samma firma som IOGT-NTO samarbetar med. Kontaktperson: Matilda Rosendal

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 Grafisk manual JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 1 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL VARFÖR BEHÖVER VI EN GRAFISK MANUAL? Varför behöver vi en grafisk manual? En organisations eller ett företags image är den

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08).

Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). Grafisk profil Härryda kommuns grafiska profil är upprättad våren 2011 (version 2011-06-08). IDA är kommunens intranät. Externa konsulter har inte tillträde till IDA utan hänvisas till Info. Förvaltningen

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges riksdag

Grafisk manual för Sveriges riksdag Grafisk manual för Sveriges riksdag 2 Grafisk manual för Sveriges riksdag Inledning Innehåll Inledning... 3 En tydlig avsändare...4 Tillgänglighet...5 Grundelement... 7 Riksdagens logotyp...8 Färg...14

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0 Söderberg & Partners Grafisk manual v3.0 Innehållsförteckning Introduktion Typografi Bildspråk Profilmaterial Appendix 1 Vårt varumärke 3 Logotyp Utföranden 4 Färger 4 Minsta storlek 4 Frizon 4 Användning

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Innehållsförteckning Härliga Härjedalen Inledning 3 Visuella identitetens verktygslåda 4 Platssymbol 5 Frizon 6 Minsta storlek 7 Färgversioner 8

Läs mer

Sundbybergs stad Grafisk profil. v 1.0 2014-12-17

Sundbybergs stad Grafisk profil. v 1.0 2014-12-17 Grafisk profil v 1.0 2014-12-17 2 Innehåll Grafisk profil 4 Byggstenar 5 Vision och kärnvärden 6 Visionen 7 Kärnvärden 8 Profilfärger 9 Palett 10 Toningar 12 Färgkoder 13 Typografi 14 Text ska läsas 15

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual Mot bättre vetande Somliga vet. Andra tror. Vetande bygger på verkliga, väl underbyggda fakta. Tro bygger på en betydligt skakigare grund antaganden, fördomar, andrahandsuppgifter,

Läs mer

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014 CHALMERS DESIGNMANUAL Version 1.0 Januari 2014 Sidhänvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Introduktion Logotyp Avancez-märke Högerställd logotyp + Avancez-märke Centrerad logotyp + Avancez-märke

Läs mer

botkyrka kommuns grafiska manual VERSION 2.1 2015

botkyrka kommuns grafiska manual VERSION 2.1 2015 botkyrka kommuns grafiska manual innehållsförteckning Några ord om vår grafiska manual...3 Regler i korthet...4 Botkyrkas logotyp...5 Botkyrkas platslogotyp...7 Botkyrkas rubrikbalk...9 Botkyrkas typsnitt...11

Läs mer

Grafisk manual för Hylte kommun

Grafisk manual för Hylte kommun Grafisk manual för Hylte kommun Reviderad 2014-06-02 Innehåll Varför behöver vi en grafisk profil?... 3 Logotypen... 4 Enskilda verksamheter... 6 Teckensnitt... 7 Färgerna... 8 Kommunvapnet... 9 Korrespondensmaterial...

Läs mer

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA

GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA GRAFISK MANUAL MALMÖ HÖGSKOLA MALMÖ HÖGSKOLA Malmö högskola inrättades 1998 och är landets åttonde största lärosäte för akademisk grundutbildning. Högskolan gavs redan från

Läs mer

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12 Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad 2009--01-12 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4

Läs mer

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. Grafisk handledning för informationsmaterial från Handikappförbunden Författare/Redaktör:

Läs mer

Grafiska riktlinjer 2.0

Grafiska riktlinjer 2.0 Grafiska riktlinjer 2.0 INNEHÅLL Innehållsförteckning 2 Varför behövs grafiska riktlinjer? 3 STOCKHOLMSMÄSSAN SOM AVSÄNDARE LOGOTYP Logotyp 6 Frizon och minsta storlek 8 FÄRGER Primärfärger 10 Sekundärfärger

Läs mer

TRYCKSAKSPRODUKTION. Målgrupp

TRYCKSAKSPRODUKTION. Målgrupp TRYCKSAKSPRODUKTION Det finns olika typer av trycksaker och det finns olika metoder som används för att trycka dessa. Exempel på trycksaker är broschyrer, kataloger, tidningar och foldrar. En broschyr

Läs mer

tranemo kommun grafisk manual

tranemo kommun grafisk manual tranemo kommun grafisk manual innehåll 1 Introduktion 1:1 Ett ansikte, en röst 1:2 Kommunvapnet en del av vår historia 2 Grundregler 2:1 Tranemo kommuns logotyp 2:2 Användning av logotypen 2:3 logotypens

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer