Årsmöte Välkommen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte 2013. Välkommen!"

Transkript

1 Årsmöte 2013 Välkommen!

2 Förslag om att samförvaltning av fisket ska ligga under förbundet har växt fram i arbetet med fisk och fiskevårdsplanen Vänerdagen i Grästorp, Camilla Finsberg berättade om inventeringen av öppna stränder Några höjdpunkter under 2012 Årsmötet i Säffle. Asema Dzafic guidade på Nordic Paper mätdata insamlade i den vanliga miljöövervakningen

3 Bilaga 5 a Ekonomisk specif Förbundets intäkter Medlems och undersökningsavgifter Bidrag Länsstyrelserna Bidrag Havs och vattenmyndigheten (nationell miljöövervakn. Vänern) Bidrag Vattenmyndighetet till vattenråd Övriga inkomster Transport från 2011 (medel till nationell miljööverv.) Transport från 2011 (förbundets förvaltning) SUMMA INTÄKTER

4 Utgifter 2012 MÖTEN, KANSLI Styrelse och föreningsmöten Bokföring och revision Lön Vänerkansliet Kontorslokal, kontorsmaterial etc. (39% av lönekostn.) Resor, kurser (Vänerkansliet) Övrigt 365 Delsumma * varav kr i förbundets förvaltning och kr Havs och vattenmyndighetens bidrag till miljöövervakningen. ÖVERVAKNINGSPROGRAM OCH PROJEKT Undersökningar utförda Projekt Årsrapport Övrigt informationsmaterial Undersökningar och projekt , resterande del Delsumma SUMMA UTGIFTER RESULTAT, TILL 2013 *

5 Nya ordinarie medlemmar Henrik Andersson, Häggesleds Säteri, Lidköping Spicer Nordiska Kardan AB, Åmål Båda får lägsta undersökningsavgift på kr och medlemsavgift på 500 kr

6 Medlemmar 37 st Bilaga 9 Ahlmark Lines AB Billerud AB, Gruvöns Bruk Bäckhammars Bruk AB Casco Adhesives AB, Kristinehamn Fortum Generation AB Försvarsmakten, Skaraborgs Flygflottilj F7, Såtenäs Grums kommun Grästorps kommun Gullspångs kommun Götene kommun Götene Vatten & Värme AB Hammarö kommun Henrik Andersson, Häggesleds Säteri Karlstads kommun Kristinehamns kommun Lidköpings kommun LRF i väst (samordnade) Mariestads kommun Mellomgården, Götene Melleruds kommun MetsäTissue AB Katrinefors Bruk Nordic Paper Seffle AB Paroc Hällekis Region Värmland Sjöfartsverket, Vänerns sjötrafikområde Spicer Nordiska Kardan AB Stora Enso Skoghall AB Säffle kommun Vattenfall AB Vänerhamn AB Vänerns Fiskareförbund Vänerns Laxodling AB, Lidköping Vänerns sportfiskeförening Vänerply AB, Otterbäcken Vänersborgs kommun Västra Götalandsregionen Åmåls kommun

7 Stödjande medlemmar 34 st Bilaga 9 Byälvens och Borgviksälvens vattenvårdsförbund Dalbergså Holmsåns vattenvårdsförbund Dalslands kanals vattenvårdsförbund Fiskevattenägarna i Västra Sverige Grums Båtsällskap Gullspångsälvens vattenvårdsförbund Göta älvs vattenvårdsförbund Göteborgs universitet Naturvårdsgruppen AB Karlstads Segelsällskap Karlstads universitet Klarälvens vattenvårdsförbund Laxfond Vänern Luröskärgårdens natur och kulturförening Mellanskog Naturskyddsföreningen i Värmland Naturskyddsföreningen Skaraborg Norra Älvsborgs naturvårdsförbund Peter Wiktelius Skogsstyrelsen Region Svea Skogsstyrelsen Region Väst Strandviks Stugägares ekonomiska förening Svenska Kryssarklubben, Vänerkretsen Södra Skogsägarna Tidans vattenförbund Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden Vänerförbundens Samarbetskommitté (båtförbund) Vänermuseet, Lidköping Vänerns Fritidsfiskares Förening Värmlands Båtförbund Värmlands läns fiskevårdsförbund Värmland Västergötlands seglarförbund ÅF Östra Vänerns Båtförbund

8 Arbetsprogram för 2013 Årsmöte Årsskriften Vänerdagen Vänertelegram Samförvaltning av fisket Satellitdata - fiskproduktion Utvärdering av SLUdata Studiebesök till Mälarens vattenråd Miljöövervakning

9 Seatrack Web Vänern är i drift åt oss sedan årsskiftet för att förbättra oljeskadeskyddet. Mats Rydgård har här simulerat ett oljeutsläpp i Vänern

10 Nationell miljöövervakning i Vänern Vattenkemi Växtplankton Djurplankton Bottenfauna Vattenkvalitet i tillflöden, utlopp och vikar Inventering av fågelskär Växter - strandvegetation och undervattensväxter

11 Nationell miljöövervakning i Vänern Ekoräkning av fisk Övervakning av naturligt lekande öring och lax Yrkesfiskestatistik Provfisken Provfiske i Vänern 2014 och 2017

12 Nationell miljöövervakning i Vänern Metaller och miljögifter i fisk Sedimentkemi Kampanjvisa mätningar

13 Budget för 2013 reviderad Bilaga 11 Preliminära Intäkter Medlems och undersökningsavgifter Bidrag länsstyrelserna Bidrag Havs och vattenmyndigheten * Bidrag Vattenmyndigheten Övriga intäkter Transport från 2012 (förbundets förvaltning) Transport från 2012 (medel till nationell miljöövervakn.) SUMMA INTÄKTER

14 Utgifter 2013 Bilaga 11 MÖTEN, KANSLI Styrelse- och föreningsmöten Bokföring och revision Lön Vänerkansliet (80 % tjänst) Kontorslokal, kontorsmaterial etc. (39 % av lönekostn.) Resor, kursavgift (kansliet) Övrigt Delsumma UNDERSÖKNINGSVERKSAMHET Undersökningar utförs 2013 betalas Undersökningar utförs 2013 betalas 2014 (förväntad skuld) Undersökningar utförda (resterande del) Årsrapport Övrigt informationsmaterial Undersökning av bottendjur i några Vänervikar Projekt Satellitdata för bedömning av fiskproduktion i Vänern Seatrack Web Vänern Vattenrådsarbete exkl. kansliarbete Undervattensväxter Rörlig del (inkl. projekt och kampanjmedel) Förväntade kostnader för 2014, transporteras till Delsumma SUMMA UTGIFTER

15 Arbetsprogram för 2014 Bilaga 12 Årsmöte Årsskriften Vänerdagen Övrig information Miljöövervakning Utvärdering av SLU data i Storvänern Vattenvårdsplanen och vattenråd Deltagande i projekt

16 Budget för 2014 Bilaga 13 Preliminära Intäkter Medlems- och undersökningsavgifter Bidrag länsstyrelserna Bidrag Havs- och vattenmyndigheten * Bidrag Vattenmyndigheten Övriga intäkter Transport från SUMMA INTÄKTER

17 Utgifter 2014 MÖTEN, KANSLI Styrelse- och föreningsmöten Bokföring och revision Lön Vänerkansliet (80 % tjänst) Kontorslokal, kontorsmaterial etc. (39 % av lönekostn.) Resor, kursavgift (kansliet) Övrigt Delsumma Avgiften behöver höjas år 2015 UNDERSÖKNINGSVERKSAMHET Undersökningar utförs 2014 betalas Undersökningar utförs 2014 betalas 2015 (förväntad skuld) Årsrapport Övrigt informationsmaterial Projekt Satellitdata för bedömning av fiskproduktion i Vänern Seatrack web vänern Utvärdering av Storvänern Rörlig del (inkl. projekt och kampanjmedel) Delsumma SUMMA UTGIFTER

18 Förslag till tillägg till stadgarna ny punkt 6 i 1 Förslaget är markerat med kursiv stil. 1 UPPGIFTER Vänerns vattenvårdsförbund ska verka för en vattenkvalitet som ger långsiktigt ekologiskt hållbara och variationsrika livsmiljöer i och vid Vänern. Förbundet som är en ideell förening har följande uppgifter 1. Samordning av utförande, utvärdering och rapportering av miljöövervakningen i Vänern. En rapport över miljötillståndet i Vänern ska sammanställas årligen. 2. Där så bedöms lämpligt föreslå miljömål för Vänern samt föreslå lämpliga åtgärder för att nå dessa mål. 3. Identifiera behovet av forsknings- och undersökningsinsatser samt initiera projekt som ökar kunskapen om Vänern. 4. Samordna och sprida information om Vänern. 5. Utgör ett vattenråd för Vänern. 6. Ansvara för en arbetsgrupp för samförvaltningen av fisket i Vänern.

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet 2010 Sammanfattning Vätternvårdsförbundet har sedan 1957 bedrivit kontinuerlig miljöövervakning i Vättern och dess tillrinningsområde. Verksamheten

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund Tid: Fredagen den 8 mars 2013, kl. 13:00 Plats: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Gårdavägen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Diarienummer 537-34925-2014-3 Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 25-26 april 2015 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 25-26

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED EKONOMISK REDOVISNING

ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED EKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING FÖR 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED EKONOMISK REDOVISNING SODAR på Skene Skog avfallsanläggning, i bakgrunden syns masten där vi också har vindmätare. - 1 - INLEDNING Luftvårdsförbundet skall

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 2009-05-05 på Fatburen konferens, Askersunds kommun Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Ordinarie Förbundsstämma 05-05 på Fatburen konferens, skersunds kommun Närvarande: Kjell ldsten (Vvf), Ingemar Bergbom (m), Per-Olof Berlin (m), Dan Björk (m), Ola

Läs mer

Protokoll VU-sammanträde

Protokoll VU-sammanträde Nr 5/09 Protokoll VU-sammanträde Tisdag den 15 december 2009 i Bankeryd, Sjöåkragården Närvarande: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Agneta Christensen, Jan-Anders Johansson, Linda Englund 60. Mötets öppnande

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 2007-03-22 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 2007-03-22 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND...

Läs mer

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 "Gullvivan", Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 Gullvivan, Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00 HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND Protokoll NÄRVARANDE Ingegerd Oberg Magnus Arretlod Bert Elisson Leif Skeppstedt Sven-Erik Pettersson Lennart Säfström (kassör) Anders Larsson (V attensamordnare) Örebro kommun

Läs mer

Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning

Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning erfarenheter från Karlstad och Lidköping Investing in the future by working together for a sustainable and competitive region www.sawa-project.eu Rapportnr:

Läs mer

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar.

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. 2015-01-23 Organisation Svenska Gymnastikförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014

Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014 Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014 Svenska Hydrologiska Rådet Svenska Hydrologiska Rådet Svenska hydrologiska rådet (SHR) verkar för en helhetssyn på vattnet i natur och samhälle. Många

Läs mer

Protokoll vid VU-sammanträde 2008-12-16 Kanalhotellet, Karlsborg

Protokoll vid VU-sammanträde 2008-12-16 Kanalhotellet, Karlsborg Protokoll vid VU-sammanträde 2008-12-16 Kanalhotellet, Karlsborg Nr 4/08 Närvarande: Kjell Aldsten, Måns Lindell, Peder Eriksson, Agneta Christensen, Jan-Anders Johansson, Niclas Bäckman, Per Nyberg; inbjuden

Läs mer

Ivösjökommittén Onsdagen den 26 mars 2014 kl 18.30 Bäckaskogs slott

Ivösjökommittén Onsdagen den 26 mars 2014 kl 18.30 Bäckaskogs slott Minnesanteckningar Ivösjökommittén Onsdagen den 26 mars 2014 kl 18.30 Bäckaskogs slott 1. Ordförande Ewa Wemby hälsade välkommen och öppnade mötet. 2. Till ordförande för verksamhetsåret 2014 valdes Ewa

Läs mer

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 2007-11-28 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 2007-11-28 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND...

Läs mer

Avtalshantering inom miljöövervakningen. Redovisning av ett regeringsuppdrag, M2011/2396/S

Avtalshantering inom miljöövervakningen. Redovisning av ett regeringsuppdrag, M2011/2396/S 1(42) SWE D I S H E NV I R O NME N T A L P R OTE C T I O N A GEN C Y Notter, Manuela Tel: 010-698 1061 manuela.notter@naturvardsverket.se SKRIVELSE 2012-02-16 Ärendenr: NV-06965-11 Regeringskansliet Miljödepartementet

Läs mer

VU-sammanträde 2004-06-03 På Stocklycke vandrarhem, Omberg

VU-sammanträde 2004-06-03 På Stocklycke vandrarhem, Omberg Protokoll fört vid Nr 2/2004 VU-sammanträde 2004-06-03 På Stocklycke vandrarhem, Omberg Närvarande: Kjell Aldsten, Jan-Anders Johansson, Niclas Bäckman, Agneta Christensen, Måns Lindell, Stefan Sjögren,

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

Hur mycket energi använder du!!

Hur mycket energi använder du!! NR 5-6 JUNI 1998 O O NYHETER FRÅN MILJÖAVDELNINGEN LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Energi i Västra Götaland Västra Götalands läns energiförbrukning har sammanställts för första gången. Länet använder ca

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt. Västerås 2013-05-24 Vattenmyndigheten Länsstyrelsen i Västmanlands län Västra Ringvägen 1 Västerås e-post: vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling

Läs mer

VATTEN MAGAZINET. Tillståndet i Göta älv med biflöden

VATTEN MAGAZINET. Tillståndet i Göta älv med biflöden VATTEN MAGAZINET Tillståndet i Göta älv med biflöden 1999 2000 1 Mätstationer och provtagningspunkter Förbundets policy Verksamheten omfattar Göta älv från utloppet ur Vänern till Göta respektive Nordre

Läs mer

BILDA SPORTFISKEKLUBB

BILDA SPORTFISKEKLUBB BILDA SPORTFISKEKLUBB Bilda sportfiskeklubb Mer än 2,5 miljoner svenskar tycker om att sportfiska. I Sverige ägnar man sig åt att sportfiska i runda tal ca 35 miljoner dagar. Mot den bakgrunden är det

Läs mer

Klimatmöte länsstyrelser och myndigheter i Umeå 2012

Klimatmöte länsstyrelser och myndigheter i Umeå 2012 Klimatmöte länsstyrelser och myndigheter i Umeå 2012 Sammanställning av arbetet med dialogduk under programpunkten Dialog mellan länsstyrelsernas klimatanpassningssamordnare och Nationella plattformen

Läs mer

Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram

Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram RAPPORT 5551 MARS 2006 Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

2012:12. Miljöövervakning. kartläggning och analys

2012:12. Miljöövervakning. kartläggning och analys 2012:12 Miljöövervakning kartläggning och analys MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-16 2011/280-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-12-01 M2011/3728/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag om kartläggning

Läs mer

Tillståndet i Göta älv med biflöden

Tillståndet i Göta älv med biflöden Tillståndet i Göta älv med biflöden 2003-2004 Mätstationer och provtagningspunkter Förbundets policy Verksamheten omfattar Göta älv från utloppet ur Vänern till Göta respektive Nordre älvs mynningsområden

Läs mer

Sammanställning för åtgärdsområde 40. Vänern och dess närområde

Sammanställning för åtgärdsområde 40. Vänern och dess närområde Sammanställning för åtgärdsområde 40. Vänern och dess närområde Denna sammanställning baseras på allmän information om åtgärdsområdet som varje länsstyrelse har tagit fram samt information som fanns i

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012

HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012 HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012 Kallelse till ordinarie årsstämma i den ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative - CSR Västsverige Som tidigare meddelats håller föreningen årsmöte

Läs mer