KAMEDO. Historik och uppgifter. Katastrofmedicinska observatörsstudier. (tidigare Katastrofmedicinska Organisationskommittén)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAMEDO. Historik och uppgifter. Katastrofmedicinska observatörsstudier. (tidigare Katastrofmedicinska Organisationskommittén)"

Transkript

1 Historik och uppgifter Katastrofmedicinska observatörsstudier (tidigare Katastrofmedicinska Organisationskommittén) 1964 Försvarsmedicinska forskningsdelegationen 1974 FOA 1988 Socialstyrelsen observatörer KAMEDO-rapporter

2 Erfarenheter och återföring Socialstyrelsens normeringsarbete föreskrifter och allmänna råd rekommendationer, handböcker m.m. Landstings och kommuners krisberedskapsplanering Utbildning sjukvård socialtjänst räddningstjänst polis Övningar scenarieunderlag svaga punkter som måsta övas

3 Studerade verksamheter och områden 1/2 Naturkatastrofer stormar, orkaner, översvämningar, jordskred Bränder och explosioner brännbara gaser och vätskor, tunnlar, restauranger/diskotek/affärscentra/hotell/sjukhus, fartyg, flygplan, järnväg, övrigt Joniserande strålning kärnvapen, kärntekniska olyckor Kemiska katastrofer giftiga ämnen, bränder, sabotage

4 Studerade verksamheter och områden 2/2 Transsportolyckor Flyg, sjö, järnväg, landsväg Epidemier Publika evenemang Fotbollsmatch, bröllopsfest, EU-toppmöten Terroristangrepp Krig Illgärningar Internationell katastrofhjälp Evakuering av svenskar vid internationella händelser

5 Några svenska katastrofer Branden på passagerarfärjan Scandinavian Star 1990 Branden på Huddinge sjukhus 1991 Flyghaveriet vid Gottröra 1991 Spårvagnsolyckan i Göteborg 1992 Rökgranatolyckan i Uppsala och klorgasutsläppet vid Vanadisbadet 1993 Estoniakatastrofen 1994 Brandkatastrofen i Göteborg 1998 EU-toppmötet i Göteborg 2001 Flodvågskatastrofen i Asien 2004/2005 Evakuering av svenskar från krigets Libanon 2006

6 Nya hot och risker Översvämningar och dammbrott Kemikalieolyckor och utsläpp av farliga ämnen till sjöss Allvarlig smitta Nedfall av radioaktiva ämnen Svåra störningar i infrastruktursystem (el, tele, vatten, radio/tv) Terrorism Massflykt av asyl- och hjälpsökande till Sverige IT-säkerhet

7 Nya hot och risker Översvämningar Orkanen Betsy i USA 1965 Översvämningar i Östpakistan 1968 Skredet i Tuve 1977 Översvämningar i Polen 1997 och i Sverige 2000 Översvämningar i Tjeckien och ö Tyskland 2002 Flodvågskatastrofen i Asien årsskiftet

8 Nya hot och risker Kemikalieolyckor Fenololyckan i Danmark 1972 Klorgasolyckan i Mississauga, Kanada 1979 Sevesokatastrofen i Italien 1976 Totalhaveriet av tankfartyg i Spanien 1976 Gasolyckan (tankbil) i Spanien 1978 Giftgasutsläppet i Bhopal, Indien 1984 Tankbilolyckan i Västtyskland 1987 Rökgranatolyckan i Uppsala och klorgasutsläppet vid Vanadisbadet 1993 Terroristattacken med Sarin i Tokyo 1995 Explosionen i fyrverkerilager i Nederländerna 2000 Explosionen i konstgödselfabriken i Frankrike 2001

9 Nya hot och risker Allvarlig smitta Smittkoppsepidemi i Westfalen, Västtyskland 1970 Koleraepidemi i Syditalien 1973 Ebolaepidemi i Zaire 1995

10 Nya hot och risker Nedfall av radioaktiva ämnen Katastrofmedicin - kärnvapen (lärobok) 1986 Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, Ukraina 1986 Kärnteknisk olycka i Tokaimura, Japan 1999

11 Nya hot och risker Infrastrukturstörningar Stormen Ada i Göteborg 1969 Jordbävningen i Kobe, Japan 1995 Isstormen i östra Kanada 1998 Översvämningar i Polen 1997 Översvämningar i Tjeckien och ö Tyskland 2002

12 Terrorism Sprängattentat i Bologna 1980 Sprängattentat mot World Trade Center, New York 1993 Sprängattentat mot bussar i Israel 1996 Terroristattacken med sarin mot tunnelbanan i Tokyo 1995 Terroristangreppet mot New York 11 september 2001 Bombattentat på Bali 2002 Terrorattacken i Madrid, Spanien 2004

13 Övriga aktuella områden Illgärningar Branden på passagerarfärjan Scandinavian Star 1990 Sjukhusbranden på Huddinge sjukhus 1991 Rökgranatolyckan i Uppsala 1993 Diskoteksbranden i Göteborg 1998 Bombattentat i Vanda, Finland 2002

14 Övriga aktuella områden Publika arrangemang och publiksamlingar Fotbollsmatch i Glasgow 1971 Husras vid bröllopsfest i Jerusalem 2001 EU-toppmöten i Göteborg och Bryssel 2001 Internationell katastrofhjälp Jordbävning på Sicilien 1968 Ebolaepidemin i Zaire 1995 Översvämningarna i Polen 1997

15 Övriga aktuella områden Krig Krigssjukvården i Israel 1967 Svenska Röda Korsets operationslag, Jordanien 1971 Amerikansk krigskirurgi i Sydostasien 1972 Katastrofsjukvård i Israel (oktober) 1973 Barn under krigs- och katastrofförhållanden 1981 Kriget i Beirut 1982 Evakuering av svenskar vid internationella händelser Flodvågskatastrofen i Asien 2004/2005 Evakuering av svenskar från krigets Libanon 2006

16 Rapporter under bearbetning Flodvågskatastrofen i Asien årsskiftet Evakuering av svenskar från krigets Libanon 2006 Busskraschen utanför Uppsala 2007 Strömavbrottet på Karolinska sjukhuset Huddinge 2007

17 Erfarenheter Katastrofplanering Larm Ledning Verksamhet inom skadeområdet Verksamhet på sjukhus Övrigt

18 Modernisering EU workshop september 2003 Disaster medicine lessons learned Utvärdering Kamedo-verksamheten 2005 Föråldrad organisation Utveckling och förnyelse

19 Modernisering Förstärkt organisation vid Socialstyrelsen Avtal med observatörer Systematiserad insamling och rapportering Utstein format (WADEM) Myndighetsgemensam struktur Systematiserad analys av befintliga rapporter Temarapporter barn, äldre, funktionshindrade, ledning, IT- och elberoende, påverkan av klimatförändringar, tunnelbränder m.m. Internationalisering EU, Department of Homeland Security (USA)

20 Förstärkt organisation vid Socialstyrelsen Expert Redaktör Handläggare Styrgrupp Referensgrupp Kunskapscentra Spridning av erfarenheter (seminarier m.m.) PM Riktlinjer (observatörsstudier, rapportskrivande)

21 Modernisering Förstärkt organisation vid Socialstyrelsen Avtal med observatörer Systematiserad insamling och rapportering Utstein format (WADEM) Myndighetsgemensam struktur Systematiserad analys av befintliga rapporter Temarapporter barn, äldre, funktionshindrade, ledning, IT- och elberoende, påverkan av klimatförändringar, tunnelbränder m.m. Internationalisering EU, Department of Homeland Security (USA)

22 Utstein format (WADEM) Hazard Pre-event/Background Pre-event status Preparedness Event Damage Disturbances Action/Responses Recovery Experiences

23 Myndighetsgemensam struktur Rubrik (Title) Förord (Preface) Observatörer och författare (observers and authors) Sammanfattning och erfarenheter (Summary and experiences) Inledning (Introduction) Risk och hot (Hazard) Bakgrund (Background) Situationen före händelsen (Pre-event status) Beredskap (Preparedness) Händelseförlopp (Event) Skador (Damage) Störningar (Disturbances) Åtgärder (Responses) Återställande och återhämtning (Recovery) Referenser (References) Bilagor (Appendices) Nyckelord (Key words) Index Förkortningar (Abbreviations)

24 Modernisering Förstärkt organisation vid Socialstyrelsen Avtal med observatörer Systematiserad insamling och rapportering Utstein format (WADEM) Myndighetsgemensam struktur Systematiserad analys av befintliga rapporter Temarapporter barn, äldre, funktionshindrade, ledning, IT- och elberoende, påverkan av klimatförändringar, tunnelbränder m.m. Internationalisering EU, Department of Homeland Security (USA)

25 Erfarenheter ledning Utbildning och övning Rutiner för samverkan mellan aktörerna Roller och ansvarsfördelning mellan aktörerna Informationsspridning förberedd (system och innehåll) Samordnad information, entydiga budskap Beslut behöver ofta fattas på bristfällig information i initialfasen Alternativa kommunikations- och sambandskanaler Fortlöpande dokumentation Krisledningsfunktion skall ej avvecklas för tidigt

26 Modernisering Förstärkt organisation vid Socialstyrelsen Avtal med observatörer Systematiserad insamling och rapportering Utstein format (WADEM) Myndighetsgemensam struktur Systematiserad analys av befintliga rapporter Temarapporter barn, äldre, funktionshindrade, ledning, IT- och elberoende, påverkan av klimatförändringar, tunnelbränder m.m. Internationalisering EU, Department of Homeland Security (USA)

Kunskapsöversikt, katastrofmedicin ur ett nationellt och internationellt perspektiv

Kunskapsöversikt, katastrofmedicin ur ett nationellt och internationellt perspektiv Kunskapsöversikt, katastrofmedicin ur ett nationellt och internationellt perspektiv Rapport från Anders Rüter, MD, överläkare, Katastrofmedicinskt Centrum Universitetssjukhuset i Linköping 581 85 Linköping

Läs mer

Stora olyckor och katastrofer exempel och erfarenheter

Stora olyckor och katastrofer exempel och erfarenheter Stora olyckor och katastrofer exempel och erfarenheter Sten Lennquist Risken för stora olyckor och katastrofer har ökat parallellt med utvecklingen i världen och fortsätter att öka. Flera faktorer har

Läs mer

REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting

REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting Ytterligare exemplar kan beställas från: REK, Box 22 550, 104 22 Stockholm, tel 08-737 34 02, fax 08-737 29 98 E-post: barbro.finneid@sll.se

Läs mer

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013 Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Krisberedskap för hälsoskydd och objektinriktat smittskydd

Krisberedskap för hälsoskydd och objektinriktat smittskydd Krisberedskap för hälsoskydd och objektinriktat smittskydd Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Underlag från experter och bygger på vetenskap och

Läs mer

Risker och förmågor 2013. Redovisning av regeringsuppdrag om nationell risk- och förmågebedömning

Risker och förmågor 2013. Redovisning av regeringsuppdrag om nationell risk- och förmågebedömning Risker och förmågor 2013 Redovisning av regeringsuppdrag om nationell risk- och förmågebedömning Risker och förmågor 2013 Redovisning av regeringsuppdrag om nationell risk- och förmågebedömning Risker

Läs mer

SoS Rapport 1996:20. Explosionen vid World Trade Center i New York den 26 februari 1993

SoS Rapport 1996:20. Explosionen vid World Trade Center i New York den 26 februari 1993 SoS Rapport 1996:20 Explosionen vid World Trade Center i New York den 26 februari 1993 Omslag: Fhebe Hjälm Omslagsfoto: Pressens Bild AB Omslagsbilden visar World Trade Center på Manhattan, New York. Katastrofmedicinska

Läs mer

Det robusta sjukhuset. utgåva 2008. kbm rekommenderar K 2008:2

Det robusta sjukhuset. utgåva 2008. kbm rekommenderar K 2008:2 Det robusta sjukhuset utgåva 2008 kbm rekommenderar K 2008:2 kbm rekommenderar 2008:2 Det robusta sjukhuset utgåva 2008 Titel: Det robusta sjukhuset Utgåva 2008 Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM)

Läs mer

pkmc@vgregion.se www.vgregion.se/pkmc

pkmc@vgregion.se www.vgregion.se/pkmc PKMC-nytt December 2008 Ansvarig utgivare: Annika Hedelin, 031-63 07 93, annika.hedelin@vgregion.se Redaktör: Iréne Johansson, 031-63 07 49, irene.johansson@vgregion.se Prehospitalt och katastrofmedicinskt

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Samverkansområde Skydd, undsättning och vård Studieresa Dallas och New Orleans 2010 Innehållsförteckning: 1. Sammanfattning 2. Inledning 2.1. Bakgrund 2.2. Syfte med studieresan 2.3. Program 2.4. Finansiering

Läs mer

Ett första steg mot en nationell riskbedömning. Nationell riskidentifiering

Ett första steg mot en nationell riskbedömning. Nationell riskidentifiering Ett första steg mot en nationell riskbedömning Nationell riskidentifiering 2 MSB:s kontaktperson: Johanna Enberg, 010-240 40 55 Publikationsnummer MSB 336-2011 november 2011 ISBN 978-91-7383-180-2 3 Förord

Läs mer

Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län

Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av Landstingsstyrelsen 2008-XX-XX 1 Förord Landstinget har en omfattande informationsskyldighet gentemot

Läs mer

EU-toppmötet i Göteborg 2001. KAMEDO-rapport 83

EU-toppmötet i Göteborg 2001. KAMEDO-rapport 83 EU-toppmötet i Göteborg 2001 KAMEDO-rapport 83 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

PKMC Pandemiarbetet Eterflaskor. AmbuAlarm Annikas ruta Forskning och utveckling Övninga - Vi arbetar på PKMC Utbildningarna

PKMC Pandemiarbetet Eterflaskor. AmbuAlarm Annikas ruta Forskning och utveckling Övninga - Vi arbetar på PKMC Utbildningarna PKMC-nytt Ansvarig utgivare: Annika Hedelin, 031-63 07 93, annika.hedelin@vgregion.se Redaktör: Iréne Johansson, 031-63 07 49, irene.johansson@vgregion.se December 2009 Prehospitalt och katastrofmedicinskt

Läs mer

Riskbild Östergötland

Riskbild Östergötland Riskbild Östergötland Ekonomisk säkerhet 2005 Rapporten är framtagen av: Karin Palmblad Robert Wenemark LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Samhällsbyggnadsenheten 2005-12-09 451-4326-05 Förord Rapporten Riskbild

Läs mer

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS Antagen av kommunfullmäktige den 15 maj 2014, 39 Risk- och sårbarhetsanalysen Denna risk- och sårbarhetsanalys utgör en revidering av analysen som genomfördes 2006 och vilken

Läs mer

PKMC-nytt I DET HÄR NUMRET. 4 SKMF:s temadagar 2004 7 Beredskapskonferens på Såstaholm 8 SRV-seminarum om terroristattackerna i Madrid 9

PKMC-nytt I DET HÄR NUMRET. 4 SKMF:s temadagar 2004 7 Beredskapskonferens på Såstaholm 8 SRV-seminarum om terroristattackerna i Madrid 9 PKMC-nytt December 2004 Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum/pkmc Regionens Hus 405 44 GÖTEBORG Besöksadress: Svangatan 4 Tel 031-63 05 00, fax 031-63 05 81 www.vgregion.se/pkmc I DET HÄR NUMRET

Läs mer

PKMC-nytt. Annikas ruta I DET HÄR NUMRET. 1 Annikas ruta. 2 Utbildningar hösten 2005. 4 HESMIC seminar 22 mars 2005

PKMC-nytt. Annikas ruta I DET HÄR NUMRET. 1 Annikas ruta. 2 Utbildningar hösten 2005. 4 HESMIC seminar 22 mars 2005 PKMC-nytt Juni 2005 Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum/pkmc Annikas ruta - I DET HÄR NUMRET Regionens Hus, 405 44 GÖTEBORG Besöksadress: Svangatan 4 Tel 031-63 05 00 Fax 031-63 05 81 www.vgregion.se/pkmc

Läs mer

Försvarsmaktens roll avseende energisäkerhet

Försvarsmaktens roll avseende energisäkerhet Försvarsmaktens roll avseende energisäkerhet En förstudie David Harriman, Ann Ödlund, Ester Veibäck FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys. Västra Götalands län 2011. Rapport 2011:71

Risk- och sårbarhetsanalys. Västra Götalands län 2011. Rapport 2011:71 Risk- och sårbarhetsanalys Västra Götalands län 2011 Rapport 2011:71 Rapportnr: 2011:71 ISSN: 1403 168X Rapportansvarig: Markus Green och Vendela Bodén Text: Anders Frelek, Markus Green, Jan Erik Gustavsson,

Läs mer

Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka

Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka

Läs mer

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta Krisberedskap så funkar det Att förbereda sig på det värsta 7 tips före krisen 1) Förvänta dig det oväntade. Genom att vara medveten om att du kan hamna i en nödsituation ökar du din förmåga att hantera

Läs mer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter

Läs mer

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28 ... 3 1.1. Östergötlands län... 3 1.2. Länsstyrelsens krisberedskapsarbete... 3 1.3. Syfte... 3 1.4. Avgränsningar... 4 1.4.1 Definitioner och förkortningar... 4... 5 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland...

Läs mer

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka 1 Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka Länsstyrelsen Strålsäkerhets myndigheten Nationell beredskapsplan Myndigheten för samhällskydd och beredskap Övriga myndigheter Innehåll

Läs mer

Från Gudrun till Per

Från Gudrun till Per Förvaltningshögskolans rapporter nummer 99 Från Gudrun till Per om kommunal krishantering, erfarenheter och förändring Andreas Ivarsson Från Gudrun till Per om kommunal krishantering, erfarenheter och

Läs mer

SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006

SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet i samarbete med SIS,Swedish Standards Institute ANNONS SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 Foto:Jocke Berglund Årets Bild 2006. Röjningen efter stormen

Läs mer

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Sändlista Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Internt (Plan och Stabsinstruktion) Landshövding Länsråd Informationschef Stabschefer

Läs mer

Kunskapsöversikten avseende förmågeoch ledningsutveckling

Kunskapsöversikten avseende förmågeoch ledningsutveckling Kunskapsöversikten avseende förmågeoch ledningsutveckling Niklas Hallberg Jiri Trnka och Sofie Pilemalm email: {nikha, jiri.trnka, sofie}@foi.se Avdelningen för informationssystem FOI, Totalförsvarets

Läs mer

och Sveriges NBC- beredskap är god?

och Sveriges NBC- beredskap är god? TEMASKRIFT och Sveriges NBCberedskap är god? och Sveriges NBCberedskap är god? Stockholm 2002 Titel: och Sveriges NBC-beredskap är god? Utgiven av: Överstyrelsen för civil beredskap Författare: Illustrationer:

Läs mer