Rapport. 18-årsundersökning MSB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. 18-årsundersökning MSB 2015-11-03"

Transkript

1 Rapport 18-årsundersökning MSB

2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen 4 Slutsatser Resultat Tillit och informationsinhämtning 11 Om det inträffar en kris 26 Risk och oro för den egna säkerheten 40 Förtroende för myndigheterna 9 Säkerheten i Sverige och världen 8 IT-säkerhet 9 Mänsklighetens undergång 117 2

3 Om undersökningen Undersökningens målgrupp är svenskar som under 1 fyller 18 år. Ett register med mejladresser tillhandahölls av Rekryteringsmyndigheten. Totalt genomfördes 4613 intervjuer i målgruppen under perioden 7 26 oktober 14. Resultatet är vägt med avseende på län och kön. Undersökningen är en upprepning av 12, 13 och 14 års undersökningar bland landets 18-åringar och resultatet jämförs över tid då detta är möjligt. Demoskops konsulter var Anders Lindholm och Camilla Sandberg. 3

4 Målgruppen Man 0 Kvinna 0 Utländsk bakgrund 11 Ej utländsk bakgrund 88 Studerande 9 Förvärvsarbetande 2 Annat 3 Storstadsområden 33 Övriga stadsområden 41 Övriga landet % Bas: Samtliga, 4613 intervjuer 4

5 Slutsatser Begränsad tillit Begränsad tillit bland unga På en skala från 0 till är 18-åringarnas tillit till människor i allmänhet,3, vilket är klart under snittet för befolkningen i stort. Tilliten är särskilt låg bland kvinnor, unga med utländsk bakgrund och boende utanför städerna. Myndigheter mest pålitliga Hälften litar på information från myndigheterna i mycket stor utsträckning, medan en av tio misstror information från myndigheter. Andra kanaler med relativt stor trovärdighet är föräldrar, radio, TV och skolan. Misstroendet är större när det gäller dagstidningar och välgörenhetsorganisationer. Få litar i någon utsträckning på information via sociala medier, poddar och bloggar via internet. Svårt att värja sig mot propaganda Två av tre tror att de själva kan värja sig mot propaganda, men det är också en majoritet som tror att befolkningen skulle ha svårt att stå emot propaganda från en organisation med stora resurser. En av tre tror att andra länder medvetet försöker påverka svenskarnas värderingar och agerande.

6 Slutsatser Mindre oro för krig och epidemier Växande eget ansvar, men begränsade kunskaper Fem av sex anser att de bör ta ansvar för sig själva och sina anhöriga vid en kris. Det är något fler än tidigare. Medvetenheten om rättigheter och skyldigheter vid en allvarlig händelse eller kris är alltjämt låg, och kunskapen om kommunens ansvar är mycket begränsad. Fler vet vart de ska vända sig Tre av tio vet vart de ska vända sig om det uppstår en allvarlig händelse eller kris. Det är fler än tidigare Kunskapen är mest utbredd bland män och unga med utländsk bakgrund. Minskad oro för krig och epidemier Under 13 fanns en utbredd oro för krig, medan oron för epidemier var påtaglig under förra året. Oron för dessa två händelser har nu minskat tydligt, medan oron för terrorism har ökat. Det är uppenbart att aktuella händelser och nyhetsflödet har stor påverkan på den oro unga upplever. 6

7 Slutsatser Trafikolycka största risken Störst risk för Trafikolycka En av fyra tror på åtminstone en ganska stor risk att de drabbas av en trafikolycka. Ungefär en av tio tror på risken att drabbas av krig, naturkatastrof, terrorism eller epidemi. Kvinnor upplever en större risk än män för i stort sett samtliga händelser. Unga med utländsk bakgrund upplever en större risk än andra att drabbas av krig, terrorism och epidemi. Få tror på risken för att inte kunna köpa mat, att vara utan dricksvatten eller att bli hemlös. Svag tilltro till myndigheterna avseende terrorism och krig Avseende flertalet negativa händelser eller kriser finns en övervikt åt att myndigheterna kan hantera dem. När det gäller hantering av terrorism, krig, hemlöshet eller en konflikt med användning av kärnvapen dominerar emellertid uppfattningen att myndigheterna inte kan klara situationen. 7

8 Slutsatser Storstäderna klarar sig bättre Stort förtroende för myndigheterna i Stockholm Förtroendet för lokala myndigheterna är klart större i storstäder än på landsbygden. Särskilt stort är förtroendet i Stockholm, medan Jämtland och Gävleborg tillhör de län där förtroendet för myndigheterna är minst. Bland län med högt riskindex och liten tilltro till myndigheterna kan nämnas Gävleborg, Södermanland, Kalmar, Västernorrland och Blekinge. Försvaret allt viktigare Tre av fyra anser det svenska försvaret är viktigt. Det är också fler än tidigare som anser att det är viktigt att Sverige har ett militärt försvar. Allt fler anser att det svenska försvaret bör utvecklas. Det är också en majoritet som tror det är viktigt med ett psykologiskt försvar, men här saknar många uppfattning. 8

9 Slutsatser En osäkrare värld Minskad säkerhet i världen En klar majoritet uppfattar att säkerheten i världen har minskat under det senaste året. Även under förra året fanns en upplevelse av minskad säkerhet i såväl världen som Europa och Sverige. Den bilden har nu förstärkts ytterligare. Tre av fyra efterlyser insatser avseende flyktingssituationen Tre av fyra anser att Sverige i åtminstone ganska stor utsträckning bör göra insatser för att hjälpa och motverka de negativa effekterna av flyktingsituationen i Europa. Det är också en majoritet som efterlyser insatser avseende IS terroraktiviteter och ebolaepidemin. Två av tre anser att IS utgör det största hotet mot världen Flyktingsituationen ses nu i stor utsträckning som ett hot mot Sverige. Även hotet från IS anses ha ökat, medan konflikten i Ukraina och ebolepidemin i avsevärt mindre utsträckning ses som hot mot Sverige. Av de aktuella händelserna och konflikterna är det två av tre som identifierar IS som det största hotet mot världen. 9

10 Slutsatser Klimatförändringar växande hot Knappt hälften oroliga för IT-säkerheten 44 procent oroar sig för att information de lämnar efter sig på internet kan skada dem. Oron, som i stort är oförändrad från förra året, är störst bland kvinnor, unga med utländsk bakgrund och boende i storstadsområden. Mänskligheten hotas främst av klimatförändringar Liksom förra året är det en av sex som tror att mänskligheten dör ut inom 00 år. Klimatförändringarna, som ses som det största hotet mot mänskligheten, har tillsammans med världsomfattande krig flyttat fram sina positioner som de största hoten. Att solen slocknar eller en pandemi uppfattas nu i mindre utsträckning som de avgörande faktorerna för mänsklighetens utdöende.

11 Tillit och informationsinhämtning 11

12 Låg tillit till andra bland 18-åringarna Relativt låg tillit till andra bland 18-åringarna På en skala där 0 betyder att det inte går att lita på människor i allmänhet och att det går att lita på människor i allmänhet ger Sveriges 18-åringar i genomsnitt svaret,31. Jämfört med befolkningen (6,4, våren 1) i stort är detta en låg tillitsnivå. Kvinnor och unga med utländsk bakgrund litar i mindre utsträckning på andra människor. Boende i storstäderna har större förtroende för andra. TV, Facebook och dagstidningar vanligaste informationskanalerna I stort sett alla (99%) 18-åringar tar en vanlig vecka del av nyheter och samhällsinformation via åtminstone någon av de uppräknade kanalerna. Tre av fyra får under en vanlig vecka information om samhället via TV:n, nästan lika många får information via Facebook (68%) och dagstidningar (66%). En majoritet inhämtar också information från kompisar (64%), skolan (63%) och föräldrarna (61%). Fyra av tio lyssnar på samhällsinformation i radio. Knappt tre av tio får information via Instagram och knappt en av fyra via Twitter. Knappt en av fem får information via poddar/bloggar, myndigheter och något färre via Snapchat (14%) och välgörenhetsorganisationer (11%). Kvinnor får oftare än män information om samhället via Facebook, TV, skolan, föräldrar och Instagram, medan män oftare får information från myndigheter. Unga med utländsk bakgrund tar i mindre utsträckning del av nyheter och information via framförallt radio, föräldrar och skolan. 12

13 Stor tilltro till myndigheter och traditionella medier En liten grupp tar inte del av traditionella informationskanaler De allra flesta av landets 18-åringar tar del av nyheter och information om samhället via traditionella medier, föräldrar, skolan eller andra myndigheter och/eller välgörenhetsorganisationer. En liten grupp, 2%, får dock all sin samhällsinformation via sociala medier, poddar, bloggar och från kompisar. Denna grupp är överrespresenterad bland dem med utländsk bakgrund, bland män och dem som bor på landsbygden, särskilt Svealand utanför Stockholm och i Västra Götaland. Stor tillit till traditionella medier, föräldrar och skolan Nio av tio litar på information som kommer från myndigheter, åtta av tio på informationen i Radio och TV samt från de egna föräldrarna. Tre av fyra litar på informationen de får i skolan. Tilliten är även relativt stor till information från välgörenhetsorganisationer och dagstidningar, två av tre litar i någon utsträckning på information från dessa. Hälften litar på informationen från sina kompisar. Få, 14% respektive 13%, litar på informationen i sociala medier respektive poddar och bloggar. 13

14 Lägre tillit bland de med utländsk bakgrund Unga med utländsk bakgrund litar mindre på traditionella medier Unga med utländsk bakgrund har lägre tillit till informationen från såväl traditionella medier, skolan, andra myndigheter som välgörenhetsorganisationer och sina föräldrar. Störst är skillnaden avseende informationen i radio. De har däremot något större förtroende för informationen i sociala medier än unga med svensk bakgrund. Kvinnor litar i något större utsträckning än män på information från i stort sett alla de uppräknade kanalerna. De som en vanlig vecka enbart får information via sociala medier, poddar och bloggar samt från kompisar litar i större utsträckning på informationen i de digitala kanalerna, samtidigt som de litar mindre på de traditionella medierna och vuxenvärlden. Även i denna grupp är dock förtroendet större för det traditionella informationskanalerna än för sociala medier och bloggar. En majoritet tror att de själva kan genomskåda falsk information Drygt sex av tio (63%) tror att de själva skulle kunna genomskåda falsk information, däremot tror bara drygt en av tre (3%) att Sveriges befolkning skulle stå emot propaganda från en organisation med stora resurser. Män har större tilltro till förmågan hos både sig själva och befolkningen i stort. En av tre (34%) tror att länder medvetet försöker påverka svenskarnas värderingar och agerande. Få, 4%, uppfattar att de under det senaste året spridit information i sociala medier som sedan visat sig vara falsk. Bland dem som enbart inhämtar samhällsinformation via sociala medier och kompisar är andelen något större, 7%. 14

15 Unga med utländsk bakgrund litar i mindre utsträckning på andra människor Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? Svara enligt skala 0- där 0=det går inte att lita på människor i allmänhet och =det går att lita på människor i allmänhet. Allmänheten 6,4 Medel Samtliga ,31 Man ,3 Kvinna ,09 Utländsk bakgrund ,8 Ej utländsk bakgrund ,41 Storstadsområden ,43 Övriga stadsområden ,34 Övriga landet ,26 0% % 40% 60% 80% 0% Ej svar Bas: Samtliga, 4613 intervjuer 1

16 Kvinnor får oftare information via flera olika kanaler, män får oftare information via myndigheter % 0 Genom vilka av följande kanaler får du under en vanlig vecka nyheter och information som berör samhället i stort? Samtliga Man Kvinna TV Facebook Dagstidningar Kompisar Skolan Föräldrar Radio Instagram Twitter Poddar och bloggar Myndigheter via internet Snapchat Välgörenhetsorganisationer Ingen av dem Bas: Samtliga, 4613 intervjuer 16

17 Unga med utländsk bakgrund får mer sällan information via flera olika kanaler, främst föräldrar och radio % 0 Genom vilka av följande kanaler får du under en vanlig vecka nyheter och information som berör samhället i stort? Samtliga 80 Utländsk bakgrund 60 Ej utländsk bakgrund TV Facebook Dagstidningar Kompisar Skolan Föräldrar Radio Instagram Twitter Poddar och bloggar Myndigheter via internet Snapchat Välgörenhetsorganisationer Ingen av dem Bas: Samtliga, 4613 intervjuer 17

18 Demografi de 2% som enbart får information via sociala medier och kompisar en vanlig vecka Genom vilka av följande kanaler får du under en vanlig vecka nyheter och information som berör samhället i stort? Samtliga Får enbart information via sociala medier och kompisar* Man 0 Kvinna 0 4 Utländsk bakgrund Studerande 9 87 Förvärvsarbetande Annan sysselsättning Storstadsområden Övriga stadsområden 41 3 Övriga landet Norrland 11 7 Svealand utom Stockholm Stockholm Västra Götaland Östra Götaland Skåne 12 8 *Får information via poddar och bloggar, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat och/eller kompisar, INTE via Radio, TV, dagstidningar, skolan, myndigheter, välgörenhetsorganisationer eller föräldrar Bas: Samtliga, 4613 intervjuer 18

19 Information från myndigheter mest tillförlitlig, följt av radio, föräldrar och TV I vilken utsträckning litar du på information via? Myndigheter Radio Föräldrar TV Skolan Välgörenhetsorganisationer Dagstidningar Kompisar Sociala medier Poddar och bloggar via internet % % 40% 60% 80% 0% I mycket stor utsträckning I ganska stor utsträckning I viss utsträckning Inte alls Vet ej /ej svar Bas: Samtliga, 4613 intervjuer 19

20 Kvinnor litar i större utsträckning på samtliga informationskanaler, utom poddar och kompisar I vilken utsträckning litar du på information via? % 0 80 I mycket/ganska stor utsträckning Samtliga Man Kvinna Myndigheter Radio Föräldrar TV Skolan Väl- Dagstidningagörenhetsorganisationer Kompisar Sociala medier Poddar och bloggar via internet Bas: Samtliga, 4613 intervjuer

21 Unga med utländsk bakgrund litar i minde utsträckning på samtliga informationskanaler, utom sociala medier I vilken utsträckning litar du på information via? % 0 80 I mycket/ganska stor utsträckning Samtliga Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Myndigheter Radio Föräldrar TV Skolan Väl- Dagstidningagörenhetsorganisationer Kompisar Sociala medier Poddar och bloggar via internet Bas: Samtliga, 4613 intervjuer 21

22 De som bara får information via sociala medier litar i mindre utsträckning på traditionella medier I vilken utsträckning litar du på information via? % 0 I mycket/ganska stor utsträckning Samtliga Får information endast via sociala medier och kompisar Myndigheter Radio Föräldrar TV Skolan Väl- Dagstidningagörenhetsorganisationer Kompisar Sociala medier Poddar och bloggar via internet Bas: Samtliga, 4613 intervjuer 22

23 Större tilltro till den egna förmågan än resten av befolkningens när det gäller att genomskåda propaganda I vilken utsträckning tror du att? du själv kan genomskåda falsk information Sveriges befolkning skulle stå emot propaganda från en organisation med stora resurser andra länder medvetet försöker påverka svenskarnas värderingar och agerande % % 40% 60% 80% 0% I mycket stor utsträckning I ganska stor utsträckning I viss utsträckning Inte alls Vet ej/ Ej svar Bas: Samtliga, 4613 intervjuer 23

24 Män tror oftare att de själva skulle kunna genomskåda falsk information I vilken utsträckning tror du att? % 0 80 I mycket/ganska stor utsträckning Samtliga Man Kvinna du själv kan genomskåda falsk information Sveriges befolkning skulle stå emot propaganda från en organisation med stora resurser andra länder medvetet försöker påverka svenskarnas värderingar och agerande Bas: Samtliga, 4613 intervjuer 24

25 Få har spridit information som visat sig vara falsk Har du själv, under det senaste året, spridit information i sociala medier som senare visat sig vara falsk? Samtliga 4 Ja Man 4 Kvinna Utländsk bakgrund 6 Ej utländsk bakgrund 4 Får en vanlig vecka information enbart via sociala medier och kompisar 7 Storstadsområden 4 Övriga stadsområden Övriga landet % Bas: Samtliga, 4613 intervjuer 2

26 Om det inträffar en kris 26

27 Stort eget ansvar Både staten och individen anses ha stort ansvar Åtta av tio (83%) anser att de själva bör ta ansvar för sig och sina anhörigas säkerhet vid en allvarlig händelse eller kris, fler bland män än bland kvinnor. Lika många (83%) anser att det är svenska statens uppgift att transportera hem dem om de råkar ut för en sådan händelse, vilket är något fler än tidigare år. I båda fallen har andelen ökat något. Åtta av tio skulle ställa upp om det inträffade en kris Åtta av tio (79%) 18-åringar svarar att de skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige drabbades av en allvarlig händelse eller kris, vilket är fler än i undersökningarna 14 (7%), 13 (70%) och 12 (70%). På frågan om de kan tänka sig att arbeta utomlands för att bistå människor svarar hälften (2%) att de är intresserade, kvinnor och personer med utländsk bakgrund i större utsträckning. Fortsatt begränsad kunskap om ansvar och rättigheter Sju av tio är inte medvetna om deras kommuns ansvar om det uppstår en allvarlig händelse eller kris medan bara en av tio (11%) är medvetna om detta. En av fyra (2%) är medvetna om sina egna rättigheter och skyldigheter, en marginell ökning sedan 14 (22%). Män och de med utländsk bakgrund är liksom i 14 års undersökning oftare medvetna om både sitt eget och kommunens ansvar vid en allvarlig händelse. 27

28 Familj och vänner viktig informationskanal Tre av tio vet vart de ska vända sig Tre av tio (30%) vet vart de kan vända sig för att få information om det inträffar en allvarlig händelse eller kris, vilket är en ökning i förhållande till 14 (2%). Män (38%) och unga med utländsk bakgrund (36%) anser sig ha bäst kunskap om vart de ska vända sig. Flest skulle först vända sig till familjen för information På frågan om vad de först skulle göra för att få information om det inträffade en allvarlig händelse svarar en av fyra (24%) att de skulle vända sig till familj/vänner. Det näst vanligaste alternativet är att använda sökmotor på nätet (22%) följt av att besöka nyhetssajter på nätet (21%) och titta på nyhetssändningar på TV (16%). Skillnaderna sedan 14 är små, något fler skulle dock använda sökmotor. Sju av tio skulle se nyhetssändningar och kontakta familjen När de får möjlighet att ange flera informationsvägar vid en kris svarar sju av tio (71%) att de skulle titta på nyhetssändningar på TV, 69% att de skulle kontakta familj/vänner. En majoritet skulle också använda sökmotor (68%) och besöka nyhetssajter på internet (67%). Hälften skulle använda sociala medier och fyra av tio lyssna på radio. Kvinnor skulle i större utsträckning vända sig till familj/vänner och se på nyhetssändningar på TV medan män oftare skulle söka information på internetforum. Unga med utländsk bakgrund skulle i mindre utsträckning söka information hos familj/vänner eller följa nyhetssändningar. Sociala medier och internetforum viktigare än officiell information Något fler än 14 skulle besöka (17% vs 12%) och kommunens webbplats (12% vs 6%), men sociala medier är fortsatt klart vanligare. 28

29 Begränsad kunskap om kommunens ansvar vid allvarlig händelse eller kris Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? Jag bör ta ansvar för mig själv och mina anhörigas säkerhet vid en kris Det är svenska statens ansvar att transportera hem dig om du utomlands råkar ut för en allvarlig händelse eller kris Jag skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris Jag är medveten om mina rättigheter och skyldigheter vid en allvarlig händelse eller kris Jag är medveten om vilket ansvar min kommun har om det uppstår en allvarlig händelse eller kris % % 40% 60% 80% 0% Håller helt med Håller delvis med Varken eller Håller delvis inte med Håller inte alls med Vet ej /ej svar Bas: Samtliga, 4613 intervjuer 29

30 Fler än tidigare anser att de bör ta ansvar för sig själva och anhöriga vid en kris Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? Jag bör ta ansvar för mig själv och mina anhörigas säkerhet vid en kris Håller delvis/ helt med Det är svenska statens ansvar att transportera hem dig om du råkar ut för en allvarlig händelse eller kris Jag skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris Jag är medveten om mina rättigheter och skyldigheter vid en allvarlig händelse eller kris Jag är medveten om vilket ansvar min kommun har om det uppstår en allvarlig händelse eller kris % Bas: Samtliga, 4613 intervjuer ( ; ) 30

31 Män anser i större utsträckning att de själva bör ta ansvar vid en kris Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? % 0 Samtliga Man Kvinna Håller delvis/ helt med Jag bör ta ansvar för mig själv och mina anhörigas säkerhet vid en kris Det är svenska statens ansvar att transportera hem dig om du råkar ut för en allvarlig händelse eller kris Jag skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris Jag är medveten om mina rättigheter och skyldigheter vid en allvarlig händelse eller kris 11 Jag är medveten om vilket ansvar min kommun har om det uppstår en allvarlig händelse eller kris Bas: Samtliga, 4613 intervjuer 31

32 Unga med utländsk bakgrund är i större utsträckning medvetna om sitt eget och kommunens ansvar Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? % 0 Samtliga Håller delvis/ helt med Utländsk bakgrund 80 Ej utländsk bakgrund Jag bör ta ansvar för mig själv och mina anhörigas säkerhet vid en kris Det är svenska statens ansvar att transportera hem dig om du råkar ut för en allvarlig händelse eller kris Jag skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige skulle drabbas av en allvarlig händelse eller kris Jag är medveten om mina rättigheter och skyldigheter vid en allvarlig händelse eller kris 11 Jag är medveten om vilket ansvar min kommun har om det uppstår en allvarlig händelse eller kris Bas: Samtliga, 4613 intervjuer 32

33 Hälften intresserade av internationellt arbete vid kriser, fler bland kvinnor Hur intresserad är du av att arbeta utomlands i en verksamhet som handlar om att bistå människor vid katastrofer eller andra svåra situationer? Samtliga Man Kvinna Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet Norrland Svealand utom Stockholm Stockholm Västra Götaland Östra Götaland Skåne Bas: Samtliga, 4613 intervjuer 0% % 40% 60% 80% 0% Mycket intresserad Ganska intresserad Inte särskilt intresserad 33 Inte alls intresserad Vet ej/ Ej svar

34 Kunskapen om vart de kan vända sig vid en kris har ökat, män vet oftare än kvinnor Vet du vart du kan vända dig för att få information om en allvarlig händelse eller kris inträffar? Ja Samtliga 1 30 Man 38 Kvinna 21 Utländsk bakgrund 36 Ej utländsk bakgrund 29 Storstadsområden 31 Övriga stadsområden 31 Övriga landet 27 Norrland 33 Svealand utom St 30 Stockholm 31 Västra Götaland 28 Östra Götaland 29 Skåne % Bas: Samtliga, 4613 intervjuer ( ; ) 34

35 Vänner och familj fortsatt vanligaste informationskällan Vad av följande tror du är det första du skulle göra för att få information om det inträffar en allvarlig händelse eller kris? (ANGE INTE ALTERNATIV SOM DU INTE KÄNNER TILL SEDAN TIDIGARE) % 30 2 Samtliga 1 Samtliga Kontakta familj /vänner Använda sökmotor (t ex Google) Besöka nyhetssajter på Internet Titta på nyhetssändningar på TV Bas: Samtliga, 4613 intervjuer ( ) 6 Använda sociala medier 3 4 Lyssna på nyhetssändningar på radio Besöka webbplatsen Besöka Internetforum (t ex Flashback) Besöka kommunens webbplats Annat Inget

36 Kvinnor skulle oftare kontakta familj och vänner män skulle först söka information på Internet Vad av följande tror du är det första du skulle göra för att få information om det inträffar en allvarlig händelse eller kris? (ANGE INTE ALTERNATIV SOM DU INTE KÄNNER TILL SEDAN TIDIGARE) % 30 2 Samtliga Man Kvinna Kontakta familj /vänner Använda sökmotor (t ex Google) Bas: Samtliga, 4613 intervjuer Besöka nyhetssajter på Internet Titta på nyhetssändningar på TV Använda sociala medier Lyssna på nyhetssändningar på radio Besöka webbplatsen Besöka Internetforum (t ex Flashback) Besöka kommunens webbplats Annat 36

37 Nyheter på TV, familj eller vänner, nyhetssajter och sökmotorer vanliga informationskanaler Sammanslaget: Vad av följande tror du är det första du skulle göra för att få information om det inträffar en allvarlig händelse eller kris? / Vad tror du mer att du skulle göra för att få information? % 0 Samtliga 1 Samtliga Titta på nyhetssändningar på TV 60 8 Kontakta familj /vänner 2 Använda sökmotor (t ex Google) Bas: Samtliga, 4613 intervjuer ( ) 7 Besöka nyhetssajter på Internet Använda sociala medier Lyssna på nyhetssändningar på radio Besöka webbplatsen Besöka Internetforum (t ex Flashback) Besöka kommunens webbplats Annat 37

38 Kvinnor skulle oftare söka information på flera håll, män skulle oftare besöka Internetforum Sammanslaget: Vad av följande tror du är det första du skulle göra för att få information om det inträffar en allvarlig händelse eller kris? / Vad tror du mer att du skulle göra för att få information? % 0 Samtliga Man Kvinna Titta på nyhetssändningar på TV Kontakta familj /vänner Använda sökmotor (t ex Google) Besöka nyhetssajter på Internet Använda sociala medier Lyssna på nyhetssändningar på radio 17 Besöka webbplatsen Besöka Internetforum (t ex Flashback) Besöka kommunens webbplats Annat Bas: Samtliga, 4613 intervjuer 38

39 Unga med utländsk bakgrund skulle i mindre utsträckning söka information via nyheter på TV och radio Sammanslaget: Vad av följande tror du är det första du skulle göra för att få information om det inträffar en allvarlig händelse eller kris? / Vad tror du mer att du skulle göra för att få information? % 0 Samtliga 80 Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Titta på nyhetssändningar på TV Kontakta familj /vänner Använda sökmotor (t ex Google) Besöka nyhetssajter på Internet Använda sociala medier Lyssna på nyhetssändningar på radio 17 Besöka webbplatsen Besöka Internetforum (t ex Flashback) Besöka kommunens webbplats Annat Bas: Samtliga, 4613 intervjuer 39

40 Risk och oro för den egna säkerheten 40

41 Minskad rädsla för krig och epidemier Minskad oro för epidemier och krig En av sex (16%) är mest rädd att personligen drabbas av krig. Nästan lika många är mest rädda för att drabbas av epidemi, kärnvapenkonflikt (båda 14%), trafikolycka eller terrorism (båda 12%). Kvinnor är oftare rädd för att drabbas av krig medan män oftare är mest rädda för kärnvapenkonflikter. Personer med utländsk bakgrund är oftare mest rädda för att drabbas av krig eller terrorism men mer sällan för trafikolycka. Rädslan för krig och epidemier har minskat tydligt sedan 14. Unga i storstan oftare rädda att drabbas av hemlöshet Få är mest rädda för att drabbas av bostadsbrand, tåg-, båt- eller flygolycka (båda 6%) hemlöshet, naturkatastrof, brist på mat, internet, vatten eller el. Hemlöshet är dock den största rädslan för något fler bland 18-åringar i storstäderna samt bland personer med utländsk bakgrund. Störst är risken för trafikolycka och IT-haveri En av fyra (2%) bedömer att de löper ganska eller mycket stor risk att drabbas av trafikolycka och nästan lika många anser att de löper risk för IT-haveri (23%) eller upplopp (22%). En av fem (19%) tror att de löper risk för elavbrott. Risken för IT-haveri och upplopp anses ha ökat sedan 14. Boende på landet tror i större utsträckning att de löper risk att drabbas av trafikolycka eller elavbrott medan boende i storstad tror på störst risk för upplopp. 41

42 Högst Riskindex i Kalmar, lägst i Västerbotten Större risk att drabbas av krig bland dem med utländsk bakgrund De med utländsk bakgrund bedömer att risken att de själva drabbas av terrorism som något högre än övriga 18-åringar. De tror också oftare på risk att drabbas av epidemi, krig och att inte ha möjlighet att köpa mat. Däremot tror de i mindre utsträckning att de kommer att drabbas av elavbrott. Riskindex högst i östkustlänen, utom i Stockholm En sammanvägning av den risk man anser sig löpa för att drabbas av olika händelser och kriser visar att den största risken finns i Kalmar, Södermanland, Gävleborg och Västernorrland, medan man liksom 14 är minst utsatt för risk i Västerbotten, följt av Norrbotten. Svårast att vara utan vatten under tre dygn Åtta av tio (80%) tror att det är svårast att vara utan vatten under tre dygn, 14% tror på el. Ett fåtal tror att det är svårare att vara utan Internet (2%) telefon (2%), kollektivtrafik (1%) eller andra transportmedel (1%). Jämfört med 14 tror fler att det svårast att vara utan vatten (då 7%) och färre att det är svårast att vara utan el (då 19%). 42

43 En av sex mest oroliga för krig Vad av följande är du mest rädd att personligen drabbas av? % Krig Bas: Samtliga, 4613 intervjuer Epidemi En konflikt (spridning med användning av smittsam sjukdom) av kärnvapen Trafikolycka 6 6 Terrorism (t ex självmordsbombare) Bostadsbrand Att bli hemlös Tåg-, båt-, eller flygolycka Naturkatastrof (t ex översvämning, storm, skogsbrand) Att inte ha möjlighet att köpa mat IT-haveri (t ex att ITsystem hos myndigheter, banker eller sociala medier slås ut under en längre period) Upplopp eller kravaller Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar

44 Minskad oro för epidemier och krig sedan 14 Vad av följande är du mest rädd att personligen drabbas av? Krig Epidemi (spridning av smittsam sjukdom/ stor spridning avsmittsam sjukdom t.ex. svininfluensa) Trafikolycka Terrorism (t ex självmordsbombare) Bostadsbrand/Brand Tåg-, båt-, eller flygolycka Naturkatastrof (t ex översvämning, storm, skogsbrand/ översvämning eller jordskred) IT-haveri (t ex att IT-system hos myndigheter eller banker slås ut under en längre period) Upplopp eller kravaller Att vara utan tillgång till/ Brist på dricksvatten mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar % Bas: Samtliga, 4613 intervjuer ( ; ) 44

45 Kvinnor mest rädda för att drabbas av krig, män mer rädda för att drabbas av kärnvapenkonflikt Vad av följande är du mest rädd att personligen drabbas av? % 2 Samtliga Man Kvinna Bas: Samtliga, 4613 intervjuer Krig Epidemi En konflikt med användning av kärnvapen Trafikolycka Terrorism Bostadsbrand Att bli hemlös Tåg-, båt-, eller flygolycka Naturkatastrof Att inte ha möjlighet att köpa mat IT-haveri Upplopp eller kravaller Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar

46 Störst rädsla för krig och terrorism bland unga med utländsk bakgrund Vad av följande är du mest rädd att personligen drabbas av? % 2 Samtliga 1 Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund Bas: Samtliga, 4613 intervjuer Krig Epidemi En konflikt med användning av kärnvapen Trafikolycka Terrorism Bostadsbrand Att bli hemlös Tåg-, båt-, eller flygolycka Naturkatastrof Att inte ha möjlighet att köpa mat IT-haveri Upplopp eller kravaller Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar

47 Större rädsla för hemlöshet bland unga som bor i storstäderna Vad av följande är du mest rädd att personligen drabbas av? % 2 1 Samtliga Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet Bas: Samtliga, 4613 intervjuer Krig Epidemi En konflikt med användning av kärnvapen Trafikolycka Terrorism Bostadsbrand Att bli hemlös Tåg-, båt-, eller flygolycka Naturkatastrof Att inte ha möjlighet att köpa mat IT-haveri Upplopp eller kravaller Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar

48 Störst befarad risk att drabbas av trafikolycka Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? Trafikolycka IT-haveri Upplopp eller kravaller Elavbrott i mer än 24 timmar Krig Naturkatastrof Terrorism Epidemi En konflikt med användning av kärnvapen Tåg-, båt-, eller flygolycka Bostadsbrand Att inte ha möjlighet att köpa mat Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 24 timmar Att bli hemlös % % 40% 60% 80% 0% Mycket stor Ganska stor Varken liten eller stor Ganska liten Mycket liten Vet ej /ej svar Bas: Samtliga, 4613 intervjuer 48

49 Ökad befarad risk för IT-haveri, upplopp och terrorism Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? Trafikolycka IT-haveri Upplopp eller kravaller Elavbrott i mer än 24 timmar Krig Naturkatastrof Terrorism Epidemi Tåg-, båt-, eller flygolycka Bostadsbrand/Brand Att vara utan tillgång till/ Brist på dricksvatten mer än 24 timmar Mycket/ganska stor risk % Bas: Samtliga, 4613 intervjuer ( ; ) 49

50 Kvinnor tror överlag i större utsträckning att de riskerar att drabbas av allvarliga händelser eller kriser Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? % 40 Mycket/ganska stor risk Samtliga Man Kvinna IT-haveri Upplopp eller kravaller Bas: Samtliga, 4613 intervjuer Elavbrott i mer än 24 timmar Krig Trafikolycka Naturkatastrof Terrorism 0 Epidemi En konflikt med båt-, Tåg-, användning av olycka eller flyg- kärnvapen Bostadsbrand Att inte Att vara ha möjlighet att gång utan till- köpa mat till dricksvatten mer än 24 timmar Att bli hemlös

51 Unga med utländsk bakgrund tror oftare att de löper risk att drabbas av epidemi, terrorism och kärnvapenkrig Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? % Mycket/ganska stor risk Samtliga Utländsk bakgrund Ej utländsk bakgrund IT-haveri Upplopp eller kravaller Bas: Samtliga, 4613 intervjuer Elavbrott i mer än 24 timmar Krig Trafikolycka Naturkatastrof Terrorism 1 Epidemi En konflikt med båt-, Tåg-, användning av olycka eller flyg- kärnvapen Bostadsbrand Att inte Att vara ha möjlighet att gång utan till- köpa mat till dricksvatten mer än 24 timmar Att bli hemlös

52 Större risk för elavbrott på landet, större risk för upplopp i storstäderna Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? % Mycket/ganska stor risk Samtliga Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet IT-haveri Upplopp eller kravaller Bas: Samtliga, 4613 intervjuer Elavbrott i mer än 24 timmar Krig Trafikolycka Naturkatastrof Terrorism 2 Epidemi En konflikt med båt-, Tåg-, användning av olycka eller flyg- kärnvapen Bostadsbrand Att inte Att vara ha möjlighet att gång utan till- köpa mat till dricksvatten mer än 24 timmar Att bli hemlös

53 Större upplevd risk för elavbrott i Norrland, större risk för naturkatastrofer i Skåne Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? % Mycket/ganska stor risk Samtliga Norrland Svealand utom Stockholm Stockholm Västra Götaland Östra Götaland Skåne IT-haveri Upplopp eller kravaller Bas: Samtliga, 4613 intervjuer Elavbrott i mer än 24 timmar Krig Trafikolycka Naturkatastrof Terrorism 3 Epidemi En konflikt med båt-, Tåg-, användning av olycka eller flyg- kärnvapen Bostadsbrand Att inte Att vara ha möjlighet att gång utan till- köpa mat till dricksvatten mer än 24 timmar Att bli hemlös

54 Relativt stor risk men liten oro för IT-haveri, upplopp och elavbrott Vad av följande är du mest rädd att personligen drabbas av? Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? % 30 2 Upplever risk för Rädd för IT-haveri Upplopp eller kravaller Bas: Samtliga, 4613 intervjuer Elavbrott i mer än 24 timmar Krig 3 Trafikolycka Naturkatastrof Terrorism 4 Epidemi En konflikt med båt-, Tåg-, användning av olycka eller flyg- kärnvapen Bostadsbrand Att inte Att vara ha möjlighet att gång utan till- köpa mat till dricksvatten mer än 24 timmar Att bli hemlös

55 Minskad rädsla för epidemi och krig successivt upplevd ökad risk för terrorism Vad av följande är du mest rädd att personligen drabbas av? Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? Andel som upplever risk 2 1 Naturkatastrof Trafikolycka Terrorism Krig Epidemi 13 Bostadsbrand Bas: Samtliga, 4613 intervjuer ( ; ) Andel som rädd för

56 Störst upplevda risker i Mellansverige och Kalmar Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? 14 Riskindex 0-0 En sammanvägning av den befarade risken för samtliga händelser Västerbotten 29 Uppsala 30 Södermanland 30 Gotland 30 Jönköping 31 Stockholm 31 Västmanland 31 Skåne 32 Östergötland 32 Halland 32 Blekinge 32 Värmland 32 Jämtland 32 Norrbotten 32 Västra Götaland 33 Kronoberg 33 Örebro 33 Västernorrland 33 Kalmar 34 Gävleborg 34 Dalarna 34 Bas: Samtliga, 6683 intervjuer 6

57 Störst upplevda risker längs östkusten, i utom Stockholm Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? 1 Riskindex 0-0 En sammanvägning av den befarade risken för samtliga händelser Västerbotten 28 Norrbotten 28 Stockholm 29 Värmland 29 Jönköping 29 Jämtland 29 Uppsala 29 Östergötland 29 Västmanland 30 Skåne 31 Örebro 31 Dalarna 31 Kronoberg 31 Halland 31 Västra Götaland 32 Blekinge 32 Västernorrland 32 Gävleborg 32 Södermanland 33 Kalmar 33 Bas: Samtliga, 4613 intervjuer 7

58 Fyra av fem tror att vatten är svårast att vara utan under tre dygn Vad av följande tror du är svårast att vara utan under tre dygn? % Vatten El Internet Telefon Kollektivtrafik Andra transportmedel Bas: Samtliga, 4613 intervjuer ( ) 8

59 Förtroende för myndigheterna 9

60 Lågt förtroende för förmågan att hantera kriser Störst förtroende avseende trafikolycka och bostadsbrand Förtroendet för svenska myndigheter är störst när det gäller att hantera trafikolyckor (72% har förtroende) och bostadsbränder (69%), följt av långvariga perioder utan tillgång till dricksvatten och el samt tåg-, båt och flygolyckor. Begränsat förtroende för förmågan avseende krig och hemlöshet En majoritet av 18-åringarna har lågt förtroende för myndigheternas förmåga att hantera en konflikt med kärnvapen. Knappt hälften har lågt förtroende för svenska myndigheters förmåga att hantera krig och nästan lika många hyser tvivel på förmågan avseende hemlöshet. Även gällande terrorism är förtroendet för myndigheterna relativt lågt, en av tre (3%) har lågt förtroende för förmågan, fler än dem som har stort förtroende (31%). Män har överlag större förtroende för myndigheternas förmåga att hantera allvarliga kriser. De med utländsk bakgrund har större förtroende för förmågan att garantera el, mat, vatten, tak över huvudet och IT. Lågt förtroende för myndigheternas förmåga under allvarliga kriser Rädslan har minskat sedan 14 för att drabbas av krig och epidemi, men fler är rädda att drabbas av terrorism. Samtidigt är förtroendet för myndigheternas förmåga relativt oförändrat gällande dessa händelser. Det innebär att även terrorism, förutom epidemi och krig, nu kan sägas vara en händelse man är rädd för och där förtroendet för myndigheterna är relativt lågt. 60

61 Störst förtroende för Stockholms myndigheter Störst förtroende för de lokala myndigheterna i Stockholm På frågan om man tror att de lokala myndigheterna där man bor är bättre eller sämre på att hantera kriser jämfört med i andra delar av Sverige svarar 18% att de egna myndigheterna är bättre och lika många att de är sämre. Jämfört med tidigare år är andelen som tror att de egna lokala myndigheterna är bättre större, medan andelen som tror att de är sämre är i nivå med tidigare. Det relativa förtroendet är liksom tidigare störst i Stockholms län, följt av Halland och Uppsala. Sämst relativt förtroende har man för de lokala myndigheterna i Gävleborg, följt av Jämtland. I Gävleborg, Södermanland, Västernorrland, Kalmar och Blekinge är förtroendet för lokala myndigheter alltså lågt, samtidigt som riskindex är högre än i andra delar av landet. Fler tycker att Försvaret ska främja fred utomlands En av tre (3%) anser att försvarets främsta uppgift är att stödja det övriga samhället vid en allvarlig händelse eller kris, lika många (34%) anser att de främst ska delta i fredsbevarande insatser utomlands och en av fyra (26%) anser att den främsta uppgiften är att försvara Sverige. Sedan tidigare har andelen som anser att den viktigaste uppgiften är fredsbevarande insatser ökat, medan färre anser att man främst ska stödja samhället vid kris. Liksom 14 anser män och de med utländsk bakgrund i större utsträckning att försvarets främsta uppgift är att försvara Sverige. De som bor på landet anser i större utsträckning att den främsta uppgiften är att stödja det övriga samhället vid en kris och i mindre utsträckning att fredsbevarande insatser utomlands bör prioriteras. 61

62 Ytterligare ökat stöd för utvecklat försvar En majoritet anser det viktigt med ett militärt försvar Sju av tio (70%) anser att det är viktigt att Sverige har ett militärt försvar, vilket är fler än 14 (63%). Män och de som bor på landet anser oftare att det är viktigt. Lika många (72%) anser att det är viktigt med ett civilt psykologiskt försvar, men färre anser att det är mycket viktigt med detta än med ett militärt försvar. Den viktigaste uppgiften är, liksom 14, att försvara landet i händelse av väpnat angrepp, 72% anser att detta är mycket viktigt. Hälften (2%) anser att det är en mycket viktig uppgift att bistå det övriga samhället vid katastrofer. Något fler än 14 anser att det är en mycket viktig uppgift att upptäcka och avvisa kränkningar av gränserna (38% jämfört med 33% 14), män i större utsträckning än kvinnor. Försvaret är viktigt och bör utvecklas Tre av fyra (7%) anser att det svenska försvaret är viktigt, vilket fortsätter trenden med ökande stöd. Få, 4%, anser att det är oviktigt. Betydligt fler än tidigare anser också att det svenska försvaret bör utvecklas (69% idag, 64% 14, 7% 13, 3% 12) snarare än avvecklas (ca % samtliga år). Störst vikt vid det svenska försvaret lägger män och de som bor på landet, i dessa grupper anser också fler att man bör utveckla snarare än avveckla försvaret. Minst positiv till ett stärkt försvar är man i Stockholm. 62

63 Låg förtroende för myndigheternas förmåga att hantera krig och hemlöshet Hur stort förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande? Trafikolycka Bostadsbrand Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar Tåg-, båt-, eller flygolycka Naturkatastrof Epidemi Upplopp eller kravaller Att se till att alla har tillgång till mat IT-haveri Terrorism Propaganda från annan stat Krig Hemlöshet En konflikt med användning av kärnvapen % % 40% 60% 80% 0% Mycket stort Ganska stort Varken litet eller stort Ganska litet Mycket litet Vet ej/ Ej svar Bas: Samtliga, 4613 intervjuer 63

64 Ökat förtroende sedan 14 för myndigheternas förmåga att hantera vattenbrist, naturkatastrofer och upplopp Hur stort förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande? Trafikolycka Bostadsbrand/Brand Att vara utan tillgång till/brist på dricksvatten mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar Tåg-, båt-, eller flygolycka Naturkatastrof (t ex översvämning, storm, skogsbrand) Epidemi (spridning av smittsam sjukdom) Upplopp eller kravaller IT-haveri (t ex att IT-system hos myndigheter eller banker slås ut under en längre period) Terrorism (t ex självmordsbombare) Krig Mycket/ganska stort förtroende % Bas: Samtliga, 4613 intervjuer ( ; ) 64

65 Lågt förtroende för förmågan att hantera vs rädd för att drabbas av Vad av följande är du mest rädd att personligen drabbas av? Hur stort förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande? % Andel som är rädd att drabbas av 1 Trafikolycka Bostadsbrand Tåg-, båt-, eller flygolycka Epidemi Terrorism Krig 0 Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar Upplopp eller kravaller Naturkatastrof IT-haveri % Andel med litet förtroende för myndigheternas förmåga att hantera Bas: Samtliga, 4613 intervjuer ( ) 6

66 Män har överlag större förtroende för myndigheternas förmåga, utom gällande krig och kärnvapenkonflikt Hur stort förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande? % 0 80 Mycket/ganska stort förtroende Samtliga Man 60 Kvinna Trafikolycka Bostadsbrand Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar Tåg-, båt-, eller flygolycka Naturkatastrof Epidemi Att se till att alla har tillgång till mat Upplopp eller kravaller IThaveri Terrorism Propaganda från annan stat Krig Hemlöshet En konflikt med användning av kärnvapen Bas: Samtliga, 4613 intervjuer 66

67 Unga med utländsk bakgrund har större förtroende avseende el, mat, vatten och tak över huvudet Hur stort förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande? % 0 80 Mycket/ganska stort förtroende Samtliga Utländsk bakgrund 60 Ej utländsk bakgrund Trafikolycka Bostadsbrand Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar Tåg-, båt-, eller flygolycka Naturkatastrof Epidemi Att se till att alla har tillgång till mat Upplopp eller kravaller IThaveri Terrorism Propaganda från annan stat Krig Hemlöshet En konflikt med användning av kärnvapen Bas: Samtliga, 4613 intervjuer 67

68 Mindre förtroende för myndigheternas förmåga att garantera tillgång till el och vatten på landet Hur stort förtroende har du för svenska myndigheters förmåga att hantera följande? % 0 80 Mycket/ganska stort förtroende Samtliga Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet Trafikolycka Bostadsbrand Att vara utan tillgång till dricksvatten mer än 24 timmar Elavbrott i mer än 24 timmar Tåg-, båt-, eller flygolycka Naturkatastrof Epidemi Att se till att alla har tillgång till mat Upplopp eller kravaller IThaveri Terrorism Propaganda från annan stat Krig Hemlöshet En konflikt med användning av kärnvapen Bas: Samtliga, 4613 intervjuer 68

69 Större förtroende för de lokala myndigheterna i storstadsområden Tror du att myndigheterna (kommun, räddningstjänst) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med andra delar av Sverige? Samtliga Man Kvinna Storstadsområden Övriga stadsområden Övriga landet % % 40% 60% 80% 0% Bättre förmåga Lika god förmåga Sämre förmåga Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 4613 intervjuer ( ; ) 69

70 Störst förtroende för de lokala myndigheterna i Stockholm Tror du att myndigheterna (kommun, räddningstjänst) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med andra delar av Sverige? Samtliga Stockholm Halland Uppsala Västmanland Skåne Västra Götaland Östergötland Örebro Jönköping Dalarna Kronoberg Västerbotten Kalmar Värmland Blekinge Norrbotten Västernorrland Södermanland Jämtland Gävleborg % % 40% 60% 80% 0% Bättre förmåga Lika god förmåga Sämre förmåga Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 4613 intervjuer (4149 intervjuer 13) 70

71 Risk kontra förtroende för lokala myndigheter Tror du att myndigheterna (kommun, räddningstjänst) där du bor har bättre, sämre eller lika god förmåga att hantera en allvarlig händelse eller kris i jämförelse med andra delar av Sverige? Hur stor tror du risken är att du personligen kommer drabbas av följande? Riskindex En sammanvägning av den befarade risken för samtliga händelser (0-0) Gävleborg Jämtland Bas: Samtliga, 4613 intervjuer Större risk än i övriga landet, och även mindre förtroende för lokala myndigheter Södermanland Västerbotten Västernorrland Norrbotten Kalmar Värmland Mindre risk än i övriga landet, men även mindre förtroende för lokala myndigheter Blekinge Västra Götaland Örebro Jönköping Dalarna Kronoberg Östergötland 71 Skåne Halland Västmanland Uppsala Större risk än i övriga landet, men även större förtroende för lokala myndigheter Stockholm Mindre risk än i övriga landet, och även större förtroende för lokala myndigheter Förtroende för lokala myndigheter Balans = Andel som tror att de lokala myndigheterna är bättre minus andel som tror att de är sämre än i resten av landet %

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

Rapport. MSB:s18-årsundersökning

Rapport. MSB:s18-årsundersökning Rapport MSB:s18-årsundersökning 16 16-10-14 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Sammanfattning och slutsatser 6 Tillit och informationsinhämtning 12 Informationskanaler och källkritik 27 Intresse att bistå

Läs mer

18-årsundersökning Oktober 2013

18-årsundersökning Oktober 2013 18-årsundersökning Oktober 2013 Disposition 1. Syfte och mål med undersökningen 2. Om undersökningen 3. Sammanfattning av resultat 4. Resultatredovisning 5. Mediestrategi 6. Jämförelser mellan län 7. Resultat

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Internetanvändningen i Sverige 2016

Internetanvändningen i Sverige 2016 Internetanvändningen i Sverige 2016 iis.se 1 Pamela Davidsson Statistikansvarig, IIS @PamPamDavid pamela.davidsson@iis.se Internet Bredband Utrustning 20 år Dator Internet Bredband Surfplatta I mobilen

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport. Allmänhetens syn på att skicka julklappar med posten

Rapport. Allmänhetens syn på att skicka julklappar med posten Rapport Allmänhetens syn på att skicka julklappar med posten --3 Om undersökningen Antal intervjuer 33 intervjuer Metod Demoskops OnlinePanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval Målgrupp

Läs mer

Rapport Undersökning om postgången

Rapport Undersökning om postgången Rapport Undersökning om postgången 2017-12-01 Om undersökningen Syfte Metod Undersökningen syftade till att undersöka postgången i Sverige. Steg 1) Rekrytering av 1 500 mottagare i Demoskops riksrepresentativa

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svårt att navigera i bolånedjungeln

Svårt att navigera i bolånedjungeln Svårt att navigera i bolånedjungeln En undersökning från SBAB kring listränta och snittränta, hur väl hushållen känner till dessa begrepp och hur relevanta de är för bolåntagarna 14 mars 2016 Sammanfattning

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009

Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009 Utvärdering av ÅB 09 Det orange kuvertet till allmänheten 2009 Telefonintervjuer med mottagare av ÅB09 (normal-åb). Februari-mars 2009. Christer Nordh/2009-06-15 1 Bakgrund och syfte PPM och Försäkringskassan

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen 1177.se / e-tjänster Landstingsstyrelsen 2017-06-13 1177.se Nationellt ~ 89 miljoner besök under 2016 - ökning med +14% Drygt 8,3 miljoner besök maj 2017 Kalmar län Drygt 1 243 000 besök under 2016 - ökning

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län Företagarpanelen Q2 11 JUNI 11 län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 8 337 i nationella företagarpanelen,

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

MSB 18-årsundersökning 120815

MSB 18-årsundersökning 120815 MSB 18-årsundersökning 120815 Disposition 1. Syfte och mål med undersökningen 2. Om undersökningen 3. Fördelning av svar i riket 4. Resultat 5. Jämförelser mellan län 6. Resultat per län Syfte och mål

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Rapport Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung

Rapport Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung Rapport 214 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 214-2- Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

LänsUndersökningen 2004

LänsUndersökningen 2004 LänsUndersökningen 2004 Svenskarnas oro och skadeförebyggande åtgärder Riksresultat Länsförsäkringar 2004 L ÄNSU NDERSÖKNINGEN 2004 RIKSRESULTAT SIDAN 2 Sammanfattning Nästan en fjärdedel av befolkningen

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom

Läs mer

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Sponsorship tracking Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Projektansvarig: Björn Stenvad Sponsoranalytiker 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Bakgrund och metod Bakgrund Sponsor Insight har på

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O3:2016 UTVECKLINGEN

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Företagarpanelen Q MARS 2011 Östergötlands län

Företagarpanelen Q MARS 2011 Östergötlands län Företagarpanelen Q1 2011 MARS 2011 s län 2 Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan Bas: (3818) 41 37 16 6 44 36 12 9 0% 20% 40% 60% 80% 0% Högre Oförändrat

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer?

Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Kan utlandsfödda minska bristen på civilingenjörer? Workshop 3 2017-11-09 Lärprojekt om regionala matchningsindikatorer Jan Persson Analytiker på Tillväxtverket Varför studera civilingenjörsutbildning

Läs mer