Årsrapport 2010 Mistra investerar i forskning som löser miljöproblem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport 2010 Mistra investerar i forskning som löser miljöproblem"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Mistra investerar i forskning som löser miljöproblem

2 M i s t r a Å r s r r a p p o r t Innehåll Fem frågor till Mistras VD 3 I fokus: sju Mistraprogram som avslutades under 2010 frågor till Mistras VD, Lars-Erik 5Liljelund Black Liquor Gasification 4 Marine Paint 6 Fuel Cells in a Sustainable Society 8 Microbial Activity for a Sound Environment 10 Plasma Enhanced Reaction Systems for Environmental Applications 12 Domestication of Microorganisms DOM 14 År 2010 blev året då du fick lära känna Mistra på ett nytt sätt? Det kan man säga. Efter att under sju år, 2000 till 2007, ha sett Mistras verksamhet från min plats i styrelsen så fick jag under senvåren frågan att bli ny VD. Greenchem 16 Året som gått 18 Övriga forskningsprogram 20 Styrelseordföranden har ordet 23 Och du tackade ja direkt? Ja, det kändes självklart. Mistras verksamhet är både rolig och väldigt viktig. Årsredovisning Detta är Mistra 33 Kontaktuppgifter Mistras kansli 34 Utgiven av Mistra Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Text: Tobias Borgin, Gullers Grupp Grafisk form: Walter Kalmaru, Bacon Foto: Mikael Lundström Tryck: Rätt Grafiska Kan du utveckla det? Mistra finansierar forskning som vill bidra till lösningar på viktiga miljöproblem. Det gör vi utifrån två spår: dels genom forskning för stöd och utveckling av miljöpolicy, dels genom forskning som syftar mot kommersialisering, dvs processer och produkter som syftar mot och leder till minskad miljöbelastning. En mycket viktig utgångspunkt för oss är att forskningsresultaten kommer till användning för det är ju då vi kan räkna in en miljöförbättring. Det är därför vi verkar för ett tidigt engagemang från och nära samverkan med aktörer som kan ta forskningsresultaten ut på marknaden. Du tillträdde som VD i augusti, så du har ju bara varit med en del av året, men är det något särskilt du vill lyfta fram från 2010? Ja, vi har påbörjat planeringen för nya finansieringsformat. Vi har fått acceptans från styrelsen att i framtiden inte bara finansiera stora forskningsprogram utan också projekt men då fortfarande inom prioriterade projektområden. Varför denna förändring? Vi skall finansiera forskning som har hög vetenskaplig höjd, som minskar miljöbelastningen, bidrar till en hållbar samhällsutveckling och som stärker Sveriges konkurrenskraft. Det är detta som är det centrala ändamålet för den forskning vi finansierar, inte på vilket sätt den bedrivs. Finansiering av forskningsprogram skall vi absolut inte upphöra med men vi har just nu ett utrymme att komplettera med projektområden. s 3

3 M i stra p r o g r a m m e t B l a c k L I Q U O R G A S I f i c at i o n svartlut i ta n ka r n a Svartlut bildas när man framställer pappersmassa från träflis. Det är en trögflytande oljelik vätska, som idag eldas för att ge energi till pappersbruken. Men totalverkningsgraden är låg. Tack vare forskning finns nu tekniken att förgasa svartluten för att bland annat utvinna drivmedel för fordon. Om man istället förgasar svartluten får man en högre energiverkningsgrad än när man eldar den. Förgasning av svartlut gör det också möjligt för bruken att tillverka en ny produkt för en stor marknad miljöanpassade motorbränslen. Massabruk skulle alltså kunna bli drivmedelsproducenter också vilket skulle leda till klart ökad lönsamhet hos skogsindustrin. Att förgasa svartlut till drivmedel kan låta enkelt, men för att kunna få svartlut i tankarna måste man byta ut pannorna. Det vill säga: byta ut brukens förbränningspannor för svartlut mot avancerade förgasare som klarar av att framställa drivmedel av svartlut i stor skala, återvinna kokkemikalier och dessutom göra det kostnadseffektivt. Forskningen inom det Mistrafinansierade programmet Svartlutsförgasning har gjort det möjligt att framställa miljöanpassade drivmedel baserade på svartlut. Om all svartlut i Sverige skulle förgasas och göras till drivmedel skulle man kunna ersätta nära en fjärdedel av förbrukningen av bensin och diesel, något som i sin tur skulle kunna minska utsläppen av koldioxid med sex miljoner ton om året. I september 2010 invigdes i Piteå världens första demofabrik för biodrivmedlet dme, Bio dme, en svartlutsdiesel som i ett testprojekt kommer att användas som bränsle till ett antal Volvolastbilar i kommersiell trafik. Parallellt med anläggningen i Piteå förbereder man en anläggning för storskalig produktion av Bio dme och Biometanol vid Domsjös fabriker i Örnsköldsvik. Anläggningen kommer att ha kapacitet att försörja mer än 2000 tunga lastbilar med bränsle. Satsningen har fått 500 miljoner kronor i investeringsstöd av svenska staten och anläggningen beräknas stå klar Forskningsprogrammet om svartlut har pågått mellan 2004 och 2010, men företaget Chemrec, som omsatt forskningsprogrammets resultat i tekniska lösningar, har utvecklat förgasning av svartlut sedan Jag vill särskilt betona det goda samarbetet mellan alla forskare, säger Rikard Gebart, programchef för forskningsprogrammet. Han syftar på det femtiotal forskare som deltagit: forskare från Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Chalmers tekniska högskola i Göteborg samt forskare från forskningsinstituten Innventia i Stockholm och etc i Piteå. Programmet har gett mycket intressanta resultat, konstaterar Rikard Gebart. Många har fått upp ögonen för vilka möjligheter svartlut har som energiråvara. Black Liquor Gasification Programtid: Finansiering: Mistra investerar 43 Mkr Programvärd: BLG-programmet AB Programchef: Rikard Gebart, ETC, Piteå Programstyrelsens ordförande: Måns Collin Programansvarig Mistra: Britt Marie Bertilsson Programmets webbplats: s 5

4 M i stra p r o g r a m m e t m a r i n e pa i n t Mikroorganismer och alger som växer på båtskrov leder till att båtarna får ett ökat motstånd i vattnet, vilket i sin tur ökar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen. Påväxten innebär dessutom att arter kan spridas mellan olika vatten, något som kan få stora ekologiska konsekvenser. Påväxten innebär också att båtarna behöver rengöras och målas om med jämna mellanrum. Båtarna måste då ligga i torrdocka istället för att gå i trafik Marine Paints forskning öppnar för färger som håller skroven fria med minimal påverkan på havsmiljön något som kan innebära ett teknikskifte för båtfärgsindustrin. Allt började med havstulpaner och ett narkosmedel inom veterinärmedicin. Havstulpaner (som inte är en växt utan ett slags kräftdjur) är ett stort problem för både småbåtsägare och rederier. När havstulpaner fäster sig på båtskrov skapar de ett ökat vattenmotstånd för båtarna. En båt utan skydd mot påväxt på skrovet kan efter sex månaders påväxt av havstulpaner behöva använda 40% mer bränsle för att hålla normal hastighet. Den ökade bränsleåtgången leder till högre kostnader för sjöfarten, men också till ökade koldioxidutsläpp. Även själva bekämpningen av havstulpaner och annan påväxt har hittills varit förknippade med miljöbelastning. Historiskt har < Professor Magnus Nydén, en av Marine Paints forskare. lösningen varit att använda bottenfärger med miljöfarliga ämnen som med tiden läckt ut i vattnet. För de stora rederierna innebär det också ett ekonomiskt avbräck varje gång fartygen måste uppsöka docka för målning Marine Paint startade år 2003 utifrån upptäckten att medetomidin, ett narkosmedel för hundar och katter, kunde förhindra havstulpanernas larver att fästa sig på en yta. Detta redan vid en låg koncentration av ämnet. Uppdraget för Marine Paints forskare var bland annat att studera eventuell miljöpåverkan av medetomidin och hur det skulle bindas in till färgen för att vara effektiv. Samtidigt bedrevs grundläggande forskning kring varför medetomidin var effektivt mot havstulpaner (det visade sig att medetomidin förändrar beteendet hos havstulpanens larver så att de simmar bort från båtskroven istället för att limma sig fast på dem). Nästa fas i forskningen var att undersöka vilka aktiva ämnen en bottenfärg bör innehålla för att motverka all möjlig påväxt. Tanken var att istället för en eller två ämnen i hög koncentration så skulle det vara möjligt att använda fler men med olika egenskaper och i en lägre koncentration. Det visade sig också att medetomidin var verksamt i båtbottenfärger över flera säsonger. Marine Paint hittade också en lösning med mikrokapslar som bygger på samma idé som många läkemedel att kapsla in ett aktivt ämne och släppa ut det lite i taget över tid. Därmed är det möjligt att undvika problemet förknippat med traditionella bottenfärger, att de substanser som ska förhindra påväxt läcker ut för snabbt. Genom att fylla mikrokapslar med olika ämnen kan man ge färger olika egenskaper. Idag vet forskarna inom Marine Paint hur man till låg kostnad kan producera mikrokapslar. Detta öppnar för kommersialisering av mikrokapslarna och Marine Paint för diskussioner med flera företag. När det gäller havstulpanerna arbetar företaget I-Tech (Marine Paints partner) för att kommersialisera medetomidin under varumärket Selektope). Man väntar nu på godkännande från EU om att få sälja och använda Selektope. Marine Paint Programtid: Finansiering: Mistra investerar 82,4 Mkr Programvärd: Göteborgs universitet Programchef: Thomas Backhaus, Göteborgs universitet Programstyrelsens ordförande: Göran Dahlberg Programansvarig Mistra: Britt Marie Bertilsson Programmets webbplats: s 7

5 M i stra p r o g r a m m e t f u e l c e l l s i n a s u s ta i n a b l e s o c i e t y En laddad industri Miljöproblemen som är förknippade med användningen av fossila bränslen är välkända. Att använda bränsleceller för att driva fordon är ett miljöanpassat alternativ. Världsmarknaden för bränsleceller spås öka kraftigt de kommande åren och tack vare Mistras forskningsprogram har Sverige idag en bränslecellsindustri som kan vara del i den expansionen. Bränsleceller fungerar som ett batteri, fast med den skillnaden att man inte laddar dem utan tankar dem, oftast med vätgas. Bränslecellen producerar elenergi med inga eller mycket låga utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar. Det är en teknik som kan ersätta fossila bränslen i fordon, och som också har potential att bli en ledande teknik för lokal och småskalig elproduktion. Mistras bränslecellsprogram startades för att med hjälp av nyutvecklade material och materialkombinationer demonstrera bränsleceller med en konkurrenskraftig prestanda och för att undersöka hur de skulle kunna introduceras på en marknad. Fem högskolor/ universitet och 14 företag har deltagit i programmet sedan starten < Bränslecell Företag och akademi har samarbetat både med varandra och sinsemellan utifrån tydliga mål och en klar rollfördelning. Idag ser vi resultatet: en svensk bränslecellsindustri har vuxit fram i programmets spår. Forskningen har stött utvecklingen av nya produkter och tio uppfinningar har patenterats. Tack vare den ökade kunskapen som forskningsprogrammet genererat är idag ett antal industriföretag inblandade i produktionen av komponenter och material till bränsleceller, såväl mindre företag som jättar som Volvo, ABB och Sandvik. Två företag, PowerCell och myfc, har delvis tillkommit som en följd av forskningsprogrammet. PowerCell är landets största bränslecellstill verkare och en forskare inom programmet grundade myfc som utvecklar, producerar och säljer bränsleceller till bland annat mobiler och bärbara datorer. Programmet har även nått framgång på ett annat plan. Ovanligt många doktorer har examinerats varav de flesta nu arbetar i näringslivet. Bränsleceller fick år 2008 sitt kommersiella genombrott i världen. Det var då de första systemen såldes på rent kommersiella grunder. Inte som experiment, inte sub- ventionerade, utan de efterfrågades av kunder som en konkurrenskraftig och intressant kraftkälla. Sedan dess har utvecklingen fortsatt och marknaden växt. Världsmarknaden för bränsleceller beräknas under 2011 omsätta 2,5 miljarder dollar, en siffra som väntas öka till 8,5 miljarder dollar år Forskningsprogrammet är nu avslutat, men resultaten lever vidare i den svenska bränslecellsindustrin. Det finns också ambitioner att starta ett nytt nationellt centrum för bränslecellsforskning för att ta till vara på resultaten och vårda och utveckla forskarnätverket. Fuel Cells in a Sustainable Society Programtid: Finansiering: Mistra investerar 121,6 Mkr Programvärd: Kungliga Tekniska högskolan Programchef: Göran Johansson, Volvo Technology, Chalmers Teknikpark Programstyrelsens ordförande: Lars Öjefors Programansvarig Mistra: Britt Marie Bertilsson Programmets webbplats: s 9

6 M i stra p r o g r a m m e t M i c r o b i a l A c t i v i t y f o r a S o u n d E n v i r o n m e n t och ökad gröntväxtskydd skörd Användningen av kemiska medel i jordbruket lämnar rester i både djur och människor. MASE har framgångsrikt forskat kring hur mikroorganismer kan ersätta kemisk bekämpning och öka tillväxten i jordbruket. mase visade sig bli ett forskningsprojekt helt i takt med tiden. Men det hade man ingen aning om när man startade. År 2009 kom ett eu-direktiv som slår fast att från 2014 ska hela eu:s jordbruk begränsa användningen av kemiska bekämpningsmedel utan att få sämre skördar med sämre kvalitet. Icke-kemiska metoder att bekämpa sjukdomar och skadegörare ska prioriteras. Direktivet satt som en smäck. Det var ju precis det vi forskade på, konstaterar Margareta Hökeberg, vice programchef på mase. När eu-direktivet kom hade forskarna på mase i fem års tid arbetat med att ta fram nyttobakterier som kan effektivisera odling och ersätta kemiska bekämpningsmedel. Ett uttalat mål vid starten 2004 var att forskningsresultaten skulle komma till nytta och bilda grund för miljövänliga kommersiella produkter, och det dröjde bara ett år innan den första produkten kom ut i handeln. Feedtech Silage < Programchef Christopher Folkeson Welch f3000, som idag är etablerad på marknaden, används för att få ut mer ensilage, djurfoder, genom att mjölksyrabakterier hindrar bland annat jäst och mögel från att förstöra ensilaget när det lagras. mase:s forskare visade också att bakterier som redan finns naturligt i jorden kan odlas fram för att användas i jordbruket, för att ge grödorna bättre motstånd mot sjukdomar eller få dem att växa och mogna snabbare. Det senare, tillväxt, var i fokus för den forskning som skulle resultera i nästa produkt, baserad på bakterien ms 100. Forskarna isolerade en tillväxtstimulerande samling bakterier som visade sig ha god effekt i odlingsjorden, plantorna grodde snabbare och klarade olika stressituationer bättre. I över hundra fältförsök i olika grödor, utförda tillsammans med livsmedelsföretag visade sig ms 100 resultera i en skördeökning på i genomsnitt 14 procent. Parallellt med att optimera tillväxten med hjälp av mikroorganismer, forskade mase också på växtskydd. Särskilt lyckosam visade sig forskningen kring bakterien Pseudomonas chlororaphis bli. Bakterien skulle komma att bli basen i Cedress, en biologisk produkt som ersätter kemiska bekämpningsmedel i ärtodling. Cedress arbetades fram i samarbete med Findus och Lantmännen-BioAgri och skyddar ärtfrön mot flera sjukdomar, framförallt ärtfläcksjuka. I augusti 2010 godkändes Cedress av Kemikalieinspektionen, vilket innebär att redan under 2011 kan mikroorganismer komma att ersätta de kemiska fröbehandlingsmedel som man vet läcker ut i vatten. Cedress kommer också att lanseras internationellt. Även om mase är avslutat så lever forskningen och kunskapen vidare genom nya satsningar där forskarna hittar nya samarbetskonstellationer. Vi söker nya forskningspengar, berättar Margareta Hökeberg. Inte för att göra samma sak igen utan för att utveckla våra möjligheter att använda den enorma kraft och potential som finns i mikroorganismerna i jorden. Mikroorganismer kan ge oss ökade, säkrare och friskare skördar. Microbial Activity for a Sound Environment Programtid: Finansiering: Mistra investerar 58 Mkr. Programvärd: MASE Laboratorier AB Programchef: Christopher Folkeson Welch Programstyrelsens ordförande: Gunnar Bengtsson Programansvarig Mistra: Britt Marie Bertilsson Programmets webbplats: s 11

7 M i stra p r o g r a m m e t P l a s m a E N H A N C E D S y s t e m s f o r e n v i r o n m e n ta l a p p l i c at i o n s REN RÖK med plasma Kväveoxider, dioxiner, svaveldioxid och flyktiga kolväten är några av de miljö- och hälsofarliga ämnen som bildas vid förbränning av fossila bränslen och hushållsavfall. Forskningsprogrammet Persea har utvecklat en teknik att med hjälp av plasma rena rökgaserna utan att det bildas farliga restprodukter. De tre aggregationstillstånden minns de flesta från skolan, att ett ämne kan vara fast, flytande eller gasformigt. Plasma är det fjärde aggregationstillståndet. Precis som gas har plasma ingen tydlig form, men till skillnad från gas består plasma av partiklar med elektrisk laddning. Det innebär att plasma kan kontrolleras och styras av magnetiska och elektriska fält. Och det är just detta Perseas forskare tagit fasta på i utvecklingen av en teknik för att rena de rökgaser som uppstår när diesel förbränns i en motor eller när hushållssopor eldas upp i avfallsanläggningar. Forskarna tog fram en speciell ihålig katod som rökgaserna passerar genom och där plasma används för att rena de farliga gaserna utan att nya giftiga ämnen uppstår. Med hjälp av elektriska pulser har man till exempel hittat < Programchef Hana Barankova. ett sätt att mycket exakt kontrollera reningsprocesser principen är samma som för en kamerablixt som laddas upp och sen frigör en kort energipuls när man tar en bild. I fallet med rökgasrening innebär det att en kort energipuls fungerar som ett startskott och att kemiska processer fortsätter även efter att pulsen upphört. Att på detta sätt använda pulser av energi gör tekniken effektiv. Många av plasmans kemiska reaktioner kan ske vid lägre temperaturer jämfört med traditionella metoder. Traditionell kemisk teknik för att ta bort kväveoxid kräver också kemikalier som till exempel ammoniak, det gör inte plasman. Dessutom har plasman potential att ta hand om flera föroreningar samtidigt, inte bara kväveoxider utan också dioxiner, svaveldioxider och flyktiga kolväten. Persea startade Under de första åren utvecklade forskarna bland annat de ihåliga katoder som används. Tidigt inledde Persea också ett samarbete med Vattenfall och forskarna har bland annat genomfört tester vid en av Vattenfalls anläggningar för avfallsförbränning, där plasma användes för att minska utsläppen av kväveoxider i rökgas med 20 procent. Under Perseas avslutande år inriktade sig forskarna bland annat på att finna användningsområden för sin teknik. Förutom energiproduktionssektorn så ser forskarna att metallindustrin, tryckerier och färgindustrin skulle kunna används sig av tekniken. Plasmarening kan också användas för desinfektion och för att eliminera dålig lukt. Fortsatt forskning, innovation, utveckling och utbildning kring Perseas resultat kommer att ske inom ramen för eu-finansierat samarbete mellan Östersjöländerna. Fler tester tillsammans med Vattenfall planeras också. Plasma Enhanced Reaction Systems for Environmental Applications. Programtid: Finansiering: Mistra investerar 34,7 Mkr Programvärd: Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet. Programchef: Dr. Hana Barankova, Ångströmlaboratoriet. Programstyrelsens ordförande: Erik Dahlquist, Mälardalens Högskola Programansvarig Mistra: Britt Marie Bertilsson s 13

8 M i stra p r o g r a m m e t d o m e s t i c at i o n o f m i c r o o r g a n i s m s Konsten att tämja bakterier Forskningsprogrammet DOM har gett Sverige stor kunskap om hur bakterier och svampar kan användas för att främja miljön. Mikroorganismerna kan underlätta produktion av bioenergi som i sin tur kan ersätta fossila bränslen, de kan ersätta kemiska bekämpningsmedel i jordbruket och de kan förstöra giftiga ämnen som finns i jorden. Det är inte svårt att hitta mikroorganismer som skulle kunna användas för att lösa miljöproblem, problemet är att steget från provrör till praktisk tillämpning är enormt. Hur ska mikroorganismerna odlas fram i stor skala? Hur vet man att de är säkra för producenter, användare och naturen? Vilka myndigheter måste ge sitt godkännande innan mikroorganismerna kan användas? Hur lagrar man mikroorganismer stabilt så att de överlever tills de ska användas? Forskningsprogrammet dom vid Sveriges Lantbruksuniversitet, slu besitter idag en samlad kunskap om hur man tar fram mikroorganismer i stora mängder, paketerar dem, stabiliserar dem och kontrollerar att de är säkra att använda. < Programchef Sebastian Håkansson och forskarna inom DOM vet hur man odlar fram bakterier i stor skala. Forskningen vid dom har fyllt en stor kunskapslucka och möjliga tillämpningsområden är många. Som till exempel att underlätta livsmedelsproduktion till en växande världsbefolkning. Jordens befolkning ökar snabbt, vilket dels ställer större krav på effektiv och säker odling, dels krav på bättre förvaring av skördar så att de inte utsätts för skadeangrepp. Mikroorganismer kan användas i jordbruket både som miljöanpassade bekämpningsmedel vid sådd och för att konservera skördat spannmål. Det ger möjlighet för ett mer effektivt utnyttjande av jordens resurser. En av dom:s forskningsframgångar har blivit eget bolag, CaptiGel. Tillsammans med forskare från institutionen för kemi vid slu har man tagit fram ett nytt sätt att kapsla in mikroorganismer med hjälp av titandioxid, ett ämne som bland annat finns i tandkräm och solskyddsmedel. Titandioxid ger mycket täta inkapslingar och därmed ett bra skydd. Inkapslingen gör det också möjligt att kontrollera i vilken takt mikroorganismerna släpps ut. Dessutom ger titandioxid skydd mot uv-strålning ett inbyggt solskydd som är användbart när man till exempel använder mikroorganismer i jordbruk och sprider dem över ett fält. Solskyddet kan göra att fler mikroorganismer överlever längre, vilket gör att det kan räcka med en spridning istället för flera. Ytterligare ett resultat av dom:s forskning kan komma att kommersialiseras med ett självstädande och självförstörande bekämpningsmedel. Idén är att förhindra bekämpningsmedel från att tas upp i mark och grundvatten, genom att sprida det tillsammans med mikroorganismer. Bekämpningsmedlet verkar på växternas blad men mikroorganismerna bryter ned det bekämpningsmedel som hamnar vid sidan av växten på marken, innan det tränger ner för djupt i jorden. DOM, Domestication of Microorganisms for Nonconventional Application Programtid: Finansiering: Mistra investerar 61,3 Mkr Programvärd: Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU Programchef: Sebastian Håkansson SLU Programstyrelsens ordförande: Lennart Arlinger Programansvarig Mistra: Britt Marie Bertilsson Programmets webbplats: s 15

9 M i stra p r o g r a m m e t G r e e n c h e m Vit bioteknik ersätter svart guld Idag används olja som råmaterial för kemikalier och produkter som plast, lim och färger. Men olja är dyrt, dåligt för miljön och dessutom en framtida bristvara. Greenchems forskning har visat hur förnyelsebara råvaror som socker och stärkelse kan ersätta olja inom den kemiska industrin. Forskarna har även fått fram en substans som tidigare ansågs omöjlig att tillverka. < Programsekreterare Josefin Ahlqvist med plast, ett material som idag kan göras biologiskt nedbrytbart. gaser. Normalt sker produktionen också utan lösningsmedel och miljöfarliga kemikalier. Greenchem startade 2003 för att visa på de gröna alternativen till olja som råvara i den kemiska industrin. Inom programmet har forskarna med förnybara råvaror från skog och jordbruk lyckats framställa etablerade produkter som är biologiskt nedbrytbara. Och man löste ett problem som ingen annan löst tidigare. Läkemedelsföretaget AstraZeneca, ett av åtta samarbetsföretag till Greenchem, hade ett önskemål om en molekyl som skulle fungera som hjälpmedel vid läkemedelsproduktion och ge läkemedlen rätt fysikaliska egenskaper. Önskemolekylen skulle ersätta ett befintligt kemiskt ämne som kan bilda biprodukter i läkemedelsförpackningen. AstraZeneca hade trots flera tidigare försök inte lyckats framställa molekylen. Man kan inte producera substansen med traditionell kemi, berättar Josefin Ahlqvist, programsekreterare för Greenchem. Men genom att använda enzymer istället för kemiska katalysatorer lyckades vi. AstraZeneca hade då emellertid varit tvungna att lösa problemet på annat sätt, men forskarna vid Greenchem ansåg att de hade en bra substans som borde finnas på marknaden så de bildade ett eget Vit bioteknik, grön kemi, industriell bioteknik. Namnen är många principen är gammal. Människan har i tusentals år använt naturens mikroorganismer för att jäsa degar eller framställa ost och vin. Idag har biotekniken utvecklats så långt att mikroorganismer och enzymer kan utnyttjas för att omvandla eller producera nästan vilka kemikalier som helst. Naturliga enzymer kan till exempel ersätta kemiska katalysatorer, vilket gör det möjligt att tillverka miljövänliga alternativ till en mängd produkter som finns på marknaden idag: nedbrytbara plaster, färger och hudvårdsprodukter till exempel. Produkterna blir biologiskt nedbrytbara och de framställs i regel med mindre mängd energi i jämförelse med traditionell kemikalieproduktion vilket ger lägre utsläpp av växthusbolag, Devenz, som idag arbetar med kommersialisering av forskningen. Bolaget lever vidare efter att Greenchem har avslutats. Det gör också flera forskningsprojekt. Tillsammans med Perstorp arbetar forskarna i ett projekt för att med industriell bioteknik ta fram föreningar som i sin tur kan användas för att producera till exempel plaster och ytbehandlingar. En av Greenchems forskare har rekryterats till samarbetsföretaget AkzoNobel där hon driver ett projekt vidare som syftar till att utifrån förnybar råvara ta fram en miljövänlig ytbehandlingsprodukt för Ikea. Greenchem har visat att det är möjligt att ersätta fossila råvaror med förnybara, säger Josefin Ahlqvist. Speciality Chemicals from Renewable Resources - Greenchem Programtid: Finansiering: Mistra investerar 70 Mkr Programvärd: Lunds universitet Programchef: Rajni Hatti-Kaul, Lunds Universitet Programstyrelsens ordförande: Harald Skogman Programansvarig Mistra: Britt Marie Bertilsson Programmets webbplats: s 17

10 M i s t r a Å r s r r a p p o r t M i s t r a Å r s r r a p p o r t Januari: Forskningsprogrammet Greenchems programchef Rajni Hatti-Kaul utses till mottagare av Svenska Kemiingenjörers Riksförenings kemiteknikpris. Forskningsprogrammet dom får ny programchef, Sebastian Håkansson. Februari: MistraPharma deltar i diskussion om utsläpp av läkemedel från produktionsanläggningar i utvecklingsländer tillsammans med myndigheter, och industri. Konferensen Forum för miljöforskning genomförs. Temat är staden och Mistra arrangerar till sammans med Delegationen för hållbara städer, Formas och Naturvårdsverket. Mistras nystartade kunskapscentrum Mistra Urban Futures visar upp sig. Future Forests satsar på tillväxtparker i Västerbotten och Småland. Forskningen förväntas ge svar på vilka effekterna blir av en intensivare odling av skog. Den första globala miljönormen för fastighetsbranschen lanseras. Nils Kok, sirp är ansvarig för rapporten. Mars: Mistras klimatpolitiska forskningsprogram Clipore bjuder in svenskt näringsliv till ett seminarium och workshop kring klimatpolitik och klimatpolitisk forskning. Forskningsprogrammet Heureka, som utvecklat skogliga analys- och planeringssystem, avslutas. Investerare möter forskningsprogram på Mistras kansli och diskuterar kommersialisering. Forskningsprogrammet Future Forests får ny programchef, Annika Nordin, slu. Mistras Verkställande Direktör Ola Engelmark lämnar sin post. April: Nytt forskningsprogram presenteras: Mistra Arctic Futures. Forskningsprogrammet MASE utför fältförsök i Storbritannien. Maj: Hanna Härelind Ingelsten, projektledare i Mistraprogrammet e4, får kungligt stipendium på kronor. Mistras årsrapport kommer ut Juni: Forskare från PlantCom- Mistra medverkar i boken Plant Communications from an Ecological Perspective (Springer-Verlag). Mistrafinansierade ProEviroprojektet Green Heat, som forskat på induktionsvärme, avslutas med ett strålande resultat. En undersökning gjord av Henrik Nilsson på Mistraprogrammet sirp visar att 90 procent av bolagen på Stockholmsbörsen har minst en styrelseledamot som dömts för brott. Amerikanska flottan intresserar sig för I-Techs färg mot havstulpaner. Färgen är resultatet av forskning inom forskningsprogrammet Marine Paint. Lars-Erik Liljelund utses till ny Verkställande Direktör för Mistra. Juli: Semestermånad Augusti: Mistraprogrammet Future Forests deltar i världskongress om skoglig forskning i Seoul. Ny styrelse för Mistra utses. September: Forskningsprogrammet Entwined deltar i wto Public Forum i Genève Blåmusslor kan bli rostskydd visar resultat från ett Mistrafinansierat forskningsprojekt med forskare från Kungliga Tekniska högskolan Mistraprorgammet Stålkretsloppet trycker ny upplaga av sin rapport i populärversion efter stor efterfrågan från skolor. Stockholm Resilience Centre håller seminarium i serien Stockholm Seminars. Denna gång om Global change, the Arctic and Resilience. Oktober: Utlysning av nytt forskningprogram: Mistra Future Fashion. Mistra avser att investera 40 Mkr i ett tvärvetenskapligt program om hållbart mode. November: Mistra-swecia anordnar konferensen Climate Adaptation in the Nordic Countries. Science, Practice, Policy. En mini-ubåt, stor som ett par läskburkar, får efter finansiering av Mistra utrustning för att kunna undersöka sjöar under glaciärer. Malin Lindgren blir ny kommunikationsansvarig på Mistra. Christopher Folkeson Welch och Johan Edman anställs på Mistra som ansvariga för forskningssatsningar. inom naturvetenskap/teknik och samhällsvetenskap/policy. December: Mistra beslutar vilka projekt som beviljas medel inom Mistra Arctic Futures. Under tre år investerar Mistra 38 miljoner i programmet.

Mistras årsrapport 2004. Forskning med användarvärde för hållbar utveckling

Mistras årsrapport 2004. Forskning med användarvärde för hållbar utveckling Mistras årsrapport 2004 Forskning med användarvärde för hållbar utveckling Innehåll Mistras Årsrapport 2004 4 5 6 8 10 Mistras vision Att arbeta för framtiden Mistras ordförande: 2004 har bäddat för bra

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING innehåll VD HAR ORDET 4 ESS ett världsledande forskningscenter 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 8 Information om risker och osäkerhetsfaktorer 11 Miljöinformation

Läs mer

ÅRET I KORTHET. Nettoomsättningen ökade till 240 (194) miljoner kronor och årets resultat efter finansiella poster blev 12 ( 3,3) miljoner kronor.

ÅRET I KORTHET. Nettoomsättningen ökade till 240 (194) miljoner kronor och årets resultat efter finansiella poster blev 12 ( 3,3) miljoner kronor. Årsredovisning 2011 ÅRET I KORTHET Nettoomsättningen ökade till 240 (194) miljoner kronor och årets resultat efter finansiella poster blev 12 ( 3,3) miljoner kronor. Antalet anställda vid kontoren i Stockholm,

Läs mer

Idéer för småföretag GLOBAL HANDEL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ. FN konferens om investeringar. Greenchem i mål NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA 2011

Idéer för småföretag GLOBAL HANDEL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ. FN konferens om investeringar. Greenchem i mål NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA 2011 Gamla Brogatan 36-38 111 20 Stockholm Tel 08 791 10 20 Fax 08 791 10 29 nyhetsbrev@mistra.org www.mistra.org NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA 2011 GLOBAL HANDEL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ FOTO: ANETTE ANDERSSON

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning. Stiftelsen för kunskapsoch kompetensutveckling

Verksamhetsberättelse och årsredovisning. Stiftelsen för kunskapsoch kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2006 Stiftelsen för kunskapsoch kompetensutveckling Verksamhetsberättelse Vd har ordet... 4 Samverkan för företagsnytta... 6 Mötesplatser som stimulerar tillväxt...

Läs mer

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA 2011 // Årsredovisning VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos

Läs mer

Fouriertransform Aktiebolag

Fouriertransform Aktiebolag Fouriertransform Aktiebolag ORG NR 556771-5700 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1.1 31.12 2012 1 (59) Styrelsen och verkställande direktören i Fouriertransform AB avger följande årsredovisning inklusive

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 S t i f t e l s e n f ö r s t r at e g i s k f o r s k n i n g 1 Verksamhetsberättelse 2010 SSF-rapport nr 13 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-53-3 2 Grafisk produktion: Hans Melcherson, Tryckfaktorn AB

Läs mer

NYCKELTAL 2012 2011 2010. Nettoomsättning (MSEK) 248 240 194. Resultat efter finansnetto (MSEK) 7,7 12,1 3,2

NYCKELTAL 2012 2011 2010. Nettoomsättning (MSEK) 248 240 194. Resultat efter finansnetto (MSEK) 7,7 12,1 3,2 Årsredovisning 2012 Året i korthet Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 248 (240) miljoner kronor. Årets resultat efter finansiella poster blev 7,7 (12) miljoner kronor. Antalet anställda ökade och

Läs mer

Årsredovisning 2006. Topplån för företag

Årsredovisning 2006. Topplån för företag Årsredovisning 2006 Topplån för företag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Thomas Prytz, vd Jonsson & Paulsson, Östersund 2. Per Ludvig Normark, teknisk chef Nordnav AB, Luleå 3. Anna Thunstedt, grundare av

Läs mer

Djärva projekt med stor potential mistras idéstöd 2001 2011

Djärva projekt med stor potential mistras idéstöd 2001 2011 Djärva projekt med stor potential mistras idéstöd 2001 2011 Mistra Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 2013 Redaktör: Henrik Lundström Skribenter: Andreas Nilsson, Thomas Heldmark och Henrik Lundström,

Läs mer

De svenska forskningsinstituten

De svenska forskningsinstituten De svenska forskningsinstituten företagsnytta på internationella kunskapsoch kompetensmarknader Dan Hjalmarsson, Maria Lundberg, SWECO EuroFutures AB KK-stiftelsen, 2008 De värderingar och slutsatser som

Läs mer

Rockström och Folke årets sociala kapitalister

Rockström och Folke årets sociala kapitalister Gamla Brogratan 36 38 111 20 Stockholm Telefon 08-791 10 20 Fax 08-791 10 29 nyhetsbrev@mistra.org www.mistra.org NYHETSBREV NUMMER 7 FRÅN MISTRA 2010 men hallå... Inge Horkeby, miljöchef på Volvo och

Läs mer

Hässleholm Miljö AB Årsredovisning 2011

Hässleholm Miljö AB Årsredovisning 2011 Hässleholm Miljö AB Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L Nya pannan... 3 VD Gör skillnad i vardagen... 4 Renhållning Söker ständiga förbättringar... 6 Fjärrvärme Optimerar energiåtgången... 8 Fjärrvärme

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL 1 ÅRET I KORTHET Januari En unik utbildning öppnar dörren för tandhygienister att behandla enklare kariesangrepp. Utbildningen genomförs vid Göteborgs universitet Sahlgrenska

Läs mer

Vi är vana att förändra marknaden!

Vi är vana att förändra marknaden! Årsredovisning 2013 Vi är vana att förändra marknaden! En värld som enbart använder ren el kan verka som ett orimligt mål. Men ser vi tillbaka på vår historia så har vi förändrat marknaden radikalt, mer

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

JAK Medlemsbank Årsredovisning 2010

JAK Medlemsbank Årsredovisning 2010 JAK Medlemsbank Årsredovisning 2010 En droppe droppad i livets älv Har ingen kraft att flyta själv Det ställs ett krav på varenda droppe Hjälp till att hålla de andra oppe Tage Danielsson Foto: Omslag,

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Innehållsförteckning GoodCause 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Så här fungerar det 4 Drömmen om GoodCause 5 Välgörenhetsorganisationerna 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna REMISSVERSION Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Utgiven av Länsstyrelsen i Dalarnas län 791 84 Falun Tel: 023-810

Läs mer

Stadens sociala samband

Stadens sociala samband Dokumentation från konferensen Stadens sociala samband en konferens om människans centrala roll för hållbar stadsutveckling Bakgrund Delegationen för hållbara städer, Boverket, Folkhälsoinstitutet och

Läs mer

IRECO HOLDING AB årsberättelse 2007

IRECO HOLDING AB årsberättelse 2007 IRECO HOLDING AB årsberättelse 2007 innehåll 4 VD Peter Holmstedt har ordet 5 Vision, mål och strategier 6 Styrelseordförande Yngve Stade om FoU och innovation för Sverige 7 Handlingsplanen för en ny svensk

Läs mer

Nya städer för 3 miljarder människor. Ny utlysning: Mistra Biotech. Hållbart mode MISTRA URBAN FUTURES UTVECK- LAR DATORSPEL

Nya städer för 3 miljarder människor. Ny utlysning: Mistra Biotech. Hållbart mode MISTRA URBAN FUTURES UTVECK- LAR DATORSPEL Gamla Brogatan 36-38 111 20 Stockholm Tel 08 791 10 20 Fax 08 791 10 29 nyhetsbrev@mistra.org www.mistra.org NYHETSBREV NUMMER 2 FRÅN MISTRA 2011 MISTRA URBAN FUTURES UTVECK- LAR DATORSPEL Jenny Sjödin,

Läs mer

6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Årsredovisning 2005 Årsredovisning 2005 LUVIT året i sammandrag Innehållsförteckning Årsstämma Årsstämma äger rum 25 april Informationstillfälle 2006 Årsstämma - 25 april 6,0 5,5 Försäljningsutveckling

Läs mer

IRECO HOLDING AB. årsberättelse 2006

IRECO HOLDING AB. årsberättelse 2006 IRECO HOLDING AB årsberättelse 2006 1997-2007 år! IRECO Holding AB Tryck Federativ IRECO Holding Tryckeri AB AB, Årsberättelse Stockholm 2007 2006 innehåll 4 VD om året som gick 6 Styrelseordförande Yngve

Läs mer

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Metacon är ett publikt energiteknikföretag som utvecklat och patenterat en unik teknik och process som effektivt

Läs mer