Vi ger hopp och räddar liv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi ger hopp och räddar liv"

Transkript

1 Vi ger hopp och räddar liv Uppsala Rödakorskrets Årsberättelse 2014 Second Hand l Internationella Träffpunkten l Besök och medföljare l Fixarna l Vaksalagruppen l Rödakorsvärdar l Trygghetsringning l Anhörigstöd l Vuxna i skolan l Flyktinggruppen l Barngruppen l Välkomnare l Alsikegruppen l Häktesgruppen l Globalgruppen l Informationsgruppen l Folkrättsinformatörer 1

2 Omslagsbild: Svenskträning på Internationella Träffpunkten i Uppsala Rödakorskrets. Fotograf: Håkan Flank / Uppsala Namn: Uppsala Rödakorskrets Född: Vision: Ingen ska lämnas ensam i kris eller katastrof Uppdrag: Ge hopp och rädda liv i Uppsala och i världen Antal frivilliga: 560 Antal medlemmar: 1960 Antal lokala verksamheter: 17 Redaktion - Gunnel Arrbäck, Dlovan Kassab, Andrea Hormazabal Foto: Dlovan Kassab, Uppsala Rödakorskrets utom där annat anges. Formgivning: Katarina Lif Pikas 2 kommun.redcross.se/uppsala

3 Innehåll Inledning 4 Vi ger hopp och räddar liv i Uppsala 5 Vi ger hopp och räddar liv i världen 12 Vår styrka 14 Förvaltningsberättelse 17 Årsbokslut 21 Revisionsberättelse 28 3

4 Inledning Också under 2014 hade Uppsala Rödakorskrets en blomstrande verksamhet. I den sociala verksamheten gav vi på många olika sätt uppskattat stöd till äldre och till migranter i Uppsala liksom till patienter och en grupp anhöriga på Akademiska sjukhuset och till barn i en del skolor. Folkrätts- och globalgrupperna arbetade för vårt internationella uppdrag, och flyktinggruppen fick dubbelt så många efterforskningsärenden som föregående år. Second Hand Kupan gav som vanligt kretsen möjlighet att ge stora bidrag till nationella och internationella insamlingarna. Informationsgruppen visade upp kretsen utåt, och värvade medlemmar och frivilliga. Antalet besökande på Internationella Träffpunkten växte kraftigt under hösten och frivilliga och anställda lyckades möta det ökade trycket på ett fantastiskt sätt. Second Hand fick en tydlig minskning av intäkterna under våren men det vände efter sommaren, bl.a. genom ökad satsning på givare och kunder, och de samlade intäkterna under året blev något mindre än under Barnprojektet med stöd av Allmänna arvsfonden gör en viktig insats för flyktingbarn med traumatiska erfarenheter och under året utvidgades det arbetet till att också stödja barnens föräldrar. Samarbetet med andra aktörer ökade, bl.a. har ett samarbete med IK Sirius etablerats och en grupp konstnärer skänkte intäkterna från en auktion av konstverk till kretsens arbete med barn. I början av 2014 fick kretsen en ny organisation genom att en kretschef anställdes. Styrelsen har beslutat om ansvarsfördelning mellan styrelse och kretschef genom en arbetsordning för styrelsen och en instruktion för kretschefen. Kontakterna mellan styrelsen och de frivilliga har tydliggjorts genom ett beslut om kontaktmannaskap och vilka frivilligverksamheter respektive styrelseledamot har ansvar för att hålla kontakt med. Den nya kretschefen har förtjänstfullt utvecklat organisationen med bland annat administrativt stöd till second hand, arbetsmiljöarbete, extern ekonomihantering, professionellt IT-stöd, fördjupade kontakter med Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen. Resurser finns också för att stödja och utveckla frivilligverksamheter. Skatteverket beslutade i september att second hand-försäljning under vissa förutsättningar ska betala moms, vilket kommer att påverka den framtida Second Hand-verksamheten. Tillsammans med Svenska Röda Korset har Uppsalakretsen arbetat på att utveckla en nationell gemensam stödfunktion till Röda Korsverksamheter, med särskilt fokus på att öka synligheten och konkurrenskraften för Second Hand runt om i landet. Vi är mycket glada att ha så många medlemmar. En stor krets som vår behöver finna nya former för regelbunden kontakt med medlemmarna, och det är en prioriterad uppgift för det kommande året. Styrelsen är mycket tacksam för de utomordentligt goda insatser som görs av kretsens alla frivilliga och anställda, och det är med stolthet vi i olika sammanhang representerar och sprider kunskap om Uppsala Rödakorskrets. Ingegerd Palmér Ordförande i Uppsala Rödakorskrets 4

5 Vi ger hopp och räddar liv i Uppsala Uppsala Rödakorskrets har under 2014 bedrivit 17 verksamheter i Uppsala. De sociala verksamheterna har riktat sig främst till äldre, migranter och barn. Second Hand Danmarksgatan 20 b Röda Korsets Second Hand i Uppsala är Röda Korsets största butik. Under 2014 har vi haft öppet sex dagar i veckan och i genomsnitt haft ca 1000 besökare per dag. Överskottet från second hand-försäljningen har finansierat huvuddelen av Röda Korsets lokala och globala insatser. Största delen av de som arbetar i vår second hand är frivilliga medarbetare. Under 2014 har 130 frivilliga gjort ca 800 timmar per vecka. I verksamheten finns också fem anställda medarbetare och ett tjugo-tal praktikanter. Under 2014 har vi aktivt arbetat med att öka antalet givare till butiken. T.ex. genom uppsökande verksamhet på bostadsorter, företagssamarbeten och aktiv marknadsföring i press och på sociala medier. - Vi handlar mycket på second hand, det är en mysig atmosfär! Man gör många fynd bland saker som har en historia och dessutom är det bra att återanvända och dessutom är det väldigt bra priser här, säger Sofie Asp, kund på Second Hand på Danmarksgatan. - Sen är det viktigt att veta att pengarna går till bra ändamål, både i verksamheter i Sverige och till många som drabbas av katastrofer utomlands och då känns det bra att spendera våra pengar här, säger Jan Weis. - Vad har ni fyndat idag? - Örhängen och ett armband fick jag från min pojkvän Jan. Sen har jag själv köpt ljusstakar. och till min syster som inte kunde komma köpte jag en jätte fin service med många delar för bara 120 kronor, avslutar Sofie Asp glatt. 5

6 BoM, Besök och medföljare (inkl. Gräsmattan). Frivilliga följer äldre till olika aktiviteter eller besöker äldre som vill ha besök hemma eller på vårdboenden. Under 2014 har verksamheten nått följande: Hembesök: 24 frivilliga 29 personer besökts Gräsmattan: 51 frivilliga 21 vårdboenden, flera avd. + palliativt centrum, 2 avd. Medföljare: 19 frivilliga 240 tillfällen Erik Götner är 95 år, när han gick på vattengympa på Akademiska sjukhuset fick han tips om verksamheten för äldre inom Röda Korset. Kerstin Carlsson, som är frivillig, och Erik Götner har haft kontakt i tre år, de träffas ungefär en gång i veckan. Erik ser dåligt och har hörapparat men som gammal friluftsmänniska har han mycket god kondition. Kontakten med Röda Korset och Kerstin Carlsson är en livlina för Erik Götner, det känns bra att alltid få träffa samma person. En vanlig aktivitet är promenad till Sten Sturemonumentet. - Jag brukar fråga om Kerstin är trött och om jag ska sakta in, säger Erik Götner med glimten i ögat. 6

7 Gunilla Fenne har sin yrkesmässiga bakgrund i utbildningsdepartementet och skämtar om att hon alltför sällan får använda sin fina titel kansliråd. För närmare två år sedan tog hon kontakt med Röda Korset när hon fått klart för sig att denna verksamet fanns. Hon fick kontakt med Yvonne Lindström, och de har verkligen funnit varandra. De träffas en gång i veckan under ett par timmar, går på små utflykter, handlar litet eller bara promenerar. Ibland blir det litet pyssel hemma hos Gunilla Fenne. I övrigt har hon inte så mycket aktiviteter, en del läsning, en del tv. Men hon säger själv att hon inte har tråkigare nu än tidigare. Yvonne Lindström, frivillig, har också varit medlem i Röda Korset i många år. Hon arbetade på Handelsbanken i Stockholm. När hon gick i pension för tre år sedan ville hon göra något annorlunda och fick tips om BoM. Hon är också frivillig på ett äldreboende vid Liljefors torg som hon uppskattar. Men hon sätter stort värde på den mer personliga kontakten med Gunilla Fenne. Hon tycker att det är en poäng i att det inte är för stor åldersskillnad mellan dem båda, de har samma referensramar och finner samtalsämnen som stämmer. Gunilla Fenne vill verkligen rekommendera den här verksamheten och Yvonne Lindström försöker tipsa sina jämnåriga väninnor att engagera sig på samma sätt som hon, inte minst eftersom det ger så mycket tillbaka. 7

8 Att tillhöra Fixarna är väldigt stimulerande och de personer som vi ger hjälp är mycket glada och tacksamma över både service och samvaro, säger Berth Fredriksson som är frivillig i Uppsala Rödakorskrets. Berth Fredriksson inledde sin Röda Kors-karriär på Second Hand-butiken men någon tyckte att han skulle passa som Fixare, och på den vägen är det. Precis som många andra i gruppen har han en bakgrund i byggbranschen. Fixarna hinner med fyra till fem uppdrag per dag. Uppdragen varierar, allt från att byta glödlampor och gardiner till enklare reparationer. Det kan vara en trasig låda eller en dörr som kärvar, men de tapetserar och målar inte. - Vi tar oss också tid att prata en stund även om vi är punktliga och följer vårt körschema, säger Berth Fredriksson. Det är värdefullt för en äldre människa att bli hjälpt av en annan äldre, vi har ofta mycket gemensamt, avslutar han. Fixarna riktar sig till äldre och personer med funktionsnedsättning som behöver hjälp med enklare insatser i hemmet. Cirka 200 personer har tagit del av verksamheten vid 500 tillfällen. 8

9 Internationella Träffpunkten Verksamheten främjar delaktighet och integration och arbetar effektivt för att stärka migranters rättigheter och etablering i samhället. Vi har bland annat bedrivit språkträning, erbjudit stödsamtal vid kris och gett stöd vid myndighetskontakter. Vi har haft en daglig caféverksamhet och på sommaren genomförde vi särskilda sommaraktiviteter. Målgruppen som har deltagit i verksamheten har varit asylsökande, ensamkommande barn/ungdomar, nyanlända med permanent uppehållstillstånd, papperslösa och EU-migranter. Och även andra personer som av olika anledningar har behövt hjälp med att bryta isolering och få medmänskligt stöd. Träffpunkten har under 2014 varit öppet 235 dagar och tagit emot ca 85 besökare per dag, deltagarantalet har varit högre än tidigare år. 60 frivilliga, 5 praktikanter och 2 anställda medarbetare har ansvarat för den dagliga verksamheten. Hassan Ismail är en av Internationella Träffpunktens stammisar och har sett det som en livsviktig transport in i det svenska samhället. Han är 25 år och kom som flykting från de kurdiska delarna av Syrien för tre och ett halvt år sedan. En kompis på Komvux satte honom i kontakt med Röda Korset. Han har sin mamma och bror i Libanon och en annan bror i Tyskland. Röda Korset kom att betyda mycket för honom redan från början, han har lärt sig mycket om det svenska samhället här. Han talar kurdiska, arabiska och svenska och har bra kontakt med både svenskar och landsmän i Röda Korset. Framtidsdrömmen är att bli polis eller psykolog. 9

10 Övriga verksamheter Vaksalagruppen - Vid midsommar och jul besöker frivilliga två äldreboenden; Årstagårdarna och Hasselparken. Ca 140 personer har tagit del av rödakorsverksamheten. 17 frivilliga. Trygghetsringning innebär att frivilliga varje vardag ringer till ensamma äldre som önskar telefonkontakt. 20 personer har blivit uppringda regelbundet under Verksamheten har haft 11 frivilliga. Anhörigstöd riktar sig till anhöriga som vårdar en närstående i hemmet. Totalt har 28 grupper bedrivits under Anhörigstöd har även bedrivit ett pilotprojekt med Akademiska sjukhuset i syfte att ge stöd till anhöriga med närstående med psykisk ohälsa. Antalet grupper i samarbete med psykiatriska kliniken har varit 7 st. Välkomnare anordnar kvällsträffar för nyanlända migranter där fokus är social samvaro och orientering i Sverige. Deltagare får bl.a. nya sociala nätverk och möjlighet att träna svenska. Totalt 19 gruppträffar under Verksamheten har bedrivits av 4 frivilligledare och 18 frivilliga. Flyktinggruppen arbetar med ärendehantering i efterforskning och familjeåterförening för de familjer som splittrats på grund av krig och katastrofer. Under 2014 har 60 familjer nåtts av denna verksamhet. 12 frivilliga. Alsikegruppen ger medmänskligt stöd och språkträning på Alsikeklostret. Totalt har ca boende deltagit per träff. Totalt 32 träffar under 2014 och 5 aktiva frivilliga. Barngruppen vänder sig till barn och deras föräldrar/vårdnadshavare med trauman av krig och flykt. Under 2014 har 59 personer tagit del av verksamheten. Projektet leds av en projektledare och 22 frivilliga. Under gruppträffarna deltar även 1-2 psykologer från Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Ett treårigt projekt finansierat av Allmänna arvsfonden. Uppsala Rödakorskrets har under 2014 även: Arrangerat sommarläger gör flyktingbarn och barn till vuxna med funktionshinde kr. Bidragit med kr till Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade o Bidragit med ca kr till Röda Korsets Ungdomsförbund i Uppsala för dess Bidragit med kr till lokala rödakorskretsar i Uppsala. Bidragit med ca kr till Röda Korsets nationella kampanjer för migranter 10

11 Folkrättsinformatörer informerar om humanitära värderingar och om människor på flykt. Totalt har 140 personer nåtts vid sex informationstillfällen. 17 frivilliga. Globalgruppen ordnar seminarier och föredrag om olika rödakorsprojekt som bedrivs runt om i världen. Under 2014 har gruppen anordnat en visning av dokumentärfilmen Jew-Man Business samt ett panelsamtal om främlingsfientlighet. Ca 60 personer nåddes av dessa event. 3 frivilliga. Häktesgruppen besöker Häktet Blanka i syfte att lyssna och tala med de intagna för att bryta deras isolering. Ca 40 personer har besökts av Röda Korset under lördagar och söndagar. 8 frivilliga. Rödakorsvärdar finns på Akademiska sjukhuset för att hjälpa människor tillrätta och eller vara samtalspartner när väntan blir lång personer har tagit del av verksamheten. Frivilliga finns vid ingång 70, Ögonmottagningen, Akuten, ingång 78-79, HIA 50 G och psykiatrins Hus ingång frivilliga. Vuxna i skolan medverkar som extra resurs i fem skolor i Uppsala: Von Bahrs-, Liljefors-, Kvarngärdes-, Almtuna- och Flogstaskolan. Frivilliga hjälper till med skolarbete under lektioner, läxläsning och sömnad på fritids och bistår vid skolbibliotek. 75 elever har tagit del av verksamheten som bedrivits en gång i veckan under frivilliga. Informationsgruppen - riktar sig till allmänheten med information om Röda Korset och kretsens lokala arbete. Frivilliga informerar både på plats på Röda Korsets lokaler samt vid olika större arrangemang i Uppsala såsom Kulturnatten, Engagemangsmässan och 60- plusmässan. Informationsgruppen ansvarar även för kretsens bössinsamling och rekrytering av frivilliga. 23 frivilliga. ionshinder i samarbete med andra organisationer. Samverkansbidrag på ca kadade och torterade migranter i Uppsala. för dess verksamheter riktade mot barn och ungdomar. igranter och äldre. 11

12 Vi ger hopp och räddar liv i världen Tack vare second hand-försäljningen, bössinsamlingen och donationer från företag och privatpersoner har vi kunnat bidra med: :- till olika katastrofer i världen Katastrofhjälpen inkl Irak Matpaket till Syrien Översvämning i Balkan Världens barn Krigsdrabbade i Gaza Ebola Globalprojekt Mödra och barnhälsovård i Myanmar Hjälp till krigsdrabbade barn och ungdomar i Liberia Barn och ungdomar med funktionsnedsättning i Palestina kr kr kr kr kr kr kr kr kr Vi har även skapat möjlighet för allmänheten att skänka pengar online, med SMS eller att starta egna insamlingar genom en digitalbössa. 12

13 En grupp frivilliga i Sierra Leone informerar om ebola i byar. Foto: Svernska Röda Korset Kampen mot ebola fortsätter I februari 2014 konstaterades de första fallen av ebola i Västafrika. Till en början fanns viss kontroll av utbrottet, men sen eskalerade det dramatiskt i Sierra Leone, Liberia och Guinea. Grundorsaken är den utbredda fattigdomen med svag hälsovård, ekonomi och infrastruktur. Det är av oerhört stor vikt att få stopp på spridningen då sjukdomen inte bara är mycket dödlig, utan även är ett svårt slag mot de redan utsatta länderna i Västafrika Röda Korset har aktiva hjälpinsatser mot ebola i 16 länder. I Guinea, Sierra Leone, Liberia och Nigeria arbetar Röda Korset direkt med en respons på den humanitära katastrofen som smittan ändå är. I de övriga tio länderna Mali, Elfenbenskusten, Kamerun, Benin, Togo, Tchad, Centralafrikanska Republiken, Gambia, Kenya och Senegal arbetar Röda Korset förebyggande. Röda Korset har utbildade frivilliga på plats som informerar om ebola, ger psykosocialt stöd, spårar smittan och sköter säkra begravningar. Röda Korset har byggt ett behandlingscenter för ebolasjuka i Kenemadistriktet i Sierra Leone. Centret kan, vid full kapacitet, ta emot 80 patienter. Idag arbetar 20 internationella delegater och 80 lokalanställda på centret. Röda Korset vill fortsätta kampen och kommer att bland annat:»»»»»» Utbilda ytterligare frivilliga och beräknas nå 39 miljoner människor i 16 länder med sina informationskampanjer. Öppna ytterligare behandlingscenter i Guinea och Sierra Leone, och en mobil klinik i Liberia. Ge utbildning och utrustning till frivilliga som tar hand om döda kroppar och desinficerar hem. 13

14 Vår styrka Det är inte en klyscha att tiden är guld värd och att tillsammans är vi starkare. Vår främsta styrka är våra frivilliga som tillsammans kämpar för att ge hopp och rädda liv. Varje dag året om! Hani Zeino jobbar med stor entusiasm som frivillig i Barngruppen, ett projekt som finansieras av Allmänna arvsfonden. I gruppen finns sammanlagt drygt 40 barn i åldern 7-11 år och alla har de med sig svåra upplevelser i krig och konflikter. Vissa av barnen har familjer med sig, andra har kommit ensamma. Alla söker asyl men några tvingas gömma sig efter avslag. Många av barnen har med sig upprörande upplevelser och att dela med sig av dessa gör stor nytta. Barnen får leka med bollar med olika ansiktsuttryck som de kan relatera till, med små resväskor där de kan samla sådant som de själva gjort, som teckningar. De pratar mycket om olika känslor och hur man ska vara en bra kompis, de talar om vad de varit med om och hur de tänker sig framtiden. Hani Zeino kom till Sverige från Syrien hösten Nu läser han på universitetet, bl.a. statskunskap med inriktning på Mellanöstern. Citat från barnen i verksamheten - I barngruppen känner jag mig älskad. - Man behöver inte dölja något när man är här. Totalt har frivilliga tillsammans jobbat minst t 14

15 Margaretha Åkerlind Skuteli är sjuksköterska i botten. Hennes första uppdrag inom Röda Korset var som styrelseledamot. Kort därefter blev hon frivilligledare för Anhörigstöd, en grupp som består av 18 personer. Motivationen till sitt engagemang hittar hon i lusten att pröva något nytt. Att känna sig behövd och till nytta och att uppskattas inom organisationen är belöningen. Margaretha Åkerlind Skuteli leder gruppen för anhöriga till demenssjuka föräldrar eller livspartner. Förutom nya kunskaper får deltagarna utbyta erfarenheter med andra som befinner sig i en liknande livssituation. Det senare är kanske allra viktigast. Ett nytt område inom verksamheten är att ge stöd till föräldrar vars barn drabbas av psykisk ohälsa. Margaretha Åkerlind Skuteli är även aktiv i Besöks- och Medföljarverksamheten, som kontaktperson för styrelsen, men också som föreläsare. Hon berättar om vad kommun och landsting kan hjälpa till med och hur det offentliga och Röda Korset kan komplettera varandra timmar vilket motsvarar ca 35 heltidstjänster. 15

16 Förtroende & Information Migration & global Sociala verksamheter Second Hand Antal frivilligtimmar per verksamhetsgrupp»» Förtroende & Information timmar Styrelse, Valberedning, Revision, Informationsgrupp med Insamling»» Migration & Global timmar Internationella Träffpunkten, Välkomnare, Flyktinggrupp, Folkrätt, Barngrupp, Alsikegrupp, Globalgrupp»» Sociala verksamheter timmar BoM, Rödakorsvärdar, Häktesgrupp, Vaksalagrupp, Anhörigstöd, Trygghetsringning, Vuxna i skolan, Fixarna»» Second Hand timmar 16

17 Förvaltningsberättelse Uppsala Rödakorskrets, , är en ideell förening som utgör en egen juridisk person. Enligt grundprincipen om enhet är kretsen formellt underställd Svenska Röda Korsets styrelse. Svenska Röda Korsets uppdrag, enligt stadgarnas 1, är att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa, skapa respekt för människovärdet, främja ömsesidig förståelse och vänskap samt verka för samarbete och varaktig fred mellan alla folk. Uppsala Rödakorskrets består av 1960 medlemmar, 560 frivilliga, ett trettiotal praktikanter, 14 förtroendevalda och 12 anställda. Vår Second Hand finns i förhyrda lokaler på Danmarksgatan 20B. Internationella Träffpunkten och kansli med lokaler för frivilligverksamheter finns i ägda lokaler på Trädgårdsgatan 16C. Allt vårt arbete utgår från Röda Korsets sju grundprinciper, humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet. Organisation Kretsens verksamhet utgår från Svenska Röda Korsets verksamhetsinriktning där de prioriterade verksamhetsområdena är konflikt och katastrof, migration samt hälsa och social delaktighet. Kretsens 17 verksamhetsgrupper arbetar inom ramen för dessa områden. Styrelsen Under 2014 har styrelsen sammanträtt vid nio tillfällen och haft en planeringsdag. Styrelsen har bland annat beslutat om ansvarsfördelning mellan styrelse och kretschef genom en arbetsordning för styrelsen och en instruktion för kretschefen. Kontakterna mellan styrelsen och de frivilliga har tydliggjorts genom ett beslut om kontaktmannaskap mellan verksamhetsgrupper och styrelsen. Vidare har styrelserepresentanter ingått i olika arbetsgrupper i syfte att följa och utveckla verksamheten. Samverkansrådet I Uppsala kommun består samverkansrådet av 11 kretsar. Under 2014 har samverkansrådet haft fyra möten och bland annat valt riksstämmoombud inför Riksstämman 2015 och tagit fram riktlinjer för krisberedskap i kommunen. Samverkansrådet har letts av Uppsalakretsens ordförande. Frivilliga medarbetare Frivilligledarna har träffats i helgrupp vid två tillfällen under Vid det första tillfället presenterades Röda Korsets arbete mot diskriminering och vid det andra tillfället behandlades kretsens verksamhetsplan frivilligledare har varit verksamma Frivilligledarna har i sin tur anordnat frivilligträffar i sina respektive frivilliggrupper. Frivilligledare Second Hand - Barbro Kallberg Informationsgrupp - Britt-Marie Gunnarstedt och Christina Rudmark Besök och Medföljare, BoM - Lars Björkeholm och Kerstin Weiberg Anhörigstöd - Margaretha Å Skuteli och Ann-Christine Kärker Trygghetsringning - Melissa Cederqvist Vaksalagrupp - Cally Andersson Fixargrupp - Bert Fredriksson Rödakorsvärdar - Lena Thelander, Li Albinsson och Kerstin Vaxén Häktesgrupp - Gunilla Grenomer Vuxna i skolan - Kristina Segerstedt och Eva Ståhl Folkrättsinformatörer - Hampus Lundin Globalgrupp - Gudrun Forsberg och Kerstin L Kiessling Flyktinggrupp - Fredrika Källström och Sofia Albért Välkomnare - Eva Sporndly, Marie Allanson, Nadja Schweizer och Göran Netse Alsikegrupp - Margareta Löfholm Tjänstemän Andrea Hormazabal, kretschef Dlovan Kassab, verksamhetsutveckling/kommunikation Ulrica Hanebring, kanslist Michael Eriksson, verksamhetschef Second Hand Ghassan Hamze, bitr. butikschef Second Hand Michael Westerlund, chaufför Second Hand Dina Perez Robles, butiksbiträde Second Hand Regina Rommedal, butiksbiträde Second Hand 17

18 Anställda medarbetare De anställda medarbetarna består av verksamhetsutvecklare och kommunikatör, kanslist, butikspersonal, samordnare, Café- och köksansvarig (husmor), projektledare och chefer. I kategorin butikspersonal ingår en chaufför, en kassaansvarig och en ansvarig för butikens sortiment och handledning av arbetspraktikanter. I kategorin samordnare ingår en samordnare för Internationella träffpunkten och en samordnare för folkrätts- och flyktingfrågor. I kategorin chefer ingår en verksamhetschef och en biträdande chef för vår second hand-butik samt en kretschef. De anställda finansieras med kretsens egna medel samt bidrag från Allmänna arvsfonden, Uppsala Kommun och Arbetsförmedlingen. Kretsen har totalt 12 anställda. I februari 2014 fick kretsen en ny organisation med en kretschef som verkställande tjänsteman, kretschefen är direkt underställd styrelsen. Projektledaren för barngruppen sade upp sig april 2014 och ny projektledare rekryterades. Rollen som kretssekreterare omformades till verksamhetsutvecklare och kommunikatör under våren Kanslisten arbetar sedan september 2014 halva sin tid med administration på Second Hand och andra halvan på kansliet. Samordnaren för folkrätts- och flyktingfrågor har varit tjänstledig för annat uppdrag under april-juni 2014 och är föräldraledig sedan september Arbetsgrupper De interna arbetsgrupperna har varit sammansatta av styrelseledamöter, frivilliga, frivilligledare och anställda: Framtidsgruppen bildades på uppdrag av kretsstyrelsen augusti Gruppen har tagit fram förslag till riktlinjer för Röda Korsets fortsatta arbete i Uppsala, med två tidshorisonter, två och fem år. Gruppen lämnade sin rapport i slutet av 2014 och den kommer att ingå i underlag för fortsatt verksamhetsplanering och utveckling. Verksamhetsplaneringsgruppen har under hösten 2014 arbetat fram en verksamhetsplan med fem prioriterade områden. Förslag till plan har bearbetats på ett frivilligledarmöte samt på ett möte med anställd personal. De fem prioriterade områden är lönsamhet, ett Röda Kors, social nytta, migration och krisberedskap. Dessa områden följer Svenska Röda Korsets beslutade verksamhetsinriktning respektive strategi Verksamhetsgruppernas egna aktivitetsplaner/ handlingsplaner ska kopplas mot de olika prioriterade områdena. Under 2015 kommer vi att fortsätta arbeta med målfokusering och prioriteringar. Momsgruppen har under hösten beaktat skatteverkets ställningstagande avseende moms och beskattning. Arbetsgruppen har tagit fram en risk- och konsekvensanalys som har diskuterats med kretsens fackliga ombud. Analysen kommer att presenteras för styrelsen i februari Gemensam stödfunktion - Uppsala Rödakorskrets har deltagit som testkrets för det centrala second hand-projektet och bidragit i uppbyggnaden av en nationell gemensam stödfunktionen. Den gemensamma stödfunktionen kommer att erbjuda kretsar tjänster inom marknads- och säljstöd, HR/personalfrågor samt ekonomi. Kretsen har under 2014 deltagit i diverse nätverk i Uppsala Kommun. Exempel på nätverken är LöK (lokala överenskommelsen), Social oro samt Ensamkommande barn. 18 Britt-Marie Kokanova, samordnare Träffpunkten Gunilla Löfberg, köks- och caféansvarig Träffpunkten Linda Wickström, samordnare för folkrätts- och flyktingfrågor Josefine Paulsen, projektledare Barngruppen t.o.m. maj 2014 Elin Palmstierna Sharifzadeh, projektledare Barngruppen fr.o.m. maj Styrelse Ingegerd Palmér ordförande fr. 26 feb 2014 Gunnel Arrbäck - vice ordförande Christina Johansson kassör fr. 26 feb 2014 Margareta Åkerlind Skuteli - ledamot Claes-Erik Claesson - ledamot Katarina Lif Pikas - ledamot Heide Larsson - ledamot Revisorer Folkessons, auktoriserad revisor Anna Möller, intern verksamhetsrevisor Britt-Marie Gunnarstedt, intern verksamhetsrevisor Christina Rudmark, intern verksamhetsrevisor Joanna Trajtlowicz, verksamhetsrevisorssuppl. Valberedning Eva Andér, sammankallande Anne-Marie Pernulf Hannah Matkala Nylander

19 Aktiviteter Praktikanter Under 2014 har vi haft praktikanter i Second hand-butiken och på Internationella träffpunkten. Med praktikanter menar vi personer som arbetstränar, studenter, skolelever och personer från frivården. Totalt har 30 personer praktiserat hos oss under 2014, från ett par veckor till flera månader. Under 2014 gjorde vi en intern utredning som visade att behovet av arbetsträningsplatser ökar och att handledning kräver mycket tid från anställda och frivilliga medarbetare. För år 2015 sökte vi därför ökade medel från Uppsala Kommun och ämnar rekrytera en handledare på heltid. Utbildning Under 2014 har genomförts flera utbildningar för frivilliga. Deltagarna kom från nästan alla verksamheter. Utbildningarna har hållits av frivilliga och anställda. Utbildning Antal tillfällen Deltagare Rödakorskunskap 5 80 Människor på flykt 2 29 Att vara frivillig 2 30 Frivilliga har därutöver valt att gå på kurser som erbjöds via e-learning. Nya insamlingsmetoder Under hösten 2014 testade kretsen att införa ett givarkort med EAN-kod som insamlingsmetod. Kretsen har också marknadsfört sms-gåvor och digitalbössa. Nya samarbeten Under våren samarbetade vi med Fjärilens vingar; en utställning och auktion där konstnären Maud Karlsson bjöd in ett tjugotal konstnärer, auktionen gav kr som skänktes till Röda Korset för arbete med barn. Under hösten påbörjades ett samarbete med Sirius Gränslös Fotboll, som gav ett bidrag till kretsen ca kr. Samarbetet kommer att vidareutvecklas under Kommunikation För att öka försäljningen på vår Second Hand samt öka gåvoinflödet annonserade vi på UNT vid sex tillfällen, oftast i samband med insamlingskampanjer. Vi annonserade även på Studieblocket vid två tillfällen: Vårtermin (allmän) och hösttermin (second hand). Samtliga annonser producerades av kretsen förutom annonsen om på flykt-kampanjen som både producerades samt bekostades av Svenska Röda Korset inom ramen för testperioden för det centrala Second Hand-projektet. Under året har vi ökat vår synlighet på Facebook. Vi har haft totalt 74 statusuppdateringar (genomsnitt 1,5 per vecka). Av dessa uppdateringar har 29 varit med bild och 36 med länk. Inläggstyper och interaktion Typ Räckvidd Genomsnittlig interaktion Länk Foto Status Alla inlägg utom ett var obetalda. Vi marknadsförde, på prov, ett inlägg med en kostnad på 100 kronor. Räckvidden för det inlägget ökade från 108 dynamiska till Räckvidd för det inlägget är inte inräknat i genomsnitten ovan. Antalet gilla-markeringar för hela sidan har ökats från 151 den 1 januari till 231 den 8 december, en ökning på 53 procent. Instagram #danmarksgatan20b Ett instagramkonto har startats där bilder från det dagliga arbetet på Second Hand publiceras. Under 2014 har vi haft 100 inlägg och 90 följare. 19

Förvaltningsberättelse 2014

Förvaltningsberättelse 2014 Förvaltningsberättelse 2014 Uppsala Rödakorskrets, 817602-0389, är en ideell förening som utgör en egen juridisk person. Enligt grundprincipen om enhet är kretsen formellt underställd Svenska Röda Korsets

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2014

Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2014 Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2014 Denna verksamhetsplan för år 2014 bygger på det fortsatta engagerade, omfattande och kompetenta arbete som idag utförs av många aktiva frivilliga och anställda

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015

UPPSALA RÖDAKORSKRETS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015 VISION INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. UPPDRAG VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. HUVUDMÅLGRUPPER* ÄLDRE OCH MIGRANTER. ÖVERGRIPANDE MÅL VI ÄR EN RESURSSTARK OCH ENAD

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING RÄKEN SKAPSÅRET 2008-07-01 2009-06-30 Styrelsen för Mälaröarnas Waldorfskoleförening avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF Fjällvattnet Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Östergarn-Gammelgarn Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Psykiatrifonden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda panter och ansvarsförbindelser

Läs mer