Vi ger hopp och räddar liv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi ger hopp och räddar liv"

Transkript

1 Vi ger hopp och räddar liv Uppsala Rödakorskrets Årsberättelse 2014 Second Hand l Internationella Träffpunkten l Besök och medföljare l Fixarna l Vaksalagruppen l Rödakorsvärdar l Trygghetsringning l Anhörigstöd l Vuxna i skolan l Flyktinggruppen l Barngruppen l Välkomnare l Alsikegruppen l Häktesgruppen l Globalgruppen l Informationsgruppen l Folkrättsinformatörer 1

2 Omslagsbild: Svenskträning på Internationella Träffpunkten i Uppsala Rödakorskrets. Fotograf: Håkan Flank / Uppsala Namn: Uppsala Rödakorskrets Född: Vision: Ingen ska lämnas ensam i kris eller katastrof Uppdrag: Ge hopp och rädda liv i Uppsala och i världen Antal frivilliga: 560 Antal medlemmar: 1960 Antal lokala verksamheter: 17 Redaktion - Gunnel Arrbäck, Dlovan Kassab, Andrea Hormazabal Foto: Dlovan Kassab, Uppsala Rödakorskrets utom där annat anges. Formgivning: Katarina Lif Pikas 2 kommun.redcross.se/uppsala

3 Innehåll Inledning 4 Vi ger hopp och räddar liv i Uppsala 5 Vi ger hopp och räddar liv i världen 12 Vår styrka 14 Förvaltningsberättelse 17 Årsbokslut 21 Revisionsberättelse 28 3

4 Inledning Också under 2014 hade Uppsala Rödakorskrets en blomstrande verksamhet. I den sociala verksamheten gav vi på många olika sätt uppskattat stöd till äldre och till migranter i Uppsala liksom till patienter och en grupp anhöriga på Akademiska sjukhuset och till barn i en del skolor. Folkrätts- och globalgrupperna arbetade för vårt internationella uppdrag, och flyktinggruppen fick dubbelt så många efterforskningsärenden som föregående år. Second Hand Kupan gav som vanligt kretsen möjlighet att ge stora bidrag till nationella och internationella insamlingarna. Informationsgruppen visade upp kretsen utåt, och värvade medlemmar och frivilliga. Antalet besökande på Internationella Träffpunkten växte kraftigt under hösten och frivilliga och anställda lyckades möta det ökade trycket på ett fantastiskt sätt. Second Hand fick en tydlig minskning av intäkterna under våren men det vände efter sommaren, bl.a. genom ökad satsning på givare och kunder, och de samlade intäkterna under året blev något mindre än under Barnprojektet med stöd av Allmänna arvsfonden gör en viktig insats för flyktingbarn med traumatiska erfarenheter och under året utvidgades det arbetet till att också stödja barnens föräldrar. Samarbetet med andra aktörer ökade, bl.a. har ett samarbete med IK Sirius etablerats och en grupp konstnärer skänkte intäkterna från en auktion av konstverk till kretsens arbete med barn. I början av 2014 fick kretsen en ny organisation genom att en kretschef anställdes. Styrelsen har beslutat om ansvarsfördelning mellan styrelse och kretschef genom en arbetsordning för styrelsen och en instruktion för kretschefen. Kontakterna mellan styrelsen och de frivilliga har tydliggjorts genom ett beslut om kontaktmannaskap och vilka frivilligverksamheter respektive styrelseledamot har ansvar för att hålla kontakt med. Den nya kretschefen har förtjänstfullt utvecklat organisationen med bland annat administrativt stöd till second hand, arbetsmiljöarbete, extern ekonomihantering, professionellt IT-stöd, fördjupade kontakter med Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen. Resurser finns också för att stödja och utveckla frivilligverksamheter. Skatteverket beslutade i september att second hand-försäljning under vissa förutsättningar ska betala moms, vilket kommer att påverka den framtida Second Hand-verksamheten. Tillsammans med Svenska Röda Korset har Uppsalakretsen arbetat på att utveckla en nationell gemensam stödfunktion till Röda Korsverksamheter, med särskilt fokus på att öka synligheten och konkurrenskraften för Second Hand runt om i landet. Vi är mycket glada att ha så många medlemmar. En stor krets som vår behöver finna nya former för regelbunden kontakt med medlemmarna, och det är en prioriterad uppgift för det kommande året. Styrelsen är mycket tacksam för de utomordentligt goda insatser som görs av kretsens alla frivilliga och anställda, och det är med stolthet vi i olika sammanhang representerar och sprider kunskap om Uppsala Rödakorskrets. Ingegerd Palmér Ordförande i Uppsala Rödakorskrets 4

5 Vi ger hopp och räddar liv i Uppsala Uppsala Rödakorskrets har under 2014 bedrivit 17 verksamheter i Uppsala. De sociala verksamheterna har riktat sig främst till äldre, migranter och barn. Second Hand Danmarksgatan 20 b Röda Korsets Second Hand i Uppsala är Röda Korsets största butik. Under 2014 har vi haft öppet sex dagar i veckan och i genomsnitt haft ca 1000 besökare per dag. Överskottet från second hand-försäljningen har finansierat huvuddelen av Röda Korsets lokala och globala insatser. Största delen av de som arbetar i vår second hand är frivilliga medarbetare. Under 2014 har 130 frivilliga gjort ca 800 timmar per vecka. I verksamheten finns också fem anställda medarbetare och ett tjugo-tal praktikanter. Under 2014 har vi aktivt arbetat med att öka antalet givare till butiken. T.ex. genom uppsökande verksamhet på bostadsorter, företagssamarbeten och aktiv marknadsföring i press och på sociala medier. - Vi handlar mycket på second hand, det är en mysig atmosfär! Man gör många fynd bland saker som har en historia och dessutom är det bra att återanvända och dessutom är det väldigt bra priser här, säger Sofie Asp, kund på Second Hand på Danmarksgatan. - Sen är det viktigt att veta att pengarna går till bra ändamål, både i verksamheter i Sverige och till många som drabbas av katastrofer utomlands och då känns det bra att spendera våra pengar här, säger Jan Weis. - Vad har ni fyndat idag? - Örhängen och ett armband fick jag från min pojkvän Jan. Sen har jag själv köpt ljusstakar. och till min syster som inte kunde komma köpte jag en jätte fin service med många delar för bara 120 kronor, avslutar Sofie Asp glatt. 5

6 BoM, Besök och medföljare (inkl. Gräsmattan). Frivilliga följer äldre till olika aktiviteter eller besöker äldre som vill ha besök hemma eller på vårdboenden. Under 2014 har verksamheten nått följande: Hembesök: 24 frivilliga 29 personer besökts Gräsmattan: 51 frivilliga 21 vårdboenden, flera avd. + palliativt centrum, 2 avd. Medföljare: 19 frivilliga 240 tillfällen Erik Götner är 95 år, när han gick på vattengympa på Akademiska sjukhuset fick han tips om verksamheten för äldre inom Röda Korset. Kerstin Carlsson, som är frivillig, och Erik Götner har haft kontakt i tre år, de träffas ungefär en gång i veckan. Erik ser dåligt och har hörapparat men som gammal friluftsmänniska har han mycket god kondition. Kontakten med Röda Korset och Kerstin Carlsson är en livlina för Erik Götner, det känns bra att alltid få träffa samma person. En vanlig aktivitet är promenad till Sten Sturemonumentet. - Jag brukar fråga om Kerstin är trött och om jag ska sakta in, säger Erik Götner med glimten i ögat. 6

7 Gunilla Fenne har sin yrkesmässiga bakgrund i utbildningsdepartementet och skämtar om att hon alltför sällan får använda sin fina titel kansliråd. För närmare två år sedan tog hon kontakt med Röda Korset när hon fått klart för sig att denna verksamet fanns. Hon fick kontakt med Yvonne Lindström, och de har verkligen funnit varandra. De träffas en gång i veckan under ett par timmar, går på små utflykter, handlar litet eller bara promenerar. Ibland blir det litet pyssel hemma hos Gunilla Fenne. I övrigt har hon inte så mycket aktiviteter, en del läsning, en del tv. Men hon säger själv att hon inte har tråkigare nu än tidigare. Yvonne Lindström, frivillig, har också varit medlem i Röda Korset i många år. Hon arbetade på Handelsbanken i Stockholm. När hon gick i pension för tre år sedan ville hon göra något annorlunda och fick tips om BoM. Hon är också frivillig på ett äldreboende vid Liljefors torg som hon uppskattar. Men hon sätter stort värde på den mer personliga kontakten med Gunilla Fenne. Hon tycker att det är en poäng i att det inte är för stor åldersskillnad mellan dem båda, de har samma referensramar och finner samtalsämnen som stämmer. Gunilla Fenne vill verkligen rekommendera den här verksamheten och Yvonne Lindström försöker tipsa sina jämnåriga väninnor att engagera sig på samma sätt som hon, inte minst eftersom det ger så mycket tillbaka. 7

8 Att tillhöra Fixarna är väldigt stimulerande och de personer som vi ger hjälp är mycket glada och tacksamma över både service och samvaro, säger Berth Fredriksson som är frivillig i Uppsala Rödakorskrets. Berth Fredriksson inledde sin Röda Kors-karriär på Second Hand-butiken men någon tyckte att han skulle passa som Fixare, och på den vägen är det. Precis som många andra i gruppen har han en bakgrund i byggbranschen. Fixarna hinner med fyra till fem uppdrag per dag. Uppdragen varierar, allt från att byta glödlampor och gardiner till enklare reparationer. Det kan vara en trasig låda eller en dörr som kärvar, men de tapetserar och målar inte. - Vi tar oss också tid att prata en stund även om vi är punktliga och följer vårt körschema, säger Berth Fredriksson. Det är värdefullt för en äldre människa att bli hjälpt av en annan äldre, vi har ofta mycket gemensamt, avslutar han. Fixarna riktar sig till äldre och personer med funktionsnedsättning som behöver hjälp med enklare insatser i hemmet. Cirka 200 personer har tagit del av verksamheten vid 500 tillfällen. 8

9 Internationella Träffpunkten Verksamheten främjar delaktighet och integration och arbetar effektivt för att stärka migranters rättigheter och etablering i samhället. Vi har bland annat bedrivit språkträning, erbjudit stödsamtal vid kris och gett stöd vid myndighetskontakter. Vi har haft en daglig caféverksamhet och på sommaren genomförde vi särskilda sommaraktiviteter. Målgruppen som har deltagit i verksamheten har varit asylsökande, ensamkommande barn/ungdomar, nyanlända med permanent uppehållstillstånd, papperslösa och EU-migranter. Och även andra personer som av olika anledningar har behövt hjälp med att bryta isolering och få medmänskligt stöd. Träffpunkten har under 2014 varit öppet 235 dagar och tagit emot ca 85 besökare per dag, deltagarantalet har varit högre än tidigare år. 60 frivilliga, 5 praktikanter och 2 anställda medarbetare har ansvarat för den dagliga verksamheten. Hassan Ismail är en av Internationella Träffpunktens stammisar och har sett det som en livsviktig transport in i det svenska samhället. Han är 25 år och kom som flykting från de kurdiska delarna av Syrien för tre och ett halvt år sedan. En kompis på Komvux satte honom i kontakt med Röda Korset. Han har sin mamma och bror i Libanon och en annan bror i Tyskland. Röda Korset kom att betyda mycket för honom redan från början, han har lärt sig mycket om det svenska samhället här. Han talar kurdiska, arabiska och svenska och har bra kontakt med både svenskar och landsmän i Röda Korset. Framtidsdrömmen är att bli polis eller psykolog. 9

10 Övriga verksamheter Vaksalagruppen - Vid midsommar och jul besöker frivilliga två äldreboenden; Årstagårdarna och Hasselparken. Ca 140 personer har tagit del av rödakorsverksamheten. 17 frivilliga. Trygghetsringning innebär att frivilliga varje vardag ringer till ensamma äldre som önskar telefonkontakt. 20 personer har blivit uppringda regelbundet under Verksamheten har haft 11 frivilliga. Anhörigstöd riktar sig till anhöriga som vårdar en närstående i hemmet. Totalt har 28 grupper bedrivits under Anhörigstöd har även bedrivit ett pilotprojekt med Akademiska sjukhuset i syfte att ge stöd till anhöriga med närstående med psykisk ohälsa. Antalet grupper i samarbete med psykiatriska kliniken har varit 7 st. Välkomnare anordnar kvällsträffar för nyanlända migranter där fokus är social samvaro och orientering i Sverige. Deltagare får bl.a. nya sociala nätverk och möjlighet att träna svenska. Totalt 19 gruppträffar under Verksamheten har bedrivits av 4 frivilligledare och 18 frivilliga. Flyktinggruppen arbetar med ärendehantering i efterforskning och familjeåterförening för de familjer som splittrats på grund av krig och katastrofer. Under 2014 har 60 familjer nåtts av denna verksamhet. 12 frivilliga. Alsikegruppen ger medmänskligt stöd och språkträning på Alsikeklostret. Totalt har ca boende deltagit per träff. Totalt 32 träffar under 2014 och 5 aktiva frivilliga. Barngruppen vänder sig till barn och deras föräldrar/vårdnadshavare med trauman av krig och flykt. Under 2014 har 59 personer tagit del av verksamheten. Projektet leds av en projektledare och 22 frivilliga. Under gruppträffarna deltar även 1-2 psykologer från Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Ett treårigt projekt finansierat av Allmänna arvsfonden. Uppsala Rödakorskrets har under 2014 även: Arrangerat sommarläger gör flyktingbarn och barn till vuxna med funktionshinde kr. Bidragit med kr till Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade o Bidragit med ca kr till Röda Korsets Ungdomsförbund i Uppsala för dess Bidragit med kr till lokala rödakorskretsar i Uppsala. Bidragit med ca kr till Röda Korsets nationella kampanjer för migranter 10

11 Folkrättsinformatörer informerar om humanitära värderingar och om människor på flykt. Totalt har 140 personer nåtts vid sex informationstillfällen. 17 frivilliga. Globalgruppen ordnar seminarier och föredrag om olika rödakorsprojekt som bedrivs runt om i världen. Under 2014 har gruppen anordnat en visning av dokumentärfilmen Jew-Man Business samt ett panelsamtal om främlingsfientlighet. Ca 60 personer nåddes av dessa event. 3 frivilliga. Häktesgruppen besöker Häktet Blanka i syfte att lyssna och tala med de intagna för att bryta deras isolering. Ca 40 personer har besökts av Röda Korset under lördagar och söndagar. 8 frivilliga. Rödakorsvärdar finns på Akademiska sjukhuset för att hjälpa människor tillrätta och eller vara samtalspartner när väntan blir lång personer har tagit del av verksamheten. Frivilliga finns vid ingång 70, Ögonmottagningen, Akuten, ingång 78-79, HIA 50 G och psykiatrins Hus ingång frivilliga. Vuxna i skolan medverkar som extra resurs i fem skolor i Uppsala: Von Bahrs-, Liljefors-, Kvarngärdes-, Almtuna- och Flogstaskolan. Frivilliga hjälper till med skolarbete under lektioner, läxläsning och sömnad på fritids och bistår vid skolbibliotek. 75 elever har tagit del av verksamheten som bedrivits en gång i veckan under frivilliga. Informationsgruppen - riktar sig till allmänheten med information om Röda Korset och kretsens lokala arbete. Frivilliga informerar både på plats på Röda Korsets lokaler samt vid olika större arrangemang i Uppsala såsom Kulturnatten, Engagemangsmässan och 60- plusmässan. Informationsgruppen ansvarar även för kretsens bössinsamling och rekrytering av frivilliga. 23 frivilliga. ionshinder i samarbete med andra organisationer. Samverkansbidrag på ca kadade och torterade migranter i Uppsala. för dess verksamheter riktade mot barn och ungdomar. igranter och äldre. 11

12 Vi ger hopp och räddar liv i världen Tack vare second hand-försäljningen, bössinsamlingen och donationer från företag och privatpersoner har vi kunnat bidra med: :- till olika katastrofer i världen Katastrofhjälpen inkl Irak Matpaket till Syrien Översvämning i Balkan Världens barn Krigsdrabbade i Gaza Ebola Globalprojekt Mödra och barnhälsovård i Myanmar Hjälp till krigsdrabbade barn och ungdomar i Liberia Barn och ungdomar med funktionsnedsättning i Palestina kr kr kr kr kr kr kr kr kr Vi har även skapat möjlighet för allmänheten att skänka pengar online, med SMS eller att starta egna insamlingar genom en digitalbössa. 12

13 En grupp frivilliga i Sierra Leone informerar om ebola i byar. Foto: Svernska Röda Korset Kampen mot ebola fortsätter I februari 2014 konstaterades de första fallen av ebola i Västafrika. Till en början fanns viss kontroll av utbrottet, men sen eskalerade det dramatiskt i Sierra Leone, Liberia och Guinea. Grundorsaken är den utbredda fattigdomen med svag hälsovård, ekonomi och infrastruktur. Det är av oerhört stor vikt att få stopp på spridningen då sjukdomen inte bara är mycket dödlig, utan även är ett svårt slag mot de redan utsatta länderna i Västafrika Röda Korset har aktiva hjälpinsatser mot ebola i 16 länder. I Guinea, Sierra Leone, Liberia och Nigeria arbetar Röda Korset direkt med en respons på den humanitära katastrofen som smittan ändå är. I de övriga tio länderna Mali, Elfenbenskusten, Kamerun, Benin, Togo, Tchad, Centralafrikanska Republiken, Gambia, Kenya och Senegal arbetar Röda Korset förebyggande. Röda Korset har utbildade frivilliga på plats som informerar om ebola, ger psykosocialt stöd, spårar smittan och sköter säkra begravningar. Röda Korset har byggt ett behandlingscenter för ebolasjuka i Kenemadistriktet i Sierra Leone. Centret kan, vid full kapacitet, ta emot 80 patienter. Idag arbetar 20 internationella delegater och 80 lokalanställda på centret. Röda Korset vill fortsätta kampen och kommer att bland annat:»»»»»» Utbilda ytterligare frivilliga och beräknas nå 39 miljoner människor i 16 länder med sina informationskampanjer. Öppna ytterligare behandlingscenter i Guinea och Sierra Leone, och en mobil klinik i Liberia. Ge utbildning och utrustning till frivilliga som tar hand om döda kroppar och desinficerar hem. 13

14 Vår styrka Det är inte en klyscha att tiden är guld värd och att tillsammans är vi starkare. Vår främsta styrka är våra frivilliga som tillsammans kämpar för att ge hopp och rädda liv. Varje dag året om! Hani Zeino jobbar med stor entusiasm som frivillig i Barngruppen, ett projekt som finansieras av Allmänna arvsfonden. I gruppen finns sammanlagt drygt 40 barn i åldern 7-11 år och alla har de med sig svåra upplevelser i krig och konflikter. Vissa av barnen har familjer med sig, andra har kommit ensamma. Alla söker asyl men några tvingas gömma sig efter avslag. Många av barnen har med sig upprörande upplevelser och att dela med sig av dessa gör stor nytta. Barnen får leka med bollar med olika ansiktsuttryck som de kan relatera till, med små resväskor där de kan samla sådant som de själva gjort, som teckningar. De pratar mycket om olika känslor och hur man ska vara en bra kompis, de talar om vad de varit med om och hur de tänker sig framtiden. Hani Zeino kom till Sverige från Syrien hösten Nu läser han på universitetet, bl.a. statskunskap med inriktning på Mellanöstern. Citat från barnen i verksamheten - I barngruppen känner jag mig älskad. - Man behöver inte dölja något när man är här. Totalt har frivilliga tillsammans jobbat minst t 14

15 Margaretha Åkerlind Skuteli är sjuksköterska i botten. Hennes första uppdrag inom Röda Korset var som styrelseledamot. Kort därefter blev hon frivilligledare för Anhörigstöd, en grupp som består av 18 personer. Motivationen till sitt engagemang hittar hon i lusten att pröva något nytt. Att känna sig behövd och till nytta och att uppskattas inom organisationen är belöningen. Margaretha Åkerlind Skuteli leder gruppen för anhöriga till demenssjuka föräldrar eller livspartner. Förutom nya kunskaper får deltagarna utbyta erfarenheter med andra som befinner sig i en liknande livssituation. Det senare är kanske allra viktigast. Ett nytt område inom verksamheten är att ge stöd till föräldrar vars barn drabbas av psykisk ohälsa. Margaretha Åkerlind Skuteli är även aktiv i Besöks- och Medföljarverksamheten, som kontaktperson för styrelsen, men också som föreläsare. Hon berättar om vad kommun och landsting kan hjälpa till med och hur det offentliga och Röda Korset kan komplettera varandra timmar vilket motsvarar ca 35 heltidstjänster. 15

16 Förtroende & Information Migration & global Sociala verksamheter Second Hand Antal frivilligtimmar per verksamhetsgrupp»» Förtroende & Information timmar Styrelse, Valberedning, Revision, Informationsgrupp med Insamling»» Migration & Global timmar Internationella Träffpunkten, Välkomnare, Flyktinggrupp, Folkrätt, Barngrupp, Alsikegrupp, Globalgrupp»» Sociala verksamheter timmar BoM, Rödakorsvärdar, Häktesgrupp, Vaksalagrupp, Anhörigstöd, Trygghetsringning, Vuxna i skolan, Fixarna»» Second Hand timmar 16

17 Förvaltningsberättelse Uppsala Rödakorskrets, , är en ideell förening som utgör en egen juridisk person. Enligt grundprincipen om enhet är kretsen formellt underställd Svenska Röda Korsets styrelse. Svenska Röda Korsets uppdrag, enligt stadgarnas 1, är att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa, skapa respekt för människovärdet, främja ömsesidig förståelse och vänskap samt verka för samarbete och varaktig fred mellan alla folk. Uppsala Rödakorskrets består av 1960 medlemmar, 560 frivilliga, ett trettiotal praktikanter, 14 förtroendevalda och 12 anställda. Vår Second Hand finns i förhyrda lokaler på Danmarksgatan 20B. Internationella Träffpunkten och kansli med lokaler för frivilligverksamheter finns i ägda lokaler på Trädgårdsgatan 16C. Allt vårt arbete utgår från Röda Korsets sju grundprinciper, humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet. Organisation Kretsens verksamhet utgår från Svenska Röda Korsets verksamhetsinriktning där de prioriterade verksamhetsområdena är konflikt och katastrof, migration samt hälsa och social delaktighet. Kretsens 17 verksamhetsgrupper arbetar inom ramen för dessa områden. Styrelsen Under 2014 har styrelsen sammanträtt vid nio tillfällen och haft en planeringsdag. Styrelsen har bland annat beslutat om ansvarsfördelning mellan styrelse och kretschef genom en arbetsordning för styrelsen och en instruktion för kretschefen. Kontakterna mellan styrelsen och de frivilliga har tydliggjorts genom ett beslut om kontaktmannaskap mellan verksamhetsgrupper och styrelsen. Vidare har styrelserepresentanter ingått i olika arbetsgrupper i syfte att följa och utveckla verksamheten. Samverkansrådet I Uppsala kommun består samverkansrådet av 11 kretsar. Under 2014 har samverkansrådet haft fyra möten och bland annat valt riksstämmoombud inför Riksstämman 2015 och tagit fram riktlinjer för krisberedskap i kommunen. Samverkansrådet har letts av Uppsalakretsens ordförande. Frivilliga medarbetare Frivilligledarna har träffats i helgrupp vid två tillfällen under Vid det första tillfället presenterades Röda Korsets arbete mot diskriminering och vid det andra tillfället behandlades kretsens verksamhetsplan frivilligledare har varit verksamma Frivilligledarna har i sin tur anordnat frivilligträffar i sina respektive frivilliggrupper. Frivilligledare Second Hand - Barbro Kallberg Informationsgrupp - Britt-Marie Gunnarstedt och Christina Rudmark Besök och Medföljare, BoM - Lars Björkeholm och Kerstin Weiberg Anhörigstöd - Margaretha Å Skuteli och Ann-Christine Kärker Trygghetsringning - Melissa Cederqvist Vaksalagrupp - Cally Andersson Fixargrupp - Bert Fredriksson Rödakorsvärdar - Lena Thelander, Li Albinsson och Kerstin Vaxén Häktesgrupp - Gunilla Grenomer Vuxna i skolan - Kristina Segerstedt och Eva Ståhl Folkrättsinformatörer - Hampus Lundin Globalgrupp - Gudrun Forsberg och Kerstin L Kiessling Flyktinggrupp - Fredrika Källström och Sofia Albért Välkomnare - Eva Sporndly, Marie Allanson, Nadja Schweizer och Göran Netse Alsikegrupp - Margareta Löfholm Tjänstemän Andrea Hormazabal, kretschef Dlovan Kassab, verksamhetsutveckling/kommunikation Ulrica Hanebring, kanslist Michael Eriksson, verksamhetschef Second Hand Ghassan Hamze, bitr. butikschef Second Hand Michael Westerlund, chaufför Second Hand Dina Perez Robles, butiksbiträde Second Hand Regina Rommedal, butiksbiträde Second Hand 17

18 Anställda medarbetare De anställda medarbetarna består av verksamhetsutvecklare och kommunikatör, kanslist, butikspersonal, samordnare, Café- och köksansvarig (husmor), projektledare och chefer. I kategorin butikspersonal ingår en chaufför, en kassaansvarig och en ansvarig för butikens sortiment och handledning av arbetspraktikanter. I kategorin samordnare ingår en samordnare för Internationella träffpunkten och en samordnare för folkrätts- och flyktingfrågor. I kategorin chefer ingår en verksamhetschef och en biträdande chef för vår second hand-butik samt en kretschef. De anställda finansieras med kretsens egna medel samt bidrag från Allmänna arvsfonden, Uppsala Kommun och Arbetsförmedlingen. Kretsen har totalt 12 anställda. I februari 2014 fick kretsen en ny organisation med en kretschef som verkställande tjänsteman, kretschefen är direkt underställd styrelsen. Projektledaren för barngruppen sade upp sig april 2014 och ny projektledare rekryterades. Rollen som kretssekreterare omformades till verksamhetsutvecklare och kommunikatör under våren Kanslisten arbetar sedan september 2014 halva sin tid med administration på Second Hand och andra halvan på kansliet. Samordnaren för folkrätts- och flyktingfrågor har varit tjänstledig för annat uppdrag under april-juni 2014 och är föräldraledig sedan september Arbetsgrupper De interna arbetsgrupperna har varit sammansatta av styrelseledamöter, frivilliga, frivilligledare och anställda: Framtidsgruppen bildades på uppdrag av kretsstyrelsen augusti Gruppen har tagit fram förslag till riktlinjer för Röda Korsets fortsatta arbete i Uppsala, med två tidshorisonter, två och fem år. Gruppen lämnade sin rapport i slutet av 2014 och den kommer att ingå i underlag för fortsatt verksamhetsplanering och utveckling. Verksamhetsplaneringsgruppen har under hösten 2014 arbetat fram en verksamhetsplan med fem prioriterade områden. Förslag till plan har bearbetats på ett frivilligledarmöte samt på ett möte med anställd personal. De fem prioriterade områden är lönsamhet, ett Röda Kors, social nytta, migration och krisberedskap. Dessa områden följer Svenska Röda Korsets beslutade verksamhetsinriktning respektive strategi Verksamhetsgruppernas egna aktivitetsplaner/ handlingsplaner ska kopplas mot de olika prioriterade områdena. Under 2015 kommer vi att fortsätta arbeta med målfokusering och prioriteringar. Momsgruppen har under hösten beaktat skatteverkets ställningstagande avseende moms och beskattning. Arbetsgruppen har tagit fram en risk- och konsekvensanalys som har diskuterats med kretsens fackliga ombud. Analysen kommer att presenteras för styrelsen i februari Gemensam stödfunktion - Uppsala Rödakorskrets har deltagit som testkrets för det centrala second hand-projektet och bidragit i uppbyggnaden av en nationell gemensam stödfunktionen. Den gemensamma stödfunktionen kommer att erbjuda kretsar tjänster inom marknads- och säljstöd, HR/personalfrågor samt ekonomi. Kretsen har under 2014 deltagit i diverse nätverk i Uppsala Kommun. Exempel på nätverken är LöK (lokala överenskommelsen), Social oro samt Ensamkommande barn. 18 Britt-Marie Kokanova, samordnare Träffpunkten Gunilla Löfberg, köks- och caféansvarig Träffpunkten Linda Wickström, samordnare för folkrätts- och flyktingfrågor Josefine Paulsen, projektledare Barngruppen t.o.m. maj 2014 Elin Palmstierna Sharifzadeh, projektledare Barngruppen fr.o.m. maj Styrelse Ingegerd Palmér ordförande fr. 26 feb 2014 Gunnel Arrbäck - vice ordförande Christina Johansson kassör fr. 26 feb 2014 Margareta Åkerlind Skuteli - ledamot Claes-Erik Claesson - ledamot Katarina Lif Pikas - ledamot Heide Larsson - ledamot Revisorer Folkessons, auktoriserad revisor Anna Möller, intern verksamhetsrevisor Britt-Marie Gunnarstedt, intern verksamhetsrevisor Christina Rudmark, intern verksamhetsrevisor Joanna Trajtlowicz, verksamhetsrevisorssuppl. Valberedning Eva Andér, sammankallande Anne-Marie Pernulf Hannah Matkala Nylander

19 Aktiviteter Praktikanter Under 2014 har vi haft praktikanter i Second hand-butiken och på Internationella träffpunkten. Med praktikanter menar vi personer som arbetstränar, studenter, skolelever och personer från frivården. Totalt har 30 personer praktiserat hos oss under 2014, från ett par veckor till flera månader. Under 2014 gjorde vi en intern utredning som visade att behovet av arbetsträningsplatser ökar och att handledning kräver mycket tid från anställda och frivilliga medarbetare. För år 2015 sökte vi därför ökade medel från Uppsala Kommun och ämnar rekrytera en handledare på heltid. Utbildning Under 2014 har genomförts flera utbildningar för frivilliga. Deltagarna kom från nästan alla verksamheter. Utbildningarna har hållits av frivilliga och anställda. Utbildning Antal tillfällen Deltagare Rödakorskunskap 5 80 Människor på flykt 2 29 Att vara frivillig 2 30 Frivilliga har därutöver valt att gå på kurser som erbjöds via e-learning. Nya insamlingsmetoder Under hösten 2014 testade kretsen att införa ett givarkort med EAN-kod som insamlingsmetod. Kretsen har också marknadsfört sms-gåvor och digitalbössa. Nya samarbeten Under våren samarbetade vi med Fjärilens vingar; en utställning och auktion där konstnären Maud Karlsson bjöd in ett tjugotal konstnärer, auktionen gav kr som skänktes till Röda Korset för arbete med barn. Under hösten påbörjades ett samarbete med Sirius Gränslös Fotboll, som gav ett bidrag till kretsen ca kr. Samarbetet kommer att vidareutvecklas under Kommunikation För att öka försäljningen på vår Second Hand samt öka gåvoinflödet annonserade vi på UNT vid sex tillfällen, oftast i samband med insamlingskampanjer. Vi annonserade även på Studieblocket vid två tillfällen: Vårtermin (allmän) och hösttermin (second hand). Samtliga annonser producerades av kretsen förutom annonsen om på flykt-kampanjen som både producerades samt bekostades av Svenska Röda Korset inom ramen för testperioden för det centrala Second Hand-projektet. Under året har vi ökat vår synlighet på Facebook. Vi har haft totalt 74 statusuppdateringar (genomsnitt 1,5 per vecka). Av dessa uppdateringar har 29 varit med bild och 36 med länk. Inläggstyper och interaktion Typ Räckvidd Genomsnittlig interaktion Länk Foto Status Alla inlägg utom ett var obetalda. Vi marknadsförde, på prov, ett inlägg med en kostnad på 100 kronor. Räckvidden för det inlägget ökade från 108 dynamiska till Räckvidd för det inlägget är inte inräknat i genomsnitten ovan. Antalet gilla-markeringar för hela sidan har ökats från 151 den 1 januari till 231 den 8 december, en ökning på 53 procent. Instagram #danmarksgatan20b Ett instagramkonto har startats där bilder från det dagliga arbetet på Second Hand publiceras. Under 2014 har vi haft 100 inlägg och 90 följare. 19

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

Svenska Röda Korset 2009

Svenska Röda Korset 2009 Svenska Röda Korset 2009 Innehåll Sju grundprinciper Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens organisation 2 Sju grundprinciper förenar medlemmarna

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 det 153:e året. Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 1 INNEHÅLL ett växande förtroende. Ett växande förtroende 1 Stadsmissionen i samhället 2 Verksamhetsområden: Barn/Ungdom 6 Utbildning 10 Hemlöshet

Läs mer

Årsredo visning 2010 GodFond i Sverige AB

Årsredo visning 2010 GodFond i Sverige AB Årsredo visning 2010 GodFond i Sverige AB Org. nr. 556745-7444 Innehållsförteckning GoodCause i korthet 4 GodFond 2010 i korthet 5 Välgörenhet 6 GodFond spara med hjärta och hjärna! 12 Ett stort tack

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ordförande har ordet 3 Barnfonden i korthet 4 Siffror i korthet 5 Barnfondens arbete 7 Barnen i fokus 7 Familjerna

Läs mer

Blomsterfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning

Blomsterfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning Blomsterfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Blomsterfonden i korthet / Innehåll Blomsterfondens grundtanke är mycket enkel: Hem och vård åt äldre på trygg ideell grund Seniorboende 60+

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011

Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011 Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011 Innehåll Fakta om Friends 5 8 Verksamhetsberättelse 9 17 Förvaltningsberättelse 18 19 Resultat- och Balansräkning 20 22 Noter 23 29 Revisionsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006.

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Verksamhetsberättelse Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Om Röda Korset och vårt uppdrag...3 Humanitär rätt, mänskliga rättigheter och våra humanitära värderingar...4 Akut katastrofhjälp...9

Läs mer

STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX

STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX XXX STADSMISSIONEN LORUM IPSUM År År År År År År År År År Årsr sr sr sr sr sr sr sr sred ed ed ed ed ed ed ed ed ed edov ov ov ov ov ov ov ov ov ovis is is is is is is is isni ni ni ni ni ni ni ni ning

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE OCH ÅRSREDO VISNING

VERKSAMHETS BERÄTTELSE OCH ÅRSREDO VISNING VERKSAMHETS BERÄTTELSE OCH ÅRSREDO VISNING 2014 SOS BARNBYAR ÅRSREDOVISNING 2013 3 2 ÅRSREDOVISNING 2013 SOS BARNBYAR 4är LEDARE Framgångsrikt år för SOS Barnbyar trots en turbulent värld 20 1 året då

Läs mer

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN 1/2010 2 GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2010 Vem ska

Läs mer

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN 1/2010 2 GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2010 Vem ska

Läs mer

SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013. På plats före under och efter

SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013. På plats före under och efter SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013 På plats före under och efter INNEHÅLL 1 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 10 GENERALSEKRETERAREN OCH ORDFÖRANDEN HAR ORDET 12 MED VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS 14 Mellanöstern

Läs mer

Min Stora Dag Årsredovisning 2014

Min Stora Dag Årsredovisning 2014 Min Stora Dag Årsredovisning 2014 Innehåll Generalsekreteraren har ordet Verksamhetsberättelse Från vardag till ett minne för livet En glad utsida berättar inte alltid hela sanningen En Stor dag att minnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 EN ANDRA CHANS Hoppets Stjärna gav Paulo och hundratusentals barn en andra chans En het dag för över 35 år sedan i ett slumområde i Brasilien

Läs mer

Röda Korset Eskilstunakretsen

Röda Korset Eskilstunakretsen Röda Korset Eskilstunakretsen Foto: Eskilstuna Kuriren Mikael Andersson samt Jacob Dall Danska Röda Korset Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Röda Korset Eskilstunakretsen

Läs mer

Årsredo visning 2010 GodEl i Sverige AB

Årsredo visning 2010 GodEl i Sverige AB Årsredo visning 2010 GodEl i Sverige AB FOTO: BILD HÖGST UPP HAND IN HAND BILD I MITTEN, STORY AB / SOS BARNBYAR LÄNGST NER, PERNILLA NORSTRÖM / RÄDDA BARNEN Org. nr. 556672-9926 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll MEDBORGARSKOLaN 2012... 3 VERKSaMHET... 9 HR...12 marknad och kommunikation...14 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19

Läs mer

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010 I 150 år har Stockholms Stadsmission erbjudit utbildning för barn, ungdomar och vuxna. Stadsmissionens skola och Kanalenskolan är fristående stiftelser inom Stockholms Stadsmission och bedriver idag folkhögskola,

Läs mer

Detta är Cancerfonden

Detta är Cancerfonden ForskningNU 2003 med Cancerfondens årsredovisning 2002 Detta är Cancerfonden CANCERFONDEN är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer

Läs mer

omställning Verksamheten 2009 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29

omställning Verksamheten 2009 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29 Verksamheten 2009 årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för omställning trender Inför tiotalet generationsväxling ger nya jobb inom staten. SiDAN 4 katty tog makten över

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Innehållsförteckning GoodCause 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Så här fungerar det 4 Drömmen om GoodCause 5 Välgörenhetsorganisationerna 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse och ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Lotta Säfström - Långsiktighet ger resultat 3 Stadsmissionen 2012 Ett axplock 4 Psykosocialt- och ekonomiskt stöd 6 Kollo för alla/ungdomsfält 7 Samtal

Läs mer

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland Rödakorsbladet Nr 2/4 April 2010 Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland Familjeåterföreing på Kallax Airport, Luleå, den 16 februari 2010. Foto: Richard Renberg,

Läs mer

KORT OM ACTIONAID. En värld utan fattigdom och orättvisa där varje individ kan leva ett värdigt liv.

KORT OM ACTIONAID. En värld utan fattigdom och orättvisa där varje individ kan leva ett värdigt liv. SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 KORT OM ACTIONAID ActionAid är en internationell hjälporganisation som sedan 1972 har arbetat i nära relation med fattiga och utsatta för att tillsammans med dem hitta vägar

Läs mer