Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2015"

Transkript

1 Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2015 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Det föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara nio samt att inga suppleanter utses. Omval av styrelseledamöter Omval föreslås av styrelseledamöterna Ronnie Leten (ordförande), Lorna Davis, Petra Hedengran, Hasse Johansson, Keith McLoughlin (verkställande direktör och koncernchef), Bert Nordberg, Fredrik Persson, Ulrika Saxon och Torben Ballegaard Sørensen. Styrelseordförande Omval föreslås av Ronnie Leten till styrelsens ordförande. Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna återfinns nedan. Innehav i AB Electrolux anges per den 31 december Förslag till omval Tidigare befattningar: Flera ledande befattningar inom Atlas Copco-koncernen och Fabrikschef på Tenneco Automotive Inc, Belgien, Olika befattningar på General Biscuits Innehav i AB Electrolux: B-aktier. Ronnie Leten Ordförande Född Belgien. Civilekonom. Atlas Copco AB sedan Medlem i Electrolux ersättningsutskott. Invald Ej oberoende 1).

2 2 (5) Tidigare befattningar: Global chef för segmentet Småkakor inom Mondelēz International (tidigare del av Kraft Foods) Verkställande direktör i Danone Biscuits/Kraft Foods China Ledande befattningar inom Danone i Storbritannien och Nya Zeeland. Olika befattningar inom konsumentvaruindustrin i Australien och Sydafrika. Innehav i AB Electrolux: B-aktier syntetiska aktier 2). Lorna Davis Född Australien. Bachelor of Social Science and Psychology. Verkställande direktör för segmentet Småkakor, Nordamerika, inom Mondelēz International sedan Medlem i Electrolux ersättningsutskott. Invald Oberoende 1). Styrelseledamot i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Tidigare befattningar: Advokat och delägare på Advokatfirman Lindahl , chefsjurist på ABB Financial Services, Nordic Region , bolagsjurist på ABB Financial Services , tingsnotarie på Stockholms tingsrätt och biträdande jurist på Gunnar Lindhs Advokatbyrå Petra Hedengran Född Sverige. Jur. kand. Chefsjurist och medlem i ledningsgruppen för Investor AB sedan Ordförande i Electrolux ersättningsutskott. Invald Ej oberoende 1). Innehav i AB Electrolux: 525 B-aktier.

3 3 (5) Styrelseordförande i Dynamate Industrial Services AB, Lindholmen Science Park AB och VINNOVA. Styrelseledamot i Fouriertransform AB, Skyllbergs Bruk AB, Calix Group AB, Klippan Group AB, Alelion Batteries AB och LeanNova AB. Hasse Johansson Född Sverige. Civilingenjör. Medlem i Electrolux revisionsutskott. Invald Oberoende 1). Tidigare befattningar: Vice verkställande direktör och chef för FoU i Scania CV AB Grundare av Mecel AB (del av Delphi Corporation). Chefsbefattningar inom Delphi Corporation Innehav i AB Electrolux: B-aktier syntetiska aktier 2). Styrelseledamot i Briggs & Stratton Corporation. Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux: Chef för Vitvaror Nordamerika och vice verkställande direktör i AB Electrolux 2003, chef även för Vitvaror Latinamerika , och Chief Operations Officer Vitvaror Chefsbefattningar inom DuPont i USA Innehav i AB Electrolux: B-aktier. Keith McLoughlin Född USA. B.S. Engineering. AB Electrolux sedan Invald Ej oberoende 1). Styrelseordförande i Vestas Wind Systems A/S och Ideonfonden AB. Styrelseledamot i Svenska Cellulosa AB SCA. Tidigare befattningar: Styrelseordförande och verkställande direktör i Sony Mobile Communications AB Olika chefsbefattningar inom Ericsson-koncernen Olika befattningar inom Data General Corporation och Digital Equipment Corporation Bert Nordberg Född Sverige. Ingenjör. Invald Oberoende 1). Innehav i AB Electrolux: Via företag: B-aktier.

4 4 (5) Styrelseordförande i Axfood AB, Axstores AB och Mekonomen AB. Vice styrelseordförande i Martin & Servera AB och Svensk Handel. Styrelseledamot i ett flertal andra bolag inom Axel Johnsonkoncernen, Svenskt Näringsliv och Lancelot Holding AB. Fredrik Persson Född Sverige. Civilekonom. Axel Johnson AB sedan Medlem i Electrolux revisionsutskott. Invald Oberoende 1). Tidigare befattningar: Vice verkställande direktör samt ekonomi- och finansdirektör i Axel Johnson AB Analyschef på Aros Securities AB Olika befattningar inom ABB Financial Services AB Innehav i AB Electrolux: B-aktier. Styrelseledamot i Svensk Filmindustri, Nordic Cinema Group, Mag+ Inc., Scandinavian Studios, SF Anytime, Toca Boca, Bonnier Gaming och United Screens. Ulrika Saxon Född Sverige. Ekonomistudier vid Handelshögskolan i Stockholm. Verkställande direktör i Bonnier Growth Media sedan 2012 och medlem i Bonnier AB:s koncernledning sedan Invald Oberoende 1). Tidigare befattningar: Ledande befattningar i olika företag inom Bonnier-koncernen sedan 1998; verkställande direktör i Bonnier Tidskrifter , chef för Bonnier Magazines , chef för Bonnier Entertainment 2011, och verkställande direktör för Bonzoo Media Seniorkonsult inom marknadsföring och mediastrategier Innehav i AB Electrolux: B-aktier.

5 5 (5) Styrelseledamot i Egmont Fonden, Systematic Software Engineering A/S, Tajco A/S, AS3-Companies A/S, CAPNOVA A/S och Liquid Vanity ApS. Torben Ballegaard Sørensen Född Danmark. M.B.A. Ordförande i Electrolux revisionsutskott. Invald Oberoende 1). Tidigare befattningar: Verkställande direktör och koncernchef i Bang & Olufsen A/S Vice verkställande direktör i LEGO A/S Verkställande direktör i Computer Composition International, CCI Europe Ekonomi- och finansdirektör i Aarhuus Stiftsbogtrykkerie Innehav i AB Electrolux: B-aktier. 1) Den föreslagna styrelsen har bedömts uppfylla tillämpliga krav på oberoende. Samtliga föreslagna ledamöter har ansetts oberoende, förutom Keith McLoughlin, Ronnie Leten och Petra Hedengran. Petra Hedengran har bedömts som oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte gentemot större aktieägare i Electrolux. Keith McLoughlin har bedömts som oberoende gentemot större ägare i Electrolux, men inte gentemot bolaget och bolagsledningen i egenskap av verkställande direktör och koncernchef. Ronnie Leten har bedömts som oberoende gentemot större ägare i Electrolux, men inte gentemot bolaget och bolagsledningen eftersom han är verkställande direktör och koncernchef för Atlas Copco AB och en medlem i Electrolux koncernledning är styrelseledamot i Atlas Copco AB. För mer information om oberoende, se bolagets bolagsstyrningsrapport för ) Årsstämmorna 2008, 2009 och 2010 beslutade att en del av arvodet till styrelsen skulle kunna utgå i form av så kallade syntetiska aktier. En syntetisk aktie ger rätt att i framtiden erhålla ett belopp motsvarande börsvärdet vid utbetalningstillfället av en B-aktie i Electrolux. För mer information om syntetiska aktier, se not 27 i bolagets årsredovisning för Stockholm i februari 2015 Valberedningen i AB Electrolux