Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisor vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisor vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2014"

Transkript

1 Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisor vid AB Electrolux årsstämma den 26 mars 2014 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Det föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara nio samt att inga suppleanter utses. Omval av styrelseledamöter Omval föreslås av styrelseledamöterna Lorna Davis, Hasse Johansson, Ronnie Leten, Keith McLoughlin (verkställande direktör och koncernchef), Bert Nordberg, Fredrik Persson, Ulrika Saxon och Torben Ballegaard Sørensen. Styrelseordförande Till ny styrelseordförande föreslås Ronnie Leten. Ronnie Leten har varit ledamot och vice ordförande i Electrolux styrelse sedan Han är VD och koncernchef för Atlas Copco AB sedan Nyval av styrelseledamot Till ny styrelseledamot föreslås Petra Hedengran. Petra Hedengran, född 1964, är chefsjurist och medlem i ledningsgruppen för investmentbolaget Investor AB. Hon är också styrelseledamot i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och Lindorff Group. Hon studerade till Jur. kand. vid Stockholms universitet. Petra Hedengran är svensk medborgare. Uppgifter om styrelseledamöter för omval och nyval återfinns nedan. Innehav i AB Electrolux anges per den 31 december Förslag till omval Tidigare befattningar: Flera ledande befattningar inom Atlas Copco-koncernen och Fabrikschef på Tenneco Automotive Inc, Belgien, Olika befattningar på General Biscuits Innehav i AB Electrolux: B-aktier. Ronnie Leten Civilekonom. Atlas Copco AB sedan Invald Ej oberoende 1).

2 2 (5) Tidigare befattningar: Global chef för segmentet Småkakor inom Mondelēz International (tidigare del av Kraft Foods) Verkställande direktör i Danone Biscuits/Kraft Foods China Ledande befattningar inom Danone i Storbritannien och Nya Zeeland. Olika befattningar inom konsumentvaruindustrin i Australien och Sydafrika. Innehav i AB Electrolux: B-aktier. Lorna Davis Född Bachelor of Social Science and Psychology. Verkställande direktör för segmentet Småkakor, Nordamerika, inom Mondelēz International sedan Medlem i Electrolux ersättningsutskott. Invald Oberoende 1). Styrelseordförande i Dynamate Industrial Services AB, Lindholmen Science Park AB och VINNOVA. Styrelseledamot i Fouriertransform AB, Skyllbergs Bruk AB, Calix Group AB, Klippan Group AB, Alelion Batteries AB och LeanNova AB. Tidigare befattningar: Vice verkställande direktör och chef för FoU i Scania CV AB Grundare av Mecel AB (del av Delphi Corporation). Chefsbefattningar inom Delphi Corporation Hasse Johansson Född Civilingenjör. Medlem i Electrolux revisionsutskott. Invald Oberoende 1). Innehav i AB Electrolux: B-aktier. Styrelseledamot i Briggs & Stratton Corporation. Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux: Chef för Vitvaror Nordamerika och vice verkställande direktör i AB Electrolux 2003, chef även för Vitvaror Latinamerika , och Chief Operations Officer Vitvaror Chefsbefattningar inom DuPont i USA Innehav i AB Electrolux: B-aktier. Keith McLoughlin B.S. Eng. AB Electrolux sedan Invald Ej oberoende 1).

3 3 (5) Styrelseordförande i Vestas Wind Systems A/S och Ideonfonden AB. Styrelseledamot i Svenska Cellulosa AB SCA och BlackBerry Ltd. Bert Nordberg Ingenjör. Invald Oberoende 1). Tidigare befattningar: Styrelseordförande och verkställande direktör i Sony Mobile Communications AB Olika chefsbefattningar inom Ericsson-koncernen Olika befattningar inom Data General Corporation och Digital Equipment Corporation Innehav i AB Electrolux: Via företag: B-aktier. Styrelseordförande i Axfood AB, Svensk Bevakningstjänst AB, Axstores AB och Mekonomen AB. Vice styrelseordförande i Martin & Servera AB och Svensk Handel. Styrelseledamot i ett flertal andra bolag inom Axel Johnsonkoncernen, Svenskt Näringsliv och Lancelot Holding AB. Fredrik Persson Född Civilekonom. Axel Johnson AB sedan Medlem i Electrolux revisionsutskott. Invald Oberoende 1). Tidigare befattningar: Vice verkställande direktör samt ekonomi- och finansdirektör i Axel Johnson AB Analyschef på Aros Securities AB Olika befattningar inom ABB Financial Services AB Innehav i AB Electrolux: B-aktier. Styrelseledamot i Svensk Filmindustri, Nordic Cinema Group, Mag+ Inc., Scandinavian Studios, SF Anytime, Toca Boca, Bonnier Gaming och United Screens. Ulrika Saxon Född Ekonomistudier vid Handelshögskolan i Stockholm. Verkställande direktör i Bonnier Growth Media sedan 2012 och medlem i Bonnier AB:s koncernledning sedan Invald Oberoende 1). Tidigare befattningar: Ledande befattningar i olika företag inom Bonnier-koncernen sedan 1998; verkställande direktör i Bonnier Tidskrifter , chef för Bonnier Magazines , chef för Bonnier Entertainment 2011, och verkställande direktör för Bonzoo Media Senior konsult inom marknadsföring och mediastrategi Innehav i AB Electrolux: B-aktier.

4 4 (5) Styrelseledamot i Egmont Fonden, Pandora Holding A/S, Systematic Software Engineering A/S, Tajco A/S, AS3- Companies A/S, CAT Science Park A/S och Liquid Vanity ApS. Torben Ballegaard Sørensen Född M.B.A. Ordförande i Electrolux revisionsutskott. Invald Oberoende 1). Tidigare befattningar: Verkställande direktör och koncernchef i Bang & Olufsen A/S Vice verkställande direktör i LEGO A/S Verkställande direktör i Computer Composition International, CCI Europe Ekonomi- och finansdirektör i Aarhuus Stiftsbogtrykkerie Innehav i AB Electrolux: B-aktier. Förslag till nyval Styrelseledamot i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och Lindorff Group. Tidigare befattningar: Advokat och delägare på Advokatfirman Lindahl , chefsjurist på ABB Financial Services, Nordic Region , bolagsjurist på ABB Financial Services , tingsnotarie på Stockholms tingsrätt och biträdande jurist på Gunnar Lindhs Advokatbyrå Petra Hedengran Född Jur. kand. Chefsjurist och medlem i ledningsgruppen för Investor AB sedan Förslag till nyval Ej oberoende 1). Innehav i AB Electrolux: 0 aktier. 1) Den föreslagna styrelsen har bedömts uppfylla tillämpliga krav på oberoende. Samtliga föreslagna ledamöter har ansetts oberoende, utom Keith McLoughlin, Ronnie Leten och Petra Hedengran. Petra Hedengran har bedömts som oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte gentemot större aktieägare i Electrolux. Keith McLoughlin har bedömts som oberoende gentemot större ägare i Electrolux, men inte gentemot bolaget och bolagsledningen i egenskap av verkställande direktör och koncernchef. Ronnie Leten har bedömts som oberoende gentemot större ägare i Electrolux, men inte gentemot bolaget och bolagsledningen eftersom han är verkställande direktör och koncernchef för Atlas Copco AB och en medlem i Electrolux koncernledning är styrelseledamot i Atlas Copco AB. För mer information om oberoende, se Bolagsstyrningsrapport 2013.

5 5 (5) Förslag till val av revisor Det föreslås att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag och att PricewaterhouseCoopers AB ska väljas om som revisor för perioden till slutet av årsstämman Stockholm i februari 2014 Valberedningen i AB Electrolux

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Inför årsstämman 2015 består valberedningen av ordförande Gustaf Douglas (Investment AB Latour),

Läs mer

Punkt 14 Presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande

Punkt 14 Presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande Punkt 14 Presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande Information rörande styrelseledamöter som föreslås för val till styrelsen på årsstämman den 26 mars 2015 samt valberedningens

Läs mer

Antal styrelseledamöter: Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås till oförändrat tio ledamöter och inga suppleanter.

Antal styrelseledamöter: Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås till oförändrat tio ledamöter och inga suppleanter. 1 Valberedningen i Skanska AB Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete Valberedningens sammansättning I enlighet med årsstämmans mandat 2013 begärde styrelsens ordförande, Stuart Graham,

Läs mer

AB Volvos valberednings förslag till årsstämman 2013

AB Volvos valberednings förslag till årsstämman 2013 AB Volvos valberednings förslag till årsstämman 2013 Valberedningens förslag avseende ordförande vid årsstämman Valberedningen föreslår advokaten Sven Unger som ordförande vid stämman. Valberedningens

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2015

Valberedningens förslag till Årsstämman 2015 Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningens förslag till Årsstämman 2015 Valberedningen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson får härmed överlämna följande förslag och information till

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL) Bolagsstyrningen i Intellecta syftar till att skapa goda förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll, fastställa en lämplig ansvarsfördelning

Läs mer

Punkt 15. Information om föreslagna styrelseledamöter vid Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) årsstämma den 25 mars 2015

Punkt 15. Information om föreslagna styrelseledamöter vid Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) årsstämma den 25 mars 2015 Punkt 15 Information om föreslagna styrelseledamöter vid Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) årsstämma den 25 mars 2015 Omval av: Johan H. Andresen Född 1961. B.A. (Government and Policy Studies) och

Läs mer

lindab we simplify construction Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ)

lindab we simplify construction Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Aktieägarna i Lindab International AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den

Läs mer

Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö onsdagen den 29 april 2015

Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö onsdagen den 29 april 2015 Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö onsdagen den 29 april 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman, bilaga 3 3. Upprättande och godkännande av röstlängd,

Läs mer

tillräcklig grund för mina uttalanden. Detta innebär

tillräcklig grund för mina uttalanden. Detta innebär STYRNING AV BOLAG OCH VERKSAMHET Concordia Maritime tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och denna bolags styrnings rapport har upprättats som en del av kodtillämpningen. Utöver beskrivningen av själva

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport innehåll 31 Ordförande har ordet 32 Bolagsstyrning 2014 32 Aktieägare 32 Bolagsstämma 33 Valberedning 33 Styrelse 35 Styrelsens ledamöter 38 VD och koncernledning 39 Riktlinjer för

Läs mer

VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)

VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till beslut vid årsstämman 2014 Bakgrund Agneta Edberg STYRELSEORDFÖRANDE I IMMUNICUM AB I överensstämmelse

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015 Indutrade Aktiebolag (publ) håller årsstämma onsdagen den 29 april 2015, kl. 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. A. RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN Rätt

Läs mer

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 2 april 2015.

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 2 april 2015. Årsstämma i Skanska AB Skanska AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 9 april 2015 kl 16.00 vid Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inregistrering sker från kl 15.00. Före

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL) ANMÄLAN KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL) Aktieägarna i PartnerTech AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2015 kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2,

Läs mer

Upplysningar enligt 2.2.3 Svensk kod för Bolagsstyrning om de nominerade styrelseledamöterna

Upplysningar enligt 2.2.3 Svensk kod för Bolagsstyrning om de nominerade styrelseledamöterna Upplysningar enligt 2.2.3 Svensk kod för Bolagsstyrning om de nominerade styrelseledamöterna Förslag till omval vid årsstämma 2008 Ingvar Petersson Född 1941 Styrelseordförande och oberoende ledamot sedan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 18.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 38, Göteborg.

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2015 samt information till aktieägarna Kallelse till årsstämma 2015 samt information till aktieägarna

Kallelse till årsstämma 2015 samt information till aktieägarna Kallelse till årsstämma 2015 samt information till aktieägarna Kallelse till årsstämma Brev från ordföranden Bästa aktieägare Detta brev skickas på uppdrag av styrelsen i AstraZeneca PLC ( Bolaget ) och är tänkt att läsas tillsammans med ett antal dokument som rör

Läs mer

Inbjudan till årsstämma i Lundin Petroleum AB

Inbjudan till årsstämma i Lundin Petroleum AB Stockholm 8 april 2015 Inbjudan till årsstämma i Lundin Petroleum AB Aktieägarna i Lundin Petroleum AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015, kl. 13.00, i Vinterträdgården på Grand

Läs mer

Född: Utbildning/examina: Jur. kand, Stockholms Universitet, Verksam: Styrelseordförande sedan årsstämman 2010 Styrelseledamot sedan december 2008

Född: Utbildning/examina: Jur. kand, Stockholms Universitet, Verksam: Styrelseordförande sedan årsstämman 2010 Styrelseledamot sedan december 2008 1967 Jur. kand, Stockholms Universitet, Patrik Essehorn Ordförande och ledamot Styrelseordförande sedan årsstämman 2010 Styrelseledamot sedan december 2008 Nollitnac-koncernen, styrelsesuppleant MAQS Law

Läs mer

AK T I E B OL AG (publ)

AK T I E B OL AG (publ) Pressrelease 31 mars 2015 K AL L E L S E TILL Å R S S T Ä M M A I M E DA AK T I E B OL AG (publ) Aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ), org. nr 556427-2812, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj

Läs mer

Upplysningar enligt 2.6 Svensk kod för Bolagsstyrning om de nominerade styrelseledamöterna

Upplysningar enligt 2.6 Svensk kod för Bolagsstyrning om de nominerade styrelseledamöterna Upplysningar enligt 2.6 Svensk kod för Bolagsstyrning om de nominerade styrelseledamöterna Förslag till omval vid årsstämma 2012 Ingvar Petersson Född 1941 Styrelseordförande och styrelseledamot sedan

Läs mer

14.173 ÅRSREDOVISNING 2009 13.166 11.351

14.173 ÅRSREDOVISNING 2009 13.166 11.351 14.173 11.351 2007 13.166 2008 ÅRSREDOVISNING 2009 Modern Times Group MTG AB Innehållsförteckning VD har ordet 1 Finanschefen har ordet 4 Styrelse 6 Verkställande ledning 9 Fem år med MTG 13 Modernt ansvarstagande

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 25 april 2014

Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 25 april 2014 Pressmeddelande, 25 april 2014 Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 25 april 2014 Beslut om disposition av Bolagets resultat Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att den balanserade

Läs mer

ÅRs- REDOVISNING 2013

ÅRs- REDOVISNING 2013 ÅRs- REDOVISNING 2013 Kalender 2014 Maj 12 Årsstämma 2014 Stockholm Finansiella rapporter Feb 7 Bokslutskommuniké januari december 2013 Mar 31 Apr 25 Årsredovisning 2013 Delårsrapport Interim Report January

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor.

Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor. Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor. KF Kooperativa Förbundet (KF). KF är ett förbund för landets 47 konsumentföreningar

Läs mer