BRUKSANVISNING Calypso De luxe III och IV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING Calypso De luxe III och IV"

Transkript

1 Sverige BRUKSANVISNING Calypso De luxe III och IV SERIENUMMER: - LEVERANSDATUM: / 200 BRUKSANVISNING ART. NR. P VERSION NR HS

2 Minicrosser AB i n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Kapitel 1... Introduktion...3 Kapitel 2... Handhavande...4 Kapitel 3... Bromssystem...5 Kapitel 4... Iordningställande/Anpassning...5 Kapitel 5... Körning med Calypso...8 Kapitel 6... Säkerhet...9 Kapitel 7... Körregler...11 Kapitel 8... Underhåll...11 Kapitel Däck/Lufttryck...11 Kapitel Säkringar...12 Kapitel Batterier / laddning...12 Kapitel Bogsering / Frikoppling...14 Kapitel 9... Demontering / Montering...15 Kapitel Demontering av Calypso...15 Kapitel Försäkring...17 Kapitel Garanti...17 Kapitel Tekniska data...18 Calypso är importerad till Skandinavien av Mini Crosser A/S MÄRKT I överensstämmelse med kraven i medicintekniska di rek ti vet 93/42/EEC UTFÖRD I ÖVERENSSTÄMMELSE MED NORM EN 12184, EL-SCOOTER I KLASS B - 2 -

3 Kapitel 1 Introduktion Minicrosser AB Ni har nu mottagit en eldriven scooter, som är tänkt som ett hjälpmedel för körning på fast mark samt gräs, i lätt lutande och lätt backig terräng. Calypso är avsedd för en person med max. vikt på 120kg. För att få full glädje av denna el-scooter och för att undvika driftstörningar och olyckor, skall bruksanvisningen läsas igenom grundligt innan el-scootern tas i bruk. Calypso är en eldriven scooter med 3 eller 4 hjul beroende på modell. Den drivs av en elek trisk motor, som får ström från 2 st 12 Volts batterier. Batterierna är seriekopplade så att motorn får en spänning på 24 volt. Sist i bruksanvisningen är det angivet vilken typ av bat te ri er din el-scooter kan utrustas med. Calypso har drivning på bägge bakhjulen via en transaxel precis som på en bil. Då el-scootern kan välta vid felaktigt handhavande och personskada kan uppstå, skall den inte lånas ut till någon som inte har fått en grundlig genomgång av bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna. Om Ni har frågor, som inte direkt besvaras i denna bruksanvisning, är Ni välkommen att ringa till Er leverantör Minicrosser AB., tel.: Vi står gärna till Er tjänst Figur Säte 10. Batteriskärm 2. Uppfällbara armstöd 11. Sitsvridningshandtag 3. Styrkonsol 12. Tippskydd 4. Handtag 13. Bakljus 5. Blinkers fram 14. Frikopplingshandtag 6. Framkorg 7. Steglöst styrlås 8. Framljus 9. Kullås

4 Kapitel 2 Handhavande Minicrosser AB Blinkljuskontakt Batteriindikator Varningsblinker Hastighetsreglering Nyckelkontakt Signal Ljuskontakt Figur 2 Instrumentpanelen Gasreglering Back Serienummer på rullstolen Gasreglering Fram Hastighetsväljaren ställs i önskat läge. Sköldpaddan indikerar lägsta hastighetsområde ca. 2km/t. Haren indikerar högsta hastighetsområde ca. 10 km/t Batteriindikatorn är grön i höger sida, gul i mitten och röd i vänster sida. Visaren på displayen visar batteriernas laddningstillstånd. Om visaren är på grönt område är scootern fullt uppladdad. Visaren kommer, i takt med strömförbrukningen, att röra sig åt vänster. Avläses bäst vid körning på plan fast väg. Att iaktta: Det kommer ingen varningssignal när batterierna är urladdade, dvs. man måste själv hålla reda på när det är dags för laddning. Varningsblinkers aktiveras genom intryckning av knappen. Då kommer blinkers fram och baklyktor att blinka. Nyckelkontakt: När nyckeln sätts i nyckelkontakten kan scootern köras. (Man behöver alltså inte vrida på nyckeln). Belysning: Vid intryckning av ljuskontakten tänds framlykta och baklyktorna. Gasreglering: Om man trycker på gasregleringens högra sida körs scootern framåt - trycker man på vänstra sidan backar man. Det går, om man så önskar, att byta sida. Backning sker med ca halv fart ung. 4 5 km/t. Serienummer: Står på gasregleringens vänstra sida

5 Kapitel 3 Minicrosser AB Calypso III och IV har 2 bromssystem: Motorbroms, magnetbroms. Motorbromsen fungerar på så sätt att hastigheten anpassas till den inställda hastigheten på hastighetsregulatorn. Vid bromsning och körning i nedförsbacke kommer motorn således att verka som en generator, bromsa scootern och regenerera energi Regenerativ bromsning. Magnetbromsen är automatisk och slår till när Scootern har stoppat och är en fast parkeringsbroms. Kapitel 4 Bromssystem Iordningställande/Anpassning Höjdinställning av säte: Lyft av sätet. Drag ut bulten ur höljet. Sitsröret kan nu justeras upp eller ned i 4 steg. Därefter sätts bulten i höljet för det hål som passar för höjden. Till sist sätts sätet på igen. (se fig. 3 och 4) Vid behov av bälte, rekommenderas det ett kardborrbälte. Figur 3 Ställ dig vid sidan om scootern, och dra upp i ryggen och sätet, därmed lossar sätet från sitsröret. Figur 4 Sitsröret regleras genom att lossa bulten. När sitsröret är i önskad höjd, KOM DÅ IHÅG att skruva dit bulten ordentligt igen

6 Minicrosser AB Justering av armstöd: Lossa rattskruvarna i bägge sidor. Nu kan Armstöden justeras ut eller in efter behov. Armstöden kan dock max. justeras med 5 cm i var sida. Figur 5 Rattskruvarna sitter sitter bak under sätet, därför är det enklast att stå bakom scootern när man ska justera armstöden. Figur 5A Spak för inställning av ryggvinkel

7 Minicrosser AB Sitsvridning: Drag handtaget bakåt. Härmed frigörs sitsen, så att det fritt kan vridas 360. När handtaget släpps låses sitsen var 45. (Se fig. 6). Handtag för sitsvridning är som standard monterad på höger sida, men kan, om så önskas monteras på vänster sida. Standard är höger sida. Handtag för sitsvridning Figur 6 Handtag för sitsvridning. Styrstången: Styrstångens lutning kan justeras från lodrätt till 25 bakåt (se fig. 7). (Styret låses fast i önskad position med hjälp av fingerskruv (1). Vill man fälla styret för transport, lossa fingerskruven, kullåset under fingerskruven trycks in på båda sidor samtidigt (2). Nu kan styret läggas bakåt helt. När styret fälls upp igen för körning, ska fingerskruven dras åt i rätt position. Var uppmärksam på att kullåset går i lås. 2 1 Figur 7-7 -

8 Kapitel 5 Körning med Calypso Minicrosser AB Vid av och påstigning skall nyckeln tas ut ur nyckelkontakten. Man skall även ta ut nyckeln helt när: a. man stannar och pratar med andra b. man vill resa på sig c. man vill förflytta sig från scootern. Scootern är avsedd för körning på fast mark eller stigar. Den är inte avsedd att användas i mycket backig terräng. Det rekommenderas att köra i sköldpaddsfart under träning och vid inomhuskörning. 5.1 Stäng av laddaren (drag ut nätkontakten), och drag ut laddningskontakten ur Scootern. Körning ute rekommenderas bara när scootern är fulladdat. Läs laddarens bruksanvisning. 5.2 Kontrollera att frikopplingshandtaget står i rätt läge: Handtaget på bakskärmens högra sida ska vara nedtryckt så långt som möjligt. Frikoppling sker genom att dra handtaget ca. 5 cm upp. OBS! Frikoppling får al drig ske i lutande terräng. 5.3 Sätet skall vara låst vid in och urstigning samt under körning. 5.4 Tryck in nyckeln helt. 5.5 Ta tag i styret med båda händerna och tryck långsamt på gasreglaget med tummen. Ju mer reglaget trycks in desto fortare går scootern. När gasreglaget släpps helt bromsas scootern och magnetbromsen slår till vid stopp. Tag alltid ut nyckeln ur nyckelkontakten innan scootern lämnas. Varning Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Calypson uppfyller de krav som ställs på scootern i en miljö med elektrisk störning. Det kan trots det, i sällsynta fall, förekomma att elektromagnetiska störningar kan påverka scootern, såsom radio och tv stationer, amatörradiosändare och mo bil te le fo ner. Används sådan utrustning i närheten anbefalls det att scootern stängs av. Mobiltelefoner bör inte användas under körning. Skulle det uppstå ofrivilliga rörelser av scootern, eller om bromsen frigörs, så stäng av scootern, så snart det är säkert att göra det. En Calypso kan i vissa fall utlösa bu tiks larm. Förvaring: Sätt scootern på laddning och tag ut nyckeln när du inte ska använda den mer för dagen. Ställ scootern i garaget. Om scootern står påslagen (med nyckeln i) utan att bli laddad blir batterierna urladdade på en vecka och skadade Figur 8

9 Kapitel 6 Säkerhet Minicrosser AB Calypso är lätt att använda. Var snäll och läs noga igenom nedanstående säkerhetsföreskrifter före den första åkturen. Figur 9 När scootern tas i bruk första gången är det lämpligast att göra det på en öppen plan yta med fast underlag. Figur 10 Tag gärna med dig någon du känner vid den första åkturen. Figur 11 Kör på trottoaren eller gångstig där det är möjligt, om du kör mer än 6 km/t kan du även köra på cykelbanan. Mer om körregler finns i kapitel 7 sida O Figur 12 Sänk alltid farten när du ska svänga och även när du kör nerför en backe. Figur 13 Calypso klarar en stigning på max. 10 /17 % - 9 -

10 Minicrosser AB 5 O Figur 14 Kör ej på skrå med större lutning än 5. Figur 15 Undvik att parkera i regnväder. Tänk på halkrisken vid körning på snö och is. Använd regnskydd eller pre sen ning. Figur 16 Calypso är inte avsedd för terrängkörning. Figur 17 Calypso ska inte forcera högre kanter än 6 cm. Kör rakt uppför ett hinder ej snett eftersom det finns risk för tippning. Därutöver är scootern avsedd till endast en person. Figur 18 Scootern är ej avsedd till att dra en släpkärra eller annat

11 Kapitel 7 Körregler Minicrosser AB Ett hjälpmedel som Calypso med en max. hastighet på 10 km/t räknas som cykel. Vid körning i 6 km/t eller mindre räknas du alltid som fotgängare vilket innebär att du får köra på trottoaren. Vid snabbare fart räknas du som cyklist och ska beakta dessa regler. Sköldpadda motsvarar ungefär 2km/t. Ljus skall enbart vara tänt på kvällstid. Cykelhjälm är inte krav. Körning på vägen: Vid körning ska man vara särskilt uppmärksam på följande: - Trafik bakifrån - Håll åt sidan när man kör på trafikerad väg - Var helt säker på att andra trafikanter har sett dig innan du kör ut på körbanan, cykelvägen eller innan du vänder. Kapitel 8 Underhåll Scootern är så konstruerad att ett minimalt underhåll är nödvändigt för en problemfri drift. Tvätta av scootern utvändigt med en fuktig trasa vid behov. Spruta ej vatten eller andra rengöringsmedel över mekaniska eller elektriska delar. Blanka delar kan gnidas in med rostskyddsolja. Den kan köras i vanligt regnväder, men förvara alltid scootern under tak, när den inte används. Styret kan skyddas med en plastpåse. Kapitel 8.1 Däck/Lufttryck Rätt tryck: Framhjul = 2,1 bar (30psi) Bakhjul = 2,1 bar (30psi) Demontering av bakhjul/ framhjul: Muttern lossas och skruvas av. Vid montering KOM IHÅG att montera kilen i axeln och drag fast muttern igen. Figur 19 Muttern lossas och skruvas av

12 Minicrosser AB Kapitel 8.2 Säkringar Scooterns elektronik och motor är avsäkrade mot överbelastning dels via en termosäkring i elektroniken och en termosäkring, som sitter med utlösarknappen överst på bakskärmen, un der sätet på höger sida. Vid överbelastning löser säkringen ut och scootern stannar. Efter ett par minuter kan knappen tryckas in igen och man kan fortsätta att köra. Automatsäkring Figur 20 Kapitel 8.3 Batterier / laddning Batterierna är placerade under bakskärmen rakt under sätet. Batterierna på scootern ska laddas med jämna mellanrum. Dvs. att när man har kört färdigt för dagen så sätter man batterierna på laddning. Den här typen av batterier mår bäst av att alltid vara fulladdade därför ska man se till att de aldrig blir helt urladdade. Den typ av laddare som levereras med scootern är automatisk och känner av batteriernas laddningsnivå. När batterierna är fulladdade så underhållsladdas batterierna bara. Laddaren förbrukar enbart ström när den laddar batterierna. Om batterierna skulle bli helt urladdade någon gång så måste de sättas på laddning så fort som möjligt. Tänk på att batteriernas kapacitet avtar med tiden, dvs. att en Scooter med 2-3 år gamla bat te ri er har mindre max. körsträcka än vad den hade när batterierna var nya. Tecken på att batterierna blir dåliga är att körsträckan per laddning minskar betydligt och att det utvecklas värme vid uppladdning i laddaren och batterierna. När detta sker rekommenderas att laddningen avbryts och nya batterier av samma typ ( GEL-batterier) monteras. Begagnade batterier ska lämnas in hos Er leverantör eller på miljödepå. Var försiktig med han ter in gen av eventuellt otäta batterier, då de innehåller frätande syra som är bunden i en gelmassa

13 Minicrosser AB Så här laddar Du scootern: a. Tag ut nyckeln. b. Sätt i laddkontakten på styret, höger sida c. Sätt i laddarens nätkontakt. d. Nu tänds lampan på laddaren. När batterierna är fulladdade kommer det även en klarindikering på laddaren och samtidigt så kommer batteriindikatorn på styret att visa fullt när man sätter i nyckeln. Läs laddarens bruksanvisning. e. Låt laddaren sitta i och påslagen tills scootern ska användas igen. f. När scootern ska användas, drag först ut laddarens nätkontakt ur väggen och sedan laddkontakten ur scootern. På sida kan man se var laddkontakten sitter. (Figur 21) Calypso kan inte köras under uppladdning. Uppladdningen från tom till full tar ca. 8 timmar. Vissa laddare fortsätter dock uppladdningen upp till 12 timmar. Laddaren kan vara ansluten utan tidsbegränsning. Laddaren får ej stå på sätet vid laddning. Figur 21 Det vita strecket på Calypsons laddkontakt skall passa med det vita strecket på laddkontakten. Laddkontakten sitter i styret på höger sida. Figur 22 Här visas hur batterierna är hopkopplade med scootern

14 Minicrosser AB Figur 22A Placering av batteripolerna. Kapitel 8.4 Bogsering / Frikoppling Om man mot förmodan skulle ha otur och få motorstopp, kan scootern frikopplas och rullas manuellt. Nyckeln ska alltid tas ur innan man frikopplar scootern. Scootern frikopplas på följande sätt: Frikopplingshandtaget på skärmens högra sida bak dras uppåt. Nu kan scootern rullas, dock inte fortare än 10 km/t. Frikoppling får ej ske på lutande plan. OBS! När scootern är frikopplad kan den ej bromsas. Figur 23 Frikopplingshandtaget sitter uppe på bakskärmens högra sida. Dra upp handtaget för att frikoppla. Tryck ned handtaget när frikopplingen ska kopplas bort

15 Kapitel 9 Demontering / Montering Minicrosser AB Scootern är lätt att ta isär utan verktyg, och därför är det lätt och okomplicerat att ta den med sig den i bilen. Om scootern ska transporteras i flygplan, kan flygbolaget kräva att batterierna är godkända för flygtransport, och att luften i däcken är utsläppt. De enskilda delarna är tunga. Man ska därför vara försiktig när man lyfter dem. Man ska även vara försiktig vid demonteringen så att man inte får fingrarna i kläm. Man får aldrig försöka att få isär scootern utan att först ha tagit ut nyckeln. Kapitel 9.1 Demontering av Calypso Figur 24 Ta av framkorgen Figur 25 Ta av sätet Figur 26 Batterikåpan tas av genom att frigöra den elastiska säkerhetsremmen. Figur 27 Ta ut kontakterna ur bakänden. Frigör batterisäkerhetsremmen, nu kan batterierna lyftas av

16 Minicrosser AB Figur 28 Frigör huvudkabeln genom att klämma på sidorna av kontakten så att spärren frigörs Figur 29 Pressa ned handtaget på underdelens klicklås så att låsspärren frigörs. Tag samtidigt tag i sittröret och lyft handtaget. Tag isär scooterns två halvor genom att vrida bak de len så att den står på kofångaren bak. Figur 30 När bakdelen står på kofångaren är det möjligt att lyfta upp framdelen så att den blir fri från bottenramens grippunkter. Dela på de 2 halvorna. Figur 31 För att avsluta arbetet med delning av scootern och göra iordning den för förvaring eller transport ska sty ret fällas ned i förvaringsställning. Lossa på fingerskruven och tryck in kullåset på båda sidor. Figur 32 Scootern är nu demonterad i 7 olika delar. Varning Lyft aldrig i något genom att ta tag i plastkåpor. När bakdelen ska lyftas, lyfter man i sittröret och kofångaren. Lyft alltid med kroppen i rätt lyftställning och be om hjälp vid behov. Scootern monteras genom att ovannämnda instruktioner följs i omvänd ordning

17 Kapitel 10 Försäkring Minicrosser AB En el-scooter räknas enligt försäkringsbolagen som cykel, eftersom max. hastigheten inte överstiger 15 km/t. Därför täcks den oftast av din hemförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag och hör om du behöver någon tilläggsförsäkring. Kapitel 11 Garanti Garanti gäller i 2 år enligt ALOS 81, med undantag av slitdelar som däck, slang, glödlampor, ej heller för bat te ri eller laddare. Garantin bortfaller om: 11.1 Scootern repareras av någon som inte är auktoriserad Andra laddare än den medföljande typen används Batterier, om de har stått djupurladdade i mer än 4 veckor Vi står inte för däckskador, transportskador samt skador från syraangrepp förorsakad av batteriläckage. Kontakta Er leverantör vid skador. Kontakta oss alltid innan reparation eller ändring av Scootern inom garantitid. Uppge alltid serienumret och namn. Serienumret finns på gasreglaget där det sitter ett klistermärke. OBS! Garanti gäller enbart inom Sverige

18 Kapitel 12 Tekniska data Minicrosser AB Calypso III 3-hjulig Calypso IV 4-hjulig Totallängd 112 cm 114 cm Totalbredd 62,2 cm 62,2 cm Hjulstorlek fram (265 mm) 3.00 x x 4 Hjulstorlek (265 mm) 3.00 x x 4 Total vikt 84 kg. 87 kg. Vikt på tyngsta delen (bakdel) 22 kg. 22 kg. Max. stigförmåga med 100 kg person 10º = 17% 10º = 17% Max. hastighet fram 10 km/t 10 km/t Max. hastighet bak 4 km/t 4 km/t Max. körsträcka per laddning 40 km 40 km Batteristorlek (Slutna batterier) 40 Ah 40 Ah Frigång under ramen 10 cm 10 cm Hindertagning 6 cm 6 cm Rekommenderad laddare: 230V Ac, 50 Hz 8 A 8 A Min. vädradie 90 cm 140 cm Lufttryck i däck fram / bak 2.1 bar / 2.1 bar 2.1 bar / 2.1 bar Sitthöjd från fotplattan - inställningsbar cm cm Sittbredd 42 cm 42 cm Avstånd mellan armstöden cm cm Rygghöjd från sitsen 35 cm 35 cm Armstödshöjd från sitsen 22 cm 22 cm Klassificering Klass B Klass B

125T - 130T - 140T 3W & 4W

125T - 130T - 140T 3W & 4W Sverige Bruksanvisning Mini Crosser 125T - 130T - 140T 3W & 4W Serie nummer : - - Serienummer År Månade Mini Crosser T 3W Mini Crosser T 4W Stregkode Leveransdatum år mån dag Den här bruksanvisning har

Läs mer

Din elrullstol. att använda och sköta en elrullstol

Din elrullstol. att använda och sköta en elrullstol att använda och sköta en elrullstol Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2008 Ursprunglig författare: Robert Nyström Textrevidering: Lars Wärnberg, HI Ansvarig informatör: Anna Karbin-Lund, HI Original: Svensk

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

användarmanual CYKLAR SEDAN 1990

användarmanual CYKLAR SEDAN 1990 användarmanual CYKLAR SEDAN 1990 Ökad cykelkraft med din nya elassisterade cykel. Grattis. Du har just gjort ett klokt val för hälsa och miljö. Marvil Emotion är ett utmärkt transportmedel som ger bra

Läs mer

BRUKS & SKÖTSELANVISNING REAL MOBIL 6100

BRUKS & SKÖTSELANVISNING REAL MOBIL 6100 BRUKS & SKÖTSELANVISNING REAL MOBIL 600 Artikelnr 8050 Ändrad 07 Giltig från 000 REAL Mobil 600 är en eldriven inomhusrullstol för personer med funktionshinder. REAL-stolen enligt nedan specificerade modellbeteckningar

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3197-SE-B

BRUKSANVISNING MB3197-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Vi är mycket intresserade av att få ta

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8 TEKNISKA

Läs mer

Legend 2 Bruksanvisning

Legend 2 Bruksanvisning Legend 2 Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Legend 2 tillverkas av Handicare Produksjon

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3196-SE-D

BRUKSANVISNING MB3196-SE-D BRUKSANVISNING SV -D Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 20 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

280W Corolla_SW (L/O 0405) Förord

280W Corolla_SW (L/O 0405) Förord Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 91 58-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 11 och Rider

Läs mer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider Pro 15, Pro 18

Läs mer

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp.

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp. Användarhandbok Grattis till din nya Spring wind. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje med din scooter. Den här manualen innehåller information om funktion, teknisk info och handhavande av din Spring

Läs mer

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning för Rider ProFlex 21 AWD Innehåll Introduktion...3 Bäste

Läs mer

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C BRUKSNVISNING Cirrus 4 SV -C Inledning Vi gratulerar till ett bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien Vi rekommenderar, för din egen säkerhet

Läs mer

Saab 9-3. Instruktionsbok

Saab 9-3. Instruktionsbok Saab 9-3 Instruktionsbok Instruktionsbok 1 Säkerhet 11 Lås och stöldlarm 45 Instrument och reglage 61 Inredning 101 Start och körning 129 Bilvård 183 Tekniska data 245 Sakregister 267 2 Introduktion Denna

Läs mer

Självgående saxliftar Optimum 6 och 8

Självgående saxliftar Optimum 6 och 8 HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL Självgående saxliftar Optimum 6 och 8 2420317080 - E 12.01 La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE! +33 (0) 4 77 29 24 24 - Fax +33 (0) 4 77 31 28 11 EMail : Haulotte

Läs mer

Kontrollera före färd

Kontrollera före färd SLÄPVAGNS- HANDBOK Medlem i Släpvagnshandboken gäller för modeller fr.o.m 2001 Vi reserverar oss för ändringar och tryckfel. Kontrollera före färd - att dragkulan har gått in i kulhandsken. Kulkopplingarna

Läs mer

Instruktionsbok S 1000RR

Instruktionsbok S 1000RR BMW Motorrad När du älskar att köra Instruktionsbok S 1000RR Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Chassinummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

WiseTrap Generation 2 Drifthandbok

WiseTrap Generation 2 Drifthandbok Lock WiseTrap Generation 2 Drifthandbok Konsol Styrrör Monteringsstång Koppling Monteringsgaffel Plastskärm 1 Handtag Teckenfönster Ljussensor Utgång för kabel till fälla 2 Indhold Inledning 4 Tekniska

Läs mer

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR SNABBSTART 1 3 5 ON 2 4 II. 0,30 m START 0,50 m 0,50 m I. 90 min. 6 7 I. II. CLEAN III. IV. III. V. PRODUKTÖVERSIKT 9c 9d 9e 2a 2b 2c 2d 2e 9b

Läs mer

Instruktionsbok. husvagnar. Weltweit Nummer 1

Instruktionsbok. husvagnar. Weltweit Nummer 1 Instruktionsbok husvagnar Weltweit Nummer 1 Vi gratulerar till ditt val av HOBBY husbilen och hoppas att den alltid är en trogen reskamrat. Läs noga igenom instruktionsboken även om du redan tidigare kört

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 751 270 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer