BRUKSANVISNING Calypso De luxe III och IV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING Calypso De luxe III och IV"

Transkript

1 Sverige BRUKSANVISNING Calypso De luxe III och IV SERIENUMMER: - LEVERANSDATUM: / 200 BRUKSANVISNING ART. NR. P VERSION NR HS

2 Minicrosser AB i n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Kapitel 1... Introduktion...3 Kapitel 2... Handhavande...4 Kapitel 3... Bromssystem...5 Kapitel 4... Iordningställande/Anpassning...5 Kapitel 5... Körning med Calypso...8 Kapitel 6... Säkerhet...9 Kapitel 7... Körregler...11 Kapitel 8... Underhåll...11 Kapitel Däck/Lufttryck...11 Kapitel Säkringar...12 Kapitel Batterier / laddning...12 Kapitel Bogsering / Frikoppling...14 Kapitel 9... Demontering / Montering...15 Kapitel Demontering av Calypso...15 Kapitel Försäkring...17 Kapitel Garanti...17 Kapitel Tekniska data...18 Calypso är importerad till Skandinavien av Mini Crosser A/S MÄRKT I överensstämmelse med kraven i medicintekniska di rek ti vet 93/42/EEC UTFÖRD I ÖVERENSSTÄMMELSE MED NORM EN 12184, EL-SCOOTER I KLASS B - 2 -

3 Kapitel 1 Introduktion Minicrosser AB Ni har nu mottagit en eldriven scooter, som är tänkt som ett hjälpmedel för körning på fast mark samt gräs, i lätt lutande och lätt backig terräng. Calypso är avsedd för en person med max. vikt på 120kg. För att få full glädje av denna el-scooter och för att undvika driftstörningar och olyckor, skall bruksanvisningen läsas igenom grundligt innan el-scootern tas i bruk. Calypso är en eldriven scooter med 3 eller 4 hjul beroende på modell. Den drivs av en elek trisk motor, som får ström från 2 st 12 Volts batterier. Batterierna är seriekopplade så att motorn får en spänning på 24 volt. Sist i bruksanvisningen är det angivet vilken typ av bat te ri er din el-scooter kan utrustas med. Calypso har drivning på bägge bakhjulen via en transaxel precis som på en bil. Då el-scootern kan välta vid felaktigt handhavande och personskada kan uppstå, skall den inte lånas ut till någon som inte har fått en grundlig genomgång av bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna. Om Ni har frågor, som inte direkt besvaras i denna bruksanvisning, är Ni välkommen att ringa till Er leverantör Minicrosser AB., tel.: Vi står gärna till Er tjänst Figur Säte 10. Batteriskärm 2. Uppfällbara armstöd 11. Sitsvridningshandtag 3. Styrkonsol 12. Tippskydd 4. Handtag 13. Bakljus 5. Blinkers fram 14. Frikopplingshandtag 6. Framkorg 7. Steglöst styrlås 8. Framljus 9. Kullås

4 Kapitel 2 Handhavande Minicrosser AB Blinkljuskontakt Batteriindikator Varningsblinker Hastighetsreglering Nyckelkontakt Signal Ljuskontakt Figur 2 Instrumentpanelen Gasreglering Back Serienummer på rullstolen Gasreglering Fram Hastighetsväljaren ställs i önskat läge. Sköldpaddan indikerar lägsta hastighetsområde ca. 2km/t. Haren indikerar högsta hastighetsområde ca. 10 km/t Batteriindikatorn är grön i höger sida, gul i mitten och röd i vänster sida. Visaren på displayen visar batteriernas laddningstillstånd. Om visaren är på grönt område är scootern fullt uppladdad. Visaren kommer, i takt med strömförbrukningen, att röra sig åt vänster. Avläses bäst vid körning på plan fast väg. Att iaktta: Det kommer ingen varningssignal när batterierna är urladdade, dvs. man måste själv hålla reda på när det är dags för laddning. Varningsblinkers aktiveras genom intryckning av knappen. Då kommer blinkers fram och baklyktor att blinka. Nyckelkontakt: När nyckeln sätts i nyckelkontakten kan scootern köras. (Man behöver alltså inte vrida på nyckeln). Belysning: Vid intryckning av ljuskontakten tänds framlykta och baklyktorna. Gasreglering: Om man trycker på gasregleringens högra sida körs scootern framåt - trycker man på vänstra sidan backar man. Det går, om man så önskar, att byta sida. Backning sker med ca halv fart ung. 4 5 km/t. Serienummer: Står på gasregleringens vänstra sida

5 Kapitel 3 Minicrosser AB Calypso III och IV har 2 bromssystem: Motorbroms, magnetbroms. Motorbromsen fungerar på så sätt att hastigheten anpassas till den inställda hastigheten på hastighetsregulatorn. Vid bromsning och körning i nedförsbacke kommer motorn således att verka som en generator, bromsa scootern och regenerera energi Regenerativ bromsning. Magnetbromsen är automatisk och slår till när Scootern har stoppat och är en fast parkeringsbroms. Kapitel 4 Bromssystem Iordningställande/Anpassning Höjdinställning av säte: Lyft av sätet. Drag ut bulten ur höljet. Sitsröret kan nu justeras upp eller ned i 4 steg. Därefter sätts bulten i höljet för det hål som passar för höjden. Till sist sätts sätet på igen. (se fig. 3 och 4) Vid behov av bälte, rekommenderas det ett kardborrbälte. Figur 3 Ställ dig vid sidan om scootern, och dra upp i ryggen och sätet, därmed lossar sätet från sitsröret. Figur 4 Sitsröret regleras genom att lossa bulten. När sitsröret är i önskad höjd, KOM DÅ IHÅG att skruva dit bulten ordentligt igen

6 Minicrosser AB Justering av armstöd: Lossa rattskruvarna i bägge sidor. Nu kan Armstöden justeras ut eller in efter behov. Armstöden kan dock max. justeras med 5 cm i var sida. Figur 5 Rattskruvarna sitter sitter bak under sätet, därför är det enklast att stå bakom scootern när man ska justera armstöden. Figur 5A Spak för inställning av ryggvinkel

7 Minicrosser AB Sitsvridning: Drag handtaget bakåt. Härmed frigörs sitsen, så att det fritt kan vridas 360. När handtaget släpps låses sitsen var 45. (Se fig. 6). Handtag för sitsvridning är som standard monterad på höger sida, men kan, om så önskas monteras på vänster sida. Standard är höger sida. Handtag för sitsvridning Figur 6 Handtag för sitsvridning. Styrstången: Styrstångens lutning kan justeras från lodrätt till 25 bakåt (se fig. 7). (Styret låses fast i önskad position med hjälp av fingerskruv (1). Vill man fälla styret för transport, lossa fingerskruven, kullåset under fingerskruven trycks in på båda sidor samtidigt (2). Nu kan styret läggas bakåt helt. När styret fälls upp igen för körning, ska fingerskruven dras åt i rätt position. Var uppmärksam på att kullåset går i lås. 2 1 Figur 7-7 -

8 Kapitel 5 Körning med Calypso Minicrosser AB Vid av och påstigning skall nyckeln tas ut ur nyckelkontakten. Man skall även ta ut nyckeln helt när: a. man stannar och pratar med andra b. man vill resa på sig c. man vill förflytta sig från scootern. Scootern är avsedd för körning på fast mark eller stigar. Den är inte avsedd att användas i mycket backig terräng. Det rekommenderas att köra i sköldpaddsfart under träning och vid inomhuskörning. 5.1 Stäng av laddaren (drag ut nätkontakten), och drag ut laddningskontakten ur Scootern. Körning ute rekommenderas bara när scootern är fulladdat. Läs laddarens bruksanvisning. 5.2 Kontrollera att frikopplingshandtaget står i rätt läge: Handtaget på bakskärmens högra sida ska vara nedtryckt så långt som möjligt. Frikoppling sker genom att dra handtaget ca. 5 cm upp. OBS! Frikoppling får al drig ske i lutande terräng. 5.3 Sätet skall vara låst vid in och urstigning samt under körning. 5.4 Tryck in nyckeln helt. 5.5 Ta tag i styret med båda händerna och tryck långsamt på gasreglaget med tummen. Ju mer reglaget trycks in desto fortare går scootern. När gasreglaget släpps helt bromsas scootern och magnetbromsen slår till vid stopp. Tag alltid ut nyckeln ur nyckelkontakten innan scootern lämnas. Varning Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Calypson uppfyller de krav som ställs på scootern i en miljö med elektrisk störning. Det kan trots det, i sällsynta fall, förekomma att elektromagnetiska störningar kan påverka scootern, såsom radio och tv stationer, amatörradiosändare och mo bil te le fo ner. Används sådan utrustning i närheten anbefalls det att scootern stängs av. Mobiltelefoner bör inte användas under körning. Skulle det uppstå ofrivilliga rörelser av scootern, eller om bromsen frigörs, så stäng av scootern, så snart det är säkert att göra det. En Calypso kan i vissa fall utlösa bu tiks larm. Förvaring: Sätt scootern på laddning och tag ut nyckeln när du inte ska använda den mer för dagen. Ställ scootern i garaget. Om scootern står påslagen (med nyckeln i) utan att bli laddad blir batterierna urladdade på en vecka och skadade Figur 8

9 Kapitel 6 Säkerhet Minicrosser AB Calypso är lätt att använda. Var snäll och läs noga igenom nedanstående säkerhetsföreskrifter före den första åkturen. Figur 9 När scootern tas i bruk första gången är det lämpligast att göra det på en öppen plan yta med fast underlag. Figur 10 Tag gärna med dig någon du känner vid den första åkturen. Figur 11 Kör på trottoaren eller gångstig där det är möjligt, om du kör mer än 6 km/t kan du även köra på cykelbanan. Mer om körregler finns i kapitel 7 sida O Figur 12 Sänk alltid farten när du ska svänga och även när du kör nerför en backe. Figur 13 Calypso klarar en stigning på max. 10 /17 % - 9 -

10 Minicrosser AB 5 O Figur 14 Kör ej på skrå med större lutning än 5. Figur 15 Undvik att parkera i regnväder. Tänk på halkrisken vid körning på snö och is. Använd regnskydd eller pre sen ning. Figur 16 Calypso är inte avsedd för terrängkörning. Figur 17 Calypso ska inte forcera högre kanter än 6 cm. Kör rakt uppför ett hinder ej snett eftersom det finns risk för tippning. Därutöver är scootern avsedd till endast en person. Figur 18 Scootern är ej avsedd till att dra en släpkärra eller annat

11 Kapitel 7 Körregler Minicrosser AB Ett hjälpmedel som Calypso med en max. hastighet på 10 km/t räknas som cykel. Vid körning i 6 km/t eller mindre räknas du alltid som fotgängare vilket innebär att du får köra på trottoaren. Vid snabbare fart räknas du som cyklist och ska beakta dessa regler. Sköldpadda motsvarar ungefär 2km/t. Ljus skall enbart vara tänt på kvällstid. Cykelhjälm är inte krav. Körning på vägen: Vid körning ska man vara särskilt uppmärksam på följande: - Trafik bakifrån - Håll åt sidan när man kör på trafikerad väg - Var helt säker på att andra trafikanter har sett dig innan du kör ut på körbanan, cykelvägen eller innan du vänder. Kapitel 8 Underhåll Scootern är så konstruerad att ett minimalt underhåll är nödvändigt för en problemfri drift. Tvätta av scootern utvändigt med en fuktig trasa vid behov. Spruta ej vatten eller andra rengöringsmedel över mekaniska eller elektriska delar. Blanka delar kan gnidas in med rostskyddsolja. Den kan köras i vanligt regnväder, men förvara alltid scootern under tak, när den inte används. Styret kan skyddas med en plastpåse. Kapitel 8.1 Däck/Lufttryck Rätt tryck: Framhjul = 2,1 bar (30psi) Bakhjul = 2,1 bar (30psi) Demontering av bakhjul/ framhjul: Muttern lossas och skruvas av. Vid montering KOM IHÅG att montera kilen i axeln och drag fast muttern igen. Figur 19 Muttern lossas och skruvas av

12 Minicrosser AB Kapitel 8.2 Säkringar Scooterns elektronik och motor är avsäkrade mot överbelastning dels via en termosäkring i elektroniken och en termosäkring, som sitter med utlösarknappen överst på bakskärmen, un der sätet på höger sida. Vid överbelastning löser säkringen ut och scootern stannar. Efter ett par minuter kan knappen tryckas in igen och man kan fortsätta att köra. Automatsäkring Figur 20 Kapitel 8.3 Batterier / laddning Batterierna är placerade under bakskärmen rakt under sätet. Batterierna på scootern ska laddas med jämna mellanrum. Dvs. att när man har kört färdigt för dagen så sätter man batterierna på laddning. Den här typen av batterier mår bäst av att alltid vara fulladdade därför ska man se till att de aldrig blir helt urladdade. Den typ av laddare som levereras med scootern är automatisk och känner av batteriernas laddningsnivå. När batterierna är fulladdade så underhållsladdas batterierna bara. Laddaren förbrukar enbart ström när den laddar batterierna. Om batterierna skulle bli helt urladdade någon gång så måste de sättas på laddning så fort som möjligt. Tänk på att batteriernas kapacitet avtar med tiden, dvs. att en Scooter med 2-3 år gamla bat te ri er har mindre max. körsträcka än vad den hade när batterierna var nya. Tecken på att batterierna blir dåliga är att körsträckan per laddning minskar betydligt och att det utvecklas värme vid uppladdning i laddaren och batterierna. När detta sker rekommenderas att laddningen avbryts och nya batterier av samma typ ( GEL-batterier) monteras. Begagnade batterier ska lämnas in hos Er leverantör eller på miljödepå. Var försiktig med han ter in gen av eventuellt otäta batterier, då de innehåller frätande syra som är bunden i en gelmassa

13 Minicrosser AB Så här laddar Du scootern: a. Tag ut nyckeln. b. Sätt i laddkontakten på styret, höger sida c. Sätt i laddarens nätkontakt. d. Nu tänds lampan på laddaren. När batterierna är fulladdade kommer det även en klarindikering på laddaren och samtidigt så kommer batteriindikatorn på styret att visa fullt när man sätter i nyckeln. Läs laddarens bruksanvisning. e. Låt laddaren sitta i och påslagen tills scootern ska användas igen. f. När scootern ska användas, drag först ut laddarens nätkontakt ur väggen och sedan laddkontakten ur scootern. På sida kan man se var laddkontakten sitter. (Figur 21) Calypso kan inte köras under uppladdning. Uppladdningen från tom till full tar ca. 8 timmar. Vissa laddare fortsätter dock uppladdningen upp till 12 timmar. Laddaren kan vara ansluten utan tidsbegränsning. Laddaren får ej stå på sätet vid laddning. Figur 21 Det vita strecket på Calypsons laddkontakt skall passa med det vita strecket på laddkontakten. Laddkontakten sitter i styret på höger sida. Figur 22 Här visas hur batterierna är hopkopplade med scootern

14 Minicrosser AB Figur 22A Placering av batteripolerna. Kapitel 8.4 Bogsering / Frikoppling Om man mot förmodan skulle ha otur och få motorstopp, kan scootern frikopplas och rullas manuellt. Nyckeln ska alltid tas ur innan man frikopplar scootern. Scootern frikopplas på följande sätt: Frikopplingshandtaget på skärmens högra sida bak dras uppåt. Nu kan scootern rullas, dock inte fortare än 10 km/t. Frikoppling får ej ske på lutande plan. OBS! När scootern är frikopplad kan den ej bromsas. Figur 23 Frikopplingshandtaget sitter uppe på bakskärmens högra sida. Dra upp handtaget för att frikoppla. Tryck ned handtaget när frikopplingen ska kopplas bort

15 Kapitel 9 Demontering / Montering Minicrosser AB Scootern är lätt att ta isär utan verktyg, och därför är det lätt och okomplicerat att ta den med sig den i bilen. Om scootern ska transporteras i flygplan, kan flygbolaget kräva att batterierna är godkända för flygtransport, och att luften i däcken är utsläppt. De enskilda delarna är tunga. Man ska därför vara försiktig när man lyfter dem. Man ska även vara försiktig vid demonteringen så att man inte får fingrarna i kläm. Man får aldrig försöka att få isär scootern utan att först ha tagit ut nyckeln. Kapitel 9.1 Demontering av Calypso Figur 24 Ta av framkorgen Figur 25 Ta av sätet Figur 26 Batterikåpan tas av genom att frigöra den elastiska säkerhetsremmen. Figur 27 Ta ut kontakterna ur bakänden. Frigör batterisäkerhetsremmen, nu kan batterierna lyftas av

16 Minicrosser AB Figur 28 Frigör huvudkabeln genom att klämma på sidorna av kontakten så att spärren frigörs Figur 29 Pressa ned handtaget på underdelens klicklås så att låsspärren frigörs. Tag samtidigt tag i sittröret och lyft handtaget. Tag isär scooterns två halvor genom att vrida bak de len så att den står på kofångaren bak. Figur 30 När bakdelen står på kofångaren är det möjligt att lyfta upp framdelen så att den blir fri från bottenramens grippunkter. Dela på de 2 halvorna. Figur 31 För att avsluta arbetet med delning av scootern och göra iordning den för förvaring eller transport ska sty ret fällas ned i förvaringsställning. Lossa på fingerskruven och tryck in kullåset på båda sidor. Figur 32 Scootern är nu demonterad i 7 olika delar. Varning Lyft aldrig i något genom att ta tag i plastkåpor. När bakdelen ska lyftas, lyfter man i sittröret och kofångaren. Lyft alltid med kroppen i rätt lyftställning och be om hjälp vid behov. Scootern monteras genom att ovannämnda instruktioner följs i omvänd ordning

17 Kapitel 10 Försäkring Minicrosser AB En el-scooter räknas enligt försäkringsbolagen som cykel, eftersom max. hastigheten inte överstiger 15 km/t. Därför täcks den oftast av din hemförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag och hör om du behöver någon tilläggsförsäkring. Kapitel 11 Garanti Garanti gäller i 2 år enligt ALOS 81, med undantag av slitdelar som däck, slang, glödlampor, ej heller för bat te ri eller laddare. Garantin bortfaller om: 11.1 Scootern repareras av någon som inte är auktoriserad Andra laddare än den medföljande typen används Batterier, om de har stått djupurladdade i mer än 4 veckor Vi står inte för däckskador, transportskador samt skador från syraangrepp förorsakad av batteriläckage. Kontakta Er leverantör vid skador. Kontakta oss alltid innan reparation eller ändring av Scootern inom garantitid. Uppge alltid serienumret och namn. Serienumret finns på gasreglaget där det sitter ett klistermärke. OBS! Garanti gäller enbart inom Sverige

18 Kapitel 12 Tekniska data Minicrosser AB Calypso III 3-hjulig Calypso IV 4-hjulig Totallängd 112 cm 114 cm Totalbredd 62,2 cm 62,2 cm Hjulstorlek fram (265 mm) 3.00 x x 4 Hjulstorlek (265 mm) 3.00 x x 4 Total vikt 84 kg. 87 kg. Vikt på tyngsta delen (bakdel) 22 kg. 22 kg. Max. stigförmåga med 100 kg person 10º = 17% 10º = 17% Max. hastighet fram 10 km/t 10 km/t Max. hastighet bak 4 km/t 4 km/t Max. körsträcka per laddning 40 km 40 km Batteristorlek (Slutna batterier) 40 Ah 40 Ah Frigång under ramen 10 cm 10 cm Hindertagning 6 cm 6 cm Rekommenderad laddare: 230V Ac, 50 Hz 8 A 8 A Min. vädradie 90 cm 140 cm Lufttryck i däck fram / bak 2.1 bar / 2.1 bar 2.1 bar / 2.1 bar Sitthöjd från fotplattan - inställningsbar cm cm Sittbredd 42 cm 42 cm Avstånd mellan armstöden cm cm Rygghöjd från sitsen 35 cm 35 cm Armstödshöjd från sitsen 22 cm 22 cm Klassificering Klass B Klass B

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTMOBIL 737 Instruktions och skötselanvisning Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTER 737 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Säkerhetsföreskrifter 1 Beskrivning av skotern 2-5 Isärtagning av skotern 6-7 Laddning

Läs mer

medemagruppen Mini Crosser M1 4W Kabin Förskrivarinformation P9-0151-T ver. 2.0.0 - December 2011

medemagruppen Mini Crosser M1 4W Kabin Förskrivarinformation P9-0151-T ver. 2.0.0 - December 2011 medemagruppen P9-0151-T ver. 2.0.0 - December 2011 SE Förskrivarinformation Mini Crosser M1 4W Kabin Här hittar du Minicrosser i Sverige Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: +46 303 245

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

125T - 130T - 140T 3W & 4W

125T - 130T - 140T 3W & 4W Sverige Bruksanvisning Mini Crosser 125T - 130T - 140T 3W & 4W Serie nummer : - - Serienummer År Månade Mini Crosser T 3W Mini Crosser T 4W Stregkode Leveransdatum år mån dag Den här bruksanvisning har

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

medemagruppen Mini Crosser M-MaxX Snabbguide P9-0135-Q ver. 1.0.0 - April 2011

medemagruppen Mini Crosser M-MaxX Snabbguide P9-0135-Q ver. 1.0.0 - April 2011 medemagruppen P9-0135-Q ver. 1.0.0 - April 2011 SE Snabbguide Mini Crosser M-MaxX Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: (+46) 303 245 200 Fax: (+46) 303 245 228 Quick guide P9-0135-Q 2

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K Bruksanvisning A Om våra produkter Tack för att Du valt vår rollator! Vi rekommenderar att Du läser igenom hela en innan Du börjar använda produkten. Rollatorn är avsedd för både inom- och utomhusbruk,

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

ELDRIVNA SCOOTERS LÄTT ATT KÖRA. ENKLARE ÄN ATT CYKLA.

ELDRIVNA SCOOTERS LÄTT ATT KÖRA. ENKLARE ÄN ATT CYKLA. 2014 ELDRIVNA SCOOTERS LÄTT ATT KÖRA. ENKLARE ÄN ATT CYKLA. NYHET! ELOPED NORDIC OCH ARCTIC - BÅDA MED DIGITAL DISPLAY SOM VISAR TEMPERATUR, KILOMETERRÄKNARE, HASTIGHETSMÄTARE, BATTERIINDIKATOR OCH KLOCKA.

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

2ME KOMBIVAGN BREMEN

2ME KOMBIVAGN BREMEN 2ME KOMBIVAGN BREMEN Tack för att ni har valt en Kombivagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr.bruk-freewheel Rev.2014-01 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. Avsett ändamål 2 Säkerhetsföreskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruktioner 3 Montera FreeWheel i fyra enkla

Läs mer

Din elrullstol Norrbottens läns landsting och Kommunerna i Norrbotten

Din elrullstol Norrbottens läns landsting och Kommunerna i Norrbotten Din elrullstol Norrbottens läns landsting och Kommunerna i Norrbotten RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL 2014-04-24 Fakta om din elrullstol Du har fått låna en elrullstol Utprovat datum: Modell

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014

MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014 MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014 Denna manual är upphovskyddad av MonoWheel Sweden AB och får ej i sin helhet eller delar kopieras eller användas i andra samanhang utan tillåtelse. GRATULERAR

Läs mer

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE FORTRESS-CALYPSO 1010189C

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE FORTRESS-CALYPSO 1010189C BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE FORTRESS-CALYPSO 1010189C 2 Svenska... 4 Suomi... 54 3 4 Svenska 2009 Handicare Med ensamrätt. Informationen i den här bruksanvisningen får inte reproduceras och/eller publiceras

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll HANDHAVANDE www.mocad.se Service och underhåll Kontakta Moby Dick AB för Din närmaste Servicestation: Tel. 031-68 10 02, info@mobydick.se, www mobydick.se 1.Vad finns med? Med varje Mocad 3 levereras

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Instruktionsbok PROMOVEC Wave/Flick r

Instruktionsbok PROMOVEC Wave/Flick r Instruktionsbok PROMOVEC Wave/Flick r Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Produktbeskrivning... 5 2.1 Så kommer du igång... 5 3. Inställningar före användning... 6 3.1 Styre... 6 3.2 Sadel... 7

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

keeps you going Användarmanual Rollz Motion

keeps you going Användarmanual Rollz Motion keeps you going Användarmanual Rollz Motion Rollz International BV Rollz Motion Copyright 2012 Hjälpmedelsteknik Sverige AB Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående information. Hjälpmedelsteknik

Läs mer

medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm

medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm Title : E- Qlass Elektrisk Tilt FWD (Luca, Alex, Samm) Number : 35 1. Koppla bort alla kablar från interface till chassie (E) armstöd, benstöd och ryggstödsramen.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation Teknisk specifikation Tjänstevikt: 148kg Last kapacitet 175kg på flak Längd: 237cm Bredd: 95,5cm Höjd: 110cm Flakstorlek: 99x94,5cm Bränslevolym: 6,1 Liter Motoroljevolym: 0,9Liter Däcktryck fram 2.0 kg

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

StandUp. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska. REF 60800001 StandUp med strömkabel

StandUp. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska. REF 60800001 StandUp med strömkabel StandUp SystemRoMedic TM Manual - Svenska REF 60800001 StandUp med strömkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp är en lyftstol utvecklad för att hjälpa personer upp från golv till sittande

Läs mer

Router Bruksanvisning

Router Bruksanvisning Bruksanvisning Om våra produkter Vi tackar för att Du har valt vår rollator Router! Vi rekommenderar att Du läser igenom den här en innan Du börjar använda produkten. Router rollatorerna är avsedda för

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

MODELLPROGRAM LÄTT ATT KÖRA. ENKLARE ÄN ATT CYKLA.

MODELLPROGRAM LÄTT ATT KÖRA. ENKLARE ÄN ATT CYKLA. ELDRIVNA SENIORSCOOTERS MODELLPROGRAM LÄTT ATT KÖRA. ENKLARE ÄN ATT CYKLA. ELOPED TRAVEL L 4 ELOPED TRAVEL XL 5 ELOPED SCOOTY 6 ELOPED CITY 8 INNEHÅLL ELOPED QUATTRO 9 PRISER & FAKTA 10 TILLBEHÖR 11 2

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

SORTIMENTSÖVERSIKT Eldrivna rullstolar från 130701

SORTIMENTSÖVERSIKT Eldrivna rullstolar från 130701 SORTIMENTSÖVERSIKT Eldrivna rullstolar från 130701 Motoriserad styrning Manuell styrning 1 Eldriven rullstol med manuell styrning Handicare AB www.handicare.se Scooter Fortress Calypso 3hjulig Kaptensits

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH VÅRD OBS! Läs följande anvisningar noga före montering. Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNEHÅLL 1. Innehåll 2. Inledning 3. Tekniska data 4. Bruk och underhåll 5. Justering for komfort 6. Hopfällning och Uppfällning 7. Personlig säkerhet 8. Operation 9. Specifikationer

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3093 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Instruktionsbok. www.besafe.eu ECE R44/04. ECE R44/04 universal 15-36 kg. Överrensstämmer med reviderad standard: Testad och godkänd

Instruktionsbok. www.besafe.eu ECE R44/04. ECE R44/04 universal 15-36 kg. Överrensstämmer med reviderad standard: Testad och godkänd Instruktionsbok S www.besafe.eu Överrensstämmer med reviderad standard: ECE R44/04 Testad och godkänd ECE R44/04 universal 15-36 kg E4 04443713 Tack för att du har valt BeSafe izi Up X2! Det är mycket

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

EcoRide-handbok Version 3.0

EcoRide-handbok Version 3.0 EcoRide-handbok Version 3.0 Förord... 3 Ramnummer... 3 Första provturen... 3 Unika komponenter på en EcoRide... 4 Hur fungerar en EcoRide?... 5 ActiveDrive -kontrollenhet... 5 Batteriet och laddning...

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315 Bruksanvisning Bure Gåbord Bure XL 56-315 Kära Användare Bruksanvisning Bure Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du använder Bure

Läs mer

Var rädd om ryggen! Röj snö med en

Var rädd om ryggen! Röj snö med en Var rädd om ryggen! Röj snö med en snöslunga Kan det verkligen vara skojigt att skotta snö? Ja, absolut! I varje fall om du har investerat i en snöslunga. Sådana finns i många prisklasser från ett par

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Manual el assisterad cykel

Manual el assisterad cykel MyEco Manual el assisterad cykel Modell: E-City I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Bild på E-City cykeln sid 2 Justering av styret sid 3 Cykla på en el assisterad cykel sid 4 Lampa, bromsar, underhåll

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

activpilot Concept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer

activpilot Concept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer activpilot oncept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer Allmänna och säkerhetsrelevanta anmärkningar för denna monteringsanvisning enna bruksanvisning är avsedd för fönstermontörer

Läs mer

Observera att vi i första hand kommer att leverera ut av det tidigare sortimentet. Alla elrullstolar är konsulentärende och hyreshjälpmedel.

Observera att vi i första hand kommer att leverera ut av det tidigare sortimentet. Alla elrullstolar är konsulentärende och hyreshjälpmedel. Sortiment för eldrivna rullstolar Nytt avtal på eldrivna rullstolar och drivaggregat finns från och med 2013-12-01. Upphandlingen är genomförd i samarbete mellan Region Halland, Region Skåne, Landstinget

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

Chairman 2/2s. Bruksanvisning

Chairman 2/2s. Bruksanvisning Chairman 2/2s Bruksanvisning SV Här hittar du Permobil Huvudkontor för Permobilkoncernen Permobil AB Box 120, 861 23 Timrå, Sverige Tel: 060-59 59 00. Fax: 060-57 52 50 E-mail: info@permobil.se Kontor

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

användarmanual CYKLAR SEDAN 1990

användarmanual CYKLAR SEDAN 1990 användarmanual CYKLAR SEDAN 1990 Ökad cykelkraft med din nya elassisterade cykel. Grattis. Du har just gjort ett klokt val för hälsa och miljö. Marvil Emotion är ett utmärkt transportmedel som ger bra

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för PORTABEL POOLLYFT DIGI$PROJECT$$$$ Manualen är uppdelad i 7 delar med sin egen symbol. Del A (Generell information) Viktig Generell information för att bekanta

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Speaker Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Speaker 3 Funktioner - Speaker 4 Inkopplingsmöjligheter - Speaker

Läs mer

BRUKSANVISNING GÅBORD

BRUKSANVISNING GÅBORD BRUKSANVISNING S GÅBORD ADAM PLUS Innehållsförteckning ID-märkning 2 Syfte/Användningsområde 3 Funktioner 3 Normalt underhåll 3 Viktig information 4 Monteringsanvisning 5 Tillbehör 5 Förebyggande underhåll

Läs mer

Gruppcykling. Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter

Gruppcykling. Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter Cykla i grupp med Gruppcykling Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter Kommunikation & regler Tydliga tecken och rop ger förutsägbarhet Vanliga trafikregler gäller Koll på

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer