BRUKSANVISNING Calypso De luxe III och IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING Calypso De luxe III och IV"

Transkript

1 Sverige BRUKSANVISNING Calypso De luxe III och IV SERIENUMMER: - LEVERANSDATUM: / 200 BRUKSANVISNING ART. NR. P VERSION NR HS

2 Minicrosser AB i n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Kapitel 1... Introduktion...3 Kapitel 2... Handhavande...4 Kapitel 3... Bromssystem...5 Kapitel 4... Iordningställande/Anpassning...5 Kapitel 5... Körning med Calypso...8 Kapitel 6... Säkerhet...9 Kapitel 7... Körregler...11 Kapitel 8... Underhåll...11 Kapitel Däck/Lufttryck...11 Kapitel Säkringar...12 Kapitel Batterier / laddning...12 Kapitel Bogsering / Frikoppling...14 Kapitel 9... Demontering / Montering...15 Kapitel Demontering av Calypso...15 Kapitel Försäkring...17 Kapitel Garanti...17 Kapitel Tekniska data...18 Calypso är importerad till Skandinavien av Mini Crosser A/S MÄRKT I överensstämmelse med kraven i medicintekniska di rek ti vet 93/42/EEC UTFÖRD I ÖVERENSSTÄMMELSE MED NORM EN 12184, EL-SCOOTER I KLASS B - 2 -

3 Kapitel 1 Introduktion Minicrosser AB Ni har nu mottagit en eldriven scooter, som är tänkt som ett hjälpmedel för körning på fast mark samt gräs, i lätt lutande och lätt backig terräng. Calypso är avsedd för en person med max. vikt på 120kg. För att få full glädje av denna el-scooter och för att undvika driftstörningar och olyckor, skall bruksanvisningen läsas igenom grundligt innan el-scootern tas i bruk. Calypso är en eldriven scooter med 3 eller 4 hjul beroende på modell. Den drivs av en elek trisk motor, som får ström från 2 st 12 Volts batterier. Batterierna är seriekopplade så att motorn får en spänning på 24 volt. Sist i bruksanvisningen är det angivet vilken typ av bat te ri er din el-scooter kan utrustas med. Calypso har drivning på bägge bakhjulen via en transaxel precis som på en bil. Då el-scootern kan välta vid felaktigt handhavande och personskada kan uppstå, skall den inte lånas ut till någon som inte har fått en grundlig genomgång av bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna. Om Ni har frågor, som inte direkt besvaras i denna bruksanvisning, är Ni välkommen att ringa till Er leverantör Minicrosser AB., tel.: Vi står gärna till Er tjänst Figur Säte 10. Batteriskärm 2. Uppfällbara armstöd 11. Sitsvridningshandtag 3. Styrkonsol 12. Tippskydd 4. Handtag 13. Bakljus 5. Blinkers fram 14. Frikopplingshandtag 6. Framkorg 7. Steglöst styrlås 8. Framljus 9. Kullås

4 Kapitel 2 Handhavande Minicrosser AB Blinkljuskontakt Batteriindikator Varningsblinker Hastighetsreglering Nyckelkontakt Signal Ljuskontakt Figur 2 Instrumentpanelen Gasreglering Back Serienummer på rullstolen Gasreglering Fram Hastighetsväljaren ställs i önskat läge. Sköldpaddan indikerar lägsta hastighetsområde ca. 2km/t. Haren indikerar högsta hastighetsområde ca. 10 km/t Batteriindikatorn är grön i höger sida, gul i mitten och röd i vänster sida. Visaren på displayen visar batteriernas laddningstillstånd. Om visaren är på grönt område är scootern fullt uppladdad. Visaren kommer, i takt med strömförbrukningen, att röra sig åt vänster. Avläses bäst vid körning på plan fast väg. Att iaktta: Det kommer ingen varningssignal när batterierna är urladdade, dvs. man måste själv hålla reda på när det är dags för laddning. Varningsblinkers aktiveras genom intryckning av knappen. Då kommer blinkers fram och baklyktor att blinka. Nyckelkontakt: När nyckeln sätts i nyckelkontakten kan scootern köras. (Man behöver alltså inte vrida på nyckeln). Belysning: Vid intryckning av ljuskontakten tänds framlykta och baklyktorna. Gasreglering: Om man trycker på gasregleringens högra sida körs scootern framåt - trycker man på vänstra sidan backar man. Det går, om man så önskar, att byta sida. Backning sker med ca halv fart ung. 4 5 km/t. Serienummer: Står på gasregleringens vänstra sida

5 Kapitel 3 Minicrosser AB Calypso III och IV har 2 bromssystem: Motorbroms, magnetbroms. Motorbromsen fungerar på så sätt att hastigheten anpassas till den inställda hastigheten på hastighetsregulatorn. Vid bromsning och körning i nedförsbacke kommer motorn således att verka som en generator, bromsa scootern och regenerera energi Regenerativ bromsning. Magnetbromsen är automatisk och slår till när Scootern har stoppat och är en fast parkeringsbroms. Kapitel 4 Bromssystem Iordningställande/Anpassning Höjdinställning av säte: Lyft av sätet. Drag ut bulten ur höljet. Sitsröret kan nu justeras upp eller ned i 4 steg. Därefter sätts bulten i höljet för det hål som passar för höjden. Till sist sätts sätet på igen. (se fig. 3 och 4) Vid behov av bälte, rekommenderas det ett kardborrbälte. Figur 3 Ställ dig vid sidan om scootern, och dra upp i ryggen och sätet, därmed lossar sätet från sitsröret. Figur 4 Sitsröret regleras genom att lossa bulten. När sitsröret är i önskad höjd, KOM DÅ IHÅG att skruva dit bulten ordentligt igen

6 Minicrosser AB Justering av armstöd: Lossa rattskruvarna i bägge sidor. Nu kan Armstöden justeras ut eller in efter behov. Armstöden kan dock max. justeras med 5 cm i var sida. Figur 5 Rattskruvarna sitter sitter bak under sätet, därför är det enklast att stå bakom scootern när man ska justera armstöden. Figur 5A Spak för inställning av ryggvinkel

7 Minicrosser AB Sitsvridning: Drag handtaget bakåt. Härmed frigörs sitsen, så att det fritt kan vridas 360. När handtaget släpps låses sitsen var 45. (Se fig. 6). Handtag för sitsvridning är som standard monterad på höger sida, men kan, om så önskas monteras på vänster sida. Standard är höger sida. Handtag för sitsvridning Figur 6 Handtag för sitsvridning. Styrstången: Styrstångens lutning kan justeras från lodrätt till 25 bakåt (se fig. 7). (Styret låses fast i önskad position med hjälp av fingerskruv (1). Vill man fälla styret för transport, lossa fingerskruven, kullåset under fingerskruven trycks in på båda sidor samtidigt (2). Nu kan styret läggas bakåt helt. När styret fälls upp igen för körning, ska fingerskruven dras åt i rätt position. Var uppmärksam på att kullåset går i lås. 2 1 Figur 7-7 -

8 Kapitel 5 Körning med Calypso Minicrosser AB Vid av och påstigning skall nyckeln tas ut ur nyckelkontakten. Man skall även ta ut nyckeln helt när: a. man stannar och pratar med andra b. man vill resa på sig c. man vill förflytta sig från scootern. Scootern är avsedd för körning på fast mark eller stigar. Den är inte avsedd att användas i mycket backig terräng. Det rekommenderas att köra i sköldpaddsfart under träning och vid inomhuskörning. 5.1 Stäng av laddaren (drag ut nätkontakten), och drag ut laddningskontakten ur Scootern. Körning ute rekommenderas bara när scootern är fulladdat. Läs laddarens bruksanvisning. 5.2 Kontrollera att frikopplingshandtaget står i rätt läge: Handtaget på bakskärmens högra sida ska vara nedtryckt så långt som möjligt. Frikoppling sker genom att dra handtaget ca. 5 cm upp. OBS! Frikoppling får al drig ske i lutande terräng. 5.3 Sätet skall vara låst vid in och urstigning samt under körning. 5.4 Tryck in nyckeln helt. 5.5 Ta tag i styret med båda händerna och tryck långsamt på gasreglaget med tummen. Ju mer reglaget trycks in desto fortare går scootern. När gasreglaget släpps helt bromsas scootern och magnetbromsen slår till vid stopp. Tag alltid ut nyckeln ur nyckelkontakten innan scootern lämnas. Varning Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Calypson uppfyller de krav som ställs på scootern i en miljö med elektrisk störning. Det kan trots det, i sällsynta fall, förekomma att elektromagnetiska störningar kan påverka scootern, såsom radio och tv stationer, amatörradiosändare och mo bil te le fo ner. Används sådan utrustning i närheten anbefalls det att scootern stängs av. Mobiltelefoner bör inte användas under körning. Skulle det uppstå ofrivilliga rörelser av scootern, eller om bromsen frigörs, så stäng av scootern, så snart det är säkert att göra det. En Calypso kan i vissa fall utlösa bu tiks larm. Förvaring: Sätt scootern på laddning och tag ut nyckeln när du inte ska använda den mer för dagen. Ställ scootern i garaget. Om scootern står påslagen (med nyckeln i) utan att bli laddad blir batterierna urladdade på en vecka och skadade Figur 8

9 Kapitel 6 Säkerhet Minicrosser AB Calypso är lätt att använda. Var snäll och läs noga igenom nedanstående säkerhetsföreskrifter före den första åkturen. Figur 9 När scootern tas i bruk första gången är det lämpligast att göra det på en öppen plan yta med fast underlag. Figur 10 Tag gärna med dig någon du känner vid den första åkturen. Figur 11 Kör på trottoaren eller gångstig där det är möjligt, om du kör mer än 6 km/t kan du även köra på cykelbanan. Mer om körregler finns i kapitel 7 sida O Figur 12 Sänk alltid farten när du ska svänga och även när du kör nerför en backe. Figur 13 Calypso klarar en stigning på max. 10 /17 % - 9 -

10 Minicrosser AB 5 O Figur 14 Kör ej på skrå med större lutning än 5. Figur 15 Undvik att parkera i regnväder. Tänk på halkrisken vid körning på snö och is. Använd regnskydd eller pre sen ning. Figur 16 Calypso är inte avsedd för terrängkörning. Figur 17 Calypso ska inte forcera högre kanter än 6 cm. Kör rakt uppför ett hinder ej snett eftersom det finns risk för tippning. Därutöver är scootern avsedd till endast en person. Figur 18 Scootern är ej avsedd till att dra en släpkärra eller annat

11 Kapitel 7 Körregler Minicrosser AB Ett hjälpmedel som Calypso med en max. hastighet på 10 km/t räknas som cykel. Vid körning i 6 km/t eller mindre räknas du alltid som fotgängare vilket innebär att du får köra på trottoaren. Vid snabbare fart räknas du som cyklist och ska beakta dessa regler. Sköldpadda motsvarar ungefär 2km/t. Ljus skall enbart vara tänt på kvällstid. Cykelhjälm är inte krav. Körning på vägen: Vid körning ska man vara särskilt uppmärksam på följande: - Trafik bakifrån - Håll åt sidan när man kör på trafikerad väg - Var helt säker på att andra trafikanter har sett dig innan du kör ut på körbanan, cykelvägen eller innan du vänder. Kapitel 8 Underhåll Scootern är så konstruerad att ett minimalt underhåll är nödvändigt för en problemfri drift. Tvätta av scootern utvändigt med en fuktig trasa vid behov. Spruta ej vatten eller andra rengöringsmedel över mekaniska eller elektriska delar. Blanka delar kan gnidas in med rostskyddsolja. Den kan köras i vanligt regnväder, men förvara alltid scootern under tak, när den inte används. Styret kan skyddas med en plastpåse. Kapitel 8.1 Däck/Lufttryck Rätt tryck: Framhjul = 2,1 bar (30psi) Bakhjul = 2,1 bar (30psi) Demontering av bakhjul/ framhjul: Muttern lossas och skruvas av. Vid montering KOM IHÅG att montera kilen i axeln och drag fast muttern igen. Figur 19 Muttern lossas och skruvas av

12 Minicrosser AB Kapitel 8.2 Säkringar Scooterns elektronik och motor är avsäkrade mot överbelastning dels via en termosäkring i elektroniken och en termosäkring, som sitter med utlösarknappen överst på bakskärmen, un der sätet på höger sida. Vid överbelastning löser säkringen ut och scootern stannar. Efter ett par minuter kan knappen tryckas in igen och man kan fortsätta att köra. Automatsäkring Figur 20 Kapitel 8.3 Batterier / laddning Batterierna är placerade under bakskärmen rakt under sätet. Batterierna på scootern ska laddas med jämna mellanrum. Dvs. att när man har kört färdigt för dagen så sätter man batterierna på laddning. Den här typen av batterier mår bäst av att alltid vara fulladdade därför ska man se till att de aldrig blir helt urladdade. Den typ av laddare som levereras med scootern är automatisk och känner av batteriernas laddningsnivå. När batterierna är fulladdade så underhållsladdas batterierna bara. Laddaren förbrukar enbart ström när den laddar batterierna. Om batterierna skulle bli helt urladdade någon gång så måste de sättas på laddning så fort som möjligt. Tänk på att batteriernas kapacitet avtar med tiden, dvs. att en Scooter med 2-3 år gamla bat te ri er har mindre max. körsträcka än vad den hade när batterierna var nya. Tecken på att batterierna blir dåliga är att körsträckan per laddning minskar betydligt och att det utvecklas värme vid uppladdning i laddaren och batterierna. När detta sker rekommenderas att laddningen avbryts och nya batterier av samma typ ( GEL-batterier) monteras. Begagnade batterier ska lämnas in hos Er leverantör eller på miljödepå. Var försiktig med han ter in gen av eventuellt otäta batterier, då de innehåller frätande syra som är bunden i en gelmassa

13 Minicrosser AB Så här laddar Du scootern: a. Tag ut nyckeln. b. Sätt i laddkontakten på styret, höger sida c. Sätt i laddarens nätkontakt. d. Nu tänds lampan på laddaren. När batterierna är fulladdade kommer det även en klarindikering på laddaren och samtidigt så kommer batteriindikatorn på styret att visa fullt när man sätter i nyckeln. Läs laddarens bruksanvisning. e. Låt laddaren sitta i och påslagen tills scootern ska användas igen. f. När scootern ska användas, drag först ut laddarens nätkontakt ur väggen och sedan laddkontakten ur scootern. På sida kan man se var laddkontakten sitter. (Figur 21) Calypso kan inte köras under uppladdning. Uppladdningen från tom till full tar ca. 8 timmar. Vissa laddare fortsätter dock uppladdningen upp till 12 timmar. Laddaren kan vara ansluten utan tidsbegränsning. Laddaren får ej stå på sätet vid laddning. Figur 21 Det vita strecket på Calypsons laddkontakt skall passa med det vita strecket på laddkontakten. Laddkontakten sitter i styret på höger sida. Figur 22 Här visas hur batterierna är hopkopplade med scootern

14 Minicrosser AB Figur 22A Placering av batteripolerna. Kapitel 8.4 Bogsering / Frikoppling Om man mot förmodan skulle ha otur och få motorstopp, kan scootern frikopplas och rullas manuellt. Nyckeln ska alltid tas ur innan man frikopplar scootern. Scootern frikopplas på följande sätt: Frikopplingshandtaget på skärmens högra sida bak dras uppåt. Nu kan scootern rullas, dock inte fortare än 10 km/t. Frikoppling får ej ske på lutande plan. OBS! När scootern är frikopplad kan den ej bromsas. Figur 23 Frikopplingshandtaget sitter uppe på bakskärmens högra sida. Dra upp handtaget för att frikoppla. Tryck ned handtaget när frikopplingen ska kopplas bort

15 Kapitel 9 Demontering / Montering Minicrosser AB Scootern är lätt att ta isär utan verktyg, och därför är det lätt och okomplicerat att ta den med sig den i bilen. Om scootern ska transporteras i flygplan, kan flygbolaget kräva att batterierna är godkända för flygtransport, och att luften i däcken är utsläppt. De enskilda delarna är tunga. Man ska därför vara försiktig när man lyfter dem. Man ska även vara försiktig vid demonteringen så att man inte får fingrarna i kläm. Man får aldrig försöka att få isär scootern utan att först ha tagit ut nyckeln. Kapitel 9.1 Demontering av Calypso Figur 24 Ta av framkorgen Figur 25 Ta av sätet Figur 26 Batterikåpan tas av genom att frigöra den elastiska säkerhetsremmen. Figur 27 Ta ut kontakterna ur bakänden. Frigör batterisäkerhetsremmen, nu kan batterierna lyftas av

16 Minicrosser AB Figur 28 Frigör huvudkabeln genom att klämma på sidorna av kontakten så att spärren frigörs Figur 29 Pressa ned handtaget på underdelens klicklås så att låsspärren frigörs. Tag samtidigt tag i sittröret och lyft handtaget. Tag isär scooterns två halvor genom att vrida bak de len så att den står på kofångaren bak. Figur 30 När bakdelen står på kofångaren är det möjligt att lyfta upp framdelen så att den blir fri från bottenramens grippunkter. Dela på de 2 halvorna. Figur 31 För att avsluta arbetet med delning av scootern och göra iordning den för förvaring eller transport ska sty ret fällas ned i förvaringsställning. Lossa på fingerskruven och tryck in kullåset på båda sidor. Figur 32 Scootern är nu demonterad i 7 olika delar. Varning Lyft aldrig i något genom att ta tag i plastkåpor. När bakdelen ska lyftas, lyfter man i sittröret och kofångaren. Lyft alltid med kroppen i rätt lyftställning och be om hjälp vid behov. Scootern monteras genom att ovannämnda instruktioner följs i omvänd ordning

17 Kapitel 10 Försäkring Minicrosser AB En el-scooter räknas enligt försäkringsbolagen som cykel, eftersom max. hastigheten inte överstiger 15 km/t. Därför täcks den oftast av din hemförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag och hör om du behöver någon tilläggsförsäkring. Kapitel 11 Garanti Garanti gäller i 2 år enligt ALOS 81, med undantag av slitdelar som däck, slang, glödlampor, ej heller för bat te ri eller laddare. Garantin bortfaller om: 11.1 Scootern repareras av någon som inte är auktoriserad Andra laddare än den medföljande typen används Batterier, om de har stått djupurladdade i mer än 4 veckor Vi står inte för däckskador, transportskador samt skador från syraangrepp förorsakad av batteriläckage. Kontakta Er leverantör vid skador. Kontakta oss alltid innan reparation eller ändring av Scootern inom garantitid. Uppge alltid serienumret och namn. Serienumret finns på gasreglaget där det sitter ett klistermärke. OBS! Garanti gäller enbart inom Sverige

18 Kapitel 12 Tekniska data Minicrosser AB Calypso III 3-hjulig Calypso IV 4-hjulig Totallängd 112 cm 114 cm Totalbredd 62,2 cm 62,2 cm Hjulstorlek fram (265 mm) 3.00 x x 4 Hjulstorlek (265 mm) 3.00 x x 4 Total vikt 84 kg. 87 kg. Vikt på tyngsta delen (bakdel) 22 kg. 22 kg. Max. stigförmåga med 100 kg person 10º = 17% 10º = 17% Max. hastighet fram 10 km/t 10 km/t Max. hastighet bak 4 km/t 4 km/t Max. körsträcka per laddning 40 km 40 km Batteristorlek (Slutna batterier) 40 Ah 40 Ah Frigång under ramen 10 cm 10 cm Hindertagning 6 cm 6 cm Rekommenderad laddare: 230V Ac, 50 Hz 8 A 8 A Min. vädradie 90 cm 140 cm Lufttryck i däck fram / bak 2.1 bar / 2.1 bar 2.1 bar / 2.1 bar Sitthöjd från fotplattan - inställningsbar cm cm Sittbredd 42 cm 42 cm Avstånd mellan armstöden cm cm Rygghöjd från sitsen 35 cm 35 cm Armstödshöjd från sitsen 22 cm 22 cm Klassificering Klass B Klass B

Bruksanvisning MC Scoop II

Bruksanvisning MC Scoop II Sverige Bruksanvisning MC Scoop II Serie nummer: Leveransdatum: / 200 Bruksanvisning art. nr. P9-0014 Version nr. 4.1.1 HS 070706 Innhållsförteckning Kapitel 1...Introduktion... 3 Kapitel 2...Använding...

Läs mer

Mini Crosser 115S - 125S - 130S - 140S

Mini Crosser 115S - 125S - 130S - 140S BRUKSANVISNING Mini Crosser 115S - 125S - 130S - 140S SERIE NUMMER: - - LEVERANSDATUM: / 200 MODELL 4W STANDARDMODELL LEVERERAD AV: 21.03.2001 HSB I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Kapitel 1 Introduktion...-

Läs mer

medemagruppen Mini Crosser M 1 HD Snabbguide P9-0133-Q ver. 1.0.0 - Juni 2012

medemagruppen Mini Crosser M 1 HD Snabbguide P9-0133-Q ver. 1.0.0 - Juni 2012 medemagruppen P9-0133-Q ver. 1.0.0 - Juni 2012 SE Snabbguide Mini Crosser M 1 HD Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: (+46) 303 245 200 Fax: (+46) 303 245 228 Quick guide P9-0133-Q 2 av

Läs mer

KORTINFORMATION SCOOTER,

KORTINFORMATION SCOOTER, S Bruksanvisning KORTINFORMATION SCOOTER, MODELL.363-3-HJULS MODELL.364-4-HJULS Vi gör människor rörliga. Innehållsförteckning Förord... 3 Tändningsnyckel... 4 Laddning av batteri... 4 Säkringar... 5 Huvudsäkringar...5

Läs mer

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTMOBIL 737 Instruktions och skötselanvisning Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTER 737 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Säkerhetsföreskrifter 1 Beskrivning av skotern 2-5 Isärtagning av skotern 6-7 Laddning

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

medemagruppen Mini Crosser M1 4W Kabin Förskrivarinformation P9-0151-T ver. 2.0.0 - December 2011

medemagruppen Mini Crosser M1 4W Kabin Förskrivarinformation P9-0151-T ver. 2.0.0 - December 2011 medemagruppen P9-0151-T ver. 2.0.0 - December 2011 SE Förskrivarinformation Mini Crosser M1 4W Kabin Här hittar du Minicrosser i Sverige Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: +46 303 245

Läs mer

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - November 2013 SE Bruksanvisning Styrspak DX2-REM420 Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: (+46) 303 245 200 Fax: (+46) 303 245 228 Snabbguide P9-0291-Q

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

medemagruppen Förskrivarinformation Jazzy 1103 P9-0200-T ver. 2.0.0 - Februari 2011

medemagruppen Förskrivarinformation Jazzy 1103 P9-0200-T ver. 2.0.0 - Februari 2011 medemagruppen P9-0200-T ver. 2.0.0 - Februari 2011 SE Förskrivarinformation Jazzy 1103 Här hittar du Minicrosser i Sverige Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: +46 303 245 200 Fax: +46

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

KORTINFORMATION CITYLINER 312/412,

KORTINFORMATION CITYLINER 312/412, S Bruksanvisning KORTINFORMATION CITYLINER 3/4, MODELL.363-3-HJULS MODELL.364-4-HJULS Vi gör människor rörliga. Innehållsförteckning Förord... 3 Tändningsnyckel... 4 Laddning av batteri... 4 Säkringar...

Läs mer

medemagruppen Förskrivarinformation Spider P9-0271-T ver. 1.0.0 - mars 2011

medemagruppen Förskrivarinformation Spider P9-0271-T ver. 1.0.0 - mars 2011 medemagruppen P9-0271-T ver. 1.0.0 - mars 2011 SE Förskrivarinformation Spider Här hittar du Minicrosser i Sverige Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: +46 303 245 200 Fax: +46 303 245

Läs mer

125T - 130T - 140T 3W & 4W

125T - 130T - 140T 3W & 4W Sverige Bruksanvisning Mini Crosser 125T - 130T - 140T 3W & 4W Serie nummer : - - Serienummer År Månade Mini Crosser T 3W Mini Crosser T 4W Stregkode Leveransdatum år mån dag Den här bruksanvisning har

Läs mer

STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker

STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker S U N R I S E M E D I C A L STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker Art nr: S Opal Man T 2010 Sunrise Medical AB, Britta Sahlgrens gata 8A 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Tel nr 031-748 37 00 Fax nr 031-748

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar ANVÄNDARMANUAL CLASSIC 3 / 7 växlar C-PACT CITY DAM 3 / 7 växlar CITY HERR 7 växlar Grattis till din nya Lifebike Elcykel! Lifebike är en cykel med elmotor. Fördelen är att den underlättar cyklingen när

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Produkt Läs igenom denna bruksanvisning före användning av BREEZE. BREEZE är en modernt designad rollator. Den kan lätt fällas ihop, är ergonomiskt utformad

Läs mer

medemagruppen MC 1122 Quantum Snabbguide P B ver Maj 2013

medemagruppen MC 1122 Quantum Snabbguide P B ver Maj 2013 medemagruppen P9-0222-B ver. 1.0.1 - Maj 2013 SE Snabbguide MC 1122 Quantum Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: (+46) 303 245 200 Fax: (+46) 303 245 228 Quick guide P9-0222-Q 2 av 24

Läs mer

Exterior 90. Bruksanvisning

Exterior 90. Bruksanvisning Exterior 90 Bruksanvisning SV Innehållsförteckning Du har fått en Permobil Exterior 90 För att du skall få största möjliga nytta av stolen är det viktigt att den används på rätt sätt. Vi vill därför att

Läs mer

Decon Wheel 31433 Hyltebruk Tel. 0345 40880 Fax 0345 40895 www.deconwheel.se

Decon Wheel 31433 Hyltebruk Tel. 0345 40880 Fax 0345 40895 www.deconwheel.se Decon Wheel 31433 Hyltebruk Tel. 0345 40880 Fax 0345 40895 www.deconwheel.se Varning. Läs noga igenom bruksanvisningen. Den innehåller viktig information och anvisningar. Undvik att sträcka dig in under

Läs mer

Bruksanvisning Innehållsförteckning

Bruksanvisning Innehållsförteckning Bruksanvisning Innehållsförteckning 1 Översikt över delar...70 1.1 Styrreglage... 70 1.2 Batteri och laddare... 71 2 Styrreglage...72 2.1 Styrreglagets funktioner... 72 2.2 Ledhjälp och boost-funktion...

Läs mer

Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Laddning av batteri... 5 Säkringar... 5 Manöverbox... 6 Armstöd... 6

Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Laddning av batteri... 5 Säkringar... 5 Manöverbox... 6 Armstöd... 6 Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Inbromsning av rullstol...4 Nödbromsning...4 Låsa bromsen...4 Omkoppling till körning...4 Lossa bromsen...4 Omkoppling till frikopplat läge...4 Laddning

Läs mer

Användarbok. Briv Balance Scooter

Användarbok. Briv Balance Scooter Användarbok Briv Balance Scooter Tack för att du valde Smart Balance Scooter från BRIV! Innan du åker på din Smart Balance Scooter första gången, läs noga igenom hela användarhandboken! Kom ihåg att, varje

Läs mer

Brukarmanual. art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01. Panthera AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, 08-761 50 40, www.panthera.se, panthera@panthera.

Brukarmanual. art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01. Panthera AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, 08-761 50 40, www.panthera.se, panthera@panthera. Brukarmanual art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01 Avsett ändamål Panthera är en rullstol för dig som behöver en lättkörd vardagsrullstol som du kan sitta bra och sittriktigt i. Den är konstruerad så

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

Invacare Moover Delta II

Invacare Moover Delta II Invacare Moover Delta II Oberoende och säkerhet Invacare Moover Delta scooter är konstruerad för att skapa ökade möjligheter till utomhusliv. Moover Delta med tonvikt på säkerhet, användarvänlighet och

Läs mer

Service 3600 Transport

Service 3600 Transport Sida 1 av 8 L & B Medical AB, Box 7107, S-187 12 TÄBY, SWEDEN E-mail: info@lbmedical.se www.lbmedical.se Organisationsnr: 556378-9485 Besöksadr: Tillverkarvägen 8 Tel. +46-(0)8-732 04 80 Fax. +46-(0)8-732

Läs mer

medemagruppen Joystick DX2 Snabbguide P Q ver Oktober 2011

medemagruppen Joystick DX2 Snabbguide P Q ver Oktober 2011 medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 SE Snabbguide Joystick DX2 Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: (+46) 303 245 200 Fax: (+46) 303 245 228 Quick guide P9-0290-Q 2 av 16

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR STRÖMMEN INTE SÄTTAS PÅ FÖRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN.

VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR STRÖMMEN INTE SÄTTAS PÅ FÖRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN. VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR STRÖMMEN INTE SÄTTAS PÅ FÖRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN. VID FÖRSTA UPPLADDNING SKALL BATTERIET LADDAS I 24 TIMMAR. NÄR BATTERIET HÅLLER PÅ ATT BLI URLADDAT HÖRS DET

Läs mer

A-L BRUKARINFORMATION. allservice. BREEZE III & BREEZE IV i standard utförande

A-L BRUKARINFORMATION. allservice. BREEZE III & BREEZE IV i standard utförande BRUKARINFORMATION A-L allservice BREEZE III & BREEZE IV i standard utförande A-L ALLSERVICE Skarpövägen 12 Telefon: 08-715 82 50 Hemsida: www.a-lallservice.se 132 38 Saltsjö-Boo Fax: 08-715 82 55 Epost:

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

BRUKSANVISNING FORTRESS-CALYPSO TR4000-0034 EAN: 7331769014872 1009496A

BRUKSANVISNING FORTRESS-CALYPSO TR4000-0034 EAN: 7331769014872 1009496A BRUKSANVISNING FORTRESS-CALYPSO TR4000-0034 EAN: 7331769014872 1009496A Svenska 2009 Handicare Med ensamrätt. Informationen i den här bruksanvisningen får inte reproduceras och/eller publiceras i någon

Läs mer

Instruktion EL SE

Instruktion EL SE SE Instruktion - 3313EL Innehållsförteckning Hur man cyklar med 3313EL...3 Trehjuling...3 Elassistans...3 Löpande underhåll...3 Beskrivning av systemet...4 Batteri...4 Laddning av batteriet...4 Laddnivå

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning Thunderbird Storm Thunderbird Storm Innehållsförteckning Inledning.................................................................... Introduktion Säkerheten främst................................................

Läs mer

Instruktion. E-Green Medio

Instruktion. E-Green Medio Instruktion E-Green Medio Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 2. Produktbeskrivning... 4 2.1 Ramnummer... 4 3. Funktioner/inställningar... 5 3.1 Batteri -/felindikator... 5 3.2 Assistans funktion...

Läs mer

Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki

Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki Bruksanvisning Cykeln är vid leverans monterad och klar att användas. Sadel och styre kan justeras. Använd cykeln med omtanke, det är inte en tvåhjulig cykel. Låna

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Fäste av batteri 3.1 Batteri -/felindikator 4. Användning av styreenhet 4.1 Montering

Läs mer

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador.

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador. Manual 1 5 MiniLift125 är en elektrisk uppresningslyft för personer med nedsatt rörlighet. Den är utvecklad för inomhusbruk och för att på ett skonsamt sätt resa upp en person till stående tillsammans

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi XL 56-204

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi XL 56-204 Bruksanvisning Amfibi Hygienstol Amfibi XL 56-04 Laddning av batteri (Bure El/Bure Double/Bure Extra) Upp Ned Laddning av batteri ska ske då gåbordet inte används. (Batteriet kan aldrig överladdas.) Laddning

Läs mer

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Tillgänglig från 2008/11 på TMA 100K Manuell TMA 100K Automatisk NCHRP 350 Testnivåer TNO 100K-> 3-50, 3-51, 3-52 & 3-53 (100 km/tim) INNEHÅLL

Läs mer

Bruksanvisning Innehållsförteckning

Bruksanvisning Innehållsförteckning Bruksanvisning Innehållsförteckning 1 Översikt över delar...89 2 Skärm och styrreglage... 91 2.1 Styrreglagets funktioner... 91 2.2 Funktionsskärm... 93 2.3 Gasreglage... 96 3 Batteri och laddare...97

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Instruktionsbok elassisterad cykel. Nishiki Assist SL/FX

Instruktionsbok elassisterad cykel. Nishiki Assist SL/FX Instruktionsbok elassisterad cykel Nishiki Assist SL/FX Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 2 Produktbeskrivning... 3 2.1 Komma igång... 3 3. Funktioner... 5 3.1 Display och gasreglage... 5 3.2 Displayfunktioner...

Läs mer

Detta fordon har levererats av: Datum: / OBS! Den senaste versionen av bruksanvisningen finns på vår webbsida: www.medema.com.

Detta fordon har levererats av: Datum: / OBS! Den senaste versionen av bruksanvisningen finns på vår webbsida: www.medema.com. P9-0157-B ver. 3.0.1 - Oktober 2015 SV Serienummer: - - - Leveransdatum: År 20 Detta fordon har levererats av: Datum: / OBS! Den senaste versionen av bruksanvisningen finns på vår webbsida: www.medema.com.

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Balder Finesse Brukarmanual / ståfunktion

Balder Finesse Brukarmanual / ståfunktion Balder Finesse Brukarmanual / ståfunktion 74381A 04-08-20 Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90 www.etac.com 1 SE Balder Finesse med ståfunktion Detta är en

Läs mer

Panther Brukarmanual. R822006 03-07-10 Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90 www.etac.

Panther Brukarmanual. R822006 03-07-10 Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90 www.etac. Panther rukarmanual R822006 03-07-10 tac, ox 203, S-334 24 nderstorp Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90 www.etac.com UNRHÅLL Klädseln på Panther är avtagbar och kan tvättas i 40 o. et är viktigt

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Instruktionsbok Envimove

Instruktionsbok Envimove Instruktionsbok Envimove Grattis till ditt köp av en kvalitetsprodukt från Cykelimport!.. C Y K E L I M P O R T Cykelimport, Norra Storgatan 110, 573 34 Tranås Plusgiro: 519972-4, Bankgiro 430-2261 Telefon:

Läs mer

medemagruppen P9-0139-B ver. 1.0.2 - August 2015 Bruksanvisning Ergo2 säte

medemagruppen P9-0139-B ver. 1.0.2 - August 2015 Bruksanvisning Ergo2 säte medemagruppen P9-0139-B ver. 1.0.2 - August 2015 SE Bruksanvisning Ergo2 säte OBS! Den senaste versionen av bruksanvisningen finns på vår webbsida: www.medema.com. Vid speciella tillfällen, t.ex. vid nya

Läs mer

Hopfällbar Båtlyft - Instruktion

Hopfällbar Båtlyft - Instruktion Hopfällbar Båtlyft - Instruktion 2016-09-01 Sida 1 (av 10) Allmänt: Båtlyften är endast avsedd för lyft av båt (motorbåt eller liknande) för att flytta båten till eller från en båttrailer på land. Båtlyften

Läs mer

BRUKSANVISNING REFLEX DUSCH- OCH TOALETTSTOL

BRUKSANVISNING REFLEX DUSCH- OCH TOALETTSTOL BRUKSANVISNING FÖR REFLEX DUSCH- OCH TOALETTSTOL Minicrosser AB Tlf. 0304-34880 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Introduktion 3 Delarnas benämning 4 Data gällande Reflex 4 Generell säkerhet 5 Bromsar 5 Nödstopp

Läs mer

M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE. www.motocaddygolf.se/warranty-selector

M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE. www.motocaddygolf.se/warranty-selector M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE www.motocaddygolf.se/warranty-selector Hitta ditt serienummer Hitta ditt serienummer Serienummret för din Motocaddy vagn hittar du på undersidan av

Läs mer

Svan Lift Brukarmanual

Svan Lift Brukarmanual Svan Lift 1 Svan Lift Svan Lift hjälper den som har svårt att resa sig eller sätta sig på toaletten. Svan Lift förankras i toaletten eller väggen med de medföljande stagen. Svan Lift kan lyfta dels med

Läs mer

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30 BRUKSANVISNING

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30 BRUKSANVISNING TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30 BRUKSANVISNING Sid 2 Innehåll Rubrik Sid nr Säkerhet 1 Avfallshantering 1 Användarinstruktion 3 Beskrivning av garaget 4 Innan användandet 4 Normalt användande 4 Befintliga

Läs mer

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel medemagruppen 3-18 Cykel Kära kund! Först av allt vill vi tacka dig för den tillit du har visat oss genom att köpa vår produkt. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen samt användar- och

Läs mer

VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR LADDAREN INTE SÄTTAS I VÄGGEN FÖRRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN.

VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR LADDAREN INTE SÄTTAS I VÄGGEN FÖRRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN. VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR LADDAREN INTE SÄTTAS I VÄGGEN FÖRRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN. VID FÖRSTA UPPLADDNING SKALL BATTERIET LADDAS I 24 TIMMAR. NÄR BATTERIET HÅLLER PÅ ATT BLI URLADDAT HÖRS

Läs mer

medemagruppen Mini Crosser M-MaxX Snabbguide P9-0135-Q ver. 1.0.0 - April 2011

medemagruppen Mini Crosser M-MaxX Snabbguide P9-0135-Q ver. 1.0.0 - April 2011 medemagruppen P9-0135-Q ver. 1.0.0 - April 2011 SE Snabbguide Mini Crosser M-MaxX Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: (+46) 303 245 200 Fax: (+46) 303 245 228 Quick guide P9-0135-Q 2

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Bruksanvisning Skotmobil 838, art.nr. BR-skotmobil -838 Rev 01/2006. Bruksanvisning SKOTMOBIL 838

Bruksanvisning Skotmobil 838, art.nr. BR-skotmobil -838 Rev 01/2006. Bruksanvisning SKOTMOBIL 838 Bruksanvisning SKOTMOBIL 838 1 INNEHÅLLSFÖRETECKNING sida Kapitel 1 Inledning 3 Kapitel 2 Kontrollera leveransen 3 Leverans Transportskada Kapitel 3 Säkerhetsföreskrifter 3 Kapitel 4 Elektromagnetiska

Läs mer

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning GOKART Brugsanvisning Bruksanvisning Grattis till er nya gokart! Ni ombeds läsa denna bruksanvisning noggrant innan Ni monterar gokarten eller använder den första gången. Bruksanvisningen innehåller viktiga

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING

GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING Innehåll Rubrik Sid nr Säkerhet 3 Avfallshantering 3 Användarinstruktion 4 Beskrivning av garaget 4 Innan användandet 4 Normalt användande 4 Befintliga icke

Läs mer

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE Gemino Bruksanvisning Vi gratulerar till din nya rollator! Inledning Hög kvalitet och god funktionalitet är nyckelbegrepp för alla produkter från Handicare. Du får gärna komma med synpunkter om din erfarenhet

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A Tel Enköping

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A  Tel Enköping Bruksanvisning Art. 9054522 Booster Booster - Art. 9054522 Beskrivning: Kompakt och säker batteriladdare för bensin- och dieselmotorer i bilar, lastbilar, motorcyklar, båtar och liknande. Den patenterade

Läs mer

2ME KOMBIVAGN BREMEN

2ME KOMBIVAGN BREMEN 2ME KOMBIVAGN BREMEN Tack för att ni har valt en Kombivagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR STRÖMMEN INTE SÄTTAS PÅ FÖRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN.

VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR STRÖMMEN INTE SÄTTAS PÅ FÖRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN. VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR STRÖMMEN INTE SÄTTAS PÅ FÖRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN. VID FÖRSTA UPPLADDNING SKALL BATTERIET LADDAS I 24 TIMMAR. NÄR BATTERIET HÅLLER PÅ ATT BLI URLADDAT HÖRS DET

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Brukarmanual. Next och Next Comfort, svensk 74682D 09-08-24

Brukarmanual. Next och Next Comfort, svensk 74682D 09-08-24 Brukarmanual Next och Next Comfort, svensk 74682D 09-08-24 Next, Next Comfort Innehåll Sidan Hantering... 3-5 Sittkomfort... 6-7 Överflyttning... 8 Körteknik... 9-10 Biltransport... 11 Felsökningsschema...

Läs mer

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL...

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL... STIGA PARK COMPACT MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING MONTERINGSVEILEDNING MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION GUIDE GUIDE D'INSTALLATION MONTAGEHANDLEIDING GUIDA DI MONTAGGIO GUÍA DE INSTALACIÓN

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

Bruksanvisning. Keezone ECE R44 / 04. Bältesstol 15-25 kg. Bälteskudde 9-36 kg. Testad och godkänd enligt

Bruksanvisning. Keezone ECE R44 / 04. Bältesstol 15-25 kg. Bälteskudde 9-36 kg. Testad och godkänd enligt Bruksanvisning Keezone Bältesstol 15-25 kg Bälteskudde 9-36 kg Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information Tack för att du har valt en bilbarnstol från Axon Kids. Teamet bakom Kidzofix har

Läs mer

Bruksanvisning Radiovägen 3, 135 48 Tyresö +46(0) 8-776 26 54 www.superiorstanding.com e.mail : info@superiorstanding.com Artnr: S333001 Version: 1.

Bruksanvisning Radiovägen 3, 135 48 Tyresö +46(0) 8-776 26 54 www.superiorstanding.com e.mail : info@superiorstanding.com Artnr: S333001 Version: 1. Bruksanvisning Grattis! Vi vill börja med att gratulera dig till din nya Superior. Denna stårullstol är avsedd att användas varje dag, ute och inne, hemma och på jobbet. Superior är tillverkad av höghållfastighetsstål

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. Hobart Foster Scandinavia ApS, filial Box 2101-196 02 Kungsängen Tel. 08-584 50 920 Fax 08-584

Läs mer

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll

HANDHAVANDE. www.mocad.se. Service och underhåll HANDHAVANDE www.mocad.se Service och underhåll Kontakta Moby Dick AB för Din närmaste Servicestation: Tel. 031-68 10 02, info@mobydick.se, www mobydick.se 1.Vad finns med? Med varje Mocad 3 levereras

Läs mer

Demensföreningen på Åland

Demensföreningen på Åland Demensföreningen på Åland Information till medlemmarna 11 februari 2015 Inköp av parcykel typ Trident Pegasus I höstas väcktes i styrelsen en fråga om att föreningen skulle kunna köpa in en så kallad parcykel,

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen BRUKSANVISNING HS Fåtöljen Version 1 2014 HS fåtöljen 2 Innehållsförteckning Sida Introduktion till HS Fåtöljen 3 Vad är HS Fåtöljen? 3 Varför behövs HS Fåtöljen? 3 Vem bör använda HS Fåtöljen? 4 Produktinformation

Läs mer

HS Säng. Gäller art nr H1047, H1048, H1076, H1077. Bruksanvisning (Sv) Rev. 1.1. Brukarmanualen finns att hämta på vår hemsida www.tumle.uriform.

HS Säng. Gäller art nr H1047, H1048, H1076, H1077. Bruksanvisning (Sv) Rev. 1.1. Brukarmanualen finns att hämta på vår hemsida www.tumle.uriform. HS Säng Gäller art nr H1047, H1048, H1076, H1077 (Sv) Rev. 1.1 Brukarmanualen finns att hämta på vår hemsida www.tumle.uriform.se 1. Generellt... 3 1.1. Användningsområde... 3 1.2. Standarder & klassifiering....

Läs mer

NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1

NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1 NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1 Tack för att du valt en Nine Eagles produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger goda råd. Kom alltid ihåg

Läs mer

Instruktion för Skylift Dino 125T Detaljerad

Instruktion för Skylift Dino 125T Detaljerad Dokumentversion 1.1 Sida 1/16 Instruktion för Skylift Dino 125T Detaljerad Innehåll Påskjutsbroms / Backa uppför 2 Parkera 2 Låsa 2 Inkoppling 3 Uppstart 4 Flytta och placera 5 Stödbenen 6 Kommer man nå

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

Golfvagn bruksanvisning E3/R3

Golfvagn bruksanvisning E3/R3 Golfvagn bruksanvisning E3/R3 1. Monteringsanvisningar Läs och följ dessa anvisningar noga så dröjer det inte så länge innan du kan köra ut på golfbanan 1- Sätt fast bakhjulet genom att släppa på snabbspärren

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

Bäste ESHO el-scooterägare, FörSiktigHEtSåtgärdEr För SäkEr åkning Kläder Körning När du kör med last/passagerare Kontroller före körning

Bäste ESHO el-scooterägare, FörSiktigHEtSåtgärdEr För SäkEr åkning Kläder Körning När du kör med last/passagerare Kontroller före körning Bäste ESHO el-scooterägare, Vi gratulerar dig till ditt köp av en ESHO el-scooter. För att du ska kunna åka säkert och trivsamt, rekommenderar vi dig att läsa denna manual grundligt och lära känna din

Läs mer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 SV SVENSKA 1 ALLMÄNT Denna symbol betyder VARNING. Personskada

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE -nu kan alla ladda batteriet 4A, 6A, 8A, 10A SmartCharge SmartCharge enkel - säker - användarvänlig SmartCharge är en intelligent laddare som gör batteriladdningen enkel

Läs mer