FOLKFÖRSÖRJNINGSMINISTERIETS BESLUT. angående. FÖRSÄLJ NINGSPROVISION ER för HANDELN. Utfärdat Träder i kralt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOLKFÖRSÖRJNINGSMINISTERIETS BESLUT. angående. FÖRSÄLJ NINGSPROVISION ER för HANDELN. Utfärdat 21.12.1942. Träder i kralt 1. 1. 1943."

Transkript

1 FOLKFÖRSÖRJNINGSMINISTERIETS BESLUT angående FÖRSÄLJ NINGSPROVISION ER för HANDELN Utfärdat Träder i kralt PM N:o 119

2

3 Folkförsörjningsministeriets beslut angående försäljningsprovisioner för handeln 1 Till nedan i 5 uppräknade förnödenheters försäljningspris få i parti- och minuthandeln såsom försäljningsprovision inräknas högst ett i enlighet med det vid förnödenheten antecknade procenttalet beräknat belopp, i partihandeln räknat på förnödenhetens anskaffningspris och i minuthandeln på förnödenhetens försäljningspris Den för minuthandeln stadgade omsättningsskatten har beaktats i försäljningsprovisionen för minuthandeln, och får densamma icke särskilt läggas till försäljningspriset 2 Då folkförsörjningsministeriet fastställt eller fastställer högsta tillåtna försäljningspris i mark för nedan i 5 uppräknade i landet producerade eller till landet införda förnödenheter, skola dessa pris iakttagas även i det fall, att de i dessa pris ingående försäljningsprovisionerna äro lägre än i enlighet med detta beslut beräknade provisioner Likaså äro utan hinder av vad i detta beslut är sagt, de försäljningspris och prissättningsgrunder gällande, vilka folkförsörjningsministeriet fastställt eller fastställer enskilda företagare eller företagargrupper till efterrättelse I de fastställda högsta minutförsäljningsprisen ingår, såvida annat icke är föreskrivet, jämväl den för minuthandeln stadgade omsättningsskatten Då folkförsörjningsministeriet fastställt eller fastställer allmänna högsta minutförsäljningspris i mark för någon förnödenhet, ingår i detta pris, såvida annat icke är föreskrivet, även transportkostnaderna till minutförsäljningsplatsen, men i annat fall får minutaffären till de fastställda minutförsäljningsprisen lägga av densamma erlagda verkliga och skäliga transportkostnader Parti- och minuthandelsaffär, som saluhåller i denna paragraf avsedda förnödenheter, äger rätt att erhålla prisuppgifter rörande dessa förnödenheter av folkförsörjningsministeriet eller av de inhemska producenter eller organisationer, på vilkas ansökan folkförsörjningsministeriet fastställt prisen

4 Vid prissättningen av sådan förnödenhet, för vilken försäljningsprovision icke särskilt fastställts, skall försäljningsprovisionen för den vara, som är närmast jämförbar med ifrågavarande förnödenheter, iakttagas Kan det i detta beslut föreskrivna prissättningsförfarandet icke iakttagas och har försäljningspris i mark icke fastställts, får i försäljningspriset inräknas högst den provision i mark, som den 31 augusti 1939 utgjorde gängse försäljningsprovision vid prissättning av ifrågavarande eller denna motsvarande förnödenhet, ökad med högst två tredjedelar av det procentbelopp, som utvisar stegringen av levnadskostnadsindex efter nämnda dag 4 Vid beräknandet av högsta parti- och minutförsäljningspris skola i övrigt bestämmelserna i folkförsörjningsministeriets beslut den 12 oktober 1942 om prissättningsgrunder för handeln lända till efterrättelse Förnödenhet I Textilvaror ~ Beklädnadsindustrialster: H» ås Kapp-, klännings- och kostymindustrialster: 23 2 c Si' 3T" 5 gg BT' Es<* sportdräkter, för barn 5 20 överrockar, för män och gossar 20 Pälsvaror: skinn, av får, kalv, föl och hare samt tillverkningar av dem, vilka icke finnas upp- tagna annorstädes 5 25 andra skinn och tillverkningar av dem, vilka icke finnas upp- tagna annorstädes 18 Skjort- och underklädsindustrialster: benkläder, underbenkläder för män och gossar 7 22 benkläder, sport förkläden, för kvinnor 7 22 för barn 22 korsetter och livstycken linnen 7 22 benkläder, för män och gossar 6 21 blusar, för män och barn 6 21 blusar, för kvinnor 25 kappor, för kvinnor 6 20 kjolar 6 22 klänningar 6 25 kostymer, för män och gossar 6 21 promenaddräkter 6 22 pälsar, av får, kalv, föl och hare 5 25 pälsar, övriga 4 18 regnrockar 6 20 rockar, för män, kvin- nor och barn 6 21 rockar, för män och kvinnor, arbets- 20 skyddsdräkter, för män, kvinnor och barn Förnödenhet Försäljnings^ provision

5 Försäljning:; provision :r»-t sr w Förnödenhet w 3 a Q Förnödenhet *b g3 x nattdräkter, för män, 3 T 3 7 Strumpgarn, BFK ) kvinnor och barn 22 av annat slag skjortor 7 22 Pappersgarn, industri- 18 småbarnskläder 7 25 Ullgarn ß ) sundhetsbindor 7 25 Damasker Handdukar, borddukar och Gardiner servetter: Garn och tråd: Bomull, konstfiber, konstsiden mil, BFK och Bomulls- och konstfibergarn: Tampella «) fiskargarn, BFK *) övriga Linne, Tampella -) av annat slag 8 21 inslags- och ränningsgarn, övriga BFK 1 ) Huvudbonader: inslags- och ränningsgarn, av annat slag 8 21 Dukar, BFK i) Konstsilkegarn övriga Hattar, Linnegarn: för män och barn för kvinnor 26 Tampella -) övrigt 8 21 Hattkapliner Mössor Maskin- och krafttråd, Vasa Bomull Ab:s :! ) Kragar Maskin- och kraftträd, för män av annat slag 8 23 för kvinnor Trådspolar, med högst 50 Mattor ; m tråd: broder-, handarbets-, Näsdukar: knapphåls- och stoppgarn mfl garn i till- övriga BFK och Tampella ) verkarens originalförpackningar för minuthandeln, Sängklädsindustrialster: BFK:s Bolster 8 22 och Vasa Bomull Dynor 8 22 Ab:s 4 ) övriga O Bomullsfabrikernas Försäljningskontors i) Bomullsfabrikernas Försäljningskontors och Vasa Bomull Ab:s pris r>) Med ullgarn avses garn, som inne- pris häller ull 2) Tammerfors Linne- och Jern-Manu- 8) Bomullsfabrikernas Försäljningskon faktur Ab:s pris tors och Tammerfors Linne- och Jern- 3) Vasa Bomull Ab:s pris Manufaktur Ab:s pris

6 9 9 övriga »H Ef M Förnödenhet 3 «3 3 B o 3' I? Dynvar 8 22 Lakan 8 22 Madrasser 8 22 Vaddtäcken 8 22 Trikåtillverkningar: Baddräkter 9 24 Blusar 9 24 Byxor 9 24 Compléer 9 24 Dräkter 9 24 Garnityr 9 24 Hals- och axeldukar 24 Jumpers 9 24 Kjolar 9 24 Linnen 9 24 Livstycken 9 24 Pullovers 9 24 Simbyxor 9 24 Skjortor 9 24 Slipovers 9 24 Sweaters 9 24 Strumpor 9 24 Sylingar 9 24 Träningsbyxor och- dräkter 9 24 Underkjolar 9 24 Vantar Västar 9 24 Ylleskjortar 9 24 Ylletröjor 9 24 Övriga tillverkningar 24 Tyger: Bomulls- och konstfibertyger, BFK 1 ) Bomulls- och konstfibertyger, övriga l) BomullsfabrikernasFörsäljningskon- tors pris Filttyger: Förnödenhet? 3 a K CL h' S-å -S-Bdamaskfilt hatt- och mössfilt 23 underkragsfilt vojlock och övriga filt tyger 8 18 Linnetyger, Tampella 2 ) övriga Papperstyger B ) Sammet och plysch, bom ull Sammet och plysch, konst siden Sammet och plysch, ylle Sidentyger, 4 ) BFK ') Spetsar Spetstyger och tyll 8 ) 27 Tagel- och hårtyger Vadmal 5 16 Ylletyger") Täcken: Ö-i-) ff w Sängfiltar, BFK 1 ) övriga Sängtäcken, löstäcken, BFK i) -) Tammerfors Linne- och Jern-Manufaktur Ab:s pris :! ) Såsom papperstyg anses även sådan pappersvävnad, i vilka även delvis använts pappersgarn *) Med sidentyger avses tyger innehållande natur- och konstsiden 5) Såsom spetstyg anses alla minst 30 cm breda spetsvävnader 6) Med ylletyg avses tyg, som innehål- ler ylle

7 ET«B"" 1 Förnödenhet 3ti åg Sängtäcken, löstäcken, 3 T 3Sövriga Vaddtäcken 8 22 Vadd: Förbandsvadd Kapock Mjölkvadd 6 18 Pappersvadd 6 18 Skräddarvadd Täckvadd, BFK - 1 ) övrig Vadderingsvadd Vatin m Ö-i- Förnödenhet 5«BB Kragar, för män för kvinnor Kravatter och rosetter 30 Leksaker Lössulor Metallsvaynpar Militära gradbeteckningar och kokarder Måttband, skrädd Nyckelkeder Nålar Papiljotter Pipor och munstycken 30 Ylleflock 6 18 Vantar: Portföljtillverkningar: Bomulls- och konstfiber Fodral Konstsiden Handväskor Ylle Penningbörsar Plånböcker Kortvaror, Portföljer annorstädes icke upptagna Uppköpsväskor Bakelittillverkningar Prydnader och smycken 35 Band, prydnads Speglar övriga Spetsar Blixtlås Spännen, för benkläder och Bälten västar Damasker Spännen, prydnads Fickknivar Strumpeband och ärmhållare Glasögon och -fodral Gummibollar Strumpstickor och virknålar Gumminappar Hakar Hårnålar, -spännen och -nät Hängslen Kammar Knappar, prydnads övriga Konstgjorda blommor a g ag' Skotillbehör, annorstädes icke upptagna Syringar Tandborstar Termometrar och barometrar Tryckknappar ) BomullsfabrikernasFörsäljningskon- Ärmlappar tors pris Öronskydd 12 25

8 8 8 6 Förnödenhet 111 Skodon, läder och handskar PM B- H o» qb- -2- le 3 V 3 7 Filtskodon 7 15 Gummiskodon *) Läder -) Läder- och surrogatskoden samt handskar: Fingerhandskar Påshandskar 2 ) Skodon -) IV Möbler Möbler, som nedan uppräknas, men specialpolerade eller tillverkade av masureller flammig björk eller ock av utländska träslag 8 35 Stilmöbler samt helstoppade möbler 8 35 Stoppade möbler 8 27 Bokhyllor, icke fanérbeklädda 8 20 Bord: Köksbord, icke fanérbeklädda 8 20 Matbord, med skiva, icke fanérbeklädda 8 20 Byråar, icke fanérbeklädda 8 20 Klädhängare 8 20 Möblemang: Serietillverkade, icke fanérbeklädda 8 20 Av utländska träslag eller av masur- eller flarnmig björk tillverkade 8 35 Förnödenhet ge 3 Stilmöblemang 8 35 Stoppade möblemang 27 Helstoppade möblemang 8 35 Skrivbord, icke fanérbe klädda 8 20 Skåp: Bordskåp, icke fanérbe klädda 8 20 Diskskåp, icke fanérbe klädda 8 20 Klädskåp, icke fanérbe klädda 8 20 Kärlskäp, icke fanérbe klädda 8 20 Köksskåp, icke fanérbe klädda 8 20 Lavoarskäp, icke fanérbe klädda 8 20 Stolar och länsstolar: Gung- och länstolar 20 Kökstaburetter 8 20 Stolar, med träsits 8 20 Sängar: Barnsängar 6 15 Järnsängar 8 20 Soffsängar 8 20 Stolsängar 8 20 Stålvilsoffor 6 15 Träsängar, hopskjutbara 8 20 Tältsängar 8 20 Villasängar, med ferm botten 6 15 Villasängar, med tyg botten 6 15 Trädgårdsmöbler: 1) Finska Gummiförsäljningskontorets pris 2) Av folkförsörjningsmihisterietfastställda pris 3"w &" Verandabord och -stolar 6 22

9 : Förnödenhet V Arbetsredskap, hushållsartiklar, lantbruks- och byggnadsförnödenheter, lantbruksmaskiner, fortskaffningsmcdel och fordon samt reservdelar till dessa förnödenheter Försäljning: provision 3-w tr" II n' T' Aluminiumtillverkningar 12 Arbetsredskap: 3 il 3 T S-m tr M Förnödenhet «Saxar Skift- och hylsnycklar 21 Skiftnyckelreservdelar 27 Skrotmejslar 8 18 Skaror 8 18 Släggor 8 18 Skruvmejslar Skruvstäd Skränkjärn och -tänger Spadar 8 18 Städ 6 21 Stämjärn och prylar 26 Sylar med skaft Sågar Trädgårdsredskap, som icke finnas särskilt upptagna Tänger Vattenpass Vinklar Yxor 8 18 Ässjor 6 21 Belysningsartiklar: Borrar Filar och raspar Fräsar Fårsaxar Grepar Gröpknivar Hackor Hackjärn Hamrar Handhyvlar Handhyvelbett Hovtänger Hyvelbänkar Högafflar Isborrar och -billar Järnstänger Kilar Knivar, fickövriga Kofötter Korpar Kvistyxor Liar Lödkolvar och -lampor Lövskaror Elektriska glödlampor 30 Elektrisk belysningsarmatur Ficklampsbatterier Ficklampsfodral Ficklampslampor 30 Lampglas Lampor, karbid olje Lampskärmar Mejslar Lampvekar Murslevar Lyktglas Passare Lyktor Pumpar, hand- Stormlyktor Räfsor Bleckplåtstillverkningar 23

10 il Si»H Ef"" 1 Förnödenhet «3 Borstar, kardor och penslar Brandsprutor, assurans 23 Byggnadsförnödenheter: Brevluckor Bultar Byggnadskartong 8 16 Byggnadsplattor 8 16 Byggnadspapp och -filt 8 16 Dörrar 4 13 Dörrklockor Elektriska ledningar och förnödenheter J ) Fönsterglas, lådvis 5 15 styckevis (skurna) 36 Fönsterhakar, -beslag och -krokar Fönsterkarmar och -ramar 4 13 Fönstervinkel järn Golv- och väggplattor 15 Isoleringsämnen: asbestplattor och -papp 8 18 asfaltbeck och -tjära 15 asfaltlack 6 15 beck 6 20 bitumen 6 15 trät j ära 6 20 vojlock 8 18 Kakel Kork- och gummimattor 21 Krokar: list stjärt tak l) Elektriska Grossistförbundets i Finland pris 2) Cementföreningens pris Förnödenhet «3 St 3«Murningsämnen: cement 2 ) kalk 2 ) lera, eldfast murbruk ~) Muttrar och brickor 27 Nitar Skruvar: lock lås metallgängade släd trä övriga Sotluckor, vägg- och ugnsventiler 8 21 Spik: båt filt hästskosömmar 7 21 kappsäcks klack matt möbel nubb 5 21 pinnbultar släd smidd 7 21 stift 7 21 taksar tråd tråd-, i paket trä sanelar valsad spik 7 21 Spjälledare Takplattor 6 15 Takplåtar 4 13

11 Takpärtor 6 15 Tapeter Tegel: eldfasta tegel 6 20 murtegel l ) taktegel 5 15 Vatten-, avlopps- och värmeledningar -) 4 18 Vatten-, avlopps- och värmeledningstillbehör -) e-m b- 1 Förnödenhet «3 fr & - B-i-i sr 1 1 Förnödenhet a V 3 3 Fiskeredskap, förutom sportfiskeredskap: i? il Drag Katsor och ryssjor Korkar Metspön jämte tillbehör Notar, notdelar och nät 18 Nätfärger Fcrtskaffningsmedel, fordon och tillbehör till dessa: Cementtillverkningar: Cyklar och deras tillbehör 1 ) Brunnsringar 6 17 Dikes- och avloppsrör 17 Hästfordon 4 12 Drev och torvströ: Hästfordons delar: Drev 8 17 fimmelstångsjärn 18 Torvströ 8 17 kärraxlar 8 18 Vojlock 8 18 kärrhjul 8 18 Elektriska kokare slädkrokar Övriga elektriska hushållsredskap Kärror: Kälkar Emaljtillverkningar barnvagnar och -kärror 8 18 betongkärror 6 15 Emballagetillbehör: handkärror 6 15 Bindgarn 8 18 skottkärror 6 15 Omslagspapper och -papp 8 18 Skidor Papperspåsar 8 18 Skidstavar Papperssnöre Pergament 8 18 Fällor: Pergamin 8 18 Bisam Säckar 8 18 Möss Fanér: Rätt Fanértillverkningar 21 Plattor Gjutjärns dukter: och smidespro- i) Av folkförsörjningsministeriets fastställda pris 2) Här nämnda försäljningsprovisioner gälla endast de fall, då förnödenheterna säljas genom minuthandelns förmedling Bakugnsluckor 6 21 Eldgafflar Eldstadsluckor 6 21 Gnistgaller 6 21

12 m ff M Förnödenhet ga 3 Grytor 6 21 Hallvinklar 6 21 Hällplitar 6 18 Hallringar 6 21 Inmursgrytor 6 21 Kaminer, murade Kokplattor Plättpannor 6 21 Rökspjäll 6 21 Spisar 6 21 Stekpannor Stekugnar Strykjärn Ugnsluckor Vattencisterner Övriga Glastillverkningar, för hem hushållningen T ) Gångjärn: Dörr- och fönster Kist Led- Patentkroks Skåp Smidda krok Hemhushållningsmaskiner: Manglar Vridmaskiner Hårklippning smaskiner och delar till dem Hästskor 5 15 Hönshusförnödenheter 21 Insekt- och råttgift samt insektfångstredskap: Flughåvar Flugpapper Flugsmällor ) Glasbrukens pris 3-m B" M Förnödenhet 80 3 Insektgift Råttgift Järn och stål: Järn: band betong betongstålsnät 4 13 stång trappbeslags vinkel Stål: arbetsredskaps borr släd Järnplåtstillverkningar: Förtennade tillverkningar: förläggare mjölskopor sopskyfflar tvättbaljor vattenskopor ämbaren 8 20 Galvaniserade tillverkningar: ämbaren 8 20 tvättbaljor Tillverkningar av svart järn: kafferostare sopskyfflar stekpannor Järntrådstillverkningar: Fiskhalster Potatisstötar Underlag Visplar ' Kappsäckar 8 22

13 i B-m O- 1" Förnödenhet So 3 a» as- -2-2c Kemikalier samt kosmetiska och teknokemiska tillverkningar: Konserveringsmedel 24 Ljus 6 18 Lutsten 6 20 Lysol 7 24 Matsoda, i specialförpack ningar 8 24 Metallputspulver och -vätskor 8 24 Munvatten Naftalin Nagellack Ostfärger i) Finska Jästfabrikernas Försäljningsförenings pris 1 Förnödenhet Ö"w "o Ö-w 3 2,3-»g 3T' 3«Ostlöpe Paraffin Parfymer Pimpsten Alun Bakpulver 8 24 Puder Bläck 8 24 Rakvatten Bonvax Sackarin, 8 24 i påsar eller så som Borax 10 tabletter Borsyra Salmiak Skokrämer Dextrin Flaskharts Skur- och putspulver 20 Fläckuttagningsmedel 24 Stärkelse Fruktsalt Stövelsmörja, ovantågs Gelatin och suloljor 8 24 Gélépulver Sundhetssalt 8 24 Svavel Gips Symaskinsoljor Gipslack 15 3o Glaubersalt Tandkrämer 8 24 Terpentin 7 Harts Hudkrämer Vaselin Härvatten Vinsten Hallsvarta Vitriol Ättika 7 24 Jäst i) Kampingoljor Kok- och hölador Karbid Koppar-, mässings-, nickel- och nysilvertillverkningar; annorstädes icke upp tagna: Förnicklade tillverkniiv gar Koppartillverkningar 23 Mässingstillverkningar: möbelbeslag övriga Nysilvertillverkningar 27 Kranar, tunn Kryddor: Bordsalt, i specialför packningar 8 24

14 _ S b Förnödenhet Förnödenhet 3 1? i a» r 36 3v- s» Sackarin, i påsar och som Mullskopor 9 10 tabletter 8 24 Plogar 9 10 Vaniljpuddingspulver 24 Potatissor teringsmaskiner 9 10 Vaniljsocker, 3 % 8 24 Potatisupptagningsmaningar Övriga kryddor, hela och skiner 9 10 pulveriserade, i askar Pärthyvlar 9 10 eller andra förpack- Separatorer Skördemaskiner 9 10 Kvarnar: Slitdelar för lantbruks Grönsakskvarnar maskiner Kaffekvarnar Slåttermaskiner 9 10 Kryddkvarnar Spannmålssorteringsmas- Köttkvarnar ' kiner 9 10 Saftkvarnar Spannmålstorkningsmas- Saftpressar kiner 9 10 Kättingstillverkningar: Sågar 9 10 Dörrkättingar Såningsmaskiner 9 10 Grimskaft 8 21 Torvströrivare 9 10 Kokättingar 8 21 Traktorer 9 10 Mässingskättingar Trädgårdssprutor 9 10 Nyckelkeder Tröskverk 9 10 Vriden kätting 8 21 Vältar 9 10 Lantbruksmaskiner: 1 ) Ångkokare 9 10 Balningsmaskiner 9 10 Ärdrar 9 10 Gräsklippningsmaskiner 9 10 Äggkläckningsmaskiner 9 10 Hackelsemaskiner 9 10 Lergods: Halmfläktor 9 10 Blomkrukor Harvar 9 10 Fat (stenfat) Hästräfsor 9 10 Stekformar Höbalningsmaskiner 10 Lim: Kastmaskiner 9 10 Kultivatorer 9 10 Kvarnar 9 10 Kärnor 9 10 Linbråkningsmaskiner 10 Linskäktningsmaskiner 10 Maskinrior 9 10 Motorer ) Lantbruksmaskinfabrikernas pris tru ff M Benlim 7 20 Kallim 7 20 Kauritlim 7 20 Läderlim 7 20 Papperslim Tapetklister Lås och deras tillbehör: Dörrfjädrar Dörrslutare

15 15 : m 3"- 1 Förnödenhet "o 3 a» o g- Dörrslutares delar Dörrtrycken 12 2] Lås: Abloy- bom- cykel för dubbeldörrar garderob- häng kammar- kist klosettdörrs låd rull- skrin Vn ff M lift koppar zink Tråd: järntråd, svart och gal Förnödenhet «3 vaniserad 8 21 koppartråd mässingstråd ståltråd stålvajer 8 26 stängseltråd 5 13 Mjölkhanteringsartiklar: Botten för mjölksilar 21 Mjölksilduk Mjölksilar 5 18 Mjölksåar 5 13 skåp Måttkärl för mjölk 5 18 tapetdörrs Provmjölkningsvågar 18 vagnshus- Transportkärl för mjölk 13 Låsfjädrar Målnings- Nycklar och färgnings och nyckelämnen ämnen: Nyckelringar Fernissa 5 20 Nyckelskyltar Hemfärger 12 Läster Mattor Jord- och mineralfärger bets Metalltråd, -plåt, -märlor, blymönja stänger, och -nät: blyvitt Nät: gulockra 7 20 stängselnät 8 21 italiensk röd 7 20 siktduk järnmönja 7 20 Stänger: kimrök gardinstänger kritmjöl gardinstängers delar 27 kromgult och -grönt 24 gardinstänger metervis rödmylla 7 20 Märlor titanvitt 7 20 Plåt: zinkvitt 7 20 bleck Lackfärger: bly lack, i lösvikt järn-, svart och galva- i förpackningar 24 niserad 4 13 lackfärger, färdiga 24

16 Förnödenhet Måltidstillbehör: ET" a-» i? ti Bordsknivar och -gafflar Köksknivar Skedar Mätnings- och vägningsredskap: Besman Bordsvågar Decimalvågar Hushållsvågar Metersmått, av trä och metall Måttband, metall- och tyg Mått, rymd Vikter Äggvågar ;1 Pappers- och till pappersbranschen hörande tillverkningar: Borddukar av papper 23 Dräktpåsar H Fönsterpapper Fönstertätningspapper 26 Gardiner Hyllpapper och -bård 26 Häften, skol med vaxdukspärm Kopiepapper (kol- och kalker-) Kuvert, förutom specialförpackningar Linjaler Läskpapper Mörkläggningspapper 20 i) Tervakoski Ab:s pris -) Ab Arabias pris»m eu 3"- - m a» as- Förnödenhet av E 3 V B? Officielt papper 1 ) Pappershanddukar Papperslim Postkort Ritstift Servetter av papper 30 Skrivbehör: block, brevpappers- och annotations blyertspennor kopie- och färgpennor permaler radergummin stålpennor Skrivpapper, förutom spe cialförpackningar 26 Spelkort Toalettpapper Paraplyer Porslins- och fajanstillverkningar 2) Rakningstillbehör Rakbett Rakdon Rakmaskiner Rakpulver och -tvål 24 Rakställningar Rakvatten Remmar och remtillbehör: Remmar Remtillbehör: remhakar remskivor remskruvar Rep: sisal- och hampsnöre, 2 3 tradigt 6 26

17 Jh ff" Förnödenhet 3 «3 ii il sisal- och hampsnöre, 3 / 8 1" tradigt 6 22 sisal- och hampsnöre, 1 V 8" tradigt och grövre 6 18 motsvarande papperstillverkningar vid försäljning enligt vikt Roddbåtar och roddbåtstillbehör: Roddbåtar 8 15 Roddbåtstillbehör Ränslar Rökdon: 3-m rr" Förnödenhet Sw 3 3 V 3< Seldolkar 6 18 Tränsar 8 22 Täckgjordar 8 18 Tömmar 6 18 Skjutförnödenheter: Dynamit Dynamitknallar Hagelgevär Krut Kulgevär 20 Laddningstillbehör, för 35 hagelgevär Laddningstillbehör, för övriga vapen Askkoppar Luftbössor och-pistoler Auerstenar Patroner, för hagelgevär Cigarettetuier: för övriga vapen bakelit Pistoler 30 övriga special Cigarettrullare Stubbomber 8 20 Cigarettpapper Stubintråd Cigarettändare Slip- och brynstenar: Pipor och munstycken 30 brynstenar Rökserviser slipstenar Salvor Sportartiklar: Sandpapper och smirgelduk Bobollar Seldon: Bobollssällträn Betsel Boxningstillbehör Bröstremmar 6 18 Diskusskivor Bukgjordar 8 18 Fotbollar Grimmor 6 18 Huvudlag 6 18 Hindertyg 6 18 Lokor Lokputor 8 18 Remmar 6 18 Romor 6 18 Selar 6 18 Sprinter Fotbollars innergummin Kulor Skidor Skidbindningar Skidgummin Skidsmörjor Skidstavar Skidstavsholkar och -broddar 16 27

18 M S"" 1 Förnödenhet 3g S3, Skridskor Slevar Släggor Smörspadar Spel 28 Stötar Spjut Syaskar Tennisbollar, -räckets och Såar och andra träkärl 17 -tillbehör Tvättbräden Termosflaskor Tvål och rengöringsmedel Textilhemslöjdstillbehör: Byktvål 6 16 Spinnrockar Lutsten 6 20 Ullkardor Rakpulver och -tvål 24 Vävskedar Skursten 6 20 Trassel Träföremål: Brickor Bykpinnar Fiskkärl Hushållsstegar Kavlar Klädbyglar Mjöl- och saltkar Mjölsikt Rottingar Skedar Skärbräden ställda pris Helsingfors den 21 december 1942 tfn er"- 1 Förnödenhet S«3 äg ag 1 H H Toalettvål 7 24 Tallsåpa 6 16 Tvålflingor 6 20 Tvättpulver 6 20 Täckdikesrör 6 17 Tändstickor *) Vaxdukar Väckarklockor Växtskyddsämnnen: Betningsämnen Växtskyddsgifter l) Av folkförsörjningsministeriet fasl- 6 Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1943 Därigenom upphäves folkförsörjningsministeriets beslut den 18 juni 1941 om högsta försäljningsprovisioner vid handel med särskilda industrialster Folkförsörjningsminister H Ramsay Avdelningschef R Teerisuo

19

20 Helsingfors 1943 Kauppalehti Oy:s Boktryckeri

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 140 Del M... 142

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 140 Del M... 142 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 14 Del M... 142 L A A.1. 546 591 531 9384751 18/9/21 CÎME La Comba sarl La Comba, 2615 Ponet et Saint Auban FR EN FR 3 - Blekningspreparat och

Läs mer

Farligt avfall. Häll ej ut i avloppet. Är instrumentet brukbart kan du kanske finna någon annan som vill ha det. Akustisk gitarr

Farligt avfall. Häll ej ut i avloppet. Är instrumentet brukbart kan du kanske finna någon annan som vill ha det. Akustisk gitarr Namn Slag Så hanterar du avfallet Aceton. Häll ej ut i avloppet Adapter, reseadapter Deponi Adventsljusstake, elektrisk El-avfall Adventsljusstake, för stearinljus Deponi Airstyler / curler El-avfall Akustisk

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 55 Del D... 413 Del M... 415 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 106 Del C... 215 Del D... 251 Del M... 284 L A A.1. 541 003126075 09/04/2003 BLANC BLEU BRANDON BRANDS B.V. Parnassustoren - Locatellikade 1 AZ 1076 Amsterdam NL CABINET

Läs mer

HÄNDIGT. en guide för dig som gillar att jobba med händerna 0 (56)

HÄNDIGT. en guide för dig som gillar att jobba med händerna 0 (56) HÄNDIGT en guide för dig som gillar att jobba med händerna 0 (56) FÖRFATTARE Hilkka Leppänen hantverksledare Johanna Haanpää ergoterapeut Reumaförbundets Rehabiliteringscenter Apila 36200 Kangasala http://www.kuntoutumiskeskusapila.fi/

Läs mer

Grupp- och kategoriindelning på tekoområdet

Grupp- och kategoriindelning på tekoområdet 1 (21) Grupp- och kategoriindelning på tekoområdet EU:s begränsnings- och övervakningsarrangemang omfattar både textil- och konfektionsvaror. Varorna är indelade i åtta grupper, I A, I B, II A, II B, III

Läs mer

Avfall Sorteras som Lämnas på

Avfall Sorteras som Lämnas på Avfall Sorteras som Lämnas på Absol (använd) Farligt avfall ÅVC Absorbermedel som innehåller farliga ämnen Farligt avfall ÅVC Aceton Farligt avfall. Häll ej ut i avloppet ÅVC Ackumulatorer Farligt avfall

Läs mer

12_1 (siffra) 12_2 (siffra) 13_1 (siffra) 13_2 (siffra) 14_1 (siffra) 14_2 (siffra)

12_1 (siffra) 12_2 (siffra) 13_1 (siffra) 13_2 (siffra) 14_1 (siffra) 14_2 (siffra) TAKK-symboler 0 (siffra) 1 (siffra) 10_1 (siffra) 10_2 (siffra) 11_1 (siffra) 11_2 (siffra) 12_1 (siffra) 12_2 (siffra) 13_1 (siffra) 13_2 (siffra) 14_1 (siffra) 14_2 (siffra) 15_1 (siffra) 15_2 (siffra)

Läs mer

Vardagstips för synskadade av Kristina Bilius

Vardagstips för synskadade av Kristina Bilius Vardagstips för synskadade av Kristina Bilius Vardagstips för synskadade är utgiven av Synskadades Riksförbund Synskadades Riksförbund (SRF), 122 88 Enskede Besöksadress: Sandsborgsvägen 52 Telefon 08-39

Läs mer

Följande personer har medverkat i cirkelarbetet: Ortnamn och uttryck på ömål. Gunnar Karlsson. Kvinnans roll i det bohuslänska samhället

Följande personer har medverkat i cirkelarbetet: Ortnamn och uttryck på ömål. Gunnar Karlsson. Kvinnans roll i det bohuslänska samhället 0 1 Introduktion På Källö-Knippla har 29 personer träffats en gång i veckan i gamla skolan, för att gemensamt i studiecirkelform dokumentera öns historia. Tre cirklar har arbetat med särskilda uppgifter.

Läs mer

Sortera mera! Information om var du slänger dina sopor. spara mig!

Sortera mera! Information om var du slänger dina sopor. spara mig! Sortera mera! Information om var du slänger dina sopor. spara mig! Layout och illustration: Tekniska Verken i Kiruna AB. Foton: Tekniska Verken i Kiruna AB, Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Läs mer

Sopsorteringsguide. Sortera rätt, miljösmart och enkelt

Sopsorteringsguide. Sortera rätt, miljösmart och enkelt Sopsorteringsguide Sortera rätt, miljösmart och enkelt 1 Innehållsförteckning Sigtuna kommun, renhållning 3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 3 Allmän information 3 Almanacka Förpacknings- och Tidningsinsamlingen,

Läs mer

KAMPANJEN MOT HEMOLYCKOR

KAMPANJEN MOT HEMOLYCKOR Gör hemmet tryggare Tips för rådgivare och utbildare Mänskan har bara ett liv KAMPANJEN MOT HEMOLYCKOR INNEHÅLL Till läsaren...3 1. För en säkrare hem- och närmiljö...6 1.1 Bostaden...6 1.2 Motion och

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 4 Del C... 89 Del D... 365 Del M... 367 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2.

Läs mer

Källsorteringsguide för Karlstads kommun 2011-06-15

Källsorteringsguide för Karlstads kommun 2011-06-15 Absol (använd) Farligt avfall ÅVC Absorbermedel som innehåller farliga ämnen Farligt avfall ÅVC Aceton Farligt avfall ÅVC Häll inte ut i avloppet! Ackumulatorer Småbatterier ÅVC Sorteras som bilbatterier

Läs mer

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt Handbok - version 5.0 2015-02-20 Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt inför inrapportering av avbrott avseende år 2014 enligt EIFS 2013:2 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03

Läs mer

9 Innehållsbeskrivningar

9 Innehållsbeskrivningar SPIN 2007 Innehållsbeskrivningar 9 Innehållsbeskrivningar Innehållsbeskrivningarna följer till övervägande del de för CPA 2008 utarbetade beskrivningarna och avser för det mesta varor och tjänster på lägsta

Läs mer

Che Bello Academy. Hemstylistkurs. Modul 2. Sida 1 HemStylist Kurs Modul 2 2008 Che Bello Design

Che Bello Academy. Hemstylistkurs. Modul 2. Sida 1 HemStylist Kurs Modul 2 2008 Che Bello Design Che Bello Academy Hemstylistkurs Modul 2 Sida 1 Modul 2 Hemstylist kurs Välkommen till modul 2. Jag hoppas att du har kommit ordentligt igång med din hemstylistkurs, att du har blivit inspirerad och att

Läs mer

HEM 323 352. kök HEM. Kök Dekoration Förvaring Säkerhet Städ och hygien Hushållsel Batteri Konstnärsmaterial Badrumstillbehör. www.biltema.

HEM 323 352. kök HEM. Kök Dekoration Förvaring Säkerhet Städ och hygien Hushållsel Batteri Konstnärsmaterial Badrumstillbehör. www.biltema. kök HEM HEM 323 352 Kök Dekoration Förvaring Säkerhet Städ och hygien Hushållsel Batteri Konstnärsmaterial Badrumstillbehör Kaffebryggare Med glaskanna, antidroppfunktion och löstagbar filterhållare. Kapacitet:

Läs mer

Sorterings guide. Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun. med uppslagsdel A-Ö

Sorterings guide. Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun. med uppslagsdel A-Ö Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun Detta är en webbanpassad källsorteringsguide för hushållsavfall. Guiden riktar sig till alla hushåll i Alingsås kommun. Sorterings guide FÖR HUSHÅLLSAVFALL

Läs mer

Textilier och textilarbete i storstugan

Textilier och textilarbete i storstugan Textilier och textilarbete i storstugan i den åländska och väståboländska skärgården ca 1880-1920. Kvinna som spinner på spinnrock, Galtby Korpo, 1930 S-Ft Maria Ekqvist Kandidatavhandling i nordisk etnologi

Läs mer

& Reda. Ordning. av Johanna Hjortman

& Reda. Ordning. av Johanna Hjortman & Reda Ordning av Johanna Hjortman Innehåll Ordning och reda Inledning 3 TEMA Hur gör man egentligen? 5 TEMA Kök 9 TEMA Hall 13 TEMA Sovrum och garderob 16 TEMA Tvättstugan 20 TEMA Badrum 21 TEMA Barnens

Läs mer

tre träslöjder läggning svepteknik korgflätning 3-72

tre träslöjder läggning svepteknik korgflätning 3-72 tre träslöjder läggning svepteknik korgflätning 3-72 insidan textiljakt Natten till den 14 augusti härjades Sävargården av en eldsvåda, som av allt att döma var anlagd. En epidemi av pyromanbränder har

Läs mer

GE^åmMHEf/' Vi, som under kriget arbetade på hemmafronten minnas väl ännu, huru. kristid, som storkriget framkallat.

GE^åmMHEf/' Vi, som under kriget arbetade på hemmafronten minnas väl ännu, huru. kristid, som storkriget framkallat. GE^åmMHEf/' Vi, som under kriget arbetade på hemmafronten minnas väl ännu, huru vi alla tyckte, att vi inte då kunde ge tillräckligt eller göra tillräckligt. Vårt eget arbete föreföll oss så litet, om

Läs mer

Spisen var av svart gjutjärn av märket Bolinders, i

Spisen var av svart gjutjärn av märket Bolinders, i Möt Olov Svedelid som en nyfiken och äventyrslysten pojke på trettio- och fyrtiotalet. Lägenheten på S:t Eriksgatan var liten och sina första böcker läste Olov till ficklampans sken i den tomma vedlåren

Läs mer

-18- .Brädgård: Barnhusgatan 8 (vid Norra Bantorget). Allmänna Telefon N:o 2356. Kontor: Fleminggatan I. Allmänna Telefon N:o 6128.

-18- .Brädgård: Barnhusgatan 8 (vid Norra Bantorget). Allmänna Telefon N:o 2356. Kontor: Fleminggatan I. Allmänna Telefon N:o 6128. -18- GUSTAF CARLBERG, T r ä var u h aild l a r e..'.brädgård: Barnhusgatan 8 (vid Norra Bantorget). Allmänna Telefon N:o 2356. Kontor: Fleminggatan I. Allmänna Telefon N:o 6128. Lager af Örbyhus Ångsågs

Läs mer

Hi-fi, Foto & Video 1,47 kr (0,17 ) Datorer 1,39 kr (0,16 )

Hi-fi, Foto & Video 1,47 kr (0,17 ) Datorer 1,39 kr (0,16 ) Hi-fi, Foto & Video 1,47 kr (0,17 ) TV 1,47 kr (0,17 ) Plattskärms-TV 1,47 kr (0,17 ) LCD-TV 1,47 kr (0,17 ) LED-TV 1,47 kr (0,17 ) Plasma-TV 1,47 kr (0,17 ) 3D-TV 1,56 kr Kombi TV 1,47 kr (0,17 ) Kombi

Läs mer

Radiokommunikation 1,32 kr (0,15 ) Walkie-talkies 1,32 kr (0,15 ) Sändare / Mottagare 1,32 kr (0,15 )

Radiokommunikation 1,32 kr (0,15 ) Walkie-talkies 1,32 kr (0,15 ) Sändare / Mottagare 1,32 kr (0,15 ) Hi-fi, Foto & Video 1,49 kr (0,17 TV 1,49 kr (0,17 Plattskärms-TV 1,49 kr (0,17 LCD-TV 1,49 kr (0,17 LED-TV 1,49 kr (0,17 Plasma-TV 1,49 kr (0,17 3D-TV 1,58 kr (0,18 Kombi TV 1,49 kr (0,17 Kombi DVD /

Läs mer

LÖVENS i Norra Hällsjön

LÖVENS i Norra Hällsjön Inskannat och bilder tillagda 2014 /2015 av Lars Lindberg LÖVENS i Norra Hällsjön Barndomsminnen från en arrendegård i Bergslagen när seklet var ungt. Så var det förr. Till våra barn och barnbarn. För

Läs mer

Bygga & renovera. Sektion 1 NYA ÅLANDS TEMATIDNING FREDAG 19 FEBRUARI 2010

Bygga & renovera. Sektion 1 NYA ÅLANDS TEMATIDNING FREDAG 19 FEBRUARI 2010 Bygga & renovera NYA ÅLANDS TEMATIDNING FREDAG 19 FEBRUARI 2010 Sektion 1 Skruv- historia Från havre- grynstapeter till spegelväggar Fisklåda, lergryta och plankstek Mariehamn förr i tiden 2 Bygga & renovera

Läs mer