FOLKFÖRSÖRJNINGSMINISTERIETS BESLUT. angående. FÖRSÄLJ NINGSPROVISION ER för HANDELN. Utfärdat Träder i kralt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOLKFÖRSÖRJNINGSMINISTERIETS BESLUT. angående. FÖRSÄLJ NINGSPROVISION ER för HANDELN. Utfärdat 21.12.1942. Träder i kralt 1. 1. 1943."

Transkript

1 FOLKFÖRSÖRJNINGSMINISTERIETS BESLUT angående FÖRSÄLJ NINGSPROVISION ER för HANDELN Utfärdat Träder i kralt PM N:o 119

2

3 Folkförsörjningsministeriets beslut angående försäljningsprovisioner för handeln 1 Till nedan i 5 uppräknade förnödenheters försäljningspris få i parti- och minuthandeln såsom försäljningsprovision inräknas högst ett i enlighet med det vid förnödenheten antecknade procenttalet beräknat belopp, i partihandeln räknat på förnödenhetens anskaffningspris och i minuthandeln på förnödenhetens försäljningspris Den för minuthandeln stadgade omsättningsskatten har beaktats i försäljningsprovisionen för minuthandeln, och får densamma icke särskilt läggas till försäljningspriset 2 Då folkförsörjningsministeriet fastställt eller fastställer högsta tillåtna försäljningspris i mark för nedan i 5 uppräknade i landet producerade eller till landet införda förnödenheter, skola dessa pris iakttagas även i det fall, att de i dessa pris ingående försäljningsprovisionerna äro lägre än i enlighet med detta beslut beräknade provisioner Likaså äro utan hinder av vad i detta beslut är sagt, de försäljningspris och prissättningsgrunder gällande, vilka folkförsörjningsministeriet fastställt eller fastställer enskilda företagare eller företagargrupper till efterrättelse I de fastställda högsta minutförsäljningsprisen ingår, såvida annat icke är föreskrivet, jämväl den för minuthandeln stadgade omsättningsskatten Då folkförsörjningsministeriet fastställt eller fastställer allmänna högsta minutförsäljningspris i mark för någon förnödenhet, ingår i detta pris, såvida annat icke är föreskrivet, även transportkostnaderna till minutförsäljningsplatsen, men i annat fall får minutaffären till de fastställda minutförsäljningsprisen lägga av densamma erlagda verkliga och skäliga transportkostnader Parti- och minuthandelsaffär, som saluhåller i denna paragraf avsedda förnödenheter, äger rätt att erhålla prisuppgifter rörande dessa förnödenheter av folkförsörjningsministeriet eller av de inhemska producenter eller organisationer, på vilkas ansökan folkförsörjningsministeriet fastställt prisen

4 Vid prissättningen av sådan förnödenhet, för vilken försäljningsprovision icke särskilt fastställts, skall försäljningsprovisionen för den vara, som är närmast jämförbar med ifrågavarande förnödenheter, iakttagas Kan det i detta beslut föreskrivna prissättningsförfarandet icke iakttagas och har försäljningspris i mark icke fastställts, får i försäljningspriset inräknas högst den provision i mark, som den 31 augusti 1939 utgjorde gängse försäljningsprovision vid prissättning av ifrågavarande eller denna motsvarande förnödenhet, ökad med högst två tredjedelar av det procentbelopp, som utvisar stegringen av levnadskostnadsindex efter nämnda dag 4 Vid beräknandet av högsta parti- och minutförsäljningspris skola i övrigt bestämmelserna i folkförsörjningsministeriets beslut den 12 oktober 1942 om prissättningsgrunder för handeln lända till efterrättelse Förnödenhet I Textilvaror ~ Beklädnadsindustrialster: H» ås Kapp-, klännings- och kostymindustrialster: 23 2 c Si' 3T" 5 gg BT' Es<* sportdräkter, för barn 5 20 överrockar, för män och gossar 20 Pälsvaror: skinn, av får, kalv, föl och hare samt tillverkningar av dem, vilka icke finnas upp- tagna annorstädes 5 25 andra skinn och tillverkningar av dem, vilka icke finnas upp- tagna annorstädes 18 Skjort- och underklädsindustrialster: benkläder, underbenkläder för män och gossar 7 22 benkläder, sport förkläden, för kvinnor 7 22 för barn 22 korsetter och livstycken linnen 7 22 benkläder, för män och gossar 6 21 blusar, för män och barn 6 21 blusar, för kvinnor 25 kappor, för kvinnor 6 20 kjolar 6 22 klänningar 6 25 kostymer, för män och gossar 6 21 promenaddräkter 6 22 pälsar, av får, kalv, föl och hare 5 25 pälsar, övriga 4 18 regnrockar 6 20 rockar, för män, kvin- nor och barn 6 21 rockar, för män och kvinnor, arbets- 20 skyddsdräkter, för män, kvinnor och barn Förnödenhet Försäljnings^ provision

5 Försäljning:; provision :r»-t sr w Förnödenhet w 3 a Q Förnödenhet *b g3 x nattdräkter, för män, 3 T 3 7 Strumpgarn, BFK ) kvinnor och barn 22 av annat slag skjortor 7 22 Pappersgarn, industri- 18 småbarnskläder 7 25 Ullgarn ß ) sundhetsbindor 7 25 Damasker Handdukar, borddukar och Gardiner servetter: Garn och tråd: Bomull, konstfiber, konstsiden mil, BFK och Bomulls- och konstfibergarn: Tampella «) fiskargarn, BFK *) övriga Linne, Tampella -) av annat slag 8 21 inslags- och ränningsgarn, övriga BFK 1 ) Huvudbonader: inslags- och ränningsgarn, av annat slag 8 21 Dukar, BFK i) Konstsilkegarn övriga Hattar, Linnegarn: för män och barn för kvinnor 26 Tampella -) övrigt 8 21 Hattkapliner Mössor Maskin- och krafttråd, Vasa Bomull Ab:s :! ) Kragar Maskin- och kraftträd, för män av annat slag 8 23 för kvinnor Trådspolar, med högst 50 Mattor ; m tråd: broder-, handarbets-, Näsdukar: knapphåls- och stoppgarn mfl garn i till- övriga BFK och Tampella ) verkarens originalförpackningar för minuthandeln, Sängklädsindustrialster: BFK:s Bolster 8 22 och Vasa Bomull Dynor 8 22 Ab:s 4 ) övriga O Bomullsfabrikernas Försäljningskontors i) Bomullsfabrikernas Försäljningskontors och Vasa Bomull Ab:s pris r>) Med ullgarn avses garn, som inne- pris häller ull 2) Tammerfors Linne- och Jern-Manu- 8) Bomullsfabrikernas Försäljningskon faktur Ab:s pris tors och Tammerfors Linne- och Jern- 3) Vasa Bomull Ab:s pris Manufaktur Ab:s pris

6 9 9 övriga »H Ef M Förnödenhet 3 «3 3 B o 3' I? Dynvar 8 22 Lakan 8 22 Madrasser 8 22 Vaddtäcken 8 22 Trikåtillverkningar: Baddräkter 9 24 Blusar 9 24 Byxor 9 24 Compléer 9 24 Dräkter 9 24 Garnityr 9 24 Hals- och axeldukar 24 Jumpers 9 24 Kjolar 9 24 Linnen 9 24 Livstycken 9 24 Pullovers 9 24 Simbyxor 9 24 Skjortor 9 24 Slipovers 9 24 Sweaters 9 24 Strumpor 9 24 Sylingar 9 24 Träningsbyxor och- dräkter 9 24 Underkjolar 9 24 Vantar Västar 9 24 Ylleskjortar 9 24 Ylletröjor 9 24 Övriga tillverkningar 24 Tyger: Bomulls- och konstfibertyger, BFK 1 ) Bomulls- och konstfibertyger, övriga l) BomullsfabrikernasFörsäljningskon- tors pris Filttyger: Förnödenhet? 3 a K CL h' S-å -S-Bdamaskfilt hatt- och mössfilt 23 underkragsfilt vojlock och övriga filt tyger 8 18 Linnetyger, Tampella 2 ) övriga Papperstyger B ) Sammet och plysch, bom ull Sammet och plysch, konst siden Sammet och plysch, ylle Sidentyger, 4 ) BFK ') Spetsar Spetstyger och tyll 8 ) 27 Tagel- och hårtyger Vadmal 5 16 Ylletyger") Täcken: Ö-i-) ff w Sängfiltar, BFK 1 ) övriga Sängtäcken, löstäcken, BFK i) -) Tammerfors Linne- och Jern-Manufaktur Ab:s pris :! ) Såsom papperstyg anses även sådan pappersvävnad, i vilka även delvis använts pappersgarn *) Med sidentyger avses tyger innehållande natur- och konstsiden 5) Såsom spetstyg anses alla minst 30 cm breda spetsvävnader 6) Med ylletyg avses tyg, som innehål- ler ylle

7 ET«B"" 1 Förnödenhet 3ti åg Sängtäcken, löstäcken, 3 T 3Sövriga Vaddtäcken 8 22 Vadd: Förbandsvadd Kapock Mjölkvadd 6 18 Pappersvadd 6 18 Skräddarvadd Täckvadd, BFK - 1 ) övrig Vadderingsvadd Vatin m Ö-i- Förnödenhet 5«BB Kragar, för män för kvinnor Kravatter och rosetter 30 Leksaker Lössulor Metallsvaynpar Militära gradbeteckningar och kokarder Måttband, skrädd Nyckelkeder Nålar Papiljotter Pipor och munstycken 30 Ylleflock 6 18 Vantar: Portföljtillverkningar: Bomulls- och konstfiber Fodral Konstsiden Handväskor Ylle Penningbörsar Plånböcker Kortvaror, Portföljer annorstädes icke upptagna Uppköpsväskor Bakelittillverkningar Prydnader och smycken 35 Band, prydnads Speglar övriga Spetsar Blixtlås Spännen, för benkläder och Bälten västar Damasker Spännen, prydnads Fickknivar Strumpeband och ärmhållare Glasögon och -fodral Gummibollar Strumpstickor och virknålar Gumminappar Hakar Hårnålar, -spännen och -nät Hängslen Kammar Knappar, prydnads övriga Konstgjorda blommor a g ag' Skotillbehör, annorstädes icke upptagna Syringar Tandborstar Termometrar och barometrar Tryckknappar ) BomullsfabrikernasFörsäljningskon- Ärmlappar tors pris Öronskydd 12 25

8 8 8 6 Förnödenhet 111 Skodon, läder och handskar PM B- H o» qb- -2- le 3 V 3 7 Filtskodon 7 15 Gummiskodon *) Läder -) Läder- och surrogatskoden samt handskar: Fingerhandskar Påshandskar 2 ) Skodon -) IV Möbler Möbler, som nedan uppräknas, men specialpolerade eller tillverkade av masureller flammig björk eller ock av utländska träslag 8 35 Stilmöbler samt helstoppade möbler 8 35 Stoppade möbler 8 27 Bokhyllor, icke fanérbeklädda 8 20 Bord: Köksbord, icke fanérbeklädda 8 20 Matbord, med skiva, icke fanérbeklädda 8 20 Byråar, icke fanérbeklädda 8 20 Klädhängare 8 20 Möblemang: Serietillverkade, icke fanérbeklädda 8 20 Av utländska träslag eller av masur- eller flarnmig björk tillverkade 8 35 Förnödenhet ge 3 Stilmöblemang 8 35 Stoppade möblemang 27 Helstoppade möblemang 8 35 Skrivbord, icke fanérbe klädda 8 20 Skåp: Bordskåp, icke fanérbe klädda 8 20 Diskskåp, icke fanérbe klädda 8 20 Klädskåp, icke fanérbe klädda 8 20 Kärlskäp, icke fanérbe klädda 8 20 Köksskåp, icke fanérbe klädda 8 20 Lavoarskäp, icke fanérbe klädda 8 20 Stolar och länsstolar: Gung- och länstolar 20 Kökstaburetter 8 20 Stolar, med träsits 8 20 Sängar: Barnsängar 6 15 Järnsängar 8 20 Soffsängar 8 20 Stolsängar 8 20 Stålvilsoffor 6 15 Träsängar, hopskjutbara 8 20 Tältsängar 8 20 Villasängar, med ferm botten 6 15 Villasängar, med tyg botten 6 15 Trädgårdsmöbler: 1) Finska Gummiförsäljningskontorets pris 2) Av folkförsörjningsmihisterietfastställda pris 3"w &" Verandabord och -stolar 6 22

9 : Förnödenhet V Arbetsredskap, hushållsartiklar, lantbruks- och byggnadsförnödenheter, lantbruksmaskiner, fortskaffningsmcdel och fordon samt reservdelar till dessa förnödenheter Försäljning: provision 3-w tr" II n' T' Aluminiumtillverkningar 12 Arbetsredskap: 3 il 3 T S-m tr M Förnödenhet «Saxar Skift- och hylsnycklar 21 Skiftnyckelreservdelar 27 Skrotmejslar 8 18 Skaror 8 18 Släggor 8 18 Skruvmejslar Skruvstäd Skränkjärn och -tänger Spadar 8 18 Städ 6 21 Stämjärn och prylar 26 Sylar med skaft Sågar Trädgårdsredskap, som icke finnas särskilt upptagna Tänger Vattenpass Vinklar Yxor 8 18 Ässjor 6 21 Belysningsartiklar: Borrar Filar och raspar Fräsar Fårsaxar Grepar Gröpknivar Hackor Hackjärn Hamrar Handhyvlar Handhyvelbett Hovtänger Hyvelbänkar Högafflar Isborrar och -billar Järnstänger Kilar Knivar, fickövriga Kofötter Korpar Kvistyxor Liar Lödkolvar och -lampor Lövskaror Elektriska glödlampor 30 Elektrisk belysningsarmatur Ficklampsbatterier Ficklampsfodral Ficklampslampor 30 Lampglas Lampor, karbid olje Lampskärmar Mejslar Lampvekar Murslevar Lyktglas Passare Lyktor Pumpar, hand- Stormlyktor Räfsor Bleckplåtstillverkningar 23

10 il Si»H Ef"" 1 Förnödenhet «3 Borstar, kardor och penslar Brandsprutor, assurans 23 Byggnadsförnödenheter: Brevluckor Bultar Byggnadskartong 8 16 Byggnadsplattor 8 16 Byggnadspapp och -filt 8 16 Dörrar 4 13 Dörrklockor Elektriska ledningar och förnödenheter J ) Fönsterglas, lådvis 5 15 styckevis (skurna) 36 Fönsterhakar, -beslag och -krokar Fönsterkarmar och -ramar 4 13 Fönstervinkel järn Golv- och väggplattor 15 Isoleringsämnen: asbestplattor och -papp 8 18 asfaltbeck och -tjära 15 asfaltlack 6 15 beck 6 20 bitumen 6 15 trät j ära 6 20 vojlock 8 18 Kakel Kork- och gummimattor 21 Krokar: list stjärt tak l) Elektriska Grossistförbundets i Finland pris 2) Cementföreningens pris Förnödenhet «3 St 3«Murningsämnen: cement 2 ) kalk 2 ) lera, eldfast murbruk ~) Muttrar och brickor 27 Nitar Skruvar: lock lås metallgängade släd trä övriga Sotluckor, vägg- och ugnsventiler 8 21 Spik: båt filt hästskosömmar 7 21 kappsäcks klack matt möbel nubb 5 21 pinnbultar släd smidd 7 21 stift 7 21 taksar tråd tråd-, i paket trä sanelar valsad spik 7 21 Spjälledare Takplattor 6 15 Takplåtar 4 13

11 Takpärtor 6 15 Tapeter Tegel: eldfasta tegel 6 20 murtegel l ) taktegel 5 15 Vatten-, avlopps- och värmeledningar -) 4 18 Vatten-, avlopps- och värmeledningstillbehör -) e-m b- 1 Förnödenhet «3 fr & - B-i-i sr 1 1 Förnödenhet a V 3 3 Fiskeredskap, förutom sportfiskeredskap: i? il Drag Katsor och ryssjor Korkar Metspön jämte tillbehör Notar, notdelar och nät 18 Nätfärger Fcrtskaffningsmedel, fordon och tillbehör till dessa: Cementtillverkningar: Cyklar och deras tillbehör 1 ) Brunnsringar 6 17 Dikes- och avloppsrör 17 Hästfordon 4 12 Drev och torvströ: Hästfordons delar: Drev 8 17 fimmelstångsjärn 18 Torvströ 8 17 kärraxlar 8 18 Vojlock 8 18 kärrhjul 8 18 Elektriska kokare slädkrokar Övriga elektriska hushållsredskap Kärror: Kälkar Emaljtillverkningar barnvagnar och -kärror 8 18 betongkärror 6 15 Emballagetillbehör: handkärror 6 15 Bindgarn 8 18 skottkärror 6 15 Omslagspapper och -papp 8 18 Skidor Papperspåsar 8 18 Skidstavar Papperssnöre Pergament 8 18 Fällor: Pergamin 8 18 Bisam Säckar 8 18 Möss Fanér: Rätt Fanértillverkningar 21 Plattor Gjutjärns dukter: och smidespro- i) Av folkförsörjningsministeriets fastställda pris 2) Här nämnda försäljningsprovisioner gälla endast de fall, då förnödenheterna säljas genom minuthandelns förmedling Bakugnsluckor 6 21 Eldgafflar Eldstadsluckor 6 21 Gnistgaller 6 21

12 m ff M Förnödenhet ga 3 Grytor 6 21 Hallvinklar 6 21 Hällplitar 6 18 Hallringar 6 21 Inmursgrytor 6 21 Kaminer, murade Kokplattor Plättpannor 6 21 Rökspjäll 6 21 Spisar 6 21 Stekpannor Stekugnar Strykjärn Ugnsluckor Vattencisterner Övriga Glastillverkningar, för hem hushållningen T ) Gångjärn: Dörr- och fönster Kist Led- Patentkroks Skåp Smidda krok Hemhushållningsmaskiner: Manglar Vridmaskiner Hårklippning smaskiner och delar till dem Hästskor 5 15 Hönshusförnödenheter 21 Insekt- och råttgift samt insektfångstredskap: Flughåvar Flugpapper Flugsmällor ) Glasbrukens pris 3-m B" M Förnödenhet 80 3 Insektgift Råttgift Järn och stål: Järn: band betong betongstålsnät 4 13 stång trappbeslags vinkel Stål: arbetsredskaps borr släd Järnplåtstillverkningar: Förtennade tillverkningar: förläggare mjölskopor sopskyfflar tvättbaljor vattenskopor ämbaren 8 20 Galvaniserade tillverkningar: ämbaren 8 20 tvättbaljor Tillverkningar av svart järn: kafferostare sopskyfflar stekpannor Järntrådstillverkningar: Fiskhalster Potatisstötar Underlag Visplar ' Kappsäckar 8 22

13 i B-m O- 1" Förnödenhet So 3 a» as- -2-2c Kemikalier samt kosmetiska och teknokemiska tillverkningar: Konserveringsmedel 24 Ljus 6 18 Lutsten 6 20 Lysol 7 24 Matsoda, i specialförpack ningar 8 24 Metallputspulver och -vätskor 8 24 Munvatten Naftalin Nagellack Ostfärger i) Finska Jästfabrikernas Försäljningsförenings pris 1 Förnödenhet Ö"w "o Ö-w 3 2,3-»g 3T' 3«Ostlöpe Paraffin Parfymer Pimpsten Alun Bakpulver 8 24 Puder Bläck 8 24 Rakvatten Bonvax Sackarin, 8 24 i påsar eller så som Borax 10 tabletter Borsyra Salmiak Skokrämer Dextrin Flaskharts Skur- och putspulver 20 Fläckuttagningsmedel 24 Stärkelse Fruktsalt Stövelsmörja, ovantågs Gelatin och suloljor 8 24 Gélépulver Sundhetssalt 8 24 Svavel Gips Symaskinsoljor Gipslack 15 3o Glaubersalt Tandkrämer 8 24 Terpentin 7 Harts Hudkrämer Vaselin Härvatten Vinsten Hallsvarta Vitriol Ättika 7 24 Jäst i) Kampingoljor Kok- och hölador Karbid Koppar-, mässings-, nickel- och nysilvertillverkningar; annorstädes icke upp tagna: Förnicklade tillverkniiv gar Koppartillverkningar 23 Mässingstillverkningar: möbelbeslag övriga Nysilvertillverkningar 27 Kranar, tunn Kryddor: Bordsalt, i specialför packningar 8 24

14 _ S b Förnödenhet Förnödenhet 3 1? i a» r 36 3v- s» Sackarin, i påsar och som Mullskopor 9 10 tabletter 8 24 Plogar 9 10 Vaniljpuddingspulver 24 Potatissor teringsmaskiner 9 10 Vaniljsocker, 3 % 8 24 Potatisupptagningsmaningar Övriga kryddor, hela och skiner 9 10 pulveriserade, i askar Pärthyvlar 9 10 eller andra förpack- Separatorer Skördemaskiner 9 10 Kvarnar: Slitdelar för lantbruks Grönsakskvarnar maskiner Kaffekvarnar Slåttermaskiner 9 10 Kryddkvarnar Spannmålssorteringsmas- Köttkvarnar ' kiner 9 10 Saftkvarnar Spannmålstorkningsmas- Saftpressar kiner 9 10 Kättingstillverkningar: Sågar 9 10 Dörrkättingar Såningsmaskiner 9 10 Grimskaft 8 21 Torvströrivare 9 10 Kokättingar 8 21 Traktorer 9 10 Mässingskättingar Trädgårdssprutor 9 10 Nyckelkeder Tröskverk 9 10 Vriden kätting 8 21 Vältar 9 10 Lantbruksmaskiner: 1 ) Ångkokare 9 10 Balningsmaskiner 9 10 Ärdrar 9 10 Gräsklippningsmaskiner 9 10 Äggkläckningsmaskiner 9 10 Hackelsemaskiner 9 10 Lergods: Halmfläktor 9 10 Blomkrukor Harvar 9 10 Fat (stenfat) Hästräfsor 9 10 Stekformar Höbalningsmaskiner 10 Lim: Kastmaskiner 9 10 Kultivatorer 9 10 Kvarnar 9 10 Kärnor 9 10 Linbråkningsmaskiner 10 Linskäktningsmaskiner 10 Maskinrior 9 10 Motorer ) Lantbruksmaskinfabrikernas pris tru ff M Benlim 7 20 Kallim 7 20 Kauritlim 7 20 Läderlim 7 20 Papperslim Tapetklister Lås och deras tillbehör: Dörrfjädrar Dörrslutare

15 15 : m 3"- 1 Förnödenhet "o 3 a» o g- Dörrslutares delar Dörrtrycken 12 2] Lås: Abloy- bom- cykel för dubbeldörrar garderob- häng kammar- kist klosettdörrs låd rull- skrin Vn ff M lift koppar zink Tråd: järntråd, svart och gal Förnödenhet «3 vaniserad 8 21 koppartråd mässingstråd ståltråd stålvajer 8 26 stängseltråd 5 13 Mjölkhanteringsartiklar: Botten för mjölksilar 21 Mjölksilduk Mjölksilar 5 18 Mjölksåar 5 13 skåp Måttkärl för mjölk 5 18 tapetdörrs Provmjölkningsvågar 18 vagnshus- Transportkärl för mjölk 13 Låsfjädrar Målnings- Nycklar och färgnings och nyckelämnen ämnen: Nyckelringar Fernissa 5 20 Nyckelskyltar Hemfärger 12 Läster Mattor Jord- och mineralfärger bets Metalltråd, -plåt, -märlor, blymönja stänger, och -nät: blyvitt Nät: gulockra 7 20 stängselnät 8 21 italiensk röd 7 20 siktduk järnmönja 7 20 Stänger: kimrök gardinstänger kritmjöl gardinstängers delar 27 kromgult och -grönt 24 gardinstänger metervis rödmylla 7 20 Märlor titanvitt 7 20 Plåt: zinkvitt 7 20 bleck Lackfärger: bly lack, i lösvikt järn-, svart och galva- i förpackningar 24 niserad 4 13 lackfärger, färdiga 24

16 Förnödenhet Måltidstillbehör: ET" a-» i? ti Bordsknivar och -gafflar Köksknivar Skedar Mätnings- och vägningsredskap: Besman Bordsvågar Decimalvågar Hushållsvågar Metersmått, av trä och metall Måttband, metall- och tyg Mått, rymd Vikter Äggvågar ;1 Pappers- och till pappersbranschen hörande tillverkningar: Borddukar av papper 23 Dräktpåsar H Fönsterpapper Fönstertätningspapper 26 Gardiner Hyllpapper och -bård 26 Häften, skol med vaxdukspärm Kopiepapper (kol- och kalker-) Kuvert, förutom specialförpackningar Linjaler Läskpapper Mörkläggningspapper 20 i) Tervakoski Ab:s pris -) Ab Arabias pris»m eu 3"- - m a» as- Förnödenhet av E 3 V B? Officielt papper 1 ) Pappershanddukar Papperslim Postkort Ritstift Servetter av papper 30 Skrivbehör: block, brevpappers- och annotations blyertspennor kopie- och färgpennor permaler radergummin stålpennor Skrivpapper, förutom spe cialförpackningar 26 Spelkort Toalettpapper Paraplyer Porslins- och fajanstillverkningar 2) Rakningstillbehör Rakbett Rakdon Rakmaskiner Rakpulver och -tvål 24 Rakställningar Rakvatten Remmar och remtillbehör: Remmar Remtillbehör: remhakar remskivor remskruvar Rep: sisal- och hampsnöre, 2 3 tradigt 6 26

17 Jh ff" Förnödenhet 3 «3 ii il sisal- och hampsnöre, 3 / 8 1" tradigt 6 22 sisal- och hampsnöre, 1 V 8" tradigt och grövre 6 18 motsvarande papperstillverkningar vid försäljning enligt vikt Roddbåtar och roddbåtstillbehör: Roddbåtar 8 15 Roddbåtstillbehör Ränslar Rökdon: 3-m rr" Förnödenhet Sw 3 3 V 3< Seldolkar 6 18 Tränsar 8 22 Täckgjordar 8 18 Tömmar 6 18 Skjutförnödenheter: Dynamit Dynamitknallar Hagelgevär Krut Kulgevär 20 Laddningstillbehör, för 35 hagelgevär Laddningstillbehör, för övriga vapen Askkoppar Luftbössor och-pistoler Auerstenar Patroner, för hagelgevär Cigarettetuier: för övriga vapen bakelit Pistoler 30 övriga special Cigarettrullare Stubbomber 8 20 Cigarettpapper Stubintråd Cigarettändare Slip- och brynstenar: Pipor och munstycken 30 brynstenar Rökserviser slipstenar Salvor Sportartiklar: Sandpapper och smirgelduk Bobollar Seldon: Bobollssällträn Betsel Boxningstillbehör Bröstremmar 6 18 Diskusskivor Bukgjordar 8 18 Fotbollar Grimmor 6 18 Huvudlag 6 18 Hindertyg 6 18 Lokor Lokputor 8 18 Remmar 6 18 Romor 6 18 Selar 6 18 Sprinter Fotbollars innergummin Kulor Skidor Skidbindningar Skidgummin Skidsmörjor Skidstavar Skidstavsholkar och -broddar 16 27

18 M S"" 1 Förnödenhet 3g S3, Skridskor Slevar Släggor Smörspadar Spel 28 Stötar Spjut Syaskar Tennisbollar, -räckets och Såar och andra träkärl 17 -tillbehör Tvättbräden Termosflaskor Tvål och rengöringsmedel Textilhemslöjdstillbehör: Byktvål 6 16 Spinnrockar Lutsten 6 20 Ullkardor Rakpulver och -tvål 24 Vävskedar Skursten 6 20 Trassel Träföremål: Brickor Bykpinnar Fiskkärl Hushållsstegar Kavlar Klädbyglar Mjöl- och saltkar Mjölsikt Rottingar Skedar Skärbräden ställda pris Helsingfors den 21 december 1942 tfn er"- 1 Förnödenhet S«3 äg ag 1 H H Toalettvål 7 24 Tallsåpa 6 16 Tvålflingor 6 20 Tvättpulver 6 20 Täckdikesrör 6 17 Tändstickor *) Vaxdukar Väckarklockor Växtskyddsämnnen: Betningsämnen Växtskyddsgifter l) Av folkförsörjningsministeriet fasl- 6 Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1943 Därigenom upphäves folkförsörjningsministeriets beslut den 18 juni 1941 om högsta försäljningsprovisioner vid handel med särskilda industrialster Folkförsörjningsminister H Ramsay Avdelningschef R Teerisuo

19

20 Helsingfors 1943 Kauppalehti Oy:s Boktryckeri

Nº 13. Tillgång: 5 500 :- 17:25 3:50 10 :- 20 :- 20 :- 14 :- 4:50 10 :- 4 :- 9 :- 2:25 3:50 :50 1: 8 :- 6 :- Transport 112:75 5 520:75

Nº 13. Tillgång: 5 500 :- 17:25 3:50 10 :- 20 :- 20 :- 14 :- 4:50 10 :- 4 :- 9 :- 2:25 3:50 :50 1: 8 :- 6 :- Transport 112:75 5 520:75 Nº 13 År 1892 den 8 Juli förättades laga bouppteckning efter Hemannsegare Josef Johansson i Åseröd som aflidit den 20 sistlidne april och efterlemnade som dödsbodelegare enkan Lotta Larsdotter och med

Läs mer

KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL ME- TALL TILL SÅDANA ARTIKLAR

KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL ME- TALL TILL SÅDANA ARTIKLAR KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL ME- TALL TILL SÅDANA ARTIKLAR Anmärkningar 1. Bortsett från blåslampor, transportabla smidesässjor, slipstenar och

Läs mer

TULLTAXA KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL TILL SÅDANA ARTIKLAR

TULLTAXA KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL TILL SÅDANA ARTIKLAR TULLTAXA Kap 82 KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL TILL SÅDANA ARTIKLAR Anmärkningar 1. Bortsett från blåslampor, transportabla smidesässjor,

Läs mer

Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter Vegetabiliska produkter Animaliska och vegetabiliska fetter Varor från livsmedelsindustrin

Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter Vegetabiliska produkter Animaliska och vegetabiliska fetter Varor från livsmedelsindustrin Varuslagskoder Levande djur och animaliska produkter 01 Levande djur. 02 Kött och andra ätbara djurdelar. 03 Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vatten djur. 04 Mejeriprodukter; fågelägg;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2007:1108 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november

Läs mer

Verktyg & Maskiner. trämaterial. Såga med rakt snitt. svängda snitt. Finns med sågblad för metall eller för trä.

Verktyg & Maskiner. trämaterial. Såga med rakt snitt. svängda snitt. Finns med sågblad för metall eller för trä. Sid 1(12) Verktyg & Maskiner Namn Bild Används till Fogsvans Kapa och klyva trämaterial. Såga med rakt snitt Kontursåg Såga krokiga och svängda snitt. Finns med sågblad för metall eller för trä. Ryggsåg

Läs mer

Allglas 28 cl 31:-/dussin. Champagneglas, lågt, svängare 16 cl 34:-/dussin. Champagneglas, högt 17 cl 31:-/dussin. Champagneglas XL 19 cl 39:-/dussin

Allglas 28 cl 31:-/dussin. Champagneglas, lågt, svängare 16 cl 34:-/dussin. Champagneglas, högt 17 cl 31:-/dussin. Champagneglas XL 19 cl 39:-/dussin GLAS Allglas 28 cl Champagneglas, lågt, svängare 16 cl Champagneglas, högt 17 cl Champagneglas XL 19 cl Cocktailglas 14 cl Cocktailglas XL 20 cl Cognacskupa 15 cl Cognacskupa 25 cl Coupeglas 28 cl Dessertvinsglas

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

5101 21-30, 5105 5106-5109 5204, 5401, 5508 5205-5207 5306-5307 5506-5507 5509-5510. Ur 5402-5403 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516

5101 21-30, 5105 5106-5109 5204, 5401, 5508 5205-5207 5306-5307 5506-5507 5509-5510. Ur 5402-5403 5111-5113 5208-5212 5309-5311 5407-5408 5512-5516 Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 13 Redovisade uppgifter

Läs mer

Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon

Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon Klohammare Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon Penhammare Lämplig för mindre spikar Penen (baksidan) används för att fästa spikar Finns i olika storlekar

Läs mer

FLINKS ABC-BOK. Vårt arbetssätt ger dig låga. Det ger också en säkerhet som ett lågt pris aldrig kan ersätta. ett lågt pris aldrig kan ersätta.

FLINKS ABC-BOK. Vårt arbetssätt ger dig låga. Det ger också en säkerhet som ett lågt pris aldrig kan ersätta. ett lågt pris aldrig kan ersätta. FLINKS ABC-BOK Vårt arbetssätt ger dig låga Vårt arbetssätt kostnader totalt. ger dig låga Det ger kostnader också en säkerhet totalt. som Det ger också en säkerhet som ett lågt pris aldrig kan ersätta.

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

Grupp- och kategoriindelning på tekoområdet

Grupp- och kategoriindelning på tekoområdet 1 (21) Grupp- och kategoriindelning på tekoområdet EU:s begränsnings- och övervakningsarrangemang omfattar både textil- och konfektionsvaror. Varorna är indelade i åtta grupper, I A, I B, II A, II B, III

Läs mer

Girlang med tygblommor

Girlang med tygblommor Girlang med tygblommor Det finns ofta lådvis av tygblommor på loppiset. Köp loss en låda av dem och gör girlanger, eller varför inte kransar att ha i håret. ett gäng tygblommor snöre eller tråd eventuellt

Läs mer

Rabatt på gällande lagerpriser

Rabatt på gällande lagerpriser VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND KONTANT KONTO NR: 10123 Glasblock 10 Tejp 23 Tätningslist 23 Rostfria syrefasta metaller 20 Betongtillsatsmedel 23 Fogmassa, Lim 23 Asfalts- och tätmassa 20 Kitt och spackel 20

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 TULLTAXA Kap 94 AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR,

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material När du har läst det här avsnittet skall du: Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Material

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Transport (Värde i Banko) 1065 40

Transport (Värde i Banko) 1065 40 År 1844 den 1sta November instäldte sig undertecknade, uppå derom gjorde begäran, hos Bonden Per Ersson i Dalkarlsbo By, Hedesunda Socken, för att uppteckna, värdera och emellan bemälde Per Erssons och

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Oscarssons. i småland

Oscarssons. i småland Oscarssons Möbel design & Tillverkning i småland 1 2 Besök vår webb! www.oscarssonsmobel.se Genuint & äkta Vi har valt att inte tumma på den kvalitet som svensk tillverkning ger. Vi använder ek som fått

Läs mer

Städa kemikaliefritt!

Städa kemikaliefritt! Städa kemikaliefritt! För att städa ditt hem behöver du egentligen bara; 1 Sopset 1 Microfibermopp med mopplatta för sopning av golv 1 Microfibermopp för våttorkning av golv 1 Hink med urvridare Eventuellt

Läs mer

Bouppteckning Otto Meurling

Bouppteckning Otto Meurling Bouppteckning Otto Meurling Bouppteckningen omfattar endast lösöret. Fastigheten i Åkerby finns inte med. Otto och Amalia var verksamma som krögare mm i Sverige och Finland, vilket förklarar innehållet

Läs mer

Lärarhandledning till: Mitt liv som grej- En serie om små saker

Lärarhandledning till: Mitt liv som grej- En serie om små saker Lärarhandledning till: Mitt liv som grej- En serie om små saker BARA FÖR ATT DET ÄR EN LITEN GREJ ÄR DET INGEN SMÅSAK Kungar och presidenter har en given plats i historieböckerna. Men alla små saker som

Läs mer

Inventering av förskola

Inventering av förskola April 2013 Inventeringsmall Operation Giftfri förskola Inventering av förskola Datum för inventering: Kommun: Namn på förskola: Avdelning: Kontaktperson förskola, namn och e-post/telefon: Inledande frågor:

Läs mer

Checklista för inredning av städvänliga lokaler

Checklista för inredning av städvänliga lokaler 1 (8) Checklista för inredning av städvänliga lokaler Checklistan beskriver vad ni själva ska göra för att underlätta städningen av era lokaler. Checklistan tar både upp sådant som kan förbättras i befintliga

Läs mer

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease Siporex-innerväggar Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock build with ease Innerväggsplatta V550 68 / 88 / 100 x 575 x 575 TJOCKLEK OCH STORLEK BRANDKLASS LJUDISOLERING ST/PALL VIKT

Läs mer

Svenska. Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso. Course Content. Level 1 VERSION 3

Svenska. Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso. Course Content. Level 1 VERSION 3 Svenska Level 1 Swedish Sueco Suédois Schwedisch Svedese Course Content Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso VERSION 3 Svenska Level 1 Swedish Sueco Suédois Schwedisch Svedese

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

Bränninge bruk. Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883

Bränninge bruk. Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883 Bränninge bruk Pris-kurant å gjutgodsartiklar m. m. Södertelge 1883 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har

Läs mer

Checklista - åtgärder

Checklista - åtgärder Handlingsplan för miljöarbetet inom social- och utbildningsförvaltningen: Skadliga ämnen i förskola och skola Checklista - åtgärder 2014-11-24 0240-860 00 ludvika.se Leksaker med delar av: Trä Kontrollera

Läs mer

5. Bryt ljus i ett hål, hålkamera.

5. Bryt ljus i ett hål, hålkamera. Ljusets dag 1. Ljuset går rakt fram tills det bryts. Låt ljuset falla genom dörröppningen till ett mörkt rum. Se var gränserna mellan ljus och mörker går. Reflektera ljus ut i mörkret med t ex CDskivor,

Läs mer

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063.

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. F arligt avfall Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet

Läs mer

SVENSKA. Course Content. Stufe 1. Level 1 レベル 1 단계 1. Nivel 1. Livello 1. Niveau 1. Nível 1 スウェーデン語 스웨덴어 瑞典语

SVENSKA. Course Content. Stufe 1. Level 1 レベル 1 단계 1. Nivel 1. Livello 1. Niveau 1. Nível 1 スウェーデン語 스웨덴어 瑞典语 SVENSKA Stufe 1 Level 1 スウェーデン語 SCHWEDISCH SWEDISH 단계 1 스웨덴어 Livello 1 Nivel 1 SVEDESE SUECO 1级 Nível 1 Niveau 1 レベル 1 瑞典语 SUECO SUÉDOIS Course Content Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto

Läs mer

ENERGIHUSET. Övningens mål

ENERGIHUSET. Övningens mål ENERGIHUSET Övningens mål Målet med övningen är att eleverna ska lära sig om energibesparing och energieffektivitet, inklusive kostnadsfrågor. Övningen baseras på det faktum att uppvärmning och nerkylning

Läs mer

Så här ska de olika produkterna, materialen. när vi källsorterar.

Så här ska de olika produkterna, materialen. när vi källsorterar. Aceton Alkaliska kemikalier Allduk Aluminiumburk Aluminiumfolie Aluminiumform/förpackn Ammoniak Ammunition, vapen etc RING POLISEN Asbest Aska från öppen spis Assietter Badkar Barnvagnar Batterier, små

Läs mer

HUR ANVÄNDS VAX? TRÅDEN DRAS ÖVER VAXET TVÅ TRE GÅNGER. OM VAXET ÄR MYCKET HÅRT KAN DU SEDAN DRA - 32 - - 17 -

HUR ANVÄNDS VAX? TRÅDEN DRAS ÖVER VAXET TVÅ TRE GÅNGER. OM VAXET ÄR MYCKET HÅRT KAN DU SEDAN DRA - 32 - - 17 - STYGN SOM MÖJLIGT DÄR DE KAN SYNAS FRÅN RÄTAN. MEDAN DE ANDRA STYGNEN SOM LÄGGS PRECIS I FÅLLENS VECK GÖRS LÄNGRE, ALLTEFTER TYGSORT. KORSAD FÅLLSÖM HUR ANVÄNDS VAX? OBSERVERA ATT DU SYR SÖMMEN FRÅN DIG

Läs mer

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker.

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker. Länken Om Slipning har vi nu börjat lägga in på vår hemsida. Mycket felar ännu men efterhand kommer den att kompletteras. Vi arbetar också med nya tillbehör till er som slipar svarvstål. Informationen

Läs mer

Bouppteckning 1773 efter Malin Hansdotter från Hökhult i Fröderyd socken Excerp 1992/Lennart Ekström

Bouppteckning 1773 efter Malin Hansdotter från Hökhult i Fröderyd socken Excerp 1992/Lennart Ekström Bouppteckning 1773 efter Malin Hansdotter från Hökhult i Fröderyd socken Excerp 1992/Lennart Ekström Malin Hansdotter, gift med Per Håkansson, sonson till min anfader Börje. År 1773 d. 8 November blef

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Materials egenskaper

Materials egenskaper Materials egenskaper Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Augusti. Minska på kemikalierna. 1.Välj ekologisk mat. 2. Dra ned på snabbmat och halvfabrikat

Augusti. Minska på kemikalierna. 1.Välj ekologisk mat. 2. Dra ned på snabbmat och halvfabrikat Augusti Minska på kemikalierna Tänk igenom vad som är nödvändigt i kemikalieskåpet och undvik onödig närkontakt med skadliga ämnen och kemikalier. Vi möter många kemikalier varje dag, och tyvärr är det

Läs mer

KURSUTBUDET PÅ DET NORDISKA HEMSLÖJDSLÄGRET

KURSUTBUDET PÅ DET NORDISKA HEMSLÖJDSLÄGRET KURSUTBUDET PÅ DET NORDISKA HEMSLÖJDSLÄGRET Akvarellkurs: 1) Back to the future (grundläggande akvarell) 2) Back to the future - Texture (textur i akvarell) Kursdeltagarna lär sig 1) grundläggande akvarelltekniker:

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

ÄKTA SVENSKT HANTVERK

ÄKTA SVENSKT HANTVERK ÄKTA SVENSKT HANTVERK Alla våra produkter är producerade i Sverige av våra väl utvalda tillverkare. Materialen är mässing,, koppar samt aluminium i både polerat och borstat utförande. Fia Berglund och

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Inspirationshäfte. Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn. Colorona är en del av

Inspirationshäfte. Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn. Colorona är en del av Inspirationshäfte Härliga och roliga tips för dig och ditt kreativa barn Colorona är en del av ROLIGA RAMAR PAPP-PYSSEL MÅLA PÅ KLÄDER SÖTA SMYCKEN HÄFTIGA HANDAVTRYCK FINURLIGA FIGURER PILLIGT PYSSEL

Läs mer

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna.

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna. Flyttstäda Köket I köket är det många saker att tänka på inför flyttstädningen. Du behöver till exempel rengöra filtret i fläkten, galler, dörrkarmar och plåtar. Om du följer vår checklista får du med

Läs mer

Vad är det som är så bra med styling av mitt hem?

Vad är det som är så bra med styling av mitt hem? Vad är det som är så bra med styling av mitt hem? Att styla sitt hem inför en försäljning innebär att man gör den så tilltalande som möjligt för kunden. Det är svårt att säga hur mycket mer vinst man gör

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Monteringsanvisning Europa - fönster och dörrar Classic/Norden - fönster och dörrar

Monteringsanvisning Europa - fönster och dörrar Classic/Norden - fönster och dörrar Monteringsanvisning Europa - fönster och dörrar Classic/Norden - fönster och dörrar SVENSK FÖNSTERTRADITION OCH MODERN TEKNIK I SKÖN HARMONI Att montera ett Laganfönster är normalt inget GARANTIER Laganfönster

Läs mer

Innehållsförteckning.

Innehållsförteckning. Metallarbete 1 Innehållsförteckning. Olika Metaller.! 4 Järn.! 4 Koppar.! 4 Mässing.! 4 Silver.! 4 Aluminium.! 4 Lödning! 5 Verktygskunskap! 6 Planering! 8 1. Skissa! 8 2. Design och formgivning.! 8 3.materialval!

Läs mer

Gör din egen Design på dina gästprodukter. Vi bjuder på klichekostnaderna. Värde ca 2000:-

Gör din egen Design på dina gästprodukter. Vi bjuder på klichekostnaderna. Värde ca 2000:- Nr. 4/2010 Pang...! Vi bjuder på klichekostnaderna. Värde ca 2000:- Gör din egen Design på dina gästprodukter. Vi bjuder på klichekostnaderna. Värde ca 2000:- Tvål, Shampoo, shower gel eller body lotion.

Läs mer

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA Tänk med tumstocken när du planerar köket Se till att avståndet mellan spis, diskho och kyl känns komfortabelt.

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Till dig som flyttar ut

Till dig som flyttar ut Till dig som flyttar ut Lycka till med flytten Vi tackar dig för den tid som du varit vår hyresgäst och önskar dig lycka till med ditt nya boende. Det är mycket att tänka på när du ska flytta. Här får

Läs mer

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt

Felanvändning av gemensam insamlingspunkt Ekoavgifter Avfallsavgiftstabell nr 1 /år /år Alv 0 % Alv 24 % Bostäder med en person inskriven 20,00 24,8 Bostäder med 2 personer inskrivna 33,00 40,92 Bostäder med 3 eller flera personer inskrivna 38,00

Läs mer

Vår / Sommar 2013....the ligth is returning. www.jakobsdalstextil.se

Vår / Sommar 2013....the ligth is returning. www.jakobsdalstextil.se Vår / Sommar 2013...the ligth is returning www.jakobsdalstextil.se ...the light is returning Nu kommer ljuset och värmen Blått vatten porlar och skummar. Ett grönt skimmer sprider sig runt om i naturen.

Läs mer

Bergarter. 1. Lägg stenarna på rätt bild. 2. Om det finns tid: hämta några stenar från skolgården och sortera dem på samma sätt.

Bergarter. 1. Lägg stenarna på rätt bild. 2. Om det finns tid: hämta några stenar från skolgården och sortera dem på samma sätt. Ämnen i jordskorpan; station a) Bergarter Stenar av olika sorter: granit, gnejs, fältspat, kvarts, ev glimmer. Bilder av stenarterna, se webbsidan för temadagen. Granit och gnejs är våra vanligaste bergarter.

Läs mer

Hållbara trender höst och jul 2013

Hållbara trender höst och jul 2013 Hållbara trender höst och jul 2013 NU LÄNGTAR VI IN I VÄRMEN IGEN I takt med att löven på träden så smått skiftar färg och temperaturen utomhus faller börjar vi längta in i värmen igen. På Stora Holm är

Läs mer

Boets behållning altså 40 75 Sålunda enl. uppgift antecknat och värderadt, betygar som ofvan Isak Wikström Hemmansegare

Boets behållning altså 40 75 Sålunda enl. uppgift antecknat och värderadt, betygar som ofvan Isak Wikström Hemmansegare (avskrift) År 1903 den 2 Januari förättades bouppteckning efter Inhysesmannen Erik Mattias Hansson i Karsträsk hvilken derstädes aflidit den 16 Februari 1902 och såsom sterbhusdelägare efterlämnadt Hustrun

Läs mer

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!!

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Omklädningsrum Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Som ni alla vet som har hus och liknande finns det alltid en list eller skruv som fattas så även här. Är det någon som inte ser

Läs mer

OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!!

OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!! Sida 1 av 5 Upplysningar rörande utflyttningsstädning och frånträde av lägenheter OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!! På följande sidor finns ett städprotokoll som vi följer utan undantag när vi besiktigar en

Läs mer

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 V.g. texta och fyll i alla uppgifter! I samband med ansökan kommer en kreditupplysning att göras. Förnamn: Efternamn:

Läs mer

Nr innehåll antal inkpris total Nr innehåll antal inkpris total 1 3/4 byxa 32 100 3200 4 sandal svart 6 244 1464 sandal flätad rem 1 220 220 2 t-

Nr innehåll antal inkpris total Nr innehåll antal inkpris total 1 3/4 byxa 32 100 3200 4 sandal svart 6 244 1464 sandal flätad rem 1 220 220 2 t- 1 3/4 byxa 32 100 3200 4 sandal svart 6 244 1464 sandal flätad rem 1 220 220 2 t- shirt 12 122 1464 sandal turkos 3 220 660 bolero 9 83 747 sko alexandra 2 333 666 linne 13 76 988 textilsko 3 105 315 underklänning

Läs mer

Tjäna pengar till föreningen eller skolklassen.

Tjäna pengar till föreningen eller skolklassen. Föreningspartner.se Tjäna pengar till föreningen eller skolklassen. Ert mål,är vårt mål info@foreningspartner.se Ficklampa LED artikelnr 105038821 Pris 200kr Mycket kraftfull proffslampa i aluminium för

Läs mer

UNDERVISNINGSMATERIAL

UNDERVISNINGSMATERIAL UNDERVISNINGSMATERIAL ARBETSUPPGIFTER UNDERVISNINGSMATERIAL 3: UPPTÄCKTEN Berättelse del 1: Uppgift 1: Det sista vykortet Vackrare horisont Berättelse del 2: Uppgift 2: Uppgift 3: Upptäckten Snurra på

Läs mer

FLEXIBLA MODUL LÖSNINGAR. WORLDWIDE.

FLEXIBLA MODUL LÖSNINGAR. WORLDWIDE. FLEXIBLA MODUL LÖSNINGAR. WORLDWIDE. 360 Service KONTOR OCH OFFENTLIG SEKTOR Daghem FRITIDSHEM OCH SKOLOR BYGG OCH INDUSTRI VÅRDCENTRALER OCH SERVICEHEM EVENT, MÄSSOR OCH UTSTÄLLNINGAR ON- OCH OFFSHORE

Läs mer

Handledning för hem och hobby

Handledning för hem och hobby Limguide Handledning för hem och hobby Värt att veta Du känner kanske igen situationen - din sko har gått upp i sömmen, barnets favorit leksak har gått sönder eller porslinsfiguren från moster Anna har

Läs mer

Gör två rum av ett på en helg!

Gör två rum av ett på en helg! Gör två rum av ett på en helg! Flyttbara väggar som du kan montera överallt, till och med i en vanlig hyreslägenhet! ÄNTLIGEN ETT EGET RUM! TVÅAN BLIR EN TREA! ETT RUM TILL UTAN ATT BEHÖVA FLYTTA! TREAN

Läs mer

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel. Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.) Man skiljer på två typer av lödning. Mjuklödning och hårdlödning.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

Prislista 2009 Växjö Porslin & Möbeluthyrning / BS Party Event Glas Pris/st.

Prislista 2009 Växjö Porslin & Möbeluthyrning / BS Party Event Glas Pris/st. Prislista 2009 Växjö Porslin & Möbeluthyrning / BS Party Event Glas Pris/st. Vinglas 31 cl 2,90 Vinglas 24 cl 2,40 Vinglas 19 cl 2,40 Vinglas 12 cl 2,40 Champagneglas 17 cl 2,40 Martini/ coctailglas 15

Läs mer

biter på allt Tången för kabel, tråd och spik

biter på allt Tången för kabel, tråd och spik Test Gör Det Själv testar verktyg och material för din räkning. Om du har något förslag till vad vi ska testa, så sänd oss ett mail på redaktionen@gds.se Handtagens material och form ska kunna skydda fingrarna

Läs mer

Guide för badrumsinstallation

Guide för badrumsinstallation Guide för badrumsinstallation Steg för steg-installation av dina skåp Vi lägger ner mycket arbete på att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att montera och installera din badrumsinredning på egen

Läs mer

Dags för kläderna att komma ut ur garderoben. - Klädbytardagen 2013

Dags för kläderna att komma ut ur garderoben. - Klädbytardagen 2013 Dags för kläderna att komma ut ur garderoben - Klädbytardagen 2013 Har du glömt något i garderoben? Har du några vardagskläder i garderoben som du inte har använt det senaste året? Kanske hänger det kavajer

Läs mer

FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT

FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT SOM DET LÅTER. HOS OSS LÄMNAR DU DET HELT GRATIS. SKITDÅLIGT OM DET HÄR HAMNAR FEL. FARLIGT I DIN BOSTAD. Det finns en anledning till att elavfall och farligt avfall räknas

Läs mer

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation.

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation. Fönstermanual Grattis till ett bra val av fönsterleverantör. Vi hoppas att ni kommer att vara nöjda med era nya fönster i många år. PVC fönster är ju helt underhållsfria, men rengöring och smörjning och

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

PACKINSTRUKTIONER. Kontakt: kundtjanst@moveria.se Blogg: www.moveria.se/blogg

PACKINSTRUKTIONER. Kontakt: kundtjanst@moveria.se Blogg: www.moveria.se/blogg PACKINSTRUKTIONER Att packa inför en flytt är krävande. Dels tar det väldigt lång tid att packa ner alla sina tillhörigheter och dels kan det vara emotionellt jobbigt att gå igenom gamla saker och behöva

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 2 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Metaller Vanliga material som ni möter

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Bouppteckning efter min farmors farfars farfar Lars Andersson

Bouppteckning efter min farmors farfars farfar Lars Andersson Bouppteckning efter min farmors farfars farfar Lars Andersson Pengarna i Riksdaler och skilling, det gick 48 skilling på en daler. (Rd = Riksdaler) (sr = shillingar) No 3. År 1817 den 7 october war undertecknad

Läs mer

EN VASS GÄNGA VÅR STYRKA.

EN VASS GÄNGA VÅR STYRKA. MULTI MONTI EN VASS GÄNGA VÅR STYRKA. Fördel Multi Monti Höga utdragsvärden uppnås genom den speciella gängan. Snabb och enkel montering. Många olika applikationer möjliga. Demonterbar och återanvändbar

Läs mer

DEN PÅBÖRJADE SÖMNADEN NÅLAS FAST I BANDET OCH DU KAN NU BEKVÄMT STRÄCKA TYGET MEDAN DU SYR MOT DIG.

DEN PÅBÖRJADE SÖMNADEN NÅLAS FAST I BANDET OCH DU KAN NU BEKVÄMT STRÄCKA TYGET MEDAN DU SYR MOT DIG. DEN PÅBÖRJADE SÖMNADEN NÅLAS FAST I BANDET OCH DU KAN NU BEKVÄMT STRÄCKA TYGET MEDAN DU SYR MOT DIG. LITEN HANDBOK I KONSTEN ATT FÖRA SYNÅLEN VID SÖMNAD. SAMT OM SÖMNADENS VERKTYG. INNEHÅLL VERKTYG...8

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

Rysskranen. Åkers sjö, Trollhättan. Kulturhistorisk värdering och åtgärdsplan April 2015. Hans Hellman, antikvarie. Västarvet/kulturmiljö

Rysskranen. Åkers sjö, Trollhättan. Kulturhistorisk värdering och åtgärdsplan April 2015. Hans Hellman, antikvarie. Västarvet/kulturmiljö Rysskranen Åkers sjö, Trollhättan Kulturhistorisk värdering och åtgärdsplan April 2015 Hans Hellman, antikvarie. Västarvet/kulturmiljö Kulturhistorisk värdering/karaktärisering Bakgrund Kranar har genom

Läs mer

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! Trevliga grannar God service Trivsamma miljöer Bra standard Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya hem! Välkommen som hyresgäst hos oss! Fördelen med hyresrätt är

Läs mer