Verksamheten & årsredovisning Verksamheten & årsredovisning 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamheten & årsredovisning 2009. Verksamheten & årsredovisning 2009"

Transkript

1 Verksamheten & årsredovisning

2 2

3 Innehåll Verksamheten 2009 De stora konserternas år...4 Mångfald på våra arenor...6 Vi bidrar till Göteborgs utveckling och attraktiva image...7 Vision, affärsidé och strategier...8 Vision...8 Affärsidé...8 Långsiktiga strategier...8 Med miljön i fokus...9 Evenemangsverksamheten...10 AO Ullevi AO Scandinavium...12 AO Valhallabadet...16 AO Evenemangsservice...18 AO Teknik & arenautveckling...19 Organisation & medarbetare...22 Nyckeltal...24 Årsredovisning 2009 Förvaltningsberättelse...25 Ekonomi...26 Resultaträkning...27 Balansräkning...28 Kassaflödesanalys...30 Tilläggsupplysningar...31 Noter...33 Säkerhetsöverlåtelser...40 Där inget annat anges är bilden tagen av Jorma Valkonen. 3

4 Foto: Maria Larsson Vd Thomas Torkelsson har ordet: Verksamheten 2009 De stora konserternas år Aldrig tidigare har vi haft fem stora konserter på Ullevi. Artisterna AC/DC, U2 och Madonna drog tillsammans en publik på ca Det tidigare rekordet var under 2004 då vi hade tre konserter. Konserterna har under året haft stor betydelse för både hotell och restaurangnäringen samt shoppingen. Det är en viktig del av vår affärsidé att bidra till att Göteborg blir en attraktiv stad att bo, verka och vistas i. Got Event fyllde 10 år under Vi har under åren haft en fantastisk utveckling vad det gäller antalet evenemang och åskådare. Antalet åskådare har ökat med 60 % sedan 1999 och nedan visas utvecklingen av antalet evenemang. Antal evenemang Ullevi och Scandinavium

5 Motorsporten är nu en del av Ullevis program. Under 2009 hade vi speedway, Monster Jam och supercross. Publikmässigt blev supercrossen bäst men det var också mycket bra genomförda tävlingar i speedway och fina uppvisningar av Monster Jam truckar. Tyvärr var det något vikande publiksiffror för speedway och Monster Jam. Vi vann världscupfinalen i hästhoppning 2013 i konkurrens med Las Vegas och andra världsstäder. Genom att vi har Göteborgs Horse Show (GHS) där tävlingarna får högsta betyg ökar förutsättningarna för att få en så prestigeladdad världscupsfinal. Ekonomin har varit mycket stabil under året och resultatprognoserna har varit stabila. Ägaren beslöt dock under året att minska koncernbidraget med 4 mkr vilket var svårt att kompensera med effektiviseringar. I enlighet med ägardirektivet har vi tillsammans med Göteborg & Co förbättrat samordningen mellan bolagen. Under året har tre medarbetare övergått till Göteborg & Co och vi har tagit ansvar för produktionen av evenemang på stan. Vi ansvarar nu också för arenan Frölundaborg där Frölunda Indians har sin träningsanläggning. Turistnäringen i västra Sverige får betydande positiva effekter av Got Events evenemang. Göteborgs stad har räknat ut att U2 konserterna på Ullevi har haft en turistekonomisk effekt på 250 miljoner kr! Sammantaget bedöms evenemangen på Ullevi och Scandinavium ge ett specifikt ekonomisk inflöde på minst 600 miljoner kronor under Det krävs nya investeringar i alla våra stora arenor Ullevi, Scandinavium och Valhallabadet om vi skall behålla konkurrenskraften. Ullevi är byggt 1958, Scandinavium år 1971 och Valhallabadet år Även om fastigheterna är välskötta så motsvarar de inte framtida krav på komfort och teknik utan det behövs kraftfulla investeringar i samtliga arenor. Scandinaviumfastigheter har startat en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att bygga en ny inomhusarena eller rusta upp befintlig. Den ekonomiska krisen har nått Göteborgs stad och Got Event skall inför år 2010 minska sina kostnader med 10 mkr. Vi har genomfört ett omfattande effektiviseringsarbete och omställningsprogram där några av våra medarbetare blivit övertaliga. Vi har lyckats att få en budget i balans och framtiden ser hoppfull ut för bolaget. * Specifikt ekonomiskt inflöde utgörs av den konsumtion som tillresta till respektive evenemang gjorde då de besökte Göteborg och anledningen till besöket var det aktuella evenemanget. Thomas Torkelsson 5

6 Mångfald på våra arenor Got Event driver några av Sveriges mest kända arenor. Vi genomför evenemang av alla de slag och riktar oss därför till publikgrupper och kunder med väldigt olika intressen och bakgrund. Vi tror att detta är bra och vill gärna utveckla det ännu mera för att göra våra arenor till mötesplatser där alla är välkomna. Fakta Ullevi Ullevi är Sveriges största utomhusarena och byggdes Här arrangerar vi allt från mindre företagsarrangemang och elitseriefotboll till stora konserter, shower och idrottsevenemang i världsklass. Inför VM i friidrott 1995 byggdes arenan ut till sin nuvarande kapacitet med plats för sittande åskådare vid sportevenemang och åskådare vid musikevenemang (varav på planen). Fakta Scandinavium Scandinavium invigdes 1971 och är en av norra Europas främsta inomhusarenor. Här genomförs stora kultur-, nöjes- och sportevenemang. Efter en ombyggnad 1991 har arenan en publikkapacitet på cirka under sportevenemang och cirka under konserter. Fakta Valhallabadet Valhallabadet är ett av Skandinaviens största inomhusbad. Här erbjuder vi ett stort utbud av bad och rekreation, träning samt skönhets- och friskvård. Genom badets publikkapacitet, bassänglängd och hopphöjd kan vi även genomföra mästerskap på elitnivå. Fakta Övriga anläggningar Valhalla IP är idag en modern anläggning med en uppvärmd konstgräsplan och en publikkapacitet på personer. Valhalla Sporthallar används för träning och seriespel, främst i innebandy och handboll, men även till cuper och mindre evenemang. Vid större evenemang är hallarna viktiga stödanläggningar. Lisebergshallen hyrs in under en del av året för idrottsverksamhet. 6

7 Vi bidrar till Göteborgs utveckling och attraktiva image Got Event genomför förstklassiga evenemang i första hand på Ullevi, i Scandinavium och på Valhallabadet. På Valhallabadet erbjuder vi dessutom friskvård och rekreation. Vår verksamhet bidrar till att göra Göteborg till en attraktiv stad att bo, verka och vistas i. För att lyckas i vår strävan efter mångfald på våra arenor arbetar vi efter följande grundläggande värderingar: Sätt kunden i centrum; kundernas behov och önskemål skall tillgodoses. Nöjda kunder återkommer och detta borgar långsiktigt för god lönsamhet. Låt alla vara delaktiga; alla medarbetare skall känna sig delaktiga i planeringen, genomförandet och uppföljningen av sitt arbete. Detta möjliggörs bland annat genom målstyrning, aktiv medverkan på arbetsplatsträffar och vid utvecklingssamtal. Basera beslut på fakta; beslut måste bygga på dokumenterade och tillförlitliga fakta. Varje medarbetare måste inom sitt arbetsområde få möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse för att uppfylla sina mål och för att möta sina kunders förväntningar. Arbeta för ständiga förbättringar; för att bibehålla och utveckla effektivitet och konkurrenskraft krävs ständiga förbättringar av våra tjänster. Om vi inte ständigt blir bättre, upphör vi på sikt att vara bra. Engagerat ledarskap; våra ledares viktigaste uppgift är att stimulera medarbetare till att göra bra prestationer. Ledarna sätter mål och skapar förutsättningar för att målen nås. Ledarskapet bygger på förtroende, samverkan och kommunikation. 7

8 Vision, affärsidé och strategier Vision Arenabolaget med de största och modernaste arenorna i Norden. Arenabolaget med Nordens största arenor innebär att: Ullevi skall klara gäster på en musikkonsert och på en fotbollsmatch Scandinavium skall klara gäster på musikkonsert och på en ishockeymatch Valhallabadet utvecklas genom en kraftfull renovering eller nytt bad Arenabolaget med Nordens modernaste arenor innebär att Ullevi har följande faciliteter: Tak över alla publikplatser Flyttbara kortsidor Fler och moderniserade toaletter Moderniserade kiosker Moderna entréer Ökad tillgänglighet för funktionshindrade Bättre och moderniserade barer, restauranger och konferensrum Scandinavium har följande faciliteter: Ny teknikbrygga för 100 ton Takhöjd 20 meter Utbyggnad med fler loger som är placerade runt arenan i en ring Utbyggnad av restaurangkapaciteten med servering i arenarummet Fler och moderniserade toaletter Ökad tillgänglighet för funktionshindrade Valhallabadet är nytt eller har byggts om till ett modernt bad för motion, friskvård, tävling och är regionens bästa motionsbad, öppet för alla. Valhallabadet skall vara Sveriges bästa tävlingsanläggning inom simsporten. Valhalla IP utvecklas vidare så att arenan certifieras för allsvensk nivå. Affärsidé Vi erbjuder förstklassiga upplevelser, trygghet och hög servicenivå i moderna stora arenor. Got Event skall bidra till att Göteborg blir en attraktiv stad att bo, verka och vistas i. Vi vill uppnå att: besökarna upplever magiska ögonblick och får minnen för livet arrangörer ser oss som samarbetspartner och det självklara förstahandsvalet Långsiktiga strategier Vår långsiktiga strategi är att vara ett arenabolag med egna produktionsresurser. Tillsammans med olika arrangörer skall vi genomföra evenemang. Vi kan ansvara för hela evenemanget men gör det ofta ihop med en arrangör. Genom att ansvara för arenor med elitklubbar som har större publika evenemang i Göteborg kan vi utveckla samarbetet med klubbarna så att de erbjuds högre kvalitet. Med fler arenor kan vi utveckla fler evenemang. I samband med världsevenemang skall vi genomföra stora investeringar i arenorna. 8

9 Med miljön i fokus Got Event följer Göteborgs Stads miljöpolicy som innebär att miljöaspekterna alltid ska finnas med i det dagliga arbetet och i avvägandet vid beslut och ställningstagande i olika frågor. Bolaget arbetar aktivt för att minska verksamhetens miljöbelastning. Got Event använder sig i första hand av företag som har ramavtal med kommunens upphandlingsbolag för att säkerställa miljövänliga inköp. Som en följd av ett aktivt miljöarbete är vi sen fem år tillbaka miljödiplomerade enligt kraven från Miljöförvaltningen inom Göteborgs Stad. Got Event och dess verksamhet är kontrollerade och godkända enligt gällande förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Påverkan på utsläpp inom luft, vatten, mark, buller och avfall är förhållandevis liten. Vi har en en årlig miljöredovisning. Våra kylanläggningar är konverterade för att använda ett mer miljövänligt köldmedium. Företagsbilarna byts successivt ut mot miljöbilar och målet är att byta ut en bil per år. I dagsläget har Got Event ett miljöfordon, fem elbilar (golfbil), fyra el-truckar och två eldrivna isbanemaskiner. Traktorerna är utrustade med partikelfilter och gräsklipparna är utrustade med katalysatorer. Vi tankar våra fordon med ACP Miljödiesel. Det finns 30 tjänstecyklar som personalen använder för tjänsteresor mellan arenorna och inom stadskärnan. Got Event köper ekologiska och fairtrade märkta produkter till restaurangen på Scandinavium. Vi köper också rättvise och fairtrade märkt kaffe till personalens pausutrymmen. För optimering av energianvändningen används datoriserad styr och reglerutrustning för VVS och el. Byte från traditionell belysning till LED-teknik minskar energiåtgången med 80 till 90 procent. Vid renovering installeras snålspolande toaletter, sparventiler/flödesbegränsare på kranar och duschar. Got Event har en av Sveriges största solcellsanläggningar på Ullevi. Med 680 kvadratmeters solceller beräknas den producera cirka kwh varje år. Got Event använder fjärrvärme för uppvärmning av sina anläggningar. Vi återanvänder och återvinner vårt avfall med hjälp av våra strategiskt placerade miljöstationer. Eftersom vi har en verksamhet där hög ljudvolym förekommer (konserter, motortävlingar mm) gör vi kontinuerliga mätningar samt upplyser våra kunder om detta, exempelvis på våra entrébiljetter mm. 9

10 Evenemangsverksamheten Antal evenemangsbesökare Ullevi Scandinavium Lisebergshallen Valhalla sporthallar Valhallabadet Valhalla IP Frölundaborg Totalt Antal evenemang Ullevi Scandinavium Lisebergshallen Valhalla sporthallar Valhallabadet Valhalla IP Frölundaborg Totalt

11 AO Ullevi Totalt antal besökare Mål: Genomförda evenemang 22 Mål: 17 Trots att den allsvenska fotbollen lämnade Ullevi för Gamla Ullevi kom 2009 besöksmässigt att bli ett av de bättre åren. Återigen passerades den magiska halvmiljongränsen i antalet besökare, trots vikande publiksiffror på en del av våra idrottsevenemang blev det största konsertåret hittills i Ullevis 51-åriga historia. Hela fem utsålda konserter genomfördes med AC/DC, U2 och Madonna besökare kom till dessa evenemang, vilket placerade Ullevi som femte arena i världen i tidningen Pollstars statistik över första tre kvartalen U2 hade en unik scenlösning ( the Claw ) med möjlighet att sälja biljetter runt hela scenen. Lördagskonserten innebar nytt publikrekord för konserter i Ullevis nuvarande tappning med besökare. Foto: Bengt-Åke Landin Året avslutades med en spektakulär ishockeymatch mellan Frölunda och Färjestad, den sk Rekordmatchen. Nytt publikrekord för klubblagshockey i Europa med besökare på läktaren. Frölunda vann matchen som var den första av sitt slag i landet. I övrigt bjöd året på vikande publiksiffror för såväl motorsport som friidrott och fotboll. En av anledningarna kan vara den lågkonjunktur som slog till i landet under första halvåret Evenemangen genomfördes på ett professionellt sätt och vårt program lever vidare under Finalerna i Gothia Cup flyttade också de från Ullevi till Gamla Ullevi och invigningen var, som vanligt, utsåld. Världsungdomsspelen genomfördes också traditionsenligt medan det var premiär för Partille Cup på Ullevi. Ett samarbete som kommer att fortsätta. Statistik Ullevi Evenemang Publiksiffra

12 AO Scandinavium Totalt antal besökare Mål: Genomförda evenemang 98 stycken Mål: 100 stycken Scandinaviums 39:e evenemangssäsong hade färre antal besökare, jämfört med tidigare rekordår. Detta delvis på grund av att inte lika många artister turnerat runt europa samt avsaknaden av VM/EM/SM-tävlingar. Även några helt inställda evenemang under året bidrog till detta. År 2009 blev med andra ord ett mer normalt år. Walking with Dinosaurs är en imponerade och oerhört realistisk föreställning med jättelika dinosaurier, en fantastisk upplevelse som gästade oss med 6 föreställningar i oktober. Foto: Live Nation Scandinavium är en multiarena och evenemangen fördelade sig enligt följande 2009: Frölunda Indians Musik / Show Övrig / Idrott, företag Göteborg Horse Show 11% 31% 8% 50% Andel besökare Statistik Evenemang, antal Evenemang, besökare

13 Sport Frölunda Indians genomförde ännu en stark säsong som resulterade i tre kvartsfinalmatcher och tre semifinalmatcher hemma i Scandinavium. I elitseriens publikliga tog man en överlägsen seger igen med ett publiksnitt på över besökare vid hemmamatcherna i Scandinavium. Frölunda Indians har stor betydelse för Göteborg och är Scandinaviums största kund. 50 procent av arenans totala publik kommer för att se en ishockeymatch. Pixbo spelade seriematch mot Caperio/Täby i samband med Gothia Innebandy Cups invigning inför rekordpubliken besökare. Gothia innebandycup är Europas största ungdomsevenemang med deltagande ungdomar ifrån världens alla hörn, 450 lag med över deltagande. Cupen spelas i hela Göteborgsområdet på 27 olika planer. Det internationella friidrottsevenemanget SamsungGalan genomfördes för sjunde gången och inför besökare. Partille Cups invigning i juli innebar ett rekord i antal besökare, med deltagare. Sammanfattningsvis har 2009 varit ett välbesökt idrottsår. Frölunda Indians Musik och show Evenemangen inom kategorin Musik och show svarade för en betydande del av Scandinaviums verksamhet, drygt 31%. Året inleddes traditionsenligt med Disneys fantastiska sagoberättelser Disney Princess Classic utförda på is, inför förväntansfulla barn o vuxna. Ett annat fantastiskt evenemang var Walking with Dinosaurs, en imponerade och oerhört realistisk föreställning med jättelika dinosaurier som fascinerar och trollbinder såväl vuxna som barn. Kanadensiska nycirkusgruppen Cirque du Soleils hyllade Saltimbanco i Scandinavium med sju föreställningar i oktober Photo: Al Seib Costume: Dominique Lemieux 2007 Cirque du Soleil. 13

14 Melodifestivalens första deltävling i februari hade en rekordpublik, beökare. Andra artister och grupper/show/dansband m fl som uppträdde i arenan var P3 Guld, Oasis, Ulf Lundell, Judas Priest, Hammerfall, Beyoncé, Ladies Night, Dansdax, Cliff Richard, Idolsemifinal, Sissel Kyrkjebø, Peter Jöback, In Flames och året avslutades med den store komikern Eddie Izzard. Göteborg Horse Show 2009 Showen bjöd på världscuphoppning, världscupdressyr och fyrspannsfinal, även det i världscupformat. Därtill fanns en mix av shower med t ex hundar, ponnyer. Rolf-Göran Bengtsson bjöd på ett mycket inspirerande inslag i årets Horse Show. Med sin clinic förmedlade han sin kunskap som ryttare till den unga entusiastiska publiken besökare fick ta del av den makalösa stämningen som arenans hästarrangemang är så känd för. Stämningen i Göteborg är också en av orsakerna till att så många internationella ryttare vill återkomma. Mat, dryck och försäljning till företag Försäljningsenheten på AO Scandinavium utvecklar och säljer företagsinriktade kringarrangemang. Enheten ansvarar för logeförsäljning, införsäljning av leverantörsavtal och reklamavtal på Scandinavium och Ullevi. Foto: Leif Gustafsson 14

15 Frölundaborg Nygamla Frölundaborg stod färdig sommaren Den 1:a juli flyttade Frölunda Indians till sitt nya kontor Campus på gamla anrika Borgen, en träningsarena utöver det vanliga. AO Scandinavium sköter evenemangen och den dagliga driften i arenan. 15

16 AO Valhallabadet Några händelser under året har varit: Vi har haft två Svenska Mästerskap Det var simhopp i januari samt kortbane SM i slutet av november. Inför Master VM 2010 hade vi Riksmästerskap lång bana i 50m hallen som en förtävling med mastersimmare. Under sommaren, 8 juni till 31 augusti, var 25m-hallen stängd för reparationer. Bl a lades ett helt nytt golv i hela hallen. Under senare delen av sommaren byggde vi om receptionen för att installera ett system för säkrare hantering av kontanter. Det är ett Cash Guard system. Nyckeltal verksamheter Vattenaktiviteter Mål Resultat Resultat Tkr Tkr Tkr Vattengympa Wet Vest gympa Egenträning hyra Summa De minskade intäkterna beror till stor del på kortare termin till följd av stängning för ombyggnad. Behandlingar Mål Resultat Resultat * 2008 Tkr Tkr Tkr Massage dam Massage herr SPA behandlingar Benvaxning Summa *)Under 2009 har det inte förekommit några behandlingar under 8/6 17/8 på grund av ombyggnad. Besökare Mål Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Antal Andel kvinnor 50% 46% 44% 47% 47% 46% Andel män 50% 54% 56% 53% 53% 54% Antalet besökare visar en minskning jämfört både med föregående år samt det mål vi satt upp. Anledningen är att hela 25m hallen varit stängd för reparation under tiden 8 juni till 17 augusti. 16

17 Evenemang/Tävlingar Antalet tävlingar år 2009 var i stort sett samma som året innan. Vi har haft två SM vilket är glädjande. De största tävlingarna är trots allt de två årligen återkommande tävlingarna, Ullbergstrofén och Barracuda Race. Inför 2010 års Master VM hade vi Svenska Riksmästerskapen för mastersimmare under augusti. 17

18 AO Evenemangsservice Biljettförsäljning 2009 års biljettförsäljning kan jämföras med försäljningen Till Got Events evenemang 2009 skrevs det ut drygt 1,1 miljoner biljetter (inklusive serie-, spärr- och fribiljetter) Under år 2008 skrev vi ut 1,3 miljoner biljetter (inklusive serie-, spärr- och fribiljetter). Totalt till Got Events evenemang såldes det biljetter under året. Det är likvärdigt med Av de sålda biljetterna 2009 stod Got Event Biljett för 35 procent av försäljningen var Got Events försäljning cirka 48 procent av totalt sålda biljetter. Det är en minskning med 13 procentenheter. Minskningen beror på att TicketFast* har ökat. TicketFast-biljetterna ökade med 8 procentenheter och uppgick till 18 procent av försäljningen. 23 procent av alla sålda biljetter hämtades ut hos ATG-ombuden vilket är en minskning med 6 procentenheter jämfört med året innan. Ticnet och deras ombud har ökat sin försäljning med 11 procentenheter. Att ATG har minskat och Ticnet och deras ombud har ökat beror på att man valde bort ATG som ombud vid försäljning av konsertbiljetterna till Ullevi sålde Got Event Biljett drygt biljetter till evenemang på andra arenor vilket är en ökning med biljetter från Att ökningen är så stor beror på att vi har skrivit avtal med biljettleverantören i-ticket och därmed säljer biljetter till Alliansklubbarnas matcher på Gamla Ullevi. Till dessa matcher har vi sålt drygt biljetter. Vi har även ökat den externa försäljningen som Ticnet-ombud med biljetter. Sålda biljetter till Got Events evenemang år ' år ' Got Event Biljett % % Ticnet+Ticnetombud % % ATG % % TicketFast % % *Biljetten bokas och betalas via Internet och biljetten skrivs ut på egen skrivare. 18

19 AO Teknik och Arenautveckling Arenautvecklingen i vår omvärld befinner sig sedan några år i en mycket expansiv fas. I några svenska städer byggs det moderna och flexibla arenor för alla typer av evenemang. Dessa arenor är direkta konkurrenter till våra arenor. Konkurrensen från flera moderna och nybyggda arenor i nordeuropa kommer att öka alltmer. Den största risken för stagnation i vårt evenemangsutbud är bristen på utvecklingsåtgärder i våra arenor. I samtliga våra arenor är större och långsiktiga satsningar nödvändiga så att attraktivitet och konkurrenskraft kan bibehållas. Arenautvecklingen är Got Events största framtidsfråga och är också en strategisk och viktig fråga för våra ägare. I dagsläget har ett förberedande arbete inletts beträffande Scandinaviums behov av utveckling. Det är av största betydelse att detta arbete leder fram till ett ställningstagande till hur och när stora satsningar kan göras. Vi är beredda att medverka i idé- och planeringsprocessen med vår goda kunskap om evenemangsgenomförande, arenabyggande, arenaförvaltning och evenemangsteknik. I avvaktan på strategiska framtidsbeslut om våra arenor är det bolagets uppgift att bibehålla en god kvalitet på anläggningarna med de ekonomiska medel som finns tillgängliga. Anläggningsinvesteringar 2009 Under året har projekt i bolagets investeringsplan färdigställts motsvarande en investeringsvolym på 19 Mkr, varav merparten lagts på fastighetsägaren Higabs anläggningar. Ullevi Stolsbyte har skett på både press- och hedersläktaren samt på exklusivläktaren. I samband med detta har också utförts vibrationsdämpande åtgärder för taket över press- och hedersläktaren. Ljud- och bildsystem har uppgraderats på de båda läktardelarna. Valhalla IP Med anledning av Svenska Fotbollförbundets ökade krav på elitfotbollsarenor har förbättringsåtgärder genomförts på konstgräsarenan. Planbelysningen har utökats genom komplettering med nya belysningsarmaturer. I samband med detta skedde utbyte av två belysningsmaster. Elkraftsförsörjningen säkrades genom en ny separat anslutning från elleverantören. En del nödvändiga säkerhetshöjande åtgärder avseende skalskydd, utrymning och publiksektionering har också genomförts. Scandinavium Den tekniska infrastrukturen har förstärkts genom att anläggningen fått en egen fjärrvärmeanslutning. Vissa säkerhetshöjande brandskyddsåtgärder har utförts. Valhalla Sport Den planerade ombyggnaden av byggnadens entrédel har genomförts under året, dock endast i begränsad omfattning i avvaktan på ett inriktningsbeslut om sporthalls fastighetens framtid. Åtgärderna som utfördes var främst av arbetsmiljökaraktär. Dessutom förbättrades tillgängligheten genom att handikapptoalett tillskapades vid sporthallarna. Anläggningen försågs också med en ny ljud- och utropsanläggning samt digital informationsskärm. 19

20 Valhallabadet I badanläggningen har det beslutade skyltprogrammet nu genomförts. Alla kundrelaterade skyltar har bytts ut och kompletterats med nya, enhetliga och tillgänglighetsanpassade skyltar. Av arbetsmiljöskäl och för att säkerställa kontanthanteringen i badets kassa installerades under sommaren ett nytt hanteringssystem. Underhållsåtgärder Under 2009 har underhållsåtgärder utförts för totalt 12,2 miljoner kronor, varav akuta åtgärder kostat 1,4 mkr. Enligt årets underhållsplan har 44 projekt genomförts fördelade på byggunderhåll 7,0 mkr, åtgärder inom installationsunderhåll 3,3 mkr samt åtgärder avseende säkerhetssystemen till 0,5 mkr. Ullevi har fordrat 5,0 mkr i underhåll och Valhallabadet 3,0 mkr. Det enskilt största projektet avser utbyte av mosaikgolvet runt 25 meters-bassängen i Valhallabadet. Tillgänglighet Enkelt avhjälpta hinder, som är ett myndighetskrav, skall ha genomförts senast Insatserna under 2009 har i huvudsak avsett åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder på Ullevi. Installation Installationsunderhållet har i första hand omfattat myndighetskrav inom el, VVS och kyla, där åtgärder utförts på samtliga anläggningar. Inom ramen för pågående energiprojekt har utsättning av energimätare utförts under Full driftsättning och därmed lättförståelig visualiering av systemet till brukarna beräknas vara klart på samtliga anläggningar under 2010/2011. För att möta kraven på energibesparing sker kontinuerligt utbyte av belysningsarmaturer samt installation av timers och rörelsevakter. Ullevi och Scandinavium På Ullevi och i Scandinavium har TV-distributionen uppgraderats från analog till digital. I Scandinavium har också en ny digital bildmixer installerats i TV-studion. Befintliga LEDskärmar i Scandinaviums mediakub har vi under året förvärvat, då hyresavtalet upphört. Valhallabadet I Valhallabadet har ytterligare en etapp av utbyte av filter för vattenreningen i 25m-bassängen genomförts. Utrustning har installerats för webb-tv som numera kan distribueras över intern-tv-nätet i hela badanläggningen. Säkerhet På samtliga anläggningar har säkerhetssystemen såsom passersystem, inbrottslarm och brandlarm uppdaterats och utökats för att bibehålla en acceptabel driftsstandard. Brandskyddsåtgärder, exempelvis byte av värmedetektorer till rökdetektorer, har ökat skyddet avsevärt för att nå en tidig upptäckt av brand. 20

21 Ullevi På Ullevi har upprättats brandskyddsdokumentation för stora konserter vilket innebär att en standard för ett scenområde är framtagen. Detta arbete har genomförts i samarbete med Räddningstjänsten. En helt ny analys av utrymningen fick göras med anledning av U2:s scenkonstruktion där en stor del av publiken skulle placeras inne i scenen. Scandinavium I Scandinavium har en brandcellsgräns flyttats, vilket medfört förbättrade förutsättningar för genomförandet av Göteborg Horse Show. Vissa brandskyddshöjande åtgärder har också genomförts i Wallenstamshallen. Valhallabadet Det slutna kontanthanteringssystem som installerats medverkar till att personalen får en säkrare och tryggare arbetsplats. I samma syfte har vissa larm uppdaterats. I brottsförebyggande syfte har komplettering av kameror i de allmänna områdena genomförts. Frölundaborg I Frölundaborg har Got Event medverkat till betydande ändringar i anläggningen inom säkerhetsområdet, bl a i frågor rörande utrymning men också gällande inbrottslarm, låssystem och passersystem. Detta arbete beräknas fortsätta under

22 Organisation & medarbetare Under 2009 har en ny organisation antagits. Grunden för organisationen är, precis som tidigare, en arenaindelad struktur med affärsområden baserade utifrån våra arenor. Den största förändringen är att affärsområdet Försäljning och Sponsring har upphört och dess verksamhet istället organiseras inom AO Scandinavium och AO Ullevi. Implementeringen av bolagets ägardirektiv har pågått under hela året och detta har också påverkat bolagets organisation. I slutet av 2009 har vi därutöver gjort en justering av organisationen, med anledning av besparingskrav från ägaren. Denna förändring, som verkställs den 1 januari 2010, innebär att bemanningen på Valhallabadet minskas och delar av vårt utbud reduceras eller kommer att utföras av extern part. Per den 31 december 2009 ser bolagets organisation ut på följande sätt: VD Thomas Torkelsson Administration Magnus Bryngnäs Marknad Bengt-Åke Landin AO Ullevi Anders Albertsson AO Scandinavium Johan Pagerup AO Valhallabadet Kjell Rossing AO Evenema ngsservice Birgitta Gentzel- Sparring AO Teknik & Arena - utveckling Lars Erik Gustafson Affärsområdescheferna har ett delegerat ansvar för sina verksamheter och arenor och staberna fungerar som stödfunktioner. Genom en långtgående delegering ges förutsättning för att besluten fattas nära verksamheten vilket leder till korta beslutsvägar och snabbare beslut. Vi vill leva upp till Göteborgs Stads ledarskapsidé och personalidé och vill att ledarskapet ska vara tydligt, synligt, kommunicerande och personligt. Under året har utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar genomförts för att öka delaktigheten. Bolagets verksamhetshandbok finns tillgänglig på intranätet för alla anställda. Handboken innehåller bland annat information om gällande policys, riktlinjer och rutiner. Vi jobbar med målstyrning där alla medarbetare ska veta sin arbetsgrupps mål men även sina individuella mål. På bolagsövergripande nivå arbetar vi med styrmodellen balanserat styrkort. Sjukfrånvaron och personalomsättningen är mycket låg inom bolaget. Korttidssjukfrånvaron ligger under 1% och den totala sjukfrånvaron är 4,0%, jämfört med 5,5% under I samarbete med företagshälsovården arbetar vi förebyggande med hälsofrågor. All personal kallas med jämna mellanrum till en riktad förebyggande hjärt-/riskprofilsundersökning som omfattar livsstilsfrågor samt en undersökning om medicinska och psykosociala faktorer. Därutöver uppmuntrar Got Event personalen till egen aktivitet avseende motion och friskvård. Samtliga månadsanställda erbjuds möjlighet till träning och friskvårdsaktiviteter på arbetstid. Målsättningen är att öka kunskapen om de positiva hälsoeffekter som träning och motion medför. Även i utvecklingssamtalens stödmaterial ingår information om hälsovårdsoch friskvårdsinsatser. 22

Verksamhet & årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012

Verksamhet & årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012 1 Verksamhet & årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Mikaela LINDH (FIN) Skovlunds M s Guapo. Foto: Claes Jacobsson Verksamhet & årsredovisning 2012 2 3 Verksamhet & årsredovisning 2012 Innehåll Verksamheten

Läs mer

Verksamhet & Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013

Verksamhet & Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013 1 Verksamhet & Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Rolf-Göran Bengtsson - Corcega la Silla. Foto: Claes Jacobsson Verksamhet & Årsredovisning 2013 2 3 Verksamhet & Årsredovisning 2013 Innehåll Verksamheten

Läs mer

Göteborgs Spårvägar på en minut

Göteborgs Spårvägar på en minut Årsredovisning 2013 2 GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR PÅ EN MINUT Göteborgs Spårvägar på en minut Siffror i korthet % 60 50 40 Vårt uppdrag Vi ska erbjuda kompletta lösningar inom kollektivtrafikområdet. Varje dag

Läs mer

Årsredovisning 2014 Fabs AB

Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning Fabs AB 2014 Visste du att: 4 Uppdrag och snabbfakta... Fabs anordnade två föreställningar tillsammans Alingsås Energi och Alingsåshem under Framtidsveckan i

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt

Läs mer

Hässleholm Miljö AB Årsredovisning 2011

Hässleholm Miljö AB Årsredovisning 2011 Hässleholm Miljö AB Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L Nya pannan... 3 VD Gör skillnad i vardagen... 4 Renhållning Söker ständiga förbättringar... 6 Fjärrvärme Optimerar energiåtgången... 8 Fjärrvärme

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007 GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2008 XX Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att anlägga,

Läs mer

Stokab årsredovisning 2012 «1. Årsredovisning 2012

Stokab årsredovisning 2012 «1. Årsredovisning 2012 Stokab årsredovisning 2012 «1 Årsredovisning 2012 Detta är Stokab Stokab ägs av Stockholms stad och tillhandahåller ett passivt fiberoptiskt kommunikationsnät i Stockholmsregionen. Företaget har till uppgift

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013 20 3 ÅRSREDOVISNING Tunabyggen Årsredovisning 203 20 ÅRSREDOVISNING 3 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. INNEHÅLL VD har ordet... 4 TUNABYGGEN I KORTHET... 6 CSR... 7

Läs mer

2011 - Ett stort evenemangsår!

2011 - Ett stort evenemangsår! 2011 - Ett stort evenemangsår! Arenabolaget ska bidra till att Linköping är en attraktiv stad för såväl invånare som besökare utifrån. Med ett brett utbud av evenemang och mötesplatser ska invånare ha

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013 Göteborgs Lokaler Årsredovisning 2013 Det här är GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår i Framtidenkoncernen

Läs mer

Året i korthet 717 Mkr Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 717 Mkr (705). 318 Mkr Orderingången uppgick till 318 Mkr (274).

Året i korthet 717 Mkr Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 717 Mkr (705). 318 Mkr Orderingången uppgick till 318 Mkr (274). Årsredovisning 2014 1 INNEHÅLL Året i korthet 3 VD har ordet 4 Stockholm den uppkopplade staden 6 Stockholmarna 8 Samhällsnyttan 12 Operatörerna 16 Förvaltningsberättelse 21 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009 AB Nynäshamnsbostäder Årsredovisning 2009 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal Vd har ordet Året som varit Nyproduktion Förvaltning Marknad Finansiering Hållbarhetsredovisning Styrelsen Medarbetare Förvaltningsberättelse

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Årsredovisning 2008 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Styrelsen och verkställande direktören för Göteborgs Spårvägar AB avger härmed följande årsredovisning. Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkningar

Läs mer