Välkommen till. Lindbacken. Östra Vaksala.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till. Lindbacken. Östra Vaksala. www.ostravaksala.se"

Transkript

1 Välkommen till Lindbacken Östra Vaksala

2 Bo granne med vacker, rogivande natur Östra Vaksala är en ny stadsdel i Uppsala där du bor granne med vacker och rogivande natur. Med 10 minuter till Stora Torget och 40 minuters pendlingstid till Norrtull i Stockholm, har du snabb tillgång till två stora städers kulturutbud och arbetsliv. Till dig som värdesätter allt Östra Vaksala är en modern stadsdel ritad av Södergruppen / Hag Arkitekter i Stockholm beläget ca 7 km från Uppsalas centrum, längs väg 288. Bostäder, butiker, förskola och skola allt är inplanerat från början. Det innebär att gator och grönytor samt förslag på radhus och villor är framtagna som ett helhetskoncept med stort fokus på funktionell arkitektur och design. Boendet i Östra Vaksala kommer att passa aktiva människor i alla åldrar. Här får du en bra miljö att leva i, moderna bostäder samt Sveriges största utbud av arbete, kultur och bildning inom bekvämt räckhåll. Kort sagt, ett boende för dig som värdesätter allt.

3 En helt nyritad stadsdel Det är inte ofta som en helt ny stadsdel blir verklighet. En modern stadsdel ritad och planerad för moderna och medvetna människor. I Östra Vaksala innebär det kollektivtrafik med hög tillgänglighet, energieffektiva bostäder och en stor satsning på tre parker. Den största, en central stadsdelspark om fem hektar, kommer att ligga mitt i området och bli ett naturligt centrum för utomhusaktiviteter. Östra Vaksala erbjuder en säker miljö för aktiva barn. De tre förskolorna och skolan är planlagda i anslutning till områdets tre parker. Skolorna ligger nära för alla och det finns trottoarer samt separata gång- och cykelbanor för passage genom de mer trafikerade delarna inom området. Uppsala kommun har förbundit sig att bygga ut förskolor och skola i takt med inflyttningen till området. Eftersom det krävs en viss inflyttning för att livsmedelsbutik, skolor och busstrafik skall komma igång, finns en uttalad ambition att utbyggnaden av områdets södra och centrala delar ska ske i snabb takt. Hur vill du bo? Vill du bygga villa i egen regi ger de enkla och generösa detaljplanereglerna stora möjligheter för dig att skapa ditt drömboende. För dig som inte vill bygga själv kommer flera gator att bestå av stadsvillor i ett eller två våningsplan, där tomterna är lite mindre och där varje kvarter har ett sammanhållet arkitektoniskt uttryck. Därtill kommer flera kvarter med radhus att byggas, där detaljplanereglerna borgar för möjligheten att skapa ett prisvärt och attraktivt boende.

4 Vilka blir dina nya grannar? Vår vision med området är att det ska attrahera människor som vill få ut mycket av livet och sitt boende. Från avstressande skogspromenader, bärplockning och ridning till ett effektivt yrkesliv. Östra Vaksala kan passa dig som har små barn, är mitt i karriären och har vuxit ur lägenheten i Luthagen. Eller dig som är i 50-årsåldern och som vill byta villan i Norby mot ett helt nytt och lättskött hus med designkvaliteter. Stadsdelen kan också passa dig som idag bor i lägenhet i Stockholm och som kan tänka dig ett alternativ till Bromma eller Täby. Att bosätta sig i Östra Vaksala innebär ett effektivt boende utan avkall på status, kanske till och med en utvecklande nystart i livet. Ta det första steget Redan nu kan du reservera och köpa tomt för att välja husleverantör och bygga villa i egen regi. I övrigt kommer området att bebyggas i etapper där respektive byggbolag kommer att marknadsföra sina bostäder. Följ utvecklingen på vår hemsida och anmäl intresse så snart möjligheten finns för den etapp du är intresserad av. Du kan också anmäla ett generellt intresse för området redan nu så håller vi dig uppdaterad med hur utvecklingen fortskrider. Välkommen till ett modernt och upplevelserikt boende i Östra Vaksala! Tid + Pengar = Livskvalitet Att bo i ett nyproducerat hus i Östra Vaksala spar både tid och pengar. Nybyggda hus minimerar energiförbrukningen och kräver minimalt med skötsel. Naturen väntar runt knuten och både Uppsalas och Stockholms storstadsliv finns inom bekvämt räckhåll. Till det nybyggda konserthuset i centrala Uppsala tar det exempelvis 8 minuter med bil. Lägger du till 40 minuters tågresa är du mitt i centrala i Stockholm. Med bil direkt är du på E4an efter 3 minuter totalt tar det 40 minuter från din carport till Norrtull. Då har du passerat avfarten till Arlanda efter 20 minuter. Till Kista Science Tower tar det 38 minuter. Till nybyggda Gränby Centrum med märkesbutiker, systembolag och matbutiker tar det 6 minuter. Att cykla till Vaksala Torg tar ca 20 minuter och då har du även klarat av ett bra motionspass. Joggingrundan påbörjar du direkt utanför entrédörren!

5 P 20P ETAPPINDELNING ETAPP 1 Situationsplan (Skala 1:3000) ETAPP 2 ETAPP 3 NYA TOMTER BeFINTLIGA TOMTER SKOG GRÄSYTA ETAPP 4 ÄNG BULLERVALL/-PLANK DAGVATTENMAGASIN PLANGRÄNS Plangräns 12P 12P BJÖRKLIDENHUS N EKSJÖHUS FRIA TOMTER WILLA NORDIC FRIA TOMTER FRIA TOMTER

6 Vad får man bygga enligt detaljplanen Plankartans bestämmelser anger vad man får bygga. Bygglovsavdelningen bedömer sedan om gjorda ansökningar om bygglov följer plankartans bestämmelser. Till plankartan finns en planbeskrivning som inte är juridiskt bindande, men som anger en vision av hur man tänkt sig att området skulle kunna utformas. Av plankartan framgår att det finns fem olika bostadsklasser (se sidan 11), benämnda e1 till e5. För dig som vill bygga i egen regi är det klasserna e1 (friliggande villa) och e3 (friliggande villa eller parhus) som är av intresse. Plankartan visar var man får bygga bostäder av typ e1 och e3. Gemensamt för båda klasserna är att man får uppföra ett hus i två våningar, med en högsta höjd upp till taknocken på maximalt 8,5 m eter. Takets utformning är inte reglerad och i kombination med den höga nockhöjden så ger det möjlighet att även inreda vinden. Garagets storlek är inte reglerad, den enda regleringen är att man inte får bebygga mer än 25% av tomtytan. Om tomten är 900 kvm får man sålunda bebygga maximalt 0,25 x 900 = 225 kvm. Det är en generös byggrätt som ger möjlighet att bygga en riktigt stor villa, eller två mycket bra parhus. Man kan t ex bygga en bottenplatta för huset på 160 kvm samt en bottenplatta för garage/förråd på 65 kvm. En bottenplatta på 160 kvm ger ca 140 kvm boarea på bottenvåningen. Bygg huset i två våningar och du har 280 kvm boarea. Räcker inte det så inred vinden och du har ytterligare ca 100 kvm boarea. De enkla och generösa detaljplanereglerna gör att i princip alla hus ur småhustillverkarnas kataloger uppfyller detaljplanekraven. Anslutningsavgifter För dig som köper en tomt och avser att uppföra din egen bostad så tillkommer kommunala anslutningsavgifter för el och V/A. Kostnaden för anslutning per sept uppgår till ca kr för el och ca kr för V/A. Se för mer utförlig information

7 Områdets utbyggnad Bostadsområdet kommer att byggas ut i tre etapper med en utbyggnad från väster till öster. De tre etapperna är sedan indelade i arton mindre delar, vilka var och en kommer ha en separat byggstart. För att de kommunala funktionerna med förskola, skola och busstrafik skall komma igång så snabbt som möjligt har exploatörerna en ambition att verka för en snabb utbyggnad av de södra och centrala delarna av bostadsområdet. Utbyggnad av vägar och kommunalt V/A Infarten till området sker via en nybyggd trafikplats, d v s en bro över v 288 med på- och avfarter mot såväl Uppsala som Östhammar. Trafikplatsen kommer ha busshållplatser för innerstadsbussarna till Uppsala och för landsortsbussarna i riktning mot Östhammar. Trafikplatsen byggs av Trafikverket och skall vara färdigställd i oktober Gatukontoret ansvarar för utbyggnaden av huvudgatan in i området, från brofästet till skolan, samt för den alléplanterade lokalgatan som löper från söder till norr genom området. Avsikten är att den södra lokalgatan och huvudgatan skall vara färdigbyggd när den planskilda korsningen är färdig att tas i bruk. Kostnaderna för den planskilda korsningen och samtliga vägar i området ingår i de priser som offereras vid köp av tomt eller bostad, d v s den alléplanterade lokalgatan som löper från söder till norr genom området. Det tillkommer inte någon kommunal väganslutningsavgift. Arbetet har påbörjats och kommer färdigställas i oktober WSP projekterar f n V/A och kvartersgator för samtliga övriga vägar söder och väster och huvudgatan. Uppsala Vatten och Vaksala-Lunda Fastighets HB beräknas under december 2011 sända ut anbudshandlingar för byggnation av V/A och kvartersgator. Arbete förväntas påbörjas våren 2012 med färdigställande etappvis t o m sommaren Från trafikplatsen påbörjar Uppsala kommun under september 2011 byggnationen av huvudgatan in i området, samt lokalgatan i sin sydvästliga sträckning. Byggnationen omfattar V/A samt kanalisation för fiberkabel. Entreprenör ASFAB. Färdigställandetid-

8 Utbyggnadstakt bostäder Sommaren 2013 beräknas vägar och V/A vara utbyggda för ca 450 bostäder. Utbyggnadstakten av bostäderna planeras till ca 330 st per , vilket enbart är en uppskattning utifrån dagens marknadssituation i september Ambitionen är dock att se en snabb utbyggnadstakt i början eftersom detta krävs för att skapa ett underlag för förskolor, skola, busstrafik, livsmedelsbutik och övrig butiksverksamhet i området. Detaljplanen medger en genomförandetid på 15 år från och med oktober Prognosen under detaljplanens framtagande har varit att området kommer vara till fullo utbyggt efter 10 år, d v s en utbyggnad av ca bostäder per år. Utveckling förskola/skola/lekplatser och parker Uppsala kommun har åtagit sig att bygga ut förskola och skola i takt med områdets behov. Från trafikplatsen påbörjar Uppsala kommun under september 2011 byggnationen av huvudgatan in i området, samt lokalgatan i sin sydvästliga sträckning. Byggnationen omfattar V/A samt kanalisation för fiberkabel. Entreprenör ASFAB. Färdigställandetidpunkt: oktober Summeringen av ovanstående är att bostäder i direkt anslutning till kommunens utbyggnad av V/A och huvud/lokalgata samt södra skogsslingan kan anslutas till kommunalt V/A fr o m oktober Övriga kvarter söder-väster om huvudgatan kan anslutas etappvis oktober 2012 juni Exploatörerna ansvarar för utbyggnaden av övriga kvartersgator i samråd med Uppsala Vatten som ansvarar för utbyggnad av delar av V/A nätet i kvartersgatorna. Den södra skogsslingan (där vissa tomter fn är till försäljning genom Riksmäklaren i Uppsala) kommer att vara projekterad i juni Planerad byggstart är oktober 2011 och beräknad färdigställandetidpunkt är augusti Resterande kvartersgator söder om huvudgatan byggs ut etappvis med start hösten 2011/våren Etapperna färdigställs löpande med målet att samtliga kvartersgator söder om huvudgatan är färdigställda sommaren Vaksala-Lunda Fastighets HB åtar sig därutöver att se till att en första förskola öppnas i augusti 2013, i kommunal eller privat regi. Därmed kan nyinflyttade familjer garanteras förskoleplats. F n har Uppsala kommun inte angivit någon fast tidpunkt för när skolan kan öppnas. Sannolikt kommer den i ett första skede erbjuda skolgång från 6 år till årskurs 6, samt senare när en större del av området är utbyggt kanske även årskurs 7-9. Uppsala kommun har påbörjat ett programskede för områdets stora park -stadsdelsparken, innebärande att man f n arbetar på dess utformning och innehåll. Mer material förväntas under hösten Busstraf ik Hållplatser för busstrafik byggs längs trafikplatsens ramper. Det finns dock idag ingen uppgift om när innerstadsbussarna skall börja trafikera området. I dagsläget trafikeras väg 288 av buss 886 och 811 vilket ger goda kommunikationer till city och pendlingsmöjligheter till Östhammar. Se för tidtabell. IT-Infrastruktur och bredbandstjänster Området kommer anslutas till Telia Sonera Sverige ABs öppna fibernät, till en anslutningskostnad av 6,000 kr exkl moms per fastighet. De boende kan fritt välja leverantör bland dem som ingått avtal för Telias Öppna Nät (f n ett halvdussin leverantörer, men fler kommer då tjänsten är helt ny). Fibernätet ger tillgång till Bredband (100/100 mbit), Bredbandstelefoni samt Digital-TV. På sikt finns möjligheten att låta den gemensamma samfälligheten handla upp tjänsterna för samtliga boende, då till en väsentlig rabatt.

9 P 20P Tomter till salu I Östra Vaksala finns en unik möjlighet att bygga ditt drömhus i en helt nyritad stadsdel. I etapp 1 kan du välja mellan att bygga ett helt valfritt hus och använda de generösa detaljplanereglerna på de fria tomterna i den södra skogsslingan. Eller välj ett hus bland de hemtrevliga samordnade villakvarteren på ängarna med förvalda husleverantörer. ETAPPINDELNING ETAPP 1 Alla tomter förmedlas via Riksmäklaren men det går självklart bra att kontakta husleverantörerna direkt för information om husval. ETAPP 2 Fria tomter Välj husleverantör helt fritt ETAPP 3 I Östra Vaksala finns en unik möjlighet att bygga ditt eget drömhus bland de fria villatomterna som är vackert belägna i skogsslingan. De generösa reglerna gör att du, förutom att du kan bygga stort även kan bygga smart. Att bygga ihop hus och garage eller att bygga ett 2-planshus istället för 1½-planshus är ofta ekonomiskt fördelaktigt. I den fria delen av Östra Vaksala köper du tomt och väljer sedan din egen husleverantör. ETAPP 4 PLANGRÄNS Samordnade villakvarter välj hus hos förvald leverantör 12P 12P På de öppna ängarna och intill stadsdelsparken ska kvarteren enligt detaljplanen samordnas. I dessa områden finns förvalda husleverantörer som 20P hjälper dig att skapa ditt drömboende. Här finns möjlighet att bygga hus i 1-plan eller 2-plan. I broschyren finns en kortare presentation av de husleverantörer som redan är klara för att bygga i området. ETAPPINDELNING P ETAPP 1 ETAPP 2 Etappindelning ETAPP 3 Etapp ETAPP 1 4 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 PLANGRÄNS Plangräns 12P N 12P

10 Husleverantörer Husleverantörer VP G KLK Bottenvåning Björklidenhus tillverkar och bygger villor i både modern och traditionell stil. De bygger med kvalitet och väljer material såväl som leverantörer och samarbetspartners med största omsorg, allt för att du som kund ska känna dig trygg när du väljer Björklidenhus som totalentreprenör. Med huvudkontor och tillverkning i Fjärdhundra mellan Enköping och Sala, finns de strategiskt placerade i hjärtat av Mälardalen. Design - En helt ny husserie Om ni är ute efter ett mer modernt utseende är chansen stor att ni förälskar er i vår husserie Design, skapad tillsammans med arkitekten Anders Holmberg. Villa Omikron 118 Friliggande 1 plansvilla Boarea på 118 kvm GROVENTRÉ/TVÄTT 7,4 m 2 INSTALLATIONER ST Björklidenhus 1,8 m 2 KÖK/VARDAGSRUM ALLRUM 12,6 m 2 50,7 m 2 SOVRUM 11,7 m 2 TM/TT TS WC/DUSCH 4,2 m 2 G G G G F K ENTRÉ WC/DUSCH 4,0 m 2 SOVRUM 7,4 m 2 SOVRUM 7,1 m 2 SOVRUM 7,4 m 2 VILLA EPSILON 1,5 plan 100 kvm (inredningsbar övervåning på 73 kvm golvyta) Entré på gaveln med direkt tillgång till badrum och ett litet sovrum. Ett rejält masterbedroom på 15 kvm och kombinerat kökvardagsrum med stora fönster och 3 utgångar gör att detta hus 1 plansvilla är väldigt lätt att till sig. Ljust och luftigt med Pris en från nära-ute känsla. kr nyckelfärdigt Pris byggsats kr VILLA OMIKRON 1 plan 118 kvm 6 rok Entré på gaveln med Alltid direkt standard: tillgång Platta till på mark badrum och ett litet och sovrum. vattenburen golvvärme. Kombinerat kök-vardagsrum Kakel och klinker på hela i WC/bad, klinker i groventré och parkett 50 kvm med stora fönster och 4 utgångar i alla torra utrymmen. gör att detta hus är väldigt lätt att till sig. Ljust och luftigt med en nära-ute känsla. Eksjöhus Eksjöhus AB är en familjeägd hustillverkare i tredje generationen, där hustillverkningen startade redan Här finns en lång tradition och stora kunskaper när det gäller tillverkning av småhus. I Östra Vaksala uppför Eksjöhus två av våra mest populära husmodeller, Balans och Lyckan. LYCKAN 1 plan 130 kvm 6 Rum och kök Lyckan är ett praktiskt disponerat hus som erbjuder både barn och vuxna avskildhet men här finns också plats att umgås. Med sitt burspråk i anslutning till entrén får Lyckans fasad en fin balans som passar med de flesta färgsättningar. Lyckan finns i flera olika versioner och har under åren blivit ett av våra mest omtyckta hus. 130 prisvärda kvadratmeter fördelat på 4 sovrum, allrum, kök och vardagsrum visar att Lyckan visst går att köpa för pengar. BALANS VALM 2 plan 156 kvm 5 Rum och kök Balans är ett modernt och stilrent 2-planshus med luftig och öppen planlösning, helt utan korridorer. Med valmat tak får exteriören en charmig New England-stil och känns modernt men ändå klassiskt. Invändigt skapar huset balans mellan nöje och avkoppling med rymliga samvaroytor på entréplan och sov- och allrum på övervåningen. För mer information kontakta Patrik Andersson, tel , För mer information kontakta Björn Rönnings, tel , Nina Karlsson tel ,

11 Husleverantörer Willa Nordic Ett hus för den moderna människan... Willa Nordic skapar hus med hög designgrad anpassade för ett aktivt liv. En av företagets arkitekter Nils Nordkvist har skapat ett koncept med nyfunkishus som kallas Hus med attityd. Live in a Work of Art S V E R I G E S V A C K R A S T E V I L L A När jag skapade Hus med attityd så hade jag den moderna människan i åtanke. Familjen med ett eller två barn, det lite äldre paret med utflugna barn eller det unga designmedvetna paret som vill skapa ett unikt boende med attityd. Sällan har kvadratmeter varit mera rymliga än i detta Hus med attityd. De stora glaspartierna binder samman ute- och innemiljön och ger ljus och rymd. Vinterträdgården är en dröm för många. Varierad takhöjd med upp till 2,95 i tak är en annan kvalitet som ger dramatik och atmosfär. Exteriört präglas husen av just attityd. Fibercementskivorna är underhållsfria och den värmebehandlade träpanelen åldras vackert grått med tiden. Huset får olika uttryck beroende på om man använder vita eller svarta plattor. Vilket är ditt uttryck? Välkommen till Willa Nordic och hus med attityd. Läs mer på R O S S Design Pål Ross, Foto Mikael Damkier Östra Östra Vaksala erbjuder nu stolt exklusiva villor villor designade av den av den prisbelönade prisbelönade arkitekten arkitekten Pål Ross. Pål Ross. Arkitekten och hans team från Ross arkitektur & design & design skall skall på några på några av av de de bästa tomterna i området varsamt placerat in en in en begränsad serie serie av sina av sina fantastiska livsrum. Varje hus har sin sin unika unika prägel prägel och och kommer kommer att signeras att signeras av av arkitekten. Du Du kan även välja välja att att få få din din egen egen helt helt unika unika design design i ett nära i ett nära samarbete samarbete med med Pål Pål Ross. Ross. Bli Bli en en av av de de få få utvalda! Anmäl ditt ditt intresse redan redan nu nu då antalet då antalet är starkt är starkt begränsat. begränsat. Läs Läs mer mer om om Ross Ross på på Anmälan: Mäklaren? märk ditt mail märk Ross, ditt Östra mail Vaksala Ross, Östra Vaksala För mer information kontakta Nils Nordkvist, , För mer information om hela projektet besök:

12 Förmånserbjudande för dig Så här går du vidare I Östra Vaksala kommer det att finnas ett boende för alla. Allt från att kunna bygga drömhuset på de fria tomterna, välja ett hus i de samordnade kvarteren, radhus eller parhus eller en bostadsrättlägenhet vid huvudgatan. Stadsdelen kommer att börja bebyggas under 2012 och redan nu finns möjlighet att boka en tomt. Du kan även anmäla dig till vårt kundregister för att få fortlöpande information om området och bli personligt inbjuden till kommande säljstarter. För att anmäla dig till vårt kundregister är du välkommen att göra det på områdets hemsida Vill du veta mer om tomterna, de olika husleverantörerna och möjligheterna att bygga eller boka en tomt så kontaktar du som köper i Näs Focksta Förmånserbjudande för dig Förmånserbjudande till dig som köper tomt i Östra Vaksala som köper i Näs Focksta PRIVATEKONOMI PRIVATEKONOMI Avgiftsfri ekonomisk rådgivning kring allt som rör din privatekonomi, Avgiftsfri ekonomisk som rådgivning sparande, försäkring, allt som lån rör och din pension. privatekonomi som sparande, försäkring, EGEN KONTAKTPERSON lån och pension. PRIVATEKONOMI Din familj får en egen kontaktperson på vårt bankkontor. EGEN KONTAKTPERSON Avgiftsfri ekonomisk rådgivning kring allt som rör din privatekonomi, Din familj får en egen ALLKORT kontaktperson -MASTERCARD på vårt ELLER bankkontor. VISA som sparande, försäkring, lån och pension. EGEN KONTAKTPERSON Kreditkort med möjlighet till kredit upp till kr, avgiftsfritt ALLKORT MASTERCARD ELLER VISA Din familj får en första egen året, kontaktperson (ordinarie på pris vårt 250 bankkontor. kr per år) Kreditkort med möjlighet till kredit upp till kr avgiftsfritt första INTERNETTJÄNST OCH TELESVAR året ALLKORT (ordinarie-mastercard pris 250 kr per ELLER år). VISA Kreditkort med Banktjänster möjlighet till via kredit internet upp till och 100 telefon 000 kr, avgiftsfritt. avgiftsfritt INTERNETTJÄNST första året, (ordinarie OCH pris TELESVAR 250 kr per år) BOLÅN Banktjänster INTERNETTJÄNST via Internet OCH och TELESVAR telefon avgiftsfritt. Lån upp till 90% Banktjänster via internet och telefon avgiftsfritt. BOLÅN Räntefria handpenningslån. Lån BOLÅN upp till 90% Inga avgifter för värdering, låneuppläggning, avisering Räntefria Lån upp boknings-och till 90% eller låneförlängning. handpenningslån. Räntefria handpenningslån. Inga avgifter för värdering, Avgiftsfritt låneuppläggning, låneskydd med avisering trygghetskapital. Inga avgifter för värdering, låneuppläggning, avisering eller låneförlängning. Amortering enligt överenskommelse. eller låneförlängning. Avgiftsfritt Låneskydd Sedvanlig med Trygghetskapital. kreditprövning. Avgiftsfritt låneskydd med trygghetskapital. Amortering Amortering enligt Vi enligt erbjuder överenskommelse överenskommelse. förmånliga räntevillkor! Sedvanlig Sedvanlig kreditprövning. Ulrika Lööf Fastighetsmäklare Tel: Mobil: Elin Hedström Fastighetsmäklare Tel: Mobil: Vi erbjuder förmånliga räntevillkor! Vi erbjuder förmånliga räntevillkor! Kontakta Handelsbanken Uppsala City: Kontakta Handelsbanken Kontaktpersoner: Uppsala City. Kontaktpersoner Kontakta Handelsbanken Johan Grundström, Uppsala City: Tel , E-post: Kontaktpersoner: Helena Erol, tel. Thomas , Forsgren, Tel , E-post: Johan Grundström, Tel , E-post: Veronica Thorsell Pettersson, tel , Thomas Forsgren, Tel , E-post: Handelsbanken Uppsala City i samarbete med Riksmäklaren Handelsbanken Uppsala City i samarbete med Riksmäklaren Uppsala City Uppsala City

13 ng och vattenburen golvvärme. Kakel och klinker i WC/bad, klinker i groventré och parkett i alla torra utrymmen. CITY / Vaksalagatan 5, Uppsala. Tel: GRÄNBY C / Marknadsgatan 1, Box 22061, Uppsala. Tel:

Ett lite enklare sätt att hitta hem.

Ett lite enklare sätt att hitta hem. EGNAHEM Ett lite enklare sätt att hitta hem. EGNAHEM- är en husserie framtagen för att göra ditt husköp lite enklare och därmed också lite billigare. Det betyder inte att vi tummat på kvaliteten. Egnahem

Läs mer

TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN

TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN 56 ATTITYD I JÖ HUS MED ATTITYD ETT TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN ARKITEKTENS VAL - ATTITYD 131 57 ÖNKÖPING T MODERNT FUNKISHUS 58 ATTITYD I JÖNKÖPING PÅ HUSETS FRAMSIDA FINNS EN GENERÖS TERRASS,

Läs mer

Kvadratsmart boende!

Kvadratsmart boende! Snart kan du bo här Ditt drömboende I det nyaste bostadsområdet i Mariehamn med närhet till allt du behöver dagligen och samtidigt med grönskande natur runt hörnet, får du det bästa av två världar Bostads

Läs mer

Bo granne med sjön Glan

Bo granne med sjön Glan think... S MÅ Llivskvalitet s m a r t a l ö s n i n g a r mycket hus för pengarna åtkomligt för många SVÄRTINGE skogsbacke Bo granne med sjön Glan för åtk om ligt lö n ta mycket hus g sni smar ga mån think...

Läs mer

Less is more. Så enkelt kan man sammanfatta vår nya husserie Wise. Vi har skalat bort en del moment för att kunna erbjuda en funktionell

Less is more. Så enkelt kan man sammanfatta vår nya husserie Wise. Vi har skalat bort en del moment för att kunna erbjuda en funktionell Vi har skalat bort en del moment för att kunna erbjuda en funktionell sant? Inte då. Det är ju Trivselhus vi pratar om. avkall på kvalitet eller tillvalsmöjligheter. Låter det för bra för att vara och

Läs mer

Tallboda Östra. Brf Kärntallen 3, Linköping

Tallboda Östra. Brf Kärntallen 3, Linköping Tallboda Östra Brf Kärntallen 3, Linköping Succén fortsätter på Tallboda Östra Bilden är hämtad från Kärntallen 1. Med Malmskogen som granne Tallboda Östra är en plats som tillhandahåller såväl naturens

Läs mer

SVÄRTINGE SKOGSBACKE

SVÄRTINGE SKOGSBACKE think... S MÅ Llivskvalitet s m a r t a l ö s n i n g a r mycket hus för pengarna åtkomligt för många SVÄRTINGE SKOGSBACKE Bo granne med sjön Glan think... S MÅ Llivskvalitet s m a r t a l ö s n i n g

Läs mer

CHANS ATT BYGGA DRÖMHUSET I POPULÄRA STÖCKSJÖ

CHANS ATT BYGGA DRÖMHUSET I POPULÄRA STÖCKSJÖ STÖCKSJÖ UMEÅ 1 2 3 4 6 7 5 8 9 10 14 11 12 13 Var området ligger och status på tomterna hittar du på www.myresjohus.se/projekt CHANS ATT BYGGA DRÖMHUSET I POPULÄRA STÖCKSJÖ Välkommen till Stöcksjö en

Läs mer

Söndrum, Halmstad. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen.

Söndrum, Halmstad. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen. www.karnhem.se Foto: Hovs By, Växjö Söndrum, Halmstad Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen. Nära till Centrum, 5 km Skolor F-9, 1 km Vårdcentral, 300 m Närbutik, 900

Läs mer

LINDBACKEN ETAPP 2, UPPSALA

LINDBACKEN ETAPP 2, UPPSALA LINDBACKEN ETAPP 2, UPPSALA 11 12 13 14 1 10 2 8 9 7 6 5 4 3 VÄLKOMMEN TILL LINDBACKEN! Var området ligger och status på objekten hittar du på www.myresjohus.se/projekt Lindbacken är en ny, barnvänlig

Läs mer

Lillhamra Trädgårdsstad

Lillhamra Trädgårdsstad Lillhamra Trädgårdsstad Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra I östra delen av Västerås, norr om Hamre och öster om villakvarteren på Talltorp, uppförs nu Västerås nya bostadsområde Lillhamra.

Läs mer

ETT EGET HUS ETT DRÖMBOENDE VALLERSVIK FRILLESÅS

ETT EGET HUS ETT DRÖMBOENDE VALLERSVIK FRILLESÅS ETT EET HUS ETT DRÖMBOENDE VALLERSVIK FRILLESÅS NORTORP A LILJAS VÄ Såld! B E D C FEM TOMTER FÖR DRÖMHUS A-hus och Varbergshus erbjuder nu fem tomter i havsnära, fridfulla Vallersvik, Frillesås i södra

Läs mer

Vackra radhus vid de södra ängarna

Vackra radhus vid de södra ängarna br f ängslyck an Vackra radhus vid de södra ängarna design helhet tr ygghet prisvär t örebro Hus att längta hem till Nu har du chansen att skaffa dig ett underbart boende i Örebros nya stadsdel Södra Lindhult

Läs mer

Bastasjö. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! 25 vackra tidlösa villor i klassisk stil

Bastasjö. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! 25 vackra tidlösa villor i klassisk stil www.karnhem.se Bastasjö 25 vackra tidlösa villor i klassisk stil Nära till Centrum, 9 km Skola, 2 km Förskola, intill Mataffär, 2 km Cykelväg, intill Mitt i naturen! Bastasjö friluftsområde med elljusspår

Läs mer

Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra

Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra Lillhamra Arosekens område Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra I östra delen av Västerås, norr om Hamre och öster om villakvarteren på Talltorp, uppförs nu Västerås nya bostadsområde Lillhamra.

Läs mer

Bo granne med sjön Glan

Bo granne med sjön Glan think... S MÅ Llivskvalitet s m a r t a l ö s n i n g a r mycket hus för pengarna åtkomligt för många SVÄRTINGE skogsbacke Bo granne med sjön Glan think... S MÅ Llivskvalitet s m a r t a l ö s n i n g

Läs mer

Välkommen. Friliggande villa - Sörmarken Kv Klippingen - Tomt 16. Utgångspris : 3 125 000 kr, Boarea: ca 150 m²

Välkommen. Friliggande villa - Sörmarken Kv Klippingen - Tomt 16. Utgångspris : 3 125 000 kr, Boarea: ca 150 m² Objektbeskrivning Välkommen Friliggande villa - Sörmarken Utgångspris : 3 125 000 kr, Boarea: ca 150 m² Mäklare: Andreas Bergqvist Telefon: 033-10 77 99, Mobiltelefon: 0733-46 09 16 e-post: andreas.bergqvist@maklarhuset.se

Läs mer

Solslänten STADSSKOGEN I ALINGSÅS

Solslänten STADSSKOGEN I ALINGSÅS Solslänten STADSSKOGEN I ALINGSÅS 12 10 11 8 9 6 7 4 5 2 3 1 Stadsskogen Välkommen till Stadsskogen i Alingsås. Här bor du i vacker omgivning med närhet till lekplatser, motionsspår, cykelvägar och sjön

Läs mer

Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden.

Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden. Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden. Husens moderna formspråk, materialval och färgsättning är

Läs mer

Lillhamra Kv. Vänskapen

Lillhamra Kv. Vänskapen Lillhamra Kv. Vänskapen Arosekens område Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra I östra delen av Västerås, norr om Hamre och öster om villakvarteren på Talltorp, uppförs nu Västerås nya bostadsområde

Läs mer

NYA BJÖRKHAGA. Österåkers kommun, med Åkersberga som centralort, är kommunen där vacker roslagsnatur möter skärgård i skön harmoni.

NYA BJÖRKHAGA. Österåkers kommun, med Åkersberga som centralort, är kommunen där vacker roslagsnatur möter skärgård i skön harmoni. NYA BJÖRKHAGA Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden. Husens moderna formspråk, materialval och färgsättning

Läs mer

för pengarna åtkomligt för många think... mycket hus l ö s n i n g a r Llivskvalitet s m a r t a LILLA KÄLLVIKEN Cykelvägar till det mesta

för pengarna åtkomligt för många think... mycket hus l ö s n i n g a r Llivskvalitet s m a r t a LILLA KÄLLVIKEN Cykelvägar till det mesta think... S MÅ Llivskvalitet s m a r t a l ö s n i n g a r mycket hus för pengarna åtkomligt för många LILLA KÄLLVIKEN Cykelvägar till det mesta för åtk om ligt lö n ta mycket hus g sni smar ga mån think...

Läs mer

Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs

Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn Tel. 018-23510, 018-23507 Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs Presentation Modernt, rejält och välbyggt bostadshus med

Läs mer

HELSINGBORG 2 MALMÖ. Källa: openstreetmap.org

HELSINGBORG 2 MALMÖ. Källa: openstreetmap.org RYDEBÄCK HELSINGBORG 2 1 3 ETAPP 2 4 5 14 13 15 12 11 6 7 8 9 10 MALMÖ Källa: openstreetmap.org 16 VÄLKOMMEN TILL RYDEBÄCK Välkommen till lugnet i Rydebäck, här bor du i idyllen men ändå med närhet till

Läs mer

Brf. Kärntallen 2 Tallboda Östra

Brf. Kärntallen 2 Tallboda Östra www.karnhem.se Brf. Kärntallen 2 Tallboda Östra 32 vackra bostadsrätter i modern stil Nära till Linköping centrum, 7 km Tallboda centrum, 2,5 km Skola 4-6, 2 km Förskola F-3, 1 km Cloetta Center, 6 km

Läs mer

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Vardagslyx och avkoppling året om

Vardagslyx och avkoppling året om Vardagslyx och avkoppling året om VÄLKOMMEN TILL SKREA Bygg Villa Kalmar Boende från 7.900 kr/mån inkl drift, tomt, anslutningsavgifter, myndighets kostnader, lagfart, pantbrev, bankkostnader och kontrollansvarig.

Läs mer

STADSSKOGEN KV. SOLSLÄNTEN, ALINGSÅS

STADSSKOGEN KV. SOLSLÄNTEN, ALINGSÅS STADSSKOGEN KV. SOLSLÄNTEN, ALINGSÅS 12 10 11 8 9 6 7 4 5 2 3 1 Var området ligger och status på tomterna hittar du på www.myresjohus.se/projekt NATURSKÖNT BOENDE I STADSSKOGEN, ALINGSÅS Välkommen till

Läs mer

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ ~ för sunt boende ~ VÄXJÖ Biskopshagen Visionen med Biskopshagen är att skapa ett modernt bostadsområde med arkitektur som uttrycker nutida ideal. Biskopshagen skall byggas utifrån Trädgårdsstadens principer

Läs mer

för pengarna åtkomligt för många think... mycket hus l ö s n i n g a r Llivskvalitet s m a r t a SKREA Härligt område i Falkenberg

för pengarna åtkomligt för många think... mycket hus l ö s n i n g a r Llivskvalitet s m a r t a SKREA Härligt område i Falkenberg think... S MÅ Llivskvalitet s m a r t a l ö s n i n g a r mycket hus för pengarna åtkomligt för många SKREA Härligt område i Falkenberg för åtk om ligt lö n ta mycket hus g sni smar ga mån think... r

Läs mer

BYGG DITT DRÖMHUS I ROMFARTUNA

BYGG DITT DRÖMHUS I ROMFARTUNA ROMFARTUNA VÄSTERÅS 7 5 6 8 4 11 9 2 3 12 10 1 13 15 14 BYGG DITT DRÖMHUS I ROMFARTUNA Var området ligger och status på tomterna hittar du på www.myresjohus.se/projekt Romfartuna är en mysig liten kyrkby

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL

VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL HAVSNÄRA I FRÖSAKULL I attraktiva Frösakull, vid havet nära Tylösand kommer A-hus att uppföra 15 villor. Förutom den idylliska miljö som kännetecknar Frösakull lockar också närheten

Läs mer

Tallbacken Öjersjö - Partille

Tallbacken Öjersjö - Partille Tallbacken Öjersjö - Partille BOFAKTA Ett projekt ritat och genomfört av Studor projektutveckling & arkitektur Nu säljstartar vi Tallbacken I natursköna Hossaberget i Öjersjö ligger det nya villaområdet

Läs mer

Brf Pärleporten i Lerum är ett projekt vi på Hökerum Bygg är stolta över.

Brf Pärleporten i Lerum är ett projekt vi på Hökerum Bygg är stolta över. Brf Pärleporten i Lerum är ett projekt vi på Hökerum Bygg är stolta över. Efter en arkitekttävling där tre kontor ritade varsitt förslag vaskades en byggnad fram som innehöll de värden som både kommunens

Läs mer

S MÅ L. think... VÄSTRA GÄRDE. Naturskönt område med rikt friluftsliv. i samarbete med

S MÅ L. think... VÄSTRA GÄRDE. Naturskönt område med rikt friluftsliv. i samarbete med think... S MÅ L VÄSTRA GÄRDE Naturskönt område med rikt friluftsliv i samarbete med Västra Gärde - ett rikt friluftsliv inpå husknuten Att bo bra är en viktig del i livet. Men långt ifrån allt. Vi vill

Läs mer

www.perboquist.se För visningstider och mer information besök vår hemsida

www.perboquist.se För visningstider och mer information besök vår hemsida Underbart läge Äspö/Södra Finnö Vid vattnet med stort altandäck och brygga ligger detta trevliga hus i mycket gott skick. 61+20 kvm. 4 rum och kök. Året runt vatten, dusch och vattentoalett. Friköpt tomt

Läs mer

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje!

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen - Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen på Trandared är AB Bostäders senaste nyproduktion. Här bygger vi 42 lägenheter i ett helt nytt bostadsområde

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

Drömboende vid Stor-Hjälmarens strand 11 tomter till salu

Drömboende vid Stor-Hjälmarens strand 11 tomter till salu Drömboende vid Stor-Hjälmarens strand 11 tomter till salu för byggande av Ekeforshus eller Kungshus www.ekeforshus.se www.kungshus.se Tänk dig. Kanske har du länge haft en dröm om att få bo vid vatten.

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Sandsbrohöjden etapp 3. Exklusiva villor med utsikt över Toftasjön

Sandsbrohöjden etapp 3. Exklusiva villor med utsikt över Toftasjön Sandsbrohöjden etapp 3 Exklusiva villor med utsikt över Toftasjön Närmast sjön vill jag bo... Växjö är i ständig tillväxt och visar en härlig framtidsoptimism. Idag bor det cirka 1,2 miljoner invånare

Läs mer

Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden.

Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden. Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden. Husens moderna formspråk, materialval och färgsättning är

Läs mer

Guntorp By en modern familjeidyll

Guntorp By en modern familjeidyll 29 trivsamma villor och parhus i Kode Guntorp By en modern familjeidyll Något utöver det vanliga Guntorp By en modern familjeidyll www.sverigehuset.se Ett tryggt boende i lantlig miljö med närhet till

Läs mer

S MÅ L. think... VÄSTRA GÄRDE. Naturskönt område med rikt friluftsliv. i samarbete med

S MÅ L. think... VÄSTRA GÄRDE. Naturskönt område med rikt friluftsliv. i samarbete med think... S MÅ L VÄSTRA GÄRDE Naturskönt område med rikt friluftsliv i samarbete med Västra Gärde - ett rikt friluftsliv inpå husknuten Att bo bra är en viktig del i livet. Men långt ifrån allt. Vi vill

Läs mer

BIRGITTAOMRÅDET. Härligt område i natursköna Vadstena. Foto: Bo Gäfvert. think... för pengarna åtkomligt för. många. mycket hus.

BIRGITTAOMRÅDET. Härligt område i natursköna Vadstena. Foto: Bo Gäfvert. think... för pengarna åtkomligt för. många. mycket hus. think... S MÅ Llivskvalitet s m a r t a l ö s n i n g a r mycket hus för pengarna åtkomligt för många BIRGITTAOMRÅDET Härligt område i natursköna Vadstena Foto: Bo Gäfvert för åtk om ligt lö n ta mycket

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

VÄSTRA HALLERNA STENUNGSUND

VÄSTRA HALLERNA STENUNGSUND VÄSTRA HALLERNA STENUNGSUND BO HAVSNÄRA I STENUNGSUND Stenungsund är en av Sveriges snabbast växande orter. Det är inte förvånande här finns det mesta blomstrande företag, härlig natur, bryggliv, pendelavstånd

Läs mer

ÖSTRA BÄRSTAD ETAPP 2

ÖSTRA BÄRSTAD ETAPP 2 ÖSTRA BÄRSTAD ETAPP 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Var området ligger och status på objekten hittar du på www.myresjohus.se/projekt VÄLKOMMEN TILL ÖSTRA BÄRSTAD! I Östra Bärstad bor du granne med hästhagarna och

Läs mer

Nannagårdens idévillor. formgivna av dig och arkitekten

Nannagårdens idévillor. formgivna av dig och arkitekten Nannagårdens idévillor formgivna av dig och arkitekten Moderna villor med personlig utformning Glumslöv en av södra Sveriges vackraste platser Glumslöv är beläget mellan Helsingborg och Landskrona med

Läs mer

Med sikte på ett bra boende

Med sikte på ett bra boende Vi erbjuder 7 byggklara tomter i Velanda, Trollhättans kommun. Med sikte på ett bra boende I Kvarteret Blacken i Velanda 8 kilometer från Trollhättan erbjuder vi nu 7 byggklara tomter. Tomtstorlekarna

Läs mer

Slussvaktaren Åhlin & Ekeroth bygger 16 vackra parhus i Heda Ljungsbro. Unikt läge vid Göta kanal

Slussvaktaren Åhlin & Ekeroth bygger 16 vackra parhus i Heda Ljungsbro. Unikt läge vid Göta kanal Slussvaktaren Åhlin & Ekeroth bygger 16 vackra parhus i Heda jungsbro Unikt läge vid öta kanal Vardagsrummets yttre del har extra takhöjd på ca fem meter och med generösa fönsterytor över två plan. Vardagsrummet

Läs mer

för pengarna åtkomligt för många think... mycket hus l ö s n i n g a r Llivskvalitet s m a r t a BJÖRNÖ Skärgårdsboende nära stan

för pengarna åtkomligt för många think... mycket hus l ö s n i n g a r Llivskvalitet s m a r t a BJÖRNÖ Skärgårdsboende nära stan think... S MÅ Llivskvalitet s m a r t a l ö s n i n g a r mycket hus för pengarna åtkomligt för många BJÖRNÖ Skärgårdsboende nära stan Att bo bra är en viktig del i livet. Men långt ifrån allt. Vi vill

Läs mer

Kvarteret Daggrosen. Moderna äganderätter i Vasatorp Trädgård

Kvarteret Daggrosen. Moderna äganderätter i Vasatorp Trädgård Kvarteret Daggrosen Moderna äganderätter i Vasatorp Trädgård Helsingborgs nyaste bostadsområde, nära både stad och natur I Vasatorp Trädgård bygger vi femton äganderätter som bildar Kvarteret Daggrosen.

Läs mer

Egnahem. Ett lite enklare sätt att hitta hem

Egnahem. Ett lite enklare sätt att hitta hem Egnahem Ett lite enklare sätt att hitta hem Ett lite enklare sätt att hitta hem... I den här katalogen hittar du en serie Eksjöhus framtagna för att göra ditt husköp lite enklare och därmed också lite

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL. Kärleken sitter i väggarna

VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL. Kärleken sitter i väggarna VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL Kärleken sitter i väggarna HAVSNÄRA I FRÖSAKULL I attraktiva Frösakull, vid havet nära Tylösand kommer A-hus att uppföra 15 villor. Förutom den idylliska miljö som kännetecknar

Läs mer

Tomtaäng. Nyckelfärdiga villor centralt i Trosa

Tomtaäng. Nyckelfärdiga villor centralt i Trosa Tomtaäng Nyckelfärdiga villor centralt i Trosa Småstadsliv med närhet till storstadspuls Trosa är den kustnära småstaden som tillbaka i tiden kallades världens ände. I dag är Trosa en expansiv storstadsnära

Läs mer

Drömboende mitt i Södra Bunn

Drömboende mitt i Södra Bunn Drömboende mitt i Södra Bunn Fyra arkitektritade* generösa souterränghus erbjuds nu i Lövudden, Bunn. Husen är anpassade för den unika miljön med den fantastiska sjöutsikten. Husen smälter fint in i miljön

Läs mer

ntracithus Arkitektur och design med attityd

ntracithus Arkitektur och design med attityd ntracithus Arkitektur och design med attityd Antracithus med tornet i fokus Alla Antracithus börjar med ett torn. Tornet förenar och karaktäriserar våra hus och skapar en fantastisk rymd och atmosfär.

Läs mer

Duplex i Åre Sadeln...som egen hytte med delad tomtkostnad

Duplex i Åre Sadeln...som egen hytte med delad tomtkostnad Duplex i Åre Sadeln...som egen hytte med delad tomtkostnad två ara b, a åld 3! app t E i kvar för r a l 4. k 1 r 0 å t er 2 3 s b p m p epte Eta s i ing n t t infly luts är s 2 p 1 & Etap Med fantastiskt

Läs mer

CHANS ATT BYGGA DRÖMHUSET I POPULÄRA STÖCKSJÖ NATURLIGT FÖR BARNEN ÅTTA MINUTER TILL IKEA

CHANS ATT BYGGA DRÖMHUSET I POPULÄRA STÖCKSJÖ NATURLIGT FÖR BARNEN ÅTTA MINUTER TILL IKEA STÖCKSJÖ UMEÅ 1 2 6 7 5 3 4 8 9 10 14 11 12 13 Var området ligger och status på tomterna hittar du på www.myresjohus.se/projekt CHANS ATT BYGGA DRÖMHUSET I POPULÄRA STÖCKSJÖ Välkommen till Stöcksjö en

Läs mer

Välkommen hem till Gotö!

Välkommen hem till Gotö! Välkommen hem till Gotö! Byggt för var dag Bara minuters promenad från både skog och badplats bygger vi det nya bostadsområdet Gotö. Totalt handlar det om ungefär 100 hus, varav 20 under första etappen.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Övre Rörhamnsvägen

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Övre Rörhamnsvägen Län Uppsala Gatuadress Kommun Östhammar Storlek 0.0 rum / 0 m² Område Öregrund Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Beskrivning Tomt med härlig sjöutsikt över farleden

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

SVÄRTINGE SKOGSBACKE NORRKÖPING

SVÄRTINGE SKOGSBACKE NORRKÖPING SVÄRTINGE SKOGSBACKE NORRKÖPING 6 7 8 9 10 SVÄRTINGE SKOGSBACKE Välkommen till Svärtinge Skogsbacke, nordväst om Norrköping. Området ligger bra till med fin natur vid sjön Glan och nära stadens puls. Här

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL

VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL HAVSNÄRA I FRÖSAKULL I attraktiva Frösakull, vid havet nära Tylösand kommer A-hus att uppföra 15 villor. Förutom den idylliska miljö som kännetecknar Frösakull lockar också närheten

Läs mer

Väståkravägen 104. Län Skåne Gatuadress Väståkravägen 104 Kommun Staffanstorp Storlek 717 m² Område Hjärup Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Väståkravägen 104. Län Skåne Gatuadress Väståkravägen 104 Kommun Staffanstorp Storlek 717 m² Område Hjärup Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Staffanstorp Storlek 717 m² Område Hjärup Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Beskrivning Bygg ditt villa Vinga på vackert belägen tomt.

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015

Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015 2 Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015 Framfast grundades 2011 med målet att skapa moderna och prisvärda hem för alla. Vi sätter boendet i fokus: genomtänkt och effektivt på

Läs mer

HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE

HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE ETT HEM FÖR LIVET HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE Mockfjärdhus ett hem för livet Med stolthet presenterar vi här en serie hus skapade speciellt för entreprenader

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Villavägen 26

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Villavägen 26 Län Dalarna Gatuadress Kommun Leksand Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Holsåkern Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Mysigt och lättskött hus beläget

Läs mer

HONUNGSVÄGEN. 3 495 000 kr

HONUNGSVÄGEN. 3 495 000 kr HONUNGSVÄGEN 3 495 000 kr 2 HONUNGSVÄGEN Välkommen till Honungsvägen Balticgruppen presenterar dessa synnerligt trevliga villor i två plan med generösa ytor och tilltalande planlösning. Genomgående hög

Läs mer

ÖSTRA ÄNGABO TIMMERMANSVÄGEN, ALINGSÅS

ÖSTRA ÄNGABO TIMMERMANSVÄGEN, ALINGSÅS ÖSTRA ÄNGABO TIMMERMANSVÄGEN, ALINGSÅS VÄLKOMMEN TILL KV. MOTORBÅTEN Tänk dig ett lugnt och barnvänligt område, där närmsta förskola, skola och affär bara ligger ett stenkast från ditt hus. Med bilen når

Läs mer

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2 linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

DITT NYA HEM I linnéa park

DITT NYA HEM I linnéa park linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

easy-house Attefallshus Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade

easy-house Attefallshus Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade easy-house Attefallshus Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade easy-house är ett smart koncept med attefallshus,friggebodar och fritidshus. Det unika med easy-house är just att det både är modern

Läs mer

VEBERÖD. Välkommen till Linnéa Park i Veberöd, Lund!

VEBERÖD. Välkommen till Linnéa Park i Veberöd, Lund! VEBERÖD Välkommen till Linnéa Park i Veberöd, Lund! BO NÄRA NATUREN I VEBERÖD Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö om-sluten

Läs mer

HONUNGSVÄGEN. 3 695 000 kr

HONUNGSVÄGEN. 3 695 000 kr HONUNGSVÄGEN 3 695 000 kr 2 HONUNGSVÄGEN Välkommen till Honungsvägen Balticgruppen presenterar dessa synnerligen trevliga och väldisponerade Atriumhus i barnvänligt område på Umedalen. Husen bjuder på

Läs mer

Willa Nordic ONV BOLIG. Modern dansk design. www.willanordic.se

Willa Nordic ONV BOLIG. Modern dansk design. www.willanordic.se Willa Nordic ONV BOLIG Modern dansk design www.willanordic.se ETT HUS SOM STICKER UT & SAMTIDIGT SMÄLTER IN, LIKT EN KAMELEONT MED INTEGRITET DET HÄR ÄR ETT HEM FÖR FAMILJEN SOM VILL BO I ETT ARKITEKTRITAT

Läs mer

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Halland Gatuadress Kommun Kungsbacka Storlek 6.0 rum (5 sovrum) / 158 m² Område Palta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött och välplanerat kedjehus

Läs mer

NYTT HEM MED BÄSTA LÄGE

NYTT HEM MED BÄSTA LÄGE NYTT HEM MED BÄSTA LÄGE MODERNT BOENDE NÄRA DET MESTA Preliminära skisser på terrassradhusen Nyproducerat hem - Terrassradhus I korsningen Blåsippsbacken/ Blåeldsvägen i Hässelby Villastad planerar vi

Läs mer

ENHAMMARSHÖJDEN. Bo med naturen runt knuten på Tosterön

ENHAMMARSHÖJDEN. Bo med naturen runt knuten på Tosterön ENHAMMARSHÖJDEN Bo med naturen runt knuten på Tosterön NATURNÄRA TOMTER med närheten till bad, skola, förskola och kommunikation. Bo med naturen runt knuten på Tosterön På Tosterö i Strängnäs kommun, erbjuder

Läs mer

Hus för livskvalitet.

Hus för livskvalitet. Hus för livskvalitet. 2 Välkommen hem. Åk gärna på semester, till utlandet eller i Sverige och upplev nya miljöer. Hälsa på hos släktingar eller träffas hos vänner för en trevlig kväll. Vad du än hittar

Läs mer

Beddingestrand. Ängssyrevägen 3. Ett arkitektritat stenhus från dast ab

Beddingestrand. Ängssyrevägen 3. Ett arkitektritat stenhus från dast ab Beddingestrand Ängssyrevägen 3 Ett arkitektritat stenhus från dast ab några minuter från stranden dast ab säljer ett unikt arkitektritat stenhus på bästa läge i Beddingestrand. Låt dig inspireras av tomtens

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LJUSSTADEN

VÄLKOMMEN TILL LJUSSTADEN GUNGAN LJUSSTADEN VÄLKOMMEN TILL LJUSSTADEN Ljusstaden ligger på bekvämt cykelavstånd från Kalmar centrum just där kustlandskapet möter staden och där Kalmar visar upp en av sina vackraste sidor. I Ljusstaden

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - STENHAMRA - PRIS: 3 350 000:- UTGÅNGSPRIS

FRILIGGANDE VILLA - STENHAMRA - PRIS: 3 350 000:- UTGÅNGSPRIS FRILIGGANDE VILLA - STENHAMRA - PRIS: 3 350 000:- UTGÅNGSPRIS Beskrivning Välbyggt, stort hus med dubbelgarage och lugnt läge vid skogskanten. Här har snickaren valt att bygga sitt rejäla hus av lösvirke.

Läs mer

HONUNGSVÄGEN. Atriumhus - Nyproduktion!

HONUNGSVÄGEN. Atriumhus - Nyproduktion! HONUNGSVÄGEN Atriumhus - Nyproduktion! 2 HONUNGSVÄGEN Välkommen till Honungsvägen Balticgruppen presenterar dessa synnerligen trevliga och väldisponerade Atriumhus i barnvänligt område på Umedalen. Husen

Läs mer

Län Östergötland Typ Villa Kommun Norrköping Storlek 162 m2. tidigast

Län Östergötland Typ Villa Kommun Norrköping Storlek 162 m2. tidigast Finspångsvägen 605 Län Östergötland Typ Villa Kommun Norrköping Storlek 162 m2 Område Gatuadress Finspångsvägen 605 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Läcker modern villa på fantastiskt läge! Härlig

Läs mer

Stort charmigt stockhus med vindsvåning i Bamböle, Finström

Stort charmigt stockhus med vindsvåning i Bamböle, Finström Stort charmigt stockhus med vindsvåning i Bamböle, Finström Presentation Charmigt stockhus med liggande stockar från 1820-t, flyttat från Postad Hammarland och återuppfört på torpargrund i Bamböle i början

Läs mer

BRUNNBY PARK SKOGSGLÄNTAN

BRUNNBY PARK SKOGSGLÄNTAN BRUNNBY PARK SKOGSGLÄNTAN VÄLKOMMEN TILL BRUNNBY PARK. Här bor du i ett lugnt område nära naturen. Parkmiljön med uppväxt grönska, träd som blommar om våren och de bevarade stengärdsgårdarna gör det lätt

Läs mer

Herrgårdshöjden 14 tomter i ett naturnära livsstilsboende

Herrgårdshöjden 14 tomter i ett naturnära livsstilsboende Herrgårdshöjden 14 tomter i ett naturnära livsstilsboende 14 natursköna tomter i en unik herrgårdsmiljö Natursköna tomter i bruk med attraktivt söderläge i direkt anslutning till Herrgårds park och sjön

Läs mer

Novasip passivhus - ny husserie

Novasip passivhus - ny husserie Novasip passivhus - ny husserie Novasip har tagit fram en serie nya passivhus med pris och energiprestanda i en klass för sig. Passivhusarkitekten Johannes Igelström har ritat en serie hus med fokus på

Läs mer

Bankekind Lerboga Linköpings kommun

Bankekind Lerboga Linköpings kommun Bankekind Lerboga Linköpings kommun Bo i Bankekind, sydost om Linköping. Älvsbyhus erbjuder 12 attraktiva tomter med 1-planshus eller 1,5-planshus till ett mycket fördelaktigt pris. Fakta om Lerboga,

Läs mer

BRF MARTALLEN, MIDSOMMARKRANSEN NYA BOSTÄDER MED BÄSTA LÄGET

BRF MARTALLEN, MIDSOMMARKRANSEN NYA BOSTÄDER MED BÄSTA LÄGET BRF MARTALLEN, MIDSOMMARKRANSEN NYA BOSTÄDER MED BÄSTA LÄGET NYTT HEM ATT LÄNGTA TILL Midsommarkransen bästa läget vid Svandammsparken. Nyproduktion bostadsrätter -5 rok med balkong, uteplats eller härliga

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

HONUNGSVÄGEN. Rymligt kedjehus!

HONUNGSVÄGEN. Rymligt kedjehus! HONUNGSVÄGEN Rymligt kedjehus! 2 HONUNGSVÄGEN Välkommen till Honungsvägen Balticgruppen presenterar detta synnerligt trevliga kedjehus i två plan med generösa ytor och tilltalande planlösning. Genomgående

Läs mer

Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37

Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37 Skogsvägen 37 Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37 Charmigt hus i lugnt område! Charmigt hus i Östavall, med utsikt över

Läs mer

pendlaren Älvsjö centrums absolut bästa pendlingsläge

pendlaren Älvsjö centrums absolut bästa pendlingsläge pendlaren Älvsjö centrums absolut bästa pendlingsläge Kvarteret pendlaren Nya älvsjö torg Bo granne med nya Älvsjö centrum Familjebostäder bygger hyresrätter i nya Älvsjö Centrums mest centrala läge. Kvarteret

Läs mer

Välkommen till Brf Konstnären

Välkommen till Brf Konstnären Välkommen till Brf Konstnären Smarta hem för ett skönt vardagsliv Etapp 1 Arkitekt White Arkitekter örsäljning Svensk Nyproduktion Malin Enlund Tel: 070-859 63 38 E-post: malin.enlund@svensknyproduktion.se

Läs mer

JÖNS MÖLLERS VÄG 3 B. Jöns Möllers Väg 3 B, Förslöv. Belägen i Båstad kommun, Förslöv-Grevie församling. Skattesats 32,42.

JÖNS MÖLLERS VÄG 3 B. Jöns Möllers Väg 3 B, Förslöv. Belägen i Båstad kommun, Förslöv-Grevie församling. Skattesats 32,42. JÖNS MÖLLERS VÄG 3 B Beskrivning Bekvämt parhus med söderträdgård Trevligt parhus som bekväm bostadsrätt i populärt och barnvänligt kvarter. Den ljusa bostaden är inredd i 1½ plan med sällskapsrum på båda

Läs mer