Välkommen till. Lindbacken. Östra Vaksala.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till. Lindbacken. Östra Vaksala. www.ostravaksala.se"

Transkript

1 Välkommen till Lindbacken Östra Vaksala

2 Bo granne med vacker, rogivande natur Östra Vaksala är en ny stadsdel i Uppsala där du bor granne med vacker och rogivande natur. Med 10 minuter till Stora Torget och 40 minuters pendlingstid till Norrtull i Stockholm, har du snabb tillgång till två stora städers kulturutbud och arbetsliv. Till dig som värdesätter allt Östra Vaksala är en modern stadsdel ritad av Södergruppen / Hag Arkitekter i Stockholm beläget ca 7 km från Uppsalas centrum, längs väg 288. Bostäder, butiker, förskola och skola allt är inplanerat från början. Det innebär att gator och grönytor samt förslag på radhus och villor är framtagna som ett helhetskoncept med stort fokus på funktionell arkitektur och design. Boendet i Östra Vaksala kommer att passa aktiva människor i alla åldrar. Här får du en bra miljö att leva i, moderna bostäder samt Sveriges största utbud av arbete, kultur och bildning inom bekvämt räckhåll. Kort sagt, ett boende för dig som värdesätter allt.

3 En helt nyritad stadsdel Det är inte ofta som en helt ny stadsdel blir verklighet. En modern stadsdel ritad och planerad för moderna och medvetna människor. I Östra Vaksala innebär det kollektivtrafik med hög tillgänglighet, energieffektiva bostäder och en stor satsning på tre parker. Den största, en central stadsdelspark om fem hektar, kommer att ligga mitt i området och bli ett naturligt centrum för utomhusaktiviteter. Östra Vaksala erbjuder en säker miljö för aktiva barn. De tre förskolorna och skolan är planlagda i anslutning till områdets tre parker. Skolorna ligger nära för alla och det finns trottoarer samt separata gång- och cykelbanor för passage genom de mer trafikerade delarna inom området. Uppsala kommun har förbundit sig att bygga ut förskolor och skola i takt med inflyttningen till området. Eftersom det krävs en viss inflyttning för att livsmedelsbutik, skolor och busstrafik skall komma igång, finns en uttalad ambition att utbyggnaden av områdets södra och centrala delar ska ske i snabb takt. Hur vill du bo? Vill du bygga villa i egen regi ger de enkla och generösa detaljplanereglerna stora möjligheter för dig att skapa ditt drömboende. För dig som inte vill bygga själv kommer flera gator att bestå av stadsvillor i ett eller två våningsplan, där tomterna är lite mindre och där varje kvarter har ett sammanhållet arkitektoniskt uttryck. Därtill kommer flera kvarter med radhus att byggas, där detaljplanereglerna borgar för möjligheten att skapa ett prisvärt och attraktivt boende.

4 Vilka blir dina nya grannar? Vår vision med området är att det ska attrahera människor som vill få ut mycket av livet och sitt boende. Från avstressande skogspromenader, bärplockning och ridning till ett effektivt yrkesliv. Östra Vaksala kan passa dig som har små barn, är mitt i karriären och har vuxit ur lägenheten i Luthagen. Eller dig som är i 50-årsåldern och som vill byta villan i Norby mot ett helt nytt och lättskött hus med designkvaliteter. Stadsdelen kan också passa dig som idag bor i lägenhet i Stockholm och som kan tänka dig ett alternativ till Bromma eller Täby. Att bosätta sig i Östra Vaksala innebär ett effektivt boende utan avkall på status, kanske till och med en utvecklande nystart i livet. Ta det första steget Redan nu kan du reservera och köpa tomt för att välja husleverantör och bygga villa i egen regi. I övrigt kommer området att bebyggas i etapper där respektive byggbolag kommer att marknadsföra sina bostäder. Följ utvecklingen på vår hemsida och anmäl intresse så snart möjligheten finns för den etapp du är intresserad av. Du kan också anmäla ett generellt intresse för området redan nu så håller vi dig uppdaterad med hur utvecklingen fortskrider. Välkommen till ett modernt och upplevelserikt boende i Östra Vaksala! Tid + Pengar = Livskvalitet Att bo i ett nyproducerat hus i Östra Vaksala spar både tid och pengar. Nybyggda hus minimerar energiförbrukningen och kräver minimalt med skötsel. Naturen väntar runt knuten och både Uppsalas och Stockholms storstadsliv finns inom bekvämt räckhåll. Till det nybyggda konserthuset i centrala Uppsala tar det exempelvis 8 minuter med bil. Lägger du till 40 minuters tågresa är du mitt i centrala i Stockholm. Med bil direkt är du på E4an efter 3 minuter totalt tar det 40 minuter från din carport till Norrtull. Då har du passerat avfarten till Arlanda efter 20 minuter. Till Kista Science Tower tar det 38 minuter. Till nybyggda Gränby Centrum med märkesbutiker, systembolag och matbutiker tar det 6 minuter. Att cykla till Vaksala Torg tar ca 20 minuter och då har du även klarat av ett bra motionspass. Joggingrundan påbörjar du direkt utanför entrédörren!

5 P 20P ETAPPINDELNING ETAPP 1 Situationsplan (Skala 1:3000) ETAPP 2 ETAPP 3 NYA TOMTER BeFINTLIGA TOMTER SKOG GRÄSYTA ETAPP 4 ÄNG BULLERVALL/-PLANK DAGVATTENMAGASIN PLANGRÄNS Plangräns 12P 12P BJÖRKLIDENHUS N EKSJÖHUS FRIA TOMTER WILLA NORDIC FRIA TOMTER FRIA TOMTER

6 Vad får man bygga enligt detaljplanen Plankartans bestämmelser anger vad man får bygga. Bygglovsavdelningen bedömer sedan om gjorda ansökningar om bygglov följer plankartans bestämmelser. Till plankartan finns en planbeskrivning som inte är juridiskt bindande, men som anger en vision av hur man tänkt sig att området skulle kunna utformas. Av plankartan framgår att det finns fem olika bostadsklasser (se sidan 11), benämnda e1 till e5. För dig som vill bygga i egen regi är det klasserna e1 (friliggande villa) och e3 (friliggande villa eller parhus) som är av intresse. Plankartan visar var man får bygga bostäder av typ e1 och e3. Gemensamt för båda klasserna är att man får uppföra ett hus i två våningar, med en högsta höjd upp till taknocken på maximalt 8,5 m eter. Takets utformning är inte reglerad och i kombination med den höga nockhöjden så ger det möjlighet att även inreda vinden. Garagets storlek är inte reglerad, den enda regleringen är att man inte får bebygga mer än 25% av tomtytan. Om tomten är 900 kvm får man sålunda bebygga maximalt 0,25 x 900 = 225 kvm. Det är en generös byggrätt som ger möjlighet att bygga en riktigt stor villa, eller två mycket bra parhus. Man kan t ex bygga en bottenplatta för huset på 160 kvm samt en bottenplatta för garage/förråd på 65 kvm. En bottenplatta på 160 kvm ger ca 140 kvm boarea på bottenvåningen. Bygg huset i två våningar och du har 280 kvm boarea. Räcker inte det så inred vinden och du har ytterligare ca 100 kvm boarea. De enkla och generösa detaljplanereglerna gör att i princip alla hus ur småhustillverkarnas kataloger uppfyller detaljplanekraven. Anslutningsavgifter För dig som köper en tomt och avser att uppföra din egen bostad så tillkommer kommunala anslutningsavgifter för el och V/A. Kostnaden för anslutning per sept uppgår till ca kr för el och ca kr för V/A. Se för mer utförlig information

7 Områdets utbyggnad Bostadsområdet kommer att byggas ut i tre etapper med en utbyggnad från väster till öster. De tre etapperna är sedan indelade i arton mindre delar, vilka var och en kommer ha en separat byggstart. För att de kommunala funktionerna med förskola, skola och busstrafik skall komma igång så snabbt som möjligt har exploatörerna en ambition att verka för en snabb utbyggnad av de södra och centrala delarna av bostadsområdet. Utbyggnad av vägar och kommunalt V/A Infarten till området sker via en nybyggd trafikplats, d v s en bro över v 288 med på- och avfarter mot såväl Uppsala som Östhammar. Trafikplatsen kommer ha busshållplatser för innerstadsbussarna till Uppsala och för landsortsbussarna i riktning mot Östhammar. Trafikplatsen byggs av Trafikverket och skall vara färdigställd i oktober Gatukontoret ansvarar för utbyggnaden av huvudgatan in i området, från brofästet till skolan, samt för den alléplanterade lokalgatan som löper från söder till norr genom området. Avsikten är att den södra lokalgatan och huvudgatan skall vara färdigbyggd när den planskilda korsningen är färdig att tas i bruk. Kostnaderna för den planskilda korsningen och samtliga vägar i området ingår i de priser som offereras vid köp av tomt eller bostad, d v s den alléplanterade lokalgatan som löper från söder till norr genom området. Det tillkommer inte någon kommunal väganslutningsavgift. Arbetet har påbörjats och kommer färdigställas i oktober WSP projekterar f n V/A och kvartersgator för samtliga övriga vägar söder och väster och huvudgatan. Uppsala Vatten och Vaksala-Lunda Fastighets HB beräknas under december 2011 sända ut anbudshandlingar för byggnation av V/A och kvartersgator. Arbete förväntas påbörjas våren 2012 med färdigställande etappvis t o m sommaren Från trafikplatsen påbörjar Uppsala kommun under september 2011 byggnationen av huvudgatan in i området, samt lokalgatan i sin sydvästliga sträckning. Byggnationen omfattar V/A samt kanalisation för fiberkabel. Entreprenör ASFAB. Färdigställandetid-

8 Utbyggnadstakt bostäder Sommaren 2013 beräknas vägar och V/A vara utbyggda för ca 450 bostäder. Utbyggnadstakten av bostäderna planeras till ca 330 st per , vilket enbart är en uppskattning utifrån dagens marknadssituation i september Ambitionen är dock att se en snabb utbyggnadstakt i början eftersom detta krävs för att skapa ett underlag för förskolor, skola, busstrafik, livsmedelsbutik och övrig butiksverksamhet i området. Detaljplanen medger en genomförandetid på 15 år från och med oktober Prognosen under detaljplanens framtagande har varit att området kommer vara till fullo utbyggt efter 10 år, d v s en utbyggnad av ca bostäder per år. Utveckling förskola/skola/lekplatser och parker Uppsala kommun har åtagit sig att bygga ut förskola och skola i takt med områdets behov. Från trafikplatsen påbörjar Uppsala kommun under september 2011 byggnationen av huvudgatan in i området, samt lokalgatan i sin sydvästliga sträckning. Byggnationen omfattar V/A samt kanalisation för fiberkabel. Entreprenör ASFAB. Färdigställandetidpunkt: oktober Summeringen av ovanstående är att bostäder i direkt anslutning till kommunens utbyggnad av V/A och huvud/lokalgata samt södra skogsslingan kan anslutas till kommunalt V/A fr o m oktober Övriga kvarter söder-väster om huvudgatan kan anslutas etappvis oktober 2012 juni Exploatörerna ansvarar för utbyggnaden av övriga kvartersgator i samråd med Uppsala Vatten som ansvarar för utbyggnad av delar av V/A nätet i kvartersgatorna. Den södra skogsslingan (där vissa tomter fn är till försäljning genom Riksmäklaren i Uppsala) kommer att vara projekterad i juni Planerad byggstart är oktober 2011 och beräknad färdigställandetidpunkt är augusti Resterande kvartersgator söder om huvudgatan byggs ut etappvis med start hösten 2011/våren Etapperna färdigställs löpande med målet att samtliga kvartersgator söder om huvudgatan är färdigställda sommaren Vaksala-Lunda Fastighets HB åtar sig därutöver att se till att en första förskola öppnas i augusti 2013, i kommunal eller privat regi. Därmed kan nyinflyttade familjer garanteras förskoleplats. F n har Uppsala kommun inte angivit någon fast tidpunkt för när skolan kan öppnas. Sannolikt kommer den i ett första skede erbjuda skolgång från 6 år till årskurs 6, samt senare när en större del av området är utbyggt kanske även årskurs 7-9. Uppsala kommun har påbörjat ett programskede för områdets stora park -stadsdelsparken, innebärande att man f n arbetar på dess utformning och innehåll. Mer material förväntas under hösten Busstraf ik Hållplatser för busstrafik byggs längs trafikplatsens ramper. Det finns dock idag ingen uppgift om när innerstadsbussarna skall börja trafikera området. I dagsläget trafikeras väg 288 av buss 886 och 811 vilket ger goda kommunikationer till city och pendlingsmöjligheter till Östhammar. Se för tidtabell. IT-Infrastruktur och bredbandstjänster Området kommer anslutas till Telia Sonera Sverige ABs öppna fibernät, till en anslutningskostnad av 6,000 kr exkl moms per fastighet. De boende kan fritt välja leverantör bland dem som ingått avtal för Telias Öppna Nät (f n ett halvdussin leverantörer, men fler kommer då tjänsten är helt ny). Fibernätet ger tillgång till Bredband (100/100 mbit), Bredbandstelefoni samt Digital-TV. På sikt finns möjligheten att låta den gemensamma samfälligheten handla upp tjänsterna för samtliga boende, då till en väsentlig rabatt.

9 P 20P Tomter till salu I Östra Vaksala finns en unik möjlighet att bygga ditt drömhus i en helt nyritad stadsdel. I etapp 1 kan du välja mellan att bygga ett helt valfritt hus och använda de generösa detaljplanereglerna på de fria tomterna i den södra skogsslingan. Eller välj ett hus bland de hemtrevliga samordnade villakvarteren på ängarna med förvalda husleverantörer. ETAPPINDELNING ETAPP 1 Alla tomter förmedlas via Riksmäklaren men det går självklart bra att kontakta husleverantörerna direkt för information om husval. ETAPP 2 Fria tomter Välj husleverantör helt fritt ETAPP 3 I Östra Vaksala finns en unik möjlighet att bygga ditt eget drömhus bland de fria villatomterna som är vackert belägna i skogsslingan. De generösa reglerna gör att du, förutom att du kan bygga stort även kan bygga smart. Att bygga ihop hus och garage eller att bygga ett 2-planshus istället för 1½-planshus är ofta ekonomiskt fördelaktigt. I den fria delen av Östra Vaksala köper du tomt och väljer sedan din egen husleverantör. ETAPP 4 PLANGRÄNS Samordnade villakvarter välj hus hos förvald leverantör 12P 12P På de öppna ängarna och intill stadsdelsparken ska kvarteren enligt detaljplanen samordnas. I dessa områden finns förvalda husleverantörer som 20P hjälper dig att skapa ditt drömboende. Här finns möjlighet att bygga hus i 1-plan eller 2-plan. I broschyren finns en kortare presentation av de husleverantörer som redan är klara för att bygga i området. ETAPPINDELNING P ETAPP 1 ETAPP 2 Etappindelning ETAPP 3 Etapp ETAPP 1 4 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 PLANGRÄNS Plangräns 12P N 12P

10 Husleverantörer Husleverantörer VP G KLK Bottenvåning Björklidenhus tillverkar och bygger villor i både modern och traditionell stil. De bygger med kvalitet och väljer material såväl som leverantörer och samarbetspartners med största omsorg, allt för att du som kund ska känna dig trygg när du väljer Björklidenhus som totalentreprenör. Med huvudkontor och tillverkning i Fjärdhundra mellan Enköping och Sala, finns de strategiskt placerade i hjärtat av Mälardalen. Design - En helt ny husserie Om ni är ute efter ett mer modernt utseende är chansen stor att ni förälskar er i vår husserie Design, skapad tillsammans med arkitekten Anders Holmberg. Villa Omikron 118 Friliggande 1 plansvilla Boarea på 118 kvm GROVENTRÉ/TVÄTT 7,4 m 2 INSTALLATIONER ST Björklidenhus 1,8 m 2 KÖK/VARDAGSRUM ALLRUM 12,6 m 2 50,7 m 2 SOVRUM 11,7 m 2 TM/TT TS WC/DUSCH 4,2 m 2 G G G G F K ENTRÉ WC/DUSCH 4,0 m 2 SOVRUM 7,4 m 2 SOVRUM 7,1 m 2 SOVRUM 7,4 m 2 VILLA EPSILON 1,5 plan 100 kvm (inredningsbar övervåning på 73 kvm golvyta) Entré på gaveln med direkt tillgång till badrum och ett litet sovrum. Ett rejält masterbedroom på 15 kvm och kombinerat kökvardagsrum med stora fönster och 3 utgångar gör att detta hus 1 plansvilla är väldigt lätt att till sig. Ljust och luftigt med Pris en från nära-ute känsla. kr nyckelfärdigt Pris byggsats kr VILLA OMIKRON 1 plan 118 kvm 6 rok Entré på gaveln med Alltid direkt standard: tillgång Platta till på mark badrum och ett litet och sovrum. vattenburen golvvärme. Kombinerat kök-vardagsrum Kakel och klinker på hela i WC/bad, klinker i groventré och parkett 50 kvm med stora fönster och 4 utgångar i alla torra utrymmen. gör att detta hus är väldigt lätt att till sig. Ljust och luftigt med en nära-ute känsla. Eksjöhus Eksjöhus AB är en familjeägd hustillverkare i tredje generationen, där hustillverkningen startade redan Här finns en lång tradition och stora kunskaper när det gäller tillverkning av småhus. I Östra Vaksala uppför Eksjöhus två av våra mest populära husmodeller, Balans och Lyckan. LYCKAN 1 plan 130 kvm 6 Rum och kök Lyckan är ett praktiskt disponerat hus som erbjuder både barn och vuxna avskildhet men här finns också plats att umgås. Med sitt burspråk i anslutning till entrén får Lyckans fasad en fin balans som passar med de flesta färgsättningar. Lyckan finns i flera olika versioner och har under åren blivit ett av våra mest omtyckta hus. 130 prisvärda kvadratmeter fördelat på 4 sovrum, allrum, kök och vardagsrum visar att Lyckan visst går att köpa för pengar. BALANS VALM 2 plan 156 kvm 5 Rum och kök Balans är ett modernt och stilrent 2-planshus med luftig och öppen planlösning, helt utan korridorer. Med valmat tak får exteriören en charmig New England-stil och känns modernt men ändå klassiskt. Invändigt skapar huset balans mellan nöje och avkoppling med rymliga samvaroytor på entréplan och sov- och allrum på övervåningen. För mer information kontakta Patrik Andersson, tel , För mer information kontakta Björn Rönnings, tel , Nina Karlsson tel ,

11 Husleverantörer Willa Nordic Ett hus för den moderna människan... Willa Nordic skapar hus med hög designgrad anpassade för ett aktivt liv. En av företagets arkitekter Nils Nordkvist har skapat ett koncept med nyfunkishus som kallas Hus med attityd. Live in a Work of Art S V E R I G E S V A C K R A S T E V I L L A När jag skapade Hus med attityd så hade jag den moderna människan i åtanke. Familjen med ett eller två barn, det lite äldre paret med utflugna barn eller det unga designmedvetna paret som vill skapa ett unikt boende med attityd. Sällan har kvadratmeter varit mera rymliga än i detta Hus med attityd. De stora glaspartierna binder samman ute- och innemiljön och ger ljus och rymd. Vinterträdgården är en dröm för många. Varierad takhöjd med upp till 2,95 i tak är en annan kvalitet som ger dramatik och atmosfär. Exteriört präglas husen av just attityd. Fibercementskivorna är underhållsfria och den värmebehandlade träpanelen åldras vackert grått med tiden. Huset får olika uttryck beroende på om man använder vita eller svarta plattor. Vilket är ditt uttryck? Välkommen till Willa Nordic och hus med attityd. Läs mer på R O S S Design Pål Ross, Foto Mikael Damkier Östra Östra Vaksala erbjuder nu stolt exklusiva villor villor designade av den av den prisbelönade prisbelönade arkitekten arkitekten Pål Ross. Pål Ross. Arkitekten och hans team från Ross arkitektur & design & design skall skall på några på några av av de de bästa tomterna i området varsamt placerat in en in en begränsad serie serie av sina av sina fantastiska livsrum. Varje hus har sin sin unika unika prägel prägel och och kommer kommer att signeras att signeras av av arkitekten. Du Du kan även välja välja att att få få din din egen egen helt helt unika unika design design i ett nära i ett nära samarbete samarbete med med Pål Pål Ross. Ross. Bli Bli en en av av de de få få utvalda! Anmäl ditt ditt intresse redan redan nu nu då antalet då antalet är starkt är starkt begränsat. begränsat. Läs Läs mer mer om om Ross Ross på på Anmälan: Mäklaren? märk ditt mail märk Ross, ditt Östra mail Vaksala Ross, Östra Vaksala För mer information kontakta Nils Nordkvist, , För mer information om hela projektet besök:

12 Förmånserbjudande för dig Så här går du vidare I Östra Vaksala kommer det att finnas ett boende för alla. Allt från att kunna bygga drömhuset på de fria tomterna, välja ett hus i de samordnade kvarteren, radhus eller parhus eller en bostadsrättlägenhet vid huvudgatan. Stadsdelen kommer att börja bebyggas under 2012 och redan nu finns möjlighet att boka en tomt. Du kan även anmäla dig till vårt kundregister för att få fortlöpande information om området och bli personligt inbjuden till kommande säljstarter. För att anmäla dig till vårt kundregister är du välkommen att göra det på områdets hemsida Vill du veta mer om tomterna, de olika husleverantörerna och möjligheterna att bygga eller boka en tomt så kontaktar du som köper i Näs Focksta Förmånserbjudande för dig Förmånserbjudande till dig som köper tomt i Östra Vaksala som köper i Näs Focksta PRIVATEKONOMI PRIVATEKONOMI Avgiftsfri ekonomisk rådgivning kring allt som rör din privatekonomi, Avgiftsfri ekonomisk som rådgivning sparande, försäkring, allt som lån rör och din pension. privatekonomi som sparande, försäkring, EGEN KONTAKTPERSON lån och pension. PRIVATEKONOMI Din familj får en egen kontaktperson på vårt bankkontor. EGEN KONTAKTPERSON Avgiftsfri ekonomisk rådgivning kring allt som rör din privatekonomi, Din familj får en egen ALLKORT kontaktperson -MASTERCARD på vårt ELLER bankkontor. VISA som sparande, försäkring, lån och pension. EGEN KONTAKTPERSON Kreditkort med möjlighet till kredit upp till kr, avgiftsfritt ALLKORT MASTERCARD ELLER VISA Din familj får en första egen året, kontaktperson (ordinarie på pris vårt 250 bankkontor. kr per år) Kreditkort med möjlighet till kredit upp till kr avgiftsfritt första INTERNETTJÄNST OCH TELESVAR året ALLKORT (ordinarie-mastercard pris 250 kr per ELLER år). VISA Kreditkort med Banktjänster möjlighet till via kredit internet upp till och 100 telefon 000 kr, avgiftsfritt. avgiftsfritt INTERNETTJÄNST första året, (ordinarie OCH pris TELESVAR 250 kr per år) BOLÅN Banktjänster INTERNETTJÄNST via Internet OCH och TELESVAR telefon avgiftsfritt. Lån upp till 90% Banktjänster via internet och telefon avgiftsfritt. BOLÅN Räntefria handpenningslån. Lån BOLÅN upp till 90% Inga avgifter för värdering, låneuppläggning, avisering Räntefria Lån upp boknings-och till 90% eller låneförlängning. handpenningslån. Räntefria handpenningslån. Inga avgifter för värdering, Avgiftsfritt låneuppläggning, låneskydd med avisering trygghetskapital. Inga avgifter för värdering, låneuppläggning, avisering eller låneförlängning. Amortering enligt överenskommelse. eller låneförlängning. Avgiftsfritt Låneskydd Sedvanlig med Trygghetskapital. kreditprövning. Avgiftsfritt låneskydd med trygghetskapital. Amortering Amortering enligt Vi enligt erbjuder överenskommelse överenskommelse. förmånliga räntevillkor! Sedvanlig Sedvanlig kreditprövning. Ulrika Lööf Fastighetsmäklare Tel: Mobil: Elin Hedström Fastighetsmäklare Tel: Mobil: Vi erbjuder förmånliga räntevillkor! Vi erbjuder förmånliga räntevillkor! Kontakta Handelsbanken Uppsala City: Kontakta Handelsbanken Kontaktpersoner: Uppsala City. Kontaktpersoner Kontakta Handelsbanken Johan Grundström, Uppsala City: Tel , E-post: Kontaktpersoner: Helena Erol, tel. Thomas , Forsgren, Tel , E-post: Johan Grundström, Tel , E-post: Veronica Thorsell Pettersson, tel , Thomas Forsgren, Tel , E-post: Handelsbanken Uppsala City i samarbete med Riksmäklaren Handelsbanken Uppsala City i samarbete med Riksmäklaren Uppsala City Uppsala City

13 ng och vattenburen golvvärme. Kakel och klinker i WC/bad, klinker i groventré och parkett i alla torra utrymmen. CITY / Vaksalagatan 5, Uppsala. Tel: GRÄNBY C / Marknadsgatan 1, Box 22061, Uppsala. Tel:

Ett bostadsprojekt från BLOOC i samarbete med MacFreeze LILLHOLMEN. Industriromantik möter stillsamt lantliv

Ett bostadsprojekt från BLOOC i samarbete med MacFreeze LILLHOLMEN. Industriromantik möter stillsamt lantliv Ett bostadsprojekt från BLOOC i samarbete med MacFreeze LILLHOLMEN 2015 Industriromantik möter stillsamt lantliv Storsjön - en dag i hagen - parhus & villor - arkitektritat - trä - kålmordsmarmor - stora

Läs mer

I en storslagen & gemytlig idyll

I en storslagen & gemytlig idyll HÖST 2014 I en storslagen & gemytlig idyll Riksbyggen utvecklar en helt ny stadsdel Kom på visningshelg! några ord om i detta nummer Foto: Kristian Pohl Hej på dig granne säger du kanske inte när du möter

Läs mer

Halmstad. Framtidens. bostäder planeras. Bra boende när orken börjar tryta. Bygga altan utan bygglov? Pågående och kommande byggen sidan 8

Halmstad. Framtidens. bostäder planeras. Bra boende när orken börjar tryta. Bygga altan utan bygglov? Pågående och kommande byggen sidan 8 Framtidens Halmstad 9 800 bostäder planeras Pågående och kommande byggen sidan 8 Bra boende när orken börjar tryta Ett livslångt boende i Tallvik sidan 4 Bygga altan utan bygglov? Bygglovshandläggaren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL BESQAB I KORTHET 2 ÅRET I KORTHET 5 VD:S KOMMENTAR 6-7 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI 8 FINANSIELLA MÅL 9 OMVÄRLDSANALYS 10 Kundtrender 10 Marknadstrender 11 Pristrender 12 Konkurrenter

Läs mer

trädgårdsstaden i vallentuna kedjehus i trivsamt barnvänligt område besqab.se/tradgardsstaden

trädgårdsstaden i vallentuna kedjehus i trivsamt barnvänligt område besqab.se/tradgardsstaden trädgårdsstaden i vallentuna kedjehus i trivsamt barnvänligt område Bilderna i denna broschyr är digitala montage. Reservation för ändringar och ev tryckfel. besqab.se/tradgardsstaden mäklare Svensk Fastighetsförmedling,

Läs mer

Trygghetsboende KUNGSÄNGEN

Trygghetsboende KUNGSÄNGEN Trygghetsboende KUNGSÄNGEN Trygghet kan vara att känna att någon finns där. Någon som bryr sig. Någon som ser mig. Någon som hör mig. Vi vill skapa en trygg miljö för dig som bor här. En miljö, präglad

Läs mer

ett enkelt köp! STADSRADHUS JÄRNBROTTSPARKEN

ett enkelt köp! STADSRADHUS JÄRNBROTTSPARKEN ett enkelt köp! STADSRADHUS JÄRNBROTTSPARKEN kommun: göteborg område: västra frölunda Vi bygger hus som tål livet Vi vet att en bra hemkänsla är något av det viktigaste som finns. Det är hemma familjemiddagar,

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF MOROTEN SJÖDALEN, HUDDINGE. Antal lägenheter: 91 storlek: 1 3 rum och kök Inflyttning: våren 2017

Anmäl intresse nu! BRF MOROTEN SJÖDALEN, HUDDINGE. Antal lägenheter: 91 storlek: 1 3 rum och kök Inflyttning: våren 2017 Anmäl intresse nu! BRF MOROTEN SJÖDALEN, HUDDINGE Antal lägenheter: 91 storlek: 1 3 rum och kök Inflyttning: våren 2017 Alla lägenheter har balkong eller uteplats. Hiss och garage finns. 2 Odla din framtid

Läs mer

89ännu fler smultronställe VIN & VÅR. Hemma. hos håkan nilsson till salu. hos. valvets. Storhus & kommersiella fastigheter

89ännu fler smultronställe VIN & VÅR. Hemma. hos håkan nilsson till salu. hos. valvets. Storhus & kommersiella fastigheter valvets VåRnuMMeR MARS 2014 Med utsikt ÖVeR nordvästra SKåneS BÄSTA LÄGen! VIN & VÅR Hemma 89 hos hos håkan nilsson till salu 89ännu fler smultronställe Storhus & kommersiella fastigheter VALVET.SE VALVETS

Läs mer

Miljövänligt och energisnålt boende. Vägen till ett kärleksfullt hem går genom skogen. Från skog till färdigt hus - Byggt med genuin passion

Miljövänligt och energisnålt boende. Vägen till ett kärleksfullt hem går genom skogen. Från skog till färdigt hus - Byggt med genuin passion kärleksfulla hem Från skog till färdigt hus - Byggt med genuin passion många OLIKA VILLOR OCH ETT OÄNDLIGT ANTAL HEM Vägen till ett kärleksfullt hem går genom skogen Klimatsmart Miljövänligt och energisnålt

Läs mer

Hus Villan. Vänern, vardagsrum. Charmigt kvarter nära natur och bad. Välkommen till Nya Bro etapp 2, Upplands-Bro

Hus Villan. Vänern, vardagsrum. Charmigt kvarter nära natur och bad. Välkommen till Nya Bro etapp 2, Upplands-Bro Hus Villan Vänern, vardagsrum Charmigt kvarter nära natur och bad Välkommen till Nya Bro etapp 2, Upplands-Bro 2 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

Läs mer

radhusidyll i Åkersberga Smedbyhöjden nära bad och golfbanor

radhusidyll i Åkersberga Smedbyhöjden nära bad och golfbanor radhusidyll i Åkersberga Smedbyhöjden nära bad och golfbanor villalivets kvalitéer med lägenhetsboendets bekvämlighet livskvalité i nybyggt hem På Smedby Skolväg, mitt i ett befintligt och uppvuxet villaområde

Läs mer

amhult centrum, torslanda Brf lufthamnen.

amhult centrum, torslanda Brf lufthamnen. amhult centrum, torslanda LÄGENHETER NÄRA HAV OCH STAD Brf lufthamnen. Det sköna livet nära havet. Den som en gång har upptäckt Torslandas charm och fördelar har svårt att tänka sig att bo någon annanstans.

Läs mer

Bjärestrand. Rena semestern att komma hem.

Bjärestrand. Rena semestern att komma hem. Bjärestrand. Rena semestern att komma hem. 2 Bjärestrand Bjärestrand 3 nära till havet och cykelavstånd in till stan. HÄR ÄR DET LÄTT ATT TRIVAS. Har du en gång besökt Bjärehalvön är du förälskad för resten

Läs mer

Läge för livsnjutare. Brf Äppelblom - 45 bostadsrätter i Hildedal Park, centrala Hisingen.

Läge för livsnjutare. Brf Äppelblom - 45 bostadsrätter i Hildedal Park, centrala Hisingen. Läge för livsnjutare. Brf Äppelblom - 45 bostadsrätter i Hildedal Park, centrala Hisingen. 1 ott om plats för det goda livet Välkommen till Hildedal Park som förenar både grönska och ett 2 av de absolut

Läs mer

Blecktornet. Södermalm. Vi ses hemma hos oss på Söder!

Blecktornet. Södermalm. Vi ses hemma hos oss på Söder! Blecktornet Södermalm Vi ses hemma hos oss på Söder! På tiden det begav sig. Ett foto från 1939 visar Metargatan 15 och det bostadshus som då låg på samma fastighet där Abacus nu bygger Brf Blecktornet.

Läs mer

Moderna villor nära Vänerns vackra strand. Välkommen till Zakrisdal Strandäng, Karlstad

Moderna villor nära Vänerns vackra strand. Välkommen till Zakrisdal Strandäng, Karlstad Moderna villor nära Vänerns vackra strand Välkommen till Zakrisdal Strandäng, Karlstad 2 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten. 3 OMRÅDET sid

Läs mer

mer tid att leva och bo

mer tid att leva och bo Trollskogen Bromma En central bostad ger mer tid att leva och bo Trollskogen Järntorget bygger Brf Trollskogen med 105 stycken ljusa och vackra bostadsrätter fördelade på sex trapphus samt två lokaler.

Läs mer

Innehåll 2 Inledning 3 Innergård 4 Vårat Borås Situationsplan 7 Vi bygger i betong Detta lovar vi

Innehåll 2 Inledning 3 Innergård 4 Vårat Borås Situationsplan 7 Vi bygger i betong Detta lovar vi Bofakta mars 2015 Innehåll 2 Inledning 3 Innergård 4 Vårat Borås 6 Situationsplan 7 Vi bygger i betong 8 Detta lovar vi 9 Beskrivning 10-11 Insatser och månadsavgifter 12-13 Lägenhetsfördelning 14 Översikt

Läs mer

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL ALLA HUSHÅLL I DEJE, FORSHAGA, GRUMS, HAMMARÖ, KARLSTAD, KIL, MOLKOM & VÅLBERG HEMMA HOS SOVRUM SID 20-21

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL ALLA HUSHÅLL I DEJE, FORSHAGA, GRUMS, HAMMARÖ, KARLSTAD, KIL, MOLKOM & VÅLBERG HEMMA HOS SOVRUM SID 20-21 NR 2 2013 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL ALLA HUSHÅLL I DEJE, FORSHAGA, GRUMS, HAMMARÖ, KARLSTAD, KIL, MOLKOM & VÅLBERG INSPIRATION för TRÄDGÅRD & UTERUM 20 SIDOR I BILAGAN VÄRMLAND VÄXER Sov gott! SÅ VIKTIG ÄR

Läs mer

Här finns plats för dig! Hej Linköpings klokaste!

Här finns plats för dig! Hej Linköpings klokaste! Här finns plats för dig! Hej Linköpings klokaste! Nu bygger vi radhus för er i Harvestad. Boendekostnad från 8.375:- i månaden Se mer i boendekalkylen på sidan 14. Nybyggt, ursnyggt och klokt som bara

Läs mer

Bo med närhet till naturen. från 4.925:- i månaden. Nybyggt, tryggt och extra snyggt! BoKlok Solhöjden i Visättra

Bo med närhet till naturen. från 4.925:- i månaden. Nybyggt, tryggt och extra snyggt! BoKlok Solhöjden i Visättra Bo med närhet till naturen från 4.925:- i månaden Nybyggt, tryggt och extra snyggt! BoKlok Solhöjden i Visättra Uteliv på köpet Alla lägenheter har en stor balkong. Det är modernt. Det är fräscht. Och

Läs mer

KÖP IN DIG I HJÄRTAT AV NYA MALMÖ!

KÖP IN DIG I HJÄRTAT AV NYA MALMÖ! KÖP IN DIG I HJÄRTAT AV NYA MALMÖ! INNEHÅLL I SIN OMGIVNING sidan 4 KÖP IN DIG I HJÄRTAT AV MALMÖ 6 SMARTA LÄGENHETER 8 LÄGENHETSFÖRDELNING ÖVER PLAN 10 PLANLÖSNINGAR 12 TERRASS OCH GÅRD 20 BOFAKTA 22

Läs mer

Drömmen om här och nu

Drömmen om här och nu BRF HOVÅS PARK Drömmen om här och nu STEG Oxsjön Havet, naturen och det bästa från staden Väg 158 Askimsbadet Säröbanan Fascinerande visioner är nu på väg att bli verklighet i Nya Hovås. Här växer en mysig

Läs mer

Svenska husgruppen. Magazine. Nr 2 REPORTAGE. Extremt låg elräkning. Att bygga i Åre. Genuint dalahantverk. Skärpta energikrav.

Svenska husgruppen. Magazine. Nr 2 REPORTAGE. Extremt låg elräkning. Att bygga i Åre. Genuint dalahantverk. Skärpta energikrav. Svenska husgruppen Nr 2 REPORTAGE Magazine Extremt låg elräkning Att bygga i Åre Genuint dalahantverk Skärpta energikrav 4VM-hus TREND TIDLÖS TRADITION FÖRSTÄRK INTRYCKET AV DITT DRÖMHUS MED EN ÄKTA LEKSANDSDÖRR

Läs mer

BRF GREENROOF. Drömmen om ett cityhak med grönt tak

BRF GREENROOF. Drömmen om ett cityhak med grönt tak BRF GREENROOF Drömmen om ett cityhak med grönt tak Skönt och grönt mitt i stan Hisingsparken St Jörgen Park Golf 2,5 km E6 Brf Greenroof är vår tredje och sista etapp i populära Kvillebäcken i Göteborg.

Läs mer

Vasatorps trädgård. Kontinental atmosfär i Helsingborg WOHNWERK VASATORP

Vasatorps trädgård. Kontinental atmosfär i Helsingborg WOHNWERK VASATORP Vasatorps trädgård Kontinental atmosfär i Helsingborg WOHNWERK VASATORP vasatorps trädgård ger dig det bästa av två världar Söker du det lugna boendet men vill behålla närheten till stadens puls, service

Läs mer

Ett modernt boende i en ny stadsdel. Välkommen till Brf Tegnérlunden 2 i Västerås

Ett modernt boende i en ny stadsdel. Välkommen till Brf Tegnérlunden 2 i Västerås Ett modernt boende i en ny stadsdel Välkommen till Brf Tegnérlunden 2 i Västerås Välkommen till Tegnérlunden 2 - spännande arkitektur och inspirerande natur Brf Tegnérlunden 2 i Gideonsberg är ett nytt

Läs mer

Avgiftsfritt! de 12 första månaderna. (Gäller årsavgiften för de 18 första köparna)

Avgiftsfritt! de 12 första månaderna. (Gäller årsavgiften för de 18 första köparna) Avgiftsfritt! de 12 första månaderna (Gäller årsavgiften för de 18 första köparna) Bilden är en illustration, avvikelser i förhållande till slutligt utförande kan förekomma. 1 VÄLKOMMEN TILL NYPONLUNDEN

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅSE PÅ HOVSHÖJD!

VÄLKOMMEN TILL ÅSE PÅ HOVSHÖJD! NR 3 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅSE PÅ HOVSHÖJD! Inflyttning i Pandora Säteri till salu Härligt med pool Renovering på Högstorp VILLAÄGARNA KRONOBERG EN RESA TILL SPREEWALD Knappt 10 mil sydost om Berlin, i de

Läs mer