Välkommen till. Lindbacken. Östra Vaksala.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till. Lindbacken. Östra Vaksala. www.ostravaksala.se"

Transkript

1 Välkommen till Lindbacken Östra Vaksala

2 Bo granne med vacker, rogivande natur Östra Vaksala är en ny stadsdel i Uppsala där du bor granne med vacker och rogivande natur. Med 10 minuter till Stora Torget och 40 minuters pendlingstid till Norrtull i Stockholm, har du snabb tillgång till två stora städers kulturutbud och arbetsliv. Till dig som värdesätter allt Östra Vaksala är en modern stadsdel ritad av Södergruppen / Hag Arkitekter i Stockholm beläget ca 7 km från Uppsalas centrum, längs väg 288. Bostäder, butiker, förskola och skola allt är inplanerat från början. Det innebär att gator och grönytor samt förslag på radhus och villor är framtagna som ett helhetskoncept med stort fokus på funktionell arkitektur och design. Boendet i Östra Vaksala kommer att passa aktiva människor i alla åldrar. Här får du en bra miljö att leva i, moderna bostäder samt Sveriges största utbud av arbete, kultur och bildning inom bekvämt räckhåll. Kort sagt, ett boende för dig som värdesätter allt.

3 En helt nyritad stadsdel Det är inte ofta som en helt ny stadsdel blir verklighet. En modern stadsdel ritad och planerad för moderna och medvetna människor. I Östra Vaksala innebär det kollektivtrafik med hög tillgänglighet, energieffektiva bostäder och en stor satsning på tre parker. Den största, en central stadsdelspark om fem hektar, kommer att ligga mitt i området och bli ett naturligt centrum för utomhusaktiviteter. Östra Vaksala erbjuder en säker miljö för aktiva barn. De tre förskolorna och skolan är planlagda i anslutning till områdets tre parker. Skolorna ligger nära för alla och det finns trottoarer samt separata gång- och cykelbanor för passage genom de mer trafikerade delarna inom området. Uppsala kommun har förbundit sig att bygga ut förskolor och skola i takt med inflyttningen till området. Eftersom det krävs en viss inflyttning för att livsmedelsbutik, skolor och busstrafik skall komma igång, finns en uttalad ambition att utbyggnaden av områdets södra och centrala delar ska ske i snabb takt. Hur vill du bo? Vill du bygga villa i egen regi ger de enkla och generösa detaljplanereglerna stora möjligheter för dig att skapa ditt drömboende. För dig som inte vill bygga själv kommer flera gator att bestå av stadsvillor i ett eller två våningsplan, där tomterna är lite mindre och där varje kvarter har ett sammanhållet arkitektoniskt uttryck. Därtill kommer flera kvarter med radhus att byggas, där detaljplanereglerna borgar för möjligheten att skapa ett prisvärt och attraktivt boende.

4 Vilka blir dina nya grannar? Vår vision med området är att det ska attrahera människor som vill få ut mycket av livet och sitt boende. Från avstressande skogspromenader, bärplockning och ridning till ett effektivt yrkesliv. Östra Vaksala kan passa dig som har små barn, är mitt i karriären och har vuxit ur lägenheten i Luthagen. Eller dig som är i 50-årsåldern och som vill byta villan i Norby mot ett helt nytt och lättskött hus med designkvaliteter. Stadsdelen kan också passa dig som idag bor i lägenhet i Stockholm och som kan tänka dig ett alternativ till Bromma eller Täby. Att bosätta sig i Östra Vaksala innebär ett effektivt boende utan avkall på status, kanske till och med en utvecklande nystart i livet. Ta det första steget Redan nu kan du reservera och köpa tomt för att välja husleverantör och bygga villa i egen regi. I övrigt kommer området att bebyggas i etapper där respektive byggbolag kommer att marknadsföra sina bostäder. Följ utvecklingen på vår hemsida och anmäl intresse så snart möjligheten finns för den etapp du är intresserad av. Du kan också anmäla ett generellt intresse för området redan nu så håller vi dig uppdaterad med hur utvecklingen fortskrider. Välkommen till ett modernt och upplevelserikt boende i Östra Vaksala! Tid + Pengar = Livskvalitet Att bo i ett nyproducerat hus i Östra Vaksala spar både tid och pengar. Nybyggda hus minimerar energiförbrukningen och kräver minimalt med skötsel. Naturen väntar runt knuten och både Uppsalas och Stockholms storstadsliv finns inom bekvämt räckhåll. Till det nybyggda konserthuset i centrala Uppsala tar det exempelvis 8 minuter med bil. Lägger du till 40 minuters tågresa är du mitt i centrala i Stockholm. Med bil direkt är du på E4an efter 3 minuter totalt tar det 40 minuter från din carport till Norrtull. Då har du passerat avfarten till Arlanda efter 20 minuter. Till Kista Science Tower tar det 38 minuter. Till nybyggda Gränby Centrum med märkesbutiker, systembolag och matbutiker tar det 6 minuter. Att cykla till Vaksala Torg tar ca 20 minuter och då har du även klarat av ett bra motionspass. Joggingrundan påbörjar du direkt utanför entrédörren!

5 P 20P ETAPPINDELNING ETAPP 1 Situationsplan (Skala 1:3000) ETAPP 2 ETAPP 3 NYA TOMTER BeFINTLIGA TOMTER SKOG GRÄSYTA ETAPP 4 ÄNG BULLERVALL/-PLANK DAGVATTENMAGASIN PLANGRÄNS Plangräns 12P 12P BJÖRKLIDENHUS N EKSJÖHUS FRIA TOMTER WILLA NORDIC FRIA TOMTER FRIA TOMTER

6 Vad får man bygga enligt detaljplanen Plankartans bestämmelser anger vad man får bygga. Bygglovsavdelningen bedömer sedan om gjorda ansökningar om bygglov följer plankartans bestämmelser. Till plankartan finns en planbeskrivning som inte är juridiskt bindande, men som anger en vision av hur man tänkt sig att området skulle kunna utformas. Av plankartan framgår att det finns fem olika bostadsklasser (se sidan 11), benämnda e1 till e5. För dig som vill bygga i egen regi är det klasserna e1 (friliggande villa) och e3 (friliggande villa eller parhus) som är av intresse. Plankartan visar var man får bygga bostäder av typ e1 och e3. Gemensamt för båda klasserna är att man får uppföra ett hus i två våningar, med en högsta höjd upp till taknocken på maximalt 8,5 m eter. Takets utformning är inte reglerad och i kombination med den höga nockhöjden så ger det möjlighet att även inreda vinden. Garagets storlek är inte reglerad, den enda regleringen är att man inte får bebygga mer än 25% av tomtytan. Om tomten är 900 kvm får man sålunda bebygga maximalt 0,25 x 900 = 225 kvm. Det är en generös byggrätt som ger möjlighet att bygga en riktigt stor villa, eller två mycket bra parhus. Man kan t ex bygga en bottenplatta för huset på 160 kvm samt en bottenplatta för garage/förråd på 65 kvm. En bottenplatta på 160 kvm ger ca 140 kvm boarea på bottenvåningen. Bygg huset i två våningar och du har 280 kvm boarea. Räcker inte det så inred vinden och du har ytterligare ca 100 kvm boarea. De enkla och generösa detaljplanereglerna gör att i princip alla hus ur småhustillverkarnas kataloger uppfyller detaljplanekraven. Anslutningsavgifter För dig som köper en tomt och avser att uppföra din egen bostad så tillkommer kommunala anslutningsavgifter för el och V/A. Kostnaden för anslutning per sept uppgår till ca kr för el och ca kr för V/A. Se för mer utförlig information

7 Områdets utbyggnad Bostadsområdet kommer att byggas ut i tre etapper med en utbyggnad från väster till öster. De tre etapperna är sedan indelade i arton mindre delar, vilka var och en kommer ha en separat byggstart. För att de kommunala funktionerna med förskola, skola och busstrafik skall komma igång så snabbt som möjligt har exploatörerna en ambition att verka för en snabb utbyggnad av de södra och centrala delarna av bostadsområdet. Utbyggnad av vägar och kommunalt V/A Infarten till området sker via en nybyggd trafikplats, d v s en bro över v 288 med på- och avfarter mot såväl Uppsala som Östhammar. Trafikplatsen kommer ha busshållplatser för innerstadsbussarna till Uppsala och för landsortsbussarna i riktning mot Östhammar. Trafikplatsen byggs av Trafikverket och skall vara färdigställd i oktober Gatukontoret ansvarar för utbyggnaden av huvudgatan in i området, från brofästet till skolan, samt för den alléplanterade lokalgatan som löper från söder till norr genom området. Avsikten är att den södra lokalgatan och huvudgatan skall vara färdigbyggd när den planskilda korsningen är färdig att tas i bruk. Kostnaderna för den planskilda korsningen och samtliga vägar i området ingår i de priser som offereras vid köp av tomt eller bostad, d v s den alléplanterade lokalgatan som löper från söder till norr genom området. Det tillkommer inte någon kommunal väganslutningsavgift. Arbetet har påbörjats och kommer färdigställas i oktober WSP projekterar f n V/A och kvartersgator för samtliga övriga vägar söder och väster och huvudgatan. Uppsala Vatten och Vaksala-Lunda Fastighets HB beräknas under december 2011 sända ut anbudshandlingar för byggnation av V/A och kvartersgator. Arbete förväntas påbörjas våren 2012 med färdigställande etappvis t o m sommaren Från trafikplatsen påbörjar Uppsala kommun under september 2011 byggnationen av huvudgatan in i området, samt lokalgatan i sin sydvästliga sträckning. Byggnationen omfattar V/A samt kanalisation för fiberkabel. Entreprenör ASFAB. Färdigställandetid-

8 Utbyggnadstakt bostäder Sommaren 2013 beräknas vägar och V/A vara utbyggda för ca 450 bostäder. Utbyggnadstakten av bostäderna planeras till ca 330 st per , vilket enbart är en uppskattning utifrån dagens marknadssituation i september Ambitionen är dock att se en snabb utbyggnadstakt i början eftersom detta krävs för att skapa ett underlag för förskolor, skola, busstrafik, livsmedelsbutik och övrig butiksverksamhet i området. Detaljplanen medger en genomförandetid på 15 år från och med oktober Prognosen under detaljplanens framtagande har varit att området kommer vara till fullo utbyggt efter 10 år, d v s en utbyggnad av ca bostäder per år. Utveckling förskola/skola/lekplatser och parker Uppsala kommun har åtagit sig att bygga ut förskola och skola i takt med områdets behov. Från trafikplatsen påbörjar Uppsala kommun under september 2011 byggnationen av huvudgatan in i området, samt lokalgatan i sin sydvästliga sträckning. Byggnationen omfattar V/A samt kanalisation för fiberkabel. Entreprenör ASFAB. Färdigställandetidpunkt: oktober Summeringen av ovanstående är att bostäder i direkt anslutning till kommunens utbyggnad av V/A och huvud/lokalgata samt södra skogsslingan kan anslutas till kommunalt V/A fr o m oktober Övriga kvarter söder-väster om huvudgatan kan anslutas etappvis oktober 2012 juni Exploatörerna ansvarar för utbyggnaden av övriga kvartersgator i samråd med Uppsala Vatten som ansvarar för utbyggnad av delar av V/A nätet i kvartersgatorna. Den södra skogsslingan (där vissa tomter fn är till försäljning genom Riksmäklaren i Uppsala) kommer att vara projekterad i juni Planerad byggstart är oktober 2011 och beräknad färdigställandetidpunkt är augusti Resterande kvartersgator söder om huvudgatan byggs ut etappvis med start hösten 2011/våren Etapperna färdigställs löpande med målet att samtliga kvartersgator söder om huvudgatan är färdigställda sommaren Vaksala-Lunda Fastighets HB åtar sig därutöver att se till att en första förskola öppnas i augusti 2013, i kommunal eller privat regi. Därmed kan nyinflyttade familjer garanteras förskoleplats. F n har Uppsala kommun inte angivit någon fast tidpunkt för när skolan kan öppnas. Sannolikt kommer den i ett första skede erbjuda skolgång från 6 år till årskurs 6, samt senare när en större del av området är utbyggt kanske även årskurs 7-9. Uppsala kommun har påbörjat ett programskede för områdets stora park -stadsdelsparken, innebärande att man f n arbetar på dess utformning och innehåll. Mer material förväntas under hösten Busstraf ik Hållplatser för busstrafik byggs längs trafikplatsens ramper. Det finns dock idag ingen uppgift om när innerstadsbussarna skall börja trafikera området. I dagsläget trafikeras väg 288 av buss 886 och 811 vilket ger goda kommunikationer till city och pendlingsmöjligheter till Östhammar. Se för tidtabell. IT-Infrastruktur och bredbandstjänster Området kommer anslutas till Telia Sonera Sverige ABs öppna fibernät, till en anslutningskostnad av 6,000 kr exkl moms per fastighet. De boende kan fritt välja leverantör bland dem som ingått avtal för Telias Öppna Nät (f n ett halvdussin leverantörer, men fler kommer då tjänsten är helt ny). Fibernätet ger tillgång till Bredband (100/100 mbit), Bredbandstelefoni samt Digital-TV. På sikt finns möjligheten att låta den gemensamma samfälligheten handla upp tjänsterna för samtliga boende, då till en väsentlig rabatt.

9 P 20P Tomter till salu I Östra Vaksala finns en unik möjlighet att bygga ditt drömhus i en helt nyritad stadsdel. I etapp 1 kan du välja mellan att bygga ett helt valfritt hus och använda de generösa detaljplanereglerna på de fria tomterna i den södra skogsslingan. Eller välj ett hus bland de hemtrevliga samordnade villakvarteren på ängarna med förvalda husleverantörer. ETAPPINDELNING ETAPP 1 Alla tomter förmedlas via Riksmäklaren men det går självklart bra att kontakta husleverantörerna direkt för information om husval. ETAPP 2 Fria tomter Välj husleverantör helt fritt ETAPP 3 I Östra Vaksala finns en unik möjlighet att bygga ditt eget drömhus bland de fria villatomterna som är vackert belägna i skogsslingan. De generösa reglerna gör att du, förutom att du kan bygga stort även kan bygga smart. Att bygga ihop hus och garage eller att bygga ett 2-planshus istället för 1½-planshus är ofta ekonomiskt fördelaktigt. I den fria delen av Östra Vaksala köper du tomt och väljer sedan din egen husleverantör. ETAPP 4 PLANGRÄNS Samordnade villakvarter välj hus hos förvald leverantör 12P 12P På de öppna ängarna och intill stadsdelsparken ska kvarteren enligt detaljplanen samordnas. I dessa områden finns förvalda husleverantörer som 20P hjälper dig att skapa ditt drömboende. Här finns möjlighet att bygga hus i 1-plan eller 2-plan. I broschyren finns en kortare presentation av de husleverantörer som redan är klara för att bygga i området. ETAPPINDELNING P ETAPP 1 ETAPP 2 Etappindelning ETAPP 3 Etapp ETAPP 1 4 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 PLANGRÄNS Plangräns 12P N 12P

10 Husleverantörer Husleverantörer VP G KLK Bottenvåning Björklidenhus tillverkar och bygger villor i både modern och traditionell stil. De bygger med kvalitet och väljer material såväl som leverantörer och samarbetspartners med största omsorg, allt för att du som kund ska känna dig trygg när du väljer Björklidenhus som totalentreprenör. Med huvudkontor och tillverkning i Fjärdhundra mellan Enköping och Sala, finns de strategiskt placerade i hjärtat av Mälardalen. Design - En helt ny husserie Om ni är ute efter ett mer modernt utseende är chansen stor att ni förälskar er i vår husserie Design, skapad tillsammans med arkitekten Anders Holmberg. Villa Omikron 118 Friliggande 1 plansvilla Boarea på 118 kvm GROVENTRÉ/TVÄTT 7,4 m 2 INSTALLATIONER ST Björklidenhus 1,8 m 2 KÖK/VARDAGSRUM ALLRUM 12,6 m 2 50,7 m 2 SOVRUM 11,7 m 2 TM/TT TS WC/DUSCH 4,2 m 2 G G G G F K ENTRÉ WC/DUSCH 4,0 m 2 SOVRUM 7,4 m 2 SOVRUM 7,1 m 2 SOVRUM 7,4 m 2 VILLA EPSILON 1,5 plan 100 kvm (inredningsbar övervåning på 73 kvm golvyta) Entré på gaveln med direkt tillgång till badrum och ett litet sovrum. Ett rejält masterbedroom på 15 kvm och kombinerat kökvardagsrum med stora fönster och 3 utgångar gör att detta hus 1 plansvilla är väldigt lätt att till sig. Ljust och luftigt med Pris en från nära-ute känsla. kr nyckelfärdigt Pris byggsats kr VILLA OMIKRON 1 plan 118 kvm 6 rok Entré på gaveln med Alltid direkt standard: tillgång Platta till på mark badrum och ett litet och sovrum. vattenburen golvvärme. Kombinerat kök-vardagsrum Kakel och klinker på hela i WC/bad, klinker i groventré och parkett 50 kvm med stora fönster och 4 utgångar i alla torra utrymmen. gör att detta hus är väldigt lätt att till sig. Ljust och luftigt med en nära-ute känsla. Eksjöhus Eksjöhus AB är en familjeägd hustillverkare i tredje generationen, där hustillverkningen startade redan Här finns en lång tradition och stora kunskaper när det gäller tillverkning av småhus. I Östra Vaksala uppför Eksjöhus två av våra mest populära husmodeller, Balans och Lyckan. LYCKAN 1 plan 130 kvm 6 Rum och kök Lyckan är ett praktiskt disponerat hus som erbjuder både barn och vuxna avskildhet men här finns också plats att umgås. Med sitt burspråk i anslutning till entrén får Lyckans fasad en fin balans som passar med de flesta färgsättningar. Lyckan finns i flera olika versioner och har under åren blivit ett av våra mest omtyckta hus. 130 prisvärda kvadratmeter fördelat på 4 sovrum, allrum, kök och vardagsrum visar att Lyckan visst går att köpa för pengar. BALANS VALM 2 plan 156 kvm 5 Rum och kök Balans är ett modernt och stilrent 2-planshus med luftig och öppen planlösning, helt utan korridorer. Med valmat tak får exteriören en charmig New England-stil och känns modernt men ändå klassiskt. Invändigt skapar huset balans mellan nöje och avkoppling med rymliga samvaroytor på entréplan och sov- och allrum på övervåningen. För mer information kontakta Patrik Andersson, tel , För mer information kontakta Björn Rönnings, tel , Nina Karlsson tel ,

11 Husleverantörer Willa Nordic Ett hus för den moderna människan... Willa Nordic skapar hus med hög designgrad anpassade för ett aktivt liv. En av företagets arkitekter Nils Nordkvist har skapat ett koncept med nyfunkishus som kallas Hus med attityd. Live in a Work of Art S V E R I G E S V A C K R A S T E V I L L A När jag skapade Hus med attityd så hade jag den moderna människan i åtanke. Familjen med ett eller två barn, det lite äldre paret med utflugna barn eller det unga designmedvetna paret som vill skapa ett unikt boende med attityd. Sällan har kvadratmeter varit mera rymliga än i detta Hus med attityd. De stora glaspartierna binder samman ute- och innemiljön och ger ljus och rymd. Vinterträdgården är en dröm för många. Varierad takhöjd med upp till 2,95 i tak är en annan kvalitet som ger dramatik och atmosfär. Exteriört präglas husen av just attityd. Fibercementskivorna är underhållsfria och den värmebehandlade träpanelen åldras vackert grått med tiden. Huset får olika uttryck beroende på om man använder vita eller svarta plattor. Vilket är ditt uttryck? Välkommen till Willa Nordic och hus med attityd. Läs mer på R O S S Design Pål Ross, Foto Mikael Damkier Östra Östra Vaksala erbjuder nu stolt exklusiva villor villor designade av den av den prisbelönade prisbelönade arkitekten arkitekten Pål Ross. Pål Ross. Arkitekten och hans team från Ross arkitektur & design & design skall skall på några på några av av de de bästa tomterna i området varsamt placerat in en in en begränsad serie serie av sina av sina fantastiska livsrum. Varje hus har sin sin unika unika prägel prägel och och kommer kommer att signeras att signeras av av arkitekten. Du Du kan även välja välja att att få få din din egen egen helt helt unika unika design design i ett nära i ett nära samarbete samarbete med med Pål Pål Ross. Ross. Bli Bli en en av av de de få få utvalda! Anmäl ditt ditt intresse redan redan nu nu då antalet då antalet är starkt är starkt begränsat. begränsat. Läs Läs mer mer om om Ross Ross på på Anmälan: Mäklaren? märk ditt mail märk Ross, ditt Östra mail Vaksala Ross, Östra Vaksala För mer information kontakta Nils Nordkvist, , För mer information om hela projektet besök:

12 Förmånserbjudande för dig Så här går du vidare I Östra Vaksala kommer det att finnas ett boende för alla. Allt från att kunna bygga drömhuset på de fria tomterna, välja ett hus i de samordnade kvarteren, radhus eller parhus eller en bostadsrättlägenhet vid huvudgatan. Stadsdelen kommer att börja bebyggas under 2012 och redan nu finns möjlighet att boka en tomt. Du kan även anmäla dig till vårt kundregister för att få fortlöpande information om området och bli personligt inbjuden till kommande säljstarter. För att anmäla dig till vårt kundregister är du välkommen att göra det på områdets hemsida Vill du veta mer om tomterna, de olika husleverantörerna och möjligheterna att bygga eller boka en tomt så kontaktar du som köper i Näs Focksta Förmånserbjudande för dig Förmånserbjudande till dig som köper tomt i Östra Vaksala som köper i Näs Focksta PRIVATEKONOMI PRIVATEKONOMI Avgiftsfri ekonomisk rådgivning kring allt som rör din privatekonomi, Avgiftsfri ekonomisk som rådgivning sparande, försäkring, allt som lån rör och din pension. privatekonomi som sparande, försäkring, EGEN KONTAKTPERSON lån och pension. PRIVATEKONOMI Din familj får en egen kontaktperson på vårt bankkontor. EGEN KONTAKTPERSON Avgiftsfri ekonomisk rådgivning kring allt som rör din privatekonomi, Din familj får en egen ALLKORT kontaktperson -MASTERCARD på vårt ELLER bankkontor. VISA som sparande, försäkring, lån och pension. EGEN KONTAKTPERSON Kreditkort med möjlighet till kredit upp till kr, avgiftsfritt ALLKORT MASTERCARD ELLER VISA Din familj får en första egen året, kontaktperson (ordinarie på pris vårt 250 bankkontor. kr per år) Kreditkort med möjlighet till kredit upp till kr avgiftsfritt första INTERNETTJÄNST OCH TELESVAR året ALLKORT (ordinarie-mastercard pris 250 kr per ELLER år). VISA Kreditkort med Banktjänster möjlighet till via kredit internet upp till och 100 telefon 000 kr, avgiftsfritt. avgiftsfritt INTERNETTJÄNST första året, (ordinarie OCH pris TELESVAR 250 kr per år) BOLÅN Banktjänster INTERNETTJÄNST via Internet OCH och TELESVAR telefon avgiftsfritt. Lån upp till 90% Banktjänster via internet och telefon avgiftsfritt. BOLÅN Räntefria handpenningslån. Lån BOLÅN upp till 90% Inga avgifter för värdering, låneuppläggning, avisering Räntefria Lån upp boknings-och till 90% eller låneförlängning. handpenningslån. Räntefria handpenningslån. Inga avgifter för värdering, Avgiftsfritt låneuppläggning, låneskydd med avisering trygghetskapital. Inga avgifter för värdering, låneuppläggning, avisering eller låneförlängning. Amortering enligt överenskommelse. eller låneförlängning. Avgiftsfritt Låneskydd Sedvanlig med Trygghetskapital. kreditprövning. Avgiftsfritt låneskydd med trygghetskapital. Amortering Amortering enligt Vi enligt erbjuder överenskommelse överenskommelse. förmånliga räntevillkor! Sedvanlig Sedvanlig kreditprövning. Ulrika Lööf Fastighetsmäklare Tel: Mobil: Elin Hedström Fastighetsmäklare Tel: Mobil: Vi erbjuder förmånliga räntevillkor! Vi erbjuder förmånliga räntevillkor! Kontakta Handelsbanken Uppsala City: Kontakta Handelsbanken Kontaktpersoner: Uppsala City. Kontaktpersoner Kontakta Handelsbanken Johan Grundström, Uppsala City: Tel , E-post: Kontaktpersoner: Helena Erol, tel. Thomas , Forsgren, Tel , E-post: Johan Grundström, Tel , E-post: Veronica Thorsell Pettersson, tel , Thomas Forsgren, Tel , E-post: Handelsbanken Uppsala City i samarbete med Riksmäklaren Handelsbanken Uppsala City i samarbete med Riksmäklaren Uppsala City Uppsala City

13 ng och vattenburen golvvärme. Kakel och klinker i WC/bad, klinker i groventré och parkett i alla torra utrymmen. CITY / Vaksalagatan 5, Uppsala. Tel: GRÄNBY C / Marknadsgatan 1, Box 22061, Uppsala. Tel:

TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN

TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN 56 ATTITYD I JÖ HUS MED ATTITYD ETT TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN ARKITEKTENS VAL - ATTITYD 131 57 ÖNKÖPING T MODERNT FUNKISHUS 58 ATTITYD I JÖNKÖPING PÅ HUSETS FRAMSIDA FINNS EN GENERÖS TERRASS,

Läs mer

Bo granne med sjön Glan

Bo granne med sjön Glan think... S MÅ Llivskvalitet s m a r t a l ö s n i n g a r mycket hus för pengarna åtkomligt för många SVÄRTINGE skogsbacke Bo granne med sjön Glan för åtk om ligt lö n ta mycket hus g sni smar ga mån think...

Läs mer

Bo granne med sjön Glan

Bo granne med sjön Glan think... S MÅ Llivskvalitet s m a r t a l ö s n i n g a r mycket hus för pengarna åtkomligt för många SVÄRTINGE skogsbacke Bo granne med sjön Glan think... S MÅ Llivskvalitet s m a r t a l ö s n i n g

Läs mer

LINDBACKEN ETAPP 2, UPPSALA

LINDBACKEN ETAPP 2, UPPSALA LINDBACKEN ETAPP 2, UPPSALA 11 12 13 14 1 10 2 8 9 7 6 5 4 3 VÄLKOMMEN TILL LINDBACKEN! Var området ligger och status på objekten hittar du på www.myresjohus.se/projekt Lindbacken är en ny, barnvänlig

Läs mer

Vackra radhus vid de södra ängarna

Vackra radhus vid de södra ängarna br f ängslyck an Vackra radhus vid de södra ängarna design helhet tr ygghet prisvär t örebro Hus att längta hem till Nu har du chansen att skaffa dig ett underbart boende i Örebros nya stadsdel Södra Lindhult

Läs mer

Söndrum, Halmstad. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen.

Söndrum, Halmstad. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen. www.karnhem.se Foto: Hovs By, Växjö Söndrum, Halmstad Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen. Nära till Centrum, 5 km Skolor F-9, 1 km Vårdcentral, 300 m Närbutik, 900

Läs mer

HELSINGBORG 2 MALMÖ. Källa: openstreetmap.org

HELSINGBORG 2 MALMÖ. Källa: openstreetmap.org RYDEBÄCK HELSINGBORG 2 1 3 ETAPP 2 4 5 14 13 15 12 11 6 7 8 9 10 MALMÖ Källa: openstreetmap.org 16 VÄLKOMMEN TILL RYDEBÄCK Välkommen till lugnet i Rydebäck, här bor du i idyllen men ändå med närhet till

Läs mer

Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden.

Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden. Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden. Husens moderna formspråk, materialval och färgsättning är

Läs mer

Brf. Kärntallen 2 Tallboda Östra

Brf. Kärntallen 2 Tallboda Östra www.karnhem.se Brf. Kärntallen 2 Tallboda Östra 32 vackra bostadsrätter i modern stil Nära till Linköping centrum, 7 km Tallboda centrum, 2,5 km Skola 4-6, 2 km Förskola F-3, 1 km Cloetta Center, 6 km

Läs mer

Välkommen. Friliggande villa - Sörmarken Kv Klippingen - Tomt 16. Utgångspris : 3 125 000 kr, Boarea: ca 150 m²

Välkommen. Friliggande villa - Sörmarken Kv Klippingen - Tomt 16. Utgångspris : 3 125 000 kr, Boarea: ca 150 m² Objektbeskrivning Välkommen Friliggande villa - Sörmarken Utgångspris : 3 125 000 kr, Boarea: ca 150 m² Mäklare: Andreas Bergqvist Telefon: 033-10 77 99, Mobiltelefon: 0733-46 09 16 e-post: andreas.bergqvist@maklarhuset.se

Läs mer

Solslänten STADSSKOGEN I ALINGSÅS

Solslänten STADSSKOGEN I ALINGSÅS Solslänten STADSSKOGEN I ALINGSÅS 12 10 11 8 9 6 7 4 5 2 3 1 Stadsskogen Välkommen till Stadsskogen i Alingsås. Här bor du i vacker omgivning med närhet till lekplatser, motionsspår, cykelvägar och sjön

Läs mer

NYA BJÖRKHAGA. Österåkers kommun, med Åkersberga som centralort, är kommunen där vacker roslagsnatur möter skärgård i skön harmoni.

NYA BJÖRKHAGA. Österåkers kommun, med Åkersberga som centralort, är kommunen där vacker roslagsnatur möter skärgård i skön harmoni. NYA BJÖRKHAGA Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden. Husens moderna formspråk, materialval och färgsättning

Läs mer

Guntorp By en modern familjeidyll

Guntorp By en modern familjeidyll 29 trivsamma villor och parhus i Kode Guntorp By en modern familjeidyll Något utöver det vanliga Guntorp By en modern familjeidyll www.sverigehuset.se Ett tryggt boende i lantlig miljö med närhet till

Läs mer

Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs

Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn Tel. 018-23510, 018-23507 Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs Presentation Modernt, rejält och välbyggt bostadshus med

Läs mer

för pengarna åtkomligt för många think... mycket hus l ö s n i n g a r Llivskvalitet s m a r t a SKREA Härligt område i Falkenberg

för pengarna åtkomligt för många think... mycket hus l ö s n i n g a r Llivskvalitet s m a r t a SKREA Härligt område i Falkenberg think... S MÅ Llivskvalitet s m a r t a l ö s n i n g a r mycket hus för pengarna åtkomligt för många SKREA Härligt område i Falkenberg för åtk om ligt lö n ta mycket hus g sni smar ga mån think... r

Läs mer

BIRGITTAOMRÅDET. Härligt område i natursköna Vadstena. Foto: Bo Gäfvert. think... för pengarna åtkomligt för. många. mycket hus.

BIRGITTAOMRÅDET. Härligt område i natursköna Vadstena. Foto: Bo Gäfvert. think... för pengarna åtkomligt för. många. mycket hus. think... S MÅ Llivskvalitet s m a r t a l ö s n i n g a r mycket hus för pengarna åtkomligt för många BIRGITTAOMRÅDET Härligt område i natursköna Vadstena Foto: Bo Gäfvert för åtk om ligt lö n ta mycket

Läs mer

Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra

Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra Lillhamra Arosekens område Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra I östra delen av Västerås, norr om Hamre och öster om villakvarteren på Talltorp, uppförs nu Västerås nya bostadsområde Lillhamra.

Läs mer

Med sikte på ett bra boende

Med sikte på ett bra boende Vi erbjuder 7 byggklara tomter i Velanda, Trollhättans kommun. Med sikte på ett bra boende I Kvarteret Blacken i Velanda 8 kilometer från Trollhättan erbjuder vi nu 7 byggklara tomter. Tomtstorlekarna

Läs mer

STADSSKOGEN KV. SOLSLÄNTEN, ALINGSÅS

STADSSKOGEN KV. SOLSLÄNTEN, ALINGSÅS STADSSKOGEN KV. SOLSLÄNTEN, ALINGSÅS 12 10 11 8 9 6 7 4 5 2 3 1 Var området ligger och status på tomterna hittar du på www.myresjohus.se/projekt NATURSKÖNT BOENDE I STADSSKOGEN, ALINGSÅS Välkommen till

Läs mer

Slussvaktaren Åhlin & Ekeroth bygger 16 vackra parhus i Heda Ljungsbro. Unikt läge vid Göta kanal

Slussvaktaren Åhlin & Ekeroth bygger 16 vackra parhus i Heda Ljungsbro. Unikt läge vid Göta kanal Slussvaktaren Åhlin & Ekeroth bygger 16 vackra parhus i Heda jungsbro Unikt läge vid öta kanal Vardagsrummets yttre del har extra takhöjd på ca fem meter och med generösa fönsterytor över två plan. Vardagsrummet

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ ~ för sunt boende ~ VÄXJÖ Biskopshagen Visionen med Biskopshagen är att skapa ett modernt bostadsområde med arkitektur som uttrycker nutida ideal. Biskopshagen skall byggas utifrån Trädgårdsstadens principer

Läs mer

Lillhamra Kv. Vänskapen

Lillhamra Kv. Vänskapen Lillhamra Kv. Vänskapen Arosekens område Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra I östra delen av Västerås, norr om Hamre och öster om villakvarteren på Talltorp, uppförs nu Västerås nya bostadsområde

Läs mer

ÖSTRA BÄRSTAD ETAPP 2

ÖSTRA BÄRSTAD ETAPP 2 ÖSTRA BÄRSTAD ETAPP 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Var området ligger och status på objekten hittar du på www.myresjohus.se/projekt VÄLKOMMEN TILL ÖSTRA BÄRSTAD! I Östra Bärstad bor du granne med hästhagarna och

Läs mer

för pengarna åtkomligt för många think... mycket hus l ö s n i n g a r Llivskvalitet s m a r t a LILLA KÄLLVIKEN Cykelvägar till det mesta

för pengarna åtkomligt för många think... mycket hus l ö s n i n g a r Llivskvalitet s m a r t a LILLA KÄLLVIKEN Cykelvägar till det mesta think... S MÅ Llivskvalitet s m a r t a l ö s n i n g a r mycket hus för pengarna åtkomligt för många LILLA KÄLLVIKEN Cykelvägar till det mesta för åtk om ligt lö n ta mycket hus g sni smar ga mån think...

Läs mer

S MÅ L. think... VÄSTRA GÄRDE. Naturskönt område med rikt friluftsliv. i samarbete med

S MÅ L. think... VÄSTRA GÄRDE. Naturskönt område med rikt friluftsliv. i samarbete med think... S MÅ L VÄSTRA GÄRDE Naturskönt område med rikt friluftsliv i samarbete med Västra Gärde - ett rikt friluftsliv inpå husknuten Att bo bra är en viktig del i livet. Men långt ifrån allt. Vi vill

Läs mer

Drömboende vid Stor-Hjälmarens strand 11 tomter till salu

Drömboende vid Stor-Hjälmarens strand 11 tomter till salu Drömboende vid Stor-Hjälmarens strand 11 tomter till salu för byggande av Ekeforshus eller Kungshus www.ekeforshus.se www.kungshus.se Tänk dig. Kanske har du länge haft en dröm om att få bo vid vatten.

Läs mer

S MÅ L. think... VÄSTRA GÄRDE. Naturskönt område med rikt friluftsliv. i samarbete med

S MÅ L. think... VÄSTRA GÄRDE. Naturskönt område med rikt friluftsliv. i samarbete med think... S MÅ L VÄSTRA GÄRDE Naturskönt område med rikt friluftsliv i samarbete med Västra Gärde - ett rikt friluftsliv inpå husknuten Att bo bra är en viktig del i livet. Men långt ifrån allt. Vi vill

Läs mer

www.perboquist.se För visningstider och mer information besök vår hemsida

www.perboquist.se För visningstider och mer information besök vår hemsida Underbart läge Äspö/Södra Finnö Vid vattnet med stort altandäck och brygga ligger detta trevliga hus i mycket gott skick. 61+20 kvm. 4 rum och kök. Året runt vatten, dusch och vattentoalett. Friköpt tomt

Läs mer

Drömboende mitt i Södra Bunn

Drömboende mitt i Södra Bunn Drömboende mitt i Södra Bunn Fyra arkitektritade* generösa souterränghus erbjuds nu i Lövudden, Bunn. Husen är anpassade för den unika miljön med den fantastiska sjöutsikten. Husen smälter fint in i miljön

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

Novasip passivhus - ny husserie

Novasip passivhus - ny husserie Novasip passivhus - ny husserie Novasip har tagit fram en serie nya passivhus med pris och energiprestanda i en klass för sig. Passivhusarkitekten Johannes Igelström har ritat en serie hus med fokus på

Läs mer

ett enkelt köp! STADSRADHUS JÄRNBROTTSPARKEN

ett enkelt köp! STADSRADHUS JÄRNBROTTSPARKEN ett enkelt köp! STADSRADHUS JÄRNBROTTSPARKEN kommun: göteborg område: västra frölunda Vi bygger hus som tål livet Vi vet att en bra hemkänsla är något av det viktigaste som finns. Det är hemma familjemiddagar,

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

Varpebacken. Havsutsikt! Fritidshus. Götaland. Kommun Tanum Storlek 130 m2. enligt överenskommelse. tidigast

Varpebacken. Havsutsikt! Fritidshus. Götaland. Kommun Tanum Storlek 130 m2. enligt överenskommelse. tidigast Varpebacken 12 Län Västra Götaland Typ Fritidshus Kommun Tanum Storlek 130 m2 Område Gatuadress Varpebacken 12 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Havsutsikt! En mycket hemtrevlig bostad byggd 2008.

Läs mer

ÖSTRA ÄNGABO TIMMERMANSVÄGEN, ALINGSÅS

ÖSTRA ÄNGABO TIMMERMANSVÄGEN, ALINGSÅS ÖSTRA ÄNGABO TIMMERMANSVÄGEN, ALINGSÅS VÄLKOMMEN TILL KV. MOTORBÅTEN Tänk dig ett lugnt och barnvänligt område, där närmsta förskola, skola och affär bara ligger ett stenkast från ditt hus. Med bilen når

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

Duplex i Åre Sadeln...som egen hytte med delad tomtkostnad

Duplex i Åre Sadeln...som egen hytte med delad tomtkostnad Duplex i Åre Sadeln...som egen hytte med delad tomtkostnad två ara b, a åld 3! app t E i kvar för r a l 4. k 1 r 0 å t er 2 3 s b p m p epte Eta s i ing n t t infly luts är s 2 p 1 & Etap Med fantastiskt

Läs mer

Väståkravägen 104. Län Skåne Gatuadress Väståkravägen 104 Kommun Staffanstorp Storlek 717 m² Område Hjärup Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Väståkravägen 104. Län Skåne Gatuadress Väståkravägen 104 Kommun Staffanstorp Storlek 717 m² Område Hjärup Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Staffanstorp Storlek 717 m² Område Hjärup Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Beskrivning Bygg ditt villa Vinga på vackert belägen tomt.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Villavägen 26

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Villavägen 26 Län Dalarna Gatuadress Kommun Leksand Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Holsåkern Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Mysigt och lättskött hus beläget

Läs mer

GÅRDSFOGDEN GÅRDSFOGDEN / INFORMATION GÅRDSFOGDEN / SITUATIONSPLAN GÅRDSFOGDEN Ett spännande boendekoncept för den moderna familjen, med lika höga krav på estetik, design och miljötänkande som vi

Läs mer

Dalgången. Nockebyhov

Dalgången. Nockebyhov Dalgången Nockebyhov Trivsamt i Nockebyhov Nockebyhov är en trivsam stadsdel i Bromma. Området ligger attraktivt beläget mellan Mälarens strand och Judarskogen vilket ger närhet till såväl naturreservat

Läs mer

Nannagårdens idévillor. formgivna av dig och arkitekten

Nannagårdens idévillor. formgivna av dig och arkitekten Nannagårdens idévillor formgivna av dig och arkitekten Moderna villor med personlig utformning Glumslöv en av södra Sveriges vackraste platser Glumslöv är beläget mellan Helsingborg och Landskrona med

Läs mer

för pengarna åtkomligt för många think... mycket hus l ö s n i n g a r Llivskvalitet s m a r t a BJÖRNÖ Skärgårdsboende nära stan

för pengarna åtkomligt för många think... mycket hus l ö s n i n g a r Llivskvalitet s m a r t a BJÖRNÖ Skärgårdsboende nära stan think... S MÅ Llivskvalitet s m a r t a l ö s n i n g a r mycket hus för pengarna åtkomligt för många BJÖRNÖ Skärgårdsboende nära stan Att bo bra är en viktig del i livet. Men långt ifrån allt. Vi vill

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje!

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen - Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen på Trandared är AB Bostäders senaste nyproduktion. Här bygger vi 42 lägenheter i ett helt nytt bostadsområde

Läs mer

Willa Nordic ONV BOLIG. Modern dansk design. www.willanordic.se

Willa Nordic ONV BOLIG. Modern dansk design. www.willanordic.se Willa Nordic ONV BOLIG Modern dansk design www.willanordic.se ETT HUS SOM STICKER UT & SAMTIDIGT SMÄLTER IN, LIKT EN KAMELEONT MED INTEGRITET DET HÄR ÄR ETT HEM FÖR FAMILJEN SOM VILL BO I ETT ARKITEKTRITAT

Läs mer

HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE

HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE ETT HEM FÖR LIVET HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE Mockfjärdhus ett hem för livet Med stolthet presenterar vi här en serie hus skapade speciellt för entreprenader

Läs mer

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2 linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

DITT NYA HEM I linnéa park

DITT NYA HEM I linnéa park linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

December 2013. En tidning till dig i Småa-kön. i detta nummer. kövisning Kv Lobelian i Södra Hedvigslund Visningshus i Kv Anemonen

December 2013. En tidning till dig i Småa-kön. i detta nummer. kövisning Kv Lobelian i Södra Hedvigslund Visningshus i Kv Anemonen December 2013 En tidning till dig i Småa-kön i detta nummer kövisning Kv Lobelian i Södra Hedvigslund Visningshus i Kv Anemonen 1 Kövisning Kv Lobelian - Södra Hedvigslund kövisning 15 december kl 13-14

Läs mer

Drömboende mitt i Södra Bunn

Drömboende mitt i Södra Bunn Drömboende mitt i Södra Bunn Nu färdigställs den sista delen av Lövudden, en udde mitt i Södra Bunnsjön. Området har blivit mycket populärt och 15 nya spännande hus har växt fram under de senaste åren.

Läs mer

Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn

Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn Presentation I hörnet Björkvägen-Solstrandstigen finns detta eleganta bostadshus som med sin personliga arkitektur

Läs mer

Brf BoKlok Vadmalen 2, Jönköping ditt nya hem!

Brf BoKlok Vadmalen 2, Jönköping ditt nya hem! Brf BoKlok Vadmalen 2, Jönköping ditt nya hem! Boendekostnad/mån från: 4.507 kr Bilderna i denna broschyr kommer bland annat från tidigare BoKlok-områden och Ikea. De kan därför innehålla detaljer som

Läs mer

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Halland Gatuadress Kommun Kungsbacka Storlek 6.0 rum (5 sovrum) / 158 m² Område Palta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött och välplanerat kedjehus

Läs mer

Län Östergötland Typ Villa Kommun Norrköping Storlek 162 m2. tidigast

Län Östergötland Typ Villa Kommun Norrköping Storlek 162 m2. tidigast Finspångsvägen 605 Län Östergötland Typ Villa Kommun Norrköping Storlek 162 m2 Område Gatuadress Finspångsvägen 605 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Läcker modern villa på fantastiskt läge! Härlig

Läs mer

HONUNGSVÄGEN. 3 495 000 kr

HONUNGSVÄGEN. 3 495 000 kr HONUNGSVÄGEN 3 495 000 kr 2 HONUNGSVÄGEN Välkommen till Honungsvägen Balticgruppen presenterar dessa synnerligt trevliga villor i två plan med generösa ytor och tilltalande planlösning. Genomgående hög

Läs mer

Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37

Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37 Skogsvägen 37 Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37 Charmigt hus i lugnt område! Charmigt hus i Östavall, med utsikt över

Läs mer

Beddingestrand. Ängssyrevägen 3. Ett arkitektritat stenhus från dast ab

Beddingestrand. Ängssyrevägen 3. Ett arkitektritat stenhus från dast ab Beddingestrand Ängssyrevägen 3 Ett arkitektritat stenhus från dast ab några minuter från stranden dast ab säljer ett unikt arkitektritat stenhus på bästa läge i Beddingestrand. Låt dig inspireras av tomtens

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LJUSSTADEN

VÄLKOMMEN TILL LJUSSTADEN GUNGAN LJUSSTADEN VÄLKOMMEN TILL LJUSSTADEN Ljusstaden ligger på bekvämt cykelavstånd från Kalmar centrum just där kustlandskapet möter staden och där Kalmar visar upp en av sina vackraste sidor. I Ljusstaden

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

NYBYGGDA PARHUSLÄGENHET I CENTRALA GODBY

NYBYGGDA PARHUSLÄGENHET I CENTRALA GODBY NYBYGGDA PARHUSLÄGENHET I CENTRALA GODBY PRESENTATION Lyyskis Fastigheter kan i samarbete med Villes Byggservice AB erbjuda dig ett nytt boende i Godby centrum. Under våren 2014 uppförs ett parhus bestående

Läs mer

Långetjärns höjd, Etapp 3. 21 villor i Mölnlycke med storslagen utsikt

Långetjärns höjd, Etapp 3. 21 villor i Mölnlycke med storslagen utsikt Långetjärns höjd, Etapp 3 21 villor i Mölnlycke med storslagen utsikt Långetjärns höjd naturnära med storslagen utsikt Med storslagen utsikt på Långetjärns höjd i Mölnlycke uppför vi totalt 43 fristående

Läs mer

HONUNGSVÄGEN. 3 695 000 kr

HONUNGSVÄGEN. 3 695 000 kr HONUNGSVÄGEN 3 695 000 kr 2 HONUNGSVÄGEN Välkommen till Honungsvägen Balticgruppen presenterar dessa synnerligen trevliga och väldisponerade Atriumhus i barnvänligt område på Umedalen. Husen bjuder på

Läs mer

BRUNNBY PARK SKOGSGLÄNTAN

BRUNNBY PARK SKOGSGLÄNTAN BRUNNBY PARK SKOGSGLÄNTAN VÄLKOMMEN TILL BRUNNBY PARK. Här bor du i ett lugnt område nära naturen. Parkmiljön med uppväxt grönska, träd som blommar om våren och de bevarade stengärdsgårdarna gör det lätt

Läs mer

CAMPINGVÄGEN 14. Campingvägen 14, 269 40 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55.

CAMPINGVÄGEN 14. Campingvägen 14, 269 40 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. CAMPINGVÄGEN 14 Beskrivning Smakfullt och bekymmersfritt i Hemmeslöv Modernt och smakfullt parhus uppfört 2013 erbjuder ett bekymmersfritt boende i lugnt kvarter. Bostaden karaktäriseras av öppna ytor,

Läs mer

Lägenhet Ö1 -0901. 3 rok, 95 kvm Hus Ö1, våning 1. Storlek Placering

Lägenhet Ö1 -0901. 3 rok, 95 kvm Hus Ö1, våning 1. Storlek Placering -0901 3 rok, 95 kvm Hus Ö1, våning 1 Lägenhet i markplan med fönster i tre väderstreck som ger utblickar mot gården och intilliggande park Stor uteplats på 23 kvm Öppet samband mellan kök och vardagsrum

Läs mer

BoKlok Södra Berget, Sundsvall ditt nya hem!

BoKlok Södra Berget, Sundsvall ditt nya hem! BoKlok Södra Berget, Sundsvall ditt nya hem! Boendekostnad/mån från: 4.389 kr * Bilderna i denna broschyr kommer bland annat från tidigare BoKlok-områden och Ikea. De kan därför innehålla detaljer som

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer

HONUNGSVÄGEN. Atriumhus - Nyproduktion!

HONUNGSVÄGEN. Atriumhus - Nyproduktion! HONUNGSVÄGEN Atriumhus - Nyproduktion! 2 HONUNGSVÄGEN Välkommen till Honungsvägen Balticgruppen presenterar dessa synnerligen trevliga och väldisponerade Atriumhus i barnvänligt område på Umedalen. Husen

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

i Västernäs, Mariehamn Välkommen till ett lättare boende, Välkommen till Bostads Ab Kvarterstorget.

i Västernäs, Mariehamn Välkommen till ett lättare boende, Välkommen till Bostads Ab Kvarterstorget. N yproduktion av parhus vid Svärtesgränd i Västernäs, Mariehamn Välkommen till ett lättare boende, Välkommen till Bostads Ab Kvarterstorget. Välkommen till ett lättare boende På kvarterstomt på Svärtesgränd

Läs mer

Brf BoKlok Stenby, Eskilstuna ditt nya hem!

Brf BoKlok Stenby, Eskilstuna ditt nya hem! Brf BoKlok Stenby, Eskilstuna ditt nya hem! Boendekostnad/månad från: 4.287 kr Bilderna i denna broschyr kommer bland annat från tidigare BoKlok områden och Ikea. De kan därför innehålla detaljer som inte

Läs mer

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Sjönära, Edsgatan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa med vacker

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Uddegatan 6. Län Kalmar Gatuadress Uddegatan 6 Kommun Oskarshamn Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Uddegatan 6. Län Kalmar Gatuadress Uddegatan 6 Kommun Oskarshamn Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Oskarshamn Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Hemtrevlig villa belägen i småortsidyll

Läs mer

Län Gävleborg Gatuadress Smedvägen 7 Kommun Ovanåker Storlek 6 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Gävleborg Gatuadress Smedvägen 7 Kommun Ovanåker Storlek 6 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Gävleborg Gatuadress Kommun Ovanåker Storlek 6 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Huset har en lite udda historia - det byggdes som barnmorskebostad 1863 och har sedan

Läs mer

Kastetvägen 34. Län Västra Götaland Gatuadress Kastetvägen 34 Kommun Uddevalla Storlek 5.0 rum (4 sovrum) / 134 m². Tillträde tidigast

Kastetvägen 34. Län Västra Götaland Gatuadress Kastetvägen 34 Kommun Uddevalla Storlek 5.0 rum (4 sovrum) / 134 m². Tillträde tidigast Län Västra Götaland Gatuadress Kommun Uddevalla Storlek 5.0 rum (4 sovrum) / 134 m² Område Sund västra Uddevalla Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Detta

Läs mer

Naturskönt område med närhet till skola

Naturskönt område med närhet till skola think... S MÅ Llivskvalitet s m a r t a l ö s n i n g a r mycket hus för pengarna åtkomligt för många GilleSALEN Naturskönt område med närhet till skola Gillesalen friluftsliv inpå husknuten Att bo bra

Läs mer

ENPLANSGRUPPEN. Sellerivägen Sörbyängen. uppför 6 st enplansvillor med äganderätt

ENPLANSGRUPPEN. Sellerivägen Sörbyängen. uppför 6 st enplansvillor med äganderätt ENPLANSGRUPPEN uppför 6 st enplansvillor med äganderätt Sellerivägen Sörbyängen Kontakt: Magnus Olsén 070-759 23 76 eller Peter Lindahl 070-655 35 19 BOSTADSFAKTA Sellerivägen Örebro Antal rum och storlek:

Läs mer

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område Norra Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten består

Läs mer

HONUNGSVÄGEN. Rymligt kedjehus!

HONUNGSVÄGEN. Rymligt kedjehus! HONUNGSVÄGEN Rymligt kedjehus! 2 HONUNGSVÄGEN Välkommen till Honungsvägen Balticgruppen presenterar detta synnerligt trevliga kedjehus i två plan med generösa ytor och tilltalande planlösning. Genomgående

Läs mer

b r f v i t s i p p a n e k h a g a f a l k e n b e r g Litet hus litet pris d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t

b r f v i t s i p p a n e k h a g a f a l k e n b e r g Litet hus litet pris d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t b r f v i t s i p p a n e k h a g a f a l k e n b e r g Litet hus litet pris d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t Villalägenhet 74 Med husens sammanhängande vardagsrum och kök är utrymmena

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

LJUMVIKEN DRÖMMEN OM LIVET VID HAVET

LJUMVIKEN DRÖMMEN OM LIVET VID HAVET LJUMVIKEN DRÖMMEN OM LIVET VID HAVET BO I LJUMVIKEN MED UNIKT HAVSLÄGE! Var området ligger och status på tomterna hittar du på www.myresjohus.se/projekt När du flyttar till Ljumviken, Skärgårdsstigen,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HÄRLIGA RYDEBÄCK!

VÄLKOMMEN TILL HÄRLIGA RYDEBÄCK! RYDEBÄCK II HELSINGBORG 2 1 3 4 5 6 13 7 12 8 11 10 9 MALMÖ Källa: openstreetmap.org VÄLKOMMEN TILL HÄRLIGA RYDEBÄCK! Var området ligger och status på objekten hittar du på www.myresjohus.se/projekt Välkommen

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - STENHAMRA - PRIS: 3 350 000:- UTGÅNGSPRIS

FRILIGGANDE VILLA - STENHAMRA - PRIS: 3 350 000:- UTGÅNGSPRIS FRILIGGANDE VILLA - STENHAMRA - PRIS: 3 350 000:- UTGÅNGSPRIS Beskrivning Välbyggt, stort hus med dubbelgarage och lugnt läge vid skogskanten. Här har snickaren valt att bygga sitt rejäla hus av lösvirke.

Läs mer

Blåklocksvägen 5. Län Jönköping Gatuadress Blåklocksvägen 5 Kommun Nässjö Storlek 6 rum (4 sovrum) / 191 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Blåklocksvägen 5. Län Jönköping Gatuadress Blåklocksvägen 5 Kommun Nässjö Storlek 6 rum (4 sovrum) / 191 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Nässjö Storlek 6 rum (4 sovrum) / 191 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det bästa med denna bostaden är de öppna ytorna, den öppna spisen och den vackra Japaninspirerade

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hallandsvägen 17

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hallandsvägen 17 Län Kronoberg Gatuadress Kommun Älmhult Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 82 m² Område Delary Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trevligt småhus med altan i

Läs mer

Detta är en annonsbilaga från A-hus DITT NYA HEM I EKÄNGEN

Detta är en annonsbilaga från A-hus DITT NYA HEM I EKÄNGEN DITT NYA HEM I EKÄNGEN BO BLAND EKAR I EKÄNGEN Välkommen till det nya området Björksäter i omtyckta Ekängen. Sedan det började byggas i Ekängen för 30 år sedan så har området gått från nästan noll till

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Fagerstavägen 25

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Fagerstavägen 25 Län Västmanland Gatuadress Kommun Norberg Storlek 5.0 rum (2 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Mysigt hus med stor och lättskött tomt!

Läs mer

Hustyper och Ridanläggning

Hustyper och Ridanläggning Hustyper och Ridanläggning BYGGENTREPRENÖR MÄKLARE ARKITEKT Tel 0322-661236 - Mobil 0707-661240 Tel 0512-797277 - Mobil 0706-644538 Tel. 031-743 84 80, 0322-63 76 00 www.rydlersbygg.se www.lansfast.se

Läs mer

Modernt med färg i fokus

Modernt med färg i fokus Modernt med färg i fokus Högt beläget och centralt i Jönköping hittar vi Anne-Sofie och Martins drömhus. En modern sutterängvilla som uppfyller familjens behov på funktionalitet och vars inredning är en

Läs mer

7 NYA HUS. Välkommen in i våra nya hemtrevliga hus. Sedan 1947

7 NYA HUS. Välkommen in i våra nya hemtrevliga hus. Sedan 1947 7 NYA HUS Välkommen in i våra nya hemtrevliga hus Sedan 1947 Läs om våra 7 nya hus VARMT VÄLKOMMEN TILL VISNING AV VÅRA HEMTREVLIGA HUS SOM BYGGS AV TRÄ FRÅN VÅRA EGNA OCH NÄRLIGGANDE SKOGAR. BLÄDDRA GÄRNA

Läs mer

Brf BoKlok Kvarnen, Haninge ditt nya hem!

Brf BoKlok Kvarnen, Haninge ditt nya hem! Brf BoKlok Kvarnen, Haninge ditt nya hem! Boendekostnad/mån från: 5.651 kr * Bilderna i denna broschyr kommer bland annat från tidigare BoKlok-områden och Ikea. De kan därför innehålla detaljer som inte

Läs mer

Vidbyvägen. Län Stockholm Gatuadress Vidbyvägen Kommun Nykvarn Storlek 0.0 rum / 0 m² Område Vidbynäs Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Vidbyvägen. Län Stockholm Gatuadress Vidbyvägen Kommun Nykvarn Storlek 0.0 rum / 0 m² Område Vidbynäs Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Nykvarn Storlek 0.0 rum / 0 m² Område Vidbynäs Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu har ni möjlighet att förvärva en av

Läs mer